You are on page 1of 2

DATA GURU DAN JUMLAH JAM MENGAJAR

SMP IT Al Yumna IBS
Nama Sekolah : SMP IT AL YUMNA IBS Tahun Pelajaran : 2018/2019
NSS :-
NPSN :-
No Nama Jabatan Mengajar Mapel Jam Mengajar Jumlah Jam Mengajar
1 Iip Abdul Malik, M.Pd Kepala Sekolah - - -
2 Trisna Adi Yana, S.Pd Waka Kurikulum/Guru BTAQ 5 5
3 Hendi Purnama, S.Pd Waka Kesiswaan/Guru PAI / B. ARAB 4/4 3
4 Aam Abdurahman, S.Pd Guru B. INGGRIS/PRAMUKA 4/2 8
5 Sholahudin Guru PJOK 2 2
6 Asep Ridwanullah Guru IPA TERPADU 5 5
7 Rifki rahman Guru TIK 2 2
8 Eneng Aas Royani , S.E Guru IPS TERPADU 4 4
9 Gina Anggraeni, A.Md TU -
10 Adilla Nurrifdah Guru PPKN 3 3
11 Lathifah Dinniyah Guru B. INDONESIA 6 6
12 Irma Nurma, S.Pd Guru MATEMATIKA 5 5
13 Puput Patimah Guru PRAKARYA 2 2
14 Aulia Budiarti Guru B. SUNDA 2 2
15 Sri Murniati SENI BUDAYA 2 2
JUMLAH 14 50
Mengetahui,
Kepala Sekolah SMP IT Al Yumna IBS

M.Pd .Iip Abdul Malik.