You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWOŚCI SUDENLANDU:


NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
BARONIA VON TOPPERNHEIMER WIELKA BARONOWA ETELKA TOPPERNHEIMER
PFEILDORF MM Baronowa Etelka 800 3 administracja, handel 30b/100c Stolica Sudenland.
Prom na rzece Reik i Soll.
Bernau W Baronowa Etelka 66 2 bydło, uprawy 6c
Durbheim W Baronowa Etelka 60 2 rybołówstwo 6c Prom na rzece Soll.
Elzach W Baronowa Etelka 55 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Reik.
Hausern W Baronowa Etelka 80 2 bydło, uprawy 8c
Mauchen W Baronowa Etelka 75 2 drewno, rybołówstwo 7c Prom na rzece Reik.
Sexau W Baronowa Etelka 85 2 bydło, rybołówstwo, 8c Prom na rzece Soll.
uprawy
HRABSTWO VON GESCHBURG HRABIA ADOLF VON GESCHBURG
Geschburg MM Hrabia Adolf 130 3 handel, rybołówstwo 1a/5b/10c Prom na rzece Soll.
Althausen W Hrabia Adolf 50 2 bydło, owce, rybołówstwo 5c
Fluorn W Hrabia Adolf 75 2 garncarstwo, uprawy 7c
HRABSTWO VON KROPPEN HRABINA ANASTAZJA VON KROPPEN
Kroppenleben MM Hrabina Anastazja 200 3 handel 5a/10b/20c Prom na rzece Hornberg i Aulen.
Bedernau W Hrabina Anastazja 50 2 rybolówstwo, uprawy 5c Prom na rzece Hornberg.
Eppiswald W Hrabina Anastazja 40 2 drewno, uprawy 4c Prom na rzece Hornberg.
Hornfurt W Hrabina Anastazja 48 2 rybołówstwo, uprawy 5c Prom na rzece Hornberg.
HRABSTWO VON MENDEL HRABIA JOACHIM VON MENDEL
Mendelhof MM Hrabia Joachim 152 3 handel, rybołówstwo 5b/10c Prom na rzece Oggel.
Jengen W Hrabia Joachim 85 2 rudy metali 2b/4c Prom na rzece Staffel.
Osterzell W Hrabia Joachim 64 2 rybołówstwo 6c Prom na rzece Staffel.
Ummenbach W Hrabia Joachim 88 2 rudy metali 2b/4c Prom na rzece Oggel.
BARONIA VON PFORZEN BARON OTTO VON PFORZEN
Pforzen MM Baron Otto 255 3 drewno, handel, 5b/20c
rybołówstwo
Ballenhof W Baron Otto 52 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Reik.
Elwangen W Baron Otto 66 2 bydło, rybołówstwo - Prom na rzece Reik.
Erbshausen W Baron Otto 40 2 rybołówstwo - Prom na rzece Oggel.
Hurlach W Baron Otto 30 2 owce, uprawy -
Moosach W Baron Otto 25 2 uprawy -
Wardbach W Baron Otto 85 2 owce, uprawy -
Staig W Baron Otto 97 2 bydło, rybołówstwo - Prom na rzece Reik.
Wittenhausen W Baron Otto 45 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Soll.
HRABSTWO VON SOCHTENAU HRABIA REDHARDT VON SOCHTENAU
Sochtenau MM Hrabia Redhardt 188 3 drewno, handel -
Kolbhugel W Hrabia Redhardt 60 2 bydło, rudy metali -
Pahl W Hrabia Redhardt 48 2 bydło, uprawy -
Rohrhof W Hrabia Redhardt 55 2 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Soll.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

2 - WARHAMMER FRP