Kemahiran Membaca Teknik Membaca KWLH Teknik Membaca SQ3R Skimming dan Scanning Seseorang pelajar lazimnya terpaksa

banyak membaca. Dalam konteks sekolah bestari, pelajar digalakkan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Mereka membaca untuk pelbagai tujuan. Ada masanya mereka perlu membaca secara meluas atau ekstensif. Ada masanya pula mereka perlu membaca secara intensif atau mendalam. Untuk menjadi seorang pembaca yang berkesan, pelajar perlu menguasai dan mengamalkan beberapa teknik membaca. Oleh itu guru perlu membimbing pelajar pelajar menguasai teknik-teknik tersebut dari peringkat sekolah rendah lagi. Dalam konteks sekolah, pelajar membaca untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut; untuk mendapatkan maklumat atau fakta berkaitan dengan sesuatu tajuk atau perkara untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu tajuk atau perkara untuk memahami sesuatu persoalan atau menjelaskan kefahaman tentang sesuatu konsep untuk mengumpul pelbagai pendapat berkaitan dengan sesuatu persoalan Secara umumnya membaca membaca kritis seseorang perlu menguasai dua teknik membaca, iaitu; pantas

Untuk membaca pantas seseorang boleh menggunakan teknik skimming dan scanning, manakala untuk membaca dengan kritis seseorang boleh menggunakan teknik seperti KWLH dan SQ3R. Teknik Membaca KWLH KWLH adalah singkatan bagi yang berikut; K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan - yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca; mengingat dahulau apa yang telah diketahui membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan akan membolehkan mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang menentuka apa yang telah diperoleh dari pembacaannya, menentukan apakh lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan pelajar dibaca dan

Dalam konteks pengajaran, pelajar dibiasakan menggunakan borang seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWLH. Know (K) Apa yang diketahui? Want (W) sudah Apa yang diketahui? Learned (L) How (H) hendak Apa yang telah Apa lagi maklumat dipelajari/diperoleh? tambahan diperlukan?

dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Soalansoalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. SQ3R adalah singkatan bagi. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. lakaran grafik. tajuk-tajuk kecil. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. dan ianya menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.Ke Atas Teknik Membaca SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson (1961). gambar-gambar atau ilustrasi. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraiakannya sebelum ini. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut.Setelah selesai membaca. Ia merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. S (survey) tinjau Q (question) soal/tanya R (read) R (recite) baca imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. membaca perenggan pengenalan. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Ketika membaca. . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan.

apakah kaedah yang sesuai dengan anak-anak anda? Kaedah mengeja? Jangan. kita boleh membaca cara skimming untuk menentukan kesesuaian sesuatu bahan bacaan . JANGAN ajar anak mengenal bunyi huruf sambil mengenalkan nama huruf sekaligus. Bahkan mengajar mengenal nama huruf a. isi kandungan.Skimming dan Scanning Teknik skimming dan scanning ini sesuai digunakan untuk pembacaan bahan yang ringkas seperti sesuatu petikan mahu pun bahan bacaan yang lebih panjang seperti buku. Kajian telah menunjukkan bahawa otak membaca dengan memecahkan perkataan yang dilihat kepada bunyi-bunyi. JANGAN ajar anak mengeja-eja huruf pada perkataanperkataan yang dilihat kerana mengeja melibatkan dua proses iaitu menyebut nama huruf dan membatang pola-pola ejaan. 3. tajuk utama. Ada beberapa perkara JANGAN yang perlu ibu bapa tahu supaya tidak menyusahkan anak-anak apabila mengajar membaca. Oleh yang demikian. Dalam pembacaan sesebuah buku pula. Pembacaan cara ini boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. 2. b. Kaedah suku kata? Tidak juga. kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Dalam konteks pembelajaran. Ketika kita membaca. JANGAN ajar nama-nama huruf contohnya ‘ei’ untuk huruf ‘a’. pembacaan cara ini adakah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming. skimming dan scanning boleh digunakan bersama. Jika bahan berkenaan itu didapati sesuai maka kita boleh menggunakan teknik scanning untuk mendapatkan maklumat khusus yang dicari. JANGAN ajar anak menghafal mana-mana suku kata atau . ‘bi’ untuk huruf ‘b’ dan seterusnya kerana anak-anak yang tahu nama-nama huruf tidak semestinya dapat membaca. lalu otak membunyikan huruf-huruf yang dilihat bagi menyebut atau membaca perkataan itu. prakata. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting setiap perengan untuk mendapat gambaram umum. Mengapa? Kaedah fonetik adalah kaedah yang paling sesuai dengan kanak-kanak kerana kaedah ini telah dibuktikan secara saintifik sebagai kaedah otak manusia membaca. Idea-idea khusus sengaja diabaikan. 4. Bagaimanapun. c adalah halangan pertama membaca. Gunakanlah kaedah fonetik. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. Sudahkah anda bersedia untuk belajar membaca? Sebagaimana yang dijelaskan pada isu lepas. Biasanya. Kaedah lain bukan sahaja tidak sesuai untuk kanak-kanak bahkan menyusahkan mereka. mengelirukan dan membebankan memori. fokus kita diberikan kepada bahagian tertentu di dalam buku itu seperti pengenalan. anak-anak yang diberi rangsangan yang sesuai akan bersedia untuk belajar membaca seawal usia 3 tahun. rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. 1. contohnya seperti menyebut ‘ei’ (huruf ‘a’) bunyinya ‘a’ kerana anak tidak perlu tahu nama huruf untuk membaca. jurnal dan majalah. lambat. Dalam pembacaan sesuatu petikan.

apabila anak-anak melihat huruf ‘ani’. dengan berpandukan siri cepat membaca Bacalah Anakku. Sebaik-baiknya ibu bapa tidak perlu memperkenalkan semua bunyi sekaligus. Sakitkan? Jadi buat aksi orang terkena api sambil menjerit ‘aaaaaaa panasnya!’ Melalui asosiasi ini anak dapat mengingat dan menyebut bunyi dengan lebih berkesan. Seterusnya bunyibunyi konsonan lain diperkenalkan satu persatu . Oleh itu dengan teknik yang betul anak-anak dapat mengenal bunyi dan mengaitkan bunyi tersebut dengan bentuk huruf yang ditunjukkan dengan cepat. anak-anak perlu kenal huruf – iaitu bentuk.perkataan apabila mula mengenal perkataan kerana kanak-kanak akan terbeban dengan ratusan pola-pola ejaan yang menyukarkan. contohnya ‘b’ ‘n’ ‘m’ ‘s’ dan ‘k’. dia akan menyebut bunyi ‘aa’ ‘nn’ ‘ii’ (iaitu bunyi ani) bukannya ‘ei’ ‘en’ ‘ai’ (bunyi enai). Oleh sebab laras bahasa Melayu terbina daripada gabungan huruf konsonan dengan huruf vokal ‘a’ ‘i’ dan ‘u’ lebih kerap. tidak juga menghafal suku kata ‘ba’. anak-anak tidak akan mengeja ‘ba’ menjadi “ba” . anak-anak perlu tahu bunyi huruf – iaitu dapat menyebut bunyi dan ingat bunyi huruf yang diajarkan 2. 5. JANGAN ajar huruf-huruf besar dahulu kepada kanak-kanak kerana huruf besar tidak penting kepada kanak-kanak pada peringkat awal. wajarlah bunyi-bunyi ‘a i u’ diperkenalkan dahulu. Sila dapatkan siri cepat membaca Bacalah Anakku yang telah disusun secara sistematik dalam pemilihan bunyi-bunyi huruf yang sesuai terlebih dahulu. Memperkenalkan bunyi secara sistematik 1. Memadai hanya beberapa bunyi asas terlebih dahulu. Seterusnya. cepat dan berkekalan. ajar anak-anak membaca gabungan huruf konsonan dan vokal yang diajarkan . Anak-anak dapat menyebut bunyi ‘aa’ apabila melihat huruf ‘a’ (nama huruf ‘ei’) dan bunyi ‘ii’ apabila melihat huruf ‘e’. tetapi mereka membaca dengan menggabung-gabungkan bunyi ‘beh’ (bagi huruf ‘b’) dan ‘aa’ (bagi huruf ‘a’). Melalui kaedah asosiasi. bunyi ‘aa’ tersebut boleh dikaitkan dengan aksi terkena api. contohnya ‘b’ dan ‘a’ ‘i’ dan ‘u’ untuk membaca ‘ba’ ‘bi’ dan ‘bu’. Sehubungan itu. anak-anak dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang berkaitan. anak dapat menguasai bunyi dengan lebih teratur dan berkesan. rupa dan cara tulis huruf tersebut 3. Jadi apakah yang BOLEH dalam mengajar anak membaca mengikut kaedah fonetik? Membaca mengikut kaedah fonetik melibatkan proses awal berikut. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dapat mengecam dan membezakan bunyi-bunyi dan bentuk-bentuk pada usia ini. Melalui kaedah fonetik. KAEDAH-KAEDAH DALAM (bahagian pertama) KAEDAH 2 | KAEDAH 3 PEMBACAAN . Lebih-lebih lagi bunyi-bunyi ini lebih senang disebut oleh kanak-kanak. Beberapa teknik mengajar bunyi boleh dilakukan oleh ibu bapa tetapi kaedah asosiasi adalah yang terbaik. Ikutilah kursus-kursus Bacalah Anakku atau rujuk buku panduan siri cepat membaca Bacalah Anakku. Dengan mengikut susunan siri ini.

beberapa jam sebelum sesuatu ujian atau peperiksaan. Semasa membaca. luncuran. Pelajar boleh dianggap membuang masa sekiranya berusaha memahami perkara-perkara yang tidak penting dalam sesuatu subjek pelajaran. pelajar mestilah mengetahui dan menggunakan kaedah-kaedah dalam membaca. Kaedah membaca adalah seolah-olah alat bagi membolehkan seseorang itu membaca dengan sempurna. Menjimatkan masa dan tenaga pelajar. pembacaan kritis dan pembacaan kreatif. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah lompatan kerana ianya hanya mencari bahagian yang terpenting sahaja dalam bahan bacaan tersebut. Menurut Francis Bacon. Antara kaedah pra-pembacaan adalah seperti berikut: Mengetahui idea utama sebelum menghabiskan bahan bacaan tersebut Membantu pelajar untuk memahami dengan mudah dan cepat bahan bacaan tersebut. Umumnya terdapat enam jenis kaedah pembacaan iaitu pra-pembacaan. pembacaan teliti. Preview. Oleh itu sebagai pembaca yang baik. "Ada buku untuk dinikmati yang lainnya untuk dicernakan". Ramai pakar-pakar pembacaan mengatakan bahawa secara umumnya. a) Pra-Pembacaan Kaedah pra-pembacaan membolehkan pelajar isi kandungan sesuatu bahan bacaan. pelajar akan membaca secara cepat dan akan berhenti untuk menangkap idea-idea utama yang difokuskan oleh pengarang. Membantu pelajar untuk membuat keputusan sama ada untuk meneruskan bahan bacaan tersebut atau sebaliknya. Di bawah ini disediakan satu jadual kepada dapat memahami sesuatu mengetahui sepintas lalu tentang rangka kandungan tersebut mestilah mengandungi pembacaan . Kenyataan Bacon itu menunjukkan kepelbagaian bahan bacaan harus dibaca dengan kepelbagaian kaedah. membaca adalah tiang kepada pembelajaran. Membantu proses mengulangkaji secara pantas. kaedah luncuran merangkumi pembacaan secara Overview. Oleh yang demikian.Membaca adalah kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran seseorang. Isi aspek-aspek seperti berikut: Idea utama Penaakulan Kesimpulan pengarang Dengan menggunakan kaedah pra-pembacaan ini. b) Pembacaan Luncuran Seseorang pelajar yang mahir membaca tidak perlu memahami keseluruhan isi kandungan bahan bacaan tersebut. Jika dibuat perumpamaan. pelajar isi dengan cepat. Inview dan Review. Menjimatkan masa pelajar kerana hanya membaca bahagian yang penting sahaja. Di antara kebaikan membaca secara luncuran adalah seperti berikut: Meningkatkan kepantasan membaca dan pemahaman pelajar. pembacaan imbasan. kaedah membaca secara luncuran digunakan bagi mendapatkan sebanyak mungkin maklumat dengan cara yang cepat. Kaedah membaca adalah penting kepada setiap pelajar.

Kamus Dewan Edisi Baru. bagi setiap mata pelajaran terutamanya di sekolah rendah dan menengah di negara kita telahpun ditetapkan sekurangkurangnya sebuah buku teks oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai bahan bacaan dan rujukan utama. Baca ringkasan bab atau kesimpulan Baca bahagian yang masih belum dibaca Kaji semula bahagian yang penting Baca halaman isi kandungan Baca ringkasan bab Elakkan bahagian yang susah Ambil nota Baca tajuk bab. (1991). . Ianya adalah suatu proses memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Membaca ialah suatu proses komunikasi di antara dua pihak iaitu pembaca dengan penulis. Oleh kerana itu. nota kaki dan graf Baca permulaan dan akhir bab Bersedia ambil nota Baca bahagian yang belum dibaca Lihat ilustrasi dan foto Lihat kata kunci dan frasa Semak nota untuk pemahaman Hendak terus membaca Pengertian & Kepentingan Membaca Pembacaan adalah aktiviti yang amat penting dalam proses pembelajaran. tajuk kecil. .pelajar bagaimana Overview Preview Inview Review Baca kulit buku yang dimaksudkan dengan kaedah luncuran itu.

masalah terlalu banyak untuk dibaca akan dapat anda atasi. penglihatan.fikiran. Adalah lebih berkesan jika anda menyebutkan fakta-fakta kepada diri anda secara lisan. Jadi. Alan dalam buku mereka yang bertajuk "Improving Reading In Every Class". oleh kerana membaca adalah suatu proses komunikasi. (a) Preview (Tinjau) Preview. (d) Self-Recitation (Menyebut Kendiri) MENYEBUT KENDIRI ialah suatu proses di mana anda mencuba ingat fakta-fakta utama bab atau bahan yang anda telah baca. Dengan berbuat demikian. Sambil MEMBACA bahan bacaan anda.terhadap apa yang dibaca agar benar-benar dapat memahami serta menjiwai maksud yang tersurat serta yang tersirat pada apa yang dibaca. Ellen Lamar. anda akan lebih pantas pula faham serta mengingati fakta-fakta penting dari bahan yang anda baca itu. SOAL diri anda dengan menjadikan tajuk besar dan kecil dalam bab itu sebagai soalannya. malah. . Pada peringkat inilah anda harus mula menyimpan apa yang telah anda pelajari ke dalam ingatan jangka panjang anda. dan (d) secara serentak. persepsi serta perasaannya . Tujuan utamanya ialah untuk mengingat semula apa yang anda telah baca iaitu dengan menggabungkan semua proses (b). (e) Test (Uji) UJI diri anda setelah anda habis membaca keseluruhan bab. Anda juga akan dapat menjimatkan masa anda serta membuat lebih banyak aktiviti pembelajaran. fikiran anda akan lebih tertumpu kepada isu-isu utama yang dibincang atau diutarakan pada buku tersebut. Dan. TEKNIK MEMBACA BERKESAN Teknik Membaca PQRST Sistem PQRST adalah suatu teknik membaca yang diperkenalkan olehThomas.Oleh itu. Dengan mendapat gambaran segera tentang kandungan buku itu. anda akan dapat meningkatkan keberkesanan dan impak proses pemahaman serta pengingatan anda terhadap idea-idea utama bahan yang dibaca. sekiranya anda mahir dan cekap membaca. Kurang kemahiran membaca bukan sahaja akan menyebabkan proses pembelajaran anda menjadi sukar. Robinson dan H. penekanan utama dalam proses pembacaan sebagai suatu proses komunikasi ialah kefahaman yang mantap. Ini merupakan suatu pembacaan yang aktif. tumpukan perhatian untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang anda telah timbulkan itu. Berikut adalah 5 langkah yang menjadi tunjang Teknik Membaca PQRST ini. malah minat anda untuk membaca juga boleh terturun atau menurun. Oleh itu. Fikirkan berapa banyakkah idea-idea daripada bab yang baru anda baca itu dapat anda ingati. carilah tempat di mana anda boleh membaca dengan sepenuh tumpuan. Teknik Membaca PQRST ini memudah dan mempercepatkan proses pembacaan serta pengingatan anda. Namun. tumpukan sepenuh perhatian dan fikiran anda kepada TOPIK yang anda sedang baca. proses pembelajaran anda bukan sahaja akan menjadi lebih lancar. (b) Question (Soal) Question. Misalnya. pandangan. pembaca mestilah menumpukan sepenuh perhatian . Dengan menggunakan Teknik Membaca PQRST. Ini secara tidak langsung pula akan meningkatkan lagi minat anda untuk membaca dan membaca. tajuk bagi seksyen ini ialahMeningkatkan Mutu Pembacaan. bentuk soalan yang boleh anda buat ialah “Bagaimana saya dapat meningkatkan mutu pembacaan saya?” Dengan adanya soalan itu semasa anda membaca. tumpuan fikiran anda akan lebih fokus kepada mencari jawapan atau jawapanjawapan tentang soalan yang tertumpu pada fikiran anda pada ketika anda membaca. TINJAU tajuk-tajuk utama pada keseluruhan buku atau bab tertentu dengan memberi perhatian kepada tajuk-tajuk besar dan kecil padanya. (c) Read (Baca) Baca satu seksyen ke satu seksyen untuk mencari jawapan soalan yang anda telah bentuk itu. Tujuan utama proses meninjau ini adalah untuk anda mendapatkan gambaran keseluruhan tentang isi-isi penting pada buku atau bab-bab dalam buku itu. (c). Membaca Dengan Berkesan: Panduan Umum Fokuskan Kepada Isu Yang Anda Baca Semasa membaca.

Sewaktu membaca. Sediakan soalan-soalan jika perlu.Fahami Dahulu Baru Hafal Tumpukan perhatian kepada MEMAHAMI dan mendapat idea-idea atau fakta-fakta utama bacaan anda. bahkan anda akan lebih mudah memahami semua yang terkandung dalam buku itu. Anda akan lebih mudah mengingati fakta-fakta atau isi-isi utama / bahan-bahan yang anda baca jika anda memahami apa yang anda baca. Peringatan • • • Anda mestilah membaca buku berkaitan mata pelajaran yang anda akan pelajari sebelum ianya diajar oleh guru di kelas. Gambar Rajah Anda hendaklah memberi perhatian kepada gambar-gambar atau rajah-rajah di dalam buku. anda pula akan lebih mudah membuat nota daripada bacaan anda. Memastikan semua bacaan yang dibacanya. garis atau catat isi-isi pentingnya. Boleh mengulas kembali buku yang dibaca dengan terperinci dan mampu merealisasikan apa yang difahami ke dalam kehidupan sehariannya. Di samping itu. Perkataan yang Anda Tidak Mengerti Sekiranya terdapat perkataan-perkataan yang anda tidak tahu ertinya semasa anda membaca. baik dari segi pengertian mahupun kegunaannya. Jika anda faham apa yang anda baca. Apabila selesai bacaan. bukan saja bacaan anda menjadi lancar. Memberhentikan bacaan untuk mendapat pengertiannya akan mengganggu proses pembacaan anda. Anda hendaklah tandakan dengan pensil perkataan yang anda tidak fahami itu. catatkan pengertiannya serta ayat yang sesuai bagi perkataan tersebut. Ini membolehkan anda memahami huraian buku tersebut dengan lebih mudah. Di samping perkataan itu. minat anda akan meningkat untuk membaca seterusnya. . Jangan hiraukan tahap kelajuan membaca anda. difahami dengan sepenuhnya. KUALITI-KUALITI PEMBACA YANG BAIK Pembaca yang baik adalah yang: • • • Memahami hakikat keharusan atau kepentingan membaca. Menghafal tanpa memahami apa yang anda baca boleh menyebabkan anda cepat bosan belajar. Cuba gunakan perkataan-perkataan itu dalam karangan dan percakapan anda sehari-hari. Yang penting ialah anda faham apa yang anda sedang baca. barulah anda cari pengertiannya. Perbendaharaan Kata Setiap perkataan baru yang terdapat dalam bahan bacaan. Biasanya. Dengan cara ini anda akan dapat memperluaskan pengetahuan anda tentang perkataan-perkataan. anda tidak harus serta-merta membuka kamus jika perkataan itu tidak begitu penting. gambar atau rajah mengandungi maksud yang menerangkan sesuatu dengan lebih jelas. Dengan adanya perbendaharaan kata yang luas. Ingat peribahasa Cina ini: "A picture is worth a thousand words". hendaklah anda kumpulkan ke dalam sebuah buku khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful