You are on page 1of 5

ANALISIS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE-21

BLOK : A
PEMANTAUAN : PERTAMA

BILIK

mat/peniagaan

PERATUS SKOR (%)


mt tamb 1

% PENCAPAIAN
B ING 7
B ING 2

JUM. SKOR
PSV 1
PSV 2
BM 2
SEJ 4
Arahan : Sila tandakan (√) pada ruang berkenaan

sej2

ELEMEN
PI 3
PI 5
PI 3
Bil Elemen Indikator
SKOR
susun atur kerusi dan meja yang sesuai (4-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
orang murid)
Media pengajaran dan pembelajaran cukup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
(media elektronik / bukan elektronik)
pengudaraan dan pencahayaan cukup 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
1 FIZIKAL 66.27
lampu cukup dan berfungsi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
kipas cukup dan berfungsi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
kebersihan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 66.67
keceriaan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 63.89
lain-lain (nyatakan) 0 #DIV/0!
Inventori kelas 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 38.89
jadual waktu kelas dipamerkan 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 38.89
2 sosial peraturan kelas dipamerkan 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11 37.50
pelan kecemasan 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
lain-lain (nyatakan) 0 #DIV/0!
sudut pencapaian 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
sudut ganjaran 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
3 emosi
sudut hasil kerja murid 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 47.22
39.81
lain-lain (nyatakan) 0 #DIV/0!
sudut mata pelajaran 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 38.89
sudut PPPM (aspirasi murid/ KBAT/ i-Think) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 38.89
sudut Perpustakaan mini 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
4 eksplorasi
Sudut Nilam/ bacaan 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
37.22
sosial
Sudut kesedaran alam sekitar 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 36.11
lain-lain (nyatakan) 0 #DIV/0!

JUMLAH SKOR 26 38 29 27 27 26 26 26 26 26 27 27 % KESELURUHAN :


PERATUS SKOR (%) 37.7 55.1 42.0 39.1 39.1 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 39.1 39.1 39.98

DISEDIAKAN OLEH : THAIBAH TANDA TANGAN :


TARIKH : 24/4/2018
ANALISIS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE-21
BLOK : B
PEMANTAUAN : KEDUA

BILIK

SEJ 1
SEJ 2
SEJ 3
SEJ 4
SEJ 5
SEJ 6
SEJ 7
Arahan : Sila tandakan (√) pada ruang berkenaan

Bil Elemen Indikator


SKOR
susun atur kerusi dan meja yang sesuai (4-6 1
orang murid)
Media pengajaran dan pembelajaran cukup
(media elektronik / bukan elektronik)
pengudaraan dan pencahayaan cukup
1 FIZIKAL
lampu cukup dan berfungsi
kipas cukup dan berfungsi
kebersihan
keceriaan
lain-lain (nyatakan)
Inventori kelas
jadual waktu kelas dipamerkan
2 sosial peraturan kelas dipamerkan
pelan kecemasan
lain-lain (nyatakan)
sudut pencapaian
sudut ganjaran
3 emosi
sudut hasil kerja murid
lain-lain (nyatakan)
sudut mata pelajaran
sudut PPPM (aspirasi murid/ KBAT/ i-Think) 1
sudut Perpustakaan mini 1 3
4 eksplorasi
Sudut Nilam/ bacaan 1
sosial
Sudut kesedaran alam sekitar
lain-lain (nyatakan)
JUMLAH SKOR 3 0 0 0 0 3 1

PERATUS SKOR (%) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 1.4

DISEDIAKAN OLEH : ROMJI


TARIKH : 222
D KE-21

BILIK

PERATUS SKOR (%)

% PENCAPAIAN
SEJ 11
SEJ 12

JUM. SKOR
BM 3
SEJ 8
SEJ 9

ELEMEN
SKOR
1 2 4 44.44

1 1 33.33

2 2 66.67
55.56
3 3 100.00
1 1 33.33
3 1 4 66.67
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 3 100.00
0 #DIV/0! 100.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 3 100.00
0 #DIV/0!
100.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
1 33.33
4 66.67
1 33.33
50.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 4 3 10 0 % KESELURUHAN :
4.3 5.8 4.3 14.5 0.0 13.04

TANDA TANGAN :
ANALISIS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH ABAD KE-21
BLOK : B
PEMANTAUAN : KETIGA

BILIK

SEJ 1
SEJ 2
SEJ 3
SEJ 4
SEJ 5
SEJ 6
SEJ 7
Arahan : Sila tandakan (√) pada ruang berkenaan

Bil Elemen Indikator


SKOR
susun atur kerusi dan meja yang sesuai (4-6 1
orang murid)
Media pengajaran dan pembelajaran cukup
(media elektronik / bukan elektronik)
pengudaraan dan pencahayaan cukup
1 FIZIKAL
lampu cukup dan berfungsi
kipas cukup dan berfungsi
kebersihan
keceriaan
lain-lain (nyatakan)
Inventori kelas
jadual waktu kelas dipamerkan
2 sosial peraturan kelas dipamerkan
pelan kecemasan
lain-lain (nyatakan)
sudut pencapaian
sudut ganjaran
3 emosi
sudut hasil kerja murid
lain-lain (nyatakan)
sudut mata pelajaran
sudut PPPM (aspirasi murid/ KBAT/ i-Think) 1
sudut Perpustakaan mini 1 3
4 eksplorasi
Sudut Nilam/ bacaan 1
sosial
Sudut kesedaran alam sekitar
lain-lain (nyatakan)
JUMLAH SKOR 3 0 0 0 0 3 1

PERATUS SKOR (%) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 1.4

DISEDIAKAN OLEH : ROMJI


TARIKH : 222
D KE-21

BILIK

PERATUS SKOR (%)

% PENCAPAIAN
SEJ 11
SEJ 12

JUM. SKOR
BM 3
SEJ 8
SEJ 9

ELEMEN
SKOR
1 2 4 44.44

1 1 33.33

2 2 66.67
55.56
3 3 100.00
1 1 33.33
3 1 4 66.67
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 3 100.00
0 #DIV/0! 100.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 3 100.00
0 #DIV/0!
100.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
1 33.33
4 66.67
1 33.33
50.00
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
3 4 3 10 0 % KESELURUHAN :
4.3 5.8 4.3 14.5 0.0 13.04

TANDA TANGAN :