You are on page 1of 3

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANDIANGIN
Jalan Abdul Manan Telp. (0752) 21969 Kec.Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi
Kode Pos 26121 email. puskesmasmandiangin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS MANDIANGIN
NOMOR : / UKP / SK / MD /II/ 2017

TENTANG

KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN


KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS MANDIANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS MANDIANGIN,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu layanan klinis dan


keselamatan pasien adalah merupakan tanggung jawab
seluruh tenaga klinis yang memberikan asuhan klinis
kepada pasien;
b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut,
tenaga klinis wajib melaksanakan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b,


perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas
Mandiangin tentang Kewajiban Tenaga Klinis Dalam
Peningkatan Mutu Layanan Klinis dan Keselamatan Pasien
Puskesmas Mandiangin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang


Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan
Pasien Rumah Sakit;

6. Peraturan…..
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEWAJIBAN
TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU KLINIS
DAN KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS MANDIANGIN.
Kesatu : Setiap tenaga klinis di Puskesmas Mandiangin mempunyai
kewajiban untuk melakukan upaya peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien.
Kedua : Kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu dan
keselamatan pasien sebagaimana dimaksud diktum kesatu
terlampir dalam keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Februari 2017
KEPALA PUSKESMAS MANDIANGIN,

DESWITA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDIANGIN


NOMOR /UKP/SK/MD/ II / 2017
TENTANG :KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM
PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN
KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS
MANDIANGIN

KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM MENINGKATKAN MUTU KLINIS DAN


KESELAMATAN PASIEN

TENAGA KLINIS adalah dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya
yang bertanggungjawab melaksanakan asuhan pasien.

Kewajiban Tenaga Klinis Dalam Meningkatkan Mutu Klinis Dan Keselamatan


Pasien :
1. Berperan aktif dalam melaksanakan identifikasi permasalahan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien.
2. Berperan aktif dalam melakukan analisis terhadap permasalahan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien.
3. Berperan aktif dalam menyusun rencana perbaikan terhadap mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien.
4. Berperan aktif dalam melaksanakan suatu perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien.
5. Berperan aktif dalam menindaklanjuti hasil pelaksanaan perbaikan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Februari 2017
KEPALA PUSKESMAS MANDIANGIN,

DESWITA