You are on page 1of 13

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SUBAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
SAINS TAHUN 4 (2018)

NAMA : ……………………………… MARKAH : …………….

KERTAS 2
[ 40 MARKAH ]

Arahan: Kertas ini mengandungi 8 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan
diruangan yang telah disediakan.

1. Rajah 1.1 menunjukkan system pernafasan manusia.

Rajah 1.1

a. Nyatakan satu organ yang terlibat dalam system pernafasan.

______________________________________________________________
(1 markah)

b. Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan?
______________________________________________________________
(1 markah)

c. Apakah perbezaan antara udara hembusan dengan udara sedutan?

______________________________________________________________
(1 markah)

1|Panitia Sains SKKS/zz

d.1 a. Lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Rajah 2. Apakah kesan tabiat buruk ini terhadap manusia? Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul. Menyebabkan kanser paru-paru. Rajah 2. Rajah 1. Menyebabkan kerosakan otak.1 menunjukkan satu tabiat buruk. (2 markah) 2|Panitia Sains SKKS/zz . Rajah 1. Kadar pernafasan Syukrie semakin bertambah semasa melakukan aktiviti cergas ini.2 menunjukkan Syukrie yang sedang berlari.2 Apakah yang menyebabkan kadar pernafasan Syukrie semakin bertambah? ______________________________________________________________ (1 markah) 2.

b.2 i. Rajah 2.2 menunjukkan seorang penagih minuman beralkohol. Bagaimanakah pengambilan alkohol boleh memberikan kesan yang buruk kepada manusia? ________________________________________________________ ________________________________________________________ (1 markah) ii. Rajah 2. Berikan dua amalan hidup sihat yang boleh dilakukan untuk menjauhkan diri daripada tabiat buruk ini? ________________________________________________________ ________________________________________________________ (1 markah) 3|Panitia Sains SKKS/zz .

Rajah 3.1 a. Apakah proses hidup yang ditunjukkan dalam Rajah 3. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) 4|Panitia Sains SKKS/zz .1 menunjukkan satu proses hidup manusia Rajah 3. Apakah bahan buangan yang disingkirkan daripada badan semasa proses hidup yang kamu nyatakan di 3a. i. Apakah yang akan terjadi sekiranya bahan buangan itu tidak disingkirkan daripada badan manusia.1? ______________________________________________________________ (1 markah) b.? ______________________________________________________________ (1 markah) ii.3.

Apakah yang mungkin menyebabkan Raha mengidap penyakit ini? ________________________________________________________ ________________________________________________________ (1 markah) ii. ________________________________________________________ ________________________________________________________ (1 markah) 4. ______________________________________________________________ (1 markah) 5|Panitia Sains SKKS/zz . ______________________________________________________________ (1 markah) b. c. Apakah kelebihan mempunyai dua organ pernafasan bagi haiwan yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Nyatakan dua organ pernafasan haiwan itu.1. Haiwan ini mempunyai dua organ pernafasan.1 a. Berikan satu amalan hidup sihat bagi memastikan organ perkumuhan kamu beradadalam keadaan baik.1 menunjukkan seekor haiwan. Rajah 4. Rajah 4. Raha sering mengalami kesahitan semasa ingin membuang air kecil. Doktor telah mengesahkan bahawa Raha mengidap penyakit batu karang. i.

Selepas 30 minit. didapati lipas itu tidak mati.2 Mengapakah lipas itu masih hidup walaupun kepalanya direndam di dalam air? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) 5. c.1 a. Rajah 5. Namakan alat pengukur masa itu. ______________________________________________________________ (1 markah) 6|Panitia Sains SKKS/zz . Berikan satu contoh haiwan lain yang mempunyai dua organ pernafasan. Rajah 5. Rajah 4. Rajah 4.1 menunjukkan sejenis alat yang digunakan untuk mengukur masa pada zaman dahulu.2 menunjukkan sebahagian Kepala seekor lipas yang direndam dalam air. ______________________________________________________________ (1 markah) d.

Rajah 5. b. Bulatan besar : _________________________________________ ii.2 menunjukkan jam randik analog yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur masa. Butang besar Butang kecil Bulatan besar Rajah 5. Apakah fungsi butang besar yang terdapat pada jam randik? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) 7|Panitia Sains SKKS/zz .2 Apakah yang diwakili oleh bulatan besar dan bulatan kecil pada alat tersebut? i. Mengapakah alat itu sesuai digunakan untuk mengukur masa pada zaman dahulu? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) c. Bulatan kecil : _________________________________________ (2 markah) d.

penting untuk tumbuhan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) 8|Panitia Sains SKKS/zz .6. Selain daripada cahaya matahari dan air. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) d. Air diserap Rajah 6. Mengapakah proses yang kamu nyatakan di 6a. ______________________________________________________________ (1 markah) c. Namakan proses tumbuhan membuat makanan. Rajah 6.1 menunjukkan sejenis tumbuhan. ______________________________________________________________ (1 markah) b.1 a. nyatakan satu lagi keperluan tumbuhan untuk menjalankan proses di 6a. Berikan dua hasil proses yang kamu nyatakan di 6a.

1 9|Panitia Sains SKKS/zz .7. Penyiasatan dilakukan selama seminggu. Rajah 7. Plastik lut kotak sinar hitam R S Rajah 7. Nyatakan pembolehubah bergerak balas dalam penyiasatan ini.1 a. ______________________________________________________________ (1 markah) Jadual 7. Tumbuhan Pemerhatian R Mati S Mati Jadual 7.1? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) b.1 menunjukkan keputusan penyiasatan selepas dibiarkan seminggu. Tumbuhan R diletakkan di bawah cahaya matahari manakala tumbuhan S diletakkan di dalam kotak hitam.1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Kedua-dua tumbuhan ini disiram pada setiap hari. Apakah tujuan penyiasatan yang dijalankan dalam Rajah 7.

Nyatakan fungsi plastik lut sinar yang digunakan pada tumbuhan R dalam penyiasatan ini. Tumbuhan S : ___________________________________________ ___________________________________________ (2 markah) d.3. Sekumpulan murid menjalankan satu lagi penyiasatan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Rajah 7. Tumbuhan R : ___________________________________________ ___________________________________________ ii.2 10 | P a n i t i a Sains SKKS/zz . berikan inferens tentang keadaan tumbuhan itu selepas dibiarkan selama seminggu. Berdasarkan keputusan dalam jadual 7. Selepas seminggu dibiarkan. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) e.1. c. i. pucuk tumbuhan kelihatan membengkok kearah lubang pada kotak itu. Tumbuhan itu ditutup dengan kotak hitam yang mempunyai lubang pada bahagian tepi.

Nyatakan pembolehubah dalam penyiasatan ini. Sekumpulan murid menggunakan objek yang berbeza untuk mengukur panjang sebuah buku teks Sains. Apakah hipotesis yang dapat dibuat dalam penyiasatan itu? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) 8.1 a. Pembolehubah dimanipulasi : ________________________________________________________ ii.1 menunjukkan keputusan penyiasatan ini. i. Objek Bilangan ukuran yang digunakan 2 3 8 7 Jadual 8. Pembolehubah bergerak balas : ________________________________________________________ (2 markah) 11 | P a n i t i a Sains SKKS/zz . Jadual 8.

2 menunjukkan sebatang paku tekan. b.3 Adakah guli sesuai digunakan untuk mengukur panjang buku teks itu? Pilih pada jawapan yang betul.3 menunjukkan beberapa biji guli. Rajah 8. ______________________________________________________________ (1 markah) c. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (2 markah) 12 | P a n i t i a Sains SKKS/zz . Rajah 8. Rajah 8.2 Ramalkan bilangan paku tekan yang perlu digunakan untuk mengukur panjang buku teks Sains itu. Ya Tidak Berikan sebab. Rajah 8.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (1 markah) SOALAN TAMAT 13 | P a n i t i a Sains SKKS/zz . d.