You are on page 1of 2

Biohacking niet alleen voor nerds

Ik denk dat de meeste mensen hun schouders ophalen bij het horen van het woord
Biohacking. Alles wat geassocieerd wordt met hacken heeft toch nog steeds iets
grensoverschrijdend. De combinatie met bio (leven) maakte nog extra vreemd. Inderdaad
heeft Peter Joosten als een lid van een select groepje een echte chip onderhuids laten
implanteren. Maar de ontmoeting met hem tijdens een lunch op 8 februari 2017 in Zwolle in
een restaurant begon misschien alleen maar bijzonder omdat de interviewer audiovisuele
apparatuur meegenomen. Overigens toverde Peter later in het gesprek allerlei devices boven
tafel.

Peter combineerde een studie bedrijfskunde met een minor journalistiek in Groningen (RUG).
Hij ging daarna aan de slag in het academisch ziekenhuis UMCG op de afdeling radiologie,
waarbij hij de kwaliteit van de dienstverlening onder de loep nam. Het leidde zelfs tot een
publicatie in het vakblad Memorad. Sindsdien werkt hij bij de dienstverlener Necker,
betrokken bij projecten van de lokale en provinciale overheid zoals online stemhulpen. Maar
steeds meer tijd wordt opgeëist door de huidige activiteiten rond ​Biohacking​, die inmiddels
twee werkdagen in beslag nemen. Daarbij komt ook zijn journalistieke basiskennis van pas,
want hij startte drieënhalf jaar geleden een succesvolle blog ​ProjectLeven.nl​, inmiddels ook
een vlog en podcast. Hij rapporteert daarin de 30 dagen experimenten. Deze experimenten
hebben naam gemaakt omdat hij gedurende een dergelijke periode een interventie pleegt in
zijn eigen leven. Dat kan zijn het stoppen van koffie drinken gedurende dergelijke periode. Of
alcohol. Of een kortere periode stoppen met eten. Hij registreert dan met sensoren het
objectieve effect op zijn lichaam zoals de kwaliteit van de slaap of op de dagelijkse
activiteiten. Uiteraard is de vraag wat je daarmee kunt. Hij beoogt daarmee de kwaliteit van
leven te kunnen verbeteren. Anders gezegd zijn project: leven, beoogt het "upgraden van
jezelf". Op het visitekaartje spreekt hij over zijn "superhuman & biohacking blog". Hij
verwijst mij naar aflevering 3,11 en 28 van de podcast.

Allemaal mooi en aardig, maar wat is zijn verdienmodel? Ook daar geeft het visitekaartje een
antwoord op, want naast een rol als blogger profileert Peter Joosten zich ook steeds meer als
"public speaker". En juist die rol brengt hem dan ook op 8 februari 2017 naar Zwolle, waar hij
spreker was op een ontbijtsessie van een zeer degelijk bedrijf. Want het bedrijfsleven heeft
wel in de gaten dat er iets belangrijks gebeurt. De trends om zaken te meten (data), te wijzigen
en de impact daarvan (business) zijn relevant voor het bedrijfsleven. Wat gaan zaken als
Virtual Reality (VR), blockchain en dergelijke betekenen? Mede dankzij een bezoek aan de
Biohacking Summit in Helsinki behoort Peter inmiddels tot de trendsetters samen met mensen
als Martijn Aslander, Yuri van Geest en Maarten den Braber. Op dit moment komt Peter in
ons gesprek met de devices op tafel zoals de emfit (slaapregistratie)), de emwave 2
(hartfrequentie variabiliteit), de muse (analyseert hersengolven) en de Thync. De chip in de
hand komt eigenlijk niet meer ter sprake en moet misschien meer worden gezien als een
statement?

Misschien wordt al meer duidelijk geworden waarom ik mensen als Peter Joosten belangrijk
acht. Biohacking niet alleen voor nerds. Het gaat niet alleen over techniek, maar de betekenis
en de rol van ethiek. Sterker, ik denk dat dergelijke trendsetters ons, die health & wellbeing
volgen- kunnen helpen bij het ontdekken wat de voordelen kunnen zijn van nieuwe
technieken en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg. Denk aan eHealth en domotica. Ik
kan mij voorstellen dat mensen als Peter Joosten worden ingehuurd door startups, maar ook
de traditionele bedrijven als Philips om als tester of proefpersoon op te treden. Ook ethische
kwesties, dan vrij snel ter tafel.

http://www.projectleven.nl
http://www.projectleven.nl/podcast-starten/

https://youtu.be/UXyFyM7loJM
https://soundcloud.com/projectlevenshow/zorginnovatie
https://soundcloud.com/projectlevenshow/yurivangeest