900/2

Pengajian Am
Kertas 2
Sept.
2010
3 jam
SULIT* STPM 2010PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
2010


SKEMA JAWAPAN
PENGAJIAN AM
KERTAS 2
(Tiga jam)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan kepada calon :

Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D dan E, dan
dua soalan dalam bahagian C.Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap
bahagian. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].
Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak.
NOTA
Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf.
Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan
Bahagian A

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25]

Bahagian A
1. Kejadian jenayah yang berleluasa di bandar-bandar utama mutakhir ini adalah disebabkan
oleh pelbagai faktor. Oleh itu, konsep Bandar Selamat adalah wajar dilaksanakan untuk
meningkatkan keselamatan awam. Bincangkan.
Skema jawapan :
Kejadian jenayah di bandar-bandar besar mempunyai perkaitan dengankepesatan
pertumbuhan bandar dan member kesan negative kepada kualiti hidup penduduk
bandar.Jenayah yang berlaku di bandar-bandar menimbulkan kebimbangan atau rasa takut
masyarakat. Oleh itu, Konsep Bandar Selamat diperkenalkan oleh kerajaan bagi meningkatkan
keselamatan awam dan bagi membentuk persekitaran bandar dan taman-taman perumahan
yang selamat dan aman sejahtera serta mengurangkan kebimbangan/ rasa takut masyarakat
terhadap kejadian jenayah (to reduce fear of crime).

Bil A ± idea faktor Huraian
1 Kepincangan keluarga/ Kurang kasih
sayang/hubungan kekeluargaan
renggang
Masa yang berkualiti bersama anak-anak,
kegagalan anak mengadu masalah/tidak mendapat
kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa,
anak-anak mencari kawan-kawan untuk membantu
masalah mereka/bebas melakukan apa sahaja
tanpa dilarang/dinasihati oleh ibu bapa
2 Kelemahan penguatkuasaan undang-
undang
Pemantauan lemah/hukuman atau denda yang tidak
setimpal/penyalahgunaan kuasa/kurang kawalan
kemasukan buruh asing
3 Tekanan ekonomi ± peningkatan kos
sara hidup/kemiskinan dan pendapatan
rendah/jurang perbezaan pendapatan
Pertumbuhan perbandaran yg pesat meningkatkan
kos sara hidup ± membebankan masyarakat bandar
± wujud ketidak seimbangan antara pendapatan
yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi/kadar
pengangguran meningkat/ harga barang meningkat
5 Pengangguran Kesan kejatuhan nilai mata wang/keperluan hidup
mendesak ± melakukan jenayah harta benda ±
merompak, membunuh, peras ugut dll
6 Peningkatan warga asing spt pekerja
asing/PATI dll) dan penagih dadah
Bilangan penagih dadah dan PATI yang semakin
meningkat di bandar-bandar besar juga
menyumbang kepada peningkatan jenayah.
Keinginan mereka hidup mudah tanpa bekerja bagi
menampung hidup menyebabkan mereka
melakukan jenayah
7 Sikap masyarakat/ Tiada kesedaran/ Masyarakat bandar lebih individualistik dan
cuai/lalai/tidak berhati-hati/mudah
terpengaruh/lemah pendidikan
agama/moral
materialistik/kurang memberi perhatian kepada apa
yang berlaku di sekeliling mereka. Penduduk tidak
memasang alat penggera/jeriji besi/mempercayai
org baru dikenali/
8 Faktor persekitaran Pencahayaan yang kurang/lorong yang
sempit/sesak memudahkan berlakunya jenayah
9 Lunturnya nilai agama dan moral dalam
kalangan masyarakat
Melibatkan diri dalam jenayah di bandar kerana
tidak tahu sama ada perbuatan salah atau betul
/menghalalkan cara untuk capai matlamat.
B Kebaikan Bandar Selamat Huraian
9 Reka bentuk persekitaran/ Infrastruktur
bandar selamat
PoPondok Polis Komuniti dapat memudahkan
masyarakat Bandar melaporkan jenayah yang
berlaku dengan kadar segera/ Papan tanda
peringatan yang dipasang dapat mengingatkan
masyarakat agar sentiasa berhati-hati/ maklumat
jenayah/ Cermin Keselamatan
· Tempat Letak Motosikal Berkunci ± mengawasi
harta benda awam / CCTV ± penting untuk
membolehkan pihak berkuasa menahan
penjenayah dgn segera

10 Pembangunan komuniti/Penduduk yang
berpendidikan


MnKemajuan infrastruktur yang dibangunkan secara
terancang di Bandar selamat membolehkan
perkongsian dan penyaluran maklumat jenayah
kepada pihak polis dilakukan dengan segera/
Aktiviti pendidikan dan kesedaran dilakukan secara
berterusan/ Aktiviti pencegahan jenayah
melalui kempen, risalah, ceramah, dialog dan
sebagainya

11 Pemantauan berkesan dan berterusan Polis, dengan bantuan sukarelawan, akan membuat
rondaan di kawasan-kawasan hot spot untuk
mencegah penjenayah dan meyakinkan masyarakat
awam. Sebuah
program khas akan dilaksanakan menerusi
Sukarelawan Polis (PVR), yang akan menyerap
ahli-ahli RELA dan JPAM untuk menyertai rondaan
lazim, dengan itu
meningkatkan kehadiran polis di mana-mana.
Usaha ini juga akan diperluaskan untuk turut
melibatkan polis bantuan dan SUKSIS (Kor
Sukarelawan Polis Siswa
Siswi)..

Skema 2 + 2


2. Media alternatif semakin mendapat perhatian masyarakat kerana mempunyai peranannya
yang tersendiri. Namun, tidak dinafikan bahawa media ini juga mempunyai implikasi negatif
terhadap negara. Bincangkan.
Pengenalan
Media alternatif semakin diminati oleh masyarakat hari ini kesan perkembangan teknologi
maklumat dan komunikasi. Penggunaan internet yang meluas memudahkan anggota
masyarakat mendapat maklumat dalam media yang semakin berkembang ini.

Bil Idea/isi Huraian

1

A: Kebaikan
Tempat penyimpanan
maklumaty Blog, laman web dijadikan sebagai tempat
simpanan maklumat.
y Digunakan untuk menyimpan kisah/pengalaman
tentang kehidupan seseorang seperti Facebook
dan Twitter.
y Boleh dan mudah diakses oleh sesiapa dan di
mana-mana sahaja tanpa bersemuka dengan
penulis.
y Pembaca boleh memberi respon.
y Selain penulisan, laman web juga boleh
memuatkan imej,video dan muzik, menjadikan
media ini lebih menarik.


2

Penjana pendapatan
y Pengendali Internet boleh mengiklankan produk
mereka melalui laman web.
y Penyedia maklumat mengenakan bayaran kepada
mereka yang mahukan maklumat dengan bayaran
secara dalam talian.
y Menjual produk melalui iklan.
y Dimanfaatkan sebagai medium untuk promosi
dan pemasaran produk serta perkhidmatan.
y Tidak memerlukan premis yang mengenakan
sewa yang tinggi. Contoh: eBay.
y Terdapat juga laman web yang membayar kepada
ahli yang menulis artikel yang baik.
Contoh: Helium.com

3 Laman sosial yang
efisyen dan bebas
y Penulis bebas menulis pelbagai topik seperti
politik, kesihatan, perniagaan, dan isu-isu
semasa.
y Laman, blog atau ruang siber dijadikan medium
untuk bertukar-tukar pendapat walaupun pembaca
tidak mengenali penulis.
y Para pembaca boleh berinteraksi secara interaktif.
y Blog boleh dipersembahkan dalam gabungan
bentuk teks, gambar foto(blog foto), video(Vlog),
muzik(MP3) atau audio(podcast).
y Selain itu, blog juga ada pautan ke laman-laman
yang boleh dipilih oleh pengguna blog.

4 Sumbert maklumat /
berita dengan mudah,
cepat dan luas
y Berita / maklumat yang diperolehi dengan cepat
dan terkini berbanding akhbar.
y Berita / maklumat dari seluruh dunia diperolehi
dengan cepat.
y Diperolehi setiap masa. 24 jam dari seluruh dunia.
y Maklumat di hujung jari.5

B: Keburukan

Penyebaran maklumat
palsu / fitnah

y Penulisan menerusi media alternatif lebih bebas
dan terbuka.
y Penulisan media ini merupakan cara berkesan
dan boleh mempengaruhi serta membentuk
perspektif pembaca mengenai pelbagai isu
negatif.
y Mendorong sesetengah pihak mengambil
kesempatan menyebarkan fitnah dan maklumat
yang salah seperti µsurat layang¶.
y Fakta tidak tepat

6 Menggugat kestabilan
dan keselamatan
negara
y Terdapat penulis/pengendali yang
membangkitkan isu sensitif yang berbau
perkauman atau menghina agama-agama
tertentu.
y Komen dan sesi menjawab semula menyediakan
saluran kepada pembaca untuk menyebarkan
perasaan benci dan sentimen perkauman.
y Boleh menyebabkan ketegangan antara kaum
dan menggugat kestabilan negara.

7 Penyebaran penulisan
tidak beretika

y Penulisan menerusi media alternatif lebih bersifat
pandangan peribadi..
y Berbeza dengan penulisan majalah,akhbar dan
buku yang berpandukan fakta, kajian dan garis
panduan
y Adakalanya penulis tidak bertanggungjawab
selepas berlaku sesuatu isu hasil daripada
penulisan masing-masing.
y Terdapat juga penulis yang menggunakan bahasa
yang kasar dan tidak bermoral .


Penutup

Media alternatif memberi banyak manfaat kepada masyarakat dengan kaedah yang menarik ,
terkini dan merentasi sempadan. Namun, masyarakat harus bijak memilih dan menilai laman-
laman yang memberi sumbangan ke arah pembangunan negara.

Skema jawapan:
2 kebaikan + 2 keburukan

Bahagian B
3. Walaupun teknologi perubatan yang canggih dan terkini berupaya meningkatkan taraf
kesihatan masyarakat di negara ini, namun penjagaan kesihatan diri sendiri juga tidak boleh
diabaikan. Jelaskan penyataan di atas.

Skema jawapan:
Kesihatan dan perubatan adalah bidang yang penting di dalam dunia sains perubatan.
Walaupun revolusi dan inovasi berjaya menghasilkan teknologi perubatan yang canggih dan
terkini, masyarakat khususnya disarankan agar menjaga kesihatan diri dari pelbagai aspek
kesihatan.
Idea Sumbangan Teknologi Perubatan Huraian

1.

Teknologi peralatan

Peralatan perubatan semakin canggih, selamat,
kurang risiko kegagalan. Cth dalam bidang
pembedahan menggunakan teknologi robotik ±
banyak digunakan dlm urologi dan kardiotorasik.
Pembedahan seluruh kelenjar prostat akibat
kanser ± dapat jimat masa dan elak kemungkinan
risiko kelenjar darah yang rendah.
2 Teknologi pemprosesan ubat-
ubatan
Ubat-ubatan lebih bersih dan selamat semasa
diproses ± diletakkan ke dalam kapsul/pil
mengikut spesifikasi yang tepat. Ubat dibotol,
ditin, dikapsul supaya tahan lebih lama.

3. Teknologi mengesan penyakit Semakin canggih dengan penemuan kaedah
mengdiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan
tepat. Cth: penggunaan sinar x, radiografi,
pengimejan molekul ± dapat mengetahui
perebakan penyakit kanser dengan tepat, cepat
4. Teknologi maklumat Memudahkan perbincangan antara doctor pakar ±
teleperubatan ± penemuan terkini disebarkan
dengan cepat keseluruh dunia ± perkongsian
kepakaran perubatan
5. Kaedah rawatan Dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kaedah
pembedahan dan pemindahan organ seperti
jantung dan mata ± wujud mata bionic, teknik
laser untuk rawat rabun dll. Pemindahan darah
lebih bersih dan selamat dengan adanya teknologi
terkini.
B Sumbangan Penjagaan kesihatan
diri

Huraian
.
6.
Pemakanan yang seimbang
Berupaya mengatasi masalah obesity, menjamin
tahap perkembangan yang sempurna dan
mengekalkan tahap kesihatan. Makan mengikut
pyramid makanan mampu mengekalkan kesihatan
7. Riadah dan senaman. Mencerna lemak untuk ditukarkan kepada tenaga,
mengurangkan tekanan dan menyihatkan tubuh
badan
8. Gaya hidup sihat Tidak merokok, minum minuman beralkohol, tidak
mengamalkan seks rambang ± kesihatan akan
berpanjangan

Skema:
2 + 2
4. Laut yang terpelihara sangat penting kepada hidupan dan kemusnahannya akan membawa
kesan yang serius. Jelaskan pernyataan di atas.

Pengenalan.
Sebahagian besar dunia ini dilitupi dengan laut yang mempunyai peranan besar dalam
kehidupan manusia dan alam sekitar. Penjagaan laut supaya tidak tercemar sangat penting
terhadap kemandirian hidupan yang bergantung secara langsung kepada bekalan air yang
bersih ini.
Bil Idea / Isi Huraian


1
A. Kepentingan.

Membekalkan sumber protein

- Hidupan akuatik merupakan sumber protein
utama seperti ikan, ketam, udang, sotong dan
kerang
- Bekalan sumber protein tidak kehabisan @
pupus


2

Menyediakan air bersih

- Air yang bersih/ tidak tercemar mudah
disuling untuk dijadikan air minuman
- Bekalan air bersih terpelihara dan berterusan
- Lebih selamat untuk kegunaan industri


3

Kajian dan penyelidikan marin

- R & D giat dijalankan untuk kebaikan
- Kajian yang dilakukan dapat memelihara
persekitaran marin.
- Laut yang terpelihara menjadi proses R & D
berjalan lancar


4

Hidupan akuatik terpelihara

- Terumbu karang / habitat dipelihara
- Plankton banyak dan bekalan makanan
tidak terputus
- Pembiakan berterusan

5

Tumbuhan pinggir pantai
terpelihara
- Air laut yang bersih menjadikan tumbuhan
pinggir pantai terpelihara. Kandungan
oksigen berterusan
- Hutan paya bakau dapat elakkan hakisan,
banjir besar dll
6
B. Kesan negatif


Pengurangan sumber protein


- Sumber ikan, udang, ketam dan sebagainya
yang menjadi sumber makanan akan pupus
- Kemusnahan terumbu karang akan
menyebabkan plankton berkurangan / habitat
musnah
- Keracunan makanan boleh berlaku
- Gangguan sumber makanan
-
- Air laut merupakan sumber air utama
- Air yang tercemar jejaskan sumber bekalan
air bersih
- Pencemaran spt tumpahan minyak
7 Krisis bekalan air bersih

menjejaskan kandungan oksigen dlm air8


Hakisan pinggir pantai

- Ancam penduduk pinggir pantai kerana
kemusnahan tumbuhan pinggir pantai
- Tiada pertahanan hutan paya bakau untuk
hadapi bencana alam seperti banjir, ribut
atau tsunami
- Pembuangan sisa toksik/ radioaktif bawa
mudarat kepada hidupan.


Kesimpulan.
Penjagaan air laut t perlu diambil berat oleh semua pihak. Pencemaran air akan menjejaskan
hidupan akuatik dan turut menjejaskan kehidupan manusia.

Kombinasi jawpan 2 + 2
Bahagian C

Jawab dua soalan dalam bahagian ini. Pilih satu daripada soalan 5(a) atau 5(b) dan satu
daripada soalan 6(a) atau 6(b). [20]

5( a) ... untuk menjadi sebuah negara kreatif, organisasi kreatif dan individu kreatif budaya
kreativiti, invensyen dan inovasi haruslah dipupuk dan diberi penekanan pada pelbagai
peringkat. Selama ini penekanan banyak diberikan terhadap penguasaan ilmu eksplisit seperti
matematik, fizik, kimia dan biologi. Penguasaan dan kemahiran ilmu tasit yang berkaitan
dengan kreativiti dan invensyen kurang diberi galakan. Oleh itu, budaya kreativiti, invensyen
dan inovasi ini haruslah dipupuk sejak di bangku sekolah lagi; selain penekanan yang
menyeluruh diberikan pada peringkat universiti.
(Dipetik dan diubahsuai Mohd. Azhar Abd. Hamid,
Kreativiti, Invensyen dan Inovasi: Suatu Cadangan Mata
Pelajaran pada Peringkat Sekolah Menengah, 2009

(i) Bagaimanakah kreativiti, invensyen dan inovasi dapat dipupuk?.
- Penekanan kepada ilmu eksplisit dan ilmu tasit
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan rasional
mata pelajaran kreativiti dan inovasi perlu diperkenalkan di peringkat sekolah

a. Menyuburkan budaya kreativiti, invensyen dan inovasi bagi melahirkan masyarakat
pencipta / berkebolehan inventif dan inovatif
b. Membina sebuah negara yang kompetatif dan berdaya tahan bagi merealisasikan
negara maju menjelang 2020
c. Melahirkan individu/masyarakat yang berdaya saing - dalam pasaran kerja dll

ATAU

5 b) ³Rancangan realiti di televisyen merupakan konsep baru yang menarik minat penonton
dan memberi pendapatan lumayan. Rancangan ini diubahsuai dari negara Barat berbentuk
hiburan dan mendapat sambutan menggalakkan khususnya golongan remaja. Kini penerbit
bersaing untuk menyiarkan rancangan realiti di kaca televisyen «.´

(Diubahsuai daripada Majalah Massa Julai 2005.)
i) Mengapakah penerbit berlumba-lumba untuk menyiarkan rancangan realiti?
Rancangan realiti mendapat sambutan yang menggalakkan dan memberi
pulangan yang tinggi./ keuntungan yang lumayan.

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan kesan
penyiaran rancangan realiti televisyen kepada ekonomi negara.

a. mewujudkan peluang pekerjaan dalam bidang penyiaran
b. menjana pembangunan ekonomi negara melalui cukai.
c. Penjualan barangan/ perkhidmatan laris seperti sms
6(a) Makanan organik mestilah dihasilkan tanpa menggunakan baja asli, baja sintetik, racun
perosak, bioteknologi, pertumbuhan hormon, radiasi dan antibiotik. Pelbagai jenis makanan
boleh dihasilkan secara organik termasuklah bijirin, daging, hasil tenusu, telur dan makanan-
makanan proses. Proses penghasilan yang kompleks menjadikan hasil pertanian organik lebih
mahal daripada hasil pertanian secara biasa.
Makanan Organik Hanya untuk Si Kaya, Estidotmy, November, 2002
i. Apakah yang anda faham tentang makanan organik?
Makanan organik ialah makanan asli dan semulajadi
ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan bagiamana
makanan organik dapat membantu meningkatkan kesihatan individu
a. Terjamin dari segi kebersihan
b. Berkualiti dan asli ± tidak diubahsuai
c. Makanan organik tidak tercemar.
d. Penyediaan makanan berasaskan hasil pertanian organik lebih mudah

ATAU

6 b) ³Penggunaan teknologi nuklear tidak seharusnya dianggap sebagai bahan pemusnah
semata-mata kerana teknologi nuklear amat luas dan telah membantu dalam pembangunan
dan sosioekonomi negara. Teknologi nuklear memajukan sektor pertanian dengan
menghasilkan pelbagai variasi dan baka tanaman yang lebih baik, tahan kepada serangan
penyakit serta mampu memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Teknologi nuklear juga amat
penting dalam bidang perubatan..´
(Dipetik dan diubahsuai daripada Estidotmy Oktober 2005)

i) Apakah sumbangan teknologi nuklear kepada sektor pertanian?
Teknologi nuklear ialah menghasilkan pelbagai variasi dan baka
tanaman yang bermutu, tahan kepada penyakit serta memberi pulangan
lumayan.

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan
kepentingan teknologi nuklear dalam bidang perubatan.

a. Mensteril barangan perubatan supaya bebas daripada kuman contoh sinaran
gamma.
b. Mendiagnosis, dan merawat penyakit kronik seperti kanser.
c. Berkesan merawat penyakit organ dalaman tubuh manusia tanpa pembedahan.

Bahagian D
7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai
bagi menunjukkan hasil eksport industri berasaskan pertanian di Malaysia pada tahun-tahun
yang dinyatakan.
Sumbangan hasil eksport sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
dijangka menurun dari 7.0 peratus pada tahun 2005 kepada hanya 6.8 peratus pada tahun
2010. Namun demikian, sumbangan KDNK industri berasaskan pertanian dijangka meningkat
dari 7.0 peratus kepada 7.6 peratus pada tahun 2010. Peningkatan ini adalah disokong oleh
galakan yang diberikan oleh pihak kerajaan dengan mengurangkan duti eksport komoditi
tersebut. Maka tidak menghairankan apabila berlakunya peningkatan nilai eksport industri
makanan berasaskan pertanian daripada RM8,627 juta pada tahun 2005 kepada RM15,803
juta pada tahun 2010. Hasil eksport industri minuman dan tembakau juga telah meningkat
sebanyak 39.37 peratus kepada RM2,446 juta pada tahun 2010.
Dasar kerajaan mengurangkan eksport komoditi balak dan kayu gergaji menyebabkan
hasil eksportnya menurun masing-masing dari RM2465 juta kepada RM2100 juta dan RM4051
juta kepada RM2995 juta. Dalam masa yang sama kerajaan menggalakkan keluaran perabut
yang berinovatif dan mempelbagaikan jenis keluaran perabut yang berkualiti tinggi. Hal ini telah
menyebabkan peningkatan hasil eksport keluaran kayu dan perabut. Hasil eksport industri
keluaran kayu meningkat sebanyak RM4,244 juta kepada RM13,909 juta pada tahun 2010.
Sementara hasil eksport industri perabut pula menyumbang sebanyak RM8,454 juta pada tahun
2005 dan mengalami peningkatan sebanyak 69.56 peratus kepada RM14,335 juta pada tahun
2010.
Dalam tempoh masa yang sama, hasil eksport industri keluaran getah telah meningkat
daripada RM6,923 juta kepada RM11,368 juta walaupun berlaku penurunan kepada hasil
eksport komoditi getah dari RM5,787 juta pada tahun 2005 kepada RM5,156 juta pada tahun
2010. Hal ini berlaku lanjutan dari langkah kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri hiliran
untuk menghasilkan barangan sekunder berasaskan bahan mentah tempatan. Hasil eksport
industri kertas pula mencatatkan peningkatan sebanyak RM781 juta kepada RM2,799 juta pada
tahun 2010. Peningkatan hasil eksport industri berasaskan pertanian menggambarkan
pertumbuhan yang baik bagi industri pertanian di negara ini.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan
Rancangan Malaysia ke Sembilan, 2006 ± 2010)
Skema Pemarkahan:
Maklumat PA KT KI KJ Jumlah
A Jawapan tepat ± graf bar kompaun
(6 bar setiap tahun)
4 4 4 3 15
B Salah media ± rujuk jadual (selain bar
kompaun)
- - - - 1
C Maklumat salah
1. tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun
2. tiada petunjuk/ petunjuk pada m/s lain
3. tiada nilai/salah nilai atau unit
1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 6
D Sumber tidak lengkap 4 4 3 1/2 2 1/2 14
Tiada sumber 4 4 3 2 13
E Jika jawapan hanya jadual sahaja butiran 2 m,
tajuk ½ m dan sumber ½ markah
3

Nota:
1. Sekiranya angkubah 7, 8 atau 9 jenis industri PA ± 3, KT - 3, KI ± 3, KJ ± 2 = 11 m
2. Sekiranya dilukis dalam bar komponen PA ± 4, KT ± 1, KI ± 4, KJ ± 1 = 10m
3. Sekiranya tiada anggaran/jangkaan pada tahun 2010 ± PA ±1½, KT ± 1½, KI ± 1 ½ , KJ ±
1 ½ = 6 m
Jadual:
Malaysia: Hasil Eksport Industri Berasaskan Pertanian pada Tahun 2005 dan Jangkaan
Tahun 2010
Bil Jenis industri 2005
(RMjuta)
*2010
(RMjuta)
1 Makanan 8627 15803
2 Minuman dan tembakau 1755 2446
3 Keluaran kayu 9665 13909
4 Perabut 8454 14335
5 Keluaran getah 6923 11368
6 Kertas 2018 2799
* jangkaan/anggaran
Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Rancangan Malaysia ke 9, 2006 ± 2010)
Jawapan tepat graf bar kompaun ± 15 markahMalaysia: Hasil Eksport Industri Berasaskan Pertanian pada tahun 2005 dan jangkaan
Tahun 2010
Hasil Eksport
(RMjuta)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2005 2010
makanan
minuman dan
tembakau
keluaran kayu
perabut
keluaran getah
Kertas
Dipetik dan diubahsuaikan
daripada: Rancangan Malaysia
ke Sembilan, 2006 ʹ 2010
Tahun
9.Berdasarkan petikan yang diberikan, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan kutipan
cukai tak langsung mengikut kategori di Malaysia pada tahun 2005 dan 2007.
Cukai memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Cukai yang
dikenakan tergolong dalam beberapa kategori termasuklah cukai langsung dan tidak langsung.
Dalam kategori cukai langsung, kerajaan telah berjaya mengutip RM 24 543 juta
manakala cukai tak langsung pula memperoleh kutipan hasil sebanyak RM 32 510 juta pada
tahun 2005 dan jumlah kutipan cukai tak langsung pada tahun 2007 ialah sebanyak RM 38 897
juta, lebih 10.62% tinggi berbanding tahun 2005. Kategori duti eksport berjaya mengutip hasil
pada tahun 2005 sebanyak RM 4 669 juta atau 14.4% dan bagi duti import pula hasil yang
diperoleh pada tahun 2007 adalah sebanyak RM 5 486 juta atau 14.1%.
Duti eksais juga menunjukkan pertambahan yang memberangsangkan apabila berlaku
peningkatan bilangan barangan dari luar negara seperti kenderaan dan peralatan mewah. Pada
tahun 2005, duti eksais menyumbangkan sebanyak RM 6 750 juta, manakala cukai jualan pula
mencatatkan peningkatan hasil sebanyak RM 4 375 juta, suatu pertambahan nilai yang begitu
ketara pada tahun 2007 berbanding tahun 2005 yang hanya mencatatkan kutipan sebanyak RM
9 241 juta.
Cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh kerajaan di pejabat kerajaan dan swasta
menambah pendapatan kerajaan dan pada tahun 2005 kutipan daripada cukai ini adalah
sebanyak RM 2 016 juta. Kutipan lain-lain dalam kategori cukai tak langsung mencatatkan
perolehan tertinggi sejak 2001, dan pada tahun 2005 jumlah yang dikutip adalah sebanyak RM
2 796 juta atau 8.6% dan jumlah kutipan ini meningkat sebanyak 71.75% kepada RM 4 802 juta
pada tahun 2007.
Pertambahan prasarana kepada pengguna menyebabkan berlaku pertambahan kepada
kutipan cukai perkhidmatan dan pada tahun 2007 jumlah yang dikutip adalah sebanyak RM 3
723 juta, manakala bagi cukai eksais pula mencatatkan peningkatan kepada RM 8 002 juta
pada tahun yang sama. Cukai eksport pada tahun 2007 mencatatkan penurunan disebabkan
berlaku imbangan pembayaran positif dan jumlah yang dikutip adalah berkurangan sebanyak
RM 1 401 juta.
Sumber pendapatan negara sebahagian besar diperolehi daripada pelbagai jenis cukai.
Cukai pendapatan merupakan sumber utama cukai kerajaan untuk membangunkan negara dan
rakyat harus memahami keperluan membayar cukai demi pembangunan ekonomi negara.

( sumber : Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan
Kementerian kewangan Malaysia, 2005,2007 )


MALAYSIA : KUTIPAN CUKAI TAK LANGSUNG MENGIKUT KATEGORI PADA
TAHUN 2005 DAN 2007.

Tahun
Kategori
2005 ( RM/Juta ) 2007 ( RM/Juta )
Jumlah Peratus Sektor Jumlah Peratus Sektor
Duti Eksport 4 669 14.4 51.70 3 268 8.4 30.25
Duti Import 7 038 21.6 77.94 5 486 14.1 50.77
Duti Eksais 6 750 20.8 74.75 8 002 20.6 74.06
Cukai Jualan 9 241 28.4 102.23 13 616 35.0 126.02
Cukai Perkhidmatan 2 016 6.2 22.32 3 723 9.6 34.46
Cukai Tak Langsung
Lain-lain
2 796 8.6 30.96 4 802 12.3 44.44
JUMLAH 32 510 100 360 38 897 100 360


( Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada
Laporan Kementerian Kewangan Malaysia, 2005, 2007 )


Nisbah Jejari : ¥ 32 510 : ¥38 897
180.305 : 197.223
1 : 1.09
Skala Jejari 4.0 cm : 4.37 cm
MALAYSIA : KUTIPAN CUKAI TAK LANGSUNG MENGIKUT
KATEGORI PADA TAHUN 2005 DAN 2007.
2005 2007
Jumlah Besar : RM 32510 juta Jumlah Besar : RM 38897 juta
Nisbah jejari : 1: 1.09
Petunjuk :
Sumber: dlpetlk dun dlubuhsuul durlpudu Luporun
Kementerlun Kewungun Muluyslu, 2005, 2007)


Nota
1. Pemarkahan
Pengelasan Angkubah ( PA) = 4
Kesesuaian Teknik ( KT) = 4
Ketepatan Isi ( KI ) = 4
Kejelasan ( KJ) = 3
Jumlah 15
2. Media yang diterima ± carta pai berbanding, media lain ditolak 1/15 markah.
3. Jika tiada label tahun, salah nilai, peratus atau jumlah, maksimum 06 markah.
4. Jika nisbah jejari tidak dicatat, salah pengiraan, atau salah aplikasi markah
maksimum 13 markah. PA = 4, KT= 4, KI= 2 1/2 , KJ= 2 ½.
BAHAGIAN E [ 15 MARKAH ]
Jawab satu soalan sahaja.
9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan pengeluaran barangan utama terpilih di
Malaysia bagi tempoh 2006 hingga 2008.
MALAYSIA : PENGELUARAN BARANGAN TERPILIH BAGI TAHUN
2006 HINGGA 2008.

Barangan
utama
2006 2007 2008
(000 tan
metrik)
Peratus (000 tan
metrik)
Peratus (000 tan
metrik)
Peratus
Minyak sawit 15,881 43.1 16,824 41.3 17,734 42.5
Getah 1,284 3.5 1,200 3.0 1,072 2.6
Gas asli
cecair
19,671 53.4 22,669 55.7 22,873 54.9
Timah 2.4 0.01 2.4 0.01 2.1 0.01
Jumlah 36,838.4 100 40,695.4 100 41,681.1 100
Sumber: Dipetik dan diubahsuai Jabatan Perangkaan Malaysia 2009/2010
Skema jawapan.

Jadual yang diberi menunjukkan pengeluaran barangan utama terpilih di Malaysia bagi tempoh
2006 hingga 2008.

Isi / idea Huraian data Huraian sebab/alasan

A

Perubahan
1. Meningkat
a) Minyak sawit


b)Gas asli cecair
2006- 15,881 000 tan metrik
2008- 17,734 000 tan metrik

2006 -19,671 000 tan metrik
2008 ± 22,873 000 tan
metrik
Peratus perubahan 16.3 %

1. Penanaman yang
semakin banyak.
2. Hasil semakin banyak
dengan pengeluaran benih
bermutu tinggi
1. Penemuan telaga /
tempat baru
2. Usaha cari gali yang
lebih intensif
2. Menurun
- Getah
2006 ± 1,284 000 tan metrik
2008 ± 1,072 000 tan metrik
Peratus perubahan -16.5 %
1. Ladang getah ditanam
kelapa sawit
2. Pembukaan kilang/
penempatan/ Bandar baru
di kawasan ladang getah
3. Tidak stabil
- Timah
2006 ± 2.4 ribu tan metrik
2007- 2.4 ribu tan metri
2008- 2.1 ribu tan metrik
Peratus perubahan
2006 - 2007 tidak berubah
1. Tiada penemuan
kawasan lombong baru
2. Kawasan sedia ada
semakin berkurang
pengeluaran/ kehabisan
sumber.
2007 ± 2008 12.5 %
4. Keseluruhan
- meningkat


2006- 36,838.4 ribu tan
metrik
2008 - 41,681.1 ribu tan
metrik
Peratus meningkat 13.15 %

1. Penggunaan teknologi
moden telah meningkatkan
hasil pengeluaran.
2. Pertambahan kawasan
baru

B


Perbandingan

1. 2006
Tertinggi
- gas asli cecair
Terendah
- Timah
Gas asli cecair
- 1,9671 ribu tan metrik
- (53.4 %)
Timah
- 2.4 ribu tan metrik
- (0.01 %)
Jumlah besar
36838.4 ribu tan metrik


1. Penemuan kawasan
baru / telaga baru yang
mempunyai banyak
simpanan gas asli cecair

2. Kawasan lombong timah
semakin berkurang dan
pengeluaran semakin
sedikit
2. 2007
Tertinggi
- gas asli cecair
Terendah
- Timah
Gas asli cecair
- 22,669 ribu tan metrik
- (55.7 %)
Timah
- 2.4 ribu tan metrik
- (0.01 %)
Jumlah besar
40695.4 ribu tan metrik


1. Penemuan kawasan
baru / telaga baru yang
mempunyai banyak
simpanan gas asli cecair

2. Kawasan lombong timah
semakin berkurang dan
pengeluaran semakin
sedikit
3. 2008
Tertinggi
Gas asli cecair
- 22,873 ribu tan metrik

1. Penemuan kawasan
- gas asli cecair
Terendah
- Timah

- (54.9 %)

Timah
- 2.1 ribu tan metrik
- (0.01 %)

Jumlah besar
41,681.1 ribu tan metrik.
baru / telaga baru yang
mempunyai banyak
simpanan gas asli cecair

2. Kawasan lombong timah
semakin berkurang dan
pengeluaran semakin
sedikit

Nota.

1. Pemarkahan
Isi (I) = 3 Isi = 1
Huraian(H) = 9 Huraian = 3 Hdm = 1
Bahasa(B) = 1 Hd%= 1
Rumusan (R) = 2 Hs = 1

2. Kombinasi jawapan, 2 isi perubahan dan 1 isi perbandingan ( 2 + 1 ).
3. Data perlu ada unit, jika tiada, tidak ada markah ( Hd).
4. Untuk isi perbandingan, data tertinggi, terendah dan jumlah keseluruhan perlu ada untuk
diberi markah data ( Hd).
5. Huraian sebab / alasan perlu ada, kerana soalan menggunakan perkataan ³tafsir´.
10. Berdasarkan gambarajah di bawah, huraikan proses yang dilalui oleh penyelidik mengikut
kaedah-kaedah penyelidikan yang digunapakai bagi menjalankan penyelidikan saintifik.
Kaedah-kaedah Penyelidikan Saintifik(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Ahmad Shukri Mohd Nain, Tingkah Laku Organisasi : Pengenalan
Tingkah Laku Individu,hlm.107-111, UTM Sekudai, Johor, 2002)
Penerokaan literatur
Mengenalpasti masalah

Mengenalpasti Kaedah
Penyelidikan
Mengumpul Data
Memproses Data
Penyelidikan
Menganalisis Data
Laporan
Kajian -
Dapatan
kajian, teori
Pelaksanaan Hasil
Dapatan
Penilaian pelaksanaan
program
keputusan
Hentikan
Teruskan
Laporan Hasil Penemuan
kepada pengurus
Laksanakan
cadangan
1
3
4
5
6
8
9
7
10
11
12
14
13
2Skema Jawapan:
Pengenalan
Terdapat 3 kaedah penyelidikan saintifik yang boleh dilaksanakan oleh seseorang penyelidik
bergantung kepada matlamat/output penyelidikan yang ingin dicapai.
Bil Idea Utama Turutan Nota

IU1

Dalam proses penyelidikan asas seseorang penyelidik
akan mengenalpasti masalah yang ingin dikaji/membuat
penerokaan literature untuk ketahui kajian lepas tentang
masalah yang dikaji/mengenalpasti kaedah
penyelidikan/mengumpul data daripada responden yang
dikaji/memproses data penyelidikan/analisis data/laporan
dapatan kajian

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

Penyelidikan
asas dibuat
oleh pelajar
sama ada
mengesahkan
teori/kajian
baru/kajian
lapangan

IU2

Dalam proses penyelidikan gunaan seseorang penyelidik
akan mengenalpasti masalah yang ingin dikaji/membuat
penerokaan literature untuk ketahui kajian lepas tentang
masalah yang dikaji/mengenalpasti kaedah
penyelidikan/mengumpul data daripada responden yang
dikaji/memproses data penyelidikan/analisis
data/laksanakan kajian

1, 2, 3, 4, 5,
6, 8

Kajian di
syarikat untuk
melaksanakan
sesuatu
perkara baru


IU3

Dalam proses penyelidikan penilaian seseorang
penyelidik akan mengenalpasti masalah yang ingin
dikaji/mengenalpasti kaedah penyelidikan/mengumpul
data daripada responden yang dikaji/memproses data
penyelidikan/analisis data/Pelaksanaan cadangan/
penilaian keberkesanan/pengurus buat keputusan sama
ada program/penambahbaikan boleh diteruskan atau
dihentikan/ sekiranya dihentikan pengurus akan
mengarahkan penyelidik membuat kajian semula dan
mengemukakan cadangan baru

1, 2, 3, 4, 5,
6, 9,
10,11,12,
13, 14

Kajian oleh
konsultan
untuk
mengatasi
masalah
industri

Setiap idea mestilah berturutan ± sekira tidak betul turutan idea dan huraian tidak
diterima.
Sekiranya hanya mengambil maklumat yang ada tanpa meletakkan huraian kepada
maklumat, markah huraian 0 markah, idea utama diterimaSKEMA TAMAT

Bahagian E
9. Berdasarkan gambarajah di bawah, huraikan proses yang dilalui oleh penyelidik mengikut
kaedah-kaedah penyelidikan yang digunapakai bagi menjalankan penyelidikan saintifik.


(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Ahmad Shukri Mohd Nain, Tingkah Laku Organisasi : Pengenalan
Tingkah Laku Individu,hlm.107-111, UTM Sekudai, Johor, 2002)


Mengenalpasti masalah

Penerokaan literatur
Mengumpul Data
Mengenalpasti Kaedah
Penyelidikan
Teruskan
Hentikan
keputusan
Memproses Data
Penyelidikan
Laporan
Kajian -
Dapatan
kajian, teori
Penilaian pelaksanaan
program
Menganalisis Data
Laporan Hasil Penemuan
kepada pengurus
Laksanakan
cadangan
Pelaksanaan Hasil
Dapatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful