You are on page 1of 6

Gantt Chart_x000D_

Fecha de 1/16 1
Nombre de la tarea inicio Fecha final Duración (días)
Tarea 1

Tarea 1 1/16 1/21 5 Tarea 2

Tarea 2 1/22 1/23 1 Tarea 3


Tarea 3 1/22 1/28 6 Tarea 4
Tarea 4 1/27 1/29 2
Tarea 5
Tarea 5 1/28 2/4 7
Tarea 6 2/5 2/9 4 Tarea 6
Tarea 7 1/28 2/5 8 Tarea 7
Tarea 8 2/4 2/6 2
Tarea 8
Tarea 9 2/7 2/10 3
Tarea 10 2/9 2/12 3 Tarea 9

Tarea 11 2/11 2/14 3 Tarea 10


Tarea 12 2/15 2/17 2 Tarea 11

Tarea 12

O haga clic aquí para crear u


Gantt Chart_x000D_
Gantt Chart_x000D_

Plantilla de escala de tiempo en Excel


1/16 1/20 1/24 1/28 2/1 2/5 2/9 2

Tarea 1
Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Tarea 7
Tarea 8

Tarea 9

Tarea 10

Tarea 11

Tarea 12

clic aquí para crear una plantilla de escala de tiempo en Smartsheet


Gantt Chart_x000D_
Gantt Chart_x000D_

mpo en Excel
2/9 2/13 2/17 2/21

artsheet
Gantt Chart_x000D_