You are on page 1of 5

TEKNIK MEMBACA

Apa Itu Membaca?
 suatu cara bagi mendapatkan informasi daripada sesuatu yang ditulis.
 pembaca mestilah mempunyai tujuan sebelum memulakan pembacaan.
 bagi menjadi pembaca yang berkesan, kita mesti menguasai beberapa teknik
membaca yang betul dan sesuai dengan keupayaan kita.
 Teknik membaca terbahagi kepada dua iaitu pembacaan cepat dan
pembacaan perlahan.

TEKNIK PEMBACAAN CEPAT/PANTAS
> Skimming (luncuran)
> Scanning (imbasan)

TEKNIK PEMBACAAN PERLAHAN
> SQ3R
> KWLH

Teknik Pembacaan Cepat/ Pantas

1. SKIMMING (LUNCURAN)
> Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas
mengenai sesuatu bahan atau maklumat.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan :
> maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen
> pandangan umum mengenai dokumen dengan segera

Bagaimana Membuat Skimming
• membaca tajuk pendahuluan dan rumusan bahan atau dokumen
• membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat
• fokus kepada bahagian tertentu dalam buku seperti pengenalan,
tajuk utama dan rumusan
•memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca.

SCANNING (IMBASAN) > Kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Tujuannya adalah  untuk mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan  untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai tajuk  untuk mengenalpasti keseluruhan kandungan  fokus kepada tajuk yang dikehendaki  untuk mendapatkan gambaran / latar belakang tajuk Bagaimana Membuat Scanning •membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam •membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan •memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada Teknik Pembacaan Perlahan TUJUAN : * untuk membuat analisis * supaya lebih faham * dapat menilai bahan bacaan * memahami arahan yang diberikan *mengingat maklumat dengan lebih berkesan .2.

SQ3R .Survey (Mengkaji) Question (Menyoal) Read (Membaca) Recite (Menyebut) Review (Mengulas) SURVEY (MENGKAJI) •Kaji bahan bacaan dan dapatkan isi kandungan •Baca prakata. . huruf italic dan ditebalkan . carta dan grafik •Baca rumusan QUESTION (MENYOAL) •Menyoal perkara yang berkaitan dan bersesuaian •Proses bacaan secara aktif •Menukar tajuk dan subtajuk kepada bentuk soalan •Baca soalan pada akhir bab •Bersoal jawab READ (MEMBACA) •Tanya pada diri sendiri •Baca perlahan pada petikan yang sukar •Cuba jawab soalan pada permulaan dan akhir petikan •Dapatkan jawapan dan kaitkan dengan idea penulis •Catatkan nota yang bergaris. 1) TEKNIK SQ3R -SQ3R ialah teknik membaca perlahan yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). tajuk . -Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. tajuk kecil dan sub-tajuk •Baca keterangan .

RECITE (MENYEBUT) •Ingatkan formula / maklumat dan bandingkan dengan buku yang dibaca •Imbas kembali apa yang dibaca melalui teknik penyoalan •Dapatkan maklumat penting dan tulis dengan perkataan sendiri •Gunakan deria anda untuk memudahkan mengingat •Buat ringkasan •Sediakan peta minda REVIEW (MENGULAS) •Ulas semula maklumat yang dibaca •Ulas soalan dan jawapan •Buat ulasan nota •Gunakan kad imbasan pada soalan yang sukar •Rumusan pertama dibuat sebaik sahaja selepas belajar 2) TEKNIK MEMBACA KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut. •K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) •W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) •L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) •H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan ( untuk pembacaan seterusnya) Teknik ini akan membolehkan pelajar : 1) mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca 2) menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya 3) menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan .

apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain. Semak kembali apa yang telah anda ketahui. 4. Lihat sepintas lalu bahan itu. . 2. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. petikan. 3. rencana. bagaimanakah cara untuk anda dapatkan maklumat tambahan itu. cuba buat jangkaan isi bahan itu. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca.Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH 1. buku atau sebagainya. cuba cadang dan sebutkan. Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada teks berkenaan. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk. Adakah bahan itu artikel.