You are on page 1of 29

(

Semoga Beroleh Kejayaan….


T4 B1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL
MANUSIA

 SUB TAJUK : TAMADUN MESIR PURBA


 SUB TAJUK : TAMADUN INDUS

PN. NIK ROSIDA / ROSNIZA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


2
MESIR PURBA Sistem Pemerintahan

Lokasi : Sungai Nil  Diketuai oleh Firaun


 Firuan berkuasa mutlak
 Proses pembentukan Mesir Purba adalah  Firaun dianggap suci
limpahan air ke tanah gersang / padang pasir  Jawatan Firaun diwarisi secara turun
membentuk sebuah dataran yg subur temurun
 Tanah lanar yg dibawa membentuk sebuah  Dibantu oleh golongan bangsawan untuk
delta yg subur utk pertanian dan petempatan menjalankan pentadbiran, menjaga
 Manusia di Lembah Nil capai tahap² keamanan, mengurus dan mengagihkan
kebudayaan gangsa pada zaman logam sejak penghasilan makanan dalam negara
5000 s.m  Golongan bangsawan ialah pegawai,
 Kesan penggunaan alatan logam penasihat dan gabenor wilayah yang
 Dapat bina sistem perparitan dan pengairan utk ditawan yang bertanggungjawab mentadbir
pertanian hal keagamaan
 Mereka dapat membina peralatan kawalan air  Mereka terdiri daripada orang awam yang
dan terusan utk meninggikan kesuburan tanah dilantik bertugas menulis segala rekod
 Membina petempatan tetap berteraskan kerajaan
pertanian  Mengiktiraf wanita sebagai pentadbir,
 Petempatan tetap berkembang menjadi  Firaun Hatshepsut (menukarkan padang
kampung pasir menjadi kawasan pertanian subur)
 kampung-kampung bergabung membentuk  Rahib menguruskan keagamaan
bandar  Jurutulis merekod urusan kerajaan
 bandar-bandar bergabung dan membentuk  Pemerintahan dalam tamadun Mesir
daerah atau nome berbentuk empayar yang meliputi kawasan
 bandar-bandar ini disatukan di bawah yang luas
pentadbiran bandar besar yang berfungsi
sebagai pusat pentadbiran
 Firaun Menes menyatukan nome atau bandar Agama dan Kepercayaan
membentuk kerajaan seperti bandar
pentadbiran Thinis, Memphis dan Thebes  Percaya pada kehidupan selepas mati
 bandar merupakan pusat pemerintahan dan  Mayat perlu disimpan dan dijaga teliti
pentadbiran,tempat kediaman  Makam mayat dipenuhi peralatan/
Firaun,pelabuhan, pusat keagamaan dan pusat keperluan kehidupan selepas mati
tumpuan penduduk  Mayat ditanam bersama barang dan
kelengkapan harian
 Solekan mayat, alat kebesaran, jumlah
barang yg ditanam menunjukkan status
mayat
 1922 penemuan Makam Tutankhamun II
oleh Howard Carter
 Ditemui setelah 30 tahun usaha gali
cari di Lembah Raja di Thebes.
 Mayat diselaputi emas seberat lebih
kurang 11 kg.
 Turut ditemui koleksi artifak

PN. NIK ROSIDA / ROSNIZA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


3
Organisasi sosial o Dokumen perubatan Mesir Purba - catatan
tentang perubatan yg ditemui dalam
makam firaun Khufu
o Catatan perubatan tertua yang ditemui
adalah pada tahun 1600 S.M yang disalin
beberapa kali oleh jurutulis sejak zaman
berzaman
FIRAUN
2. Sistem Pengairan
 Dapat mengawal banjir Sg Nil
Pembesar,  Mewujudkan sistem pengairan yang
Bangsawan,
Rahib, Tuan menukar padang pasir kepada kawasan
Tanah, Jurutulis pertanian
 Peranan Firaun Senuusret III
a) membina tembok pengairan 123 km
Rakyat bebas, (petani, bagi menebus guna padang pasir
pedagang, artisan) b) membina terusan mengairkan tanah
seluas 10 000 hektar Kalendar

3. Kalendar
Hamba  Berjaya menghasilkan kalendar 365 hari
berdasarkan 12 bulan setahun

4. Matematik
 Digunakan dalam pengawalan aliran
Tugas Firaun Sungai Nil - ilmu matematik (algebra,
geometri, astronomi digunakan dalam
 Diketuai oleh Firaun (Raja) usaha orang Mesir mengawal banjir Sungai
 Firaun berkuasa mutlak Nil yang berlaku setahun sekali
 Firaun dianggap suci
 Firaun dianggap jelmaan tuhan Horus
 Firaun juga dianggap Raja Matahari AKRONIM SUMBANGAN TAMADUN
 Firaun dianggap anak Tuhan Matahati atau MESIR PURBA
Amon Re
 Firaun dianggap ketua pendeta PA - Papyrus
 Firaun adalah pemilik tanah PI - Piramid
 Firaun juga sebagai ketua hakim M - Matematik
 Firaun juga ialah ketua pahlawan A - Astronomi – Kalendar
U - Ubatan - Memumiakan mayat
SUMBANGAN TAMADUN MESIR PUBA T – Tulisan

1. Perubatan
o Melahirkan pengamal ilmu perubatan yang
mendapat status tinggi dlm masyarakat –
o Berkhidmat untuk firaun/ masyarakat -
digunakan dalam proses memumiakan mayat
melahirkan pengamal ilmu perubatan
o Memumiakan mayat berkait rapat dengan
kepercayaan orang Mesir
o Ilmu fizik, kimia, perubatan, pembedahan
memberi sumbangan besar terhadap
perkembangan ilmu kini

PN. NIK ROSIDA / ROSNIZA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


4
TAMADUN INDUS Ciri-ciri Bandar terancang Indus
 Disusun berasaskan blok² berbentuk
Lokasi : - Di Lembah Sg Indus - Punca sungai dari segiempat
pergunungan Himalaya mengalir ke Laut Arab  Setiap blok dipisahkan satu rangkaian
 Dikenali sbg tamadun Harappa sempena nama jalan raya lurus dan bersambung
bandar utama - Terletak di barat laut India Masa  Ada sistem kumbahan terancang
 Tamadun terawal India  Rumah ada bilik mandi dan tandas
 Air kumbahan disalir melalui paip ke
Proses pembentukan longkang² yg mengalir di bwh jalan
 Di Barat Laut wujud masyarakat nomad yang  Longkang tidak ditutup terus utk kerja
pindah randah dan sara diri dengan memburu dan pembersihan jika tersumbat
mengumpul makanan  Bahan buangan dihantar ke pusat
 Kemudian membentuk petempatan kekal di pembuangan di luar bandar
sepanjang Sungai Indus  Bandar² dihubungkan dgn sungai sbg jalan
 Peranan Sungai Indus perhubungan
 Menyediakan sumber air
 Menyuburkan tanah Organisasi Sosial
 Penyesuaian dengan alam meningkatkan hasil  Masyarakatnya dikelaskan kepada dua
pertanian dan membawa kepada pertambahan bahagian iaitu golongan atasan dan
penduduk bawahan
 Menyumbang kepada pembentukan bandar  Golongan atasan ialah pendeta dan
utama : pedagang
 Mohenjo Daro  Golongan atasan utama ialah pendeta
 Harappa yang berkuasa dalam keagamaan
Bandar pelabuhan :  Golongan pendeta juga ialah golongan
 Lothal pemerintah
 Sutkagen Dor  Golongan bawahan ialah petani dan buruh
 Golongan petani menjalankan kegiatan
Ciri-ciri tamadun Indus pertanian
 Perancangan bandar yang sistematik  Golongan buruh mengerjakan kerja buruh
 Terbahagi kepada 2 bahagian seperti menjaga kebersihan bandar,
- Bahagian 1: membina tembok dan membina terusan
 Ditempatkan pusat pentadbiran dan
keagamaan Pengkhususan Pekerjaan
 Terdapat banggunan pentadbiran
 Tempat mandi awam untuk kegunaan ritual  Menjalankan pelbagai kegiatan seperti
 Terdapat stor atau tempat menyimpan hasil perdagangan, pertanian,pertukangan dan
pertanian pembuatan dan artisan Perdagangn
 Perdagangan luar dengan Mesopotamia
- Bahagian 2: bukti penemuan cap mohor buatan Indus di
 Perumahan Mesopotamia.
 Cap mohor dikatakan sbg lambang
 Faktor yang membolehkan mereka membina
pengenalan diri seseorang atau
bandar terancang
sekumpulan pedagang
 Kemajuan ilmu geometri dan senibina
 Sifat keterbukaan
Agama dan Kepercayaan
 Kemahiran teknologi membuat batu-bata
 Pertembungan dengan tamadun lain
o Mempunyai satu amalan agama
o Menyembah patung (protosiva)
 Barangan eksport Indus ialah emas, gading
melambangkan Dewa Brahma,Vishnu dan
gajah, manik dan hasil pertanian
siva dan menyembah Tuhan Ibu
 Petani menanam tanaman makanan seperti
 Barli dan kacang
 Artisan terlibat dalam pembuatan barangan
logam dan tembikar
PN. NIK ROSIDA / ROSNIZA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


5
SUMBANGAN TAMADUN INDUS AKRONIM SUMBANGAN TAMADUN INDUS
 Keupayaan dan kebolehan masyarakat BA – Bandar terancang
mengeksploitasi kelebihan yang mereka ada BA – Batu-bata dibakar dengan suhu tinggi
untuk memudahkan kehidupan mereka MA – Matematik
 Memperkenalkan mutu bahan binaan (mencipta perpuluhan dan
 Memperkenalkan teknik pembinaan bata Punca ganda dua )
daripada teknik pembakaran GE - Geometri
 Teknik membuat batu bata - masyarakat Indus MO - Mohor di Mesopotamia
tidak hanya bergantung kepada panas matahari K - Keterbukaan
untuk membuat batu bata daripada tanah liat
sebaliknya dihasilkan melalui pembakaran suhu
tinggi
 Kemahiran ilmu geometri dan matematik
 Sifat keterbukaan
 Buat hubungan dengan tamadun lain -
hubungan dengan Mesopotamia dan Mesir
Purba - faedah berlaku pertukaran teknologi
tetapi disesuaikan dengan keadaan setempat
 Pengaruh luar adalah perlu disesuaikan
dengaan keadaan dan suasana tempatan

PN. NIK ROSIDA / ROSNIZA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


6
T4 B2 : PENINGKATAN TAMADUN

 SISTEM PERUNDANGAN
o PERUNDANGAN ROM
o PERUNDANGAN INDIA
o PERUNDANGAN CHINA

 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN


o SISTEM PEMERINTAHAN ATHENS
o SISTEM DEMOKRASI ATHENS
o SISTEM DEMOKRASI MALAYSIA

 SISTEM EKONOMI
o SISTEM EKONOMI INDIA
o SISTEM EKONOMI CHINA

 SISTEM PENINGKATAN SOSIAL


o FALSAFAH TAMADUN YUNANI
o FALSAFAH TAMADUN CHINA
o SISTEM SENI BINA
- SENI BINA YUNANI
- SENI BINA ROM
- SENI BINA INDIA
- SENI BINA CHINA

EN. SIVAKUMAR Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN SISTEM PERUNDANGAN

1. Sistem Pemerintahan Athens


Perundangan Rom
 Dalam negara kota di Athens wujud beberapa bentuk  Undang-undang pertama – Hukum Kanun 12
pemerintahan  Dipahat pada Papan Dua Belas.
 Sistem monarki, oligarki, aristokrasi, diktator atau  Dipamer di tempat awam.
tirani, demokrasi  Maharaja Juntinian
 Sebelum demokrasi, Athens amalkan sistem beraja – satukan undang-undang yang banyak
 Raja dibantu oleh konsul – golongan kaya.  Dikenali Kod Undang-Undang Rom atau Kod
 Raja beperanan sebagai ketua negara, ketua hakim, Undang-Undang Justinian–527M.
ketua tentera, dan ketua agama.  Ciri-ciri undang-undang Justinian
 Bila kuasa konsul bertambah kuat peranan raja  Semua manusia sama di sisi undang-undang
tersebut merosot.  Tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah
 Beberapa orang konsul wujudkan oligarki.  Hukuman berdasarkan bukti
 Kemudian muncul golongan aristokrat yang ada  Adil pada semua orang
kuasa besar – ada kuasa besar, wujudkan sistem
Aristokrasi.
 Rakyat tidak puas hati – rampas kuasa. Muncul Perundangan India
sistem diktator/ tirani (kejam) – biasanya dari
golongan tentera.
 Ditentang oleh aristokrat, wujudkan sistem Undang-undang Awal
demokrasi  Berdasarkan kitab Dharma Sastra
 Raja bertanggungjawab jaga kesucian.
2. Sistem Demokrasi Athens  Golongan Brahmin yang mahir kerana ada kaitan
dengan agama.
 Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis.
 Lelaki Athens berpeluang jadi ahli
Undang-undang Maurya
– 6 bulan hingga 1 tahun.
 Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali setahun.  Zaman Maurya – undang-undang melalui titah /
 Bincang dasar-dasar kerajaan. perintah raja.
 Keputusan Dewan dilaksanakan Majlis  Diukir pada batu : Dikenali Tiang Asoka.
 Dewan Perhimpunan melantik ahli Majlis, Majistret  Berkonsepkan keadilan dan kesjahteraan rakyat.
dan Juri.
 Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh. Perundangan China
 Berteraskan 2 prinsip
 Hukuman Berat
3. Sistem Demokrasi Malaysia
 Bercorak Kolektif.
 Berbentuk penglibatan tidak langsung
 Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen
(i) Falsafah Legalisme.
 Lelaki dan perempuan berpeluang menyertai.
 Rakyat memilih wakil melalui pilihanraya  Digubal Han Fei Tzu – Dinasti Chin, seorang ahli
 Mereka yang dipilih menganggotai Dewan falsafah.
Rakyat.  Ciri-ciri undang-undang:
 Terdapat juga Dewan Negara  Undang-undang tegas perlu untuk mengawal
 Ahli Dewan Negara dilantik Oleh Yang DiPertuan tingkah laku manusia
Agong  Tidak harus wujud belas kesihan, perlu dipelihara
setiap masa
4. Akronim : Sistem pemerintahan di Athen  Raja mesti ada kuasa utuh.
(Yunani)
(ii) Conficius
 Bertentangan dengan falsafah undang-undang
R – Raja : Raja ketua kerajaan
Legalisme.
O – Oligarki : Pemerintahan golongan konsul  Tekanan raja perlu ada perkara baik dan jaga
A – Aristokrat : Pemerintahan golongan bangsawan harmoni manusia dan masyarakat
kaya
D - Diktator: Pemerintahan kejam/ berkuasa mutlak
D – Demokrasi : Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk
rakyat
EN. SIVAKUMAR Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


8
SISTEM EKONOMI SISTEM PENINGKATAN SOSIAL

1. India 1. Falsafah Tamadun Yunani


 Ekonomi pesat berkembang pada 3SM.  Ahli falsafah terkenal: Herodotus, Socrates, Plato,
 Ekonomi India melibatkan perdagangan dalaman dan Aristotle, Thucydides, Zeno.
luaran.  Isu utama – individualisme, kehidupan manusia,
 Pusat perdagangan India: Anga, Kalinga, dan Karusa. dan demokrasi.
 Barangan yang dihasilkan : senjata, gading, emas,  Karya: Herodotus – History of Persian Wars,
berlian dan mutiara.
dikenali sebagai Bapa Sejarah.
 Wujud hubungan perdagangan antara Maurya
 Thucydides – pengasas sejarah saintifik, tulis
dengan Rom, Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah,
Asia Tenggara secara penyelidikan – Peloponesian Wars.
 India mendapat rempah, gading, besi, dan bedak  Karya Plato – Republic – negara baik diperintah
wangi dari Alam Melayu. oleh ilmuan dan ahli falsafah.
 Mendapat tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak  Aristotle – Guru kepada Alexander The Great –
wangi dari China. bincang cara berfikir yang teratur.
 Pelabuhan penting : Tamralipti, Ghantasala, Kadura
 Mata wang digunakan dalam perdagangan.
 Perkembangan perdagangan Maurya ini disokong 2. Falsafah Tamadun China
dengan perusahaan tekstil, kain kapas, dan sutera. Falsafah Confucianisme
 Perdagangan lain - emas, mutiara, batu permata,  Beri penekanan pada hal hubungan manusia
pertanian dan buah-buahan.. dengan manusia lain.
 Pelbagai cukai dikenakan
 Ahlinya: Kung Fu Tze @ Confucius –
 Cukai digunakan utk sara tentera, pentadbir, dn raja.
Confucianisme. Loa Tze – Toaisme. Mo Tzu @
Motze @ Mencius tolak beberapa ajaran
Persatuan Perdagangan (Sreshtin)
 Wujud di setiap bandar. Confucius.
 Contoh: Persatuan tukang kayu, kulit. Falsafah Taoisme
 Matlamat Sreshtin:  Mo Tzu memikirkan cara lahirkan masyarakat
kawal harga, kawal kualiti barangan dan kawal gaji yang baik.
pekerja.  Baik buruk ahklak manusia bergantung pada alam
 Wujud undang-undang bagi kawal persatuan- sekitarnya.
persatuan ini dan diawasi oleh raja. Falsafah legalisme
 Undang-undang ketat dapat wujudkan nilai baik
2. China
dan ketertiban masyarakat.
 Ekonomi pesat sejak Dinasti Shang.
 Pencapaian dalam pertanian, perdagangan dalam
negeri dan maritim. 3. Sistem Seni Bina
 Bidang pertanian: Dinasti Han  Seni bina menunjukkan ketahanan manusia pada
(i) Sistem Kolar kuda tamadun awal
(ii) Sistem perbatasan
 Manusia menghadapi cabaran dalam pembinaan
(iii) Sistem tanaman teres
(iV) Sistem pengairan monumen seperti ini
 Monumen dapat dibina kerana wujud pemimpin
 Sejak zaman Dinasti Tang–cipta alat pertanian, yang berwibawa
sistem tanaman secara bergilir untuk suburkan tanah.
 Bukit ditereskan, sistem pengairan spt terusan dibina, Seni Bina Yunani
pertanian terkawal dan pengawalan banjir .  Acropolis
 Perusahaan logam dan tembikar berlaku sejak - dibina oleh Pericles
Dinasti Han.
- digunakan sebagai pusat pentadbiran dan
 Barangan didagangkan ke Alam Melayu, India, Timur
Tengah, dan Barat. Barangan ini melalui Jalan Sutera pemerintahan Athens
Darat, Jalan Laut - di dalam Acropolis terdapat teater, rumah berhala

 Parthenon
- rumah berhala untuk Dewi Athena.
- dibina pada Zaman Pericles 421 – 409 SM
- dibina utk peringati kemenangan dengan Persia
EN. SIVAKUMAR Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


9
Seni Bina Rom
 Kuil dan Pagoda
 Colloseum - Kuil terdiri daripada beberapa bangunan
- Digunakan utk tempat tinggal, ruang tetamu,
- Tempat pahlawan Rom bertarung.
pusat pemujaan
- Mula bina pada 70M - Pagoda mempunyai 15 tingkat
- Berjaya diselesaikan pada zaman Mahajara Flavian - Berbentuk oktagon
- Muatan 50 ribu – 80 ribu orang. - Dibina pada Zaman Pericles 421 – 409 SM
- Dibina utk peringati kemenangan dengan
 Pantheon Persia
- Berbentuk kubah
- Tempat pemujaan dan menyimpan patung dewa
- Tempat menjalankan kerja awam
- Dibina pada Zaman Maharaja Hadrian (117-138M). Fungsi binaan / Monumen dalam peningkatan
tamadun
 Aqueduct
- Bekalan air di Rom.  Pertahanan daripada musuh luar / gasar
- Dibina menggunakan teknologi berasaskan sistem  Menjamin keselamatan rakyatnya
graviti  Membekalkan kemudahan kepada rakyat
(Aqueduct bekalkan air)
 Menyediakan tempat rekreasi (Colloseum – sukan
bertarung)
Seni Bina India  Mengukuhkan amalan agama / upacara
keagamaan
 Great Bath Contoh : Kuil Gua Ajanta
- Tempat mandi awam  Pusat pentadbiran
 Cth : Acropolis
 Kompleks Kuil Gua Ajanta 
- Terdapat 20 buah kuil di dalamnya  Lambang keagungan / Kemegahan kerajaan
- Ilmu geometri digunakan untuk membina kuil ini
- Berbentuk segi empat dan bulat  Membuktikan pencapaian ilmu zaman itu

 Kompleks Kuil Gua Ellora


- Terdapat 28 buah kuil di dalamnya
- Ilmu geometri digunakan
- Berbentuk segi empat dan bulat

Seni Bina China

 Tembok Besar China


- Dibina untuk pertahanan
- Mula dibina Dinasti Chou
- 1500 batu dari Kansu ke Peking
- Ada pintu gerbang dan menara
- Kawasan tembok ada istana spt Kota Larangan.
- Terdapat juga dewan dan taman
- Dewan berfungsi – hukuman, keraian, perjumpaan.

EN. SIVAKUMAR Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


10
T4 B3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

 Kerajaan Agraria
o Maksud
o Ciri-ciri kerajaan Agraria
o Kepentingan Tasik Tonle Sap
o Kelebihan kerajaan Angkor

 Kerajaan Maritim
o Ciri-ciri kerajaan Maritim
o Kerajaan Srivijaya
o Kerajaan Kedah Tua
o Kebergantungan kerajaan Agraria dengan kerajaan
Maritim

PN. SHARILA SUHAIDA / PN. RUAINUN Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


11
1. KERAJAAN MARITIM 2. KERAJAAN KEDAH TUA

Ciri-ciri kerajaan maritim


Latar belakang
 Disebut sebagai Kataha
 Lokaasi: di pesisir pantai  Pelabuhan entrepot
 Kegiatan ekonomi: perdagangan  Dipengaruhi oleh Srivijaya
 Pada mula penduduk menangkap ikan  Terletak di Sungai Mas / Lembah Bujang
 Berkembang menjadi kampung nelayan  Menganut agama Buddha dan Hindu
 Penduduk melombong bijih timah  Kerajaan tertua di Pantai Barat Tanah Melayu
 Barang diperdagangankan
 Terdapat 3 jenis pelabuhan: Bukti Kedah Tua sbg pelabuhan entrepot
1. Pelabuhan pembekal  Ada tembikar China dinasti Tang / Dinasti
- Membekalkan emas, hasil laut, makanan Song
- Contoh : Kuala Berang  Ada pelita tembaga / tembikar dari Timur
2. Pelabuhan Kerajaan Tengah
- Sebagai pembekal  Ada manik dari India
- Wujud kerajaan di situ seperti kerajaan
Melaka Faktor perkembangan Kedah Tua
3. Pelabuhan entrepot  Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal
- Terletak di laluan perdagangan China India masuk waktu malam melalui nyalaan api
- Contoh kerajaan Kedah Tua / Srivijaya  Kedudukan strategik di Selat Melaka
- pembekal hasil tempatan  Terlindung tiupan angin monsun
- membeli barang dari pedagang China  Terdapat kemudahan menyimpan barang
- mengedarkan barang kepada pedagang  Kaya dengan hasil hutan seperti rotan
- barang yang dijual spt hasil hutan / emas  Kaya dengan hasil bumi seperti bijih timah
 Dikenali Suvarnadvipa (Semenanjung Emas) /  Terdapat barang dari luar seperti tembikar
Suvarnabhumi (Bumi Emas) / Catatan Ptolemy
(Semenanjung Emas) Maritim dan Agraria saling bergantungan
 Penduduk terdiri dari penduduk tempatan / orang laut / kerana:
pedagang asing
 Bahasa Melayu sbg bahasa perhubungan  Sistem pertanian agraria baik sehingga beras
(linguafranca) menjadi makanan utama – beras dibekalkan
kepada maritim
 Agraria bergantung pada maritim untuk
Faktor Perkembangan maritim dapatkan barangan mewah dari negara luar –
 Kedudukan strategik dipersisiran pantai tekstil, gelas manik
 Mempunyai semangat mengembara / berdagang dgn  Sebagai tukaran, agraria bekalkan makanan
kerajaan luar dan hasil hutan kepada maritim.
 Mahir membuat perahu utk perjalanan jarak dekat  Maritim dapatkan kayu daripada tukang kayu
 Mahir membuat kapal layar untuk perjalanan jauh agraria untuk buat kapal
 Tahu kaedah belayar berpandukan bintang di langit  Maritim juga dapatkan gajah daripada Agraria
 Contoh perahu layar di Pekan Pahang untuk dijadikan kerajaan raja.

KERAJAAN SRIVIJAYA AKRONIM (7P)

Faktor kekuatan Srivijaya P – Perdagangan


P – Persisiran Pantai
 Tentera laut yang kuat
P – Pelabuhan – Pelabuhan pembekal / kerajaan /
- orang laut menjadi tentera
entreport
- tugas orang laut mengawal keselamatan
P – Pungut hasil laut
pedagang / kerajaan
P – Perikanan
 Kedudukan strategik
P – Pelayaran
- terletak di Selat Melaka
P - Perkapalan
- menjadi laluan kapal pedagang India dan China
 Terdapat barangan untuk dijual
- Barang jualan diambil dari tanah jajahan
 Pandai membina kapal besar
dicatat oleh I Tsing

PN. SHARILA SUHAIDA / PN. RUAINUN Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


12
T4 B4 : TAMADUN ISLAM DAN
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

 RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD S.A.W.

 KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD

 PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

PN.WONG NC/ PN.LOO/ PN.WONG SF Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


13
RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD S.A.W. PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

UMUR / PERISTIWA Secara Rahsia Secara Terbuka


TARIKH  3 tahun  10 tahun
20 April 570M Nabi Muhammad dilahirkan  Sebar Islam kepada  Sebar kepada
(12 Rabiulawal ahli keluarga/ keluarga Abdul
Tahun Gajah) sahabat baik Muttalib
0 tahun / ketika Bapa Nabi ( Abdullah) meninggal  Disambut baik  Selepas diturunkan
masih dalam dunia  Islam baru dikenali ayat al-hijr
kandungan  Penganut Islam tidak  Kumpulkan ketua-
Sejak lahir dipelihara dan disusui oleh ramai ketua kabilah di
hingga 4 tahun Halimatus Sa’diyah  Ancaman untuk Bukit Safa
6 tahun Ibu baginda ( Aminah) meninggal Islam yang baru  Memberikan
dunia dijaga oleh datuknya dikenali ceramah
(Abdul Muttalib)  Tidak mendapat  Perbahasan hebat
8 tahun datuk baginda meninggal dunia keizinan daripada berlaku
dan dipelihara oleh bapa saudara Allah  Abu Lahab
( Abu Talib)  Strategi baru penentang utama
8-12 tahun Nabi menggembala kambing dan menyebarkan Islam
berniaga ke Syam
20 tahun giat berdagang
25 tahun berkahwin dengan Khadijah Bt REAKSI POSITIF
Khuwailid yang berumur 40 tahun (PENERIMAAN ISLAM):
 Layanan sama rata diterima baik oleh golongan
hamba
 Kebijaksanaan dakwah Nabi
KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD - Lemah lembut
- Tidak memaksa
 4 sifat terpuji  Akhlak Nabi yang tinggi dapat menyelesaikan
- F ( fatanah) = bijaksana masalah
- A (amanah) = dipercayai  Membandingkan ajaran Islam dengan amalan
- S (siddiq) = berkata benar jahiliah
- T (tabliq) = menyampaikan  Meyakinkan golongan Quraisy
 Nabi digelar al-Amin kerana sentiasa dipercayai dan REAKSI NEGATIF
tidak pernah berbohong (PENENTANGAN TERHADAP ISLAM)
 35 tahun menyelesaikan masalah
perletakan batu hitam ( Hajar Aswad)  Kepercayaan & amalan yang tidak sama
-Larangan menyembah berhala / animisme
 Nabi sebagai ketua keluarga / suami pengasih -Kepercayaan kepada tuhan yang Maha Esa
- Membantu isteri memasak
- Membersihkan rumah  Tanggapan salah terhadap tugas Nabi
 Memiliki sifat penyayang - Menganggap menerima Islam
- Menjadi contoh kepada anak-anak - Mengakui Nabi sebagai ketua mereka
- Melayan anak-anak
 Perusahaan mengukir patung berhala terjejas
 Nabi bersifat rendah diri, mudah berkawan dengan -Larangan menyembah patung berhala
orang kaya, miskin, tua dan kanak-kanak -Menjejaskan penjualan patung berhala
 Nabi bersifat pemaaf
- Semasa pembukaan semula kota Makkah  Membawa persamaan taraf sesama manusia
-Tiada penindasan oleh orang kaya keatas orang
 Nabi sabar dan tabah miskin
- Bertahannuth (mengasingkan diri untuk
beribadat) di Gua Hirak  Tiada perbezaan darjat
- Kikiskan amalan assabiyah
 Pemimpin yang bijak dan berwawasan
- Perjanjian Hudaibiyah menguntung pada  Larangan ke atas amalan-amalan kurang
jangkamasa panjang bermoral
- Strategi pembukaan semula kota Makkah -Larangan berjudi, minum arak

PN.WONG NC/ PN.LOO/ PN.WONG SF Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


14
AKRONIM CARA PENENTANGAN TERHADAP ISLAM NABI MUHAMMAD S.A.W. MENYELESAIKAN
MASALAH
A - Ancaman membunuh
B - Burukkan Islam  Berhijrah ke Habsyah
C - Cemuh Nabi -menghantar pengikut
D - Dera golongan hamba  Merancang ke Taif ( tidak berkesan)
E - Ejek ajaran Islam melalui puisi  Tidak pernah berputus asa
F (P) – Pemulauan selama 3 tahun  Sabar,cekal dan tidak pernah mengalah untuk
G - Gangguan ketika beribadat menyebarkan Islam
H - Habuan ( wanita , harta dan pangkat )  Menanamkan keimanan keatas penganut Islam
 Memikirkan cara baru untuk menyebarkan Islam
 Memutuskan berhijrah ke Madinah

Sebab-sebab penyebaran Islam secara sulit


(peringkat awal)

 Agama baru
 Penganut yang sedikit
 Strategi penyebaran
 Mengelakkan kejutan / penentangan Quraisy
 Belum mendapat keizinian dari Tuhan Yang
Esa

PN.WONG NC/ PN.LOO/ PN.WONG SF Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


15
T4 B5 : KERAJAAN ISLAM

 HIJRAH

 PERJANJIAN HUDAIBIYAH

PN.WONG NC/ PN.LOO/ PN.WONG SF Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


16
HIJRAH  Wujud kiraan tahun Hijrah dalam kalendar Islam
(zaman Umar al-Khattab)
Maksud / Konsep Hijrah  Nama Yathrib ditukar kepada Madinah
 Perpindahan orang Islam dari Kota Makkah ke  Wujud toleransi kaum dan tolong-menolong
Madinah  Sokongan dan pengorbanan sahabat Nabi
 Strategi baru untuk menyebarkan Islam  Wanita (Asma)memainkan peranan penting
 Perjuangan menegakkan kebenaran
 Meninggalkan keburukan dan kejahatan
 Lambang semangat ingin berubah PERJANJIAN HUDAIBIYAH

Bukti Hijrah Nabi Bukan Satu Pelarian Peristiwa Penting Ke Arah Perjanjian Hudaibiyah
 628M- rombongan orang Islam ke Makkah
 Jemput : Orang Islam dijemput ke Madinah melalui
untuk menunaikan umrah
Perjanjian Aqabah ke-2
 Disekat di Hudaibiyah
 Sambut : Ketibaan orang Islam disambut meriah
 Nabi hantar Uthman untuk menerangkan tujuan
 Tempat : -Orang Islam disediakan tempat tinggal yang
kedatangan mereka
selesa dan selamat di Madinah
 Kerana Uthman ramai saudara di Makkah,
 Angkat : Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin di matang dan lemah lembut
Madinah  Khabar angin Uthman mati
 Orang Islam sumpah setia (Baiah al-Ridwan)
Faktor / Sebab Tujuan Hijrah  Suhail wakil Quraisy telah berjumpa Nabi
 Perintah Allah menerusi wahyu (surah al-Anfal)  Adakan Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi
 Meneruskan penyebaran Islam Muhammad (Islam) dan Suhail bin Amru
 Jemputan penduduk Madinah (Quraisy)
 Ditandatangani Perjanjian Aqabah 1 dan 2
 Jaminan keselamatan ke atas umat Islam oleh orang Kandungan Perjanjian Hudaibiyah
Madiinah  Gencatan senjata 10 tahun
 Ancaman orang Arab Quraisy  Kabilah Arab bebas memihak kepada orang
 Pakatan untuk membunuh Nabi Muhammad Islam Madinah atau Quraisy Makkah
 Penduduk Madinah perlukan pemimpin  Orang Islam Madinah yang memihak ke
 Untuk mendamaikan penduduk Madinah Makkah tanpa kebenaran penjaga tak perlu
dipulangkan
 Orang Quraisy Makkah yang memihak ke
Kronologi / Rentetan Peristiwa Hijrah Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu
 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 dipulangkan
 Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad  Umat islam hanya boleh tunai umrah pada
 Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar al-Siddiq tahun berikutnya
 Beritahu perintah Allah supaya berhijrah
 Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
 Abdullah bin Abu Bakar mengintip Quraisy  Orang Islam boleh menunaikan haji
 Amir Bin Fuhairah bekalkan susu kambing  Orang Islam bebas memasuki Kota Makkah
 Asma Abu Bakar menghantar makanan  Nabi merangka program dakwah secara aman
 Abdullah bin Arqat menjadi jurupandu hijrah  Islam dapat berkembang dengan meluas
 Singgah di Quba’, Mendirikan Masjid Quba’  Bilangan penganut Islam bertambah
 Tiba di Madinah, Mendirikan masjid al-Nabawi  Pengislaman tokoh panglima Arab
 Mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar  contoh Khalid bin al-Walid, Amru bin al-As
 Membentuk Piagam Madinah  Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad
 orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam
Kesan / Kepentingan Hijrah di Madinah
 Islam tersebar dengan aman  Orang Arab Quraisy langgar perjanjian kerana
 Penduduk Madinah didamaikan bantu Bani Bakar lawan Bani Khuza’ah
 Menjalin persaudaraan antara orang Islam Makkah  Pencabulan Perjanjian Hudaibiyah menjadi
dengan Islam Madinah perintis kepada pembukaan Kota Makkah
 Gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah
 Gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah
 Menyatupadukan penduduk Madinah
 Terbina masjid al-Nabawi

PN.WONG NC/ PN.LOO/ PN.WONG SF Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


17
T4 B6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN
SUMBANGANNYA

 KERAJAAN KHULAFA AL- RASYIDIN


o KONSEP KHALIFAH
o SYARAT MENJADI KHALIFAH
o CARA PEMILIHAN KHALIFAH
o KEPENTINGAN MUSYAWARAH/ SYURA/
MESYUARAT
o TUGAS KHALIFAH

 SUMBANGAN KHULAFA AL- RASYIDIN


o SUMBANGAN SAIDINA ABU BAKAR (PENYELAMAT
UMAT ISLAM)
o SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL- KHATAB
o SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
o SUMBANGAN BANI UMAIYAH

 KERAJAAN BANI UMAIYAH

 SUMBANGAN BANI UMAIYAH

EN. TAIB/ PN. ZURAIDA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


18
KERAJAAN KHULAFA AL – RASYIDIN Sosial :
Mengumpul tulisan al-Quran
Konsep Khalifah
 Pengganti Nabi SUMBANGAN KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB
 Sebagai pemerintah
 Memelihara kemurnian Islam Politik :
 Mengekalkan keamanan/ kestabilan umat Islam  Menubuhkan majlis syura
 Membahagikan jajahan takluk
Syarat menjadi khalifah  Melantik wali/ ketua
 Lelaki merdeka  Menubuhkan jabatan tentera dan polis
 Beragama Islam  Menubuhkan jabatan percukaian
 Tahu tentang Islam  Menubuhkan jabatan perbendaharaan negara
 Taat perintah Allah  Menubuhkan jabatan kehakiman
 Sanggup melaksanakan hukum Allah
 Berlaku adil dan Berakhlak baik Sosial :
 Sihat tubuh badan dan Sempurna tubuh badan  Memberi gaji bulanan kepada hakim (500 dirham)
 Pemikiran cerdas  Menjadikan masjid sebagai tempat belajar al- Quran
 Waras/ rasional dan Pandai mentadbir  Menghantar guru agama ke wilayah2
 Memperkenalkan kalendar Islam
Cara pemilihan khalifah  Menyusun sistem ketenteraan
 Musyawarah/ syura/mesyuarat  Tentera tetap dan tentera sukarela diwujudkan
- Khalifah Abu Bakar  Membukukan ayat-ayat al-Quran
 Cadangan 1 nama
- Khalifah Umar Ekonomi :
 Pemilihan daripada beberapa calon  Membina terusan/ tali air
- Khalifah Uthman  Memperkenalkan cukai jizyah/ kharaj
 Pencalonan dari sekelompok masyarakat  Mendirikan baitulmal
- Khalifah Ali
SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
Kepentingan Musyawarah/ syura/ mesyuarat
 Melantik pemerintah yang tepat Politik :
 Memilih pemerintah yang berkelayakan  Meluaskan wilayah hingga ke Afganistan/ Tripoli
 Yang berhemah tinggi  Memperkukuh pertahanan Negara
 Pentadbiran menjadi lancar  Membina angkatan tentera laut
 Membeli senjata/kapal
Tugas Khalifah
 Memelihara kedudukan Islam Sosial :
 Mentadbir ikut hukum syariah  Menyelaras bacaan al-Quran
 Berpandukan al-Quran dan sunah  Memperkenalkan naskah Mushaf Uthmani
 Mempertahankan Negara  Membina jalan raya
 Menjaga kebajikan rakyat  Membina Jambatan
 Meneruskan ajaran Nabi Muhammad  Menyediakan rumah rehat kepada pengembara
 Mengekalkan perpaduan ummah
 Mengurus hal kewangan/ perbendaharaan / baitulmal Ekonomi :
 Mengatur pungutan zakat/ cukai  Mengukuhkan baitulmal

SUMBANGAN KHULAFA AL- RASYIDIN

Sumbangan Saidina Abu Bakar


(Penyelamat Umat Islam)
Politik :
 Melancarkan gerakan al-Riddah
 Mmerangi golong murtad
 Menentang orang yang tidak membayar zakat
 Mempertahankan Madinah dari kuasa luar (Parsi / Rom )
 Membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah
 Melantik ketua (amir ) setiap wilayah
 Membayar gaji tentera

EN. TAIB/ PN. ZURAIDA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


19
KERAJAAN BANI UMAIYAH

Sumbangan Bani Umaiyah

Bidang Pentadbiran

1. 4 Sistem
 Sistem khalifah – Ketua pemerintahan negara
 Sistem wazarah – Ketua pentadbiran negara
 Sistem hijabah – Mengawal keselamatan khalifah
 Sistem urusetia – Menguruskan pentadbiran negara
 4 jabatan baru diwujudkan

2. 4 Jabatan
 Jabatan cukai
 Jabatan surat –menyurat
 Jabatan urusan am
 Jabatan cap mohor

3. Pertahanan
 Diperkenalkan jabatan ketenteraan dikenali
Diwanul Jundi

4. Perundangan
 Hukuman berdasarkan ijtihad dan ijmat

5. Ilmu
 Kota Basrah dijadikan pusat ilmu
 Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi
 Memperkenalkan tanda bunyi / baris pada tulisan al-
Quran

6. Kesihatan
 Hospital pertama didirikan di Damsyik
 Hospital kusta didirikan oleh Khalifah Umar bin Abdul
Aziz

7. Senibina
 Keagungan senibina masjid Cordova

8. Pusat Pengajian
 17 institusi pengajiian tinggi
 70 buah perpustakaan dibina

EN. TAIB/ PN. ZURAIDA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


20
T4 B7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

 TEORI KEDATANGAN ISLAM

 CARA PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

Pn. Shima dan Zarina Mohd Ariff Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


21
TEORI KEDATANGAN ISLAM
Islam 1. Snouck Hurgronje
TEORI HURAIAN datang dari  Bukti:
Islam datang 1. John Crowford India  Islam disebarkan melalui
dari  Bukti: aktiviti pedagang India di
Semenanjung  Islam berkembang melalui Asia Tenggara.
Tanah Arab perdagangan sebab ada pusat  Terdapat persamaan batu
perniagaan di Canton. nisan yang mempunyai cirri
 Mereka singgah di pelabuhan buatan India. Contohnya
utama di Asia Tenggara dalam batu nisan Malik al-Saleh di
perjalanan ke China. Pasai
 Membina perkampungan Islam  Pengaruh unsur kebudayaan
Contoh : Perkampungan Ta Shih Hindu di Asia Tenggara
di Sumatera
 Berkahwin dengan wanita CARA PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
tempatan
 Berbincang dan berinteraksi i. Perdagangan
dengan penduduk tempatan  Disebarkan oleh pedagang Arab, China
tentang kepercayaan dan agama dan India
 Sifat pedagang Islam yang bijak dan
2. Disokong: Syed Naquib al-Attas lemah lembut, ikhlas (sifat mahmudah)
 Bukti: telah menarik minat penduduk tempatan.
 persamaan penulisan dan  Pedagang Islam mempunyai hubungan
kesusateraan Asia Tenggara yang baik dengan pemerintah tempatan
dengan semenanjung Tanah sehingga dilantik menjadi syahbandar.
Arab  Membawa ulama untuk sebarkan Islam
 Perkataan Arab dalam tulisan
jawi ii. Perkahwinan
 Pengaruh adat dan kebudayaan  Perkahwinan siasah
Arab -Berlaku di kalangan kerabat di raja.
 Menghormati tetamu  Perkahwinan biasa
 Muzik dabus dan tarian zapin - Pedagang Islam berkahwin dengan gadis
tempatan dan keluarganya diislamkan.
Islam datang 1. Emanuel Gadinho Eredia / S. Q
dari China Fatimi iii. Peranan Mubaligh
 Bukti:  Asia Tenggara menjadi tumpuan Mubaligh.
 Canton pusat perniagaan di Antaranya Syeikh Ismail / Maulana Abu
kalangan orang arab sejak ke-9M Bakar
 Pedagang Islam China telah  Ulama mengajar perkara asas tentang Islam
berdagang dan menyebarkan Islam di masjid dan Istana.
di Asia Tenggara  Wujudnya pondok untuk mempelajari ilmu
 Berlaku perpindahan besar- pengetahuan Islam
besaran pedagang Islam China dari
Canton pada ke-9. iv. Pengislaman Raja dan Golongan Bangsawan
 Terbukti melalui penemuan batu  Raja dan golongan bangsawan mempuyai
bersurat Kuala Berang Terengganu pengaruh yang kuat terhadap rakyat.
 Terdapat persamaan senibina  Apabila raja memeluk Islam, rakyat akan
China dengan masjid di Asia ikut. Contohnya pengislaman Megat
Tenggara. Contohnya persamaan Iskandar Syah.
dari segi atap genting dan bentuk
bumbung yang melentik v. Keistimewaan Islam
 Penduduk tertarik dengan ajaran Islam yang
mudah difahami serta meliputi semua
bidang.
 Konsep sama rata antara individu tanpa
mengira darjat menarik minat penduduk
tempatan.

Pn. Shima dan Zarina Mohd Ariff Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


22
T4 B8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI
MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

 POLITIK
o ASPEK PEMERINTAHAN
o ASPEK PERUNDANGAN

 SOSIAL
o PENDIDIKAN
o GAYA HIDUP
o BAHASA DAN SASTERA
o KESENIAN

 EKONOMI
o PERDAGANGAN
o PERCUKAIAN
o MATA WANG

PN HANITA BINTI AHMAD Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


23
POLITIK : PENGARUH DALAM PEMERINTAHAN Adat Temenggung
 Diamalkan di semua negeri negeri Melayu
 Institusi kesultanan kecuali negeri sembilan dan naning
 Gelaran sultan kepada pemerintah  Mengutamakan jurai keturunan bapa/lelaki
 Sultan sebagai ketua negara  Berasaskan sistem parilineal
 Mufti sebagai penasihat sultan dalam agama dan  Harta pusaka anak lelaki diutamakan
pentadbiran  Perkahwinan ,bebas asalkan tiada melanggar
 Wujud jawatan kadi, bilal, khatib, pengurus zakat ketetapan hukum Islam
 Gelaran sultan seperti khalifatul mukminin / Zillullah fil  Pentadbiran berasaskan autokrasi
alam
Adat Perpatih
 Perkataan ini tercatat pada syiling melaka,
Johor,Pahang, kelantan  Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning
 Mengutamakan jurai keturunan ibu/perempuan
 Guna undang-undang syariah cth dalam Hukum kanun
 Berasaskan matrilineal
Melaka dan Kanun Mahkota Alam di acheh
 Harta pusaka anak lelaki/sebelah bapa
 Islam agama rasmi
diutamakan
 Unsur Islam pada nama negeri (Darul).cth Acheh  Perkahwinan sesama suku dilarang
Darussalam
 Unsur Islam pada nama sultan (Shah) cth Mahmud Syah SOSIO BUDAYA: PENDIDIKAN
 Menguatkan semangat jihad untuk melindungi islam Terdapat 2 jenis pendidikan
 Pendidikan Formal
Pengaruh Hindu Perubahan Islam  Pendidikan Tak Formal
Institusi Raja Institusi Sultan
Dewaraja Khalifatul Mukminin Ciri ciri PendidikanTidak formal
Brahmin Penasihat Ulama Penasihat  Pendidikan awal atau asuhan dalam keluarga
Undang-undang Undang-undang Syariah  Tekankan nilai moral
Manu  Pembelajaran melalui pendengaran,
Nasab keturunan raja Nasab keturunan raja penglihatan & pemerhatian
dikaitkan dengan dikaitkan dengan tokoh  Kemahiran daripada ibu/bapa, pemerhatian &
dewa Shiva/Visnu tokoh Islam- Iskarndar latihan
Zulkarnain  Kanak-kanak belajar tentang agama, budaya,
 Institusi raja diperkukuhkan dengan konsep daulat dan adat, sikap, cara berkawan dan jaga maruah
derhaka  Kaedah – bercerita dan serap nilai budaya,
 Daulat menunjukkan kekuasaan raja yang mengikat unsur pengajaran seperti dalam cerita binatang
kesetiaan rakyatnya dll.
 Kanak-kanak belajar pantang larang dan adat
POLITIK : PERUNDANGAN melalui pergaulan seperti tunduk sambil hulur
tangan hadapan orang dewasa.
Terdapat dua bentuk undang-undang  Pantun, peribahasa, teka-teki dan perpatah ajar
 Undang undang bertulis kelakuan baik
 Undang undang tidak bertulis (adat )
Ciri ciri Pendidikan Formal
Undang undang Bertulis  Sebelum Islam sampai, pendidikan formal
 Hukum kanun Melaka berasaskan tradisi Hindu-Budha. Terhad
 Undang undang Laut Melaka kepada golongan istana dan golongan atasan
 Undang undang Pahang sahaja. Pusat pengajian di Istana.
 Undang undang Perak  Selepas Islam sampai, semua golongan berhak
 Undang undang Johor mendapat pendidikan.
 Tempat pengajian tidak terhad di istana sahaja
Kandungan Undang Undang Melaka bahkan di masjid, rumah,surau, madrasah dan
 Tanggungjawab raja dan pembesar pondok
 Pantang larang dalam kalangan rakyat Belajar di rumah tok guru
 Hukuman terhadap kesalahan jenayah  Belajar Al-Quran.
 Undang undang keluarga  Umur 7 hingga 15 tahun
 Masalah ibadah  Selepas waktu Zohor atau Maghrib
 Kitab, muqadam & Al-Quran,
Kandungan Undang undang Laut Melaka
 Bayaran percuma
 Tugas Nakhoda kapal Belajar di masjid
 Diertikan sebagai imam dan anak kapal sebagai
 Ilmu lebih formal seperti fiqah, tajwid, cara
makmum
bacaan dalam solat dan perkara wajib

PN HANITA BINTI AHMAD Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


24
Sistem Pendidikan Pondok  Terdapat cerita tentang para sahabat seperti
 Bentuk pendidikan – formal Hikayat Abu Bakar
 Bermula abad 12M di Patani dan berkembang  Karya berbentuk puisi seperti Syair Dahulu Kala
 Terdapat di Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu  Terdapat hikayat saduran bercorak Arab-Parsi
 Contoh pengajian pondok – Pulau Condong & Pondok seperti Hikayat Abu Nawas
Kutan – Kelantan, Pondok Pulau Manis – Terengganu,
Pondok Titi Gajah GAYA HIDUP
 Penekanan Ilmu Agama  Islam memberikan kesan besar dalam gaya
 Guru daripada para pelajar yang lulus hidup orang Melayu
 Masa panjang hingga 10 tahun  Berlaku perubahan prinsip kepercayaan dan
 Ilmu yang dipelajari – Feqah, Tafsir, Saraf, Nahu Arab, akidah
Tauhid, Sirah, Mantiq & Tawarih Islam  Begitu juga syariah dan akhlak
 Sistem tersusun
PERUBAHAN GAYA HIDUP PEMERINTAH
Sistem Pendidikan Madrasah  Islam memansuhkan pembacaan ciri (mentara
 Berbeza dengan sistem pengajian pondok atau masjid sanskrit) sewaktu pertabalan raja
 Mempunyai sukatan pelajaran  Diganti dengan lafaz ikrar / baiah oleh sultan
 Dilaksanakan secara kelas  Amalan protokol / hijabah diamalkan oleh
 Terdapat tahap permulaan,tahap pertengahan dan pemerintah
pengkhususan  Seperti apabila sultan mangkat, pengganti
 Pendidikannya diawasi oleh mudir /guru besar baginda dilantik sebelum istiadat pemakaman
 Madrasah diselia oleh sebuah lembaga / jawatankuasa (pengaruh bani Umaiyah)
kewangan
 Berdasarkan sukatan pelajaran PERUBAHAN GAYA HIDUP DIPERINTAH
 Secara bilik darjah  Ajaran Islam telah merapatkan hubungan antara
 Ada jadual waktu individu dan keluarga
 Panggilan untuk orang yang lebih tua misalnya
Peranan Istana – Pusat Intelektual Pak Long / Mak long
 Berperanan sebagai Pusat pengajian agama  Hubungan kekeluargaan lebih erat
pemerintah  Jiran dianggap sebagai keluarga sendiri
 Mansur Shah terima Islam daripada Maulana Abu  Anak-anak wajib menghormati ibu bapa
Bakar, Mahmud Shah dan Raja Ahmad berguru  Tetamu hendaklah memberi salam
dengan Maulana Sadar Jahan  Tuan rumah wajib membalasnya
 Berperanan Pusat Penginapan Ulama  Tetamu dilayan dengan hormat
 Ulama dan pendakwah – bangsa asing tinggal di  Makan hendaklah dimulakan dengan bismillah
Melaka – kembangkan Islam  Dilarang ketawa atau bercakap ketika makan
 Berperanan Pusat Pengajian Ilmu  Majlis perkahwinan dijalankan secara Islam
 Melaka beri perhatian terhadap perkembangan Ilmu  Amalan bergotong-royong digalakkan
– ramai tinggal di Melaka
 Berperanan Pusat Penyimpanan Karya PENGARUH DALAM KESENIAN
 seperti Hikayat Amir Hamzah & Hikayat Muhamad  Kesenian Islam terdapat dalam seni khat, seni
Ali Hanafiah bina, seni ukir
 Pada batu nisan terdapat ayat quran
 Berperanan Pusat Penterjemahan
- cth batu nisan Malik Ibrahim dari Gujerat
 Karya Arab Parsi diterjemahkan ke bahasa Melayu
 Makam naina Hashim ada pengaruh seni
Islam Parsi-ada syair Parsi
 Seni khat tertua pada Batu bersurat Kuala
BAHASA DAN KESUSASTERAAN
Berang
 Tulisan jawi – pengaruh Islam yang paling ketara
 Seni khat berbentuk tulisan abjad Arab, tulisan
 Saluran utama untuk pembacaan dan penulisan Jawi, ayat al-Quran, hukum Islam ada pada:
seperti dalam Sejarah Melayu  Batu nisan, ukiran kayu dan bilah mata keris
 Tulisan yang digunakan sebelum ini :  Unsur khat terdapat pada masjid, surau, rumah
Pallava/ Kawi/ Rencong/ Sunda kuno / Batak kediaman iaitu rangkaian kalimah syahadah
 Perbendaharaan kata bahasa Melayu bertambah dijadikan hiasan utama.
seperti adat, adil dan daulat  Pengaruh senibina Islam terdapat pada
 Istilah ilmu Islam seperti fikah, tauhid dan tafsir bangunan masjid, kubah, mimbar, mihrab dan
 Kesusasteraan turut berkembang menara azan
 Terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi
 Terdapat Hikayat tentang Nabi Muhammad saw
seperti Hikayat Nur Muhammad
PN HANITA BINTI AHMAD Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


25
Pengaruh Islam Terhadap EKONOMI Kedah
 Perdagangan  Berbentuk ayam jantan yang hinggap atas beberapa
 Penggunaan Mata Wang cincin
 Percukaian  Diguna semasa pemerintahan sultan Muhamad Jiwa
Zainal Abidin II
Pengaruh Islam Dalam Perdagangan  Matawang emas – berbeza mengikut negeri
 Kawasan Asia Tenggara menjadi tumpuan pedagang
 Aktiviti perdagangan orang Melayu merangsang Kelantan
perkembangan penggunaan mata wang dan  Dikenali kijang kerana terdapat gambar kijang
percukaian
 Perdagangan Johor
 Hasil lebihan pertanian, perikanan dan pertukangan  Dikenali kupang
akan dijual – secara kecil-kecilan  Mengandungi emas seberat 10 graim
 Pedagang Islam menguasai perdagangan sejak abad  * Setiap mata wang ada nama sultan yang
ke 12- abad ke 18 memerintah dan tertulis kafilatul mukminim
 Penglibatan orang melayu dalam perdagangan –
sesuai dengan saranan Islam kerana rezeki yang Mata wang Eropah
besar  Portugis – memperkenalkan – Bastardos, Soldors
 Nabi Muhammad SAW – terlibat dalam kegiatan dan Dinheiros
perdagangan  Belanda – Ducats, Lion Dollars, Rix Dollars dan
 Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan Syiling Belanda
pada abad ke 15
Percukaian
Faktor-faktor Melaka muncul sebagai pusat perdagangan  Cukai – bayaran yang dikenakan oleh
 Kedudukan yang strategik pemerintah terhadap aktiviti atau barang
– menggalakkan kapal singgah berlabuh tertentu
- pelbagai kemudahan kepada pedagang disediakan  Sumber pengapatan negara atau kerajaan
 Pentadbiran yang teratur dan cekap  Jenis-jenis cukai
– pengurusan perdagangan menjadi efisyen
 Peranan laksamana Cukai Tetap
– uruskan kelautan  Setiap pedagang wajib membayar ini
 Perana syahbandar  Nilainya ditetapkan pemerintah berdasarkan
– ketua pelabuhan kawasan atau negara
 Perkenalkan undang-undang laut melaka  Contoh : Pedagang dari Barat atau barat laut –
– membantu urusan perdagangan 6%. Pedagang dari timur – 5%
 Peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca  Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
 Pengenalan sistem sukat dan timbang
– sistematik dan seragam Cukai diraja
 Tahil /kati / sistem bahara  Dikenakan kepada orang asing yang menetap
 Cara berniaga di Melaka
– mata wang dan sistem barter  Contoh : orang asing dari kepulauan Melayu –
3% dan bukan dari kepulauan Melayu – 6%
PENGGUNAAN MATA WANG  Riba tidak dibenarkan – termaktub dalam
 Mata wang timah - Alteranatif kepada sistem barter dan Hukum Kanun Melaka
berlainan setiap negeri  Ceti dibenarkan – pinjaman wang dan bayar
dalam tempoh masa tertentu
Melaka  Zakat – bagi golongan mampu dan dibayar
 Berbentuk bulat , tercatat nama pemerintah dan tarikh kepada Baitulmal
Islam
 Mata wang dari pasai, hormuz dan cambay boleh di guna
pakai dan boleh di tukar dengan matawang tempatanJohor
 Dikenali wang katun
 Berbentuk bulat dan bersegi enam
 Tiada tarikh tapi tertulis perkataan ‘ Malik’ atau ‘ Sultan al
Adil ‘

PN HANITA BINTI AHMAD Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


26
T4 B9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

 ZAMAN GELAP
o CIRI POLITIK
o CIRI SOSIAL
o CIRI EKONOMI
o CIRI PERSAMAAN SISTEM FEUDAL DI EROPAH
DENGAN MELAYU TRADISIONAL

 ZAMAN RENAISSANCE

 ZAMAN REFORMATION

NOR HAYATI / RUSLINA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


27
T4 B 9 :TAJUK : PERKEMBANGAN DI EROPAH Maksud renaissance
 Berasal dari perkataan reniscement
ZAMAN GELAP  Maksud kelahiran semula

Maksud Zaman Gelap Tokoh renaissance


 Selepas keruntuhan empayar Rom Barat  Francesco Petrarch
 Berlaku pada Awal Zaman Pertengahan  Niccolo Machiavelli
 Zaman Eropah mengalami kemunduran  Ciovanni Bocaccio
Perdagangan,perbandaran dan ilmu pengetahuan
Ciri-ciri Renaissance
Ciri-ciri kehidupan masyarakat Zaman Gelap .  Mementingkan semangat inkuiri
Aspek Politik  Semangat ingin tahu yang kuat
 Keruntuhan kerajaan pusat  Manusia zahirkan emosi
 Kuasa pusat memerintah wialayah wilayah musnah  Berasaskan aliran humanisme
 Kemunculan golongan Baron / tuan tanah  Hasil karya bersifat individualisme
 Dalam kehidupan tidak selamat petani mendapatkan
 Pemikiran logik saintifik
perlindungan tuan tanah
 Menggunakan sepenuhnya kpayaan minda
 Petani dipaksa membayar cukai yang tinggi
 Petani yang tidak mampu serahkan tanah kepada
tuan tanah dan menjadi hamba
Faktor-faktor Renaissance muncul di Itali
 Tuan tanah pula dapatkan perlindungan daripada
raja  Kedudukan Itali strategik
 Tuan tanah dikehendaki membayar cukai atau  Kemunculan bandar terkenal
memberikan perkhidmatan  Venice/frolerence / Milan dll
 Pembentukan system pemerintahan feudal  Itali pusat perdagangan antarabangsa
 Golongan tuan tanah lebih berkuasa daripada raja  Berlaku pertembungan budaya/bahasa dan
agama
Aspek Ekonomi  Idea-idea baru bertembung
 Kegiatan ekonomi tidak bekembang  Kemunculan Bandar-bandar pelabuhan
 Kegiatan perdagangan merosot  Venice / Geneva sebagai pusat kegiatan
 Tumpuan kepada kegiatan pertanian sara diri ekonomi
 Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar  Perdagangan utama
/Viking dan magyar
 Perdagangan di laut Medittaranean dikuasai oleh Kesan Renaissance
Islam  Kemunculan monarki baru
 Penggunaan matawang terhad  Kerajaan pusat kukuh
 sistem barter menonjol  Lahir golongan pertengahan
 Pembayaran cukai secara langsung kepada
Aspek Sosial kerajaan pusat
 Gereja Katolik mengongkong masyarakat  Sistem feudal runtuh
 Gereja memiliki harta yang banyak  Ekonomi sara diri merosot
 Gereja memberi tumpuan kepada kegiatan agama  Ekonomi tempatan & antarabangsa
berkembang
 Kegiatan penjelajahan dan penerokaan mula
berkembang
 Kemajuan dalam bidang matematik dan
geografi.
 Perubahan gaya hidup masyarakat
 Manusia mula zahirkan emosi
 Muzik,lukisan dan ukiran berkembang
 Pemikiran logik / saintifik berkembang
 Perkembangan ilmu
 Sains / biologi / fizik / kimia berkembang
 Mempunyai sifat inkuiri

NOR HAYATI / RUSLINA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


28
REFORMATION KESAN-KESAN REFORMATION

i. Maksud :  Perpecahan Negara Eropah


 Berasal dari perkataan Reform  Perang berlaku berdasarkan mazhab
 Melaksanaan perubahan atau pembaharuan  Seperti Perang 30 Tahun
terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang  Kemusnahan Negara Eropah
lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru  Munculnya mazhab – Katolik & Protestant
 Pembaharuan dalam agama Kristian  Munculnya sikap toleransi dalam agama Kristian
 Perkembangan bidang pendidikan dan fahaman
ii . Sebab berlaku Reformation  Wujudnya kesatuan
 Kritikan terhadap gereja Katolik  Munculnya kehidupan yang lebih murni Kuasa gereja
 Gereja mengamalkan gaya hidup mewah dicabar
 Gereja mementingkan keduniaan  Kuasa gereja terhadap kerajaan berkurang
 Masyarakat mempersoalkan amalan gereja Katolik  Raja membebaskan diri dari penguasaan Paus
 Amalan gereja bertentangan dengan kitab Bible
 Amalan Surat Indulgence ( Penjualan sijil
pengampunan dosa )

SEBAB-SEBAB REFORMATION BERLAKU DI JERMAN

 Penciptaan mesin cetak oleh Johann Gutenberg


 Bible dapat dicetak dengan banyak dan murah

TOKOH REFORMATION
 Martin Luther
- Ahli teologi ( ilmu keagamaan)
- Menentang amalan penjualan surat
pengampunan/Indulgence
- Manusia sepatutnya bergantung kepada
kekuatan rohani
- Mencabar kedudukan gereja dan paderi
- Melahirkan golongan Lutheran
- Berkembang di Sweden, Denmark, Norway dan
England

 Huldreich Zwingli
- Memimpin golongan reformation di Switzerland

 John Calvin
- Memimpin gerakan Reformation di Switzerland

NOR HAYATI / RUSLINA Group123SejSPM

Nota Peruncingan Tingkatan 4


29