Ganduri intelepte

Atâta fericire

Suntem atât de ferici i pe cât noi în ine ne îng duim s fim. Nu exist nici o limit , doar noi presupunem c exist i ne-o fix m singuri. Da, putem s fim cu adev rat ferici i. i merit m acest lucru.

Fericirea este ca aerul pe care îl respir m: fiecare poate lua din el atât cât vrea. (Van Minh)

Fericirea este pre ioas nu pentru c este greu de atins sau efemer . Dimpotriv , este tot la fel de accesibil ca i aerul. Doar noi putem s sim im aroma sa îmbietoare«

Via a nu ne cere s mergem Dincolo de for ele noastre. Singura singura cucerire posibil este aceea de a nu fugi din fa a vie ii.
Dag Hammarskjold

A nu fugi
A fugi de realitate ne poate da impresia c sc p m de o mul ime de dureri, dar acest lucru ne priveaz în acela i timp De toate bijuteriile pe care via a ni le rezerv .

Singurul fapt de a fi ceea ce suntem, De a face fa vie ii i a nu fugi, Cere uneori mai mult curaj decât orice alt ac iune. Nu e nici o nevoie de a face mai mult de atât.

Libertatea interioar
Dorin a de a pl cea celor din jur este în noi o sete inepuizabil . Dorim din ce în ce mai mult apreciere, Suntem într-o c utare continu , dar nu suntem niciodat satisf cu i« C ci ceea ce c utam este chiar în interiorul nostru.

Vom câ tiga mai mult dac ne vom l sa v zu i A a cum suntem Decât de a încerca s p rem ceea ce nu suntem.
(La Rochefoucauld)

A încerca s fim ceea ce nu suntem Este epuizant i inutil. Doar autenticitatea ne permite s ne desf ur m cu adev rat. La ce bun s fim aprecia i

pentru ceea ce nu suntem?

)

Sunt atâtea persoane în lume care ne iubesc« Numai dac am avea ochi pentru a vedea, O inim pentru a iubi, Mâini pentru a primi ceea ce ne este oferit.
(Lucy Maud Montgomery)

A ti s prime ti
Câ i dintre noi nu accept cu mare dificultate Ceea ce ne este oferit. inem bra ele încruci ate i pumnii strân i, apoi deplor m via a pentru c o g sim atât de arid «

A întinde mâna pentru a primi este uneori mai greu decât a o întinde pentru a da. Dar ce mijloc eficace

pentru a înv a s ne iubim!

A închide poarta
Dac împar i puterea ta i o distribui tuturor, Tu nu ie i mai puternic, Dar r mâi divizat.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Atunci când permitem tuturor i fiec ruia s aib putere asupra noastr , Înl untrul nostru sl bim. Este în elept s tii s închizi poarta, De a nu conta decât pe noi. Lorsque nous permettons à tous et chacun

Nu e vorba de a ne separa ce ceilal i, dar de a fi gata de a face acest lucru atunci când Atitudinea lor în privin a noastr Are un impact nedorit asupra noastr i a vie ii noastre.

La ce bun s accept m ceea ce ne d uneaz ?

A profita de via
Nu te gr bi Nu te nelini ti. Parcursul t u aici pe p mânt nu Va fi prea lung. Fii atent deci s te opre ti Pentru a sim i parfumul florilor.
(Walter Hagen)

Prin i în cursa nebun a cotidianului Neglij m uneori s respir m, S apreciem timpul care ni se scurge printre degete.

Datoriile pe care le avem de îndeplinit sunt atât de Urgente i de presante Încât neglij m restul« Totu i a se opri pentru a se destinde i profita de De via nu este un lux. Este o nevoie fundamental ..

O zi bun !
Muzic : Ernesto Cortazar Together
Autor: Lise Tardif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful