NORMATIVE

Nr Denumire crt 1 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 2 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99 "Siguranţa la foc a construcţiilor" Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Soluţii cadru de proeictare a instalaţiilor de climatizare la clădirile publice Cod normativ NORMATIV P 118-99 MANUAL MP 008-2000

3

NORMATIV SC 003-99 NORMATIV SC 0042000 NORMATIV I 9-94 NORMATIV P 1022001 NORMATIV NP 24-97 NORMATIV NP 25-97 NORMATIV GP 0582000 NORMATIV GT 0302001 NORMATIV SC 007-02

4

5 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare 6 Norme tehnice pivind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme. Normativ pentru proiectarea consturcţiilor publice subterane Normativ privind optimizarea nivelului de protecţie tehnică la clădirile de locuit Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii

7 8 9

10 11

NORMATIV NP 060-02

12

NORMATIV NP 063-02

specialiştilor de înaltă competenţă în domeniu Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 19 NORMATIV NP 066-02 .13 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1994 NORMATIV NP 065-02 NORMATIV NP 064-02 14 Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii 15 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap NORMATIV GT 049-02 NORMATIV GT 050-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile de producţie Normative pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare ămpotriva efracţiei 16 17 Termografia în construcţii. Metodologie privind determinările termografice în construcţii NORMATIV I 18/1-01 NORMATIV I 18/2-02 NORMATIV MP 037-04 SECURITATEA LA INCENDIU REGLEMENTĂRILE EUROPENE ŞI ROMÂNEŞTI COMENTARII Sunt prezentate. precum şi explicaţii şi comentarii aparţinând autorilor. cele mai recente documente europene privind securitatea 18 la incendiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful