You are on page 1of 27

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE

ACOBAMBA
I.E. Nº 36202 – SAN PEDRO DE CHOPCCA - PAUCARA
HUK PUNCHAWPAQ
PrimerRURAYKUNA PATACHASQA
y Segundo Grado
I: RIQSICHIKUYKUNA:
1.1.- YACHAY WASIPA YUPAYNIN : 36202
1.2.- LLAQTA : SAN PEDRO DE CHOPCCA
1.3.- NIQI : 1°, 2° ÑIQI
1.4.- PUNCHAW : KILLACHAY
1.5.- YACHACHIQ : Lic. HECTOR ZANABRIA OLARTE
1.6.- KAMACHIKUQ : Lic. HECTOR ZANABRIA OLARTE
II: ATINAKUNA KALLPANCHAY :
2.1.- RURAYPA SUTIN : Paqarichisun willakuykunata chirukunamanta.
2.2.- UNAY : HUK PUNCHAW
III: ATINAKUNA AKLLAY:

ATIPANAKUY HUNTACHINA TUPUY PURIYKUNA TUPUYN


IN
Produce textos funcionales y Produce diversos Escribe una Observación Lista de
literarios breves y de textos breves y con serie de Pruebas cotejo
estructura sencilla referidos estructura sencilla a frases y Objetivas Practicas
a las diversas áreas partir de imágenes oraciones calificadas.
curriculares del aprendizaje. dadas. sencillas,
enlazadas
con
conectores
simples.
IMAYNA RURANA IMAYMANA YACHACHINA LLAMKANAKUNA

HALLARIYNIN
Kusichiykuna • Amawta pukllachin kuchusqa chirukunawan,
hinallataq warmakuna tupuchispa huñuta ruwanku. Rapi

• Amawta tapun warmakunata: ¿Ima uywatataq


tupuchirankichik? Multimedia nisqan

• Yachachiq amayta huk chiruta qawachin llapa


warmakunaman hamutanampaq multimedia
nisqanwan.
• Yachaq warmakuna qawasqankuman hina,
tapukuykunata kutichimunqa: ¿imatataq
qawachkanchik?, ¿ima rikuymi kay ukucha?
¿imatataq rurachkan?, ¿imatataq mikun?, ¿maypitaq
yachan?.
• Hinallataq warmakunata qawachin misi chirusqata:
¿qamkunapa kanchu wasikichipi misikichi?, ¿imatataq
mikun?, ¿ima rikuqtaq kay misi?, ¿imatataq ruran
wasipi?, ¿chayllatachu ninchikman?.
hamutaynin • ¿Imaynataq kanchikman mana misi kaptin?,
• Yachachiq amawtam warmakunaman willan, imayna
ruranankupaq, kay yachayninta paqarichinampaq. Qillqa maytu
Paqarichisun
LLAMKAYNIN • Amawta tapun warmakunata: ¿Paqarichinchimanchu huk
hamutaspa
willakuyta kay iskay uywakunamanta?, ¿Imaynatataq Qillqana
yachayninchi
paqarichinchikman?.
kta
• Amawta qawachin chirusqata llapa warmakunawan kay
multimedia nisqanwan.
• Warmakuna hamutasqanman hina rimarinku huñupi llapa Rapikuna
chirumanta: ¿Imataq qawachkankichik?, ¿Imanasqataq
ukucha hapru ukunman winakuchkan?, ¿pimantataq Laqaku
ayqimuchkan?.
• Qinallataq amawta yapamanta qawachin huk
chirusqakunata: ¿Imapaqtaq misi makinta qaywachkan
qapru ukuta?,……………..
• Warmakuna huñupi, Chiru qawasqankuman hina huk
willakuyta paqarichinku utqayman.
• ATENCION DIFERENCIADA.
• Huk ñiqi warmakuna chiru qawasqanman hina sutinta
qillqanku kay achakalawan, chaynallataq tuqyaqkunawan.
• Tapukuykunata kutichisun
TUKUYNIN Tupukuykuna
sapakama: ¿imamantataq
yacharanchik?, ¿ima
rurastintaq yacharanki?,
¿imapaqtaq
yacharanchik?.
• Yachachiq llamkayta saqin
wasimpaq.
MISIMANTAWAN UKUCHAMANTA
Huk punchawsi

wasinman yaykurusqa, chaysi

qawaruspan kZ Kay uma sapa

utqayman winakurusqa

Ukunman.
Chaysi qapispan,

chutanampaq, manas makin

qaypasqachu.
Hinaspansi hamutaspan,

maskaq risqa. Aswanqa kay

qayakachakusqa.
Chayna qayaykachakuptinsi, wakin

rikuriramuspas chutarusqaku.
Chaynas Kay kusikusiylla
Kay pisi uma kutiramuspa,

qawaykuptinsi mana kasqachu, chaysi

umanta takakuspan waqakusqa

qapikusqa.
TUPUYNINKUNA
LAMKAYKUNA WARMAKUNAPAQ 2° ÑIQIPAQ
SUTIY: …………………………………………………………………………………………………………
Warmakuna kay willakuyta ñawinchaspayki paqarichimuy sutikunata quntapasqayki.

……………………………………………………………………………………..
(Willakuy)
Huk punchawsi …………………………………………………………………………………………….........
Wasinman yaykurusqa, chaysi …………………………………………………………………………….
Qawaruspan ……………………………………………………….., kay uma sapa …………………….
Utqayman winakurusqa ……………………………………… Ukunman. Chaysi …………...........
…………………… qapispan ……………………………, manas makin qaypasqachu. Hinaspansi
……………………….hamutaspan …………………… maskaq risqa. Aswanqa kay ………………………
Qayaykachakusqa. Chayna qayaykachakuptinsi, wakin …………………….… rikuriramuspas
……………………………………. Chutarusqaku.
Chaysi kay …………………………………. Kusikusiylla ………………………………………………………..
Kay pisi uma ………………………….kutiramuspa …………………………………… qawaykuptinsi
……………………………… mana kasqachu, chaysi ………………………….. umanta takakuspan
Waqakusqa …………………………… qapikusqa.