You are on page 1of 2

ANAK USIA SMP

SMP N.1 WASILE

1. JULIO RUMBIAK SMP N.1 WASILE KLS: 3 ( FARIDA JURUBASA )


2. DIAN _ KLS: 3 BALANDINA )
3. ARJUN AKWAN _ KLS: 2 ( YERTI WANGEHEHO )
4. KUFER M. SEN _ KLS: 3 ( ANCI BARU )
5. KARMEN M. SEN _ KLS: 2 _
6. RAFLI GOGORO _ KLS: 3 ( HASNA KARIM )
7. SAIFUL RIJAL MUSTAFA _ KLS: 3 ( FATMA GOGORO )
8. RAFLES SENEN _ KLS: 1 ( ARFINA RUJUBIK )
9. SUFIRAWATI ABU _ KLS: 3 ( ASBIA KORO )
10. SELNITA AMBANA _ KLS: 3 ( SELFIA DUNIA )
11. OKTOSAM PURAGAM _ KLS: 3 ( PENINA HOHARI )
12. BERLIANTI _ KLS: 2 ( DORNIKE HIBATA )
13. CHORS ARMANDO _ KLS: 3 ( NEKE TUAN )
14. RIRIN MIRANTI _ KLS: 1 _
15. RENDI ALIYARNO KABORU _ KLS: 1 ( YANI BADANI )
16. NOVIS BADANI _ KLS:3 ( RIBKA HANAPE )
17. SEPNI FILFANUS KALA _ KLS: 1 _
18. FERLAN BADANI _ KLS: 2 (RENI NYONYIE )
19. RINI HIBATA _ KLS: 3 ( OKTOVIN BULANGO )
20. LIKY NGONGARE _ KLS:2 ( DELILA RROROUKU )
21. ANGELIA KRISTI W. _ KLS: 3 ( YULIANA GOVOTOR )
22. SUTWAL NGONGARE _ KLS: 2 ( YOSPI KABORU )
23. YULINTIA H. _ KLS: 3 ( LORU KOYOBA )
24. SERGIO MANYILA _ KLS: 3 ( ERATNA DUNIA)
25. DOMINGGUS OSWAN KABORU _ KLS: 2 ( HERLIN TERNATE )
26. FIRKAN ROLAN F. _ KLS: 3 (ALMINA KARTINI HANAPE)
27. HERA ANDIRA TOTOMO _ KLS: 3 ( ASRIVO KABORU )
28. FANI HOHARI _ KLS: 2 ( YONA ARNACE BADANI )
29. FANDI HOHARI _ KLS: 1 _
30. RIO RINARTO _ KLS: 3 ( MISPAT TUTUDUK )
31. FRELY _ KLS: 1 _
32. FRIDONAL KABORU _ KLS: 3 ( MARICE PURAGAM )
33. ABILY GOVOTOR _ KLS: 3 ( ALFONSINA BADANI )
34. SINDI GOVOTOR _ KLS: 1 _
35. FANDRI BADANI _ KLS : 2 ( MARLINCE RAKOMOLE )
36. MARSYA LORENSIA KABORU _ KLS: 1 ( ELSI PURAGAM )
37. YULIUS RUMBIAK _ KLS: 1 (MARMI KARSORJO )
38. NOTER D. DUNIA _ KLS: 3 ( MERI NGONGARE )
39. IKSEN DUNIA _ KLS: 2 ( MILDA DUNIA )
40. RILYAN DUNIA _ KLS: 1 ( SARBANUN KABORU )

SMP N.8 SILALAYANG

1. CARLES DAKO SMP N.8 SILALAYANG KLS: 1 ( ALFINCE YUNUS )


2. DENDRIS RUMKOREM _ KLS: 1 ( FERA SULA )
3. AL FRIANUS SADA _ KLS: 1 ( YUNI LABAKA )
4. WINDA FERLITA _ KLS: 2 ( RIPKA HAGAGOR )
5. ATRI NUSI _ KLS: 3 ( MARIDI MANOLANG )
6. TRIANA NUSI _ KLS:1 _
7. DEL NUSI _ KLS: 1 _
8. ESAAU RUMKOREM _ KLS: 1 ( MELATI PITA )
9. GLEDIS RUMKOREM _ KLS: 3 _
10. MARTINUS KOLONG _ KLS: 2 ( MARCE MUHABIR )
11. PUTRIANA JUBASA _ KLS: 2 ( FERONIKA TOUKU )
12. RISWAN AKWAN _ KLS: 2 ( MAKDALENA BURDAM )

SEKOLAH DILUAR

1. BRAYEN LA BUDO SMP IBU KLS: 3 ( MIRYAM TALIAWO )


2. ALFISN NASER SMP BOBANEIGO KLS: 3 ( ARBAIN )

SMP.8 SATAP FOLI


1. NONA LISTRIK S. SMP.8 SATAP FOLI KLS: 2 ( BENSELINA NGONGARE )
2. JELDI DENDENG _ KLS: 1 ( LOUSI TUMBIA )
3. YULIN RAMUDA _ KLS: 1 ( FIN DEDENG )
4. MORIENTES _ KLS: 1 ( RINA PORETOKA )
5. MARIA DOWORA _ KLS: 1 ( ERNI )
6. PRILIA S. ALER _ KLS: 2 ( LUKAS GITAMOK )
7. HARIANUS BOLEU _ KLS: 1 ( PETROSINA TATILEGAN )
8. FARARLENTANO DENDENG _ KLS: 2 ( PAULINA KOCUCU )
9. BRIAN KABORU _ KLS: 2 ( NELY HIGINIK )
10. FANDI MALICANG _ KLS: 2 ( MARNI HALAMAKIE )
11. RAMJUL TARNATE _ KLS: 1 ( MARIA GITAMOK )
12. RANDI HIGINIK _ KLS: 1 ( KRISTINA BADANI )
13. FRENGI HIGINIK _ KLS: 1 ( YOSPINA WARARAK )
14. INDRI FAJALO _ KLS: 1 ( SALOMI HIGINIK )
15. MANAF FABANYO _ KLS: 1 ( RAHMA WACA )
16. AKBAR ABU BAKAR _ KLS: 1 ( SAFIAA PUPUK )
17. FETNA HUHANTA _ KLS: 2 ( DEWATI SASELA )
18. PIPIT GULA _ KLS: 2 ( ALINCE KAPTEN )
19. FELNI HALAMAKIE _ KLS: 1 ( BERTA GITAMOK )
20. HERMAN MANDOEN _ KLS: 3 ( MIN DANGIR )
21. DEFIREANTI DALIHADE _ KLS: 1 ( ANI GALIHO )
22. RONAL DINO _ KLS: 1 ( SARNI DAILANGI )