You are on page 1of 1

Evaluarea operaţiilor de tragere - împingere pe baza indicatorilor cheie – KIM-ÎT

Elaborată in baza metodei Key Indicators Method - Institutului Federal pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi Comitetul Landurilor pt Securitate şi Sănătate în Muncă V 09.2002
- ing. Bujor Adrian 1.2 © 2008

Locul de muncă/Activitatea:

Pasul I: Determinarea punctelor de evaluare a masei, corectitudinii poziţionării, vitezei, poziţiei corpului şi a condiţiilor de lucru
a. Masa ce trebuie GLISARE RULARE - transportoare industriale
deplasată (greutatea Sarcina rulată fără Carucioare cu doua Cărucior cu roţi de Cărucioare pe şine, Manipulatoare,
mijloace ajutatoare roti, roabă ghidare mobile, cu roţi fixe, mese cu macarale cu graifer
sarcinii) cadru pe roţi role

sub 10 kg 1
între 10 şi 25 kg 2
între 25 şi 50 kg 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
între 50 şi 100 kg 1 1 1 1 1
între 100 şi 200 kg 1.5 2 2 1.5 2
între 200 şi 300 kg 2 4 3 2 4
între 300 şi 400 kg 3 4 3
între 400 şi 600 kg 4 5 4
între 600 şi 1.000 kg 5 5
Zonele albastre sunt critice deoarece controlul mişcării sarcinii / transportorului industrial depinde foarte mult de abilitate şi de forţa fizică.
Zonele galbene nenumerotate trebuie practic evitate, pentru că forţele de actionare pot depăşi forţele fizice maxime admise.

1)
b. Corectitudinea Viteza de mişcare c. Postura corp d. Condiţiile de lucru
poziţionării / viteza de redusă ridicată Bustul ridicat, fără Bune:
răsucire
miscare (< 0,8 m/s) (0,8 - 1,3 - podeaua sau alte suprafeţe la acelaşi nivel, tari, netede,
m/s) 1 uscate, fără înclinare, fără obstacole în spaţiul de lucru 0
- rolele sau roţile merg uşor, rulmenţii roţilor nu prezintă
uzură vizibilă
Scăzută Bustul uşor aplecat în Restricţionate:
- distanţa de deplasare faţă sau uşor răsucit - podeaua murdară, cu mici diferenţe de nivel, moale,
nespecificată 1 2 (tragerea unilaterală) 2 înclinaţie uşoară de până la 2º, cu obstacole 2
- sarcina se poate rostogoli până - rolele sau roţile murdare, nu merg uşor, rulmenţii uzaţi
se opreşte sau până la un obstacol
Ridicată Corpul înclinat mult în Dificile:
- sarcina exact poziţionată, oprită direcţia de mişcare, - drum nepavat sau pavat neuniform, gropi, grad înalt de
- distanţa de deplasare trebuie 2 4 ghemuire, 4 murdărie, înclinări de 2º până la 5º 4
respectată cu exactitate îngenunchere, - transportoarele industriale trebuie impinse cu forţă, rolele
- schimbări de direcţie frecvente aplecare sau roţile sunt murdare, rulmenţii merg foarte greu
Notă: viteza medie de mers este Combinaţie între Complicate:
de aproximativ 1 m/s aplecare şi răsucire 8 - scări, trepte, înclinări de peste 5º 8
- combinaţii de indicatori de la "restricţionate" la "dificile"

Pasul II: Determinarea punctelor de evaluare temporală tragere – împingere (Selectaţi o singură coloană!)
Nr de operaţii pe zi e. Distanţe scurte / cu opriri frecvente Disanţa totală pe zi e. Distanţe mai lungi (unităţi de
lucrătoare (unităţi de distanţă < 5 m) lucrătoare distanţă de > 5 m)
< 10 1 < 300 m 1
între 10 şi < 40 2 între 300 m şi < 1km 2
între 40 şi < 200 4 între 1 km şi < 4 km 4
între 200 şi < 500 6 între 4 şi < 8 km 6
între 500 şi < 1000 8 între 8 şi < 16 km 8
≥ 1000 10 ≥ 16 km 10
Exemple: operarea manipulatoarelor, reglarea maşinilor, disribuirea mâncării într-un spital Exemple: ridicarea gunoiului, transportul mobilierului pe role în interiorul clădirilor,
descărcaeaşi transbordarea containerelor

Pasul III: Evaluare in baza punctajului relevant - trasare în baza acestora a graficului “bottle neck”.
a. Punctaj Categoria
risc de risc
2) Descriere
b. Sarcină de mică greutate, improbabilitatea apariţiei
+ < 10 1 suprasolicitării fizice.

c. Sarcină cu greutate sporită, suprasolicitarea fizică este


+ 10 < 25 2 posibilă în cazul persoanelor cu capacitate de refacere
a b c d e R redusa3). Reproiectarea locului de muncă este de ajutor.
d. Sarcină cu greutate mult sporită, suprasolicitarea fizică este
+ În cazul Punctaj 25 < 50 3 posibilă chiar şi pentru persoanele cu capacităţi normale de
femeilor risc refacere. Reproiectarea locului de muncă este recomandată.
Total e. Sarcină de mare greutate, probabilitatea apariţiei
= x x 1.3 = ≥ 50 4 suprasolicitării fizice. Reproiectarea locului de muncă este
necesară.

Pasul IV: Evaluare in baza: Gradului de instruire, formare, rezistenta organismului - Efort, perceptii negative subiective
Perceptii negative legate de efort Activitatea de ansamblu trebuie descompusă în activităţi individuale, iar cele ce implică un grad înalt de
Gradul de instruire, formare
Nu Da solicitare fizică trebuie evaluate separat.
Punctaj 1) Trebuie folosită poziţia tipică a corpului. Înclinaţia mai mare posibilă a bustului în poziţia stând în picioare,
risc Plângeri, reclamatii privind
Rezistenta fizica a corpului frânarea şi înclinarea pot fi ignorate dacă au loc doar ocazional.
simptome afectiuni MS
mare mediu scazut Nu Da Nu Da Indicatorii care nu au fost menţionaţi în tabel trebuie adăugaţi conform relevanţei lor.
< 10 2) Limitele dintre categoriile de risc sunt flexibile, datorită tehnicilor individuale de lucru şi condiţiilor de
10 < 25 desfăşurare. Clasificarea poate fi privită deci ca un instrument de orientare. Practic, trebuie să presupunem
că, pe măsură ce creşte valoarea riscului, tot astfel creşte şi riscul suprasolicitării aparatului locomotor.
25 < 50 3) Persoanele cu capacitate redusă de refacere sunt, în acest context, persoanele peste 40 de ani sau sub
21 de ani, persoanele nou angajate sau cele care au probleme de sănătate.
>50

Necesitatea efectuării si a altor evaluari de riscuri la locului de muncă:

Evaluator / Data evaluării: