Kunci Kira-Kira pada

Aset Bukan Semasa Alat Pejabat Kelengkapan Perabot Mesin Premis Kenderaan Aset Semasa Penghutang Bank Stok akhir Tunai Belanja terdahulu Hasil terakru X X X X X X Ekuiti Pemilik Modal + Untung bersih - Ambilan Liabiliti Bukan Semasa XX Pinjaman Gadai janji Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraf bank X X X X X X X

X X X X X X XX XX

X X XX

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful