MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAM ANALITIC LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"METODE ŞI TEHNICI FISCALE"

Elaborat:

E. Balaban A. Certan R. Covali

Сhişinău, 2000
Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"

Procesul verbal Nr. 1 " 28 " "august" 2000 Şef catedră "Finanţe şi Asigurări" Ludmila Cobzari

deoarece cuprind un câmp întreg de fenomene şi împrejurări. Problemele influenţei impunerii asupra claselor sociale. pecuniar. iar pe de altă parte. Aceste raporturi au pus faţă în faţă două părţi. fără contraprestaţie imediată şi directă. activa relaţiile comerciale externe cu ţările străine. În acest context. Prin intermediul politicii fiscale statul poate stimula procesul activităţii economice. având o importanţă extraordinară. Deci. precum şi asupra activităţilor umane în toate domeniile vieţii sunt extrem de vaste. subiecte de drept: pe de o parte statul ca subiect principal. Reieşind din dinamismul sistemului fiscal şi a mecanismului economic. impozitul fiind o prelevare stabilită prin lege cu caracter obligatoriu. Totodată. persoane fizice şi juridice care au obligaţia să contribuie la constituirea resurselor financiare publice. programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei. un loc deosebit în programul de studii îl ocupă caracteristica diferitor impozite ca elemente principale ale sistemului fiscal. ceea ce conferă o poziţie privilegiată. autorii consideră. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. care a marcat. În procesul de pregătire a prezentei programe analitice s-a ţinut cont de legislaţia fiscală în vigoare la moment. întreaga dezvoltare şi transformare a vieţii economice. reprezintă una din principalele surse de formare a resurselor financiare ale statului. definitiv. drept obiect al disciplinei servesc raporturile de fiscalitate ce apar în procesul de formare a fondurilor publice. că reflectarea acestor probleme în prezentul program de studii este binevenită.Notă introductivă Disciplina “Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului fiscal. De aceea. din cel mai îndepărtat trecut şi până astăzi. reprezentat de structuri juridice fiscale. cît şi stimula procesul investiţional. Fondul de timp .

7. 14. 4 . Impozitele: noţiuni generale. 3.Taxele locale 13. 16 Politica fiscală în RM. 2. Taxele vamale 10.Sistemul fiscal al RM.2 ore. Elementele impozitului. Contravenţiile în domeniul fiscalităţii şi sancţionarea lor. Impozitul pe venit. 1 Impozite –noţiuni generale. Impozitul pe bunurile imobiliare. TOTAL 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Contabilitate Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 2 2 2 1 1 10 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 10 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 32 32 12 8 Tema Nr.Taxele fondului rutier. 15.Clasificarea impozitelor. Efecte ale fiscalităţii. 12. 9. 5. 6. Taxa pe valoarea adăugată. Impozitul funciar.Tema Finanţe şi asigurări Secţia zi Secţia f/f curs sem curs sem 1. 4. 11.Aşezarea şi perceperea impozitelor. Curs teoretic . 8. Principii şi metode de impunere. Accizele.

5. Principii moderne de impunere. Apariţia şi evoluţia impozitelor. 5. Consantin Topciu. unitate de impunere. Principii şi metode de impunere. 2. Iulian Văcărel şi alţii. Seminar .economic al impozitelor. П. Curs teoretic . 3. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.Ф. 213–214 5. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. Drept financiar public. Henri Laufenburger. înlesnirile fiscale. 5. P. Rolul impozitelor în statele moderne. 7. 2. Bucureşti 1996. 1. Bucureşti 1994. Principii moderne de impunere: principiul impunerii echitabile. 3. Procedura fiscală. Налоги. 4. 4. Histoire de l` impot. 2. 2: Elementele impozitului. Noţiune şi criterii de impunere. Юткина Т. Черника Д. Elementele impozitului: obiect. bază de calcul. P. 5. Impunerea în cote fixe.2 ore. 6. Noţiune de impunere şi metode de impunere. sancţiunile.8–18 2. teoria echivalenţei. учебное пособие под ред. Учебное пособие под ред. subiect.2 ore Elementele impozitului. 7. P. Bucureşti 1995. Москва 1996. P. Tema Nr. Impunerea în cote proporţionale. 4. Bucureşti 1994. 8. Literatura: 1. Seminar . principiul social politic. economică. Dan Drosu Şaguna. Dan Drosu Şaguna. Impozitele ca obiect de studiu. Bucureşti 1996. teoria sacrificiului. Conţinutul social . Consantin Topciu. Finanţe publice. Funcţiile impozitelor. principiul politicii financiare. 6. 3. 4. Literatura : 1. Fiscalitate. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat. 8.2 ore 1.1. suportator. principiul politicii economice. socială. 6. Impunerea în cote progresive. Impunerea progresivă şi impunerea regresivă Principii clasice de impunere. 7. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat: teoria organică. Учебник. 5 . 6.55–58 4. 2. teoria siguranţei.economic al impozitelor. Fiscalitate. termenul de plată. 2. Налоги и налогообложение. teoria sociologică. Conţinutul social . Procedura fiscală. Funcţiile impozitelor: fiscală. Rolul impozitelor în statele moderne Impozitele ca ştiinţă. Bucureşti 1995. teoria contractului social. Impunerea în cote regresive. Ioan Glica.Ф. 1. Paris 1954 6. asieta. Сутырина С. sursă. Principii clasice de impunere: 3. Evoluţia istorică a impozitelor. Impunerea în cote fixe şi proporţionale.5–8 3. cota. Москва 1999.

3.1165-XIII din 24. Drept financiar public.04. 2. impozite reale.Ф.1992. Fiscalitate.1 oră 1. Caracteristica impozitelor directe. Учебное пособие под ред. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. 1. monopoluri fiscale. 3. Procedeele de stingere a obligaţiilor fiscale. TVA.01. Determinarea cuantumului impozitelor. Metode de evaluare a obiectului impozabil. 8. Москва 1999. 7. Executarea silită a creanţelor fiscale. Bucureşti 1994. Bucureşti 1994. 2. Literatura: 1. 3. Налоги и налогообложение. P. учебное пособие под ред. Москва 1996. 6 .2 ore Aşezarea impozitelor .Ф. Учебник. Curs teoretic . Histoire de l` impot.1997. Москва 1996. Iulian Văcărel şi alţii. 4. 5. Bucureşti 1996. Bucureşti 1994.noţiuni generale. Henri Laufenburger. Nr. Сутырина С. Determinarea cuantumului impozitelor. Principii de clasificare a impozitelor. taxe vamale. Impozitele directe: impozite personale. P. Histoire de l` impot. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. 3: Aşezarea şi perceperea impozitelor.1164-XIII din 24.1 oră 1. 1198-XII din 17. Seminar .1992. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Impozitele indirecte: accize. Paris 1954 6. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Учебное пособие под ред.Ф.186-XII din 22. П. Юткина Т. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.5867 4. Concepţia reformei fiscale. Finanţe publice. Bucureşti 1994. P. учебное пособие под ред. Perceperea impozitelor. Налоги. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Tema Nr. Налоги. Ioan Glica. Literatura: 1.04. Procedura fiscală. 5. Dan Drosu Şaguna. Iulian Văcărel şi alţii. Сутырина С. П. Henri Laufenburger.11.Ф.18–24 3. 3. 4. 8. Ioan Glica.1997. 4. 4. 2.2 ore.1997. Юткина Т. Учебник. Черника Д. Caracteristica impozitelor indirecte. Stingerea obligaţiilor şi creanţelor fiscale. Москва 1999. Seminar . 2. Aşezarea impozitelor.1163-XIII din 24. Tema Nr. Paris 1954 6.3. Curs teoretic . 3. Drept financiar public. Metode de evaluare.216–223 5. 7.04.223–225 5. Finanţe publice. 2. 2. P. Stabilirea obiectului impozabil. 4: Clasificarea impozitelor. Черника Д. Consantin Topciu. Principii de clasificare a impozitelor. Bucureşti 1995. Налоги и налогообложение. 1.

Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Lecţia 2: Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice – 2 ore 1.10 ore.225–240 10.1164-XIII din 24. 2. Deducerile permise în scopuri fiscale. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare.1997.noţiuni generale. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 1198-XII din 17. Legea RM “ Cu privire la serviciul fiscal al RM ” Nr.12. Lecţia 3: Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri fiscale şi acordarea înlesnirilor fiscale – 2 ore 1. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Drept financiar public. 9. Aparatul fiscal: câmp de activitate. Aparatul fiscal al RM.1992. 6 Impozitul pe venit. 8.1165-XIII din 24. Bucureşti 1996. Noţiune de sistem fiscal. 12. Curs teoretic . П. Tema Nr. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1993. 3. 8. Москва 1999. 1415-XIII din 17. 2. Lecţia Nr. Черника Д. 2.1992. 6. 3. 3. Учебное пособие под ред. Dan Drosu Şaguna. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 3. 4.1997. Legislaţia fiscală a RM. 1. Tema Nr.876-XII din 22.01. 4. Seminar . Concept de sistem fiscal. 2. Ioan Glica. Curs teoretic . 1.1163-XIII din 24.1997. Iulian Văcărel şi alţii.12. Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele fizice.1 oră. 1415-XIII din 17.186-XII din 22. Henri Laufenburger. Москва 1996. 7. Lecţia 4: Determinarea impozitului pe venit pentru persoanele juridice – 2 ore 7 . 3. 1. 4. impozitele şi taxele locale. Histoire de l` impot. 3. 5. Bucureşti 1994.1997. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. Sistemul de impozite al RM: impozitele republicane. Sistemul de impozite al RM Legislaţia fiscală a RM. Paris 1954 11.1992.04. 2. Налоги и налогообложение.04. 4. Procedura fiscală.01. Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Nr. p. Учебник.1 oră. 2.11. 4. Literatura: 1. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. Налоги. Юткина Т. Concepţia reformei fiscale. Finanţe publice. Bucureşti 1994.2 ore 1.04. Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.1997.Ф. 6. Modul de calcul al impozitului din salariu. Dispoziţii generale ale impozitului pe venit . Impozitul pe venit . 5: Sistemul fiscal al RM. Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de contribuabili. 7.

Determinarea impozitului pe venit. 6. Calcularea si reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). Determinarea impozitului pe venit. Calcularea impozitului pe venit la societăţile şi fondurile de investiţii. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele juridice. Executarea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. Seminare . 2. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici. Particularităţile determinării impozitului pe venit pentru afacerile auxiliare. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. 6. 3.nerezidenţi. Particularităţile impunerii veniturilor unor categorii de contribuabili – 2 ore 1. Modul de calcul si reţinere a impozitului pe venit din salariu. 2. Calcularea impozitului pe venit la fondurile calificate de pensii. 3. 3. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. 5. 2. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 4. 5. 2. 8 . 4.1. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Executarea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. Seminar 3 – 2 ore 1. 3. Dimensionarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare. 2. Corectarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Seminar 4 – 2 ore 1. Particularităţile calculării impozitului pe venit în activitatea de asigurare.10 ore Seminar 1 – 2 ore 1. 5. Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole. 4. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 4. Calcularea deducerilor permise în scopuri fiscale. 3. 5. 2. Determinarea profitului până la impozitare. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele fizice. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele fizice. 4. 4. Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Seminar 5 –2 ore 1. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă. Lecţia Nr. 3. Impunerea agenţilor economici . 5. 3. 7. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital. Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. Impozitarea întreprinderilor agricole. 2. Acordarea înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Calcularea profitului până la impozitare. 6. 7. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici nerezidenţi. 4. Impozitarea fondurilor calificate de pensii. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele juridice. Modul de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru persoanele fizice. Seminar 2 – 2 ore 1.

84.1998. 30.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.1998.1570-XIII din 26. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. (MO nr.62 1997) 4. Livrările impozabile cu T. 15.112-XIV din 29.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.1998.Literatura: 1. Stingerea obligaţiei fiscale a T.07.04. 17.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09. 2. Prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la T. Instrucţiunea MF “cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr.99) Tema 7: Taxa pe valoarea adăugată.12.02. Instrucţiune cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.V.V. 11. 62-65 din 09. 130 din 06. 4. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.V.1998.07. 7. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T. 16.A. Livrările scutite de T.12. nr.97 (MO al RM.02.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09. (MO al RM. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr.A. Hotărârea Guvernului Nr.” Monitorul Oficial nr. 119-120. 1415-XIII din 17.98.07. 2000 nr.V.38-39.A.07. 31.1163-XIII din 24.03. nr. Hotărârea Guvernului Nr. (MO al RM. 3. 26-27 din 26.04. nr.04. 484 din 04.” Monitorul Oficial nr.12-13.98) 5.1164-XIII din 24.1997. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.98 2. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 10. nr.98) 6. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr. 3. 1. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.1997.05/1–CF–07/92 din 25. 9. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. Legea bugetului de stat pe anul 2000.A.” Monitorul Oficial nr.1997. Pe a.1997. Curs teoretic – 2 ore Determinarea obiectului impozabil.05/1CF-06/88 din 23.12.07. Taxa pe valoarea adăugata – noţiuni generale 2. 62-65 din 09.02. 1.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. 14.98 (MO al RM. Curs teoretic – 2 ore. Hotărârea Guvernului Nr.V.09.07. 485 din 04. 26-27 din 26.1997.1998 9.216-XIV din 27.12.12. 10.1998.” Monitorul Oficial nr. 12.05. 13.05. 8.1998. 3.03.” Monitorul Oficial nr. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice. 62-65 din 09.A 9 .

Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Prezentarea calculelor cu privire la accize la inspectoratele fiscale. 9: Taxele vamale.(MO al RM nr.96) 6.95 4. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Nr.98. Calcularea sumei accizelor şi ordinea de plata. Legea RM “Cu privire la accize” Nr.09. Literatura: 1. Particularităţile determinării accizelor la importuri şi exporturi. 1.12. Constantin Topciu şi alţii. (MO al RM nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992. Tema Nr. Legea cu privire la modificarea art. 2. Fiscalitate. Întocmirea declaraţiei cu privire la TVA. Tax policy and Economic Developement. 2000. 4. Determinarea TVA plătită furnizorilor (TVA deductibilă). 2. Legea bugetului pe anul 1999.02. Curs teoretic .1997.2 ore.06. Taxele vamale . Determinarea TVA in cazul returnărilor de mărfuri. 7.05. Seminar . Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal.1997. (MO nr. Accizele . A Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.98). 2.2 ore.Seminar 1 . Calcularea TVA încasată de la comercializare (TVA colectată). 4. 3. 1994. 2.02. 2. 5.103 al CF şi art. Determinarea TVA ce trebuie achitată la buget. 3.20 din 13. 3. Nr. Calculul TVA in relaţiile de vânzare specifice dintre vânzător şi client.84 din 10.1417-XIII din 17. Determinarea TVA de la import şi export. Bucureşti 1994.02. Obiectele impunerii şi cotele accizelor.11.caracteristică generală.40–41 din 7. 1.caracteristică generală.112-XIV din 29 iulie 1998 (MO al RM nr. Seminar 2 – 2 ore.1995. 2000. 347-XIII din 27 decembrie 1994. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.2ore.1997. 3. 1. 3.98) 6.10-11 din 04. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr. Determinarea relaţiilor cu bugetul.251-XIV din 24. 2.10 din 17. P. Radu Vasile.58–60. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Baltimore and London 1992.12. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr.98) 4.1415-XIII din 17. 5.12. “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti. Curs teoretic – 1 oră 1.1380-XIII din 20. 3.Bird. Determinarea obiectului impozabil a accizelor. (MO nr. 10 . Determinarea obiectului impozabil. 8 Accizele. Richard M. 4. Determinarea plătitorilor accizelor. Metoda de calcul şi termenele de plată. 1.8–9 din 8. 5. Tema Nr. Literatura: 1.

1. 186-XII din 19. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice.07. 4. Curs teoretic . Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice. 3. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr.04. Determinarea valorii mărfurilor importate in vamă. (MO nr. 2. 1163-XII din 24.1993) 3.2. Perfectarea documentelor vamale.04.2 ore. Legea bugetului pe anul 1999. Caracteristica generala a impozitului pe bunurile imobiliare. 1163XII din 24. 4. 2. 3.2 ore.1997. Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama.1992. 2. Calcularea taxelor vamale. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele juridice. Tehnica calculării a taxelor vamale. Legea bugetului pe anul 1999. Literatura: 1. 3. Determinarea sarcinii fiscale in cazul înstrăinării bunurilor imobiliare Literatura: 1. Impozitul funciar . Seminar .10 1993) 3. 1. Termenele de plata a taxelor vamale.01. Înlesnirile fiscale la impozitul funciar. Seminar . Calcularea impozitului funciar pentru persoanele fizice. 1245-XII din 22. Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice.12. Legea bugetului pe anul 1999.caracteristică generală.11. Impozitul funciar. Tema Nr. 11 . 2. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.2 ore. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr.(MO nr. 11. 2000. 4. 2000.2. 2000. 2. Prezentarea calculelor impozitului funciar la inspectoratele fiscale de către agenţii economici. 2. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr.1997. Seminar .1994. 10 Impozitul pe bunurile imobiliare. Tema Nr. 3.1997. 2. 186-XII din 22. 1. 3. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice.1 oră.2 ore. 1. 1380-XIII din 20.1992. Curs teoretic . Literatura: 1.

Literatura: 1. Taxele fondului rutier.1992. Accizele la benzina auto şi motorină .06. Sancţiunile economice. Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.10. Metoda de calcul şi termenii de plată.1997. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier.839-XIII din 26. 3. Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia vehiculelor cu gabaritele care depăşesc limitele admise. 1446-XIII din 27. 4. 1. 6. 3.1996. Aspectul general al taxelor fondului rutier. 2.5. Curs teoretic – 1 oră. 2.1997. Tema Nr. administrative şi penale. 2. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM. Taxele locale.186-XII din 22. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. Calcularea diferitor taxe locale. 2. 12 . 1. 3. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a drumurilor. Codul Fiscal al RM (Titlul I şi II) Nr. 4. 2. 13. 2. Literatura: 1.93 (MO nr. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM. Legea bugetului pe anul 1999.1 oră. Nr. Curs teoretic – 1 oră. 1. 4. Seminar . Sistemul taxelor locale. Curs teoretic – 1 oră. Legea bugetului de stat pe anul 1999. 14. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la persoanele juridice şi fizice. Modul de colectare a taxelor locale.10. 2000. 5.1 oră. Contravenţiile în domeniul fiscal şi sancţionarea lor. Caracteristica generală a taxelor fondului rutier. Taxa de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică.1198-XII din 17 noiembrie 1992. Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locală. Seminar . 2000. 2. Tema Nr. Nr. Seminar . Determinarea taxelor locale. 3. Sursele de constituire ale fondului rutier.1993).metoda de calcul şi termenii de plată. Tema Nr. 12. 1. 1.617 din 05. Executarea dărilor de seama cu privire la taxele locale.12. Sistemul taxelor locale. 1163-XII din 24. 3.04. 3.01.1 oră.

II Bucureşti 1995.1165-XIII din 24. Tema Nr.2 ore.1997. Выявление налоговых ошибок. 2. Washington 1992. Seminar . Constantin Topciu şi alţii. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr. Efecte economice. Suported Programs.1163-XIII din 24. 3. Nr. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. Fiscalitate. Reglementarea juridică a faptelor frauduloase în domeniul fiscalităţii. Problemele actuale ale politicii fiscale în RM şi soluţionarea lor. 4. Dubla impunere internaţională. Бизнес и налоги. Vito Tanzi. 3. 4. Bucureşti 1995. 3. April 1997. Кишинев 1995. IMF. преступлений. 1. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 16 Politica fiscală. Tema Nr. 2. Taxation. Distorsiuni economice de origine fiscală. 1. 2. 2. 2. 1. inflation and interest rates. Curs teoretic . Literatura: 1. Efecte asupra contribuabililor.1997. 4. Sancţionarea şi penalizarea contravenţiilor fiscale. 3. нарушений. 3. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. 2. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. Metodele de combatere naţională şi internaţională a faptelor de evaziune şi fraudă fiscală. Definirea politicii fiscale.107–132 13 . Efecte asupra contribuabililor: evaziunea fiscală. Efecte ale impunerii internaţionale.2 ore. Практическое пособие для налоговых органов.12. Vol. 15. repercusiunea impozitelor. P. Literatura: 1. Concepţia reformei fiscale.04. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă 3.1997. 2. II. Москва 1997. Vol. 2. Fiscalitate. Metode de combatere a ei. Literatura: 1. Constantin Topciu şi alţii. Efecte ale fiscalităţii. Efecte sociale. 3.2 ore. 3. Constrângerea fiscală. 4.1. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Seminar . Noţiune de politică fiscală. Curs teoretic . Componentele.2 ore.1415-XIII din 17. 1.04.

1997.06.07. 20.XIII din 02.633–XIII din 10. 26-27 din 26.09. 251–XIV din 24.” Monitorul Oficial nr. 3. 18. Legea RM “Cu privire la serviciul fiscal al RM” Nr. Legea bugetului de stat pe anul 1999. 16.98 .12-1997. 13. 9. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr.07. 62-65 din 09. 14 .02.11. aprobat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. Nr.1198-XII din 17. Concepţia reformei fiscale.1164-XIII din 24. 989 XIII din 26.BIBLIOGRAFIA Legea bugetului de stat pe anul 2000.01. 15. 14. Hotărârea Guvernului Nr. Nr.1165-XIII din 24.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr. 17.” Monitorul Oficial nr. 6. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.1992. 1.1992.1996.98.186-XII din 22.96 10. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului rutier. 130 din 06.720. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale.03.1997.04.103 al CF şi articolului “Legii cu privire la activitatea farmaceutică” nr. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.02. 2. 484 din 04. 876-XII din 22.95. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 11. Legea cu privire la modificarea art. 5. Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor. 347-XIII din 27 decembrie 1994.1992.04. 1245-XII din 22.04.11.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice.11. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr.1992. Legea Fondului Rutier al RM.1380-XIII din 20.112–XIV din 29. Legea RM pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. 19. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 8. 1415-XIII din 17. 12. 4.12.1998.05. Nr.1997.1163-XIII din 24.1997. Hotărârea Guvernului Nr. 12.1997. taxelor şi altor plăţi nr.1417-XIII din 17.1998. 7.01.

15 . 40. Acte normative în vederea aplicării Codului Fiscal. 62-65 din 09.10.12.06. Ioan Glica. 48.06. Monitorul Oficial nr. Rodica Bănulescu şi alţii “Sistemul de impozite” Bucureşti 1993. 1213 din 09. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” Nr. Bucureşti. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat” Nr.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar. Petre Brezeanu.07. 30. 37. 46.07. Petre Brezeanu. Bucureşti 1994. Regulament „Privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină”. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 35. Procedura fiscaală. Bucureşti 1994. Impozite şi taxe.1999 33.07. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.1998 29. Drept financiar public.” Monitorul Oficial nr. 485 din 04. 27.1995. Totul despre impozite. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.6–7. Chişinău. Rodica Bănulescu şi alţii “Taxe pe valoare adăugată” Bucureşti 1993. April 1997.10. Dan Drosu Şaguna. Bucureşti. Histoire de l` impot. Luigi Popescu .02.Perfecţionarea sistemului de impozite în Romania.” Monitorul Oficial nr. nr. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. 62-65 din 09. Finanşele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică.21.” Monitorul Oficial nr. Dubla impunere internaţională. 24. Fiscal Management in Russia. 62-65 din 09. 28.12. Washington 1996.1999 32.1998 22. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. 839-XIII din 26. 05/1CF-06/88 din 23. 41. 26.1998.1996. Dan Drosu Şaguna. Bucureşti 1998. 26-27 din 26. 34. 31. Fiscalitate. Fiscalitate. Bucureşti 1996. 62-65 din 09.07. Nr.03.1998. Bucureşti 1995. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” Nr. Finanţe publice.1997. 1 din 23.” Monitorul Oficial nr.05. 39. Dubla impunere economică şi juridică.1998. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr. 25. 44. Paris 1954 50. Craiova 1998. 20 din 13.07. 2 din 23. Editura „Bons Offices”. Carmen Corduneanu. Suported Programs. Constantin Topciu şi alţii. Bucureşti 1999.1998. 62-65 din 09. nr. 488 din 04. 45. 1999.” Monitorul Oficial nr.1998. 12-13 din 09. 38. 49.1998. Bucureşti 1994.1997. Costel Istrati. 42. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Hotărârea Guvernului Nr. Drept financiar şi fiscal.1998.05. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Monitorul Oficial nr. 23. 51. Bucureşti 1998. 36. Instrucţiunea MF “Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. 47. Impozite şi taxe.02. 05/1-CF-07/92 din 25. 43. Henri Laufenburger. Monitorul Oficial nr. Iaşi 1999. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor. Iulian Văcărel şi alţii.1997 Bucureşti.

526 p. Şaguna. Учебник под ред. Москва 1997. Craiova 1998 Moneda şi politica fiscală. Учебник. Казак А.Washington 1994. Финансы. Кишинев 1995.Topciu. Washington 1994 Fiscal Management in Russia. Bucureşti 1993 Sistemul de impozite. Практическое пособие для работников налоговых органов. Bălănescu R. R. Procedura fiscală în România. Юткина Т. Washington 1992. Родионовой В. Bucureşti 1994 p. Taxation. 53. Налоги.2(498) 336 V–30 336 F–54 336 L 37 336 (075. International Monetary Fund.Ю.389 p. Учебное пособие под ред.358 România. Baltimore and London 1992. Hou to Measure the Fiscal deficit. Paris 1954 p. Учебник для ВУЗов. H. Autorul Popescu I. 54.168 c. Налоги и налогообложение. p. М. Финансы и кредит. Bucureşti 1992 Taxa pe valoarea adăugată.М. Учебник для ВУЗов.192 p. Учебное пособие под ред. Vito Tanzi. 1993. April Hou to Measure the Fiscal deficit.431 С. Черника Д. 63.160 p. IMF. Москва 1997. Vito Tanzi. 58. Сутырина С. 77 p.Ф. Gliga R. 62. 56. преступлений.Laufenbur ger L. International Monetary Fund.Vasile I. Бизнес и налоги. 61. Москва. Bucureşti 1992. Bălănescu Dreptul finanţelor publice.Ф. Văcărel. Налоговые системы зарубежных стран. inflation and interest rates. Transition to Market.52.2. Выявление налоговых ошибок. Кишинев 1995 Mario Blejer Adrienne Cheastz Tanzi Vito Родионова В.027 (075) 336 Ş 15 336.267 p.387 p. Tranzition to Market.8) 336 (075. Suported Programs. Richard M. нарушений. 16 .8) Ф 591 336 Б 62 D. I. 59.М. Mario Blejer and Adrienne Cheastz. IMF. Москва 1996. Bird.8) T–75 336. p.Финансы и статистика 1995 Бизнес и налоги. UNITI 1997 Финансы. Учебник под ред.191 С. IMF.D. Екатеринбург. Tax policy and Economic Development. 57.57 p. Москва 1999. 60. Bucureşti 1994 Aspects of fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund.36 N după catalog. Bucureşti 1993.126/127 336.222 Finanţe publice. Washington 1996 Налоговые системы зарубежных стран. М. Washington 1993. 1994. Bucureşti 1996. 136 Fiscalitate. Biblioteca ASEM Denumirea Pagina Perfecţionarea sistemului de impozite şi taxe în p. 336 P 84 336. 55.423 Histoire de l impot. П. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.2 336 F 53 336 B–18 336 B–18 336 A 87 336 H 84 336 T 82 336 F 57 336 (075. Washington 1993.

P. P.225. Principii clasice şi moderne de impunere. P. 380 26. P.217–223 evaluare.Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi Acte normative ale persoanelor juridice.216. P. P.Impunerea progresivă şi impunerea regresivă 26.213 33. P. 33. P. 336 26. P.Aşezarea impozitelor . 26. Acte normative 17 .Caracteristica impozitelor indirecte. P 74-78. P. 34. P.Stabilirea obiectului impozabil. P. P. P. 33. 45. 10. P. Apariţia şi evoluţia impozitelor. P. P. Aparatul fiscal al RM. 22. 356358 8.Sistemul de impozite al RM. Rolul impozitelor în statele moderne. Elementele impozitului. P.Modul de calcul al impozitului din salariu. 35020. P. conspect 7. 342-349 19. 3555.217–223 12. 48-51 11.215. 34.P 330-332 4. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de 26.213. Stingerea obligaţiilor şi 26.Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de Acte normative contribuabili. 34.214 către stat. 33 P. Metode de 26. P.248 34. 33. p. 114-160. 26. 26.Impunerea în cote fixe şi proporţionale. P. Acte normative 24. 48-50 17.35-43 9.36816.P.224. Noţiune de impunere şi metode de impunere. 33. 325-330.Caracteristica impozitelor directe. Funcţiile impozitelor. 33.217–223 13. creanţelor fiscale 26. Impozitul pe venit . 26. 53-64 18. 356 6. 34. Conţinutul social . 34.3322.223 14. Acte normative 25. 3. Legislaţia fiscală a RM. P.Principii de clasificare a impozitelor. 352 21.Subiectele de examinare 1.5–8. 22.noţiuni generale. Acte normative 23. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. 26.229 34. P65-70.noţiuni generale. 26. P.18–24 15. P. P. 33. 34.Perceperea impozitelor.Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele Acte normative fizice. 26.Concept de sistem fiscal.economic al impozitelor. Acte normative 22.

Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice. 41. 53. 30. 44. 31.Taxele vamale . 38.A şi stingerea obligaţiei fiscale a T. Livrările impozabile şi livrările scutite de T. referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate în perioada fiscală curentă.Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama.Determinarea profitului până la impozitare.A. Impozitul pe bunurile 18 Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative . 40.V. 55.27.V.Taxa pe valoarea adăugată – noţiuni generale.A.nerezidenţi.Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice.Impozitarea fondurilor calificate de pensii.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T.Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice. 33.V. 45. 51. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare şi reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente. 34.Obiectele impunerii şi cotele accizelor.Determinarea impozitului pe venit. 46. 50. Tehnica calculării şi termenele de plata ale taxelor vamale.Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare.Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.V. 54.Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Metoda de calcul şi termenele de plată ale accizelor.A.Determinarea obiectului impozabil la T. 28.Impunerea agenţilor economici . 47. 49. 39. 37.Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului). 29.Impozitarea întreprinderilor agricole.Accizele . 42.caracteristică generală.Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii. 35.Deducerile permise în scopuri fiscale.caracteristică generală.A 48. 52.V.Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice.Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice 43. 36. 32.

75.Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice.Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice. 59. 62-65 conspect Legea bugetului conspect 19 . 70. P.Sistemul taxelor locale.Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal. 67. 64. 72. obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale. Efecte fiscale asupra contribuabililor. 71.Noţiune de politică fiscală. 69.Înlesnirile fiscale la impozitul funciar.Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă.Determinarea taxelor locale şi modul de colectare a lor. 66. 73.Efectele sociale ale fiscalităţii. 57.Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locala.imobiliare ale persoanelor fizice.Efecte ale impunerii internaţionale.caracteristică generală.Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM. administrative şi penale.Metoda de calcul şi termenii de plată.Efectele economice ale fiscalităţii. 68. 58. 65.Impozitul funciar . 56.Sancţiunile economice. 63. 61.Sursele de constituire ale fondului rutier. 74. Aspectul general al taxelor fondului rutier.Componentele. 60. Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Acte normative Conspect conspect conspect 34. 62.

Evaziunea fiscală şi metodele ei de combatere. Politica fiscală naţională în perioada de tranziţie la economia de piaţă 10. 8. 12. Rolul Taxei pe valoare adăugată la formarea veniturilor publice. Fiscalitatea şi interesele economice ale agenţilor economici. Rolul facilităţilor fiscale şi investiţiilor străine în economie. 20 . 3.Probleme de gestiune fiscală în întreprinderile RM. 7. 6. Problemele actuale ale impozitului pe venit în RM.Particularităţile impozitării persoanelor fizice în RM. Aspectele specifice fiscalităţii în condiţiile inflaţiei. Necesitatea previziunii fiscale la nivel macro şi microeconomic în RM. Principiile impunerii şi particularităţile lor de realizare în cadrul sistemului fiscal naţional.Evoluţia sistemului fiscal în RM. 15. 13.Tematica referatelor 1. Politica fiscală în RM – actualităţi şi perspective. 9. 2. 11.Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare. 5. 4.Evaziunea fiscală şi manifestările ei asupra economiei. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful