MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAM ANALITIC LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"METODE ŞI TEHNICI FISCALE"

Elaborat:

E. Balaban A. Certan R. Covali

Сhişinău, 2000
Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"

Procesul verbal Nr. 1 " 28 " "august" 2000 Şef catedră "Finanţe şi Asigurări" Ludmila Cobzari

Aceste raporturi au pus faţă în faţă două părţi. În acest context. precum şi asupra activităţilor umane în toate domeniile vieţii sunt extrem de vaste. din cel mai îndepărtat trecut şi până astăzi. că reflectarea acestor probleme în prezentul program de studii este binevenită. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. definitiv. pecuniar. reprezentat de structuri juridice fiscale. activa relaţiile comerciale externe cu ţările străine. întreaga dezvoltare şi transformare a vieţii economice. drept obiect al disciplinei servesc raporturile de fiscalitate ce apar în procesul de formare a fondurilor publice.Notă introductivă Disciplina “Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului fiscal. Fondul de timp . Prin intermediul politicii fiscale statul poate stimula procesul activităţii economice. Totodată. Problemele influenţei impunerii asupra claselor sociale. reprezintă una din principalele surse de formare a resurselor financiare ale statului. deoarece cuprind un câmp întreg de fenomene şi împrejurări. Reieşind din dinamismul sistemului fiscal şi a mecanismului economic. ceea ce conferă o poziţie privilegiată. programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei. iar pe de altă parte. subiecte de drept: pe de o parte statul ca subiect principal. De aceea. Deci. fără contraprestaţie imediată şi directă. un loc deosebit în programul de studii îl ocupă caracteristica diferitor impozite ca elemente principale ale sistemului fiscal. care a marcat. impozitul fiind o prelevare stabilită prin lege cu caracter obligatoriu. persoane fizice şi juridice care au obligaţia să contribuie la constituirea resurselor financiare publice. cît şi stimula procesul investiţional. având o importanţă extraordinară. autorii consideră. În procesul de pregătire a prezentei programe analitice s-a ţinut cont de legislaţia fiscală în vigoare la moment.

Taxele locale 13. Impozitul funciar. 14.Clasificarea impozitelor. 6.Aşezarea şi perceperea impozitelor. 15. 4 . Accizele. Impozitele: noţiuni generale.Tema Finanţe şi asigurări Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 1. TOTAL 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Contabilitate Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 10 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 32 32 12 8 Tema Nr.2 ore. Efecte ale fiscalităţii. 7. Contravenţiile în domeniul fiscalităţii şi sancţionarea lor. 9. 2. Taxa pe valoarea adăugată. Principii şi metode de impunere. 11. 16 Politica fiscală în RM. Curs teoretic . 3.Sistemul fiscal al RM. 1 Impozite –noţiuni generale. Impozitul pe venit. Elementele impozitului. 4.Taxele fondului rutier. 5. 12. 8. Taxele vamale 10. Impozitul pe bunurile imobiliare.

Evoluţia istorică a impozitelor. Налоги и налогообложение. P. Noţiune de impunere şi metode de impunere. 1. Paris 1954 6. Impunerea în cote regresive. 4. 7. 4. 8. Fiscalitate. 2. 2. Funcţiile impozitelor. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. Seminar . П. Seminar . 3. principiul social politic. 6. P.55–58 4. Conţinutul social . 3. înlesnirile fiscale. Tema Nr. Impozitele ca obiect de studiu. principiul politicii economice. Principii şi metode de impunere. 4. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat. Rolul impozitelor în statele moderne Impozitele ca ştiinţă. учебное пособие под ред. Dan Drosu Şaguna. sursă. teoria echivalenţei. termenul de plată. Principii moderne de impunere: principiul impunerii echitabile. Bucureşti 1995. Учебник.2 ore Elementele impozitului. Iulian Văcărel şi alţii. 2. cota. Literatura: 1. Impunerea în cote progresive. Юткина Т. 2. Сутырина С. subiect. unitate de impunere. Procedura fiscală. teoria contractului social.5–8 3. teoria siguranţei. Москва 1999. Drept financiar public. economică. 5. Impunerea în cote proporţionale. Histoire de l` impot.8–18 2. Rolul impozitelor în statele moderne. socială. Bucureşti 1995. Principii moderne de impunere. Curs teoretic . Noţiune şi criterii de impunere. Черника Д.Ф. Principii clasice de impunere: 3. 3. 6. 5 . Учебное пособие под ред. asieta. 5. Consantin Topciu. 5. 7. Impunerea în cote fixe şi proporţionale. 2: Elementele impozitului. 7. P. Elementele impozitului: obiect. 1. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Conţinutul social . Finanţe publice. 6. principiul politicii financiare. P. Literatura : 1. teoria sociologică.economic al impozitelor. Налоги. 213–214 5.2 ore. Ioan Glica. Apariţia şi evoluţia impozitelor. Bucureşti 1994.2 ore 1. Dan Drosu Şaguna. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat: teoria organică. 2. sancţiunile. Procedura fiscală. suportator. bază de calcul. 8. Impunerea în cote fixe. teoria sacrificiului. Bucureşti 1996. 5. Bucureşti 1996. Funcţiile impozitelor: fiscală. 6. Henri Laufenburger.1. Москва 1996. Bucureşti 1994. Impunerea progresivă şi impunerea regresivă Principii clasice de impunere.Ф. 4. Consantin Topciu.economic al impozitelor. Fiscalitate.

3. учебное пособие под ред. Drept financiar public. 2.11. Finanţe publice. 3. 2.Ф. 4: Clasificarea impozitelor. 3. Черника Д. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.1997. 7.18–24 3. Nr. 5. Ioan Glica. Bucureşti 1994. Юткина Т. Москва 1996. Perceperea impozitelor. Ioan Glica. 2. Юткина Т.Ф. Procedura fiscală. Curs teoretic . Consantin Topciu. Principii de clasificare a impozitelor. Tema Nr.1992. Bucureşti 1994. P. Учебное пособие под ред. Налоги. Fiscalitate.04. Concepţia reformei fiscale. 2. 3. P.Ф. Москва 1999.04. 1.1165-XIII din 24.1163-XIII din 24. Histoire de l` impot. 8. Stingerea obligaţiilor şi creanţelor fiscale. 8. Dan Drosu Şaguna. Черника Д. П. 4.1997. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. 2. Impozitele indirecte: accize. П. Determinarea cuantumului impozitelor. 1198-XII din 17. Metode de evaluare. Москва 1999.04. 2. Principii de clasificare a impozitelor. Histoire de l` impot. Procedeele de stingere a obligaţiilor fiscale. Bucureşti 1994. Stabilirea obiectului impozabil. Учебник. Paris 1954 6.1992. 3.2 ore Aşezarea impozitelor . Curs teoretic . Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Executarea silită a creanţelor fiscale. Bucureşti 1994. taxe vamale. 4.1 oră 1. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. 3: Aşezarea şi perceperea impozitelor. Literatura: 1.1 oră 1.noţiuni generale. Impozitele directe: impozite personale. Iulian Văcărel şi alţii. Paris 1954 6.216–223 5. Seminar . Учебник.5867 4. Москва 1996.01. Metode de evaluare a obiectului impozabil. Налоги и налогообложение. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.Ф. 1. 4. Caracteristica impozitelor directe. Налоги и налогообложение.1997. учебное пособие под ред. Finanţe publice. Henri Laufenburger.3. TVA. Drept financiar public. Сутырина С. Caracteristica impozitelor indirecte.223–225 5. P. P. Determinarea cuantumului impozitelor. Bucureşti 1995. Сутырина С. Henri Laufenburger.186-XII din 22. Учебное пособие под ред. Налоги. Literatura: 1. Aşezarea impozitelor. impozite reale. 7. 4.2 ore. Bucureşti 1996. 6 . 5. monopoluri fiscale. Seminar . Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1164-XIII din 24. Iulian Văcărel şi alţii. Tema Nr.

876-XII din 22. Legea RM “ Cu privire la serviciul fiscal al RM ” Nr. p. Histoire de l` impot.04. Dan Drosu Şaguna. 3. Налоги и налогообложение. Налоги. Curs teoretic .Ф.1997. 12. Paris 1954 11. Черника Д. Tema Nr.12. 3. Bucureşti 1996. 1. Sistemul de impozite al RM Legislaţia fiscală a RM. Учебное пособие под ред. 6. Lecţia 4: Determinarea impozitului pe venit pentru persoanele juridice – 2 ore 7 .1992. Sistemul de impozite al RM: impozitele republicane. Lecţia Nr. Henri Laufenburger. Procedura fiscală. 7. Literatura: 1. 3. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Москва 1999. 1415-XIII din 17.1164-XIII din 24. Ioan Glica. 4. Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Юткина Т.1997. 1. 8. Legislaţia fiscală a RM. 1415-XIII din 17. 3.01.1992. 4.1 oră. Noţiune de sistem fiscal. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare.noţiuni generale. Aparatul fiscal: câmp de activitate. Modul de calcul al impozitului din salariu. 9. Deducerile permise în scopuri fiscale.2 ore 1. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 1.1997. 4. 6 Impozitul pe venit. impozitele şi taxele locale.1997. 2. Москва 1996. Iulian Văcărel şi alţii.225–240 10.1992.01. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Drept financiar public. 6. 3. Lecţia 2: Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice – 2 ore 1. 3.04. 4. 1198-XII din 17. Finanţe publice. Tema Nr. Bucureşti 1994. 2.1165-XIII din 24. Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. 2. Seminar .04. Concept de sistem fiscal. Bucureşti 1994. Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele fizice. 8. 4.1163-XIII din 24. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Aparatul fiscal al RM. 5. 2.11.1997. Учебник. Concepţia reformei fiscale.12. 7. Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de contribuabili.10 ore. Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice. Lecţia 3: Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri fiscale şi acordarea înlesnirilor fiscale – 2 ore 1. 2. П. Nr. 5: Sistemul fiscal al RM. Dispoziţii generale ale impozitului pe venit .186-XII din 22. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1993. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Curs teoretic . Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Impozitul pe venit . Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente.1 oră. 2.

Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele fizice. 8 . Particularităţile impunerii veniturilor unor categorii de contribuabili – 2 ore 1. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. Dimensionarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare. Seminar 5 –2 ore 1. 7. 3. 5. Particularităţile calculării impozitului pe venit în activitatea de asigurare. 5. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici. 4. Modul de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru persoanele fizice. 4. Calcularea impozitului pe venit la societăţile şi fondurile de investiţii.nerezidenţi. 5. 3. Determinarea impozitului pe venit. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole. Calcularea impozitului pe venit la fondurile calificate de pensii. 4. 7. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 4. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici nerezidenţi. 2. Seminare . 3. 6. 2. 2. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Particularităţile determinării impozitului pe venit pentru afacerile auxiliare. Determinarea impozitului pe venit. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele juridice. Acordarea înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. 4. 6. Calcularea si reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 6. Lecţia Nr. 5. 4. Seminar 3 – 2 ore 1. 2. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Seminar 4 – 2 ore 1. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele juridice. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. Seminar 2 – 2 ore 1. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. Modul de calcul si reţinere a impozitului pe venit din salariu. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.10 ore Seminar 1 – 2 ore 1. 3. Impozitarea întreprinderilor agricole. Executarea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. 2. 2. 3. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele fizice. 5. Calcularea profitului până la impozitare. Determinarea profitului până la impozitare. Impozitarea fondurilor calificate de pensii. 2. Calcularea deducerilor permise în scopuri fiscale. Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. 3. 3. Impunerea agenţilor economici . Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Executarea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. 4.1. Corectarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile.

38-39.V.12. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1164-XIII din 24.” Monitorul Oficial nr. Stingerea obligaţiei fiscale a T.V. 8.” Monitorul Oficial nr.” Monitorul Oficial nr.1997. 11. (MO al RM. 3. 130 din 06.1163-XIII din 24.Literatura: 1.05. Legea bugetului de stat pe anul 1999.07. Legea bugetului de stat pe anul 2000.1997. 84.07. 31. 119-120. 4.98 (MO al RM. 26-27 din 26. 12.02.98 2. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.V.1998.12.03. 1. 17.1998. Hotărârea Guvernului Nr. Instrucţiunea MF “cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. Livrările scutite de T.62 1997) 4.1997. Prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la T. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.03. 3. 485 din 04. Hotărârea Guvernului Nr. 16. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.05. Taxa pe valoarea adăugata – noţiuni generale 2. 14.05/1–CF–07/92 din 25. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei.04.” Monitorul Oficial nr. 26-27 din 26. 15. 3. (MO nr. nr.12.05/1CF-06/88 din 23.07. 30.V. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. 13. Curs teoretic – 2 ore Determinarea obiectului impozabil.02. 62-65 din 09.112-XIV din 29.1998 9.12-13. 62-65 din 09.A.1998.98) 6. (MO al RM. 10.1997.12. 9.1998.1998.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.04.” Monitorul Oficial nr. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T. nr.98) 5.07.97 (MO al RM. Livrările impozabile cu T. Instrucţiune cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.1570-XIII din 26.216-XIV din 27. Hotărârea Guvernului Nr. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.07.1997. 1.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. 62-65 din 09.12. 2. 7.” Monitorul Oficial nr.A. Curs teoretic – 2 ore. 62-65 din 09. 484 din 04. 1415-XIII din 17.07.V.A 9 . 10. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.99) Tema 7: Taxa pe valoarea adăugată.” Monitorul Oficial nr. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr.09.A.04. nr.02. 2000 nr.A. Pe a. nr. 62-65 din 09.1998.98. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.

Literatura: 1.96) 6. Nr. Determinarea plătitorilor accizelor. 4. Radu Vasile. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Determinarea relaţiilor cu bugetul. Seminar .1417-XIII din 17. 1994. Determinarea TVA plătită furnizorilor (TVA deductibilă). 1. 347-XIII din 27 decembrie 1994. 3. Accizele . 4. (MO nr.10 din 17. 4. 5. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 2. 7. 8 Accizele.1997. 2. Taxele vamale . Determinarea TVA in cazul returnărilor de mărfuri. Fiscalitate. “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.58–60.(MO al RM nr.12. 5. Determinarea obiectului impozabil a accizelor.98) 6. Particularităţile determinării accizelor la importuri şi exporturi.Bird.02. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. Tema Nr. Seminar 2 – 2 ore. Curs teoretic – 1 oră 1.98) 4. 3. 2.caracteristică generală. 3. Baltimore and London 1992. Prezentarea calculelor cu privire la accize la inspectoratele fiscale. Obiectele impunerii şi cotele accizelor. Bucureşti 1994.20 din 13.1415-XIII din 17.1997.06.2 ore.98. 2000. Tax policy and Economic Developement.12. A Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr. 2. Tema Nr. 2. Metoda de calcul şi termenele de plată.caracteristică generală.98).103 al CF şi art.2 ore. 2000. Întocmirea declaraţiei cu privire la TVA.251-XIV din 24.1198-XII din 17 noiembrie 1992.Seminar 1 .95 4.12.10-11 din 04. Literatura: 1. Legea cu privire la modificarea art.02. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. (MO al RM nr. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal.2ore. Richard M. Determinarea TVA de la import şi export. 1. Calcularea TVA încasată de la comercializare (TVA colectată). (MO nr. P. 5. 1. Calcularea sumei accizelor şi ordinea de plata.1380-XIII din 20. Curs teoretic .05. 3. 2. 3. Determinarea obiectului impozabil. 3. Determinarea TVA ce trebuie achitată la buget. Constantin Topciu şi alţii. Legea bugetului pe anul 1999. Calculul TVA in relaţiile de vânzare specifice dintre vânzător şi client.8–9 din 8.84 din 10.112-XIV din 29 iulie 1998 (MO al RM nr. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr.1997. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. 1.11.09.40–41 din 7.02.1995. 9: Taxele vamale. 10 .

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice.1993) 3.caracteristică generală. 11.(MO nr. Caracteristica generala a impozitului pe bunurile imobiliare. Legea bugetului pe anul 1999. 1.10 1993) 3. Tehnica calculării a taxelor vamale. 3. 4. Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama. 3.1994. Seminar .2 ore.1 oră. Legea bugetului pe anul 1999. Tema Nr. Termenele de plata a taxelor vamale. 4. Seminar . 2. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Determinarea valorii mărfurilor importate in vamă. 2. 2000. 1.1997. 186-XII din 22. 2. Calcularea taxelor vamale. 2000. 3.2 ore. Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice. Curs teoretic .04. Literatura: 1. 2000. 2.2 ore. Prezentarea calculelor impozitului funciar la inspectoratele fiscale de către agenţii economici. Înlesnirile fiscale la impozitul funciar.04. 3. 11 . Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice. 186-XII din 19.1992.1997. 1163-XII din 24. Perfectarea documentelor vamale. Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. Impozitul funciar. 3. (MO nr. Literatura: 1.2. Tema Nr. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Legea bugetului pe anul 1999.2. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 1163XII din 24. 10 Impozitul pe bunurile imobiliare.1997. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele fizice.2 ore.12. Impozitul funciar . Curs teoretic . 1.07. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice.1992. 2.01.11. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele juridice. Seminar . 1380-XIII din 20. 1245-XII din 22. 1. 2. 4. 2. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Determinarea sarcinii fiscale in cazul înstrăinării bunurilor imobiliare Literatura: 1.

12. 1. 2. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.10. 14.186-XII din 22. Literatura: 1. Accizele la benzina auto şi motorină .1992.1 oră. Aspectul general al taxelor fondului rutier. 2.1997.617 din 05.10. 2000. 1. 3. Curs teoretic – 1 oră. 3. Seminar .1 oră. Executarea dărilor de seama cu privire la taxele locale. 1446-XIII din 27.metoda de calcul şi termenii de plată.839-XIII din 26.04. 3. Caracteristica generală a taxelor fondului rutier. 3. 6. Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locală. Tema Nr. 1. 2. Determinarea taxelor locale. Calcularea diferitor taxe locale.01. Metoda de calcul şi termenii de plată. Tema Nr. Contravenţiile în domeniul fiscal şi sancţionarea lor. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM. Codul Fiscal al RM (Titlul I şi II) Nr. Legea bugetului pe anul 1999. 1. 2000. 1. 4. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Tema Nr. 4. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal. 2. 2. Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la persoanele juridice şi fizice.5. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Nr. 3. Taxele fondului rutier. 13. 1163-XII din 24.1198-XII din 17 noiembrie 1992.1997. Taxa de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică. Literatura: 1.06. Sistemul taxelor locale. Curs teoretic – 1 oră. administrative şi penale. Sursele de constituire ale fondului rutier.12. Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia vehiculelor cu gabaritele care depăşesc limitele admise. 4.93 (MO nr. Sancţiunile economice. 2. Seminar . Modul de colectare a taxelor locale. Seminar .1 oră.1993). Sistemul taxelor locale. 5. Curs teoretic – 1 oră. Taxele locale. 2. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a drumurilor. Nr. 12 . 3.1996.

Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Curs teoretic . Выявление налоговых ошибок. нарушений. преступлений. 2. Problemele actuale ale politicii fiscale în RM şi soluţionarea lor. Nr. repercusiunea impozitelor.2 ore.04. Efecte economice. 3. Tema Nr. Literatura: 1. Dubla impunere internaţională.1997. Definirea politicii fiscale. 2. 3. 2. Tema Nr. Efecte ale impunerii internaţionale. Fiscalitate. Noţiune de politică fiscală. Reglementarea juridică a faptelor frauduloase în domeniul fiscalităţii. inflation and interest rates. Concepţia reformei fiscale. Constantin Topciu şi alţii. II Bucureşti 1995.04. 4.1165-XIII din 24. II. 2. Efecte asupra contribuabililor. Бизнес и налоги.2 ore. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Москва 1997. 3. Bucureşti 1995. 3. Literatura: 1.107–132 13 . Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. Efecte asupra contribuabililor: evaziunea fiscală. 4. 4. 1. P. Washington 1992. 3. Кишинев 1995.1415-XIII din 17. 2. Efecte ale fiscalităţii. Vito Tanzi. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Componentele. 3. 3. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.2 ore. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund.12. Distorsiuni economice de origine fiscală. 4. Constrângerea fiscală. Vol. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. Constantin Topciu şi alţii. Seminar . Sancţionarea şi penalizarea contravenţiilor fiscale. Efecte sociale. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă 3. Metode de combatere a ei. Curs teoretic . Seminar . 16 Politica fiscală.2 ore. Fiscalitate. Literatura: 1.1997. Suported Programs. 1. Taxation. 1.1. Vol. Практическое пособие для налоговых органов.1163-XIII din 24. 1. Metodele de combatere naţională şi internaţională a faptelor de evaziune şi fraudă fiscală. IMF. 15. April 1997. 2. 2.1997. 2.

Concepţia reformei fiscale.02. 3. 19.1164-XIII din 24.98.” Monitorul Oficial nr. 130 din 06. Legea bugetului de stat pe anul 1999.11.04. 2.1998.96 10.1992.1198-XII din 17. 12. 1415-XIII din 17.186-XII din 22. 14 .1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.01.95. 20. 4.06. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.12-1997. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 251–XIV din 24.04. Nr. 12. Nr. Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului rutier.” Monitorul Oficial nr. Legea RM pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal.1997. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Legea RM “Cu privire la accize” Nr.XIII din 02.1997. 7.103 al CF şi articolului “Legii cu privire la activitatea farmaceutică” nr. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.11. 26-27 din 26.05. 18. 9.633–XIII din 10.1417-XIII din 17. 16.1997. 989 XIII din 26. Hotărârea Guvernului Nr. 1. 484 din 04. Hotărârea Guvernului Nr.98 .04. Legea RM “Cu privire la serviciul fiscal al RM” Nr. Nr. 14.112–XIV din 29.09.07. 876-XII din 22. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Legea cu privire la modificarea art.1996.07.1992.720.1992. 5.1998.1163-XIII din 24.BIBLIOGRAFIA Legea bugetului de stat pe anul 2000.1997.03. 17. 6. 62-65 din 09.02. Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor. 11. taxelor şi altor plăţi nr. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. 13.1165-XIII din 24. 347-XIII din 27 decembrie 1994. Legea Fondului Rutier al RM. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 8.11.1997.1380-XIII din 20.01. 1245-XII din 22. aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.12.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. 15.1992.

nr.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar. Petre Brezeanu. 05/1-CF-07/92 din 25. 51.1995.1999 33. 485 din 04. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” Nr.” Monitorul Oficial nr. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. Bucureşti 1994.1998. 49.1998 29. 488 din 04.1998. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice. Monitorul Oficial nr.1998 22. Editura „Bons Offices”. 62-65 din 09.1997. 62-65 din 09.1998. Bucureşti 1998. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr. Petre Brezeanu. 44. 24. Dan Drosu Şaguna. Craiova 1998. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor.1996.1997. Totul despre impozite. Fiscalitate. Monitorul Oficial nr. Washington 1996. Fiscal Management in Russia. Rodica Bănulescu şi alţii “Sistemul de impozite” Bucureşti 1993. 25. 12-13 din 09. Ioan Glica.” Monitorul Oficial nr.10. 05/1CF-06/88 din 23. 48. Dubla impunere economică şi juridică.07. 47.10. 30. 62-65 din 09. 40. Bucureşti 1995. 62-65 din 09. 26-27 din 26. 31. Monitorul Oficial nr.05. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund.12. 43. Bucureşti. 41.07. Acte normative în vederea aplicării Codului Fiscal. Finanşele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică. Luigi Popescu . Suported Programs. Bucureşti 1994. Drept financiar şi fiscal.03. 36. Constantin Topciu şi alţii. Impozite şi taxe.1998.” Monitorul Oficial nr. Finanţe publice.02. 20 din 13. 1213 din 09.” Monitorul Oficial nr. 38. Bucureşti. 2 din 23.1998. 1999. Carmen Corduneanu.21. Henri Laufenburger. Bucureşti 1999.1998. Iulian Văcărel şi alţii. 39. April 1997.12.Perfecţionarea sistemului de impozite în Romania. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. Dubla impunere internaţională. Nr.” Monitorul Oficial nr. 27. Hotărârea Guvernului Nr. Instrucţiunea MF “Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. 839-XIII din 26. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat” Nr. Bucureşti 1994.02. Costel Istrati. 26. 42. Procedura fiscaală. 23.1998. 37. Regulament „Privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină”. Histoire de l` impot. Bucureşti 1998.05. Bucureşti 1996.06.6–7. Paris 1954 50. Rodica Bănulescu şi alţii “Taxe pe valoare adăugată” Bucureşti 1993.07. 35. 45.06. 15 . 62-65 din 09. 34. 1 din 23.1999 32. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” Nr. nr. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier.1997 Bucureşti. Fiscalitate. Impozite şi taxe. Dan Drosu Şaguna.07. Iaşi 1999. 28. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Drept financiar public.07. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. Chişinău. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. 46.

преступлений. Richard M. 61. Bucureşti 1996. 77 p. UNITI 1997 Финансы.Washington 1994.8) Ф 591 336 Б 62 D. Учебник. Transition to Market.Vasile I. М. Учебник для ВУЗов. Washington 1992. Washington 1993. 53. Paris 1954 p. Учебное пособие под ред.М. 56. Выявление налоговых ошибок.Ф. Taxation.358 România. 54. IMF. Vito Tanzi. М.36 N după catalog.2 336 F 53 336 B–18 336 B–18 336 A 87 336 H 84 336 T 82 336 F 57 336 (075.192 p. 59. П.126/127 336.027 (075) 336 Ş 15 336.2.D.526 p. 336 P 84 336.168 c. нарушений. Практическое пособие для работников налоговых органов. Финансы. 60. Şaguna. Учебник под ред. Бизнес и налоги. 62.8) 336 (075.8) T–75 336. Кишинев 1995.Ф.389 p. 57. Учебник под ред. Учебник для ВУЗов. Кишинев 1995 Mario Blejer Adrienne Cheastz Tanzi Vito Родионова В. Washington 1996 Налоговые системы зарубежных стран.52. 1994. Autorul Popescu I. Черника Д.267 p.160 p. Vito Tanzi.423 Histoire de l impot. Procedura fiscală în România. Bucureşti 1993 Sistemul de impozite. Biblioteca ASEM Denumirea Pagina Perfecţionarea sistemului de impozite şi taxe în p.2(498) 336 V–30 336 F–54 336 L 37 336 (075. Bucureşti 1992. Москва 1997. Bucureşti 1993.222 Finanţe publice. Hou to Measure the Fiscal deficit. Bucureşti 1994 p. April Hou to Measure the Fiscal deficit. 58. Финансы и кредит. 55. Craiova 1998 Moneda şi politica fiscală. Washington 1993. Tax policy and Economic Development. Bucureşti 1992 Taxa pe valoarea adăugată. Москва 1996. p. Bucureşti 1994 Aspects of fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Налоги и налогообложение.387 p.57 p. Bird. Юткина Т. Washington 1994 Fiscal Management in Russia. H. R. 16 . Налоговые системы зарубежных стран.431 С. Tranzition to Market.М. Москва 1997. IMF.Laufenbur ger L. Baltimore and London 1992. Gliga R. Москва.Topciu. IMF. Москва 1999.Финансы и статистика 1995 Бизнес и налоги.191 С. Bălănescu Dreptul finanţelor publice. 63. inflation and interest rates. p. 1993. Казак А. Văcărel. Сутырина С. Учебное пособие под ред. International Monetary Fund.Ю. Mario Blejer and Adrienne Cheastz. Екатеринбург. Suported Programs. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Родионовой В. Налоги. 136 Fiscalitate. International Monetary Fund. Bălănescu R. I.

229 34. 3555.36816. P. P.Impunerea progresivă şi impunerea regresivă 26. P65-70. 26. Acte normative 17 . p. Rolul impozitelor în statele moderne. Acte normative 25. 356358 8. Acte normative 24. 33 P.Caracteristica impozitelor directe. 342-349 19. P.35-43 9. P.Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de Acte normative contribuabili. 33. P.Stabilirea obiectului impozabil. 26. Noţiune de impunere şi metode de impunere. Aparatul fiscal al RM. 10. P 74-78. P. 26. 34. creanţelor fiscale 26. P.216. 34. P. 35020. P. 53-64 18. Acte normative 22.Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi Acte normative ale persoanelor juridice.248 34. Legislaţia fiscală a RM. Conţinutul social .223 14. 26. 33.noţiuni generale. Stingerea obligaţiilor şi 26. P. Elementele impozitului.Perceperea impozitelor.217–223 12.Aşezarea impozitelor .Subiectele de examinare 1.Impunerea în cote fixe şi proporţionale. P. 3. P. conspect 7. P. 356 6.P. P. 48-50 17. P.Caracteristica impozitelor indirecte. 34.213 33.213. 26. Funcţiile impozitelor. Metode de 26. P. 48-51 11. 325-330.3322. P. Principii clasice şi moderne de impunere.214 către stat. 336 26. 33.225. 34.Principii de clasificare a impozitelor.215. Apariţia şi evoluţia impozitelor.noţiuni generale.217–223 13. 33.Sistemul de impozite al RM. 380 26.5–8. P. P.Modul de calcul al impozitului din salariu. 22.P 330-332 4.Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele Acte normative fizice. 22. P. 33. Impozitul pe venit . Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. 352 21. P.Concept de sistem fiscal. P.224. 114-160. P. 34. P. 26. 33.18–24 15. 34. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de 26. P.economic al impozitelor. 45. Acte normative 23. 26.217–223 evaluare.

Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile.Impozitarea fondurilor calificate de pensii.A şi stingerea obligaţiei fiscale a T.Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. 52. 46.Impozitarea întreprinderilor agricole. 54. 41. 32. 55. Impozitul pe bunurile 18 Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative . 29.A. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare şi reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 47.Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.Determinarea profitului până la impozitare.Obiectele impunerii şi cotele accizelor.Determinarea obiectului impozabil la T. 40.Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice.V. Metoda de calcul şi termenele de plată ale accizelor. 42.Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului).V.nerezidenţi.27. 33. 45.Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice 43. 28. 37. 36.Deducerile permise în scopuri fiscale. 50.Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama. 51.Impunerea agenţilor economici . referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 39.Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. 53. Tehnica calculării şi termenele de plata ale taxelor vamale.Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. 49. 30. 44.Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare.A 48.V.Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.A. 31.Taxa pe valoarea adăugată – noţiuni generale.caracteristică generală.V.V.Taxele vamale . Livrările impozabile şi livrările scutite de T. 34.A.Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 38.Determinarea impozitului pe venit.Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice.Accizele . 35.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T.caracteristică generală.

imobiliare ale persoanelor fizice.Înlesnirile fiscale la impozitul funciar.Impozitul funciar . 72.Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă.Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.Componentele. Efecte fiscale asupra contribuabililor.Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice.Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locala. Aspectul general al taxelor fondului rutier.Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM.Efecte ale impunerii internaţionale. 62.Determinarea taxelor locale şi modul de colectare a lor.Sistemul taxelor locale.Noţiune de politică fiscală.Sursele de constituire ale fondului rutier. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. 58. 62-65 conspect Legea bugetului conspect 19 . 69. 74.Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. 67. 59. administrative şi penale.Efectele sociale ale fiscalităţii. Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Conspect conspect conspect 34.Sancţiunile economice. 65. 75. 60. 64. 71. 73. 56. P. 57. 63.Metoda de calcul şi termenii de plată. 61. 68. 66. 70.Efectele economice ale fiscalităţii.caracteristică generală.

5. Rolul facilităţilor fiscale şi investiţiilor străine în economie.Evoluţia sistemului fiscal în RM. 14. 8.Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare.Particularităţile impozitării persoanelor fizice în RM. Fiscalitatea şi interesele economice ale agenţilor economici.Evaziunea fiscală şi manifestările ei asupra economiei. 11.Probleme de gestiune fiscală în întreprinderile RM. 7. 4. Aspectele specifice fiscalităţii în condiţiile inflaţiei. 9. 12. 6. 13. Politica fiscală naţională în perioada de tranziţie la economia de piaţă 10. 2.Tematica referatelor 1. Politica fiscală în RM – actualităţi şi perspective. 15. Problemele actuale ale impozitului pe venit în RM. Principiile impunerii şi particularităţile lor de realizare în cadrul sistemului fiscal naţional. 20 . Necesitatea previziunii fiscale la nivel macro şi microeconomic în RM. Rolul Taxei pe valoare adăugată la formarea veniturilor publice. Evaziunea fiscală şi metodele ei de combatere. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful