You are on page 1of 6

Entrance Hymn: At Home In Our Hearts

You who welcomed Christ into your home


You who must have washed the Savior's feet
Are truly blest, you who fed the Lord when weary and
Forlorn
Blest are you who served the Lord's needs

You with whom He shared His wondrous deeds


You to whom He bared His broken dreams
Are truly blest, you whom Jesus sought before His lonely
End
Blest are you whom Jesus called His friend

REFRAIN:
And so we pray, now and always
That we might serve the Lord as selflessly
By feeding those in need, their woes making our own
In our hearts may Jesus find a home

Kyrie: Kyrie Eleison

Kyrie eleison, eleison,

Kyrie eleison, eleison. (2x)

Christe eleison, eleison

Christe eleison, eleison.

Christe eleison.

Gloria: Glory to God

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth! (2x)

Lord God, heavenly King, Almighty God and Father /

We worship you, we give you thanks, we praise you for your glory!

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth! (2x)

Lord, Jesus Christ, only Son of the Father /

Lord God, Lamb of God /


You take away the sins of the world, have mercy on us, have mercy on us /

You are seated at the right hand of the Father /

Receive our pray’r, receive our pray’r.

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth! (2x)

For You alone are the Holy One /

You alone are the Lord /

You alone are the Most High, Jesus Christ /

With the Holy Spirit, in the glory of God, the Father. Amen.

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on earth! (4x)

Alleluia: Alleluia

Sing alleluia, sing alleluia, Sing alleluia to the Lord (2x)

Sing alleluia, sing alleluia, Sing alleluia to the Lord (2x)

Offertory: Blessed Be God

Blessed are you God of all creation,

Thanks to Your goodness this bread we offer.

Fruit of the earth, work of our hands,

It will become the bread of life.

Refrain: Blessed be God, Blessed be God,

Blessed be God forever, Amen! Blessed be God,

Blessed be God, Blessed be God forever, Amen!

Blessed are Your Lord God of all creation,

Thanks to Your goodness this wine we offer:

Fruit of the vine, work of our hands,

It will become the cup of life.


Blessed be God, Blessed be God,

Blessed be God, forever, Amen! Blessed be God,

Blessed be God, Blessed be God forever, Amen!

Sanctus: Holy

Holy, holy, holy, holy, holy Lord,


God of power and might,
heaven and earth are filled with your glory.
Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes in the name of the Lord,


in the name of the Lord.
Hosanna in the highest,
hosanna in the highest.

Acclamation: We Remember

We remember how you love us to your death,


and still we celebrate,
for you are here;
and we believe that we will see you
when you come in your glory, Lord.
We remember, we celebrate, we believe.

Amen: Amen

Amen (7x)

The Lord’s Prayer: Our Father

Our Father, Who art in Heaven,

hallowed be Thy name; Thy Kingdom come,

Thy will be done on earth as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses

as we forgive those who trespass against us;

and lead us not into temptation,

but deliver us from evil. Amen.


Lamb of God: Lamb of God

Lamb of God,
You take away the sin of the world,
Have mercy on us.

Lamb of God,
You take away the sin of the world,
Have mercy on us.

Lamb of God,
You take away the sin of the world,
Grant us, O grant us Your peace.

Communion: Gandang Sinauna at Sariwa

Kay tagal bago Kita minahal


Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan

Ako'y tinawagan mula sa katahimikan


Pinukaw Mo ang aking pandinig
Biglang luminaw ang awit ng daigdig

Kay tagal bago Kita minahal


Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan

Ako'y inilawan mula sa 'king kadiliman


Minulat Mo aking mga mata
Biglang luminaw tanglaw ko sa tuwina
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan

Kay tagal bago Kita minahal


Gandang sinauna at sariwa
Akong nilikha Mo, uuwi rin sa 'Yo
Ako'y papayapa lamang sa pilin Mo

Communion: Pagkakaibigan

Ang sino mang sa Aki'y mananahan


Mananahan din Ako sa kanya.
At kung siya'y mamunga nang masagana,
Siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan.

Mula ngayon kayo'y Aking kaibigan


Hinango sa dilim at kababaan.
Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay;
Walang hihigit sa yaring pag-aalay.

Kung paanong mahal Ako ng Aking Ama,


Sa inyo'y Aking ipinadarama.
Sa pag-ibig Ko, kayo sana ay manahan,
At bilin Ko sa inyo ay magmahalan.

Pinili ka't hinirang upang mahalin


Nang mamunga't bunga mo'y panatilihin.
Humayo ka't mamunga nang masagana,
Kagalakang walang hanggang ipamamana

Communion: Panalangin sa pagiging bukas palad

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad


Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
At di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob Mo'y siyang sinusundan
Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Recessional: Humayo't ihayag

Humayo't ihayag (purihin Siya)


At ating ibunyag (awitan Siya)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang S'yang sa mundo'y tumubos

Langit at lupa Siya'y papurihan


Araw at tala Siya'y parangalan
Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
(Aleluya)

At isigaw sa lahat
Kalinga Niya'y wagas
Kayong dukha't salat
Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat

Halina't sumayaw (buong bayan)


Lukso, sabay, sigaw (sanlibutan)
Ang ngalan Niyang angkin 'sing ningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin

Langit at lupa Siya'y papurihan


Araw at tala Siya'y parangalan
Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan
Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan
Sa tanan
Sa tanan
Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Aleluya, aleluya, aleluya!