Mata Pelajaran Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Kategori

: Pendidikan Jasmani Suaian. : Kemahiran : Pergerakan Asas : Manipulasi Alatan : 26 Mac 2008 (Rabu) : 7.40 ± 8.10 pagi : Kanak-kanak cacat pendengaran.

Pengalaman Lepas : Murid telah mempelajari teknik melambung dan menyambut pundi kacang yang betul dan selamat

OBJEKTIF

: Pada akhir pengajaran dan Pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat : 1. PSIKOMOTOR 2. KOGNITIF 3. AFEKTIF : membaling dan menyambut bola pada jarak 5 meter : menyatakan secara bertulis tiga teknik membaling dan menyambut bola. : bekerjasama dalam menyusun alatan sekolah dan gembira melakukan aktiviti

Skital (4 biji) .Penerapan Nilai KBKK Penggabung Jalinan Kesepaduan : Berkerjasama : Membuat analisis : Tunjang Kecergasan ± koordinasi : Matematik ± membuat anggaran jarak Alatan : Bola.

Interpersonal Seorang pemain sebagai ³lembu´ .4 skital besar skital sebanyak 2 pusingan yang ditandakan dengan skital Kaedah.visual ruang bulatan dan saling berpegang.murid melakukan aktiviti . - Butiran Mengajar Organisasi Alatan / Catatan Murid dikehendaki slow jog di luar .berada dalam 30 x 50 m TKP kecil yang ditandakan dengan .Bahagian/masa Permulaan (6 minit) Aktiviti Memanaskan Badan 1. Lembu kena Kepung - Kelas dibahagikan kepada kumpulan .Interpersonal berdiri di tengah-tengah bulatan Lembu dikehendaki keluar dengan cara yang disukainya Kaedah.logik matematik skital Tiap-tiap kumpulan membentuk .Berlari luar 30 x 50 m . Slow jog. Meningkatkan kadar denyutan nadi (KDN). -tunjuk cara (demonstrasi) - - - .tunjuk cara (demonstrasi) 2.kinestetik pegangan dalam kumpulan kecil . ..

Bahagian/masa Perkembangan Langkah 1 (9 minit) Aktiviti Kejar Bola atau Main Monyet - Butiran Mengajar pelajar kekal dengan kumpulan yang telah dibahagikan tadi seorang murid berada di tengahtengah murid yang berdiri di tengah - Organisasi lakukan mengikut guru berada Alatan / Catatan aktiviti Penggabungjalinan arahan Kemahiran ± koordinasi dalam Mata dan tangan kumpulan yang sama . Tunjuk cara (demostrasi) .4 bola bulatan itu cuba memintas bola yang dihantar dari pemain lain kepada pemain lain dalam bulatan itu Kaedah.4 skital besar .

x x x 5m x x x x x .aktiviti berpasangan .kinestetik .16 bola x x x x x x x x Kaedah.visual ruang .Interpersonal Penerima Berdiri menghadap penghantar Penerima kekal sehingga bola sampai Sambut bola menggunakan keduadua belah tangan x G x x .logik matematik . Tunjuk cara (demontrasi) x x x x x x x x x x x x x Kesepaduan ± matematik Membuat anggaran jarak .Bahagian/masa Langkah 2 (9 minit) Aktiviti Membaling dan Menangkap bola Butiran Mengajar Penghantar Berdiri menghadap kawan Pegang bola dengan tangan domain Tolak bola tinggi ke hadapan Organisasi Alatan / Catatan TKP .

Bebas di kawasan yang ditetapkan. .Pelajar melakukan regangan pemulihan dari kepala ke kaki .Pelajar berlari setempat.Tarik nafas dan hembus . Organisasi .Bersoal jawab tentang teknik membaling dan menyambut bola dengan teknik yang betul.Bahagian/masa Penutup (6 minit) Aktiviti Berlari setempat Butiran Mengajar . .Guru lakukan demo jika perlu Alatan / Catatan Penilaian dari segi kognitif Perbincangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful