You are on page 1of 4

ÎNMATRICULARE TEMPORARĂ VEHICUL NOU

-
IMPORTAT TEMPORAR

DOCUMENTE NECESARE:
1. Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei
persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de
proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere;
2. Fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform
reglementărilor legale, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor
administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei
persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura
acesteia, precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul
vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea în certificatul de
înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale utilizatorului.Fişa de
înmatriculare trebuie semnată atât de fostul, cât şi de actualul proprietar (aceasta va fi
ştampilată în cazul persoanei juridice);
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie (la Registrul Auto Roman);
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului
sau remorcii, în original şi în copie;
5. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie
legalizată a acesteia;
6. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse prin accidente de circulaţie, în termen de valabilitate al acesteia;
8. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
9. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare (la ghiseul de
inmatriculari);
10. Procura specială, după caz.
11. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea
personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare
la Registrul Comerţului si certificat de inregistrare fiscala, precum si împuternicirea
reprezentatului legal al acestora
12. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de
transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA
conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor
depune, după caz, şi următoarele documente:
• formularul "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul
achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", dacă mijlocul de transport este
nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• formularul "Certificat" , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din
Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 - publicat
în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de
Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice, Serviciul Fiscal, competente pe
raza cărora sunt arondati contribuabilii.

Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare (la ghiseul de inmatriculari). proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia. 5. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare. în original. în original şi în copie (la Registrul Auto Roman). în termen de valabilitate al acesteia. 11. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal. 4. Certificatul de autenticitate al vehiculului. Cererea solicitantului. 8. în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi". cu modificările şi completările ulterioare. Fişa de înmatriculare a vehiculului. • formularul "Certificat" . Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii. cât şi de actualul proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei juridice). precum şi copia actului de identitate. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar. dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. În situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing. 6. vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. în original şi în copie. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice.571/2003. în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului si certificat de inregistrare fiscala. 13. altul decât cel de proprietate. se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia. denumirea şi sediul.153 din Legea nr. 3. 10.Fişa de înmatriculare trebuie semnată atât de fostul. precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora 15. după caz.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie. 2. al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale. 14. se vor depune. Procura specială. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. şi următoarele documente: • formularul "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată. dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. în original sau copie legalizată a acesteia. 7. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. Cartea de identitate a vehiculului.571/2003. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane. ÎNMATRICULARE TEMPORARĂ VEHICUL UZAT - IMPORTAT TEMPORAR DOCUMENTE NECESARE: 1. nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. Actul de identitate al solicitantului. 9. în termen de valabilitate al acesteia. în original şi în copie. . în termen de valabilitate. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine. 12. este obligatorie mentionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale utilizatorului. precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

Fişa de înmatriculare trebuie semnată atât de fostul. Procura specială. în termen de valabilitate al acesteia. cât şi de actualul proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei juridice). Cartea de identitate a vehiculului. 3.Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare (la ghiseul de inmatriculari).168/2039/2010 . precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora . 2. 7. Serviciul Fiscal. în termen de valabilitate al acesteia. al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale. 13. Actul de identitate al solicitantului.2010. Administraţia Finanţelor Publice. 6. precum şi copia actului de identitate. certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală. În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr. 8. Dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar. 5 ~ 12. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare. nr. este obligatorie mentionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale utilizatorului. în original şi în copie. după caz. vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. 9. în original şi în copie (la Registrul Auto Roman). Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie.Of. în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului si certificat de inregistrare fiscala. 5. altul decât cel de proprietate. Cererea solicitantului. 4. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare. proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere.publicat în M. după caz. În situaţia în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing.09. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice. se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane. denumirea şi sediul. 10. REÎNMATRICULARE TEMPORARĂ ACELAŞI DEŢINĂTOR DOCUMENTE NECESARE: 1. în original sau copie legalizată a acesteia. competente pe raza cărora sunt arondati contribuabilii. 11. Certificatul de înmatriculare vechi.327/06. Fişa de înmatriculare a vehiculului.

după caz. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine. Fişa de înmatriculare a vehiculului. 11. • formularul "Certificat" . după caz. În lipsa acestora. se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia. în original şi în copie. 6. Cererea solicitantului. cu modificările şi completările ulterioare. şi următoarele documente: • formularul "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată. 5.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Actul de identitate al solicitantului. În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr. Fişa de înmatriculare trebuie semnată de actualul proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei juridice). 4. 3. 7. ÎNMATRICULARE TEMPORARĂ VEHICUL DESTINAT EXPORTULUI DOCUMENTE NECESARE: 1. dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. completată cu datele proprietarului În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane.2010.publicat în M. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia. în original şi copie. nr. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii. dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.Of. proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare (la ghiseu). 2. se vor depune. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare.168/2039/2010 . competente pe raza cărora sunt arondati contribuabilii. Administraţia Finanţelor Publice. Cartea de identitate a vehiculului. 8. cu modificările şi completările ulterioare. Serviciul Fiscal. 10.571/2003. .153 din Legea nr.Procura specială. în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului si certificat de inregistrare fiscala. în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi". precum şi plăcile cu numere de înmatriculare străine. nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. dacă vehiculul provine din străinătate şi nu a mai fost înmatriculat în Romania. în original şi în copie (la Registrul Auto Roman). precum şi copia actului de identitate. denumirea şi sediul. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice. precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora 12. se reţine o declaraţie notarială cu privire la împrejurările în care plăcile au fost pierdute. certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală. 9. în original.571/2003. altul decât cel de proprietate. în original şi în copie.327/06. Asigurare internaţională tip carte verde.09. al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale.