PERMAINAN BAHASA Radio Ajaib Objektif Bahan Cara bermain : Melatih pelajar mendengar dan mengenalpasti.

: Rakaman suara binatang, fenomena alam, perbualan dan lain-lain. : Berkumpulan

Langkah: 1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Anda kemudiannya memperdengarkan bunyi dari rakaman anda. (persediaan yang rapi diperlukan). 3. Anda meminta kumpulan tertentu menjawab / meneka secara bergilir. 4. Kumpulan yang berjaya meneka bunyi yang gagal diteka kumpulan lawan akan mendapat markah bonus. Nota: 1.

Anda boleh mempelbagaikan rakaman. Susunan rakaman mestilah daripada mudah kepada sukar seperti daripada bunyi suara binatang kemudian fenomena alam, suasana sekolah dan diakhiri dengan perbualan.

Membentuk Perkataan Objektif Bahan Cara bermain : Supaya pelajar mahir membentuk perkataan daripada huruf-huruf yang diberi. : Kad yang mengandungi huruf tertentu. : Berkumpulan

Langkah: 1. Setiap kumpulan pelajar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan ejaannya. 2. Mereka dikehendaki menyusun huruf-huruf yang diberi supaya membentuk perkataan yang betul ejaannya. 3. Peruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi.

Nota: 1. Cara yang sama juga boleh digunakan untuk permainan membentuk ayat. Dalam permainan ini anda perlu menyediakan kad-kad yang mengandungi perkataan untuk disusun membentuk ayat yang betul. 2. Untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajar, anda boleh memperuntukkan masa yang singkat dalam satu-satu soalan. Keadaan ini juga boleh menambahkan lagi tarikan dan keseronokan pelajar.

Aktiviti melukis ini pula diikuti oleh wakil kumpulan masing-masing manakala kumpulan lawan membuat tekaan. Permainan Kotak Beracun Objektif Bahan Cara bermain : Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan. perlu membuka kotak itu dan mengambil lipatan kertas yang mengandungi soalan (denda). Pelajar duduk ditempat atau di dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan yang paling banyak dapat meneka dengan tepat dikira pemenang. radio (sumber muzik). Pertanyaan anda perlu dilakukan berdasarkan peringkat lukisan atau lakaran. Apabila muzik dimainkan. pelajar dikehendaki membaca denda itu dengan kuat.Permainan Teka Lukisan/Lakaran Objektif Bahan Cara bermain : Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimaginasi dengan baik : Kertas dan Pensel : Kelas/Berkumpulan Langkah: 1. 3. 2. Permainan ini boleh melibatkan semua pelajar dalam satu kumpulan. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. pelajar yang terakhir yang memegang kotak itu akan didenda. kotak mula diedarkan. : Kumpulan/Kelas. Pelajar akan meyerahkan kotak tersebut kepada rakan sebelahnya dan begirulah seterusnya. lipatan kertas yang mengandungi soalan. : Kotak. : Berkumpulan. 3. Langkah: 1. Anda perlu menerangkan apakah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh setiap kumpulan. Ketua kumpulan diberikan sekeping kad yang mengandungi nota atau ayat yang perlu diingati oleh Ketua kumpulan tersebut 4. Setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli yang sama. 5. Pelajar yang didenda. Ketua kumpulan perlu membisikkan ayat yang telah diingatinya itu kepada orang kedua dan orang kedua pula membisikkan kepada orang ketiga dan seterusnya kepada orang terakhir. 2. Langkah: 1. Anda akan melukis sesuatu objek sambil meminta pelajar anda meneka apakah objek yang sedang anda lukis. Apabila muzik dihentikan. Laporan maklumat kumpulan yang tepat akan dianggap pemenang. 6. . 4. Pelajar yang didenda akan melakonkan / menjawab soalan. 2. 3. 4. Pelajar terakhir akan menyampaikan maklumat yang didengari melalui bisikan tersebut. : Kad yang mengandungi ayat tertentu. 5. Pemainan Telefon Rosak Objektif Bahan Cara bermain : Membolehkan pelajar menghafal beberapa ungkapan tertentu dan menyampaikannya kepada rakan dengan tepat.

4. 5. Seterusnya anda boleh melakukannya berdasarkan perlawanan kumpulan. beberapa perkataan. Setiap kumpulan yang dibahagikan perlu mempunyai bilangan ahli yang sama. 6. Permainan Teka Lakonan Objektif Bahan Cara bermain : Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimiginasi dengan baik : Kertas arahan (sampul) : Kelas/berkumpulan Langkah: 1. Permainan Fikir dan Nyatakan Objektif Bahan Cara bermain : Memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir : Pen (marker/kapur). Muzik dimulakan semula dan kotak diedarkan semula. Kemudian anda perlu memilih seorang pelajar membuat lakonan berdasarkan arahan dalam sampul yang dipilih. tangan. Kumpulan lawan akan meneka lakonan wakil kumpulan lain. 7. Nota: 1. dan akhir sekali kaki bagi setiap kesalahan teka yang mereka lakukan. . : Kumpulan Langkah: 1. pelajar-pelajar perlu meneka huruf-huruf yang bersesuaian yang perlu diisi pada ruang kosong tersebut. 7. Anda perlu membuat garisan pada papan hitam mengikut bilangan huruf yang hendak diteka. Kumpulan yang silap meneka akan dikenakan hukuman dimana guru akan melukis orang lidi satu persatu bermula dengan kepala.6. 4. Pelajar duduk di tempat masing-masing. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan meneka. Kumpulan yang pertama melengkapkan gambarajah orang lidi tersebut dikira tewas. Contoh:. pelajar terakhir yang memegang kotak itu akan dikenakan denda mengikut arahan yang terdapat pada lipatan kertas yang terdapat di dalam kotak tersebut. 2. Anda boleh menjalankan permainan ini secara berpusingan mengikut peruntukan masa yang dihadkan. Pelajar lain diminta meneka lakonan tersebut. apabila mizik diberhentikan. Seperti pusingan pertama. Anda perlu membuat satu lakonan. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. papan tulis. 3.___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ( ) 3. Selepas itu. diikuti badan. 2. Pelajar diminta meneka apa yang dilakonkan oleh anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful