You are on page 1of 3

ELEV:................................... DATA: ...............................

FIŞĂ DE LECTURĂ – pentru text narativ

Titlul: ............................................................................................................

Autorul: ........................................................................................................

Locul şi timpul desfăşurării acţiunii:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Personajele:......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Principalele evenimente ale întâmplării:...................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Povestirea unui fragment:...............................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Scrie trei insuşiri fizice şi trei însuşiri sufleteşti ale personajului principal

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Ce te-a impresionat?Argumentează!.............................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ce ai învăţat din această lectură?...................................................................................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................