You are on page 1of 3

ARBUŞTI ORNAMENTALI

Nr.c Talie
Denumire Intrebuinţări Observaţii
rt. Până la
AMORPHA FRUTICOSA Consolidează talizul şi pante instabile, Creşte pe terenuri degradate, foarte
1 1m
(Salcâm mic) gardurii vii sărace, uscate, pe nisipiri
2 ARALIA SPINOSA 15 m Izolat, asociat
BERBERIS VULGARIS
3 2,5 m Solitar, grupuri, gardurii vii tunse şi libere
(Dracila)
BERBERIS THUNBERGII
4 1-1,5 m Solitar, grupuri, gardurii vii tunse şi libere
(Dracila japoneză)
Cresc foarte repede, tăieri de
5 BUDDLEIA DAVIDII 3- 4 m Plante izolate, grupuri
refacere
BUXUS SEMPERVIRENS Gardurii vii, borduri tunse, izolat forme
6 - Creşte foarte încet
(Merişor) artistice modelat prin tundere
COLUTEA ARBORESCENS Grupuri, perdele de protecţie, pe nisip, pe
7 4m Tolerează poluarea atmosferică
(Băşicoasă) soluri foarte sărace, calcaroase, uscate,
CORNUS SANGUINEA
8 4m Izolat, grupuri Suportă umbrirea şi tunderea
(Sânger)
9 CORNUS ALBA 2-3 m Cresc repede
COTONEASTER HORIZONTALIS
10 1m Solitare, grupuri Masive îmbracă toluzuri
(Cotoneaster)
ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA Plante solitare, grupuri, perdele de protectie, Fixarea nisipurilor şi ameliorarea
11 -
(Sălcioară) gardurii vii terenurilor degradate
Decorativ prin fructe portocalii – vara, 1,5
12 ELEAGNUS MULTIFLORA 2,5 m Comestibile
cm diametru
EUONYMUS EUROPAEUS Grupuri, liziere masive de arbori, perdele de
13 4-5 m
(Salbă moale) protecţie, uneori gardurii vii
Solitar, forme artistice, gardurii vii foarte
14 EUONYMUS JAPONICUS 2m Suportă bine tunderea, sensibil la ger
frumoase
FORSYTHIA INTERMEDIA
15 3m Plante solitare, grupuri, gardurii vii Cresc rapid, suportă semiumbra
(Forsiţia)
HIBISCUS SYRIACUS Plante izolate, grupuri, gardurii vii tunse şi
16 2m
(Zămoşiţă) libere
17 KERRIA JAPONICA 1,5-2 m Plante izolate, grupuri şi chiar masive
LABURNUM ANAGYROIDES
18 3-5 m Solitar sau grupuri Recomandat pentru litoral
(Salcâm galben)

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM Garduri vii tunse, arbust component al


19 5m Cresc activ, suportă tunderea
(Lemn câinesc) masivelor

MAHONIA AQUIFOLIUM Plante izolate, grupuri, garduri vii tunse,


20 1m Frunziş persistent,
(Mahonie) masive
Solitar şi grupuri în apropierea aleilor,
PHILADELPHUS CORONARIUS
21 2-3 m masive la marginea plantaţiilor de arbori,
(Iasomie, Lămâiţă)
garduri vii tunse
22 POINCIANA GILLIESII 1,5 m Creşte în plin soare izolat şi în grupuri Sensibilă la frig
23 PRUNUS LAUROCERASUS 2-5 m Se conduce în garduri vii libere Frunziş persistent
Arbuşti solitari, gardurii vii libere, pe lângă
24 PYRACANTHA COCCINEA 2-3 m zidării. Se pot planta şi în recipiente de
grădină
25 RHODOTYPOS SCANDENS 1-2 m Grupuri, masive
Plante izolate, grupuri masive, gardurii vii
26 SPIRAEA VANHOUTTEI 2m
libere tunse
Plante izolate, grupuri masive, gardurii vii
27 SPIRAEA SALICIFOLIA 1,5 m
libere tunse
Fructele bace globuloase, ovoidale,
SYMPHORICARPOS ALBUS Grupuri, masive, garduri vii, plantaţi sub
28 1m sub greutatea fructelor lăstarii se
(Cârmuz, Hurmuz) arbori
recurbează
Grupuri, masive, garduri vii, plantaţi sub
29 SYMPHORICARPOS ORBICULATUS 1-2 m
arbori
Exemplare izolate, grupuri, în peluze, pe
TAMARIX RAMOSISSIMA Creşte pe soluri nisipoase, se
30 2- 4 m malul apelor, gardurii vii libere, uneori
(Cătină roşie) adaptează la soluri sărăturate
masive
Intră în componenţa lizierei masivelor
VIBURNUM OPULUS
31 2- 4 m Arbuşti, solitari arborescente. Au inflorescenţă
(Călin)
frumoasă albă, fructe drupe mici roşii
32 VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM 3m Grupuri şi izolat
Foarte decorative prin flori, înfloresc
33 WEIGELA FLORIDA 3m Se plantează izolat sau în grupuri la soare, dar tolerează şi semiumbra.
După înflorire se taie sever.

LIANE ORNAMENTALE
1
AMPELOPSIS ACONITIFOLIA
1 5m
(Viţă ornamentală) Îmbracă zidurile, gardurile, pergole şi ca plantă
AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA de ghiveci
2 5m
(Viţă ornamentală)
CAMPSIS RADICANS (TECOMA
Nu rezistă bine la ger, dar se
3 RADICANS) 5m
reface prin lăstărire
(Trâmbiţă)
LONICERA JAPONICA
4 6m
( mâna Maicii Domnului) Îmbracă ziduri, garduri, coloane, pergole
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA
5 Rezistenţă medie la ger
(Viţă ornamentală)
WISTERIA FLORIBUNDA
6 8m
(Glicina)

SUBARBUŞTI ORNAMENTALI

Frunze până la 80 cm. Rezistenţă


1 YUCCA FILAMENTOSA Solitară, grupuri, pe stâncării la secetă şi arşiţă, tolerează
semiumbra, dar nu înfloreşte.

ARBORI ORNAMENTALI

ACER NEGUNDO Talia II


1 Solitar şi grupuri
(Arţar american) (11-20m)
Suportă tunderea, suferă din
2 AESCULUS HIPPOCASTANUM Talia II; I Solitari, grupuri, masive şi aliniament în parcuri
cauza radiaţiei calorice a asfaltului
ALBIZZIA JULIBRISSIN
3 Talia III Solitar sau în grup
(Arbore de mătase)
AILANTHUS ALTISSIMA Fixează terenurile în pantă
4 Talia II Arbore solitar şi arbore de alei
(Cenuşar, Fals oţetar) nestabile
CATALPA BIGNONIOIDES
5 Talia III Izolat, gruprui, arbore de alei Creştere rapidă
(Catalpă)
CELTIS AUSTRALIS Grupuri, masive, izolat, arbore de alei şi chiar
6 Talia II
(Sâmbovină) pe străzi
CELTIS OCCIDENTALIS Grupuri, masive, izolat, arbore de alei şi chiar
7 Talia II
(Sâmbovină americană) pe străzi
8 DIOSPYROS VIRGINIANA Talia III Se plantează izolat sau la marginea masivelor.
9 FRAXINUS ORNUS Talia III Masive, grupuri, arbori de străzi
GYMNOCLADUS DIOICUS Necesită un climat călduros şi
10 Talia II Arbore izolat, grupuri, pe peluze
(Roşcov de Canada) însorit
11 KOELREUTERIA PANICULATA Talia III Izolat sau în grupuri Creşte rapid
LIRIODENDRON TULIPIFERA
13 Talia I Izolat sau în grupuri mici
(Arbore de lalea)
14 LONICERA MAACKII Talia III Exemplar solitar, grupuri, masive
MACLURA POMIFERA
15 Talia III-II Exemplar solirat şi de alei Suportă tunderea
(Maclură)
MAGNOLIA KOBUS
16 Talia III Solitar sau în grup
(Magnolie)
PAULOWNIA TOMENTOSA
17 Talia II Izolat În locuri adăpostite
(Paulovnia)
PHELLODENDRON AMURENSE
18 Talia II Solitar sau în grupuri, arbore de alei Arbore de lumină
(Arborele de plută)
POPULUS NIGRA Aliniamente, mai ales pe căile rutiere, pe străzi,
19 Talia I Plantaţii de înverzire rapidă
(Plop negru) grupuri, masive, perdele
PTELEA TRIFOLIATA
20 Talia III-II Izolat sau grupuri Creşte rapid
(Ulm de samaria)
QUERCUS RUBRA
21 Talia I-II Masive, grupuri, izolat, pentru alei şi străzi Au reziastenţă şi la poluare
(Stejar roşu american)
ROBINIA PSEUDOACACIA
22 Talia II Arbori de alei, izolat, grupuri, masive Consolidează pantele instabile
(Salcâm alb)
SALIX ALBA
23 Talia II
(Salcie albă)
SALIX BABYLONICA
24 Talia III Izolate, grupuri, masive. Se folosesc pe malul
(Salcie plângătoare) Cresc repede pot fixa terenul
apei şi locuri joase umede.
SALIX MATSUDANA
25 “TORTUOSA” Talia III
(Salcie creaţă japoneză)
SOPHORA JAPONICA Nu se fololeşte ca arbore de alei şi
26 Talia II Izolat, grupuri şi la marginea masivelor
(Salcâm japonez) străzi
TILIA TOMENTOSA Grupuri, solitari, aliniamente stradale şi în Inconvenient prin drajonare ridică
27 Talia I
(Tei argintiu) parcuri asfaltul sau pavajul

ARBORI ŞI ARBUŞTI CONIFERI

CUPRESSUS ARIZONICA Suportă terenurile sărace chiar


1 Talia I Solitar, grupuri, aliniamente
(Chiparos) calcaroase

2
1 m, larg
2 JUNIPERUS HORIZONTALIS până la 3-4 Solitar, grupuri
m
JUNIPERUS SABINA
3 “NANA” Târâtor Solitar, grupuri, stâncării
„CUPRESIFOLIA „ 1m
Pote fi plantat în scopul asanării şi
4 TAXODIUM DISTICHUM Talia I Solitar, în grupuri, pe marginea lacurilor line valorificării terenurilor mlăştinoase
şi inundabile
THUJA OCCIDENTALIS
(Arborele vieţii, Tuie)
5 Talia III Solitar, grupuri, aliniamente şi gardurii vii Suportă tunderea
„FASTIGIATA” – Formă columnară
„GLOBOSA” – Formă sferică
THUJA ORIENTALIS
6 Talia III Solitar, grupuri, aliniamente şi gardurii vii Nu răspunde bine la tăieri
(Arborele vieţii, Tuie)