You are on page 1of 2

Teori Behavioris Terhadap Proses Pengajaran dan

Pembelajaran
-Contoh: apabila guru ingin menyuruh murid-murid beratur ketika waktu rehat di kantin sekolah guru
boleh mengaitkannya dengan cara untuk berjaya dalam kehidupan.

-Sebagai contoh guru ingin murid-murid supaya tidak mengaitkan mata pelajaran matematik dengan
kesukaran, dengan memberi mereka latihan- latihan yang mudah dan apabila mereka beransur mahir
menyelesaikan masalah yang sukar maka guru bolehlah menukar aras pembelajaran kepada tahap yang
sederhana sukar dan seterusnya ke aras pembelajaran yang sukar.

-Sebagai contoh guru mata pelajaran sains mengaitkan kejadian pencemaran alam sekitar yang
mengakibatkan kemusnahan alam semula jadi dengan kemusnahan alam yang berlaku seperti tsunami
yang melanda Bandar Acheh.

-Sebagai contoh ketika murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru dengan betul maka guru
boleh memberikan pujian kepadanya atau dengan memberikannya hadiah supaya pada waktu
pembelajaran yang seterusnya pelajar tersebut akan lebih menumpukan perhatian di dalam kelas untuk
memperoleh pujian yang diingini. Namun sekiranya pelajar tersebut tidak dapat menjawab soalan yang
diberi maka guru perlulah membimbing pelajar tersebut supaya mereka tidak berasa terpinggir dan
seterusnya dapat bersama-sama memahami tajuk pembelajaran pada ketika itu.

-contoh sekiranya seseorang murid menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti tidak faham tentang
apa yang diajar oleh guru maka guru boleh membuat pemulihan terhadap dirinya.

Teori pelaziman operan
-Sebagai contoh dalam pengajaran guru selalu menggunakan pujian 'bagus' atau 'betul' bagi
murid yang menjawab soalan dengan betul, untuk mengukuhkan jawapannya; manakala
cuba lagi bagi jawapan yang salah atau tidak tepat. Gred dan markah digunakan bagi
menggalakkan murid tersebut belajar. Murid yang terbaik pula di beri hadiah tahunan.

-Guru perlu memberikan rangsangan seperti memberi kata pujian atau ganjaran kepada
pelajar terutamnya pelajar yang kurang minat untuk belajar. Melalui rangasangan yang
diberikan, guru akan dapat memerhatikan tingkahlaku pelajar tersebut sebelum dan selepas
diberikan rangsangan. Kemudian guru secara tidak langsung dapat mengawal tingkahlaku
pelajar itu seterusnya guru akan dapat mengawal tingkahlaku pelajar tersebut pada kelas
yang seterusnya.

-Guru boleh memberikan peneguhan positif dalam usaha untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan
diri secara aktif dalam aktiviti yang dilakukan. Contoh peneguhan positif ialah kata-kata pujian, hadiah,
senyuman dan sebagainya.

-Setiap kali pelajar menjawab soalan atau menunjukkan perubahan tingkahlaku, guru boleh memberi
ganjaran kepada pelajar tersebut. Contohnya, pelajar cuba menjawab soalan yang diajukan, guru boleh
memberi pujian kepada pelajar yang memberikan jawapan yang betul. Manakala pelajar yang
memberikan jawapan yang salah, guru boleh memberikan kata-kata semangat supaya pelajar tersebut
tidak berputus asa.

-Guru boleh memberikan peneguhan tersebut secara berterusan,berkala tetap, berkala berubah, berkala
nisbah tetap ataupun secara berkala nisbah berubah.

mengira dan menaakul. -Contohnya. Teori Pelaziman klasik -Contohnya. sekiranya pelajar mendapat galakan untuk belajar subjek Sejarah dengan tekun. -Sebagai contoh pelajar yang pernah melihat situasi kebakaran akan dapat menggambarkan keadaan ketika situasi itu berlaku berbanding pelajar yang tidak pernah melaluinya. apabila guru mengajarkan sesuatu tajuk baru kepada murid. Seperti kemahiran 4M iaitu membaca. maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. maka sudah pasti pelajar akan berusaha dengan lebih gigih untuk mengekalkan pujian dan rangsangan itu. menulis. Teori pembelajaran kognitif -contoh. - . ketika kanak-kanak tersebut berada di alam persekolahan mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman atau pun pengetahuan yang sedia ada. Guru hendaklah menyediakan bahan dan aktiviti yang sesuai untuk merangsang celik akal murid memahami isi pengajaran yang hendak disampaikan oleh guru. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerak balas). -Sebagai contoh.