You are on page 1of 11

KERTAS KONSEP

PERKHEMAHAN
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
PERINGKAT SEKOLAH
SK DURIAN MENTANGAU

TAHUN 2018

PADA
15 ,16 & 17 OGOS 2018

TEMPAT:
CAMP IMPEEZA
KG DURIAN MENTANGAU

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 0


KERTAS KONSEP
PERKHEMAHAN PERDANA
PASUKAN BADAN BERUNIFORM (PBB)
SK DURIAN MENTANGAU TAHUN 2018

1.0 LATAR BELAKANG

Dalam menuju alaf baru, sewajarnya masyarakat bersedia dari segi ketahanan mental
dan fizikal untuk menangani gejala-gejala sosial yang semakin berleluasa di kalangan remaja
masa kini.
Justeru, Jawatankuasa Kokurikulum sekolah bercadang dan merancang melaksanakan
Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SK Durian Mentangau untuk murid tahap 2
sekolah ini. Program ini diadakan dengan tujuan untuk mewujudkan generasi cemerlang yang
seimbang dari aspek Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek selaras dengan kehendak Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

2.0 RASIONAL

2.1 Pendedahan kepada ahli proses pembelajaran di luar bilik darjah secara tidak formal.
2.2 Menggalakkan penglibatan secara aktif dalam aktiviti yang lebih mencabar dan
bermakna.
2.3 Berekreasi secara terancang dan terkawal ke arah membentuk jiwa yang seimbang
dan harmonis.
2.4 Sebagai kayu pengukur kepada keberkesanan program latihan secara berkumpulan.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Memberi pendedahan awal mengenai aktiviti perkhemahan

3.2 Memupuk semangat patriotik, jatidiri, setia kawan, toleransi dan integrasi.

3.3 Mencungkil dan mengembangkan bakat kepimpinan yang ada pada diri peserta.

3.4 Membuka minda peserta dengan pelbagai kegiatan dan aktiviti yang dirancang.

3.5 Menyemai budaya ilmu di dalam kegiatan luar bilik darjah.

3.6 Memberi peluang mengembangkan potensi yang sedia ada pada peserta.

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 1


4.0 PELAKSANAAN

4.1 Tarikh : 15,16 & 17 Ogos 2018


4.2 Hari : Rabu,Khamis & Jumaat .
4.3 Tempat : Camp Impeeza, Kg. Durian Mentangau

5.0 PENYERTAAN

Bil Pasukan / unit Lelaki Perempuan Jumlah

1 Tunas Kadet Remaja


Sekolah (TKRS)

JUMLAH

Kumpulan Kecil UNIT AHLI


1
2

5
6
JUMLAH

6.0 SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

6.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid tahap dua.

6.2 Bilangan penyertaan yang akan diwakili oleh setiap unit/pasukan hendaklah mengikut
pecahan seperti dinyatakan di atas.

6.3 Semua anggota yang mewakili unit/pasukan hendaklah sihat tubuh badan dan TIDAK
menghidapi penyakit kronik.

6.4 Semua anggota yang mewakili unit/pasukan hendaklah dicadangkan oleh guru penasihat
unit/pasukan masing-masing dengan mendapatkan pemeriksaan serta pengesahan
kesihatan dari doktor dan mengisi Borang Kebenaran Ibu/Bapa / Penjaga.

6.5 Semua borang hendaklah disertakan semasa pendaftaran.

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 2


7.0 SENARAI JAWATANKUASA

7.1 Jawatankuasa Induk

Penasihat : Pn. Kasmah Binti Ibrahim (Guru Besar)


Pengerusi : En. Ahmad Shahrani Razni Bin Mohd Radzi
( PK Kokurikulum )
Timb Pengerusi I : En. Ismazi Bin Ismail (PK Pentadbiran)
Timb Pengerusi II : Pn. Katina Binti Seman (PK HEM )
Penyelaras : Pn. Mahanizam Binti Mohd
Setiausaha : Pn. Khairani Sasmeta Binti Musa
Bendahari : Pn. Norhasni Binti Katabe
Komandan Kem : En. Ameruddin Bin Abdullah
Timb Komandan Kem : En. Ahmad Shahrani Razni Bin Mohd Radzi

7.2 Ahli Jawatankuasa Kerja

Penasihat : Pn. Kasmah Binti Ibrahim (Guru Besar)


Pengerusi : En. Ahmad Shahrani Razni Bin Mohd Radzi
. (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Mahanizam Binti Mohd
Komandan Kem : En. Ameruddin Bin Abdullah
Timb Komandan Kem : Pn. Ramaddiana Binti Ibrahim

JK Urusetia & Pendaftaran : En. Ameruddin Bin Abdullah


: Pn. Ramaddiana Binti Ibrahim
: Pn. Marina Azmiyah Binti Muda
: Cik Nurul Nashida Binti Abdul Nashir

JK Sijil Penyertaan / Tag nama : Pn. Rohaida Binti Abdul Rahman


: AJK PIBG

JK Fotografi / Dokumentasi : Pn. Marina Azmiyah Binti Muda


: AJK PIBG

JK Publisiti & Sambutan : Semua Guru & Semua AJK PIBG

JK Kerohanian : En. Ismazi Bin Ismail


: Pn. Norhasni Binti Katabe
: AJK PIBG

JK Logistik / Peralatan /
Persiapan Tempat : En. Ameruddin Bin Abdullah
: Pekerja Swasta Sekolah
: AJK PIBG

JK Makanan & Minuman : Pn. Noraini Binti Adam


: AJK PIBG

JK Kecemasan & Keselamatan : Cik Nurul Nashida Binti Abdul Nashir


: AJK PIBG

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 3


\

JK Buku Program : Pn. Khairani Sasmeta Binti Musa


: AJK PIBG

JK Hadiah / Cenderahati : Pn. Mariam Binti Ibrahim


: AJK PIBG

7.3 JAWATANKUASA AKTIVITI

Penyelaras : Pn Mahanizam Binti Mohd

1. Kawad : Pn Marina Azmiyah Binti Muda


: AJK PIBG

2. Pandu Arah : Pn Ramaddiana Binti Ibrahim


: AJK PIBG

3. Kebudayaan : Pn Rohaida Binti Abdul Rahman


: AJK PIBG

4. Balutan : Pn Khairani Sasmeta Binti Musa


: AJK PIBG

5. Tali Temali/Ikatan : Pn. Norhasni Binti Katabe


: AJK PIBG

6. Sukaneka/Riadah : Cik Nurul Nashida Binti Abdul Nashir


: AJK PIBG

7. Burung Hantu : En Ameruddin Bin Abdullah


: AJK PIBG

8. Alternative Games : En. Ahmad Shahrani Razni Bin Mohd Radzi


: Onwer Camp Impeeza
: AJK PIBG

8.0 TUGAS JAWATANKUASA KERJA :

8.1 Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran :


a) Menyediakan tempat pendaftaran dan bilik urusetia
b) Menguruskan pendaftaran dan menerima senarai nama peserta-peserta.
c) Mengagihkan tag urusetia, petugas, dan peserta
d) Dan lain-lain yang berkaitan.

8.2 Jawatankuasa Sijil & Tag Nama :


a) Menyusun sijil dan pangkat pelajar
b) Menguruskan Sijil Penyertaan, Sijil Pencapaian dan Sijil Penghargaan.

8.3 Jawatankuasa Fotografi & Dokumentasi :

a) Membuat rakaman foto dan video untuk semua aktiviti di semua base bagi keseluruhan
program (sebelum, semasa dan selepas).

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 4


b) Mendokumentasikan program ini dan serahkan ke setiausaha ko kurikulum seminggu selepas
program ini.
c) Melantik petugas (Juru kamera dan video).
d) Menyediakan laporan bergambar untuk diserah kepada GB & GPK Ko

e) Mengadakan tayangan video perkhemahan semasa Majlis Perasmian Penutup (jika perlu).
f) Dan lain-lain yang berkaitan.

8.3 Jawatankuasa Logistik, Peralatan, Persiapan Tempat

a) Menguruskan tapak perkhemahan dan membantu dalam Majlis Perasmian Penutup.


b) Menguruskan penempatan dan penginapan urusetia.
c) Memastikan agihan peralatan, menyediakan meja, kerusi dan sistem siaraya di tapak
perkhemahan.
d) Memastikan peralatan selamat digunakan dan dalam keadaan baik.
e) Menyediakan dan menanda tapak perkhemahan mengikut jantina.
f) Menyediakan layout camp dan label-label yang diperlukan.
g) Memastikan tapak perkhemahan bersih.
h) Menyediakan tapak pelupusan sampah bagi lelaki dan perempuan.
i) Menyediakan pendawaian lampu utama kawasan khemah & urusetia
j) Memastikan dan melabel semua tandas dan bilik mandi peserta dan urusetia.
k) Menentukan kawasan larangan bagi peserta perkhemahan.
l) Menentukan sistem siaraya tapak perkhemahan, tempat urusetia dan pertandingan.
m) Menentukan seorang petugas bertugas sepanjang perkhemahan.
n) Membantu Urusetia.

8.4 Jawatankuasa Aktiviti

a) Menyediakan Modul dan prosedur pelaksanaan berasaskan kepada modul aktiviti


b) Menyediakan semua jadual aktiviti dengan petugas-petugas.

c) Menyelaras dan memantau urusetia/petugas bahagian dan perjalanan aktiviti sepanjang


perkhemahan.
d) Menetapkan tempat ujian /aktiviti.
e) Berurusan dengan pusat Kokurikulum untuk aktiviti dan jurulatih berkaitan.
f) Menentukan jumlah hakim / petugas setiap aktiviti.
g) Menyediakan alatan dan borang pemarkahan untuk aktiviti dan ujian secukupnya.
h) Memastikan setiap aktiviti dapat dijalankan dengan baik.
i) Menyerahkan keputusan ujian kepada urusetia.
j) Melantik petugas (pembantu)
k) Dan lain-lain yang berkaitan

8.5 Jawatankuasa Kerohanian

a) Memastikan segala kelengkapan dan kemudahan di surau.


b) Merancang pengisian dan penghayatan Islam.
c) Memastikan surau dalam keadaan sedia dan bersih.
d) Memastikan semua peserta perkhemahan mengikuti program di surau.
e) Memantau peserta semasa solat berjemaah dan juga semasa Solat Zohor & Asar.
f) Memberi taklimat ujian kerohanian kepada semua peserta
g) Menjalankan ujian kerohanian mengikut modul yang telah ditetapkan
h) Menyerahkan keputusan ujian kepada urusetia

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 5


i) Dan lain-lain yang berkaitan.

8.6 Jawatankuasa Makanan & Minuman

a) Mengurus penyediaan minuman kepada semua jawatankuasa dan jurulatih petugas sepanjang
aktiviti perkhemahan dan pertandingan.
b) Memastikan makanan disediakan dalam kuantiti yang mencukupi.
c) Memastikan makanan disediakan dalam masa yang telah ditetapkan.
d) Menentukan menu harian.
e) Menentukan lokasi pengambilan dan penghantaran makanan.
f) Menguruskan makanan untuk peserta.
g) Membantu JK Aktiviti menentukan kuantiti bahan dan peralatan aktiviti memasak/ikhtiar
hidup
h) Menentukan penyediaan jamuan semasa majlis penutup untuk tetamu.
i) Dan lain-lain yang berkaitan.

8.7 Jawatankuasa Keselamatan Dan Kecemasan

a) Memastikan peti pertolongan cemas ada dan lengkap.


b) Menyediakan kenderaan yang bertindak sebagai ambulans sekiranya berlaku kecemasan.
c) Menyediakan ubat-ubatan dan peralatan pertolongan cemas.
d) Menyediakan petugas dengan peralatan yang mencukupi semasa /setiap aktiviti yang
dijalankan.
e) Memastikan petugas mahir dalam Pertolongan Cemas.
f) Merekod rawatan pesakit.
g) Menubuh unit kawalan di sepanjang program berjalan.
h) Menubuh pusat rawatan kesihatan dan kecemasan.
i) Dan lain-lain yang berkaitan.

9.0 SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

9.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid tahap 2.


9.2 Bilangan penyertaan yang akan mewakili unit/pasukan hendaklah mengikut pecahan seperti
dinyatakan di atas
9.3 Semua anggota hendaklah sihat tubuh badan dan TIDAK dijangkiti penyakit kronik.
9.4 Semua anggota hendaklah mendapatkan pengesahan dan mengisi Borang Kebenaran
Ibu/Bapa / Penjaga.
9.5 Semua borang hendaklah disertakan semasa pendaftaran.

10.0 KRONOLOGI PERKHEMAHAN

Sila rujuk jadual

11.0 SUMBER KEWANGAN.


BTPK – Bayaran Bantuan Tambahan Persekolahan Kokurikulum (BBTP) dan BKK – Bayaran
Kokurikulum Sekolah ( BKK-S )

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 6


12.0 ANGGARAN BELANJA MENGURUS

BIL PERKARA JUMLAH (RM)


1. Makan dan Minum Peserta
( Makan Pagi - RM 1.00 x 51 orang x 2 hari = RM 102.00 )
( Makan Tgh - RM 2.50 x 51 orang x 2 hari = RM 255.00 )
( Makan Mlm - RM 1.00 x 51 orang x 2 hari = RM 102.00) 459.00

2. Sijil Peserta ( RM 50.x 2 rim ) 20.00

3. Hadiah Pertandingan

a) Kawad Kaki ( RM 5.00 x 9 )


45.00

b) Kebudayaan ( RM 5.00 x 9 )
45.00

c) Ikatan ( RM 5.00 x 3 )
15.00

d) Masakan ( RM 5.00 x 9 )
45.00

4. Zebra tape ( RM 20 x 1 ) 20.00

JUMLAH KESELURUHAN RM 649.00

12. Penutup

Adalah diharapkan agar perkhemahan tahunan ini berjalan lancar sebagaimana yang telah
dirancang. Kami mengharapkan kerjasama yang padu daripada semua pihak yang terlibat secara
langsung mahupun tidak langsung. Diharapkan juga, perkhemahan ini dapat membimbing generasi
muda agar lebih cemerlang membina dan membentuk peribadi yang berdisiplin, kritis serta
mempunyai jati diri yang kukuh menerusi jalinan aktiviti yang disusun sepanjang perkhemahan ini
berlangsung.
Sokongan tenaga, masa dan kewangan yang amat memberangsangkan daripada pihak
sekolah, PIBG dan lain-lain penaja adalah amat dihargai.

Disediakan oleh,

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 7


.......................................................
( PN MAHANIZAM BINTI MOHD )
Penyelaras,
Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform
SK Durian Mentangau, Dungun, Terengganu.

Disemak oleh,

..................................................................
( MOHD AHMAD SHAHRANI RAZNI BIN RADZI )
PK Kokurikulum
SK Durian Mentangau , Dungun,
Terengganu.

Disahkan oleh,

( KASMAH BINTI IBRAHIM )


Guru Besar ,
SK Durian Mentangau,
23100 Dungun, Terengganu.

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 8


JADUAL PERKHEMAHAN
Unit Beruniform
Sekolah Kebangsaan Durian Mentangau 2018
PADA
15,16 & 17 OGOS 2018

5.00 7.00 12.00 6.30


7.00 -
MASA pg pg 8.30 pg 10.00 Pg 10.30 pg tgh 2.30 ptg 5.00 Ptg 5.30 ptg ptg 9.00 mlm
9.00
HARI 7.00 8.30 10.00 pg 10.30 Pg 12.30 tgh 2.30 5.00 ptg 5.30 Ptg 6.30 ptg 7.00
mlm 11.00 mlm
pg pg ptg mlm

Solat Maghrib/ Kerohanian / Solat IsyakMakan mlm/ siap diri


Pendaftaran/
15 Persiapan
Taklimat Kem/
OGOS khemah Burung Hantu
Persiapan
2018
khemah
RABU
Pandu arah

Minum Petang / Solat Asar


Pertandingan

Solat Jumaat/ZohorMakan Tehngahari


Latihan
Ikatan Masakan
Kawat

Keceriaan
Khemah
Minum Pagi

16
Aktiviti Pertandingan
OGOS
‘Ninja Persembahan
2018
Warrior’
KHAMIS
Pertandingan
Balutan Latihan
Kawat
Kebudayaan
Break Majlis Penyampaian
Camp/ Hadiah /
Cleaning Penutup PERJALANAN PULANG
Compound
17
OGOS

m
2018
Perhimpunan pagi/ Senaman/ Sarapan
Bangun pagi/ Solat Subuh/Kuliah

JUMAAT

*Jadual aktiviti adalah tertakluk kepada perubahan

Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform SKDM 2018 10