You are on page 1of 3

2.

Sorolja fel a parodontium részeit!


Sorolja fel a nagy nyálmirigyeket magyarul és latinul!
Nevezze meg a rágóizület ízfelszineit és a köztük található porcos képletet (magyarul és latinul) és
az izület mozgásait! Írja le a nyál szerepét!

A fogak szilárd, de rugalmas elhorgonyzását biztosító szöveteket nevezzük összefoglaló néven


fogágynak, vagy parodontiumnak. A parodontium a fogak közvetlen környezetét alkotja.
Részei: -gingiva(íny): *gingiva propria:fogmedri nyúlványokat fedő,alapjához feszesen rögzített íny.

*gingiva marginalis: fognyakat körülvevő szabad ínyszél.

*papilla interdentalis: fogak közötti sövények tetején található.

*mucogingivalis vonal: íny és a környező szájnyálkahártya találkozása.

- rögzítő apparátus: *gyökérhártyarostok(ligamentum parodontale):sejtekben és


kollagénrostokban gazdag kötőszövet,kitölti a fog gyökerét borító vement és az alveolusfal közötti
teret,rugalmasan rögzíti a fogakat.

*cement:fogak gyökerét borítja

* Alveoláris csont-lamina dura: feladata az állcsontokra és a fogakra


irányuló erők enyenletes elosztása.
3 nagy nyálmirigyet különböztetünk meg:

Fültőmirigy(Glandula Parotis):legnagyobb nyálmirigyünk.Kivezető csöve: Stenon-vezeték


Állkapocs alatti mirigy(glanula submandibuláris):mandibula alatt helyezkedik el.Kivezető
csöve:Wharton-vezeték
 Nyelv alatti mirigy(glandula sublingualis):szájfenéken a nyelv alatt található a nyálkahártya
alatt.Fő kivezetőcsöve:ductus sublingualis major
Rágóízület ízfelszinei:

 fossa mandibuláris: ízvápa,halántékcsont bemélyedése


 tuberculum articulare:ízárok előtt lévő kiemelkedés
 caput mandubulae:ízfej

rágóízület ízfelszínei között található porcos képlet:

 discus articularis: ízfelszínek között nagyjából vízszintesen álló porclemezizületi üreget 2


részre osztja: -articulatio descotemporalis

-discomandibularis

Ízület mozgásai:három főmozgásnyitó-csukó,előre-hátra,oldalmozgás,őrlőmozgás


 1. Száj nyitása-csukása: A szájnyitás első fázisában a mandibulafejek kissé elfordulnak a
discus articularison. A mozgás második fázisában a discus a mandibula fejével együtt
előrefele csúszik a tuberculum articularéra. A száj zárásakor a discus a fejjel együtt
ellentétesen,ívben hátrafelé mozog.
 2. Előre- hátra mozgás: a fej a discusszal együtt lefelé domborodó ívben csúszik előre,ill.
hátra.
 3. Oldalmozgás: a kétoldali ízületben különböző jellegű mozgások mennek végbe.
 4. Őrlőmozgás:összetett soklépcsős folyamat, a mozgás tengelye állandóan változik.

Nyál szerepe:

 Baktericid hatás
 enzimjeivel szénhidrát bontása
 falat átnedvesítése,formázása
 pufferol hatás
 számos anyag a nyál útján kiválasztódik:jód,higany
 plakk képződés csökkentése

Nyál összetétele:

 Víz
 Szervetlen vegyületek ionjai: katinonok,amionok ,fluorid
 Szerves vegyületek:kevés cukor, mucopolyszaharidok, enimek:amiláz-maltáz
 Nyál corpuscollumoknyál testecskék
 Antimikrobális összetevők:IgA,lizozin,laktoferin, interferon(vírusölő)

Nyál típusai:

 Híg nyál(Serosus):étkezései szünetekben


 Sűrű nyál(enzimek vannak benne): étkezés alatt

Vegyhatása: ph értéke6,2-7,6

2.B

Ismertesse a fogazat fejlődését és fejtse ki a korcsoportok jelentőségét az ellátás szempontjból!

Fogak fejlődése:
 fogléc kialakulása magzati élet 6-7.hetében
 tejbimbók 10-10 db
 tejfog zománc és a dentin állománya kifejlődik a tejbimbókból
 tejfog koronák kifejlődése 9.hónap10alsó 10felső tejfog korona,a középső metszők
koronája már teljesen kifejlett
Fogelőtörés:

 születés után 6-7.hónapalsó metszők I.,felső középső metszők I.


 7-8.hónapbanoldalsó tejmetszők alul-felül II.-II.
 12-15.hónapbanIV.-IV. alul-felül
 18-20.hónapbanIII.III. alul-felül
 24-36.hónapbanV.V. alul-felül
(1-5hónap lehet a fiziológiás eltérés),20 tejfog van,születéskor már megvannak a maradó fogak
csírái,kb.2-3 éves korra kialakul a koronájuk is.
Kiegészülés: hatéves korban tör elő az első maradó moláris fog,a hatos.
Fogváltás:
 8.év:először alsó középső metszők majd felső középső metszők,majd alul és felül az oldalsó
metszők áttörése.-41,31,11,21
 9-10.év:kisőrlők és alsó szemfogak45,44,34,35,24,25,14,15,33,43
 10-11.év:felső maradó szemfog13,23
 11-14.év:második nagyörlők17,27,37,47
 17-18.év:bölcsességfog18,28,38,48
Állcsontok fejlődése:3-4.magzati héten elkezdődik7.magzati hétben közelednek egymáshoz.
Ha az összenövésben zavar támad,a felső állcsontban hasadék keletkezikszájpadhasadék(8-10.hét
a legveszélyesebb embrionális ártalom)
Ellátás szempontjából:A fejlődés szerinti korcsoportbeosztással az egyes korcsoportokon belül
általában hasonló problémák jelentkeznek(pl.:tejfogak szuvasodása,tej és maradó fogak szuvasodása
együtt,fogáttörési zavarok)
Három korcsoportot különböztetünk meg:
1.Tejfogazat időszaka:2-6éves korig
2. Vegyes fogazat időszaka:6-12 korig
3.Maradó fogazat:12-18 éves korig