You are on page 1of 84

MALMEX 2018

Bilateral Frimärks- och
Vykortsutställning i Malmö

Pris 20:-

MALMEX 2018 Main Commercial Partner SIDA 1
Facit Special Classic 2018
Innehåller Nordens frimärken fram
till 1951 med varianter och specialiteter

Facit Norden 2019
Nordens frimärken från
1951 och framåt med
varianter. Samt perioden
före 1951 med utgåva och
valör, utan varianter

Facit Postal IX
Den ovärderliga
katalogen
för alla samlare av
ortstämplar och
posthistoria

Fråga Din frimärkshandlare
eller i Din lokala bokhandel.

Distributörer:
Collectia AB
Box 43
310 20 KNÄRED
0430-50743
info@collectia.se Facit Sverige 2017
www.collectia.se Katalogen med alla
Sveriges frimärken i
SAFE Album AB färg. Även med svensk
Bruksgatan 30 privat lokalpost
252 23 HELSINGBORG
042-144982
mail@safealbum.se FACIT FÖRLAGS AB, Box 537, 201 25 Malmö
www.safealbum.se info@facit.se www.facit.se

SIDA 2 MALMEX 2018
Välkommen till

En nordisk utställning i Malmö
Välkommen till en Frimärks- och Vykortsutställning med nordisk status. Utställningen
arrangeras av några sydsvenska frimärksklubbar tillsammans med de nordiska
filatelistförbunden. Plats för utställningen är MalmöMässan.
Utställningen stöds av:

Main Commercial Partner

www.nordia2020.se
MALMEX 2018 SIDA 3
INNEHÅLL
Program 5
Hälsning från utställningskommittén 6
Välkommen till Malmex 2018 7
Hälsning från Postiljonen & FACIT 8
Hälsning från PostNord 9
Hälsning från FEPA 10
Resa i Malmö och Skåne 11
Utställningsledning 12
Slesvigs frimärken från 1920... 14
The Swedish – Danish postal agreement 20
Palmarès 30
Leif Boork - två spår i livet; ishockey och frimärken 31
En returpakke med levende planter 32
Trelleborgsmedaljen 37
Planritning över utställningen 38
Arrangörsföreningar 42
Scoutmuseet i Malmö 44
Frimärks- och vykortsföreningar i Skåne 47
Utställarförteckning 48
Utställarförteckning alfabetisk med ramnummer 66
Malmex 2018 - jury 68
Hur bedöms exponaten vid utställningen? 70
Priser till juryns förfogande 72
Gravyr och diplom 74
Kurs i posthistoria 75
Deltagande handlare och postverk m.fl. 76
Malmex historia 79

MALMEX 2018 3 minuters promenad från
MalmöMässan Malmö/Hyllie station
Mässgatan 6 3 minutes walk from
215 32 Malmö Malmö/Hyllie Station.

SIDA 4 MALMEX 2018
PROGRAM
Fredag 31 augusti Söndag 2 september
11:00 Utställningen öppnar. 10:00 Utställningen öppnar.
12:00 Utställningen invigs av grundaren 10:00-13:00 Utställarna möter juryn.
till Postiljonen AB, Claes Arnrup.
15:00 Utställningen stänger.
14:00 Föredrag, (ämne meddelas senare).
18:00 Utställningen stänger.

Lördag 1 september
10:00 Utställningen öppnar.
11:00 Föredrag, (ämne meddelas senare).
13:00 Föredrag - Leif Boork, Två spår i
livet; ishockey och frimärken.
14:00 Föredrag, (ämne meddelas senare).
17:00 Utställningen stänger.

HITTA HIT
MalmöMässan ligger i Hyllie som är en Enklast är att åka tåg till Malmö/Hyllie
stadsdel i Malmö. station och sedan promenera.

Adressen är Mässgatan 6, Malmö.

MALMEX 2018 SIDA 5
HÄLSNING FRÅN
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Omöjliga projekt blir möjliga tack vare samarbete. När jag tänker tillbaks på de senaste
åren och de projekt som vi i Skåne tagit på oss får jag en ”wow”-känsla. Från att nästan
alla sagt Lars, det där klarar vi inte, vi vet inte om vi lever, hur skall vi finansiera? Resul-
tatet blev nu en grupp engagerade filatelister som hjälper till att bygga framtiden för
filatelin inte bara i södra Sverige utan i hela Sverige och Danmark.

Kommittén började arbeta med tre parallella projekt, SFF-dagarna/Kongress 2018,
Malmex 2018 och Nordia 2020. I ett tidigt skede insåg vi att ekonomin är avgörande för
att våga starta alla projekten, samtidigt som vi av tidsskäl måste driva dem samtidigt. Vi
beslöt oss därför för att planera alla projekten med i stort sätt samma kommitté.

En kritisk fråga var lokalkostnaden samt den totala ekonomin. Tack vare ett sponsoravtal
med Postiljonen AB och ett samverkansavtal med MalmöMässan samt Event in Skåne
och Malmö Stad, såg vi en lösning och vågade köra igång. En bit in i projektet insåg vi att
Danmark faktisk bara ligger 13 minuter bort. Vi avtalade därför med Danmarks Filatelist
Forbund DFF att göra Malmex 2018 till en bilateral utställning. DFF deltar således på lika
villkor som SFF gör.

Det är min övertygelse att fotbollen inte hade överlevt utan elitsatsningar. Frimärks- och
vykortssamlare/filatelister behöver också inspiration och därför måste vi även i framti-
den ha utställningar. De negativa inställningarna bland en del medlemmar, att det kostar
för mycket kan jag därför inte hålla med om. Utställare, handlare samt sponsorer bidrar
med den allra största kostnaden. Som medlem i ett frimärksförbund går bara ca 5% av
medlemsavgiften över tid till utställningsverksamhet och det tycker jag är väl investerade
pengar.

Jag tackar för det goda samarbete som vi haft i kommittén, för den arbetsinsats alla vo-
lontärer har utfört, för det fantastiska stöd vi har fått från medfinansiärer och sponsorer.
Utan er hade detta inte blivit av!

Välkommen till en utställning med Skånska och Danska rötter!

Lars Nordberg
Ordförande Malmex 2018
SIDA 6 MALMEX 2018
VÄLKOMMEN TILL
MALMEX 2018

Det är med stor glädje som vi nu kan hälsa alla utställare, besökare, handlare och
Postnord välkomna till årets stora nationella utställning i Malmö. Utställningen är en
bilateral utställning som arrangeras tillsammans med Danmarks Filatelist Forbund.
Utställningen har planerats i ett regionalt samarbete mellan sex filatelistföreningar i
Skåne.

Utställningsledningen har lagt ner ett stort jobb för att allt ska fungera på bästa sätt och
vi kan nu se att deras arbete krönts med framgång eftersom det kommer att visas många
exponat på utställningen. Postiljonens insatser som huvudsponsor för att bidra till utställ-
ningens genomförande har varit mycket betydelsefull.

Vid utställningarna visar föreningar, handlare och förbundet upp sina verksamheter och
dessutom får besökare en chans att se hur andra samlare byggt upp fina samlingar. Därför
är utställningarna en utmärkt inspirationskälla. I den här utställningen medverkar drygt
25 handlare och postverk vilket innebär ett stort utbud av filatelistiskt material kommer
att säljas. Utställningar är viktiga för att göra PR för vår hobby.

Vi vill framföra ett stort tack till arrangörerna, jurymännen, sponsorerna, handlarna och
utställarna med flera som gjort det möjligt för oss att besöka årets enda officiella fri-
märks- och vykortsutställning 2018.

Bo Dahlner Niels Kristian Hansen
Ordförande Ordförande
Sveriges Filatelist-Förbund Danmarks Filatelist Forbund

MALMEX 2018 SIDA 7
HÄLSNING FRÅN
POSTILJONEN &
FACIT

Efter utställningen Baltex 2014 i Malmö och den stora arbetsbörda den innebar även
för oss tänkte vi att nu måste det dröja innan vi engagerar oss i en frimärksutställning
på hemmaplan igen, men ibland är lyckligtvis minnet väldigt kort!

När Lars Nordberg en kall februaridag 2017 presenterade ”Mission Impossible”-konceptet
för oss bestående av SFF-dagar & Kongress 2018, Malmex 2018 samt Nordia 2020 var han
rakt på sak och berättade vilken, för vår bransch, betydande investering som behövdes
för att sätta igång projekten. Trots detta behövde vi dock inte speciellt lång betänketid
(vilket inte heller gavs!) för att tacka JA och kliva på tåget. Vi insåg snabbt att timingen inte
kunde ha varit bättre med tanke på företagets 50-årsjubileum. För att försöka göra fram-
förallt de båda utställningarna lite mer internationella kontaktade vi ganska omgående
det internationella auktionshuset Spink samt den välkända auktionsportalen Philasearch.
Nu var det ju ingen direkt slump att vi erbjöd just dem att bli våra co-sponsors i dessa
projekt, eftersom vi har mångåriga samarbeten med dem båda.

Namnet på utställningen, Malmex 2018, var inte fött den där kalla februaridagen 2017
utan bestämdes efter beslut i kommittén kort därefter. Vi var alla eniga om att det var
Malmex 2018 som utställningen måste heta med tanke på de populära Malmex-mässor-
na som Postiljonen arrangerade på de glada 70- och 80-talen i Malmö.

Vi behöver förmodligen inte påminna om att alla fyra arrangemangen äger rum i den nya
stadsdelen Hyllie i Malmö med en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer, samt
ett av Sveriges största köpcentrum, Emporia. Station Hyllie är dessutom den station på
den svenska sidan Öresund som ligger närmast Öresundsbron och Copenhagen Airport.
Platsen kunde alltså inte varit lämpligare!

När dessa rader skrivs har vi SFF-dagarna & SFF-kongressen bakom oss och vi är oerhört
nöjda och stolta över hur dessa två arrangemang genomfördes. STORT TACK till Dig Lars
och Dina medarbetare i de sex skånska filatelistföreningarna! Vi är helt övertygade om att
de båda utställningarna kommer att genomföras i samma professionella anda.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Malmö och Malmex 2018 sista helgen i augusti.

Lars-Olow Carlsson Claes Arnrup
VD Postiljonen & FACIT Styrelseordförande Postiljonen & FACIT
SIDA 8 MALMEX 2018
HÄLSNING FRÅN
POSTNORD

Bästa frimärksvänner!

En bro förenar människor och gör det
möjligt för oss att mötas. Sedan Öresunds-
bron öppnades år 2000 har Malmö fått ett
uppsving och är nu en central del av den
svensk-danska Öresundsregionen. Kultur-
livet blomstrar och har fört danskt och
svenskt kulturliv närmare varandra. Vi kan
nu också tacka Öresundsbron för att så
många frimärkssamlare från många andra Martin Pingel, PostNord Frimärken
länder lätt och snabbt kan ta sig Malmex
2018.

Lika naturligt som det var för oss i PostNord
att välja Öresundsbron som motiv till den
svenska EUROPA-utgåvan, var det för oss
att delta på Malmex 2018. Här får vi möta
våra kunder och samarbetspartners, fri-
märksintresserade från när och fjärran,
handlare och många fler.

Jag ser fram mot många givande möten i
vår monter på Malmex 2018! Här kommer
att finnas ett stort urval av frimärken och
du får möta oss som dagligen arbetar med
frimärken och ta del av nyheter och andra
erbjudanden.

Martin Pingel

Designchef, PostNord Frimärken

MALMEX 2018 SIDA 9
HÄLSNINGAR FRÅN ORDFÖRANDE I FEPA
GREETINGS FROM THE PRESIDENT OF FEPA

It is a pleasure for me, on behalf of the Federation of European
Philatelic Associations, FEPA, to welcome the celebration of the
bilateral Swedish and Danish Exhibition Malmex 2018 in the
beautiful city of Malmö.

The Nordic Philatelic Associations have demonstrated many times its outstanding level
of activity. With Malmex 2018 Sweden is making the Nordic countries to lead again the
European Philately.
Philately is not only the hobby of millions of people but also an important way of spreading
and enriching the culture and the friendship amongst the different countries. As I know
the organizers, I am sure that Malmex 2018 exhibitions will be a model on how to develop
and show these values.
2018 is also the year that marks the 50th anniversary of Postiljonen, the main commercial
partner of Malmex 2018 Exhibition. In the name of FEPA I want to wish to the Swedish
and Danish Filatelist Forbund, to the sponsors, Organizing Committee, exhibitors, commis-
sioners, jurors and visitors every success to achieve a great exhibition.
José Ramón Moreno
President of FEPA

Köp – Sälj
Helt utan provison – För medlemmar
www.samlamera.se

SIDA 10 MALMEX 2018
RESA I MALMÖ OCH SKÅNE
TRAVELLING IN MALMÖ AND SKÅNE

Buss och tåg på samma biljett! Bus and train on the same ticket!

Köp din biljett med Skånetrafikens app Buy your ticket with the Skånetrafiken App
I Skånetrafikens app kan du köpa enkel- You can download this app from the App
biljetter för buss och tåg inom Skåne, till Store or Google Play, you will find it by
angränsande län och till Danmark. Din searching for ”Skanetrafiken”.
resa måste alltid börja, sluta eller passera i • Pay with your debit/credit card (Mas-
Skåne. Aktivera biljetten innan du går om- terCard or Visa).
bord.
• Buy single fare tickets either in con-
Köp biljett på tågstation i automat nection with your journey or in advan-
ce for later use.
Här kan du använda kreditkort för att
betala. • When purchasing tickets you need to
be online but no network is required
24/72-timmarsbiljetten when activating the ticket, or tickets.
Ska du resa mycket och långt under ett till • You can purchase adult, child and Duo/
tre dygn? Då är 24/72-timmarsbiljetten bra Family tickets for all fares.
och finns för hela Skåne, för både buss och • If bringing a bicycle you will have to
tåg. Biljetten gäller inte resa till Danmark. buy an additional children’s ticket
Köp alltid biljett i förväg within the app.
På de flesta bussar och tåg kan man inte Remember to activate your ticket before
lösa biljett ombord. entering the train or bus.

Gångavstånd The train brings you directly from
Copenhagen Airport to Malmö/Hyllie in
Från Malmö/Hyllie station är det gång- 13 minutes. You can walk from the Hyllie
avstånd till hotell och Malmex 2018. station, to hotels and Malmex 2018.

www.skanetrafiken.se

MALMEX 2018 SIDA 11
UTSTÄLLNINGSLEDNING

Utställningsledning
Ordförande Lars Nordberg
Kommissarie Leif Jönsson
Juryordförande Fredrik Ydell
Sekreterare Sten-Sture Olofsson
Lennart Wiberg
Ekonomi Ulf Wahlgren
Katalog Lars Nordberg
Lokal Eskil Jönsson
Ulf Nilsson
Bankett & Palmarès Lars Nordberg
Ram- & monteransvar Eskil Jönsson
Lars Haagen
Exponathantering Leif Jönsson
Valter Skenhall
Handlaransvarig Ulf Nilsson
Information & Marknadsföring Lars Nordberg
Säkerhet Sven-Göran Larsson
Lennart Wiberg
Medaljer & Diplom Christer Mårtensson

Organisationsrepresentanter i Utställningsledningen

Sveriges Filatelist-Förbund SFF Fredrik Ydell

Danmarks Filatelist Forbund DFF Niels Kristian Hansen
Ib Krarup Rasmussen

Sveriges Frimärkshandlareförbund Lars-Olow Carlsson

SIDA 12 MALMEX 2018
50 th

Kontakta oss idag!
Vi har sålt fler Grand Prix- och Stort Guld-samlingar än
något annat auktionshus någonsin.
Go with the winner!

Ditt resultat är lika viktigt för oss, så ring idag och sätt oss i arbete. Inlämningar tas emot
fortlöpande. För samlingar eller objekt av större värde kommer vi gärna hem till Dig.

Kontaktperson för Norden
Anders Thorell (talar svenska!)
Tel: 0041 22 727 07 75
anders.thorell@davidfeldman.com

David Feldman SA 59, Route de Chancy, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz
Tel. +41 (0)22 727 0777 Fax +41 (0)22 727 0778 Email info@davidfeldman.com

www.davidfeldman.com

MALMEX 2018 SIDA 13
SLESVIGS FRIMÄRKEN FRÅN 1920 – SÅ MYCKET
MERA ÄN KATALOGBESKRIVNINGARNA

Av: Göran Persson

I de flesta frimärkskataloger avhandlas Slesvigs frimärksutgåva från 1920 på några få
blad. Där hittar man normalt en kort beskrivning av tre utgåvor med 14 frimärken var-
dera; det är frimärken med tyska valörer i mark och pfennig, motsvarande frimärken
övertryckta med bokstäverna ”C.I.S” (Commission Internationale Slesvig), och en ut-
gåva med danska valörer i kroner och öre övertryckta med texten ”1.ZONE”.

I en mycket kort sammanfattning är bak- des av en brittisk generalsekreterare. Den
grunden till frimärksutgåvorna att Danmark svenske kommissionären var landhövding-
efter ett kort krig med Preussen 1863-64 en i Göteborg, Oscar von Sydow, som året
tvingades avträda hertigdömena Slesvig efter kortvarigt blev svensk statsminister.
och Holstein som innan dess lydde under
den danske kungen. Detta innebar att en Ge ut egna frimärken
till stora delar danskspråkig befolkning nu Kommissionen bestämde sig för att ge ut
fick tysk överhöghet. Efter första världskri- egna frimärken. Myntfoten var från början
gets slut framställdes krav på att de områ- tysk i hela området och tyska postregler
den som hade dansk språkmajoritet skulle gällde. Av detta skäl har den första fri-
återföras till Danmark. Vid Versaillefreden märksutgåvan valörer i mark och pfennig.
beslutades att en folkomröstning skulle Övertrycken med texten ”C.I.S” beskrivs
genomföras för att avgöra frågan. Inför ofta som tjänstefrimärken, men detta är
folkomröstningen delades området i två inte korrekt. C.I.S-utgåvan fick bara använ-
zoner, en nordlig (1.ZONE) med en förvän- das av kommissionen och dess sekretariat.
tad dansk majoritet, och en sydlig (2.ZONE) För tjänsteanvändning i övrigt gällde de
med en förväntad tysk majoritet. preussiska tjänstebrevsreglerna.

Brev från den svenske kommissionären Oscar von Sy-
dow till hans fru Mary på Residenset i Göteborg.

För att administrera folkomröstningen till-
sattes en internationell kommission med Frimärkstecknaren August Carstens dyker något över-
medlemmar från Storbritannien, Frankrike, raskande upp även som chef för kommissionens pass-
Norge och Sverige. Det dagliga arbetet led- kontor i Hamburg.

SIDA 14 MALMEX 2018
Så mycket mera för variantsamlaren
Förutom tre serier med sammanlagt 42 fri-
märken utgavs också åtta brevkort. Tre av
dessa var i tysk valuta med valörerna 7½,
10 och 15 pfennig. Liksom frimärkena över-
trycktes även dessa med ”C.I.S” för kom-
missionens egen användning. Två brevkort
var i dansk valuta med valörerna 7 och 10
öre, övertryckta med ”1.ZONE”.

Det var inte bara Carstens som hade dubbla uppdrag.
Detta brev är ställt till kommissionens postchef M.O.
Raeder när han under cirka två veckor dubblerade
som polischef(!) i byn Leck.

Den synnerligen begränsade användarkret-
sen är också orsaken till att upplagorna för
C.I.S-frimärkena är minimala, 4600 exem-
plar vardera av pfennigvalörerna och 2100
exemplar vardera av markvalörterna
Postalt använda C.I.S-brevkort är mycket sällsynta.
Folkomröstning gav dansk majoritet Det finns kanske inte mer än 20-30 stycken bevarade.
Folkomröstningarna i de båda zonerna re-
sulterade planenligt i en dansk majoritet Trots den lilla utgivningen är området ett
i 1.ZONE och en tysk majoritet i 2.ZONE. eldorado för variantsamlaren. Det finns
Efter folkomröstningen skulle de båda om- mängder med varianter, framförallt i fri-
råden skiljas åt. I ett tidigt skede av proces- märksbilderna men också i övertrycken.
sen, 20 maj 1920, infördes dansk valuta Bara ett fåtal redovisas i de stora kataloger-
och, bland mycket annat, danska postregler na. I mera detaljerade uppställningar hittar
i 1.ZONE. Detta gjorde det nödvändigt att man över 200 varianter hos pfennig/mark-
ta fram frimärken i danska valörer. Fram- valörerna och omkring 250 hos grundmär-
tagningen underlättades av att man valde ket av den danska 1.ZONE-utgåvan - och
samma utformning som för utgåvan i tyskt det finns fler att upptäcka! Dessutom finns
mynt. För att lättare kunna skilja utgåvorna ett 20-tal övertrycksvarianter hos 1.ZONE-
åt så övertrycktes de nya frimärkena med övertrycken. Varianter förekommer även
”1.ZONE”. på brevkorten.

Uppdelningen avslutades 16 juni då kom- Mera för den posthistoriskt intresserade
missionen avgick och 2.ZONE återgick till Ur posthistoriskt perspektiv finns minst
att vara en del av Tyskland och tyska frimär- lika mycket att hämta. Slesvigfrimärkena
ken återinfördes. Vid denna tid återstod en infördes samma dag som kommissionen
del formalia på den danska sidan. 1.ZONE tillträdde i Flensburg, 25 januari 1920. Där-
fick därför formellt inte dansk överhöghet efter kommer postala förändringar slag i
förrän 9 juli då danska frimärken infördes. slag;

MALMEX 2018 SIDA 15
6 maj nya (tyska) posttaxor i hela området Till detta skall läggas att det även förekom-
20 maj danska frimärken och danska post- mer blandfrankeringar med dels C.I.S-utgå-
taxor införs i 1.ZONE van, dels med Preussiska tjänstefrimärken.
Båda var fullt legitima, men det fanns nor-
16 juni tyska frimärken återinförs i 2.ZONE
malt inga skäl att använda sådana kombi-
1 juli nya danska posttaxor införs i 1.ZONE nationer. De är därför extremt sällsynta.
9 juli danska frimärken införs i 1.ZONE

Förändringarna innebar att portoperioder-
na blev korta och befolkningen i området
var liten. Särskilt för 1.ZONE är exempel
på andra posttjänster än vanliga brev och
brevkort svåra att hitta. Även försändelser
som normalt betraktas som vanliga, exem-
pelvis rekförsändelser, uppträder sparsamt
på marknaden.

För att krydda anrättningen så var bland- Blandfrankering med de två olika utgåvorna av Sles-
vigs frimärken. Inrikes brev i första viktklassen. Portot
frankeringar tillåtna vid alla de tillfällen när var 40 pfennig i tysk valuta eller 15 öre i dansk. Portot
nya frimärken infördes. Flera av dessa är täcks därmed till 87,5 % av frimärken i tysk valuta och
mycket svåra att hitta. till 66,7 % av frimärken i dansk valuta, vilket tillsam-
mans var tillräckligt.
25-26 jan kl. 13 blandfrankering med Sles-
Blandfrankeringar med de två olika Slesvig-
vigs utgåva och tyska frimärken
utgåvorna 20-27 maj är extra spännande.
20-27 maj blandfrankering med Slesvigs Regeln var att om man använde frimärken
båda utgåvor i tyska och danska valörer i tysk valuta så gällde tyska portosatser och
16-23 juni blandfrankering med Slesvigs om man använde frimärken i dansk valuta
utgåva och tyska frimärken (andra gången) så gällde danska portosatser. Vid bland-
9-17 juli blandfrankering med 1.ZONE-fri- frankering fick man räkna ut procentande-
märken och danska frimärken. lar av respektive portosatser. Detta var na-
turligtvis oerhört opraktiskt. För de flesta
var det nog tillräckligt svårt att tillämpa de
nyinförda danska posttaxorna. Exempel på
sådana blandfrankeringar är därför mycket
ovanliga. När man ser dem är de nästan all-
tid ”gjorda” i den bemärkelsen att den ena
eller den andra valutan är tillräcklig för att
täcka hela portot.

Mycket mera för den som vill fördjupa sig
För alla utgåvor gjordes provtryck. Katalo-
gerna innehåller ingenting om dessa. I spe-
Frimärkena användes även som stämpelmärken på cialartiklar kan man hitta information om
pass, visum, körkort, etc. Här visas ett visum utställt
vid kommissionens passkontor i Hamburg. Notera fri-
provtrycken för den första utgåvan i mark
märkstecknarens namnteckning i nedre högra hörnet. och pfennig.

SIDA 16 MALMEX 2018
Det första provtrycket för markvalörerna
har en intressant historia. Det första försla-
get godkändes snabbt. Alltför snabbt skulle
det visa sig, för kort därefter upptäcktes
att om man betraktade frimärksbilden
som en ”fixeringsbild” så kunde både en
pickelhuva och en örn framträda. Det var
naturligtvis helt oacceptabelt att inför en
folkomröstning ge ut frimärken som kunde
tolkas som att de hade ett dolt budskap i
form av tyska symboler. Godkännandet fick Provtryck av brevkort i valören 20 pfennig sänt rekom-
menderat till Göteborg. Portot är korrekt, 45 pfennig.
därför återtas och man fick börja med att
Posten har accepterat värdestämpeln på brevkortet
utveckla en ny frimärksbild. trots att någon sådan valör aldrig gavs ut. I ett an-
nat brevkort hänvisar Mary von Sydow till problem
med att posten stjäls – förmodligen var det C.I.S-
frimärkena som redan under sin användningstid var
stöldbegärliga.

Essäer aldrig beskrivna
Essäer för C.I.S-övertrycken har författaren
aldrig sett beskrivna. Det finns tre typer,
två med bokstäverna ”C.I.S” i olika storle-
kar, alltid parvis, och en där bokstäverna
”C.I.S” visas i en sköld av en typ som kom-
Frimärkena tecknades av dansken August Carstens. missionen använde i flera andra samman-
Bilden visar ett provtryck av valören 1 mark med Car- hang. Det finns ett par exempel där man
stens egen anteckning ”Approberet udkast senere kas-
även provat olika utformningar genom att
seret - 20/8 1919 Aug. Carstens”.
helt enkelt skissa med bläck direkt på fri-
Uppseendeväckande fadäs märket. Man får intrycket att det nog gick
Den kanske mest uppseendeväckande fa- ganska fort när utformningen av övertryck-
däsen är ändå den postala användningen en togs fram.
av provtryck av brevkorten i tysk valuta.
Provtrycken är gjorda med en kliché i valö-
ren 20 pfennig, vilken aldrig var aktuell att
ges ut. På något sätt kom Oscar von Sydows
fru Mary över ett antal provtryck. Kanske
låg de helt enkelt och skräpade på Oscars
skrivbord. Hon använde dessa för sin priva-
ta korrespondens, sannolikt helt ovetande
om att det var provtryck. Idag känner vi till
sex använda provtryck, alla sända till Marys
släktingar i Sverige. Givetvis stora rariteter Essäer med C.I.S-övertryck i två olika storlekar på 10
även i ett globalt filatelistiskt perspektiv. och 40 pfennig frimärken, det senare med ytterligare
utkast tillfört med bläck, samt essä med C.I.S i sköld-
utförande på 25 pfennig.

MALMEX 2018 SIDA 17
På samma sätt är det svårt att hitta beskriv- Till sist
ningar av provtrycken för 1.ZONE-utgåvan. Det finns naturligtvis mycket mer att be-
På privat hand finns provtryck av grund- rätta om Slesvigs frimärken än vad som
märket utan övertryck i valörerna 5 och 10 kan beskrivas i en kort artikel. Till exempel
kroner. Dessutom förekommer otandade ledde införlivandet av 1.ZONE i Danmark
provtryck av de slutligt godkända märkena till att nya stämplar infördes i området.
i alla valörer. Stämplar på Slesvigs frimärken har korta
användningsperioder och är idag ett att-
raktivt samlingsområde.

För den som vill fördjupa sig i Slesvigs fri-
märken följer här några allmänna referen-
ser.

Referenser
Provtryck av grundmärket för 1.ZONE-utgåvan i valö- 1. H. Andersen, Die Briefmarken von Nord-Schleswig,
ren 10 kroner. Heft 8 der Schriftenreihe Neues Handbuch der Brief-
markenkunde, Bund Deutscher Philatelisten E.V.,
Frankfurt am Main , Tyskland (1962).
2. F.D. Correll, Den Slesvigske folkeafstemning, Post-
historisk Tidskrift, 25(3), (1997), pp. 139-148, och
26(2), (1998), pp. 87-98.
3. R. Bechsgaard, Katalogisering og Prisliste over va-
rianter i frimaerker (1.ZONE), Köbenhavn, Danmark
(1970).
4. H.D. Lutz, Die Plattenfehler des Abstimmungsge-
biets Nordschleswig, Selbstverlag, Villingen-Schwen-
Provtryck av den slutliga utformningen av valören 10 dingen, Tyskland.
kroner med 1.ZONE-övertryck. ”Godkent 27/5 1920
Hertz” (postförvaltningens kontrollant), viket är sju 5. Sönderjyske Poststempler Indil 1920, 2nd Ed., DAKA
Forlag, Tervuren, Belgien (1999).
dagar efter den officiella utgivningsdagen.

Bli säljare på Samlamera! Bli köpare på Samlamera!
• Sälj frimärken, vykort, mynt, bältes- • Köp frimärken, vykort, mynt, bältes-
spännare och tillbehör spännare och tillbehör
• Sälj via egen webshop med fasta priser • Välj bland 100.000 objekt
• Testa klubbauktioner • Gör fynd!

Helt utan provison
för medlemmar

www.samlamera.se
SIDA 18 MALMEX 2018
Færøske frimærker
Udgivelse 23.04.2018
Europa 2018: Broer

Brúgvin um Streymin, 2018

FØROYAR 10 KR FØROYAR 18 KR

Posta Færøerne – et af de mindste post-
væsener i verden, men kendt for sine
store ideer. Posta Færøerne har siden
1976 udgivet unikke, flotte og kreative
frimærker, som har opnået anerkendelse
i hele verden.

Besøg vores stand på Malmex 2018
Bestil nemt og bekvemt på www.stamps.fo

Posta Stamps Óðinshædd 2 Tel. +298 346200
FO-100
MALMEX Tórshavn, Færøerne
2018 stamps@posta.fo SIDA 19
THE SWEDISH – DANISH POSTAL AGREEMENT
1.7.1852 – 30.9.1865 – THE NEAR ZONE RATES

By: Peter Wittsten

The Agreement was signed the 29. May 1852 in Copenhagen by Otto Wilhelm Stael
von Holstein on behalf of the Swedish government and the Swedish King Oscar I on the
one side and by Otto Sophus Danneskiold-Samsöe on behalf the Danish government
and the Danish King Fredric VII on the other side. The agreement was to be valid for 13
years in a period of major postal developments.

The agreement replaced a postal agreement signed in 1847 and valid as from 1.1.1848
and introduced fixed rates between the two countries long in advance of the domestic
fixed unit rates in the two countries.

The first page of the postal agreement. Very interesting to study the long per-
sonal titles and that the agreement is “new, and the common benefit for the
subjects of the two countries”.

SIDA 20 MALMEX 2018
The agreement is valid for all of Sweden (not including Norway) and all of Denmark inclu-
ding the Danish Dutchies Schlesvig, Holstein and Lauenburg.

The postal agreement is supplied with a handwritten document (“Expeditions Reglemen-
te”) that describes the daily routines, and an enclosure dated 14.6.1852 describing all
foreign postal rates in table format valid at the time.

Head lines in the Agreement:
• All mail can be sent totally paid or totally unpaid, partly payments are not accepted (§4)
• The postage rate is normally divided equally between the countries with the origin
country to pay the sea rate (§5)
• First weight class is up to 1 Lod – equal to about 15 gram
• Progression is one added basic rate per extra Lod (§6)
• Near zone rates are defined as “the rate for mail between the cities of Helsingborg,
Landskrona or Malmö one the one side and Copenhagen or Helsingør on the other
side, and in addition also mail between Ystad and Bornholm”. The rate is half the
normal rate or 6 skilling banco as the Swedish rate and 8 RBS as the Danish rate. The
mail can be sent by ship or by ship and landtransport.

1.7.1852 – 30.6.1855: The Skilling Banco period in Sweden
Denmark introduces stamps to pay domestic rates already 1. April 1851. It was though
not allowed to be used on foreign mail until 15.7.1854 (with exception for the 4 RBS rate
for printed matters to Sweden). 15.7.1854 is thus the first possible date for use of mail
paid with stamps from Denmark and 1.7.1855 the first date to pay the Swedish rate with
stamps.

Unpaid 1st weight class letter from Malmö dated 22.10.1852 to Copenhagen

Letter dated inside Malmö 22 okt 1852 sent to Copenhagen,, where correct
postage due of 8 RBS in Danish currency (equal to 6 sk. bco) is noted in red.
Cancelled with the Copenhagen compass canceller the same day 22.10.1852.

MALMEX 2018 SIDA 21
Prepaid 1st weight class letter from Copenhagen to Malmö cancelled 10.5.1854

Letter sent from Copenhagen prepaid in cash 8 Skilling in Danish currency (equal to 6 sk. bco) and fr for franco
in manuscript. Correctly cancelled in Copenhagen with KJØBENHAVN 10.5.1854.

Prepaid 1st weight class letter from Helsingborg dated 13.8.1856 to Copenhagen

Letter sent from Helsingborg to Copenhagen and prepaid with 2x3 skilling banco. Both stamps in shade a. The rate is
split equally between the countries and Sweden pays the ship fee.The only recorded cover with 2x3 skilling banco.

1.7.1858 – 30.9.1865: The öre period in Sweden
Sweden had already the 3rd of February 1855 decided to change the currency from skil-
ling banco to öre with an exchange rate of factor 3, so that 1skilling banco is equal to 3
öre. But the change to öre value for stamps was first confirmed by the Swedish Postal
authorities the 17th December 1857 with change to be done in 1858. The change in the
postal agreement was confirmed between the countries in July 1858.

SIDA 22 MALMEX 2018
Prepaid 1st weight class letter from Landskrona dated 16.2.1865 to Copenhagen

Letter sent from Copenhagen 12.6 to Malmö and correctly prepaid with 2x4 skilling 1858 issue (3rd printing
June 1860). The letter is handled by the post offices and the rate is split equally between the countries. Denmark
pays the ship fee.

Prepaid 1st weight class letter from Landskrona dated 16.2.1865 to Copenhagen

Letter sent from Landskrona 16.2.1865 to Copenhagen and correctly prepaid with Coat of Arms 2x9 öre in shade
c. Also cancelled KJØBENHAVN 16.2 on the back side. The letter is handled by the post offices and the rate is split
equally between the countries. Sweden pays the ship fee.

MALMEX 2018 SIDA 23
Unpaid 1st weight class letter from Copenhagen 19.1.1864 to Landskrona

Letter sent from Copenhagen to Landskrona 19.1.1864. Unpaid letter with correctly postage due 18 öre struck
in Helsingborg with a handstamp engraved in Denmark. Also cancelled HELSINGBORG 20.1.1864. The letter is
handled by the post offices and the rate is split equally between the countries. Denmark pays the ship fee.

Development in weight and progression 1848 – 1869.
The weight and progression as well as postal rates was changed over the period accor-
ding to the Postal Agreements. The 1848 agreement specifies the weight in Colonish Lod
which is equal to 15,5 gram. The 1852 Postal Agreement specifies the weight in Swedish
Lod or Danish Lod which is equal to 15 (S) - 15,5 (DK) gram. The 1865 Postal Agreement
specifies the weight in Qvint and 3 Qvint is equal to about 15 gram. Weight and progres-
sion is calculated as follows with the rate noted as the full rate in Swedish Sk. bco. or öre
(1 skilling bco is equal to 3 öre) for a normal letter.

Weight 1848 1852 1865
class
Gram Base rate Gram Base rate Gram Base rate
sk. bco (*) sk. bco (**) öre (sk. bco)
1. 11,6 18 15 12 15 17 (ca 5)
2. 15 27 30 24 30 34 (ca 11)
3. 22,5 36 45 36 45 51 (17)
4. 30 (***) 45 60 48 60 68 (ca 23)

(*) The rate between Copenhagen-Malmö and Helsingör-Helsingborg is only 4 skilling banco
(**) Note that the near zone rates 1852 – 1865 are half the rates noted above
(***) The rate progression means that the rate for a letter of 60 gram is 80 sk. bco 1848 - 1852!

The conclusion is that the allowed weight is increased over the period and the base pos-
tage rate is dramatically decreased with exception for the near zone rates in Øresund.

SIDA 24 MALMEX 2018
Prepaid 2nd weight class letter from Malmö dated 27.7.1865 to Copenhagen

Letter sent from Malmö to Copenhagen and prepaid with Coat of Arms 12 öre in shade g1 and 24 öre in shade
b2. The only recorded cover in the 2nd weight class. The letter is handled by the post offices and the rate is split
equally between the countries. Sweden pays the ship fee.

It is important to know details in the agreements to understand marks and cancellations
on the covers.

The Postal agreement specifies that the mail to and from the ships are handled by the
ship captain and that the Postal offices in both countries handles the mail from the post
office to the captain of the ship. Later in the period it was possible to deliver the mail
directly to the ships – see below under Ship letter.

All letters have to be chartered with a number on the cover. The letter shall be noted on
documents in both countries to be able to calculate how the total income shall be divided
between the countries, which should be done once a month.

The agreement also specifies that all letters has to be marked or cancelled with the name
of city of the origin and the date. Further the mail shall be cancelled on arrival to the
postal office in the receiving country.

All letters with a weight over 1 lod has to be marked with the weight as done on the cover
below or marked with the weight class as done on the cover above.

www.malmex2018.se
MALMEX 2018 SIDA 25
Prepaid 2nd weight class letter from Copenhagen to Helsingborg 29.3

Letter sent from Copenhagen to Helsingborg correctly prepaid with 4x4 skilling 1858 issue. One of two recorded
cover in the 2nd weight class. The letter is handled by the postal offices, and the rate is split equally between the
countries. Denmark pays the ship fee. The letter is delivered to a mailbox outside a post office. Thus cancelled
with the KJØBENHAVN K B mark. All such letters must be weight controlled before delivery, and the weight 1½
(Lod) is noted on the cover, and which is 2nd weight class. Correctly paid 16 skilling.

Ystad - Bornholm.
The near zone rates are also applicable for mail between Ystad and major villages on the
island of Bornholm. I have previously not seen any covers paid with stamps until this co-
ver surfaced on an a Postiljonen auction in autumn 2017. I do not have accurate records
of stampless covers, but we hope to see that as well in the future.

Prepaid 2nd weight class letter from Ystad to Rønne 3.5.1861

Letter sent from Ystad to Rønne, Bornholm, overpaid with 3 öre with 9 öre plus 12 öre Coat of Arms The letter
is handled by the postal offices and the rate is split with 12 öre to Sweden and 9 öre to Denmark. Sweden pays
the ship fee.

SIDA 26 MALMEX 2018
Ship letters
It is of course natural that all mail between Sweden and Denmark had to cross water.
The mail traffic crossing Öresund increased substantially over the period and the Postal
Authorities singed agreements with ships to carry mail. Several curious details are to be
found in the agreements as:

The Postal Agreement though stated in §2 that if the Sender wanted to send the mail with
a ship without a Postal agreement it was allowed so buy writing the ship name on the
letter and paying the rate only to the border.

In the period until 1. May 1857 it was also possible to deliver a letter directly to the ship,
but it was to be considered as unpaid and the recipe had to pay postage due. Furthermo-
re, even if the letter was franked with stamps, the value of the stamps was not acknow-
ledged. An amendment came in force 1. May 1857 and it was allowed to prepay letters
and deliver them directly to the ship. Some of the ships as “Hamlet” and “Ophelia” had
mailboxes on the ships. The mailboxes are believed to be fully exchanged by the captain
and the Postal authorities at the harbor. This is assumed as a mailbox in the Danish Postal
Museum has holes in the back to make the exchange quicker. Both Sweden and Denmark
later introduced cancellors as FRA SVERRIG; FRÅN DANMARK (1865) or ÅNGBÅTSPOST
FRÅN DANMARK (1862) for this kind of ship letters.

Prepaid 1st weight class letter from Malmö to Copenhagen 26.6.1862.

Letter sent to Copenhagen correctly prepaid with 2x9 öre Coat of Arms in shade b the letter is delivered directly
to the ship and thus cancelled in Copenhagen at arrival with the Copenhagen circular 1 mark. Also cancelled
with the circular FRA SVERRIG 26.2.1862. The rate is divided equally between the countries. Sweden pays the
ship fee.

A major challenge is to determine if a letter sent from Denmark to Sweden between the
near zone cities in fact is a near zone rate as the rate 1st weight class base rate - valid from
1.10.1865 to 30.6.1869 – was changed from 16 skilling to 8 skilling and thus equal to the
near zone rate in the previous period. Some letters from Denmark is only cancelled with a
date without year canceller. If we are lucky we can find a dated content to verify the year
or a mark on arrival in Sweden. If not, we need to analyze the printings and year for that
issue, which is done for a few examples above or as shown below.

MALMEX 2018 SIDA 27
Prepaid 1st weight class letter with near zone rate (?) privately carried and ink cancelled.

Letter sent from Copenhagen to Malmö, paid with 8 skilling (1857 issue – only one printing). The letter is pri-
vately carried and cancelled with an ink cross. This issue was replaced by the 1858 issue, and it is thus almost
certain that it is near zone rate.

Prepaid 1st weight class letter with near zone rate (?) cancelled ÅNGB BREF FRDANMARK

Letter (Pictured upside down) sent from Denmark to Helsingborg, paid with 8 skilling (1864 issue). Cancelled
with the very rare ÅNGB.BREF FRDANMARK canceller. The canceller was in use 1861 to 1871 and thus no indica-
tion for the year of use on this letter. But an analyze of the printing determine the stamps to be of printing wich
was delivered in August 1866. Which means that this is not a near zone rate cover.

SIDA 28 MALMEX 2018
Finally, a beautiful cover where it is obvious that the letter is sent after 1.10.1865 and
thus not a near zone rate letter:

Letter sent from Copenhagen 12.11.1867 to Landskrona and correctly prepaid with 8 skilling .(1858 issue). Deli-
vered to the mailbox on the ship and cancelled on arrival in Landskrona. The letter is handled by the post offices
and the rate is split equally between the countries. Denmark pays the ship fee.

Rarity summary for covers with near zone rates and paid with stamps.
Covers from Denmark Covers from Sweden
1st weight class – 8 skilling 1st weight class – 6 sk. bco or 18 öre
2x2 skilling + 4 skilling (1858 issue): 1K 2x3 skilling banco: 1K
8 skilling (1857 issue): about 8-10 6 skilling banco: 5K
8 skilling (1858 issue): 3K 18 öre (2x9 öre Coat of Arms):
2x4 skilling (1858 issue): about 6-10
2x4 skilling (1862 issue: 1K
2x4 skilling (1863 issue): 2K
2x4 skilling (1864 issue): 3K
2nd weight class – 16 skilling: 2nd weight class – 12 sk. bco or 36 öre
4x4 skilling (1858 issue) 1K 36 öre (12+24 öre Coat of Arms): 1K
4x4 skilling (1864 issue) 1K

Ref:
Peter Wittsten. Sweden 1855 – 1872. The first five stamp issues. Awarded 4 Large Gold at FIP exhibition.
Peter Wittsten. Mail in the Oresund region 1848 – 1865. One frame exhibit. Gold in Oldenburg 2017.
Kersti & Bertil Larsson: Postage Due Mail before 1892 published as XpoNAT IV by SFF
Åke Rietz: Svenska Försändelser till Utlandet före UPU.
Karsten Jensen: Danske frimærkefrankerede forsendelser til og fra udlandet.
Billgren, Bjäringer, Stone: Swedish Letter Rates to Foreign Destinations
Kurt Hansen og Ole Maintz: Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet
D.A Dromberg: Ångfartygspost i Östersjöområdet 1839-1875

MALMEX 2018 SIDA 29
PALMARÈS LÖRDAGEN 1 SEPTEMBER
Lördagen den 1 september är ni välkomna till bankett i Malmö Arena Hotels nya fest-
våning. Om vädret tillåter så intar vi drinken på takterassen.

Under festliga former meddelas juryns resultat och priserna delas ut.

19:00 Fördrink, 1 glas Anna de Codorníu Organic Brut, Cava eller alkoholfritt.

Meny
Hemrökt lax med ärtpesto, ärtor, gul- & polkabeta
***
Helstekt kalventrecôte med sparrissallad, confiterad lök & rökt kräm på jordärtskocka
Serveras med saltbakad potatis & dragonsås
***
Hallonmousse med marinerade bär, mynta och maräng
***
Kaffe
***
Cash bar

Lättöl eller vatten ingår. Dryckesbiljetter för öl, vin och avec beställes i receptionen eller i
baren. Inga kontanter!

Beställning och betalning
Genom att sätta in 650:- på BG 501-9419 senast den 15 juli 2018 för att vara säker på en
plats.

BIC: HANDSESS inte
IBAN: SE10 6000 0000 0006 3287 6182 Glöm ställa
e
att b etter
Vänligen ange namn och adress. bilj oka
b
och ell!
Välkommen! h t
o

www.malmex2018.se
SIDA 30 MALMEX 2018
TVÅ SPÅR I LIVET; ISHOCKEY OCH FRIMÄRKEN
Kom och lyssna på Leif Boork, en ishockey-
legend som samlar frimärken. På lör-
dagen kl. 13:00 berättar Leif om det han
gillar mest, ishockey och frimärken.

Ett seminarium med temat; Mina fyra led-
stjärnor om hur jag började samla: Min far,
ambassader, en språkresa och min ishock-
ey med de många resorna från öst till väst.

Vem är han?
Leif Boork, med meriter som tränare på
både elit- och landslagsnivå. Han är mycket
väl insatt i svensk ishockey både från då-
tid och nutid. Han har alltid haft ett stort
engagemang för vad som händer med våra
spelare runt om i världen.

Meriter ishockey
1282 coachade seriematcher för seniorer.
Landslagstränare för Sverige och Norge. Leif Boork
Svensk mästare med Djurgården, Canada-
cupsilver med Tre Kronor, Europacupsilver
för klubblag med MoDo. Förbundsdomare
1969-1972.

En nordisk utställning i Malmö
Välkommen till en Frimärks- och Vykortsutställning med nordisk status.
Utställningen arrangeras av några sydsvenska frimärksklubbar
tillsammans med de nordiska filatelistförbunden.
Plats för utställningen är MalmöMässan.

Main Commercial Partner

www.nordia2020.se

MALMEX 2018 SIDA 31
EN RETURPAKKE MED LEVENDE PLANTER
Af Niels Kristian Hansen

I denne artikel vil jeg bla. vise nogle eksempler på hvad der gået igennem Malmø af
forskellige slags pakker. Man må sige at post- og toldpersonalet skulle være parat til
lidt af hver.

En af de spændende områder inden for dansk posthistorie er behandlingen af returpak-
ker fra udlandet.
Reglen var, at når man sendte en pakke til ikke gik, nemlig pølser til Tyskland.
udlandet, betalte man kun for udsendel-
sen. Hvis pakken således ikke blev afhentet Det er formodentligt godt, at kalkunen blev
af modtageren eller nægtet modtaget og sendt i januar måned 1924. Man tør ikke
derfor skulle returneres, skulle der betales tænke på, hvordan den havde haft det, hvis
returporto, toldgebyr mm. af den oprin- den var blevet sendt midt under en varm
delige afsender. Til dette brugte man por- sommer og havde været undervejs 5 dage.
tomærker. Det er faktisk ikke givet at man altid må
Udregningen af denne returporto inkl. sende ting som madvarer til udlandet. Der
told, lager mm. kan være en større og nog- er således eksempler på pakker som er
le gange næsten umulig opgave. gået retur og afsenderen har måtte betale
for returportoen. Det sidste adressekort
Som illustration af forholdene med retur- viser et sådant eksempel, hvor man har
porto for pakker fra udlandet vises dette forsøgt at sende pølser til Tyskland, hvilket
adressekort for en pakke levende planter man ikke måtte og pakken er derfor retur-
til Sverige afsendt fra Odense den 4.5.1923 neret. Pakken er påsat en håndskreven eti-
til Söderhamn via Malmø. Adressekor- ket: ” Einfuhr verboten – l’importation est
tet er ankomststemplet i Søderhamn den interdite”. Dette er meget usædvanligt, da
8.5.1923. man normalt brugte færdiglavede etiketter
til dette.
Pakken er returneret og er påsat por-
tomærker i Odense afstemplet 5.6.1923

Man kan ikke lade være med at tænke på
om afsender har været særlig glad for at
betale 5 kr. og 10 øre for de returnerede
planter, som formodentligt ikke har været
så levende længere, hvis ikke en eller an-
den omsorgsfuld post- eller toldmedarbej-
der har givet planterne vand undervejs.

De 2 andre adressekort, som jeg vil vise
tilhører Ib Krarup Rasmussen og viser ek-
sempler på hvad man har fået lov til at sen- Pakken er påsat en håndskreven etiket: ” Einfuhr ver-
de, nemlig en slagtet kalkun samt hvad der boten – l’importation est interdite”

SIDA 32 MALMEX 2018
En interessant detalje på dette adres- på adressekort til Tyskland i slut 20erne be-
sekort er det røde stempel: ”Entfernung gyndelsen af 30erne. Ja, der har desværre
und Zerstürung des Briefmarken wird stra- altid været folk med lange fingre, også hos
frechtlich verfolgt §§ 133 u. 246 der Straf- postvæsnerne.
gesetzbücher”. Dette stempel ses hyppigt

Adressekort sendt den 4.5.1923 fra Odense til Söderhamn, Sverige for en forsendelse levende planter på 9 kg
med en postopkrævning på 28 kr og 40 øre. Forsendelsen er ankommet til Malmø den 4.5.1923 hvor det er op-
lagt på Toldpostkontoret, hvor det pålægges told på 42 øre. Forsendelsen videresendes fra Malmø den 7.5.1923.
Forsendelsen ankommer herefter til Söderhamn den 8.5.1923. Forsendelsen bliver returneret og ankommer til
Odense den 5.6.1923

Takst:
Pakker, Sverige (1.10.1923 – 1.8.1924), 5 – 6 kg: 250 øre
Pr. yderligere 1 kg: 80 øre: 240 øre
Postopkrævning (1.2.1921 – 1.7.1930), 5 – 50 kr.: 45 øre
535 øre

Returporto mm.:
Pakker, Sverige (1.10.1923 – 1.8.1924), 5 – 6 kg: 250 øre
Pr. yderligere 1 kg: 80 øre: 240 øre
Toldgebyr: 20 øre
510 øre

Fortsætter næste side!

MALMEX 2018 SIDA 33
Adressekort for pakke på 3,6 kg (en slagtet kalkun) sendt den 15.1.1924 fra Humlum til Bollnæs, Sverige, hvor
det er ankomststemplet 20.1.1924.

Takst: Pakker, Sverige (1.10.1920 - 1.8.1924), 3 - 5 kg: 170 øre

I den svenske told er der opkrævet 0,75 kr. sammen med et toldgebyr på 20 øre (den
grønne etiket).

Adressekort for en pakke med pølser på 10 kg sendt den 7.10.1932 fra Faaborg til Berlin, Tyskland.

Takst: Pakker, Tyskland (1.11923 - 1.4.1933), 5 - 10 kg.: 355 øre

Da pakken indholder pølser, som ikke må sendes til Tyskland sendes den retur og bli-
ver på bagsiden af adressekortet påskrevet ”Zurück an Absender. Annahme verweigert
wegen Einführverbot von Wurst etc. Berlin 10/X 32 - H. Stenthal”

På forsiden af adressekortet er der påsat en etiket med teksten ”Einfuhr verboten -
l’importation est interdite”.

Returportoen på 360 øre er påsat bagsiden af adressekortet med danske portomærker.

SIDA 34 MALMEX 2018
Märket för köptrygghet!

Sveriges Frimärkshandlareförbund
www.stampdealers.se
MALMEX 2018 SIDA 35
Alltid något nytt och
prisvärt till din samling!

Besök vår nya lättnavigerade webbshop där du även
hittar frimärkstillbehör, kataloger och mycket annat!

• Frimärken Kataloger •
• Miniark Böcker •
• Helark Tillbehör •
• Häften stamps Årssatser •
• Samlingar Abonnemang •

FACITstamps - Box 537 - 201 25 Malmö
SIDA 36 www.FACITstamps.se - 040-25 88 55 MALMEX 2018
TRELLEBORGSMEDALJEN
Trelleborgsmedaljen till Ib Krarup Rasmussen för framstående filatelistisk forskning och
författarskap. Richard Bodin får ett hedersomnämnande för sitt bidrag.

Trelleborgs Filatelist Sällskap har tilldelat Ib Krarup Rasmussen,
Danmark, 2018 års Trelleborgsmedalj. Det är tionde gången
som denna utmärkelse delas ut. Medaljen är i silver och avsedd
att uppmuntra och stimulera filatelistisk forskning och förfat-
tarskap inom de nordiska länderna. Den delas ut vart fjärde år
och åtföljs av en prissumma på 5 000 kronor. Nästa gång med-
aljen delas ut blir 2022.

Ib Krarup Rasmussen får 2018 års utmärkelse för sitt verk “Dansk pakke-
post til udlandet”. Boken är ett resultat av många års forskning och idogt
samlande. Portoavgiften på paketpost inrikes är komplicerat. Att ge sig på
portoavgiften för paket till utlandet är ännu mera komplicerat och inte
helt lätt att få rätsida på. Ib Krarup Rasmussen har på ett utmärkt pedago-
giskt sätt lyckats förmedla och förklara hur portoavgifterna för paket från
Danmark till utlandet är uppbyggt och hur portot har förändrats över ti-
den. Boken kommer att vara ett referensverk för samlare av posthistoria.

Medaljen och den åtföljande penningsumman kommer att delas ut i samband med
Frimärksutställningen Malmex 2018 i Malmö den 31 augusti – 2 september 2018.

Ett särskilt hedersomnämnande och en mindre medalj tilldelas Richard Bodin för boken
”Swedish armed forces & military volunteers”. En bok som visar, med hjälp av posthisto-
riska objekt, de krig där svenskar har medverkat från 1500-talet och framåt till modern tid.

Även denna medalj, till Richard Bodin, kommer att delas ut i samband med Frimärks-
utställningen Malmex 2018 i Malmö den 31 augusti - 2 september 2018.

Trelleborgs Filatelistiska Sällskap bildades 1966. Bland grundarna återfanns ett par re-
dan då internationellt kända filatelister Sten Christensen och Sigge Ringström. Idag träf-
fas Sällskapets medlemmar regelbundet för att lyssna på intressanta föredrag och byta
erfarenheter. Flera av medlemmarna är också flitiga utställare såväl nationellt som inter-
nationellt, med stora framgångar.

Jan-Olof Ljungh Fredrik Ydell
Ordförande Kontaktperson
0739 47 31 01 0704-181636
janolof.ljungh@gmail.com fredrik.ydell@gfk.com

MALMEX 2018 SIDA 37
MALMEX 2018
MALMÖMÄSSAN - MALMÖ/HYLLIE

Handlare - Auktionsfirmor m.fl.
1 PostNord 4
2 Posta Färöarna, Finland Åland
3 Utställningsmontrar
4 Frimærkebutikken
5 Malmö Frimärkshandel
6 Sveriges Filatelist-Förbund SFF
6 Danmarks Filatelist Forbund DFF
7 Prismontrar Restaurang
8 Aspbäcks Vykort och Brev HB 12
9
10
AB Philea
Lotteri
3 049

11 HF Frimärken
HS

HS

12 Göta Frimärken AB
001
13 Aros Frimärken
14 EAST EUROPE PHILATELICS
15 Mystamps.se HS

16 Frank Banke Philatelists
17 Brev & Kort Rolf Lek AB
HS

17 Nova Frimärken AB HS

18 Brevspecialisten Göran Fredrikson
2 27
HS

19 Fyns Frimærke Service
20 Frimärks-Netto
20 SAFE Album AB
1
HS

21 Christies Stamps
22 Samlartorget Sverige AB Caffé
23 JF-Stamps
24 Stockholmia 2019
25 Spink
26 Postiljonen AB
27 Philasearch

24

Entré
Uppgång till utställning
föreläsning

Huvud
entré

SIDA 38 MALMEX 2018
5 6 7 8 9 10

359
11
335
309
232 281

180
12
re

24
370
nin

347 606
ga

322 574
r

801 295 538 13
498
454
620
101 257 14
206
7 152
590

15

825 426
556
re

025 402 518
26
nin

381
476
ga

16
r

25 414
440

392
17

23 22 21 20 19 18

Föreningar
Arrangörer; Malmö, Eslöv, Lund, Samlarföreningen Bältespännarna
Ystad och Sjöbo Scoutmuseet i Malmö
Dansk Posthistorisk Selskab, DPHS Svenska Motivsamlare, SMS
Hembygdsfilatelisterna Sveriges Frimärksungdom, SFU
Islandssamlarna Sveriges Militärpostsällskap, SMPS
Kjøbenhavns Philatelist Klub, KPK Sällskapet för svensk posthistorisk doku-
Posthistoriska Nätverket mentation, SSPD
Riksföreningen Häftessamlarna
MALMEX 2018 SIDA 39
AIJP
Patronat
2019

SIDA 40 MALMEX 2018
Are You Getting Prepared
for STOCKHOLMIA 2019?  
Ĵ 867@Ĵ $.Ĵ )Ĵ )/ -)/$*)'Ĵ #$'/ '$Ĵ 
3#$$/$*)Ĵ 2$/#Ĵ 3#$$/.Ĵ )Ĵ $.+'4.Ĵ !-*(Ĵ ''Ĵ *1 -Ĵ /# Ĵ
2*-'YĴ 

$/#Ĵ +$/4Ĵ *!Ĵ 8Z766Ĵ !-( .ZĴ /# Ĵ 3#$$/$*)Ĵ $.Ĵ /# Ĵ
'-" ./Ĵ *$ /4Ĵ 3#$$/$*)Ĵ 1 -Ĵ # 'YĴ )Ĵ $/$*)ZĴ (*- Ĵ
/#)Ĵ<6Ĵ- Ĵ/)Ĵ*' -.ZĴ!-*(Ĵ79Ĵ$!! - )/Ĵ*0)/-$ .Ĵ
+-/$$+/ Y

')Ĵ*0-Ĵ$.$/Ĵ*2

 '*( Ĵ/*Ĵ*0-Ĵ/)Ĵ
/Ĵ  Ĵ867?Ĵ/*Ĵ. Ĵ
*0-Ĵ ./$)/$*)Ĵ!! -.

Bulle/$)Ĵ7Ĵ)Ĵ8Ĵ
- Ĵpresented online

W W W. S T O C K H O L M I A 2 0 1 9 . S E

HEINRICH KÖHLER
Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

MALMEX 2018 SIDA 41
ARRANGÖRSFÖRENINGAR
YSTADS FILATELISTFÖRENING
Ystads Filatelistförening är en förening med
gamla anor. 1917 startade Ystads första fri-
märksklubb. 1922 bildades Ystads Filate-
listförening under mer ordnade former.

Lancasterskolan
I vår klubblokal på Lancasterskolan på S:t
Petri kyrkoplan i Ystad har vi 9 månads-
möten från september till maj. Tillsammans Aktiviteterna växlar på våra möten men på
med Tomelilla Filatelistklubb anordnar vi 6 programmet står alltid föredrag, urval och
auktioner per år och varje vår anordnar vi fika.
samlarmässan Ystamps i Norreportskolans
matsal. Under Ystads Filatelistförening Möteslokal
finns också en SFU-ansluten ungdoms- Möteslokalen öppnar kl 17 för den som vill
förening som har sina möten samtidig med byta frimärken och umgås. Föredrag och
oss äldre. urval startar kl 19.
www.ystadsfilatelistforening.se

ESLÖVS FRIMÄRKS- & VYKORTSKLUBB
Klubben bildades 1951 och har f.n. cirka 75 Någon gång varje år arrangerar klubben vär-
medlemmar varav cirka 15 är ungdomar deringsaftnar för allmänheten. Då handlar
anslutna till Sveriges Frimärksungdom, Sfu. det oftast om att någon fått ärva en samling
från någon släkting och att man själv inte
Bland medlemmarna finns alla kategorier längre har intresse. Antingen försöker vi
samlare. En del samlar för att frimärken väcka intresset eller så hjälper vi till att finna
är vackra konststycken, andra samlar fri- lämpligt sätt att avyttra samlingen.
märken med stämplar från den egna hem-
bygden, ofta då i kombination med vykort, Klubbens mötesdagar
Torsdagar varannan vecka klockan 18:00 till
andra visar gärna upp sina alster på klubb-
cirka 21-22 på Ekenässkolans nya matsal,
kvällarna och några ställer gärna ut i mer
centralt i Eslöv. Alla är VÄLKOMNA!
avancerade sammanhang. På klubbmöte-
na diskuteras mycket och alla hjälper alla
med att utveckla samlandet eller bara med
att öka kunskapen kring ett visst objekt. Ett
mycket uppskattat inslag på klubbmötena
är den avslutande miniauktionen där med-
lemmarna kan lämna objekt som man vill
bli av med.
www.sff.nu/eslov
SIDA 42 MALMEX 2018
MALMÖ FILATELISTFÖRENING
Malmö Filatelistförening är en frimärks-
förening med gamla anor. Vi startade
i Malmö 1905 och har för närvarande
ungefär 100 medlemmar. Föreningen har
och har haft mycket framstående filatelister
men många är ”bara” roade av att samla
frimärken, vykort, annat samlande eller
bara att vara med i en livaktig förening
och träffa folk. Det behöver inte alls vara
märkvärdigt.

Vi har möte varje onsdag
I vår klubblokal i Folkets Hus på Limhamn Auktioner
träffas vi året runt varje onsdag ca kl 16.30 Föreningen ordnar auktioner på stormö-
- 18.30. Här är det alltid fullt hus och ”högt tena. Två gånger per år är det dags för vår
i tak”. Vi pratar filateli, byter frimärken och Storauktion där det säljs frimärken, vykort
erfarenheter och blir bjudna på en fika. och annat som har med filateli att göra.

www.mff-filateli.se

LUNDS FILATELISTFÖRENING
Lunds Filatelistförening stiftades den 21 föreningen inköpt ma-
november 1889 och blev därmed den terial. Därefter kommer
andra filatelistföreningen i Sverige. För- anförande av kvällens
eningen hade 1902 hela 178 medlemmar. föredragshållare, som
Flertalet kom dock från hela Sverige och är mötets höjdpunkt.
utlandet. Försäljningen av frimärken i ur- Föreningen strävar ef-
val och cirkulation var omfattande. Idag ter att ha föredrag med
omfattar föreningen ett 50-tal medlemmar varierade ämnen från filatelins olika grenar
och de flesta är även medlemmar i Sveriges och vykortssamlande.
Filatelist-Förbund.
Senioravdelning träffas dagtid
Möte en gång i månaden Eftersom många är aktiva pensionärer så
Ordinarie sammanträden äger rum på en har föreningen även en senioravdelning
tisdag en gång i månaden, höst och vårter- som träffas dagtid varannan vecka. Några
min. Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan, Sankt medlemmar i föreningen har bildat en stu-
Laurentiigatan 18 (in på gården). Mötena diecirkel på temat att göra ett utställnings-
börjar med social samvaro och bytestim- exponat ”utställarklubben”. Aktuella data
me följt av föreningsangelägenheter. Efter om föreningens aktiviteter finns på fören-
kaffepaus hålls auktion på inlämnat och av ingens hemsida och i Filatelisten.
www.lundsfilatelistforening.webstarts.com
MALMEX 2018 SIDA 43
SJÖBO FRIMÄRKS- & VYKORTSKLUBB
Yngsta klubben Frimärkets Dag
Sjöbo Frimärks- & Vykortsklubb är Skånes, Varje år arrangerar klubben Frimärkets
kanske landets, yngsta frimärks- & vykorts- Dag tillsammans med ortens stora lopp-
klubb. Den 28 november 2005 samlades marknadsarrangör. Ett tillfälle då nya med-
20 intresserade som beslutade att bilda lemmar ansluter sig till klubben samtidigt
klubben. Under åren har klubben ständigt som diskussioner kring samlandet utgör
ökat sitt medlemsantal, trots att en del en väsentlig del. Ett annat stående inslag
också lämnat av olika skäl, främst av ål- är Värderingskvällen en gång per år. Då
ders- och andra hälsoskäl. För närvarande ges allmänheten möjlighet att få värderat
består klubben av 34 medlemmar. Samlar- sina samlingar eller hjälp med att avyttra
områdena, såväl som de filatelistiska kun- desamma.
skaperna varierar. Här finns både män och
kvinnor, några rena nybörjare och andra
med utställarerfarenheter. Alla medlem-
marna berikar varandra med sina olika syn
på samlandet, oavsett det gäller frimärken
eller vykort. Klubbens mötesdagar
Onsdagar var tredje vecka klockan 18:00
till cirka 21-22 har klubben sina möten i
www.sjobo.nu/sjobofvk Tomtemuséets lokaler, Törnedalsgatan 2 i
Sjöbo. Alla är VÄLKOMNA!

SCOUTMUSEET I MALMÖ
Scoutmuseet i Malmö bildades i Malmö
1979. Föreningen har till uppgift att be-
driva Scoutmuseiverksamhet i Malmö
med omnejd.

Här kan Du hitta scouttidningar ända från
det att scouting startade i Sverige. I sam-
lingarna finns mängder med svensk och
utländsk scoutlitteratur, scoutskjortor från
olika tidsepoker i vår historia, provböcker,
scoutmärken, vykort och scoutfrimärken, Kontaktperson: Roland ”Rolle” Hansson
huvudbonader, fotografier, scoutaffischer e-post: Hansson.Rolle@Telia.com
och mycket mer. 040-403086

Vi bevarar och ställer ut scouting från alla Besöksadress:
scoutförbunden i Sverige. Hantverkaregatan 6A, Malmö

www.scoutmuseetimalmo.scout.se
SIDA 44 MALMEX 2018
Skandinaviens ledande filatelistiska tidskrift
The leading philatelic magazine in Scandinavia
SVERIGES FILATELIST-FÖRBUND
The Swedish Philatelic Federation
fr

Filatelisten
svensk filatelistisk tidskrift | årgång 119 | nr 4 2018

All världens frimärks-
länder – Timor

SFF-dagar
och kongress

VM i fotboll 1958 – Ej
antaget frimärksmotiv

Vykortsgalleri
– Per Brahe

FILATELISTISK PARTNER TILL
Svensk Filatelistisk Tidskrift #4 - 2018 1xxc 1

Som medlem får du vår tidning
You will receive our magazine free when joining SFF
Möt oss på internet – nyheter varje dag www.sff.nu
Meet us on Internet – news every day: www.sff.nu
Köp och sälj på samlamera.sff.nu
Buy and sell: samlamera.sff.nu
SFF, Stationsgatan 3, SE 568 30 Skillingaryd
Phone: 0370–705 66 (+46 370 70566)
Kansli@sff.nu

MALMEX 2018 SIDA 45
Riksföreningen Häftessamlarna vill stimulera
och hjälpa dig som samlar frimärkshäften.

Man kan samla på många olika sätt. Nästan
ingen samling är den andra lik. En del samlar på
kontrollnummer, ryggtryck eller olika omslag.
En del samlar Svenska häften andra Engelska.

Genom att bli medlem får du bl.a:
• Tidningen HÄFTESSAMLAREN 4 ggr per år
Medlemsavgift 135:- • Tillgång till artiklar via vår hemsida
PG 209621-2 • Hjälp från andra medlemmar

www.häftessamlarna.se
Bli medlem på Malmex 2018 så gäller din avgift även hela år 2019

Bli säljare på Samlamera! Bli köpare på Samlamera!
• Sälj frimärken, vykort, mynt, bältes- • Köp frimärken, vykort, mynt, bältes-
spännare och tillbehör spännare och tillbehör
• Sälj via egen webshop med fasta priser • Välj bland 100.000 objekt
• Testa klubbauktioner • Gör fynd!

Helt utan provison
för medlemmar

SIDA 46
www.samlamera.se MALMEX 2018
FRIMÄRKS- OCH VYKORTSFÖRENINGAR I SKÅNE
Vill du veta mer om frimärken och vykort? Tag kontakt med någon av dessa föreningar.

Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb Osby Filatelistklubb
c/o Ulf Nilsson c/o Lars Becker
Riksvägen 4, 241 94 Hurva Mannarp 3247, 283 91 Osby
www.sff.nu/eslov www.sff.nu/osby
Helsingborgs Filatelistförening Samlarföreningen Vattenmärket
c/o Rolf Sjöström Limhamns Folkets hus
Vikingsgatan 3, 254 38 Helsingborg Linnégatan 61, 216 14 Limhamn
www.sff.nu/helsingborg www.trebeg.tripod.com/vattenmarket.html
Hässleholms Filatelistförening Sjöbo Frimärks- & Vykortsklubb
c/o Lars Haagen c/o Christer Mårtensson
Tollarpsvägen 80, 298 94 Linderöd Rönnvägen 1, 247 60 Veberöd
www.sff.nu/hassleholm www.sjobo.nu/sjobofvk
Hörby Frimärks- & Vykortsklubb Svedala Unga Frimärkssamlare
c/o Arne Hansson c/o Glenn Larsson
Södra Vägen 13, 223 58 Lund Gammelgårdsgatan 20, 233 42 Svedala
www.sff.nu/horby www.sufs.se
Klippans Filatelistklubb Trelleborgs Filatelist Sällskap
c/o Stig-Allan Jönsson c/o Thomas Sivhed
Frontgatan 8 B, 254 56 Helsingborg Morellvägen 6, 231 38 Trelleborg
www.sff.nu/klippan Vittsjö-Bjärnums Filatelistförening
Kristianstads Filatelist- o Vykortsklubb c/o Paul Henriksson
c/o Bo Olsson Tallvägen 4, 280 22 Vittsjö
Truls Karls väg 28, Balsby www.sm7vip.com/vff.htm
291 94 Kristianstad Ystads Filatelistförening
www.sff.nu/kristianstad c/o Eskil Jönsson
Landskrona Filatelistklubb Fröslövsvägen 289, 276 46 Ystad
c/o Bo Drakhamre www.ystadsfilatelistforening.se
Larvigatan 19 B, 261 39 Landskrona Åsljunga Filatelistklubb
Lunds Filatelistförening www.sff.nu/asljunga
c/o Valter Skenhall Ängelholms Filatelistförening
Vindvägen 3, 245 38 Staffanstorp c/o Sonne Persson
www.lundsfilatelistforening.webstarts.com Knutstorpsgatan 35, 265 38 Åstorp
Malmö Filatelistförening www.sff.nu/angelholm
c/o Lars Nordberg
Maskinmästaregatan 2, 233 43 SVEDALA
www.mff-filateli.se
MALMEX 2018 SIDA 47
UTSTÄLLARFÖRTECKNING

MÄSTARKLASS / CHAMPIONSHIP CLASS
001-008 Swedish militaries & volunteers in war, campaigns or in
active service abroad 1543 - 1905
Richard Bodin, Skogås, S
The exhibit shows postal communications and special postal arrange-
ments for swedes at war, military campaigns or in active service abroad.
All Swedish wars and most interesting volunteers´mail are shown by phi-
latelic items. The story begins 1543 with the earliest addressed Swedish
letter in private hands and 1582 with the earliest addressed incoming mail
to Sweden. The end is after showing 67 possible postal areas of 68 for this
theme 1815 - 1905.
009-016 From NDP - UPU 1.1 1868 - 1.7 1875, items sent to overseas
destinations
Jan-Olof Ljungh, Falsterbo, S
Exponatet visar försändelser skickade till utomeuropeiska länder under
perioden 1.1 1868 - 1.7 1875.
017-024 Service stamps of Denmark 1871 - 1924
Torben Malm, Viby J., DK
This exponat aims to show versions of the Danish Service stamps through
the period April 1 1841 to March 31 1924, as was Service stamps validity
period. In skilling-editions and early öre-edition 1871-1911 provides ex-
ample of pressure and positioning of the 4 types of 2, 4 and 16 skilling and
3, 4, 8 and 32 öre light-headed. Previewing a cliche in different versions
and their locations in the prints.
025-032 The American civil war 1861 - 1865 - background, course of
events and aftermath
Anders Olason, Uppsala, S
Exponatet är en tematisk samling som vill ge en inblick i ett historiskt hän-
delseförlopp med hjälp av postala objekt som illustration. Traditionella
resp posthistoriska exponat från andra sidan är populära, detta är ett för-
sök att ge en mer samlad helhetsbild.
033-040 Gustaf V - the medallion series 1910 - 1919
Ross Olson, Edina, MN, USA
The complete story of the earliest issues of the king Gustaf V priod, from
essays and proofs, through production, the issued stamps and finally usa-
ge on covers.

SIDA 48 MALMEX 2018
041-048 The 1920 Slesvig Plebiscite stamps
Göran Persson, Östhammar, S
The exhibit describes the Referendum stamps from Slesvig with reference
to main events and prominent individuals.
049-056 Postal rates for parcels from Denmark to foreign destinations
- extract 1914 - 1945
Ib Krarup Rasmussen, Birkerød, DK

INBJUDEN KLASS / INVITED CLASS
801-802 Mail in the Öresund region 1848 - 1869
Peter Wittsten, Hørsholm, DK
803-810 Airmail within, from and to the Nordic countries 1809-1924
Fredrik Ydell, Malmö, S
811-815 Wenden
Ringströms museum för filateli, Trelleborg, S
Samling Wenden lokalpost 1862-1903 motsvarande Ryssland nuvarande
Lettland med flera objekt ex Ferrary.
816-819 Glimtar från Baltiskan, postalt och musealt
Lars Ahrberg, Malmö, S
820-824 The Baltic Expo in Malmö 1914
Hans-Uno Hansson, Kungsbacka, S
825-831 Malmö och Limhamn i början av förra seklet
Lars Stavenow, Limhamn, S

TRADITIONELL FILATELI / TRADITIONAL PHILATELY
101-104 Classic Finland 1845 - 1859, the hand-printed oval-design
Gustaf Douglas, Åkersberga, S (reg)
The first issues of Finland, those of 1845, 1850 and 1856 in force until
1859, depicts the arms of Finland, represented with the lion. The classic
issues have in common the design outline is oval in its shape.
105-108 Pre-colonial Madagascar
Jan Berg, Stockholm, S (reg)
Om den franska och brittiska posten samt den norska missionsposten.
109-113 27 öre provisorierne 1918
Niels Kristian Hansen, Birkerød, DK (nat)
Et studie i 27 øre provisorierne. Baggrunden for udgivelse, de anvendte
grundmærker og tryk, udviklingen i overtrykket samt anvendelsen af pro-
visorierne.
MALMEX 2018 SIDA 49
114-118 1938-års jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år
Valter Skenhall, Staffanstorp, S (nat)
Exponatet omfattar de tre jubileumsfrimärkena 5, 15 och 30 öre samt det
brevkort, med gemensam design på valörtecknen, som gavs ut i samband
med kungajubileet. Den traditionella bearbetningen syftar till att presen-
tera frimärkena och helsaken som dessa fanns tillgängliga på postkonto-
ren samt hur de använts i sina postala sammanhang och postala tjänster
i avsedd och kombinerad användning. Försändelserna är främst postbe-
handlade 1938 - 1940.
119-123 Perfins in Bosnian stamps 1879 - 1918
Arne Sv. Toklum, Bergen, N (nat)
I samlingen visas skyddsperforeringar på de olika bosniska märken som är
utgivna i perioden 1879 - 1918. Dessutom redovisas de olika bolagen som
använde perforeringsmaskiner.
124-131 Low Denominations 1856-1863 - Traditional philately in the
context of Postal History
Mats Ingers, Hjärup, S (nat)
Philatelic methodology is the key stone in this exhibit which summits 30
years of studies and collecting of just 5 stamps. All major angles and more
are covered. The period 1856-63 is maybe the most dynamic period of
classic Swedish philately. All pages are integrated into a continuing story,
although the text is kept as short as possible.
132-137 Modern Swedish stampforgeries 2003-2018
Gunnar Dahlstrand, Hisings Kärra, S (nat)
En referenssamling mellan äkta och falska frimärken. Redovisning av skill-
nader i tryckteknik, bilder, texter, stansning, papper, klister, fluoroscens i
färger. Postens motmedel tekniskt och organisatoriskt. Rekonstruktion av
falskt helark.
138-145 Denmark steel-engraved
Henrik Svelmøe Hansen, Haderslev, DK (nat)
Traditionel opbygget samling indeholdende et uddrag af alle udgivne dan-
ske stålstiksmærker startende fra indkøringen af den nye trykmaskine M1
i 1932 og sluttende i 1960. Samlingen er udbygget med forsendelser, vari-
anter, essays, UPU-specimens etc.
146-150 Tjänste: litet format 1910 - 1919
Lennart Hultgren, Åkarp, S (nat)
Exponatet visar små tjänstemärken med nyanser, varianter och försändelser.

SIDA 50 MALMEX 2018
151 Skilling Banco
Staffan Bengtsson, Halmstad, S (nat)
Exponatet visar Sveriges första utgåva med nyanser, leveranser, varianter
och försändelser.
152-159 Classic Sweden 1855 - 1877
Peter Stommendal, Trollhättan, S (nat)
Exponatets syfte är att beskriva utgivna svenska klassiska frimärken i ny-
anser, enheter, varianter och provtryck samt användningsområden på
försändelser.
160 Halmstads lokalpost 1945-1947
Claes Hederstierna, Falkenberg, S (nat)
Halmstads lokalpost var ett väl fungerande privat lokalpostföretag under
den s k tredje perioden. Detta visas här med dess organisation, de två
emissionerna, större enheter och brev.
161-168 Sweden 1858 - 1886
Lars Ekberg, Trollhättan, S (nat)
Exponatet omfattar Sverige 1858 - 1886; Vapentyp öre, bruna provisoriska
lokalmärket, liggande lejon och Ringtyp perf 14 och 13. Exponatet visar de
utgivna frimärkena i nyanser både stämplat och ostämplat, tryckfel och
andra varianter samt hur de användes på olika typer av försändelser.
169 Hällristningar
Sten-Sture Olofsson, Malmö, S (reg)
Exponatet visar serien med hällristningar som gavs ut 1954 - 64.
170-175 Göteborgs lokalposter 1888-1947
Lars Haagen, Linderöd, S (nat)
Exponatet visar lokalposternas utveckling från 1888 till 1947.
176-178 Svenska maskinklippta frimärken 1916 - 1959
Valter Skenhall, Staffanstorp, S (reg)
I exponatet ingår märken som såldes genom postverkets automater och
de som användes av företagen genom deras frankeringsapparater. Här
visas klippta märken, som det var avsett, alltså rätt klippta men även fel-
aktigt klippta. Objekten består av lösa märken och på försändelser. För att
öka tillgängligheten på portona 5 och 10 öre började försök med automa-
ter 1903, en större installation 1916, infärande av 25 öre 1951 och med
successiv avveckling till 1959, då automathäften började försäljas i april
1954. Företagens frankeringsapparater kom till användning under en kort
period 1918 - fram till slutet av 1930-talet.

MALMEX 2018 SIDA 51
179 Folkets Park 2012-01-12
Bo Göransson, Läckeby, S (reg)
En analys av häftesutgivningen 2012-01-12 Folkets park.
180-187 Grækenland 1922 - 1936. Revolution. Kongedømme.
Republik. Kongedømme
Troels Mathias Mikkelsen, Kolding, DK (nat)
Eksponatet omhandler Grækenland 1922 - 1936. Der vises frimerker og
breve - såvel ”ordinært ” som luftpostmateriale. Et serligt afsnit helliges
luftpost fra Grekland med relevante oplysninger. Slutteligt et appendix
med eksempler på luftpost til Grækenland.
188-192 Rusland 1909-1922 udgaven med fernislinier
Jørgen Jensen, København, DK (nat)
Formålet med dette eksponat er at vise, på i alt 19 værdier som var i brug i
næsten 15 år, og som viser denne spændende epoke i den Russiske filateli.
193-200 Svensk svarslösen
Poul M Nielsen, Espergærde, DK (nat)
Exponatet visar uppkomsten och utvecklingen av Svarslösen-märken.
201-205 Russisk post i Finland
Egon Falck-Christensen, Roskilde, DK (nat)
Storfyrstedømmet Finland mistede retten til egne frimærker fra 1890
- Russificeringen af det finske postvæsen var en realitet! Finnernes be-
gejstring for tilltaget var til at få øje på - det postale oprør udvikler sig
unikt i et europæisk kontekst - 1917 var det slut.
206-213 Frederik VIII Danmarks konge 1906 - 1912
Hans Peter Sandberg, Hafrsfjord, N (nat)
Exponatet viser de 9 danske frimærker med Frederik VIII med flotte
annuleringer, varianter, brevkort, korsband og brev i Danmark og til alle
de 7 kontinenter.
214-218 The New Zealand chalon issues: 1855 - 1873
Klaus Møller, Skanderborg, DK (nat)
This exhibit examines and illustrates important aspects of New Zealand´s
first postage atamps, including the basic printings, provisional separa-
tions, provisional imperforate singles, colours and shades, plating, cancel-
lations and postal rates and routes.
219-226 Det militära svarsmärket 1929 - 2009
Sven-Åke Andersson, Trelleborg, S (nat)
Militära svarsmärken. Provtryck, nyanser och varianter på vackra bruks-
objekt.

SIDA 52 MALMEX 2018
227-231 Parstykker fra Union of South Africa 1910-1961
Steen Per Byrgesen, Frederiksberg, DK (nat)
Exponatet viser samtlige parstykker udgivet i perioden samt et stort antal
varianter, essays mm.
232-239 Ringtyp - nyanser och färgstyrkor
Christer Karlsson, Lindesberg, S (nat)
Exponatet visar den breda variation av olika färger och färgnyanser samt
synliggör förändringen av färgstyrkan genom varje nyans.
240-243 Weimarrepubliken, fra inflationens afslutning 1.12 1923 -
3. riges begyndelse
Gunnar Knudsen, Bjæverskov, DK (nat)
Eksponatet viser Weimarrepublikens frimærker fra 1923 - 1933 samt for-
sendelser og hæftesammentryk og en del skibsstempler og farvenuancer.
244-247 Sveriges första porträttfrimärken - Oscar II, boktryck och
koppartryck 1885 - 1911
Tobias Rein, Stockholm, S (reg)
Ett exponat som innehåller provtryck, de utgivna märkena i nyanser
stämplade och ostämplade, försändelser, varianter samt exempel på in-
tressanta makuleringar

HELSAKER / POSTAL STATIONARY
248-250 Svenska brevkort
Sten Flinke, Stockholm, S (reg)
Svenska brevkort från 1872 och framåt.
251-256 Postal cards before GPU 1874
Lars-Olof Nilsson, Trelleborg, S (reg)
Exponatet syftar till att presentera och jämföra de första årens utgivning
av brevkort från olika länder där dubbelmonarkin Österrike-Ungern var
först med tre brevkort 1869. 27 andra länder gav efter hand ut liknande
eller helt annorlunda brevkort fram till GPU i Bern i september 1874.
257-261 The first formular cards
Lars-Olof Nilsson, Trelleborg, S (reg)
Exponatet syftar till att presentera och jämföra de första årens utgivning
av ”Formulärkort”, dvs brevkort utan påtryckt värdestämpel, från olika
länder, främst de gamla tyska staterna 1865 -1874, det Tyska Riket 1871-
1873, Luxemburg och Frankrike 1870-1874 och Chile 1871-1872.

MALMEX 2018 SIDA 53
262-269 Sveriges brevkort 1872 - 1921
Louise Lindblom, Bergen, N (nat)
Exponatet visar brevkort från den första utgåvan 1872 t o m utgåvorna
med värdestämpel Gustaf V i medaljong 1921. Enkla och dubbla brevkort
visas kronologiskt.
270-274 Danmark Postal Stationery 1913 - 27, Christian X right
profile
Gert Fredriksson, Rättvik, S (reg)
Exponatet visar de olika typer av helsaker som gavs ut under perioden.

AEROFILATELI / AEROPHILATELY
275-279 First United Kingdom Aerial post 1911 - the first sustained
Air mail service in the world
Bjørn Schøyen, Oslo, N (nat)
The exhibit intends to tell the story of the first UK Aerial post, starting
with a selection of essays and proofs of the special produced postal sta-
tionaries, the use of special postmarks and collecting points and then in a
chronlogical way showing the flights through postcards, envelopes, news-
papers and different flight documents carried on the flights.
280 Estlands första luftpost
Michael Siegumfeldt, Espergærde, DK (nat)
Samlingen viser luftpostforsendelser fra Estland i perioden 22.1 - 13.8
1920 samt Estlands første luftpostfrimærke.

MOTIVFILATELI / THEMATIC PHILATELY
281-288 Drawing the world - A story of Cartography
Søren Juhl Hansen, Roskilde, DK (nat)
The origin of our universe and Earth are the fixed starting points of the
story. And the story will enlighten the concepts of Cartography, before
it will wind the fascinating tale of the Mapmakers and their magnificent
ships exploring and charting the world.
289-294 The motorcycle, it´s history and different types of use
Nico F Helling, Vinkeveen, NL (nat)
Pictures of motorcycles often evoke nostalgic images, interspersed with
toughts of present day use and forms. An overview of the first the first
motorcycle up to today.
295-299 ”Uppsala är bäst” - eller åtminstone riktigt bra
Sten-Anders Smeds, Uppsala, S (nat)
En filatelistisk förklaring varför Uppsala är så bra/bäst?
SIDA 54 MALMEX 2018
300-304 Skibet:
Poul E Hansen, Gedser, DK (nat)
Årtusinders udvikling i menneskets tjeneste.
305-307 Literature as philatelic motif
Magnus Nilsson, Malmö, S (reg)
Exponatet visar hur litteratur (författare och litterära verk) använts som
motiv på filatelistiskt material (mestadels frimärken) genom tiderna.
308 Postbefordring med sporvogn
Peter Michaelsen, Herlev, DK (nat)
Eksponatet beskriver anvendelse af sporvogne i postens tjeneste. Når
sporvognerne nu kører, kan de tage post med til postkontorerne. Det kan
ske ved polacering af postkasser på sporvognerne og ved transport af
posttasker og postsække. I nogle byer anskaffede man specielle sporvogne
til transport af post.
309-316 Hans Christian Andersen, hans liv och digtning
Petter J Taraldsen, Kristiansand, N (nat)
Exponatet viser Hans Christian Andersens liv og digtning fra vugge til
grav.
317-321 En tur med den spårbundna stadstrafiken
Kalle Berg, Linköping, S (nat)
Syftet med exponatet är att med hjälp av filatelistiskt material och beskri-
vande text måla upp hur en tur med den spårbundna stadstrafiken kan
gestalta sig för en betraktare som följer med på resan.
322-326 The silent twilight hunters in Denmark
Erik Kolmos, Næstved, DK (nat)
Owls breding and seen in Denmark, their history and sometimes diffcult life.
327-331 In the wake of James Cook 1728-1779
Peter B. Andersen, Odense, DK (nat)
I eksponatet følger vi i Capt Cooks kølvand fra de tidlige år I England og
Nordamerika, og sammen med videnskabsmænd og malere følger vi med
på de 3 rejser for at observere Venuspassagen, finde det Sydlige kontinent
og Nordvestpassagen. På den sidste rejse opdages bl a Hawaii hvor Cook
mødte sin skæbne. Cook var en af tidernes største opdagelserejsende.
332-334 Alfred Nobel and the Swedish Nobel Prize winners
Cecilia Nilsson, Huddinge, S (reg)
Exponatet visar Alfred Nobels liv samt de svenska nobelpristagarna.

www.malmex2018.se
MALMEX 2018 SIDA 55
VYKORT / POSTCARDS
335-341 White Star line vs Cunard line
Einar Nagel, Lerum, S (nat)
En tävling mellan Englands två största och berömda Amerikarederier,
fram till deras första fartyg i deras gemensamma rederi.
342-346 Ned ad Odense å - fortalt på postkort
Palle Offersen, Odense, DK (nat)
Postkorteksponatet, der følger Odense å gennem Odense fra Dalum i syd
til udløbet i Odense fjord. Der vises åens liv og de restauranter, butikker,
virksomheder, institutioner og øvrige aktiviteter, der er knyttet til åen og
ikke mindst de mange broer der krydser åen.
347-352 Livet i Skanör med Falsterbo som självständiga städer - sett
genom vykort
Bertil Ljungh, Limhamn, S (reg)
Syftet är att teckna en bild av utvecklingen under sent 1800-tal samt 1900-
tal innan städerna kom att uppgå i en storkommun. Jag vill beskriva en del
av det som hände under denna tidsperiod.
353-356 Tennismodet genom tiderna
Gunnar Dahlvig, Laholm, S (nat)
Visar hur klädmodet inom tennissporten utvecklats sedan lawntennisen
”uppfinnande” 1874.
357-358 Kampen för kvinnlig rösträtt
Tomas Karlsson, Bromma, S (reg)
Exponatet handlar om kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Kampen
började på allvar 1902 och målet - allmän och lika rösträtt - uppnåddes
1921.
359-364 Postkort fra Nivå og Niverød
Johnny Barth, Nivå, DK (nat)
Eksponatet viser postkort fra de to landsbyer Nivå og Niverød, som fra
1970-erne er smeltet sammen til et byområde.
365-369 Baltiska utställningen 1914
Magnus Gartrup, Trelleborg, S (reg)
En vykortssamling över Baltiska utställningen och Baltiska spelen 1914.
370-374 En resa till Lund 1907
Sven-Göran Larsson, Svalöv, S (nat)
Berättad av Karl Holmér för Anna Palin via vykort.
375-378 Småländska Anderstorp med Gyllenfors 1900 - 1965.
Stig-Arne Svensson, Gnosjö, S (nat)
Exponatets syfte är att dokumentera och visa hur samhället Anderstorp
med bruksorten Gyllenfors utvecklas under en 65-års period.

SIDA 56 MALMEX 2018
379-380 Änglarna från Göteborg
Kent Jiresjö, Onsala, S (reg)
Från kvarterslag till ett av de bästa lagen i Europa.

UNGDOMSFILATELI B 16-18 ÅR/ YOUTH PHILATELY B
381-385 Swedish coil stamps 1920 - 1936
Oscar Stommendal, Trollhättan, S (nat)
Exponatets syfte är att visa ostämplade Bandmärken i olika nyanser, pap-
perssorter och vattenmärken samt olika användningsområden på försän-
delser

UNGDOMSFILATELI A-15 ÅR/ YOUTH PHILATELY A
386-387 Svenska Bandmärken 1920 - 1936
Victor Stommendal, Trollhättan, S (nat)
Syftet är att visa ostämplade Bandmärken i olika nyanser, papperssorter
och vattenmärken samt olika användningsområden på försändelser.
388-391 Flags of the world
Kristoffer Barkenfelt, Skara, S (nat)
Visa några av alla världens länder och internationellt erkända organisa-
tioners flaggor.
392 Katter
Jonatan Barkenfelt, Skara, S (nat)
393-394 Mode
Chantelle Kalninsh, Skara, S (nat)
Klädmodet genom seklerna.
395-396 Fotboll
Felicia Nordlund, Skara, S (nat)
Fotbollsspelets historia, ursprung och spelarnas roller.
397 Hundar
Neo Staf, Skara, S (nat)
Om olika hundraser och relationen till människan.
398-399 Vinter-OS
Tobias Staf, Skara, S (nat)
Vinter-OS historia, idéer och olika vintersporter.
400-401 Antons fordon
Anton Sylvan, Kungsbacka, S (nat)
I luften och på vattnet.

MALMEX 2018 SIDA 57
OPEN / OPEN CLASS
402-408 Saken är Oscar
Hans Gunnar Eklöf, Landsbro, S (nat)
En huvudlös samling om en kung.
409-413 ”Spola kröken”
Mats Söderberg, Täby, S (nat)
Exponatet beskriver olika aspekter på arbetet mot alkoholberoende, dock
främst i Sverige, allt från C M Bellmans tid till våra dagar.
414-419 Mestergravören Cseslaw Slania
Finn Strøiman, Birkerød, DK (nat)
Præsentation af Cseslaw Slania og nogle af hans arbejder- postale og ikke-
postale.
420-423 Tre generationer jurister under fem kungar
Jan Dahlström, Kristianstad, S (nat)
Gamla dokument berättar om tre generationer som levde mellan 1707
och 1936.
424-425 An English Rhyme on Drink and Age told by Stamps
Ann-Mari Fåhraeus, Horn, S (reg)
En skämtsam vers på engelska, där djurvärldens nyktra liv ställs mot män-
niskors dryckenskap, illustreras med filatelistiskt och annat material.
426-430 Min revansch på VM i fotboll 1958
Per Bunnstad, Skillingaryd, S (reg)
1958 arrangerade Sverige VM i fotboll. Min bror fick åka upp till finalen i
Stockholm medan jag gråtande fick stanna hemma.
431-436 History of writing
Kalman Papp, Osby, S (nat)
Att ge det talade språket en skriftlig form. Hur och när löstes denna utma-
ning? Hur har olika alfabet uppkommit? Även skrivmaterial och skrivred-
skap behandlas.
437-439 Ancient Egypt
Kalman Papp, Osby, S (reg)
Gamla Egypten, från ca 3100 f Kr - 30 f Kr. Den märkliga civilisation som
uppstod längs Nilen, dess kungar, drottningar och monumentala byggna-
der, gudavärlden, hieroglyfskriften men även vardagslivet
440-444 Ystad - Eslöf 1865-1981. Post- och järnvägshistoria
Christer Mårtensson, Veberöd, S (reg)
Järnvägshistoria från det privata bolaget och dess start genom SJ-tiden
fram till nedläggning samt posthistoria framförallt från den tiden statio-
nerna var förenade.

SIDA 58 MALMEX 2018
445-449 The importance of lace
Margareta von Bahr, Trollhättan, S (reg)
Exponatet beskriver spetsens historia och hur den påverkat individer och
nationer kulturellt, socialt och ekonomiskt från medeltiden fram till i dag.
450-453 Dag Hammarskjöld under 100 år (1905 - 2005)
Joel Yrlid, Borås, S (reg)
Dag Hammarskjölds liv fram till hans död 1961. Hur man har hedrat hans
minne med bland annat frimärksutgivning.

POSTHISTORIA / POSTAL HISTORY
454-461 Swedish unstamped mail to foreign countries (from the
middle of 18th century to UPU)
Gunnar Nilsson, Torslanda, S (nat)
The exhibit shows the development of postal rates and routes of stamp-
less mail to foreign countries during 125 years.
462-469 Sweden & Great Britain: mail connections till UPU
Wayne Donaldson, Wahroonga, AUS (nat)
This exhibit shows the evolution of letter mail between these nations. The
postal and accountancymarks on covers are used to explain the many mail
routes.
470-472 Hur järnvägen Malmö - Simrishamn med bibana påverkade
posthistorien
Hans Uno Hansson, Kungsbacka, S (reg)
Detta exponat visar hur tillkomsten av järnvägen ledde till förändrade
postvägar och i många fall nya, flyttade eller nerlagda postanstalter. För-
ändringar skedde även i samband med järnvägens nedläggning och i vissa
fall p g a omorganisationer inom Posten.
473-475 Fredericias poststempler 1845 - 1930
Hans H Blom, Bergen, N (reg)
Viser håndstempelene brukt i Fredericia 1845 - 1930.
476-483 Svenska postlinjer 1830 - 1879, från snällpost till snälltåg,
blandade tåg och strålstämplar
”Defass” (pseudonym) (nat)
Snällpost, diligenspost, ångbåtspost, kärrpost, kronopost, gångpost samt
järnvägspost.
484-491 Svensk posthistoria 1892 - 1912
Per Gustafson, Uppsala, S (nat)
Svensk posthistoria från tiden runt sekelskiftet 1900 med tonvikt på pos-
tala tjänster ochavgifter och på de postala regler som gällde för olika för-
sändelseslag.
MALMEX 2018 SIDA 59
492-497 Den tyska inflationen på 1920-talet: frankostämplar
Stig Asklund, Stockholm, S (nat)
Med hjälp av tyska postverkets frankostämplar beskrivs de 22 portope-
rioderna under tiden maj 1920 - december 1923, samt utvecklingen av de
olika frankostämpeltyperna.
498-505 Swedish Printed Matters 1855 - 1921
Klaus Michtner, Wien, A (nat)
Domestic as well abroad field is represented very well, domestic almost
complete and foreign with all the big items p.e. 14 öre (5+9) to 6 of 7 pos-
sible countries and appr. 75 % of the pre UPU items.
506-513 Austria-Hungary - Sweden-Norway The mail traffic Prepila
1682 - 1918
Klaus Michtner, Wien, A (reg)
The exhibit shows - in both ways - items of this huge field to demonstrate
in Prephila and stamp times as many issues, rates, combinations, routes
and postal services as possible.
514-517 Tyske frimerker med danske stempler
Niels Molander, København, DK (nat)
Tyske frimærker med danske stempler er opstået ved, at breve er afleveret
udenom det tyske postvesen og direkte til et skib til Danmark.
518-525 Madeira postal history 1796 - 1945
Björn Jonasson, Hestra, S (nat)
Exhibit shows before and after stamp time, postage periods and rates,
mailing, labeling, mail routes and stamps.
526-533 Skeppspost 1824 - 1950
Björn Jonasson, Hestra, S (reg)
Sjöpost, sjöfart, frakt, rederi, post till och från sjömän. Till och från Göte-
borg. Brev behandlade i övriga världen, frimärken med skeppsstämplar.
534-537 Postkonventionerna mellan Sverige och Frankrike 1855 - 1875
Rikard Azelius, Lund, S (reg)
Exponatet visar brev från både Sverige och Frankrike som befordrats en-
ligt bestämmelserna i postkonventionerna. Det omfattar betalda, obetal-
da och delvis betalda brev.
538-545 ”Carte Postale” - The postcard as mean of communication
over time, from Sweden to abroad during the first period
1872 - 1939
Staffan Ferdén, Märsta, S (nat)
The exhibit shows the great development that took place during the post-
cards first 68 years, from its pioneer years, through its introduction by
GPU/UPU on July 1 1875.

SIDA 60 MALMEX 2018
546-551 Malmö - stämplar och postal dokumentation 1819 - ca 1960
Leif Jönsson, Malmö, S (reg)
Exponatet visar olika stämplar använda i Malmö samt järnvägs- och
skeppspost med anknytning till Malmö.
552-555 German inflation: Mail abroad 1920 – 1923
Hans von Euler, Danderyd, S (reg)
Illustration av hur portotaxorna för utrikes post utvecklades under den
tyska inflationsperioden 1920-1923.
556-562 Finska stämplar på svenska frimärken och försändelser
Kjell Eriksson, Stockholm, S (reg)
Samlingen omfattar frimärken och försändelser, vilka enbart försetts
med finska stämplar och bläckmakuleringar. Brev och kort kunde under
1800-talet och långt in på 1900-talet postas direkt på Finlandsbåtarna i
Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Umeå.
563 Sverige ”Retour, Retur, Obeställbart”
Arne O. Olsson, Stockholm, S (reg)
Sverige returförsändelser 1855 - 1918
564-568 Flygtningepost i Danmark 1945-1949
Andreas Striib, Viby J, DK (nat)
Formålet er at give billeder av flygtningenes situation gennem deres
postale kontakter med omverdenen, at dokumentere flygtningepostens
censur- og lejrstempler på en variation af post fra et bredt udsnit af danske
flygtningelejre og - myndigheder.
569-573 The Postal History of the Postcard in Sweden 1872 - 1911
Tomas Karlsson, Bromma, S (nat)
Exponatet handlar om brevkortet som postal tjänst i Sverige från starten
1872 fram till 1911.
574-578 Karavel bogtryck - anvendelse og portosatser 1927 - 1933
Palle Offersen, Odense, DK (nat)
Posthistorisk eksponat der beskriver en frimærkeseries mangsidige an-
vendelse. Serien udkom på det eneste tidspunkt, hvor der kom en generel
portonedsættelse i Danmark. Eksponatet indeholder flere meget usæd-
vanlige forsendelser til ind- og udland. Endvidere er der flere eksempler
på mærkenas anvendelse til ikke postale formål.
579-583 Stämplar från Enköpings kommun
Bengt-Göran Österdahl, Örsundsbro, S (nat)
Samlingen är en hembygdssamling som omfattar stämplar t o m Nst 58 på
olika typer av försändelser, klipp och frimärken från postkontor i nuvaran-
de Enköpings kommun. Första och sista kända avstämplingar finns med.
Ångbåts- och järnvägsstämplar till och från orter i kommunen ingår.

MALMEX 2018 SIDA 61
584-588 Falkenbergs posthistoria i äldre tider
Roland Andersson, Falkenberg, S (nat)
Postala försändelser och brev från 1699 - 1948, från och till eller transit-
stämplat i Falkenberg.
589 Manuscript cancels in the Cote-of-Arms issues of Bosnia &
Herzegovina (1879-1900)
Arne Sv. Toklum, Bergen, N (reg)
Exponatet visar den stora mångfalden av handmakuleringar som gjordes
på små och stora postkontor, speciellt längs järnvägslinjer, på de fyra för-
sta utgåvorna av de österrikisk-ungerska vapenmärkena samt på ett antal
helsaker.
590-597 Tidiga svenska poststämplar 1686-1830
Sven-Börje Ewers, Lund, S (nat)
Exponatet visar de olika datumlösa stämplarna från F- och B-stämplar till
rakstämplarna där de flesta postkontoren är representerade. Stämplarna
visas på olika typer av brev såsom betalda brev, fribrev, rekommenderade
brev och brev till utlandet.
598-605 Postal history of Eritrea, Italian and British period
Anders Rodén, Umeå, S (reg)
The postal history of Eritrea is closely following the political and military
development of the territory.
606-613 Posten och postvägar i Uppland
Giselher Naglitsch, Märsta, S (nat)
Exponatet illustrerar postanstalternas och postvägarnas inrättande och
förändring i Uppland från allmänna postens inrättande till sent 1800-tal.
614 Post-Philately
Giselher Naglitsch, Märsta, S (reg)
Exponatet beskriver vad som hände när posten datoriserade kassatjäns-
ten och det blev möjligt att betala olika tjänster utan frimärken.
615-619 Cancellations of the Swedish Skilling Banco stamps 1855 - 1858
Göran Persson, Östhammar, S (reg)
Exponatet visar ett urval av de ovanligare stämplarna från Skilling Banco-
perioden.
620-624 Lund Postal history to 1935
Steve Lund, St Paul, MN, USA (nat)
Crown post, postal markings and routes. Domestic and foreign use of let-
ters, postal cards, newspapers, parcels and printed matter.

www.malmex2018.se
SIDA 62 MALMEX 2018
625-629 Stempel og posthistorie kring postkupéekspedisjonerne
på Södra Stambanan
Audun Hanstvedt, Bergen, N (nat)
Eksponatet tek före seg seninger og stempel med anknyting til postkupé-
ekspedisjonane på Södra stambanan. Det er lagt serlig vekt på PKXP nr 2
og sendingar til og fra utlandet.
630-632 Ryska frimärken använda i Finland
Sven Lindell, Uppsala, S (reg)
Exponatet visar förryskningen av den finska posten. Finska statsvapnet
med lejon förbjöds på post. Endast ryska frimärken blev obligatoriskt.
633 Reduceret porto fra Tyskland til Danmark 1.8 1865 - 31.3 1879
Jørgen Kluge
Eksponatet viser forsendelser fra Schlesvig-Holstein, Norddeutscher Post-
bezirk og Tyske rige til Danmark fra 1 august 1865 til 31 marts 1879.

LITTERATUR / PHILATELIC LITERATURE
701 Facit Postal IX
Facit Förlags AB
Katalog över svenska makuleringsstämplar och posthistoria.
702 Facit Sverige 2017
Facit Förlags AB
En förenklad katalog över Sveriges frimärken. Innehåller också Sveriges
Privata Lokalposter alla perioder, officiella maximikort, info om märken
för frimärksgods samt höstsols brevmärken.
703 Facit Special Classic 2018
Facit Förlags AB
Specialkatalog över de nordiska ländernas frimärken fram till 1951.
704 Facit Norden 2019
Facit Förlags AB
Specialkatalog över de nordiska ländernas frimärken från 1951 till de se-
naste utgåvorna. Innehåller en förenklad del över de nordiska utgåvorna
fram till 1951.
705 Tyske stater og deres frimærkeudgaver
Jørgen Kluge & Hans Rosenfelt
706 Det tyske kejserrig og Weimarrepublikken og deres frimærke
udgaver
Jørgen Kluge

MALMEX 2018 SIDA 63
707 Postryttaren
Postmusei vänner
Årsbok för Postmusei vänner 2018 årgång 68. Innehåller förutom årsbe-
rättelse ett antal trevliga artiklar, bl a en om VM i fotboll 1958.
708 PHT, Posthistorisk tidskrift
Otto Kjærgaard
Klubblad for Dansk Posthistorisk selskab. Udkommer 4 gange årligt.
709 Motivsamlaren 2017
Svenska Motivsamlare, SMS
Motivsamlarnas tidskrift.
710 Häftessamlarna årg 2016 - 17
Riksföreningen Häftessamlarna, Lars Nordberg
Häftessamlaren är en medlemstidning som ges ut 4 gånger per år. Den
innehåller artiklar om häften, block och souvenirark.
711 Hemsidan www.häftessamlarna.se
Riksföreningen Häftessamlarna, Lars Nordberg
Hemsidan www.häftessamlarna.se dokumenterar samtliga svenska häf-
ten, block och souvenirark. Medlemmar kan kommentera vilket gör att
den alltid är aktuell.
712 Aktuellt om Posthistoria, SSPD
Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation, SSPD
Medlemsskrift omfattande 80 sidor för SSPD som utkommer vartannat år.
713 Posthistoriska notiser, SSPD
Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation, SSPD
SSPD:s medlemsskrift som utkommer 4 gånger/år med kortare artiklar
om svensk postal dokumentation.
714 Familjeliv hos den legendariske Sölvesborgsfotografen
J.A. Nilson, Västra Blekinge vykortsklubb
Fotograf i nästan sex decennier, 1896 - 1954. Ett femtiotal av hans bilder
blev vykort, genom bilderna ser vi en resa i ett framgångsrikt borgerligt
familjeliv i en småstadsmiljö som idag är borta.
715 Hembygdsfilatelisten årg 2017
Riksföreningen för Hembygdsfilateli
Tidskrift för hembygdsfilateli.

Utställare berättar om sina exponat
Under utställningsdagarna kommer ett stort antal utställare att visa och berätta om
sina exponat. Samling sker vid utställarens första ram. Vid informationen i entrén
kommer ett schema att finnas med tider, ramnummer och utställare.

SIDA 64 MALMEX 2018
o n line b
s y i dd
E a K ief
er -A
u ktio
n shau
s L

t
u x-A

ion
-
uktio

C hrist
nshau

- B r i e
s Oskar

fmark
e n
Hörrle - Auktionshaus Thomas Fischer* - A

- C h

e
ristian Arbeiter Auktionen - Chr

l i a Llach, S.L. - Filatelia Samm
istian
uktion

E . G
shau

eigle
*
s Ulr

- Col
ich F

o
elzm
ann
-A
ukt
ion
sha
s u k Fi l at n
au e A A G* - arines ial us

in
sh o n F i la t e S .r.l. - St a Ve
tion r ryst A s te - F o rste
mp
C
us
ke
Auk C he r a rio ' A s t e - InterAsia Auktionen - Jam r P
om ns
r d p
o -
i ch- l i - Fe
n t e Casa es Be
ndon HIL
A an
y
*-
C en pp l Po *-J T ELI -C
m E - I e E

Au
n- s nshaus Fl e m m i n g - M a yfa i r a o
Fir n-P
n&

ion i o P -F rb

kti
io c t u k t h i l a r i

g
a u a t
e&
t u hes A t el i c
an

lB nc ts

on
uk il A s c A a o
rm

A h i u c

sh
n rp urg ctio h- is
ier
oh

e nb

au
Ibe Fe

Br
ke ns Jen
ck l
n

ar -M ld
rM

i ef
ches Büro - PPH Asbit Sp. z o.o

sW
n-
on

ne
Me elistis erk

ma
m tio s&
ga

p

hilat . - Pu

eis
n- urp
a

m
uk

rke
Ch
Ed

f

ne er P gac Kl

an

er
rie

lA o m h h il ü

n
i e a
rB
us

-

a

-B
Ru ms e y - Sc h ulz Al exande vA

-G
kt tsd -M

-C
lie

r u
sha

e

u
e

o l e

adi
k

ärt
y

tte
mm

P
a

A hu r Au
é

tio

o
d- ir
ich

- Sc
t

ic

rin
ns

rm
ila
tion

ne
ktio

sch
on
ha

M

lls* n sh ha

an

phi
r
h

ko
el

jnm us

eB
P

Ch
we
en

er
Auk

lat

au

n-
Ri i PH ILATELY - Va

Fr a
- Vaccar

la A
es

gg

am -R
s

s-

ri

rief
i
i

n Die
Ph

tions

Jo h

sto
-E
r

g -S
ne

nk
ler -

- Ce

c t Sc

ukt
e

mar
u n
r
Ho

eA
hw

ph
g

nB
A

ap
in
n

i

-V
yf a

rl a lic
e
Wap

ei l

ien

ion
p
ate
e

ion

uk
-

Au k

ken
ull
Ma
s

elv

na

Sw
hil
ion
Hou

t io
ar
Ve

fil
t

- Co
lP

St
zeg

itz
Auk
tian

ze

tion
Au
t

Gmb
*-

n-
sa
Auk

Z

am
e
nb
er
B
ost
n

rla
io n

rinp
-S
Chris

o

shau
Mi s
n

p
ac

nd
kt
i

P

H-B
r

m
Auct

niv

Auc
uk t
e

hA
io
BK
s-

hila V
East

a

k i ni
-R
-U

ne
Hod

s-G
u

-S
shaus

al A

uk

tion

adisch
n-
a

are
s

ek

s&
h
p

-

t io
en
io n s

eiling
We
ran
m

-

eorg
c
n

s
i

Pap
n
o
burg - Auktions s H.D. Rauch - Auktion

r

nZ

Nepr
ti on
darsta

- JSM
Histo

lt P
ktione

s Ju
i

es Aukti
n Aukt

Aukt

er

en - Cor
üri

Bühler
hil a
a
Auk

yakhin
m

- Rari

-
ch -
lic Auktionen Ltd. - Ce

A
g d u n um P h i l a t e l i e - M A R
uktion - Heuberger Au

er Oderma tt* - Postiljonen

o

-

u
e

urger Co ins Auction - Th

onshaus - Berliner Auktionshaus Schleg
Wohl

k
l li - Sch ä r AG - R umsey
k

tions - Karl Pfankuch & Co -

- Gert Müller Auktion - Göt
r

tan Briefma ken - Rauhut & Kru
Sk a n fi l ' s

trie Specialized Auktion - D&T In
a

A u k t i o n - D a v id M o r r i s o n * - M
m

feil Stamp Auctions - WO
e r B ri e f

M o ld en ha uer
hau

n

r
D res d
e

A
-
a t

*

r
l

H

e

u
i

eutob
h

ö
g

L
b

lexand
P

R
n
m

-
i
h

Au
t

n

-
öwen G

t
s

z
e
n - He

T
le
i

K
Cavend

PA *

I
k t ion

ctio n
-

n
e
osta
ies Ham

a il A

t
ps

ll

.
e
sche

A
tam

ün z e

her &

ternat
-
o

u
L

uktio
u sm

re P


i

- So
A
t
i

k
e

iv S

el - Bi
l
-

s
n Au
r
Galler

rt t

n&
- Ra
i

ld '
n-D

toi
t
t

l

Ro

nsha

ional
a
a

Av

er
em
l
Cas

pp o

i

His
-P

gers
u ss
a

R

elefe
el

yL
be
e

m

ar i t
-T

us -
tion

n

- Li

rg
n

AB -
-

et
ell

l ac
ktio

is c

&F
e
s

Auk
äte

lder
m

*
on
e

H

he
Auk

IJA h
ue

Gui
i

ou

u
Ca l l

kti

sA
u

-

-S

nS

Dav
ch
ER

tio
s iq
A

ler

-R

Auk
uk
Au

ll
MP
o

s
-

m

ho
er

e
ne
t io
h

la s
-

Au
n

r
m

id
lie STA
ö

ns h
h

m
en
ione

t
ix

p

n-
er
K

i
C
c

kt
té n- a us

o
en

oJ
-M

F
s
n

ich

St a

n*
ila ti one
br e

io
Fi

- Zuri

e ld
K
o

ho ns
t

alil
Ph ch As i a - S t a d e A u k

el l
i

mp
k

yn
d

inr
ukt

ha
m

- Bo
-P
Au

r

ma
t

eh
a

-P
tk
me
Ti

Sho us
He

. o.
inh
A

om
u

h
er
Le

p*

nS
- Ro

ehm
-R
s

d.o

ila
s-
ule

pa
n

e

- - Sp ob Au
UG*
the

.R

tin
ria
au

.A.
us k L o nd in ert ni
o

M e di e n

enp
kt
ilad et
r

h
-B

o-
ha on -
A

D

Roidl A. on
i
s

- Ph &

-
on ns S ie
s-

hil
en H.
.-

Da
AB
.

kti ti o hin a g el
.r.o

ich

R.

a*
d

uk il a C A u kt Ph -K

vid
Au
t
nL

s

ion Ga
l ler ie s - Peter Harlos - Ph
er

H

A i l ea oh ar

-
ge r
,

nn
it on

Bri
.D l er me
M
i

-N
k

Dr ma in
t

or
L ei n

efm
o rd Au r-
ly l E

uk

*- ic k
r is
- p hil kt i Ha
e A au s on
ark
-H es a e. K one
rg

iat da on s h . - pa s ers d
ion tbuy .net - Laser Invest Aukti
A

n- -D en
ukt oc ur be
-

K up ei d
*

s -B
Fic
A s er sm ck
e

ken &A ffi er Au ke
fmar yan ola
im ktio i t Ph rt
sc he Brie o B Ja Br
Br
ie f n- i l a t e l ie -
HBA Hans ea t i
reen
R
ila
- dro ief ma Har A u c ti o n s -
- Do rph an ma rk e mer
eu m aa Alej rke nA s Int
ernat
th S a-
- Doro nha
us hil
nH ukt ional -
Die Schatztruhe ix P
elv ion Harmers SA -
arke -A
etia - DB
riefm - Br A De
u-B Phi
lea iefm utsc h
h a n d e l Dessa B ark e B rief
m a r k e n AG -
Briefmarken ns -
A en L
ctio enz
s Au - Brie
bacu fmark
a* - A
* Shops at Ph
P il
ilasearc
rch.com
en U w
AK Phil e von Pob
A. Karamitsos - A locki* -

Click and take a pick

www.philasearch.com
MALMEX 2018 SIDA 65
www.numissearch.com www.antiquessearch.com
ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER UTSTÄLLARE
MED RAMNUMMER
A G
Ahrberg, Lars 816-819 Gartrup, Magnus 365-369
Andersen, Peter B 327-331 Gustafson, Per 484-491
Andersson, Roland 584-588 Göransson, Bo 179
Andersson, Sven-Åke 219-226 H
Asklund, Stig 492-497 Haagen, Lars 170-175
Azelius, Rikard 534-537 Hansen, Niels Kristian 109-113
B Hansen, Poul E 300-304
Barkenfelt, Jonatan 392 Hansson, Hans Uno 470-472
Barkenfelt, Kristoffer 388-391 Hansson,Hans-Uno 820-824
Barth, Johnny 359-364 Hanstvedt, Audun 625-629
Bengtsson, Staffan 151 Hederstierna, Claes 160
Berg, Jan 105-108b Helling, Nico F 289-294
Berg, Kalle 317-321 Hultgren, Lennart 146-150
Blom, Hans H 473-475 Häftessamlarna 710
Bodin, Richard 001-008 Häftessamlarna 711
Bunnstad, Per 426-430 I
Byrgesen, Steen Per 227-231 Ingers, Mats 124-131
D J
Dahlstrand, Gunnar 132-137 Jensen, Jørgen 188-192
Dahlström, Jan 420-423 Jiresjö, Kent 379-380
Dahlvig, Gunnar 353-356 Jonasson, Björn 518-525
”Defass” (pseudonym) 476-483 Jonasson, Björn 526-533
Donaldson, Wayne 462-469 Juhl Hansen, Søren 281-288
Douglas, Gustaf 101-104 Jönsson, Leif 546-551
E K
Ekberg, Lars 161-168 Kalninsh, Chantelle 393-394
Eklöf, Hans Gunnar 402-408 Karlsson, Christer 232-239
Eriksson, Kjell 556-562 Karlsson, Tomas 357-358
Ewers, Sven-Börje 590-597 Karlsson, Tomas 569-573
F Kjærgaard, Otto 708
Facit Förlags AB 701 Kluge, Jørgen 706
Facit Förlags AB 702 Kluge, Jørgen 633
Facit Förlags AB 703 Kluge, Jørgen &
Facit Förlags AB 704 Rosenfelt, Hans 705
Falck-Christensen, Egon 201-205 Knudsen, Gunnar 240-243
Ferdén, Staffan 538-545 Kolmos, Erik 322-326
Flinke, Sten 248-250
Fredriksson, Gert 270-274
Fåhraeus, Ann-Mari 424-425
SIDA 66 MALMEX 2018
L Riksföreningen för
Larsson, Sven-Göran 370-374 Hembygdsfilateli 715
Lindblom, Louise 262-269 Ringströms museum
Lindell, Sven 630-632 för filateli 811-815
Ljungh, Bertil 347-352 Rodén, Anders 598-605
Ljungh, Jan-Olof 009-016 Rosenfelt, Hans &
Lund, Steve 620-624 Kluge, Jørgen 705
M S
Malm, Torben 017-024 Sandberg, Hans Peter 206-213
Michaelsen, Peter 308 Schøyen, Bjørn 275-279
Michtner, Klaus 498-505 Siegumfeldt, Michael 280
Michtner, Klaus 506-513 Skenhall, Valter 114-118
Mikkelsen,Troels Mathias 180-187 Skenhall, Valter 176-178
Molander, Niels 514-517 Smeds, Sten-Anders 295-299
Mårtensson, Christer 440-444 SSPD 712
Møller, Klaus 214-218 SSPD 713
N Staf, Neo 397
Nagel, Einar 335-341 Staf, Tobias 398-399
Naglitsch, Giselher 606-613 Stavenow, Lars 825-831
Naglitsch, Giselher 614 Stommendal, Oscar 381-385
Nielsen, Poul M 193-200 Stommendal, Peter 152-159
Nilsson, Cecilia 332-334 Stommendal, Victor 386-387
Nilsson, Gunnar 454-461 Striib, Andreas 564-568
Nilsson, Lars-Olof 251-256 Strøiman, Finn 414-419
Nilsson, Lars-Olof 257-261 Svelmøe Hansen, Henrik 138-145
Nilsson, Magnus 305-307 Svenska Motivsamlare, SMS 709
Nordlund, Felicia 395-396 Svensson, Stig-Arne 375-378
O Sylvan, Anton 400-401
Offersen, Palle 342-346 Söderberg, Mats 409-413
Offersen, Palle 574-578 T
Olason, Anders 025-032 Taraldsen, Petter J 309-316
Olofsson, Sten-Sture 169 Toklum, Arne Sv. 119-123
Olson, Ross 033-040 Toklum, Arne Sv. 589
Olsson, Arne O. 563 W,V
P Wittsten, Peter 801-802
Papp, Kalman 431-436 von Bahr, Margareta 445-449
Papp, Kalman 437-439 von Euler, Hans 552-555
Persson, Göran 041-048 Västra Blekinge vykortsklubb 714
Persson, Göran 615-619 Y
Postmusei vänner 707 Ydell, Fredrik 803-810
R Yrlid, Joel 450-453
Rasmussen, Ib Krarup 049-056 Ö
Rein, Tobias 244-247 Österdahl, Bengt-Göran 579-583

MALMEX 2018 SIDA 67
MALMEX 2018 - JURY

Juryordförande Jurysekreterare
Fredrik Ydell Peter Nordin
Malmö Säffle

Internationell Nationell juryman
juryman (FIP)

Jurymedlem Jurymedlem
Roland Nordberg Erik Hamberg
Falun Uppsala
Internationell
juryman (FEPA) Internationell
juryman (FIP)

Jurymedlem Jurymedlem
Åke Rietz Bengt Bengtsson
Stockholm Varberg
Nationell juryman Internationell
juryman (FIP)

Jurymedlem Jurymedlem
Jørgen Jørgensen Ebbe Eldrup
Danmark Danmark

Internationell Internationell
juryman (FIP) juryman (FIP)

Juryelev
Andreas Tärnholm
Gällö

Regional juryman
Juryelev nationellt

SIDA 68 MALMEX 2018
Samla frimärken är en av
världens största hobbys.

Har du inte samlat frimärken
tidigare är det dags att börja.

Man kan lära sig massor av frimärken,
när man sätter igång att kolla dem noga
och läsa om motivet med mera.

Det är inte bara roligt,
utan du upptäcker mycket mera.

På www.sfu.se kan du bli medlem i vårt
samlargäng som är mellan 6 och 25 år.

Om du anger koden "Malmex"
så får du något extra.

MALMEX 2018 SIDA 69
HUR BEDÖMS EXPONATEN VID UTSTÄLLNINGEN?

De utställda samlingarna bedöms av en jury som utsetts av Sveriges Filatelist-Förbund.
Juryns bedömning syftar till att poängsätta de utställda exponaten. Exponaten ställs ut
i olika klasser beroende på vilken typ det är. Här på Malmex 2018 finns följande olika
klasser:

Inbjuden klass
Exponat som bjudits in av utställningsledningen – dessa tävlar inte och bedöms inte av
juryn.

Mästarklassen
Till Mästarklassen hänförs exponat som erhållit tre guldmedaljer vid nationell utställning,
alternativt tre guldmedaljer/stora guldmedaljer vid nordiska, FEPA- eller FIP-utställning-
ar, under de tio kalenderår som föregår utställningsåret. Nationella och internationella
medaljer kan i detta avseende inte kombineras för kvalificering till mästarklassen. Endast
en guldmedalj/stor guldmedalj får räknas per kalenderår. Enramsexponat som uppfyller
dessa kvalificeringskrav kan också tävla i mästarklassen.

Vinnaren av Mästarklassen utses genom omröstning inför publik vid utställningens Pal-
marès. Varje jurymedlem avger öppet sina poäng där fem olika, enskilda exponat tilldelas
10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Tävlar färre än fem exponat i mästarklassen, utdelas inte de lägre
poängen. Vinnare i Mästarklassen är det exponat som erhållit sammanlagt flest poäng.
Vid lika poäng avgör juryordförandens poängfördelning.

Bedömningsklasser
Exponat som tävlar och som alltså bedöms av juryn. Här på Malmex 2018 har vi följande
klasser:

Traditionell Filateli Posthistoria Helsaker
Luftpostfilateli Motivfilateli Open
Vykort Ungdomsfilateli Litteratur

När juryn bedömer, studerar den exponaten efter ett fastställt bedömningssystem (reg-
lemente) som omfattar ett antal olika bedömningskriterier. Olika klasser har olika be-
dömningskriterier. Varje bedömningskriterium omfattas av en maximal poäng som kan
uppnås. Totalt fördelas alltid maximalt 100 poäng, oavsett vilken bedömningsklass det
gäller. För att övergripande förstå vad som bedöms av juryn, sammanfattar nedanstående
förklaring detta generellt för alla bedömningsklasser.

• Det ska finnas ett klart samband mellan titel, struktur (hur utställaren valt att utveckla
ämnet) och hur utställaren använt materialet. Nytänkande och kreativa idéer värderas
särskilt.
• Kunskap om ämnet förutsätter forskning som dokumenteras i kortfattade texter i anslut-
ning till objekten på bladen. Texterna ska innehålla för ämnet väsentlig information.
SIDA 70 MALMEX 2018
• Den högsta möjliga kvalitet på materialet som existerar för det valda ämnet bör visas.
Likaså bedömer juryn om materialet är sällsynt eller om exponatet mycket enkelt skulle
gå att duplicera avseende det visade materialet.
• Texten ska vara prydlig och smakfullt arrangerad. Exponatets helhetsintryck är viktigt
liksom att monteringen varieras.

Exponaten tävlar om medaljer och extra belöningar, så kallade specialpriser. Beroende på
hur många poäng exponatet uppnår, erhålls olika medaljvalör. Här vid Malmex 2018 är
medaljskalorna i nationell klass enligt följande:

Guld >90 Stor Vermeil 85-89
Vermeil 80-84 Stor Silver 75-79
Silver 70-74 Silverbrons 65-69
Brons 60-64 Deltagarbevis <59

Ungdomsexponat erhåller medaljer efter en lägre skala. I regional klass kan man som högst
erhålla Vermeil, även om man får fler än 84 poäng.

MALMEX 2018 SIDA 71
PRISER TILL JURYNS FÖRFOGANDE

Malmex 2018 Postiljonen Malmex 2018 Spink Grand Prix
Master Grand Prix

Specialpriser

Sveriges Danmarks Filatelist Sveriges
Filatelist-Förbund Forbund Frimärkshandlareförbund

Trelleborgs Malmö Filatelistförening Eslövs Frimärks- &
Filatelist Sällskap Vykortsklubb
SIDA 72 MALMEX 2018
Utmärkelser och priser
När man ställer ut på frimärks- och vykortsutställningar erlägger man avgifter till arran-
görerna och ramavgifter (ramhyra). Samtidigt får man väldigt mycket tillbaka, i synnerhet
när det gäller utvecklingen av det egna samlandet. Man får träffa juryn som bedömt ex-
ponatet och man får ofta också input av andra besökare.

Alla utställare får diplom och gravyr. Dessutom delas det ut specialpriser. Dessa tilldelas
utställare som visat speciella kunskaper, gjort speciell forskning eller annat som juryn
funnit skäl att speciellt uppmärksamma. Syftet är naturligtvis att stimulera utställaren till
vidare utveckling.

Lunds Filatelistförening Samlarföreningen
Vattenmärket

Ystads Filatelistförening Sjöbo Frimärks & SMS Stora Pris
Vykortsklubb

Vandringspris

PostNord
Open Trophy
Priset presenteras på Malmex 2018 Vykortsstjärnan
MALMEX 2018 SIDA 73
GRAVYR OCH DIPLOM
Alla utställare får en gravyr istället för
medalj.

Diplom
Öresundsbron, del av, i vy mot den konst-
gjorda ön Pepparholm och Danmark. Efter
mer än 100 års beslutsvånda, kunde en
bro mellan de båda länderna Sverige och
Danmark invigas under pingsthelgen år
2000.

Gravyr
Centralposthuset i Malmö, det nyligen
renoverade södra tornet.

Arkitekten bakom huset är Ferdinand
Boberg. Huset invigdes 1906.

Lars Sjööblom
Gravyr och Diplom utförda av Lars Sjööblom
efter förlagor av Christer Mårtensson.

Lars Sjööblom kan vara en av Sveriges mest
sedda konstnärer. Hans motiv har spridits
kors och tvärs över hela världen i nästan
fyra decennier.

Under sina 35 verksamma år har Lars
Sjööblom hunnit med att gravera om-
kring 500 stycken frimärken. Merparten
av alla de frimärken han framställt har
varit för Sveriges räkning, även om han
hunnit arbeta för 14 andra länder, däri-
bland USA och Irland.

Han har avbildat det mesta som går att av-
bilda men föredrar porträtt, djur och natur.

SIDA 74 MALMEX 2018
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN
Inbjudan till kurs i POSTHISTORIA
på Nationell nivå
”Bearbetning & materialval”

Söndagen 2 september kl. 12.00-14.45

MALMEX 2018
Malmömässan, Mässg. 6, Malmö

Denna kurs i Posthistoria på Nationell nivå är för utställare eller kommande utställare av
posthistoria och genomförs på den nationella utställningen MALMEX 2018. Kursen inriktar sig mot
Bearbetning med tillhörande materialval i posthistoriska klassen. Speciella utvalda exponat
tillsammans kommer att visa bra och olika exempel på ”hur man kan göra”. Det blir mycket praktiska
studier följt av diskussion och kursdeltagarnas eventuellt egna utställda exponat i posthistorisk klass
kan komma att diskuteras också, med hänseende till dess bearbetning och material val i mån av tid.

Syftet är att ge förståelse och kunskap för vad en jury tittar på och bedömer i
bedömningskriterierna Bearbetning och Kunskaper, men även hur man kan göra för att nå bra poäng i
dessa kriterium.

Genomförandet av kursen sker bland de utställda ramarna, på plats i utställningshallen, i en
grupp omfattande upp till 10 deltagare.

Kursen kommer att ledas av Richard Bodin, nordisk juryman med posthistoria som huvudklass,
mycket rutinerad utställare på högsta internationella nivå, kursledare för flera utställarkurser samt
Sveriges delegat i FIPs Posthistoriska kommission.

Anmälan skall ske skriftligen per e-post eller allmän post till undertecknad,
senast den 1 augusti 2018. Avgift: 300 SEK / deltagare.

Eftersom kursen är begränsad till 10 deltagare, tillämpas principen ”först till kvarn”. I anmälan vill
jag ha namn, adress, tel.nr och e-postadress, den senare till vilken mer information inför kursen
och om deltagarnas förberedelser kommer att skickas till efter anmälningstidens utgång. Ni som ej har
e-postadress kommer att kontaktas på annat sätt. Plats garanteras först efter betald anmälningsavgift.

Välkomna!

Richard Bodin Vitnäsv. 19, 14242 Skogås
E-post: fnpost@hotmail.com Tel: 0704 - 25 50 02

MALMEX 2018 SIDA 75
DELTAGANDE HANDLARE OCH POSTVERK M.FL.
Monter nr
1 PostNord Sverige, Danmark
www.postnord.com
2 Nordiska Postverken
Färöarna, Finland, Åland
3 Utställningsmontrar

4 Frimærkebutikken
info@fb-net.dk Danmark
5 Malmö Frimärkshandel
www.malmofrimarkshandel.se Sverige
6 Sveriges Filatelist-Förbund SFF
www.sff.nu Sverige
6 Danmarks Filatelist Forbund DFF
www.danfil.dk Danmark
7 Prismontrar
Här finns samtliga priser
8 Aspbäcks Vykort och Brev HB
www.antikhallarna.se Sverige
9 AB Philea
www.philea.se Sverige
10 Lotteri
Här säljer arrangörerna lotter
11 HF Frimärken Sverige
www.hffrimarken.se
12 Göta Frimärken AB
www.gotafrimarken.se Sverige
13 Aros Frimärken
www.arosfrimarken.se Sverige
14 East Europé Philatelics
www.east-europe-philatelics.com Holland
15 Mystamps.se
www.mystamps.se Sverige
16 Frank Banke Philatelists
www.fbanke.com Belgien
17 Brev & Kort Rolf Lek AB
rolf.lek@bredband.net Sverige

SIDA 76 MALMEX 2018
Monter nr
18 Brevspecialisten Göran Fredrikson
gfcovers@gfcovers.se Sverige
19 Fyns Frimærke Service
www.stamps.dk Danmark
20 Frimärks-Netto
www.frimarksnetto.se Sverige
20 SAFE Album AB
www.safealbum.se Sverige
21 Christies Stamps
fleisner@yahoo.com Danmark
22 Samlartorget Sverige AB
www.samlartorget.se Sverige
23 JF-stamps
www.jf-stamps.dk Danmark
24 Stockholmia 2019
www.stockholmia2019.se Sverige
25 Spink
www.spink.com Storbritannien
26 Postiljonen AB
www.postiljonen.com Sverige
27 Philasearch
www.philasearch.com Tyskland

www.malmex2018.se
MALMEX 2018 SIDA 77
newstamps.dk
– DFFs webshop!

Danmarks Filatelist Forbund har åbnet en webshop med salg af nye
frimærker og produkter fra Danmark og Sverige, frimærker udsolgt
fra PostNord, DFFs kilovarer og ikke mindst en større afdeling med
bøger og filatelistiske publikationer.
Sendes til billigste pris hos PostNord som brev eller pakke. Så vidt
muligt frankeres med frimærker og det tilstræbes at afstemple fri-
mærkerne filatelistisk.
I webshoppen betales med dankort eller kreditkort.

SIDA 78 MALMEX 2018
MALMEX HISTORIA

Namnet Malmex användes första gången 1979 och sedan ytterligare några gånger. Att
Malmex 2018 fick sitt namn är således ingen slump. De tidigare Malmex var mer inriktade
på försäljning av frimärken och där fanns ingen större utställning. Malmex 2018 är en
bilateral utställning och dessutom finns många handlare på plats.

MALMEX 2018 SIDA 79
Frimärks- & vykortsmässa i Svedala
Den 8–9 september 2018

Många handlare samt Postnord & Posten Åland
Fri entré och gratis parkering
Cafeteria

www.sufs.se/sis
SIDA 80 MALMEX 2018
NOTERINGAR / NOTES

MALMEX 2018 SIDA 81
År
et
sd
EU ans
Broar förenar RO ka
PA och
-u
tg sve
åv ns
våra länder a ka

STOREBÆLTSBROEN STOREBÆLTSBROEN

Exklu
s
Malm ivt set
ex20
18
DANMARK 27.00 DANMARK 27.00
LARS LAURSEN/BERTIL SKOV JØRGENSEN/E.C. POSTNORD 2018 LARS LAURSEN/BERTIL SKOV JØRGENSEN/E.C. POSTNORD 2018

100 %

STOREBÆLTSBROEN FOTO: JO SELSING

Bägge miniarken är
designade och
signerade av SVERIGE ÖRESUNDSBRON ÖRESUNDSBRON
SVERIGE
21 KR 21 KR
Bertil Skov
Jørgensen.

Pris: 117 kr.

LARS LAURSEN/BERTIL SKOV JØRGENSEN/E.C. POSTNORD 2018 LARS LAURSEN/BERTIL SKOV JØRGENSEN/E.C. POSTNORD 2018

ÖRESUNDSBRON
FOTO: FIE JOHANSEN

Gemensamt för brev och broar är att de förenar människor tvärs över landsgränser.

För att uppmärksamma årets EUROPA-utgåva presenterar PostNord ett exklusivt set med det danska
och svenska miniarket Europa – Broar.

Miniarken är signerade av Bertil Skov Jørgensen som designat de båda utgåvorna. Setet säljs i en
begränsad upplaga på 300 st. och endast på Malmex2018 i Malmö den 31 augusti – 2 september.
Du kan köpa dem med eller utan specialstämpel Malmex2018.

Köp svenska produkter i ebutik.postnord.se
Köp danska produkter i postnord.dk/netbutik

VISIDALEVERERAR.
82 400 % MALMEX 2018
For more information about our auctions,
or for a free valuation please contact:
Tel: +44 (0)20 7563 4000 | Email: concierge@spink.com
69 Southampton Row | Bloomsbury | London | WC1B 4ET

#SPINK_AUCTIONS
WWW.SPINK.COM
MALMEX 2018 SIDA 83
We’ll Meet Again

Postiljonen AB · Box 537 · SE-201 25 Malmö · Sweden
Tel. +46 40 25 88 50 · www.postiljonen.com · stampauctions@postiljonen.se
SIDA 84 MALMEX 2018

Related Interests