Sejarah Perkembangan Hadis

Sejarah perkembangan hadis adalah setiap peringkat yang dilalui oleh hadis, bermula daripada lisan Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Hadis Sehingga Akhir Abad Pertama Hijrah Rasulullah mengembangkan dakwahnya secara pengajaran dan pelaksanaan. Ramai yang mendampingi Rasulullah untuk memahami islam dengan lebih mendalam. Mereka juga turut memelihara sumber-sumber islam dengan sebaiknya terutama hadis kerana al-quran itu sudah dijamin pemeliharaannya. Dengan sebab itu, mereka menghafal, memahami, menghayati, dan seterusnya mempraktikkan hadis serta menyampaikannya kepada manusia. Hadis-hadis tidak ditulis dan dibukukan sepenuhnya walaupun terdapat sebilangan para sahabat yang boleh menulis berikutan larangan Rasulullah membukukannya. Terdapat 4 faktor utama larangan penulisan hadis yang dijelaskan oleh ulama’: 1. Supaya tidak bercampur aduk dengan al-quran kerana pada waktu itu al-quran giat diperturunkan oleh Allah 2. Supaya para sahabat tidak menumpukan sepenuhnya kepada hadis dan melupakan al-quran 3. Mengelakkan para sahabat membuang masa dengan menulis hadis kerana pada waktu itu mereka yang pandai menulis adalah amat sedikit 4. Dikhuatiri mereka yang menghafal hadis apabila menulisnya akan bergantung pada penulisannya dan melupakan hafalannya ataupun mereka yang tidak mahir menulis cuba-cuba untuk menulis dan mengandungi kesilapan pada penulisannya. Sungguhpun begitu, larangan rasulullah bukan secara mutlak. Terdapat hadis yang ditulis berdasarkan beberapa syarat yang tertentu. Selepas kewafatan rasulullah hadis ini tetap tidak dibukukan sepenuhnya kerana dikhuatiri akan bercampur aduk dengan al-quran. Hadis Pada Abad Ke-2H Setelah sekian lama, islam semakin tersebar luas ke pelusuk dunia. Ramai sahabat yang telah meninggal dunia. Dengan sebab itu, di zaman Khalifah Umar Abd Aziz satu arahan penulisan semula hadis dan pengumpulannya dalam satu buku dilakukan. Pengumpulan hadis pada abad ke-2H yang merupakan titik mula kepada

1

Selain itu. hadis disusun tanpa mengira bab atau tajuk tertentu. Walau bagaimanapun. iaitu mereka hanya mengumpulkan hadis sahih dan hasan sahaja ke dalam satu kitab. Hadis Pada Abad Ke-3H Hadis pada awal abad ke-3H mula dikumpulkan dan disusun secara berasingan dengan pandangan dan fatwa para sahabat dan tabiin. Ulama’ pada abad ini lebih menumpukan pada kitab-kitab hadis pada abad sebelumnya.usaha pembukuan hadis. pengumpulan tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan baik serta bercampur aduk dengan pendapat para sahabat dan fatwa para tabiin. Setelah kejatuhan kerajaan Abbasiyyah. hadis tersebut bercampur aduk dengan hadis sohih atau hasan dengan hadis doif. Melalui metode ini lahirlah al-Kutub alSittah. Dengan sebab itu. Terdapat juga mereka yang cuba menyatukan kitab-kitab terdahulu dan menyatukan semua hadis yang terdapat dalam al-Kutub al-Sittah seperti kitab al-Jam’u Bayna al-Sahihayn dan Tajrid al-Sihah. Mengikut metode itu. Namun begitu. 2 . Ia tidak menjadi masalah kepada ahli hadis untuk membezakan hadis-hadis tersebut tetapi menjadi masalah kepada penuntut hadis yang tidak mempunyai asas dalam ilmu hadis. Hadis Pada Abad Ke-4H Pada akhir abad ke-3H telah menjadi pemisah antara mutaqaddimin dan muta’akhirin daripada kalangan perawi. Pengumpulan hadis pada abad ini adalah dengan mengumpul hadis mengikut sahabat tertentu yang dinamakan masanid. Metode penyusunan kitab hadis seterusnya dikenali dengan kitab al-Atraf iaitu penyusunan mengikut pangkal hadis berdasarkan huruf abjad yang mana ia mencakupi sama ada seluruh kitab hadis atau berdasarkan kitab tertentu sahaja. ilmu hadis tetap berkembang dengan pelbagai metode pembukuan hadis seperti takhrij hadis pada kitab-kitab tertentu. pembukuan hadis agak hambar. Ada juga ulama’ yang cuba mencari lagi hadis sohih yang tidak sempat dikumpulkan oleh ulama’ sebelumnya dengan syarat yang ditetapkan oleh ulama’ seperti Imam Bukhari dan Muslim. ada ulama’ hadis yang cuba menyusun semula hadis dengan sanadnya sendiri yang dinamakan al-Mustakhrajat. Imam Bukhari diikuti dengan Imam Muslim telah merangka satu metode baru dengan menyusun hadis mengikut bab tertentu serta mengasingkannya mengikut darjat hadis.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful