You are on page 1of 3

Gradele de comparatie ale adjectivelor

In limba engleza, ca de altfel in oricare limba, exista 3 grade de comparatie:


- gradul pozitiv ( bun )
- gradul comparative ( mai bun )
- gradul superlative ( cel mai / foarte bun )

A - Comparatia cu -er, -est

- pentru comparativ: se adaugă “er” la sfârșitul adjectivului


- pentru superlativ: se adaugă “the” înaintea adjectivului și “est” la sfârșit

1) adjectivele monosilabice (formate dintr-o silaba)

Clean (curat) cleaner The cleanest


New (nou) newer The newest

2) adjectivele plurisilabice (formate din mai multe silabe)

a) adjectivele format din 2 silabe terminate in y:

Dirty (murder) dirtier The dirtiest


Easy (usor) easier The easiest
Happy (fericit) happier The happiest
Pretty (dragut) prettier The prettiest
b) adjectivele format din 2 silabe terminate in -er

Clever (destept) cleverer The cleverest

c) adjectivele format din 2 silabe terminate in -le

simple simpler The simplest

d) adjectivele format din 2 silabe terminate in -ow

Narrow (îngust) narrower The narrowest

B - Comparatia adjectivelor facuta cu more - most (pentru majoritatea


adjectivelor formate din mai mult de 2 silabe)

- pentru comparativ: se adaugă “more” înaintea adjectivului


- pentru superlativ: se adaugă “the most” înaintea adjectivului

difficult (dificil) more difficult the most difficult


C - Adjectivele neregulate

Gradele de comparație pentru aceste adjective se formează cu ajutorul unor


cuvinte distincte.

much more The most


many more The most
little smaller The smallest

D - Adjective speciale

Unele adjective pot avea 2 forme cand formeaza gradele de comparatie:

common commoner / more common commonest / most common


likely likelier / more likely likeliest / most likely
pleasant pleasanter / more pleasant pleasantest / most pleasant
polite politer / more polite politest / most polite
simple simpler / more simple simplest / most simple
stupid stupider / more stupid stupidest / most stupid
subtle subtler / more subtle subtlest
sure surer / more sure surest / most sure

Observații:

Utilizarea “than” este obligatorie în cazul comparativului. Acest cuvânt ajută la


realizarea comparației.
Exemplu: John is taller than David. = John este mai înalt decât David.