You are on page 1of 2

1.

Nabroj spomenike i vreme nastanka


2. Ko su osnivači slovenačkog knjiž. jez i njihova dela
3. Ko je izdao modernu gramatiku slovenačkog jezika, gde i kad ?
4. Kakva je slovenačka usmena književnost?
5. Ivan Cankar, stvaralaštvo

ODOGOVORI:
1. 1. Rateški (Celovški) rukopis, 14. vek, gorenjski dijalekat;
Stiški rukopis (mesto Stična), početak 15.veka, dolenjski dijalekat;
Čedadski rukopis (Čedad u Italiji), kraj 15. veka, beneški, venecijanski dijalekat

2. 2. Primož Trubar (1508-1586), Rođen u selu Raščica (dolenjska oblast). Otac slovenačkog književnog
jezika, koji počinje da se razvija u 16. veku. Bio je sveštenik, borio se protiv jezuita, protiv zaslepljenosti
verom, protiv zastrašivanja naroda. Školovao se na nemačkom govornom području. Prve njegove štampane
knjige na slovenačkom : "Katekizam" (Katekizis), "Abecedarium" (kao Bukvar)- objavljeno 1550. u
Ljubljani.

Sebastijan Krelj (1538-1567): Rođen u Vipavi, umro u Ljubljani. Školovao se u Italiji. Napisao Bibliju za decu
1566, gde se nalazi prvi latinsko-slovenački rečnik.

Jurij Dalmatin. Rođen u Kriško. Preveo Bibliju na slovenački 1584, u Vitenbergu.

Adam Bohorič. "Prva slovenačka gramatika", 1584, u Vitenbergu; "Zimske urice proste"-latinski

3. Prvu pravu gramatiku je u 19. veku izdao i napisao Jernej Kopitar

4. Usmena književnost: Pisana književnost bila je namejena bogatijim Slovencima, koji su sebi mogli priuštiti
knjige. Samim tim, bogatiji sloj naroda bio je i pismeniji. elitna, feudalna kultura bila je na stranom jeziku
(latinskom ili nemačkom). Junački događaji poput ratovanja, megdana i sl, i herojski likovi nisu predstavljali
deo slovenačkog života, pa se ljudi nisu identifikovali sa njima. Stoga je slovenačka usmena književnost lirska,
a ne epska. Najviše se pevaju i prenose balade (tugaljive pesme, pesme o rastancima...) Najpoznatije pesme:
"Lepa Vida (ostavila je dete, udala se za starca), "Desetnica" (Franc Prešern; 10 ćerki u kući koje imaju
moći); "Kralj Matijaž i Alenčica"; "Kralj Matijaž u turskoj tamnici"...
Vidna je dominacija lirske poezije (ljubavne, pesme uz rad, obredne pesme). Alenčica je žena kralja Matijaža
koju je turski car ugrabio i odveo na svoj dvor. Kralj Matijaž spava ispod planine Peca i probudiće se kada
mu brada naraste 7x oko stola. Narodni motivi, običaji i verovanja uočljivi su u pesmama "Lepa Vida",
"Desetnica", "Mlada Breda", "Gospod Baroda", Zarika i Sončica. Slovenačka balada opisuje surove ljudske
sudbine, tragičan položaj čoveka, naroito žene (izrazito čest motiv), jake naslage paganskih elemenata koji se
mogu uočiti u brojnim obrednim i običajnim pesmama. Kada su religiozne pesme u pitanju, izrazit je kult
Bogorodice, kao i Marijine pesme (posvećene devici Mariji).

5. Ivan Cankar, najznačajniji prozni pisac. Rođen je 1876. blizu Ljubljane. Studirao je u Beču i svojim
odlaskom na studiranje bio je oduševljen. Izgubio je stipendiju, morao sam da se izdržava. Majka mu je bila
samohrana. U Beču je upoznao proletersku stranu života. Bio je za socijalistički radnički pokret i učestvovao
u političkom životu. Dok je bio u Beču pisao je o socijalnim motivima, siromaštvu. U noveli "Na klancu"
govori o svom rodnom gradu. "Sluga Jernej" - delo o nepravdi. Pisao je crtice, poeziju u početku, kasnije
novele, drame. Napisao je dramu "Lepa Vida", a Prešern pesmu "Lepa Vida". Kada se vratio u Ljubljanu
nije pisao o društvu, nepravdi, već o unutrašnjim razmišljanjima, o svom ličnom svetu. Tu već odlazi u
simbolizam, jer je tako uspevao da kaže ono što kao političar nije mogao. Ona dela koja je napisao pod
pritiskom bila su najbolja. Izdržavao se pisanjem. Dela : "Desetica", "Mati", "Sluga Jernej", drama "Kralj
Betajnove" koja predstavlja slovenačku učmalost. Kao prozni i dramski pisac bio je najčitaniji. Glavni junaci
su mu gubitnici, ljudi koji su doživeli poraz, gubitak, ali imaju bogat unutrašnji svet. Uveo je novi stil u prozu.
Ritam je postao bitan, dela počinju da se odlikuju dubokom metaforikom, često su vrlo sentimentalna,
patetična. Od realizma je išao čak u naturalizam.
(4. i 5. pitanje ne treba sve, nego samo ponešto od toga, a za drugo je bitno navesti imena i dela. ). Saznajte
godinu te prve gramatike, to nemam.