You are on page 1of 251

1

2
∞Love Peace and Harmony
Newsletter∞
∞01-31st of October 2011 - 01-31 Ekim 2011∞

Esta Lior's X Blessings


 Posted by Esta Lior on October 4, 2011 at 1:30am

Dearest

In this post i have compiled 10 Essential Blessings


{free}

1. Interactive Meditations & Activations


Rites of Passage Series ~ Children of the Sun
11:11:11 Angelic Higher-Self Link Activation ~ Solara An-Ra ~ Goddess of Light
The Universal Underworld ~ The Melchizedek & Pleaidian Light Network
Merging Your Multi-Dimensional Selves Attunement ~ London College of Spirituality

2. Alpha-Omega Healing Session


Chris Comish

3. On Healing & Prayer with/


J.J. Hurtak
Bashar
Judi Satori

4. Metatrons Grid of Light


~ Waves of Bliss ~ Nasrin Safai

I hope you enjoy the harvest


x
with Love

1. Interactive Meditations & Activations

A
source material: http://www.childrenofthesun.org/

*New* Rites of Passage by The Chiildren of the Sun

3
http://www.childrenofthesun.org/Rites_Of_Passage_Series

audio:
Rite of Passage 1 Rite_Of_Faith.mp3
with planetary service transmission from Jerusalem

Rite of Passage 2 Rite_Of_Balance.mp3


with planetary service transmission from Iran

{transmissions to heal & bring peace to the Middle East}

B
source material: http://www.solara.org.uk/meditation.aspx

11:11:11 Angelic Higher Self Link Activation by Solara An Ra

audio: http://solaraanra.org.uk/userfiles/files/11.11.11_Angelic_Higher_Se...

4
C
source material: http://www.pleiadianlight.net/dl.htm

Entering the Universe Underworld by The Melchizedek & Pleiadian Light Network

entering the universal underworld night 6: http://www.pleiadianlight.net/night6uu.zip


message from the Elder: http://www.pleiadianlight.net/night6elders.zip
invocation transcript: http://www.pleiadianlight.net/page10s.htm

extra interactive material:


previously released:: http://www.pleiadianlight.net/dl.htm
articles:: http://www.pleiadianlight.net/page10.htm

Further Information on the Nine Underworlds of the Universal Underworld


an informative summary: http://lightgrid.ning.com/group/theuniversalunderworld

D
source material: http://www.londoncollegeofspirituality.co.uk/

Merging Your Multidimensional Selves Attunement ~ London College of Spirituality


video: http://www.youtube.com/Merging_Your_Multidimensional_Selves_Attunement
manual: http://issuu.com/londonspirituality/docs/multidimensional_selves_at...

2 Healing Session
source material: http://www.cityofshamballa.net/events/

ΑΩ {Alpha-Omega} Healing Session by Chris


Comish: http://www.cityofshamballa.net/events/alpha-omega-healing

5
A Very Powerful Healing Session

3 Healing Or & Praying

source material: http://www.healtheplanet.org/

with J.J. Hurtak


Why Prayer
http://www.healtheplanet.org/Why_Prayer

On The Path of Peace Visualization


http://www.healtheplanet.org/On_The_Path_Of_Peace

Transforming Life on a Changing Planet


http://www.healtheplanet.org/Transforming_Life_On_A_Changing_Planet

Sacred Names & Expressions: http://www.keysofenoch.org/html/meditation___prayer.html

Seventy-Two Names of the Divine in Hebrew-


Aramaic: http://www.keysofenoch.org/html/hebrew-aramaic_sacred_names.html
Twenty-Four Divine Expressions in
Greek: http://www.keysofenoch.org/html/greek_sacred_names_.html
Seventy-Two Names of the Divine Mother in Ancient
Literature: http://www.keysofenoch.org/html/vedic-sanskrit_sacred_names.html

with Bashar
On Healing Modalities: A Clarification
video: http://www.youtube.com/Bashar_On_Healing_Modalities

6
source material: http://www.thesoundoflight.com/
with Judi Satori

free activations:
activations: http://www.thesoundoflight.com/Activations
information: http://www.thesoundoflight.com/Information
e-classes: http://www.thesoundoflight.com/E-Classes
Kuan Yin: http://www.thesoundoflight.com/Kuan-Yin
Four Blessings: http://www.thesoundoflight.com/Four_Blessings
Meditations: http://www.thesoundoflight.com/Meditations
Ascension & You ~ World Puja Classes: http://www.thesoundoflight.com/Acension_&_You

karma klear program: http://www.thesoundoflight.com/Karma_Klear_Program

energy preparation for 2012 & beyond


classes: http://www.thesoundoflight.com/Energy_Preparation_For_2012_&_Be...

4. Metatronic Grid of Light


source material: http://www.nasrinsafai.com/groupchannel/
This Grid is a Classic
A 5-Layered Grid relating to the 5-Body System {Physical, Etheric, Emotional, Mental,
Spiritual} to help heal, nourish, rejuvenate & restore..
for health, wholeness & protection & much more..

Invocation: http://www.nasrinsafai.com/media/pdf/100111Portal.pdf
Grid of Light
Diagram: http://www.nasrinsafai.com/media/images/portal/100111PortalGrid.jpg
Audio: 100111Portal.mp3

5. Amen
source materia: star light

In The Name
x
Esta Lior

ֵּ‫אאסֶסתְתרֵּ לליִאור‬
http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/esta-lior-s-x-blessings

7
Bence Herkes Bu Hali Hakediyor !!!!!
 Posted by Sibel Kavunoğlu on October 4, 2011 at 10:57pm

Zaman zaman mümkün olsa da Matrix filmindeki Leo’nun yaptığı gibi kırmızı hapı seçip
gerçeğe ulaşsam,.….Arzu ve isteklerimi engelleyen bakış açılarımı, inançlarımı bir kenara
bırakabilsem hatta mümkünse kendiliğinden yok edebilsem ne kadar güzel olurdu diye
düşünüp dururum. Peki arzu ve isteklerimizin gerçekleşmesini engelleyen bakış açıları ile
inançları neden fark edemiyoruz?

Öncelikle çoğunuzun çok iyi bildiği inançların var oluş hikâyesinden bahsetmek istiyorum.
Doğduğumuzda tamamen savunmasızızdır. Tüm ihtiyaçlarımız ailemiz tarafından karşılanır.
Nefes alıp verebilmek için nasıl planlama yapmıyorsak günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması
için de plan yapmayız. Bakılmaya ihtiyaç duyarız. Bu bir yanılsama değil gerçektir.

Sonra etki tepki yasasını keşfederiz. Bir şeyler yaparız ve hemen yanıt gelir. Örneğin
güldüğümüzde tezahürat yapılacağını öğreniriz. Ve böylece Show hayatımız başlar.
Ağlamanın yarattığı katma değere tanık oluruz. Mızırdanır mızırdanmaz aileden birisinin
yanımıza geleceğini biliriz. Tüm arzu ve ihtiyaçlarımız anında karşılanmaktadır. Aradan
zaman geçer bir de bakarız ki her şeyin merkezi olmuşuz. Bu durum 7 yaşına kadar devam
eder. 7 yaşında okula başladığımızda yeni bir dünyaya adım atarız. Anaokuluna gideceksek
yenidünyaya adım 4 yaşında gerçekleşir.

8
İlk olarak evdeki statümüzün bu yenidünyada geçerli olmadığını fark ederiz. Bizim gibi
kendini dünyanın merkezi zanneden bir sürü çocukla karşılaşırız. Ve bir anda kendimizi
rekabet ortamının içinde buluveririz. Ve enteresan bir şeye tanık oluruz. Kendini dünyanın
merkezi olma hali (ego) evdeyken çok iyi çalıştığı halde dışarıda aynı performansı
gösterememektedir. Ne yapmalı da evdeki statümüzü devam ettirmeli şeklinde çözüm ararken
ego alır eline sazı ve statüyü korumak adına yeni kurallar, düşünce sistemleri ve bakış açıları
yaratmaya başlar. Yaratılan yeni hikâyeye öyle inanılır ki gerçekten işe yaradığı düşünülür.
Gerçekte var olmayan var edilir. Arada bir huzursuzluk hissettiğimizde ise yeni bir hikâye
yaratmanın gücünü kullanır ya inkâr eder ya da bastırırız. Tüm bu olanların ufak bir yan
etkisi vardır. O da hiçbir zaman büyüyemeyecek olduğumuzdur.

Büyümenin getireceği olgunluğu bir türlü hissedemeyiz. Sadece yaşımızı temsil eden rakam
büyüdüğümüzü göstermektedir. Sürekli huzuru aramaya yöneliriz. “Huzurum Kalmadı” , “
Batsın Bu Dünya” en sevdiğimiz şarkılar arasında yer alır. Hatta zaman zaman işimizi,
eşimizi veya dostlarımızı değiştirme yolunu seçeriz. Yine de benzer olaylar tekrar vuku bulur.
Bunun sebebi çocukken her şeyin merkezi olma halini devam ettirmek adına yarattığımız
hikaye(ler)nin işlevini hala sürdürüyor olmasıdır. Sadece günün birinde fark edilme (yok
olma) tehlikesine karşı hasıraltı edilmişlerdir. Hasıraltı edilen yer ise tüm hikâyelerin
arşivlendiği bilinçaltıdır. Bizden başka kimsenin buraya giriş yetkisi yoktur. Hayırsever
Morpheus’ta ortalarda yoktur ki bizi arşivin giriş şifresini hatırlatacak hapı versin.

Bu durum aynen kabuğu olan bir tohuma benzer. Tohum biz, kabuk ise egomuzdur. Tohumun
kabuğu çıkmadan nasıl çiçek açıp meyve veremeyecek ise doğduğumuz zaman kendimizi
korumak için yarattığımız egoyu bir kenara bırakmazsak kendi gerçeğimizi hiçbir zaman ifade
edemez duruma geliriz. Olayların gerçek yüzünü görememe, nesneleri hatta diğer canlıları
yanlış yorumlama halini getirir..….Ve şu ünlü laf.... “kendi kazdığı kuyuya düştü” olayı
gerçekleşir. Kuyuda olduğumuzu fark ettiysek ne ala…Fark etmezsek; vay halimize…...

Bundan kurtulmanın yolu, farklı bir şey yaparak her anı derin düşünme (meditasyon) halinde
yaşamaktır. Farklı bir şey yaptığımızda farklı potansiyelleri keşfederiz ve bu şekilde
bildiklerimizi kolayca sorgulama hali başlar. Çünkü farklı bir şey ile ilgilenirken kendimizi
güven altına almak için her ne oluyor ise olanı fark edebilmeye dikkatimizi veririz. Alert
halinde olduğumuzdan gerçekte neler olduğunun farkına varırız. Olanı anlarız, kendimizi fark
ederiz. Bu da yaşamı meditasyon yapar gibi yaşama hali getirir ki, böylece algılarımızın
kaynağını fark etme şansını yakalarız yani arşive girişin şifresi çözülür. Artık bundan sonra
yapılacak tek şey hikâyenin saklandığı odaya gitmek için yolumuz üzerindeki koridorlardan
birini seçmektir. Yanlış hikâyenin olduğu odaya götüren, hikâyemize direk bağlantılı,
dolambaçlı v.b gibi bir sürü alternatif koridorla karşılaşırız. Eğer kestirme yolu seçtiysek ki bu
en zorlu olandır, özgürlük işte buradadır.

İşte o zaman tohumun kabuğu düşer ve insanları manipüle ederek sonucu değiştirmeye
çalışmak yerine nasıl güzel bir çiçek olacağımızı keyifle beklemeye başlarız…..

Bence herkes bu hali hak ediyor….

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/bence-herkes-bu-hali-hakediyor

9
Full Body SACRED REJUVENATION ,
CHAKRAS, PRANA,MEDITATION
 Posted by I AM DIVINE LIGHT AND YOU TOO on October 7, 2011 at 11:18pm

CULTIVATING THE ENERGY

For increasing or maintaining our health and vitality it is advisable to work directly with our
life-force, cultivating it as the Chinese masters say. There are two main aspects to this energy
cultivation. First we learn to accumulate bio-energy or prana and then we practice circulating
it through our body. Our main energy intake and distribution system is the chakra system.
Chakras are comparable to major power stations while the acupuncture meridians may be seen
as the main power transmission lines.
I truly believe that we are spiritual beings having a physical experience. That we are limitless
in who we are and what we can achieve, and that we are all connected, through the Unified
Field, with everyone and everything in the Universe. I have come to experience that there is
much more to the Universe than our five senses (sight, hearing, taste, touch and smell) can
discern. It is in working with our Sixth Sense that we are able to access a much broader
experience.
Quantum Physics has recently described many more dimensions than the three we tend to

10
experience in daily living; meaning that there is much more to experience outside of our
current 3-D perspective. Quantum Physicists have also shown that the same unit of energy can
be viewed as either a wave or a particle, solely based on the perspective of the observer;
hence, proof that we create our reality. Recent studies revealed that a particle can actually
appear in two places at the same time! The world as we knew it is literally changing in
quantum leaps. Quantum Physics is using scientific methodology to describe what ancient
shaman and mystics have known and practiced for millennia. The higher the vibration of a
molecule, the greater the energy created. The greater the energy, the greater the potential for
creating.
Creating what? As a human being, some of the best things we can create for ourselves are
Love, Health, Joy and Abundance, just to name a few states of being. It is through developing
and utilizing our Sixth Sense that we can identify low vibration states, and do the work
necessary to raise our vibration to its optimal level. All of the techniques used in
Vibrationality have shown to be effective in raising the human vibration.

The Seven Major Chakra Centers and their corresponding Color, Glands and Organs

11
Chakras are vortex-like energy centers. Commonly seven major chakras are mentioned, six of
which are rooted in the spine and one at the top of the head. We receive a main intake of
chakra energies through the crown chakra from where it flows from one chakra to the other,
being modified, used and condensed, and finally flows through the acupuncture meridians
which, in turn, nourish the internal organs and muscles.
A health problem in a certain area of the body is usually associated with a disturbed function
of the chakra governing this region. Normalizing and harmonizing our chakra functions is
important for the healing of specific aspects as well as for increasing our available energy in
general and for becoming whole and balanced.
Functioning like a prism, the chakra system separates the incoming white etheric light into the
seven etheric rainbow colors. Each color is of special importance for the glands and organs
situated near the corresponding chakra. During meditation and relaxation exercises you may
visualize these glands and organs bathed in their designated chakra colors.
The characteristics of the seven main chakras can be seen from the following table. In
addition, there are many more secondary chakras, important are especially the spleen chakra,
one over the thymus gland and for energy transfer also those in the palms of the hands.
Furthermore, each of the higher or finer energy bodies, such as the emotional or astral and the
mental body have their own chakra system with different colors and other characteristics.
The corresponding chakras in the different bodies are interconnected. The more we spiritually
develop, the greater becomes the exchange of energy between the different bodies, generally
the energy flowing from the finer to the denser bodies.
So, what exactly is our Sixth Sense?
It is that part of our being that communicates with the Universe through the Unified Field.
How does that occur? We know that we have eyes, ears, a nose, taste buds, and skin receptors
that allow us to experience our traditional senses.
Where is the organ that allows us to experience our Sixth Sense? The ancient mystics
described energy centers located in specific areas of our body. The most common name for
these energy centers is the Sanskrit word chakra.
Chakra means spinning wheel, as they appear to those who can see them as spinning vortices
of light. There are seven major chakras in the body. Each chakra has its own frequency
(vibration), therefore each chakra is associated with a color and a tone.
Remember that each color we see and tone we hear has its own specific frequency and
vibration. It is through the chakra system that we send and receive information through the
Unified Field.
The chart below gives a brief overview of the chakra system and the areas affected by each
one.
Full Body SACRED REJUVENATION Massage-->read more

The Main Chakras or Energy Centers

12
You may experiment with two complementary methods of increasing your energy store. In
one you imagine energy entering through the crown chakra while in the other you imagine
that you retain the prana that you inhale with the air. With some practice you may even
combine both exercises and do them at the same time. The main rule in all of this is that
energy flow follows our awareness and intentions.

Chakra Exercises

Sit or lie in a relaxed position and focus on one chakra at each session.
Start with the crown chakra or crown center. Keep your awareness centered at the top of your
head until you feel a light pressure, warmth, tingling or other sensation developing in that
area. Whatever you can feel, intensify it. However, it is preferable to replace any feeling of
pressure with a feeling of warmth as soon as that can be done in order to avoid an
uncomfortable pressure from building up.
You may also imagine a stream of white light entering the top of the head or you may
visualize an energy vortex in this position. It spins clockwise in the northern hemisphere and
anti-clockwise in the southern hemisphere.
You may combine all or several of these imaginations and use whatever is most suitable to
develop a feeling awareness of this chakra.
Repeat focusing on the same chakra in subsequent sessions until you can easily feel its
presence. Then move to the forehead chakra. In addition to trying to feel a light pressure or
warmth, it is helpful to close your eyes and focus them as if looking at the inside of the center
between your brows. You may also imagine the white light flowing into the top of your head
where it turns violet and then continues to flow into the forehead center and illuminates it
with an indigo color.
With the throat chakra you may use similar imagery but finally making it a blue color. In
addition you may feel the warmth of your outgoing breath first in your nose and then transfer

13
this feeling to the throat. Intensify the warmth and combine it with the blue in a pulsating
rhythm.
With the heart chakra also try another method: imagine that your breath moves in and out the
chest through the middle of your chest bone. You can try this imaginary breathing through
skin and bone also with any of the other chakras, it just is easiest to learn at the heart center.

In this way
also learn to feel the lower chakras, the solar plexus, the pubic and the base chakra. Imagine
the base chakra as an energy vortex that points to the base of the spine. With this, the crown
vortex and the base vortex are like an hourglass that is separated by the length of the spine.
All the other chakra vortexes are perpendicular to the spine. Actually the best and safest way
of developing the chakra system is by living appropriately in all life situations with a strong
flow of positive feelings related to the various energy centers.

Storing Prana

To accumulate and store prana from the air, imagine that the inhaled breath consists of two
parts, the physical air molecules as well as the prana.
During inhalation the lungs automatically separate the prana from the air molecules. You only
exhale the 'empty' air while the prana flows to where you lead it with your conscious
attention. The body uses the abdomen with its high water content as a storage reservoir of
excess bio-energy. To energize the abdomen, you imagine and try to feel the breath energy
moving directly into the abdomen during inhalation. When exhaling you imagine that you
press the energy down so that it becomes compressed at the bottom of the abdomen.

14
With each successive breath more compressed energy accumulates until the target area feels
sufficiently energized. You may feel this as warmth, tingling, pressure or any other sensation.
If you can visualize colors, you may also try to see the energy being stored as a golden-yellow
fluid that gradually fills the whole abdomen. Initially you may also see it filling the whole
abdomen like a gas with a very faint color that becomes more intense with each breath.
However, it is not enough just to visualize, it is essential also feeling the energy.
Another important consideration is the actual prana content of the air that you breathe. You
gain the most energy when the air is high in prana, such as outdoors in natural surroundings
on a sunny day. However, most of the time you will be doing this exercise in far less than
ideal conditions. Nevertheless, do persevere with it while trying to maximize the prana in
your inhaled air by opening windows, exercising on a sunny day and minimizing negative
elements, such as electromagnetic forces and synthetics in your room. In contrast to
accumulating prana through breathing, there is no such restriction when taking in energy
through the top of the head, as this comes from another dimensional level. But as both
energies have different frequencies and complement each other, it is beneficial to work with
both methods.

read more

Circulating the Energy

Ancient exercise to increase our energy and wellbeing is circulating life-force energy in what
is called the microcosmic orbit. Start with accumulating energy either through the crown
center or by condensing breath energy and lead it into the abdomen. When you have a good
feeling sensation of the energy in the abdomen, imagine this sensation flowing into the pubic
center. Intensify the sensation until you can feel the pubic chakra quite well and then let the
energy flow into the perineum and the base of the spine. Feel the energy there in any way you
can, in addition you may envision it having a red color in this area. Now imagine a valve
opening at the tailbone and with each inhalation you lift part of the energy to a point in the
spine behind the pubic center.
When you can feel it well, be it as pressure, warmth, tingling or any other sensations, lift the

15
energy with your breath to a point behind the solar plexus center. If you find that you can lift
the energy better during exhalations or by paying no attention to the breath at all, which is
fine as well, experiment and use the method that works best for you. As you continue to lift
the energy to the back of the heart center and then to the back of the neck you imagine that
your spine is a straight hollow tube through which the energy flows following your intentions.
Next concentrate the energy at the back of the head and finally at the top of the head.
Reinforce it with the energy entering the top of the head and then lead it down into the
forehead center.
It helps during the whole exercise but especially at this time to touch the roof of the mouth
with the tip of the tongue. This makes it easier for the energy to flow further down into the
blue throat center and then into the heart center. To complete the exercise, lead the energy
further down into the natural storage area for excess energy behind the navel. Imagine that it
flows towards the center of a spiral where it is condensed and stored as a ball of energy in the
abdomen, ready for future use. When needed, this energy may be reactivated with your
intention and used for healing yourself or others by directing it with your mind where you
want it to go. It may also be used for tasks with high-energy requirement and is the same
energy that masters of the martial arts aim to cultivate and use.
In addition to circulating the energy in this 'microcosmic orbit' you may sometimes include
the extremities in a so-called 'macrocosmic orbit'. After circulating several times in the
microcosmic orbit stop at the perineum and divert the energy down the back of the legs. Pause
at the back of the knees and try to feel the two smaller energy vortexes there. Then continue
guiding the energy down the back of the calves and around the outer ankles. Feel another set
of minor chakras in the center of the soles of your feet and finally lead the energy up again
along the insides of the legs. Circle around the knees and back to the perineum to continue the
microcosmic orbit. At the top of the back divide the energy again and lead it under the armpits
and down the inside of the arms. Focus for a moment on the inside of the elbows, then go to
the middle of the palms and feel another pair of minor chakras there. Let the energy flow out
the tips of the fingers and then move up the outside of the arms to reconnect with the
microcosmic orbit where you left it. When you can readily feel the circulating energy and the
various centers on its path, you may sometimes use a short-form to quickly energize and
center yourself. Imagine the energy entering the top of the head and rapidly jumping down
from one center to the next to the base of the spine. Then with one inhalation lift the energy to
the top of the head and with the next exhalation drop it again down to the base. Continue to
circulate it in this way until you feel energized.
You may, of course, switch the breathing cycle and lift the energy up the spine during
exhalation if that suits you better. In a similar way may you sometimes lead the energy very
rapidly around the macrocosmic with one long exhalation down the legs or arms and with the
following slow inhalation back up again. In all this energy work imagine and feel the energy
moving below the surface of the skin.

Full Body SACRED REJUVENATION Massage-->read more

Energizing the Body

In another method, you imagine your spine to be a hollow tube. While inhaling you imagine

16
the prana flowing up the tube to the top and during the subsequent exhalation you let the
energy again drop down the spinal tube to the base. Until you are well advanced in energy
works do not more than ten such breathing cycles at any one time. With all energy exercises
involving the spine try to keep it straight, either sitting up straight (but relaxed) or lying
stretched out on the back.
However you may practice these exercises anywhere, anytime, such as when driving or
waiting somewhere or walking or doing housework, the more the better. Another
recommended way of cultivating the inner energies is through slow movements while
focusing on the sensations that the awakened energy flows may produce. This is done with
exercises such as Tai Chi.
However, you may not need to learn the structured Tai Chi sequence and just experiment with
your own slow improvised movements. Widespread, especially in China, is the practice of
Qigong. You draw energy into the body with a combination of breathing, movements and
guided imagery. This is especially effective if done in an energized outside area such as
standing barefoot on grass, in a park, at the beach or in the mountains. There are many books
and websites giving instructions in Qigong.
A relatively easy way of learning to feel bio-energy is to shake the body and especially the
arms and hands rapidly for about a minute. At the same time breathe fast and then suddenly
stop. Remain completely still with the arms slightly raised in front of your abdomen or chest
as if holding a large beach ball. Concentrate on the sensation in your hands and arms.
Then start slowly moving your arms and your body. Try to intensify whatever energy
sensation you feel. When you can feel the energy strongly, you may mentally lead it to an area
of the body where you have a particular health problem. Alternatively you may radiate the
energy out of the palms of your hands to where you want to energize yourself. It is good to do
this as a regular daily exercise.
Finally, you may directly energize a weak or diseased organ or part of the body by feeling or
breathing into it. If you keep your attention focused on a particular area of your body, then
you may feel it becoming warm and possibly tingling after some time. You may then use
imagery to intensify the warmth or tingling. Also imagine that your breath or the prana from
your breath flows into this area and accelerates its healing. Even without a specific problem,
you may focus on one organ after another and in this way energize the whole body.
Once you can easily feel the warmth in a chosen target area, you may develop a sequence by
energizing first the chakras, starting with the crown chakra, then circulate the energy a few
times, and finally energize individual organs or areas of the body. Also during your daily
activities try to remain aware of the energies in various parts of your body. Actually the best

17
and safest way to develop the chakra system is by living appropriately in all life situations
with a strong flow of a variety of positive feelings. Most healthy individuals have their 3
lower chakras reasonably well developed. Therefore we need to concentrate mainly on
developing the 4 higher chakras. The quality of our chakra system shows our position on the
larger scale of spiritual evolution.

Full Body holistic REJUVENATION Massage_Meditation

An entire session with introduction is two hours long.


At the beginning I appreciate a short conversation as to preferences and problems.
During this first hour of the session, the client chooses which body parts will be massaged:
head, scalp, ears, neck, shoulders, back, sides, arms, hands, upper chest, abs, buttocks -
gluteus (optional), thighs, legs and last but not least, feet. This selection is geared both
towards the situation and the needs of the person receiving the massage as well as the person
performing it. Initially the body, lying on a stomach on a table massage, is fully uncovered.
After a few minutes of massage, I cover one body part at the time.

Massage has Miraculous Therapeutic Powers and at the end of the session all parts of the
body have been touched with energy and care. I'll massage your body from top to bottom and
provide an experience in quality time - with total relaxation, release of energies, endorphins
and others hormones. My Massage Session provides Bliss in a world that can be filled with
stress and pressure.

Everything in life has a spiritual aspect, and receiving massage is not different.
As Energy Healer and Spiritual Awareness Teacher I offer this type of massage as an
Integrative Full Body Spiritual Healing with Reiki, Chakra Clearing and Energy
Charging/Balancing.
There are times, however, when a bodywork session seems particularly sacred and you feel as
if you have transcended your ordinary material world and entered a special state where you
can find restoration in being connected to the spirit – both personal and universal. In this
sacred space, there is access to powerful resources of healing and transformation.

When the massage feels great, you have less mental distraction about the actual bodywork.
The wonderful touch can become an object of concentration. If you find yourself caught up in
thought, bring your awareness back to the physical sensations of the strokes. Watching the
breath is also very helpful. It’s not necessary to force deep or slow breathing, in fact this,
effort could detract from the experience. Just bring awareness to the breath and notice its flow
in and out of the body.

Giving and receiving massage takes place in inner calmness and concentration on the basis of
Serenity and Trust. In the best of cases it may trigger - in the one who receives - an inner

18
sensation of Flow, Peace, Serenity and Bliss. The body relaxes in enjoyment and the mind
may soar as well. Massage works by means of the Quiet, Healing Power of Human Touch; the
most direct contact without words between one person and another. During the massage, they
stand at the outer limit of the skin - the most sensitive and largest human organ - and thus at
the outer limit of the physical self.

In exceptional cases the touch can be so good, so deep and so wide that the consciousness of
being two individuals evaporates and a welding of beings takes place. In some sessions it is
also possible that both masseuse and client experience a 'transport' to another dimension, in a
state of elevation. It is possible that this transport triggers an emotion, knowledge that ecstasy
is the true state of being which is meant to be for man and woman, an ecstasy which happens
so seldom and is so utterly welcome. That elevated ecstasy is the birth right of each living
breathing human being. That may be the state of ultimate bliss we remember from a paradise
era, long time ago, far far away.

Finally, let go of expectations or desires of actually achieving a “spiritual” massage. Allow it


to be what it is. If you spend the massage striving to achieve something, you lose the
opportunity to relax. By relaxing and doing nothing, you are actually just being.
It’s in the moments of being that you can experience your essence, where you are connected
to your Deep Self and Everything in the Universe.
In your essence, you Will find everything you need, including Clarity, Strength, Compassion,
Peace and Joy.

http://www.wonderhealing.net/chakras.htm

http://www.wonderhealing.net/fullbody.htm#Full_Body

Life-Fields

You have a ‘frequency’. And your level of frequency or life vitality can be captured on film
nowadays with advanced technology. Grail Springs has this technology. This captured field is
also referred to as the bio-energy field; a read of the sum total of the life energy or vitality of
any living organism. To be blunt, it can tell us just how alive, or dead, something is.
The bio-energy field surrounds every living thing, from a planet, human being, animal, tree,
leaf to a cell. Today science can read this frequency as it appears by way of a light and color
spectrum resulting from bio-feedback or bio-pulsar measurements.
In old world paintings you may recall seeing halos or auras painted around subjects. The aura

19
is not a mysterious and mystical thing. It can be seen by any trained eye. It is simply the
energetic picture of our body’s state of wellness or illness. Today we can use it to see
imbalances both on a physical, emotional and mental level. It also takes a read on the health
of your seven chakras (major energy centres), the meridians and organs.
This science originated as Kirlian photography which came out of Russia in the 1930’s. This
photographic phenomenon happened by accident when Semyon Kirlian was exposed to a
harmless electron cascade. He saw a visible aura around his hands which he captured on film.
Since all energy carries information, a theory was developed that streams of sub-atomic
partials moving in and out of living tissue would reveal important information about the
health of that organism. Thanks to today’s computer technology you can view the full moving
bio-energy field in real virtual time ~ as it is receiving, transforming and expressing energy.
Everything that appears in the physical body is reflected in its energy field and vice versa. By
feeding the body healthy foods and proper nutrients, good hydration, clean oxygen, an
exchange of healthy bio-energy from others (healing energy therapies), and allowing the mind
to distress, we can see and measure the increased flow of energy reflected in the field.
Restoration and balance between the biochemical and bioenergy components can result and
improve overall health.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/full-body-sacred-rejuvenation-chakras-
prana-meditation

20
David Doğan Beyo - Summer Term
 Posted by David Dogan Beyo on October 7, 2011 at 11:39pm

Dear Beloved Friends,

I was away from my house and from the site for a long time . Well , it was a long summer for
me and just come back to İstanbul. I miss İstanbul , my family and my friends. This summer
was full of deep journeys inside and outside for me .... My summer begans with Croatia-
Serbia and Bosnia Herzigova trip. I went to Fethiye- Kabak Valley at the end of May . I stay
there about 1.5 month and then I continued my trip to İzmir-Urla. Finally I went to Nepal.

Croatia trip was cheerful , Kabak trip was lovely and intense , İzmir trip was calm and Nepal
journey was purifier and refreshing.....

Kabak Valley is a such a wonderful place ; pure nature and great energies . I met with lots of
new friends , also have a lot of old friends come to visit Kabak during this time period : )
Most of the nights we prefere to sleep at the beach with our sleeping-bags rather then
sleeping at our tents or rooms , falling a sleep while watching the stars. We woke up with the
first rays of the sun and swim at the calm and quiet sea. During this days I continue to my
therapies at Kabak and had a really wonderful time there. I worked physically and energeticly
about 9 days and created the first Native American Medice Wheel of Turkey at Kabak
Valley. Medicine Wheels are energy fields, that are created at the most of the Native
American Tribes for healing, seeing visions, for meditaiton and purification processes. Each
stone is attuned and placed according to the cordinations of sun and the stars and each stone
has its own spirit,energies and specialities... Each Medicine Wheel also is a Sun clock. I will
write and share with you an article about Medicine Wheels at following days.

This summer , I also have deep experinces with orbs. I witness with a naked eye , orbs are
every where and more and more coming.....I start to take pictures of the orbs 8 months ago.
And during my journeys they were everywhere in a lots of diffent forms,shapes and colours. I
had a lot of amazing experiences with them. Orbs are angelic beings of light and they are
here to help us and mother earth during these times of great changes. Most of the skeptics do
not believe them but I can easily say that they are real according to my communication and
experiences with them. I will also share more about this subject at the following days.

21
We all felt and experience the deep and trasformative energies this summer ,and this wave of
changings is increasing each day and energy flow becoming more and more strong. Each
atom, each of us and mother earth is changing and evolving. Some people can see this
changes at energetic and physical level. The ones who still can not see the changes at physical
level , be more patient , every changes will be visible and will be seen at all levels soon....

Nepal trip was a wonderful journey for me : ) I have been away from south east asia 8 years
already. I went to Nepal especially for 12 day Vipassana Meditation Course. I travel
Kathmandu city with a bicycle first days of my journey. I went to stay at Boudhanath area
which has a lots of budist temples and great area. I stay at some temples , meditate and learn
Tibetian Singing Bowl Therapy. Then I move to north from Kathmandu and arrive the
meditation center. Dharma Shringa meditation center is located on the bottom of Shivapuri
Mountain , near the Shivapuri National Park. Wonderful nature ; lots of monkeys all around,
huge butterfiles and tons of bugs and flowers which I have not seen before : ) This was my
third 12 day course. It was deep and very disciplined. Vipassana is like a mind surgery , very
effective meditation technique. You get a change to observe and look at your life from
outside. Beside that you learn how to clean your consciousness and sub-conscious mind by
yourself. It was so wonderful, I recommend every one to experience a Vipassana course, at
least once. After meditation I went back to Kathmandu city center. Travel around couple of
days , saw some temples and went to Bhaktapur city , the oldest capital of Nepal ....

Nepal is a wonderful country for travel. Its nature , history and culture is very rich , there are
thousands of temples only at Kathmandu City. If found there less touristic then the other asian
countries which I have been before. Besides that , It is like a small İndia, the population is
mostly poor and they dont have a sterile life conditions. And I observe lots of the Hindu
mystics are not mystic any more. They are running after you to have a photo and get money
from you even they get sufficient help for their living.

22
This summer was shortly like this for me. It is wonderful to be in İstanbul again. I will
continue my therapies and energy healing sessions here without a break....

Sending love and light from my heart to yours : )

Namaste

David Doğan Beyo

note : Nepal Pictures : http://lovepeaceandharmony.ning.com/photo/p1050300-crop?


context=latest

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/david-dogan-beyo-summer-term

23
Jasmuheen - Living on Light -PRANIC
NOURISHMENT, THE SECOND
COMING OF CHRIST-English and
russian language
 Posted by I AM DIVINE LIGHT AND YOU TOO on October 8, 2011 at 2:23am

http://curezone.com/upload/PDF/Jasmuheen_Living_on_Light_1_Pranic_N...
Jasmuheen_Living_on_Light_1_Pranic_Nourishment.pdf

http://www.jasmuheen.com/living-on-light/

BRIEF SYNOPSIS & JASMUHEEN MESSAGES – PRANIC LIVING

Prana = chi = mana = divine love = universal life force.

As many are now aware, metaphysical author Jasmuheen has spent the last four decades
studying the rhythms of the field of Divine Love to the degree that in 1993 she discovered its
ability to provide nourishment on not just emotional, mental and spiritual levels but also on a
physical level. There are now approximately 40,000 people in the West who have the ability
to choose where they wish to get their physical body nourishment from. As a result of this
freedom of choice they are far less dependant on the world’s food resources. Click here for
videos on some of their experiences.
On Pranic Living Jasmuheen writes: “Nourishment from prana happens as a direct
response to our desire for it and as a natural response to our vibration. The capacity to live on
light is directly related to our ability to attract, absorb and radiate Divine Love which is
determined by our lifestyle. When we are well tuned and four body fit, we can access an

24
inner power which has the ability to love us, guide us, heal us and also nourish our cells. As
vast multi-dimensional beings, we have limitless access to a source of internal nourishment
(prana-chi) that constantly bubbles champagne-like throughout the matrix of life. This
supremely loving pranic pulse acts as a type of glue to bind our creations and help with our
manifestations to bring more Grace into our lives. A specific lifestyle allows us to go deep
within the inner silence to discover and experience this pranic flow in all its forms and as we
focus upon it we become immersed within it and so find ourselves transformed. Increasing
our personal internal and external chi flow can rid our world of all of all its hungers and bring
about a state of global harmony and permanent peace.”

Jasmuheen Background regarding Pranic Living:- Jasmuheen writes: “I am an


Ambassador of Peace. My focus is to feed the children of our world the nourishment that they
need. While a child dies every 2 seconds we cannot say that we live in a civilized world.
Some may say that this is due to lack of both correct resource distribution and holistic
education. Yes it is true that since the early 1970’s, I have been experientially researching
ancient, alternate nourishment sources that can feed us all – on physical, emotional, mental
and spiritual levels – so that we can co-create a peace filled, healthy and harmonized world.
Yes it is true that there is a free, limitless inner resource that can unhook us from our
dependence of our world’s resources and release us from many perceived human limitations. I
call the more recent research we have done on this resource, The Prana Program.”

RELEVANT YOUTUBE VIDEOS regarding living on light & pranic nourishment:-


Alternate nourishment sources for efficient personal & global resource usage.

 Jasmuheen on her background with Pranic Nourishment


 Pathways of Peace YouTube Video with Jasmuheen on her journey with her work.
 Pranic Living – insight into what this is really about plusThe Western Breatharian –
introduction.
 Jasmuheen at Raw Spirit Festival discussing the 8 point Luscious Lifestyles Program
for pranic living.
 Sensible Transitions for living on prana plus testing our prana percentage plus The
Breath test – in English & Portuguese. A way of receiving pure inner guidance and
answers.
 Breatharian & Prana – Living on Light YouTube playlists;
 The Global Picture:- Jasmuheen on prana & the world’s resources; The Prana Program
– introduction video to series on eliminating world hunger. These are also listed below.
 Doing it:- Link to brief meditations - free on YouTube plus the Love Breath meditation
to increase internal pranic flow.
 Heart Talk – Higher Dreaming – Pranic Living with Jasmuheen – In this video
Jasmuheen speaks from her heart about Earth’s rising – here now – higher dreaming,
enjoying oneness, united heart rhythms, divine delusions and pranic living.
 Jasmuheen in Belgium 2008 with Paul Codde commenting on the new children and
their expectations of higher standards.
 Interview with Jasmuheen – Bridging Heaven & Earth plus Interview with Paula
Gloria – Jasmuheen in New York.

25
 Interdimensional Energy Field Science video playlist; also see all the videos in our
Personal Harmonization Programs playlist – these are designed to increase personal &
global harmony, health & happiness levels.
 Living on Light – Nourishment from Source
 Media Insights:- Jasmuheen & 60 Minutes; Skeptics & The Media - The German
philosopher, Arthur Schopenhauer said: “All truth passes through three stages. First, it
is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-
evident.” Schopenhauer, like leading prana researcher Jasmuheen, was a student of the
Vedas, from which the very first information about prana has come. Prana is the
energy behind the breath, it is also the energy that allows the divine to dance so
evidently within the universe.

The Bigger Picture – resource sustainability & the global Prana Program Project:- The main
gift of pranic living and increasing our personal chi/prana flow, is the ability to then be able to
choose where we wish to take our physical body nourishment from. Also in order to eliminate
global hunger issues we need to ensure that we adopt long term resource sustainability
support systems and compassionately redistribute our current resources so that we can
adequately feed everyone now and in the future. At the moment the ability to be nourished by
prana is stilll relatively new to the western mind and there are many steps we need to take
before this is a globally accepted lifestyle. However we can substantially reduce our carbon
footprint now by becoming a vegetarian planet as it takes 20 times the resources to put meat
on our tables compared to grains. Our free e-book ‘Ambassadors of Light’ covers this
research in detail as does our manual The Prana Program while the book The Food of Gods
provides the ‘how to do this personally’ methodology. Video data on the Prana Program
Project, for eliminating or substantially reducing global hunger, is offered below.

 The Prana Program introduction video series on eliminating world hunger. Part 1; Part
2; Part 3; Part 4; Part 5; Part 6; Part 7; Part 8.
 Jasmuheen on Prana & the World’s Resources; Resource Sustainability – Jasmuheen at
the Raw Spirit Festival; also a short film in Belgium with Paul Codde – Jasmuheen
discusses vegetarianism and touches on global resources and pranic living; Jasmuheen
on Living on Light – the bigger picture – in Romanian & English.
 You may also wish to see the other videos in our Global Harmonization YouTube
Playlist.
 2012-Part 1; 2012-Part 2 – our indigenous friends – insights on global resource
misuse.
 <br/>

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/jasmuheen-living-on-light-pranic-
nourishment-the-second-coming-of

26
BASMELEK ARIEL'DEN DOGA
UZERINE...
 Posted by Beki Erikli on October 8, 2011 at 1:08pm

Merhaba,

Gecenlerde Facebook'taki Meleklerle Yasamak sayfamizda, Ceren Hanim su soruyu sormustu:


"Bu ay bizi yeni bir Basmelek ile tanistiracak misiniz?"

Tam oyle olmadi fakat...

...Bu ayin mesajini yazmak icin elime kalemi aldigimda, doganin basmelegi Basmelek Ariel
soyle dedi:

"Bu ay doga seninle konusmak istiyor."

27
"Doga mi?" dedim biraz saskin.

"Evet, sevgili arkadasim, onun bir ruhu var.

Doganin bir ruhu var. Tipki her bir kusun ve her insanin bir ruhu olduğu gibi. Doganin da,
toplu olarak, bir ruhu, bir bilinci var. Ve o, o bilinc, bu ay sizinle, hepinizle konusmak istiyor."

"Senin bu ay, dogayi ilgilendiren mesajlar alman da bir rastlanti değil." diye devam etti Ariel.

Bu ay doga ile ilgili mesajlar gelmeye baslamisti bana. Yasaklari delerek dogayi kirleten bir
fabrika ile ilgili yazi yollayanlar, doga parcalarinin beton binalar dikmek için yok edilecegini
söyleyen arkadaslar, imara acılacak orman arazilerini koruma amacli mailler...

Soyle devam etti sozlerine Ariel:

"Sevgili arkadaslarim, bilmeniz gerekiyor ki, baskalarina yaptiklariniz, size doner. Bu,
yasadir. Bu, isigi acmak için elektrik dugmesine basmakla elektrigin harekete gecmesi gibidir.
Bu, cok basittir. Baskalari icin dua ettiginiz zaman, o dua size geri doner. Bir baskasi icin bela
okudugunuz zaman, o bela da size doner. Bu, yasadir.

Ayni sekilde, siz dogaya zarar verirseniz, doga da mutlaka size zarar verecektir. O, size geri
donecektir. Donmek zorundadır. Bu yasadan kacis yoktur, ne kadar saklanirsaniz saklanin."

Basmelek Ariel, bana dondu: "Yasadigin hikayeyi anlat." dedi bana.

Cok sevdigim bir arkadasim on gun kadar once, girmek istedigi bir isten soz etti bana. El
degmemis, cok guzel bir doga parcasının imara acilmasi ile ilgiliydi yatirim fikri. Kesinlikle
karli bir yatirim olacakti, ama arkadasim bana bu konuda ne hissettiğimi sordugunda, içimde
cok kotu bir his uyandi. Mantigim, olaya icim acisa da, 'nasilsa bunu biri yapacak' diyordu,
ama icimdeki his cok net bir sekilde "Hayir, sakin girmesin bu ise, uzak dursun!" diyordu.
Nedenini sordugum zaman, meleklerim bana sunu soylediler: "Cunku bu, dogaya zarar
verecek ve bu, ona donecek."

Konuyu daha iyi anlamak icin o gece, uyumadan once bu konuda rehberlik istedim
meleklerimden. Geceyarisi, sarsılarak uyandim. Bir orman arazisi uzerinde cok luks bir site
yapan birinin kamp yaptigi sirada aniden yukselen nehir sularinin altinda kalip oldugu ani
gormustum uykumda.

Ve anladim.

"Ve simdi," dedi Basmelek Ariel, "doga sizinle konusmak istiyor."

"Doga, yani doga ana mi?" diye sordum tekrar. "Evet, sevgili arkadasim, doga ana. Sadece
dinle." Su sozleri duydum sonra; son derece dingin ve sevgi dolu bir kadin sesiydi konusan:

"Benim bir ruhum var. Benim, sevgi dolu bir ruhum var. Ben sizi konuk etmek için

buradayım, size bir yuva vermek ve sizi beslemek icin. Sizi sevmek için ve size ihtiyaciniz
olan her seyi vermek icin...

28
Ama siz, beni yok etmeye calisiyorsunuz. Bir cogunuz, bir sekilde bunu yapıyor. Bunun
durmasi gerek. Ve bunun, simdi durmasi gerek. Her biriniz, tek tek, bana saygi duymanin
onemini anlamalisiniz. Bu, sadece benim var olabilmem için degil, sizin var olabimeniz icin
hayati onem tasiyor. Sizler anlamalisiniz ki, hepimiz birbirimize bagliyiz. Siz, en yakin
arkadasiniza saygi duydugunuz gibi, bana da saygi duymalisiniz. En yakin arkadasiniza zarar
vermez, onu oldurmezdiniz degil mi? Bir agaca nasil zarar verebiliyorsunuz? Bir karincayi
nasil oldurebiliyorsunuz? Hem de sadece zevkine?

Bu hayattır, ben canliyim. Ben, buradayım ve her seyi hissediyorum. Her dusuncenin, her
eylemin onemi var. Uyanin. Simdi, simdi uyanin ve harekete gecin. Ben sizden sokaklara

dokulmenizi istemiyorum. Sizden, elinizden geleni yapmanizi istiyorum. Arkadaslarinizi,


tanidiklarinizi, cocuklarinizi egitmenizi istiyorum. Ve bana ve benim bir parcam olan her seye
zarafetle yaklasmanizi istiyorum.

Hatirlayin, ne yaparsaniz, o size geri donecek. Bunun istisnasi yok. Bana zarafetle
yaklasirsaniz, siz de zarafet goreceksiniz. Yaptiklarinizin meyvelerini alacaksiniz. Bunu,
dogaya dokunduğunuz her an hatirlayin. Bir sinegi de kurtarsaniz, bir yavru kediyi de...

Bunu kendiniz için yapin. Baska hic kimse için degil. Cunku gerçek su ki, bana yaptiginiz her
seyi, aslinda kendinize yapıyorsunuz.

Sunu hatirlayin: size geri dönecek."

Basmelek Ariel soyle devam etti:

"Bu, bir sevgi mesaji sevgili arkadaslarim. Bu mesajdaki sevgiyi gorun. Burada icerleme yok,

bu sozlerde kizginlik yok, sadece sevgi ve gercek var. Bu sozleri duyun sevgili arkadaslarim.
Kendiniz icin duyun.

Sonsuz sevgi ve isikla,

Basmelek Ariel."

Bu ay, facebook'ta yazdigim gibi, bir gece oglumun odasina giren neredeyse serce
buyuklugundeki kocaman, kelebek kanatli bocegin de neden bize geldigini bu aksam bu
mesaji kaleme alirken anladim. 'Iyi ki ona zarar vermeden geri dogaya yollayabildik." diye
dusundum.

Beki Ikala Erikli

www.meleklerleyasamak.com

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/basmelek-ariel-den-doga-uzerine

29
SaLuSa - Yüksek Frekanslar
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 8, 2011 at 2:55pm

5 Ekim 2011

11.11.11 sonrasında değişik bir ruh haleti içinde olunacak, ister farkında olun ister olmayın
her ruh varlığı için geçerli bir durumdur. Tesir alanları içindeki bireyler biraz daha sıcak bir
ortam içine girecekler ve bu durum endişelere vesile olabilir. Burada tabi biz, orta doğuda
çatışmaların artmasını dilemiyoruz. Bu olayın sonucunda beşeriyet biraz daha uykusundan
uyanmaya başlayacak. Kendi seçtiklerinin kendilerini nasıl manipüle edildiklerini biraz daha
görmeye başlayacaklar. Bu tesir dalgası dünya üzerinde bir dalga gibi yayılarak yolu
üzerindeki her şeyi yıkayacak. Batıda topluca yapılan boykotların giderek hızlandığını
göreceksiniz. Yasa koyucunun yetkilerine sahip olanlar bu durumu engellemeye çalışacaklar.
Bu noktada uzun süren bir mücadele olacak ve boykot edenler bu zaferi kazanacaklar.

Hiç şüphesiz yapılan boykotları herkesin beğenmesi beklenilmez. Ancak bu tarz bir enerji
genç jenerasyonlarda bulunur ve onlar korkusuz olmakla beraber endişe taşırlar. Bu kişiler
artık eski yolların daha fazla kabul edilebilir olmadığını idrak etmişlerdir. Protestolarına
sonuçlarına ulaşana kadar devam edeceklerdir. Bir çok ruh bu amaçla enkarne olmuştur. Aynı
zamanda bu kişiler soruların cevaplarını yüksek bir bilinç düzeyinde taşımaktadırlar. Bu süreç

30
aynı zamanda sizin hareket etmenizi engelleyen karanlık kişilerin salınmasını içerir. Bir kaç
zamandan beri geleceğin ne getireceği üzerine bir şeyler deneyimleyip öğreniyordunuz ve
şimdi toplumunuz bilinen yapısının ötesine doğru hareket ederek kendini değiştirecektir.
Değişime direnç gösterenler olacaktır. Ancak değişimin ne gibi bir kazanç getirdiğine uyanıp
idrak ettiklerinde kaybettiklerinden çok kazandıklarını fark ederek yeni bir potansiyel
geliştireceklerdir. Herkes mutlu, barış dolu bir hayatı arzuluyor, ve bu şimdi önünüzde duran
süreçtir. Yükseliş yolunda ayak uyduramayan ruhlar dünyayı terk edeceklerdir. Bünyenizde
önlenemez bir şekilde yüksek bilincin zemin bulacağı tesir alanlarını çeken yapılar ve
varlıklar mevcuttur. Dualitenin dışında hareket eden varlıklar mevcuttur ve onlar kendilerine
gereken dersleri almışlardır. Sizi sık sık bilgilendiriyoruz, gitmiş olduğunuz yol sizin içinde
bulunduğunuz düzeyi gösterir siz ister bunun farkında olun ister olmayın. Bilakis siz kendi
seçimlerinizle kendi ihtiyacınız olanı keşfetmek üzere kendinize en uygun yolu takip
ediyorsunuz Eğer başa çıkamadığınız bir halde kendinizi bulursanız bunun sizin için bir
faydası yoktur.

Bazılarınızı görüyoruz ve kendi kendinize endişelenip kendinizin yükseliş için hazır


olmadığınızı düşünüyorsunuz. Bu kişilere cevabımız eğer bir hayat yaşıyorsanız yargılayıcı
olmaktan kaçının. kalbinizden gelen sesi dinleyin ve hiç bir şey için kaygılanmayın. Bu konu
dini konularla ilgili olmakla veya bir konu hakkında kurslar almakla ya da cennetin yolunu
satın almakla gerçekleşmez. Bakılan nokta içinde bulunduğunuz halde vicdanınızı
bastırmadan olayları olabildiğince doğru yaşamaya çalışmakla ilgilidir, böylece yükseliş
yolculuğuna devam edilir. Hatırlayın rehber varlıklarınız her zaman asıl sizin kim olduğunu
bilirler. Eğer bu yolda yürümeye can atıyorsanız onlar size yardım edeceklerdir. Bir ruh
varlığı yüzünü bilgiye ve şuurlanmaya döndürürse cenneti tazeler. Bir kere bu kararı
aldığınızda artık geri dönüş yoktur. Dünya hayatının ilüzyon olduğunu idrak etmek biraz
zordur. Eğer olaya bu yönden bakacak olursanız geçmiş olduğunuz haller deneyiminden fazla
etkilenmezsiniz. Burası adeta yıldız gemisinin holografik güvertesidir ve ancak bir kaç istisnai
varlık hakikati ifade edebilmiştir. Şu an yaşamakta olduğunuz hayata gelmeden önce buraya
geliş amacınızı biliyordunuz ve aynı zamanda birlikte olduklarınız neyin parçası olduklarının
farkındaydılar. Özgür irade hala sizinle birlikte, fakat sizler istemeden kontratınızın bir parçası
olan fırsatları heba ediyorsunuz. Amacınız olayı deneyimleyerek gelişiminizi hızlandırmaktır,
bundan dolayı olaylar sizin maksimum yararına olacak şekilde seçiliyor. Eğer olay ailevi bir
durumsa birbirinize yardım ederek deneyimin ötesine geçebilirsiniz. Böylece aranızda çok
güçlü bağlar kurarsınız. Hayatınızı az bir farkındalıkla icra ediyorsunuz, ancak hayatlarınız
sizin daha hızlı gelişmeniz için dikkatlice planlanmıştır. Dualite geçirdiğiniz uzun zamandan
sonra mental yorgunluklar ve düşük titreşimlere saplanıp kaldığınızı hissediyorsunuz. Bizim
açımızdan olgular ağır ve tiksindirici bununla birlikte biz bu hallerin üzerinize etkisini
anlayabiliyoruz. Bu yüzden kendini bu alanda yükseltebilenlere ilgiyle bakıyoruz. Sizin her
türlü garip duruma rağmen niyetiniz çok iyi biliniyor. Sizler gerçekten bu saatin
kahramanlarısınız ve ödülünüz yakında ortamda tezahür edecek. Sizler mükemmel ruh
varlıklarısınız.

İnançlarına bakılmaksızın kuşku yokki değişimi her sanal veçhe hissediyor. İleride yatan olgu
hakkında bir umma hali var ve zamanın hızlandığını biliyorsunuz. Makro düzeyde büyük bir
olay olmasına gerek olmadan hadise gerçekleşecektir. Böylece siz bir dizi olayı hızlıca
deneyimledikten sonra ileride "vaad edilmiş topraklara" gireceksiniz. Şimdilik neyin olduğu
hakkında bir fikriniz var, ancak olgular sizi tamamlayarak gelişerek size beklenilmeyen
yerden gelecektir. Biz dünya çapındaki değişimlerden her ruhun ve dünya ananın dahil olduğu
değişimlerden bahsediyoruz.

31
Hiç kuşkusuz bu zamanda kötü olumsuz tahminlerde bulunanlar olacaktır. Dünya ana göreceli
olarak sessiz bir halde kendisinde şu an dünya çapında katastrofik bir olay meydana
gelmedi.Bununla birlikte fiziksel değişimler gerekli ve olaylar meydana geldiğinde takip edin
böylece etkileri en aza iner. Deprem ve volkanik aktivite bölgelerinde ikamet edenler kendi
sezgilerini takip etmelilerdir. Böylece o bölgeden sakınarak bir başka yere gidebilirler. Enerji
değişimlerinin ilk olguları doğada ve hayvan hareketlerinde gözlemlenebilir. Hayvanlar enerji
değişimlerinde çok daha hassas alıcılara sahiptirler. Ben SaLuSa Sirius'tan Medyum:Mike
Quinsey

7 ekim 2011

Bizi cesaretlendiren şey daha fazla insanın kendi vicdanını bastırmadan hissetikleri ifade
etmeleridir. ifade edilenler arasındaki mesafe azaldıkça zeki tartışmalar görmek mümkün
olacaktır.
DÜnyanın finansal pozisyonu hızlı bir şekilde bozulmaya doğru devam ediyor ve biz
olayların bir ani bir çökme tarzında olmasını dilemiyoruz. Bilasis varolanın yerine yeni
güvenli bir sistemin uygulanacağını ifade ediyoruz. Bildiğiniz üzere uzun zamandan beri
meydana gelen herşeyi yerli yerinde olduğu ifade ettik. Şimdi olayların yerli yerine konması
gerekiyor ki bulmaca çözülebilsin. Eski bir probleme yeni bir anlayışın kuşattığını ifade ettik.
Eski yolların aç gözlülükle yüksek karlara izin verdiğini ifade ettik. Şimdi dünyanın sağlığına
kavuşabilmesi için olguların yeniden dağıtımı söz konusu.Bankaları kontrol eden sınırlı
sayıdaki bir kaç ailenin eski yöntemlerinin kesin iptali söz konusu. Buradaki kontrol kalıcı bir
şekilde değişecekBöylece çoğunlukların parasını belirli kişiler ellerinde istedikleri gibi
tutamayacaklar.

Ben SaLuSa Sirius'tan Medyum:Mike Quinsey

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/salusa-yuksek-frekanslar

32
Expansion is the Path of your Heart by DL
Zeta
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 8, 2011 at 2:57pm

Expansion is the Path of your Heart by DL Zeta

The path of your heart is the path that leads to expansion of your present-moment into
increasingly joyful and peace-filled realities. True expansion is not about having more but
experiencing more the vast universe of your own consciousness. Your consciousness is
holographic to all-that-is just as a drop of water is holographic to the ocean. In this way, your
consciousness contains all the love, joy, peace and beauty of the entire universe.

Expansion Intentions Activate High-Vibrational Timelines

In order to experience new frontiers within your own consciousness, set expansion intentions
that allow you to continuously expand into new locations on the map of your own
consciousness. When your expansion intentions are aligned with universal love, they will
carry you to increasingly joyful and peace-filled locations in consciousness. This activates
timelines aligned with your highest visions.

Intentions Activate your Internal GPS System

33
Through intention, right use of will and acting on intuitive guidance, you are able to
consciously expand into territories within your consciousness where joy, inspiration, love and
high-vibrational potentials reside. As you locate and align with these realities in consciousness
you are able to anchor them into your daily reality.

Every goal, every vision you hold corresponds to a location on the map of your own
consciousness. Do not be concerned if you don't know how to reach a location as it appears to
you. Simply set your intention to energize and align with this outpost in consciousness and
your internal GPS System will naturally guide you there.

Consciousness Mapping and Unlimited Potentials

Consciousness mapping is a technique that allows you to connect the dots of your unlimited
potentials. Consciousness expansion can be likened to traveling to different locations on a
physical road map. Over time, your territories and understanding of them expands to take in
new frontiers. Every location you have passed through or visited is a town that lives inside
your conscious memory. In much the same way, locations you have visited in consciousness
become part of your conscious reality.

Now imagine, rather than driving or reaching these locations on foot, you're able to rise above
the roadways and soar from location to location, transcending time and space in your travels.
At a certain point, you leave behind all thoughts of physical navigation. You simply set your
intention and you arrive at your intended destination. Your subconscious is capable of this
means of navigating.

Consciousness Expansion Activates Spirit's Miraculous Capabilities

Through spirit's miraculous capabilities we are able to travel in consciousness to new and
unexplored locations. Such inner explorations allow us to create works of art, poetry, novels,
and inventions. They allow us to channel, bring about healing, meet with other souls in
consciousness and much more. Such explorations of our inner universe are the cornerstones of
consciousness expansion.

Through intention we're able to connect with seemingly remote outposts in consciousness and
begin homing in on their frequency and broadcast. Once we home in on a location, our
intuitive guidance then offers step by step directions to the conscious mind on how it can
build bridges to connect the dots between known and unknown locations. When we follow the
path of our heart, everything is possible.

In coming weeks we will examine other facets of the limitless expansion into infinite
possibilities.

For more on reality creation, see Timeline and Identity Shifts: the New Science of Reality
Creation by DL Zeta http://www.celestialvision.org/timeline-and-identity-shifts-e/
For more on accessing fifth-dimensional timelines, see The Future is Here Now: Steps to
Accessing Fifth-Dimensional Consciousness By DL Zeta
http://celestialvision.squarespace.com/the-future-is-here-now/
For more information, visit http://www.celestialvision.org/

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/expansion-is-the-path-of-your-heart-by-dl-zeta

34
Aydinlanma Hakkindaki Gercek
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 8, 2011 at 3:03pm

Aydinlanma Hakkindaki Gercek


Tanri dedi ki:

Bilinciniz yukseldikce yollarinizin gullerle bezenecegine yonelik yaygin bir dusunce vardir.
Yollariniz elbetteki gullerle bezenecektir; fakat bu, dikenlerin hic olmadigi bir yolda
yuruyeceginiz anlamina gelmez. Yolunuz zaten gullerle kaplidir, sadece onlari artik daha cok
farkeder ama dikenleri dert etmezsiniz. Hayat size daha cok gul tasiyacaktir elbet, fakat heran
icin degil. Cevrenizde daha fazla gul olacaktir, fakat her bir dakika degil. Evet, hayatiniz
donusum gecirmektedir fakat aslinda donusum geciren sizsinizdir.

Genelikle insanlar, bilinc duzeyleri yukselirken kendilerine sadece altindan insanlari ve


altindan hadiseleri cekecekleri, gunluk hayatin onlari artik hic zorlayip sarsmayacagi kanisini
tasirlar. Bunda bir gerceklik payi vardir; fakat nasil ki bir kitabin kapagi o kitabin icerigini her
zaman tam olarak yansitmiyorsa, soz konusu durum da tam olarak boyle degildir.

Piril piril aydinlanmis olarak da kaldirimlarda yuruyebilirsiniz. Kurdesen dokebilirsiniz. Size


kartopu atilabilir ve kartopu her zaman hedefi sasirmayabilir. Herkes Kim oldugunuzu
bilmeyebilir. Hayalkirikligina ugramanizi istemiyorum Ben, su veya bu nevi seylerden dolayi
aydinlanmamis oldugunuzu dusunmenizi istemiyorum.
Hayatinizda buyuk bir degisIklik vardir elbet; fakat asil degisIklik sizdedir, mevcut hayatinizi
algilayisinizda ve ona yanit verisinizdedir. Artik kutsanmis bir hayat surersiniz.

Evet hayatiniz yeni yeni aydinlanmistir ve zamanla hayatiniza daha fazla isIk cekersiniz; fakat
kaygan buzlu zeminler, karli, yagmurlu havalar yine olacaktir.
Eger aydinlanmis bir dedektifseniz, suc mevhumu dunyadan kalkmamistir. Eger aydinlanmis
bir copcuyseniz copler hala mevcuttur.

Elbetteki kariyer degisIkligi yapabilirsiniz.

Fakat, aydinlanmis olsaniz da tabaklari temizlemeniz gerekir. Sokaklarda hala su birikintileri


ve camur vardir.

Eger aydinlanmanin hayatinizi kolaylastiracagini dusunmek egilimindeyseniz, aydinlanmaya


sinirli yaklasiyorsunuz demektir. Size aydinlik verilmistir ve siz de dunyayi yepyeni bir isIkla
gormeye baslarsiniz. Cok da arzu ettiginiz bu goz kamastirici parlak isigin beraberinde
farkedersiniz ki hayat zannettiginiz ve istediginiz kadar sizin etrafinizda donmemektedir.
Etrafinizi cevreleyen seyler hala ayni olabilir. Servet edinemeyebilirsiniz. Hala uykuya ihtiyac
duyabilirsiniz.

35
Kendi muhitinizdeki aydinlanmis tek kisi olmaktan da cok buyuk bir keyif almayabilirsiniz.
Aslinda aydinlanma sizin kisisel hayatiniz ve kisisel tatmininizle ilgili bir sey degildir. Ne
kadar harikulade ve ne kadar kutsanmis oldugunuzla ilgili degildir. Aydinlanma bir
armagandir; lakin onun sorumluluk duygusuyla ve insanogluna hizmet etmekle alakali
oldugunu gorur ve bundan mutluluk duyarsiniz. Aydinlatilmis bir birey olarak artik sahaniz
tum bir Kainattir. Erisiminiz cok daha ileridedir artik.

Eger aydinlanmayi sadece kendiniz icin istiyorsaniz, yanilgi icindesiniz demektir. Eger
madalya beklentisi icindeyseniz hayal kirikligina ugrarsiniz. O halde, aydinlanma arayisi
icinde olmaktansa Beni aramaya ne dersiniz?

Arayis icinde olmak hayirlidir ve siz de iyi birer arayicisiniz. Artik bir seyleri elde etmenin
arayisinda olmayin, aydinlanmayi elde etmenin arayisinda da olmayin. Aydinlanmaya dogru
yolunuzda ilerlerken keyif almanin, mutlulugun ve vericiligin arayisinda olun. Aslinda
kendinizi unutmanizi soyleyecek kadar ileri gidecegim. Kendinizi feda etmenizi
soylemiyorum. Diyorum ki, mutlu oldugunuz zamanlarda kendinizi dusunmuyorsunuzdur,
hatta mutlu olmayi bile dusunmuyorsunuzdur. Guzel bir sanat eseri yaratirken, bir beste
yaparken veya aileniz icin guzel bir yemek hazirlarken bir sureligine kendinizi unutursunuz.
Iste boyle anlarda kainatin tum gucunu arkaniza alarak hareket edersiniz. Aydinlanmanin nasil
bir sey oldugunu zaten biliyorsunuz, aksi halde onu bu kadar cok istemezdiniz.

Ceviren: Engin Zeyno Vural

www.heavenletters.org

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/aydinlanma-hakkindaki-gercek

36
Inception: the final initiation
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 8, 2011 at 3:33pm

“We would like to congratulate all those at the forefront of new-humanity… it is because of
you that the tides have turned and a new consciousness has washed ashore. We are delighted
to share the many new concepts that will further your advancement in human-evolution, and
we are particularly enthralled with the idea of joining with you as galactic-overseers. We are
part of your extended family from home, and we greet you in kind.” -The Seven Sisters of
Pleiades

The Merge

We are finally and s l o w l y stepping into the next level of our galactic-genetic
advancement…this most specifically relates to our changing biology (read: PAIN) & light-
body expansion (read: even more PAIN), which has everything to do with the merge of spirit
and matter that the seven sisters referred to in the May update when the Embodiment Phase
began. Speaking of which, it feels worth mentioning that I started to communicate with the
Seven Sisters in April of 2011, right around the time that I was told that the “leaders of new-
humanity would be beginning their physical embodiment”. At the time, I wasn’t sure what
that really meant, but now I get that these groovy gals are our “transition guides” to the other
side, the way that some of you will be the “physical” transition guides for others.

“This step in your ascension process is the one that you have long awaited…it is the pinnacle
of human experience, the fortification of spiritual-material creation.” -Seven Sisters

What really matters, and what sets us apart from others, is that we have come to this level of
mastery on our own… that the only thing guiding each of us forward was our own internal
compass, the inner-call that continually beckons us and reinforces our deep knowing that there
is something more, something grander and more significant waiting for us at the completion
of our travails.

“And now we share this with you, that you have come home, that you are soon to be
embraced in the arms of The Creator. The Source of All that IS, is your true resonant home
and you are now beginning to remember this place as it opens within your heart, within every
cell of your being, and as you align with your total magnificence. You willingly descended
into the bowels of unconsciousness, and now you ascend into the full radiance of LOVE, your
template of light, your divine blueprint of perfection.” -Seven Sisters

For those of you who may need a human-translation for that, here’s my best effort: OUCH.

My experience over the last decade has been that the prettier the message is, the more likely it
is to suck, so please don’t be discouraged if you find that your experience is greatly
contrasting those words because regardless of what anyone tries to sell you…light hurts.

37
There are so many changes taking place within our physical cells during this intensive
embodiment process…especially the merging of left & right brain which is really taxing on
the pineal/pituitary glands and creates a myriad of uncomfortable symptoms…and yes, we
have been warned about the discomfort that we would feel, but no amount of preparation can
really prepare us for the weeks & weeks of energy sickness, aches and pains, disconnection
and voids that are possible.

And tho these changes always need the perspective of time to integrate and understand
completely, the unseens want to share that there are those who are, by divine decree, about to
receive the final initiation into sacred embodiment (my feeling is that this is the activation of
the 11:11 stargate). This initiation they are calling a divine dispensation, the final reconnection
to and activation of, our 12th dimensional DNA (our full 12th dimensional blueprint bodies).
They say that this group of souls is stepping into “embodied christ-consciousness”, which is
the level of awareness required to fully access & ground these higher dimensional frequencies
of light.

The way I understand it, this group is connecting to the earths 12th dimensional frequency
portal which activates the force-field of protection required to stabilize ourselves, to balance
the energies within our ultra-sensitive bodies so that we can sustain the contrast between our
“reality” or timeline, and the “reality of the dismantling world”.

I imagine this is why they refer to this particular activation as a “dispensation” because for
those who have been enduring heavy transmutation and cellular/genetic path clearing, you
know first hand that going out into the world without this level of protection would be
harmful, especially to those starseeds who are severely empathic.

“As the sun shines down on these souls, they will be lifted to a new state, a new level of
human existence, and from this moment onward, this group will be known as ‘the awakened
ones’ as they descend deeper into physical matter upon the simultaneous realization of the
God-self through the expansion of the light body.” -Seven Sisters

(NOTE: for those who email me asking how you “know” if you are part of this soul group, the
best way I can answer that is to say that this next step on your journey should feel like a very
natural one…like a “logical” (for lack of a better word) next step on your evolutionary path
that you are expecting …so natural that you are emotionally neutral to it. If it seems too far-
fetched or improbable for you, chances are it is…for now.)

Light-body Expansion

The sisters keep referring to an expansion that is taking place, or about to take place in our
light-body… and that in order for this to happen we will first be releasing our old human
template, and when we do, or once this occurs, then the new-human template will take its
place and the light-body expansion will occur. They are calling this happening…inception.

I have as much understanding about the “how” as you do, but I am hearing that the process of
this expansion is one of “great realization, an infusion of light/intelligence that supersedes all
limited human understanding and occurs at the moment of inception“…which they say is
when the physical body interfaces with the divine body, or the KA. I am pretty sure that this
release is what they have termed the “moment of truth, or ‘quickening’” in the past…the part

38
of the merge when the material body meets the spirit body…when the descension of spirit into
the physical body manifests and when every cell is illuminated with christed intelligence.

This process is apparently called a quickening because once the old template is released, the
cells rapidly align with the light-body in a way that infuses our biology with divine vitality,
and the sisters say that this may seem to an outsider as “miraculous”, however, those on this
path know better…that behind the scenes it has really taken several painstaking years and
several small passages to arrive at this “miracle”.

They go on to say that this quickening period actually precedes the manifestation of spirit in
matter because it prepares the body and the cells for what some might term “rapture”. (Panic-
worthy-word…please breathe thru it.) Rapture, according to the star beings, is simply the
physical manifestation of spirit in the human body…it is the coined “bestowal of grace”
which follows the full firing of the new human system. Not to be confused with
religious/new age mass exodus propaganda, rapture is just a word to depict the feeling of
grace in the body, the centralization of the spiritual self in physical form.

“We say this not to alarm you, just to enlighten you to the changes so that you have a
foundation, and an understanding of what is actually taking place within you. This is nothing
to fear, contrary to that, you will be capable of experiencing undulations of great joy.” –
Seven Sisters

So much of the information we receive from the higher dimensions is


symbolic/parabolic/metaphorical, however it feels to me that we are about to literally &
physically rebirth ourselves and that this expansion process will happen in contractions, or
waves…as in expansion/retraction, expansion/retraction…but I could be wrong. However it
manifests, the sisters say that notable, elevated clarity and enlightenment (multidimensional
insight) is an indication that the light-body expansion has begun and the result will be “rapid
realignment with our christed, or renewed template.”

The invisibles also want us to remember that after this expansion process, the information that
arrives, or that we will have “access to” is of divine decree…the kind of information that is
only bestowed upon masters of the material world. I imagine they are referring to our ability
to decode light intelligence, but they jokingly say that this sacred information that will arrive
in our awareness is the external manifestation of our internal activation… a “proof of
purchase” for those who have and will be igniting the outward moving fire of in-spired
creation.

My guess is that if you were born and raised in Kentucky and can suddenly understand
Cantonese…this might be an indication that you are accessing your multidimensional
consciousness. Well, that and if you start walking thru walls ; ))

Magnetic Field Changes

“We would like to comment on the coming changes in the cosmos and how they affect your
overall participation in the new world.” -Seven Sisters

The sisters also share with me that we have been experiencing some fluctuations/changes in
the magnetic field precipitated by the arrival of new celestial bodies in our soular system…
events they call a “welcoming gift for the faithful”. (You may be physically feeling these

39
changes thru surreal sensations in perception, odd detachment from your life/body,
disconnection, vertigo, irregular heartbeat, &/or just a general sense of being “off”)

There is one event in particular, the arrival of a new celestial body (12th planet?) that they say
is heralded by the comet Elenin…not the result of it, but the prelude/harbinger of whats to
come:

“What we mean is this…the comet that you call Elenin is the predecessor to a greater cosmic
event, one that will reveal deeper truths about your soular system.” -Seven Sisters

As they have shared with us before, this new celestial body, whatever it’s called…tho my
feeling is that it may have A LOT to do with that new diamond (“crystalline”) planet
discovered by astronomers… carries the vibrational resonance required for the external
reflection of our 12th dimensional consciousness, and apparently, it is the first of more signs
to come.

From the perspective of the Pleiadians, we can only realize ourselves in form when there is an
external body of (electro)magnetic influence that projects /reflects our consciousness back to
us…akin to a satellite. In fact, they say there is very little difference between a satellite that
transmits communication to and from a source, and a planetary body’s influence on the human
energy field. In this way, we are simply vibrational antennas, transmitting…sending and
receiving…information to and from these celestial bodies in space.

The reason they share this information is to remind us of the importance of this new celestial
body, that we are intimately connected to its presence in the same way that we are directly
connected to all zodiac signs, astrological houses & planets:

…”there are 12 fundamental spiritual energies in our universe which seek a physical
expression. This expression (where a planetary energy operates or is released in our lives) is
(currently) accomplished thru 12 zodiac signs, 12 astrological houses and 12 planets. And
just as each of the 12 astrological houses has its own ruling planet, meaning and associated
zodiac sign… each of our chakras have their own ruling planet, meaning and associated
zodiac sign. These 12 cosmic/celestial energies…the vital forces of existence… are expressed
thru the human body via 12 chakras which connect to the 12 strands of activated DNA in the
new-human template, or the original divine-human blueprint…and each of the 12 strands of
our DNA correlates to one of the twelve aspects of multi-dimensional consciousness, or
perceptual fields of awareness.”

Which is why they also have said in the past that this new celestial body is “in large part,
responsible for setting the new consciousness course for humanity, and will enable the 12th
dimensional field of perceptual reality to be projected into form. Like all planets, this ‘new
planet’ is the macrocosmic expression of our microcosmic experience on earth….the 12th
dimensional cosmic interplay required for the full integration of spirit into physical form.”

According to the unseens, and in my own words…our “earth-centered” (key words here)
incarnation is directly relative to the experiences we are having which are wholly influenced
by the celestial bodies in space. We communicate with these celestial bodies in a way that
upholds the very hologram that we, as a whole, have created. So as we participate with the
cosmos, we participate with all of creation in the sense that there is no separation between any

40
of it…which also means that creation is subsidized, rather, it is a shared holographic event by
all of humanity AND the cosmos.

Even more interesting (and eloquent) is what Britt Martin who writes for TheCosmicPath.com
recently shared with me regarding a new astrology system that Stephanie Azaria pioneered
called “Cosmic Astrology®:

“the way we see it in Cosmic Astrology® is the person is the center of the chart and each sign
of the zodiac is an aspect of consciousness within our own energy field – the zodiac is literally
within us projected out like a hologram. We are the 13th element. Think of a body standing in
the center of a birth chart or the cosmic clock (in Cosmic Astrology) and the house cusps are
like wheel spokes connecting us to the signs.”

(Stephanie recently published a new journal introducing her Cosmic Astrology® system,
available on her site if this information interests you)

The sisters say that more information about this will surface over time, but that the
ramifications of this understanding are vast, for those who are aligned with these higher
dimensional concepts are those who will prosper in the new earth. In other words, those who
have the understanding that reality is holographic in nature, and that creation is a
synchronized system of individual parts that make up the whole, will not only be at the
forefront of the new humanity, but sought after by those struggling to see these very truths.

The Last Day

On October 11th…which is also the full moon in Aries (rebirth)…we enter the 7th and final
“day” of the 9th wave of the Mayan Calendar. This is considered to be the “fruiting” phase of
the tree of life, and my interpretation is that this is the time when the mature fruit (awakened
ones) falls to the earth (descend fully into their physical bodies) and spread the seeds (light
intelligence) to grow a new (ascended) society of unity consciousness and love.

Not only that, but according to Carl Calleman, ALL 9 waves…which started 16.4 billion
years ago…end on 10/28/11. I know I keep repeating this, but that’s because it blows my
mind. And if it doesn’t blow your mind, your either not paying close enuf attention or your
brain can’t process it. Either way, the end of time as we know it…in addition to all the other
“signs” that we are stepping into our full galactic/cosmic origins…is a pretty big deal. Life
changing, even.

As the calendar draws to a close, those who have been actively reorienting to this new
timeline are literally & figuratively merging with “REAL TIME”…as in, actual time as well
as present moment time. We are becoming one with the universal time matrix, which to me is
nothing more or less than aligning with the cosmic pulse, the heartbeat of Creation…with a
capital C. In other words, we are fully aligning with the momentum (timing), and therefore
support of, the universe thru the cyclical evolution of creation as opposed to man-made
artificial time. Can you say: l.e.v.e.r.a.g.e?

The unseens say that the three dimensions of past, present and future are dissolving into ONE
and time is changing so radically, becoming so malleable, that we will be able to navigate the
cosmos with intention, the way that our ancestors did….that we will no longer be required to

41
operate according to the rules and laws of only 3 dimensions which means we will be free to
explore the universe at will, simply with your ability to ponder, to think, or to ask questions.

Even I have a hard time wrapping my brain around that.

As always, our only j-o-b is to allow it all to unfold before us, to embrace all the gifts &
bestowals of grace with an open ♡ and mind as we prepare to take our very first steps on our
very new, yet oddly familiar…home turf.

Happy October!

Lauren
ThinkWithYourHeart.net

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/inception-the-final-initiation

42
2011 Ekim Dünya Durum Raporu
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 8, 2011 at 3:44pm

Ekim ayı Kanada'da sıcaklıklar düşerken belkide bu sene içinde kayıtlarda en soğuk kış olarak
tarihe geçecek. Kuzey Amerika içinde durum aynen geçerlidir. Güney bölgesinde ürünlerin
zarara uğramaması için hasadın hızlı bir şekilde yapılması gerekecek. Orta Amerika yağışlar
fırtınalar ve hortumlar görülecektir.

Meksikada sonbaharda pasifik kıyılarında tayfun görülmesi muhtemel.

Depremler batı kıyılarında olmaya devam edecekler. Pasifik tektonik tabakası çekirdektekteki
manyetik akışa göre ilerleyip durmaktadır. Muhtemel büyük depremler yavaş gelişip fakat
olması muhtemel süreçlerine devam etmektedirler. Bu noktada kıyılarda yaşamak yerine
alternatif yerler tercih edilmelidir. Karaların iç kısımlarındaki volkanlar bu durumda
tetikleneceklerdir. Bu süreci özellikle meksika ve kanadanın yüksek kesimlerinde görmek
olasıdır. Bununla beraber çok güçlü ve şiddetli karlı bir kışa hazırlanın.

Orta ve güney amerikada hava beklentilerin tersine soğuk olmaya devam edecek. Özellikle
dağlık kesimlerde kar kalmaya devam edecek.

Kuzey rusyanın steplerinde ve asyada yükselen frekanslardan dolayı hava olayları düzensiz
gelişecek. Çok yüksek mevsim sıcaklıkları ile kar erimeleri sel ve su taşmalarına neden
olacak. Daha sonra tekrar soğuma ve buzlanma görülecektir. O bölgede yaşayanlar için çok
zorlu bir kış olacak. Çin bu zorlu dönemde buradan geçecek, iletişim ve tren yolu
hizmetlerinde sorunlar görülecek.

Avrupa zor bir kışa dayanacak düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranı gözlemlenecek. Ay
sonunda yüksek kar yağışları görülecek. Bu sene gerçek tehlike çığ olaylarında meydana
gelen artış olacak.

Orta doğu ve hindistan sıcak ve soğuk hava rüzgarları ile çevrili. Sel baskınları yaşanması
muhtemel. Onbinlerce küçük deprem bu bölgeyi sallayacak. Afrikadaki büyük yarık tekrar
hareket etmeye başladı ve bölgedeki büyük düzlüklerde depremlere neden olacak. Bununla
beraber bu depremler arap bölgesindeki denizlerde tsunami etkisi yaratacak, ticaret yapmak
için zor bir zaman.

Avustralya ve çevresindeki adacıklar ay ortasına kadar yüksek bir sıcaklık deneyimleyecekler.


İyi haber ise beklenenden daha fazla yağış alacak bölge.

Ekim ayı her zamanki gibi bir hazırlanma ayıdır. Dünyaya gelen yüksek titreşimdeki
frekanslar atmosferde değişimlere neden olmaktadır. Bu frekanslar dünya yüzeyini
değiştirmektedir ve dolayısıyla beşeriyetin mental yapısını değiştirmektedir. Zihnin
berraklaşması sürecinden beşeriyet geçmektedir. Özellikle bu süreç genç nüfus için daha etkili
bir dönüşüm yaratacaktır. Dünya üzerindeki eğitim sistemlerinin basiretsizliğine rağmen genç

43
nüfus varolan sistemde eksiklikleri, hataları tespit ederek yeni eğitim sistemini
geliştireceklerdir. Onların duyumsadıklarına değer verin ve yapmak
istediklerini gerçekleştirmelerine fırsatlar verin.

Ruth

Çeviri: maddeveruh

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/2011-ekim-dunya-durum-raporu

Yaz Dönemi
 Posted by David Dogan Beyo on October 8, 2011 at 11:30pm

Sevgili Dostlar hepinize selamlar,

İstanbul’dan uzak uzun bir yaz döneminin ardından İstanbul’a geri döndüm . Özlemişim
İstanbul’u , ailemi ve dostlarımı . Bu dönem her anlamda yoğun ve derin yolculuklarla dolu
bir dönem oldu benim için. Yaza mayıs ayında Hırvatistan-Sırbistan-Bosna Hersek gezisi ile
başladım. Mayıs sonu Fethiye- Kabak Vadisi’ne gittim . Orada geçirdiğim 1.5 aylık dönemin
ardından İzmir-Urla’ya geçtim. Sonrasında da Nepal yolculuğum başladı.

Hırvatistan gezisi keyifli, Kabak’taki dönem yoğun, İzmir’deki dönem sakin , Nepal
yolculuğu arındırıcı ve dinginleştirici bir süreç oldu .

Kabak Vadisinin doğası ve enerjisi muhtesemdi. Bir çok yeni arkadasımızla tanıştık ve çok
güzel paylaşımlarımız oldu, saolsun eski dostlarda beni hiç yanlız bırakmadılar : ) Orada
geçirdiğim çoğu akşam odalarımızda, çadırlarımızda bile kalmadık. Sahilde , uyku
tulumlarımızda yıldızları izleyerek uyuya kalıyorduk ve güneşin ilk ışıklarıyla uyanarak ,
kendimizi denizin dingin sularına bırakıyorduk. Kabak Vadisinde bir çok arkadasımızla
bireysel terapilerime ve diğer çalışmalarıma devam ettim. Bir süreliğine yan koyda bulunan
Kate Moss’un terapistleri ile de tanışma imkanım oldu. Onların isteği üzerine de onlara bir
kaç seans terapi uyguladım. Kabak Vadisinde, uzun zamandır yaratmak istediğim Kızıldereli
Şifa Çemberini 9 günlük bir çalışma sonucu oluşturdum. Kabak Vadisinde oluşturduğum Şifa
Çemberi bildiğim kadarı ile Türkiye’deki ilk Kızıldereli Şifa Çemberi olma özelliğini de
taşıyor. Şifa Çemberleri bir çok kızıldereli kabilesinde var olan, şifa, vizyon görmek ,
meditasyon ve arınma çalışmalarının yapıldığı enerjisel şifa alanlarıdır. Güneşin ve yıldızların
kordinatlarına göre her taş özenle bu kordinatlara ayarlanarak enerjisel anlamda uyumlanarak
yerleştirilir. Yerleştirilen her parçanın kendine has özellikleri ve enerjileri vardır , ve hepsi bir
bütün olarak Şifa Çemberini oluşturur. Şifa Çemberleri aynı zamanda bir güneş saatidir. Şifa
Çemberimiz Kabak Vadisindeki enerji portalı ile de birleşerek tüm evrenin iyiliği neyetine var
olmaktadır. Şifa Çemberleri ile ilgili ayrıntılı bir yazımı ileriki günlerde sizlerle
paylaşacağım.

44
Yaklaşık 8 aydır bir çok skeptik ve süphecinin varlıklarına inanmadığı ancak varlıkları ile her
zamankinden daha da çok ve yoğun bir şekilde bize bu önemli geçiş döneminde yardımcı
olmak için burada yanımızda bulunan bir çok bilinçli enerji varlığını fotograflama imkanım
oldu. Bilinçli bir şekilde iletişim kurulabilen bu varlıklar gerçektir ve herhangi bir lens
yansıması, toz ya da fotograf hilesi değillerdir. Onlarla olan deneyimlerim sonucu bunu
rahatlıkla söyleyebiliyorum. Gezilerim esnasında bu konuda da çok ilginç deneyimlerim
oldu. Bu konu ile ilgili de ilerki günlerde sizlerle paylaşımlarım olacak.

Bu yaz hepimiz yoğun ve dönüştürücü enerjilere maruz kaldık, hızı gitgide daha da artan bir
değişim dalgasının içerisindeyiz. Enerjisel anlamda bu dünya üzerindeki her atomda , doğa
anamızda, ve bedenlerimizde bir çok değişim gerçekleşti ve gerçekleşmekte. Fiziksel
anlamda da bu değişimleri görmek mümkün ancak daha istedikleri değişimi fiziksel dünyada
göremeyenler biraz daha sabırlı olsunlar , tüm değişimler fiziksel anlamda da tam olarak
görünür olacak...

Nepal yolculuğu harika bir deneyim oldu benim için : ) Güney doğu Asya’dan uzak kalalı
yaklaşık 8 sene olmuştu ve özellikle 12 günlük Vipassana Meditasyonu için Nepal’e gitmeye
karar verdim. Nepal’deki ilk günlerimde Kathmandu’yu bisikletle dolaşmaya başladım. Bir
süreliğine Budist tapınakların yogun olduğu Boudhanath bölgesine yerleştim. Tapınaklarda
kaldım , meditasyonlar ve çalışmalar yaptım. Tibet Singing Bowl Terapisi eğitimi aldım ve 12
günlük kutsal sessizlik meditasyonu için Katmandu’nun kuzeyine doğru yola çıktım.
Meditasyon merkezi Shivapuri Dağının eteklerinde , Shivapuri Doğa Parkının hemen
yanında , harika bir doğal yaşamın tam ortasına kurulmuş. Maymunlar, büyük büyük
rengarenk kelebekler , birbirinden güzel daha önce görmediğim bir çok yeni bitki ve çiçek
türüyle tanıştım. : ) 3üncü kez katıldığım meditasyon çalışması disiplinli ve çok derin bir
çalışma oldu ... Vipassana zihinsel bir ameliyat niteliğinde çok etkili bir meditasyon

45
çalışmasıdır. Günlük rutin temponuzun dışına çıkarak kendinize ve hayatınıza dışarıdan
bakma şansı buluyorsunuz . Zihninizi ve kendinizi bir gözlemci olarak görebilmeyi ve onunda
ötesinde bilincinizi ve bilinçaltınızı en saglıklı şekilde temizlemeyi ögreniyorsunuz. En son
Vipassana Meditasyonuna 2008 yılında katılmıştım. Günlük meditasyonlarınıza devam
etseniz bile ara ara 12 günlük çalışmalara katılmak çok yararlı oluyor. Bu yazının ardından bu
konu ile ilgili yazımı da sizlerle paylaşacağım. Meditasyondan sonra Kathmandu şehir
merkezine geri döndüm. Ve kaldığım yerde benimle birlikte meditasyona katılan 5 kişi ile
karşılaştım. Tesadüf diye birşey yok , enerji enerjiyi çekiyor : ) Birlikte meditasyonlarımıza
devam ettik ve gitmediğimiz tapınakları ve önemli yerleri gezdik. Sonrasında bir süreliğine
Nepal’in en eski başkenti olan Bhaktapur şehrinde kaldım ve Dhulikel bölgesini gezdim.

Nepal gezmek için çok güzel bir ülke, bitki örtüsü, tarihi ve kültürel geçmişi açısından çok
zengin, sadece Katmandu’da 1000lerce tapınak var. Daha önce gezdiğim güney doğu asya
ülkelerinin bir çoğundan daha az turistik bir ülke. Ancak küçük bir Hindistan niteliğinde,
tapınaklar ve doğal güzellikler dışında halk fakir ve steril yaşam koşulları yok... Hindu
mistiklerini de pek mistik bulamadım acıkcası , yeterli yardımı almalarına ragmen fotograf
çektirip para almak için peşinizden kosturuyorlar...

Benim için bu yaz kısaca böyle geçti ... İnsan evini , şehrini özlüyormuş gerçekten , tüm bu
yolculukların ardından tekrar İstanbul’da olmak çok güzel ve çalışmalarıma burada aralıksız
bir şekilde devam edeceğim.... =))

Hepinize saygılar, sevgiler...

David Doğan Beyo

46
not: Nepal Resimlerim : http://lovepeaceandharmony.ning.com/photo/p1050300-crop?
context=latest

http://www.daviddoganbeyo.com/?page_id=112

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/david-dogan-beyo-yaz-donemi

47
Be a little light point in the world and make
a difference in the life of children in
need......
 Posted by Roberto Durante on October 9, 2011 at 10:46pm

I am so proud to share with you the happiness of this amazing children's, that from now are
part of my family.
They are the young generation, they are the power to create a wonderful and peaceful
world in the future

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/be-a-little-light-point-in-the-world-and-
make-a-difference-in-the

48
12 Ekim 2011 ekonomik durum hakkında
bir tebliğ
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 10:45am

Dünyayı hapishaneye çevirmek isteyenlerle olan etkileşim giderek, bilginin gücüyle


sınırlandırılmaların kalkmasına neden oluyor. Oluşan yeni haller ile bizimle iş birliği içindeki
hükümetleriniz yeni düzenlemeler yapacaklar.

Yeni finansal sistem hazır ve yeni sistemin harekete geçmesi için komplocuların teslim
olmaları bekleniyor. Bizimle işbirliği içinde olanların, askeri ve diplomatik manevraları
tamamlanınca komplo kuranlar teslim olacaklar. Tüm bu süreç içinde karanlık taraf hızla
düştüğü bu yoldan kurtulmak için kontrolsüz bir şekilde çıkmaya çalışıyor.

Bu arada eski finansal sistem küresel düzeyde içe doğru patlamaya devam ediyor. Her gün
ulusun yeni grupları Amerikan merkez bankası ve onun iş birlikçisi karanlık gizli hükümetin
kurduğu sistemi yıkmak için hareketlere katılıyorlar. Bu iki organizasyon bir kaç on yıl
boyunca dünya üzerinde kayarlı topuk çivisi oldular.(Kovboyların çizmelerinde bulunan
dönerli yıldız, bu yıldız ile ata vurularak hareketlerinin kontrol edilmesi sağlanır) Bu hareket
ile federal rezerv bankasının alaşağı edilmesi yakın. Küresel ekonominin büyük bölümünün

49
kötüye gitmesinde fed'in ve onun çok büyük sayıdaki finansal işbirlikçisinin hareketlerinin
neden olduğunu söyleyebiliriz. Özelde ve genelde oluşan bir isyanın yarattığı sıkıştırma,
basınç son kaynakları ulaşılabilir kılacak. Böylece bu kurumum etkisi giderek azalırken yeni
bir ekonomik sistem hayat bulacak. Bu yeni sistem hali hazırda tüm bankalara tesir
göndermektedir. Bu tesir kendini Basel III kuralları olarak göstermektedir. Basel III(ayrıntılı
bilgi) kuralları şeffaflık ve fonların bankalar arası transferlerini mümkün kılar. Bir sonraki
adım fed'in dolarını seçkin pozisyonundan kaldırmaktır.

Bir başka yüzde oluşan basınç amerikan tüzel kişilikleri ve onunla ilişkili işbirlikçilerinin
istifa etmelerini doğuracaktır. Yeni hükümetler temel yapısal ve genel hukuk kuralları ile
kurulup yönetileceklerdir. Bu süreç şu anda devam etmektedir. Dünyanız üzerindeki yasal
olmayan hükümetlerde rejim değişikliklerini görülüyor ve görmek kaçınılmaz olacaktır.
Bunun bir parçası olarak amerikada ki rejim inanılmaz bir basınç altındadır. Bu basınçla
idareyi elinde tutanlar temel hak ve özgürlüklerin yeniden yapılanması için yeni sözleşmelere
imza atacaklardır. Önceki kuşaklarda böylece kağıdın ötesinde bu haklardan yararlanacaklar.
Bu zamanda amerika genel yasalarına geri dönecek ve ırkçı,faşist insanların geldikleri yere
göre değerlendirildiği anlayış biterek yasal olmayan askeri ve diplomatik maceralar son
bulacaktır. Yeni hükümetiniz uluslar arası ilişkilerde diplomatik ilişkilerini tamir ederek
küresel ticarete evrensel refahı yayacaktır.
ve öyledir!

Selamat Gajun! (Sirius dilinde Bir olan için)


Selamat Ja! (Sirius dilinde neşe içinde)

Çeviri: (maddeveruh)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/12-ekim-2011-ekonomik-durum-hakk-
nda-bir-teblig

50
Another Perspective on 2012, Aluna Joy
Yaxk'in, 12 October 2011
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 11:10am

Another Perspective on 2012, Aluna Joy Yaxk'in, 12 October 2011


Posted on October 12, 2011 at 2:30 PM

Sri Kalki Bhagavan says: "Most of you know that the earth has got a magnetic field. As the
earth's molten core is rotating; the magnetic field is created. The thought sphere of the human
mind is located in the earth's magnetic field. This mag-netic field has been weakening
dramatically over the last ten years.... Now, in physics there is a parameter called
“Schumann's Resonance”. Using that we can determine the strength of the earth's magnetic
field. While for many centuries, it was constant around 7.80 cycles per second, during the last
7-8 years, it has risen to 11 cycles per second and is continuing to increase dramatically. If
you work it out mathematically, it appears that, by the year 2012, the "Schuman's Resonance"
is likely to be 13 cycles per second. When this reso-nance is 13 cycles per second, the earth’s
core would stop rotating with mag-netic field gone, your mind is gone. When I say "your
mind", what I mean is your "samskaras". The pressure of the past 11.000 years of samskaras
will vanish.

In the Dharma, we also say, “Mind is Karma”. All actions start from your mind. The mind is
nothing but a storehouse of samskaras or past life vasanas from which all action emanates.
This is stored in the earth’s magnetic field. So in the year 2012, it will become zero for a few
days. After that the core will start rotating again. This would be a fresh beginning for man or
the dawn of the Golden Age. This is the significance of the year 2012. How do we know, it
will happen? The study of fossil records has shown that, it happens roughly after 11.000
years. It’s only a short time away and then we can all start afresh. That is why I want you to
become enlightened by 2012. If you are enlight-ened, with all your samskaras gone, we can
begin a new yuga, which can be called Sathya Yuga or the Golden Age. Man will enter into a
new state of al-tered consciousness.

As I told you already, the earth’s resonance is increasing which means the earth’s heart is
undergoing a transformation. The earth has got a physical body, like you have a body. It has
got a consciousness as well. Now as the resonance is increasing the earths heart functioning
very differently from before. Now, your heart and the earth’s heart are connected. The earth’s
heart can be influ-enced by your heart and vice versa. That is why, it is essential that your
heart-beat synchronises with the earth’s resonance. This means your heart must flower. Your
heart will flower when you discover love in your relationships.

If you have discovered love, you must stop judging your parents, spouses, etc., internally.
Nobody can be judged as the whole universe directly influences all events, even the behaviour
of the people.

51
So learn to experience life. Life has to be experienced, be it pain or pleasure."

Copyright © 2011 - Permission is granted to copy and redistribute this article on the condition
that the content remains complete, full credit is given to the author(s), and that it is distributed
freely. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-
282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 -- Email: alunajoy@1spirit.com website: www.AlunaJoy.com

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/another-perspective-on-2012-aluna-joy-
yaxk-in-12-october-2011

52
Five Forces Affecting Evolution on Earth
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 11:20am

Five Forces Affecting Evolution on Earth

Signs of the Present Times

These five cosmic and systemic causes are responsible for the present crisis and difficult
situation in the world.

1. A welling up of magnetic force on the star Sirius, which produces effects upon our solar
system and particularly, the Earth (via the Hierarchy).

2. A shift in the Earth's polarity, due to the pull of a great cosmic center. This powerfully
affects the planet's orientation and is responsible for the volcanic eruptions and the many
earthquakes as have increased over recent years.

3. The great sweep of the Sun around the greater zodiac (a period of 250,000 years, or a
complete round) came to an end simultaneous to the start of the Piscean Age, over 2000 years
ago.

This cycle of influence covers a period of 5000 years during which the Sun passes out of one
zodiacal constellation's influence and enters that of the following sign. This 5000-year period

53
covers the entire cycle of transition until complete liberation to function under the inspiration
of the new constellation is completed. Therefore we are not yet free from incidental turmoil.

4. The passing of our Sun out of the sign Pisces into the sign Aquarius in the 26,000-year
round (commonly referred to as entering the Aquarian Age) is another of the conditions
bringing about present confusion.

In the process of the Sun's passing from sign to sign, as with our move out of the Piscean Age
into the Age of Aquarius, the period of transition is approximately 500 years. This upheaval of
extraplanetary forces in the solar system is notably affecting our planet.

5. The Moon today is disintegrating with rapidity and this little known factor necessarily
affects the Earth and produces terrestrial results.

Great shifts in consciousness ~ or great expansions of awareness ~ are followed inevitably by


upheaval in the outer forms. This is true in the life of the solar Deity, of a planetary Logos, of
humanity as a whole and of a human being.

The three major groups of forces affecting our planet are zodiacal, systemic and planetary in
nature. The great energies playing upon our planet inevitably exert a hindering or a
stimulating effect.

54
Hence, today's world problem. A major event such as a change in the axis of the Earth is
related to an initiation of the planetary Logos. We may observe also the relation to the
individual life as it shifts its consciousness steadily in the vital unfolding processes of the Path
of Discipleship and of Initiation.

Although we live and move within a cosmic, systemic and planetary environment beyond our
control, it is what we do within our energetic environment, both as individuals and as
humanity as a whole, that also creates effects all around us.

Adapted from Esoteric Astrology, Alice A. Bailey, p. 409–411


© Lucis Publishing Co., 120 Wall St., 24th Floor, New York, NY 10005

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/five-forces-affecting-evolution-on-earth

55
The 11:11:11 Gate and What it Means
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 1:30pm

Ascension 11-11-11 Stargate


This information was channeled by Celie Fenn and is great information regarding the
energetic changes taking place for the world inhabitants and Mother Earth.

Archangel Michael channeled through Celia Fenn


The 11:11:11 Gate and What it Means
Energetic and Physical Symptoms of the 11:11:11 Stargate
Important dates in November...and towards the 12:12:13 Stargate in December

56
The 11:11:11 Portal

Archangel Michael channeled through Celia Fenn


Dearest Lightworkers, you are indeed moving through a time of great turbulence and change.
Some of you may already be feeling the effects in your life of the opening of the 11:11:11
Stargate, which culminates on the 11th of November. But while this will be a challenging time
for all of you who are on the path of Conscious Ascension, it will also be a time of great
Radiance and Clarity. The gift that is offered at this Stargate is the complete alignment of the
Higher and Lower Aspects of the self in Absolute Integrity.

The 11:11:11 Gate and What it Means

The 11:11 Stargates are always times when the Planet experiences an influx of Spiritual
Illumination. This is the first major Stargate after the Lion's Gate and the 8:8 Harmonic vortex
in August. However, this year the energy is especially powerful, since the usual double 11
gate has been upgraded to a triple 11 gate. This is because in the energetic harmonics of
numbers, the 11th of the 11th month 2005 also becomes an 11 (2+2+7=11).

This triple 11 vortex represents the culmination of energies that were initiated at the triple 7 or
7:7:7 doorway in July of this year, just as the Lion's Gate portal opened. At this event, the
energy activated the full Twelve Chakra System of the Multi-dimensional Ascended Humans.
In the past few months, you as Lightworkers and members of the first waves of Ascension,
have been working to balance your Twelve Chakra systems and facilitate the activation of the
lower chakras with the advanced energies of the Orange-Pink Ray, with the assistance of the
Divine Feminine through the awakening of the Solar Feminine energies on the Planet.

Now, as this balance is achieved, you are able to work with the energies of the 11:11:11
Stargate to bring the Higher and Lower Aspects of your Being into complete Harmony and
Alignment. This balance is achieved at the Heart Chakra, and the importance of being within
your Heart's Light and allowing the Heart energies to flow at this time cannot be over-
emphasized.

57
No matter how much negativity and chaos you see in the outer world, know that this is the
right moment for you to move into Absolute Integrity of Intention and Purpose. To align your
Higher Self with your Lower Self, and make your life an expression of the Radiant Energy of
your Soul and Spirit. This will also not be an easy step for those who have chosen to make it,
for everything in your life that is not in alignment with Higher Purpose will fall away from
you. This will mean the ending of relationships and work changes that may be shocking in
their rapid and intense disintegration.

But, no matter what happens, this is a time for absolute Honesty and Integrity and Openness
towards the Self and Others. You have been working, in the last few months, to reach a point
where your choices are made from the Heart. This skill will serve you well now. As you begin
to demonstrate the reality of New Earth Consciousness, you will see only Beauty and Love.
As the Old falls away to make room for the New, you will respond with Acceptance and
Grace. You will know that there is a Higher Purpose to all that occurs, no matter how it seems
or is perceived by you.

Energetic and Physical Symptoms of the 11:11:11 Stargate

Physical exhaustion and the need to sleep very long hours. This is because the Physical and
Emotional bodies are aligning with the higher vibrations of the Spiritual bodies to facilitate
the complete alignment of Higher and Lower Aspects.

Emotional Stress and the ending of relationships. Everything that is not in integrity will end.
Some endings may include hostility as repressed angers come to the surface.

Depression and sadness. A feeling of being unable to cope or of failing. Do not worry. This is
meant to be and your Higher Aspect is guiding the alignment process. It is not a test and there
is nothing to pass or fail. If you are experiencing these symptoms of the alignment, then you
have succeeded in this next step of the Ascension process.

An increase in the apparent chaos of life. As you become more centered within the peace and
stillness of your Soul and Divine Essence in the alignment process, the outer world will
appear even more chaotic and frenetic. Do not allow this to pull you out of balance. Stay
within your calm and peace at this wonderful time.

Feelings of Emptiness and Loneliness and becoming Tearful. This is part of the complete
surrender to the Higher Aspect. You have released the hold of the Lower Ego self and
surrendered to the guidance of the Higher. This process of alignment represents a "no space"
or "void" in which the Ego Self may feel very alone and lost. Do not allow this to overwhelm
you. Just know it will pass and you will move forward into the full realization of your
potential as a Human Angel.

Deep feelings of Peace and Gratitude as the Alignment is completed and you move into the
full experience of the 11:11:11 portal. As you wake up to the Inner Changes you will celebrate
the intense power that you will feel as the Higher and Lower Aspects lock together and the
flow of Crystal Energy and Higher Awareness moves through your bodies and into the
Planet's crystal Grid System. You will begin to feel a sense of complete Harmony between
yourself and the Planet as your Ninth Dimensional energies activate fully into the Crystal
Grid System. It is time to celebrate!

58
Important dates in November...and towards the 12:12:13 Stargate in December

In November the Sun is in Scorpio, and moves into Sagittarius on the 22nd of November. The
New Moon is on the 2nd of November, and the Full Moon on the 16th.

Mercury moves into Retrograde on the 14th of November through the 3rd of December, and
this will intensify the difficulties and chaos of the changes being experienced. The retrograde
will be in Scorpio and Sagittarius, and it will affect relationships and facilitate spiritual
breakthrough and awakening. Many who are not yet on the path of Conscious Ascension will
begin through process at this time, and another wave will commence.

This heightened and powerful energy will surge towards the 12:12:13 Stargate on the 12th of
December and will culminates at the Solstice on the 22nd of December. In December Pluto
moves into conjunction with the Galactic Center or Great Central Sun. The Sun itself joins the
conjunction between the 15th and 17th December. The Energies for Transformation will
radiate out from the Great Central Sun and be amplified through Pluto and the Sun. At this
time, dearest Lightworkers, those of you who have completed your Alignments will shine like
the Sun itself. You will be Radiant Stars of Light. People around you will sense and feel the
Light that radiates out from you. You will be the Golden of Radiant Ones. You will form a
network of Light and Hope and you will transform the Planet.

This is indeed a blessed time and a wonderful time. We watch with great joy as you wonderful
Human Angels take your first steps into this Radiant Reality of Light.

As you pass through this Transformation, we ask you to remain centered and peaceful and
keep your trust. Keep your balance. You have worked hard to achieve this balance as
individuals. Now is the time to hold your balance as a Group and let the Planet see your
Radiant Light!

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/the-11-11-11-gate-and-what-it-means

59
Basmelek Mikail’den Mesaj LM-10-2011
"ZEKANIN ISIGINI ARAMAK"
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 2:08pm

Basmelek Mikail’den Mesaj LM-10-2011


"ZEKANIN ISIGINI ARAMAK"

Ronna Herman kanaliyla aktarilmistir


Sevgili ustatlar, yukselis surecinde med cezir ritmi vardir. Zorlayici ve zihin – genisletici
deneyimler tarafindan yaratilan yogun aktivite periyodunu deneyimleyeceksiniz

, bunu iceriye donme arzusu ve derin dusunme ve yalnizlik ihtiyacini takip edecek.

En sonunda yasaminizda baskin kuvvet olacak olan guclu bir Ruhsal bilinc gelistirmek icin
cabaliyorsunuz. Zihinsel bilinciniz ve duygusal bilincinizin Ruhsal – Benliginizin yonetimi
altinda olmasina ve ego kisiliginiz tarafindan kontrol edilmemesine niyet edilmisti.
Aydinlanma ve ruhsal farkindalik zihinsel beden/zihin ile baslar. Kendinin – ustatligina
ulasmak icin, zekanin Isigini aramaniz cok onemlidir. Bilincli farkindalik, tartismali
senaryonun her iki yanini gorebilmeniz icin daha buyuk resmin farkinda oldugunuz zaman
baslar. Yasamin keskin – goruslu gozlemcisi olmayi ogrenmelisiniz ve yargida bulunmamaya
istekli olmalisiniz. Bir ustadin surekli olarak bir fikre sahip olmaya veya her zaman
etrafindakileri etkilemeye calismaya ihtiyaci yoktur. Ruhsal olarak evrimlesmis bir insan ona
ifsa edildigi sekilde gercegi sunar ve kendi gerceklerini aramalari icin baskalarini tesvik eder.

Kosulsuz sevginin frekanslari dorduncu boyutun ortalarinda baslar ve her bir daha yuksek alt
– boyut ile artar. Bu frekanslarin alti cok kirik ve uyumsuzdur. Iyi ve kotu kutuplulugu orijinal
Ilahi planin parcasi degildi. Ilahi Mavikopya sizlerin, Tanri – Bilincinin Kivilcimlarinin
dualiteyi deneyimleyebilmesi icin tasarlandi. IsIk ve golgenin kabul edilir spektrumu icinde,
cesitlilikte, zitliklarda bir deney olacakti. Asla iyinin kotuye karsi oldugu bir realite olmasina
niyet edilmedi.

YUKSELISIN BUYUK NEFESI (nefes alma), alt alemlere inisinize son vermek ve Ruhun
yuksek alemlerine geri yukselise baslamak icin, her bir Ruhun icinde kodlanmis olan bilinc
Zaman Tohumu Kristalleri vasitasiyla durtuldugunuz anlamina gelir. Ancak, once fiziksel
bedeninizde ve bilincin astral bedeni/planinda depolanmis yanlis yaratimlari deneyimlemeli
ve iyilestirmelisiniz. Caglar boyunca yaratmis oldugunuz yanlis yaratimlarinizi ve negatif
damgayi sahiplenmelisiniz. Artik insanlik gecmisin ve simdiki zamanlarin tum acilari, istirabi,
kaosu ve yikimi icin Seytani veya Iblisi suclayamaz. En sevgi dolu, ince frekanslardan en
dusuk, en uyumsuz dusunce formlarina kadar tum yaratimlarinizi kabullenmeli ve
sahiplenmelisiniz.

Olumun eski, negatif, olusturulmus goruntusunu birakmanizi rica ediyoruz. OLUM BIR SON
DEGILDIR. BIR PROJENIN TAMAMLANMASINA VE YENI, HARIKULADE BIR

60
MACERANIN BASLANGICINA BENZETILEBILIR. Her bir yasamin buyuk bir tema’si
vardir ve oynayan oyuncular ozel olarak secilir, cunku onlar kisisel, harika bir yapitta her bir
essiz parca icin gerekli karakteristiklere sahipler.

SIZ BEDEN DEGILSINIZ, et kostumune burunmus SAF BILINCSINIZ. Bunu daha once
binlerce kez yaptiginiz gibi, dunyasal plani terk ettiginiz zaman, IsIk giysileri icin fiziksel
bedeninizi cikarip atarsiniz ve zamanla yeni bir realitede bir baska buyuk maceraya
hazirlanirsiniz. Kendinin – farkindaligini kazanirken, yeni kisisel ruhsal arayisa baslamak icin
Ilahi bir merak ve yogun bir arzu gelistirirsiniz. Kozmosun derinliklerini arastirdikca bir
macera duygusu gelistirirsiniz ve Ilahi Plan farkindalik seviyenizde acilmaya baslar. Her bir
buyuk donusumsel, insan ilerlemesinin evrimin gelmekte olan dongusune uymasi icin yeni bir
formda kozmik bilgeligi kapsadigini anlamaniz onemlidir.

Yasamin ve mumkun olan her seyin bilesenleri size buyuk potansiyelin formsuz Tohum
Kristal Hucreleri seklinde gelir. Uykudaki Tohum Kristal Hucrelerine asilanan gerekli
dusunce formlarini saglarsiniz ve sonra bunlari sevgi dolu niyetinizle Tanri Atesi, Tanri
Isiginin Adamantine parcaciklari ile tutusturmalisiniz.

Varolusun maddi planinda master insaci olmak icin titresim yasalarini anlamak gereklidir.
Dusunce maddesini etkin sekilde manipule etmeyi ogrenmelisiniz. En buyuk gereklilik
kuvvetli odaklanmis zihinsel yetenekler gelistirmektir.

Sevgililer, simdi yeni saflasmis birlikte yaratici yeteneklerinizi sergilemenizin zamanidir,


cunku insanlik ve Dunya Sevginize/Isiginiza oncesinden cok daha fazla ihtiyac duyuyor.
Hatirlayin, bu harika armagan maddi tezahur amaclari icin yakit olarak kullanilmadan once
Yaratici Isigin Adamantine Parcaciklarinin odaklanmis, sevgi dolu niyetinizle aktive edilmesi
gerektigini tekrar tekrar vurguladik. Artik hic kimse Dunyanin ve insanligin donusumun
Dunyayi/Ruhu sallayan zamaninin ortasinda oldugunu inkar edemez. Korku, ofke ve
umutsuzlugun negatif titresim kaliplari, Dunyayi cevreleyen astral plan kitlesel bilincin
frekans bandina sasirtici bir hizla puskuruyor. Her gun, ortalama insan icin pozitif ruh halinde
kalmak ve parlak, sevincli bir gelecegi tahayyul etmek cok daha zorlasiyor. Siz Yildiz
Tohumlarinin bircok gecmis yasamlarda hazirlanmakta oldugunuz, buyuk degisim
zamanlarinin ortasindasiniz. Yine, Dunya Hizmetkari olarak, ucuncu/dorduncu boyutlarin
sinirli ortaminda islev yapan binlerce insanin negatif dusunce formlarini notrlestirme
kapasitesine sahip oldugunuzu soyluyoruz. Simdi sevgili dunyadaki IsIk Lejyonlarim,
insanligin yikici karanlik kuvvetlerini yenmeye katilabilmeniz icin one adim atma ve
parildayan IsIk kilicinizi kaldirma zamanidir: korku, yargilama, acgozluluk, ego –
motivasyonlu ve guc – arayan niyetler/eylemler.

Son mesajlarda size butunlestirmek icin cok fazla miktarda bilgi verdigimizi anliyoruz. Bu
nedenle, daha iyi anlamaniz ve aklinizda tutmaniz icin bazi kavramlari az ve oz dusuncelere
yogunlastiracagiz:

• Tum beden hucreleriniz bir dereceye kadar bilince sahiptir. Bazilari uyumsuzdur ve
icinizde kaos ve rahatsizlik yaratir, digerleri uyum icinde tinlar, dolayisiyla yuksek frekansta
titresir ve bir denge ve esenlik duygusu aktarir.
• Hepiniz Enerji Imzanizi olusturan Ruhsal enerji kaliplarinin buyuk cesitliligine
sahipsiniz. Bu enerji kaliplari Aurik Alaninizin parlaklik veya donukluk seviyesini belirler.
• Nese ve dinginlik Ruhun ilhamidir. Baskalarina hizmet Ruhun icgudusudur.
• Korku, ofke ve uzuntu egonun ilhamidir ve sizler uyum ve berrakligin yuksek

61
alemlerine erisim kazandikca bunlar Ruhsal Benligin sevinc ve saadetiyle yer degistirir.
• ToksIk dusunceler asit gibidir ve giderek bedendeki milyarlarca hucreyi kirletir, bu da
hastalik, rahatsizlik ve en sonunda olum ile sonuclanir.
• Her bir insanin bedeninde dusuk frekansli dusunce formlari ile tinlayan atom alti
karanlik kristaller vardir. Bu kristaller bircok yasamlarda yaratilan ve tekrar tekrar yaratilan
negatif atik materyal ile doludur, bunlarin bazilari iyilestirmek icin fiziksel forma getirmis
oldugunuz miras alinmis negatif kaliplardir.
• Eski, sIkismis, toksIk enerjiyi salivermek cogunlukla grip benzeri semptomlar yaratir.
• Tum kristaller bir dereceye kadar bilgi saklama ve yayma yetenegine sahiptir. Bunlar
gecmisin ve gelecegin kayit tutucularidir.
• Dunya ve insanlik icin kaderin IsIk/Hayat Cizgisi ile uyumlanmaya girmelisiniz. Yeni
bir Ilahi Mavikopya formule edildi ve siz, Yildiz Tohumlari bu Alt – evrenin yeni kozmik
yaratiminda buyuk oyuncularsiniz.
• Isigi metabolize edebilmelisiniz. Hucreleriniz yasam enerjisi kaynagi olarak Isigi
taniyabilmeli ve kullanabilmelidir.
• Ucuncu/dorduncu boyut ortaminda, zihinsel bedeniniz gelecegin tasidigi seyin
korkusunu ve belirsizligini yaratarak, gelecege yansitmaya egilimlidir. Duygusal beden her
zaman gecmisi, bazi hos anilari yeniden oynatir, ama cogunlukla basarisizlik veya aci
deneyimlerini gozden gecirir. Dramatik bir sevinc, ofke veya aci olay olmadikca, simdiki an
cok zor kaydedilir.
• Aydinlanma yolunda ilerlerken, iliskileriniz cogu zaman dramatik sekilde degisir.
Iliskileriniz artik duygusal bagimliliga dayanmaz. Artik insanlari duygusal olarak manipule
etmeye calismazsiniz ve insanlarin sizi manipule etmelerine izin vermezsiniz. Alt – boyutsal
realitenin duygusal kordonunu, itme – cekme dansini oynamaya son verirsiniz. Kalp cakrasi
tum cakra sisteminde baskin kuvvet haline gelir. BirlesIk bir cakra sistemi, uyumlu bir enerji
alani yaratma surecindesiniz.
• Tanri’ya ciddiyetle dua etme arzusuna veya baskalarina sevgi enerjisi gonderme
arzusuna sahip olan Dunyadaki her Ruh, otomatik olarak Ruhunun bir fasedini Dunya
Piramidine gonderir. Burasi tum Ruhlarin toplanma yeridir. Buna Goksel Katedral ismini
verebilirsiniz – Baba/Anne Tanrimiz ve melek kuvvetleri ile konusma yeri. Neredeyse
Dunyadaki her Ruh birilerine karsi kosulsuz sevgi hissettigi veya yaydigi anlara sahiptir. Bu
sevgi kivilcimi o Ruhun eterik kopyasi olur ve Dunya Piramidinde oturma izni alir.
• Her bireysel Ruh, kitlesel bilinc inanc yapisinin etkisinin otesine ilerlemek icin
kademeli olarak Ruhsal bilinc gelistirmelidir. Sonraki adim Ruhsal Benligin kuvvetinin ve
bilgeliginin artmasi icin ego kisiliginin hakimiyetinin otesine gecmektir.
• Kendiniz ve baskalari icin dogru secimleri aliskanlik olarak yapmaniz icin, etik
degerleri saflastirmalisiniz. Daha cok Kendinin – farkinda oldukca yasam standardiniz
uyarlanir ve saflasir.
• Fiziksel bedeniniz Yaratici Isigin devamli akisini almasi icin tasarlanmistir. Yaratici
IsIk Yasamin Ozudur. Ozellikle bu Alt – evren icin tasarlanmis Tam – Spektrum aritilmis
(ince) IsIk icerme kapasiteniz Sevgi/Isiginizi baskalariyla paylasma yetenegiz ile buyur.
• Dogru eylem icin iyilige geri donmek kolay ve Benligi tatmin edicidir. Ancak, kotu
niyetli veya zarar verici bir hareket icin iyilige geri donmek Ilahi doga gerektirir.
• Asla unutmayin, Baba/Anne Tanrimiz, yuksek alemlerden olanlarimiza, Dunyadaki her
Ruh icin etkilesim/yeniden baglantiyi yeniden olusturmak icin, yorulmak nedir bilmez caba
ve mumkun olan her aracin kullanilmasi icin emir verdi.
• Dunya Piramidi Ruhsal Benlikleriniz icin Orta – yol Istasyonudur. Iyi tohumlariniz
Dunya Piramidindeki IsIk Ambari Hazinesinde saklanir. Her yil iyi tohumlarin hasadi yapilir
ve sevgi dolu dusunceleriniz ve tohumlariniz buyutulur ve orada saklanir. Daha buyuk kismi
tum insanligin en buyuk hayrini yaratmakta kullanilmak icin Yaratici IsIk ile birlestirilir. IsIk

62
Ambarina yaptiginiz katkilara gore ozel armaganlarinizi ve Ilahi takdirleri alirsiniz.
• Alt – evrenimizde her boyutsal seviyede Dunya Piramitleri vardir. Frekans kaliplarinizi
saflastirirken ve yukseltirken, sonraki yuksek boyutlu Dunya Piramidine otomatik olarak giris
kazanirsiniz.
• Bu evrenin coklu boyutlari, farkindalik katmanlarini iceren ozellesmis frekans
kaliplarinin olcum birimleridir.
• MELEK KRALLIGI ISIGI YUKSELTIR, KUVVETLENDIRIR; INSAN KRALLIGI
ISIGI YAYAR.
• Insanlik yogunluga dustukten ve baslangicta tum Ruhlar icin direkt olarak elde
edilebilir olan Baba/Anne Tanrimizin Tam Spektrum Ozune artik direkt olarak erisemedikten
sonra, Melek kralligi Tanri Niteliklerinin yansiticilari ve yukselticileri oldu.

Yaraticinin Isigi her seyi kusatir ve ebediyen devam eder. Karanlik ve golge topraklar sadece
gecici fenomendir. Bir an icin asla suphe etmeyin sevgililer: birlikte, biz hukum surecegiz.
Sizi aurik koruma alanimda cevreliyor ve sarmaliyorum. En derinden seviliyorsunuz.

Ben Basmelek Mikail’im.

(Ceviri. Saffet Guler)

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylasabilirsiniz. BASMELEK MIKAIL'IN MESAJLARINI


WEBSITEMIZDE BIR ARMAGAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YINE DE
ISLETME GIDERLERINI VE TUM DUNYAYA GONDERDIGIMIZ UCRETSIZ SEVGI
PAKETLERININ POSTA UCRETLERINI KARSILAMAK UZERE YAPACAGINIZ
BAGISLARDAN MEMNUNIYET DUYACAGIZ

http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task...

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/basmelek-mikail-den-mesaj-lm-10-2011-
zekanin-isigini-aramak

Anapanasati - Sonsuzluk Nefesi


 Posted by David Dogan Beyo on October 13, 2011 at 4:00pm

Anapanasati - Sonsuzluk Nefesi

Anapanasati nefesin farkındalığı anlamına gelir. Anapana ; nefes , Sati ; ise farkındalık,
dikkatlilik anlamına gelmektedir. Anapanasati Buda’nın aydınlandığı meditasyon tekniği
olan Vipassana’nın temelidir. Anapanasati’nin temeli ; nefes alış verişlerimizle, nefesimizin
akışıyla bir olarak, ortaya çıkan duyarlılıkları , hisleri ve duyguları gözlemlemektir.
Anapanasati ; zihnin yarattığı düşüncelerden özgürleşerek sadece nefes olma halidir.

63
Anapanasati ve Zihin

Zihninizin efendisimisiniz , yok sa o’mu sizin efendiniz?

Bu soruya yanıt olarak bir çok kişi tabi ki zihnimin efendisiyim yanıtını verecektir. Bu
sorunun en dogru yanıtını öğrenmek ve kendi zihinsel yapınızı gözlemleyebilmek için 10
dakikalık bir deney yapabilirsiniz... Sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere oturun ve
gözlerinizi kapatın. Sadece nefes alış verişlerinize odaklanın , nefesinizi kontrol etmeyin ,
yönlendirmeyin sadece farkında olun. Nefes içeri girerken onunla hareket edin ve nefes dışarı
çıkarken onunla hareket edin. Nefes olun. Herhangi bir düşünce araya girmeden ne kadar
uzun bu farkındalığı sürdürebiliyorsunuz? Kendinizi gözlemleyin. Bir kaç nefes, bir kaç
dakika, ne kadar uzun düşünce olmadan sadece nefes farkındalığında kalabiliyorsunuz?
Herhangi bir düşünceye kapılıp gittiğinizin farkına varırsanız , tepki göstermeden tekrar
nefesinize geri dönün. Bu çalışma size zihninizin durumunu aynalayacaktır.

Zihnimizi İnsanoğulu olarak uzun zamandır yanlış bir şekilde kullanmaya programlandık ,
gerekli gereksiz herşey için gün boyu , hatta uyku zamanı dahil düşünce üretme alışkanlığı ve
hastalığına kapıldık. Bize çoğunlukla hizmet etmeyen zihinsel düşünce kalıpları geliştirdik ve
bu kalıpları tekrar tekrar uygular hale geldik. Düşünme halinin bu kadar yoğun oluşu , olma
halini bizlere unutturdu.

Günümüz toplumunda çoğumuzun zihni daldan dala atlayan bir maymunu andırıyor adeta.
Zihinlerimiz çok vahşi bir hale geldi. Bir çoğumuzun zihinleri ruhlarını ve bedenlerini
gölgeleyerek baş rol oyuncusu oldu. Dünya üzerinde yaşanan tüm kaosun ve insanların
çektikleri tüm acıların kökeninde , zihin ; beden ve ruh arasındaki bu dengesizlik ve
uyumsuzluk yatmakta. En büyük trajedi ise bir çok insanın kendilerini sadece zihinleri olarak
görmeleri ve bunun sonucundada herşeye zihinsel olarak yaklaşmaları ve algılamaları . Tüm
perdeleri, yanılsamaları, ayrılık bilincini, ego-benlikleri ve nevrotik insanı yaratan bu
yanılsama halidir . Zihin hep geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler, endişeler ve korkular
üretir. Oysa olma hali zihinsel yada düşünsel bir olgu değil , deneyimsel bir haldir. Bu yüzden
mistisizm ve spiritüalizm ; zihinsel bilgi bütünlüğüden ziyade, hakikatin idraki ve
deneyimlenmesidir. Önündeki perdeleri kaldırdığınız zaman hakikat doğal olarak görünür ve
hissedilir olacaktır.

Zihinsizlik mümkünmüdür?

Zihnin özüne objektif olarak baktığımız zaman bize düşünme yetisini veren bir büyük bir
hediyedir. Ancak doğru kullanıldığı taktirde. Zihnimiz olmasa idi biz bir insan olamazdık .
Günlük en basit işlerimizi bile yapamazdık. Zihin bizim bir parçamızdır ancak efendimiz
haline geldiğinde insanın tüm dengesi bozulmaya başlıyor.

Dingin bir zihin ile zihinsizlik coğu zaman birbiri ile karıştırılan hususlardır.

İnsan olduğumuz müddetçe zihinsizlik hali diye bir şey mümküm değil , ancak dingin bir
zihin , sağlıklı bir zihin , egosal zihinden özgürleşerek evrensel bilince genişleyen parıl parıl
parıldayan berrak bir zihine sahip olmak mümkün. Bir insanı en çok yoran şeyin fiziksel
aktivite değil, zihinsel aktivite olduğu kanıtlanmıştır. Zihnini doğru kullanmayı bilen bir
insan yaşam enerjisini ve potansiyelini her anlamda daha da çok arttıracaktır.

64
Anapanasati , bizi yıllar boyunca oluşturduğumuz düşünce kalıplarımızdan , zihinsel
çöplüğümüzden ve bize zarar veren alışkanlıklarımızdan özgürleştirecek en efektif ve doğal
var oluş halidir. Bir teknik demiyorum çünkü o bir teknikten çok bir var oluş hali , bir yaşam
sanatıdır. Anapanasati zihni kontrol etmek değildir, her türlü kontrol hali zihinsel bir olgudur
ve zihnin kendi kendine oynadığı bir oyundur . Anapanasati zihninizi ve kendinizi
gözlemleme halidir. Zihni gözlemledikçe , zihnin oluşturduğu bulutlar, düşünceler ortadan
kalkmaya başlar.

Anapanasati bizi an’a , kutsal mabedimiz olan bedenimize geri döndürür, beden
farkındalığımızı arttırır ve merkezlenmemizi saglar. Nefes farkındalığı ne kadar çok
uygulanırsa o kadar daha çok yararlı olacaktır. Zihninizin ürettiği gürültü ve karmaşa git gide
temizlenmeye başlayacak, an’ın sonsuzluğunu her nefesinizle daha da çok içinize çekmeye
başlayacaksınız. Gün geçtikçe dualitik zaman algısından , an’ın sonsuzluğuna uyumlanmaya
başlayacaksınız.

Anı yaşamakla ilgili yanlış algı

Ben günümü gün ediyorum , anımı yaşıyorum tarzı düşüncelere sahip , meditasyon yapmama
gerek yok diyen arkadaşlar var . Daha önce ki olumsuz ve bilinçsiz meditasyon deneyimleri
ya da meditasyonun ne oldugunu gerçekten bilinmemesinden dolayı ortaya çıkan bu algı da
zihnin bir oyunudur. Dingin bir zihin için her gün en az 1 saat disiplinli ve istikrarlı bir
uygulama şarttır. Burada oldu tamam diyebileceğimiz bir kriter , bir durumda söz konusu
değil çünkü sonsuzluk anı içerisinde derinleşmenin de , dinginleşmenin de sonu yoktur.

Vipassana

Vipassana olanı olduğu gibi görmek anlamına gelir.

Hindistan’da ortaya çıkan en eski meditasyon tekniklerinden biridir. Guatama Buda tarafından
2500 yıl önce tekrar keşfedilerek öğretilmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.

Anapanasati tohumsa , Vipassana da çiçektir. Tohum olmadan çiçek var olamaz...

12 gün süren kutsal sessizlik inzivasında, 3 gün Anapanasati uygulandıktan sonra 4üncü gün
Vipassana ya giriş yapılır.

Dingin ve berrak bir zihne kavuşmadan Vipassana’nın deneyimlenmesi mümkün değildir.

Vipassana Meditasyon tekniği 12 günlük konaklamalı meditasyon çalışması ile öğretilmekte,


bu kurs boyunca katılanlara tekniğin temelleri anlatılmakta ve tekniğin yararlarını
deneyimleyebilecekleri uygulama fırsatı sağlanmaktadır...

Vipassana , Anapanasati ile oluşan kendinize dair farkındalığınızı daha da derinlere taşır ,
bilinç ve bilinç altı arasındaki sınırlar daralır ve kendinizle ilgili çözümlemeniz gereken şeyler
su yüzüne çıkmaya başlar. Zihinsel bir ameliyat niteliğinde olan Vipassana esnasında fiziksel,
zihinsel ve enerjisel boyutta derin çözülmeler ve temizlikler gerçekleşmesi mümkün hale
gelir. Tüm bu çalışmalar boyunca herkesin deneyimi kendine ve durumuna göre farklılıklar
gösterir ve deneyimlenmesi gereken belirli bir durum ve hal yoktur. Anapanasati ve Vipassana
anlatmaktan çok yaşanılacak bir bilinç düzeyi olmasından dolayı Vipassana tekniği konusunda
daha fazla bir şey söylemeden herkesin 12 günlük kurslara katılmasını tavsiye ediyorum.

65
Vipassananın Yararları

En önemli ve hayati yararı , bizi zihnimiz oldugumuz yanılgısından özgürleştirerek ,


özümüzle ve gerçek benliğimizle bütünleştirmesidir. Zihin susmaya başlayınca yüreğimizin,
öz-benliğimizin sesi duyulmaya başlar ve yaşamımızla ilgili kararlarımızı, zihnimizle değil
yüreğimizle , vermeye başlarız. Yanılsamaların ve ilüzyonların ötesine geçerek olanı olduğu
gibi görmeye başlarız.

Korku bilincinden, özümüz ve hakikatimiz olan sevgi bilincine geçişimizi kolaylaştırır ve


hızlandırır.

Stresten ve gerginliklerden özgürleşiriz. Daha dingin ve hayat dolu bir hale gelmeye başlarız.

Zihnimizi dinginleştikçe, beden ,zihin ve ruh arasındaki uyum dengelenmeye başlar ve bunun
sonucunda her anlamda daha dengeli bir hale gelmeye başlarız.

Zihnimiz ve bilinçaltımız, psikolojimizin temelini oluşturur ve var olan fiziksel hastalıkların


çoğunluğunun asıl nedeni psikolojiktir. Vipassana sayesinde kendi zihnimizi ve bilinçaltımızı
temizlemeyi öğrenerek sağlıklı bir zihinsel yapıya sahip olabiliriz.

Fiziksel bedendeki çoğu hastalık, eterik bedenimizdeki tıkanıkların fiziksel olarak


tezahürüdür. Eterik bedenimizdeki tıkanıklıklar ise direkt olarak zihinsel sağlığımız ,
bilincimiz ve bilinçaltımızın durumuyla derinden bağlantılıdır.

Sağlıklı bir zihinsel yapı ve meditasyon sayesinde, eterik bedenimize yaşam enerjisi daha
çok akmaya başlar ve fiziksel bedenimiz de daha sağlıklı ve enerjik bir hale gelir.

Eylül 2011 - Dharma Shringa Vipassana Center – Nepal

66
Dharma Shringa , doğası ve konumu açısından çok güzel bir yere konuşlandırılmış .
Nepal’in farklı bölgelerinde 3 tane daha Vipassana Merkezi bulunmakta. 3.üncü kez
katıldığım 12 günlük çalışma benim için harika bir süreç oldu : ) Vipassana kutsal sessizlik
çalışması açıkçası kolay bir çalışma değil. 10 gün boyunca konuşmak , göz , ten teması yok.
Kurs boyunca kutsal sessizliğinizi korumalısınız. Günde toplam 12 saat süren meditasyonlar
var. Yemek ve uyku saatleri dışında sürekli meditasyon hali içerisindesiniz. . 120 kişinin
katıldığı kursta 4 hocanın herbiri birbirinden harika parıl parıl Nepal’li hocalardı. Nepal’deki
Vipassana kursları ekstra disiplinli olmalarıyla biliniyor. Meditasyon süreleri normal kurs
akışına göre biraz daha uzatıldı , kursun akışı icerisinde kendi odanızda yapabileceginiz
meditasyonların hepsi hocanın direktifiyle meditasyon salonunda yapıldı. İyi de oldu . Her
gün meditasyon daha da derinleşti , etrafta dolaşan maymunlar , kocaman kelebekler ve
birbirinden güzel çiçekler eşliğinde çok verimli bir çalışma oldu : )

Bir çok meditasyon tekniğini yıllar boyu uygulamış biri olarak hepinize kendiniz için
mutlaka en az bir kez Vipassana deneyimini yaşama hediyesini verin derim. : ))

67
Tüm kalbimle niyet ediyorum ; dünya üzerinde gün geçtikçe daha da çok insan Anapanasati
ve Vipassana ile tanışsın , insanlık olarak ; ancak zihnimizi dinginleştirmeyi başarabildiğimiz
ve olanı olduğu gibi görmeyi başarabildiğimiz zaman dünyamız her anlamda cennetin
deneyimlendiği bir yer haline gelebilir...

Her an’ımız sevgi olsun , sevgimiz de daim olsun. : )

Amin

David Doğan Beyo

http://www.daviddoganbeyo.com/?page_id=107

not: Vipassana ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tüm dünyadaki kurs tarihleri :

http://www.tr.dhamma.org/

http://www.dhamma.org/

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/david-dogan-beyo-anapanasati-sonsuzluk-
nefesi

Vipassana Meditasyonu ve Zihin Sağlığı


 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 4:00pm

Yale Üniversitesi profesörü psikiyatr Doktor Paul Fleischman'in 2007 yılında Madrid'deki
Gregorio Maranon Hastanesi'nde verdiği konuşmadan alıntıdır.

Vipassana Meditasyonu ve Zihin Sağlığı

Bugün size Vipassana meditasyonundan bahsedeceğim ve bu meditasyonun zihin sağlığına


olan yararları hakkında açıklamalar yapacağım. Size Vipassana'nın psikiyatrik hastalıkları
tedavi ettiğini söylemeyeceğim, bu bazen bazı meditasyonlarca vaad edilen bir şeydir. Bu
akşam size söyleyeceğim şey biraz ilginç, biraz ironik: Bir insan ne kadar Vipassana'yı sağlık
faydaları için yaparsa o kadar az faydasını görür. Bir insan ne kadar Vipassana'yı hayatına
olan tüm katkısı için yaparsa, o kadar fazla sağlık faydası görür. Vipassana bir tedavi değil;
sizin tüm yapınızı, tüm refahınızı arttıracak bir hayat tarzıdır. Bir insan sadece bu şekilde
Vipassana'nın özüne odaklanarak ayrıca oluşan faydaları deneyimleyebilir.

Bizim Vipassana öğretmenimiz Goenka'nın kendi geçmişinde yaşanmış olan bir hikâye vardır.
Kendi öğretmenine gidip baş ağrılarını dindirmek için Vipassana öğrenmek istediğini
söylediğinde öğretmen onu kursa almaz! Vipassana'nın amacı baş ağrılarını tedavi etmek

68
değil. Sonunda Goenka Vipassana'yı spiritüel özü için almayı kabul eder. Başta tereddüt
etmesine rağmen sonunda bu şekilde kursa katılır. 10 günlük kurstan sonra Goenka'nın baş
ağrıları ortadan kalkar. Bu şekilde Goenka öğretiyi alırken fiziksel sağlığı bir kenara koyup
çok daha büyük bir amaç için kursu almıştır. Ve sonunda kazandığı faydalar sayesinde tüm
dünyada Mongolya'dan Kanada'ya oradan Yeni Zelanda’ya kadar yüz binlerce insanın
hayatına faydalı bir öğretmen olmuştur.

Vipassana’nın insanın tümüne, yani insanın tüm boyutlarına, olan faydası o kadar büyük ki
size bunu gösteren bir hikâye anlatmak istiyorum. Daha yeni eğitimini tamamlamış bir doktor
varmış. Çok modern ve önleyici tıp alanında çok bilgili bir insanmış. Çoğumuzun da artık
kabul ettiği gibi diyet ve egzersizin birçok hastalığın önlenmesinde çok etkili olduğuna
inanıyormuş. Ama ne yazık ki aynı anda post modern ve insan hayatındaki daha derin
arzularla ve boyutlarla olan ilişkisini kaybetmiş bir doktormuş. Çok tipik bir mekanist ve
materyalistmiş. Bu doktorun acilde çalıştığı hastanenin bulunduğu şehirde yaşlı bir çift
yaşıyormuş. Yaşlı adamın kalbinin zayıf olduğu biliniyormuş. Bir gün göğsünde çok ağrı
hissetmiş ve sonunda eşi ambulansı aramış. Ambulans gelmiş ve hızlıca adamı acile almışlar.
Kadın kocasının ambulansını kendi arabasıyla arkadan takip ediyormuş ve bu yüzden
hastaneye onlardan 10 dakika geç varabilmiş. Genç doktor kadını kapıda karşılayıp ona kötü
haberi vermiş. Ona şöyle demiş: “Kocanız kalp krizinden öldü.” Normal olarak kadın çok
üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Ama genç doktor, iyi kalpli bir insan, kadını şunları
söyleyerek sakinleştirmeye çalışmış, “Merak etmeyin, ağlamayın, kocanızın hastaneye
gelmesiyle ölmesi arasındaki 10 dakika içinde ona son bir kez diyet ve egzersizin önemini
vurgulayan modern bir ders verdim.”

Hayatta hayattan başka şeyler de var.

Vipassana bize hayatta sadece yaşamaktan daha fazla şeyler olduğunu öğreten bir
meditasyondur. Bir insan sadece sağlıklı bir yaşamdan daha fazlasını ister. Vipassana
bakışımızı sadece varolmaktan yükseltip hayatımıza anlam ve amaç veren ilham verici ve
evrensel farkındalıklara doğru yönlendirir.

“Vipassana” kelimesi Buddha tarafından kendi uyguladığı tekniği tanımlamak için


kullanılmış. Ama Vipassana Budizm ile aynı şey değil. Benim hocam, Goenka, bir Budist
değil. Ben de kendimi hiç bir zaman bir Budist olarak tanımlamadım. Aslında Vipassana en
çok deneyimsel, deneysel olan tıp ve bilim gibi uygulamalara çok daha yakın; temeli insanın
gerçekçi bir şekilde kendisini izlemesine dayanıyor.

Şimdi bu iki önemli kelimeye bakalım. “Gerçekçi” hiç bir şey eklemeden, hiç bir şey
çıkarmadan, din olmadan, felsefe olmadan, sadece olgular, hakikatler demek. “Izlemek” ise
sizin kendi kendinizi meditasyon esnasında izlemeniz sonucunda ulaştığınız gerçekler
anlamına geliyor.

Vipassana'da olguları, hakikatleri bulmak için çok uğraşıyoruz. Sadece kendimizi izleyerek,
daha büyük resme bir pencere açıyoruz.

Goenka tarafından öğretilen Vipassana’nın özel bir yönü, öğrencinin 10 tam gün boyunca bu
tekniği öğrenmek için kursa katılmasıdır. Sıkça beni konferanslarda konuşmam için davet
ederler ve genelde bu konferanslar farklı meditasyon tekniklerinin öğretildiği tıp konferansları
olur. Konuşmacılardan genelde 10 dakika süresince hakkında konuştukları meditasyon
tekniğini göstermeleri istenir. Benim onlara şunu söylediğimdeki utancımı düşünün “Bu

69
meditasyon sadece 10 günlük bir sürede gösterilebilir.” Başkaları sanki meditasyonu bir kaç
dakikada öğretiyorlar. Neden sadece gözlerinizi kapatıp meditasyon yapmayı öğrenmek 10
gün alıyor? Vipassana’nın amacı sizin zihninizi ve kalbinizi değiştirmek. Sizi vücudunuz,
zihniniz ve ruhunuz için sağlıklı bir hayat tarzına yönlendiriyor. Bu sağlıklı hayat tarzından
zihin sağlığı faydaları gelebilir. Ama amaç herhangi bir fiziksel veya zihinsel sağlık onarımı
değil; amaç hayat tarzının, yaşam biçiminin kendisidir.

Şimdi 10 günlük kursun nasıl olduğuna bakalım. Kurs 9 günlük “Asil Sessizlikten” oluşuyor.
“Asil Sessizlik” bir sorun olduğunda öğretmen ile veya kurs yöneticisi ile konuşabilirsiniz
demek, ama onun dışında amacınız sessiz olmak. Sessiz demek sadece konuşma anlamında
değil, aynı anda zihin sessizliği. Sizden okumaktan, yazmaktan, telefon kullanmaktan,
bilgisayar kullanmaktan, televizyon izlemekten ve hatta not almaktan sakınmanız gerektiği
söyleniyor. Bunun anlamı sizi mahrum etmek değil, tersine sizi özgürleştirmek ve dikkat
dağıtan şeyleri azaltarak sizi odaklamak. Daha sonra, öldürmeme, çalmama, yalan
söylememe, alkol almama ve cinsel davranışlarda bulunmayacağınıza dair söz veriyorsunuz.
Bu sözler sizi bu uyum ve izleme tekniğini öğrenmek için gerekli zihin haline sokmada
yardımcı oluyor. Bir de öğretiyi size verildiği gibi, yani hiç bir şey eklemeden ve hiç bir şey
çıkarmadan uygulamanız gerekli; bu şekilde tekniğe adil bir şans veriyorsunuz. Bu teknik
2500 senedir kullanılıyor, bu yüzden istenilen: “Olduğu gibi deneyin, hiç bir şekilde
değiştirmeyin, tekniğe kendi değerini gösterebilmesi için bir şans verin.”

Tüm kurs kolay anlaşılır ve detaylı bir şekilde açıklanıyor. Içinde anlamı belli olmayan,
anlaşılması zor olan veya mistik hiç bir olgu yok. Her gün talimatlar değişiyor ve yeni ufak
bir şey ekleniyor; bu nedenle bu akşam vereceğim açıklama biraz genelleştirilmiş ve
basitleştirilmiş olacak.

Ilk üç gün boyunca sadece içeri giren ve dışarı çıkan nefesiniz üzerine konsantre olmanız
isteniyor. Vipassana’nın gerçekçi gözlemleme olan tanımını hatırlayın. Hayatın sıradan
olgularının dışında hiç bir şey yok. Başlangıçtaki meditasyon şekli hayatın en basit şeklini
yani nefesin girişini ve çıkışını izlemek.

Sadece size öğretildiği gibi çalışacağınıza söz verdiniz, ama buna rağmen, görüyorsunuz ki bu
açıklamaları uygulamada tamamen çaresizsiniz! Zihniniz geçmişe gezintiye çıkıyor, geleceğe
atlıyor, zihniniz ne olursa olsun yapmak istiyor; nefesle kalmak hariç.

Seneler önce bir hayvan barınağından yavru bir köpek almıştık. Çok vahşi bir yavru köpekti
ve bana meditasyon sırasındaki zihnimi hatırlatmıştı. Ona ne dersem diyeyim, sadece
eğlencesine bahçede koşmaya devam ediyordu. Hareketsiz oturmak çok sıkıcı. İnsanlar çok
iyiler ama çok ağır ve donuklar. Köpek etrafta kovalayacak bir sürü sopa ve top varken oturup
benim talimatlarımı dinlemekte hiç bir amaç görmüyordu.

Zihin neden sizin sadece “nefesi izle” gibi basit bir komutunuzu yerine getirmekte bu kadar
aciz? Benim konsantrasyonum iyidir, okulu bitirmek için milyonlarca sene ders çalışmam
gerekti. Neden nefesimi kullanarak meditasyon yapamıyorum? Hayat boyu kendimizi sinir
sistemimize yeni uyarılar, yeni dürtüler ekleyerek sakinleştiriyoruz. Rahatlamak istediğimde
bir kitap okuyorum, bir film izliyorum, müziği açıyorum. Gözlerime, kulaklarıma, zihnime
dürtüler ekliyorum. Günlük hayatta uyku dışında hiç bir zaman uyarıları eksilterek
rahatlamaya çalışmayız. On günlük kursun ilk üç günü çoğu insanın sadece durgun bir şekilde
gerçeklikle oturmaktaki ilk deneyimi oluyor. Sadece saf gerçeklikle olmak, bunu izlemek, bir
şey eklemeden ve hiç bir şey çıkarmadan. Duyularınızı eğlendirmeye, dürtmeye

70
çalışmıyorsunuz. Bir kere bu sakinliğe ve basitliğe alıştığınızda, gerçekten çok müthiş oluyor.
Baştaki zorlanmaya rağmen, genelde insanlar bu üç günün sonunda yeni bir dünyaya bir kapı
açtıklarını hissediyorlar. Benlik yani kişi kendinde, kendi içinde olmayla tamamen tatmin.

Sonraki yedi gün boyunca dikkatinizi (konsantrasyonunuzu) tüm vücudunuza yaymayı


öğreniyorsunuz. Tüm öğreti basamak basamak; her gün dikkatinizi yeni bir şekilde
genişletiyorsunuz, şu anda genel bir açıklama yapıyorum. Şu ana kadar anladığınız gibi,
odağınız vücuttaki duyumların gerçekçi bir şekilde izlenmesi. Vücut bir hücreler ve dokuları
oluşturan atom ve moleküller topluluğudur. Bu organizma boyunca sürekli binlerce duyum
vardır. Genelde vücudumuzdaki duyumların farkındayız, ama sadece en kaba olanların; açlık,
sırt ağrısı, vücudun sandalyeye uyguladığı baskı. Aslında binlerce, evet binlerce, duyum var
sürekli, her dakika. Meditasyon bir müdahale yapmadan, yargılamadan bu duyumların
oluşumunu, yok oluşunu ve değişimini izleme yeteneğidir. Yaşayan bir varlık dinamik ve
titreşen bir atom ve molekül alanıdır. Değişim sürekli ve aralıksızdır. Atom ve molekül
seviyesinde yaşanan sürekli değişimler sonu olmayan bir duyumlar alanı yaratır. Meditasyon
yapan insan bunları tepkisiz bir şekilde izlemeyi öğrenir, yorumsuz bir şekilde; sadece
izlemek.

Şu an şöyle düşünüyor olabilirsiniz, “E ne olmuş yani? Hayatta yapacak bir sürü ilginç şey
var; neden oturup sürekli değişen duyumları izleyeyim ki?” Bu bizi meditasyonun ironisine
getiriyor. Vipassana içinde hiç bir şey beklemediğimiz, hiç bir şey ummadığımız, yorumsuz
izlediğimiz yeni bir psikolojik dünyaya bir giriş. Gerçeklikle güreşip boğuşmak yerine, onunla
arkadaş oluyoruz. Gözlemimiz sakin ve huzurlu olduğu için, gerçekliğin yeni seviyelerinin
derin bir şekilde farkına varıyoruz ve aynı zamanda iç huzurumuzu geliştiriyoruz. Hayatı
değiştirmek veya yönlendirmek yerine kendi rutinimizden ayırdığımız bir zamanı yeni bir
beceriyi öğrenmekte kullanıyoruz: Bütünleşme sanatı, uyum durumu, tepkisiz şekilde
gözlemleme yetisi.

Vücuttaki duyumları izlemek için sürekli bir çaba sarf ettiğimizde aynı anda zihnimizi de
izlemiş oluyoruz. Beden ve zihin aynı madeni paranın iki yüzüdür. Ne zaman zihin değişse,
beden de değişir. Ne zaman beden değişse, zihin de değişir. Bu ikisi tamamen birbirine
kenetlidir. Başta bir kaç basit örneğe bakalım. Bir gün yemek yemesem, daha kuvvetli açlık
duyumları hissetmeye başlarım. Bu duyumları hissettikçe zihnim yemeği düşünmeye başlar,
yemek, yemek, yemek. Bedenimi değiştirerek zihnimi değiştirdim. Diyelim çok nefret ettiğim
bir insanı düşünmeye başladım, bana yaptığı şeye hala inanamıyorum. Vücudum sertleşiyor,
boynumdaki kaslar sıkışıyor. Düşüncelerimi değiştirerek bedenimi değiştirdim.

Tabi ki bu örnekler çok basit. Yirminci yüzyılda modern psikiyatri beden zihin ikilemini terk
etti. Bugün tüm zihin sağlığı çalışanları bilir ki birinin zihnini değiştirirseniz bedeni değişir ve
bedenini değiştirirseniz de zihni değişir. Bu zihin ve beden ikiliğinin yerine gelen bileşik
anlayışı Batılı psikolojik bilim insanları Vietnam Savaşı sonunda mecburen kabul ettiler.
Amerika'ya geri dönen ama bir türlü travmalarından kurtulamayan bir sürü savaş gazimiz
vardı. Hepsi çok mantıklı insanlardı ama nedense mantıksızca davranıyorlardı. Benim
yaşadığım ve psikiyatri işimin olduğu ufak şehir gibi çok güvenli yerlerde bile korkuyla
dolaşıyorlardı. Bu savaş kahramanlarına sorabilirdiniz, “Neden korkuyorsun; Amerika’dasın,
burası tamamen güvenli.” Size şöyle derlerdi, “Burasının güvenli olduğunu biliyorum ama bu
korkuyu yenemiyorum”. Çünkü korku sadece zihinde değil, aynı anda bedendedir. Teknik
olarak deriz ki, bu savaş gazileri hala korku nerotransmitterleri salgılıyorlar. Onların sinir
sistemleri, hormonal sistemleri sürekli korku kimyasalları salgılamaya koşullanmıştır.
Dışardaki uyarı gitmiş ama fizyolojik (bedensel) alışkanlık devam ediyor.

71
Neyse ki hepimiz travma geçirmiş halde değiliz, ama her birimiz az önce söylediğim şeyin
kendimiz için de doğru olduğunu biliyoruz. Hepimizin yanımızda taşıdığımız ve kendimizle
beraber onları da mantıklı olmayan yerlere götürdüğümüz korkularımız mevcut. Iyi bir
kısmetiniz varsa ve bir gün bir meditasyon kursuna katılırsanız, on günlük sürenin bir
bölümünde, sakin ve huzurlu oturduğunuz bir anda, eski bir korku zihninizde yüzeye çıkacak.
Ama meditasyon size yeni bir yeti verecek. Korku düşünceleriyle yuvarlanmak yerine,
dikkatinizi bedene yönlendireceksiniz. Korkudan kurtulmaya çalışmayacaksınız. Bunun
yerine, izlemeye çalışacaksınız, “Bu zihin halindeyken vücudumda ne oluyor?” Çok belirgin
bir seviyede hızlı atan bir kalp veya kurumuş bir ağız gibi şeyler, ama daha hemen göze
çarpmayan seviyelerde her insana özgü olan bir sürü duyum olacak. Eğer korkunuzu
durdurmaya çalışırsanız daha da korku dolacaksınız çünkü fark edeceksiniz ki korkuyu
durduramıyorsunuz. Bu yüzden ismi korku! Sizin kontrolünüzü elinizden alıyor. Kendinizi
kontrolden çıkmış gibi hissediyorsunuz. Ama eğer korkunuzu vücudunuzda karmaşık
duyumlar kümesi olarak izlerseniz, bir zaman dilimi için ortaya çıkacak ve bir müddet
kalacak ve daha sonra da gidecek, yok olacaktır. Korkunuzu bastırmak yerine, onunla
mücadele etmek yerine, onu kontrol etmek yerine veya onun zihinsel öğelerini izlemek yerine
(bunlar korkunuzu başlatan şeyler oldukları için, korkunuz daha da artar), siz meditatif
yetinizi kullanarak korkuyu vücudunuzdaki duyumlar seviyesinde izlersiniz. Zamanla bu
korkunun kuvveti azalacak ve daha sonra da tamamen yok olabilir. Tabi ki bunun ne kadar
hızlı bir şekilde olacağının veya her insan için her seferinde olup olmayacağının garantisini
veremeyiz. Ama bu prensip herkes için her zaman gerçektir. Prensip şu ki odağınızı
düşüncelerinizden uzaklaştırıp vücudunuza yönlendirdiğinizde, kendinizle yeni, rahatlatıcı,
objektif, mantıklı, faydalı bir şekilde samimileşmeye başlıyorsunuz.

Ama vücutta sadece korku saklanmış değil; huzur ve sakinlik de vücutta saklıdır. Bilgelik
vücutta saklanmış, depolanmıştır. Bilgelik bir fikir değildir. Zeki ve akıllı fikirler çok iyi
şeyler ama bunlar bilgelik değiller. Bilgelik şimdiden bedende, ama siz sürekli dışarıdan gelen
dürtülerle meşgulken ona ulaşmak kolay değildir. Eğer sakin bir şekilde oturmayı ve
duyumları izlemeyi öğrenirseniz, bilgelik kendiliğinden zihninizde ve hayatınızda kendisini
göstermeye başlayacak. Bilgelik derken ne demek istiyorum? Canlı, hayatta olmaktan ötürü
hissedilen büyük bir lütuf duygusu, size verilen tüm şeyler için hissedilen bir minnettarlık
duygusu, tüm varlıklara karşı hissedilen yoldaşlık hissi, başkalarına yardım etme isteği. Ister
Marksist bir devrimci olun, ister Katolik, ister Budist, ister ateist, bunun bilgelik olduğunu
fark edeceksiniz. Gürültüden ve dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulduğunuz zaman bir derece
bilgeliğe zaten sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Bilgelik huzur ve sevgi duygularının
bilinçsel unsurudur. Siz meditasyonda ilerledikçe bilgelik güçlenir ve size daha samimi olur.
Ona daha kolay ulaşmayı öğrenirsiniz. Vipassana'yı içinde çok fazla yanlış sonuç almadan
bilgelik sitelerine ulaşabileceğiniz bir arama motoru gibi düşünün.

Şu anda Vipassana’nın iki ironisiyle karşı karşıyayız. Birincisi, daha başlamadan, belirli bir
fayda alma isteğini bırakabilen ve buna teslim olabilenlerin en iyi sonuçlar aldığı. Ikincisi ise,
izlenen objeyi değiştirmeye çalışmadan izleme yetisinin aslında izleneni dönüştürdüğü.
Kendimizi tamamen olduğumuz gibi kabul ederek, kendimiz olmayı bırakıyoruz (kendimizi
değiştiriyoruz). Buddha bu süreci doğal bir metaforla açıklıyor.

Diyelim Hindistan gibi iklimi olan bir yerde durgun, sakin bir havuz var. Aylardır yağmur
yağmamış. Su siyah, pis kokuyor ve üzeri tamamen kir kaplanmış. Bir anda yağmur sezonu
başlıyor. Yağmuru hiç bir tanrı göndermedi, tamamen kişisel olmayan doğal kanunların bir
sonucu. Yağmurlar tek bir damla ile başlıyor. Bu damla durgun havuza düşüyor ve bir anda
azıcık bir oksijen ve ışık havuza girmiş oluyor. Bir damla daha ve birazcık daha oksijen ve

72
ışık. Bir anda yağmur bulutları patlarmış gibi yüklerini boşaltıyorlar; binlerce damla önceden
durgun olan havuza çarpmaya başlıyor ve bu sefer sadece azıcık oksijen ve ışık getirmiyorlar,
o kadar kuvvetliler ki havuzun en altındaki pis suya kadar erişip o suları da yüzeydekilere
katıyorlar. Yağmur içlere işledikçe havuzun en dibine kadar her yeri temizliyor. Tüm havuz
temiz tatlı ve temiz kokulu bir havuza dönüşüyor. Aynı bu şekilde meditasyoncunun zihni de
tüm bedene farkındalık ve denge (tepkisizce izleme) ile nüfuz ediyor ve eski hayatın
vücudunda yeni, sağlıklı bir hayat doğuyor. Arınma üçüncü bir süreç olarak eklenmiyor.
Oksijenin ve ışığın, huzurun ve sevginin eklenmesinin kendisi zihin ve beden dönüşümünü
getiriyor.

10 günlük kursu tamamladıktan sonra kişinin yeni bir hayata başlama olasılığı vardır. Bu yeni
hayatın adı “yolda yürümek.” Bu her gün sabah ve akşam meditasyon yapma fırsatınız olduğu
anlamına geliyor. Meditasyon bir pusula gibi işlev görüyor. Siz kaybolup bilgelikten
uzaklaşıyorsunuz, ama pusula size yeniden doğru yolu gösteriyor. Tabi ki hepimiz yoğun
günlerimiz içinde kayboluyoruz, ama size yol gösterecek bu pusulaya sahip olmak müthiş bir
şey. Siz meditasyon yaptıkça ve sakinliği, huzuru ve bilgeliği geliştirdikçe, siz meditasyon
yapıp korkuyu, öfkeyi, nefreti bıraktıkça, vücudunuza sistematik bir tedavi uygulamış ve onun
nörotransmitterlerini değiştirmiş oluyorsunuz. Önceden her gün elli kere vücudunuza nefret
ve öfke nörotransmitterleri veriyordunuz. Şimdi ise bunu çok daha az yapıyor oluyorsunuz.
Önceden sağlıklı bilgeliği sadece ufak bir bardakta alıyordunuz. Şimdi ise, kocaman bir
bardakta günde iki kez alıyorsunuz. Sistematik, uzun dönemli meditasyon sizin vücudunuzun
biyokimyasal yapısını değiştiriyor. Bazı nörotransmittlerler sistematik şekilde azaltılırken,
diğerleri ise arttırılıyor.

Vücudunuzla samimileştikçe, yeni kararlar da vermeye başlıyorsunuz. Bu yeni kararlar herkes


için farklı, ama her sürekli meditasyon yapan insanın beslenmesinde veya sporunda veya
hayat tarzında değişiklik oluyor. Kişiler arası alışkanlıklarınızı da değiştiriyorsunuz. Eğer
insanlara daha az korku ve nefretle, daha fazla sevgi ve şefkatle yaklaşırsanız kendi
biyokimyanızı değiştirirsiniz. Eğer siz daha az düşmanca ve daha az sinirli iseniz, bu
etrafınızdakilerin o kadar daha az düşmanlık ve öfkeye maruz kaldığı anlamına gelir. Sizin
etrafınızdaki insanların biyokimyasını değiştirmeniz bile mümkündür. Evde bir köpek
olmasının çocukların okul notlarını arttırdığını gösteren araştırmalar var. Evde köpek
olmasının kan basıncını ve kalp hızını azalttığını gösteren bir araştırma var.

Farkındaysanız aynı fikrin iki tarafı hakkında konuşuyoruz. Meditasyon hiç bir şey için bir
tıbbi tedavi değildir. Eğer zihin sağlığı veya beden sağlığı probleminiz varsa, iyi bir
profesyonelden yardım almanız bilgece olur. Meditasyon büyük gruplara ve eğitici bir
atmosferde öğretiliyor. Tüm öğrenciler aynı şekilde muamele görüyor. Meditasyon tamamen
ücretsiz bir şekilde öğretiliyor; meditasyon profesyonel (mesleki) bir hizmet değil. Aynı
zamanda, size meditasyonun sizin beden kimyanızı, verdiğiniz kararları ve hatta etrafınızdaki
insanların kimyasını ve onların kararlarını nasıl değiştirdiğini açıkladım. Size başta
meditasyonun bir insana olan yardımının o kişinin sağlıklı bir hayat tarzına sahip olması
olduğunu ve bir hastalığı tedavi etmek olmadığını söyledim. Şu ana kadar size anlattığım
herşey “yolda yürümek” olarak özetlenebilir. Meditasyonu anlatan bir benzetme daha var:
“Çarkı döndürmek.”

Meditasyon her zaman ücretsiz öğretildi. Hiç bir zaman satılacak bir hizmet olmadı.
Meditasyon bir arkadaşlar topluluğunda kişiden kişiye yayılır. Uzun günler süren bir öğrenme
süreci var ve bunu ücretsiz aldığınızda başkalarının öğrenmesine yardım etmeniz gerek, yoksa
çarkın dönmesi durur. Bu şekilde meditasyonun başka bir çok önemli yararını görüyoruz:

73
Meditasyon sizi aynı şekilde düşünen bir insan grubunun içine sokuyor. Bir üyelik kartı veya
aidat yok. Kendimizi Budist veya herhangi başka şekilde betimlemediğimiz için bu grubun
özel bir ismi de yok. Ama meditasyon sizin gerçekten hoşunuza giderse ve size verdiği
faydalar sizi hoşnut etmişse, çok istekli bir şekilde çarkı döndürürsünüz. Çarkı döndürmek bir
cömertlik eylemidir. Bu çok adilce çünkü siz de tekniği sizden önce birinin çarkı
döndürmesiyle aldınız.

Ama aslında tüm insanlar bencildirler. Ben bencilim. Çarkı döndürüyorum çünkü bana
yardımcı oluyor. Fedakârlığın gerçekten varolup olmadığı çok büyük bir felsefi tartışma
konusudur. Ben çok iyi biliyorum ki insanlara biraz şefkatten biraz da bencillikten yardım
ediyorum. Beni hiç bir şey başkalarının çok hoşuna gidecek bir şeyi, onları daha sağlıklı
yapacak, onlara yolda yürüdükçe daha iyi bedensel ve zihinsel sağlık verecek birşeyi
bulmalarına yardım etmek kadar iyi hissettirmiyor. Biz çarkı döndürdükçe, yani başkalarına
yardım ettikçe, bu bizim de biyokimyamızı değiştirir. Hem sağlıklı yaşlanma hem de travma
geçirenler üzerinde yapılan araştırmalarda fark edilmiş ki sağlığınız için tek ve en önemli
etken sizin etrafınızda sizi önemseyen bir insan grubunun olması ve aynı anda sizin de
önemsediğiniz bir grubun olması. Meditasyon ve meditasyonun çarkı döndürmek olarak
bahsettiğimiz bölümü sizi, kendilerini biraz daha iyileştirmeye çalışan bir insan grubunun bir
parçası yapıyor. Başkalarına yardım ederek kendinize yardım ediyorsunuz. Hangisinin önce
geldiğini bile bilmiyorsunuz. Buddha demiş ki, “Arkadaşlık yolun önemli bir unsuru değil.
Arkadaşlık yoldaki en önemli unsurdur”.

Vipassana'yi anlamak için kullanılabilecek son bir benzetme de Nibbana'dır. Nibbana Pali
dilinden bir kelime, “rüzgârsız”, “hareketsiz” anlamına geliyor. Ama Nibbana bir tek kelime
veya cümle olarak çevrilemez. Kendisine sadece iki yönden yaklaşılarak erişilebilir. Nibbana
tüm negatifliklerden özgürleşmiş bir zihin demek; öfkeden, nefretten, şüpheden ve korkudan
tamamen özgür. Öbür yön ise Nibbana'nin tamamen materyal (fiziksel) ve zihinsel dünyanın
ötesinde olduğunu düşünmek. Nibbana Buddha'nın öğretisinin amacıdır. Benzetme olarak saf
bir zihnin materyal şeylerin içinden geçerek sonunda doğmamış olana, değişmeyene,
ölmeyene, yani ötedekine değdiği nokta. Juan Mascaro adındaki bir Pali dili çevirmeni
Nibbana'yi Kuzey (Kutup) Yıldızı’na benzetir.

Nibbana kavramsal olarak anlaşılsın veya anlaşılmasın, bu Kuzey Yıldızı’nın rehberliğinde


yürümek kadar önemli değildir. Sonunda oraya ulaşın veya ulaşmayın, yol süresince
zihninizin saflığı artıyor olacak, aynı şekilde şefkat ve sevgi de. Kendinizi sürekli sadece
yolda yürüyen değil, aynı anda yolun kendisi olmuş insanların oluşturduğu çok eski
zamanlara dayanan ve sürekli olan dünya çapında birleşmiş aynı görüşte insanlar ile çevrili
bulacaksınız. Nibbana Kuzey Yıldızı’nın bir öğrencisi oluyorsunuz. Bir yıldızı takip ettiğiniz
için şükran duyuyorsunuz. Saf bir zihinden yayılan nazik bir sevgiyi hem alıyorsunuz hem de
iletiyorsunuz. Bunlar Vipassana’nın sağlığınıza katkılarıdır, hastalıkların iyileşmesi değil.

(Çeviri: Cenk Matalon)

Daha fazla bilgi için: www.dhamma.org

Türkiye’deki kurs tarihleri için: www.tr.dhamma.org

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/vipassana-meditasyonu-ve-zihin-sagl-g

74
Open Your Heart by Patricia Diane Cota-
Robles
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 13, 2011 at 4:07pm

Open Your Heart


by Patricia Diane Cota-Robles

October 1, 2011
www.eraofpeace.org

We have all been preparing for aeons of time to fulfill our individual facet of the unfolding
Divine Plan. I know from outer appearances things seem chaotic, but day-by-day we are
moving forward in the Light. A NEW Planetary CAUSE of Divine Love has been secured in
every person’s Heart Flame by his or her I AM Presence. Now it is up to all of us to magnetize
these patterns of perfection into our tangible life experiences through our thoughts, words,
actions, and feelings. Please take a few deep breaths and feel your consciousness expanding to

75
take in the bigger picture. In the midst of the chaos, miracles are happening.

The Beings of Light have revealed that during the past 100 years very evolved souls have
volunteered to embody on Earth in an attempt to help Humanity raise our heads above the
mud puddle of our human miscreations. These souls have embodied all over the world, but
they have deliberately concentrated in areas of the world that reflect the greatest pain and
suffering. The hope is that these souls will awaken more easily than the masses of Humanity
who have been buried in our human miscreations for thousands of years.

According to the Company of Heaven, this facet of the Divine Plan is succeeding beyond the
greatest expectations of Heaven. An unprecedented awakening is now taking place, which is
resulting in the greatest shift of consciousness the Earth has ever experienced. As these highly
evolved souls awaken, they are creating an upward flow of consciousness that is lifting
Humanity’s focus of attention. This is helping the masses of Humanity to awaken more
quickly and to reconnect more easily with our I AM Presence and the Realms of Illumined
Truth.

The painful experiences that are surfacing all over the world reflect lifetimes of hatred,
corruption, and violence that have been created through Humanity’s negative thoughts, words,
feelings, beliefs, and actions. These distorted behavior patterns have been perpetuated by our
human egos for millennia. Since we are all One, every particle of Life is interrelated,
interconnected, and interdependent. There is no separation. What affects one facet of Life
affects all Life. What this means in very practical terms is that the pain and suffering caused
by Humanity’s miscreations must be brought to the surface and transmuted back into Light if
ANY of us are going to be ready to make the shift into the 5th-Dimensional Realms of Light.

Energy cannot be destroyed, it can only be transformed. We cannot just say “cancel, cancel”
and clear lifetimes worth of our egos’ abuse of power. We have to become aware of our past
transgressions of the Laws of Divine Love, Reverence for Life, and Oneness, so that we can
invoke the Light of God and transmute our gross mutations back into their original perfection.
Now that a NEW Planetary CAUSE of Divine Love is pulsating within every person’s Heart
Flame, everything that conflicts with Divine Love is being pushed to the surface at an
accelerated pace.

Humanity has created every malady existing on Earth today by misusing the precious energy
our Father-Mother God gave to us as our Gift of Life. Through our free-will choices, we
accepted our Gift of Life and then distorted that harmonious energy into all manner of pain
and suffering through our creative faculties of thought and feeling, and our gift of free will.
Now, in order for us to move forward with the rest of our Solar System, there is no other
option than for us to experience the results of our miscreations, so we can transmute them
back into Light.

Knowing the urgency of the hour, our Father-Mother God issued a Cosmic Edict a few
decades ago that gave the highly evolved souls who are now embodied on Earth permission to
intervene in the purging and healing of Humanity’s miscreations. For the first time ever, these
selfless Sons and Daughters of God have been given permission to join with their sisters and
brothers on Earth and to actually take on some of the mass consciousness and the collective
karmic liabilities Humanity has created since our fall from Grace. This is why these evolved
souls embodied in areas where the densest frequencies of pain and suffering are being played
out in people's lives.

76
When we look historically at the horrific experiences Humanity has gone through during the
past 100 years, we get a glimpse of the sacrifice these highly evolved souls have made on our
behalf. They have assisted all of us and brought our human miscreations to the surface by
volunteering to experience devastating wars, religious persecution, plagues, natural disasters,
poverty, hunger, hatred, greed, corruption, violence, and the unbridled abuse of power by our
human egos. Through their lives and often through their deaths, these precious souls have
brought to the attention of Humanity the rampant miscreations our human egos are
perpetuating on this planet.

Some of these souls awakened fast enough to consciously remember why they are going
through such painful experiences, but many of them did not. Nevertheless, they have God
Victoriously gone through the experiences that they volunteered to heal. Their sacrifice has
purged a great deal of Humanity’s collective negativity and catapulted the children of Earth
forward in the Light.

The inclement weather conditions that are taking place all over the world are part of this
necessary purging process. These catastrophic events are occurring in alignment with the
unfolding Divine Plan. The positive thing is that in the midst of the chaos people are opening
their hearts and reaching out to their sisters and brothers. In the face of such devastation our
differences become irrelevant and the Oneness of Life begins to register in the hearts and
minds of the masses of Humanity in profound ways. The love and compassion we develop
when we witness the pain and suffering of our sisters and brothers, softens our heart and
allows more of God’s Love and Healing Light to flow into our lives. This Open Heart
response will accelerate the manifestation of our NEW Planetary CAUSE of Divine Love.

As the collective consciousness of Humanity reaches out in love and compassion to our less
fortunate sisters and brothers a shift takes place within our hearts and minds. This creates the
Open Door through which the Company of Heaven and our I AM Presence can flood the
Earth with the patterns of perfection for the New Earth and our Cause of Divine Love.

Humanity’s newly open hearts and feelings of deep love and compassion for our fellow
Human Beings will allow a greater influx of God’s Love and Healing. The souls who have
embodied to help us, are blessed for their selfless sacrifice on behalf of all Humanity. Those
who are leaving the physical plane are being escorted into the Heavenly Realms by Legions of
Angels. Those who are left behind will continue their service to the Light, but the Company
of Heaven has enveloped each one in a mantle of Divine Comfort and Love to help them
fulfill their facet of the Divine Plan. These are truly wondrous times.

Now it is up to you and me and every other person on the planet to open our hearts, so we too
can fulfill our unique facet of the Divine Plan.

I AM THE DIVINE IMAGE OF GOD

I AM the Divine Image of God manifesting Perfection in my Being and world, and for the
Children of God, everyone, everywhere in God’s Supreme Name FOREVER.

Wherever I AM, my very Presence in the Universe is a constant outpouring and release of
God's Love and Reverence for Life, God’s Will and Power, God’s Life and Light, God’s Truth
and Freedom to all I contact, every day, in every way. (repeat 3X)

77
The long awaited moment has arrived. HUMANITY HAS EMBARKED ON OUR RETURN
JOURNEY BACK TO THE LOVE AND WILL OF GOD. The Age of Enlightenment has
dawned. This is the time long foretold by the ancient prophets, when Humanity will attain our
Victory in the Light. We need only to lift up our consciousness and step through the open door
into our Eternal Freedom.

Patricia Diane Cota-Robles


New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

http://eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose


PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as
long as it is not altered and the proper credit line is included.

©2011 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in
the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage,
empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these
wondrous but often challenging times.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/open-your-heart-by-patricia-diane-cota-
robles

78
New Earth Rising: ReConnecting and
Remembering Who We Are by Celia Fenn
Ocotber 9, 2011
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 14, 2011 at 4:46pm

New Earth Rising: ReConnecting and Remembering Who We Are


by Celia Fenn
Ocotber 9, 2011
=======================================================
In the channels that I have done with Archangel Michael in the last few years, there has been
consistent reference to a new Economic system as part of the shifts and changes that will be
evidence of the manifestation of the New Earth. Also, Archangel Michael has pointed to two
important dates or "gateways" in this process of Transformation, the 11/11/11 (11th
Novermber 2011) and the 21/12/12 (21st December 2012). The first of these two pivotal
moments also occurs within days of the 28th October 2011, which has come to be accepted as
the date that concludes the Mayan Calender according to an influential school of thought.

There is no doubt about it, we are heading towards a "Timegate" of pivotal importance for the
Spiritual and Social evolution of our Planet. But, unlike most of the "doom and gloomers" out
there, I am not expecting any great disasters, whether financial or literal. It is my belief that
we can pass through these Timegates or Stargates with the least possible trauma, using the
incoming waves of Higher Vibrational energy to manifest the New Earth Reality of the Fifth
Dimension of Light.
The completion of the Mayan Calendar was never meant to be an apocalyptic moment, it was
simply the end of one cycle and the beginning of another. It is true, that as we live through
this last and accelerated cycle and approach the end point, the energies are indeed intense. It is
also true that we do not really know what will happen to the "waves" of Cosmic Creative
energy once the cycles are complete. For those who are "Timekeepers" and who ride the
"waves," this is obviously an issue, and one that will only be resolved by those who have
mastered the flows of time and who know how to "feel" the energies and where they are
going. Time will certainly be very different after the Planet passes through the "Timegate" of
11/11/11 and then the later gate of 21/12/12. It is only to be expected that the New Earth of
the Fifth Dimension will experience time in a very different way to the old earth of the Third
Dimension.

As we have passed through this "preparation" period for this "Ascension" into Higher
Consciousness and the New Earth Timeline, we have worked a great deal with the concepts of
Re-Connection and Remembering Who we Are. We have remembered that we are Divine
Light and we have reconnected to our Multi-Dimensional Self and our Human Angelic
Nature. The Indigo and Crystal Children have helped us to step into this new Reality. We have
learnt that we are stepping into the Heart and into Love as the center of our Being and our
Reality, and we are learning how to connect once again with the Higher Aspect of Love -

79
Compassion.

Now, I am going to suggest that what is happening now, with the "Occupy Wall Street"
movement, and the "economic" unrest in Europe, is a part of the process of "remembering
who we are," and an important transition into a New Economic Reality. The "Occupy"
movement is focussing anger at the greed and exploitation of the big Banks and Corporations,
and the way in which ordinary people are being pushed into poverty as a small elite get richer
and richer. Hunger and hardship increase, due to price control and inflation, while all the
while there is enough on the Planet to support all who live here. But, this is the first time that
this is being given widespread recognition.

And, for the first time, the aspect of greed and its destructive path of exploitation is being
publically acknowledged. And what goes with this, is the larger understanding that it doesn't
have to be this way. That there is a better way...Peace and Love. For the first time, We, as a
Collective, are beginning to remember that We are Beings of Love and Peace....and
demanding the freedom to choose to live in Love and Peace and with Freedom and
Abundance.

Of course, those of us who have been doing Spiritual work, have been saying that for a
while...it has been the constant message of many channels in recent years. But now, it is
moving into the mainstream. Of course, it is not being reported in the Media to any extent, but
those who can "join the dots" can see that this energy is spreading. It is the first stirrings of a
powerful collective desire to throw off all forms of slavery and restriction, but especially the
economic prison that holds so many.

Many of the people who are entering this movement are focussing their anger only at the
financial system, but I think we need also look at our collective beliefs around Money and
Spirituality, and the energy of Compassion. The "Occupy Wall Street" movement has arisen in
New York City, in the heart of the wealthiest country on the Planet. The USA managed to get
to this point through various means, one of them being the "Puritan" or "Protestant" work
ethic. It must be remembered that the "Founding Fathers" of the USA were Puritans who were
fleeing from religious persecution in Europe, and so they brought with them their ideas and
beliefs. One of them, in simple form, was that a good Christian worked hard and was
rewarded for this hard work by God in the form of material blessings. For the Puritans, this
went with a simple life, but as time went by it became associated with the "American
Dream"...anyone can "work hard" and make money. And for some, it worked...but more
recently it has become simply a distortion that allows banks, corporations and big business to
exploit people in the drive for bigger and bigger profits to enrich the "one percent" at the
expense of the 99 percent. In truth, the original plan for human life was that all would be
provided for in a "Paradise" Earth, and that "work" was not necessary for survival. As we
reconnect with the Abundance Flows of the Sixth Dimension and re-learn how to Dream
Dance our lives into the Manifestation of Abundance, "work" will simply seem unnecessary.
Work will be replaced by the meaningful expression of Soul Purpose in Joy and Fun and with
the Flow of Blessings.

Whatever your feelings about this issue, there can be no doubt that as this philosophy of
economics took root in western culture, it also disconnected People from their Humanity and
from Compassion. The issue of Individual Survival and "making money" became the most
important feature of life on Earth. I was brought up to believe that the purpose of life was to
work to make money, it was both a purpose and a necessity. It always felt wrong to me. It

80
took me a long time to "unlearn" that conditioning and to really connect with the True
Purpose of Life, which of course has nothing to do with money. The purpose of Life has to do
with Love, Compassion and Experience...it is about growing in our Capacity to express our
Soul and our Light and to be All that We Are...Loving and Compassionate Beings. Money is
simply a useful means of exchange in the flow of abundance that is natural to all humans
when they are Soul aligned and expressing who they Are.

So, the "Occupy" movement is an expression of a growing realization that we have been
trapped in a dead end with our Economic system, and that we have to begin to create
something new. It is a symptom of the Planetary Collective moving towards realization of a
new and sustainable future, and right on time! The next few years will be intensely focussed
on evolving Social and Economic systems that are Democratic and Sustainable and that serve
the interests of all Beings on the Earth. The first steps are being taken......

For me, it is significant that New York is the birthplace of this movement. The 9/11 events in
the Wall Street area in 2001 began one of the most intensive periods of Social, Political and
Spiritual transformation in recent history. Now, ten years later, the Planet is Ready to enter
into a new period of Transformation. But, this time, it will not be traumatic and violent, for
the 11/11/11 energies are about Peace, Love and Renewal.

Archangel Michael has also asked me to be present in New York for the 11/11/11 Light Code
Activations and to receive the Codes of Renewal at the time of the Stargate. And so, on the
week-end of the 11th, 12th and 13th of November, I will be working with Lightworkers in
New York City. We will be holding Meditations, Ceremonies and Seminars, and we invite all
who feel called to join us in New York for this Lightwork with Archangel Michael. Now is the
Time.....this is our Moment!

© 2006-11 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to
copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give
the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter,
transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to
others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get
permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission
by author.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/new-earth-rising-reconnecting-and-
remembering-who-we-are-by-celia

81
KALP ve METAFİZİK
 Posted by Ali Omur on October 15, 2011 at 10:41am

“Bir BEN var benden içeri” (Yunus Emre)

Nerede o BEN? Nasıl ulaşacağım ona?

İşte bütün öğretilerin yönlendiği/yönlendirildiği bir kavram.

Tasavvuf öğretisi buna gönül demiş, gönle varmak, gönülle birleşmek demiş ve bir noktaya
işaret etmiş.

Ruhsal öğretiler buna kalp demiş, kalpte yaşamak demiş, noktayı daha da belirginleştirmiş.

Felsefe de dahil olmak üzere tüm içe yönelen/ezoterik öğretiler “kendini bil”meye
yönlendirmiş varlığı.

Şimdi, insanlığın kıyamet olarak bildiği birinci ana hasatın son dönemlerinde ortaya çıkarılan
tanrısal/ilahi teknolojik bilgilerle, insanlık kendini bilme yolunda daha ileri aşamalara geçmiş
ve bunun teknolojisini öğrenmeye başlamıştır.

İnsan düşünür ya da bu his içini kaplar “ol dedi oldu”, bu nasıl bir şey diye.

Çünkü içini bir his kaplar, tanrı “ol” dedi, bu nasıl oldu, şunun oluşması/tezahürü için işte
bilmem kaç milyar atom bağlar kurarak bir araya gelerek… diye uzanan tanımlamalara
girmeden kısaca müthiş mükemmel ötesi bir teknolojik çalışmaya/performansa ihtiyaç vardır.

İşte, bugün bu düşünce ya da hisle hareket eden insana gönül/kalp dediğin zaman artık bunun
bir teknolojik tarafı olduğunu, kalbi düşünme denildiğinde bunun bir sistemsel oluşumun
getirdiği meyvelerden yararlanmak olduğunu algılayabilmektedir. Ancak madde bağımlılığı
nedeniyle bu sübjektif kavramları mantıksal olarak çözememekte, buna bağlı olarak kendini
bilme yolunda bu hissederek kavranılabilecek kavramlara ulaşamamaktadır.

İnsanoğlu böyledir, sorgulayarak varsayımlar üretir, o varsayımları geliştire geliştire doğru


yolu bulmaya çalışarak ilerlemeye çalışır. Şimdi, burada konumuz olan kalp ile ilgili olarak
sonsuz-sınırsız tanrısal/ilahi kaynaktan bize aktarılan bugün insan varlığının anlayıp
algılayabileceği ve kendine daha öncekilerden farklı bir kavram oluşturabileceği ve kalbin
metafizik tarafına teknolojik olarak giriş yapabileceği birkaç bilgiyi aktarmaya ve düşünce
zincirlerini çalıştırmaya çalışalım.

Bu bilgileri anlamak/algılamak için öncelikle bazı altyapı bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu altyapı
bilgileri kısaca belirtirsek, şu andaki insan varlığının gözle görülen ve işleyiş mekanizması
kısmen ilim halinden bilime dönüştürülerek çözülmüş olan maddi bedeni yanında, insan
tarafından algılanmayan ancak Kirlian fotoğrafçılığı ile varlığı bilimsel olarak ispatlanmış

82
porsal manzumelerden oluşturulmuş bir enerjetik bedeni vardır. Bugüne kadar Dünya
ortamındaki her bir varlığın mutlaka bir enerjetik bedeni vardır, bu mineral için yani atom
zerresi için dahi geçerlidir. İşte ne varsa aradığın, aslı bu enerjetik beden üzerindedir. Bir kayıt
mı arıyorsun, milyonlarca-milyarlarca yılın kaydı oradadır, o enerjetik bedenin beyninde, yani
enerjetik bedenin kompüterinde, oradaki hard disktedir o aradığın kayıt ya da bilgi. Hatta daha
ileri gidelim, orada daha yaşamadığın ama yaşaman gereken bilgiler olguya dönüştürülmek
için seni beklemektedir.

Konumuz kalp iken, nasıl da daldık teknolojik yapıya en tepeden. Altyapı olarak kısa ve öz
belirtmek isterim ki, insanoğlunun aradığı ve bulamadığı bedenin çalışma sistemi ile ilgili
olsun olmasın kendi tanırsal/ilahi yapısıyla ilgili tüm sistem ve düzenler enerjetik bedendedir.
Evrim mi, gerçek evrim onunla gerçekleşmektedir, deneyim mi gerçek deneyim onunla
gerçekleşmektedir, görev mi gerçek görev onunla gerçekleşmektedir, zerreden zümreye
gelişen odur ve bu gelişimin sonu yoktur, sonsuzdur, hatta sınırsızdır da.

Evet, kalp, enerjetik beden üzerinde durugörür yeteneği olan varlıklarca varlığının tespiti
yapılmış olan ve şakra denilen 7 adet yerleri, renkleri, kısmen yapısı ve hatta kısmen de olsa
çalışma sistem ve düzeni belirlenmiş enerji merkezi/canlı kristal yapı/bilinç konuşlanma ve
devinim merkezi diye bilinebilen yapılar tespit edilmiştir. Bu şakralarla ilgili daha açığa
çıkmamış/çıkarılmamış/çıkarılamamış çok bilgiler vardır.

İşte bu kısmen de olsa tespiti yapılmış olan şakralardan bir tanesi maddi bedende kalp
hizasına ya da timüs bezine (bu bezin fiziksel fonksiyonu enfeksiyon önleyici olarak ifade
edilse de çok daha geniştir)bağlı olduğu bilinmektedir ki kalp şakrası/çakhur nahura olarak
isimlendirilmiştir.

Şimdi gelelim asıl konumuza, kalbi hissediş ve ya kalbi hakimiyet nerede, nasıl
gerçekleşmektedir.

Tanımlamaya başlamaya yine bedenden bir benzetmeyle yola çıkacağız. İnsan maddi
bedeninde santral sinir sistemi denilen, vücutta gerekli olan her bir duyarganlık noktasından
veriyi alıp beyne ileten ve beyinden gelen emirleri de ilgili koordinata ileten, ya da çalışma
prensipleri kısa ve öz olarak bu şekilde tanımlanan sanki bir elektrik data ağı vardır ki bu
neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. İçine biraz girildiğinde sistemin ne kadar karmaşık
ve grift bir yapısı olduğu hemen anlaşılmaktadır.

Şimdi, kalp şakrası denilen yapının üzerine giydirilmiş bir kalp santral sinir sistemi vardır. Bu
sistem, biraz önce tanımladığımız beyin-beyincik-omur-omurilik organlarının birleşimiyle
oluşturulmuş olan sinir sisteminden hacimsel olarak çok daha küçük bir yer kaplamasına
rağmen fonksiyonerliği, karmaşıklığı, grift yapısıyla ondan 1000 kat daha büyüktür. (Yani
1000 kat daha fazla işlevseldir ve bu işlevselliğinin farkındalığı sonsuzluğa uzanan evrim-
deneyim-görev yolculuğunda ölümsüz olan insan varlığınca daha iyi anlaşılacak ve
kavratılacaktır.) Yine bilgisayar sistemlerinden benzetme yaparsak, bilgisayarın işlemcisi nasıl
ki bilgisayarın üzerindeki programları okumaya, onlar üzerinde gelen verilere göre
milyarlarca hesaplamalar yapıp istenilen sonuca ulaşılması gibi bir görevi varsa, ya da güneş
sisteminde güneş reaktörü nasıl ki uyduları olan gezegenleriyle (elektronlarıyla) hem fiziki
hem metafiziki bağlantı içinde olarak devamlı/el’an onları şoklamakta ve oralardaki yaşamlar
için gerekli olan bilgi ve enerjiyi iletmekteyse, işte kalp santral sinir sistemi de hem maddi
hem enerjetik vücut içinde bir güneştir, bir işlemleyicidir.

83
Biz buna gönül demişiz, biz buna kalp gözü demişiz, şimdi biz bu platformik enerji alanına
“kalp siklon güç alanı” diyoruz. Ve bunun bir tanrısal/ilahi ismi de var, Thejaperi osikunya
cohte slon, biz yazımız boyunca buna kısaca thejaperi diyelim.

“Siklon güç alanı nedir?” diye sorulabilir, bunu anlayabilmemiz için kuantum altı ortamsal
faktörlere/fonksiyonlara/oluşlara/yasalara girmek gerekir ki bu oldukça ağır bir konu
olduğundan kısmen oluşumu hakkında minik bir bilgi verelim, böylece bu konuda küçük de
olsa bir kavram oluşturalım. Atom sistemlerindeki bir elektronu göz önüne alalım, biri imame
olmak üzere ortada ve etrafında 6 adet dönmekte/devinmekte olan por denilen parçacık
düşünelim. Buna ilave olarak her bir por parçacığının ortadaki imame olanına bağlı olarak
kendine özel bir bilgi ve enerji yüklü olduğunu, bilgi ile bir programı olduğunu, enerji ile de
bir iş yapabilme gücü ya da duyarganlık aktivitesi olduğunu bilelim. Daha da ileri gidelim ve
bu parçacıkların hepsinde (ki sayıları sonsuzdur) kendine özel görev programının dışında,
genel anlamda karakterine uygun olarak hangi uzay-zamanla reaksiyone olarak hangi uzay-
mekanda seyr yapacağı ve hangi formda devineceği de yüklenmiştir. Ayrıca her bir parçacığın
muhtelif frekanslarda olma sabiteleri vardır. Düşenebiliyor ve olgulayabiliyor musunuz,
minicik hatta mikronun mikrosu olan bir parçacıkta ne kadar muhteşem bir yük/yüklenmenin
tanrısal olarak oluşturulduğunu? İşte siklon güç alanı, ana üç karakterdeki (ses-ateş-ışık diye
isimlendirilmiştir) bu çeşitli nitelik ve görev yüklü bu parçacıklarla oluşturulmuştur,
yapılaştırılmıştır, her bir oluşum bunlarla sağlanmıştır, en seyyal olanı da, en yoğun olanı da.
Ve doğaldır ki sırlarla yüklü bu parçacıkları çözebilmek, hatta çözebilmeyi bırakın onlara
ulaşabilmek bile nasıl bir süreç alacak, anlaşılamaz değil mi?

Düşünün, bir evren bir siklon güç alanıdır, yani porların programlanarak özel görev
verilmesinin dışında genel görevi ile belirli bir uzay-zamanda, uzay-mekanda, uzay-formda
fakat farklı olma frekans ve sabitelerinde topluca bir araya getirilerek oluşturulmuş bir
manyetik alandır. Porların aynı yapı içinde iç içe yoğunlaştırılmasıyla daha küçük siklon güç
alanları oluşturulmuştur (ki burada yüklü programının dışında baz, olma frekans ve
sabitesidir) , biz buna beden bile diyebiliyoruz, ama unutmayalım ya da hatırlatalım ki porlar
üç ana karakterdedirler, maddi beden ışık gücü yüklü karakterdeki poralarla oluşturulurken
enerjetik beden ateş gücü yüklü karakterdeki porlarla oluşturulmuştur. Hatta küçük bir ek bilgi
vererek daha da ileri gidersek, Galaktik ortamlardaki her bir galaksi ve içeriğindeki yapılar
ateş gücü aşikare çıkmış olan porlarla yapılandırılmıştır, tüm evren sistemleri içerisinde
sadece Samanyolu galaksisi ışık gücü aşikare çıkarılmış porlarla oluşturulmuştur. Işık ve ateş
gücü aşikare çıkarılmış porlar frekans ve sabiteleri baz alınarak iç içe gibi
kordinatlanabilmektedir. Burada sizlerde “biz nasıl diğer Galaktik ortamları görerek
izleyebiliyoruz?” şeklinde bir soru oluşabilir, bizim izleyebildiğimiz galaksinin tümü değildir,
sadece orada porların yoğunlaştığı yerlerdeki çekirdek yapıdan yansıyan enerjiyi ışık olarak
algılayabiliyoruz ve algaçlarımız/cihazlarımız bunları kayıt edebiliyor, ama bu cihazlar da
gittikçe geliştirilmektedir.

Siklon güç alanını tam olarak olmasa da, az çok anlayıp algılayabildiysek (çünkü bu çok geniş
kapsamlı bir konudur), şimdi kalp siklon güç alanı olan thejaperinin bir tanrısal bilinç
evladının içerisinde devinebileceği ve devindiği kalıba ait her bir veriyi bir işlemci gibi
değerlendirerek kalıbı gerekli sonuçlara kesin olarak doğru yolda (sıratel
müstakim)yönlendirebilecek bir kompleks yapı olduğunu algılayabilecek miyiz?

Thejaperi, hem maddi hem de enerjetik yapıdaki biyorobotik kalıbın bir güneşi/işlemcisi
olarak (ki bu benzetme çok yetersiz kalmaktadır)bu kalıplara hayat veren, onları A’dan Z’ye
ya da yaradılışından beri (ki bu da geçmiş diye tabir edilen sonsuzluğa uzanır) var kılan,

84
maddi-manevi tüm fonksiyonlarını kontrol ederek yönlendiren bir yapıdır. Bunu daha da
açmak istiyorum, ama o kadar geniş ve uçsuz-bucaksız ki hangi bir örneği versem
yetmemektedir, bu nedenle bu yapıyı akılla algılamanın yanında yoğunlaşarak hissetmeye
çalışarak algılamak bile yetersiz, yani kısmi kalacaktır ama gittikçe ilerlememizi
sağlayacaktır.

Yine de biraz daha içine dalalım, maddi kalp, artık bu çalışma performansının enerjisini
nereden alıyorsa ona uzanmadan, bir pompa vazifesi görerek kan denilen sıvıyı (konu konuyu
açıyor, kan denilen sıvıdaki maddi özellikler dışındaki metafizik özellikleri/sırları o kadar çok
ki, hele bir de işin içinde damarlar yok mu, o güdümleyici aktiflikle görev yapan damar
oluşumları, dedik ya kompleks/grift bir yapıya daldık, bakalım nasıl ilerleyebileceğiz.) çeşitli
kesitlerde damar denilen yollar içerisinde hareket ettirerek vücudun tüm hücreleri için gerekli
kimyasal ajanları ve bu ajanlar üzerine yüklü hayati seyyaliteyi (yüklü por manzumesi)
iletmektedir. Ve bu nasıl muhteşem bir iletişimdir, değil mi? İletişim sadece maddi değil,
enerjetik olarak da bilgi ve enerji iletilmektedir. Metafizik öğretide kanın bu özelliğine, yani
maddi yapısıyla birlikte akan enerjetik özelliğine asil kan/kurrilya denilmektedir. Asil kan, asil
kan, size bir şeyler hatırlatıyor değil mi? “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur” (Atatürk). Sırlar nasıl böyle aşikare çıkıveriyor değil mi?

İşte kurrilya diye isimlendirilen akış, aynı damarlar gibi, enerjetik beden içeriğinde de hareket
etmektedir, kanla birlikte ve tüm vücutta ihtiyaç olan koordinata ihtiyaç olan bilgi ve enerjiyi
porlarla iletmekte (ki bu porlar kan kalbin içerisinden geçerken thejaperi ile etkileşime girer
ve gerekli yükleme yapılarak sağlanır), yine hayati seyyalitesi kullanılarak yükü alınmış olan
yüksüz porları, aynı akışla tahliye/tasfiye etmektedir. Burada karaciğer ve böbrek
mekanizmasının nasıl etkin ve şaşmaz-şaşırmaz bir şekilde metafizik tarafıyla hizmet/görev
yaptığı da anlaşılıp algılanabilmekte midir? Ve bu yapılarında thejaperi ile olan bağlantısı
çözümlenebilmekte midir? Belki biraz, ama daha o kadar çok bilinmeyen sırlar var ki, girdin
mi içine, dipsiz bir kuyu gibi uzanılamıyor varoluşun derinliklerindekine bu akılla.

Thejaperinin, beyin dediğimiz biyokompüter ile bağlantısı sadece kan/kurrilya ile


olmamaktadır, aralarındaki metafizik bağlantıya omirilikte de dolaylı olarak katılmaktadır.
Bunu şakra sembolik çizimlerinde iki yılanın birbirine dolanarak kundalini çizgisi olan
omurilik/omurga boyunca yukarıya doğru uzanarak taç çakraya bağlantısı gösterilmiştir.

Thejaperi, BEN’in, yani yüksek benliğin aktif bir tasarruf aracıdır. İnsanoğlunda yüksek
benlikler kalp şakrasında tecelli etmemiş olmasına rağmen onu uzaktan kumanda eder.
İnsanın ilahi olarak yükselişi yüksek benliklerin bilgi ve enerjisini koşullandırmasıyla oluşur.
Amaç, yüksek benliğin bu bedendeki kalp şakrasında tamı tamamına/asli orijinal haliyle
konuşlanarak, işte o bahsedilen BEN’e kavuşmaktır (ki bunun için öncelikle egosantrik kişilik
potansiyelinin karma diye isimlendirilmiş olan çıkıntılı yanlarının tamamen temizlenmiş
olması gerekmektedir). Böylece vücudun tüm hakimiyeti yüksek benliğe geçer ve kalp-beyin
arası metafizik/holografik bağlantının maksimum hale getirilmesiyle beyindeki kumanda
merkezi ceste ceste asli orijinal aktivite planına çıkarılmaya başlanarak robotun faaliyetinin
üstyapısal bazlara (hümonoyya) çıkması sağlanmaktadır ki burada DNA kristalizasyonu
başlar.

Tasarrufta baz niyettir yani işlemleyici kontrolör fonksiyondur. Tasarruflar ilahi teknolojik
mekanizmalar aracılığıyla/yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Deneyim planlarına göre
deneyimlenmesi gerekli olguların deneyimlenmesi için robotun yönlendirilmesi yüksek
benlikten gelen işlemleyici fonksiyonla, alt ekstiremitedeki üç şakra üzerinde hakim olan

85
yüksek benliğin zapturaptçı fonksiyonlarıyla, kendinden ayrı olmayan üç şakradaki bilinç
kıvılcımlarının ayrı ayrı biyokompüter üzerinde oluşturduğu yüksüz porlaradan oluşan siklon
güç alanındaki porlara yüklem verilerek ilgili koordinattaki nöron çekirdeğinde bulunan DNA
şifretik kodlarının açılmasını yani burada meknuz tutulan bilgi ve enerjinin açığa çıkmasını
sağlayarak deneyim aktifliğinin yaşanması için gerekli olgulamaların gerçekleşmesi
sağlanmaktadır. Deneyim yapılırken görev, görev yapılırken evrim de vurgulanarak
gerçekleştirilmektedir. Bu deneyim aktifliği sonsuzluğa doğru uzanır.

Bu aktiflik içerisinde, hümonyya oluştuktan sonra da deneyimsel plan aktifliğiyle, insan olan
insanın, Galaktik öz insanın yükseliş yolculuğu, yine thejaperi tasarruf fonksiyonerliği
yanında diğer şakraların işlevselliğiyle aktifliği devreye girerek tanrılaşmaya doğru devam
edecektir.

Ali ÖMÜR

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/kalp-ve-metaf-z-k

Meditation: Spheres of Remembrance &


Illumination & Seed of Perfection for
Soul Lineage of Light ~ Waves of Bliss
 Posted by Esta Lior on October 17, 2011 at 5:25am

source material: http://www.nasrinsafai.com/2011newsletters/october-2011/

October 2011

Dear Friends,

I offer my love and gratitude to Mother Earth, Goddess Gaia and all of you for your great
love, patience and fortitude during these great times of Earthly transition toward Light. Earth
continues to go through turbulent times, as she rids herself of more and more dross. This
month we bring to your attention urgent work that Divine Mother and the Masters have
brought forth.

Also this month we continue our work with St. Germain, bringing his energies to the
forefront. This month’s meditation is a potent and timely one in which St. Germain works
with your Flame of God Unity and Spheres of Remembrance and Illumination. St. Germain
also takes you to Divine Mother’s Throne to receive the Seed of Perfection.

86
Other Noteworthy Dates in October are: 10/1/11, 10/2/2011, 10/10/11, 10/11/11, 10/12/11,
10/18/11, 10/20/2011, 10/21/11, 10/22/2011, 10/30/2011 and 10/31/2011.

Halloween is on Monday, October 31. This is Beloved Hecate’s day and feast of Sowen.
Please remember Goddess Hecate on this day by burning a candle in her honor and by
bringing her a gift in her favorite color, Red. A red rose is always a good idea. We send our
love and blessings to Goddess Hecate for all that she does and has done on our behalf and on
behalf of Divine Mother and Mother Earth.

Full Moon: Wednesday, October 12th is the Full Moon with very prominent and impactful
energies. Goddess Venus, Goddess Hecate and Goddess Selene (Selena) are all involved with
this phase of the moon. Call upon all three Goddesses to help you manifest both your personal
and global intentions.

New Moon: Wednesday, October 26th is the New Moon, a time to open up new projects,
plans and programs. During the time of the New Moon, ask the Great Cosmic Being Venus,
the bringer of good fortune to assist you with these intentions and help you fulfill your Divine
Mission.

I wish you a great and wonderful Fall season and month of October,
With great love,
Nasrin

Free Gateway Portal Channeling Event

is featured in the next post.

Meditation:

Spheres of Remembrance and Illumination and Seed of Perfection

for Soul Lineage of Light

In this exercise, St. Germain guides us first to form the Sphere of Remembrance and
illuminate it to become the Sphere of Illumination and then to clear all chakras above the
body with the help of Violet Flame and Violet Ray. He then takes us on the journey through
the Thrones calling for the Blueprint that restores our Original Divine Plan and weaves it into
the tapestry of our lives.

We then retrieve the Seed of all perfection from various alternate realities to become our
Divinely Ordained and fully Perfected Ultimate Reality. The Spark of Light from the core of
the Great Silence is then called to illuminate the Seed and complete this amazing journey.

My Beloved, I am St. Germain.

Visualize you are standing face to face with St. Germain. His left hand is over your heart and
your left hand is over my heart. St Germain’s right hand is over your left hand and your right
hand is over St. Germain’s left hand creating a loop of infinity, the symbol of Eternal Life
Force. Bathe in the Light and feel the energies emanating from my heart to your heart and
from my hand to your hand.

87
The Purple Sphere of Remembrance begins to form inside your Heart Chakra. At the center,
the Flame of God-Unity is illuminated. The presence of the Flame is a reminder that there is
no separation. You have taken physical embodiment in bodies of matter, as incarnate souls.
The Spark of Light held in your heart is the symbol of Oneness which has its source in the
heart of the Undifferentiated Source.

When illuminated, the Sphere of Remembrance becomes the Sphere of Illumination. The
ignition and illumination leads to greater awakening and acceleration of spiritual energies
within the person. The Sphere of Illumination vibrates a Golden-Platinum Light and the
Flame of God-Unity emanates Pure White Light throughout the Sphere.

Focus your attention on your heart and visualize that the Sphere of Remembrance has become
the Sphere of Illumination, pulsing in rhythm with your heartbeat, beating in rhythm with
mine.

Every morning upon awakening, ignite the Flame of God-Unity and activate the Sphere of
Remembrance. In this way you can directly connect with that consciousness which is God, the
omnipotent, omniscience, omnipresence all pervasive consciousness of all that is. Illuminate
your Sphere of Illumination and say,

“In the name of the Divine Mother, the Creative Force for this entire Manifest Creation, I ask
to become the embodiment of my Divine Mission on Earth. I ask this through St. Germain and
the energies of the Violet Ray and Flame. I ask for freedom from dross in my physical and all
energy bodies. I seek to become the perfection of the Light of my Soul Lineage and to anchor
this Light on Earth in accordance with the Perfected Original Plan.” Take a moment to pause
and receive the energies.

Visualize that a Pillar of Light is illuminated all around us. You and I stand inside the Pillar
and begin to spin clockwise. The Sphere of Illumination begins to spin in our hearts. We spiral
upward inside the Pillar of Light all the way to the Throne of Absolute, the Throne of Divine
Mother.
Visualize standing before Divine Mother at her Throne in the presence of the Seven Lords of
Light. We ask Divine Mother for the seed of this intention,

“In the name of the Divine Mother, the Creative Force for this entire Manifest Creation, I ask
for the power and might to become the embodiment of my Divine Mission on Earth. I ask this
through the Throne of Absolute and the Presence of Divine Mother. I ask for freedom from
dross in my physical and all energy bodies. I seek to become the perfection of the Light of my
Soul Lineage and to anchor this Light on Earth in accordance with the Perfected Original
Divine Plan.” Take a moment to pause and receive the energies.

We ask the Seven Lords of Light to sanction this intention and bless the Seed. We ask Divine
Mother to seal it. We merge into this Throne and receive the sanctions of the Seven Lords, the
Maha Lord and Divine Mother. Mother takes your hand and beckons you to accompany her to
the Throne of Creation, the Abode of the Pool of Creation; the Quantum Pool where all
thoughts are created and take form. We move into the depth of the Pool of Creation to the
Throne of Feminine Principle where the seeds for all thoughtforms and all actions are held.
Divine Mother will retrieve from the fabric of that Throne, the creation of the idea, design,
and thoughts for the formation of a Golden Seed. That Seed will be placed inside the Sphere
of Illumination in your Heart Chakra. We repeat our intention as she is creating the Seed.

88
“In the name of the Divine Mother, the Creative Force for this entire Manifest Creation, I ask
for the power and might to become the embodiment of my Divine Mission on Earth. I ask this
through the Pool of Creation and the Throne of Feminine Principle. I ask for freedom from
dross in my physical and all energy bodies. I seek to become the perfection of the Light of my
Soul Lineage and to anchor this Light on Earth in accordance with the Perfected Original
Divine Plan.” Take a moment to pause and receive the energies.

We receive the Seed from Divine Mother. She places the Seed inside of the Sphere of
Illumination over the Flame of God-Unity. Sit with her while she puts her right hand over
your heart. Take a moment to express your love to her and offer your prayers while you
receive the Seed. Take a deep breath.

We will carry the Seed in our hearts to the Seven Lords and the Maha Lord of Light. We begin
with the First Lord of Light. Merge into the First Lord of Light who is emanating Blue-Green
Light. We ask this Lord of Light for the power and might to illuminate the Divine Spark;
igniting the Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses; illuminating the
Seven Rays and Seven Lights within their being.

We move to the Second Lord of Light. His Light begins in a Peach-Pink color and stabilizes
in a bright Yellow Light. We merge and unite in this Light with the Second Lord of Light. We
ask for the sanction and seal of power and might to illuminate the Divine Spark; igniting the
Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses; illuminating the Seven Rays
and Seven Lights within their being.

We move to the Third Lord of Light. Bright Red Light is emanating everywhere. The Third
Lord of Light carries the Life Force of all Manifest Creation. We ask this Lord of Light for the
sanction and seal of power and might to illuminate the Divine Spark; igniting the Divine
Spark into the hearts and minds of multitude and masses; illuminating the Seven Rays and
Seven Lights within their being.

We move to the Fourth Lord of Light. Aquamarine-Blue is emanating everywhere. We ask


this Lord of Light for the sanction and seal of power and might to illuminate the Divine
Spark; igniting the Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses;
illuminating the Seven Rays and Seven Lights within their being.

We move to the Fifth Lord of Light. Emerald-Green is everywhere. We ask this Lord of Light
for the sanction and seal of power and might to illuminate the Divine Spark; igniting the
Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses; illuminating the Seven Rays
and Seven Lights within their being.

We spiral to the Sixth Lord of Light. Bright Orange is emanating everywhere. We ask this
Lord of Light for the sanction and seal of power and might to illuminate the Divine Spark;
igniting the Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses; illuminating the
Seven Rays and Seven Lights within their being.

We move to the Seventh Lord of Light where Purple Light is emanating everywhere. We ask
this Lord of Light for the sanction and seal of power and might to illuminate the Divine
Spark; igniting the Divine Spark into the hearts and minds of multitude and masses;
illuminating the Seven Rays and Seven Lights within their being.

89
From there we go to the Bubble which is abode of Maha Lord of Light. Aquamarine-Blue
Light with Platinum Light is shimmering everywhere. We stand in front of Maha Lord of
Light. We ask the Maha Lord of Light for the sanction and seal of power and might to
illuminate the Divine Spark; igniting the Divine Spark into the hearts and minds of multitude
and masses; illuminating the Seven Rays and Seven Lights within their being. Take a moment
to pause and receive the energies.

We spin and spiral back down, bringing the Seed into every Throne and finally into the
consciousness of the body. The Flame of God-Unity is now impregnated with the Seed. The
intentions are sanctioned and sealed in your heart. The Seed is carried from this day on in
your heart and anchored on Earth for the benefit of all.

I stand by your side and serve to bring this intention into manifest reality. In the Light of the
Violet Ray and Flame, I hold you with great love.
I am your very own St. Germain.
And so it is.

© Nasrin Safai 2011

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/meditation-spheres-of-remembrance-amp-
illumination-amp-seed-of

90
Audio Meditation: Divine Mother's Gift: 5-
Body Personal & Planetary Grid ~
10.10.11 Gateway Portal Channelling ~
Waves of Bliss
 Posted by Esta Lior on October 17, 2011 at 5:26am

bsite: http://www.nasrinsafai.com/groupchannel/
source material: http://www.nasrinsafai.com/media/audio/PortalSessions/force_downloa...
Channelling
10.10.11.mp3

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/audio-meditation-divine-mother-s-gift-5-body-
personal-amp

91
Neptune in Pisces - 2011-2026 by Christine
Barrere
 Posted by Christine Barrere on October 17, 2011 at 6:48pm

Your Vision Holds the Key-Your Word Manifests the Solution

This period of time holds Great Possibilities for all of us; Close your eyes and block all
Projections of Darkness coming upon the land, and lock yourself away for a bit of time each
day in your room of Light. This is your place of Beauty, Longing, Hope and Love.

Great Miracles are about to happen. Now is the time to cast ourselves upon the altar of
change. God lovesit when we come to Him during the most impossible times, so he can
completely enter into our bodies and our hearts, and work the Great Work! Neptune
entering the Sign Pisces covers the world with Ideals, Imagination, Visions of the Perfection,
so quickly, there will be those who will not understand how their dark plans did NOT come to
pass.

Pisces the Fish is associated with the Christ and those who are like Him.

We are going to see the restoration and regeneration of everything.

Miracles are coming and this may seem like a fantasy, but it is real.

Expect Angels to intercede for you and your nation. Call to them now!

Expect the most unbelievable economic solution to suddenly be put in place in the
governments, region by region, before any underground Power even has a chance.

" and the days shall be shortened for the sake of the Elect"

This Neptune, and this Pisces, carries within them the pure Ideal, and represents the soul
who returns to this time and place to practice the Imagery, the Photographic Projecting of
Perfection upon the outer world as was always intended. This will increase the deeper mind
to access wisdom and mercy, compassion and a fierceness of making Ideals come true.

The souls of light are here again for performing miracles and precipitating great Mercy
and Healings. Our ability to visualize and hold a thought, and with full confidence, watch
before our very eyes the thing materialize will now be easier than ever before. We, they are
artist, ministers, musicians, healers...they are the compassionate ones."...................

................."This magnificent cycle will help us to:

A. Recognize there is a problem that must be solved in the world, and a new faith in turning

92
the water into wine, the multiplication of the loaves and fishes, the walking upon the waters
will become real;

B. The Problem demands a solution, we need to become educated in order to solve the
problem;

C. We Hold onto that new knowledge and then believe it can be done. It doesn't matter, how
big or small the matter is. It really doesn't matter. Hold a concept of a step by step plan to
bring prosperity and security back into our nations, our money, industry, health, protection
against nuclear toxicity etc..whatever YOU need and that you feel would be good for others.

D. Finding the most perfect formula, plan, instructions or concept out there for the problem,
then follow where this invisible Mind leads you to study about it; He's making room inside of
you to merge with your mental work, your excitement over the possibility to change, and you
are now engaged in the Great Work. As it comes out of you, you are now experiencing the
power of God. It is now flowing out of you, you are allowing it to come out;

E. take the experience and the study in, realize all the things you have read or heard, this is
the best so far,and God will keep adding to your new truth, but you must work at it!

F. Believing in the solution, it can come true,

G. Saying out loud the affirmation describing the thing you desire to happen and call for the
protection of this idea,

H. Then Seal it in the name of the great I AM, it is finished.

I. Watch, pay attention, write it down, keep a note of it because in some form, it will come
true.

Neptune in Pisces is the Beauty of precipitating a purified world, purified economy,


purified governments and multiplying out of thin air. Neptune rules Idealism and Imagining,
the Mirror projected outward, the glass.

You can see how terribly important it is to NEVER visualize and hold an image that has harm
to it, or greed, or that will cause the suffering of anything.

Here are dates of perfect moments to create and project perfection through the power of
this Neptune placement:
.......read more here..........http://christine-barrere.blogspot.com/p/neptune-in-pisces-2011-
2026.html

Written by Christine Barrere originally uploaded at : http://christine-


barrere.blogspot.com/p/neptune-in-pisces-2011-2026.html

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/neptune-in-pisces-2011-2026-by-
christine-barrere

93
Daily Om - Putting Yourself First
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 8:51pm

October 17, 2011


Putting Yourself First
Daily Self-Care
Putting yourself first means that it may be necessary to say no to someone else in order to say
yes to yourself.

We have all heard the instructions of an airline attendant reminding us to put on our own
oxygen mask before we help anyone else with theirs. This advice is often cited as a metaphor
for self-care because it so accurately expresses why it is important. It seems to say, ironically,
that if you can’t take care of yourself for yourself, do it for others. Few situations in our daily
lives mimic the wake-up call of an airplane emergency, so it’s easy to keep putting self-care
off—easy, that is, until we get sick, overwhelmed, or exhausted, and suddenly don’t have the
energy to care for the people who count on us. That’s when we realize we haven’t been
getting the oxygen we need to sustain ourselves. We begin to understand that taking care of
ourselves is neither selfish nor indulgent; it’s just plain practical.

Putting yourself first means that it may be necessary to say no to someone else in order to say
yes to yourself. For many of us, there is always something we feel we could be doing for
someone else, and it helps to remember the oxygen metaphor. You can even encourage
yourself by saying “I am caring for myself so that I am better able to care for others” or some
other mantra that will encourage you. It also helps to remember that self-care doesn’t have to
be composed of massively time-consuming acts. In fact, the best prescription for taking care
of yourself is probably small, daily rituals; for example, taking one half-hour for yourself at
the beginning and end of the day to meditate, journal, or just be. You might also transform the
occasional daily shower or bath into a half-hour self-pampering session.

Whatever you decide, making some small gesture where you put yourself first every day will
pay off in spades for you and the ones you love. The oxygen you need is all around you;
sometimes you just need to be reminded to breathe.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/daily-om-putting-yourself-first

94
Master Hilarion's Weekly Message: October
16-23, 2011
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:30pm

Master Hilarion's Weekly Message: October 16-23, 2011 -

http://www.therainbowscribe.com/hilarion2011.htm

October 16-23, 2011

Beloved Ones,
The focus for the coming days is to continue to stay grounded, alert and calm. Let the energies
flow through you into the core of the Earth and back up to the Great Central Sun in a
continuous and benevolent flow. Allow yourselves to release whatever remnants still remain
for clearing as they surface, remembering that no matter in what manner they came forth, it
just means they are moving out and away from you. Try not to get drawn back into the loop of

95
these old energies, just intend that you are done with it and when it feels complete, ask
Mother Earth to take those energies, transmute them and use them wherever she needs it most.

The Awakening Ones continue to gather in great numbers in every city, town and hamlet
across the World. There is a groundswell of impetus that has not yet reached it’s peak and
these gatherings will continue until those in power are forced to start making the changes to
the system that are demanded. Gone are the days of those in positions of power who heeded
not their people. A new day in the ways of governing the affairs of country and nationhood is
looming on the horizon of possibilities. The Awakening Ones will not relent in their demand
for justice for all that has kept the good people in every country chained to impossible
systems of control.

It is now a time of grace for you Dear Ones, who have toiled unceasingly through many, many
lifetimes to bring the current events to fruition in order to accomplish the Ascension of the
Earth and all upon Her. As you continue to experience the release of all that no longer serves
your Ascension Path, you will find yourselves supported in your daily lives in wonderfully
synchronistic ways. Ask for whatever you need and then watch for it to be answered in quick
and wonderful ways. Your Angels are eagerly waiting to serve in whatever way they can to
help you move through this stage. Remember, they love you unconditionally and hold no
judgments within them about anything you are experiencing. It is simply an experience, one
that you chose yourselves, in order to learn specific lessons or gain specific insights and skills
before you ever came into incarnation.

As you go through these experiences, know that there are millions of others who are also
experiencing their own particular tests and challenges for their own spiritual education and
learning and so, in your own realm, you are truly not alone. Do not become discouraged when
the way seems dark, just keep on keeping on. By setting one foot in front of the other,
miracles can be achieved. Adhere to your daily disciplines as best you can, get plenty of rest
and relaxation and spend as much time as possible out of doors in Nature amongst the tree
family so that they might give you support and healing when possible.

Find the means within yourselves to detach from any seeming chaos that comes forth and
maintain those powerful visions of a better World for all upon your beautiful Planet. Daily
focus on your heart chakra and feel the pulse of your love reach the hearts of everyone upon,
within and around the Planet. It is your love united in Oneness that will change this World.
Let all that you think, say and do reflect this.
Until next week….

I AM Hilarion
©2011 Marlene Swetlishoff
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and
nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is

96
included. www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/master-hilarion-s-weekly-message-
october-16-23-2011

Günün Sözü
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:32pm

Günün Sözü;

"A dream you dream alone is only a dream, a dream you dream together is a reality"

"Tek başınıza kurduğunuz hayal sadece bir hayaldir,


birlikte kurduğunuz hayal ise gerçeklik demektir." -
John Lennon

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/gunun-sozu

97
Gulmek Olsun, Kahkahalar Olsun
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:45pm

Tanri dedi ki:

Guzel bir seyler meydana gelecek. Siz meydana geleceksiniz. Daha ziyade, sadece varolmus
olacaksiniz. Vucut buldugunuz isigi yansitiyor olacaksiniz. Icinde durdugunuz isigi gormeye
basladiginiz icindir ki kendi kendinizin gozlerini kamastiracaksiniz. Ozgurluk Anitini
cagristiracaksiniz ve yollari altinla kapli Buyulu Diyarlara ayak basanlari ilk karsilayan siz
olacaksiniz.

Yeni gelenleri karsilamakla kalmayacak daha fazlasi olacaksiniz. Ana giris guzergahini siz
olusturacaksiniz. Tum gemiler sizin yureginize yanasacak. Bu onceden belirlenmis ve sizin
tamamlamak uzere oldugunuz bir guzergahtir. Bunlarin mumkun olmadigini dusunmeyin.
Mumkunden de fazlasidir. Olmasi en yakin olandir. Cok yakinda bir sabah, sizi yaratmis
oldugum seyin "aslina" gercekten uyanacaksiniz.

Kendinizi parlak bir isIkla sarili olarak bulacaksiniz. Bunun disina cikamayacaksiniz. Simdiye
kadar, gozlerinizi kapayip tesekkul ettiginiz o mutlak isigi hice saymakta son derece ustalik
gostermistiniz. Yakinda icinde durdugunuz sonsuz Isigi goruyor olacaksiniz. Bu sizin kendiniz
icin olusturdugunuz bir hal degildir; cunku oldugunuz sey zaten IsIktir sizin, geri donulemez

98
bir kesinlikle, degismez bir sekilde, su anda ve ebediyyen IsIktir ozunuz, Yuregimin en
derinindeki Yaradilisin Merkezinden yaratmis oldugum IsIktir gerceginiz.

Aziz cocuklarim, bir durakta otobus beklediginizi dusunuyor ve o otobusten asla inmemis
oldugunuzu unutuyorsunuz! Her zaman onun icindeydiniz fakat biraz uykuya dalmistiniz
sadece.

Yaratilmis olan bu dunya sizin icin yaratilmistir. Burasi guzelligin yaratilmis dunyasidir. Daha
ziyade yanlislari ve terslikleri gormekteydiniz. Pek cogunuz, olumsuzluklari gormekte ve
sorunlara isaret etmekteydiniz. Gorus aciniz iyi degildi. Yanlis gozlukler takmistiniz. Simdi
onlari cikarip atiyorsunuz ve goruyorsunuz, simdi varoluyorsunuz ve simdi seviyorsunuz.

Dunyada sorunlar ortaya cikmisti, cunku Yuregimin Hilkati, tipki sizin gibi tum o
Yaratilmislar, gercekten Dunyanin Isigi olduklarini gormuyorlardi. Bunun yerine karanligi
goruyorlardi, dolayisiyla bu dusunce karanligindan Dunyanin uzerine bir golge dustu. Bu bir
hicin golgesiydi fakat her halukarda yine de bir golgeydi ve karanlik dusuncelerin bu golgesi,
oldugundan cok daha buyuk gorunuyordu.

Ve simdi isIk yeniden ortaya cikmistir ve o golgelerin de hiclikten baska bir sey olmadiklari
acikca gorulmektedir! O isiltiyi kaplayan ortu yere dusmustur. Ortunun kalktigi anda karanlik
da ortadan kaybolmustur. Meselelerden vucut bulmasina ragmen karanlik mesele degildir
artik. Karanlik asla varolmamisti. Hayal urunuydu ve tipki bir pembe dizi gibi sahnelenmekte,
pek cok insan da onu seyretmekteydi. Bu pembe dizi artik bitmistir. Gercek gosteri ise henuz
baslamaktadir.

O halde, Yeni Dunyanin ortaya cikisini ne mujdeleyecektir? Bu, kahkahalar olacaktir aziz
cocuklarim. Cok daha fazla guldugunuzu farkedeceksiniz. Bazen kendi kendinize bir odada
otururken bile, akliniza bir sey gelecek ve gulmeye baslayacaksiniz. Veya akliniza bir sey
gelmeden de guleceksiniz. Bazen neye guldugunuzu bile bilmeyeceksiniz. Sadece
guldugunuzu bileceksiniz, guldugunuzu ve hep guldugunuzu. Kahkahalarinizin sesleri tum
dunyada yankilanacak. Gulumseyen yuzler cogalacak.

Dogmakta olan bu Muazzam Isigin adi gulmektir. Gulmek.

Ben "IsIk olsun" demistim. Ve iste isIk ortaya cikmistir.

Ve simdi "Gulmek olsun" diyorum. "Kahkahalar olsun. Her tarafta yankilansin onlar.
Muhtesem kahkahalar olsun, gulmek olsun." Ve gulmek olacaktir, kahkahalar olacaktir.

Ceviren: Engin Zeyno Vural

www.heavenletters.org

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/gulmek-olsun-kahkahalar-olsun

99
DRINK WATER ON EMPTY STOMACH
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:49pm

It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning.
Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of
water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water
treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the
following diseases:
Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness,
bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea,
piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose
and throat diseases.

METHOD OF TREATMENT
1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water
2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute
3.. After 45 minutes you may eat and drink as normal.

100
4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours
5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may
commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.
6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy
life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main
diseases:
1. High Blood Pressure (30 days)
2. Gastric (10 days)
3. Diabetes (30 days)
4. Constipation (10 days)
5. Cancer (180 days)
6. TB (90 days)
7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and
from 2nd week onwards – daily..
This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you
may have to urinate a few times.
It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink
Water and Stay healthy and Active.
This makes sense .. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals ..not cold water.
Maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to
gain...
For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.
It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the
oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion.
Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine
faster than the solid food. It will line the intestine.
Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water
after a meal.
A serious note about heart attacks:
· Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm
hurting,
· Be aware of intense pain in the jaw line.
· You may never have the first chest pain during the course of a heart attack.
· Nausea and intense sweating are also common symptoms.
· 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up.
· Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more
we know, the better chance we could survive...
A cardiologist says if everyone who gets this mail sends it to everyone they know, you can be
sure that we'll save at least one life.
Please be a true friend and send this article to all your friends you care about.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/drink-water-on-empty-stomach

101
Asla geç değil... :)
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 3:00pm

Yaşadığı şehirden, bulunduğu ortamdan kısacası yaşantısından sıkılan bir adam,


cebindeki az miktar para ile yanına hiçbir şey almadan bulunduğu kenti terk edip
daha önce hiç bilmediği bir ülkeye gitmiş.

Oraya henüz alışmaya çalışırken birden bir ses duymuş.


Bir çığırtkan, avazı çıktığı kadar meydanda bağırıyormuş:
- Tiyatro! Gelin! Kaçırmayın! Bu akşam Tiyatro!...

Adam hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve inanılmaz derecede merak etmiş.


Biletin nereden alındığını öğrenmiş.
Bilet fiyatı cebindeki tüm para kadar olmasına rağmen hiç tereddütsüz bileti almış.
Başlamış merakla oyunu izlemeye...
Oyun bitmiş, herkes dağılmış ve bizim meraklı öylece kalmış,
izlediği muhteşem oyun karşısında.
O sırada temizlikçi tarafından salonu boşaltmak için ikaz almış.

Adamsa:

102
-Bana müdürünüzün yerini söyler misiniz? Onunla bir şey konuşmam gerek... demiş.

Seyrettiği oyunun etkisi ile müdür ile konuşmuş ve


ne olursa olsun, ne iş olursa olsun buranın bir parçası olmak için çalışmak istediğini belirtmiş.

Müdür çok şanslı olduğunu, şu sıralarda bir temizlikçi aradığını


fakat önce Onu denemesi gerektiğini ifade etmiş
ve denemek üzere aylardır el değmemiş bir kütüphanenin temizliğini uygun bulmuş.
- İşte burayı temizle. Eğer beğenirsem seni işe alırım... demiş ve gitmiş.

Tiyatro aşkının verdiği şevk ile temizlik beklenenden kısa sürede bitmiş.
Müdür odayı görmeden adamın samimiyetine inanmamış.
Onu diğerleri gibi işi savsaklayan biri sanmış.
Fakat odanın temizliğini görünce hayretler içinde kalmış.
Aylardır içeriye girilmeyen oda gıcır gıcır oluvermiş.
Müdür bu çabuk ve becerikli adamı işe almaya karar vermiş.
- Tamam seni işe alıyorum
- Fakat benim yatacak yerim yok.
- O zaman burada yatarsın ve işe daha erken başlarsın.

İstediği olan tiyatro tutkunu, huzurlu bir şekilde odayı terk ederken müdür.
- Adın neydi senin buraya yazalım demiş.
Aldığı cevap ise,
- William, efendim! William Shakespeare!

... olmuş.

Bu hikaye hem insanı dehşete düşürücü hem de ilham verici.


Shakespeare tiyatro yaşantısına bu şekilde başlamış..
Tam kırk (40) yaşında...
tiyatroyu o yıllarda tanımış ve büyük bir azimle o
muhteşem oyunları yazmış.
Üstelik büyük bir fedakarlık göstermiş mesleği için.
Meslek hayatı boyunca sadece üç saat uyuyarak yaşamını sürdürmüş.
Sabah erken kalkıp oyun provasını yapıyor oyununu oynuyor
ve akşam yeniden oyun yazıyor...
Bu böyle sürüp gitmiş.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/asla-gec-degil

103
En büyük sanat yaşama sanatıdır
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 4:15pm

"The greatest art is the art of living, greater than all things that human beings have created by
mind or hand"

“En büyük sanat yaşama sanatıdır


ve insanın eliyle ve zihniyle yarattıklarından çok daha değerlidir. “

– J.Krishnamurti

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/en-buyuk-sanat-yasama-sanat-d-r

104
Reenkarnasyon, Yeniden doğuş
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 4:46pm

Reenkarnasyon, Yeniden doğuş

Fransız La Nouvel Observatuer Dergisi'nin yaptığı bir anket sonucuna göre,


Avrupa'da her beş kişiden biri yeniden doğduğuna, ya da doğacağına inanıyor.
İngiltere ve Fransa nüfusunun yüzde 24 ü,
İtalya ve Almanya nüfüsunun ise yüzde 19 u reenkarnasyona inanıyor.

Reenkarnasyon yasasının aslı, varlıklar arasındaki adalet ve eşitliğe dayanır.


İnsanlar arasındaki sosyal, ekonomik ve sınıfsal farklılıklar tek anlamıyla görecelidir.
Kutupluluk illizyonunun yarattığı, perdenin bu tarafındaki oyunun bir parçasıdır.
Yanlızca tek yaşamı kabul edersek, insanlar arasında eşitsizlik gibi görülen bütün bu olgular,
bizim bu yaşamımızda kabul ettiğimiz ve yanlızca tek kez yaşayabileceğimiz gerçekleri

105
meydana getirir ki, bu da herkes için fazla adaletli sayılmaz.
Çünkü tek kabul ettikleri yaşantılarını, bazı kişiler hasta, yoksul, aç veya çok zor bir şekilde
geçirmeye mecbur edilebilirler.

Evrende her şey Tanrı'nin koyduğu kanunlara göre oluşmaktadır.


Tesadüf diye birşey yoktur, Tanrısal dengelenme vardır.
Bu dünyadaki maddi değerler, ruhun bilgi ve tecrübesini artırmaya yarayan araçlar olup, hepsi
dünyada kalacak olan göreceli değerlerdir.
Tanrı insana hatalarından dolayı ceza değil, telafi imkanı verir, mükemmel olan Tanrı,
yarattığı ruhu, yapabileceği hatalardan dolayı cezalandırmak için yaratmamıştır
ve bütün ruhlar Tanrının gözünde aynıdır, birbirine üstünlükleri yoktur, bir anne ve babanın
bütün çocuklarını aynı sevmesi gibi.
İyilik de, kötülük de insanın kendisindendir,
Tanrı tarafından yapılan adaletsizlik hiçbir şekilde söz konusu degildir.
Tanrı için tüm varlıklar birdir, bütündür ve mükemmeldir. Ne kadar kötü olaylar yaşarsak
yaşayalım, ne başkalarını, ne de Tanrı'yi suçlama hakkına sahip değiliz,
her şeyin sorumlusu kendimiziz.

İnsan, ruh ve bedenden meydana gelmiştir demiştik.


Ruh ve beden, bir kağıdın ön ve arkası gibi bir bütündür.
İnsan bu sebeple hem maddesel, hem de ruhsal özellikler taşır.
Bedeni idare eden ruhtur, beden ise sadece geçici bir araçtır.
Ruh bedeni canlı tutar ve yönetir.
Ölümsüz olan ruh, tekamül etmek için sayısız bedenleri geçiçi olarak kullanır ve işi bitince
onları dünyada bırakır.

Her birey kendi vicdanı, içsel birikimi, bilgisi, anlayışı ve çabası ile kendini geliştirir.
Herkes, kendi evrimleştirici araştırmasını kendi yapar.
Ruhçuluk fizik bilimi gibi; teorisinin deneme ile saptanması ve ispatlanması için sürekli
olarak çalışma yapmaktadır.
İnsan, ruh sahibi bir beden değil, beden sahibi bir ruhtur.
Ruh bedenin içinde de dışında da değildir, onun mekanı yoktur.
Doğmadan önce hayat planı hazırlanır,
ruh doğmadan önce dünyada yapacağı işleri planlar,
yani din kitaplarının kader dediği olayı hazırlar.
Dünya üzerinde yaşayacağı yeri, ailesini, işini, cinsiyetini, deneyimlemek isteği tüm olayları
planlar.
Ancak bu plan yüzde yüz kesin değildir,
ruha dünyaya geldikten sonra, planlarında ufak tefek değişiklik yapma hakkı tanınır.
Ölümlü olan bedendir, ölmek ruh dünyasında yeniden doğmaktır.
Ölüm, sadece beden için geçerlidir.
Ruh ve beden ilişkisinin kopmasına ölüm denir.
Ruh, bedeni kullanarak burada yapması gereken görevlerini bitirip, ruh dünyasına geri döner.

Dünyamız Evrendeki en önemli tekamül yerlerinden biridir. Evren, dünyamız gibi daha birçok
tekamül okulu ile doludur.
Tanrı, Tanrı'nın bilgisi, ilerleme ve aydınlanma ortamları sonsuzdur.
Yaşamlar bir düzen içinde devam eder ve zamanı geldiğinde son bulur, ancak ilerlemenin
sonu yoktur.
Her ortam ve olay bir okul gibidir, ruhlar Evrende yaşayarak, bilgi ve tecrübe edinirler.

106
Dünyadaki ilerlemesini geliştirene kadar, ruh tekrar tekrar doğar.

Tekrar doğuşlar tekamül için konulmuş bir Tanrı kuralıdır.


Bütün yaratılanlar değişir, başkalaşır, çeşitli hallere girerek gelişir ve tekamül ederler.
Tekamül nedeni ile, yaşamlarda devamlı bir ilerleyiş ve gelişme vardır.
Kör bir adamın göremediği için renkler yoktur demesi gibi, bizimde bilemediğimiz
reenkarnasyonun olmadığını iddia etmemiz, cahillikten başka birşey değildir.
İnsanın her yaşamında önemli olan, yaşanılan zamanın uzunluğu veya kısalığı değil, yaptığı
işler ve elde ettiği başarılardır.
Ancak bu başarıyı okulda veya iş hayatında başarı olarak düşünmeyin.
Okuma yazma bile bilmeyen bir kişi, hayat okulunu çok başarılı bir şekilde bitirebilir.

Yeniden doğuşa inanan birçok ünlü vardır:


George S. Patton, Eflatun, Voltaire, Pisagor, Seneca, Dante, Goethe, Albert Schweitzer,
Nietzche, Tolstoy, Jung, Empodogles, Leonardo da Vinci, Napolyon, Salvador Dali bunlardan
yanlızca birkaçı.

Dünyanın birçok ülkesinde, binlerce insan reenkarne olduklarını söyleyip, eski hayatları ile
ilgili anılarını anlatıyorlar.
Ülkemizde de Dr. Bedri Ruhselman'in Metapsisik Tetkikler ve İlimler Derneği'ni kurması ile
bu konuya ilgi başlamıştır.
Ergün Arıkdal tarafından 1994'de kurulan, İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfi
(BILYAY)'in ele aldığı konulardan biri de reenkarnasyon olup, vakıf sık sık bu konuda yazılar
yayınlamaktadı
r.

Yeniden doğuş hakkında, bazı meşhur kişilerin söylediği güzel sözlerden bazıları şöyledir:

Aleksey Nikolayevic Tolstoy ( 1883-1945, Rus roman ve oyku yazarı) Tıpkı yaşamlarımızda
binlerce düş kurduğumuz gibi, bu yaşamımız da, öldüğümüz zaman tekrar dönecek
olduğumuz o gerçek, samimi ve asil yaşamdan gelip ve yaşamların binlercesinden birini seçip
yaşadığımızdır. Yaşamımız o diğer gerçek yaşamımızın düşlerinden biridir ve sonsuza dek, o
tek, son ve hakiki yaşama ulaşıncaya dek sürer. Bir önceki yaşamında kendini öldürmüş bir
insanın, şimdiki yaşamındaki deneyimlerinin öyküsünü yazmak ne kadar ilginç olurdu.
Önceki yaşamdaki talepleri ile yeniden karşılaşır ve bunları halletmesi gerektiğini anlayıncaya
kadar tokezler dururdu... Önceki yaşamlardaki eylemler şimdiki yaşama yön verir.

Leonardo da Vinci (1452-1519 Italyan sanatçı, bilim adami ve matematikçi) "Oku beni, Ey
Düzeltici! Anla beni, eğer o çok ender bulunan hazzı ve neseyi bende görüyorsan, tekrar bu
dünyaya gelebilirim."

Voltaire (1694-1778, Fransız filozof ve yazar) "İki kez doğmak, bir kez doğmaktan daha
şaşırtıcı değildir, doğadaki herşey yeniden hayat bulmuyormu?"

Seneca (MÖ 54-MS 39, Romalı hatip, filozof) "Bizim görüş alanımızdan çıkmış hiçbir şey
yok olmuş demek değildir. Hepsi geldikleri ve yeniden görünmeye başlayacakları yere,
doğaya saklanmaya giderler. Aralar vardır, yok oluşlar değil. Ve bizim terör olarak andığımız
ölüm, yaşamı keser, ama ona bir son vermez. Hepimizin dünyada yeniden görüneceği gün,
onu anımsayan birçoklarının geri dönmeyi reddetmelerine karşın gelecektir."

107
Albert Schweitzer ( 1875-1965, Alman hekim, teolog, filozof ve orgcu) "Avrupalı
düşünürlerin zihinlerini karıştıran, oysa aslında zorlukların üstesinden gelmek anlamına gelen,
bu Hint düşüncesinin yardımıyla, reenkarnasyon düşüncesi, gerceğin en umut verici
açıklamasını içermektedir."

George S. Patton ( 1885-1945, ABD li General) "Reenkarnasyon benim için yanlız bir inanç
değil, bir imandır. Filanca yeri biliyorum dediğimde, o yeri bir önceki yaşamımdan
tanıyorumdur. Örneğin Fransada Langrese komutan olarak atandığımda, beni karşılayan bir
subay kenti gezdirmeyi teklif etti. Bense bu öneriyi düşünmeden reddederek, zahmete
değmez, yeri biliyorum, hatta çok iyi biliyorum demiştim."

Ramtha 1976'dan beri Tanrı, yaratılış, insan ilişkileri, sağlık, beslenme, beyin, quantum fizik,
ve insanlığı ilgilendiren çeşitli sorunlar hakkında geniş bilgiler vermiş bir bedensız varlık
olup,
mesajlarını iletme gayesi ile J.Z. Knight ın bedenini kullanır.
Ramtha, bu yaşadığımız hayat ve şahsiyet içimizdeki Tanrıya göre nedir? sorusuna şöyle
cevap verir:
"Bir elbise. Bir gardrop düşünün Ustad, içinde envai çeşit elbiseler ve kıyafetler var. Günlük
giysiler, merasim kıyafetleri, sadece özel günlerde giydiğiniz kıyafetler, vs. Fakat bunların
arasında bir veya iki kıyafetiniz varki, en çok sevdiğiniz, en rahat, ve içinde en çok siz
olabildiğiniz kıyafet. Bütün gardrobunuzu gözden çıkarsanız geriye belki sadece bu giysi
kalacak. Fakat sizin tahmin ettiginiz giysi değil, satafatlı, goz alıcı, rengarenk, vs.
Belki sadece üzerinize geçireceğiniz bir çuval ve bir çift sandal.
Neden mi? Çünkü içinde en çok rahat ettiğiniz, hareket edebileceğiniz, ve kendiniz
olabileceğiniz giysi bu..."

Mutluluk Veren Sağlık Dharma Şubat 2011 adlı kitabımdan.

Petek Kitamura

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/reenkarnasyon-yeniden-dogus

108
Ustatca Yasayın
 Posted by Zehra Baskaya Sudasi Sannyasin on October 20, 2011 at 4:11pm

www.onlardan.com

3. Kitap - 17. Bolum'den


http://onlardan.com/onlardan/kitaplar/kitap3/kitap_17.htm

" Dostlarimiz,

SIZLER USTATLARSINIZ. SIZLER USTALARSINIZ. SIZLER BUDA'LARSINIZ.

Kendinize ve birbirinize, Ustat, Usta ve Buda gibi davranin. Ki aslinda asil Ustatlik, Ustalik
ve Budalik da budur zaten. Ancak siz gercekte oldugunuzu henuz bilmeseniz de, ifade edecek
olursaniz, o gercek sizin gerceginiz olur.

109
Yediginiz yemekten, giydiginiz giysiye, gittiginiz yerden, ilgilerinize, dusunce ve
duygulariniza dek hep EN IYIYI, EN GUZELI, EN IDDIALISINI odaginiza ve ifadenize
yerlestirin. Dunyasal icap ve kosullarin gerektirdigi dengeleri bozmadan ama SANKI
BAYRAM - DUGUN - VUSLAT zamaniymiscasina ve biraz da miras yedi gibi yasayin bu
aylari. Kendinizi, birbirinizi simartin, sevindirin, onurlandirin. Her gun ama kucuk de olsa bir
NESE - SEVINC - ONUR vesilesi yaratin kendinize ve dostlariniza. Ara ara kucuk kutlamalar
yapin. Danslar edin, geziler duzenleyin, muzikler dinleyin, toplu meditasyonlar yapin,
sevdiginiz ve ozlediginiz seyleri ifade edin. Ve her gun kucuk de olsa bir ayak baginizi, bir
yukunuzu birakin, salin var olusa. Kusluk, darginlik, kaygi, sogukluk ve benzerlerini
temizleyin.

Unutmayin, sizler en Yuce olanlarsiniz. Ve kendinize ve birbirinize oyle davranin. Diyelim


bizler, yanimiza sizin icin kimse o - Hz. Muhammet, Hz. Isa, Hz. Musa, Hz. Mevlana, Osho,
Krisnamurti, Sai Baba, Buda, Yogananda, Yunus Emre...- en degerli ustalardan birini de
alarak, sizleri ziyarete gelecek olsak, ne giyerseniz, ne yerseniz, nerede neyle bizleri
agirlarsaniz, bu uc ay kendinize ve birbirinize oyle davranin.

Varsin bazilari sizi ayaginiz yerden kopmakla, simariklikla, bencillikle, dengesizlikle... Itham
etsin. Onlari da ustaca sarip, sarmalayin.

Bu uc ay IMKANSIZI ISTEYIN. Imkansiz diye bir sey olmadigini bilerek. Bu uc ay


SIHIRLE YASAYIN. Sihrin Evrensel Enerji akisi oldugunu bilerek. Bu uc ay ASKLA
YASAYIN. Askin sizlerin doganiz oldugunu bilerek.

Ve bilin ki, bu uc ay SIZ NE ISENIZ, NE HISSEDER VE NE YASARSANIZ, dunyanizda


hem bugun hem onumuzdeki gunlerde OYLE olacak.

Bu seslenisimizi zihinlerinizle, aklinizla degil KALPLERINIZLE ISITIN VE


KALPLERINIZLE DEGERLENDIRIN.

Gelin bu uc ay kendinizi ve birbirinizi SIMARTIN, ONURLANDIRIN VE BENCIL(!) olun.

Kendiniz icin gorunenin ardindaki gorunmeyeni, golgenin ardindaki esasi, kalbinizin


derinliklerindeki aski ve imkansiz olan her ne ise onu isteyin ve yasayin ki,

Sayeniz de HEM SIZLER, HEM BIZLER HEM DE dunyaniz VUSLATA erelim.

Kalplerinize, hatiralariniza.

Askla Kalin. Hayata ve onun tum ifadelerine askla.

0 N LAR

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/ustatca-yasay-n

110
Play a new game, from the group
 Posted by Zehra Baskaya Sudasi Sannyasin on October 20, 2011 at 4:13pm

PLAY A NEW GAME

FROM THE GROUP

Greetings . . .

Yes, he was waiting for the other words and we changed them. There is an internal dialogue
going on between the Keeper and us right now. Welcome. Greetings from Home.

The Spirit of Technology

This energy has changed so much and so quickly. It has become very exciting for each and
every one of you. We wish to share with you today what is directly ahead and some larger
items that are coming up for all humans, especially in the area of technology for there is so
much that has started to move now.

Humans have always considered technology and spirituality to exist in two different worlds.
The polarity thinking of Earth has always kept them separate and in to some extent they are,
yet everyone can now see how the two worlds are supporting each other in new ways. As
humanity evolves, a higher perspective is reached that allows you to see and embrace other
truths. Metaphysics is simply other than physical or what we call “spirit.” Our definition of
spirit is that which exists when the physical world is removed. We do not see you as humans
walking around, bumping into each other. We see you as spirits wearing a bubble of biology
pretending to be a human and experiencing many challenges with it. We wish to share some
exciting pieces today and to show you glimpse of where that is going. Each and every one of
you can reach a little further out into your reality and create your heart’s desire, for that is
truly what you came to do. You did not come to work hard; you did not come to accomplish
goals. You came to be light. That is difficult when you measure yourselves against others, and
you are constantly moving in a direction that you think everyone wants you to move in. But
now the underlying energy of all of humanity is changing. You have now risen to a level at
which you can contain more of your own light, more of your own empowerment as creator
beings than ever before. You do not have to wait for all these pieces.

Scar Re-surfacing

All of humanity is moving and that is also causing many challenges. Many have scar tissue
that may surface as new energetic levels are reached. Many have been killed or tortured for
simply trying to speak the truth or share light on planet Earth. Now that is happening as
everyone is starting to move, so those of you who have that scar tissue may find it re-
surfacing. You may experience more of a blockage in yourself simply fearing to take that next
step.

111
Understand that this is a normal human process, because humans advance with three steps
forward and one step back. Please do not judge yourself with that step backward. Allow
yourself a wide berth to grow and do not perceive that you are doing something wrong, for
when a creator being thinks they are doing something wrong, guess what happens? It creates
the illusion of something wrong and then you create an entire world around that to support
your belief system. Be careful where you point that thing, because it is going to have an effect
now. What you are finding is that you are creating every part of your world the moment you
step into it.

Play a New Game

There are some events taking place that will allow all humans – every one of you – to take
this step to wherever you want it to go. The first thing that has been re-moved is that
underlying energy which many of you have felt is a safety net, as a base from which you have
built your energy. Now that the base is gone, many are feeling unstable and a little lost. It
becomes difficult to ground and find your place. What is happening is that humanity is
starting a new game. It is very simple. You are creating energetics within your physical being
that will allow you to carry more light from Home. This will allow you to carry more of your
own soul and spirit; it will take considerable adjustments for you to learn to let that come out.
Every time you smile, talk, or glance at somebody the light spreads. This is a new base that is
creating for all of humanity.

Let us share with you a simple story about Jane, for she is one of our favorite characters
today. Jane grew up in a household and had a very loving mother who was always trying to
entertain her. Jane was always looking for something to do, as she was very creative. But she
would master things very quickly, become bored and move on to something else. So her
mother bought her a wonderful board game. Jane found many friends to play with, and they
would have big parties and play this game. One day, Jane came to her mother and said,
“Mom, I am getting good at the game and I always win. I always beat everybody and I am
getting bored.” Her mom looked at her and said, “Honey, play another game.” Jane looked
around and said, “Oh. I can do that?” She went back to her toy box and found other games she
did not even know she had. Then she found one that supported her in a higher vibration.

Dear ones, what we are telling you is that it is time to play a new game. It is time to take a
step up into your consciousness, by being your light. This is not something that is simply
going to envelop you; it is something that you must consciously step into. Now the beautiful
part about it is that you are creating this path with each step you take. You are creating
something that was never before imagined throughout all of humanity, throughout All That Is.
You are creating the path beneath your feet just before your foot hits the ground, and it is the
most magical piece to watch as the creator beings are starting to take their place on planet
Earth.

Technology Drop is Grounding

Now we wish to switch gears for a moment and talk about a slightly different subject: what’s
ahead in technology. Many times technologies have been dropped onto your planet from other
beings, from outer space creatures as you call them. And yet those technologies did not work.
They worked fine for the others, but when they were brought here to planet Earth, they did not
work because the human spiritual connection was not high enough at that time to hold the
vibrations of this technology. It is a balance. The technologies that are here on Earth are here

112
to reflect your magnificence. They are here to carry light, much the way the Keeper is using
this technology right now to send this light all over the world. There will come a time when
your technologies will integrate with you. Then you will not need the cameras and all the fun
technologies that you have, for you will be able to carry all of them inside.

This is what we call the singularity, the point at which your technologies advance to where
they can equal the human brain; at that point, they will become integrated. The technologies
will not take over, as many of your science fiction books and movies describe computers
becoming smarter than humans. Understand that there is a balance between both.

There are technologies that have been on the cutting edge. However, if the spiritual vibration
is not high enough to support the technology, the technology will run into what is called a
brick wall. Quite simply, there will be one thing that does not work and it will stop that entire
technology from moving forward until the vibration is high enough. You, meaning all humans,
have now reached a level of vibrational integrity that is starting to trigger the release of all
these blockages. You are beginning to find simple answers to these complex questions that
have been blocking much of the advancement of humanity. It is now going to happen at a very
rapid pace.

Vortex to Portal to Torus

We have shared with you before about vortexes. A vortex is simply energy moving in a circle.
One of the reasons we are speaking to you from the Keeper’s voice here in Las Vegas, is
because Las Vegas is a huge vortex. There are mountains on every side and when the energy –
or wind, if you wish – comes in then it whips around, circulates and causes a vortex. The Las
Vegas vortex has been used as a creation vortex, which is why all of these hotels are in the
middle of the desert. Now you are able to use these vortexes for something else, but the vortex
itself is really only on two planes; it is only in two dimensions of width and depth. What we
tell you is, when you take a vortex into three full dimensions and later into five dimensions,
you create a machine. It is a machine that each and every one of you carries around your
physical body; it turns into what is called a “tube torus.” The tube torus is an individual
energy cycle that is around every physical being, rock, mountain, and every blade of grass. It
is the point at which you connect to the universal energy, and it is in the area of technology
that you will see the most rapid movement in. Watch for the tube torus to show up in
technologies that will advance humanity greatly over the next six years. You will see major
changes in your technological advances, many of which will solve some of the challenges you
are having with your environment, such as pollution, and with your energies that you do not
know what to do with. These are all elements that are starting to reach a tipping point. If you
did not have the problem, it would not show up to be solved at this point. This is why many of
these things are showing up right now on your planet.

Settling Into a New Pattern

Yes, there is much more that will occur with the re-distribution of water, for there has to be a
new balance found. The planet now is wobbling differently because of the two earthquakes in
Chile and Japan. Much of that re-distribution is working very well. You are settling into a new
vibrational pattern, which is basically creating a new dimension to Earth. It is a place where
even planet Earth can now support an empowered being on its surface. That is what the Earth
is doing; she is not dying, but she is pregnant and about to give birth. What is she giving birth
to? It is to a new form of human that can carry a majority of your own true light; that is you.

113
This is why each one of you has very carefully chosen to be here at this moment, for it was
very critical for many of you. We have told you that there is no one on this planet that is
taking up space. That is not happening now, because there is a critical mass that was reached.
Those of you that have a seat for this journey, who have a ticket for the ride of your life, you
have made it. Yet do not ever think that you are a passenger. You are here on purpose. You
carry a part of Home that you are bringing to create this new empowered Earth, and right now
is the time to find it. We know that you are not confident in your own abilities. We know that
many of you ask, “What can I say that has not already been said?” We know that many of you
doubt your own abilities to channel your spirit You will not know until you try. Step out and
allow it to happen, for once the energy starts coming in you will adapt. We harmonize with
you and you harmonize with us. We can drop information in, not necessarily to take you to
higher levels but to give you confidence. For that is all humanity is missing, having the
confidence to step forward and to try something new.

Dear ones, play a new game. It is very simple. Create it. Find your joy and create something
around it, for it is not the perception that you have seen before. Your worries about this world
were about how you would support yourself, whether you were doing the right thing, making
a difference, and fulfilling your contracts. Soon, it will be, “How much fun can I have?” Your
focus will change quite drastically. Many of you will worry about it. You will think, “Oh, I
cannot do that unless I work hard.” But you can. You are going to find major changes going
on in your lives, in the opportunities in front of you. All we ask of you is that when you have
that opportunity, play a new game.

It is with the greatest of honor we ask you to treat each other with respect. Nurture one
another every chance you get. Know that it is a beautiful game you are playing and play well
together.

Espavo.

The group

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/play-a-new-game-from-the-group

114
11-11-11 The Cosmic Moment Is NOW!
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 22, 2011 at 2:25pm

11-11-11 The Cosmic Moment Is NOW!


by Patricia Diane Cota-Robles

www.eraofpeace.org

Eleven is the Master Number that reflects the transformation of the physical into the Divine.
On November 11, 2011, which is the eleventh day of the eleventh month of the eleventh year
of the new millennium, we have an unprecedented opportunity to add to the Light of the
world. There are myriad activities of Light and global meditations scheduled for that powerful
day, and all of them are weaving their Light into the unfolding Divine Plan. What I would like
to share with you today is the global activity of Light that the Company of Heaven has asked
those of us at the New Age Study of Humanity’s Purpose to orchestrate on behalf of ALL
Humanity and ALL Life evolving on this blessed planet. This event will fulfill a critical facet

115
of the Divine Plan, and it will enhance the plethora of Light-filled events that will take place
during this Cosmic Moment on Earth.

The events of 11-11-11 will be multifaceted and multidimensional, but one of the most
significant events involves a quantum shift in Earth’s Crystal Grid System. This is the system
that functions within the body of Mother Earth in the same way Humanity’s Chakras,
acupuncture meridians, and acupuncture points function in our bodies. The Crystal Grid
System is the vehicle through which the Light of God is flowing to increase the energy,
vibration, and consciousness of every atomic and subatomic particle and wave of precious
Life energy existing on Earth. This is the system through which Earth’s Ascension into the
5th-Dimensional Realms of Infinite Light is being victoriously accomplished.

The Company of Heaven has asked us to take a group of Lightworkers on a sacred two-week
pilgrimage to New Zealand during the influx of Light that will take place leading up to,
including, and following 11-11-11. The reason we have been asked to travel to New Zealand
is because of the critical role this sacred land is playing in Earth’s Ascension process. New
Zealand receives the first impulse of every new day for the planet, so the first frequencies of
11-11-11 will bathe New Zealand and then spread around the globe in a wave of resplendent
Light.

The Beings of Light have revealed that New Zealand serves as the Hands of Mother Earth. As
you know, we receive and transmit energy through our hands. Every acupuncture meridian is
represented within the acupuncture pressure points in our hands. The Light flowing through
our acupuncture meridians is the Lifeforce that nourishes and sustains every cell, gland,
muscle, organ, and function of our physical body. This is the Light that allows us to live,
move, think, and breathe. The Light we receive through our hands flows through every
acupuncture meridian and helps to unblock the areas in our body that are having trouble
receiving and assimilating the electronic Light substance that is our Gift of Life, our
Lifeforce, from our Father-Mother God, the Source of All That Is.

Mother Earth’s Crystal Grid System functions just like our acupuncture meridians. The Hands
of Mother Earth, New Zealand, likewise receive and transmit Light to help unblock the areas
in the body of Mother Earth that are having trouble assimilating the electronic Light substance
from our Father-Mother God. Our mission on this sacred pilgrimage is to serve as a mighty
transformer through which the Light of God will flow into the Hands of Mother Earth and
then be transmitted into every facet of the Crystal Grid System. The Divine Intent of this
mission is to unblock any area in Earth’s Crystal Grid System that might have difficulty
receiving and assimilating the monumental influx of Light that will occur on 11-11-11.

Even though there will only be 120 Lightworkers on this pilgrimage, this is a global activity
of Light. Every place on Earth where people abide is an acupuncture pressure point in the
body of Mother Earth. It is vital that people all over the world receive and assimilate the
expansion of Light that will be flowing through the Crystal Grid System to remove the
blockages in the body of Mother Earth. This will clear the way for the most powerful influx of
Light the Earth has ever experienced, on 11-11-11.

I will mention that this pilgrimage has been sold out for over a year, but in the last few days
we have had a couple of cancellations. If you have the heart call to join us on this great
adventure please go to our website, www.eraofpeace.org , and click on the link for 11-11-11
New Zealand Pilgrimage. For those of you who will be joining us in consciousness and

116
anchoring this amazing Light in other locations around the world, we want you to know that
the Company of Heaven and those of us who will be traveling to New Zealand are eternally
grateful for your willingness to help Humanity and all Life evolving on Earth with this vital
facet of the Divine Plan.

Our pilgrimage will begin on November 7th in Auckland, New Zealand. On November 8th,
we will have an open gathering for anyone in New Zealand who would like to come to
connect with us and weave his or her Light into our Chalice of Light. This gathering will be
free and open to the public. This open meeting will be held at Kadimah College from 7:30 to
9:30 p.m. The college is next to our hotel, Amora Auckland Hotel, 100 Greys Avenue,
Auckland, New Zealand.

If you want to join us in consciousness day-by-day as we travel to the power points we have
been guided to by the Company of Heaven, our itinerary is available on our website. Each day
a few of the meridians within Earth’s Crystal Grid System will be cleared and strengthened.
By 11-11-11 that phase of the Divine Plan will be complete.

On November 11, 2011, 11-11-11, we will have two activities of Light. First, for eleven
minutes, from 11:00 to 11:11 a.m. New Zealand time, our group, and Lightworkers organizing
activities of Light throughout New Zealand, will open the portal for the initial influx of the
11-11-11 wave of Light that will flow around the world, time zone by time zone. The
Company of Heaven is asking people everywhere on the planet to invoke their I AM Presence
and to expand their Heart Flames for eleven minutes, from 11:00 to 11:11 a.m, in their local
time zone. Through this focus of unified consciousness a portal of Light will be opened in
each vicinity. Then the unfathomable influx of Divine Light from 11-11-11 will flow into the
Crystal Grid System through these portals. The energy, vibration, and consciousness of every
particle of Life on Earth will be raised the maximum that Cosmic Law will allow.

11:00 a.m. New Zealand time on 11-11-11, is 2:00 p.m. Pacific Time on November 10, 2011,
or 5:00 p.m. Eastern Time on November 10, 2011. For other time zones Google: New Zealand
Time Converter.

After the portal is opened in New Zealand our group will continue our pilgrimage to the
beautiful Chateau Hotel Tongariro. There we will have a Ceremony of Light that is open to
New Zealanders. The ceremony will begin at 1:30 p.m. on 11-11-11. From 4:00 to 5:00 p.m.
we will have afternoon tea with the intention of giving people the chance to meet each other
and talk. There is a small charge of NZ $20. per person. If you are interested in joining this
activity of Light please e-mail Shirley at PattiCR11.11@gmail.com to reserve your space and
receive more information.

The Company of Heaven has given us a powerful meditation that we can all do starting now
and continuing through the assimilation of the 11-11-11 energies which will be completed on
11-22-11. The Divine Intent of this guided meditation is to heal every aspect of Humanity’s
physical, etheric, mental, and emotional bodies and the physical, etheric, mental, and
emotional bodies of Mother Earth the maximum that Cosmic Law will allow.

Our physical bodies are a reflection of Mother Earth’s body. We are One with the Earth and
she is One with us. As we draw the intensified frequencies of the Flame of Healing Through
the Infinite Power of Transmutation through each system in our bodies this Healing Light will
also flow through the correlating systems in the body of Mother Earth. The Flame of Healing

117
Through the Power of Infinite Transmutation is an exquisite emerald green Flame with a
violet radiance. According to the Company of Heaven, this Sacred Fire is the most powerful
frequency of Healing on the planet.

We have recently been given a very sacred piece of music that is intended to enhance our
body’s, and the body of Mother Earth’s, natural ability to heal itself. This special music is
being offered as a FREE download on our website. Just go to www.eraofpeace.org and click
on the link that says Musical Rapture. Please read the information given on the download
page, so you will fully understand what a sacred gift this music is and how to respect it and
receive the most benefit from it.

This music will greatly empower the following invocation which has been given to us by the
Company of Heaven to help us prepare for the Cosmic Moment of 11-11-11 and beyond.

Healing Visualization for 11-11-11

I AM sitting comfortably in my chair with my spine as straight as possible and my arms and
legs uncrossed. This allows me to be an open conduit for the emerald green Flame of Healing
Through the Infinite Power of Transmutation with its violet radiance.

I breathe in and out deeply, and I completely relax. My I AM Presence takes command, and
any tension, doubt or fear I may have just drops away.

This is a very special time just for me, and anything that I need to take care of will be waiting
for me when I AM through, so for the time being, I just let it go.

During this activity of Light, I AM drawing the Flame of Healing Through the Infinite Power
of Transmutation from the very Heart of my Father-Mother God. This gift from God flows
into every atomic and subatomic particle and wave of my four Earthly bodies, the Earthly
bodies of every man, woman, and child on Earth, and the physical, etheric, mental, and
emotional strata within the bodies of Mother Earth. As I invoke this Healing Activity of Light
for myself it is simultaneously taking place through all Humanity and Mother Earth in perfect
alignment with each person’s highest good and the Divine Plan, for we are One. There is no
separation. As this Healing Light enters the core of purity in every electron, it heals, restores,
and rejuvenates our bodies and transforms them into a state of vibrant health, eternal youth,
and God’s Infinite Perfection.

The Flame of Healing Through the Infinite Power of Transmutation enters the top of my head
and descends into the Flame of Divinity in my heart. As it merges with the Immortal
Victorious Threefold Flame in my heart, it expands out as a tremendous starburst and flows
through my Chakra system and my acupuncture meridians into the Crystal Grid System
within the body of Mother Earth. The Sacred Fire heals, cleanses, purifies, restores, and
transfigures every cell, organ, system, and function of my bodies back into vibrant health.

Now, with deep concentration, I visualize this emerald green and violet Flame as it passes
through my body system by system.

1. It begins by expanding through my physical brain structure, my spinal cord, nervous


system, Chakra system, acupuncture points, and the corresponding meridians removing every
trace of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame raises my conscious awareness

118
and increases my ability to use my thoughts and all of the aspects of my Chakra system to
empower my thinking process as I cocreate the infinite perfection of the New Earth.

2. Next the Healing Flame flows into my eyes—removing every trace of disease or
imbalance of any kind. The Healing Flame restores my eyes to perfect sight, allowing me to
see and recognize perfection in all Life.

3. The Healing Flame now flows into my ears—removing every trace of disease or imbalance
of any kind. The Healing Flame restores my ears to perfect hearing, allowing me to hear the
inner voice of my I AM Presence and the music of the spheres.

4. The Healing Flame now flows into my nostrils, sinuses, respiratory system, lungs, larynx,
vocal chords, trachea, bronchial tubes, and every function of my voice and breathing
apparatus—removing any trace of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame
enhances my breathing and enables me to absorb the maximum prana on the Holy Breath. I
now experience the fragrance and breath of the Holy Spirit, and I AM empowered to speak
with “the tongues of Angels.”

5. Next the Healing Flame flows into my mouth, teeth, gums, tongue, esophagus, stomach,
liver, gallbladder, small intestines, ileocecal valve, large intestines, appendix, colon, kidneys,
bladder and every aspect of my digestive and elimination systems— removing every trace of
disease or imbalance of any kind. The Healing Flame restores all of these aspects of my
digestive system, allowing me to purify my body and to assimilate my food and drink
perfectly.

6. Next the Healing Flame flows into my spiritual brain centers: my pituitary, pineal,
hypothalamus glands and the ganglionic centers at the base of my brain. It flows into the
remainder of my endocrine system, my thyroid, thymus, pancreas, spleen, adrenal glands,
gonads, and all other glands associated with this ductless system—removing every trace of
disease or imbalance of any kind. The Healing Flame restores all of these facets of my body
to perfect balance and function.

7. Next the Healing Flame flows into my circulatory system: my lymphatic system, lymph
nodes, and lymphatic fluid. It flows to the muscle of my heart, the chambers, valves, veins,
arteries, capillaries, my red, and white blood cells, and my bone marrow removing every trace
of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame restores every aspect of my
circulatory system, allowing me to utilize my Lifeforce with balance and harmony,
empowering my feelings with Love, as I cocreate the infinite perfection of the New Earth and
empower our New Planetary CAUSE of Divine Love.

8. The Healing Flame now flows into my reproductive system, my female or male organs—
removing every trace of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame restores every
aspect of my reproductive system, allowing me to hold the sacred space for myself or anyone
else who is destined to bring in the children of the New Earth. I AM creating a clear chalice in
every mother and father, a Holy Grail, through which these precious children will be born into
the physical plane. These transfigured reproductive systems will enable the incoming children
to have perfect vehicles through which they will assist in cocreating the New Earth.

9. Next the Healing Flame flows into my skeletal and my muscular systems: my bones,
muscles, joints, tendons, ligaments, cartilage, fat cells and connective tissue—removing every

119
trace of disease or imbalance of any kind. The Healing Flame restores every aspect of these
systems, flooding me with strength and eternal youth.

10. The Healing Flame now flows through my skin, hair, nails, and every other aspect of my
physical, etheric, mental, and emotional bodies removing every trace of disease or imbalance
of any kind. The Healing Flame restores my bodies transfiguring me into the Immaculate
Concept of my Solar Light Bodies of Vibrant Health, Eternal Youth, and Infinite Perfection,

11. Now, with this emerald green and violet Healing Flame pulsating in, through, and around
every electron of Humanity’s Earthly bodies and the bodies of Mother Earth, I ask the
Legions of Light associated with this Sacred Fire to maintain and sustain this Activity of
Healing Light in through and around every atomic and subatomic particle and wave of Life on
Earth until we are ALL wholly Ascended and FREE. And so it is, Beloved I AM.

SPECIAL NOTE: I have done an interview about 11-11-11 with Julie Hart on her online
program CALL TO AWAKEN. It will air October 27, 2011, at 5:00 p.m. Pacific Time or 8:00
p.m. Eastern Time. If you would like to register for the program just go to
www.calltoawaken.com

Patricia Diane Cota-Robles


New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
http://eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose


PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as
long as it is not altered and the proper credit line is included.

©2011 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in
the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage,
empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these
wondrous but often challenging times.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/11-11-11-the-cosmic-moment-is-now

120
ARKTURUSLULAR - 11:11:11
PORTALLARI
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 22, 2011 at 3:00pm

ARKTURUSLULAR - 11:11:11
PORTALLARI

Suzan Caroll

12 Ekim 2011

Sevgili Arkturuslular,

Lütfen bu sabah uyandığımda gördüğüm vizyonları anlamama yardım edin.

121
Önce muazzam bir Portal gördüm, şimdi bunu açıklamaya çalışacağım. Portalın ortasında
parlak pembe bir açıklık vardı, oradan enerji çıkıyordu. Portal dışına birçok renklerin
yayıldığı mükemmel bir çember idi.

Sonra şöyle bir şeyler işittim, “O başladı, savaş sona erdi veya o sona erdi.”

Sonra bir şeylerin üzerinden dışarı çıkan insanlar gördüm. Bu sanki bir denizaltının kapağının
açılması gibiydi ve onların bir tür uzay elbisesi veya derin deniz dalgıç giysileri vardı. Onların
yüzlerinde kocaman gülümsemeler vardı ve hepsi çok mutluydular.

Bu imgeyi görünce ilk izlenimim İllüminati’nin yarattığı ve mağaralar yok edildiğinde


ortadan yok olan yer altı şehirlerindeki insanların şimdi ilk kez dünyanın yüzeyine
çıkmalarıydı. Bu insanların yerin derinliklerinden çıkıp geldiklerini ve çağlardır ilk kez doğal
gün ışığını gördüklerini hissettim.

Biten “savaş”ın çoğu insanın yapılmakta olduğunu bile bilmedikleri savaş olduğunu
hissediyorum.

Sevgili Suzille,

Evet, okuyucularına aktarman için bu sabah sana bir mesaj gönderdik. Karanlık olanların
yanlışlarının “temizlenmesi” neredeyse tamamlanıyor ve 11:11:11’deki sayısız Portal açılışları
için zamanında bitirilecek. Elbette bu Portal açılışları sadece onları “görmeye” gönüllü olanlar
tarafından algılanacak ve her insan tarafından kendi kişisel eğilimlerine göre algılanacak.
Dünya üzerindeki sakinlerin engin çeşitliliği nedeniyle, bu her zaman bu şekilde olmalıdır.
Buna ek olarak, deniz memelileri büyük okyanuslarda ve engin sularda Portal açılışlarında
çok etkili olacaklar.

Bu Portalların açılışı korkutucu olmayacak, çünkü bunlar dördüncü boyutun ortaları ve


beşinci boyutun alt seviyeleri ile tınlar. Bu nedenle, sadece kendi çok boyutlu algılarını geri
kazananlar bu portalların orada olduklarını bilecekler. İletişim sistemlerin vasıtasıyla bunu
dağıtman için bu mesajı veriyoruz.

Yeraltından yüzeye çıkan insanlar ile ilgili izlenimin kısmen doğru idi, bir zamanlar karanlık
olanların yer altı mağaralarında/şehirlerinde yaşayan büyük bir grup son zamanlarda kaçtı. Bu
uzun bir süredir herkesin üzerinde çalışmakta olduğu çok büyük gizli bir misyondu. Bu
insanlar yeterince güvende hissettiklerinde ve yeterince insan onların paylaşacağı bilgileri
tolere edebildiğinde, onlar hikayelerini anlatacaklar. Bu muhtemelen birçok Portalın
açılışından sonra olacak, bu Portallardan gelen çok yüksek frekanslı ışık ve sevgi hala
uyumakta olan birçok insanı uyandırmaya hizmet edecek.

Bu Portallar daha önce açılamazdı, çünkü onların yüksek frekansı onları algılayabilenlerin
düşüncelerini, duygularını ve çok boyutlu yeteneklerini yoğun şekilde yükseltir. Diğer
taraftan, bunlar ayrıca başkaları üzerinde güce ve kontrole sahip olabildikleri realiteyi terk
etmeyi istemeyenlerin korkularını ve öfkesini de yükseltir. Bu sonraki nedenden dolayı bu
Portalların açılışını sonraki aya kadar erteledik. Sonunda, karanlık olanlar tarafından
yansıtılmakta ve kayıp olanlar tarafından kabul edilmekte olan korkuyu dengelemek için
yeterince Işık ve Sevgi var.

122
Işıkişçilerinin ve Gezegensel Yükseliş Ekibinin üyelerinin bazıları açılan Portalları
algılayabilecek ve bunların içine doğru yolculuk yapabilecek. Diğer taraftan, bu deneyim için
henüz hazır olmayanlar açılan Portallardan dışarı yayılan ışık ve sevginin geniş frekansından
faydalanacaklar. Realitenin eski yollarına sıkıca tutunanların hoşnutlukları yakında sarsılacak,
ama bu sadece sevgi dolu bir tarzda gerçekleşecek. Tersine, onların çoğu neden olduğunu
bilmeden anında kendilerinin yüksek frekanslı ifadelerine aktive olacaklar.

Şu anda sandığınız gibi, dünyanın derinlerinden yukarı çıkanlar sadece mağaralardakiler


değil. Ya Portallar açıldıktan ya da kapandıktan sonra veya açılış sırasında, İç Dünyanın
üyelerinin çoğu kendi yüksek dördüncü – beşinci boyut realitelerinin güvenliğini terk edip
Gaia’nın yüzeyini ziyaret etmek için rezonanslarını düşürmeye gönüllü oldular. Eğer
uyumlanırsanız, şu anda onların hazırlıklarını hissedersiniz. Onlar bizim Ortaya Çıkışımızın
ve İnişimizin öncüleridir. Onların kendi insan aileleri ile tekrar buluşmalarından ne kadar
mutlu olduklarını vizyonlarınızda görebilirsiniz. Onların yeraltından çıkan derin deniz
dalgıçları olduğunu düşündün, çünkü sizin ortamınıza kademeli şekilde ayarlanmak için özel
giysiler giymek zorunda olabilirler.

Şu anda işittiğiniz gibi, bu olaylar Gerçeği algılamaya hazır olanlar ve olmayanlar arasındaki
dünyaların ayrılmasını sembolize edecek. Bu algıların hepsi dördüncü boyutun ortası ve üzeri
ve hatta beşinci boyutun eşiğinin frekans hızındadır.

Söylediğimiz gibi, realitenizin üyelerinin çoğu için, Portallar çok boyutlu ışık ve koşulsuz
sevgi armağanlarını paylaşmak için sizin fiziksel realitenize açılacaklar. Portallara ve içine
yolculuk etmek için, iç geçidi kolayca bulabilen ve Portal yolculuğunun ince sanatını
hatırlayan Çokboyutlu BENLİĞİNİZE tamamen teslim olmalısınız. Kitlelerden gizli tutulan
birçok sırdan biri, ordunuzun uzun yıllardır Yıldız Kapılarını, insan yapımı Portalları
kullanmakta olduğudur. Buna ek olarak, yakında yayınlanacak birçok patentlerden biri
yolculuğun yükünü sona erdirecek ve her yere sadece birkaç dakikada ulaştırabilecek küçük
Ulaşım Portallarıdır.

Bu bilgiyi okuyanlardan bazıları bunu imkansız olarak görecekler. Neyse ki, onlar bu olaylar
tarafından korkutulmayacaklar, çünkü onların eskiye bağlılıkları ve yeninin korkusu onların
bilinçlerini bu olayları algılayamayacakları bir seviyeye sınırlar. Size beşinci boyutun çok
uzak veya çok yükseklerdeki bir “yer” olmadığını hatırlatırız. Beşinci boyut Yeni Dünyası tam
BURADA – ŞİMDİ, ama üçüncü boyutun algılarıyla algılanamayan bir frekansta tınlıyor.
“Hayal gücüne” güvenmenizi ve “rüyalarınızdan” gelen mesajlara inanmanızı teşvik ediyoruz,
çünkü rüyalar sizin dördüncü boyut deneyimlerinizdir ve hayal gücünüz sizin beşinci boyut
düşüncenizdir.

Birçok Portallara uyanırken ve Portallara yolculuk yaparken, uyanış sürecinizde öğreniş


olduğunuz her şeyi hatırlamanıza izin verin ve Yüksek Kalbiniz ile dinleyin. Bilginin
Tacınızından gelmesine izin verin, onu Üçüncü Gözünüz ile algılayın ve Yüksek Kalbinizde
algılarınızın anlamını anlayın. Bu şekilde, sizi korkutabilecek ve rezonansınızı düşürebilecek
herhangi bir fenomenden korunursunuz. Bu korumanın güvenliğinde, koşulsuz sevgi ve vecd
dolu sevinç ile deneyiminizin “rotasında” kalabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/arkturuslular-11-11-11-portallari

123
ARKTURUSLULAR - 24 Eylül 2011'de Ne
Oldu?
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 22, 2011 at 3:00pm

ARKTURUSLULAR - 24 Eylül 2011'de Ne


Oldu?

Suzan Caroll

25 Eylül 2011

124
24 Eylül cumartesi günü, birçoğunuz aniden tam bir yorgunluk yaşadınız. Belki, bunun sadece
yorgunluk olmadığını, yüksek seviyelerde ve/veya Gaia’nın bedeninde bir şeylerin
gerçekleştiği anlamına geldiğini anladınız. Ondan sonra, birçoğunuz Işıkbeden olmanın yoğun
deneyimlerini yaşadınız. Lütfen zaman olmadığını hatırlayın, bu nedenle “ondan sonra” sıralı
zamana bağlı değildir, bilincinizi o enerjiyi yeniden ziyaret etmeye yetecek kadar yükseltme
fırsatı olduğunu hatırlayın. Sıklıkla, dünyadakiler muazzam yüklemeyi yorgunluk olarak
deneyimler, ama çok derin meditasyon haline girmeleri için yeterince güvenli bir yer
bulabilinceye kadar, o yüklemenin frekansının veya anlamının bilincinde olamazlar.

Farkındalığınız için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi etrafınızda bizi daha iyi
hissedebilmeniz için sizleri koşulsuz sevgimiz ile sarmalıyoruz. Sunduğumuz korumayı
hissedin. Böyle yüksek bir frekans veya yoğunluğu deneyimledikten sonra formunuza tam
olarak yeniden giremeyeceğinizden endişeli olduğunuzu biliyoruz. Kaygılanmayın, çünkü
yükselişin sonraki aşamasında size yardımcı olmak için bizler her zaman olduğu gibi
buradayız. Bu sonraki aşama deneyimlediğiniz yüksek frekansları Gaia’nın bedenine
topraklamayı kapsıyor.

Meditasyonlarınız sırasında veya hatta olağan yaşamınızda bizden büyük yüklemeler


alabileceğinizi biliyoruz. Ancak, enerji dünyasal bedeniniz için o kadar yoğun ki, o anda
yapabileceğiniz tek şey o bilgiyi dosyalamak ve bedeninize bağlı kalmaya çalışmaktır. Bu tür
bir deneyimden sonra formunuza geri dönmek sizin için zordur, ama bunu pratik ile çok daha
kolay gerçekleştireceksiniz. Diğer taraftan, yükselenlerin hiç biri “sadece” üçüncü boyut
formuna geri dönmeyecekler, çünkü siz hepiniz iki realitede veya daha fazla realitede
yaşamaya başlıyorsunuz.

Suzille öncelikle Athena Yıldız Gemisindeki ikinci yaşam realitesini ziyaret etti. O şimdi
beşinci boyut Yeni Dünyasındaki ikinci paralel realitesine bilincini topraklıyor ve orayı
ziyaret ediyor. Hepinize, kendinizi beşinci boyut realitesine tam olarak toprakladığınızda, o
dünyanın sizin asıl realiteniz olacağını ve üçüncü boyut Dünyasının ikincil realiteniz olacağını
söylüyoruz. Asıl realite ile ikincil realite arasındaki fark nedir? Asıl realiteniz ve/veya
realiteleriniz yaşadığınız yerlerdir. Diğer taraftan, ikincil realiteniz ziyaret ettiğiniz yerdir.

Şu anda üçüncü boyut Dünya üzerinde yaşamanız ve beşinci boyut realitelerin ziyaret etmeniz
gibi, giderek kendinizi beşinci boyut realitelerinin birinde veya birkaçında yaşarken ve
üçüncü boyuttaki yükselen Dünyayı ziyaret ederken algılayacaksınız. Hatırlayın, beşinci
boyutta ve ötesinde aynı ŞİMDİ anında birden çok realiteyi kolayca deneyimleyebilirsiniz. Bu
gerçekten dolayı, bir taneden çok beşinci boyut asıl realiteniz olabilir. Bu nedenle, beşinci
boyut realitesine tam olarak topraklandığınızda, yükselen Dünya “yaşadığınız yer” olarak
kalabilirken, ayrıca beşinci boyut yaşamlarınızı yaşamayı deneyimlersiniz.

Bilincinizi Yeni Dünyada toprakladığınızda, bilincinizi Dünyanın beşinci boyutunun


ortalarında ve ötesinde topraklama sürecine başlarsınız. Dünyasal bedeninizde iken
zorluğunuz, fiziksel realitenizin illüzyon olduğuna ve TÜM beşinci boyut realitelerinizin (ve
ötesinin) gerçek Yuvanız olduğuna inanmanızdır. Yükselişi seçen herkes bu zorluğu
yaşayacak.

Bazılarınız öğretmenlersiniz ve deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşmak sizin Misyonunuzdur.


Deneyimleri yazmak ve paylaşmak herkesin misyonu değildir. Yine de, deneyimlerinizi
yazma işlemi, boyutlararası yolculuğunuzun tamamlanmasında dünyasal bedeninize tamamen

125
yeniden girmenize büyük ölçüde yardımcı olur. Günlük işlerinize devam etmeden önce
fiziksel formunuzda tam olarak topraklanmanızı hatırlatıyoruz.

İlk başlarda, tekrar üçüncü boyutun alt frekanslarında olduğunuzu gördüğünüz zaman üzüntü
ve hatta depresyon yaşayabilirsiniz. “Beşinci boyutsal olma” deneyiminden sonra, “Yuva
hastalığını” hissetmek yaygındır. Bu his farkındalığınıza geldiği zaman, bunu süreciniz izin
verdiği sıklıkla Yuvaya geri dönme niyetlerinizi oluşturmak için bir pusula olarak kullanın.
Herkes kendi eşsiz Yükseliş Süreci versiyonuna sahiptir. Gaia’nın imza frekansı olan aynı
realitenin farklı versiyonlarını yaratan, yaşam formlarının bu engin çeşitliliğidir.

“Karanlığın” kontrolü elinde tuttuğu görülürken, bu çeşitlilik üçüncü boyut kutupluluğunun


derinlerinde birçok problemlere neden oldu. Karanlık kutup kontrole sahipti, çünkü onlar
“Kendine Hizmet” paradigması altında işlev yapıyor ve başkalarına özen göstermeye
gereksinim duymuyor. Bu nedenle, “başkaları” olarak algıladıklarına acımasız ve zalim
olabiliyorlar. Dünya ve onun tüm sakinleri, tüm düşüncelerin ve hislerin gönderene anında
geri döndüğü Kozmik Uzay bölgesine giriyor.

Bundan dolayı, eğer sevgi, uyum ve tüm yaşam için özen düşünceleri ve hislerine sahipseniz,
rezonansa gireceğiniz realite versiyonu budur. Diğer taraftan, eğer birilerinin başkalarına zarar
verme niyeti varsa, bu düşünceler anında o zararı kendilerine getirir. Bu nedenle, sevgililer,
karanlık olduğu görülen “başkaları” için üzülmenize gerek yok. Yuvaya yolculuğunuzda
ilerlerken, “başkalarını” giderek daha az düşüneceksiniz, çünkü tüm yaşam ile BİR
hissedeceksiniz. Bunun yanısıra, zarar, kontrol, sınırlama ve ayrılıkların korku verici
düşünceleri giderek hafızanızdan silinecek.

Bazılarınız üçüncü boyutu “terkederek” bir şeyleri veya birilerini kaybedeceğinizden


korkuyor olabilirsiniz. Bu düşünceler sadece yaralı ego – benliğinizin sınırlı düşünmesidir.
Sevgi dolu bir anne babanın oyuncağını kaybeden çocuklarına daha iyi bir oyuncak vererek
avutmaları gibi, egonuz önünüzde açılan güzel realite ile avunacak, dikkati dağılacak,
kaybolduğu görülen realiteyi unutacak. Bunun yanı sıra, gereksinim duyduğunuzda tezahür
ettirme gücüne sahip olduğunuz zaman ve seçtiğiniz herhangi bir realiteyi ziyaret
edebildiğiniz zaman, herhangi bir şeyi nasıl kaybedebilirsiniz?

Beşinci boyutun ortalarındaki dünyalara girmeden önce bir hazırlanma realitesine çok
benzeyen Yeni Dünyada, gereksinimleriniz “yeni teknoloji” ile karşılanacak. Bu yeni teknoloji
aslında yıllardır ortalarda, ama karanlık olanlar bunu sizden gizlediler. Onlar bu yeteneğe
sahipti, çünkü dünyadakilerin çoğu onların kendi yükseliş süreçlerinde hala “çocuktur”. Bu
nedenle, onlar iyi olan veya olmayan dışsal otorite figürlerine sahip idiler ve onların otorite
figürlerinin onlara nasıl davrandıkları üzerinde kontrolleri yoktu. Bu zihniyet Atlantis’in
çöküşünden sonraki ilk günlerden kaldı.

Lemurya ve Atlantis’in çökmesi nedeniyle, Gaia’nın frekansı çok alçak bir frekansa düştü.
Bundan dolayı, gönderilen enerjinin gönderene geri dönmesi uzun “zaman” sürüyordu.
Enerjisel geri dönmenin bu gecikmesinden dolayı Karma Yasası oluşturuldu, böylece
gönderilen enerji başka bir hayatta geri dönse bile, geri gelecekti. Bu yasa sadece karanlık
olanlara öğretmek için değildi, ayrıca ışığı seçenlere yardımcı olmak içindi. İyi bildiğiniz gibi,
şu ana kadar, bir insan tüm yaşamını hizmet yaparak veya önemli sosyal bir katkıya katılarak
geçirebilirdi, ama sevgi dolu enerjilerin geri dönüşü OLMAZDI. Bunlar başka
enkarnasyonlarda çok “şanslı” oldukları görünen kişilerdir.

126
Şimdi, artık ölüm ve yeniden doğuşu deneyimlemeyeceksiniz. Beşinci boyut realitelerinizde
ve ötesinde, o yaşam – ifadesinin deneyimlerini tamamladığınızı hissedinceye kadar
formunuzu sürdüreceksiniz. Sonra, o yaşamı tamamladığınızı hissettiğiniz zaman, formunuzu
gönüllü olarak parçalayacaksınız ve saf bilince geri döneceksiniz. Ayrıca, birden çok realite
ile bilinçli bağlantıyı sürdürebileceksiniz. Bu şekilde, form içinde birçok süregiden
maceralarınızın mozaik resmini yaratabilirsiniz.

Bu mesajı bitirmeden önce, ezici tükenme dalgası hissettiğiniz Cumartesi günü neler
deneyimlediğinizi açıklayacağız. Sevgililer, Dünyanın kendi rezonant frekansında dev bir
sıçrama yapabildiğini söylemekten hoşnutuz. Bu, Onun tüm sakinlerinin Gaia’nın bilinci ile
rezonansta olmak için kendi bilinçlerini yeniden ayarlamalarına neden oldu. Biraz önce
söylediğimiz gibi, bu yüksek frekans Dünyadaki birçok “Kendine Hizmet” insanını
Matriksten dışarı postalayacak. Bir realitede kalmak için, bilincinizin o realitenin rezonansına
uyması gereklidir. Bu nedenle, Gaia’nın yükselen frekansını sürdüremeyenler Onun formuna
artık tutunamayacaklar.

Başka bir deyişle, Gaia Kendi formunun yüksek ifadelerine yükselişine başladı. Siz Onunla
birlikte yükselirken, birçok karanlık ifadeler basitçe realitenizden yok olacak. Tek
YAPMANIZ gereken, Gaia’nın yükselişi ile rezonansta olan bilinç halini sürdürmektir. Ve,
yüksek ışığın indirilmesi deneyimini kişisel olarak deneyimlediğiniz her seferinde, lütfen bu
yüksek ışığı Dünya Ananız ile paylaşmaya devam edin. Bu şekilde, insan ve gezegen TEK
Varlık olarak beşinci boyut ifadelerine geri döner. Mesajımızı sevgili Gaia’nın şükran
mesajıyla bitireceğiz.

Gezegenimin sevgili üyeleri,

İnsan olsun olmasın hepinize formum üzerinde kaldığınız ve yükselişime yardımcı olduğunuz
için en derin minnettarlığımı göndermek istiyorum. Bana sevginizi göndermeye ve harika,
çokboyutlu yolculuklarınızı bedenime topraklamaya devam ettiniz. Dahası, birçoğunuz kişisel
yükselişinize devam etmek için bedenimi terk edebilirdiniz, ama Gezegensel Yükselişimize
yardımcı olmak için benimle birlikte kaldınız. Hepiniz sesim olmak ve bedenim korumak için
yorulmak bilmeden çalıştınız. Fedakarlıklarınızın boşa gitmediğini bilmenizi istiyorum, çünkü
büyük katkılarınız YUVAYA Yolculuğumuza başlamak için benim için çok önemliydi.

Koşulsuz Sevgiyle,

Gaia, Anneniz ve Gezegensel BENLİĞİNİZ

(Çeviri: Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/arkturuslular-24-eylul-2011-de-ne-oldu

127
PLEİADES MESAJI - GELECEK
GÜNLER - 11 Ekim 2011
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 22, 2011 at 3:05pm

PLEİADES MESAJI - GELECEK GÜNLER

James Gilliland

11 Ekim 2011

Dünyadaki karışıklığı ele alan ileri varlıklar kurulunda doğası çokboyutlu olan birçok
toplantılar yapıldı. Hepimizin oturduğumuz ve ifade ettiğimiz bir birleşik alan vardır ve

128
milyonlarca ruhun adalet için haykırmaları nedeniyle, tiranlığın ve aldatmanın sonu ele alındı.
Bu konuyu tartışan konseyler ve konsorsiyumlar vardır. Kadim zamanlarda son büyük
koloniler Atlantis ve Mu veya Lemurya Pleiades kaynaklı idi. Yerli Amerikalı Büyükler,
Güney Amerikalı Büyükler, Endonezyalı Büyükler, Hawaiili Büyükler ve birçok diğerleri ile
konuşursanız, onların hepsi Pleiadeslilerden kadim orijinleri olarak söz ederler. Pleiadeslilerin
Gaia’da en büyük genetik stokları vardır, sadece insan değil, bitki ve hayvan olarak da. Onlar
uzun zaman önceden yeryüzünü oluşturanlar idi. Bu deneye katılmak için gelip giden diğer
Yıldız Ulusları vardı, onların bazıları deneyi gaspeden daha az gelişmiş ruhlardı.

Ayrıca Archon’lar olarak sözedilen, İnsanlığın ve Dünyanın evrimini gaspetmekte ve raydan


çıkarmakta rol oynayan görülmeyen varlıklar vardır. Bunlar birçok isimlerle anılan düşük 4B
yoğunluk varlıklarıdır. Sadece bu galaksi değil, diğer galaksiler de bu görünen ve görünmeyen
negatif etkiler ile baş etmektedir. Elitler (İllüminati) başkaları üzerinde güç elde etme
ritüellerine bu etkileri çağırmaktalar, ama bunu yaparken kendi ruhlarını kaybediyorlar ve bu
varlıklar tarafından ele geçiriliyorlar. Şu anda farkında olmadığımız şey, bu negatif etkilerin
yukarıda ve aşağıda temizlenmekte olmasıdır. Küresel elitlerin dayandığı temel ızgara ve güç
üsleri azalıyor ve çöküyor. Tanrılar görünmeyen şekillerde çalışıyor. Şimdi neden Tanrının
çoğul olduğunu sormadan önce, Elohim’in çoğul olduğunu biliyorsunuz ve Genesis’in doğru
tercümesinde, “Başlangıçta tüm Babaların Babası cennetleri ve Dünyayı yaratan Tanrıları
yarattı” der.

Tanrı ne erkek ne de dişidir, o bir frekanstır ve bir kuvvettir, ilahi zekadır; çoklu evrenlerde
tüm planlarda ve boyutlarda her zaman her yerde var olandır. Sakallı erkek Tanrı imajı
Annunaki’den geldi, Dünyaya göklerin Cennetinden gelen, teknolojik olarak ileri Tanrı
benzeri varlıklar. Bunların bazıları Yaratıcıya tüm Yaradılışta hizmet eden iyi varlıklar idi,
diğerleri kendine hizmet eden kötücül varlıklardı, dinin bölünmeleri çoğunlukla buradan
gerçekleşti. En kadim anlayışlarda Tanrı dişi idi, bu galaksinin merkezi kara deliktir, bu kara
delikten her şey ortaya çıkar, tüm yaşam birbirine bağlıdır ve ailedir. Bu, yaradılış süreci ve
bilim insanlarının big bang dediği şey ile daha fazla uyumludur.

Dişili görünmeyen etkilerle birlikte azaltan ve baskılayan, İnsanlık ve Dünyadan ayrı olan
Tanrının birçok erkek imgeleri evrimde ciddi dengesizlikler ve yanlış yönelimler yarattı. Bu,
düzeltilme sürecindedir. En yüksek seviyedeki konseyler ve konsorsiyumlar Pleiadeslilerin en
fazla insan ve genetik stoğuna, ayrıca bu dengesizliği düzeltme ve İnsanlığın ve Dünyanın
evrimini kendi orijinal rotasına yeniden yönlendirme sorumluluğuna sahip olduğu konusunda
anlaştılar. Bu en yüksek seviyeden çokboyutlu bir çabadır. Andromedalılar, Siriuslular,
Arkturuslular, Orion Işık Konseyi, Pleaidesliler ve sayısız diğerleri kontrolcüler ile yüksek
boyutlarda başa çıktılar ve şimdi Dünyada onların hakkından geliyorlar. Bunu bu seviyede
nasıl göreceğimiz negatif sistemde nasıl sağlam şekilde yerleştiğimize ve birbirimizle ve
Dünya ile uyum içinde yaşamaktan ne kadar uzak olduğumuza bağlıdır.

Pleiadesliler geçmişi salıvermek için burada olduklarını söylüyorlar, Dünyaya şifa geliyor.
Onlar bunu spiritüel ve enerjisel olarak yapıyorlar, fiziksel olana inen yol boyunca. Tiranlık
ve ayrılığın bilinç ve enerji ızgaraları sona yaklaşıyor. Görünmeyen negatif etkiler ile
çalışmayı ve onları davet etmeyi seçen elitler için negatif destek sistemleri de sona yaklaşıyor.
Bir zamanlar saklı olan şeyler herkesin görmesi için ifşa edilecek ve bunlar görüldüğünde
kitleler hızla uyanacak ve buna göre hareket edecek. Kadim atalarınız geri dönüyor, onlar
iyilikseverdir ve yeni bir rota oluşturmak için buradalar. Savaşlar, hastalık, dizginsiz
açgözlülük ve insanlık pahasına kar, çıkar da sona yaklaşıyor. Onlar her yerde açığa
çıkıyorlar. Bu onların sessizce gidecekleri anlamına gelmiyor. Onlar gidecekler, başka

129
seçimleri yok, ne Dünya ne de Evren onların realitesini desteklemiyor. Direkt biliş, telepati,
titreşime hassaslık onları, artık onların gündemlerine katılmayacak olan uyanan kitlelerden
izole edecek. Onların insanlığa, doğaya ve Dünyanın bedenine saygıları olmadığından, kendi
bedenleri çökecek. Hiçbir ilaç, makine veya negatif etki onları ayağa kaldırmayacak.

Şu an ve Kasım arasında büyük değişimler göreceksiniz, insanın insanlığın ve doğanın tüm


fasetleriyle uyum içinde yaşadığı yeni dünyayı yaratacak zaman. Eski dünya hızla küçülüyor.
Aynı hızlanma herkes için barış ve refahın yeni dünyasının tezahürünü destekleyecek. Birlik
bilinci gelecek’tir. Dalgaya binin. Geçmişi bırakın ve geleceğe güvenin, aynı zamanda
yolculuğunuza rehberlik etmesi için içinizdeki Tanrıya güvenin. Eski dünyaya katılmayın
veya insanlığa ve Dünyaya zararlı olacak şekilde davranmayın. Dünyanın geleceği
oluşturuldu, bu gelecekle birlikte akmanız veya ona karşı akmanız size bağlı. Seçimleriniz
yarınınızı belirleyecek.

James Gilliland

www.eceti.org

(Çeviri: Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/pleiades-mesaji-gelecek-gunler-11-ekim-
2011

Mutluluk Kimin Sorumluluğu Olmalı


 Posted by Sibel Kavunoğlu on October 23, 2011 at 10:25pm

130
Zaman zaman hayatımıza giren kişilerin bizi güvende hissettirmelerini ve mutlu etmelerini
bekleriz. Neyse ki çok şanslıyız bu şehirde, kendini insanları mutlu etmeye adamış büyük bir
insan grubu var. Peki biz neden hala mutlu olamıyoruz?

Genelde en çok yaptığımız hatalardan birisi; sevgiyi ihtiyaçların karşılanması olarak


tanımlıyor olmamız. İlişkilerde ihtiyaçlar karşılandıkça biri diğeri için vazgeçilmez hale
geliyor. Bir müddet sonra arzu ve istekler erteleniyor ve kişisel özgürlükten feragat etmeler
başlıyor. Sonunda bu ikili bağımlılık hali, rahatsız edici oluyor, kişi başlangıçtaki amacını ve
buraya kadar geliş sürecini unutup; ya yargılamaya başlıyor ya sevdiğini terk ediyor ya da
bulunduğu ortamı değiştiriyor. Yani sonuçlar değiştirilerek çözüm üretilmeye çalışılıyor.
Hatta daha ileriye gidilerek önceki kişiden alınamayan her ne ise diğer bir kişiden talep
edilmeye başlanıyor. Halbuki hayatımıza girip çıkan kişilerin arasında kan bağı dahi yok. Hiç
bir zaman hiçbir şartta o eski anı unutulmuyor.

Aslında ta başından beri bizi nelerin mutlu edeceğine odaklansak, başkalarından beklediğimiz
sevgiyi önce kendimize versek; dışarıdan herhangi bir şey talepte bulunmamıza gerek
kalmayacak. Bu durumu bir filmde gördüğümüz yemeği dünyaca ünlü bir aşçının pişirmesini
istememize benzetebiliriz. Aşçı engin tecrübesine dayanarak kendisine anlatılana en çok
benzeyen yemeği yapıp önümüze getirir, yemek çok lezzetli olabilir ama yine de aklınız
seyrettiğimiz filmdeki yemekte kalacaktır. Halbuki filmdeki yemeğin tadını tatmış olsaydınız,
yemeği daha iyi tarif ediyor olacak ve dünyaca ünlü aşçınız arzuladığımız yemeği pişiriyor
olacaktı. Sonuç olarak hem yediğimiz yemekten keyif almış, hem de aşçı yaptığı işten gurur
duymuş olacaktı. Anlayacağınız tam bir kazan kazan durumu ortaya çıkacaktı.

İşte aynı şekilde önce insanların sizi mutlu etmesi yerine mutlu olmanın sizin için ne ifade
ettiğini bulmaya odaklandığınızda, arzuladığınız mutluluğu bizzat kendi kendinize
sağladığınızda mutluluk yüzdeniz bir anda %80 belki de %100 lere çıkabilir. Artık bundan
sonrasında hayatınızdaki kişiler %80’nin üzerini rahatlıkla tamamlayabilir hatta %100 ün
üstüne çıkabilirler.

Unutmayın arzuladığımız sevginin ve mutlu olma halinin nasıl bir şey olduğunu bilmezsek
diğerlerinin bize sundukları sevgi ve mutluluğu da tam idrak edemeyiz. Karşımızdaki sadece
elinden geleni yani kendi bildiğini yapar, sizin istediğinizi değil.

Sevgi ve mutluluğunun sizin için anlamını keşfetmek, hayatımızdaki deneyimlerin “ Neden-


sonuç” ilişkisini kurmak, duyguları bütünleştirmekle olur. Bunu sağlayan tek şey anda
kalmaktır. Anda kalmayı sağlayan en iyi jimnastik hareketi ise meditasyondur.

Hadi bugün başlayın ve diğerlerine yaptığınız gibi kendinizle birlikte olun….. Çünkü mutlu
olmak sadece ve sadece sizin sorumluluğunuzdur…..

Yazımı Sogyal Rinpoche’nin The Tibetan Book of Living&Dying kitabında bahsettiği “5


bölümlük Otobiyografi” isimli şiirle bitirmek istiyorum.

1-Sokakta aşağıya doğru yürüyorum


Yürüyüş yolumda bir derin bir delik görüyorum
Deliğin içine düştüm
Kayboldum.. umutsuz durumdayım
Burada olmak benim hatam değil
Sonsuza kadar buradayım, çıkışı bulmam çok zor

131
2-Aynı sokaktan tekrar aşağıya doğru yürüyorum.
Yürüyüş yolumda derin bir delik var.
Onu görmemiş gibi yaptım
Tekrar deliğin içine düştüm
Deliğin içinde olduğuma inanamıyorum
Burada olmak benim hatam değil
Buradan çıkmak bayağı zamanımı alacak.

3- Aynı sokaktan aşağıya doğru tekrar yürüyorum


Yürüyüş yolumda derin bir delik var.
Onun orada olduğunu gördüm
Yine de deliğin içine düştüm.. Bu bir alışkanlık oldu
Artık gözlerim açıldı
Nerede olduğumu biliyorum
Bu benim hatam
Hemen bu delikten çıkıyorum

4- Aynı sokaktan aşağıya doğru tekrar yürüdüm.


Yürüyüş yolumda bir derin bir delik vardı.
Etrafından yürüyüp geçtim

5-Artık başka bir sokaktan yürüyorum

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/mutluluk-kimin-sorumlulu-u-olmal

132
The Celestine Prophecy
 Posted by David Dogan Beyo on October 25, 2011 at 3:30am

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/the-celestine-prophecy

MAKE THIS GO VIRAL - Oakland Police


Throw Grenade Into Crowd That Is
Trying To Help Injured Protester
 Posted by Farida Magdalena Gillot on October 27, 2011 at 4:10pm

http://tinyurl.com/4xcs4p6

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/make-this-go-viral-oakland-police-
throw-grenade-into-crowd-that

Hatırla
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 12:30pm

büyük bir nefes olsam


üflesem koruyabilsem herkesi herşeyi
nefes olup iyileştirsem
kırık hayalleri sarıp yaralı yürekleri iyi etsem

büyük olsam kaplasam gökyüzünü


güneş olup ısıtsam soğuk kalpleri

133
nefes olup iyileştirsem uyandırsam
içimizde uyuyan o masum çocuğu

hatırla yıllar önce saf sevgiydin


küçük kalbin hazırdı kucaklamaya
hatırla yıllar once saf sevgiydin
küçücük kalbin hazırdı hayata

bırak gitsin aksın gitsin


her ne varsa
seni sevgiden alıkoyan
bırak gitsin, hatırla

söz&müzik (lyrics&music): asena akan


vokal (vocals): asena akan

http://soundcloud.com/asenaakan/hat-rla-1

http://lovepeaceandharmony.ning.com/profile/asenaakan?xg_source=act...

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/hat-rla

134
VAN DEPREMİ TEKTONİK SALDIRI
MI?
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 2:45pm

VAN DEPREMİ TEKTONİK SALDIRI


MI?

ABD “DEPREM SILAHI” TÜRKİYE’Yİ VURDU

23 Ekim 2011

Sorcha Faal,

Bugün Kremlin’de Karadeniz Donanmasından ‘flaş’ bir rapor alındı, buna göre Türkiye’nin
Kuzey Irak’a girmesine karşılık olarak ABD korkulan “Deprem Silahları”ndan biriyle
Türkiye’ye saldırdı.

Bu rapora göre Karadeniz’deki ve civarındaki Rus monitor istasyonları son 36 saatte


iyonosferde “hızlı” bir ısınma gözlemeye başladılar, bu ısınma doğu Türkiye’yi vuran 7.3
büyüklüğündeki depremden birkaç saat önce zirveye ulaştı.

İyonosferin ısınmasının, ABD’nin tüm dünyada bulunan ve Alaska’daki ana üslerinden


kontrol edilen HAARP tesislerinden çalıştırılan “Deprem Silahlarının belirgin özelliği”
olduğunu not etmek önemlidir ve bu silahın en son Mart ayında Japonya’ya karşı kullanıldığı
ve 9.0 büyüklüğünde depreme neden olduğu belirlendi.

Rus Donanma İstihbaratı subayları bu saldırının amacının Iraklı Kürt asilerin 4 gün önce 26
Türk askerini öldürmesine karşılık olarak geçen hafta Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmesine
“ciddi şekilde engel olmak” olduğunu söylüyor.

Bu rapor şöyle devam ediyor, ABD’nin “büyük korkusu” Türkiye’nin Irak’a girmesinin daha
büyük bir Orta Doğu savaşına yol açacak olması, çünkü Türk ordusu kaynakları İsrail’deki
Kürtlerin artan gücünü suçluyor, ama halka “diğer güçler” olarak tanımlıyorlar.

Amerikan insanlarının bilmediği şey, ABD’nin Irak’ı istilasından kısa süre sonra yüzlerce
İsrail Özel Kuvvetler birliklerinin, Türkiye, Suriye ve İran’a karşı bir “kuvvet üssü” inşa
etmek için Kuzey Irak’ın Kürt bölgesine akmasıdır. Bu geçen Ağustos’ta İran İsrail’in ayrıca
Kuzey Irak’a insansız hava araçları göndermeye başladığını bildirdi. [NOT: Bu üssün
fotoğrafları çekilmişti]

135
Rus istihbarat analisti uzun zamandır Amerika’nın tüm Orta Doğu (bazıları tüm dünya için
olduğunu söylüyor) için “master planı”nın tüm bölgeyi kendi orijinal kabile sınırlarına geri
bölmek olduğu konusunda uyarmakta.

ABD “master planın”ın başarısından şüphe edilemez, çünkü son 25 yılda Sovyetler Birliği,
Yugoslavya, Afganistan, Irak ve şimdi de Libya’yı böldüler, planları Türkiye, Suriye, İran ve
sonra Suudi Arabistan’ı bölmek.

Türkiye ABD’nin onları parçalama planının ilk kez 2006’da Roma’daki NATO Savunma
Eğitim Merkezindeki söylevde farkına vardı, Amerikan Ordusu Subayı Türkiye’deki 18 şehrin
“Kürdistan” olarak gösterildiği bir harita kullandı. Daha sonra ABD Savunma Sekreteri
Donald Rumsfeld bu harita için özür dilese de, bu son saldırı onların gerçek amaçlarını
gösteren örneklerden biri.

ABD’nin Türkiye’ye karşı bu saldırısının tüm ayrıntıları henüz değerlendirilmemiş olsa da,
Rus Donanma yetkilileri bu raporda daha fazla saldırıların “yakın” olduğunun düşünülmesi
gerektiği konusunda Kremlin’i uyardılar.

23 Ekim 2011 © EU and US tüm hakları saklıdır.

http://www.whatdoesitmean.com/index1532.htm

9 Büyüklüğündeki Depremden Önce Japonya Üzerindeki Atmosfer Hızla Isındı

http://redicecreations.com/article.php?id=15426

136
Aşağıdaki bu makale Indüksiyon Manyetometre çizelgelerinin atmosferin ısınmasına neden
olan gerilim altındaki tektonik levhadan radon gazı salıverildiği hipotezini ileri sürüyor.
HAARP teknolojisinin atmosferi ısıtma kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Çok büyük petrol
platformuna benzeyen ve ABD Donanması tarafından işletilen gezici HAARP versiyonu

137
vardır. ABD Donanma filosu Japonya depreminden önce bu genel bölgede idi. HAARP
benzeri bir teknoloji atmosferin ısınmasının kaynağı olabilir miydi? 2.5 hertz’deki ELF
(ekstra düşük frekans) dalgalarının depremlerle ilişkili bir armonik olduğu biliniyor. Zirve
sıcaklıkta HAARP manyetometre okumaları 2.5 hertz bandında çok aktif idi. Yakın günlerdeki
HAARP manyetometre aktivitesini görmek için tarihi değiştirebilirsiniz.

Bilim insanları Japonya’daki çok büyük depremden önceki günlerde deprem merkez
üssünün üzerindeki kızılötesi emisyonların dramatik şekilde arttığını söylüyor

Jeologların uzun zamandır büyük depremlerden önceki günlerde garip atmosferik


fenomenlerin kişisel ayrıntılara dayalı raporları üzerine kafaları karışık. Ama bu hikayeleri
destekleyecek iyi verilerin elde edilmesi zordu.

Ancak son yıllarda çeşitli ekipler deprem bölgelerinde atmosferik izleme istasyonları kurdular
ve uydular bir deprem sırasında üst atmosferin ve iyonosferin durumu hakkında verileri geri
gönderebiliyor.

Geçen yıl DEMETER uzay arasından bazı büyüleyici verilere baktık, bunlar Ocak 2010’daki
7 büyüklüğündeki Haiti depreminden önce ultra – düşük frekanslı radyo sinyallerindeki
önemli artışı gösteriyordu.

Bugün, NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezinde Dimitar Ouzounov ve birkaç arkadaşı 11
Martta Japonya’yı harap eden Büyük Tohoku depreminden alınan verileri sunuyor. Bunların
sonuçları şaşırtıcı.

Japonyadaki 9 büyüklüğündeki depremden önce, iyonosferin toplam elektron içeriğinin


deprem merkez üssü üzerinde dramatik şekilde arttığını, deprem olmadan üç gün önce
maksimuma ulaştığını söylüyorlar.

Aynı zamanda, uydu gözlemleri merkez üssünün üzerindeki kızılötesi emisyonlarda büyük
artış gösterdi, bu emisyonlar depremden önceki saatlerde zirveye ulaştı. Başka bir deyişle,
atmosfer ısınmaktaydı.

Bu tür gözlemler Litosfer-Atmosfer – İyonosfer Eşleşme mekanizması adı verilen fikir ile
tutarlıdır. Düşünce şu ki, bir depremden önceki günlerde, faydaki büyük gerilimler, onun
büyük miktarlarda radon gazı salıvermesine neden olur.

Bu gazdan gelen radyoaktivite havada büyük ölçekte iyonlaşır ve bunun bir takım vurma
etkileri vardır. Su molekülleri havadaki iyonlara çekildiği için, iyonlaşma suyun büyük
ölçekte yoğunlaşmasını tetikler.

Ama yoğunlaşma işlemi ayrıca ısı salıverir ve kızılötesi emisyonlara neden olan budur.
Ouzounov ve arkadaşları “İlk sonuçlarımız 8 Mart’ta yayınan kızılötesi radyasyonın hızlı
artışının uydu verilerinden gözlenmekte olduğunu gösteriyor” diyor.

Bu emisyonlar iyonosferi ve onun toplam elektron içeriğini etkilemeye devam eder.

Litosfer, atmosfer ve iyonosferden bir tanesi karıştığı zaman, bu üçünün ölçülebilen bir
şekilde eşleştiği anlam ifade eder. Soru şu, yeni kanıtlar bu fikri nereye kadar destekliyor.

138
Japonya depremi modern zamanlarda adayı vuran en büyük depremdir ve kesinlikle en iyi
araştırılan depremler arasında olacaktır. Eğer bu verilerden bu ilişkinin iyi bir kanıtı ortaya
çıkmazsa, diğer fırsatlar nadir olacaktır.

Referans: arxiv.org/abs/1105.2841: Atmosphere-Ionosphere Response to the M9 Tohoku


Earthquake Revealed by Joined Satellite and Ground Observations. Preliminary Results.

Kaynak: technologyreview.com

HAARP Manyetometre verileri Japonya depreminin başlatıldığını (uyarıldığını)


gösteriyor

From: aangirfan.blogspot.com

ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması 11 Mart 2011’de Japonya’daki 9 büyüklüğündeki


depreme neden olan şeyin görsel içgörüsünü sundu.

Yukarıdaki resim HAARP websitesinden indirildi.

Bu bir zaman – frekans spektrogamdır, HAARP İndüksiyon Manyetometresi tarafından


kaydedilen sinyallerin frekans içeriğini gösteriyor.

Tokyo Üniversitesi tarafından sağlanan bu cihaz 0 – 5 Hz aralığındaki ULF’de (ultra düşük


frekans) jeomanyetik alandaki (Dünyanın manyetosferi) zamansal değişimleri ölçüyor.

Japonya depremi ve tsunaminin gerçekleştiği gün ne olduğunu göstermek için resme görüşler
eklendi.

Yukarıdaki eşlik eden HAARP spektrum çizelgesine bakarak, 9 büyüklüğündeki depremin ne


zaman vurduğunu görebilirsiniz – dikey olarak çizilmiş kırmızı çizgi – ve depremden önce
ve sonra neler olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca görebileceğiniz şey manyetometre tarafından kaydedilen sabit 2.5 Hz ULF frekansıdır.

ULF 2.5 Hz frekansı başlatılmış (uyarılmış) bir depremin kanıtıdır.

Çizelge bu sabiti 9 büyüklüğündeki deprem vurmadan önce, deprem sırasında ve sonra


kaydetti.

11 Mart 2011’de 2.5 Hz ULF frekansı yayılmaktaydı ve 0:00’dan yaklaşık 10:00’a kadar ya
da 10 saat boyunca kaydedildi.

Japonya depreminin sadece birkaç dakika sürdüğünü biliyoruz, öyleyse neden 11 Mart 2011
sabahı deprem imza frekansı (2.5 Hz) 10 saat boyunca kaydedildi?

Çünkü HAARP faz dizi anten sistemi 2.5 Hz ULF frekansı yayınlıyordu (aktarıyordu) ve bu
Japonya depremini ve tsunamiyi tetikledi.

139
HAARP’ın resmi websitesine giderseniz 2.5 Hz ULF frekansının sadece 10 saat boyunca
yayınlanmadığını, aynı zamanda depremden 2 gün önceden sürekli olarak
yayınlandığını kendinizi görebilirsiniz.

HAARP’ın websitesinden görebileceğiniz gibi yayınlanma 8 Mart 2011’de gece yarısından


hemen önce başladı. http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?20110308.

Depremi başlatan 2.5 Hz ULF frekansının 9 Mart ve 10 Mart 2011’de tüm gün boyunca
yayınlandığını görmek için Sonraki Gün linkini tıklayın.

Bir depremin imza frekansı 9 Mart ve 10 Mart günlerinde gösterilse de, Japonya’nın doğu
sahillerinde gerçekleşen deprem yoktu.

2.5 Hz ULF yayınının önemi nedir?

Bir depremin doğal rezonansı 2.5 Hz.dir.

ABD ordusu için çalışan bilim insanları Alaska’daki HAARP tesisindeki faz dizi antenleri
kullanarak bunu keşfetti.

HAARP’ın kendi grafikleri depremlerin 3 gün boyunca sıkça gerçekleştiğini ileri sürüyor.

Onların sahip olmadığı bir gerçeği biliyoruz.

HAARP manyetometre verileri, Japonya depreminin doğal olarak gerçekleşen bir deprem
olmadığının – onun tetiklendiğinin – kanıtını sunuyor.

Bu veriler bize bir HAARP askeri yerleşiminin büyük bir depremi tetiklemek için
bilinen deprem imza frekansını yayınladığını gösteriyor.

Yayın en muhtemel olarak USS Ronald Regan gibi taşıyıcı saldırı grubunun koruması
altındaki Pasifik veya Atlantik okyanusunda herhangi bir yerde hareket edebilen Deniz – Üssü
X – Bandı Radar platformu gibi yüzen bir HAARP sisteminden aktarıldı.

11 Mart 2011’de Stars & Stripes raporuna göre USS Ronald Reagan neredeydi? Reagan
taşıyıcı grubu talime katılmak için Güney Kore’ye doğru gitmekteydi.

Bilim adamı: Japonya depremi, nükleer kaza tektonik nükleer savaştır

http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/scientist-japan-eart...

HAARP Uzmanı: “Mayıs 2008 Çin, Ocak 2010 Haiti ve Şubat 2010 Şili depremlerinin hepsi
gizli siyasi ve finansal gündemleri olan tektonik saldırılardır”

http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task...

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/van-depremi-tektonik-saldiri-mi

140
How long it takes to Decompose these Items
 Posted by Sallyblues on October 28, 2011 at 3:08pm

Hello friends,

During the course of our visit to different areas, knowingly or unknowingly we harm nature
by littering the areas we go for mental peace and to enjoy nature.

It’s not that we don’t have the knowledge of environment pollution but sometimes because of
lack of awareness and responsibility ,we do harm to Nature.

141
There is a small list of things with the time it takes to decompose I thought to share with you
so that before doing something like this we should think- how long will our act of foolishness
remain on earth.

HOW LONG DOES IT TAKE TO DECOMPOSE

Banana Peel- 3-4 weeks,

Orange peels- 6 months

Apple Core- 2 months

Paper Bag- 1 month

Cardboard- 2 months

Milk Cartons- 5 years

Newspaper- 6 weeks

Paper Towel- 2-4 weeks

Cotton Glove- 3 months

Tinned Steel Can- 50 years

Aluminum Can- 200-500 years

Disposable Diapers- 550 years

Plastic Bags- 20-1000 years

Glass- 1-2 million years

Cigarette Butts- 10-12 years

Leather shoes- 25-40 years

Rubber-Boot Sole- 50-80 years

Plastic containers- 50-80 years

Monofilament Fishing Line- 600 years

Foamed Plastic Cups- 50 years

Wool Sock- 1-5 years

Plywood- 1-3 years

142
Plastic Bottles- 450 years

I request you please share this piece of information in your network as much as you can. This
will create awareness among-st people that this is also one of the reasons related to Global
Green House Effect

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/how-long-it-takes-to-decompose-these-
items

Expanding into the Greatness of your Being


by DL Zeta
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 4:30pm

Expanding into the Greatness of your Being


by DL Zeta

Whenever you find yourself struggling, overwhelmed, and suffering, this


is the time to become still within and expand your vision for what is
possible. When you expand your field of potentials, you open to a
greater infusion of love and life-force energy.

Whenever you allow the world to fall away by becoming calm and still,
you are able to expand into the greatness of your being. From this still
place within yourself, you are able to see love flowing into your
physical system, through your heart chakra, spilling over and radiating
outward to all others.

You are Holographic to All-that-is

143
No one ever has to settle for a life of struggle and suffering. No
matter where you are or what you are experiencing, you're able to go
within and experience the wealth and radiance of your spirit.

Sometimes in the world it is easy to lapse into sleepfulness and forget


who you are. Sometimes you lose sight of the vastness of your being.
When you set your intention to remain awake, soon you will find
something happening to jolt you awake and remind you that you are a
vast, unlimited being. You are holographic to all that exists within the
universe and as such, you contain the codes and keys to the love and
abundance the universe has to offer.

Strenthening your Spiritual Immune System

It is difficult to access this coding for all things universal when you
are captured by the chatter of the world around you. When we allow
ourselves to become enslaved by viral thoughtforms such as scarcity,
struggle and suffering, we become vulnerable and weak.

Suffering, scarcity and struggle are viruses that free float in the
world around us looking for hosts to attach themselves to. Whenever we
engage in self-pity, this broadcasts the message that we are weak and
vulnerable. This is when our energy field becomes prey for viral
thoughtforms in much the same way that our body's immune stystem becomes
susceptible to illness and disease when we engage in self-destructive
behaviors. As above, so below.

It is easy to allow oneself to become susceptible to viral thoughtforms.


It is even easier to bolster our spiritual immune system by basking in
the radiance of our spiritual connection.

Stilling and Calming Thoughts and Emotions

It may seem at times that your connection to spirit is elusive, making


it difficult to access the limitless nature of your being. This
disconnect happens when your thoughts and emotions shut down your access
to the radiant flow of your spirit. When this happens, become still,
release all thoughts, and breathe deeply to calm your emotions. Soon you
will find your heart expanding into the great love and abundance of your
soul.

Expansion through Proper Perspective helps us Navigate Challenges

Whenever seemingly insurmountable challenges appear before us, we may


feel overwhelmed. If we allow challenges to play on the big screen of
our mind, we feel helpless and unable to cope with what is before us.

The best way to navigate challenges is to expand into the greatness of


our being. As we expand into the greatness of our soul, the challenges

144
before us look small. Through expansion and proper perspective
once-overwhelming challenges shrink in significance. Solutions appear as
we relax and allow them to download into our consciousness. In this way,
we become larger than our problems.

Remember you are Love

Whenever you feel there is no love, whenever you feel your life is
empty, become still and see yourself as love. Because you are
holographic to all-that-is, you are able to find within yourself
whatever you feel you are missing in your physical world. Through
intention, stillness and allowing, you are able to call forth the codes
for anything in the universe. When you remember to expand into the
greatness of your being, you will always have everything you need and
plenty left over to share with all others.

For more on reality creation, see Timeline and Identity Shifts: the New
Science of Reality Creation by DL Zeta
http://www.celestialvision.org/timeline-and-identity-shifts-e/
For more on accessing fifth-dimensional timelines, see The Future is
Here Now: Steps to Accessing Fifth-Dimensional Consciousness By DL Zeta
http://celestialvision.squarespace.com/the-future-is-here-now/
For more on radiant health and life-force flow see The Metaphysics of
Radiant Health Ebook by DL Zeta
http://www.celestialvision.org/metaphysics-of-radiant-health/
For more information, visit http://www.celestialvision.org/
http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/expanding-into-the-greatness-of-your-
being-by-dl-zeta

145
The 11:11:11 Gateway to Unity
Consciousness
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 4:57pm

Heartfelt THANKS to Shanta Gabriel who has found the PERFECT way to SHARE the 11-
11-11 meditation with EVERYONE around the globe, who would like to participate in the
meditation!

BLESSINGS!

Sonja Myriel Aouine

The 11:11:11 Gateway to Unity Consciousness

- 27. Oct, 2011 in Messages from Archangel Gabriel -

Listen to our special guided meditation for the 11:11 Gateway

Dear Ones,

From the beginning of time there have been clear moments when the Portals of Awakening
open for individuals to advance. The 11:11:11 Gateway is a collective, high-vibrational portal
opening to assist the evolution of consciousness on the earth at this time.

146
Stepping through the gateway in a figurative sense, allows you to move into your most
Evolved Self, in oneness with All That Is. We will offer suggestions and visualizations so your
imagination can help you to create a beautiful scenario to empower this Light-filled ritual.
You have been coded within for this awakening moment. It is another step in the evolution of
consciousness, one with great power and support. The Archangels stand at the gateway to
hold you in strength and courage.

Since digital clocks have come into widespread usage, the image of 11:11 has become more
familiar. The representation behind the symbol is less widely known. 11 has long been the
number of the Angelic Realms offering assistance to those on the Earth. When the 11s are
seen together the 11:11 becomes a gateway symbolizing Heaven coming to Earth, just as the
peaks of a great mountain reaches from the earth to the sky.

The most important significance of the 11:11 is its availability as a Gateway to higher
consciousness, a moment in time where the Angels of Light can take your offered prayers and
good intentions to assist their manifestation on the Earth. Whenever the 11:11 presents itself,
it acts as a daily reminder to take that one minute to hold your dreams in your heart,
acknowledge the support available from the Angelic Realms, and have the courage to affirm
your willingness to move into new dimensions of Love. Gathering momentum throughout
these past 20 years, a new level of Union with your Angelic Self is available at this time that
offers a wondrous moment of ascending liberation from old patterns.

The new opportunities available beyond the 11:11:11 Gateway are greater awareness and
the deeper truth of your choices and possibilities. The choice of many will be opting for the
old way, and yet those who are attracted to this time of Grace, can avail themselves of the
opportunity to soar, greatly empowered by the Angelic Realms. This act in harmony with
Divine Light will accelerate the evolution of consciousness.

Percolation and Perturbation

It is a time of percolation and perturbation. The energy of new perceptions of reality


percolates through the energy centers within your body. Perturbation occurs as these new
perceptions hit the coding in the imaginal system of your body in ways that stir you to change,
like the metamorphosis of the caterpillar to a beautiful butterfly.

The Universe will stop at nothing to get your attention and encourage you to fulfill your
Soul’s destiny. Perturbation is uncomfortable in its various demonstrations, making you feel
very agitated. But know that all such catalysts are designed by your soul to bring you into a
new level of evolution. Because the support of the Angelic Realms is so available, this portal
in time offers you a more graceful transition so you can see more clearly the world you are
choosing to create on Earth and assist its evolution.

The 11:11:11 Gateway to the 5th Dimensional shifting of the Ages allows a harmonious
flow of Divine Love into your being. This can impact the amygdala in the temporal lobe of
your brain in ways that calm this flight or fight center and cause it to resume the dimensions
of your original blueprint. Over the years this fear center has been over-stimulated by the
pressures, beliefs and electronics of this age. Much of what is called “information” is
designed to increase the flow of fear energy to this center of the brain causing it to increase in
size. The resulting surge of imbalances, such as panic disorders, PTSD and more serious
psychiatric conditions has become obviously rampant.

147
The flow of Divine Love through each person can create an expansion in perception, as
though the veils have parted so that new clarity dawns. This increase in clarity incites a sense
of liberation and the freedom of spiritual expression within your being. Prayers for the Earth
to receive a positive benefit from this moment in time will be of great benefit. The release of
pressure from the 11:11 Gateway is similar to the beginnings of a horse race when the horses
are being held within the gate. As the gates are flung open, raw power surges forward and
instincts take over. The rawness of this power requires careful training and guidance, so that it
moves in directions that allow the goals to be reached and the reaping of rewards. Your
prayers assist this process.

The rewards from this time that we speak of are the prevalent desires of a heart seeking
Oneness, Peace and Harmony within your being. Access to these exalted states exist beyond
the Gateway. The Archangels stand present holding the forces of Light as pillars at the gate.
You can claim this empowerment of Divine Love to use within your own life.

The Intention of the 11:11:11 Empowerment

The greater intention for this 11:11:11 empowerment has always been to ground Divine
Energy into the depths of the Earth so that planetary evolution will prevail. As millions of
awakened people access the Divine Light through the Gateways, Unity consciousness is the
resulting force pervading the hearts of all humanity. Never doubt the miracle of Spontaneous
Evolution as a creative possibility for the fifth dimensional shift on this planet. Asking for
miracles at this time is very appropriate.

The entwined spiral of the DNA is a strong image for this gateway experience. As the
strands of the double helix intertwine in the subtle body, they connect the upper chakras in the
energy sheath above the crown. Spiraling down they connect the crown chakra through the
core of the body to the base chakra. They continue from the base of your spine below the
earth and connect to the energy sheath beneath the earth lighting up the twelve chakras of the
subtle body.

148
The image of the Double Helix of DNA strands acts as an allegory for the Glyph of
Awakened Consciousness – as above, so below, this glyph represents Embodied Divinity
upon an Earth that has become sacred. There is also a deep connection to the flow of
Kundalini spiritual energy as it winds through the energy centers of the body. This subtle
linking involves the two centers below your base chakra and the three above your crown for
the 12 Chakras of subtle energy that are coming into completion with the 12:12. When you
use this image, you are linking your Most Divine Spiritual Self with your human self,
connected to the Earth through the core of your being.

Union with the Self

The 11:11 Gateway opens the way to this union within the self. You can use the image of
the double helix to remind you of your linkup from Heaven to Earth. The Archangels stand
ready to welcome you into the new creative power of exalted awareness. Retraining and
guiding the fearful thoughts that plague your days are only a prayer away. Each prayer raises
your frequency of energy and could be the one that unleashes the critical mass for
Spontaneous Evolution on the planet. Imagine that your prayer is the turning point – the
key that fits the doorway to Oneness.

Divine Presence, All That is, and the Archangels of Light:

As I prepare to be guided through this 11:11:11 portal of time, I ask that the Light of Divine
Love clear any disharmony within my energy field. I willingly let go of the burdens of old
beliefs so I may stand tall and move freely through the gateways to Unity Consciousness.

Within the spaciousness of my cleared energy field I ask that it be filled with the power of
Divine Love, Harmony and Peace. I ask to receive and radiate the strength and courage to
embody this Divine Light and ground the presence of Love, Peace and Healing into the Earth
and assist its evolution.

I join with the Angelic forces and the millions of those who work in the Light of God, as we
are led through the 11:11 Gateway. I know that as one is lifted up, all are uplifted. I allow new
patterns of exalted Light energy to engage my human structure in the completion of Oneness
~ Union within my being with the Divine. I dance through the Light-filled gateways feeling
your guidance and knowing that loving awareness of new possibilities in my life is being
provided in every moment, with every heartbeat. I awaken in your Light and embrace the
Divine Gifts being offered to me now with supreme gratitude. You are giving me the Divine
Connection to greater life and I gratefully receive this. I am honored to anchor this Light into
the Earth as the presence of Nature awaits my awareness.

Hold me with Love and guide me as I step through this gateway into 5th Dimensional
awareness so I may use your Divine Love to bring greater Life, Peace and Joy through my
being and be a blessing for the Earth.

For this and all your blessings, I say Thank you. Thank you. Thank you.

So be it, Be it so. Amen

The new levels of 5th Dimensional awareness that are available beyond this gateway can
impact all aspects of your being. You are being offered a supported and liberating path

149
through these exalted portals to new territory for your Soul’s growth on Earth. The 11:11:11
Gateway is a supreme moment of time, yet the Divine Light causing evolution within you
during this moment, is a gift from a Timeless Reality that is in harmony with All of Life.

And so it is.

Shanta Gabriel
For Archangel Gabriel
Copyright: October 19, 2011

TheGabrielMessages.com
http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/the-11-11-11-gateway-to-unity-
consciousness

BAŞMELEK METATRON - ENERJİ


DALGASI GEÇİŞLERİ - Natalie Glasson
kanalıyla
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 5:12pm

150
BAŞMELEK METATRON - ENERJİ DALGASI
GEÇİŞLERİ

Natalie Glasson kanalıyla

www.omna.org

24 Ekim 2011

Varlığım ve kalbim vasıtasıyla melek krallığından sevgi bolluğu yayılıyor, sizleri koşulsuz
olarak sevdiğimizi, her zaman sizin için burada olduğumuzu ve ruhsal büyümenizde ilerlemek
için gerekli tüm enerjileri absorbe etmenize yardımcı olacağımızı bilmenizi diliyoruz.
Dünya’da gerçekleşen enerjisel değişimler var, ama ana odak insanlığın ruhsal
ilerlemesindedir. Şimdi kendiniz için mümkün olduğunu düşündüğünüz şeyin ötesine
ilerlemeniniz, varlığınızın, enerjinin ve var oluş nedeninin gerçeğine ilerlemenize izin
vermenizin zamanıdır. Bu zamanda insanlığın kabul etmesini dilediğimiz en büyük armağan
hızlanmış ruhsal büyüme, farkındalık, anlayış ve hassaslıktır; yeni spiritüel derslerin ortaya
çıkmasına izin vererek ileri adım atmanız için sizi teşvik etmeyi diliyoruz. Bazılarınız bir
süredir enerjinizde genişleme hissetmekte, bazılarınız ise yapışıp kalmış ve hareketsiz
hissetmekte, 11-11-11 enerjileri Dünya’ya girerken her insan onları ruhsal yollarında ileri
yansıtacak olan enerji zenginliğini alacak.

Daha önce Dünya’ya demirlenmiş olan diğer enerji dalgalarında olduğu gibi, 11-11-11 enerji
dalgası Yaratıcı’nın ışığının daha fazla tam bedenlenmesine yardımcı olmak üzere
kabullenmeniz ve bütünleştirmeniz için ışık ve öğretilerin niteliklerini taşır. Her enerji dalgası
Yaratıcı ile daha derin bir seviyede bağlantı kurmaya, Yaratıcının ışığının yeni veçhelerini
bedenlerken Yaratıcı’nın enerjisi hakkında daha fazla anlayış kazanmaya yardımcı olma
amacını taşır. Yaratıcı insanlığın ve içsel planlardaki ruhların dikkatini demirlenmesi en uygun
olan ve Yaratıcı ile daha büyük bir birlik deneyimlemeye izin verecek olan belirli niteliklere
çekiyor. Her enerji dalgası Dünya’ya demirlenirken her enerji dalgasının öğretilerini ve
niteliklerini kabul ederek, Yaratıcının Dünya üzerindeki bir örneği veya veçhesine
evrimleşmemizi deneyimleyebiliriz.

08-08-08 enerji dalgası Dünya’ya ve insanlığın ruhuna sevginin demirlenmesiyle ilgiliydi; bu,
insanlığın büyümesinde önemli bir dönüş noktasıydı. Sevgi her zaman birçokları için odak
olmuş iken, daha fazla sayıda insanın kalplerini Yaratıcı’nın sevgisine ve kendi varlıkları
içinde taşıdıkları sevgiye açtığını gördük. 08-08-08 harika bir sevgi aktivasyonu idi, bu sevgi
aktivasyonu sevginin tek gerçek olduğunu kavrarken, kendi varlıklarını ve Dünya’yı
iyileştirmek için sevgiye gereksinim duyan çok fazla insanın üzerine şafak gibi doğdu. Daha
fazla insanın sevgiye odaklanmaya uyanışıyla ve her zaman bu gerçeği hatırlayanların
desteğiyle, 08-08-08 enerji dalgasının bolluğun enerjisini getirdiğini gördük. Öğretiler, sevgi
içinde tutulan bolluğun enerjisinin kabul edilmesi, bolluğun realitenize bedenlenmesi ve
demirlenmesi idi. Bolluğun enerjisi Dünya’da çok fazla finansal kaosun gerçekleştiği bir
zamanda demirlendi, ama bu birçok insanın kendi realitelerinde bolluğun enerjisini ve
niteliğini bedenleme gücüyle kendi bolluklarını yaratabildiklerini kavramaları için muazzam
bir dersti. Bugün bile birçok insan hala bolluğun enerjisini kabullenmek için mücadele ediyor,
çünkü bolluğun gücünün tezahür etmesi için inanç kalıpları da değiştirilmelidir. Bolluk
enerjisinin Dünya’daki birçok insana yardımcı olduğunun farkında olmanız önemlidir, çünkü
bu onların sevgi hislerini ve ruhsal ilerlemelerini zenginleştirdi ve büyüttü. Bolluğun niteliği

151
tezahür ettirme yeteneklerinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmışken, bu ayrıca diğer
enerji dalgalarının demirlenmesi için bir temel oluşturan bir enerji yükseltme olarak da
demirlendi. Değerli hissetme ve sevgi ve bolluğu hak etme dersleri bu zamanda bu niteliklerle
ilgili korkuları ve sınırlamaları çözmede insanlığa yardım etmek, daha fazla niteliklerin ve
öğretilerin deneyimlenebilmesi için insanlığı enerjilere açmak için demirlendi.

08-08-08’de demirlenen enerji dalgaları çok önemlidir, çünkü bunların hepsi 2012 ve ötesinin
yeni döngüsüyle bağlantılıdır, her enerji dalgası aslında 2012 enerjisinin Dünya’ya
demirlenmesinin bir veçhesi oldu. İnsanlığın 2012 geçişini bütünleştirmeyi ve anlamayı
gerçekten öğrenebilmesi için buna uzun bir zaman periyodunda ulaşıldı.

09-09-09 enerji dalgası Dünya’ya demirlenen sevginin daha yüksek titreşimini gördü, bu
sevgi titreşimi insanlık tarafından taşınan sevgi titreşimini güçlendirdi ve yarattıkları her
eylem, tepki, düşünce veya enerjide sevgiyi bedenlemeye başlamaları için daha fazla insanı
teşvik etti. Koşulsuz sevgi, kabullenme ve denge gibi nitelikler dahil olurken, bu zamanda
negatif enerjilerin ve arzu edilmeyen alışkanlıkların bu zamanda çözülmesi teşvik edildi.
İnsanlık sevginin birine verilemeyeceğini veya başkasından çekilemeyeceğini, sevginin
herkese bol bol verilmesi gerektiğini kavrayarak kendi sevgisinin varlığını geliştirmesi için
teşvik edildi. Daha derin arınmaya yardımcı olması ve birçok yargılamaların ve alışkanlıkların
silinmesine izin vermek için bu zamanda kendine sevgiye odaklanmak da önemliydi. Birçok
insan yükselişe erişmek için gerekli olan odağı ve kararlılığı kabul etmek için, ayrıca kendi
enerjilerini, kendi gerçeklerini kabul etmeleri için de teşvik edildi. Denge enerjisi de bütünsel
idi ve içsel kuvvetin gelişmesi için içeride denge ve huzurun elde edilmesi gerektiğini öğretti,
bu şekilde etrafta ve hatta kendi varlığınızın içinde ne tür kaos veya karışıklık gerçekleşirse
gerçekleşsin, sevgiyi deneyimleyerek Yaratıcı’nın ışığına bağlı kalırdınız.

10-10-10 enerji dalgasının girişiyle bağlantı, iletişim, basitlik, sevgi ve sevgi dolu ince
düşünceliliğin nitelikleri, ayrıca doğa krallığına odak geldi. İnsanlıktan kendi varlığı içinden
bu nitelikleri geliştirmesi ve kendi realitelerinde bunları harekete geçirmesi istendi. Ruhunuz,
rehberleriniz, Yaratıcı ve Yaratıcı’nın sayısız uygun veçheleri ile bağlantı ve iletişim kurma
yeteneğinizi kabullenmeyi ve oluşturmayı anlamanız gerekliydi ve hala da gereklidir.
Basitliğin niteliğiyle kişinin realitesini temizlemesine odaklanma teşvik edildi. Yaratıcı
hayatınız basitleştirmenizi, sadece gerekli olan şeylere odaklanmanızı ve sizi gerçeğinizden ve
yolunuzdan uzaklaştıran deneyimler veya enerjilerinden kurtulmayı istiyordu. Basitliğin
varlığı ile derin bir temizlik gerçekleşti ve bu insanların her şeyin odaklanma veya dikkat
gerektirmediğini kavrayarak kendi ruhsal gelişimlerine odaklanmak için daha fazla zaman
ayırmalarını sağladı. Enerji dalgasının temeli olarak bir kez daha demirlenen sevginin niteliği
demirlemek, içinizde aktive etmek ve bedenlemek için sevginin saha yüksek titreşimini
sundu. 09-09-09 enerji dalgasında insanların sevgisinin koşulsuz olması istenirken, 10-10-10
enerji dalgasında odak sevgi dolu ince düşünceliliğin benimsenmesini teşvik eden zihindeydi.
Bu, yalnızca sevgi düşünceleri ve sevgiden gelen düşüncelerin yaratılmasını sağlamak için
zihninizin uyanık, farkında ve tetikte olması içindir. Sevgi dolu ince düşüncelilik zihninize
sevgi ve bağışlama vermektir, zihnin ürettiği negatif düşüncelerin sadece alışkanlıklar
olduğunu, ama zihnin gerçek amacının sevgi dolu ruhunuzun bir yansıtma aracı olduğunu
anlamaktır. 11-11-11 enerji dalgası Dünya’ya yaklaşırken şu anda bile Dünya üzerinde sevgi
dolu ince düşüncelilik yaratmak, kendi ruhları dahil Yaratıcı’nın birçok veçhesi ile bağlantı ve
iletişim kurmaları için insanlardan hala zihinlerini temizlemeleri isteniyor. Bu büyüme
zamanında insanlığa yardım etmek için anahtarlar sunan Lord Buddha’nın verdiği gezegensel

152
öğretiler bile, her zaman bilinçli, tam bir bağlantıdan söz ediyor. Dünya’ya daha fazla sevgi
demirlemek, ruhsal dünya ve Yaratıcı’nın evreninin boyutları ile daha derin bir bağlantı
deneyimlemek için insanlık Dünya’nın paylaştığı kadim bilgeliği dinlemek için Dünya ile
birlikte çalışmak zorunda olduğundan, bu enerji dalgasıyla Yerküre’yi, doğayı ve Dünya
Ana’yı dinlemeye konsantrasyon getirildi. Şimdi bile sevgini ve saygınızı paylaşmak için
doğa krallıkları ile birlikte çalışmaya gereksinim vardır. Bizimle birlikte çalıştıklarını ve
hizmette olmak istediklerini, ama onların varlıklarını onaylamamız gerektiğini bize
hatırlatmak için üç krallığın öne çıktığını gördük. Lord Buddha ayrıca gezegensel seviye ve
hayvan krallığı arasındaki derin bağlantıdan ve her bir hayvanın insanlığın absorbe edeceği
bilgeliği nasıl taşıdığından bahsetti. Doğa krallığı ve Dünya şu anda sizinle kadim bilgelik
sözcüklerini konuşuyor ve ilerlemenize yardım etmek için bunu yapmaya devam edecek.
Basitçe açık, hassas ve farkında olma niyetini taşıyarak Dünya’da gerçekleşen enerjisel
geçişlere, aktivasyonlara ve demirlemelere kendinizi açmanız önemlidir.

2012’ye götüren son birkaç yılda Yaratıcı kaynaktan gelen bir çok enerjileri demirledik ve
keşfettik; sevginin, koşulsuz sevginin, sevgi dolu ince düşünceliliğin, bolluğun,
kabullenmenin, dengenin, bağlantının, iletişimin, basitliğin, saygının nitelikleri ve doğa
krallığının bilgeliği. Her bir birey her enerji dalgasından ihtiyaç duyduğu şeyleri anladığı ve
kabullendiği için, bunlar demirlenmekte olan niteliklerin, derslerin ve ilhamın sadece bir
kaçıdır. Yaratıcı’nın bizi varlıklarımızda gerçekleşecek olan enerji ve bilinçteki geçişlere
hazırlanmamızı sağlayan büyüme yolculuğuna yönlendirdiğini görebiliyoruz. Nitelikler ve
öğretiler bu tarihlerde demirlendi, çünkü rakamların kalıpları enerjinin daha fazla
büyütülmesini taşırlar ve sembolize ederler, ayrıca enerjisel olarak gerçekleşen şeylere daha
açık ve farkında olabilmeleri için insanların dikkatini çekerler. Birçok insan insanlık için
aktivasyonlar için neden bu tarihleri kullandığımızı soruyor, bazıları sadece insanların bu
tarihlerin özel olmasını, anlama sahip olduklarını istediklerine inanıyor, ama durum bu
değildir. 09-09-09, 10-10-10 ve 11-11-11 gibi tarih kalıpları, aktivasyon anahtarları olarak
uzun zaman önce enerjinize ve ruhunuza yerleştirildi. Mantra gibi bu sayıları kendinize tekrar
tekrar söylemek bile gerekli aktivasyonların varlığınızda gerçekleşmesini sağlayacaktır, olan
enerjinizin ve bilincinizin büyümenizin şu andaki aşaması için uygun yeni bir veçhesini açan
bir anahtar gibi. Bu çok güçlüdür, tarihlerden bir arkadaşınıza söz ettiğini zaman bile, her
ikinizde doğal bir aktivasyonun gerçekleşmesini sağlarsınız. Bu bilinç dışı bir aktivasyona
benzer, ama şimdi sizler bunun farkında olduğunuz için, bilinçli bir aktivasyon olacaktır, bu
nedenle odağınız nedeniyle aktivasyon o tarihten önce gerçekleşebilir, ama Dünya’ya akan
yoğun enerjilerden dolayı o tarihte aktivasyon güçlenecektir. Aktivasyonun her zaman önce
içinizde gerçekleşmesi gereklidir, sonra demirlenen enerji dalgasıyla enerjilenir ve büyütülür,
her zaman bu şekilde olmuştur.

Bugün size gelme amacım, demirlenmiş olan önceki enerji dalgalarını size hatırlatmaktı, bu
zamanda kolaylıkla ilerleyebilmeniz için onların paylaştıkları dersleri ve öğretileri
tamamlama sürecinde bu enerjilere yeniden uyumlanmanız gereklidir. 11-11-11 aktivasyonuna
hazırlanmada daha tam bir bedenleme yaratmaya yardımcı olacaktır. Bu aktivasyon en güçlü
aktivasyon olacak, bu nedenle enerjileriniz güçlü olmalı ve geçmiş enerji dalgalarından
gerekli olan tüm bilgeliği almış olmanızdan emin olmalısınız. Her bir enerji dalgasının her
birinizle paylaşacak bilgeliğe hala sahip olduğunu hissediyorum. Yıllardır çok fazla
büyüdünüz, bu nedenle onların sizinle paylaşacağı öğretiler farklı olabilir veya çok daha
kapsamlı olabilir. Daha tam bedenlemeye ulaşmak için niteliklerinin bazılarının realitenize
hala daha derin bütünleştirilmeye ihtiyaç olduğu doğrudur.

153
Bu bütünleşmeye etkili bir şekilde ulaşmak için kullanılabilecek bir duayı sizinle paylaşmayı
diliyorum.

‘Sevgili Başmelek Metatron, bu zamanda yükselişin lideri olduğunu anlıyorum, bu nedenle


Dünya’da yükseliş sürecime yardımcı olması, desteklemesi ve katkıda bulunması için şimdi
enerjilerini, bilincini ve ruhunu yakınıma çekiyorum. Lütfen beni sevgi dolu yüksek titreşimli
enerjilerinle sarmala.” (Başmelek Metatron’un ışığını nefesinizle içinize çekin)

Varlığımın ışığı kabul etmesine hazırlanmak için, negatif enerjilerden, korkulardan, durgun
enerjiden, arzu edilmeyen alışkanlıklardan ve inanç sistemlerinden temizlenebilmem için, tüm
varlığıma ışığını göndermeni istiyorum. (Oturun ve bunun gerçekleşmesine izin verin).

Başmelek Metatron, her bir enerji dalgasından sadece şu andaki ruhsal büyüme sürecime
faydalı olacak ve güçlendirecek gerekli ve önemli enerjilere bağlanmayı diliyorum. Lütfen
08-08-08 enerji dalgasını buraya çek ve en yüksek titreşimde en uygun enerjileri varlığıma
demirle. Kabullenmem için uygun olan öğretileri ve bilinci ile bu enerji dalgasının sevgi ve
bolluk enerjilerini deneyimleyeyim.

(Oturun ve enerji dalgasının başınızın üzerindeki taç çakranıza bağlandığını ve çakra


sütununuza ve Dünya’ya aktığını gözünüzde canlandırın, enerjiyi kalp çakranızda toplamaya
odaklanın).

Başmelek Metatron’un ve 08-08-08 enerji dalgasının şimdi anlamam gereken bilgeliği veya
içgörüleri bana göstermesini istiyorum. Enerjilerin varlığım ile bütünleştiğini biliyorum ve bu
zamanda tek ihtiyacım olan şey buysa, bu da mükemmeldir.

(Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, 08-08-08 enerji dalgasından en yüksek titreşimdeki en uygun enerjileri,


nitelikleri ve bilgeliği şimdi varlığıma demirlemeni istiyorum. Enerjiyi kalp çakramda
toplamaya odaklanırken, bu enerji dalgası çakra sütunuma ve Dünya’ya aksın.

(Oturun ve deneyimleyin).

Başmelek Metatron’un ve 09-09-09 enerji dalgasının Dünya’da ruhsal ilerlememi


güçlendirmek için ihtiyacım olan gerekli bilgeliği ve içgörüleri şimdi benimle paylaşmalarını
istiyorum. (Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, 09-09-09 enerji dalgasından en yüksek titreşimdeki en uygun enerjileri,


nitelikleri ve bilgeliği şimdi varlığıma demirlemeni istiyorum. Enerjiyi kalp çakramda
toplamaya odaklanırken, bu enerji dalgası çakra sütunuma ve Dünya’ya aksın.

(Oturun ve deneyimleyin).

Başmelek Metatron’un ve 10-10-10 enerji dalgasının Dünya’da ruhsal ilerlememi


güçlendirmek için ihtiyacım olan gerekli bilgeliği ve içgörüleri şimdi benimle paylaşmalarını
istiyorum. (Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, lütfen bu enerji dalgalarının ruhumdan gelen yeni bilgeliği ve bilinci
uyandırarak ve aktive ederek, tek bir enerji olarak birleşmeleri sağla.

154
(Bütünleşmenin ve aktivasyonun gerçekleşmesine izin vererek sadece kalp çakranıza ve
ruhunuza odaklanmanıza izin verin)

Bu süreçten elde edilecek çok fazla bilgelik ve içgörüler vardır; meditasyondan sonraki
günlerde enerjilerin ve ilhamın ortaya çıktığını hissedebilirsiniz. Bu meditasyon 11-11-11’den
önce gereksinim duyduğunuz sıklıkta uygulanabilir. Bu özel zamanda çok sevgiyle,

Başmelek Metatron

(Çeviri; Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/basmelek-metatron-enerji-dalgasi-
gecisleri-natalie-glasson-kanal-

Başmelek Mikail - YÜKSELİŞ 11-11-11


YILDIZ KAPISI ~ Celia Fenn kanalıyla
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 5:12pm

YÜKSELİŞ 11-11-11 YILDIZ KAPISI

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

155
Sevgili Işıkişçileri, büyük kargaşa ve değişim zamanından geçiyorsunuz. Bazılarınız 11
Kasım’da zirveye ulaşacak olan 11:11:11 Yıldız Kapısının açılışının yaşamınızdaki etkilerini
hissediyor olabilirsiniz. Ama bu, Bilinçli Yükseliş yolunda olanlarınızın hepsi için zorlayıcı
bir zaman iken, ayrıca büyük Işıldama ve Berraklık zamanı da olacak. Bu Yıldız Kapısında
sunulan armağan Benliğin Yüksek ve Alt Veçhelerinin Mutlak Bütünlükte tam hizalanmasıdır.

11:11:11 Kapısı ve Ne Anlama Geldiği

11:11 Yıldız Kapıları her zaman Gezegenin Ruhsal Aydınlanma akışı deneyimlediği
zamanlardır. Bu, Ağustos ayındaki Aslan Kapısından ve 8:8 Armonik vorteksinden sonra ilk
büyük Yıldız Kapısıdır. Ancak bu yıl enerji özellikle güçlüdür, çünkü olağan çifte 11 kapısı,
üçlü 11 kapısına güncellenmiştir. Bunun nedeni, rakamların enerjisel armonikleridir,
11.11.2005 de bir 11’dir (2+2+7=11).

Bu üçlü 11 vorteksi, Aslan Kapısı portalının açılışında olduğu gibi, bu yılın Temmuz ayındaki
üçlü 7 veya 7:7:7 kapısını başlatan enerjilerin zirveye ulaşmasını temsil eder. Bu olayda,
enerji Çok – Boyutlu Yükselmiş İnsanların tüm 12 Çakra Sistemini aktive etti. Son birkaç
ayda, siz Işıkişçileri ve Yükselişin ilk dalgasının üyeleri Gezegendeki Solar Dişil enerjilerin
uyanışı vasıtasıyla İlahi Dişilin yardımıyla On İki Çakra sisteminizi dengelemek ve alt
çakraların Turuncu – Pembe Işının ileri enerjileriyle aktivasyonunu kolaylaştırmak için
çalışmaktaydınız.

Şimdi, bu dengeye ulaşılırken, Varlığınızın Yüksek ve Alt Veçhelerini tam Uyum ve


Hizalanmaya getirmek için 11:11:11 Yıldız Kapısının enerjileriyle çalışabilirsiniz. Bu dengeye
Kalp Çakrasında ulaşılır ve bu zamanda Kalbinizin Işığında olmanın ve Kalp enerjilerinin
akmasına izin vermenin önemi yeterince vurgulanamaz.

Dış dünyada ne kadar çok negatiflik ve kaos olursa olsun, bunun Niyet ve Amacın Mutlak
Bütünlüğüne girmeniz için doğru an olduğunu bilin. Yüksek Benliğinizi Alt Benliğiniz ile
hizalamak ve yaşamınızı Ruhunuzun Işıltılı Enerjisinin ifadesi haline getirmek. Bu, bunu
seçenler için her zaman kolay bir adım olmayacaktır, çünkü yaşamınızdaki Yüksek Amaç ile
uyumlu olmayan her şey sizden uzaklaşacaktır. Bu hızlı ve yoğun gerçekleşmeleriyle şok
edici olabilen ilişkilerin bitişi ve iş değişiklikleri anlamına gelir.

Ama ne olursa olsun, bu Kendinize ve Başkalarına karşı mutlak Dürüstlüğün, Bütünlüğün ve


Açıklığın zamanıdır. Son birkaç ayda, seçimlerinizin Kalpten yapıldığı bir noktaya ulaşmak
için çalışmaktaydınız. Bu ustalık şimdi size iyi hizmet edecek. Sizler Yeni Dünya Bilincinin
realitesini sergilemeye başlarken, sadece Güzellik ve Sevgi göreceksiniz. Eski Yeniye yer
açmak için çökerken, Kabullenme ve Zarafet ile tepki vereceksiniz. O size nasıl görünürse
görünsün veya onu nasıl algılarsanız algılayın gerçekleşen her şeyde Yüksek bir Amaç
bulunduğunu bileceksiniz.

11:11:11 Yıldız Kapısının Enerjisel ve Fiziksel Semptomları

Fiziksel tükenme ve çok uzun süreler uyuma gereksinimi. Bunun nedeni Fiziksel ve Duygusal
bedenlerin, Yüksek ve Alt Veçhelerin tam hizalanmasını kolaylaştırmak için Ruhsal
bedenlerin yüksek titreşimlerine uyumlanmasıdır.

Duygusal Stres ve ilişkilerin sona ermesi. Bütünlükte olmayan her şey sona erecek. Bazı
bitişler baskılanmış öfkeler yüzeye çıkarken düşmanlığı içerebilir.

156
Depresyon ve üzüntü. Başa çıkamama veya başarısız olma duygusu. Üzülmeyin. Bunun
olması isteniyor ve Yüksek Veçheniz hizalanma, uyumlanma sürecine rehberlik yapıyor. Bu
bir sınav değildir ve geçilecek veya kalınacak bir şey değildir. Eğer hizalanmanın bu
semptomlarını yaşıyorsanız, o zaman Yükseliş sürecinin bu adımında başarılı oldunuz.

Yaşamın görünür kaosunda artış. Hizalanma sürecinde Ruhunuzun ve İlahi Özün huzuru ve
dinginliğinde daha fazla merkezlendikçe, dış dünya daha fazla kaotik ve çılgın görünecektir.
Bunun sizi dengeden çıkarmasına izin vermeyin. Bu harika zamanda sakinliğinizde ve
huzurunuzda kalın.

Boşluk ve Yalnızlık Hisleri ve Gözlerin Yaşlarla Dolması. Bu, Yüksek Veçheye tam
teslimiyetin bir parçasıdır. Alt Ego Benliğin tutunmasını salıverdiniz ve Yüksek Benliğin
rehberliğine teslim oldunuz. Bu hizalanma süreci, Ego Benliğin çok yalnız veya kaybolmuş
hissedebileceği “mekansızlık” veya “boşluğu” temsil eder. Bunun sizi ezmesine izin
vermeyin. Sadece bunun geçeceğini ve bir İnsan Melek olarak potansiyelinizin tam
gerçekleşmesine ilerleyeceğinizi bilin.

Hizalanma tamamlanırken ve sizler 11:11:11 portalının tam deneyimine girerken, derin Huzur
ve Minnettarlık hisleri. İçsel Değişimlere uyanırken, Yüksek ve Alt Veçheleriniz birbirlerine
kilitlenirken ve Kristal Enerji akışı ve Yüksek Farkındalık akışı bedenlerinize ve Gezegenin
Kristal Izgara Sistemine akarken hissedeceğiniz yoğun gücü kutlayacaksınız. Dokuzuncu
Boyut enerjileriniz Kristal Izgara Sistemine tam olarak aktive edilirken, kendiniz ve Gezegen
arasında tam bir Uyum duygusu hissetmeye başlayacaksınız. Bu kutlama zamanı!

Kasım Ayındaki ve Aralık’taki 12:12:13 Yıldız Kapısına Kadar Önemli Tarihler

Kasım’da Güneş Akrep’te ve 22 Kasım’da Yay burcuna giriyor. Yeni Ay 2 Kasım’da ve


Dolunay 16 Kasım’da.

Merkür 14 Kasım’dan 3 Aralığa kadar geri gidiyor ve bu, yaşanmakta olan değişimin
zorluklarını ve kaosunu yoğunlaştıracak. Gerileme Akrep ve Yay’da olacak ve ilişkileri
etkileyecek ve spiritüel atılımı ve uyanışı kolaylaştıracak. Bilinçli Yükseliş yolunda olmayan
birçok insan bu zamanda bu sürece başlayacak ver başka bir dalga başlayacak.

Bu yükseltilmiş ve güçlü enerji dalgası 12 Aralık’taki 12:12:13 Yıldız Kapısına doğru artacak
ve 22 Aralık’taki Gündönümünde zirveye ulaşacak. Aralık ayında Plüto Galaktik Merkez veya
Büyük Merkezi Güneş ile kavuşum yapacak. Güneşin kendisi 15 ve 17 Aralık arasında
kavuşum yapacak. Dönüşüm Enerjileri Büyük Merkezi Güneşten yayılacak ve Plüto ve Güneş
vasıtasıyla büyütülecek. Sevgili Işıkişçileri bu zamanda Hizalanmalarını tamamlamış
olanlarınız Güneşin kendisi gibi parlayacak. Işığın Parıldayan Yıldızları olacaksınız.
Etrafınızdaki insanlar sizden yayılan Işığı duyumsayacak ve hissedecekler. Altın Işıldayanlar
olacaksınız. Işık ve Umut ağı oluşturacaksınız ve Gezegeni dönüştüreceksiniz.

Bu gerçekten kutsanmış bir zamandır ve olağanüstü bir zamandır. Siz muhteşem İnsan
Melekler Işığın bu Parıldayan Realitesine ilk adımlarınızı atarken, büyük sevinç ile izliyoruz.

Sizler bu Dönüşümden geçerken, merkezlenmiş ve huzurlu kalmanızı ve güveninizi


sürdürmenizi istiyoruz. Dengenizi koruyun. Bireyler olarak bu dengeye ulaşmak için çok
çalıştınız. Şimdi Grup olarak dengenizi taşıma zamanıdır ve bırakın Gezegen sizin Parıldayan
Işığınızı görsün!

157
www.starchildglobal.com

(Çeviri: Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/basmelek-mikail-yukselis-11-11-11-yildiz-
kapisi-celia-fenn-kanal-

Başmelek Mikail - Yeni Dünya Enerjileri -


Ekim 2011 ~ Celia Fenn kanalıyla
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 5:13pm

11/11/11 ~ İKİNCİ ÜÇLÜ YILDIZ KAPISI & YENİLENME KODLARI

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Yeni Dünya Enerjileri - Ekim 2011

158
Sevgili Işık Ailesi, bu, Dünya Gezegeninin Dönüşümünde ve Yeni Dünya’nın ve Barış ve
Sevginin Altın Çağını oluşturmada harika bir andır. 11 Kasım 2011’deki 11/11/11 adı verilen
Zaman Portalına veya Yıldız Kapısına ulaştınız. Bu, Küresel Uyanış ve Birliğin “Kozmik
Anını” ve Yenilenmenin “Işık Kodlarının” veya “Kozmik Kodlarının” Dünya’nın Kristal
ızgaralarına alındığı Anı temsil eder. Yenilenmenin Kodlarının Alınması Dünya Hologramının
frekanslarını tekrar hızlandıracak, Gezegen Çok – Boyutlu Bilincin İlahi Kalbine yolculuğuna
devam ederken Bilincin Yedinci Boyutu ile Yeniden Bağlantıyı sağlayacak. Bu aslında Sevinç
ve Kutlama Anıdır. Hem Bireysel hem de Gezegensel bir Uygarlık olarak “Yuva”ya giden
yoldasınız. Büyük Uyanış devam etmekte! Hazır olanlarınız Yeni Dünya Ruhsal Amacınıza
adım atıyorsunuz ve İnsanlık için Çok – Boyutlu yol göstericiler oluyorsunuz. Dünya Beşinci
Boyut Holografik Yeni Dünya Matriksine yerleşirken, İnsanlık Beşinci Boyutun Özü olan
Birliğin ve Birbirine Bağlı Olmanın Birlik Bilincinin nasıl ifade edileceğini öğreniyor. Her
gün, ortak sorunları ve problemleri olan gerçekten Gezegensel Vatandaşlar, Tek Aile
olduğunuzu algılamaya başlıyorsunuz. Ve, bu problemleri yalnızca ileriye doğru giden Yeni
Yolu yaratmak için Barış ve Sevgiyle bir araya gelerek çözebileceğinizi görmeye
başlıyorsunuz.

Sevgili Işık Ailesi, sizinle Dönüşümün bu Harika Anını kutluyoruz. 2010’un sonunda Dünya
Eski Üçüncü Boyut Zaman Çizgisinden yeni Beşinci Boyut Zaman Çizgisine “Yükseliş”
sıçramasını yaptığı zaman çok mutlu olduk. Bu noktada, Dünya ve onun tüm Canlı varlıkları
Yeniden – Doğuş ve Yeni Dünya Realitesine uyumlanırken, tüm “Bitiş Zamanı” senaryoları
geçersiz kılındı. Sonra Ağustos 2011’de Aslan Kapısı zamanında, Yeni Dünyanın kapısını
açacak olan Altıncı Boyut ve Bolluk ve Tezahür Akışına bağlandığınızda, ileri doğru başka bir
Büyük Sıçrama yaptınız. Hazır olanlarınız bu enerjileri Kristal ızgaraların “Pembe Hatlarına”,
İlahi Kalpten Gezegenin Kalp Izgarasına Kozmik Mesih Bilincini taşıyan o enerji
meridyenlerine demirlediler.

159
Şimdi, 11/11/11’de Yol Göstericiler olarak Çok – Boyutlu Bilince girenleriniz Yedinci Boyutu,
Işığın Yükselmiş Üstatlarının Bilincini demirleyecek. Sadece Dünya Planı realitesinde
Üstatlar olmayacaksınız, aynı zamanda sizi Yeni Dünya Hizmetkarları ve Koruyucuları ve
Yeni Dünya realitesinin Muhafızları olarak Yeni Rollerinize hazırlayacak olan Ruhsal
Üstatlığı ve bilgeliği de bütünleştireceksiniz. Bu bağlantı organize kontrol araçları olarak
“dinin sonu” ve sonunda İlahi Kalp ile Bireysel Ruhsal Bağlantının tanınması anlamına
gelecek. Işığın Yedinci Boyutunda, her şeyde İlahi Işığın Berrak Anlayışı ve Kutsal Birlik ve
Sevgi Seremonilerinde İlahi Işığı ve Kalbi kutlamanın Sevinci vardır. Ayrıca kendi Uyanış
Yolculuklarına ve Beşinci – boyut Gezegensel Üstatlığının Yüksek Farkındalığı için üçüncü
boyut matriksini terk etmeye henüz başlayanlar için Rehberler ve Öğretmenler olacaksınız.
Bu Yeni Realitenin yeteneklerinde ustalaşmak için çalışmış olduğunuz gibi, başkalarına nasıl
Üstatlar olacaklarını ve Kim Olduklarını Hatırlamalarını ve Güçlendirme ve Sevgide
Yürümeyi göstermek için çağırılacaksınız.

Yenilenme Kodları

Sevgililer, 11/11/11’e yaklaşırken, Yenilenme Kodlarını almaya şimdiden başlıyorsunuz.


Bunlar Dünya’da Yenilenme süreçlerini aktive edecek ve enerjilendirecek olan Işık
Kodlarıdır. “Yenilenme Kodları” Kozmik Doğumun bu Yeni Döngüsünde Tüm Yaradılışın
Yenilenmesi için İlahi Kalpten gelen talimatları taşıyan Kozmik Işık Bilgisi “paketleri” veya
yüklemeleridir. “Bitiş” Sona Erdi… Bu gerçekten Doğum ve Başlangıç Zamanıdır.

“Yenilenme Kodları” hem İlahi Çok – boyutlu İnsan Hayat Formlarının Orijinal
mavikopyasına uyumlanmak, hem de İnsan Formunun yeni şekillerde gelişmesi için Yeni
Bilgiyi almak için, Işık Bedeninizi ve DNA’nızı aktive ediyor. Bu, Işık Bedene ve Fiziksel
Bedene elektrik “yükleri” gönderecek olan kuvvetli “elektriksel” enerjiler olacağı anlamına
geliyor. Fiziksel DNA da Yenilenme ve Canlanma bilgisini alacak.

Bu Yeni Enerjinin etkisi Işık Bedenin ve Fiziksel Bedenin Frekansını hızlandırmak olacak,
yeni frekansları kucaklamaya ve bunları Yeni Dünyadaki Yeni Realitenin üstatları olarak
bedenlemeye hazır olanlarda Realitenin Yüksek ve İnce deneyimini oluşturacak.

Daha geniş terimlerde, Yeni Beşinci Boyut matriksi şekillenirken ve Sevgi, Barış ve Bolluk
için İnsan İlahi kapasitesini ifade edecek olan yeni varoluş şekillerini tezahür ettirmeye
başlarken, Yenilenme Kodları Dünya üzerindeki Yaşamın her veçhesini etkileyecek. Yaşamın
her veçhesi Yeni Realiteye uyumlanmak için yeniden gözden geçirilecek ve yeniden
yapılandırılacak. Yenilenme Kodları Yeni Dünya Izgaralarına demirlenirken ve topraklanırken
bu süreç hızlanacak.

Sevgili Işık Ailesi, Bilincin Altıncı Boyutunun demirlenmesinden bu yana Dünya’ya yağan
Bolluk ve Kutsamalardan Dünya’daki Herkesin faydalanabilmesi için, bu enerjiyi almanız ve
demirlemeniz sizin ayrıcalığınız olacak. Herkesin faydalanmasının zamanıdır ve bu nedenle
yoksulluk ve ekolojik yıkım yaratan eski ekonomik sistem parçalanıyor ve yerini ortaya
çıkacak olan yeni yaşam şekli alacak. Bu yeni yaşam şekli herkes için en temel gıda, barınak,
giyecek ve eğitim İnsan Haklarını, aynı zamanda her varlığın Ruhsal Planına göre gelişme ve
büyüme fırsatını garanti edecek olan sürdürülebilir ve etik prensiplere dayanıyor.

Bu değişimler şu anda etrafınızda gördüğünüz endişe ve kaostan kaynaklanacak. Yeni


Toplulukları ve Yeni Sosyal ve Ekonomik sistemleri gerektirecek olan Ruhsal Planlar ile
Dünya’ya gelmiş olanlarınız, şimdi armağanlarınızı sunmaya ve Yüksek Amacınıza

160
uyumlanmaya başlamak için çağırılıyor olacaksınız. “Yenilenme Kodları” işleri Yeni Dünya
Realitesinin Yenilenmesinin ve Doğumunun parçası olmak olanları aktive edecek ve
hızlandıracak.

Sevgililer, “Yenilenme Kodları” İlahi Kozmik Kalpten Dünya’ya akarken, Ruhsal amacınıza
ve yeni gelen enerjilere nasıl daha tam olarak hizalanabileceğinizi, uyumlanabileceğinizi
düşünmek için iyi bir zamandır.

11/11/11 ve 12/12/12 arasında Gökkuşağı Köprüsü ve İndigo/Kristal Çocukların Rolü

Özel Ruhsal Amaçları şu anda büyük bir Geçişten, Değişimden geçmek olan Ruhsal bir Grup
veya Ruhsal Aile vardır. Bu, İndigo – Kristal Ruh Ailesidir. Başlangıçta, onların işi sistemlere
meydan okuyarak ve İnsan Melekler olarak İlahi Miraslarını Hatırlayarak ve Uyanış ve
Dönüşüm için gerekli DNA Işık Kodlarını aktive ederek kendilerini güçlendirerek, Gezegenin
Büyük Uyanışı ve Dönüşümü için itici gücü sağlamaktı. Ancak şimdi, bu grubun çoğu Yeni
Dünya’nın kurulmasını sağlayacak olan yeni rollere ilerliyor. İndigo – Kristal Ruh Ailesi Yeni
Realiteye “Gökkuşağı Köprüsü”dür. Teknolojide, ekonomide ve sosyal etkileşimde yeni
fikirleri öne çıkarmak için yaratıcı enerjiyi sağlayacak olanlar 40 yaşın altındaki genç
insanlardır. Bu yeni fikirler yeni yaşam şekli olarak filizlenecek ve şekillenecek olan
“tohumları” sağlayacak.

Yeni fikirlerin ve kavramların bu “Gökkuşağı Köprüsü” kurulduğunda, Dünyayı ve üzerinde


yaşayan her şeyi onurlandıran ve savaş ve yoksulluğun geçmişte kalacağı yeni çok – boyutlu
bir yaşam şeklinde “geçeceksiniz.”

Yeni Dünya için Yeni Ruh Amacını kucaklamaya hazır olan, hem genç olan hem de uyanıp
geçişi yapmış olan birçok İndigo – Kristal varlık vardır.

Bu Yeni Ruh Amacı Yeni Dünya’ya tam uyumlayacak ve 2012’deki 12/12/12 Yuvaya Dönüş
Kutlamasına kadar, bu Ruhsal Liderler Grubu Dünya’yı Gökkuşağı Köprüsünden geçirip Son
Üçlü Yıldız Kapısına götürecek olan yeni yapıları ve toplulukları tohumlamış olacaklar. Bu
periyot 12/12/12 ile 21/12/12 arasında olacak, Kozmik Kalp ile son bütünleşmelere ve
uyumlanmalara erişilecek olan ve dünyanın Barışa, Uyuma ve Sevgiye Evriminin sonraki
Büyük Döngüsü için “resetleneceği” 9 günlük bir periyottur.

Bu nedenle, birçoğunuz sonraki yılda Ruhsal Amacınızın değiştiğini ve sizler aynı fiziksel
bedende “yeni bir enkarnasyona” başlarken Ruhsal Amacınızın oldukça radikal olarak
yeniden hizalanacağını keşfedeceksiniz. Bu, sizler 2012’deki bu süreçte “Son Geçiş” olarak
adlandırılacak olan şeye hazırlanırken, birçok insanın yaşamlarında büyük değişimler olacağı
anlamına geliyor. Sevgili Yeni Dünya Ailesi, şimdiye kadar Değişimin Akışına alıştınız ve
Ruhunuzun kaderini Zarafet ve Sevinç ile nasıl kabulleneceğinizi ve teslim olacağınızı
biliyorsunuz. Yeni Dünya Realitesinde Sevinç ve Mutluluk yerine girdiğinizden emin
olabilirsiniz.

İndigo – Pembe Yıldız Kapısı 11/11/11

Sevgili Yeni Dünya Ailesi, Kasım 2009’daki ilk 11/11/11 olayında, Kozmik Gül Yıldız Kapısı
açılışında ve kendi Kişisel “Yükseliş Yıldız Kapılarının” açılışında size rehberlik yaptık. Bu
Solar, Galaktik ve Kozmik Merkezler ile Taç Çakrasının aktivasyonu idi, Çokboyutluluğun
tam bağlantısını deneyimlemeye başlamanızı sağladı. Sonra 2010 Gündönümünde bu yeni

161
enerjileri tam olarak topraklamanızı ve bütünleştirmenizi sağlayan Ruh Yıldızı Çakrasını ve
Dünya Yıldızı Çakrasını aktive ettik. Bu dönüşüme izin veren her biriniz şimdi Çokboyutlu ve
Kozmik Realiteye çiçek açmanızı sağlayan “bağlantı” çakralarına sahipsiniz.

Bu ikinci 11/11/11 Yıldız Kapısında, Dünya’nın kendisi Kozmik Kaderine hizalanıyor ve


bağlanıyor. İlk 11/11/11 Yıldız Kapısında sizlerin Işığın Altın Kadehi olmanız gibi, şimdi
Dünya Işığın Kadehi oluyor ve Kozmik Mesih Enerjisi ile doluyor!

Sevgililer, bu Yükselmiş Dünya’nın Kutsal Olduğu ve Mesih Işığı ve İlahi Koşulsuz Sevgi ile
dolduğu anlamına gelir. Bu, Dünya’yı ve onun İnsanlarını sömürmek isteyenlerin artık başarılı
olmayacakları anlamına gelir. İlahi Plan artık bu tür davranışlara izin vermeyecek veya bu tür
eylemleri desteklemeyecek. Yalnızca Sevgiyi, Barışı ve Uyumu seçmek için Özgür İradelerini
kullananlar Yeni Realitede ilerleyecekler! Bu gerçekte Dünyayı miras alacak olan Barış
Yapıcıların Zamanıdır!

11/11/11’de sizinle bilikte Kutluyoruz!

http://www.starchildglobal.com/

(Çeviri: Saffet Güler)

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/basmelek-mikail-yeni-dunya-enerjileri-
ekim-2011-celia-fenn-kanal-

162
Conscious Co-creation and Unity
 Posted by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 5:14pm

October 28 , 2011

13 - Sun (Ahau)

Completion of all 9 Waves of the Mayan Calendar = Conscious Co-creation and Unity

We are the Ones

"There is a river flowing now very fast.

It is so great and swift that there are those who will be afraid.

They will try to hold on to the shore.

They will feel they are torn apart and will suffer greatly.
"Know the river has its destination.

163
The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river,
keep our eyes open, and our heads above water.

And I say, see who is in there with you and celebrate.

At this time in history, we are to take nothing personally, Least of all ourselves.

For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

"The time for the lone wolf is over.

Gather yourselves! Banish the word struggle from you attitude and your vocabulary.

All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

"We are the ones we've been waiting for."

http://www.mayanmajix.com

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/conscious-co-creation-and-unity

October 28, 2011- END OF MAYAN


CALENDAR
 Posted by David Dogan Beyo on October 29, 2011 at 1:11am

October 28, 2011

END OF MAYAN CALENDAR


We are still here, but have we grown up?
To answer that question,
it is best to ask our child within ...

THE CHILD WITHIN

All that I have waited for, through the sorrow and the strife
Can it be that it is possible, that I will find it in THIS life?

Somehow I never gave up, though I came right to the edge


Can it be that NOW I'll find, that I am waiting on the ledge?

164
It is here that I wait patiently, my hand upon my heart
Can it be, at last, I found the life I've searched for from the start?

Memories flash before me of a place I've never left


And at the loss of being there, my feelings are bereft

All that I remember that I've wanted in this life


Was to find a peace within me, and the ending of all strife

I remember who I AM now, and no longer need to suffer


I know the ME I AM inside, and release my final buffer

I release all the behaviors I created to protect me


I no longer need hide in them, now that my Soul is free

I'm alone without my armor, alone without my pain


Alone without my memories of all that I "should" gain

I no longer care for "gaining," or making myself strong


Instead, I go inside my Soul, who's been there all along

The Home that I have cried for, is knocking at my door


I release what I have "worked for." I don't want it anymore

I accept the life that's dawning, and see it in my heart


It is the ME that I've so missed, who's been there from the start

As I awaken to this dawning, and come back into the whole


I see how work and mundane life, has pulled me from my Soul

I feel I'm almost back now, and my visions show the Way
I'm oh so close and, yet so far, from living that great day

I forgive the ME who I became, in the darkness of that night


I embrace the ME, the one who cried in loneliness and fright

The child within will show me how to find my way back Home
The child within will find a smile when I'm feeling so alone

The child who lives inside my core, remembers why I came here
I came to help dear Gaia, hurt by anger, greed and fear

I came here once to do a job, which I hope is almost finished


A child of Earth, I came to help my Mother, so diminished

She's almost back into Her SELF and thanks me from Her heart
"Come with me NOW," I hear Her say, "For, of ME you are a part!"

I feel Her love embrace me, as I listen to Her voice


I know that I will go with Her. I KNOW that is my choice

165
For, oh so many lifetimes, I've visited this Earth
And now I'm ready from my Core, to welcome OUR rebirth

I speak for all the brave Ones who answered Gaia's call
As she asks us now to join Her, the request is for us ALL!

Together we return, to that which is our Home,


And from that point of love and light, the Universe we'll roam!

This is OUR ascension. Thank the Heavens, literally, for the Galactics and some very brave
people who risked their lives, as well as some who gave their lives, to tell the rest of us about
what has really been going in our 3-D Game.

When we were children, we believed the illusions and played the Game without trying to
"look under any rocks." Now, we are adults. In fact, we are grounded Galactics, Celestials and
Ascended Masters who took bodies during this "time" to assist Gaia with Her Planetary
Ascension.

As we awoke to our Multidimensional SELF, we could no longer "mind" an unjust system and
wait for someone else to save us. It is time for us to save our selves. We hold the power
because we hold the love. We hold the Light and we hold the power of Truth.

From the loving perspective of our Multidimensional SELF, we can see where we tolerated
the intolerable because we did not feel empowered enough to face our fear of change. This
fear is actually our friend because it shows us where we are stuck in the 3-D Game and have
not, yet, reclaimed our Wisdom, Power and Unconditional Love. Fear also shows us where we
are stuck, hence, forcing us to change.

When we really take a look at our lives, we often see how things that "threaten" to go wrong,
or actually do go wrong, are actually opportunities for us to exercise our power of creativity.
Through our multidimensional creative force, we can call upon solutions from our SELF that
allows us to see each problem as an initiation that brings us closer to our Soul.

We also learn that far too often things have to break down before they can be restructured,
repaired or transmuted. The areas of our life in which we are out of sync with our Soul are so
uncomfortable now because we are merged with our Multidimensional SELF enough to
recognize when we fall out of alignment. Now that we know the Truth of our SELF and have
directly experienced a sense of unconditional love and unity with all life, we are strong
enough to continue into the unknown with faith and courage.

We, also, feel the ever-expanding Collective and Planetary Consciousness. Simultaneously,
we feel those who have tried to stop that expansion of love and light. However, now their
power has so greatly diminished that we are feeling safe enough to fully surrender to the
unknown, which is increasingly becoming the known.

We've had a long climb from a very deep valley, but NOW the mountaintops are just before
us. We are extremely tired, but the vision of the fulfillment of our highest dreams gives us the
strength to continue our journey.

166
The sun is rising, the fog is clearing, the Way is opening and New Earth is beginning. Now
that we have becomes adults in Spirit, we can remember that:

WE ARE THE EARTH

I AM the Earth
The Earth is I

I AM the sea
I AM the sky

I search the land


To understand:

Why am I here upon this Earth?


What was the reason for my birth?

Was it so that I could simply be


The sky, the land and the deep blue sea?

An answer calls me from my heart


That something special soon will start

All around me, things are changing


Lies revealed and re-arranging

I'll not find answers in the sea


For they are all inside of me

I took a form upon this Earth


To help dear Gaia with Her re-birth

From within, I see the Light above


That I must ground with peace and love

If I capture that which I have found


And pull it deep into the ground

I just may find the simplest way


To create a happy, brighter day

The night was long and filled with fear


Thus, I could not see, nor could I hear

The truth was, oh, so far away


To think about some other day

Now, that day has come, at last


And all I've known is in the past

167
The future has become the NOW
And, suddenly I remember how

To step across an unseen line


That has nor marking and no sign

To make it harder, it moves around


For it is a Path of light and sound

This holy light creates a tone


And, instantly, I'm not alone

The lies are done


Truth has begun

Within this Truth, I'm sure I'll see


That NOW, at last, my Soul is FREE

Blessings on your journey,


Suzanne Lie

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/october-28-2011-end-of-mayan-calendar

11-11-11: Source Code Activation


 Posted by David Dogan Beyo on October 29, 2011 at 1:31am

“We would open with this: Congratulations! You are officially on the runway to new earth.”-
The Pleiadian High Council

The Anticipation

So here we are…on the cusp of the long-awaited completion of the Mayan Calendar, the
ancient and accurate “time”-keeper of 16.4 billion years of evolutionary consciousness. There
is so much going on all over the planet to support the emergence of a new evolutionary cycle,
but the event that is really blowing my mind is the ceremonial pilgrimage of the Mayan Elders
who will carry the Thirteen Crystal Skulls from one US coast to the other and culminate in a
(highly sacred) Mayan Crystal Skull Ceremony (The journey will begin in Manhattan
tomorrow, 10/27/11and will conclude in Los Angeles on 11/11/11) Details HERE.

For those unfamiliar with the significance of the Crystal Skulls, Cal Garrison says:

168
“…these ancient relics are said to contain information about the history of our planet and the
future of mankind. Carved out of pure quartz crystal, and other crystals such as jade, the
Skulls generate an energy field that activates human consciousness in a way that expands our
perceptions of reality. Ultimately they are the manifestation of Spirit in a form that is now
helping to shift the magnetic frequency of Mother Earth. When the Spirits of the Skulls are
ceremonially awakened, ancient wisdom, wisdom that has been preserved in a crystalline
matrix for eons, enters the unified field and fills the collective consciousness with all the
knowledge of everything that has happened on the planet in the last 26,000 years, and perhaps
beyond.”

To think that all that sacred energy is coalescing less than 60 miles from me is pretty trippy…
so much that if I tune into it, it rattles every cell in my body with a visceral excitement that I
can hardly contain. Which is odd considering I barely understand the ramifications of it all.

And if you’re wondering what this will mean for us…well, the Pleiadians say it will take
about 2 weeks to integrate more clarity about what this means for those way-showers who are
about to step fully into their divine roles and purposes in the “active duty” phase…and about a
century or seven to digest what this leap in evolution means for the planet as a whole.
Overall, the time between now and the 11:11 gateway is alive with potential and our
conscious participation with this sacred passageway is very powerful, and can be felt in a very
real way thru prayer, meditation, visualization… or really, just by thinking about it.

One thing we already know…well, two things: 1) our physical bodies still haven’t caught
wind that we need them now to move into position…and 2) the energy of what’s to come is
pulsating so vibrantly that we can literally feel our supports about to birth thru the veil. Our
new/true lives are so close to us now that it’s tantalizing. If you tune in, it literally feels like
Christmas eve…only, it may be that Christmas eve you spent as a kid with the flu : ((

We have some idea what our gifts may be, but we don’t REALLY know for sure…and that’s
the excitement of it all. We definitely made our wish lists…likely, many times over .. but the
unseens say that even our wishes pale in comparison to what’s in store.

“We, like you, can feel the pulsing energies of convergence building around your sphere and
we are just so delighted at what each of you, the new earth guardians, are about to experience
in yourselves, and witness in each other.” -PHC

Aside from the fact that we are finally climbing out of the deep void we were stuck in for the
last several weeks, nothing much has changed on the outside yet…we are still needing to
nurture ourselves and to remain centered in our heart-space while we continue to allow the
full birth of our multidimensional selves to take form. Those who are ready are priming to
become the official new-earth guardians & overseers, the protectors of all of creation and
masters of the material world here to lead humanity into the full breadth of love by virtuous
example.

11/11/11

“The moment that each of you have been waiting for, the moment that we have termed
“inception” is approaching. This is heralded by the massive energies precipitated by the
opening of the 11:11 stargate portal on 11/11/11. What this means for the way-showers is

169
monumental, for it is this group who will be physically laying the template on earth for all
other inhabitants to follow.” -PHC

Last month, on 9/10/11, our bio-circuitry was apparently rebooted. We had undergone an
immense (read: grueling) upgrade during the summer months from that obnoxious triple
eclipse sandwich that shook every one of us to the core…and then in September, Mother-
Father God pushed the divine-human reset button to start-up our new operating system. Most
likely you slept thru this the way we slept thru most of September…actually, now that I think
about it, you may not even remember September.

Well, whatever… definitely not the first month we’ve slept away… tho prayerfully our last?
Either way, now that we have been upgraded & rebooted we are reorienting ourselves
aaaagain and that always means the usual cellular changes (read: fatigue), most of which this
time relates to our newly downloaded programming that includes the integrated understanding
that every cell has intelligence. (more on this coming soon)

Our bio-circuitry is adjusting to incorporate and adapt to the new codes we are already
receiving from the upcoming 11:11 stargate portal. The emanations sent forth by the great
central sun are encoding our biology with new mandates, new directives and the Pleiadian
High Council would like for us to know that the new human apparatus is well-equipped to
handle these changes, however, it may be of benefit for those of who are experiencing great
difficulty to embrace the many modalities available to us to assist in easing the transition on
our bods, as well as to give a much-needed boost to our emotional and mental well-being.

I am hearing some folks are having trouble assimilating to these new frequencies and for
those heavily in the embodiment process, this is just a reminder that we don’t have to suffer
thru these changes alone…that help is available should you need it. The PHC say that there
are many people here specifically to support us thru these changing times, and that if we don’t
utilize these gifts and offerings that we may be robbing ourselves of a great opportunity to not
only survive these changes, but to thrive in them. The physical body needs care and nurturing
as it is being resurrected into a body of light, but the incoming frequencies do not need to
bombard our system in the ways we are accustomed to experiencing them if we open up to the
opportunity to be supported.

Overall, I am hearing that the 11:11 will bring in some robust energies that, depending on
where we are on our journey, will either catapult us to freedom, or bring up a new layer of
goo….or both. In all cases it will be the next level of our personal evolutionary development
and this means the biological aspects will need to be addressed…whether we are ascending
into an angelic-human or not. Experience has taught us that any energy blast or major portal
opening will mean more rest, relaxation and downtime is required. No one looks forward to
that but at least we are so beat up by now that its nearly impossible to resist any more. I guess
we have that going for us…which is nice.

On Becoming Self-Contained

The PHC are talking a lot about our recent release from our final and deepest karmic patterns
and that we are already beginning to witness this in the way that we are no longer bound by
the emotional strings of attachment to others, to places, or to events that once defined or
confined us. We are now able and ready to live our lives according to the principle of the
ONE. This means that we have integrated the mental & emotional understanding of what it

170
means to be freed from the repetitive cycles of the karmic wheel and reconnected to our true
Source of power within.

We are beginning to witness this freedom in ourselves and in our personal relationships where
we are refacing old issues, old wounds that once crippled us, but now these same situations
feel empowering…empowering in the sense that we are able to see the value in these
dynamics, to feel a sense of appreciation for their teachings, and to honor those lessons of
growth that are truly ours, while releasing all feelings of responsibility to that which is NOT
ours.

We are becoming self-contained, self-responsible beings of mastery and those emotional


entanglements which have been projected onto us by others are now VERY clear, which
means they can be severed. This also means that once we have unhooked ourselves from
these remaining cords of attachment, we will begin to live from the space of true
independence, self-sustainability, and freedom, which will enable us to know our authentic
selves in ways we never have.

“This time in your life is one that will astound you…you will find strengths, and gifts, and
talents emerge that you never knew existed. In some cases, you will come to know yourself in
a way that elicits a sense of self-love and respect that you thought was only possible to see or
feel in others. Though in truth, we say this…that those things that you have so respected in
others were really only self-reflections of those unintegrated aspects of YOU…until now that
is.”-PHC

The unseens bring this information to us so that we can feel the connection to the fact that we
are no longer bound by the trappings of untruth, of illusion, or the polar opposite of that which
they call, self-aggrandizement….for our new reality will be that we are much, much more
than we ever realized, and the gifts of remembering this have been well-earned. They also
mention that as we unveil the truth about our true capabilities as masters of the material
world, so too do we unveil these truths for others…which is, in part, the purpose of becoming
a christed avatar on earth…to share our radiance with all who beckon, to teach by example
and to bestow upon others the universal love that flows within our body and cells.

“Moreover, we are proud to be part of, and witness to, the unfolding of the most momentous
“time” in history. We are representatives of your galactic origin and so we too have much
invested in your BEcoming. Through this gateway, you are centering yourselves in universal
abundance and grace and this means that each of you who don robes of honor are becoming
a universe unto yourselves. We know that this may seem out of reach to you now, but know
this: as the sun shines forth on the last day of the last day, a sincerely new day dawns.” –
PHC

On Becoming Multidimensional

We are soon to experience life as multidimensional beings, which the PHC say is one of
exquisite undertaking…a way of living life through the perception of simultaneous realization
& with the ability to focus through the incorporation of many dimensions of awareness…at
once. This is not something that we have context for, so the Pleiadians would like to offer..to
the best of their ability…a small frame of reference for those who will be entering this new
landscape.

171
“You are the first group of souls who will be utilizing your full human potential and christed-
monadic capabilities. This means that those of you who are entering leadership, or earth
stewardship roles, are those of you who have undergone a full 12 strand DNA activation and
have enabled the extensions of your over-soul to do the same. This is the beginning of the
new multidimensional human race, the seeding that will begin the long evolutionary journey
home for humanity.” – PHC

Unfortunately, my work is always a little ahead of me so I don’t have a complete


understanding of what all that means yet, but what I do get is that those who resonate with this
truth…that is to say, those who feel this to be true…will embed this reality within the matrix
of man, thereby allowing the distortions of our human genetics to be returned to its original
design. This, they say, is what biological ascension assures us, the propagation of a new-
human race and apparently there are many of us here to exploit this divine opportunity.

For those who are called into guardianship, stewardship or leadership roles, the 11-11-11
gateway is offering us the ability to not only anchor into multidimensionality, but to open the
doorway to the christed heart within… that which commands usage of the sacred adamantine
particle (the base-level particles that create all physical manifestations of LOVE). This
opening will prepare us to utilize the laws of magnetic resonance…the universal design for
creation in the new earth.

A Call to the Order of Melchizedek

The new field matrix that has been set up by the dedicated light-weavers on this planet is
pulsing at its portals with unprecedented potential for change, but access to these portals can
only be activated by those with the “keys to the universe”. These key codes are embedded in
the DNA of the new-human matrix and, by their very existence, unlock the codes required for
the next level of our planetary ascension.

Those who will be opening these portals are those who have completed their first level
missions of service, and are preparing to receive new directives. These directives will be
released thru the activation of what the PHC refer to as The Source Code in our DNA, which
apparently is T H E entry code required to access and enable our full multidimensional
participation with the crystalline grid which includes our new-earth mission or “next level of
divine service” on this planet.

“What we would like to make clear is the fact that those who are activating to this level of
service are those who will employ the missions required to prepare humanity to ascend into
multidimensional consciousness. This means that each of you who are encoded with the new-
human prototype will be embarking upon a new journey together as a soul group of cosmic
initiates thru the Order of Melchizedek. This Order is of the highest… a soul collective here
on earth at this time with a mission to awaken the codes within humanity for the resurrection
of the christed-template and the template of sacred co-creation. For those who have
contracted to serve in this way, it is by the Order of Melchizedek that you will now be called
forth and under your new-level directive.” -PHC

For all those who find resonance with this information and/or the Order of Melchizedek, it
will be you who seeds humanity with the cosmic intelligence required to make the shift into
2012.

172
“We are in awe of your dedication and resolute ability to stand in personal integrity and
honor as human-galactic overseers of this planetary body. Hold your heads high, for you are
about to step into the most supreme form of embodied existence. We watch from our
headquarters as you take the final steps into greatness, your true galactic heritage and home
of the stars.” -PHC

In celebration of this momentous occasion, please do the whole world a favor and get-down to
Higher Ground: Happy trails!

Lauren
ThinkWithYourHeart.net

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/11-11-11-source-code-activation

173
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
 Posted by David Dogan Beyo on October 29, 2011 at 11:30am

- Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar. Apaçıktır ki, o
adam insan olarak yok olacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için
lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu
düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak
gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle
hareket ederken, "Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı farkedecekler
mi?" diye bile düşünmemelidir. Hatta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce
bilinmemesini tercih edecek karakterde bulunanlardır...

Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o
adamın değeri ikinci derecedir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve
memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, milletlerinin
mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler,
milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve
hareket durur zannetmek bir gaflettir. ( 1937 )

- Bir toplumda kıymet ve kuvvet, onu oluşturan kişilerin kendilerini bir kıymet ve kuvvet
olarak kabul etmelerindendir. Ancak, bu gibi kişilerden meydana gelmiş sosyal toplumlar tam
bir bütün olarak kıymet ve kudret görünümü arz edebilir. ( 1937)

174
- Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek
kadar yükselmiştir...

İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbirine boğazlatmak insani olmayan ve son derece
üzücü olan bir sistemdir.
İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini
sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir.
Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının
çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. ( 1931 )

- İnsanlar daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan
olanın vicdanını, beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne
kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, o kadar yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur.
( 1926 )

- İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek
olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir. ( 1914 )

- Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket
için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde
bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne sayılamayacak güçlükler
yığacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden
yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün
derlerse, bunu diyenlere de güleceksin. ( 1908 )

- Neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir; ya hastadır, veyahut o insanın başkalarına
bildirmek istemediği bir kuruntusu, bir derdi vardır.

- En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve
mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.

Mustafa Kemal Atatürk

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/cumhuriyet-bayram-m-z-kutlu-olsun

175
Ali ile Orhan'ın Dostluğu
 Posted by Sibel Kavunoğlu on October 29, 2011 at 1:18pm

Uzak bir diyarda güzel insanların yaşadığı küçük bir köy varmış. Köyde yaşayanların
çocukları kış geldiğinde köyün merkezindeki okula devam ederlermiş. Hikâyemizin
kahramanı Ali bu okulun çalışkan öğrencilerinden biriymiş. Her sene sınıfın birinciliğini
kimseye bırakmazmış. Okuldaki çocukların aileleri çocuklarının Ali’yi örnek almalarını
isterlermiş. Okuldaki çocuklar Ali'yi başarısından ötürü takdir etseler de Ali’nin yukarıdan
bakar hali onları çok sinirlendirirmiş. Ali, derslerinde gösterdiği başarıyı, insan ilişkilerinde
göstermekte zorlanır, sürekli kibrinin esiri olurmuş.

Günlerden bir gün okula yeni bir öğrenci gelmiş. Bu yeni öğrencinin adı Orhan'mış. Orhan
mavi gözleri, sarı saçları ile çok sevimli bir erkek çocuğuymuş. Babasının görevi icabı bu
köye yerleşmişler. Orhan, babasının sürekli seyahat etmesi sebebiyle sık sık okul
değiştirirmiş, gittiği her yerde herkesle çok iyi geçinirmiş.

Günlerden bir gün sınıfın yaramaz çocuklarından Kemal, Orhan'ın siniri alınmış durumuna
son vermek niyetiyle Orhan'ın yolunu kesmiş. Orhan her zamanki gibi gülümseyerek iyi
niyetiyle bu tür bir oyunu oynamak istemediğini ama isterse birlikte farklı şeyler
yapabileceklerini söylemiş. Kemal ise Orhan'a sataşmaya devam etmiş. Orhan ise bütün
gayreti ile karşılık vermemeye çalışıyormuş. Tam o sırada oradan geçen Ali, Orhan’a yapılan
haksızlığa dayanamayarak Kemal’e;

-Görmüyor musun sana karşılık vermek istemiyor niye üzerine gidiyorsun çocuğun, demiş.

Kemal ise Ali'nin müdahalesine kızarak;

-Sana ne, üzerine vazife olmayan şeylere karışma, git dersini çalış, demiş. Ali ise Orhan'ı
rahat bırakması konusunda ısrar etmiş. Sonunda Ali ile Kemal kavga etmeye başlamışlar. Ali,
içinden nasıl oluyor da böyle bir duruma düştüğünü düşündüğü halde çantası ile Kemal'e
vurmaya başlamış. Birden ikisi de neler olduğunu anlamadan Orhan, ikisinin arasına girmiş.
O kadar kuvvetli ve kararlı bir şekilde ikisinin arasında duruyormuş ki biri diğerine ulaşamaz
olmuş. Ayı zamanda kolunun tersi ile gelen fiziksel saldırıları ustaca geri püskürtüyormuş.
Orhan'ın bu kadar kuvvetli ve çevik olmasına Ali ile Kemal çok şaşırmışlar. Sonunda yorulup
savaşmayı bırakmışlar. İlk olarak Kemal,

- Ufff sizinle de güzel oyun oynanmıyor, tam bir oyunbozansınız, demiş ve Ali ile Orhan'ın
yanından homurdanarak uzaklaşmış. Ali ise hem üstünü başını temizliyor hem de Orhan'a
söyleniyormuş.

-Madem bu kadar kuvvetliydin neden kuvvetini başta göstermedin. Bak üstüm başım ne hale
geldi. Gerçekten tuhaf bir insansın. Hemen gidip öğretmene şikâyet etmelisin. Kemal ilk
okula geldiğinde sorun çıkartacağını hemen anlamıştım ve ondan önce davranıp onu hocaya
şikâyet ettim. O günden beri bana yaklaşmaz oldu. Ben her şeyi hep önceden planlarım ve bu

176
şekilde başıma kötü bir gelmez, tüm olasılıkları düşünürüm. Senin gibi aptallık yapmam,
demiş. Orhan;

- Sevgili Ali, seni çok iyi anlıyorum. Kendini korumak adına önceden önlem almaya çalışarak
gücünü boşa harcadığının farkında mısın? Babamın görevi gereği sürekli okul değiştirmek
zorunda kaldım. Ortamım her değiştiğinde kendimi güvende hissedebilmek adına bir sürü
yeni önlem geliştiriyordum. Çoğunda da başarılı oldum ama bir gün aldığım önlemlerin bana
faydası olmadığını fark ettim. Hepsi de enerjimi alıyordu. Hayatımdaki değişim sürekli
olmasına rağmen değişmeyeceği senaryosuna göre kendime sabit bir güven ortamı
oluşturmaya çalışıyordum. Sonunda imkânsız olan ile uğraştığımı anladım. İnsanlarla
aramdaki alanı yakınlaştırmanın yolunu aradım demiş . Ali;

- Nasıl buldun mu bari demiş.

-İnsanlarla aramızdaki boşluğu uzun veya kısa tutmak aslında bizim sorumluluğumuz. Eğer
onların bize zarar vereceğini düşünüyorsak aramızdaki boşluğu düşüncelerimizle doldurmaya
başlıyoruz. Karşımızdakinin bize zarar vereceğini düşündüğümüzde zihnimiz hemen bu
zararın nasıl olacağını hesaplamaya başlıyor ve bir sürü senaryo sunuyor. Bu senaryolara
inanmaya başladığımızda ise insanlar ile aramızdaki mesafe uzaklaşıyor. Bir müddet sonra
sadece olasılıktan öte olmayan senaryolarla insanlarla aramızdaki alanı genişletiyoruz, öyle ki
etrafımızda daha az insan belirlemeye başlıyor. Ben artık bu yolu seçmiyorum, çünkü bu yol
yorucu ve anlamsız. Örneğin her hangi bir şey oldu diyelim. Zihnim hemen beni korumaya
yönelik düşünceler yaratıyor. Biliyorum ki bu düşünceler evrendeki bir sürü olasılıklardan bir
kaçı ve gerçekleşme oranları %100 değil. Hemen bu düşünceleri geri gönderiyorum ve sadece
önümde olan olaya odaklanıyorum. Ve sonra kendi kendime yeni bir deneyim seni karşılıyor,
hadi aç kendini, bak bakalım seni geliştirecek neler var, keşfet diyorum. Böylece bedenimi
rahatlatarak zihnimden beni daha da rahatlatacak düşüncelerin ve hislerin gelmesini
sağlıyorum. Çünkü huzurdaysan huzurun çağrıştırdığı düşünceler gelir. Ve böylece karşımdaki
ile aramdaki mesafeyi kısaltıyorum. Öyle ki beni kendi gibi görüyor ve mutlu oluyorlar.
Onlar mutlu olunca ben zaten mutluyum demektir, diyerek sözlerine son vermiş Orhan.

-Hıım....enteresan . Sanırım ben insanlarla aramdaki alanı sürekli gerçekte olmayan


düşünceler ile doldurup onlarla aramdaki mesafeyi uzatıyorum. Her zaman iyi bir çocuğun
yapması gerekenleri yaptığım halde okuldaki arkadaşlarım ile kardeşlerimin benimle olan
ilişkilerinde niye mesafeli olduğunu düşünüp dururdum. Demek neden buymuş. Güzel bir
yöntem bulmuşsun, seni tebrik ederim dostum demiş Ali. O günden sonra Ali ile Orhan
birbirlerine daha yakın olmuşlar, birlikte güzel vakit geçirmişler. Okuldaki diğer çocuklara da
"Alanı Daraltma " oyununu öğretmişler. Artık her şey daha da keyifli olmuş....

177
Siz de dilerseniz "Alanı Daraltma " oyununu birkaç kez oynamayı deneyin. Bakalım
hayatınızda neler olacak? Yeni bir gün, yeni olasılıklar, yeni deneyimler demektir. Geçmiş
tecrübe ve endişelerle yaşamanın bize ne faydası olabilir ki. Sadece insanlarla aramızdaki
mesafeyi uzatır o kadar. Ünlü bir söz duymuştum ama kimin söylediğini hatırlamıyorum. Söz
şöyleydi; “Bugüne faydası olacak ise geçmişi bugüne getirin”. Bugünü bugün yaşayın, yarın
olduğunda ise herhangi bir ders almayacaksanız ve sizi geliştirmeyecek ise yarın geldiğinde
düne zaman harcamayın.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/ali-ile-orhan-n-dostlu-u

2011 Yazılarımdan Seçtiklerim


 Posted by David Dogan Beyo on October 30, 2011 at 2:30am

178
Anapanasati - Sonsuzluk Nefesi - 13 Ekim
2011
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/david-dogan-beyo...

Yaz Dönemi - 08 Ekim 2011


http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/david-dogan-beyo...

Gönlünü Hoş Tut - 23 Ağustos 2011


http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/gonlunu-hos-tut

Tüm Varoluş ve Varolan Tüm Canlılar İçin


- 19 Mart 2011
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/david-dogan-beyo...

Japonya - 19 Mart Dolunayı - 20 Mart


Ekinoksu -16 Mart 2011
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/david-dogan-beyo...

Yakındır, Vakit Gelmiştir Artık.... - 01 Mart


2011
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/david-dogan-beyo...

179
2011 Köklü Değişimlerin Yılı - 31 Ocak
2010
http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/2011-koeklue-deg...

Metapsikolojiye Doğru - 25 Kasım 2010


http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/metapsikolojiye-...

Tüm yazılarım
http://lovepeaceandharmony.ning.com/group/daviddoanbeyogncelyazlar

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/2011daviddoganbeyo

180
SaLuSa: The Next Two Months Are Going
To Be Quite Exceptional Through Mike
Quinsey October 28, 2011
 Posted by David Dogan Beyo on October 30, 2011 at 3:06pm

SaLuSa: The Next Two Months Are Going To Be Quite Exceptional


Through Mike Quinsey
October 28, 2011
==========================================================

As you are fond of saying "things are hotting up" and the signs are there for all to see. The old
paradigm is breaking up before your very eyes, and those still trying to maintain it are in fear
of the consequences. People power is showing up all over the world, and growing stronger all
of the time. It is not just a passing phase but one built upon the intent to bring change in, and
force out that which no longer serves your needs. It is working because it is carried forward
by the immense Light being attracted to Earth. Your time has come Dear Ones, when your
visions of the new are rapidly manifesting, and already exist in the higher dimensions. It
remains only for the Light levels to rise a little further and nothing can delay or stop the
changes. With the expected energy surge with the coming of 11.11.11 there will definitely be
an upliftment, and it remains to be seen how far it goes.
What is happening in your world is causing confusion, because it threatens to seriously
disrupt peoples lives. Yet those of you who know it is necessary to sweep away the old, are
able to be a balancing energy to avoid utter chaos. You are needed more than ever and indeed
many of you came to the Earth for that very purpose. Lightworkers all have their own roles to
fulfill and should by now be aware as to what they are. Some are simply to be beacons of
Light, whilst others are healers, or active for causes that spread the Light. If you have not yet
found your vocation, spread love and joy wherever you go and help lift people up. Beyond
that be assured that once the plan for your future is revealed, many opportunities to serve will
come up.
Time continues to speed up and it is unbelievable to many that you are nearing the close of
this year already. That is of course welcome as the next two months are going to be quite
exceptional. Something that would not be noticed yet, is because of the higher vibrations the
aging process is slowing down. Eventually it will stop, and once you have crystalline cells the
whole process can be reversed through the power of thought. The new cells will have a
greater degree of consciousness than previously, and re-act to thought more quickly. Already
in your Astral levels that souls pass on to after death, they have sufficient power to present
themselves to you as they wish to be seen. This is clearly useful when newly arriving souls
meet with others who passed over many, many years before them. In this respect when you
ascend you are not really going to experience something that is completely new to you.
Many things that you are used to now will no longer apply once you ascend, and perhaps the
most far reaching will be where food is concerned. No longer will great tracts of land be used
for farming, and at one stage food replicators will be used until you can "think" into being

181
whatever you require. There will be no necessity to rape or violate the Earth for the
production of food or for fossil fuels. It will be restored to its original pristine condition and
you will become the Guardians of the Earth. Neither will it be a dumping ground for all of
your waste, as whatever is not used will be treated or changed to serve other purposes.
Pollution will be unheard of as no processes will produce any.
Bit by bit, you are learning about the new Earth, and how it will change your lives. You will
realize that your old ways were rather crude, and not helped by the drive for profit. In the
future all will have everything they need and money will not come into it. You will all work
with one another, for the good of all, and no soul will carry the lower vibrations as they
cannot exist in the higher realms. So the mentality and desire to profit by taking from others,
will not exist at those levels of consciousness. In your industrial and mechanized age noise is
clearly a real problem, leading to illness through stress. That again will not be a problem in
the higher dimension, as production where necessary will involve totally different methods
that are noiseless. Much will be "thought" into being and sometimes involve groups of people,
whose combined power will be so much greater.
Anything that you are called upon to do at this time will be so worthwhile, when you reflect
on the wonders that await you in the future. We mainly address those of you who are
dedicated to Ascension, but as we have mentioned previously not everyone of a higher
vibration desires to ascend. Some of you will be identified by your Space family, and find that
you arranged to return with them to your home planet after your Earth journey was
completed. Many different civilizations are waiting to benefit from your experiences, such are
the magnificent achievements that you have made. Perhaps now you will understand why you
are so important to them, as not every soul will have entered duality or has necessarily desired
to do so. You are indeed extra special souls with so much to offer to others.
As the cycle closes, remember that you have all played out lives on both sides of duality, and
they are seen as necessary experiences to enable you to balance both energies. You may have
succeeded now, but do not allow your achievement to cloud your mind against the dark Ones.
Have compassion, and bear in mind that they are still sparks of the Light and Love, and can
fully make their way back to the Light. In fact because they have dropped lower than many
other souls, they will in time make great Light Carriers. You cannot know their karma so
make allowances for their roles in your present period of history.
Whilst you are not punished for your "sins" you do make reparations so that you fully
understand the effect of them on other souls. This can be very deep and heart wrenching, but
it is the only way to learn your lessons. You have all to some degree had such experiences, so
now you can understand why it is essential you are non-judgmental where other souls are
concerned. Do your best to be forgiving if you have been personally hurt, and please do not
harbor the energies of hate as they will eat into your body and cause you illness. They will
also hold you back from progressing, as you cannot take them with you into the higher
dimensions.
I am SaLuSa from Sirius, and that will be enough lessons for one day, so focus on your Love
and Light and all will be well.
Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/salusa-the-next-two-months-are-going-
to-be-quite-exceptional-thro

182
Hilarion's Weekly Message - October 30 –
November 6, 2011
 Posted by David Dogan Beyo on October 30, 2011 at 3:30pm

October 30 – November 6, 2011

Beloved Ones,

Many changes are taking place within you during these times. Your cells are being changed to
facilitate the transformation of your body into a less dense physical body. This will be a
lengthy process well into the year of 2012 and even beyond. All depends upon the progression
and readiness of each individual as they continue on their spiritual journey of experience on
Earth. Some of you will be transformed fairly quickly and will be the Templates of example
for those who come to this process at a later time.

Each of you have taken on the task of the transformation of your physical being on all levels,
even though most of you do not really know what it will entail. Still, you have chosen
Ascension in your physical body and so the changes within you continue to occur. During

183
these times, the downloads of new energies continue to spiral through you, creating a greater
frequency within you which in turn activates dormant RNA/DNA strands that sets into
motion, profound change.

Know that you are always supported and assisted by your Family of Light. We monitor each
one of you and make any adjustments that are necessary in order that your transformation can
be made with greatest comfort, grace, ease and protection. Most of you have been making
adjustments in your daily diets and have voluntarily given up many foods and substances that
are not conducive to wholeness, vitality and health in your body elemental. Know that these
choices are brought before you on the higher dimensions and all is explained to you so that
the correct choices for the most graceful changes within take place in complete safety.

We work together in partnership and equality, for we are here to serve you during these times.
We have been with you by our own choices to stay with the evolution on Earth and be of
assistance in bringing the Earth and everyone and everything upon and within Her through the
monumental transformation of the process of Ascension into higher dimensions of Being. It is
our humble and greatest joy to be with you during these times and to watch with wonder and
awe at the incredible progressive strides that Humanity has been making, most especially in
the past six months.

Much that once was on the Earth is changing rapidly and all across the Planet the good people
are making choices to take their stand for a better way of living, acting, doing and Being.
Through peaceful means, there is an unspoken realization on the part of many that all they
have to do is make their choice and persevere in their determination to create positive change
for the benefit of all upon their Planet. This trend will continue into the year of 2012 and will
create many benevolent changes in the quality of life of the citizens of your World.

Seen from our perspective, there is a definite movement forward towards the Light and all
that is needed is being provided, meaning that always you are guided by your Higher Self to
move in directions that are for your highest and best good. Your Higher Selves are very active
at this time, preparing for greater assimilation with you as the change from one dimension to
another takes place in the coming days. Trust that you are in the right place and that you are
on your right Path, that all is well and everything is perfect, for it is so!

Until next week….

I AM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and
nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is
included. www.therainbowscribe.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/hilarion-s-weekly-message-october-30-
november-6-2011

184
THE MAYAN ELDERS, THE THIRTEEN
CRYSTAL SKULLS, AND THE
SIGNIFICANCE OF THEIR
UPCOMING CEREMONIAL
PILGRIMAGE ACROSS THE UNITED
STATES
 Posted by LovePeaceandHarmony on October 30, 2011 at 4:10pm

By Cal Garrison

I first heard about the Crystal Skull journey back on the twenty-third of July. At the time I
wasn't quite sure how it would all come together because so many variables, both logistical
and ethereal, had to be taken into consideration. Since that day many things have been
arranged and rearranged. After several meetings, Hunbatz Men, Mayan Daykeeper and Elder
Priest of the Mayan Itza Council, and Pedro Pablo Chuc Pech, President of the Mayan
Council of Elders, have announced their plans to lead a group of Mayan Elders on a
ceremonial pilgrimage that will carry the Thirteen Crystal Skulls from one coast of the United
States to the other. The journey will begin in Manhattan on the 27th of October, 2011; it will
culminate in Los Angeles on November 11th, 2011.

185
On 11:11:11, another group of thirteen Elders will arrive in LA from the Mayaland to come
together in a Gateway Event that will be highlighted by the performance of the Mayan Crystal
Skull Ceremony. The Elders, whose traditions have always been kept within their inner circle,
have been instructed to perform all of their ceremonies in public from this point on; for this
reason, the Ceremony of the Thirteen Crystal Skulls, a ceremony that was last performed
26,000 years ago, will be open to the general public.

Enroute from New York to Los Angeles the Elders will stop at specific power points to fulfill
a prophecy which states that the time has come to reawaken the Spirit of the North American
Continent so that it can reclaim itself as the sacred ground in whose soil would be sown the
seeds for the enlightenment of all mankind. At each stop along the way ceremonial gatherings
will be held to open the ground and raise the ancient energies that will fuel the Gateway Event
in Los Angeles on 11:11:11. All of these gatherings will be open to anyone who feels called to
participate.

For those of you who are unfamiliar with the significance of the Thirteen Crystal Skulls, these
ancient relics are said to contain information about the history of our planet and the future of
mankind. Carved out of pure quartz crystal, and other crystals such as jade, the Skulls
generate an energy field that activates human consciousness in a way that expands our
perceptions of reality. Ultimately they are the manifestation of Spirit in a form that is now
helping to shift the magnetic frequency of Mother Earth. When the Spirits of the Skulls are
ceremonially awakened, ancient wisdom, wisdom that has been preserved in a crystalline
matrix for eons, enters the unified field and fills the collective consciousness with all the
knowledge of everything that has happened on the planet in the last 26,000 years, and perhaps
beyond.

If it boggles the mind to consider the full import of these events, the following message from
Hunbatz Men and the Mayan Elders will help you to put everything into perspective:

TO ALL OUR SOLAR BROTHERS AND SISTERS:

We are very glad to inform all of you initiates from all over the world that on October 27th,
2011, the pilgrimage journey in which we are going to take the sacred Crystal Skulls, is going
to leave from Manhattan, New York, with destination to Los Ángeles, CA, in the United
States.

All along the way we are going to invoke and implore the Great Cosmic Spirit to enlighten
our pathway and the roads we are going to walk on carrying our sacred crystal skulls. This
way the skulls will enlighten and activate all the sites where the Great Cosmic Spirit is going
to be present. Thus, the sacred sites we are going to visit like Great Serpent Mound, OH; the
temples of Cahokia, IL; Sedona, AZ; and many other sacred centers will be activated through
this cosmic resonance. Tamuanchán (the original Mayan name for the USA) will be once
again the sacred site that must enlighten the whole of mankind in this world.

Please help us make this journey of spiritual greatness so the sacred Crystal Skulls take us in
these our beloved lands of our eternal Tamuanchán where our Father Sun and our Mother
Earth will take care of our sacred spirit forever.

May the Great Spirit be always with you,

186
Hunbatz Men
Council of Maya Itza Priests and Elders

They say 'there's no such thing as too much of a good thing'; believe it or not, there is even
more good news fueling this story. The "11:11:11 Crystal Skulls, World Mysteries, LA
Gateway Event", along with all of the ceremonial gatherings that take place as the Elders
travel across the United States, are just the beginning; they are a 'gateway' to a series of
unprecedented live events that will bring the secrets of the ages to the attention of the entire
world.

As it turns out, Unify Earth, the organization that is sponsored by the people who gave us
'Live Aid', ''We are the World', and other mega-events with a humanitarian purpose, has gotten
behind Hunbatz Men, Pedro Pablo Chuc Pech, and the Mayan Council and they want to
provide a vehicle for the Elders' message to be spread to every corner of the Earth. In
collaboration with Cirque de Soleil, 'Google', NBC, Santana, Elevate Films, and others, all of
the above have come together to sponsor a series of spectacular performances that will carry
the seeds that are sown in the soon to be actualized Crystal Skull Ceremonies to hearts and
minds all over the planet.

Throughout 2012, on the March 21st Spring Equinox, the June 21st Summer Solstice, and the
September 21st, Autumn Equinox, Cirque de Soleil will present special performances with
themes that embody the wisdom of the ancients, the secrets of the Great Shift of the Ages, and
the connection between the mysteries of the heart and the awakening of human consciousness.
At the heart of each performance will be the wish to open the mind and the heart of humanity
to the Ascension process, and to the prospect of a beautiful future in a whole new world.

This series of blockbuster performances will culminate in a fourth mega-event that will
broadcast live, from the Great Pyramid at Chichen Itza on the 2012 Winter Solstice. On that
night Cirque de Soleil will take over the entire Chichen Itza Temple complex. The Chichen
Itza Pyramid will be transformed into a stage, upon which the artists and performers of the
Cirque de Soleil will work their incredible magic. Carlos Santana, the man who has been a
clear channel for the Music of the Spheres for over fifty-years, will be the Master of
Ceremonies for the main event. If that isn't enough, the Winter Solstice show will include an
unprecedented, full regalia ceremony with the Mayan Elders. Yes, that's right folks; the Elders
will be there too; they are coming down from the mountains to be part of this.

At 11:11 PM, on the night of the 2012 Winter Solstice spectacular, at the exact moment when
our Sun and the Earth go into alignment with the center of the galaxy, the Elders, and the
Cirque de Soleil performers will present a guided meditation that will unite over two-billion
viewers in their hearts and open the space for all of humanity to embrace the unconditionally-
loving light of the Divine Feminine. The time has come; the 'Quarantine' is about to be lifted.
This event, and all of the ceremonies and performances leading up to it, are the manifestation
of a dream, and of a rise in consciousness that will help us to remember who we really are and
guide us out of the darkness into the Light.

For those of you who would like to participate in any of these events, please refer to the
following itinerary and be sure to go to www.cosmicmysteries.com/journey for more detailed
information.

ITINERARY

187
Oct 26 The Elders arrive in New York

Oct 27 New York Ceremony with the 13 Crystal Skulls

Oct 28 Leave New York to go to the Serpent Mound, OH.

Oct 29 Serpent Mound Ceremony with the 13 Crystal Skulls followed by a day of rest.

Oct 30 Leave the Serpent Mound to go to Cahokia, IL.

Oct 31 Cahokia Ceremony with the 13 Crystal Skulls and a day of rest.

Nov 1 Leave Cahokia to go to Hays, KS

Nov 2 Leave Hays to go to Crestone, CO

Nov 3 Crestone Ceremony with the 13 Crystal Skulls, and day of rest.

Nov 4 Leave Crestone to go to to Kaatsi, AZ.

Nov 5 Private Meeting in Kaatsi with Hopi and Tibetan monks including Rinpoche.

Nov 6 The Elders will spend more time with Hopis and Tibetan Bhakha Tulku Rinpoche after
which they will drive to Sedona, AZ.

Nov 7 Sedona Ceremony with the 13 Crystal Skulls plus a public event.

Nov 8 The Elders will leave Sedona and drive to Los Angeles

Nov 9 Los Angeles will be a day of rest for some, and return home for others.

Nov 10 This is the day that another group of 13 elders arrive in Los Angeles from Merida

11:11:11 Gateway Ceremony with 13 Mayan Elders and the 13 Crystal Skulls at Crystal Skull
Conference in Los Angeles

Nov 12 Crystal Skull Conference in Los Angeles with 13 Mayan Elders and Pilgrimage
Participants present.

Nov 13 Host Gabriel Romero is sponsoring a one day seminar in which Mayan Day Keeper
Hunbatz Men will impart his wisdom. The seminar will take place on Sunday, November 13,
2011. Please feel free to distribute this information to anyone who might be interested in this
once-in-a-lifetime opportunity to hear the real Maya talk about 2012 and the sacred Crystal
Skulls.

You will find more information about the "11-11-11 Gateway Event" in Los Angeles and the
one-day seminar with Hunbatz Men by clicking on the Calendar Listings at:
http://www.cosmicmysteries.com/journey

188
Or contact cosmicm@cosmicmysteries.com or Gabriel Romero at
mayangod2013@gmail.com for more detailed information.

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/the-mayan-elders-the-thirteen-crystal-
skulls-and-the-significance

Bir serçe yuvası


 Posted by David Dogan Beyo on October 30, 2011 at 6:30pm

189
Bir Alman zooloğu, nelerden oluştuğunu anlamak için bir serçe yuvasını dağıtmıştı.
Yapı malzemelerini sayınca şu sonuca ulaştı;
Yuvanın yapısında 630 uzun at kılı,
1715 daha kısa kıl,
195 kök parçacığı,
bir tül parçası,
3 yonca yaprağı,
çeşitli büyüklüklerde 20 başka yaprak,
45 iplik
ve 35 gr koyun yünü vardı.
Bütün bu malzemeler, hem sağlam, hem de yumuşak olan küçücük bir kuş yuvasında
bir araya gelmişti.

Bir kilo bal; 30 bin arı, 6 milyon çiçek, 20 bin km uçuş demektir.

GÖRDÜĞÜMÜZ, GÖREMEDİĞİMİZ HERŞEY, BÜYÜK ZENGİNLİKLERE SAHİP..


VE ONURLANDIRILMAYI HAKEDİYOR
YAŞAMDAKİ HERKES VE HERŞEY...

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/bir-serce-yuvas

190
11-11-11 Energy Wave by Archangel
Metatron
 Posted by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 12:00pm

Sacred School of Om Na and Wisdom of the Light

Weekly Channelled Message

www.omna.org

11-11-11 Energy Wave by Archangel Metatron

Channelled through Natalie Glasson- 31-10-11

I am Archangel Metatron, I send upon the wings of many angels unconditional love to
surround, to protect, to energise and inspire your being. Let my love shower over you like
thousands of pure white feathers cascading around you. Please know in your heart that I am
here to support and guide you forward, you are secure in my energy and I will assist you in
moving through processes of transition with ease.

The Earth has been entering and moving through major transitions but these transitions are
stepping up in speed and intensity as we draw closer to the energetic landmark of 11-11-11.
You may feel the energies powerfully even from the beginning of November right through to
2012 and beyond. You may notice two major shifts in energy that will gradually and
smoothly come to a climax. From November the energies anchoring into the Earth will
become finer and lighter, it will seem like a breath of fresh air, this may be recognised by

191
everything flowing with a greater ease, as if joints have been oiled. This change in energy
will build and enhance climaxing around the date of 11-11-11. You may then notice a new
shift in energy which will activate on the 12th December 2011, will be increase on the 24th
December 2011 and then will climax as the new year of 2012 begins. There will be many
other activations and energy waves which will be ignited throughout the year of 2012 and
beyond, these will be anchoring of a new foundation for the Era of Love and so will
predominantly consist of different vibrations of love merged with other appropriate qualities.
It is important to remember that when energies are anchored they are to activate energies and
consciousness within your being. Activations allow you to understand more about the
Creator's energy and to aid your unity with the Creator. The recognition of certain qualities is
simply a process of exploration of the Creator's light to aid a further embodiment.

You may notice that the energy anchoring in November is very different to the sensations
experienced when connecting with the energy shift beginning on or around the 12th
December 2011. This is something to be aware of to ensure that you link into both energy
shifts to accept the appropriate wisdom and consciousness from each. The first energy shift
will be focused on empowerment while the second energy shift and activation will be
focused upon love. It is through empowerment of the soul and truth within your being that
you will awaken to experience and embody greater love.

11-11-11 will mark the climax of the new energy wave; this is an energy anchoring from the
very source and soul of the Creator into the Earth but more importantly into each person
upon the Earth. There is a larger percentage than ever before of energy programmed to
anchor into people rather than the energy and consciousness of the Earth. This is a great
achievement in itself as it signifies that humanity is ready to take responsibility for their own
spiritual development, that change can and will come from within each person projected into
the Earth's reality rather than influencing the Earth to jolt humanity into awakening.

As with all energy waves the 11-11-11 energy wave holds qualities from the Creator's soul to
be embodied and enacted by humanity. These qualities are

 Love from truth


Openness
 Unity
 Happiness
 Empowerment
 Embodiment
 Sensitivity
 Liberation

Each quality is held within the energy wave whenever you invoke its energies to flow over
and through your being. By experiencing the energy wave you also activate the same
qualities from within your being, meaning that if you have not yet mastered the lessons of
each quality they will manifest into your reality to assist in your embodiment of the quality.
Wisdom and insights will be shared with you from the energy wave concerning each quality
so that you may hold, use and express the qualities more fully within your reality.

Lord Merlin stated in his communication that to him the 11-11-11 activation encourages a
greater sensitivity to the soul or spiritual self. This understanding is true and is extremely

192
valuable, as when all qualities are integrated as one, they will create a greater sensitivity to
the soul. The quality of sensitivity encourages you to be more aware of energy, energetic
patterns as well as the presence of your guides and soul. Sensitivity will also assist you in
focusing upon your own energies, understanding what is needed and what needs to be
release. The quality of liberation also speaks of the freedom that will be offered to your soul
in its personal expression when you become more sensitive to your soul. Freedom also
symbolises a clearing of energy. In the past a powerful cleansing energy has always been
present within the energy waves but now only the energy of liberation is present to inspire a
shift from limitations and illusions to freedom or peace within the mind and expansive
energies. The freedom energy isn't present to cleanse but to inspire a shift to clarity and an
acknowledgement of your limitless energy.

The quality of unity encourages the merging of humanity's consciousness and its transition
from negativity to love. When beings of like mind begin to unite their energy and
consciousness then consciousness and understandings that have been missing from your
awareness or which have yet to be recognised will be acknowledged and will manifest once
more for you to grasp and process. The quality of unity will not only help you to discover
new consciousness, wisdom and insights which you have been searching for but it will assist
in a greater respect and honour building for each and every person, active energy and soul
upon the Earth. Respect and honour will build for the different understanding and beliefs
that individual holds and an acknowledgement of how sacred each soul upon the Earth truly
is. This will be a wonderful transition which may take time but will truly be ignited from the
11-11-11 energy wave.

With greater sensitivity to your soul it will be easier for you to embody your soul and even
soul group as well as numerous aspects of the Creator's soul. This will empoweryour being
and allow your soul to be the leader and guide in your reality. Focus upon the ego and
personality as the main leader of your reality will be altered so that the soul can command
predominant leadership of your being and reality. This may sound very forceful and may
bring up fears of accepting power but your soul is now ready to come forward as a loving
presence to lead you through your ascension. With the presence of your soul you will feel
empowered, filled with enthusiasm, energy and active love, knowing that you can achieve
anything that you project from your mind but it will be your soul that will inspire the minds
projections. Some people may feel a fight within them as the desires of the personality may
be very different to the desires of the soul. It is evident in this case that the quality of
freedom is needed to allow you to detach from the desires of your personality, while the
quality of unity is needed to aid you merge with your soul, respecting and honouring the
wishes of your soul. After all your soul is connected with the will of the Creator;
understanding the divine plan for your reality and journey on the Earth. You may notice as I
am progressing with my explanation that it is difficult to describe the qualities individually
as they are so integrated and are working to manifest sensitivity to and an empowerment of
the soul. The fact that the qualities are so integrated indicates the tremendous growth that
humanity has achieved, a belief in separation is vanishing and a desire for oneness and
integration is manifesting. This is bringing forth the truth of the Creator with tremendous
power.

The presence love is strongly evident within the 11-11-11 energy wave but this time it is
brought forward as a love which extends from truth. This means that the love that you
express must be born from truth and be expressed with truth. We see love as always being

193
truthful and honest but in this new vibration of love, nothing can be hidden, be falsely
expressed or misinterpreted. Love is required to be born from the truth within your soul, but
truth must also manifest from love. Many people have learnt to love unconditionally, but
now you are being asked to love from your truth. In order to achieve this there is a need to
connect with the truth of your being exploring the energy and consciousness of your truth,
allowing love to pour from this source within you. The quality and teaching of love from
truth also symbolise the dissolving of illusions and false energy but could be interpreted to
mean that your love will become wise. As you love expansively and unconditionally not
only will you be sharing truth but you will be expression wisdom, your love will become
your guiding light, even your inspiring mind. Out of all the qualities this quality requires
much contemplation to discover its true meaning, this may be different for each individual.

The quality of openness refers to the heart chakra, there is a need for your heart chakra to
continue to expand and remain open at all times in order for the love, wisdom and power of
your being to be expressed with greater ease. When the heart chakra is able to remain open
at all times, in positive and negative situations this manifests a tremendous strength and
security within your being, it symbolises that you are aware of your power, how you can
alter your reality through intention and alignment, allowing for greater self exploration and
expansion.

Happiness could be considered an unusual energy to be anchored at this time of transition,


but it is a gentle reminder from the Creator that the ascension process is a happy time; it is a
time of fun, joy, contentment, delight and pleasure. We can adopt these qualities in our
spiritual practices as they will allow our growth to accelerate tremendously. When we are
happy, our mood is high, our energies light and we hold a positive outlook, and it is far
easier for us to connect with the Creator on a deeper level from this vibration. The Creator
wishes to remind us not to take our realities and growth too seriously as this only creates
limitations and attachments hindering our awakening. Happiness is also considered an
expression of connection with and an embodiment of the soul. It is a reminder that our
greatest goal as spiritual beings is happiness, a happiness that flows from the soul, the truth
and essence of our beings.

More information will be bought forward about the energy wave, its qualities and teachings,
for now I extend my love and blessings to you, simply allow yourself to process the
information that I have shared with you, contemplating how you may embody these qualities
and how they will influence your reality.

With love always,

I am Archangel Metatron

11/11/11 Messages and Meditations

Free Audio- Completion of Energy Wave Embodiment Meditation

The Magic Of This Time by Lord Merlin

Energy Wave Transitions by Archangel Metatron

194
http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/11-11-11-energy-wave-by-archangel-
metatron

It's Happening!
 Posted by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 2:00pm

It's Happening!

Two major happenings are going on at the moment. While the #Occupy movement is emerging
all over the planet, the Galactic Federation is shutting down underground bases of the Dark
Cabal. In other words: the people on Earth are rising up, and our galactic friends are coming
down. It's just a matter of time before they come together!

195
196
Occupy Wall Street, USA
David Wilcock: "MANY underground bases have now been completely cleared out...
materials, equipment, and personnel... by yet-unknown forces.
An international coalition, intending to overthrow the Old World Order and free humanity
from enslavement, is claiming responsibility. They also appear to have extraterrestrial
assistance in this mission."

David Wilcock: "I don't know how long it will take for the results of all this to be public for
everyone, but it most definitely appears that the Old World Order are being forced to
surrender by the same ETs that have systematically protected us from nuclear holocaust."

Matthew Ward, through Suzy Ward: "You may have heard that two vast underground areas
that housed Illuminati-controlled laboratories, vehicles, weaponry, storehouses and living
quarters were destroyed, but it was by safe technologies, not nuclear devices; and some within
the Illuminati camp have been removed from power, but not by killing them. As both
defensive and offensive measures, the light forces use only the power of light and
technologies that have no harmful aftereffects."

Montague Keen, through Veronica Keen: "Few of you fully understand the extent of the
corruption in banking alone. They have destroyed whole countries. They created poverty and
suffering whenever and wherever they chose to do so. But their hideaways have been
demolished. They will face the consequences of their actions."

The Galactic Federation, through Sheldan Nidle: "Therefore, over the past few months we
started to increase our assistance both to our Earth allies and to those willing to actively
pursue the use of coercion to drive the dark cabal from its underground bases, and this was
successful. Further, our defense forces have discombobulated the 'advanced' technologies
which are sequestered at these bases with the intention of denying the dark ones any
possibility of last-minute mischief, which they still persist in plotting.

197
(...)
Heaven is now advising us that we are to intervene in ways that we were formerly disinclined
to, and have assisted those who 'cleaned out' a number of major dark underground bases. We
have also disrupted or destroyed several devices used by the dark as part of its complex
operations to prevent your rise to full consciousness. The time for our arrival on your shores is
close at hand!"

The Galactic Federation, through Wanderer of the Skies: "The underground bases, of which
we have spoken in the past which harbor those factions of the Illuminati who have created the
most resistance to these changes, have indeed been destroyed with no loss of life we have
been able to detect. A clear message has been sent to some of the last hold outs to the
agreements already in place for the surrender of the Illuminati and their capitulation in your
affairs. Other sources have begun to report on these events and the Illuminati needs no
confirmation of what has occurred. That message, as we have been able to monitor through
the emotions and thoughts of those it affected, has been received quite forcefully. They are
now aware there is no alternative and this is their end."

Occupy Madrid, Spain

198
Occupy Berlin, Germany

Occupy Amsterdam, The Netherlands

199
Occupy Bucharest, Romania

Occupy Lisbon, Portugal

200
Occupy London, UK (in the middle: Wikileaks' Julian Assange)

201
Occupy Manilla, The Philippines

David Wilcock: "The best the Powers that Were can do now is to appear to support the
Occupy Wall Street movement, because they know their entire "black economy" is about to be
closed down anyway.
It is too late, and they know it. The battle has been lost. They didn't think it was possible they
could ever be defeated, but now they are well aware of their own impending collapse... thanks
to this vast, international coalition.
(...)
As I said in Part One, top-level insiders are now telling us that charges have been planted in
key bridges and airstrips around the US.
The Eisenhower Interstate System, from its inception, built cubbyholes into bridges where
incendiary devices could be planted at all the key locations that were necessary to bring them
down."

Matthew Ward, through Suzy Ward: "They [the GF] are aware of Illuminati plans, and if those
include rigging major bridges with explosives that can be detonated remotely, they are
authorized to prevent that. While that might seem to be a violation of Creator’s law of free
will, it is not—it is the honoring of Earth’s free will. After 9/11, she chose that any further
attempt at terrorism on that scale would be prevented, and by God’s authorization, our
universal family has successfully thwarted many attempts."

202
Occupy San Juan, Puerto Rico

Occupy Santiago, Chile

203
Occupy Sarajevo, Bosnia

Occupy Seoul, South Korea

204
Occupy Stockholm, Sweden

Occupy Taipei, Taiwan

205
Occupy Tokyo, Japan

Occupy Toronto, Canada

206
David Wilcock: "One of the most exciting things I've been hearing about lately is that a ten-
mile-wide spherical UFO is now parked in upper Earth orbit.
Over 200 smaller craft have been seen coming and going from the mothership, thanks to
round doors opening and closing.
This was all witnessed by personnel within the International Space Station, among others.
(There are plenty of optics onboard that can see craft that would otherwise be "cloaked" from
the conventional visible-light spectrum.)"

SaLuSa, through Mike Quinsey: "I am SaLuSa from Sirius and would mention that some of
our smaller Mothercraft are being positioned a bit closer to Earth, allowing us to reach you
with our scout craft more speedily. The need to track your dark Ones and their activities is
vital in these closing stages leading to their removal. This way we can prevent them from
attempting a major incident to delay the end of their time."

Occupy Everything!

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/it-s-happening

207
Divine Trinity Returns - Preparing for
11:11:11 by Meg Benedicte
 Posted by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 4:10pm

Divine Trinity Returns - Preparing for 11:11:11


by
Meg Benedicte

On the final day of the Mayan Calendar last Friday, October 28th we were blessed with an
infusion of Unity Consciousness into the shifting planetary etheric field. For many, all went
still as Earth absorbed the Zero Point of Singularity into the geo-magnetic core. Thiscreated a
stronger contrast between where our ego pulls or pushes to control, with our more etheric
nature of connectivity. As we prepare for the next sacred gate on 11:11:11, the stress of ego
resistance may increase as we consciously dissolve polarity in our lives.

Friday's astrological alignment of Leo Mars squaring Scorpio Venus with a Scorpio Full
Moon is suggesting we now learn how to live fully as whole beings within a greater collective
- be it in a relationship, or a family, or a member of the community of Light! There lays the
conundrum...

how to maintain our wholeness within our greater inter-connection at the same time!

The human race is ascending out of the self-imprisonment of ego separation, and entering a

208
new realm governed by heart-connection and unity consciousness. Humanity and Gaia are
ascending to 5th Dimensional New Earth existence during the upcoming year and we need to
set ourselves free from the shackles of Polarity. It is clearly evident that we are locked down
in our minds (only using 10% of our brain power), in our Hearts (male/female divide), and in
our DNA (downward spiral of double helix).

On 11:11:11 the magnetic fields of 3D density will soften their hold, so that we can access
human consciousness in our minds, in our hearts, and in our DNA - so that we can change it!
The veils of ignorance will thin to allow Divine Light to illuminate truth! The constraints of
3D holographic time are breaking apart, opening Earth out to the farthest reaches of the
Universe and giving access to our Family of Light to enter the Earth plane.

As more and more polarized forces weaken and collapse in the collective field, humanity rises
up out of darkness into the New Earth realm of Light. I invite you to join me on 11:11:11 to
fire the crystalline gridwork linking the pyramid merkabas around the world to broadcast the
clarion call out into the Universe to encode the human blueprint with 12 Strand DNA. This
will activate the human heart template for Divine Love to be alive and expressed in the human
reality - instead of competition and control in relationships.

In ancient mythology the sacred geometry of 11:11 represented two halves uniting to become
whole. It is the symbol of the Twin Flames of the Divine Masculine and Divine Feminine
awakening within two separate human energy fields, magnetizing each other so they can
merge their bio-circuitry as One. Each set of 11's represents the masculine/feminine circuitry
in separation, linked by the semi-colon (11:11) into eternal connection!

This coming November 11th we are blessed with a rare event on a global scale...the sacred
geometry of triple 11's, also known as the Divine Trinity! The sacred event 11:11:11 ushers in
the reunification of the Divine Masculine, the Divine Feminine with Divine Source - forming
the Trinity of Sacred Union!

The emergence of the Three-fold Flame of the Divine Trinity into human bio-circuitry ignites
the crystalline Light of Sacred Union into the heart chakra. Not only does this begin to
dissolve all remaining darkness of polarity between the male/female connection, but it raises
the vibration of the Twin Flame Love into the highest level of Source Presence. As the Divine
Feminine (pink flame) unites with the Divine Masculine (blue flame) in the center with the
gold flame of Source Light, the Trinity forges the eternal union in our Core Pillar - igniting
the upward ascending spiral into all 12 chakras.

During this momentous occasion we are being guided to shift into an upgraded heart template
of Sacred Union, so that we can live as an open conduit of Divine Love! Humanity is being
directed to build a new energetic route up into the highest Twin Flame Union at Source
Presence and then stream the Trinity of Divine Love back down into the human heart
template. We will no longer operate as two halves seeking to merge with another's human
chakra system to become whole...still living in 3D separation consciousness.

The dawning of 11:11:11 ushers in the New Age of Divine Love connecting all in the
Universe in unity consciousness. Humanity is ascending into a new model of loving
relationship that is fueled by our channel to Divine Source being expressed from our whole
hearts. By altering the bio-circuitry of human love we ascend out of Duality and collapse all
polarizing forces separating masculine and feminine energy at this time.

209
As we prepare for the 11:11:11 shift into expressing Divine Love, many Lightworkers are
working day and night in transmuting the dark forces of polarity between the Twin Flame
Union. This may show up as physical clearing of polarized energy, as well as the collapsing of
all ego attachments to the Original Wound of separation. So many Genetic Pathcutters,
Wayshowers, Transmuters, and First Wavers have been activated in the Refiner's Fire of
purification since Oct. 17th. If you are experiencing deep, intense clearings dissolving dark
polarized emotions and ego control, then you are preparing the world for the New Earth of
Divine Love! Namaste!

To attend the Live 11:11:11 Broadcast at 11am, go here.

If you would like to experience this transformational healing yourself, I offer remote healing
activations on my Weekly BlogTalkRadio Show - New Earth Central broadcast every
Wednesday @ 4:00 - 5:30pm PST or join our Evolutionary Leaders Membership to stay up-
to-date on all Ascension Activations thru 2012. Acting as a Galactic Emissary for the current
Ascension Plan, I have dedicated the past 20 years in service as a channel, educator and
spiritual guide into the New Earth!

Copyright © 2011 Meg Benedicte · All Rights Reserved www.NewEarthEvolution.com

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/divine-trinity-returns-preparing-for-11-
11-11-by-meg-benedicte

210
Playing our Part - Deepak Chopra at
Zeitgeist Americas 2011
 Added by Sallyblues on October 1, 2011 at 6:52pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/playing-our-part-deepak-chopra-at-zeitgeist-
americas-2011

Mexico's Cave of Crystals (Naica Cave)


 Added by Sallyblues on October 2, 2011 at 2:14pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/mexico-s-cave-of-crystals-naica-cave

211
Shimshai - Suddhosi
 Added by David Dogan Beyo on October 2, 2011 at 8:40pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/shimshai-suddhosi

212
Asura - Lost Eden
 Added by Nataraj on October 3, 2011 at 3:38pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/asura-lost-eden

213
12.13.11 Matter Energy Message at Vedic
Cultural Society, Surrey, BC.mp4
 Added by Anne M Stewartaree on October 3, 2011 at 6:02pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/12-13-11-matter-energy-message-at-vedic-
cultural-society-surrey

214
Global mass protests 15th October 2011
#globalrevolution #worldrevolution
(make viral)
 Added by vania on October 8, 2011 at 7:14pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/global-mass-protests-15th-october-2011-
globalrevolution

215
Uddhiyana Bandha and Nauli explained -
Narayani talks about the benefits of these
2 Yoga Kriyas
 Added by Sukadev Bretz on October 11, 2011 at 4:08pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/uddhiyana-bandha-and-nauli-explained-
narayani-talks-about-the

216
Abraham: THE VORTEX - Esther & Jerry
Hicks
 Added by V / P on October 13, 2011 at 11:44pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/abraham-the-vortex-esther-jerry-hicks

~Abraham-Hicks~Setting Your Vibrational


Tone
 Added by V / P on October 13, 2011 at 11:49pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/abraham-hicks-setting-your-vibrational-tone

217
Galactic Federation Of Light Archangel
Gabriel October 14 2011
 Added by LovePeaceandHarmony on October 14, 2011 at 2:56pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-archangel-
gabriel-october-14-2011

218
Beirut - La Llorona
 Added by David Dogan Beyo on October 17, 2011 at 6:11pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/beirut-la-llorona

TEDxSF - Louie Schwartzberg - Gratitude


 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 8:49pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/tedxsf-louie-schwartzberg-gratitude

219
Occupy the world Victoria BC OCt 15
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:00pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/occupy-the-world-victoria-bc-oct-15

220
Occupy World St.: From NYC to
Everywhere
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:03pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/occupy-world-st-from-nyc-to-everywhere

221
Occupy Vancouver on Smart meters
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:11pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/occupy-vancouver-on-smart-meters

222
AN HONEST HARD Message is
FORMING of the PEOPLE - The Occupy
Revolution HAS BEGUN!
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:12pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/an-honest-hard-message-is-forming-of-the-
people-the-occupy

223
Michael Moore on support of Occupy Wall
Street protest
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:21pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/michael-moore-on-support-of-occupy-wall-
street-protest

224
Occupy Vancouver -- Unedited Clip #1 (15
October 2011)
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:31pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/occupy-vancouver-unedited-clip-1-15-
october-2011

225
Julian Assange Speaks At Occupy London
(Caught on live feed)
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 9:42pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/julian-assange-speaks-at-occupy-london-
caught-on-live-feed

226
I'M AWAKE ( The Full Movie ) Totally
Awesome!
 Added by LovePeaceandHarmony on October 17, 2011 at 10:03pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/i-m-awake-the-full-movie-totally-awesome

227
The Best Testimony of The 21st Century
 Added by Farida Magdalena Gillot on October 18, 2011 at 9:40am

http://lovepeaceandharmony.org/video/the-best-testimony-of-the-21st-century

228
Awesome EPIC Marine Takes On 30 Cops
In Wallstreet Faceoff
 Added by Farida Magdalena Gillot on October 18, 2011 at 9:43am

http://lovepeaceandharmony.org/video/awesome-epic-marine-takes-on-30-cops-in-
wallstreet-faceoff

229
Light Orbs on Radiation
 Added by Sallyblues on October 18, 2011 at 11:37pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/light-orbs-on-radiation

Falun Dafa Introduction


 Added by Sallyblues on October 18, 2011 at 11:46pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/falun-dafa-introduction

230
Galactic Federation Of Light Saul October
19 2011
 Added by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 3:03pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-saul-october-19-
2011

231
Earth Changes Update Lion Beings by
James Gilliland
 Added by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 3:32pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/earth-changes-update-lion-beings-by-james-
gilliland

232
Galactic Federation Of Light Sheldan Nidle
October 18 2011
 Added by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 4:08pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-sheldan-nidle-
october-18-2011

Galactic Federation Of Light Ascended


Master El Morya October 18 2011
 Added by LovePeaceandHarmony on October 19, 2011 at 4:33pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-ascended-master-
el-morya-october-18

233
We Are All One - An Inspiring Short Film
To Watch
 Added by LovePeaceandHarmony on October 22, 2011 at 2:58pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/we-are-all-one-an-inspiring-short-film-to-
watch

234
PROJECT CAMELOT: INTERVIEW
WITH GEORGE KAVASSILAS
 Added by I AM DIVINE LIGHT AND YOU TOO on October 25, 2011 at 3:08am

http://lovepeaceandharmony.org/video/project-camelot-interview-with-george-
kavassilas

235
Why there's NEVER going to be a New
World Order - Wake Up from the Drama
Bubble
 Added by I AM DIVINE LIGHT AND YOU TOO on October 25, 2011 at 3:16am

http://lovepeaceandharmony.org/video/why-there-s-never-going-to-be-a-new-world-
order-wake-up-from-the

236
2012 Umut Mesajı
 Added by David Dogan Beyo on October 26, 2011 at 3:19pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/2012-umut-mesaj

237
David Icke - Essential Knowledge For A
Wall Street Protestor
 Added by LovePeaceandHarmony on October 26, 2011 at 3:36pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/david-icke-essential-knowledge-for-a-wall-
street-protestor

238
Celtic Woman Fairy Singing
 Added by David Dogan Beyo on October 26, 2011 at 4:39pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/celtic-woman-fairy-singing

239
Galactic Federation Of Light Melchizedek
October 25 2011
 Added by David Dogan Beyo on October 27, 2011 at 3:04am

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-melchizedek-
october-25-2011

240
Galactic Federation Of Light Angelic
Realms October 26 2011
 Added by David Dogan Beyo on October 27, 2011 at 12:28pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/galactic-federation-of-light-angelic-realms-
october-26-2011

241
Indigo Revolution - Matias de Stefano --
Future Expectations and Needs
 Added by I AM DIVINE LIGHT AND YOU TOO on October 28, 2011 at 1:30am

http://lovepeaceandharmony.org/video/indigo-revolution-matias-de-stefano-future-
expectations-and-needs

242
12.02.2010 - Love Peace Harmony Mantra,
Goa Chitra, Pt. 1
 Added by Anne M Stewartaree on October 28, 2011 at 10:03am

http://lovepeaceandharmony.org/video/12-02-2010-love-peace-harmony-mantra-goa-
chitra-pt-1

243
Master Sha's Soul Healing Power
 Added by Anne M Stewartaree on October 28, 2011 at 10:29am

http://lovepeaceandharmony.org/video/master-sha-s-soul-healing-power

244
The Great Embrace - Global Meditation
 Added by David Dogan Beyo on October 28, 2011 at 4:37pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/the-great-embrace-global-meditation

245
"Les Sources" on the harp
 Added by David Dogan Beyo on October 30, 2011 at 4:40pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/les-sources-on-the-harp

The 11-11-11 Event . United


 Added by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 11:55am

http://lovepeaceandharmony.org/video/the-11-11-11-event-united

246
11.11.11 Angelic Higher Self Activation
SOLARA AN-RA
 Added by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 12:13pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/11-11-11-angelic-higher-self-activation-solara-
an-ra

247
11:11 A New Earth
 Added by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 12:22pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/11-11-a-new-earth

248
Amazon Watch: Standing with Indigenous
Peoples, Defending the Rainforest
 Added by Sallyblues on October 31, 2011 at 7:44pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/amazon-watch-standing-with-indigenous-
peoples-defending-the

249
11-11 Portal of Light
 Added by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 10:57pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/11-11-portal-of-light

250
The DNA of Abundance Harmonic
Activation
 Added by David Dogan Beyo on October 31, 2011 at 11:08pm

http://lovepeaceandharmony.org/video/the-dna-of-abundance-harmonic-activation

http://lovepeaceandharmony.org
© 2015 Created by David Dogan Beyo

251