PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA a III-a PE ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

Nr. crt . I.

Aria curriculară/Disciplina Limbă şi comunicare Limba şi litereatura română Limba şi literatura franceză Matematica si stiinte ale naturii Matematică Ştiinţe Om si societate Educaţie civică Religie Arte Educaţie muzicală Educaţie plastică Tehnologii Abilităţi practice Educatie fizica Educaţie fizică Curriculum la decizia scolii Educaţie pentru sănătate TOTAL

Trun Aprofu chi ncomu dare n 7 1 5 1 2 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 19 1 1 2

Nr. Extinde total re de ore 8 6 2 5 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 21

II.

III. IV. V. VI. VII .

Inst. Mirela Creţu

Orarul clasei a III-a

Luni Religie Matematică

Marţi Lb. română Lb. franceză Matematică

Miercuri Lb. română Lb. română

Joi Matematică

Vineri Lb. română Ed. civică Abilităţi practice Educaţie pentru sănătate

Lb. română

Ştiinţe

Ed. plastică

Lb. română

Ed. fizică

Lb. franceză

Ed. fizică Matematică

Ed. muzicală

*fluent si expresiv un text cunoscut .1 sa respecte regulile de despartire in silabe. 2.3 sa redea prin cuvinte proprii continutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat sau *din texte citite si mesaje audiate. 1. 2.5 sa aseze corect in pagina textele scrise. 1. ortografia si punctuatia intr-un text propriu .1 sa construiasca texte orale scurte pe baza unui suport vizual dat / sau a unui plan simplu de idei dat *sau a unui plan propriu . 4.4 sa realizeze acordurile gramaticale in enunturile redactate . identificand aspectele principale si de detaliu la care se refera un mesaj oral . Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 2.5 sa recunoasca secventele narative si dialogate dintr-un text .2 sa deduca sensul unui cuvant necunoscut prin raportare la mesajul audiat .6 sa manifeste interes pentru redactarea corecta si ingrijita a compunerilor si a textelor cu destinatie speciala .3 sa sesizeze sesizeze corectitudinea unui mesaj oral. respectand scrierea cu alineate si spatiul liber intre cuvinte.4 sa sesizeze mijloacele nonverbale (gesturi.2 sa povesteasca in scris fragmente dintr-un text citit 4. 1. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa 4. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citire/lectura) 3.2 sa desprinda ideile principale dintr-un text citit . scrierea caljgrafica/lizibila 4. 3.6 sa recunoasca in texte diferite elemente de constructie a comunicarii studiate 3. mimica) folosite in comunicare .1 sa identifice elemente de baza ale organizarii textului literar/nonliterar in pagina 3.5 sa utilizeze corect in exprimarea orala proprie elementele de constructie a comunicarii studiate . 2. 3.1 sa sesizeze sensul global al unui mesaj. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 1. 2. 3.2 sa pronunte clar si corect un mesaj .6 sa manifeste cooperare in diferite situatii de comunicare. tinand seama de partile unei compuneri . 4.3 sa redacteze texte de mica intindere. 4. 1. 2. 3.3 sa citeasca in mod constient.LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ: 1.4 sa citeasca in mod corect un text necunoscut .5 sa manifeste atentie fata de interlocutor in diferite situatii de comunicare 2.4 sa-si adapteze vorbirea la diferite situatii de comunicare in functie de partenerul de dialog . corect. 3.7 sa manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare) 4.

Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Mirela Aria curriculară : Limbă şi comunicare III-a Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Nr.1 4.Sunetul /litera  Copiere. Andrei Mureşanu Aşezarea textului liric în pagină Frumoasă şi înţeleaptă carte. Marcela Peneş Scrierea caligrafică Bucurie de toamnă. 2.5 3.09 10 1. Elementele componente ale cărţii. Din nou la şcoala 4.Propozitia. or e 6 1 2 2 1 Perioa da Obs .Silaba. 102ore O. Ana.3 2 Frumoasă şi înţeleaptă carte 2.09 .09 – 30.5 Exprimarea orala.R.Dictare  Evaluare initiala  14. Tic şi cărţile Planul compunerii Evaluare 2 2 2 1 1 1 1 21. Tipuri de litere Povestire orală după imagini: Ric. Unităţi de cr învăţare t.1 Textul literar Deşteaptă-te.1 1.6 2.2 3.4 4.  Textul.09 – 17.1 3.2 1. Mihail Sadoveanu Aşezarea textului narativ în pagină Scrierea corecta a cuvintelor s-a / sa  Cartea.Transcriere. române!. Conţinuturi Nr .Povestirea unor intâmplări petrecute în vacanţă. autor Marcela Peneş Inst: Creţu Clasa: a PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I : Nr . 210 h anual Tipul de curriculum: Curriculum Aprofundat Anul şcolar: 2010/2011 Manual: Ed.ore: 6 ore / săptămână.

5 8 3 1 2 1 12.6 1.1 3. Formularea ideilor principale.5 3.10 .3 2.3.2 3. Alcătuirea şi sensul cuvintelor  Lectura:Cartea cu ochi albaştri. Alexandru Vlahuţă Scrierea corecta a cuvintelor i-a / ia  Comunicarea orală cu dialog.4 2.10 – 08. Din viaţa dacilor.1 10 2 1 1 2 1 1 1 1 20.3 3.10 – 29.poveste populară Scrierea corecta a cuvintelor neam / neam Mănăstirea Putna .5 Cartea – model de comunicar e 3. legenda populară–planul simplu de idei Scrierea corecta a cuvintelor l-a / la  Lectură: Ciprian Porumbescu  Recapitulare  Evaluare: Comunicarea dialogată 8 2 1 1 1 1 1 1 30.1 2. Marcela Peneş Aşezarea textului în pagină Recapitulare Evaluare :Cartea.10 – 20.1 1.2 3.3 1.1 3.3 4.5 2. Ion Creangă Recunoasterea personajelor Scrierea corecta a cuvintelor s-au / sau  Aşezarea textului în pagina caietului  Cuvântul. Delimitarea textului în fragmente logice.2 4.1 3.10 4 Comunica rea dialogata 3.6 4. Povestirea orală pe fragmente.7 3 Textul literar Amintiri din copilărie.model de comunicare  Textul literar.Adaptarea la particularităţile interlocutorului .3 2. -Componentele comunicării dialogate .10 1 5 Povestiri din trecut 3.Utilizarea formulelor de salut La bibliotecă  Evaluare-Construire de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ Dreptatea lui Ţepeş.

oa. Acordul adjectivului cu substantivul.1 3. „printr-o”.3 1. Planul simplu de idei Codrul Ghicanilor. uă  Comunicarea fără cuvinte. ie.2 2. Părţile compunerii. Formularea răspunsurilor şi a întrebărilor.4 4.1 1.1 1. poetul.parte de vorbire  Textul literar în versuri. „într-un”. Aşezarea corectă în pagina caietului  Lectură: Joc de toamnă.12 – 16. „iau”.11 – 26.3 8 30. Dragoş  Recapitulare  Evaluare: Substantivul   Textul literar.1 3.1. Elemente de comunicare nonverbală ( gesturi.2 8 1 1 1 2 1 1 1 18.4 4.3 Cuvântul.11 – 09. „i-au” Adjectivul.3 3.2 3.4 1. Poziţia faţă de substantiv.2 3. „dintr-un” Evaluare : Povestire orala  Substantivul.3 4. mimică)  Povestirea orală a textului după un plan de idei Judecata vulpii.11 – 18. Delimitarea textului în fragmente logice.12 2 2 2 1 1 6 1 1 09. Povestirea orală pe fragmente. versul Ce te legeni .. E.5 2.11 8 Joc de chiciuri Întrebările şi răspunsuril e în comunicare 1. „printr-un”. Scrierea La săniuş.11 7 Rolul cuvintelor în comunicar e 4. Vlahuţă Grupurile de sunete: ea. Petre Ispirescu Utilizarea corectă a ortogramelor: „într-o”.1 1.M Eminescu  Textul literar.1 2. Planul simplu de idei. ia.3 . Numărul Scrierea corectă  Compunerea.3 6 Ce te legeni… 4. Al. Felul .-poezia.12 4. Povestirea orală pe fragmente.2 4. ua.Povestirea în scris a unui fragment Visul împlinit.3 3.3 2.5 4. Lucian Blaga Scrierea corectă a cuvintelor . „ne-a” Evaluare parţială 10 1 1 2 1 1 2 1 1 09. Delimitarea textului în fragmentelogice.”ditro”. Ion Agârbiceanu Scrierea corectă a cuvintelor „nea”.

10 viscolu-l ascult…     13.2 2.Scrierea Textul narativ Peste 50 de ani.01 Iarna. O.Eminescu Sorcova Trei păstori 2 16.1 1.4 1. colinde. Arghezi Recapitulare Evaluare: Adjectivul  1 1 1 1 9 Colinde pentru sărbătoril e de Crăciun şi de Anul Nou 1.3 1.12 – 17.12 8 4.Poezii cu tematică diversă.1 . Cazimir Compunerea după imagini si întrebări: Iarna Lectură: Stupul lor .5.2 4.01 . de Vasile Alecsandri Evaluare: Intonarea propoziţiei în comunicare Pronumele personal.1 1.4 1.1 3. Pronumele personal de politeţe.1 3. Persoana şi numărul pronumelui.2 4.2 3.2 3.1 3.01 – 21. Versul Joc de chiciuri. M.01 – 12.3.3 Textul literar în versuri  Respectarea semnelor de punctuaţie în citirea şi scrierea mesajului: Revedere. T.3 Textul narativ Textul în versuri Cuvântul – parte de vorbire 6 1 1 2 25. „î” Hora Unirii. de Mihai Eminescu  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „â”. Arghezi Baba Iarna intră-n sa.T. Strofa.3 3. Ion Luca Caragiale Compunere după un plan de idei La mărţisor Lectură : Fiul şi mama-povestire populară Recapitulare Evaluare: Pronumele 2 2 1 1 1 1 9 3 2 1 1 1 1 05.3  Textul în versuri Colinde.2 .1 2.01   11 Recapitul are semestrial 1.01 – 28.1 1.2 2.

3.4 1.3 1 0 3 1 1 1 2 1 1 24.Sântimbreanu  Lectura: „Bunicul”.4 . după F.3 .4 4. Neagu  Recapitulare  Evaluare: Mesajul în scrierea functională  Textul literar Ce mai faci .bunico?. articolul  Lectură: Caii albi ai oraşului Bucureşti.ă 3. C.1 4.5 3.4. Peneş  Numeralul.02 2 1 6 2 1 1 1 1 17.1 3.03 .2 1.Almaş  Evaluare parţială Fram . 4. după D. Perioa Obs or da .02 – 08.5 Utilizarea corectă a ortogramelor Evaluare semestrială 1 1 Semestrul II : Nr .02 – 23. M. bunico? 2 3.02 1.2 3.1 3. Pronunţarea şi scrierea verbului  Evaluare: Verbul Ce mai faci.3 4.2 4. e 9 1 2 3 08. B. Persoana şi numărul verbului.6 2.Stefanescu Delavrancea  Compunere dupa un plan de idei: Bunicul / Bunica  Folosirea verbului în comunicare. ursul polar. cr t.02 – 16.5 4.1 3.2.3 108 ore Conţinuturi Nr .R. M.1 3.1 4.1 3.4 4. Cea dintâi carte poştală Scrierea funcţională: Cartea poştală O carte poştală.3 2. Unităţi de învăţare O. Petrescu  Textul nonliterar: Reclama. Pronunţarea şi scrierea corectă a numeralelor  Textul narativ Cetatea lui Bucur.4 .

04 24.Cosbuc  Scrierea cu m înainte de b sau p  Cuvântul – parte de propoziţie  Subiectul exprimat prin substantiv si pronume personal  Evaluare parţială  Textul narativ „O zi de primãvarã”.3 3.3 3.05 2 1 . E.4 3.M. I. Ştefan  Predicatul.03 – 17. L.3 3.7 3 În lumea povestilor  Textul literar „Fata babei şi fata moşneagului”.4 1.3 4. Vangheli Pronunţarea şi scrierea cu „ ee”  Evaluare parţială Compunere cu început dat: Visul lui Ionuţ  Lectură :„Alisa şi Iepuraşul Alb”.5 2.04 – 13.7 2.3  Textul liric „Hristos a înviat!”. Caroll  Recapitulare  Evaluare: Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare  9 3 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 09.1  Textul liric Vestitorii primăverii. Al.2 2.03 – 01. G. Acordul predicatului cu subiectul  Recapitulare  Evaluare: Subiectul si predicatul 1.1 1.1 4. S.03 17. de Amicis  Recapitulare  Evaluare: Înţelegerea conţinutului mesajului 2 1 1 3 1 8 3 3 1 1 05.04 – 1 04.04 4 Vestitorii primăverii 5 La Pasti 12 2 1 2 2 1 13. Moroianu şi I.3. D.2 3. G.2 4.2 4. Vlahuţã Scrierea funcţională: felicitarea Rapsodii de primãvarã”.03 – 24.3 2.2 4.03 8 1.1 4.4 2.3 3.1 1. Creangã Scrierea cu „ii” in interiorul cuvintelor * Exprimarea acordului/dezacordului in comunicare „Iepurele toboşar”. Topârceanu  Compunere după ilustraţie şi după un plan de idei  Lectură: „Strada”.

05 – 20.3 1.3 Tablouri de vară II 4.6 3.3 .06 – 17.6 4. Iorga  Părţile principale de propoziţie  Părţile secundare de propoziţie  Evaluare parţială  Textul narativ: „Moş Miron prisãcarul”.3 4.2 1.3  Textul liric „Acceleratul”.1 . Recunoaşterea personajelor.3 2.1 3. Topârceanu Scrierea cu consoanã dublã „cc”  Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin  Lectură: Poezii de G.4.2 . Sorescu  Recapitulare  Evaluare  Textul narativ.06 2 1 8 Recapitul are finală 1.2 4.4 4.4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 02.3.9 2.1.1 .05 04.3. Petrescu  Propoziţia simplă.4 3.05 – 1 02. Redactarea unei compuneri  Scrierea corectă a ortogramelor  Semnele de punctuaţie  Părţile de vorbire  Părţile de propoziţie  Evaluare finală  Jocuri didactice  Rebusuri literare  Lectura pentru vacanţă 2 2 2 2 1 7 3 2 1 1 13.5. Părţile unei compuneri.3 .5 3. G.2.2 2. M.06 .1 3.2 .5. Povestire orală.4.2. Delimitarea în fragmente.05 6 Tablouri de vară I 7 10 2 1 1 1 1 24.5 2. N.1 3.5  Comunicarea despre personaje şi fapte  Textul literar: „Tablouri de varã”.4 . C. Naum „Luminã şi culoare”.3 .Topârceanu: Marea-o apã folositoare. Alcătuirea planului de idei  Textul liric  Cuvinte cu înţeles asemănător / opus  Compunerea.1.6.1 2.2 .4 1.05 – 12.4 .3 3. Propoziţia dezvoltată  Recapitulare  Evaluare: Propoziţia 3. G.3 4.

.6 .

Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic 3. sa le organizeze in tabele 3.8 sa utilizeze instrumente si unitati de masura standard si nonstandard pentru lungiume.2 sa depaseasca blocaje in rezolvarea de probleme. sa clasifice obiecte si desene dupa criterii variate . sa caute prin incercare-eroare noi cai de rezolvare . Dezvoltarea capacitatii de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru stidiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4. sa citeasca. sa ordoneze.000.1 sa exprime clar si concis semnificatia calculelor facute in rezolvarea unei probleme. ?+-a<b.MATEMATICĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ: 1. propunand modalitati diverse de abordare a unei probleme.3 sa manifeste un comportament adecvat in relatie cu colegii dintr-un grup de lucru in cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme.9.1 sa inteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor mai mici decat 1. in intervalul de numere naturale de la 0 la 100 . 1. masa. ?:c=d. a si b numere mai mici ca 1000.1 să manifeste initiativa in a transpune diferite situatii in context matematic. unde c nu poate lua valoarea 0. sa faca estimari folosind numere naturale mai mici decat 1 000 000 . 2. 2. 2. 2. 4. sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa reguli date . .4 sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu cel mult doua operatii prin rotunjirea numerelor pentru alimita erorile de calcul .3 sa efectueze operatii de adunare si scadere cu numere mai mici decat 10 000 : -fara trecere peste ordin -cu trecere peste ordin 1. sa compare.4 sa efectueze operatii de inmultire si impartire cu numere naturale mai mici decat 100.2 sa scrie. 2.6 sa rezolve si sa compuna probleme de tipul : ?+-a=b.000 . Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1. 2. sa colecteze date.2 sa descopere. 2. timp si unitatile monetare in situatii variate . 2. sau de tipul ?xc=d.5 sa exploreze modalitati variate de a compune si descompune numere naturale mai mici decat 1000 .3 sa exporeze modalitati de efectuare a inmultirii sau impartirii in 0-1000 folosind diferite tipuri de grupari si reprezentari . 2. 4. d este multiplu al lui c. capacitate.7 sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in rezolvarea de probleme . sa le sorteze si sa le clasifice pe baza unor criterii date.1 sa recunoasca si sa descrie forme plane si spatiale. 4. 1.

citire . scriere. comparare) *Adunarea si scăderea numerelor naturale in concentrul 0 – 1000. Perioa ore da 5 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 22. formarea.G. de cr învăţare t. *Aflarea termenului necunoscut *Probleme Evaluare *Numirea. formare.139 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum Aprofundat şcolar: 2010/2011 Manualul utilizat : Editura Euristica.2 2. Conţinuturi Nr. citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000.5 .09 – 21.4 2.09 Obs . Inst: Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I : 67 ore Nr Unitatea . *Rotunjirea numerelor naturale *Exercitii aplicative Evaluare *Activitate de recuperare şi dezvoltare 2 Numerel e naturale de la 0 la 1000 1.R.5 4. autori: Pârâială V.09 – 04.1 1.1 1.1 *Numerele naturale de la 0 la 1000 (numire. *Compararea si ordonarea numerelor naturale.2 2.10 14. O.ore: 4 ore /săptămână. 1 Recapitu lăm! 1.Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Creţu Mirela Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale naturii Clasa: I Disciplina de învăţământ: Matematica Nr. Pârâială D . *Compunerea si descompunerea numerelor naturale de la 0 la 1000. Pârâială C.

11 5 (II)Adun area şi scădere a numerel or de la 0 la 10 000 1.11 – 25.10 – 09.2 4.3 Numerel e naturale de la 0 la 1 000 000 1.3 2.4 4.4 2.1 1.11 – 15.2 2.2 4.10 4 (I) Adunare a şi scădere a numerel or de la 0 la 10 000 1.3 2.1 29.3 18. Înţelesul operaţiei de înmultire *Proprietaţile înmulţirii *Înmulţirea când unul din factori este 2 *Înmulţirea când unul din factori este 3 *Înmulţirea când unul din factori este 4 *Înmulţirea când unul din factori este 5 *Înmulţirea unui număr natural cu o sumă *Exerciţii şi probleme recapitulative Evaluare 7 1 2 2 1 1 10 1 1 1 2 2 2 1 05.4 4.6 3.2 2. ordonarea şi rotunjire numerelor naturale mai mici decât 1 000 000 *Exerciţii recapitulative Evaluare *Adunarea şi scăderea numerelor naturale până la 1000 *Adunarea fără trecere peste ordin a numerelor naturale de la 0 la 10 000 *Scăderea fără trecere peste ordin de la 0 la 10 000 *Adunarea cu trecere peste ordin de la o la 10 000 *Scăderea cu trecere peste ordin de la 0 la 10 000 *Recapitulare Evaluare *Verificarea rezultatului adunării şi scăderii cu numere mai mici decât 10 000 *Aflarea termenului necunoscut *Efectuarea unor exerciţii folosind proprietăţile operatiilor cu numere naturale *Probleme de adunare şi scădere *Recapitulare Evaluare *Activitate de recuperare şi dezvoltare *Adunarea repetata de termeni egali.3 6 Înmulţir ea numerel or naturale mai mici decat 100 (I) 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.10 – 14.11 10 1 1 2 2 2 1 1 10.12 .5 *Ordine şi clase: -numere scrise cu patru cifre .numere scrise cu mai multe cifre *Compararea .

1 SEMESTRUL I : 67 ore 9 *Scăderea repetată de termeni egali 1 *Legătura dintre înmulţire şi împărţire 1 *Împărţirea la 2şi 3 deduse din tabla 1 înmulţirii 1 *Împărţirea la 4 şi 5 deduse din tabla 1 07.1 *Înmulţirea când unul din factori este 6 sau 7 *Înmulţirea când unul din factori este 8 sau 9 *Înmulţirea când unul din factori este 10.5 2.03 1 *Aflarea numarului necunoscut la 1 înmultire şi împărţire *Ordinea efectuării operaţiilor *Exerciţii şi probleme recapitulative Evaluare *Activitate de recuperare şi dezvoltare .2 1. 7 3. 1.4 lare 2.1 Recapitu . 4 2.02 înmulţirii 1 *Împărţirea la 8 şi 9 deduse din tabla 1 înmulţirii 9 *Împărţirea la 0.100 1.1.2 2. 1 sau 0 *Tabla inmultirii *Ordinea efectuării operaţiilor *Exerciţii şi probleme recapitulative Evaluare *Activitate de recuperare şi dezvoltare *Numerele naturale de la 0 la 1 000 000 *Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 *Inmultirea in concentrul 0-100 *Ordinea efectuarii operatiilor *Probleme Evaluare semestrială 9 1 1 1 1 2 1 1 1 05.8 5 1 1 1 1 1 20.6.02 2 – 2 *Proba înmulţirii şi împărţirii 08.01 – 19.02 înmulţirii 1 – *Împărtirea la 6 şi 7 deduse din tabla 1 21.01 8 1. 10-cazuri speciale ore *Tabla împărţirii 1 Evaluare 2 22.01 – 27.2 semestri .4 2.1 .2 ală 2.6 3.3.2 . 2 2. 6 2.2 .1.3. 01 Împărţire a numerelo r naturale în concentru l 0 – 100 9 Împărţire a numerelo r naturale în concentru l 0 .7 Înmulţir ea numerel or naturale mai mici decat 100 (II) 1.

04 11 Probleme 12 Elemente intuitive de geometri e 2. 3 2. 1 2. dreptunghiul *Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice *Exerciţii de observare: cubul. 2 2.04 – 11. Relaţiile cu / de …ori mai mare / mic *Probleme de separare din total a unei părţi *Modificarea enunţului problemelor *Informatii inutile sau insuficiente în enunţul problemelor *Formularea intrebărilor si ordonarea de enunţuri ale problemelor *Interpretarea datelor din tabele si desene *Evenimente posibile şi imposibile *Probleme care se rezolva prin mai mult de două operaţii *Recapitulare Evaluare 5 1 1 2 1 8 1 1 1 1 2 1 1 09. dreapta.10 Inmultire a şi împărţire a numerelo r naturale de la 0 la 1000 2. 2 2. linia curbă *Patratul. 3 *Punctul . poligonul . cilindrul. linia frântă. 5 3. conul *Recapitulare Evaluare 8 1 2 1 1 2 1 28. segmental de dreaptă.03 – 27.03 17.03 – 30. cercul. 9 4. sfera.03 – 16. 1 *Înmulţirea unui număr cu o sumă sau cu o diferenţă *Înmulţirea cu 10 sau 100 *Înmulţirea unui număr natural de trei cifre cu un număr natural de o cifră Evaluare partială *Împărţirea unei sume sau a unei diferente la un număr de o cifră *Împărţirea la 10 sau 100 *Împărţiri cu restul diferit de 0 *Împărţirea unui număr natural mai mic decât 1000 la un număr de o cifră *Recapitulare Evaluare *Activitate de recuperare şi dezvoltare *Probleme de aflarea a unei sume.05 . 2 4.03 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 31. cuboidul. triunghiul.

2 4. 8 01.13 Unităţi de măsură 2. Multiplii şi submultiplii *Măsurarea masei corpurilor folosind unităţi neconvenţionale *Unităţi de măsurat masa corpurilor. 06 . 4 2. 6 2. 2 1. 1 2.05 14 Recapitul are finaă 1. Metrul. 1 1. Multiplii şi submultiplii *Măsurarea capacităţilor vaselor folosind unităţi neconvenţionale *Unităţi de măsurat capacitatea. 2 2. 3 *Măsurarea lungimilor folosind unităţi neconvenţionale *Unităţi de măsurat lungimea. 8 4. 3 2.06 – 16. 3 1. Multiplii şi submultiplii *Unităţi de măsura pentru timp *Monede si bancnote *Recapitulare Evaluare *Numerele naturale de la 0 la 1 000 000 *Adunarea si scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 *Inmultirea si impartirea in concentrul 0100 *Unităţi de măsură *Elemente de geometrie *Probleme Evaluare finală *Jocuri matematice 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 2 1 1 12. Litrul.05 – 31. Kilogramul. 5 2.

comparand rezultatele cu propriile estimari . propice vietii 3.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru .1 să inregistreze in forma grafica observatii ale unor fenomene si procese din mediul inconjurator .2 sa ordoneze obiecte.1 sa indice asemanari si deosebiri dintre corpuri pe baza unor observatii proprii .1 să constientizeze efecte ale activitatii omului asupra mediului inconjurator. . folosind instrumente si procedee specifice 2. 1.3 sa comunice in forme diverse observatii si comparatii asupra corpurilor studiate si asupra experimentelor realizate 2. 2. Dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat.CUNOAŞTEREA MEDIULUI OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ: 1. 1. 2. fenomene si evenimente pe baza unor criterii date .2 să masoare cu instrumente conventionale si neconventionale. Intelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni si concepte specifice stiintelor naturii 1. 2.4 sa aplice observatia ca demers al cunoasterii de tip stiintific. organisme. 3. Formarea si dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor de experimentare si explorarea / investigarea realitatii.

Evaluare 1 1 20. volumul ( capacitatea) ca rezultat la măsurării în unităţi nestandard ) “Corpuri . cr t. 35 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu Anul şcolar: 2010/2011 Manual: Ed.2 1. Conţinuturi Nr.ore: 1 oră/săptămână.1 2. materiale naturale şi prelucrate. Unitatea de învăţare O. Petre Cristina PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr . Formă . culoare.1 1. dimensiune” * Stări de agregare ( solid / lichid / gazos ) identificare în funcţie de forma si volum “Stări de agregare” Recapitulare.Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Inst: Creţu Mirela Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale naturii Clasa: a III-a Disciplina de învăţământ: Ştiinţe Nr. dimensiune ( lungimea ca rezultat al măsurării în unităţi standard. Utilizări “ Lumea înconjurătoare” “Corpuri naturale şi prelucrate” * Formă.R. culoare . LVS Crepuscul.09 – 18. 1 Caracteri stici şi proprietă ţi ale corpurilo r 1.2 2.10 1 1 1 Obs .4 . autori:Tomescu Anastasia. Băzăvan Larisa. Meiroşu Emilia. Perioa ore da 5 * Corpuri cu viaţă si fără viata .3 2.

1 1.01 Recapitul are semestri ală 1. Domestic sau sălbatic? Ce este lanţul vieţii? *Recapitulare.2. insecte)caracteristici generale În lumea animalelor. tulpină.3. 2 1.Evaluare *Rolul structurilor de bază ale organismelor vii: -rolul componentelor observabile la animale: cap . trunchi.4 1 1 1 1 1 25. reptile.5 * Rolul structurilor de bază ale organismelor vii -rolul componentelor observabile la plante : rădăcină.11 5 3 În lumea animalelo r 1.3.1.10 – 29. *Evaluare semestrială 2 În lumea plantelor 1. membre * Principalele grupe de animale ( mamifere. sămânţă “ În lumea plantelor . Insectele Peştii. păsări sălbatice Mamifere . Uriaşii plantelor” “Cereale şi plante tehnice” “ Legume” “Flori salbatice şi plante medicinale” Recapitulare.2 1. 4 1 24. 1 2.1.3 2. Evaluare *Caracteristici ale corpurilor *Plante şi animale.3 2.2.12 – 17. păsări peşti. floare.2 1.3 2. fruct. Reptilele Păsările.1 1.1 2.4 1 1 1 1 1 06. frunză. Păsări domestice.1 2.01 .3 2.

02 – 07. arderea combustibililor.1 2. Solul.1 1 1 1 1 02. solul. vaporizare. Surse de apa * Transformări de stări de agregare (topire solidificare.1 1.05 – 23.1 1. Programul zilnic al scolarului *Recapitulare. trunchi. Evaluare * Apa . Surse de apă –tipuri localizare. organe de simţ.4 3. căderile de apă. Circuitul apei în natură * Soarele–sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină-întuneric.3 2.2 1. vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie Schimbări în lumea plantelor şi animalelor Vieţuitoare dispărute. inimă.03 5 1 1 5 Alte corpuri 1. Să protejăm mediul înconjurător * Evaluare 1 1 1 1 1 4 Corpul uman 1.1 2. plămâni. Să ne menţinem sanatatea.4 3. igienă personală. aerul.2 1.1 2.04 4 ore 6 Influenţel e mediului asupra corpurilo r 1. Scheletul uman.3 2. Cum funcţionează organismul uman? Organele de simţ Cum reacţionăm la schimbările de mediu *Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă.03 – 11. exerciţiul fizic etc.Utilizări Surse de energie *Evacuare * Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină.1 1. Precipitatile. utilizări Aerul. risichi. Vieţuitoare pe cale de dispariţie * Protejarea mediului. anotimpurile Soarele şi viaţa * Surse de energie ( vântul .5 *Rolul structurilor de bază ale organismelor vii: -rolul componentelor observabile şi al unor organe interne la animale: cap . zinoapte.3 2. stomac. Deşeurile Deşeurile . hrana) . surse de căldură) asupra organismelor vii. Apa. soarele.3 2.2 1.condensare) Transformări sale stărilor de agregare. sol.4 07.3 2. aer.05 . schelet Omul .1 1 1 1 14. membre.3 2.

Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale 3. Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii opiniilor in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte 4.1 sa identifice drepturile universale ale copilului 2.1 Corpuri cu viaţă şi corpuri fără viaţă Evaluare finală 2 ore 1 30. 3. 1.4 sa dovedeasca dorinta de participare la activitatea unor grupuri 4.3 sa descopere si sa descrie intr-o maniera clara si concisa diferite relatii sociale de grup 3.1 sa identifice grupurile sociale din care face parte: familie.4 3.06 EDUCAŢIE CIVICĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ: 1. cu „plantele si animalele” si cu „ceilalti oameni”.2 sa exprime oral si in scris enunturi simple cu referire la situatii diferite de viata cu constinut civic. a normelor de comportare in societate 2. colegi etc.2 2. Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului. 2.2 1.1 sa formuleze enunturi simple pro si contra in solutionarea unor dileme . grup de prieteni.1 sa recunoasca si sa descrie intelesul unor termeni specifici limbajului civic. Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civica 1.05 – 1 06.3 2.1 1.2 sa identifice reguli cu privire la rapoartele persoanei cu „lucrurile”.1 2.7 Recapitul are finală 1. 3.

Perioa ore da 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 Obs .Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Mirela Aria curriculară : Om şi societate III-a Disciplina de învăţământ: Educaţie civică 1 oră/săptămână.2 2.01 .10 2 Trasaturi morale ale persoanei 1. frica şi laşitatea Bunătatea şi răutatea Sinceritatea şi minciuna Recapitulare Evaluare 17.1 • • • • • • 12.2 2.11 – 07.. Aramis. cr t.1 1.1 4.09 – 29. autori: Radu D.R.1 • • • • • • • • Ce înseamnă să fim persoane Persoana mea Persoanele din jurul meu Persoane din lumea întreagă Persoane cu nevoi speciale Recapitulare Evaluare Încrederea şi lipsa de încredere Respectul şi lipsa de respect Curajul. Conţinuturi Nr. Unitatea de învăţare O. Andrei Gh Inst: Creţu Clasa: a Nr.1 1. 1 Persoana 1. 35 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu şcolar: 2010/2011 Manual: Ed.1 4.ore: Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr .

2 2. compasiune.3. cartea.01 – 28.4 1.06 11. fiinţele şi cu ceilalţi oameni Evaluare Scenetă pentru serbare 3 1 1 1 14.03 4 Noi şi lucrurile 1. 1 • • • • • • 01.1 1.1 3.1.1. proprietate Recapitulare Evaluare Ce sunt grupurile Familia Grupul de joacă Grupul şcolar Reguli ale grupului Recapitulare Evaluare Persoana.04 – 20.3 Recapitul are semestria lă 1.1 1. 2 2. camera mea.4. iubire. tehnica. arta Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri-grijă. Raporturile noastre cu lucrurile . îmbrăcămintea.01 7 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 27.02 – 25.jucării. 2 3.1.2.1 2.3 3.1 * Raporturile noastre cu animalele şi plantele • Atitudinea noastră faţă de plante şi animale ( grijă.1 4.2 3.05 • • • • 6 Recapitul are finală .05 – 17.4.1. colecţii . frică) • Persoana şi trăsăturile ei morale • Evaluare semestrială • • Ce sunt lucrurile? Nevoia de lucruri -lucrul ca instrument de joc învăţare .2 4.1 • • • • 5 Noi şi grupurile 1. brutalitate. brutalitate . muncă Lucruri care ne exprimă. respect.2 2.2 2. 3 3.1 1.

in mediul inconjurator si pe imagini 2. Cunoasterea si utilizarea materialelor. pensule.2 sa asocieze tehnici adecvate materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apa. tehnici mixte.1 sa identifice in spatiul inconjurator linii in diferite ipostaze.4 sa obtina pete picturale. 3. tehnici ale colajului etc. in functie de locul acestora in steaua culorilor.1 sa compare culori sau grupe de culori.EDUCAŢIE PLASTICĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ 1.2 sa valorifice ipostazele liniei in reprezentari grafice intentionate: 3. creioane.2 sa compare tonurile de gri. a instrumentelor de lucru si a unor tehnici specifice artelor plastice 1. Analiza formelor. 1. in functie de distanta acestora fata de alb si fata de negru. 4. 2.1 sa selecteze diverse materiale (culori de apa. tusuri. Exprimarea prin si despre compozitii plastice .). 3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic 3. a culorilor si a amestecurilor acestora.) 2. 3.3 sa sugereze forme familiare din natura cu ajutorul liniei. plastilina etc. in vederea utilizarii acestora.

4. 35 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu şcolar: 2010/2011 Inst: Creţu Clasa: a Nr. cr t. 4. conform propriilor intentii. Unităţi de învăţare Ob.4. 4. folosind linia in diferite ipostaze si pata picturala.1 sa compuna spatiul plastic valorificand potentialul expresiv al dominantei cromatice.5 sa utilizeze criterii evaluative in analiza propriilor exprimari plastice si a celorlalti.4 sa organizeze spatiul plastic liniar si cromatic (cu accent pe tratarea picturala) 4.ore: Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr . ore Perio ada Conţinuturi Ob s.3 sa sa realizeze compozitii intr-o dominanta cromatica intentionata. ref. Nr. Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Mirela Aria curriculară : Arte III-a Disciplina de învăţământ: Educaţie plastică 1oră /săptămână. .2 sa valorifice potentialul construnctiv al liniei in compunerea spatiului plastic.

03 4.02 – 16. ceară. pensula.1.Imprimeu Pete picturale obţinute prin suprapunere de linii şi puncte peste pete plane .Personaje din basme Evaluare 6 Pata picturală (vibrată)II 3.09 – 20.10 – 15.Frize decorative 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.12 3. *Identificarea materialelor. paleta.4 3 Pata picturală (vibrată)I 4 1 1 1 1 05. 1.1 4.Felicitarea -realizare prin stropirea forţată a culorilor .2 1 1 1 1 1 1 1 2.La săniuş *Pata picturala –aplicare in compoziţii . carioca. 4 * Pata picturală –realizare prin fuzionare şi scurgere liberă .2.Buchetul de flori -realizare prin strivire si presare . 5 . plastilină *Familiarizarea cu materialele si disciplina de lucru. soluţie pentru decolorat–pic. 15.01 – 26. pastile şi tuburi de culori. instrumentelor de lucru si a tehnicilor de lucru specifice artelor plastice Subiecte propuse : -Jocuri din vacanţă-tehnica acuarelei -Peisaj de toamnă-tehnica pastelului -Vaza cu flori –tehnica colajului -Cosuri cu legume şi fructe.Noapte de iarna . 2.Personaje fantastice *Amestecurile culorilor ( nuante si tonuri) -Amestecuri de culori şi nonculorinuanţe şi tonuri -Suport plastic în tonurile unei culori -Noapte de iarnă .4 4.5 4 09.5 27.Portret de copil -Dominanta cromatică -Lan de floarea soarelui -Peisaj cosmic -Colinde Evaluare *Pete picturale obţinute prin nuanţarea şi ruperea tonului . 4. cerneală.10 6 2.01 4.1.6 1. materiale cu textile diferite.tehnica modelajului Evaluare *Semnificatia culorilor şi nonculorilor . 4 4.4 4. hârtie colorată. creioane cerate.5 Materiale şi tehnici de lucru lucru şi folosirea lor * Materiale de lucru şi folosirea lor creioane colorate.Fluturi şi flori -realizare prin dirijarea jetului de aer suflat liber sau printr-un tub . CuloareaAmestecuri 4.

5 *Expresivitatea liniei .Pomi dezfrunziţi *Linia element de construire si conturarea desenului . 5 7. 1. 3. Linia ca element activ de construcţie a spaţiului plastic 3.Câmp cu flori -folosind linia cu rol de construcţie -Mozaic -folosind linia cu rol decorativ .05 – 01. fantezie 4. 1. 4. pe diferite teme 2 08.06 4.06 – 15.Evaluare 5.Vase de ceramica Evaluare 6 1 1 1 1 1 1 23.Ouă încondeiate . 3 4. armonie.Vaza cu flori .03 – 04.06 . Culoare. 3. 2. Recapitulare finală 6. 4. 3. 3 4. 2.05 4 1 1 1 1 11. 2 4.Covor ţărănesc *Linia element de tratare picturală a suprafeţelor -Primăvara *Semne plastice decorative şi spatii decorative ( frize) obţinute cu ajutorul liniilor .Semnul de carte Evaluare * Compoziţii figurative şi nonfigurative -folosind amestecurile şi dominanta de culoare . *Organizarea unor expoziţii cu lucrările realizate.

respectand cerintele unei emisii. melodie). fenomene naturale etc. 1.6 sa isi exprime argumentat preferinta pentru anumite cantece.6 sa recunoasca intuitiv muzica populara.7 sa redea prin onomatopee si/sau prin sunete muzicale. 2. durata. 2. intonatii si dictii corecte. personaje literare. .5 sa identifice prin auditie elemente de limbaj muzical (timbru. 2. pentru un anumit gen de muzica.3 să identifice in cantecele audiate specificul relatiei dintre continutul de idei si caracterul melodiei. 2. timbru). Exprimarea prin muzică 2. 1. respectiv. intensitate. 2.1 să utilizeze nuanta si tempo-ul adecvate in interpretarea cantecelor din repertoriu. cu acompaniament instrumental realizat de catre cadrul didactic.3 să diferentieze auditiv si in cantare calitatile sunetului muzical (inaltime. 1. 2.EDUCAŢIE MUZICALĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ 1. corelandu-le cu continutul de idei al cantecului. 2. in cadrul auditiilor.1 să reproduca un repertoriu de cantece receptate dupa auz.5 sa acompanieze cantecele ritmic si metric. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate 1.2 să cânte la unison si in aranjamente armonico-polifonice. muzica culta.4 să cante vocal. ritm.

2.1.5 2. Cântarea vocală 1.ore: Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr .6 2.4.09 – 14.12 3 Genuri muzicale 09. 2. 1. Sofica Inst: Creţu Clasa: a Nr.2. Conţinuturi Nr. 2. cr t.01 – 27. ore 5 2 2 1 6 1 1 1 1 1 2 16. 2.1.1.1.3.interpretare vocala in colectiv Deprinderi specifice de cânt. pauza de un timp Durata şi pauza de jumătate de timp Combinaţii ritmice Evaluare Genuri muzicale ale folclorului ocazional : colinda şi cântecul de stea Durata de doi timpi Accentul Măsura de doi timpi Evaluare: Ritmul muzical 2 Limbaj muzical 1.Aramis. respiratie corectă *exerciţii de respiraţie şi vocalize Evaluare: Cântare vocală Sunetul muzical. emisie.5 21. 2. 2.4.12 – 16.Şcoala cu clasele I-IV PIETROIU Mirela Aria curriculară : Arte III-a Disciplina de învăţământ: Educaţie muzicală 1oră / săptămână.10 Perioa da Ob s. 2.3. 35 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu şcolar: 2010 / 2011 Manualul utilizat : Ed.6 1.3 2.7 1. Unităţi de învăţare Ob.10 – 02. 2. Ritmul muzical ( durata sunetelor muzicale) Durata de un timp.4.1. Vocea. autori: Matei.2 2. ref.12 06. 2.01 4 Ritmul muzical 4 1 1 1 1 . 2. dicţie.

2. lanţ.1 1.04 – 26. Timbrul. vocea de bărbat şi de femeie Pianul şi vioara Genuri muzicale de factură cultă: valsul.6 7 Interpret area 2. 4 2.2 1.05 8 1.4 2.04 10. pe timpii măsurii.3. dialog Cantarea cu acompaniament armonic Mişcarea pe muzică: liberă .5 5 Melodia Elemente de construcţie a melodiei: început .7 02. Structura melodiei .3 1. 6 2.5.1.6 2.5. Melodia. Ritmul.1. Semnele de repetiţie Evaluare : Melodia Sunete vocale-instrumentale Vocea de adult şi de copil.1 2.03 – 1.1.3 2.Refrenul. 6 2. Genuri muzicale.1 2. repetiţii Înălţimea sunetului muzical Melodia.2. sfârşit.5 28.04 – 14.5 1.06 – 16. solist-cor. 3 1. miscarea de dans Evaluare: Interpretarea Cantarea vocala.5 6 Timbrul 1.1. Recapitul 2 are finală 2. Interpretarea Evaluare 1 2 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 17. ritmică.06 . inspirata de caracterul muzicii.2.02 – 10. rapsodia Evaluare : Timbrul Nuantele: tare –incet-mediu Tempo-ul: repede -lent Procedee armonico-polifonice : grupe alternative .

1 sa stabileasca asemanari si deosebiri intre corpuri din mediul apropiat. . confectionarea si evaluarea unor produse simple 2. in conditii adecvate de igiena.1 să alcatuiasca un plan de lucru pentru realizarea unui produs.ABILITATI PRACTICE OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ 1. raportat la proiectul initial. 2.2 să prelucreze materiale folosind ustensile adecvate si tehnici variate. folosind materiale si tehnici variate. 1.1 să realizeze produse colective. Proiectarea. 1.2 să confectioneze produse utile. pe baza unor observatii proprii.3 sa aprecieze calitatea produsului finit.2 sa-si asume responsabilitati in activitatea de grup. 2. 3 Dezvoltarea capacitatii de cooperare in scopul realizarii unui produs 3. 2.Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile 1.3 să utilizeze produse alimentare. 3.

ore Perio ada Obs . 35 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu şcolar: 2010/2011 Clasa: a Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr .ore: 1 oră /săptămână. Conţinuturi Nr. .2 să descopere solutii de valorificare optima a materialelor refolosibile in combinatie cu alte materiale. crt .1 să valorifice experienta pozitiva locala in activitatile de prelucrare a mediului. 4. ref . Dezvoltarea simtului practic 4.4. Unităţi de învăţare Ob. Aria curriculară : Tehnologii III-a Disciplina de învăţământ: Abilităţi practice Nr.

tehnici combinate: trasarea după contur.tehnici combinate: decupare. indoirea *Ornamente pentru brad * Masti pentru carnaval *Omul de zapada *Tangram *Origami Evaluare: Expoziţie cu lucrările elevilor Insusiri ale materialelor plastice Constructii din material plastic cu piese existente in comerţ ( LEGO) si materiale refolosibile Vaza cu flori Martisoare Tablouri Evaluare: expozitie cu lucrarile elevilor 1 1 1 1 1 17. lipirea. decuparea .2 3. 1. nasturi) Subiecte propuse *Tivul *Coaserea nasturelui *Saculetul pentru creioane “Păpuşa sac” *Cizmuliţa Evaluare: Expozitie cu lucrarile elevilor Activităţi cu materiale sintetice .01 5 Materiale plastice 1.2 1 1 2 1 21. 1.11 1. Natura ne ofera materiale 2.10 1. Si noi putem fi utili 2.3. 3.2.02 4 .1 2.1. vopsire.2.1. ruperea . 2. impletire lipire. 2.2.1 1.1. rupere .2 2.3 5 Activităţi cu materiale din natură . 5 1 1 1 1 1 03.1. Magia hârtiei 2.2 2. 3.2 3.10 – 26. Subiecte propuse: *Flori de grădină / Covor aramiu * Ciocanitoarea( lipire) * Rama de tablou /Coronita ( impletire) *Ghirlanda ( nuci si ghinde) ( insiruire) *Sa dam viata pietrelor ( vopsire) Evaluare: Expozitie cu lucrarile elevilor Activităţi cu materiale sintetice -fire si materiale textile .1 2.însuşiri ale firelor si materialelor textile. 5 1 1 1 1 1 22.1 1. innodare. 1.3.09 – 15.1.12 – 14.1 4.2. snuruire.1 2. -cusaturi utilitare ( tiv.01 – 25. 2.

materiale sintetice şi materiale ) Subiecte propuse: *Personaje din povesti Evaluare-expoziţie de lucrări: „Inventăm.1 2.03 – 01.1 3.3.tehnici combinate: innodare .2 Jucării pentru copii 6 3.2 5 Materiale sintetice 3. ne jucăm.1. învăţăm” Norme de protectie a consumatorului Folosirea aparatelor electrocasnice Igiena alimentelor si a alimentatiei Elemente decorative *Aranjament floral * Suportul.05 5 Activitati desfasura te in gospodari e 4. 1 1 1 1 1 20.2 1 1 2 1 08.04 5 2. 4.06 7 .3 1.2 2.1 1. impletire manuala Subiecte propuse: *Cosiţa papusii *Cordonul *Bratara prieteniei *Panou decorativ Evaluare: Expozitie cu lucrarile elevilor Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite cu ajutorul materialelor diverse ( materiale din natură.1.1 2. snuruire. pentru lumanari Evaluare finală *Papusa din lingura de lemn *Iepurasul 1 1 1 1 1 04.3 5 Fire si materiale sintetice .1 2.05 – 17.04 – 13.

1 să adopte constant. postura corectă a coloanei vertebrale în raport cu aceasta.1 să aplice regulile cunoscute.EDUCAŢIE FIZICĂ OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ 1. greutate. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere. a jocurilor şi a diferitelor sporturi 4.1 să practice constant. în desfăşurarea întrecerilor individuale şi colective 5. în relaţie cu partenerii şi cu adversarii. în situaţii statice şi dinamice 2. în timpul şi după desfăşurarea activităţilor motrice 1.1 să aplice adecvat deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitar-aplicative în diverse activităţi motrice 3. în mod independent.) determinaţi 3.2 să aplice deprinderile sportive elementare specifice disciplinelor sportive predate. în funcţie de regulile stabilite . în condiţii de întrecere 3.2 să aplice regulile de igienă înainte. în funcţie de un sistem de reguli acceptate 5.2 să aprecieze evoluţia principalilor indici de dezvoltare fizică proprie (talie. Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu 1.3 să acţioneze în vederea creşterii indicilor de manifestare a calităţilor motrice proprii 4. în funcţie de interesele şi posibilităţile proprii 5. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice. exerciţiile fizice recomandate.2 să-şi adapteze comportamentul. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta 2. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază.3 să prevină producerea unor accidente în procesul de exersare 2. aplicativutilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice 3. în mod reflex.

70 ore anual Tipul de curriculum: Curriculum nucleu şcolar: 2010/2011 Clasa: a Nr.ore: Anul PLANIFICARE CALENDARISTICĂ .Aria curriculară : Educaţie fizică şi sport III-a Disciplina de învăţământ: Educaţie fizică 2ore /săptămână.

. Capacitat e de organizar e 4 I .forţa segmentară cu învingerea greutăţii propriului corp: spate.5 3. or e .forţă segmentară: forţa membrelor superioare.circuit pentru dezvoltarea forţei generale Evaluare sumativă . jocuri cu temă .1 2.5 3.viteza de deplasare pe 25 m .4 3.poziţiile de bază şi derivate .viteză de execuţie şi coordonare în săriturile cu desprindere pe un picior şi de pe ambele .4 5 XXIVXXV 6 4 XXIIXXIII Obs.N r.postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice .4 4. .2 5. . cr t 1 O.1 2.II 2 Dezvoltăr ii fizice armonioa se.sărituri de pe loc cu desprindere pe unul şi pe ambele picioare însoţită de Săpt.1 Conţinuturi -formatia de adunare pe linie pe doua randuri -pornire si oprire din mers -alinierea în linie .pasul sărit. prindere .stafete aplicative mărind numărul de repetări ştafete. şezând şi culcat . -complex exerciţii .exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului.1 3.1 5.1 8 XII XV 5 Dezvoltar ea rezistenţ ei Săritura 2.4 2.1 3.4 2.4 2.4 4.săritura la coardă. abdomen.1 8 I . 2.3 1. pasă.precizie viteză de execuţie. . pe genunchi. poziţile stând depărtat.viteza de execuţie în acţiuni variate .4 5.îndemânare ( în acţiunile segmentelor corpului în manevrare de obiecte) .1 3.alergare în teren variat ( de ture) .R 1. .pasul săltat.poziţile drepţii şi pe loc de repaus.mişcări specifice segmentelor corpului.întoarceri la stânga şi la dreapta .circuit cu repetarea unor eforturi de intensităţii variabile .viteză de reacţie la stimuli auditivii şi tactili .1 2.2 2.2 8 VIII XI 3 Dezvolta rea vitezei şi a îndemână rii 1. .4 2. Unitatea de învăţare Nr .IV 4 Dezvoltar ea forţei 2.5 3. forţa membrelor inferioare.2 2.3 2.4 4.

lecţii ca unitate de învăţare Unitati de invatare Capacitatea de organizare Dezvoltarea fizică armonioasă Cal.Tabel centralizator privind distribuirea lecţiilor pe unităţii de învăţare Clasa a III-a Nr. Motrice Viteza Indemanare Forta Rezistenta Mers De bază Alergare Săritura Aruncare-prindere Echilibru Utilitar aplicative Târâre Căţărare-coborâre Escaladare Tracţiune Împingere Transport Deprinderi sportive elementare Alergare de viteză Atletism Aruncare minge oină Alergare de durată Gimnastică acrobatică (mobilitate) 4 8 4 8 8 4 4 6 16 Sem I Principal e Secunda re Sem II Principal e Secunda re Total Principal e Secunda re 4 - 4 4 4 6 6 - 4 8 8 8 8 4 4 8 6 6 6 16 4 - Deprinderi motrice .

sportivJoc Minihambal 10 26 36 - .

.

stând pe omoplaţi pasă cu o mână deplasare cu două mâini aruncare la poartă de pe loc Echilibru Târârea joasă De la 5m două din patru (plus) rostogolire înainte din depărtat în ghemuit pasă cu o mână deplasare prindere cu două mâini dribling simplu ( plus) Catarare Coborare Transport II Nivelul iniţierii în gimnastică Legări de elemente acrobatice II Nivelul iniţierii în minihandbal Structură simplă de joc I Deprinderi utilitaraplicative Parcurs aplicativ .20 m 7 1.20 m 8 trei bănci 1.15 m 6 două bănci 1. cu deplasare Aruncare la ţintă verticală De la 5 m una din trei cumpăna pe un piciorrulare pe spate.Scala de evaluare.30 m 12 1.25 m 9 1.25m 10 I I Memorareexecuţie complex de dezvoltare fizică Îndemânare 5 exerciţii 4x8 timpi 4 pe piciorul S 4 pe piciorul D 6m 6m 6exerciţii 4x8 timpi 6 pe piciorul S 6 pe piciorul D 8m 8m 7 exerciţii 4x8 timpi 8 pe piciorul S 8 pe piciorul D 10m 10m De la 6 m trei din patru (plus) rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat pasa cu o mână deplasare prindere cu două mâini ( plus) Escaladare Sărituri la coardă de pe două picioare. clasa III Semestrul Capacităţi evaluate Instrumente de evaluare (probe opţionale ) Alergare de viteză 25 m Naveta 5x5m Alergare de durată Extensii ale trunchiului din culcat facial Extensii ale trunchiului din poziţia aşezat Ridicări de trunchi din culcat dorsal. pe loc Sărituri la coardă alternative. Ridicări ale picioarelor din culcat dorsal Tracţiuni pe banca de gimnastică Săritura în lungime de pe loc Structura complexă de forţă Complex cu exerciţii libere Baremuri şi criterii pentru calificative Suficient Bine Foarte bine B F B F B F 5”9 19”6 2’ 9 8 9 9 6”2 20”6 2’ 8 7 7 7 5”7 19”4 2’5” 12 12 11 12 6” 20”4 2’5” 10 10 8 10 5”6 19”2 2’10” 15 15 14 15 5”9 20”2 2’10” 12 12 10 12 I II Viteză Rezistenţă Forţă spate II Forţă abdomen Forţă membre superioare şi inferioare o bancă 1.

.

Clasa a III-a UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Capacitatea de organizare a activitatilor sportive Dezvoltare fizica armonioasa MOTRICEDEPRINDERI MOTRICECALITĂŢI Viteza Îndemânare Forţa ~ I 2 3 ~ II EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Semestrul I III 4 5 ~ 6 IV 7 ~ 8 9 ~ V SEMESTRUL I Octombrie VI 10 11 ~ VII 12 13 14 ~ Noiembrie VIII IX X XI Decembrie XII 22 23 ~ 2425 XIII 26 ~ XV 29 30 ~ 31 32 ~ Ianuarie XVI XVII 33 ~ 34 XVIII 35 36 ~ Septembrie 15 16 17 18 19 20 21 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mers Alergare Saritura Aruncare-prindere ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VACANTA: 30 octombrie – 7 noiembrie 2010 Rezistenţa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 21 decembrie 2010 – 4 ianuarie 2011 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DEPRINDERI MOTRICE MOTRICEDEPRINDERI Alergare de viteză ATLETISM Aruncarea mingii de oină de pe loc Alergare de durata Minihandbal VACANŢA: Utilitar-aplicative .

SPORTIVE ELEMENTARE MOTRICE ELEMENTAREDEPRINDERI Acrobatică Informatii sportive Alergare de viteza Susţinerea probelor de evaluare indemanare -Unitate de învăţare principală -Unitate de învăţare secundară Clasa a III-a UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE VACANŢA I 1 2 ~ Semestrul II Februarie II 3 4 ~ 5 ~ III 6 IV 8 7 V 9 10 ~ EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUIL II Martie VI 11 ~ VII 12 13 ~ VIII 14 15 ~ IX 19 20 ~ Aprilie X Vacantă: 16 aprilie XI 21 ~ 22 XII 23 24 ~ XIII 25 26 ~ Mai XIV 27 28 ~ XV 29 30 ~ 32 XVI 31 ~ Iunie XVII 33 34 ~ XVIII 35 ~ 36 17 16 18 ~ Capacitatea de organizare a activitatilor sportive Dezvoltare fizica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fizica Complex de dezvoltare ~ .

Viteza Îndemânare Forţa Rezistenţa Mers Alergare Saritura Aruncare-prindere intersemestrială: 29 ianuarie – 6 februarie 2011 MOTRICEDEPRINDERI MOTRICECALITĂŢI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ – 25 aprilie 2011 ~ ~ armonioasa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DEPRINDERI MOTRICE SPORTIVE ELEMENTARE MOTRICEDEPRINDERI Utilitar-aplicative Alergare de viteză ATLETISM Aruncarea mingii de oină de pe loc Alergare de durata Minihandbal Acrobatică Informatii sportive .

-Unitate de învăţare principală -Unitate de învăţare secundară acrobaticaGimnastica Forta oinaAruncarea mingii de sportivJoc rezistentaAergare de Susţinerea probelor de evaluare MOTRICE ELEMENTAREDEPRINDERI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful