You are on page 1of 14

‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪16‬‬

‫זה לא נובע מכך שאני חושב שהדמוקרטיה הליברלית היא שיטה בעייתית יותר‬
‫מאחרות‪ .‬בדיוק להפך‪ .‬אני חושב שזו השיטה המוצלחת והגמישה ביותר שבני‬
‫האדם פיתחו עד כה כדי להתמודד עם אתגרי העולם המודרני‪ .‬דווקא משום כך‬
‫חיוני להבין את קשייה של הדמוקרטיה הליברלית ולחקור כיצד אפשר לשפר‬
‫אותה ולהתאים אותה לתנאים המשתנים‪.‬‬
‫לרוע המזל‪ ,‬באקלים הפוליטי הנוכחי כל חשיבה ביקורתית על הדמוקרטיה‬
‫הליברלית עשויה לחזק רודנים ותנועות קיצוניות‪ ,‬שעניינם היחיד הוא לערער‬
‫את השיטה הדמוקרטית‪ ,‬ושאין להם שום כוונה לקיים דיון פתוח על עתיד המין‬
‫האנושי‪ .‬הם שמחים מאוד לדבר על בעיותיה של הדמוקרטיה הליברלית‪ ,‬אבל‬
‫שמחים הרבה פחות לשמוע ביקורת על התחליפים שהם מציעים לה‪.‬‬
‫לכן כשבאתי לכתוב את הספר הזה‪ ,‬נאלצתי לקבל החלטה קשה‪ .‬האם לדבר‬
‫בחופשיות‪ ,‬ולהסתכן בכך שדברי אולי יוצאו מהקשרם וייתפסו כתמיכה במשטרים‬
‫רודניים ובתנועות אנטי־ליברליות? או שמא מוטב לי לצנזר את עצמי? זהו סימן‬
‫היכר מובהק של רודנות‪ :‬היא מקשה לקיים שיח חופשי אפילו מחוץ לגבולותיה‪.‬‬
‫בשל עלייתם של משטרים רודניים באזורים שונים של העולם‪ ,‬נעשה מסוכן יותר‬
‫להציע ביקורת על העתיד אפילו במדינות דמוקרטיות‪.‬‬
‫ובכל זאת‪ ,‬החלטתי להעדיף דיון חופשי על פני צנזורה עצמית‪ .‬אם לא נעביר‬
‫ביקורת על המודל הליברלי‪ ,‬לא נוכל לתקן את העיוותים שלו או לפתח מודל‬
‫טוב יותר שלו‪ .‬אבל אנא זכרו שאת הספר הזה אפשר לכתוב רק כל עוד אנשים‬
‫עדיין חופשיים יחסית לחשוב ולומר מה שהם רוצים — ובכלל זה לחשוב ולומר‬
‫דברים לא מקובלים‪ ,‬שנויים במחלוקת‪ ,‬ואפילו מקוממים‪.‬‬
‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪20‬‬
21 | 
‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪22‬‬
23 | 
‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪24‬‬
25 | 
‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪26‬‬
27 | 
‫‪ 21‬מחשבות על המאה ה־‪21‬‬ ‫|‬ ‫‪28‬‬
29 |