You are on page 1of 328

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE

CRITICE

ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

1997

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2005

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Documentare – Informare bibliografică http://bcucluj.ro NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1997, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 48 periodice şi 129 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1997 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din revistele în limba maghiară : Aniko Csucsuja Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

ISSN 1453-603X

III

LISTA CĂRŢILOR BIBLIOGRAFIATE
1. Aderca, Felix. 1916. Ediţie şi prefaţă de Henri Zalis. Bucureşti : Hasefer, 1997, XXIV, 284 p. Cota: 826040 2. Alecsandri, Vasile. Poezii. Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 247 p. (Pagini alese). Cota: 774779 3. Arghezi, Tudor. Cimitirul Buna-Vestire. Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Mitzura Arghezi. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, XIII, 174 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: 774961 4. Baran, Neculai V. Maxime şi cugetări în opera lui Mihai Eminescu comentate sub fromă de micromonografie. Iaşi : Apollonia, 1997, 218 p. Cota: 517832 5. Barbu, Ion. Opere. După melci. Joc secund. Prefaţa, stabilirea textului şi aparatul critic de Mircea Coloşenco. Cluj-Napoca : Echinox, 1997, 276 p. Cota: 775069 6. Barbu, Ion. Poeme. Antologie, text stabilit şi aparat critic de Mircea Coloşenco. Bucureşti : Saeculum, 1997, 191 p. (Bibliografia şcolară). Cota: 774792 7. Bardan, Vasile. Ioanid Romanescu în apărarea poeziei. Iaşi : Apollonia, 1997, 159 p. (Ecce Homo). Cota: 826126 8. Băran, Vasile. Mierea din nevasta altuia. Cu o prefaţă de Fănuş Neagu. Bucureşti : Scripta, 1997, 155 p. Cota: 774901

VII

9. Bărbulescu, Titus. Lucian Blaga : teme şi tipare fundamentale. Traducere din limba franceză de Mihai Popescu. Bucureşti : Saeculum, 1997, 159 p. Cota: 826414 10. Bercea, Livius Petru. Limbajul poetic arghezian. Timişoara : Helicon, 1997, 242 p. (Metatext). Cota: L.C. 4903/1997 11. Bidilică-Vasilache, Mihaela. Moara de vânt : versuri şi proză. Prefaţă de Marta Bărbulescu. Ploieşti : [s.n.], 1997, 41 p. Cota: L.C. 4103/1998 12. Bocşa, George. În aplauzele uitării : Negli applausi dell'oblio. Versiune italiană şi prefaţă de Geo Vasile. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, 143 p. Cota: 621125 13. Bolintineanu, Dimitrie. Legende istorice. Postfaţă, referinţe critice şi tabel cronologicTeodor Vârgolici. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, 152 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: L.C. 2854/1997 14. Caragiale, Ion Luca. Momente şi schiţe. Bucureşti : Vremea, 1997, 318 p. Cota: 873082 15. Caraion, Ion. Exil interior : poeme din exil. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Emil Manu. Bucureşti : Libra, 1997, 94 p. (Poesis). Cota: L.C. 6957/1997 16. Carp, Mircea. "Vocea Americii" în România (19691978). Cuvânt înainte de Adrian Marino. Iaşi : Polirom, 1997, 209 p. Cota: 873122 17. Călinescu, George. Bietul Ioanide. Cu o prefaţă de

Mircea Tomuş. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, XVI, 494 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 1448/1998 18. Călinescu, George. Enigma Otiliei. Prefaţa de Al. Piru. Ediţia, curriculum vitae şi bibliografia de Constantin Mohanu. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, XIII, 208 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 7329/1997 19. Călinescu, George. Enigma Otiliei. Ediţie, prefaţă, tabel cronologic şi note de Ion Bălu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, XXIV, 415 p. (Biblioteca şcolară). Cota: L.C. 3638/1997 20. Căprariu, Alexandru. Poeme. Prefaţă de Petru Poantă. Cluj-Napoca : Editura Albastră, 1997, 112 p. Cota: L.C. 7909/1997 21. Cepoi, Ion. Amurgul cuvintelor : litanii împotriva fricii. Cu o postfaţă de Ion Popescu. Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi, 1997, 72 p. Cota: L.C. 3127/1998 22. Chichere, Ion. Oglinda de antracit. Cu o postfaţă de Sergiu Ştefănescu. Timişoara : Hestia, 1997, 66 p. Cota: L.C. 5763/1997 23. Chircu-Mare, Bogdan. Apocalipsa visului : versuri. Prefaţă de Marta Bărbulescu. Ploieşti : [s.n.], 1997, 28 p. Cota: L.C. 2972/1998 24. Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul : poem critic. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, 124 p. (Universitaria). Cota: 674767 25. Codreanu, Theodor. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, maiorescu, Creangă, Caragiale,

VIII

IX

Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, 240 p. Cota: L.C. 3860/1998 26. Condeescu, Alexandru. Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera opera lui I. L. Caragiale. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, 95 p. (Biblioteca Bucureşti). Cota: 726652 27. Coşbuc, George. Balade şi idile. Fire de tort. Ziarul unui pierde-vară. Cântece de vitejie. Antologie, tabel cronologic şi referinţe critice de Constantin Mohanu. Bucureşti : Minerva, 1997, 228 p. (Cartea elevului). Cota: 775050 28. Coşbuc, George. Poezii. Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, 255 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: L.C. 2895/1998 29. Crainic, Nichifor. Ţara de peste veac : poezii antume (1916-1944). Ediţie îngrijită şi notă bio-bibliografică de Ioana Cracă. Bucureşti : Editura Eminescu, 1997, 286 p. (Poeţi români contemporani). Cota: 566340 30. Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. Povestea lui Harap Alb. Prefaţă, comentarii şi referinţe critice de Ion Rotaru. Galaţi : Porto-Franco, 1997, XXIII, 126 p. (Biblioteca şcolară). Cota: L.C. 1481/1998 31. Crihană, Marcel. Scriitorii şi cărţile lor (1). Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, 157 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 6298/1997

32. Crudu, Tiberiu. de pe la noi ce-a fost odată. Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie şi glosar de Manuela şi Gheorghe Macarie. Botoşani : Axxa, 1997, 183 p. Cota: L.C. 2057/1997 33. Davila, Alexandru. Vlaicu-Vodă : dramă în 5 acte, în versuri. Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, 181 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: 774798 34. Delavrancea, Barbu. Hagi-Tudose. Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi repere istorico-literare de Constantin Mitrea. Galaţi : Porto-Franco, 1997, XXIV, 229 p. (Biblioteca şcolară). Cota: L.C. 1482/1998 35. Delavrancea, Barbu. Teatru. Apus de soare. Viforul. Luceafărul. Postfaţă, tabel cronologic şi aprecieri critice de Al. Săndulescu. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 253 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: 826460 36. Dobriţescu, Costel. Imperiul privirii. Târgu-Jiu : Punct, 1997, 125 p. Cota: L.C. 988/1998 37. Doclin, Octavian. Esau : 33 de poeme. Cu o postfaţă de Adrian Dinu Rachieru. Reşiţa : Timpul, 1997, 54 p. Cota: 873264 38. Donici, Leon. Marele Archimedes : proză literară, publicistică, receptare critică. Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie de Ana-Maria Brezuleanu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, XXXVII, 394 p. Cota: L.C. 2041/1998 39. Drăgan, Josif Constantin. Prin Europa. Uitarea este, în

X

XI

fond, o trădare. Vol. 1 . Prefaţă de Traian Filip. Bucureşti : Europa Nova, 1997, 511 p. Cota: 775059 40. Drăgulescu, Alexandru. Singurătatea pierdută. Postfaţa este semnată de scriitorul Gheorghe Tomozei. Târgovişte : Macarie, 1997, 71 p. Cota: L.C. 6798/1997 41. Dumitrescu, Adriana. Introducere în opera lui Ioan Slavici. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 100 p. (Akademos). Cota: L.C. 5695/1998 42. Dumitriu, Petru. Bijuterii de familie. Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Teodor Vârgolici. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, IX, 197 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: 674769 43. Eliadiana. Volum omagial dedicat împlinirii a 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă. Iaşi : Polirom, 1997, 180 p. (Plural). Cota: 873373 44. Eminescu, Mihai. Pagini alese. Selecţie de texte şi prezentare de Mihaela Cojocaru. Bucureşti : Regis, [1997?], 287 p. Cota: L.C. 1505/1998 45. Eminescu, Mihai. Poezii. Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, 352 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: L.C. 2897/1998 46. Eminescu, Mihai. Poezii. Texte alese, schiţă biografică, notă introductivă, comentarii, îndreptar analitic, referinţe critice, teme de lectură de Monica IladeCostea. Iaşi : Institutul European, 1997, 175 p. (Cartea

şcolarului grăbit). Cota: 873602/1 47. Eminescu, Mihai. Poezii. Antologie, cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru. Bucureşti : Prometeu, 1997, 206 p. Cota: 826463 48. Enache, Ion. Abisalom. Vaslui : Cutia Pandorei, 1997, 104 p. Cota: L.C. 2222/1997 49. Fătu-Nalaţiu, Victoria. Examen de credinţă / Faith test. Traducerea de Gabriela Rusu. Postfaţa Oliv Mircea. Bistriţa : Aletheia, 1997, 136 p. Cota: L.C. 5724/1998 50. Filimon, Nicolae. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Prefaţă, curriculum vitae şi bibliografie de Aureliu Goci. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 238 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 839/1998 51. Frunzetti, Ion. Scrieri : prietenii mei artiştii. Vol. 1 . Antologie îngrijită de Florica Cruceru, cu o prefaţă de Amelia Pavel. Constanţa : Europolis, 1997, 205 p. Cota: L.C. 3497/1998 52. Gane, Gheorghe. Iancu Sasul şi fiul său Bogdan : roman istoric. Cu o prefaţă de profesor doctor Ştefan S. Gorovei. Bucureşti : Ramida, 1997, VII, 474 p. Cota: L.C. 5513/1997 53. Gavriliu, Eugenia. Dialogurile literaturii române cu Atlanticul. Prefaţa : Alex. Oproescu. Buzău : Biblioteca Judeţeană V. Voiculescu, 1997, 108 p. (Studii şi cercetări de istorie literară). Cota: L.C. 6885/1997 54. Genoiu, George. Teatru : trilogia captivă, conversaţii

XII

XIII

provinciale, acasă, vieţi destrămate, viaţa secretă a dramei şi alte subiecte, menţiuni critice. O postfaţă de Ileana Berlogea. Bucureşti : Rampa şi Ecranul, 1997, 831 p. Cota: L.C. 3213/1998 55. Gheorghiade, Gheorghe. Semne de apă. Cu un cuvînt înainte de Ion Pop. Cluj-Napoca : Echinox, 1997, 48 p. Cota: L.C. 2417/1998 56. Ghidirmic, Ovidiu. Prelegeri despre proza fantastică românească: fantasticul eminescian şi influenţa lui în literatura română. Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1997, 264 p. Cota: L.C. 1198/1997 57. Glodeanu, Gheorghe. Mircea Eliade : poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial : eseuri. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 , 251 p. (Akademos). Cota: L.C. 5165/1996 58. Goga, Octavian. Poezii. Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie aprecieri critice şi analize literare de Florentin Popescu. Bucureşti : Vestala, 1997 , 223 p. (Bibliografia şcolară). Cota: 725443/1 59. Goma, Paul. Jurnalul pe sărite. Cuvînt înainte de Laszlo Alexandru. Bucureşti : Nemira, 1997, 300 p. (Purgatoriu). Cota: 826342 60. Grigorescu, Dinu. Iadul vesel : 7 comedii jucate. Prefaţă de Valeriu Râpeanu şi postfaţă de Mircea Ghiţulescu. Bucureşti : R.A.I., 1997, 509 p. Cota: L.C. 4667/1997 61. Groza, Genţiana Gabriela. Rostiri. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, 51 p.

Cota: 774766 62. Hagiu, Grigore. Liniştea versului. Cuvînt înainte de Cezar Baltag. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, 152 p. Cota: 726658 63. Hasdeu, Iulia. Fluieraşul de os : povestiri, legende, basme. Ediţie şi prefaţă de Crina Decusară-Bocşan. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, 143 p. Cota: L.C. 1787/1997 64. Ioniţă, Ana. Taina unei tinereţi : Minela. Cu un cuvânt înainte de Mircea Sântimbreanu. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, 160 p. Cota: L.C. 6205/1997 65. Iosif, Ştefan Octavian. Versuri. Ediţie întocmită, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice selectate de prof. dr. Tudor Opriş. Bucureşti : RAI, 1997, 205 p. (Scriitori clasici). Cota: L.C. 889/1997 66. Ivanov, Alex. Vânătoare la marginea camerei. Oradea : Cogito, 1997, [72] p. Cota: L.C. 4752/1997 67. Jela, Doina. Telejurnalul de noapte. Cuvînt înainte : Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Polirom, 1997, 336 p. (Ego. Jurnal). Cota: 826468 68. Juster, Mariana. De unde începe veşnicia. "Aici" şi "acolo" - Cuvânt înainte d Ştefan Cazimir. Traducere în ivrit de Iehuda Gur-Arie. Bucureşti : Persona, 1997, 130 p. (Destine). Cota: 826738/1 69. Kaimenos Kanis (Ion Maras). Denunţ şi acuz! : întâmplări reale : piesă în două acte (cu 4 tablouri).

XIV

XV

Postfaţă de Mircea Maliţa. Bucureşti : Apollo, 1997, 143 p. Cota: 726878 70. Kerim, Silvia. Vedere din parfumerie. Bucureşti : Du Style, 1997, 160 p. (Destine). Cota: L.C. 3471/1997 71. Labiş, Nicolae. Poezii. Cuvânt înainte de Radu Cârneci. Ediţie de Gheorghe Tomozei. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 188 p. (Biblioteca şcolii). Cota: 873308 72. Lecca, Paulin. De la moarte la viaţă. Postfaţă de Valeriu Cristea. Bucureşti : Paideia, 1997, 294 p. (Colecţia cărţilor de referinţă. Seria Memorii). Cota: 873185/1 73. Macedonski, Alexandru. Versuri. Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 166 p. (Pagini alese). Cota: L.C. 739/1997 74. Maliţa, Liviu. Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie. Prefaţă de Mircea Zaciu. Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, 288 p. (Bibliotheca rerum Transsilvaniae). Cota: 725434 75. Mărculescu, Petru. Eu sunt povestea unei zile... Cuvânt de suflet de George Ţărnea. Bucureşti : Progresul românesc, 1997, 94 p. Cota: L.C. 985/1998 76. Melinescu, Gabriela. Regina străzii. Traducere: Diana Alexandru. Prefaţă: Dan Cristea. Bucureşti : Univers, 1997, 189 p. (Ithaca Scriitori români în exil). Cota: 827630

77. Mihalache, Delia Doina. Legenda mării negre. Bucureşti : Little Star Impex, 1997, 65 p. Cota: L.C. 3958/1997 78. Mincu, Ştefania. Nichita Stănescu poezii. Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice. Ediţie revăzută şi adăugită. Constanţa : Pontica, 1997, 284 p. (Clasici români interpretaţi). Cota: 774769 79. Munteanu, Ştefan. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 144 p. Cota: L.C. 7609/1998 80. Muşatescu, Tudor. Ale vieţii valuri. Antologie alcătuită de Cristina şi Bogdan Muşatescu. Prefaţa de Dumitru Solomon. Bucureşti : RAI, 1997, 255 p. Cota: L.C. 4120/1998 81. Negoiţescu, Ion. Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică, epistolar şi alte texte cu carcter confesiv. Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Dan Damaschin. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, 195 p. Cota: 725360 82. Nica, Ion. Spre naşterea din nou : poeme creştine. Prefaţă: valeriu Gorunescu. Selecţie şi postfaţă: Ion C. Ştefan. Bucureşti : Editura Arefeană, 1997, 98 p. Cota: L.C. 2072/1998 83. Nuţu-Piersică, Ioana. Viaţa ca un dar. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, 52 p. Cota: L.C. 531/1998 84. Ornea, Zigu. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, 349 p. (Totem). Cota: L.C. 241/1997 85. Ornea, Zigu. Viaţa lui Titu Maiorescu. Vol. 1 . Ediţia a

XVI

XVII

2-a, revăzută şi corectată. Bucureşti : Du Style, 1997, 444 p. (Monografii). Cota: 725483 86. Ornea, Zigu. Viaţa lui Titu Maiorescu. Vol. 2 . Ediţia a 2-a, revăzută şi corectată. Bucureşti : Du Style, 1997, 287 p. (Monografii). Cota: 725483 87. Osnaga, Bianca. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, 72 p. Cota: L.C. 2158/1997 88. Papadat-Bengescu, Hortensia. Concert din muzică de Bach. Prefaţa, curriculum vitae şi bibliografia de Valeriu Râpeanu. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, XVII, 238 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 3062/1997 89. Papadima, Ovidiu. Evocări. Cu o postfaţă de Pan M. Vizirescu şi o fişă biobibliografică de Liviu Papadima. Iaşi : Agora, 1997, 147 p. (În duhul adevărului. Crez şi mărturii). Cota: 826493 90. Pâslaru, Serafim V. Logodna cuvintelor. Vol. 1 . Cu un argument semnat de prof. Ionel Protopopescu. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, 199 p. Cota: L.C. 534/1998 91. Pavel, Laura. Antimemoriile lui Grobei : eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban. Cuvânt înainte de Irina Petraş. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 163 p. (Akademos). Cota: 726181 92. Pavelescu, Gheorghe. Cântecele dorului. Ediţie, postfaţă, tabel cronologic de Ion Mărgineanu şi Cornel Comşa. Alba Iulia : Societatea culturală "Lucian Blaga", 1997, 91 p.

Cota: L.C. 563/1998 93. Peltz, Isac. Calea Văcăreşti. Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Teodor Vârgolici. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, VIII, 244 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: 826142 94. Piţu, Luca. Sentimentul românesc al urii de sine. Ediţia a doua : revizuită, festivă şi agrementată cu un cuvânt prefaţatoriu de Cornel Moraru. Iaşi : Institutul European, 1997, 365 p. (Eseuri de ieri şi de azi). Cota: 826357 95. Pop Bindiu, Olivian. "Lacrima Cristi". Ediţie îngijită de Mariana Strungă şi Lavinia Miloş. Timişoara : Mirotn, 1997, 156 p. Cota: L.C. 5764/1997 96. Pop Bindiu, Olivian. Posteritatea din culise. Timişoara : Mirton, 1997, 112 p. Cota: L.C. 1388/1997 97. Popa, Dorin. Moartea mea- viaţa mea. Prefaţă de prof. univ. dr. Liviu Leonte. Iaşi : Apollonia, 1997, 123 p. Cota: 675560 98. Popa, Oana Valeria. Ploi de primăvară : versuri. Prefaţă de Marta Bărbulescu. Ploieşti : [s.n.], 1997, 37 p. Cota: L.C. 2971/1998 99. Popescu, Adrian. Italia subiectivă. Prefaţă de Marian Papahagi. Iaşi : Ars Longa, 1997, 131 p. Cota: 826121 100. Popescu, Florentin. V. Voiculescu, contemporanul nostru. Buzău : Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu", 1997, 208 p. (Studii şi cercetări de istorie literară). Cota: L.C. 1243/1998

XVIII

XIX

101. Rachieru, Adrian Dinu. Liviu Rebreanu - utopia erotică. Timişoara : Augusta, 1997, 135 p. (Noi şi clasicii). Cota: L.C. 921/1998 102. Rădulescu, Ana. Omul şi căutările de sine. Târgovişte : Macarie, 1997, 79 p. Cota: L.C. 1855/1998 103. Rebreanu, Liviu. Ion. Cuvânt înainte de Puia Florica Rebreanu-Vasilescu. Prefaţă, tabel cronologic şi selecţia referinţelor critice şi bibliografice de Mircea Coloşenco. Galaţi : Porto-Franco, 1997, XIX, 409 p. (Biblioteca şcolară). Cota: L.C. 6877/1997 104. Rebreanu, Liviu. Pădurea spânzuraţilor. Prefaţa, curriculum vitae şi bibliografia de Aureliu Goci. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, XIII, 208 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 7331/1997 105. Regman, Cornel. Ion Creangă o biografie a operei. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, 184 p. Cota: 775146/1 106. Regman, Cornel. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. Cuvînt înainte de Alexandru Paleologu. Bucureşti : Jurnalul literar, 1997, 87 p. (Cogito). Cota: 827211/1 107. Sadoveanu, Mihail. Fraţii Jderi. Cu un Cuvînt înainte de Profira Sadoveanu. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, XIX, 588 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: L.C. 4696/1997 108. Sadoveanu, Mihail. Neamul Şoimăreştilor. Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 184 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: L.C. 403/1998

109. Saizu-Nora, Ioan. Eminescu - cât veşnicia. Iaşi : Noel, 1997, 176 p. Cota: 875104 110. Saizu-Nora, Ioan. În faţa veşniciei. Postfaţă de Gabriela Drăgoi. Iaşi : Noel, 1997, 136 p. Cota: 875107 111. Sandu, Dan. Vămi răstignite. Cuvânt înainte de Eugen Budău. Bacău : Corgal Press, 1997, 70 p. Cota: L.C. 6244/1997 112. Sapatino, Constantin Th. O viaţă cît un veac. Bucureşti : Semne, 1997, 248 p. Cota: L.C. 6270/1998 113. Savu, Lia. Poèmes / Poeme. Traducere şi cuvînt înainte de Ştefan Aug. Doinaş, prefaţă de Colette Seghers. Bucureşti : Humanitas, 1997, 176 p. Cota: L.C. 7571/1997 114. Scorţescu, Teodor. Concina prădată. Popi . Ediţie îngrijită şi prefaţă de Aureliu Goci. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, VIII, 207 p. (Capodopere ale romanului românesc). Cota: 674784 115. Simuţ, Ion. Rebreanu dincolo de realism. Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997, 416 p. Cota: 775716 116. Sîrbu, Ion D. and Stanca, Horia. Printr-un tunel. Ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea. Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997, 163 p. Cota: 826080 117. Slavici, Ioan. Doi feţi cu stea în frunte şi alte poveşti. Ediţie şi prefaţă de Constantin Mohanu. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, 143 p. (Bucuria copiilor). Cota: L.C. 1507/1998

XX

XXI

118. Slavici, Ioan. Moara cu noroc. Popa Tanda. Budulea Taichii. Postfaţă, tabel cronologic şi selecţia aprecierilor critice de Constantin Mohanu. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, 176 p. (Pagini alese. Literatura română). Cota: 674991 119. Sporiş, Mihai. Amprente în marmura istoriei . Râmnicu Vâlcea : Almarom, 1997, III, 105 p. Cota: L.C. 7373/1997 120. Steinhardt, Nicolae. Jurnalul fericirii. Ediţie îngrijită şi note de Virgil Ciomoş. Postfaţă şi repere biobibliografice de Virgil Bulat. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, 444 p. Cota: 725554 121. Şarlea, Ileana. Chemarea infinitului : meditaţii. Ediţie îngrijită de Cristiana Nisipescu. Cuvânt înainte de Tudor Iosifaru. Râmnicu Vâlcea : Conphys, 1997, 229 p. Cota: L.C. 7806/1997 122. Ştefan, Corneliu. Moartea lui Al. Odobescu : enigme literare. Buzău : Biblioteca Judeţeană V. Voiculescu, 1997, 31 p. (Studii şi cercetări de istorie literară). Cota: L.C. 6876/1997 123. Tamaris, Lucian. Plânsul lui Bacovia : o interpretare psihanalitică. Bucureşti : Pro Humanitate, 1997, 223 p. Cota: 873701 124. Tanco, Teodor. Basarabia, numele tău e Maria! însemnări de peste Prut. Cuvânt înainte de Mihai Cimpoi. postfaţă de Traian Brad. Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva P. F., 1997, 221 p. Cota: 775940 125. Tănase, Mihail. Copilul din interior. Târgovişte : Macarie, 1997, 39 p. Cota: L.C. 6272/1998

126. Tătaru, Ieronim. Itinerar caragialian. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 231 p. (Akademos). Cota: 674790 127. Teodoreanu, Alexandru O. Epigrame şi alte rime vesele. Prefaţă de Alexandru Paleologu. Ediţei de Rodica Pandele. Bucureşti : Humanitas, 1997, 273 p. Cota: 827150 128. Toma, Aexandru. Poezii : pagini alese (1894-1954) . Bucureşti : Evenimentul, 1997, 204 p. Cota: L.C. 608/1998 129. Toma, Ana Luiza. Poeme în liniştea frunzei. Cuvânt de întâmpinare de Florentin Popescu. Bucureşti : Lotus Foto, 1997, 70 p. Cota: L.C. 655/1997 130. Tudor Vianu comentat de Henri Zalis. Bucureşti : Recif, 1997, 159 p. (Scriitori români comentaţi). Cota: 725547/1 131. Tudor Vianu în conştiinţa criticii. Prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Antologie de Emil Moangă si Daniel Cristea-Enache. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, 256 p. Cota: 775104 132. Turiac, Florea. Veac întors. Târgovişte : Macarie, 1997, 94 p. Cota: L.C. 6274/1998 133. Ţene, Al. Florin. Chipul din oglindă. Postfaţă de Dumitru Velea. Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997, 104 p. Cota: 826084 134. Ţuculescu, Radu. Uscătoria de partid : proză scurtă. Cu o prefaţă de Pteru Poantă şi o postfaţă de Monica

XXII

XXIII

Spiridon. Oradea : Cogito, 1997, 132 p. Cota: L.C. 2276/1998 135. Ţuţea, Petre. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. Cu o prefaţă de Gabriel Liiceanu. Bucureşti : Humanitas, 1997, 124 p. Cota: 774877 136. Velea, Nicolae. Povestiri. Volum îngrijit şi postfaţă de Gabriel Dimisianu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, 230 p. (Prozatori români contemporani). Cota: 826487 137. Vianu, Tudor. Întregul şi fragmentul : pagini inedite, restituiri. Ediţie, prefaţă, traduceri şi note de Henri Zalis. Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, 262 p. Cota: 774871 138. Villara, Mihail. Frunzele nu mai sunt aceleaşi . Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi tabel cronologic de Adrian Anghelescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, XLVI, 295 p. Cota: 774777 139. Vintilescu, Virgil. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, 272 p. Cota: 567026 140. Voica, Adrian. Versificaţie eminesciană. Iaşi : Junimea, 1997, 318 p. (Eminesciana). Cota: 826537 141. Voinescu, Alice. Jurnal. Ediţie îngrijită, evocare, tabel biobibliografic şi note de Maria Paleologu. Cu o prefaţă de Alexandru Paleologu. Bucureşti : Albatros, 1997, XVIII, 884 p. Cota: 566466/1

142. Vrabie, Olga. Opera completă. Ediţie îngrijită, repere bibliografice şi notă asupra ediţiei de Carmen Gabriela Alexandrescu. Studiu introductiv şi traduceri din limba rusă de Emil Iordache. Repere biografice de Dumitru Năstase. Iaşi : Safir, 1997, 382 p. Cota: 725384 143. Zlataust, Dragoş. Luminii din noi. Constanţa : Europolis, 1997, 79 p. Cota: L.C. 4312/1997

XXIV

XXV

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI A PRESCURTĂRILOR FOLOSITE

A Hét Jurnalul literar Korunk Látó

P III 126 P I 611 247328 494769 453031 493125 279776 P 2180/11 P III 1485 453114 P III 1889 453056

22 Adevărul literar şi artistic An. Univ. Buc. L. şi lit. rom. (Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română) Apostrof Ateneu Calende Contemporanul Contrafort Contrapunct Convorbiri literare Curierul Românesc Dilema Euphorion Familia Forum

P IV 2098 P III 1943 492141

Limba română Limbă şi literatură Literatorul Luceafărul

P III 1525 P III 46 P II 46 P 3831 P IV 2595 P IV 2101 490364 P II 1001 P IV 2485 900592 279290 489164

Minerva Orizont Poesis Rev. Ist. şi Teor. Lit. (Revista de istorie şi teorie literară) Revue des études sud-est européennes Revue roumaine România literară Steaua

491385 451718/1 P III 114 453049

Studia Univ. Babeş-Bolyai. 491178 Ser. Philol. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai Series Philologia)

IV

V

Teatrul azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa românească

454979 P II 52 P 3967 P 2098 P III 148 453047

VI

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN 1. Abăluţă, Constantin. Creatorul în oglindă. Nesiguranţa creatoare a creatorului. Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 4. 2. Abăluţă, Constantin. Constantin Abăluţă. Contrapunct, 8, nr. 2-3, 1997, p. 3-5. 3. Cioculescu, Barbu. Luciul marilor suprafeţe. [Constantin Abăluţă, O lentilă pe masă / A lens on the table, Constanţa : Leda, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 2-3, 1997, p. 2, 14. 4. Codrescu, Ion. O lentilă pe masă. [Constantin Abăluţă, O lentilă pe masă / A lens on the table, Constanţa : Leda, 1996]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 6. 5. Codrescu, Ion. O lentilă şi universul. [Constantin Abăluţă, O lentilă pe masă / A lens on the table, Constanţa : Leda, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 5. 6. Grigurcu, Gheorghe. "În afara generaţiei" . Contrapunct, 8, nr. 2-3, 1997, p. 2. 7. Negrici, Eugen. Mantaua lui Abăluţă. Contrapunct, 8, nr. 2-3, 1997, p. 1. 8. Popescu, Adrian. Drumul simplităţii. [Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 29-30. 9. Vasile, Geo. Tranşeul vieţii fără pată de literatură. [Constantin Abăluţă, Drumul furnicilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 44, 1997, p. 16.

1

ACTERIAN, ARŞAVIR 10. Arşavir Acterian. Arhiva 'A'. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 22. 11. Brezianu, Barbu. Arşavir în amintiri. Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 17. 12. Brezianu, Barbu. Oraţie pentru Arşavir (1907-1997). 22, 8, nr. 39, 1997, p. 14. 13. Faifer, Florin. Neliniştile unui spirit nastratinesc. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 87-94. 14. Faifer, Florin. Acterienii. [Arşavir Acterian, Haig Acterian, Jeni Acterian]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 6. 15. George, Alexandru. Amintirea lui Arşavir. Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 7. 16. Petreu, Marta. Arşaviruţ. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 23. 17. Soviany, Octavian. Filosofia mirării. [Arşavir Acterian, Despre mirare, Bucureşti : Ararat, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 5. 18. Vartic, Ion. Arşavir Acterian (18 sept. 1907 - 17 sept. 1997). Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 22. 19. Vodă, Eugenia. Misterul Arşavir. România literară, 30, nr. 39, 1997, p. 6. ACTERIAN, HAIG 20. Arşavir Acterian. Arhiva 'A'. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 22.

21. Dimiu, Daria. După Haig Acterian prin Paris. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 5. 22. Faifer, Florin. Acterienii. [Arşavir Acterian, Haig Acterian, Jeni Acterian]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 6. 23. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Haig Acterian, Poeme. [Bucureşti : Ararat, 1996]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 4. ACTERIAN, JENI 24. Faifer, Florin. Acterienii. [Arşavir Acterian, Haig Acterian, Jeni Acterian]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 6. ADAMEK, DIANA 25. Ursa, Mihaela. Lăcomiile privirii. [Diana Adamek, Ochiul de linx : barocul şi revenirile sale, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 31. ADAMEŞTEANU, GABRIELA 26. Cosaşu, Radu. Mărturisirea unei romanciere. Dilema, 5, nr. 215, 1997, p. 12. 27. Literatura română în capodopere. Editura Gramar 1 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Liviu Rebreanu, Răscoala; Tudor Arghezi, Cimitirul BunaVestire; Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 9.

28. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Gabriela Adameşteanu. România literară, 30, nr. 41, 1997, p. 12-13.

2

3

ADĂMUŢ, ANTON I. 29. Marin, Constantin. Regăsirea de noi. [Anton I. Adămuţ, Literatură şi filosofie creştină : secolele IVIII, vol. 1, Iaşi : Fides, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 5. 30. Marin, Constantin. Filosofia substanţei. [Anton I. Adămuţ, Filosofia substanţei, Iaşi : Institutul European, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 14. ADERCA, FELIX 31. Adam, Ioan. Istoria pe portativul patimii. [Felix Aderca, 1916, ediţie şi prefaţă de Henri Zalis, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 5. 32. Livescu, Cristian. Două nebuloase : Utopia şi experimentul. [Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti Editura Eminescu, 1996; Valentin Chifor, Felix Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 17. 33. Ornea, Zigu. Un roman al lui Aderca. [Felix Aderca, 1916, Bucureşti : Hasefer, 1997]. România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 9. 34. Pârvulescu, Ioana. Cîteva minuni ale lumii interbelice (Între psyche şi pneuma). România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 7. 35. Stănescu, C. Felix Aderca - o instituţie literară. [Felix Aderca, 1916, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 11. În volume:

36. Zalis, Henri. Prefaţă. În: F. Aderca. 1916. [Ediţie şi prefaţă de Henri Zalis]. Bucureşti : Hasefer, 1997, p. V-XXIV. AGÂRBICEANU, ION 37. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Minerva. [Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei; Duiliu Zamfirescu, În război; Ion Agârbiceanu, Opere 15: Prăbuşirea]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 38. Ornea, Zigu. Un roman inedit al lui Agârbiceanu. [Ion Agârbiceanu, Prăbuşirea, Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 9. 39. Perian, Gheorghe. Ion Agârbiceanu şi poetica romanului realist. [Ion Agârbiceanu, Arhanghelii]. Tribuna, 9, nr. 2, 1997, p. 1, 5. AGOPIAN, ŞTEFAN 40. Pârvulescu, Ioana. Balada domnilor de altădată. [Ştefan Agopian, Manualul întîmplărilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1984]. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 7. AIOANEI, PAVEL 41. Izverna, Pan. Pavel Aioanei - Un scriitor frustrat al timpului nostru. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 27. AIVĂNCESEI, LAURA ISABELA 42. Dorian, Gellu. Minus Laura Isabela Aivăncesei. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 2.

4

5

AJARESCU, SIMON 43. Trandafir, Constantin. Simon Ajarescu, Sfidarea spirituală. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 5. ALBU, FLORENŢA 44. Albu, Florenţa. Creatorul în oglindă. Autoportret la zid. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 4. 45. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 12-13. În volume: 49. Crihană, Marcel. Vasile Alecsandri. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 92-117. 50. Goci, Aureliu. Postfaţă. Actualitatea lui Alecsandri. În: Vasile Alecsandri. Poezii. [Posftaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 225-236. 51. Referinţe critice. În: Vasile Alecsandri. Poezii. [Posftaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 243-244.

52. Vintilescu, Virgil. Vasile Alecsandri. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 9-36. ALEXANDER, TUDOR 53. Vasile, Geo. La Copenhaga, un român furios. [Tudor Alexander, Fum, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 11. ALEXANDRESCU, SORIN 54. Chihaia, Carmen. Paralele inegale. Sorin Alexandrescu (Olanda) : "Mi s-ar părea o nebunie să facem în 1997 ceea ce s-a făcut în '47!". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 391, 1997, p. 3. ALEXE, GABRIEL 55. Diaconu, Mircea A. Echivalări poetice. [Gabriel Alexe, Cameră cu păianjen, Iaşi : Moldova, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 15.

46. Dimisianu, Gabriel. Un drog sărac. [Florenţa Albu, Aurolac, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 4. ALDULESCU, RADU 47. Stănescu, C. Paralele inegale. Radu Aldulescu : "Animal social şi politic omul miroase mai urât decât un câine sau un cal...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 3. ALECSANDRI, VASILE 48. Breviar editorial. Literatură română. [Vasile Alecsandri, Pasteluri; Lucian Blaga, Poezii / Poésies, Gala Galaction, Opere III. Însemnări de călătorie; Ion Caraion, Exil interior; Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte].

6

7

ALEXE, GEORGE 56. Gh. I. Autori din diasporă. George Alexe : "Ţărmul dinspre cer". [Washington : Moonfall Press]. Curierul românesc, 9, nr. 9-10, 1997, p. 26. ALEXIU, LUCIAN 57. Zlăvog, Ana-Maria. Solidaritatea de generaţie sau traumele noţiunii de lider. [Lucian Alexiu, Casa faunului : 40 de poeţi contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană, Timişoara : Hestia, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 28. ALGER, PUIU 58. Vasile, Geo. Cel ce iubeşte şi lasă nu se lasă de scris. [Puiu Alger, Marea sub ninsoare, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 26, 1997, p. 16. ALMOSNINO, GEORGE 59. Abăluţă, Constantin. George Almosnino : Baroc şi singurătate (1). Contemporanul, 7, nr. 36, 1997, p. 1, 11. 60. Abăluţă, Constantin. George Almosnino : Baroc şi singurătate (2). Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 1, 10-11. ALUI GHEORGHE, ADRIAN 61. Dram, Constantin. Instantanee epice. [Adrian Alui Gheorghe, Titanic şvaiţer, Iaşi : Timpul, 1997; Radu Tuculescu, Uscătoria de partid, Oradea : Cogito, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 16.

62. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Poezia unei revelaţii. [Adrian Alui Gheorghe, Cântece de îngropat pe cei vii, Piatra Neamţ : Panteon, 1993]. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 5. 63. Roşiianu, Ioan Romeo. Poezia ca balsam pentru suflet. [Adrian Alui Gheorghe, Fratele meu, străinul, Iaşi : Timpul, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 11. AMARIŢEI, ŞTEFAN 64. Cubleşan, Victor. Cărţi. Ştefan Amariţei : Plaja. [Iaşi : Cronica, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 62. AMARIU, CONSTANTIN 65. Bvezod, Emmanuel. Romancierul în două ipostaze ale receptării critice franceze. Adevărul iese din adâncuri. [Constantin Amariu, Le pauvre d'esprit, 1957]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 9. 66. Bvezod, Emmanuel. Romancierul în două ipostaze ale receptării critice franceze. Plăcerea lecturii. [Constantin Amariu, La Fiancée du silence, 1956]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 9. 67. Cazaban, Theodor. Despre "Leneşul" lui Constantin Amariu. [Constantin Amariu, Leneşul]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 7. 68. Ştefănescu, Cornelia. Semnificaţia unui gest : strivirea mucului de ţigară. [Constantin Amariu, Leneşul]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 6-7. AMĂRIUŢEI, CONSTANTIN 69. Florescu, Nicolae. Dialoguri esenţiale : cu Constantin Amăriuţei despre "semnificaţia rostirii şi rostuirii

8

9

noastre în lume". [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 1, 10-11. 70. Florescu, Nicolae. O meditaţie asupra specificităţii. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 8. AMORAN, LUCIAN-CLAUDIU 71. Vasile, Geo. Ieşirea eroului din laşitate. [LucianClaudiu Amoran, Deriva]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 10. ANANIA, VALERIU 72. Galben, Cornel. Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinşi. [Bucureşti : Florile Dalbe, 1995]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 5. ANCA, SORIN 73. Cistelecan, Al. Febre şi iluminări. [Sorin Anca, În numele tău, Sibiu : Imago, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 31-32. 74. Poenar, Horea. Cărţi. Sorin Anca : În numele meu. [Sibiu : Imago, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. 75. Posada, Mihai. Biblioteca Poesis. Sorin Anca : În numele tău. [Sibiu : Imago, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 13. ANDRAŞ, MIRCEA 76. Lazăr, Florin. Cărţi. Mircea Andraş : Noapte cu mesteceni albi. [Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 57. 77. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D.

Sîrbu" Petroşani. Miniaturi lirice. [Mircea Andraş, Violet, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 7. ANDREESCU, ANA 78. Chişu, Lucian. Cartea frumoasă. [Ana Andreescu, Arta cărţii : (cartea românească în secolele XVIXVII) : ilustraţie şi ornament în cartea veche românească de pâna la Vasile Lupu şi Matei Basarab, Bucureşti : Integral, 1997]. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 5. ANDRONACHE, VASILE 79. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. ANDRU, VASILE 80. Andru, Vasile. Creatorul în oglindă. Melancolia bilanţului. Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 4.

10

11

ANEGROAIE, MARIA 81. Vulturescu, George. Debuturi. Maria Anegroaie : Singurătate de înger. [Iaşi : Timpul, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. ANGHEL, DIMITRIE

ANTOHI, SORIN 88. Mihăilescu, Dan C. Antohi, meniu complet. [Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei : discursuri, societăţi, metode, Bucureşti : Nemira]. 22, 8, nr. 41, 1997, p. 15. 89. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9.

82. Vârgolici, Teodor. Istoria se repetă : publicistica lui Dimitrie Anghel. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 4. ANGHELESCU, MIRCEA 83. Mureşanu, Miruna. Noutăţi la Editura Eminescu. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri; Mircea Anghelescu, Clasicii noştri; Gabriel Dimisianu, Clasicii români din secolele XIX şi XX; Mihail Dragomirescu, Critică dramatică, I. Valjan, Cu glasul timpului]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 84. Olăreanu, Costache. Ce-ar fi fost dacă... [Mircea Anghelescu, Clasicii noştri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 10. 85. Săndulescu, Alexandru. Un istoric literar de încredere. [Mircea Anghelescu, Clasicii noştrii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 136-139. 86. Sorescu, Roxana. Vitalitatea istoriei literare. [Mircea Anghelescu, Clasicii noştri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 5. 87. Zamfir, Mihai. Mereu alţi clasici. [Mircea Anghelescu, Clasicii noştri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 14, 1997, p. 5.

ANTON, TED 90. Antip, Felicia. O ecuaţie cu prea multe necunoscute . [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 15. 91. Copil-Popovici, Ioana. Moartea la Chicago. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 8-9. 92. Creţu, Ion. Profesorul Culianu, un personaj tragic. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 23. 93. Creţu, Ion. Asasinarea profesorului Culianu : Cui i-e teamă de trecut? [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997].

12

13

Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 16-17. 94. Lipan, Anca. Ted Anton : "Universitatea Chicago nu doreşte dezlegarea enigmei Culianu". [Interviu]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 8-9. 95. Livescu, Cristian. Culianu renascentistul şi "jocurile primejdioase". [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 17. 96. Petrescu, Dan. Cazul Culianu la Cuvîntul. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. 22, 8, nr. 22, 1997, p. 13. 97. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 4. 98. Romanato, Gianpaolo. Cine a vrut moartea lui Culianu? [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 1, 12. ANTONESEI, LIVIU 99. Adămuţ, Anton. Despre lucrurile petrecătoare. [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997; Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon , Iaşi : Polirom, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 6. 100. Al. C. În apărarea criticii literare. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 94. 101. Antonesei, Liviu. Întîlnirea, memoria. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 37.

102. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon : intelectualii şi politica. [Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 4. ANUŢA, CĂTĂLIN 103. Panaite, Nicolae. Se aude o ploaie de iarnă. [Cătălin Anuţa, Ars longa, vita brevis, Iaşi : Moldova, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 2. 104. Vasiliu, Lucian. Vremea parastasurilor. [Cătălin Anuţa, Ars longa, vita brevis, Iaşi : Moldova, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 4. APETROAIE, ION 105. Buruiană-Popovici, Liliana. In memoriam - Ion Apetroaie. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 6. 106. Lazăr, Ioan. Ion Apetroaie, Literatură şi reflexivitate. [Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1996]. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 5. APETROAIE, NINA 107. Milcu, Dan. Lecturi critice. Un demers analitic. [Nina Apetroaie, Ion Minulescu: studiu monografic, Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 4. ARCADE, LEONID M. 108. Albu, Florenţa. Despre Cenaclul de la Neuilly şi literatura exilului, cu Dl. L. M. Arcade. [Interviu cu L. M. Arcade]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 59-64 . 109. Spalas, Marina. L. M. Arcade : "Marin Preda n-a

14

15

acceptat să-şi citească niciodată textele literare". [Interviu]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 12-13. ARCAŞ, ION 110. Azap, Ioan-Pavel. De vorbă cu scriitorul Ion Arcaş, la 65 de ani : "Poezia nu poate fi o taxă pe sentimente". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 3. ARDELEANU, CONSTANTIN 111. Vasile, Geo. Cu stilul ca un stilet. [Constantin Ardeleanu, Tragere de timp, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1996]. Luceafărul, nr. 20, 1997, p. 16. ARGETOIANU, CONSTANTIN 112. Grigoraş, Florin. Revelaţiile amintirilor. Politică şi istorie. [Radu Rosetti, Amintiri, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996; Constantin Argetoianu, Pentru cei de mîine : amintiri din vremea celor de ieri, vol. 7, Bucureşti : Humanitas : Machiavelli, 1991-1997]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 5. 113. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine : amintiri din vremea celor de ieri, vol. 7. [Bucureşti : Humanitas : Machiavelli, 1997]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 4. În volume: 114. Ornea, Zigu. Memoriile lui Argetoianu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 115-127.

ARGHEZI, BARUŢU T. 115. Murgeanu, Ion. "Cazul" Arghezi - înaintea uitării. [Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 3, 1997, p. 8. ARGHEZI, TUDOR 116. Arghezi, Baruţu T. Tudor Arghezi despre scris şi scriitori. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 1-2. 117. Arghezi, Baruţu T. Drumuri şi răspântii : Geneva internaţională. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 14. 118. Arghezi, Baruţu T. T. Arghezi - restabiliri necesare. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 2. 119. Arghezi, Baruţu T. Precizări argheziene. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 13. 120. Arghezi, Baruţu T. T. Arghezi -spirit călugăresc. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 3. 121. Arghezi, Baruţu T. Consemnări literare. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 11. 122. Arghezi, Baruţu T. T. Arghezi - evocări. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 7. 123. Arghezi, Baruţu T. T. Arghezi - vechi manuscris inedit. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 3. 124. Arghezi, Baruţu T. Un document "poetic". Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 31. 125. Cârligeanu, Evelina. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de

16

17

Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi : prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5, 7. 126. Grigurcu, Gheorghe. Atitudini faţă de Arghezi. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 5. 127. Ionescu, Jenica. Tudor Arghezi, arte poetice. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 24. 128. Istrate, Gheorghe. Tudor Arghezi - 30. După strigarea a treia a sufletului. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 8. 129. Literatura română în capodopere. Editura Gramar 1 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Liviu Rebreanu, Răscoala; Tudor Arghezi, Cimitirul BunaVestire; Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 9.

prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5. 135. Perpessicius. Tudor Arghezi. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 9. 136. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9.

137. Sorescu, Roxana. Tudor Arghezi : "Portret". Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 102-105. În volume: 138. Arghezi, Mitzura. Prefaţă. În: Tudor Arghezi. Cimitirul Buna-Vestire. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Mitzura Arghezi]. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, p. I-II. 139. Codreanu, Theodor. Tudor Arghezi. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 161172. ARION, GEORGE 140. Ştefănescu, Alex. Două moduri de-a te face auzit. [George Arion, Viaţa sub un preşedinte de regat :

130. Manolescu, Nicolae. Posteritatea lui Arghezi. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 1. 131. Manu, Emil. Clasicizarea mitului modernist. Raporturile lui Tudor Arghezi cu revistele avangardistei româneşti. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 377, 1997, p. 8-9. 132. Mincu, Marin. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi : prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5. 133. Murgeanu, Ion. "Cazul" Arghezi - înaintea uitării. [Baruţu T. Arghezi, Înaintea uitării, Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 3, 1997, p. 8. 134. Negrici, Eugen. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi :

18

19

1990-1996, Bucureşti : Flacăra, 1997; Cristian Tudor Popescu, Copiii fiarei, Bucureşti : Du Style, 1997]. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 4. ARMEANU, VALERIU 141. Vasile, Geo. Retorica excomunicării. [Valeriu Armeanu, Repulsii, Craiova : Radical, 1997]. Luceafărul, nr. 21, 1997, p. 5. ASTALOŞ, GEORGE 142. Adam, Sergiu. George Astaloş : "Economia de piaţă nu e o afacere de cantitate, ci o confruntare competitivă". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 3. 143. Breviar editorial. Proză. [George Astaloş, Polikon, Bucureşti : Cartea Românească; Vasile Băran, Mierea din nevasta altuia, Bucureşti : Scripta, 1997; Gore Vidal, Oraşul şi stâlpul, Bucureşti : Univers, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 16.

148. Murgeanu, Ion. Un român la Paris : George Astaloş. Curierul românesc, 9, nr. 3, 1997, p. 19. 149. Popescu, Titu. Cărţi şi autori din diasporă, antologatorul George Astaloş. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 16. 150. Savitescu, Ionel. George Astaloş : "Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris". [George Astaloş, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris : interviuri 1989-1994, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 5. 151. Spiridon, Cassian Maria. Puterea actuală trebuie să scoată România din mizerie şi s-o catapulteze în sărăcie. [Dialog cu scriitorul George Astaloş]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 3. 152. Ţepelea, Ioan. Cartografierea valorilor şi impunerea locului propriu. [George Astaloş, Etique et estetique. Antologie de poesie roumaine contemporaine, Pas-deCalais, 1996]. Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 4. 153. Ţion, Adrian. "Trafic dramaturgic" intens în zona politicului. [George Astaloş, Politikon, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 4-5. 154. Ursachi, Mihai. Politikon sau răzbunarea Armatei. [George Astaloş, Politikon, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 4. 155. Ursachi, Mihai. Politikon sau răzbunarea Armatei (II). [George Astaloş, Politikon, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 4.

144. C. B. Doar utopiile se realizează. [George Astaloş, Utopii : eseuri urmate de confesiuni biografice, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literar ă, 30, nr. 42, 1997, p. 6. 145. Costin, C. George Astaloş, Ecuaţia tăcerii. [Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 5. 146. Diaconu, Mircea A. George Astaloş sau ecuaţia tăcerii. [Geroge Astaloş, Ecuaţia tăcerii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 15. 147. Grigurcu, Gheorghe. Lirism neptunic. [George Astaloş, Ecuaţia tăcerii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 5.

20

21

AVRAM, LAZĂR 156. Davideanu, Ion. Lazăr Avram, Ning spicele tăciune. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 106. AVRON, CHAIM 157. Mureşanu, Miruna. Scriitori români din Israel la Grupul Editorial Universalia. [Liana Maxy, Bătrânul ieri şi nenăscutul mâine; Mariana Juster, De unde începe veşnicia; Chaim Avron, Dacă aş mai trăi o dată]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. AZAP, GHEORGHE 158. Azap, Gheorghe. Poeţii despre critici. "criticul de marcă nu aplică lovituri sub centură". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane: Pot înţelegerea şi judecata de valoare să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 38-39. BABEŢI, ADRIANA 159. Boerescu, Dan-Silviu. La o reeditare. Am pierdut o batistuţă, mă bate mămica? [ Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : All : Allfa, 1997]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 16. 160. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Trei într-un roman. [Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7.

161. Soviany, Octavian. O enciclopedie a dandysmului. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 5. BABIUC, VIOLETA 162. Dorian, Gellu. Minus Violeta Babiuc. [Violeta Babiuc, Cantate, Botoşani : Quadrat, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 2. BABOEANU, NICOLAE 163. Faifer, Florin. Furiosul. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 5. BACIU, ALEXANDRU 164. Dimitriu, Victoria. Un martor încăpăţînat şi nostalgic. [Alexandru Baciu, Scrisoarea de recomandare şi alte schiţe anacronice, Bucureşti : Vinea, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 9. BACIU, ANGELA 165. Trandafir, Constantin. Angela Baciu, Ce departe e iubirea aceea. [Galaţi : Porto-Franco, 1995]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 5. BACIU, HORAŢIU 166. Poenar, Horea. Cărţi. Horaţiu Baciu : Dilema unui fruct. [Sibiu : Euphorion, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 54. BACIU, ŞTEFAN 167. Aldulescu, Radu. În afara deşertului cultural. [Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie : evocări, Bucureşti : Albatros, 1996 ]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 5.

22

23

168. Andronic, Titus. Din prundul florilor, pe Târnave, la Bucureşti şi în Honolulu. [George Astaloş, Etique et estetique. Antologie de poesie roumaine contemporaine, Pas-de-Calais, 1996]. Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 5. 169. Baciu-Mărgineanu, Ioana. Scrisori către mama sau Călătorie cu ocheanul întors. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 13. 170. Munteanu, Romul. Ştefan Baciu, poet cosmopolit. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 12-13. 171. Mureşanu, Miruna. Revelaţiile amintirilor. Politică şi literatură. [Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie : evocări, Bucureşti : Albatros, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 5. 172. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie. [Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 4. 173. Ştefan, Ion. Amintiri despre Ştefan Baciu. Poesis, nr. 10, 1997, p. 21. BACONSKY, ANATOL E. 174. Braga, Corin. Parabola cerşetorilor. [A. E. Baconsky, Biserica neagră, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 22-23. 175. Cesereanu, Ruxandra. Lumea stăpînilor în antiutopia românească. [A. E. Baconsky, Biserica neagră, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 80-82. 176. Cesereanu, Ruxandra. Antiutopia românească. [A. E. Baconsky, Biserica Neagră, Bucureşti : Editura

Eminescu, 1995 ; Ion D. Sîrbu, Adio, Europa!, Bucureşti : Cartea Românească, 1992]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 10-11. 177. Irimie, Negoiţă. Un aristocrat al spiritului. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 4-5. 178. Lector. Semnal. Criteriul antologiei. [A. E. Baconsky, Poezii, Bucureşti : Albatros, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10. 179. Măluţ, Mircea. Metafizica ţărmului. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 5. BACOVIA, GEORGE 180. Alecu, Viorel. Actualitatea lui Bacovia. România literară, 30, nr. 35, 1997, p. 14. 181. Bacovia, Gabriel. Cum scria George Bacovia. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 1. 182. Dimitriu, Daniel. Bacovia după Bacovia, 22 mai - 40 de ani de la moarte. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 14. 183. Lazăr, Ioan. Lucian Tamaris, Plânsul lui Bacovia. [Bucureşti : Pro Humanitate, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 5. 184. Manolescu, Nicolae. Destinul lui Bacovia. România literară, 30, nr. 21, 1997, p. 1. 185. Marcian, Marcel. Poezia liceu şi liceul Bacovia. [Agatha Grigorescu-Bacovia, George Bacovia, Posteritatea Poetului, Bucureşti, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 7-9. 186. Marcian, Marcel. Poezia liceu şi liceul Bacovia. [Agatha Grigorescu-Bacovia, George Bacovia,

24

25

Posteritatea Poetului, Bucureşti, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 10-11. 187. Marcian, Marcel. Poezia liceu şi liceul Bacovia. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 15. 188. Marcian, Marcel. Aproximaţii, la Bacovia. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 15. 189. Pârvulescu, Ioana. Crize mici şi personale. Poetul. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 7. 190. Perian, Gheorghe. G. Bacovia şi cărţile sale. [George Bacovia, Cu voi..., Bucureşti : Cartea Românească, 1930; Comedii în fond, Bucureşti : Universala Alcalaz, 1936]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 33-37. În volume: 191. Codreanu, Theodor. G. Bacovia. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 86107. BAGHIU, VASILE 192. Coande, Nicolae. Tainicul pelerin. [Vasile Baghiu, Rătăcirile doamnei Bovary, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 23. BAJOR, ANDOR 193. Selyem, Zsuzsa. Kontextus, idő, és mi az oka, hogy Erdélyországban a könyvkiadói mesterség nem tud lábra kapni? [Bajor Andor, Betűvetők becsülete,

Kolozsvár : Glória Kiadó-Kriterion Könyvkiadó,1996]. Korunk, 8, nr. 6, 1997, p. 105-108. 194. Szász, János. Könyvek igaza, igaz konyvek (2). A Hét, 28, nr. 29, 1997, p. 12. BALACI, PAŞCU 195. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Paşcu Balaci, Când îngerul aduce cheia, Oradea : Anotimp, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 10-11. BALAJ, VERONICA 196. Gârjan, Sorin. Patru cărţi comentate de Sorin Gârjan. Două prozatoare din Timişoara. [Nina Ceranu, Viaţa la Ithaca, Timişoara : Eubeea, 1995; Veronica Balaj, Vara himerelor, Timişoara : Perenia, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 7. 197. Moldovan, Ioan. Poezia poeteselor. [Veronica Balaj, Cu îngerul la arat, Timişoara : Mirton, 1997]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 21-22. BÁLINT, TIBOR 198. Kabai, Melinda. Düledező toronyház szomorú látványa. [Bálint Tibor, Bábel toronyháza, Kolozsvár : Polis Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 10, 1997, Supl. 97, p. 101-104. BALLA, ZSÓFIA 199. Boka, László. Variációk Ki-re és Hogyan-ra? [Balla Zsófia, Ahogyan élsz, Pécs : Jelenkor Kiadó, 1995]. Korunk, 8, nr. 5, 1997, p. 118-120.

26

27

BALOTĂ, NICOLAE 200. Marga, Andrei. Nicolae Balotă pentru generaţia mea. [Nicolae Balotă, Lupta cu absurdul, Bucureşti : Univers, 1971]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 9, 26. 201. Moldovan, Ioan. Aequanimitas. [Nicolae Balotă, Urmuz, Timişoara : Hestia, 1997]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 63-64. 202. Ştefănescu, Alex. Interviurile "României literare". Nicolae Balotă : "Nu ştiu altceva decât să citesc şi să scriu". [Interviu]. România literară, 30, nr. 6, 1997, p. 3, 10-11. 203. Vasile, Geo. Urmuz sau estetica vidului. [Nicolae Balotă, Urmuz, Timişoara : Hestia, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 5. BALTAG, CEZAR 204. Albu, Florenţa. In memoriam Cezar Baltag. "Chemarea numelui". România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 12. 205. Alui Gheorghe, Adrian. Cezar Baltag - Ochii tăcerii. [Cezar Baltag, Ochii tăcerii, Bucureşti : Minerva, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 22. 206. Anghelescu, Mircea. In memoriam Cezar Baltag. Căutarea identităţii spirituale. 22, 8, nr. 22, 1997, p. 14. 207. Balotă, Nicolae. Retragere în tăcerea luminii. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 12. 208. Blandiana, Ana. In memoriam Cezar Baltag. Un punct de sprijin.

22, 8, nr. 22, 1997, p. 15. 209. Breban, Nicoale. In memoriam Cezar Baltag. Orfeul fericit. Rom ânia literară, 30, nr. 23, 1997, p. 12. 210. Cezar Baltag. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 3.

211. Cristea, Dan. Chemarea lui Cezar Baltag. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 12. 212. Cristea, Dan. In memoriam Cezar Baltag. "O acvilă oarbă mă apucă în gheare". 22, 8, nr. 22, 1997, p. 15. 213. Cristea Enache, Daniel. Ultimul modernist. [Cezar Baltag, Ochii tăcerii, Bucureşti : Minerva, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 376, 1997, p. 5. 214. Dimisianu, Gabriel. In memoriam Cezar Baltag. Mesajul. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 13. 215. Dragomir, Caius-Traian. O voluptate care va lipsi. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 13. 216. Grăsoiu, Liviu. Impresii târzii despre cântarea ultimului Orfeu. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 14. 217. Grigurcu, Gheorghe. Metaforă şi ontologie. [Cezar Baltag, Paradoxul semnelor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 4, 1997, p. 5. 218. Grigurcu, Gheorghe. In memoriam Cezar Baltag. O tresărire de gînd. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 13.

28

29

219.

In memoriam : Cezar Baltag. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 2.

229. Soviany, Octavian. Inima lumii (sau despre Răsfrângerile lui Cezar Baltag). Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 133-136. 230. Stoiciu, Liviu Ioan. Moartea este vis. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 13. 231. Şora, Mihai. In memoriam Cezar Baltag. 22, 8, nr. 22, 1997, p. 15. 232. Ungureanu, Cornel. Ochii tăcerii. [Cezar Baltag, Ochii tăcerii, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 10. 233. Vasile, Geo. Hierofania sau "Paradoxul semnelor". Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 13-14. BANCIU, MIHAI 234. Craia, Sultana. Cartea românească în Italia. De vorbă cu Mihai Banciu. [Interviu]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 16. BANCIU, PAUL EUGEN

220. Iuga, Nora. In memoriam Cezar Baltag. Răsfrîngere de umbră. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 13. 221. Martin, Mircea. In memoriam Cezar Baltag. Un poet al fervorilor abstracte. 22, 8, nr. 22, 1997, p. 14. 222. Mihăilescu, Florin. Implicaţiile metaferenţei. [Cezar Baltag, Paradoxul semnelor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 26, 60. 223. Murgeanu, Ion. Poezie şi adevăr la Editura Minerva. [Cezar Baltag, Ochii tăcerii, 1996; Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 8. 224. Oprea, Nicolae. Cezar Baltag - "Ultimul Orfeu". Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 42-43. 225. Pârvulescu, Ioana. Verticala poeziei. [Cezar Baltag, Chemarea numele, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 7. 226. Rău, Aurel. Cezar Baltag. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 39. 227. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Cezar Baltag, Paradoxul semnelor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 13. 228. Rusan, Romulus. In memoriam Cezar Baltag. Un misionar. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 12.

235. Banciu, Paul Eugen. Creatorul în oglindă. Între mitic şi exponenţial. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 4. 236. Rachieru, Adrian Dinu. Hotelul purtat prin cer. [Paul Eugen Banciu, Noaptea strigoilor, Timişoara : Amarcord, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 7. 237. Ungureanu, Cornel. Prozatorii, continuitate şi alternative. [Paul Eugen Banciu, Noaptea strigoilor, Timişoara : Amarcord, 1996; Mircea Pora, Glasuri lângă leagănul meu, Timişoara : Sedona, 1996; Lidia Handabura, Hurlupul, Timişoara : Hestia, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 10.

30

31

BÁNFFY, MIKLÓS 238. Bogdán, László. Bánffy Miklós, a hálátlan utókor és a "fene fátumok". A Hét, 28, nr. 32, 1997, p. 6. 239. Bogdán, László. Bánffy Miklós, a hálátlan utókor és a "fene fátumok". A Hét, 28, nr. 33, 1997, p. 6. BARAN, VASILE În volume: 240. Crişan, Constantin. Un cuvânt incediar la o introducere inflamantă. În: Vasile Baran. Ioanid Romanescu în apărarea poeziei. Iaşi : Apollonia, 1997, p. 5-7. BARBĂNEAGRĂ, PAUL 241. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Cristian Bădiliţă, Paul Barbăneagră, Întâlnirea cu sacrul : şapte interviuri cu şi despre Mircea Eliade . [Botoşani : Axa, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 4. BARBORICĂ, CORNELIU 242. Barborică, Corneliu. Creatorul în oglindă. Îmi place să mă joc cu vorbele. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 4. BARBU, EUGEN 243. Mureşanu, Miruna. La Editura Gramar : 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Camil Petrescu, Patul lui Procust; Marin Preda, Moromeţii, I-II; Augustin Buzura, Feţele tăcerii; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Eugen Barbu, Groapa].

Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. În volume: 244. Codreanu, Theodor. Eugen Barbu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 215222. BARBU, ION 245. Ariton, Costache. "orice traducere este implicit, un act critic". Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 20-22. 246. Coloşenco, Mircea. Inedit Ion Barbu. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 4. 247. Mureşanu, Miruna. Editura Cartea Românească. Eseul între literatură şi critică literară. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite; Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului; Angela Marinescu, Satul prin care mă plimbam rasă în cap; Alexandru George, Întâlniri]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 248. Popa, George. Ion Barbu - Margini de seară. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 21. 249. Popa, Mircea. O colaborare necunoscută a lui Ion Barbu. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 44. 250. Velea, Stan. Cărţi şi reviste. [Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Barbu, Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 175-176.

32

33

251. Voncu, Răzvan. O şansă ratată. [Alexandru Ciorănescu, Ion Barbu : monografie, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Literatorul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 4. În volume: 252. Aprecieri critice (1927-1991). În: Ion Barbu. Poeme. [Antologie, text stabilit şi aparat critic de Mircea Coloşenco]. Bucureşti : Saeculum, 1997, p. 171-183.

258. Velea, Stan. Cărţi şi reviste. [Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Barbu, Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 175-176. BARBU STOIAN, FILOTEEA 259. Avăcăriţei, Gabriel. Refuzarea modelului. [Filoteea Barbu Stoian, Iubire de septembrie, Bucureşti : Semne, 1997]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 16. BARNA, ADRIANA 260. Dorian, Gellu. Plus Adriana Barna. [Adriana Barna, Manualul de singurătate, Bucureşti : Albatros, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 2. BASARAB [GORE GHEORGHE] 261. Ornea, Zigu. Corespondenţă din Basarabia înainte de 1900. [Basarab, pseud. [Gore Gheorghe], Scrisori din Basarabia : 1880-1883 / Basarab; editie ingrijita de Aristita si Tiberiu Avramescu, vol. 1, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 9. BAŞTOVOI, ŞTEFAN 262. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Infuzia existenţială a textelor. [Ştefan Baştovoi, Cartea războiului, Timişoara : Marineasa, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 3. 263. C. S. Voci din piaţa poeziei. [Nicolae Popa, Lunaticul nopţii scitice, Chişinău : Cartier, 1995; Ştefan Baştovoi, Elefantul promis, Chişinău : Arc, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 25. 264. Dorian, Gellu. Plus Ştefan Baştovoi. [Ştefan Baştovoi,

253. Coloşenco, Mircea. Prefaţă. În: Ion Barbu. Poeme. [Antologie, text stabilit şi aparat critic de Mircea Coloşenco]. Bucureşti : Saeculum, 1997, p. 5-10. 254. Coloşenco, Mircea. Prefaţă. În: Ion Barbu. Opere. După melci. Joc secund. [Prefaţa, stabilirea textului şi aparatul critic de Mircea Coloşenco]. Cluj-Napoca : Echinox, 1997, p. IX-XV. 255. Coloşenco, Mircea. Note. Comentarii. Variante. În: Ion Barbu. Opere. După melci. Joc secund. [Prefaţa, stabilirea textului şi aparatul critic de Mircea Coloşenco]. Cluj-Napoca : Echinox, 1997, p. 115256. BARBU, MARIAN 256. Velea, Stan. Cărţi şi reviste. [Marian Barbu, Simona Barbu, Simbolistica poeziei lui Ion Barbu, Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 175-176. 257. Velea, Stan. Un roman total ?! [Marian Barbu, Colonelul de la ghiol , Craiova : Scrisul Românesc, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 10, 14. BARBU, SIMONA

34

35

Cartea războiului, Timişoara : Marineasa, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 2. BĂCIUŢ, NICOLAE

271. Vidan, Sorin. Sacru şi melancolie. [Cristian Bădiliţă, Sacru şi melancolie, Timişoara : Amarcord, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 21. BĂIEŞU, ION

265. Melancu, Ştefan. Pasiunea pentru interviu. [Nicolae Băciuţ, Curs şi recurs, Târgu-Mureş : Tipomur, 1997; Şi aşa mai departe, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 11. 266. Vasiliu, Lucian. Tot mai departe, generaţia. [Nicolae Băciuţ, Şi aşa mai departe, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 10. BĂDESCU, HORIA 267. Diaconu, Mircea A. Devitalizare şi livresc. [Horia Bădescu, A doua venire, Oradea : Cogito, 1996; Ioan Ţepelea, Valeriu Stancu]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 15. BĂDILIŢĂ, CRISTIAN 268. Mihăilescu, Dan C. O ambiţie năvalnică. [Cristian Bădiliţă, Nodul gordian, Bucureşti : Humanitas, 1997]. 22, 8, nr. 45, 1997, p. 15. 269. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Cristian Bădiliţă, Paul Barbăneagră, Întâlnirea cu sacrul : şapte interviuri cu şi despre Mircea Eliade . [Botoşani : Axa, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 4. 270. Ştefănescu, Alex. O carte cu mult oxigen. [Cristian Bădiliţă, Sacru şi melancolie: (jurnal de generaţie), Timişoara : Amarcord, 1997]. România literară, 30, nr. 19, 1997, p. 4.

272. Mureşanu, Miruna. O colecţie unică - B. P. T. [Colecţia Biblioteca Pentru Toţi: Nicolae Iorga, Sfaturi pe întunerec, 2 vol, Bucureşti : Minerva, 1996; Radu Ştefan Vergatti, Vlad Ţepeş - Dracula, Ion Băieşu, Ţara lui Papură Vodă]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 273. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ion Băieşu, Ţara lui Papură Vodă. [Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 4. BĂLAN, GEORGE 274. Lector. Semnal. "Unde este nebunul care am fost". [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 275. Mihăilescu, Dan C. După treizeci de ani. [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. 22, 8, nr. 14, 1997, p. 15. 276. Mureşanu, Miruna. Eseuri - Critică. [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6. BĂLCESCU, NICOLAE 277. Ornea, Zigu. Bălcescu în proza istorică. [N. Bălcescu, Românii supt Mihai Vodă Viteazul, Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară, 30, nr. 38, 1997, p. 9.

36

37

BĂLU, ION 278. Adamek, Diana. Viaţa lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 7-8. 279. Adamek, Diana. Opera lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 9. 280. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Albatros. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga; Camilian Demetrescu, Exil]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 281. Ştefănescu, Cornelia. Opera lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 14. 282. Tuchilă, Costin. Între diplomaţie şi cariera universitară. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 27. 283. Vârgolici, Teodor. O etapă zbuciumată din viaţa lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 368, 1997, p. 4. BĂNCILĂ, VASILE

286. Codrescu, Răzvan. Centenar Vasile Băncilă. Redescoperirea unei personalităţi. România literară, 30, nr. 38, 1997, p. 16. 287. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Vasile Băncilă, Filosofia vârstelor. [Bucureşti : Anastasia, 1997]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 4. BĂNULESCU, DANIEL 288. Cîrstea, Cristina. Balada lui Daniel Bănulescu. [Daniel Bănulescu, Balada lui Daniel Bănulescu : (culeasă şi prelucrată de el însuşi), Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 21. 289. Soviany, Octavian. Maternitatea Giuleşti şi Muzeul Antipa. Contemporanul, 7, nr. 50, 1997, p. 5. BĂNULESCU, ŞTEFAN 290. Stanca, Dan. Iarna lui Ştefan Bănulescu. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul Naţional de Literatură : Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 4. 291. Tupan, Maria-Ana. Ştefan Bănulescu : Sindromul bizantin. [Ştefan Bănulescu, Cartea de la Metopolis, Bucureşti : Albatros ; Universal Dalsi, 1996]. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 11. BĂNUŞ, MARIA

284. Băncilă, Ioan. Autobiografie pe scurt pentru un psiholog. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 7. 285. Cioculescu, Simona. La o aniversare, centenar Vasile Băncilă. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 14.

292. Bănuş, Maria. Poeţii despre critici : "o căţea căreia trebuie să i se taie coada (profesorul de estetică)". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea

38

39

poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 48-49. BĂRAN, VASILE 293. Breviar editorial. Proză. [George Astaloş, Polikon, Bucureşti : Cartea Românească; Vasile Băran, Mierea din nevasta altuia, Bucureşti : Scripta, 1997; Gore Vidal, Oraşul şi stâlpul, Bucureşti : Univers, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 16.

298. Czintos, Emese. Három vers- egy kötet? [Beke Sándor, Téged kereslek, Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 1995]. Látó, 8, nr. 4, 1997, p. 103-105. 299. Hevesi, Zoltán István. Vértelen évek. [Beke Sándor, Védtelen évek, Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 1995]. Látó, 8, nr. 4, 1997, p. 101-103. BELLU, NICOLAE 300. Cubleşan, Constantin. Contribuţii biografice. Nicolae Bellu : Eminescu şi Oltenia, portret în evantai. [Craiova : Scrisul Românesc, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 16-17. BELU, ZINA-MARIA

În volume: 294. Neagu, Fănuş. Prefaţă. În: Vasile Băran. Mierea din nevasta altuia. [Cu o prefaţă de Fănuş Neagu]. Bucureşti : Scripta, 1997, p. 5-7. BĂRBATU, GHEROGHE I. 295. Perşa, Dan. Pisica din perete. [Gheorghe I. Bărbatu, Pisica din perete, Constanţa : Metafora, 1997]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 6. BĂRBULESCU, DANIEL 296. Drosiru , I. Ipostazele cuplului. [Daniel Bărbulescu, O lumină pentru dirijor, Bucureşti : Metropol, [199-?]]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 7. BĂRBULESCU, SIMION 297. Dram, Constantin. Între Tristan şi Don Juan (sau Pagini de tinereţe adunate în roman. [Simion Bărbulescu, Marea iubire : (mărturisirile lui Adrian Doinaru), Piteşti : Carminis, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 16. BEKE, SÁNDOR

301. Arcaş, Ion. Din nou povestea. "Et in Arcadia ego". [Zina-Maria Belu, De mână cu amintirea, ClujNapoca : Digital Data, 1997]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 5. 302. Irimie, Negoiţă. DIn nou povestea. Ochean întors. [Zina-Maria Belu, De mână cu amintirea, ClujNapoca : Digital Data, 1997]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 5. 303. Ludu, Virgil. Din nou povestea. Recenzie prietenească. [Zina-Maria Belu, De mână cu amintirea, Cluj-Napoca : Digital Data, 1997]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 5. BENCHE, IOAN 304. Ţene, Al. Florin. Trei cărţi comentate de Florin Al. Ţene. Ioan Benche : Jocuri de dragoste. [Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 14.

40

41

BENEDEK, JOLÁN 305. Adam, Ioan. Bosul şi Virginia. [Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei, Bucureşti : Nemira, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 4. 306. Aldulescu, Radu. Soluţia bisturiului. [Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei, Bucureşti : Nemira, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 4. 307. Mihăilescu, Dan C. Un detaliu cît lumea. [Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei, Bucureşti : Nemira, 1996]. 22, 8, nr. 3, 1997, p. 13. 308. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei, Bucureşti : Nemira, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 309. Soviany, Octavian. Făbricuţa de texte. [Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei, Bucureşti : Nemira, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 310. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Jolán Benedek, Sufleţelul Iustinei. [Bucureşti : Nemira, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 4. BENIUC, MIHAI 311. Coroiu, Constantin. Paralele inegale. Mihai Beniuc 90 : "Urmaşii noştri îşi vor face cunună de lauri studiindu-l pe Eminescu". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 393, 1997, p. 3. 312. Manolescu, Nicolae. Limitele compromisului. România literară, 30, nr. 50, 1997, p. 1. 313. Rugul poeziei.

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 10. 314. Stănescu, C. M. Beniuc - ultimul poet social? Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 1. BENKŐ, SAMU 315. Veress, Dániel. Én a múltból írok a jövõnek. [Benkő Samu, Bolyai János vallomásai]. A Hét, 28, nr. 37, 1997, p. 9. BENŢEA, MIRCEA 316. Savin, Nicolae. Critica în arhipelagul prozei. [Mircea Benţea, Arhipelagul prozei, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1995]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 92-93. BERCEA, LIVIUS PETRU În volume: 317. În: Livius Petru Bercea. Limbajul poetic arghezian. Timişoara : Helicon, 1997, p. 240.

BERCEA, VIRGIL 318. Bercea, Virgil. "Avem o cauză comună". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 63-65. BERCIU, ŞTEFAN 319. Morariu, Mircea. Noutăţi în biblioteca de dramaturgie. [Ştefan Berciu, Între ocnă şi ospiciu, Bucureşti : Expansion-Armonia, 1995]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 99.

42

43

BERINDEI, DAN 320. Ornea, Zigu. O sinteză despre 1848. [Dan Berindei, Revoluţia română din 1848-1849: consideraţii şi reflexii, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. România literară, 30, nr. 49, 1997, p. 9. BERNEA, ERNEST 321. Mentalitatea arhaică a poporului român : Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român. [Bucureşti : Humanitas, 1997]. 22, 8, nr. 33, 1997, p. 14-15.

BIDILICĂ-VASILACHE, MIHAELA În volume: 327. Bărbulescu, Marta. Cuvânt înainte. În: Mihaela Bidilică-Vasilache. Moara de vânt : versuri şi proză. [Prefaţă de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s.n.], 1997, p. 1-3. BINDER, RODICA 328. Bittel, Adriana. A doua întîlnire de la Neptun. [Interviu cu Rodica Binder]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 12-13. 329. Mureşanu, Miruna. Editura Cartea Românească. Eseul între literatură şi critică literară. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite; Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului; Angela Marinescu, Satul prin care mă plimbam rasă în cap; Alexandru George, Întâlniri]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. BÍRÓ, A. ATTILA

322. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ernest Bernea, Treptele bucuriei. [Iaşi : Agora, 1997]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 4. 323. Stanomir, Ioan. Fenomenul românesc. [Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 5. 324. Totelecan, Silviu G. Ruptura de transcendenţă, o pierdere sau un câştig? Tribuna, 9, nr. 45-47, 1997, p. 5. BERNEA, HORIA 325. Dănilă, Ioan. Horia Bernea : "De câte ori au fost puşi în condiţii bune, românii au dat rezultate colosale". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 3, 9. BIBESCU, MARTHA, PRINCIPESA 326. Cioculescu, Simona. Martha Bibescu şi romanul "Katia". Calende, nr. 1-2, 1997, p. 10.

330. Orosz, Judit. Ajándék-de milyen áron? [Bíró A. Attila, Ajándékkönyv, Kolozsvár : Status Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 5, 1997, p. 107-109. BIROAŞ, IOAN 331. Moldovan, Ioan. O samă de poeţi. [Ioan Biroaş, Semitrezie]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 23. 332. Poenar, Horea. Cărţi. Ioan Biroaş : Semitrezie. [Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 63.

44

45

333. Roşioru, Ion. Semitrezie. [Ioan Biroaş, Semitrezie, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1996]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 6. BITTEL, ADRIANA 334. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Adriana Bittel. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 16. BLAGA, LUCIAN 335. Adamek, Diana. Viaţa lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 7-8. 336. Adamek, Diana. Opera lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 9. 337. Anghelescu, Mircea. Miticul autobiografic. [Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor : poeme, proză, Bucureşti : Minerva, 1995]. România literară, 30, nr. 50, 1997, p. 10. 338. Badea, Ştefan. Ultima faţă a poetului. Marginalii la erotica lui L. Blaga. Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 40-45. 339. Bălu, Ion. Eugenia Mureşanu - o iubire a lui Lucian Blaga. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 14. 340. Băncilă, Vasile. Une forme de logos dans l'inconscient. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 7180. 341. Braga, Corin. Demonia blagiană.

Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 18-19. 342. Braga, Corin. Lucian Blaga. Neant şi Nirvana. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 4-5. 343. Breviar editorial. Literatură română. [Vasile Alecsandri, Pasteluri; Lucian Blaga, Poezii / Poésies, Gala Galaction, Opere III. Însemnări de călătorie; Ion Caraion, Exil interior; Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 12-13.

344. Ceuca, Justin. Lucian Blaga şi drama metafizică. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 5. 345. Cimpoi, Mihai. Blaga şi Heidegger. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 7. 346. Cojocaru, Venera. Mihai Cimpoi, Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul. [Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 5. 347. Costin, Claudia. Lucian Blaga şi "teatrul nou". Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 28. 348. Crăciun, Alexandra. Două sensuri ale mormântului în drama "Cruciada copiilor" de Lucian Blaga. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 8-9. 349. Diaconu, Mircea A. Din nou despre Lucian Blaga şi creştinism? Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 12-13. 350. L'eon dogmatique. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 3645.

351. Felecan, Nicolae. Lucian Blaga : Poemele luminii, (ediţie tetraglossă). [Aalborg (Danemarca) : Dorul,

46

47

1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 10. 352. Felecan, Nicolae. O ediţie tetraglossă. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 19. 353. Frunză, Sandu. Gîndire magică şi religie. [Lucian Blaga, Trilogia valorilor: Gîndire magică şi religie, vol. 2, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 2, 1997, p. 4. 354. Le grand anonyme - le créateur. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 4657.

Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 361. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. 362. Noica, Constantin. La vision métaphysique de Lucian Blaga et le XXe siècle. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 5863. 363. Ornea, Zigu. Blaga în 1935-1944. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 9. 364. Ornea, Zigu. Lucian Blaga diplomat. Dilema, 5, nr. 217, 1997, p. 7. 365. Ornea, Zigu. Eşecuri literare şi o ratare. [Ion Vinea, Octavian Goga, Lucian Blaga, Mihail Villara]. Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 10. 366. Petreu, Marta. De la Dumnezeu cel bun, la Dumnezeul cel rău. România literară, 30, nr. 16, 1997, p. 12-14. 367. Podgoreanu, Traian. Eminescu în viziunea lui Blaga. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 6. 368. Podgoreanu, Traian. Tipul românesc de istorie. [Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României; Lucian Blaga, Spaţiul mioritic]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 4. 369. Ştefan, Ion. Poezia şi iubirile lui Lucian Blaga.

355. Gruia, Lucian. Mihai Cimpoi : Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul. [Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 18. 356. Ignajatovic, Srba. Între poetica nespusului şi incompatibilitatea limbilor. [Traducere de Mariana Ştefănescu]. Luceafărul, nr. 21, 1997, p. 12-13. 357. Lucian Blaga (1895-1961). Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 3536.

358. Micu, Dumitru. Cu Blaga la Cluj. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 10-11. 359. Munteanu, Bazil. Lucian Blaga, métaphysicien du mystère et philosophe de la culture. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 64-70 . 360. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Albatros. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga; Camilian Demetrescu, Exil].

48

49

Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 9-10. 370. Ştefan-Scalat, Laurenţiu. Note de lecture. [Lucian Blaga, Poemele luminii, Lysets digte, Poèmes de la Lumière, I Carmi della Luce, Aalborg (Danmark) : Dorul, 1996]. Revue des études sud-est européennes, 35, nr. 1-2, 1997, p. 150-151. 371. Ştefănescu, Cornelia. Opera lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga, Bucureşti : Albatros, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 14. 372. Ştirbeţiu, Eugen. Lucian Blaga la Berna. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 32-34. 373. Tuchilă, Costin. Între diplomaţie şi cariera universitară. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 27. 374. Vârgolici, Teodor. O etapă zbuciumată din viaţa lui Lucian Blaga. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 368, 1997, p. 4. 375. Vlad, Marius. Exegeză şi "exerciţiu de admiraţie". [Vasile Muscă, Filosofia ideii naţionale la Lucian Blaga şi D. D. Roşca, Cluj : Biblioteca Apostrof, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 7. În volume:

377. Mihai Cimpoi. Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul : poem critic. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 7-121. 378. Ornea, Zigu. Dramaturgia lui Blaga. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 71-76. 379. Ornea, Zigu. Blaga epistoler. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 223-228. BLAGA, OCTAVIAN 380. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Octavian Blaga, Eparhii, Oradea : Anotimp, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 9-10. BLAJ, EMILIAN 381. Poenar, Horea. Cărţi. Emilian Blaj : Geneza, ediţie specială. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 62. 382. Vasile, Geo. Anti-Werther, călător la capătul poeziei. [Emilian Blaj, Geneza, ediţie specială, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 16. BLAJ, PAUL 383. Buzea, Constanţa. Debut Paul Blaj. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 15. BLAJ, VERONICA

376.

În: Titus Bărbulescu. Lucian Blaga : teme şi tipare fundamentale. [Traducere din limba franceză de Mihai Popescu]. Bucureşti : Saeculum, 1997, p. 7158.

384. Curta, Eugen. O fugă bovarică. [Veronica Blaj, Vara himerelor , Perenia, 1996]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 94.

50

51

BLANDIANA, ANA 385. Grigurcu, Gheorghe. Recitind poezia Anei Blandiana. [Ana Blandiana, În dimineaţa de după moarte, Bucureşti : Du Style, 1996]. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 5. 386. Moldovan, Ioan. La mulţi ani, doamnă Ana Blandiana! Ziua eternă a poeziei. [Ana Blandiana, În dimineaţa de după moarte, Bucureşti : Du Style, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 80-81. 387. Murgeanu, Ion. Anul literar 1997. Cărţi şi autori în oglinda criticii. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 8. BOANCHIŞ, RĂZVAN IOAN 388. Boanchiş, Răzvan Ioan. În două vorbe, viaţa mea. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 10. 389. Boerescu, Dan-Silviu. Sinceritatea corozivă. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 10. BOCŞA, GEORGE 390. Coande, Nicolae. George Bocşa : Animus Anima. [Editura Thetis, 1996]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 3. 391. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon,

Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. 392. Vasile, Geo. Biblioteca Poesis. George Bocşa : În aplauzele uitării. [Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 12-13. În volume: 393. Vasile, Geo. Concert baroc pentru anatemă şi uitare. În: George Bocşa. În aplauzele uitării - Negli applausi dell'oblio. [Versiune italiană şi prefaţă de Geo Vasile]. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, p. 5-8. BODIU, ANDREI 394. Cîrstea, Cristina. Andrei Bodiu - "Un telefon în creier". [Andrei Bodiu, Poezii patriotice, Timişoara : Marineasa, 1995; Caius Dobrescu, Efebia, Timişoara : Marineasa, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 10. BOERESCU, DAN-SILVIU 395. Baghiu, Vasile. Autoritatea critică este incompatibilă cu frivolitatea. [Dan-Silviu Boerescu, O slăbiciune pentru pisici, Bucureşti : Maxim, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 13. 396. Breviar editorial. Literatură română. [Vasile Alecsandri, Pasteluri; Lucian Blaga, Poezii / Poésies, Gala Galaction, Opere III. Însemnări de călătorie; Ion

52

53

Caraion, Exil interior; Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 12-13. 397. Livescu, Cristian. Un manifest al senzualismului. [Dan-Silviu Boerescu, O slăbiciune pentru pisici, Bucureşti : Maxim, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 17. 398. Perşa, Dan. Dan Silviu Boerescu : "Cărţile bune răzbat indiferent cine le scrie, cine le publică şi cine le susţine". [Interviu cu Dan Silviu Boerescu]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 5. 399. Pintescu, Alexandru. Dan-Silviu Boerescu : O slăbiciune pentru pisici. [Bucureşti : Maxim, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 12. 400. Ştefănescu, Alex. Criticul libertin. [Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte, Bucureşti : Alfa, 1997 ; O slăbiciune pentru pisici, Bucureşti : Maxim, 1997]. România literară, 30, nr. 30, 1997, p. 4. BOGDÁN, LÁSZLÓ 401. Palkó, Mária. Illúziók labirintusa. [Bogdán László, A késdobáló, Bukarest : Kriterion Kiadó, 1991]. Látó, 8, nr. 7, 1997, p. 92-95. BOGZA, GEO 402. Adam, Ioan. Portretul de bătrâneţe al artistului. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 12. 403. Borbély, Ştefan. Cartea Oltului repovestită pe înţelesul intelectualilor hermetici (itinerar de perversiuni speculative). Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 69-77.

404. Dimitriu, Daniel. Despre năzdrăvăniile unui înţelept. [Geo Bogza, Trapez, Bucureşti : Cartea Românească, 1994]. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 4. BOIA, LUCIAN 405. Ailenei, Sergiu. Cum se scrie un eseu. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 5. 406. Ardelean, Florin. Întoarcerea mitului risipitor. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 48-52. 407. Cornea, Andrei. Miturile istorice şi reforma învăţământului. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa naţională românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. 22, 8, nr. 31, 1997, p. 9. 408. Horváth, Andor. Költõi beszéd. [Mihai Eminescu, A Dnyesztertől a Tiszáig ; Lucian Boia, Mítosz és történelem a román közgondolkodásban]. A Hét, 28, nr. 41, 1997, p. 7. 409. Ornea, Zigu. O carte a disocierii de mitologia politică. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 9. 410. Stanomir, Ioan. Mitologicale. [Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa naţională românească, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 5. 411. Stănescu, Adrian. Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească. [Bucureşti : Humanitas,

54

55

1997]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 11. BOJAN, MARIANA 412. Cean, Adriana. Despre descendenţă. [Mariana Bojan, Expertul şi păsările, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 4. 413. Moldovan, Ioan. O samă de poeţi. Euridice şi Melancholia. [Mariana Bojan, Expertul şi păsările, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 19-20. 414. Pintescu, Alexandru. Poeta artifex. II. Mariana Bojan sau retorica singurătăţii. [Mariana Bojan, Expertul şi păsările, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 5. BOLDEA, IULIAN 415. Boldea, Iulian. Poeţii despre critici (III). Poeţi şi critici. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 67-68. 416. Neamţu, Carmen. Aplombul, vivacitatea, inteligenţa. [Iulian Boldea, Metamorfozele textului : orientări în literatura română de azi, Târgu Mureş : Ardealul, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 5. 417. Neamţu, Carmen. Aplombul, vivacitatea, inteligenţa. [Iulian Boldea, Metamorfozele textului : orientări în

literatura română de azi, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 21. 418. Oprea, Nicolae. "Firea morală" a criticului. [Iulian Boldea, Metamorfozele cercului: orientări în literatura română de azi, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 30-31. 419. Panoramic editorial. Un debut în critică. [Iulian Boldea, Metamorfozele textului : orientări în literatura română de azi, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 14.

420. Pecican, Ovidiu. Faţă în faţă. "Suntem artiştii provinciali, profesorii provinciali". Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 23-24. 421. Pop, Ion. Exerciţii de lectură. [Iulian Boldea, Metamorfozele cercului: orientări în literatura română de azi, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 28-29. BOLINTINEANU, DIMITRIE 422. Vârgolici, Teodor. D. Bolintineanu, primul scriitor român pelerin la Sfântul Mormânt. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 366, 1997, p. 13. 423. Vârgolici, Teodor. Sfârşitul dramatic al lui Dimitrie Bolintineanu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 381, 1997, p. 12. 424. Vârgolici, Teodor. Dimitrie Bolintineanu şi Philarète Chasles. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 4. În volume:

56

57

425. Codreanu, Theodor. Un precursor al publicisticii eminesciene : D. Bolintineanu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 1327. 426. Ornea, Zigu. La încheierea ediţiei Bolintineanu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 17-21. 427. Referinţe critice. În: Dimitrie Bolintineanu. Legende istorice. [Postfaţă, referinţe critice şi tabel cronologic de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 149-150.

Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 8-9. 432. Breviar editorial. Critică literară. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 10.

433. Cistelecan, Al. Scriitorul de tranşanţe. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 33-34. 434. Laszlo, Alexandru. Ce am eu cu Ştefan Borbély. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 13. 435. Pintescu, Alexandru. Ştefan Borbély sau eseul ca provocare. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 4. 436. Poenar, Horea. Xenogramele unui critic clujean. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 5. 437. Pop, Ion. "Texte de întâmpinare şi de atitudine". [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 31-32. 438. Simuţ, Ion. Faţă în faţă. Agorafilie şi bibliofilie. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 20-24. 439. Ştefănescu, Alex. Spadasinul calm. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 4. 440. Tomuţa, Sorin. Foiletoane ex cathedra. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 4. BORODA, ION 441. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. O

428. Vârgolici, Teodor. Postfaţă. În: Dimitrie Bolintineanu. Legende istorice. [Postfaţă, referinţe critice şi tabel cronologic de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 133-141. BÖLÖNI, FARKAS SÁNDOR 429. Veress, Dániel. Két barát, két napló. [Kölcsey Ferenc, Országgyűlési Napló; Bölöni Farkas Sándor, Naplótöredékek 1835-1836-ból]. A Hét, 28, nr. 48, 1997, p. 9. BOLOŞ, ION 430. Cubleşan, Victor. Cărţi. Ion Boloş : Despre societatea vitelor eroine. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65-66. BORBÉLY, ŞTEFAN 431. Adamek, Diana. Xenograme. [Ştefan Borbély, Xenograme, Oradea : Cogito, 1997].

58

59

asceză a strigătului "în turnul de fildeş al veacului". [Ion Boroda, Troparele Galatei, Iaşi : Cronica, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. BOSTAN, GRIGORE C. 442. Soviany, Octavian. Poezie din Bucovina. [Grigore C. Bostan, Dincolo de vârstă, Timişoara : Augusta, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 5. BOT, IOANA 443. Hedeşan, Otilia. Între erudiţie şi spirit pamfletar. [Ioana Bot, Trădarea cuvintelor, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 4. 444. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Poet şi critic. Un debut matur. [Ioana Bot, Eminescu şi lirica romînească de azi, Cluj-Napoca : Dacia, 1990; Dan Stanciu, Imperiul simpatieie, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. 445. Ursa, Mihaela. Dincolo de cuvinte. [Ioana Bot, Trădarea cuvintelor : eseuri, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 34. BOTEZ, IOACHIM 446. Faifer, Florin. Un belfer printre belferi. [Ioachim Botez, Însemnările unui belfer]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 6. BOTONCEA, ECATERINA 447. Cristea Enache, Daniel. Artă cu tendinţă. [Ecaterina Botoncea, Treptele cerului, Târgovişte, 1995].

Contemporanul, 7, nr. 47, 1997, p. 16. BOTTA, DAN 448. Cubleşan, Victor. Eseistica lui Dan Botta. [Dan Botta, Limite şi alte eseuri, Bucureşti : Crater, 1996]. Tribuna, 9, nr. 6, 1997, p. 5. 449. Rădulescu, Tatiana. Miscellanea. O reactualizare: Dan Botta. [Dan Botta, Limite şi alte eseuri, Bucureşti : Crater, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 147-149. 450. Ştefănescu, Alex. Eseurile lui Dan Botta, azi. [Dan Botta, Limite şi alte eseuri, Bucureşti : Crater, 1996]. România literară, 30, nr. 6, 1997, p. 4. BOTTA, EMIL 451. Manolescu, Nicolae. După douăzeci de ani. România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 1. 452. Ursachi, Mihai. O poveste cu Emil Botta. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 8. BOŢA, ANTON-FLORIN 453. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Anton-Florin Boţa, Linişte clandestină, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 8. BOUREANU, RADU 454. Albu, Florenţa. Miscellanea. In memoriam - Radu Boureanu. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 149-150. 455. Bârna, Vlaicu. Profil de medalie. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 15.

60

61

BOZ, LUCIAN 456. Popa, Mircea. Corespondenţă Anton Dumitriu Lucian Boz. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 50-55. BRAGA, CORIN

BRATU, FLORIAN 463. George, B. Proust - spaţializarea timpului. [Florian Bratu, Proust : cunoaştere şi discurs, Iaşi : Junimea, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 2. BRATU, SAVIN

457. Buxban, Oana. Hidra. [Corin Braga, Hidra, Sibiu : Imago, 1996. Romanul face parte din ciclul Noctambulii]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 6. 458. Câmpan, Elena M. Mutaţii. [Corin Braga, Hidra, Sibiu, Imago, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 10. 459. Dram, Constantin. Coborîrea în sine şi în infern - cu un model bulgakovian. [Corin Braga, Hidra, Sibiu : Imago, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 15. 460. Tomuţa, Sorin. Twilight Zone. [Corin Braga, Hidra, Sibiu : Imago, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. BRANC, DUMITRU 461. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Dumitru Branc, Fratele meu, şarpele, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 7-8. BRANIŞTE, VALERIU În volume: 462. Ornea, Zigu. Un volum din corespondenţa lui Valeriu Branişte. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 187-192.

464. Ene, Ileana. Savin Bratu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 8-9. BRĂTESCU, GETA 465. Brătescu, Geta. Chioşcul din deal. Contrapunct, 8, nr. 6-7, 1997, p. 3. BRĂTESCU-VOINEŞTI, ION ALEXANDRU 466. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. 467. Stanomir, Ioan. Întuneric şi lumină. [Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 5. BRĂTIANU, TRAIAN 468. Roşioru, Ion. Politica în recital. [Traian Brătianu, Politica, în recital, Constanţa : Muntenia, 1996]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 6. BREBAN, NICOLAE

62

63

469. Cristea Enache, Daniel. Confesiunile lui Jupiter. [Nicolae Breban, Confesiuni violente : dialoguri cu Constantin Iftime, Bucureşti : Du Style, 1994]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 6. 470. Danilov, Nichita. Am readus proza română spre roman. [Interviu cu scriitorul Nicolae Breban]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 8. 471. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 3. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 3. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 1, 3, 8-9. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 1, 3, 8-9. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 35, 1997, p. 3, 8-9.

476. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 3. 477. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 3. 478. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 27-29, 1997, p. 3. 479. Lector. Semnal. Un Don Juan "integral". [Nicolae Breban, Don Juan, ediţie integrală, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 480. Moldovan, Gavril. Nicolae Breban : "Astăzi în România se scrie enorm de multă poezie". [Interviu]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 4, 6. 481. Moşoiu, Daniel. De vorbă cu scriitorul Nicolae Breban : "Nu există un climat propice literaturii, dar eu nu mai am timp să aştept". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 3-4. 482. Mureşanu, Miruna. Despre riscul în cultură. [Nicolae Breban, Riscul în cultură, Iaşi : Polirom, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 7, 1997, p. 11. 483. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie,

472.

473.

474.

475.

64

65

iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. 484. Nicolae Breban - Discurs la "Orizont". Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 8-9.

Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 12-13. 493. Ştefănescu, Alex. Indignarea lui Nicolae Breban. [Nicolae Breban, Riscul în cultură, Iaşi : Polirom, 1997]. România literară, 30, nr. 33, 1997, p. 4. 494. Tamaş, Cristina. A doua întâlnire a scriitorilor români din întreaga lume. Nicolae Breban : "Fiecare visează să scrie despre el însuşi". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 3, 15. În volume: 495. În: Laura Pavel. Antimemoriile lui Grobei : eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban. [Cuvânt înainte de Irina Petraş]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 163.

485. Pavel, Laura. Personajul sub hipnoză. România literară, 30, nr. 21, 1997, p. 5. 486. Pecican, Ovidiu. Nicolae Breban şi spiritul românesc. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 1, 4. 487. Pruteanu, George. Între politic şi literar (sau Lupta calităţii cu cantitatea la Nicolae Breban). [Nicolae Breban, Riscul în cultură, Iaşi : Polirom, 1997]. Dilema, 5, nr. 228, 1997, p. 13. 488. Rhea Cristina. Nicolae Breban : "Am fi fost, poate, mai putin marginali în spiritul european dacă Eminescu ar fi trăit mai mult". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 2-3. 489. Savitescu, Ionel. Riscurile culturii. [Nicolae Breban, Riscul în cultură, Iaşi : Polirom, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 11. 490. Semnal. [Nicolae Breban, Don Juan, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 10.

496. Petraş, Irina. Cuvânt înainte. În: Laura Pavel. Antimemoriile lui Grobei : eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban. [Cuvânt înainte de Irina Petraş]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 7-14. BRUDAŞCU, DAN 497. Cubleşan, Constantin. Contribuţii biografice. Dan Brudaşcu : Adnotări. [Cluj-Napoca : Dokia, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 16. 498. Cubleşan, Constantin. Pagini de arhivă. [Dan Brudaşcu, Adnotări, Cluj-Napoca : Dokia, 1996]. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 4. BRUMARU, EMIL 499. Avatarurile sau vehicule dramatice ale liricului la Emil Brumaru. [Emil Brumaru, Dulapul îndrăgostit, Bucureşti : Cartea Românească, 1980].

491. Spalas, Marina. Nicolae Breban : "Scriitorul român, după revoluţie, a câştigat libertatea şi a pierdut prestigiul" (I). [Interviu]. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 12-13. 492. Spalas, Marina. Nicolae Breban : "Scriitorul român, după revoluţie, a câştigat libertatea şi a pierdut prestigiul" (II). [Interviu].

66

67

Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 9-10. BRUNEA-FOX, F. 500. Podgoreanu, Traian. Noi apariţii la Editura Hasefer. [F. Brunea-Fox, Oraşul măcelului; Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 7. BUCULEI, TOADER 501. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Toader Buculei, O carte a durerii. [Galaţi : Porto-Franco, 1994]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 4. BUCUR, ROMULUS 502. Boldea, Iulian. Fluxul evocării. [Romulus Bucur, Dragoste & bravură, Timişoara : Marineasa, 1995]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 10. BUCURESCU, ADRIAN 503. Ghilimescu, Ştefan Ion. Hermetism şi literatură. [Adrian Bucurescu, Dacia secretă, Bucureşti : Arhetip, 1997]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 11. BUD, FLORICA 504. Mihai, Ion M. Florica Bud şi obsesia matriarhatului. [Florica Bud, Alergând prin sine : o sumă de proze, Cluj-Napoca : Printek, 1995]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 7. BUDAI-DELEANU, ION 505. Cernătescu, Radu. Dezidirea unui mason (I). [Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada]. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 10.

506. Cernătescu, Radu. Dezidirea unui mason (II). [Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 10. 507. Cernătescu, Radu. Dezidirea umbrei unui mason (III). [Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada]. Luceafărul, nr. 44, 1997, p. 10-11. 508. Roşioru, Ion. Rescrierea literaturii. [Ion BudaiDeleanu, Ţiganiada sau Tabăra Ţiganilor : poem eroi-comico-satiric : într-o recitire de Şerban Codrin, Cluj-Napoca : Dacia, 1994]. Tomis, 2, nr. 5, 1997, p. 7. În volume: 509. Crihană, Marcel. Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu (Şcoala Ardeleană). În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 57-75. BUDUCA, IOAN 510. Buduca, Ioan. Povestea unui plagiat. [Ioan Buduca, Doamne, Dumnezeule, ce caută Ceauşescu ăsta în Rai? : de la Lucifer la Adam, Timişoara : Amarcord, 1997 ]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 11. 511. Rhea Cristina. Invitaţii Clubului "Ideea Europeană" şi ai TV Sigma. Rhea Cristina în dialog cu Radu G. Ţeposu şi Ioan Buduca : "Când Dumnezeu umbla din casă-n casă...". [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 1, 8-10. 512. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost

68

69

seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9. 513. Stanca, Dan. Apocalipsa pentru copii bătrâni. [Ioan Buduca, Războiul nevăzut, cartea apocalipsei pentru copii, Bucureşti : Cuvântul]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 17. BUNARU, EUGEN 514. Bârsilă, Mircea. Eugen Bunaru sau pactul obscur cu lumina. [Eugen Bunaru, Travestire în transparenţa unei zile : poeme scrise între anii 1982-1995, Timişoara : Marineasa, 1996]. Calende, nr. 9-12, 1997, p. 5. 515. Vighi, Daniel. Fiore di virtu. Chiar aşa. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 11. BUNEA, MARIUS 516. Gârjan, Sorin. Patru cărţi comentate de Sorin Gârjan. Distileria de cuvinte. [Marius Bunea, Suferinţa focului, Ploieşti : Universal Cartfil, 1997]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 7. BUNGARIU, MIHAI 517. Tupan, Marius. A înţelege şi a iubi. [Mihai Bungariu, Eleganţă morală, Craiova : Radical, 1997]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 2. BURERIU, LUCIAN 518. Dram, Constantin. Timpul, ca erou pozitiv. [Lucian Bureriu, Uraganul de fier, Timişoara : Editura de

Vest, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 16. BURICEA-MLINARCIC, C. C. 519. Ilişan, Mihaela. Teatrul în cinci imagini. [Miruna Runcan, C. C. Buricea-Mlinarcic, Cinci divane adhoc, Bucureşti : Unitext, 1994]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 64. BURTAN, FLOREA 520. Roşiianu, Ioan Romeo. Trupul de ceaţă al cuvântului. [Florea Burtan, Valea plângerii, Alexandria : Teleormanul Liber, 1994]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 4-5. BURTESCU, BENONE 521. Traian, Ilie. Cu Benone Burtescu : "În exil, omul îl caută mai mult pe Dumnezeu". [Interviu]. Curierul românesc, 9, nr. 3, 1997, p. 7. BUSUIOCEANU, ALEXANDRU 522. Ciorănescu, Alexandru. Un poet al singurătăţii. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 1, 8-9. 523. Dialoguri esenţiale : Cu Alexandru Busuioceanu despre "divina şiretenie" a poeziei. [Două interviuri : primul realizat cu scriitorul spaniol Salvador Perez Valiente, publicat în iunie 1960, iar al doilea un dialog radiofonic difuzat la radio "Europa liberă"]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 1, 8, 10.

524. Florescu, Nicolae. O mărturie despre om. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 8-9. 525. Florescu, Nicolae. Al Busuioceanu "către lirism şi către ethos".

70

71

Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 2. BUTEANU, IOAN 526. Dorian, Gellu. Minus Ioan Buteanu. [Ioan Buteanu, Tot Nelu vă deranjează : istoria unei nopţi, ClujNapoca : Dacopress, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 2. 527. Mihaiu, Virgil. Adâncimi forate în cuvânt. [Ioan Buteanu, Tot Nelu vă deranjează, Cluj-Napoca : Dacopress, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 35. BUTNARU, LEO 528. Adam, Sergiu. Leo Butnaru : "Astăzi vocaţia învinsă de împrejurări". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 3. 529. Butnaru, Leo. Creatorul în oglindă. Dincolo de geamandură sau de cealaltă parte a oglinzii. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 4. 530. N. D. Literatura trece într-o altă zonă. [Dialog cu Leo Butnaru]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 4. 531. Stanca, Dan. Ispitirea celuilalt. [Leo Butnaru, Prezenţa celuilalt, Chişinău : Litera]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 16. BUTUNOIU, ARISTIDE 532. Breviar editorial. Literatură română. [Aristide Butunoiu, Începutul despărţirilor, Bucureşti : Editura Eminescu; Th. Denis Dinulescu, Grenada, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dan Miron, Aşteptarea regelui pescar, Bucureşti : Nemira, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 10.

BUZAŞI, ION 533. Barbu, Silvia I. Andrei Mureşanu. [Ion Buzaşi, Andrei Mureşanu, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 4. 534. Zăgreanu, Ion Radu. Două cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. De la "Imnul regal" la "Deşteaptă-te, române". [Ion Buzaşi, Andrei Mureşanu : Biografia imnului naţional, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 13. BUZATU, GHEORGHE 535. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941). [Bucureşti : FF Press, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 4. BUZEA, CONSTANŢA 536. Zeca, Daniela. "Săculeţ, desagă, sac". [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul de Literatură pentru Copii şi Tineret : Constanţa Buzea, Zgomotocicleta, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 20. BUZOIANU, CĂTĂLINA 537. Rhea Cristina. Cătălina Buzoianu : "Artistul este, pentru mine, un martir". [Interviu]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 12-13. BUZURA, AUGUSTIN 538. Iliescu, Elvira. "Solidarizarea" d-lui Buzura.

72

73

Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 13. 539. Lector. Semnal. Un roman "mitic". [Augustin Buzura, Feţele tăcerii, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10. 540. Mureşanu, Miruna. La Editura Gramar : 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Camil Petrescu, Patul lui Procust; Marin Preda, Moromeţii, I-II; Augustin Buzura, Feţele tăcerii; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Eugen Barbu, Groapa]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 541. Stănescu, C. Paralele inegale. Augustin Buzura : "După şapte ani de activitate, Fundaţia Culturală Română şi-a făcut prieteni şi colaboratori pretutindeni". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 3. 542. Ştefănescu, Alex. Feţele romanului. [Augustin Buzura, Feţele tăcerii, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1996]. România literară, 30, nr. 9, 1997, p. 4. CACOVEANU, VIOREL 543. Cubleşan, Constantin. "Am scris întotdeauna în momente de mare tristeţe şi de cumpănă". [Convorbire cu Viorel Cacoveanu]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 12-16. 544. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (II). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?].

Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 4, 15. CALCAN, THEODOR GEORGE 545. Drugaş, Constantin. Theodor George Calcan, Confesiuni despre neant. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 133. CALCIU, GHEORGHE 546. Zăgreanu, Ion Radu. Trei cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. Cele şapte cuvinte ale curajului. [Gheorghe Calciu, 7 cuvinte către tineri, Bucureşti : Anastasia, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 6. CANGE, RADU 547. Gruia, Lucian. Radu Cange : Sufletul în palmă. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 8. CANTEMIR, DIMITRIE 548. Anton, Manuela. Divanul lui Dimitrie Cantemir : catehism sau dispută noetică? Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 13-20. 549. Cvasnîi Cătănescu, Maria. Tehnici descriptive la Dimitrie Cantemir. Limba română, 46, nr. 1-3, 1997, p. 55-62. 550. Mârza, Iacob. "Uimitoarele revoluţii". [Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şia Cantacuzinilor, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 22. 551. Mureşanu, Miruna. Noutăţile Editurii Fundaţiei Culturale Române. [Dragoş Moldovanu, Dimitrie

74

75

Cantemir între Orient şi Occident; Andrei Codrescu, Alien candor / Candoare străină]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 8. 552. Rău, Aurel. Dreptatea inorogului. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 20-22. 553. Sorescu, Roxana. Dimitrie Cantemir : "Istoria ieroglifică". Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 83-88. 554. Crihană, Marcel. Dimitrie Cantemir. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 37-56. CARACOSTEA, DUMITRU 555. Bot, Ioana. De la "personalitate" la "caracter". Evoluţia ideilor literare ale lui D. Caracostea. I. O perspectivă diacronică. Argumente şi alegorii. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 77-85. 556. Bot, Ioana. De la "personalitate" la "caracter". Evoluţia ideilor literare ale lui D. Caracostea. II. Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 77-85. 557. Datcu, Iordan. O biografie a lui D. Caracostea. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 56. CARAGIALE, ION LUCA 558. Bălăşoiu Călin, Simina. Tăcerea în schiţele lui I. L. Caragiale. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 37-48. 559. Botez, Călin. N. Steinhardt şi Caragiale. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 9. 560. Budău, Eugen. Ion Luca Caragiale : Dl. Goe... Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 10.

561. Budău, Eugen. I. L. Caragiale, Dl. Goe... Caracterizarea personajului literar Goe (ghid operaţional). Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 10. 562. Budău, Eugen. Schiţele lui Caragiale. Tragicomedii în miniatură. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 10. 563. Burlacu, Doru. La sfârşitul lecturii... Caragiale. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 42-43. 564. Cazimir, Ştefan. Caragiale şi terorismul. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 375, 1997, p. 12. 565. Cernat, Manuela. Caragiale a scris şi despre cinematograf. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 19. 566. Ciocârlie, Alexandra. Cărţi şi reviste. [Alexandru George, Caragiale, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 174-175. 567. Codreanu, Theodor. Schiţele lui I. L. Caragiale. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 392, 1997, p. 12. 568. Condeescu, Alexandru. Planeta Moft. [I. L. Caragiale, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 10, 1997, p. 12-13. 569. Condeescu, Alexandru. Rică Venturiano c'est moi. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 10-11.

76

77

570. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Caragiale (V. Fanache). [Vasile Fanache, Caragiale, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 56-57. 571. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Caragialiana (Gabriel Ţepelea). [Gabriel Ţepelea, Interpretări şi restituiri, Bucureşti : Editura Tehnică, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 57-58. 572. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Planeta Moft (Alexandru Condeescu). [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 58-59. 573. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Proza fantastică (Virginia Carianopol). [Virginia Carianopol, Calul dracului şi alte povestiri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 59. 574. Dimisianu, Gabriel. Tudor Vianu despre I. L. Caragiale. [Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti : Lider, 1996]. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 4. 575. Dimiu, Claudia. Pornind de la cinci vorbe... "Simt enorm şi văz monstruos". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 384, 1997, p. 13. 576. Fodor, Sándor. A kényelmetlen író. A Hét, 28, nr. 9, 1997, p. 6. 577. Grigurcu, Gheorghe. Caragiale şi demonii. [V. Fanache, Caragiale , Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Rom ânia literară, 30, nr. 20, 1997, p. 5.

578. Ioniţă, Florin. I. L. Caragiale : "În vreme de război" sau despre Cain şi Abel. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 108-112. 579. Marin, Gheorghe. Cultură-artă-religie. [I. L. Caragiale, Nimic fără Dumnezeu, Bucureşti : Anastasia, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 6. 580. Melancu, Ştefan. Implacabilul Caragiale. [Vasile Fanache, Caragiale, Cluj-Naoca : Dacia, 1997]. Apostrof, 8, nr. 6, 1997, p. 21, 27. 581. Mihăilescu, Florin. Luciditatea spiritului critic. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 122-126. 582. Nitu, George. Arta ironiei socratice la Caragiale. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 22. 583. Pruteanu, George. Un retuşor sfadnic. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Dilema, 5, nr. 209, 1997, p. 13. 584. Rădulescu, Carmen Ligia. Mai aproape de Caragiale. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Critică şi Istorie Literară : Alexandru George : Caragiale, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 14. 585. Roşiianu, Ioan Romeo. O readucere în matcă a Eternităţii. [Henri Zalis, I. L. Caragiale, Bucureşti : Recif, 1995]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. 586. Savitescu, Ionel. Alexandru George, Caragiale.

78

79

[Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 5. 587. Spiridon, Cassian Maria. Caragiale, prietenul lui Eminescu. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 1. 588. Stoichiţă, Victor Ieronim. Ecuaţia Jiquidi / Caragiale sau (pe scurt despre) momentul din moment. Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 13. 589. Ştefan, Ion. De la I. L. Caragiale la Mateiu I. Caragiale. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 4. 590. Cioculescu, Şerban. Medalion. În: I. L. Caragiale. Momente şi schiţe. Bucureşti : Vremea, 1997, p. 5-8. În volume: 591. Codreanu, Theodor. I. L. Caragiale. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 6385. 592. În: Alexandru Condeescu. Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera opera lui I. L. Caragiale. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, p. 93.

Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 28-32. 595. Ieronim Tătaru. Itinerar caragialian. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 231. 596. Vintilescu, Virgil. I. L. Caragiale. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 198-237. CARAGIALE, MATEIU I. 597. Ailenei, Sergiu. Căile libertăţii. [Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 6. 598. Cioculescu, Barbu. De la Mateiu citire. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 42-45. 599. Cioculescu, Barbu. O nouă monografie Mateiu I. Caragiale. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 128-133. 600. Lazăr, Ioan. Constantin Trandafir, Mateiu I. Caragiale. [Bucureşti : Recif, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. 601. M. M. Editura Minerva - de la eseu la literatură. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei; D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1877-1883; 1888-1889); D. R. Popescu, F]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 602. Simuţ, Ion. Un nou membru al clubului matein. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale - carnavalescul şi liturgicul operei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 73-75.

593. Ornea, Zigu. Receptarea operei lui Caragiale. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 22-27. 594. Ornea, Zigu. "Momentele" lui Caragiale. În: Zigu

80

81

603. Sorescu, Roxana. Matei Caragiale - Numele personajelor. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 14. 604. Sorescu, Roxana. Gore Pirgu, cherubinul. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 1, 8. 605. Ştefan, Ion. De la I. L. Caragiale la Mateiu I. Caragiale. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 4. 606. Vârgolici, Teodor. Integrala Mateiu I. Caragiale. [Mateiu I. Caragiale, Opere, ediţie, studiu introductiv şi note de Barbu Cioculescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 4. CARAION, ION 607. Breviar editorial. Literatură română. [Vasile Alecsandri, Pasteluri; Lucian Blaga, Poezii / Poésies, Gala Galaction, Opere III. Însemnări de călătorie; Ion Caraion, Exil interior; Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 12-13.

612. Murgeanu, Ion. Anul literar 1997. Cărţi şi autori în oglinda criticii. [Ion Caraion, Apa de apoi, Bucureşti : Cartea Românească, 1995; Postume, Bucureşti : Adevărul, 1995]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 8. 613. Pop, Ion. Ion Caraion - versuri din exil. [Ion Caraion, Apa de apoi , Bucureşti : Cartea Românească, 1995; Postume, Bucureşti : Adevărul, 1995]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 8. În volume: 614. Manu, Emil. Ultimul Caraion. În: Ion Caraion. Exil interior : poeme din exil. [Ediţie îngrijită şi prefaţată de Emil Manu]. Bucureşti : Libra, 1997, p. 5-10. CARAMAN, ŞTEFAN 615. Christi, Aura. Ştefan Caraman. Contemporanul, 7, nr. 42, 1997, p. 6. CARANICA, NICU 616. Băciuţ, Nicolae. Vatra-Dialog cu Nicu Caranica : "ultima populaţie latină care nu şi-a spus încă cuvîntul". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 15. 617. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Nicu Caranica. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 16. CÂRCIUMARU, DAN 618. Soviany, Octavian. Scrisori din Hiperboreea. [Dan Cârciumaru, Apologia sterilităţii, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 5.

608. Dima, Ion. Un document. România literară, 30, nr. 8, 1997, p. 12, 14. 609. Manolescu, Nicolae. "Jurnalul" poetului. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 1. 610. Manu, Emil. Jurnalul ca istorie palpabilă. [Ion Caraion, Jurnalul I, literatură contra literatură, 1981]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 86-87. 611. Manu, Emil. Un volum inedit de Ion Caraion. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 15.

82

83

CÂRCIUMARU, DAN CRISTIAN 619. Soviany, Octavian. Dan Cristian Cârciumaru. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 7. CARIANOPOL, VIRGIL 620. Andronic, Titus. Virgil Carianopol şi Mediaşul literar. Poesis, nr. 10, 1997, p. 22. CARIANOPOL, VIRGINIA 621. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Proza fantastică (Virginia Carianopol). [Virginia Carianopol, Calul dracului şi alte povestiri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 59. CÂRLUGEA, Z. 622. Smeu, Grigore. Recenzii, note. Z. Cârlugea, Alexandru Macedonski. Palatul fermecat. Eseu asupra barocului macedonskian. [Tg.-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1997]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 133-134. CÂRNECI, MAGDA 623. Grigurcu, Gheorghe. Despre postmodernism. [Magda Cârneci, Arta anilor `80. Texte despre postmodernism, Bucureşti : Litera, [199?]]. România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 5. 624. Zlăvog, Ana-Maria. Postmodernismul - această necesară controversă. [Magda Cârneci, Arta anilor '80 : texte despre postmodernism, Bucureşti : Litera, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 23. CÂRNECI, RADU 625. Sporici, Vasile. O etică şi o estetică a pasiunii. [Radu Cârneci, Dorador (cincizeci invocaţii lirice) urmată de Jurământul (poem de iubire), Bucureşti : Orion, 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 4. CARP, FIRIŢĂ 626. Marin, Gheorghe. Carte de aventuri la Editura Militară. [Firiţă Carp, Cel mai aproape de fericire; Ioan Tecşa, Mercenarii la miazănoapte; Gheorghe Netejoru, Zece ani în lagărele sovietice]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 10. CARP, MIRCEA 627. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Mircea Carp, "Vocea Americii" în România (1969-1978). [Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 4. În volume: 628. Marino, Adrian. Cuvânt înainte. Jurnalism modern şi conştiinţă politică. În: Mircea Carp. "Vocea Americii" în România. [Cuvânt înainte de Adrian Marino]. Iaşi : Polirom, 1997, p. 5-7. CASIMCEA, MIRCEA IOAN 629. Ţion, Adrian. Deferenţă faţă de imaginar. [Mircea Ioan Casimcea, Oameni în tren : [povestiri], ClujNapoca : Dacia, 1997]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 21. CASSIAN, NINA 630. George, Alexandru. Cum vorbim. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 6.

84

85

631. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism , Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. CAZABAN, THEODOR 632. Coroamă Stanca, Sorana. Tinereţe. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 8. 633. Florescu, Nicolae. Dialoguri esenţiale : cu Theodor Cazaban invocând "îngerul melancoliei". [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 1, 10-11. 634. Ştefănescu, Cornelia. Aşteptându-l pe Vincent. [Theodor Cazaban, Parages]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 10, 13. CAZIMIR, OTILIA 635. Coroiu, Constantin. Mitul scriitorului. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 4. CĂLIN, ALEX. AMALIA 636. Opreanu, Rodica. Poezie, mit şi religie. [Alex. Amalia Călin, Ne an, Timişoara : Ando Tours, 1997]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 10.

CĂLINESCU, ANDREI 637. Bârsilă, Mircea. Repere din vremea ratării. [Andrei Călinescu, Repere din vremea ratării, Piteşti : Electus, 1995]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 18. CĂLINESCU, GEORGE 638. Ailenei, Sergiu. Ultimul sofist. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 3. 639. Alecu, Viorel. Amintiri despre G. Călinescu. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 12-13. 640. Brăgaru, Carmen. Cărţi şi reviste. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 173-174. 641. Cristea Enache, Daniel. Marele alchimist. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 6. 642. Dimisianu, Gabriel. Contribuţii călinesciene. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau "seriozitatea glumei estetice"]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 7. 643. Ene, Ileana. G. Călinescu în dialog epistolar cu Mihu Dragomir. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 11. 644. George, Alexandru. Spre aceeaşi legendă. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 7. 645. George, Alexandru. Pentru o judecată dreaptă. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 7.

86

87

646. Pârvulescu, Ioana. Crize mici şi personale. Criticul. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 7. 647. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare. [Ion Ghica văzut de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu şi Nicolae Manolescu]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 92-96. 648. Săndulescu, Alexandru. Politică şi literatură. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 23-30. 649. Şişmanian, Ara Alexandru. Pe marginea unei cărţi despre George Călinescu (I). Familia, 33, nr. 10, 1997, p. 96-102. 650. Şişmanian, Ara Alexandru. Pe marginea unei cărţi despre George Călinescu (II). Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 58-64. 651. Ţugui, Pavel. G. Călinescu "transferat" profesor la Universitatea din Bucureşti. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 116-122. 652. Vârgolici, Teodor. Sainte-Beuve şi G. Călinescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 389, 1997, p. 4. 653. Vârgolici, Teodor. George Călinescu, îndrumătorul. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 392, 1997, p. 4. 654. Vlădescu, Andreea. Recenzii, note. Cornelia Ştefănescu, George Călinescu sau "seriozitatea glumei estetice". Între document şi realitate ficţională. [Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 134-136. În volume: 655. Aprecieri critice. În: George Călinescu. Enigma Otiliei. [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic şi note de Ion Bălu]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 411-413.

656. Bălu, Ion. "Enigma Otiliei", un roman modern. În: George Călinescu. Enigma Otiliei. [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic şi note de Ion Bălu]. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. V-XXI. 657. Ornea, Zigu. Călinescu, cronicar literar. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 77-83. 658. Piru, Alexandru. G. Călinescu romancier. În: George Călinescu. Enigma Otiliei. [Prefaţa de Al. Piru. Ediţia, curriculum vitae şi bibliografia de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-XIII. 659. Tomuş, Mircea. Prefaţă. În: George Călinescu. Bietul Ioanide. [Cu o prefaţă de Mircea Tomuş]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-XVI. CĂLINESCU, MATEI 660. Ilisei, Grigore. Matei Călinescu: "Noi avem de fapt nu un singur eu, o identitate, un bloc, ci sîntem formaţi dintr-o multitudine de euri". [Interviu]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 14-15. CĂPRARIU, AL. În volume: 661. Poantă, Petru. Ieşirea din imobilism. În: Al. Căprariu. Poeme. [Prefaţă de Petru Poantă]. Cluj-Napoca : Editura Albastră, 1997, p. 3-10. CĂRTĂRESCU, MIRCEA 662. Aldulescu, Radu. În aşteptarea saltului din literatură. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 358, 1997, p. 6.

88

89

663. Anghel, Iulian. Orbitor. Aripa stîngă. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 4, 1997, p. 17. 664. Boerescu, Dan-Silviu. Pariul prozei cu poezia. Fluturele din Gomora. [Mircea Cărtărescu, Aripa stângă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 16. 665. Bruciu, Andra. Fascinaţia intertextualităţii în Levantul de Mircea Cărtărescu. Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 6-7. 666. Cristea Enache, Daniel. Levantul pe orizontală. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 360, 1997, p. 6. 667. Cubleşan, Victor. Romanul ca o aripă de fluture. [Mircea Cărtărescu, Orbitor : Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 32-33. 668. Dărăbuş, Ştefan. Urletul iluzoriu. [Mircea Cărtărescu, Orbitor: Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 12, 1997, p. 6-7. 669. Deleanu, Daniel. Timpul "Orbitor". [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Euphorion, 8, nr. 2, 1997, p. 24. 670. Dimitriu, Daniel. O incursiune în catacombele imaginarului. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 4. 671. Dram, Constantin. Povestea şi ariile ei literare. [Mircea Cărtărescu, Orbitor - Aripa stângă, Bucureşti

: Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 16. 672. Mihăilescu, Dan C. Un "boţ de humă" din Bucureşti. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 23, 1997, p. 19. 673. Mureşan, Rodica. Desfrâul imaginaţiei şi viziunea arabescului. [Mircea Cărtărescu, Orbitor - aripa stângă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 3. 674. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. [Mircea Cătărescu, Levantul, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. 675. Pruteanu, George. Un roman supra- şi hiper-realist. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 221, 1997, p. 13. 676. Semnal. [Mircea Cărtărescu, Orbitor-Aripa stîngă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 10.

677. Ştefănescu, Alex. Un roman cu care începe poate o epocă. [Mircea Cătărescu, Orbitor - Aripa stângă, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 4-5. 678. Ungureanu, Cornel. Literatura în vremea superlativelor. [Mircea Cărtărescu, Orbitor, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 5. CEARA, GEORGE 679. Ceara, Ilie A. George Ceara, poet mioritic.

90

91

Tribuna, 9, nr. 33-34, 1997, p. 6. CENUŞĂ, ZINAIDA 680. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Zinaida Cenuşă, Cincizeci de nuvele triste. [Craiova : Hyperion, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 4. CEPOI, ION În volume: 681. Popescu, Ion. Ion Cepoi - un cavaler al mesei rotunde. În: Ion Cepoi. Amurgul cuvintelor : litanii împotriva fricii. [Cu un postfaţă de Ion Popescu]. Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi, 1997, p. 6668. CERANU, NINA 682. Gârjan, Sorin. Patru cărţi comentate de Sorin Gârjan. Două prozatoare din Timişoara. [Nina Ceranu, Viaţa la Ithaca, Timişoara : Eubeea, 1995; Veronica Balaj, Vara himerelor, Timişoara : Perenia, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 7. CERNA-RĂDULESCU, AL. 683. Ornea, Zigu. Cenuşa amintirilor. [Al. CernaRădulescu, Ultima invazie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 9. CERNESCU, DAN 684. Davideanu, Ion. Dan Cernescu, Frunze, litere, cristale. [Baia Mare : Pro Domo]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 174. CESEREANU, RUXANDRA 685. Cesereanu, Ruxandra. Poeţii despre critici. "poezia mea a fost puţin receptată". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 49-50. 686. Dima, Simona-Grazia. Negrul epifanic. [Ruxandra Cesereanu, Schizoid Ocean, Binghampton & Cluj, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 25. 687. Mureşanu, Miruna. Romanul românesc - între tradiţie şi modernitate. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997; Loly Climescu, A şaptea plecare, Editura Fiat Lux; Ruxandra Cesereanu, Purgatoriile, Bucureşti : Albatros, 1997; Mircea Luca, Victoria lui Victor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 6. CETEA, DOINA 688. Irimie, Negoiţă. Sentiment de vârstă. [Doina Cetea; Radu Constantinescu, Poiana nălucilor, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 44. CHELARU, MARIUS 689. Briareu. Panoramic editorial. În ţara iluziilor. [Marius Chelaru, Pelerinul, Iaşi : Junimea, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26. 690. Poenar, Horea. Cărţi. Marius Chelaru. [Pelerinul, Iaşi : Junimea, 1996; Două kakemono închipuite din ţara unde înfloreşte spiritul limbii, Iaşi : Timpul, 1996].

92

93

Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 63. CHENDI, ILARIE În volume: 691. Ornea, Zigu. Ilarie Chendi. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 49-54. CHICHERE, ION 692. Chichere, Ion. Poeţii despre critici. "să fie timpul saturnaliilor?". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 50. 693. Scarlat, Cristina. Reşiţa - "Oraşul cu poeţi". [Ion Chichere, Gheorghe Jurma, Gheorghe Hobafcovici, Gheorghe Zincescu, Iacob Roman]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. 694. Ştefănescu, Sergiu. Poezie şi viziune. [Ion Chichere, Viziuni, Timişoara : Amarcord, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 11. În volume: 695. Ştefănescu, Sergiu. Postfaţă. În: Ion Chichere. Oglinda de antracit. [Cu o postfaţă de Sergiu Ştefănescu]. Timişoara : Hestia, 1997, p. 63-64. CHIDU, ADRIANA 696. Ivăncescu, Ruxandra. Un nou avatar al liricii

"feminine". [Adriana Chidu, Al şaptelea avatar, Târgovişte : Macarie, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 33-34. CHIFOR, VALENTIN 697. Livescu, Cristian. Două nebuloase : Utopia şi experimentul. [Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti Editura Eminescu, 1996; Valentin Chifor, Felix Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 17. 698. Poenar, Horea. Cărţi. Valentin Chifor : Caleidoscop critic. [Oradea : Cogito, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 74. 699. Radu, Cristian. Un volum de critică. [Valentin Chifor, Caleidoscop critic, Oradea : Cogito, 1996]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 4-5. CHIHAIA, PAVEL 700. Ceuca, Justin. Farmecul unei piese a lui Pavel Chihaia. [Pavel Chihaia, La farmecul nopţii]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 18. 701. Cioculescu, Barbu. Pavel Chihaia prin vrăjmăşia vremurilor. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 3. 702. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Pavel Chihaia. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 16. 703. Roşca, Sorin. A doua întâlnire a scriitorilor români din întreaga lume. Pavel Chihaia : "Nu există hotare când este vorba de literatură". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 2.

94

95

CHIMEŢ, IORDAN 704. Baba, Ioan. Iordan Chimeţ, Momentul adevărului. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 104. 705. Gheţ, Monica. Adevărul ca un palimsest. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 20. 706. Mihăilescu, Dan C. România celui de-al treilea discurs. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, ClujNapoca : Dacia, 1996]. 22, 8, nr. 15, 1997, p. 15. 707. Mihăilescu, Dan C. România celui de-al treilea discurs. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, ClujNapoca : Dacia, 1996]. 22, 8, nr. 16, 1997, p. 14-15. 708. Ornea, Zigu. Adevăruri incomode. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 9. 709. Pop, Doru. Împotriva memoriei. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 12-13. 710. Sorescu, Roxana. Momentul adevărului. [Iordan Chimeţ, Momentul adevărului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 12-13. 711. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Iordan Chimeţ, Momentul adevărului. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 4. CHIPER, GRIGORE

712. Adam, Ioan. Basarabia în "Perioada albastră". [Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 375, 1997, p. 5. 713. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. CHIPER, TITA 714. Brădăţan, Costică. Paralele inegale. Tita Chiper : "Pentru mine interviul reprezintă un mod de a-mi calma nesiguranţa". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 3. CHIRA, MINERVA 715. Cubleşan, Victor. Cărţi. Minerva Chira : Poemele absenţei. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 66. 716. Gârjan, Sorin. Minerva Chira : Poemele absenţei. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 9. 717. Melancu, Ştefan. Cartea de nisip. Absenţe, rememorări. [Minerva Chira, Poemele absenţei, ClujNapoca : Dacia, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 14.

96

97

718. Scarlat, Cristina. Voluptate insomniilor. [Minerva Chira, Poemele absenţei, Cluj-Napoca : Dacia, 1996; Ion Vădan, Ion Vădan, Iarba magnetică, Bucureşti : Libra, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 22. 719. Vulturescu, George. Cartea de poezie. Minerva Chira : Poemele absenţei. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 3. CHIRCU MARE, BOGDAN În volume: 720. Bărbulescu, Marta. Cuvânt înainte. Chircu Mare Bogdan. În: Bogdan Chircu Mare. Apocalipsa visului : versuri. [Prefaţă de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s.n.], 1997, p. 1-2. CHIRIAC, TEO 721. Galaicu-Păun, Em. Cardiogramele unui poet cerebral. [Teo Chiriac, Critica iraţiunii pure, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 29-30. 722. Mureşanu, Miruna. Poeţi şi poezie. [Teo Chiriac, Critica iraţiunii pure, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 723. Vasile, Geo. Teo Chiriac sau noul frison : "Curând voi fi un cadavru bun de tipar". [Teo Chiriac, Critica iraţiunii pure, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 16. CHIRIC, ION 724. Manu, Emil. "Contraria" sau dilea poeziei. [Ion Chiric, Elogiul sentimentelor, (1989); Meditaţii pe o

sferă, (1991)]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 366, 1997, p. 4. 725. Marin, Gheorghe. Poezia ca un destin. [Ion Chiric, Contraria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 9. 726. Trandafir, Constantin. Poezia ca dinamică a contrariilor. [Ion Chiric, Contraria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 4. CHIRIŢESCU, FLORIN 727. Grigorescu, Dan. Încă o plecare. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 6. CHIRIŢESCU, MARCEL 728. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Marcel Chiriţescu, Supravieţuind infernului "C. R.". [Bucureşti : Artprint]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 4. CHIŢIMIA ARMENESCU, ELENA 729. Stanca, Dan. Poetul ascuns. [Elena Chiţimia Armenescu, Regatul ascuns, Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 16. CHIVU, AURELIAN 730. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada

98

99

albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. CHRISTI, AURA 731. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Bunele intenţii nu fac poezia. [Aura Christi, Ceremonia orbirii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 3. 732. Cîrstea, Cristina. Aura Christi - utopia cutremurată. [Aura Christi, De partea cealaltă a umbrei, Bucureşti : Ecce Homo, 1993; Împotriva mea, Bucureşti : Du Style, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 11. 733. Draghincescu, Rodica. Revanşa lacrimilor. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 31-32. 734. E. C. Valea regilor. [Aura Christi, Valea regilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 7. 735. Lilea, Radu. Teme şi variaţiuni. [Aura Christi, Ceremonia orbirii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 5. 736. Mureşanu, Miruna. Colecţia "Poeţii oraşului Bucureşti". [Aura Christi, Ceremonia orbirii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 4. 737. Mureşanu, Miruna. Poeţi şi poezie. [Aura Christi, Valea Regilor, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5.

738. Roşiianu, Ioan Romeo. Aura Christi - Poezia căutării propriei identităţi. [Aura Christi, De partea cealaltă a umbrei]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 18. 739. Roşiianu, Ioan Romeo. Masca unei false umilinţe. [Aura Christi, Împotriva mea, Bucureşti : Du Style, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 16. 740. Soviany, Octavian. Splendoarea şi mizeriile feminităţii. [Aura Christi, Împotriva mea, Bucureşti : Du Style, 1995; Ceremonia orbirii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 5. 741. Vădan, Ion. Aura Christi : Valea Regilor. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 19. CIACHIR, DAN 742. George, B. Lirismul lui Dan Ciachir. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 16. CIMPOI, MIHAI 743. C. T. Mihai Cimpoi : "Spaţiul cultural românesc este unul şi indivizibil". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 4, 15. 744. Cioculescu, Barbu. Regăsirea de sine. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Istorie Literară : Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Chişinău : Arc, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 16. 745. Cojocaru, Venera. Mihai Cimpoi, Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul. [Cluj-Napoca :

100

101

Dacia, 1997]. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 5. 746. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

a literaturii române din Basarabia. [Dialog cu Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 3. CIOBÂCĂ, GHEORGHE 753. Ştefănescu, Alex. Debut postum. România literară, 30, nr. 49, 1997, p. 10. CIOBANU, MIRCEA 754. C. B. O carte tulburătoare. [Mircea Ciobanu, La capătul puterilor : însemnări pe Cartea lui Iov, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 6. 755. C. B. Al treisprezecelea sau Mircea Ciobanu - Anul tăcerii. [Mircea Ciobanu, Anul tăcerii, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literară, 30, nr. 49, 1997, p. 6. 756. Diaconu, Mircea A. Poeţi din exil (II). Candoare şi eresuri. [Mircea Ciobanu, Această pierdere, Bucureşti : Editura Eminescu]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 15, 19. 757. Filimon, Mariana. Etapele unei transfigurări. [Mircea Ciobanu, La capătul puterilor : însemnări pe cartea lui Iov, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Contrapunct, 8, nr. 11-12, 1997, p. 18. 758. Negrici, Eugen. Sub povara amărăciunii. [Mircea Ciobanu, La capătul puterilor : însemnări pe Cartea lui Iov, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. România literară, 30, nr. 50, 1997, p. 4. CIOBANU, MIRCEA V. 759. Diaconu, Mircea A. Poeţi din Basarabia. Resuscitarea

747. Gruia, Lucian. Mihai Cimpoi : Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul. [Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 18. 748. Livescu, Cristian. "Basarabenismul" şi presiunea identitară. [Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ediţia a 2-a, Chişinău : Arc, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 17. 749. M. M. Sinteze literare basarabene. [Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Chişinău : Arc, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 9. 750. Mihăilescu, Florin. Scriitorii români ai Basarabiei. [Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Chişinău : Arc, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 131-134. 751. Murgeanu, Ion. Anul literar 1997. Cărţi şi autori în oglinda criticii. [Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Chişinău : Arc, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 8. 752. Tomescu, Nicolae. (Din nou)despre o istorie deschisă

102

103

fragmentarismului. [Mircea V. Ciobanu, Haydn între două claxoane, Chişinău : Arc, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 15. CIOBANU, VITALIE 760. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

corespondenţe, Bucureşti : Cartea Românească, 1981]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 51-52. 766. Cistelecan, Al. Vatra-dialog cu Livius Ciocârlie: "Intuiţia de Cassandră mi s-a tot confirmat". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 34-36. 767. Cistelecan, Al. Păcatul "unui trecător prin teoria textului". [Livius Ciocârlie, Realism şi devenire poetică în literatura franceză, Timişoara : Facla, 1974; Mari corespondenţe, Bucureşti : Cartea Românească, 1981]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 59-60. 768. Damian, S. Despre inconvenientul de a scrie. [Livius Ciocârlie, Viaţa în paranteze : jurnal 1965-1977, Timişoara : Amarcord, 1995]. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 12-13. 769. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (I). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 5, 15. 770. Guran, Letiţia. Jurnalul, ultima armă? [Livius Ciocârlie, Jurnalul despre indiferenţă, Bucureşti : Cartea Românească, 1984]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 54-55. 771. Ilea, Daniel. "Fals jurnal despre indiferenţă". [Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu (Jurnal despre indiferenţă), Bucureşti : Humanitas, 1993].

761. Tamaş, Cristina. A doua întâlnire a scriitorilor români din întreaga lume. Vitalie Ciobanu : "Sincronizarea cu literatura română". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 2. CIOCÂRLIE, LIVIUS 762. Adam, Sergiu. Livius Ciocârlie : "Arta e un sistem de constrângeri". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 3. 763. Aria vidului şi critica de identificare. Perspectiva vetustă. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 27-35.

764. Bodiu, Andrei. Livius Ciocârlie, singuraticul. [Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu, Bucureşti : Humanitas, 1993; Viaţa în paranteze: jurnal 1965-1977, Timişoara : Amarcord, 1995]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 58-59. 765. Boldea, Iulian. Treptele devenirii critice. [Livius Ciocârlie, Realism şi devenire poetică în literatura franceză, Timişoara : Facla, 1974; Negru şi alb, Bucureşti : Cartea Românească, 1979; Mari

104

105

Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 47-49. 772. Ivăncescu, Ruxandra. "Un cântec pentru cei care-or să vie". [Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat, Bucureşti : Cartea Românească, 1988; Paradisul derizoriu, Bucureşti : Humanitas, 1993]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 55-57. 773. Oprea, Nicolae. Livius Ciocârlie în două ipostaze. [Livius Ciocârlie, Negru şi alb, Bucureşti : Cartea Românească, 1979]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 50-51. 774. Pantea, Aurel. Eposul în vremea autorului-cititor. [Livius Ciocârlie, Un Burgtheater provincial, Bucureşti : Cartea Românească, 1984]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 53. 775. Podoabă, Virgil. Revelaţia livrescă. [Livius Ciocârlie, Un Burgtheater provincial, Bucureşti : Cartea Românească, 1984]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 39-44. 776. Şerban, Robert. Livius Ciocârlie: "Pentru mine anonimatul este o reală voluptate". [Interviu]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 12-13. 777. Ştefănescu, Dorin. Indiferenţa creatoare. [Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu (Jurnal despre indiferenţă), Bucureşti : Humanitas, 1993]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 44-47. CIOCULESCU, BARBU 778. Chihaia, Pavel. Scrisoare deschisă. Barbu Cioculescu, la cei 70 de ani ai săi. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 2. 779. Grigurcu, Gheorghe. La Barbu Cioculescu. România literară, 30, nr. 32, 1997, p. 5, 7.

CIOCULESCU, ŞERBAN 780. Coroiu, Constantin. Paralele inegale. Şerban Cioculescu - 95 : "Caragiale, destinul cel mai glorios din literatura română". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 381, 1997, p. 3. 781. George, Alexandru. Universalism literar. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 12-13. 782. Manolescu, Nicolae. Şerban cel Rău. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 1. 783. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare. [Ion Ghica văzut de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu şi Nicolae Manolescu]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 92-96. CIORAN, EMIL 784. Bulgăr, Gheorghe. Cioran : opera omnia în franceză. [Emil Cioran, Oeuvres, Paris : Gallimard]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 5. 785. Caranica, Nicu. Nesuferitul exaltat. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 6. 786. Cârstean, Svetlana. Cum să-l citim pe Cioran. Dilema, 5, nr. 238, 1997, p. 13. 787. Cazaban, Theodor. Refuzînd mîntuirea. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 7. 788. Ciocârlie, Livius. Românii şi românitatea în opera lui Cioran. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 68-76. 789. Cioculescu, Simona. Emil Cioran : "Copilăria rămâne pentru mine culmea vieţii mele". România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 10-11.

106

107

790. Cioran, Emil. Cioran în presa franceză : "... Sunt stupefiat când aflu că acest străin eram eu". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 366, 1997, p. 2. 791. Corbu, George. Cioran în scrisori inedite. Forum, 39, nr. 457-458-459, 1997, p. 128-131. 792. Crăciun, Corneliu. O carte antiinchizitorială. [Claudio Mutti, Penele arhanghelului, Bucureşti : Anastasia, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 25-28. 793. Cubleşan, Constantin. Cioran şi portretele moraliştilor. [E. M. Cioran, Antologia portretului : de la Saint-Simon la Tocqueville Bucureşti : Humanitas, 1997]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 12. 794. Cusin, Philippe. A doua moarte a lui Cioran. [Traducere de Iulian Anghel, după Le Figaro litteraire]. 22, 8, nr. 25, 1997, p. 10-11. 795. "Europa liberă" în ochii Securităţii... Emil Cioran. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 9.

800. Kluback, William. Ispitirile lui Cioran. Oboseala de a exista. [Traducere de Roxana Sorescu]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 12. 801. Kluback, William. Evreii. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 383, 1997, p. 10. 802. Lector. Semnal. "Unde este nebunul care am fost". [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 803. Livescu, Cristian. Emil Cioran sau certa gînditorului cu lumea. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 17. 804. Lovinescu, Monica. Cum se devine fatalist. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 6. 805. Maeştrii nihilismului : Emil Cioran, un guru ce trebuie uitat. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 371, 1997, p. 6.

806. Mihalcea, Ilie. Întrevăzut pe patul suferinţei. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 16. 807. Mihăilescu, Dan C. După treizeci de ani. [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. 22, 8, nr. 14, 1997, p. 15. 808. Mureşanu, Miruna. Eseuri - Critică. [George Bălan, În dialog cu Emil Cioran, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6. 809. Necula, Ionel. Reverberaţii. Repere doctrinare la Cioran. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 1, 11.

796. Finkenthal, Michael. Ispitirile lui Cioran. Filosoful gnomic. [Traducere de Roxana Sorescu]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 12-13. 797. Finkenthal, Michael. Cioran şi evreii. [Traducere din limba engleză de Roxana Sorescu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 384, 1997, p. 6-7. 798. Florescu, Nicolae. În suplimentul revistei "Preuves". Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 7. 799. Jucan, Marius. Între George Santayana şi Emil Cioran. Tribuna, 9, nr. 43-44, 1997, p. 8.

108

109

810. Necula, Ionel. Cioran şi scepticismul elenic. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 1, 11. 811. Necula, Ionel. Cioran şi elogiul stoicismului. Contemporanul, 7, nr. 39, 1997, p. 5. 812. Necula, Ionel. Areligiozitatea lui Cioran. Contemporanul, 7, nr. 46, 1997, p. 1, 3. 813. Necula, Ionel. Religiozitatea lui Cioran între hulă şi disimulare. Contemporanul, 7, nr. 50, 1997, p. 4. 814. Patapievici, Horia-Roman. Despre intoleranţă : un studiu de caz. 22, 8, nr. 36, 1997, p. 12-13. 815. Păvălan, Lorena. Aceste scrisori vii şi formidabila lor detaşare. [Emil Cioran, Scrisori către cei de-acasă, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 19. 816. Petreu, Marta. Schopenhauer şi Cioran. Filosofii paralele. România literară, 30, nr. 9, 1997, p. 12-13, 15. 817. Podgoreanu, Traian. Tipul românesc de istorie. [Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României; Lucian Blaga, Spaţiul mioritic]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 4. 818. Poghirc, Cicerone. O autentică şi Pătimaşă iubire. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 8. 819. Protopopescu, Valentin. Emil Cioran - o biografie psihanalitică (III). Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 14-15. 820. Pruteanu, George. Gînd despre Cioran. Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 13.

821. Sorescu, Roxana. Ispitirile lui Cioran. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 383, 1997, p. 1. 822. Stolojan, Sanda. Un credincios ratat. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 7-8. 823. Vidan, Sorin. Cearta cu Cioran. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 14. 824. Vieru, Sorin. Acum 40 de ani : un schimb de scrisori între Constantin Noica şi Emil Cioran. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 8-9. 825. Vuia, Ortrud. Veselul Cioran. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 8. 826. Vulcănescu, Sandra. Un telefon cu Cioran. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 8. În volume: 827. Ornea, Zigu. Schimbarea la faţă a României. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 285-291. 828. Ornea, Zigu. Nihilismul în eseu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 292-297. CIORĂNESCU, ALEXANDRU 829. Cioculescu, Barbu. O carte despre utopie. [Al. Ciorănescu, Viitorul trecututlui - utopie şi literatură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 10. 830. Mureşanu, Miruna. Eseuri - Critică. [Alexandru Ciorănescu, Viitorul trecutului : utopie şi literatură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6.

110

111

831. Stanomir, Ioan. Utopia revizitată (I). [Alexandru Ciorănescu, Viitorul trecutului : utopie şi literatură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 5. 832. Stanomir, Ioan. Utopia revizitată (II). [Alexandru Ciorănescu, Viitorul trecutului : utopie şi literatură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 5. 833. Voncu, Răzvan. O şansă ratată. [Alexandru Ciorănescu, Ion Barbu : monografie, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Literatorul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 4. CIORICI-ŞIPOTE, GELU 834. Cristea Enache, Daniel. Cuvinte în libertate! [Gelu Ciorici-Şipote, Carte de muncă, Noduri şi semne, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 16. CIOROBEA, PETRIŞOR

Univers, 1997; Ilie Constantin, Căderea spre zenit, Bucureşti : Cartea Românească, 1995; Emil Cira, Inelul cu safir]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 16. CISTELECAN, ALEXANDRU 838. Adam, Sergiu. Al. Cistelecan : "Arta poate îngloba o componentă politică, iar politicii nu i-ar strica o dimensiune artistică". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 3. 839. Cistelecan, Al. "Complementaritate în diacronie şi în sincronie". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 75-77. 840. Ştef, Traian. Alexandru Cistelecan : "E vorba aici de un contract de fidelitate". [Interviu]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 68-72. CIUBAN, GAVRIL

835. Scorobete, Miron. Un fantast lucid : Petrişor Ciorobea. [Petrişor Ciorobea, Casarabassa]. Tribuna, 9, nr. 30-32, 1997, p. 4. CIPARIU, DAN MIRCEA

841. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gavril Ciuban, Fântâna cu ghinturi. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 4. CIUCANU, CORNELIU

836. Tomuţa, Sorin. Cei cinci muşchetari. [Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, Marfa, Bucureşti : Salut, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. CIRA, EMIL

842. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941). [Bucureşti : FF Press, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 4. CIUPUREANU, IONEL

837. Dram, Constantin. Proza românească din exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii, Bucureşti :

843. Ciupureanu, Ionel. Poeţii despre critici. "La început,

112

113

bănuisem că aceşti critici sunt nişte minţi limpezi". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 43-44. CIUREA, DOINA 844. Chiper, Tita. Flori presate & baricade - dialog cu prozatoarea Doina Ciurea. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 213, 1997, p. 16. CÎRSTEA, CRISTINA 845. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Un ecou expresionist. [Cristina Cîrstea, Noi, fiii mecului, Iaşi : Junimea,1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 3. 846. Iordache, Emil. Poemele pruncului vinovat. [Cristina Cîrstea, Noi, fiii melcului, Iaşi : Junimea, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 18. CLIMESCU, LOLY 847. Mureşanu, Miruna. Romanul românesc - între tradiţie şi modernitate. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997; Loly Climescu, A şaptea plecare, Editura Fiat Lux; Ruxandra Cesereanu, Purgatoriile, Bucureşti : Albatros, 1997; Mircea Luca, Victoria lui Victor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 6. COANDE, NICOLAE 848. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Nicolae Coande şi sarcasmul altruist. [Nicolae Coande, În margine,

Craiova : Ramuri, 1995]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 9. 849. Cistelecan, Al. Bravadă şi tandreţe. [Nicolae Coande, În margine, Craiova : Ramuri, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 77-78. 850. Coande, Nicolae. Poeţii despre critici. "Lipsesc inadecvările pentru că lipsesc criticii". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 51-52. 851. Drăghici, Marian. Faţă în faţă. Albatrosul de cîmpie sau topometristul. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 71-73. 852. Mureşan, Dumitru. Descoperirea poeziei. [Nicolae Coande, În margine, Craiova : Ramuri, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 76-77. 853. Popescu, Adrian. Nicolae Coande. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 3. COCHINESCU, IOAN MIHAI 854. Pârvulescu, Ioana. Viaţa ca o ambasadă. [Ioan Mihai Cochinescu, Ambasadorul]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 7. CODOBAN, AUREL 855. Frunză, Sandu. Aurel Codoban, Introducere în filosofie. [Cluj-Napoca : Argonaut, 1997]. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 9.

114

115

CODREANU, MARIN 856. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. CODREANU, MIHAI 857. Briareu. Panoramic editorial. Un mare sonetist. [Mihai Codreanu, Blestemat la neuitare, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25. CODREANU, THEODOR 858. Trandafir, Constantin. Portretul criticului în tinereţe. [Theodor Codreanu, Provocarea valorilor, Galaţi : Porto-Franco, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 24-25. CODRESCU, ANDREI 859. "...am o predilecţie pentru paradox, ambiguitate şi minciuni frumoase ". [Interviu]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 10-11.

860.

Antologie Andrei Codrescu. [Andrei Codrescu, Candoare străină : poeme alese 1970-1996 = Alien candor : selected poems 1970-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Româ ne, 1997]. 22, 8, nr. 30, 1997, p. 15.

861. Grigurcu, Gheorghe. Poezia lui Andrei Codrescu. Contemporanul, 7, nr. 47, 1997, p. 6. 862. Grigurcu, Gheorghe. Andrei Codrescu sau frenezia de-a deveni american. [Andrei Codrescu, Candoare străină : poeme alese 1970-1996 = Alien candor : selected poems 1970-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. 22, 8, nr. 39, 1997, p. 15. 863. Mureşanu, Miruna. Noutăţile Editurii Fundaţiei Culturale Române. [Dragoş Moldovanu, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident; Andrei Codrescu, Alien candor / Candoare străină]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 8. 864. Pricop, Constantin. Andrei Codrescu : "Sensul diferenţei a fost cu mine de cînd m-am născut". [Interviu cu Andrei Codrescu]. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 12-14. 865. Quince, Peter. "Schatzkammer". Andrei Codrescu s-a întors acasă. [Andrei Codrescu, Candoare străină : poeme alese 1970-1996 = Alien candor : selected poems 1970-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 16. 866. Rusu, Viorica. Andrei Codrescu : "Fac poezie din sunetul şi imaginile vieţii cotidiene". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 3.

116

117

CODRESCU, RĂZVAN 867. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Răzvan Codrescu, Spiritul dreptei : între tradiţie şi actualitat e. [Bucureşti : Anastasia, 1997]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 4. CODRIN, ŞERBAN 868. Roşioru, Ion. Rescrierea literaturii. [Ion BudaiDeleanu, Ţiganiada sau Tabăra Ţiganilor : poem eroi-comico-satiric : într-o recitire de Şerban Codrin, Cluj-Napoca : Dacia, 1994]. Tomis, 2, nr. 5, 1997, p. 7. 869. Şipoş, George. Şerban Codrin : O sărbătoare a felinarelor stinse. [[S.l.] : Midas & Editura A, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 21. 870. Vasiliu, Florin. Prefaţă la o antologie Haiku. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 21. CODRUŢ, MARIANA 871. Apetrei, Ioan. Anatomia unui divorţ. [Mariana Codruţ, Casa cu storuri galbene, Iaşi : Polirom, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 16. 872. Codruţ, Mariana. Poeţii despre critici. "Subiectivitatea în receptare e inevitabilă". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 38. 873. Dimisianu, Gabriel. "Afurisită soartă are femeia!".

[Mariana Codruţ, Casa cu storuri galbene, Iaşi : Polirom, 1997]. România literară, 30, nr. 48, 1997, p. 4. COJOCAR, ILIE 874. Mihailiuc, M. "Păcat şi inspiraţie". [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Literatura Minorităţilor]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 24. COJOCARU, ROMULUS 875. Cioculescu, Barbu. Pasărea albă dispărând în zenit. [Romulus Cojocaru, Pasărea albă, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 27, 1997, p. 16. COJOCARU, VASILE GH. 876. Dunăreanu, Ovidiu. Cartea pentru copii : "Expediţii în miniatură". [Vasile Gh. Cojocaru, Expediţii în miniatură, Constanţa : Europolis, 1997]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 6. COJOCARU URBACZEK, LUMINIŢA 877. Boerescu, Dan-Silviu. Cenuşi pe Pietricica. Femei în poezie : Quinta spartă. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996; Carolina Ilica, Rozariu macedonean, ediţie bilingvă româno-macedoneană, Skopje : Kultura, 1996; Elena Ştefănescu, Ruleta tranziţiei, Bucureşti : Levant, 1996; Emilia Dabu, Cuvinte săpate în cer, Constanţa : Metafora, 1996; Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 16. 878. Păvălan, Lorena. Cinci cărţi de poezie şi cîteva efecte

118

119

asupra cititorului. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 45. 879. Roşioru, Ion. Caligrafii delicate. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 6-7. COMAN, MIHAI 880. Laslău, Mihaela. Cărţi şi reviste. [Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 165-166. 881. Şeuleanu, Ion. Bestiarul mitologic românesc. [Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Tribuna, 9, nr. 22, 1997, p. 5. COMAN, RUXANDRA 882. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism , Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5.

COMOROŞAN, SORIN 883. Buduca, Ioan. Drama unui om de ştiinţă. [Sorin Comoroşan, Treisprezece metafore, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 11. CONDEESCU, ALEXANDRU 884. Cioculescu, Barbu. O nouă monografie Caragiale : "Planeta Moft". [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 11. 885. Cristea Enache, Daniel. Orbitor, kitsch-ul. [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 383, 1997, p. 4. 886. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Planeta Moft (Alexandru Condeescu). [Alexandru Condeescu, Planeta Moft : o utopie critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 58-59. 887. Drăghici, Marian. Dialoguri. interviu cu Alexandru Condeescu: "Nu fac o critică de catifea". Calende, nr. 1-2, 1997, p. 14-15. CONSTANTIN, ILIE 888. Anghel, Iulian. "N-am fugit din ţară, pur şi simplu nu am putut să mă mai întorc". [Interviu cu Ilie Constantin].

120

121

22, 8, nr. 42, 1997, p. 15. 889. Constantin, Ilie. Poemele altora. Fişă biobibliografică. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 61-67. 890. Diaconu, Mircea A. Poeţi din exil (I). [Ilie Constantin, Desprinderea de ţărm, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 15. 891. Dram, Constantin. Proza românească din exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii, Bucureşti : Univers, 1997; Ilie Constantin, Căderea spre zenit, Bucureşti : Cartea Românească, 1995; Emil Cira, Inelul cu safir]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 16. 892. Stanca, Dan. Sacerdot al aşteptării. [Ilie Constantin, Neguţătorul de săbii, Oradea : Cogito, 1997]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 7. CONSTANTINESCU, ION 893. Voia, Vasile. Receptarea lui Eminescu printre germani. [Ion Constantinescu, Eminescu 1889-1989. Nationale Werte - internationale Geltung]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 15. CONSTANTINESCU, LEONTIN-JEAN 894. Florescu, Nicolae. Un statut asumat. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 7, 11. CONSTANTINESCU, MIRCEA 895. Constantinescu, Mircea. Creatorul în oglindă. Oglindi-m-aş şi n-am cui. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 4. 896. Ghilimescu, Ştefan Ion. Un moment important al

prozei româneşti actuale. [Mircea Constantinescu, Români, vă ordon să staţi la coadă!, Bucureşti : Rampa şi Ecranul, 1997]. Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 10. 897. Marin, Gheorghe. Semnal. [Mircea Constantinescu, Români, vă ordon să staţi la coadă!, Bucureşti : Fundaţia Culturală "Rampa şi Ecranul", 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 11. CONSTANTINESCU, OVIDIU 898. Fişă biobibliografică : Ovidiu Constantinescu. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 122-123.

899. Groza, Claudiu. Spectatori ai propriului specatcol. [Ovidiu Costantinescu, Toamna, cînd se scutură castanii, Bucureşti : Cartea Românească, 1991]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 135-141. 900. Hagimă, Ştefan. Ovidel. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 133-134. 901. Petreu, Marta. Straja dragonului. [Ovidiu Constantinescu, Alexandru Vona]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 11-12. 902. Săndulescu, Mircea. "... omul ăla bun din Uranus...". Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 125-129 . 903. Vartic, Ion. Gregor Samsa din Dealul Spirii. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 130-132. CONSTANTINESCU, VASILE 904. Briareu. Panoramic editorial. Pielea de şarpe. [Vasile Constantinescu, A opta zi după facerea lumii sau fragment dintr-o piele de şarpe, Iaşi : Cronica, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26.

122

123

905. Mănucă, Dan. Logica şi străinul. [Vasile Constantinescu, A opta zi după facerea lumii sau fragment dintr-o piele de şarpe, Iaşi : Cronica, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 12-13. CONSTANTINIU, FLORIN 906. Constantinescu, Cornel Radu. Florin Constantiniu : "Patriotism în limitele adevărului". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 12-13. 907. Ornea, Zigu. Sinceritatea în istoriografie. [Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1997]. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 9. 908. Savitescu, Ionel. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român. [Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 5. 909. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român. [Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 4. 910. Stănescu, Adrian. Spre un nou început în istoriografia românească? [Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1997]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 13. CONSTANTINOVICI, SIMONA 911. Chincea, Călin. Simona Constantinovici : Casa cu tăceri de toate mărimile. [Timişoara : Augusta, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 10. COPILU-CHEATRĂ, VASILE

912. Schenk, Christian W. Vasile Copilu-Cheatră. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 21. CORBEA, ANDREI 913. Corbea, Andrei. "Ea a trecut cu bine încercarea primordială a credinţei". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 72. CORBU, DANIEL 914. Diaconu, Mircea A. Declinul fastuos. [Daniel Corbu, Cântece de amăgit întunericul, Timişoara : Helicon, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 10. 915. Panaite, Nicolae. Semnele şi înfăţişarea. Corbul lui Daniel. [Daniel Corbu, Cîntece de amăgit întunericul, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 2. 916. Roşiianu, Ioan Romeo. Continua mitizare a poeziei. [Daniel Corbu, Spre Fericitul Nicăieri, Piatra Neamţ : Panteon, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 4. CORCEA, ANA 917. Davideanu, Ion. Ana Corcea, Clipa amiezei. [Timişoara : Eubea, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 131. CORCHEŞ, VICTOR 918. Roşioru, Ion. O nouă paradă a dascălilor. [Victor Corcheş, Anticolocvii, Constanţa : Europolis, 1996]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 6-7.

124

125

CORDONESCU, VERA 919. Cioroiu, Constantin. Feţele destinului. [Vera Cordonescu, Întâlnirea, Contanţa : Leda]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 7. CORLAN, ION 920. Pentelescu, Gabriela. Cărţi. Ion Corlan : Nunta. [Timişoara : Hestia, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 74. CORLAT, NICOLAE 921. Dorian, Gellu. Plus Nicolae Corlat. [Nicolae Corlat, Grădina cu zaruri, Botoşani : Axa, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 2. CORNEA, PAUL 922. Mecu, Nicolae. "Semnele vremii"şi perenitatea valorii. [Paul Cornea, Semnele vremii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 134-137. CORNEANU, NICOLAE 923. Cistelecan, Al. Vatra-dialog cu IPSS Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului. [Interviu]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 13-15. CORNU, AURORA 924. Ilin, Stancu. Aurora Cornu. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 2. COSAŞU, RADU 925. Cristea Enache, Daniel. Ironia patetică a lui Cosaşu Oscar. [Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar,

Bucureşti : Hasefer, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 384, 1997, p. 4. 926. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (II). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 4, 15. 927. Podgoreanu, Traian. Noi apariţii la Editura Hasefer. [F. Brunea-Fox, Oraşul măcelului; Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 7. 928. Podoabă, Virgil. Dinspre raţional, prin iraţional, spre metafizic. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 60-69. 929. Pruteanu, George. Obsedante indecenii : viaţa în reluare (I). [Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Dilema, 5, nr. 218, 1997, p. 13. 930. Pruteanu, George. Obsedante indecenii : viaţa în reluare (II). [Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Dilema, 5, nr. 219, 1997, p. 13. 931. Pruteanu, George. Obsedante indecenii : viaţa în reluare (III). [Radu Cosaşu, O supravieţuire cu Oscar, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Dilema, 5, nr. 220, 1997, p. 13. 932. Varfalvi Berinde, Carmen. Gustul amărui al supravieţuirii. [Radu Cosaşu, O supravieţuire cu

126

127

Oscar, Bucureşti : Hasefer, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 8-9. COSMESCU, ALEXANDRU 933. Apetrei, Ioan. Scriitorul şi urma lui. [Alexandru Cosmescu, Cu tot ce-a fost odată el..., Chişinău : Universitas, 1992]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 18. COSMOVICI, HORIA 934. Gheorghiţă, Viorel. Apologia unei paradigme. [Horia Cosmovici, Manualul omului politic creştin, Bucureşti : Crater, 1995]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 85-88. COSOI, CLAUDIAN 935. Vulturescu, George. Debuturi. Claudian Cosoi : Pana vânătorului. [Iaşi : Timpul, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. COSTIN, MIRON 936. Diaconescu, Paula. O comparaţie retorică la Miron Costin. Limba română, 46, nr. 1-3, 1997, p. 63-74. COSTIN, SEBASTIAN 937. Antip, Felicia. Ne-a mai murit un poet... [Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 5. 938. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească;

Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism , Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. COŞBUC, GEORGE 939. Costea, Sorina Gabriela. Modernitatea unui poet. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 10. 940. Grigurcu, Gheorghe. George Coşbuc, un anacronic? Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 6. 941. Konradi, Simona. George-Vasile Raţiu : George Coşbuc şi Valea Bîrgăului. [Bistriţa : Editura George Coşbuc, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 4. În volume: 942. Goci, Aureliu. Postfaţă. Coşbuc şi mitul românesc. În: George Coşbuc. Poezii. [Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 235-243. 943. Referinţe critice. În: George Coşbuc. Poezii. [Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 249-252. Referinţe critice. În: George Coşbuc. Balade şi idile. Fire de tort. Ziarul unui pierde-vară. Cântece de

944.

128

129

vitejie. [Antologie, tabel cronologic şi referinţe critice de Constantin Mohanu]. Bucureşti : Minerva, 1997, p. 187-228. 945. Vintilescu, Virgil. George Coşbuc. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 105-133. COŞERIU, EUGENIO 946. Lazăr, Lucian. Recenzii, note. [Eugenio Coşeriu, Introducere în lingvistică, Cluj-Napoca : Echinox, 1995]. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 136-139. 947. Zanc, Daiana Th. Logos semantikos la Heidegger şi Coşeriu. Studia Univ. Babeş-Bolyai. Ser. Philol., 42, nr. 4, 1997, p. 19-23. COŞOVEI, TRAIAN T. 948. Boldea, Iulian. Temperament şi ironie. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 26-27. 949. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă. Traian T. Coşovei. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 15. 950. Cistelecan, Al. Carnavalul amorului şi al angoaselor. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 27-28. 951. Flora, Ioan. Faţă în faţă. Traian care scrie poeme şi Karenina - sfîrşitul. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 19-21.

952. Grigurcu, Gheorghe. Ambiguitatea poeziei optzeciste. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 30, 1997, p. 5. 953. Munteanu, Romul. Tinereţe literară perpetuă. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 5. 954. Roşiianu, Ioan Romeo. Poezia ca aparat de fotografiat realitatea. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 16. 955. Soviany, Octavian. Viaţa care rupe poeme. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 40-41, 1997, p. 5. 956. Stratan, Ion. Traian care reface poeme. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 6-7, 1997, p. 13. 957. Tudorakis, Cristina. Starea de poem. [Traian T. Coşovei, Ioana care rupe poeme, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 16. 958. Vulturescu, George. Poeţii oraşului Bucureşti (II). Traian T. Coşovei : Ioana care rupe poeme. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 6-7. COTRUŞ, ARON 959. Cenuşă, Mircea. Aron Cotruş - poezii regăsite. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 4.

130

131

960. Cristofor, Ion. Aron Cotruş : Cărţile exilului spaniol. Tribuna, 9, nr. 11, 1997, p. 6-7. 961. Istrate, Gavril. O monografie Aron Cotruş. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş : viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 25. 962. Mecu, Nicolae. Cărţi şi reviste. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş. Viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 180-181. 963. Pop, Ion. Despre viaţa şi opera lui Aron Cotruş. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 26-28. 964. Şerbănescu, Mircea. Destinul poetului Aron Cotruş. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 8. 965. Todoran, Eugen. Punerea în proprietate. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş, viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 10. 966. Ungureanu, Cornel. Despre timpul recuperărilor. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş. Viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 10. COTUŢIU, CORNEL 967. Costea, Sorina Gabriela. Un alt Ulise. [Cornel Cotuţiu, Şarpele albastru]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 10. 968. Savin, Nicolae. Magazia cu profile umane. [Cornel Cotuţiu, Taifas în purgatoriu, Cluj-Napoca : Clusium, 1995]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 94-95.

COVALI, ANATOL 969. Grăsoiu, Liviu. Debutul literar al unui tenor. [Anatol Covali, Destin, Constanţa : Europolis, 1996; Vâltorile sufletului, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 11. COZEA, LIANA 970. Poenar, Horea. Cărţi. Liana Cozea : Cvartet cu prozatoare. [Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 62. COZMEI, ION 971. Diaconu, Mircea A. Umbra creştină a poeziei. [Ion Cozmei, Tâlcuitorul de semne, Iaşi : Cronica, 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 7. COZMUŢA, AUGUSTIN 972. Grădinaru, Dan. Nord. [Augustin Cozmuţa, Petrovai]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 4. CRAINIC, NICHIFOR 973. Cistelecan, Ioana. Memoriul : două perspective. [Nichifor Crainic, Memorii II; Radu Gyr, Calendarul meu, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 40-43. 974. Grigoraş, Florin. Literatura mărturisirilor. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996; Nichifor Crainic, Memorii]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 9. 975. Mureşanu, Miruna. Editura Eminescu şi colecţia Poeţi români contemporani. [Nichifor Crainic, Ţara de peste veac : poezii antume (1916-1944); Nicolae

132

133

Ioana, Tabloul singuraticului]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 9. 976. Ornea, Zigu. O ediţie contrafăcută. [Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Iaşi : Timpul, 1996]. România literară, 30, nr. 30, 1997, p. 9. 977. Pintea, Emil. Nichifor Crainic şi "Gândirea". Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 6. 978. Savitescu, Ionel. Recurs la memorie. [Nichifor Crainic, Memorii II, Bucureşti : Orfeu]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 13. 979. Săndulescu, Alexandru. Memoriile lui Nichifor Crainic. [Nichifor Crainic, Pribeag în ţara mea ; Mărturii din închisoare ; Memoriu : răspuns la actul meu de acuzare, Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1996]. România literară, 30, nr. 19, 1997, p. 10. 980. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Nichifor Crainic, Memorii. [Bucureşti : Orfeu]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 4. În volume: 981. Cracă, Ioana. Notă asupra ediţiei. În: Nichifor Crainic. Ţara de peste veac : poezii antume (19161944). [Ediţie îngrijită şi notă bio-bibliografică de Ioana Cracă]. Bucureşti : Editura Eminescu, 1997, p. 5-7. 982. Ornea, Zigu. Nichifor Crainic reeditat. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 311-316. CRĂCIUN, BORIS 983. Faifer, Florin. Cartea de teatru. Minuni de spus la

gura sobei. [Boris Crăciun, Teatru istoric, Iaşi : Porţile Orientului, 1995. Cuprinde piesele: Triumful lui Burebista ; Ştefan şi Marinka ; Onoare şi mărinimie ; Cuza la Ruginoasa ; Fântâna lupilor]. Teatrul azi, nr. 6-7, 1997, p. 81-83. CRĂCIUN, GHEORGHE 984. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (II). Gheorghe Crăciun : "Sunt un incorigibil autor experimental". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 4. CRĂCIUN, IOAN 985. Crăciun, Ioan. Două răspunsuri pentru doi fraţi. [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 95-96. CRĂCIUN, MARIA 986. Pecican, Ovidiu. Rolul imaginii ca izvor istoric. [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 1, 11. CRĂCIUNESCU, IOANA

134

135

987. Obreja, Silvia. Vatra-Dialog cu Ioana Crăciunescu : "Singura ură care mă motivează să scriu este cea de tip social-politic". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 20-22. CREANGĂ, ION 988. Băileşteanu, Fănuş. Lecturi critice. Un Creangă prin... Dostoievski. [Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor Creangă, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995]. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 4. 989. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Constantin Trandafir : Ion Creangă - spectacolul lumii. [Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 44-45. 990. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Constantin Parascan : Povestea vieţii lui Ion Creangă. [Iaşi : Casa Editorială Regina, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 45-46. 991. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Documente biografice inedite. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă. Documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 46-47. 992. Ene, Ileana. Onomastica personajelor literare în opera lui Ion Creangă. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 360, 1997, p. 5. 993. Jurma, Gheorghe. Maestrul Ion Creangă şi cheia de aur pentru Mihail Sadoveanu. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 54-55. 994. Lector. Semnal. În lumina documentului. [Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996].

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 995. Manilici, Călin. Paradisuri de gradul doi. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 50-53. 996. Manilici, Călin. Ion Creangă : Strategia succesului. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 6-7. 997. Negru, Radu. Roată, Roţile istoriei. Esopicul Creangă (III). Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 27. 998. Olăreanu, Costache. Furnici literare. [Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor Creangă, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 14. 999. Savitescu, Ionel. Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite. [Bucureşti : Vestala, 1996]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 1000. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ion Creangă, Opere. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 4. 1001. Spiridon, Vasile. Intoneme la Creangă. [Cornel Regman, Ion Creangă. O biografie a operei, Bucureşti : Demiurg, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 128-131. 1002. Vârgolici, Teodor. Contribuţii documentare referitoare la Eminescu şi Creangă. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 4. 1003. Vornicu, Mihai. Père Creangă le Roublard. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 66-72.

136

137

1004. Codreanu, Theodor. Ion Creangă. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 4762. În volume: 1005. Referinţe critice. În: Ion Creangă. Amintiri din copilărie. Povestea lui Harap Alb. [Prefaţă, comentarii şi referinţe critice de Ion Barbu]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 123-126. În: Cornel Regman. Ion Creangă : o biografie a operei. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 183.

1011. Bârsilă, Mircea. Măreţia poeziei. [Petru Creţia, Poezia, Bucureşti : Cartea Românească, 1983]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 8. 1012. Bârsilă, Mircea. Pasărea de foc. [Petru Creţia, Pasărea Phoenix, Bucureşti : Cartea Românească, 1986]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 9. 1013. Coande, Nicolae. Vămile Văzduhului. [Petru Creţia, Norii, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1996]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 7. 1014. Creţia, Ofelia. Petru Creţia - inedit. România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 10. 1015. Doman, Dumitru Augustin. "Straturi de aer..., sticle porţelanuri şi cristale...". [Petru Creţia, Oglinzile, Bucureşti : Humanitas]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 5. 1016. Doman, Dumitru Augustin. "Am fost oameni legaţi de lumea interbelică, cu amintirile şi nostalgiile ei". Calende, nr. 7-8, 1997, p. 22. 1017. Grigurcu, Gheorghe. Petru Creţia. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 20. 1018. Ionescu, Al. Th. În binecuvântata lume a clasicilor. [Petru Creţia, Catedrala de lumini : Homer, Dante, Shakespeare, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 4. 1019. Ionescu, Al. Th. În binecuvântata lume a clasicilor. [Petru Creţia, Catedrala de lumini : Homer, Dante, Shakespeare, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 4. 1020. Lector. Semnal. Eminescu pentru tineri. [Petru Creţia,

1006.

1007. Rotaru, Ion. Ion Creangă. În: Ion Creangă. Amintiri din copilărie. Povestea lui Harap Alb. [Prefaţă, comentarii şi referinţe critice de Ion Barbu]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. V-XXIII. 1008. Rotaru, Ion. Comentarii. În: Ion Creangă. Amintiri din copilărie. Povestea lui Harap Alb. [Prefaţă, comentarii şi referinţe critice de Ion Barbu]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 108-122. 1009. Vintilescu, Virgil. Ion Creangă. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 174-197. CREŢAN, GABRIELA 1010. Roşiianu, Ioan Romeo. Agonizând printre plăceri mărunte. [Gabriela Creţan, Mic tratat despre arta trădării, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 4. CREŢIA, PETRU

138

139

Mihai Eminescu : constelaţia Luceafărului, Sonetele, Scrisorile, Bucureşti : Humanitas, 1994, Colecţia Antologiile Humanitas. Titlul pe copertă: Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10. 1021. Livescu, Cristian. Petru Creţia sau hermeneutica "virtuţilor formative" ale operei. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 17. 1022. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 1023. Murgeanu, Ion. Rara avis, Petru Creţia : 1927-1997. Curierul românesc, 9, nr. 5, 1997, p. 8. 1024. Oprea, Nicolae. Postumele lui Petru Creţia. [Petru Creţia, În adâncile fântâni ale mării : poemele Ofeliei C, Bucureşti : Albatros, 1997]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 3. 1025. Pârvulescu, Ioana. In memoriam Petru Creţia. O voce. România literară, 30, nr. 16, 1997, p. 4. 1026. Pistol, Petru. Profesorul de limbă elină. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 17.

1027. Piţu, Luca. Ce sunt şi nu sunt norii? [Petru Creţia, Norii, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1996]. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 6. 1028. Savitescu, Ionel. Petru Creţia o instituţie de cultură. [Petru Creţia, Catedrala de lumini : Homer, Dante, Shakespeare, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 21. 1029. Simionescu, Mircea Horia. Petru Creţia, tânăr. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 16. 1030. Ştefan, Ion. Petru Creţia despre ediţia princeps a poeziilor lui Eminescu. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 12. 1031. Ştefănescu, Alex. Exegetul norilor. [Petru Creţia, Norii, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1996]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 4. 1032. Ştefănescu, Alex. Mâna care a rămas nemişcată. România literară, 30, nr. 16, 1997, p. 4. 1033. Varfalvi Berinde, Carmen. Pledoarie pentru verticalitate. [Petru Creţia, Luminile şi umbrele sufletului, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1995]. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 5. 1034. Văcaru, Alin. Contemporanul lor. [Petru Creţia, Catedrala de lumini : Homer, Dante, Shakespeare, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 1035. Zaciu, Mircea. Petru Creţia. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 80. CRISTEA, DAN 1036. Chihaia, Carmen. Anchetă : "La ce mai e bună critica literară?" Dan Cristea : "Cărţile damnate sunt cele cu

140

141

personaje şi întâmplări artificiale". [Răspuns la ancheta cu tema: "1. Care este, în opinia dv., modalitatea critică optimă pentru propulsarea cărţii româneşti, a cărţii bune, în general, în atenţia şi interesul publicului cititor? 2. Sunteţi pentru o "reviziure globală" a literaturii române din perioada celor 45 ani de comunism, ori pentru o judecată axiologică obiectivă, cu toate "riscurile" ce decurg deaici? 3. Într-un posibil top literar 1997, ce titlu aţi propune pentru "Cartea anului"? Dar pentru cea mai bună carte de poezie, proză, critică, eseistică?"]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 12. 1037. Creţu, Ion. Eul care (se) scrie. [Dan Cristea, Versiune şi subversiune : paradoxul autobiografiei, Timişoara : Hestia, 1997]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 23. CRISTEA, MIHAELA 1038. Ornea, Zigu. Mărturisirile unei prozatoare. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei. De vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 9. 1039. Stănculescu, Nina. Mihaela Cristea de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 10. 1040. Ştefănescu, Alex. Amintirile bătrânei doamne. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 4, 1997, p. 4. 1041. Vârgolici, Teodor. Confesiunile Henriettei Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva,

1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 4. 1042. Zaharia-Filipaş, Elena. De vorbă cu Henriette Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 5. CRISTEA, VALERIU 1043. Băileşteanu, Fănuş. Lecturi critice. Un Creangă prin... Dostoievski. [Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor Creangă, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995]. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 4. 1044. Chişu, Lucian. De aproape. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 10-11. 1045. Cristea, Valeriu. Valeriu Cristea bilanţ 60. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 10. 1046. Dimisianu, Gabriel. O luminoasă tristeţe. [Valeriu Cristea, Bagaje pentru paradis, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 49, 1997, p. 4. 1047. Iliescu, Nicolae. Husa sufletească. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 10. 1048. Lăcustă, Ioan. Când am ajuns... Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 15. 1049. Micu, Dumitru. Elogiu verticalităţii. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 11, 15. 1050. Olăreanu, Costache. Furnici literare. [Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor Creangă, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995].

142

143

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 14. 1051. Popescu, D. R. Cel mai hulit dintre pământeni. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 11, 15. 1052. Simion, Eugen. Valeriu Cristea - 60. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 3. 1053. Ştefănescu, Alex. Valeriu Cristea. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 12-13. 1054. Voncu, Răzvan. O lecţie morală. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 11, 15. CRISTESCU, MARIA LUIZA 1055. Moraru, Cornel. Împăcarea cu cititorul. [Maria Luiza Cristescu, Iadul meschin, Bucureşti : Albatros, 1996]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 29-30. 1056. Munteanu, Romul. Pedagogia romanului de dragoste. [Maria-Luiza Cristescu, Iadul meschin, Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 44, 1997, p. 11. 1057. Mureşanu, Miruna. Prozatori români la Editura Eminescu. [Iosif Petran, Portul pustiu; Maria-Luiza Cristescu, Ascuţit ca tandreţea]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 5. CRISTI, ADI 1058. Roşioru, Ion. Combustia stării de poem. [Adi Cristi, Noi (despre cealaltă faţă a lumii), Iaşi : Editura 24 ore, 1997]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 7. CRISTIAN, FLAVIU 1059. Blandiana, Ana. Flaviu Cristian.

Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 6. 1060. Cistelecan, Al. Etica seninătăţii. [Flaviu Cristian, 52 de poeme, Bucureşti : Du Style, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 52-53. 1061. Prelipceanu, Nicolae. Flaviu Cristian - un poet român. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 2. 1062. Tamburlini, Şerban. Pe dintele timpului : Sensul vieţii este existenţa. [Flaviu Cristian, 52 de poeme, Bucureşti : Du Style, 1996]. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 4. CRISTOIU, ION 1063. Mureşanu, Miruna. Semnal. Lumea văzută de Ion Cristoiu. [Ion Cristoiu, Lumea văzută de un român rupt în fund, Bucureşti : Pro]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 9. 1064. Rusu, Gabriel. Călătorii de re-cunoaştere. [Ion Cristoiu, Lumea văzută de un român rupt în fund, Bucureşti : Pro, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 5. 1065. Tudoran, Dorin. Mare sculă/ Pă basculă. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 42-43. CRIŞAN, CONSTANTIN 1066. Boz, Lucian. Prietenul care ne-a părăsit. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 10-11. 1067. Călin, Constantin. Teme pentru o "cronică tardivă". Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 2. 1068. Craia, Sultana. In memoriam Constantin Crişan. [Constantin Crişan, Eseu despre moartea viguroasă : 13 epistole către Dumnezeu, Bucureşti : Vinea, 1996].

144

145

Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 17. 1069. Stroe, Laurenţiu. Constantin Crişan, Eseu despre moartea viguroasă. [Constantin Crişan, Eseu despre moartea viguroasă : 13 epistole către Dumnezeu, Bucureşti : Vinea, 1996]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 5. CRIŞAN, GEORGETA 1070. Roşiianu, Ioan Romeo. Fântâna cu apă vie a cuvântului. [Georgeta Crişan, Fântâna zeilor, Bucureşti : Du Style, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 4. CRIŞAN, MAGDALENA 1071. Lazăr, Florin. Cărţi. Magdalena Crişan : Pereverza. [Bucureşti : Editura Irina Vinea, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 57. CRUDU, DUMITRU 1072. Galaicu-Păun, Em. Lacrimi amestecate cu lături. [Dumitru Crudu, Şase cânturi pentru cei care vor să închirieze apartamente, Piteşti : Paralela 45, 1996]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 30-31. CRUDU, TIBERIU În volume: 1073. Macarie, Gheorghe. În slujba luminii. În: Tiberiu Crudu. De pe la noi ce-a fost odată. [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie şi glosar de Manuela şi Gheorghe Macarie]. Botoşani : Axxa, 1997, p. 5-16. CSIKI, LÁSZLÓ 1074. Bogdán, László. A menekülő.

A Hét, 28, nr. 7, 1997, p. 7. CUBLEŞAN, CONSTANTIN 1075. Bot, Ioana. Eminescologia, azi. [Constantin Cubleşan, Eminescu în perspectivă critică, Oradea : Cogito, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 38-39. 1076. Buzaşi, Ion. Vârsta amintirilor. [Constantin Cubleşan, Vârsta amintirilor, Cluj-Napoca : Sarmis, 1995]. Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 4. CUGLER, GRIGORE 1077. Adamek, Diana. Un avangardist : Grigore Cugler. [Grigore Cugler, Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito, 1996]. Tribuna, 9, nr. 43-44, 1997, p. 5. 1078. Olăreanu, Costache. Apunake şi Tranziţia. [Grigore Cugler, Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 14. 1079. Ornea, Zigu. Din proza absurdă românească. [Grigore Cugler, Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito, 1997]. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 9. 1080. Stanomir, Ioan. Apunake în ţara minunilor. [Grigore Cugler, Apunake şi alte fenomene, Oradea : Cogito, 1996]. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 5. CULIANU, IOAN PETRU 1081. Antip, Felicia. O ecuaţie cu prea multe necunoscute (3). [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997].

146

147

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 15. 1082. Berdan, Radu. Fascinaţia călătoriilor în lumea de dincolo (model Ioan Petru Culianu). [Ioan Petru Culianu, Călătorii în lumea de dincolo, Bucureşti : Nemira, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 3. 1083. Buduca, Ioan. Pariul magic. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 7. 1084. Copil-Popovici, Ioana. Moartea la Chicago. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 8-9. 1085. Creţu, Ion. Profesorul Culianu, un personaj tragic. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 23. 1086. Creţu, Ion. Asasinarea profesorului Culianu : Cui i-e teamă de trecut? [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 16-17. 1087. Feshtan, Nonu Benjamin. Voluptate şi frustare. [Ioan Petru Culianu, Eros şi magie în Renaştere 1484, Bucureşti : Nemira, 1984]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 6. 1088. Glodeanu, Gheorghe. Ioan Petru Culianu şi vocaţia naraţiunii labirintice. Tribuna, 9, nr. 43-44, 1997, p. 6-7. 1089. Lipan, Anca. Ted Anton : "Universitatea Chicago nu doreşte dezlegarea enigmei Culianu". [Interviu].

Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 8-9. 1090. Livescu, Cristian. Culianu renascentistul şi "jocurile primejdioase". [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 17. 1091. Mioc, Adrian. Erudiţie şi fineţe. [Ioan Petru Culianu, Gnozele dualiste ale Occidentului, Bucureşti : Nemira, 1995]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 7. 1092. Mureşanu, Miruna. Semnal. Religie şi putere. [Gianpaolo Romanato , Mario G. Lombardo, Ioan Petru Culianu Religie si putere, Bucureşti : Nemira, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 9. 1093. Patapievici, Horia-Roman. Perfecţiunea şi moartea. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 6. 1094. Petrescu, Dan. Cazul Culianu la Cuvîntul. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. 22, 8, nr. 22, 1997, p. 13. 1095. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu. [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 4. 1096. Romanato, Gianpaolo. Cine a vrut moartea lui Culianu? [Ted Anton, Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, Bucureşti : Nemira, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 1, 12. 1097. Ungureanu, Cornel. De la misterul Eliade la misterul Culianu. [Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Bucureşti : Nemira, 1995].

148

149

Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 7. CUROSU, VALENTIN 1098. Roşioru, Ion. Canon albastru. [Valentin Curosu, Canon albastru, Constanţa : Editura Dobrogea, 1997]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 6. CUŞNARENCU, GEORGE 1099. Boerescu, Dan-Silviu. Bun de tipar! Mielul Domnului în variantă postmodernă. [George Cuşnarencu, Requiem, Bucureşti : Allfa]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 16. 1100. Cristea Enache, Daniel. Cuşnarencu povesteşte întotdeauna de două ori. [George Cuşnarencu, Călătoria Luceafărului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 389, 1997, p. 13. 1101. Soviany, Octavian. Demonul inocent. [George Cuşnarencu, Călătoria Luceafărului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 47, 1997, p. 5. DABIJA, ADINA 1102. Cîrstea, Cristina. De la poezia-păpuşă la poezia lamentaţiei. [Adina Dabija, Poezia-păpuşă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Emilia Dabu, Cuvinte săpate pe cer, Constanţa : Metafora, 1996; Necunoscutei din mine, Constanţa : Metafora, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 28. DABU, EMILIA 1103. Boerescu, Dan-Silviu. Cenuşi pe Pietricica. Femei în poezie : Quinta spartă. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon,

1996; Carolina Ilica, Rozariu macedonean, ediţie bilingvă româno-macedoneană, Skopje : Kultura, 1996; Elena Ştefănescu, Ruleta tranziţiei, Bucureşti : Levant, 1996; Emilia Dabu, Cuvinte săpate în cer, Constanţa : Metafora, 1996; Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 16. 1104. Cîrstea, Cristina. De la poezia-păpuşă la poezia lamentaţiei. [Adina Dabija, Poezia-păpuşă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Emilia Dabu, Cuvinte săpate pe cer, Constanţa : Metafora, 1996; Necunoscutei din mine, Constanţa : Metafora, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 28. 1105. Mocanu, Virgil. Poezie de introspecţie. [Emilia Dabu, Necunoscutei din mine, Constanţa : Metafora, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 7. 1106. Perşa, Dan. Cuvinte săpate pe cer. [Emilia Dabu, Cuvinte săpate pe cer, Constanţa : Metafora, 1996]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 6. 1107. Roşioru, Ion. Necunoscutei din mine. [Emilia Dabu, Necunoscutei din mine, Constanţa : Metafora, 1996]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 6. DAICOVICIU, IOANA 1108. Vulturescu, George. Debuturi. Ioana Daicoviciu, Valentin Victor Sârbu, Andreea Dragoescu : Sunetul de nor. [Reşiţa : Modus, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. DAMASCHIN, DAN 1109. Damaschin, Dan. Poeţii despre critici. La querelle n'aura pas lieu... (eschivare de a răspunde la ancheta revistei "Vatra"). [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce

150

151

inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 45-46. 1110. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (II). Dan Damaschin : "Totul e exprimare". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 4. 1111. Nicolae, Victor. "Intenţionez să continui actul de restituire a scrierilor de tinereţe ale lui I. Negoiţescu...". [La apariţia volumului Ora oglinzilor de I. Negoiţescu: o convorbire cu poetul şi editorul Dan Damaschin, îngrijitorul ediţiei]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 3. 1112. Oprea, Nicolae. Expierile poetului. [Dan Damaschin, Cartea expierilor, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 139-142. DAMIAN, MIRCEA 1113. Faifer, Florin. Arţăgosul. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 23. DAMIAN, S.

1114. Grigurcu, Gheorghe. Chiar din burta lupului. [S. Damian, Replici din burta lupului, Bucureşti : Du Style, 1997]. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 5. 1115. Stanomir, Ioan. Revizuiri. [S. Damian, Replici din burta lupului, Bucureşti : Du Style, 1997]. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 5. DAN, ELENA 1116. Mihăilescu, Florin. Psihanaliză şi literatură. [Elena Dan, Daimonion : o poietică a creaţiei literare şi cîteva argumente în favoarea ei, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 25-26. 1117. Popa-Buluc, Magdalena. Poietica literaturii fantastice. [Interviu cu Elena Dan, Daimonion : o poietică a creaţiei literare şi cîteva argumente în favoarea ei, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 16. DAN, PAVEL 1118. Arion, Dorina. Pavel Dan - un Bacovia al epicului. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 27. 1119. Buzaşi, Ion. Profesorul. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 5, 13. 1120. Filip, Vasile V. Pavel Dan şi ethosul popular. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 11, 14. 1121. Podaru, Aurel. Convorbirile Minervei. Sergiu Pavel Dan : "Steaua creaţiei lui Pavel Dan îşi va păstra strălucirea". [Interviu]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 4. DAN, VASILE

152

153

1122.

Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

1129. Ionescu, Al. Th. Danilov, Gogol et comp. [Nichita Danilov, Nevasta lui Hans, Iaşi : Moldova, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 5. DASCĂLU, BOGDAN MIHAI 1130. Căpuşan, Horia. Opus 1. [Bogdan Mihai Dascălu, Opus nr. 1 pentru hârtie şi creion, Timişoara : Hestia, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 25. DASCĂLU, CRIŞU 1131. Rachieru, Adrian Dinu. Un temperament livresc, Crişu Dascălu. [Crişu Dascălu, Cicatricele bucuriei, Timişoara : Helicon, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 28. DAVID, DAN 1132. Gălăţanu, Mihail. Dan David : "Dragostea e un gen literar". Calende, nr. 1-2, 1997, p. 11. DAVIDEANU, ION 1133. Moldovan, Ioan. Oradea literară. O nouă ieşire din sine. [Ion Davideanu, Poetul iese din sine, Oradea : Brevis, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 16. 1134. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Ion Davideanu, Parodii, Oradea : Anotimp, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 11. DAVILA, ALEXANDRU În volume: 1135. Referinţe critice. În: Alexandru Davila. Vlaicu-Vodă

DANCIU, I. MAXIM 1123. Adamek, Diana. Trasee ale filosofiei româneşti. [I. Maxim Danciu, În scorbura din oglindă, Oradea : Cogito, 1997]. Tribuna, 9, nr. 41-42, 1997, p. 4-5. 1124. Cubleşan, Constantin. Modelul creativităţii eminesciene. [I. Maxim Danciu, În scorbura din oglindă : teme şi prefigurări în filosofia românească, Oradea : Cogito, 1997]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 5. DANILOV, NICHITA 1125. Cean, Adriana. Polaritate. [Nichita Danilov, Mirele orb, Iaşi : Junimea, 1995]. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 4. 1126. Coroiu, Constantin. Paralele inegale. "Am fost printre primii maziliţi politic" dialog cu poetul Nichita Danilov. [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 3. 1127. Cubleşan, Victor. Lumea lui Hans. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 29. 1128. Dram, Constantin. (I) Relevanţa povestirii. [Nichita Danilov, Nevasta lui Hans, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 16.

154

155

: dramă în 5 acte, în versuri. [Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 175179. 1136. Vârgolici, Teodor. Postfaţă. În: Alexandru Davila. Vlaicu-Vodă : dramă în 5 acte, în versuri. [Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 163-170. DĂNCUŞ, ŞTEFAN DORU 1137. Drugaş, Constantin. Ştefan Doru Dăncuş, Dormi în pace, Doamne! ; Anti-Diavolul. [Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 132. DĂNILĂ, DAN 1138. Dănilă, Dan. Totul trebuie să vină din interior. [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 95. 1139. Dănilă, Dan. Poeţii despre critici (II). "Poporul poeţilor se apără". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 91-92. DE SABATA, COLETA 1140. Cozea, Liana. O altă cronică de familie. [Coleta De

Sabata, Clanul de Niro, Timişoara : Excelsior, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 21-23. DEACONESCU, ION 1141. Pintescu, Alexandru. Poeta artifex. III. Ion Deaconescu sau labirintul oglinzii. [Ion Deaconescu, Retorica oglinzii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 5, 12. 1142. Pintescu, Alexandru. Ion Deaconescu : Monolog pe mai multe voci. [Iaşi : Institutul European, 1996]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 12. DELAVRANCEA, BARBU În volume: 1143. Aprecieri critice. În: Barbu Delavrancea. Teatru. Apus de soare. Viforul. Luceafărul. [Postfaţă, tabel cronologic şi aprecieri critice de Al. Săndulescu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 249-251.

1144. Mitrea, Constantin. Prefaţă. În: Barbu Delavrancea. Hagi-Tudose. [Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi repere istorico-literare de Constantin Mitrea]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. V-XV. 1145. Repere istorico-literare. În: Barbu Delavrancea. Hagi-Tudose. [Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi repere istorico-literare de Constantin Mitrea]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 225-228.

1146. Săndulescu, Alexandru. Postfaţă. În: Barbu Delavrancea. Teatru. Apus de soare. Viforul. Luceafărul. [Postfaţă, tabel cronologic şi aprecieri critice de Al. Săndulescu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 231-242.

156

157

DEMETRESCU, CAMILIAN 1147. Dimisianu, Gabriel. Exilul din exil. [Sanda Stolojan, Nori peste balcoane, Bucureşti : Humanitas, 1996 ; Camilian Demetrescu, Exil, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 10. 1148. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Albatros. [Ion Bălu, Opera lui Lucian Blaga; Camilian Demetrescu, Exil]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. DENSUSIANU, ARON 1149. Manolescu, Nicolae. Poetul şi criticul. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 1. DENSUSIANU, OVID 1150. Ornea, Zigu. Dezvăluirile corespondenţei către Ovid Densusianu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 193197. DERLEA, ADRIAN 1151. Bârsilă, Mircea. Apa regală. [Adrian Derlea, Apa regală, Timişoara : Marineasa, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 6. DERŞIDAN, IOAN 1152. Cioculescu, Barbu. O nouă monografie Mateiu I. Caragiale. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 128-133. 1153. M. M. Editura Minerva - de la eseu la literatură. [Ioan

Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei; D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1877-1883; 1888-1889); D. R. Popescu, F]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 1154. Simuţ, Ion. Un nou membru al clubului matein. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale - carnavalescul şi liturgicul operei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 73-75. DEŞLIU, DAN 1155. Manolescu, Nicolae. Cazul Dan Deşliu. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 1. DETEŞANU, VLADIMIR 1156. Cistelecan, Al. Un ploieştean domesticit. [Vladimir Deteşanu, Stranii ursitoare, zodiile, Ploieşti : Universal Cartfil, 1995]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 15. DIACONESCU, IOANA 1157. Grăsoiu, Liviu. Poemul de dragoste. [Ioana Diaconescu, Sunetul trupului meu, Timişoara : Helicon, 1996]. Luceafărul, nr. 21, 1997, p. 16. DIACONU, ALINA 1158. Şandru Mehedinţi, Tudora. Scriitorul la sfârşit de secol. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 12-13. DIACONU, MIRCEA A. 1159. Bălu, Ion. O altă perspectivă asupra Gândirii. [Mircea A. Diaconu, Poezia de la Gândirea, Bucureşti :

158

159

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 8. 1160. Cârlan, Nicolae. Mircea A. Diaconu : Poezia de la "Gândirea" . [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 8. 1161. Livescu, Cristian. În căutarea "constantelor ignorate". O nouă "staţie" pe planeta "Gîndirea". [Mircea A. Diaconu, Poezia la Gîndirea, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 17. 1162. Mihăilescu, Florin. Concepte şi nuanţe. [Mircea A. Diaconu, Poezia de la Gândirea, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 26-27. 1163. Munteanu, Ştefan. Mircea A. Diaconu, Poezia la Gîndirea. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 5. 1164. Poenar, Horea. Cărţi. Mircea A. Diaconu : Poezia de la Gândirea. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 62. DIANU, VIOREL 1165. Dianu, Viorel. Creatorul în oglindă. Evlaviile faţă de vocaţia scriitorului. Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 4. 1166. Stanomir, Ioan. Locul unde nu s-a întâmplat nimic. [Viorel Dianu, Înălţarea, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1996]. Luceafărul, nr. 27, 1997, p. 5.

DIMA, SIMONA-GRAZIA 1167. Borbély, Ştefan. Ecuaţii mici, liniştite. [SimonaGrazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 4. 1168. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

1169. Dima, Simona-Grazia. Poeţii despre critici. "Ştiu că timpul lucrează în favoarea mea". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 46-48. 1170. Dorian, Gellu. Plus Simona-Grazia Dima. [SimonaGrazia Dima, Scara lui Iacob, Timişoara : Hestia, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 2. 1171. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (I). Simona-Grazia Dima : "Probabil că poemul ia chipul meu secret". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii

160

161

opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 4-5. 1172. Mureşan, Viorel. Biblioteca Poesis. Simona-Grazia Dima : Noaptea romană. [Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 12. 1173. Ţion, Adrian. Incursiune într-o noapte inventată. [Simona-Grazia Dima, Noapte romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 39. 1174. Ţion, Adrian. Arhitectura norilor. [Simona-Grazia Dima, Noaptea romană, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Tribuna, 9, nr. 45-47, 1997, p. 4. 1175. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. O mitologie în derivă. [Simona-Grazia Dima, Scara lui Iacob, Timişoara : Hestia, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. DIMISIANU, GABRIEL 1176. Chihaia, Carmen. Anchetă : "La ce mai e bună critica literară?" Gabriel Dimisianu : "Beniuc este, totuşi, un poet peste care nu se va putea trece". [Răspuns la ancheta cu tema: "1. Care este, în opinia dv., modalitatea critică optimă pentru propulsarea cărţii româneşti, a cărţii bune, în general, în atenţia şi interesul publicului cititor? 2. Sunteţi pentru o "reviziure globală" a literaturii române din perioada celor 45 ani de comunism, ori pentru o judecată axiologică obiectivă, cu toate "riscurile" ce decurg deaici? 3. Într-un posibil top literar 1997, ce titlu aţi propune pentru "Cartea anului"? Dar pentru cea mai bună carte de poezie, proză, critică, eseistică?"].

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 12. 1177. Cioculescu, Barbu. Recitind clasicii. [Gabriel Dimisianu, Clasici români din secolele XIX-XX, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 3. 1178. Mureşanu, Miruna. Noutăţi la Editura Eminescu. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri; Mircea Anghelescu, Clasicii noştri; Gabriel Dimisianu, Clasicii români din secolele XIX şi XX; Mihail Dragomirescu, Critică dramatică, I. Valjan, Cu glasul timpului]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 1179. Ornea, Zigu. O vocaţie insuficient fructificată. [Gabriel Dimisianu, Clasici români din secolele XIX şi XX, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 12, 1997, p. 9. DIMITRIU, DANIEL 1180. Creţu, Bogdan. Două noi interpretări ale poeziei lui Nichita Stănescu. [Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 24. 1181. Cristea Enache, Daniel. Mântuirea lui Sisif. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 6. 1182. Spiridon, Vasile. O nouă percepţie a poeziei lui Nichita Stănescu. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 4.

162

163

DIMITRIU, VICTOR 1183. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Victor Dimitriu, Urcuş pe cascade îngheţate : din memoriile unui fost diplomat. [Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 4. DIMOV, LEONID 1184. Cristea Enache, Daniel. Grupul visătorilor lucizi. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 5. 1185. Dimisianu, Gabriel. Onirismul doctrinar. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 4. 1186. Stanomir, Ioan. Tentativa onirică, după război. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 46, 1997, p. 5. 1187. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Leonid Dimov. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 12-13. DINCĂ, ŞTEFAN 1188. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. O sensibilitate revoltător de profundă. [Ştefan Dincă, Cartea de iubire şi alte poeme de sertar, Bucureşti : Ararat, 1996]. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 4. DINESCU, MIRCEA 1189. Cesereanu, Ruxandra. La circ cu Gargantua, în România. [Mircea Dinescu, Pamflete vesele şi triste : (1990-1996), Bucureşti : Seara, 1996].

Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 68. 1190. Dărăbuş, Ştefan. "Puţinul" imposibilităţii. [Mircea Dinescu, O beţie cu Marx, Bucureşti : Seara, 1996]. Tribuna, 9, nr. 7, 1997, p. 5. 1191. Dimitriu, Daniel. Tu eşti, Mircea! [Mircea Dinescu, O beţie cu Marx, Bucureşti : Seara, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 4. 1192. Holban, Ioan. Discurs la intrarea unei ţări estice în Europa. [Mircea Dinescu, Pamflete vesele şi triste : (1990-1996), Bucureşti : Seara, 1996; O beţie cu Marx, Bucureşti : Seara, 1996]. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 10. 1193. Mocuţa, Gheorghe. O beţie cu Marx. despre inconvenientul de a te fi născut român. [Mircea Dinescu, O beţie cu Marx, Bucureşti : Seara, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 18. DINESCU, VIOREL 1194. Trandafir, Constantin. Viorel Dinescu, Eros-anteros. [Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 105-106. DINGER, ŞERBAN 1195. Cojocaru, Irina. Emigra(n)t în beletristică. [Şerban Dinger, Emigrantă în America, Bucureşti : Occident, 1995]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 21. DINU, MIRCEA 1196. Vasile, Geo. Masa critică a debutului. [Mircea Dinu, Golul exploziv, Târgovişte : Domino, 1996]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 16.

164

165

1197. Vulturescu, George. Mircea Dinu : Golul exploziv. [Târgovişte : Domino, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 19. DINULESCU, DENIS TH. 1198. Breviar editorial. Literatură română. [Aristide Butunoiu, Începutul despărţirilor, Bucureşti : Editura Eminescu; Th. Denis Dinulescu, Grenada, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dan Miron, Aşteptarea regelui pescar, Bucureşti : Nemira, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 10.

Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14. 1203. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Vasilian Doboş şi falsul ermetism. [Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 9. 1204. Dorian, Gellu. Plus Vasilian Doboş. [Vasilian Doboş, Liniştea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 2. 1205. Pop, Ioan F. Nelinişti developate. [Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 103. DOBRESCU, CAIUS 1206. Cîrstea, Cristina. Andrei Bodiu - "Un telefon în creier". [Andrei Bodiu, Poezii patriotice, Timişoara : Marineasa, 1995; Caius Dobrescu, Efebia, Timişoara : Marineasa, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 10. 1207. Cîrstea, Cristina. O nedefinită nostalgie. [Andrei Bodiu, Poezii patriotice, Timişoara : Marineasa, 1995; Caius Dobrescu, Efebia, Timişoara : Marineasa, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 14. DOBRIŢESCU, COSTEL 1208. Popescu, Ion. Mirajul de atins. În: Costel Dobriţescu. Imperiul privirii. Târgu-Jiu : Punct, 1997, p. 117-119. DOCA, GHEORGHE 1209. Dimitriu, Daniel. Eminescu, din sfera lui în cercul nostru strâmt. [Gheorghe Doca, Luceafărul : reprezentare poetică a structurii tensionale a

DINULESCU, IOANA 1199. Bârsilă, Mircea. Trei voci femnine. Ioana Dinulescu sau Proba dedublării. [Ioana Dinulescu, Cortina în faţa mării, Craiova : Cugetarea-Tigero, 1994]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 6. DJUVARA, NEAGU 1200. Marinescu, Angela. Vatra-Dialog cu Neagu Djuvara : "istoria ne arată că marii filosofi, literaţi, oameni de ştiinţă etc. pot fi, în politică, tot atît de obtuzi ca ultimul analfabet". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 16-19. 1201. Taloş, Ion. Lucian Blaga şi lirica populară. [Interviu]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 20-25. DOBOŞ, VASILIAN 1202. Alui Gheorghe, Adrian. Debuturi. [Ion Milea, Seară cu Dante şi alte poeme, Târgu Mureş : Arhipelag, 1996; Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996; Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995; Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon; Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius].

166

167

onticului, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 9. 1210. Munteanu, Ştefan. Gheorghe Doca, Luceafărul. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. DOCLIN, OCTAVIAN 1211. Doclin, Octavian. Poeţii despre critici. "Vigilenţa mea a scăzut simţitor". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 51. În volume: 1212. Rachieru, Adrian Dinu. Postfaţă. Cercul doclinian. În: Octavian Doclin. Esau : 33 de poeme. [Cu o postfaţă de Adrian Dinu Rachieru]. Reşiţa : Timpul, 1997, p. 49-51. DODA, FRANCISC 1213. Dorian, Gellu. Plus Francisc Doda. [Francisc Doda, Acel poem de jumătate de oră, Timişoara : Marineasa, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 2. DOGARU, IOAN 1214. Tomozei, Gheorghe. Lecturi critice. Eminescu în efigii... secrete. [Ioan Dogaru, Mihai Eminescu în medalistica universală, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996].

Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 4. DOHI, ALEXANDRU 1215. Dohi, Alexandru. Poeţii despre critici. Scrisoare întredeschisă pe larg. Autohton alambicat autoritatea auto analitic arbitrează autorizează autorul artist autonom au acesta aspira amor. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 35-36. DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN 1216. Borbély, Ştefan. Drumul spre etic. [Ştefan Augustin Doinaş, Mai mult ca prezentul, Craiova : Aius, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 4. 1217. Chirilă, Dumitru. Ştefan Aug. Doinaş şi darul zeilor. [Interviu]. Familia, 33, nr. 4, 1997, p. 14-23. 1218. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Ştefan Aug. Doinaş. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 16. 1219. Cristea Enache, Daniel. Un "nesfârşit protocol al credinţei". [Ştefan Aug. Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 6. 1220. Diaconu, Mircea A. Altfel de exhibare de sine. [Ştefan Aug. Doinaş, Aventurile lui Proteu, Bucureşti : Humanitas, 1995; Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 15.

168

169

1221. Doinaş, Ştefan Augustin. Creatorul în oglindă. Singurătatea lui Narcis. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 4. 1222. Farkas, Jenö. Dialoguri esenţiale : I . Negoiţescu şi Şt. Aug. Doinaş într-o convorbire budapestană (II). [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 4. 1223. Farkas, Jenö. Dialoguri esenţiale : I . Negoiţescu şi Şt. Aug. Doinaş într-o convorbire budapestană (III). [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 12. 1224. Grigurcu, Gheorghe. Comentarii critice. Psalmistul Doinaş. [Ştefan Aug. Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 122-125. 1225. Grigurcu, Gheorghe. Eseurile lui Ştefan Augustin Doinaş. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 16, 1997, p. 5. 1226. I. B. Ştefan Augustin Doinş la Satu-Mare. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 93. 1227. Morariu, Mircea. Noutăţi în biblioteca de dramaturgie. [Ştefan Aug. Doinaş, Brutus şi fiii săi, Bucureşti : Expansion-Armonia, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 97-98. 1228. Mureşanu, Miruna. Noutăţi la Editura Eminescu. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri; Mircea Anghelescu, Clasicii noştri; Gabriel Dimisianu, Clasicii români din secolele XIX şi XX; Mihail Dragomirescu, Critică dramatică, I. Valjan, Cu glasul timpului]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 1229. Nemoianu, Virgil. O existenţă armonioasă.

România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 10. 1230. Ornea, Zigu. Blaga în 1935-1944. [Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. 2, Bucureşti : Libra, 1996]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 9. 1231. Poenar, Horea. Avatarurile sunetelor fundamentale. [Ştefan Augustin Doinaş, Aventurile lui Proteu, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 15. 1232. Popescu, Adrian. Sărbătoare Ştefan Augustin Doinaş. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 14. 1233. Regman, Cornel. "Psalmii" lui Ştefan Augustin Doinaş. [Ştefan Aug. Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 3. 1234. Retegan, Mirela. "Bucurie aproape pură". [Interviu]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 14. 1235. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Ştefan Aug. Doinaş, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 13. 1236. Simion, Eugen. Puterea intelectualilor. Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 3. 1237. Sorescu, Roxana. Aulic, poetic, nepolitic. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Dramaturgie : Ştefan Aug. Doinaş, Brutus şi fiii săi, Bucureşti : Expansion - Armonia, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 11. 1238. Sorescu, Roxana. "Poetul ca negustor de zăpadă". [Ştefan Aug. Doinaş, Alfabet poetic / Poetic alphabet, Sibiu : Editura Universităţii Lucian Blaga, 1996]. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 17.

170

171

1239.

Şt. Aug. Doinaş - 75 de ani : "... Ultimul volum pe care l-am scris este, totuşi, puţintel diferit de primul...". Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 12-13.

Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 4. DONICI, LEON În volume:

1240. Ştef, Traian. Filosofia lui Ştefan Aug. Doinaş. [Ştefan Aug. Doinaş, Mai-mult-ca-prezentul, Craiova : Aius, 1996]. Familia, 33, nr. 4, 1997, p. 10-12. 1241. Ştefănescu, Alex. Cititorul ideal. [Ştefan Aug. Doinaş, Psalmi, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 5. 1242. Vulturescu, George. Întîlnire cu poezia. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 12. DOLFI, VALENTIN 1243. Coşovei, Traian T. Valentin Dolfi. Contemporanul, 7, nr. 36, 1997, p. 3. 1244. Frăţilă, Augustin. Valentin Dolfi. Contemporanul, 7, nr. 36, 1997, p. 3. 1245. Vrânceanu, Alexandra. Valentin Dolfi. Contemporanul, 7, nr. 36, 1997, p. 3. DONCEA, ŞTEFAN 1246. Davideanu, Ion. Ştefan Doncea, Clipe. [Bucureşti : Haiku, 1996]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 106. 1247. Lazăr, Florin. Cărţi. Ştefan Doncea : Clipe. [Bucureşti : Haiku, 1996]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. 1248. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ştefan Doncea, Clipe. [Bucureşti : Haiku, 1996].

1249. Brezuleanu, Ana-Maria. Rătăcind între două lumi... În: Leon Donici. Marele Archimedes : proză literară, publicistică, receptare critică. [Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie de Ana-Maria Brezuleanu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. V-XXV. 1250. Mărturii despre Leon Donici. În: Leon Donici. Marele Archimedes : proză literară, publicistică, receptare critică. [Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic, bibliografie de Ana-Maria Brezuleanu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 339-385.

DORIAN, GELLU 1251. Dram, Constantin. Provocarea scriitorului. [Gellu Dorian, Scriitorul : romanul unor proze scurte, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 16. 1252. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul

172

173

de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. 1253. Pop, Doru. Trei poeţi. Autentificarea rezistenţei prin poezie. [Gellu Dorian, În căutarea poemului pierdut, Botoşani : Axxa, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 18. DOSOFTEI 1254. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Minerva. [Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei; Duiliu Zamfirescu, În război; Ion Agârbiceanu, Opere 15: Prăbuşirea]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. În volume: 1255. Crihană, Marcel. Dosoftei. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 9-22. DRAGHINCESCU, RODICA 1256. Bârsilă, Mircea. Trei voci femnine. Rodica Draghincescu sau Obsesia realului. [Rodica Draghincescu, Fiecare avem sub pat nişte fotografii de care ne este ruşine, Timişoara : Marineasa, 1995]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 6. 1257. Cîrstea, Cristina. Rodica Draghincescu între eros şi singurătate. [Rodica Draghincescu, Obiect de lux ascuţit pe ambele părţi, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 12. 1258. Deak, Angela Anisia. Ivirea textului R. D. [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre un om îmbrăcat şi o

femeie aşa cum e, Timişoara : Marineasa, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 23. 1259. Draghincescu, Rodica. Poeţii despre critici. Scriba. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 41-43. 1260. Drăghici, Georgeta. Distanţa dintre o poezie de notaţie şi o proză aşa cum ar trebui să fie. [Rodica Draghincescu, Fiecare avem sub pat nişte fotografii de care ne este ruşine, Timişoara : Marineasa, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 158-160. 1261. Felecan, Daiana. O romancieră nouăzecistă. [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre un bărbat îmbrăcat şi o femeie aşa cum e, Timişoara : Marineasa, 1996]. Tribuna, 9, nr. 2, 1997, p. 4. 1262. George, Alexandru. De la sinele autorului la minele cititorului. [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre un om îmbrăcat şi o femeie aşa cum e, Timişoara : Marineasa, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 7. 1263. Inea, Gabriela. Călătorie la capătul sinelui. [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre un bărbat îmbrăcat şi o femeie aşa cum e, Timişoara : Marineasa, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 6. 1264. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (I). Rodica Draghincescu : "Ca femeie: am un stil hrănitor (...), ca stil: sunt o femeie combinată". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în

174

175

stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 4-5. 1265. Pantea, Aurel. În frenezia detaliilor. [Rodica Draghincescu, Fiecare avem sub pat nişte fotografii de care ne este ruşine, Timişoara : Marineasa, 1995]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 7. 1266. Ţion, Adrian. Distanţa dintre text şi amant. [Rodica Draghincescu, Distanţa dintre un bărbat îmbrăcat şi o femeie aşa cum e, Timişoara : Marineasa, 1996]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 5. DRAGOESCU, ANDREEA 1267. Vulturescu, George. Debuturi. Ioana Daicoviciu, Valentin Victor Sârbu, Andreea Dragoescu : Sunetul de nor. [Reşiţa : Modus, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. DRAGOMIR, MIHU 1268. Ene, Ileana. G. Călinescu în dialog epistolar cu Mihu Dragomir. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 11. DRAGOMIRESCU, MIHAIL 1269. Mureşanu, Miruna. Noutăţi la Editura Eminescu. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri; Mircea Anghelescu, Clasicii noştri; Gabriel Dimisianu, Clasicii români din secolele XIX şi XX; Mihail Dragomirescu, Critică dramatică, I. Valjan, Cu glasul timpului]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8.

DRAGOŞ, CLARA LILIANA 1270. Mureşan, Camil. O adâncire de perspectivă culturalistorică. [Clara Liliana Dragoş, Anglia - model in cultura română modernă (1800-1850), Bucureşti : Editura Tehnică, 1996]. Tribuna, 9, nr. 41-42, 1997, p. 4. DRĂGAN, DAN-MARIUS 1271. Dram, Constantin. "Romanul unei lumi ce a fost". [Dan-Marius Drăgan, Regina Elisabeta, Cluj-Napoca : Zamolxis, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 15. DRĂGAN, IOANA 1272. Boerescu, Dan-Silviu. Biblioteca Bucureşti - debut. [Ioana Drăgan, Vietăţi şi femei, Bucureşti : Cartea Românească & Asociaţia Scriitorilor Români, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 22. 1273. Regman, Cornel. Se poartă iarăşi genul scurt (II). [Dan Stanca, Cer iertare, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Ioana Drăgan, Vieţi şi femei]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 3. DRĂGAN, JOSIF CONSTANTIN În volume: 1274. Filip, Traian. Drăgan, o personalitate internaţională. În: Josif Constantin Drăgan. Prin Europa. Uitarea este, în fond, o trădare. Vol. 1.[Prefaţă de Traian Filip]. Bucureşti : Europa Nova, 1997, p. 11-45. DRĂGHICI, MARIAN 1275. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Marian Drăghici şi "personajul" care salvează unitatea poemului. [Marian

176

177

Drăghici, Lunetistul, Constanţa : Pontica, 1996]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 9. 1276. Bârsilă, Mircea. Lunetistul. [Marian Drăghici, Lunetistul, Constanţa : Pontica, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 6. 1277. Bodiu, Andrei. Lumea, din barul Lima. [Marian Drăghici, Lunetistul, Constanţa : Pontica, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 74-75. 1278. Christi, Aura. Îngerii care tulbură apele. [Marian Drăghici, Lunetistul, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 4. 1279. Coande, Nicolae. Faţă în faţă. Un poet al răbdării pe pămînt. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 71-73. 1280. Coande, Nicolae. Creierul care (se) scrie. [Marian Drăghici, Lunetistul, Constanţa : Pontica, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 25. 1281. Danilov, Nichita. Marian Drăghici - o biografie abisală. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 4. 1282. Dorian, Gellu. Plus Marian Drăghici. [Marian Drăghici, Lunetistul & cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 2. 1283. Grigurcu, Gheorghe. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. [Marian Drăghici, Partidă de biliard din pădurea rusească, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 156-157. 1284. Grigurcu, Gheorghe. Poezia cinismului. [Marian

Drăghici, Lunetistul & cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 5. 1285. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 1286. Pantea, Aurel. Partida de biliard din pădurea rusească. [Marian Drăghici, Partida de biliard din pădurea rusească, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 75. 1287. Roşioru, Ion. Evadarea din epocalipsă. [Marian Drăghici, Lunetistul, Constanţa : Pontica, 1996]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 7. 1288. Soviany, Octavian. Lunetistul care a mâncat Sighişoara. [Marian Drăghici, Lunetistul & cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 44, 1997, p. 5. 1289. Vasile, Geo. Apostazie, ca şi sfârşit de partidă. [Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 16.

178

179

DRĂGHICI, ŞTEFAN 1290. Boerescu, Dan-Silviu. Ştefan Drăghici. Poesis, nr. 9, 1997, p. 11. 1291. Danilov, Nichita. Poezie fluvială. [Ştefan Drăghici, Un rebel mai puţin, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 4. DRĂGULESCU, ALEXANDRU În volume: 1292. Tomozei, Gheorghe. În loc de postfaţă. În: Alexandru Drăgulescu. Singurătatea pierdută. [Postfaţa semnată de scriitorul Gheorghe Tomozei]. Târgovişte : Macarie, 1997, p. 68-69. DRÎMBA, OVIDIU 1293. Bulgăr, Gheorghe. Ovidiu Drîmba : scrieri din trecut. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 10-11. 1294. Manu, Emil. O autobiografie spirituală. [Ovidiu Drîmba, Scrieri din trecut, Oradea : Cogito, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 4. 1295. Voncu, Răzvan. Tradiţia enciclopedică. [Ovidiu Drîmba, Scrieri din trecut, Oradea : Cogito, 1997]. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 4. DRUMUR, MARIAN 1296. Cubleşan, Victor. Cărţi. Marian Drumur : Povestiri. [Timişoara : Hestia, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 66-67. DSIDA, JENŐ

1297. Bogdán, László. Tőrbot. [Dsida, Jenő; Szabédi László]. A Hét, 28, nr. 29, 1997, p. 6. 1298. Ţene, Al. Florin. Tălmăciri din Dsida Jenö. [Dsida Jenö, Pe struna îngerilor, Cluj-Napoca : Tinivar]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 55. DUDA, VIRGIL 1299. Cristea Enache, Daniel. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de pogrom. [Virgil Duda, A trăit în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 368, 1997, p. 5. 1300. Mureşanu, Miruna. Proză românească. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997; Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Virgil Duda, A trăi în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 7. DUDAŞ, NICOLAE 1301. Lazăr, Florin. Cărţi. Victor Ţarină, Nicolae Dudaş : Plouă aseară. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 56. DUMBRĂVEANU, ANGHEL 1302. Dumbrăveanu, Anghel. Poeţii despre critici (II). "Fiecare poet are sau va avea discursul ce i se cuvine". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane? Pot înţelegerea şi judecata de

180

181

valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 91. DUMBRĂVEANU, LUMINIŢA 1303. Pânzaru, Victor. A trăi sentimentul şi a gândi metafora. [Luminiţa Dumbrăveanu, Clarviziunea orbului, Chişinău : Arc, 1997]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 15. DUMITRAN, ANA 1304. Dumitran, Ana. "Singura cale posibilă de schimbare a statutului inferior pe care-l avea naţiunea română". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 68-70. DUMITRAŞCU, AUREL 1305. Coande, Nicolae. Analiza spectrală a deznădejdii (un vis al inteligenţei libere). [Aurel Dumitraşcu, Tratatul de eretică, Iaşi : Timpul, 1995]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 11. 1306. Iordache, Emil. Tema poetului. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 3. 1307. Soiciu, Ioan Liviu. Încotro să o mai iau, prietene Aurel? Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 6. DUMITRESCU, ADRIAN 1308. Dumitrescu, Adrian. O mică nuvelă autobiografică în loc de prezentare. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 89-91.

DUMITRESCU, AURELIAN TITU 1309. Deak, Angela-Anisia. Pentru femeia care se pricepe. [Aurelian Titu Dumitrescu, Deşertăciunea şterge faţa morţii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 157-158. 1310. Munteanu, Romul. Divinitate, eros, moarte. [Aurelian Titu Dumitrescu, Deşertăciunea şterge faţa morţii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 11. 1311. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 1312. Roşiianu, Ioan Romeo. Forţa interioară a cuvântului. [Aurelian Titu Dumitrescu, Deşertăciunea şterge faţa morţii, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 16. 1313. Roşiianu, Ioan Romeo. Blajinătatea poetului resemnat. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 15. 1314. Soviany, Octavian. Elegiile deşertăciunii. [Aurelian Titu Dumitrescu, Deşertăciunea şterge faţa morţii,

182

183

Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 5. DUMITRESCU, AURORA 1315. Neamţu, Carmen. Dicteuri ale conştiinţei textuale (obsesiva dispersie). [Aurora Dumitrescu, Să-i spunem Wanda, Timişoara : Hestia, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 4-5. DUMITRESCU, FLORIN 1316. Tomuţa, Sorin. Cei cinci muşchetari. [Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, Marfa, Bucureşti : Salut, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. DUMITRESCU, GEO

[Nicolae I. Nicolae, Eminescu, azi, Bucureşti : Ulpia Traiana, 1997 ; Ştefan Dumitrescu, Eminescu - un Isus al poporului român, Şcoala de filozofie de la Tulcea, 1997]. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 4. DUMITRICĂ, DUMITRU 1321. Dorian, Gellu. Minus Dumitru Dumitrică. [Dumitru Dumitrică, Tărâmul regăsirii, Bucureşti : Carro, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 2. DUMITRIU, ANTON 1322. Popa, Mircea. Corespondenţă Anton Dumitriu Lucian Boz. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 50. DUMITRIU, DANA

1317. Iordache, Emil. Şcoala de poezie "Geo Dumitrescu" şi nu numai. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 18. DUMITRESCU, GRIGORE 1318. Vasile, Geo. Mutanţii experimentului bolşevizant. [Grigore Dumitrescu, "Demascarea", Munchen : Jon Dumitru Verlag ; Bucureşti : Mediana, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 10. DUMITRESCU, MARIANA 1319. Manu, Emil. Un cântec rotund. Mariana Dumitrescu, la 30 de ani de la plecare. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 7. DUMITRESCU, ŞTEFAN 1320. Ştefănescu, Alex. Eminescu - portret şi caricatură.

1323. Şerbănescu, Tia. Dana Dumitriu - zece ani de absenţă. [Dana Dumitriu, Prinţul Ghica, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 4. DUMITRIU, PETRU 1324. 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Teodor Scorţescu, Concina prădată; Popi; Petru Dumitriu, Bijuterii de familie; I. Peltz, Calea Văcăreşti]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6.

1325. Aldulescu, Radu. Cel mai mare romancier român. [Petru Dumitriu, Extremul Occident, Bucureşti : Univers, 1996 ]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 356, 1997, p. 4. 1326. Balotă, Nicolae. Un roman de gară. [Petru Dumitriu, Femeia cu oglindă].

184

185

Luceafărul, nr. 47, 1997, p. 7. 1327. Batto, Iosefina. Reflecţii asupra unui an fatidic. [Petru Dumitriu, Bijuterii de familie, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 4. 1328. Cubleşan, Victor. Cronica Occidentului văzut din vest. [Petru Dumitriu, Extremul Occident, Bucureşti : Univers, 1996]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 28-29. 1329. Popa, Mircea. Petru Dumitriu - cele trei lupte cu Dihania. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 40-47. 1330. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Petru Dumitriu, Extremul Occident. [Bucureşti : Univers, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 4. 1331. Stanca, Dan. Despărţirea de Occident. [Petru Dumitriu, Extremul Occident, Bucureşti : Univers, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 129-131. În volume: 1332. Vârgolici, Teodor. Prefaţă. În: Petru Dumitriu. Bijuterii de familie. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-III. DUMITRIU, VICTOR 1333. Mureşanu, Miruna. Revelaţiile amintirilor. Politică şi literatură. [Victor Dumitriu, Urcuş pe cascade îngheţate : din memoriile unui fost diplomat, Bucureşti : Albatros, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 5.

DUNĂREANU, OVIDIU 1334. Mureşan, Rusanda. Scriitori constănţeni. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996; Ovidiu Dunăreanu, Cu bucuria în suflet, Constanţa : Leda, 1995; Florin Şlapac, Zăpodie, Constanţa : Ex Ponto; Nicolae Motoc, Fragilităţi, Constanţa : Metafora, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 45. 1335. Perşa, Dan. Anchetă Tomis. Gruparea de la Tomis. [Răspuns la ancheta cu tema: "Consideaţi că se poate vorbi despre o "grupare Tomis"? dacă da, care îi sunt specificităţile? Ce înseamnă sau ce ar putea să însemne pentru dvs.o astfel de grupare literară? Cum vă apreciaţi cărţile scrise până în prezent? Ce satisfacţii şi insatisfacţii aţi avut în ultimii ani legate de literatura pe care o faceţi? Ce proiecte aveţi şi pe care dintre le credeţi că veţi reuşi să le finalizaţi până la sfârşitul lui 1997?"]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5, 15. DURA, FLORICA 1336. Dorian, Gellu. Plus Florica Dura. [Florica Dura, Evanghelia de apă, Iaşi : Timpul, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 2. 1337. Poenar, Horea. Cărţi. Florica Dura : Evanghelia de apă. [Iaşi : Moldova, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 62-63. DURAN, ALEX 1338. Bârsilă, Mircea. Alex Duran sau răsplata cântecului. [Alex Duran, Oratorul mut; Lacrima inorogului, Piteşti : Deceneus, 1997]. Calende, nr. 9-12, 1997, p. 5. DUŢESCU, MIHAI

186

187

1339. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. ECOVOIU, ALEXANDRU 1340. Munteanu, Romul. Un roman al sistemelor de guvernare. [Al. Ecovoiu, Staţiunea, Est-Samuel Tastet Editeur, 1997]. Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 7. 1341. Vasile, Geo. Un autor cu statut special în Sodoma. [Al. Ecovoiu, Staţiunea, Est-Samuel Tastet Editeur, 1997]. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 16. 1342. Wattremez, Michel. Experienţa unui roman. [Alexandru Ecovoiu, Staţiunea, Paris : Bucharest : Jerusalem : E Est, 1997]. România literară, 30, nr. 30, 1997, p. 10. EFTIMIU, VICTOR 1343. Bârna, Vlaicu. Scriitori şi pendule. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 17. 1344. Ornea, Zigu. Din memorialistica lui Eftimiu. [Victor Eftimiu, Opere, Bucureşti : Minerva, 1997]. România literară, 30, nr. 35, 1997, p. 9.

1345. Şerban, Geo. Amintirile şi amintirea lui Victor Eftimiu. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 10-11. 1346. Zeletin, C. D. Gaură-n cer. Amintirea lui Victor Eftimiu (I). Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 6. 1347. Zeletin, C. D. Gaură-n cer. Amintirea lui Victor Eftimiu (II). Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 6. 1348. Zeletin, C. D. Gaură-n cer. Amintirea lui Victor Eftimiu (III). Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 6. ELIADE, MIRCEA 1349. Adamek, Diana. Ochiul roşu, ochiul alb. Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 6. 1350. Barna, Corina. Între eros şi thanatos. [Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 7. 1351. Bălu, Ion. Mircea Eliade. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 10. 1352. Bercea, Radu. Biblioteca lui Mircea Eliade în România. 22, 8, nr. 4, 1997, p. 10-11. 1353. Bogdan Dascălu, Doina. Paradisul involuntar. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 81-85. 1354. Buduca, Ioan. Pariul magic. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 7. 1355. Căpuşan, Horia. Mircea Eliade şi fenomenologia sacrificiului.

188

189

Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 38-39. 1356. Crăciun, Corneliu. O carte antiinchizitorială. [Claudio Mutti, Penele arhanghelului, Bucureşti : Anastasia, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 25-28. 1357. Cristea Enache, Daniel. Vocaţia sintezei. [Eugen Simion, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Bucureşti : [s.n.], 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 6. 1358. Dan, Elena. Codul literaturii fantastice (I). 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 5. 1359. Dan, Elena. Codul literaturii fantastice eliadiene (II). 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 4. 1360. Dan, Elena. Codul literaturii fantastice eliadiene (III). 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 5. 1361. Dumitru, Eugenia. Mircea Eliade - romanul autobiografic. Contemporanul, 7, nr. 27-29, 1997, p. 4. 1362. Florescu, Nicolae. O după amiază cu dl. Mircea Eliade în "şantierul" literaturii sale. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 7. 1363. Garrigos, Joaquin. Pasiunea mea pentru Mircea Eliade. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 1, 16. 1364. Glodeanu, Gheorghe. Mircea Eliade sau fascinaţia spectacolului. [Mircea Eliade, Coloana nesfîrşită, Bucureşti : Minerva, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 3, 14.

1365. Glodeanu, Gheorghe. Memoriile lui Mircea Eliade. [Mircea Eliade, Memorii (1907-1960), Bucureşti : Humanitas, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 1, 4. 1366. Gorczyca, Mariana. Mircea Eliade - 90 de ani de la naştere. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 96. 1367. Gregori, Ilina. 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Fantasticul în proza lui Mircea Eliade: Domnişoara Christina. O lectură in-estetică. [Bucureşti : Minerva, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 20-33. 1368. Handoca, Mircea. O carte în dezbatere. Mircea Eliade şi Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 19351944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 4. 1369. Handoca, Mircea. Mircea Eliade - inedit. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 11. 1370. Handoca, Mircea. Leon Volovici faţă cu reacţiunea. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 6. 1371. Lăpuşan, Aurelia. Documente inedite despre o mare prietenie : Mircea Eliade - Horia Roman. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 2. 1372. M. M. Semnal. [Mircea Eliade, Coloana nesfârşită, Bucureşti : Minerva, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 17. 1373. Manolescu, Nicolae. Mircea Eliade. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 1. 1374. Martinescu, Pericle. Tînărul Mircea Eliade. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 10.

190

191

1375. Pârvulescu, Ion. O după amiază cu dl. Mircea Eliade în "şantierul" literaturii sale. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 7. 1376. Pătrar, Gheorghe. Mircea Eliade, La ţigănci. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 10. 1377. Păvălan, Lorena. Istoria în sistemul lui Mircea Eliade. Contrapunct, 8, nr. 4, 1997, p. 17. 1378. Petreu, Marta. Să mergem la bibliotecă. [Mircea Eliade, Elogiu Transilvaniei]. Apostrof, 8, nr. 6, 1997, p. 18-19. 1379. Pintescu, Alexandru. Din nou despre Mircea Eliade. [Gheorghe Glodeanu, Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 18-20. 1380. Pop, Grigore Traian. Romanul Nobelului interzis. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 11. 1381. Pop, Mircea M. Notes de lecture. [Christian Wachtmann, Der Religionsbegriff bei Mircea Eliade, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New-Zork, Paris, Wien : Lang, 1996]. Revue des études sud-est européennes, 35, nr. 3-4, 1997, p. 274-276. 1382. Popa-Buluc, Magdalena. Poietica literaturii fantastice. [Interviu cu Elena Dan, Daimonion : o poietică a creaţiei literare şi cîteva argumente în favoarea ei, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 16. 1383. Popa, Dumitru Radu. Mircea Eliade - 90. Despre perenitatea valorii. Curierul românesc, 9, nr. 4, 1997, p. 2.

1384. Popescu, Titu. Radu Enescu, Mircea Eliade sau repere ale spaţiului cultural românesc. Curierul românesc, 9, nr. 4, 1997, p. 9. 1385. Ricketts, Mac Linscott. Mircea Eliade dezrădăcinatul (1940-1986) (II). Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 6. 1386. Ricketts, Mac Linscott. Mircea Eliade dezrădăcinatul (1940-1986) (III). Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 10. 1387. Ricketts, Mac Linscott. Reacţia americană faţă de Mircea Eliade ca scriitor. [Traducere de Raluca Podocea]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 11. 1388. Ricketts, Mac Linscott. Reacţia americană faţă de Mircea Eliade ca scriitor (II). [Traducere de Raluca Podocea]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 4. 1389. Ricketts, Mac Linscott. Reacţia americană faţă de Mircea Eliade ca scriitor (III). [Traducere de Raluca Podocea]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 10. 1390. Roth, Puşa. Irina Eliade : "În familia lui Mircea Eliade am intrat de două ori". Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 40-41. 1391. Scarlat, Cristina. Cum a găsit Mircea Eliade piatra filozofală, dialog cu Mircea Handoca. [Mircea Eliade, Cum am găsit piatra filozofală, vol. 1, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 5. 1392. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Cristian Bădiliţă, Paul Barbăneagră, Întâlnirea cu sacrul : şapte interviuri cu şi despre Mircea Eliade . [Botoşani :

192

193

Axa, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 4. 1393. Stanomir, Ioan. Fiinţă şi exil. [Eliadiana, Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 37, 1997, p. 5. 1394. Stănescu, Saviana. Expoziţie aniversară Mircea Eliade. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 13. 1395. Ungureanu, Cornel. De la misterul Eliade la misterul Culianu. [Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Bucureşti : Nemira, 1995]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 7. 1396. Ursache, Petru. Savant în diasporă. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 26. 1397. Vârgolici, Teodor. Pe urmele lui Mircea Eliade. [Mircea Handoca, Pe urmele lui Mircea Eliade, Târgu.Mureş : Editura Petru Maior]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 4. 1398. În: Eliadiana. [Volum omagial dedicat împlinirii a 90 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă]. Iaşi : Polirom, 1997, p. 176. În: Gheorghe Glodeanu. Mircea Eliade : poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial : eseuri. Bucureşti : Editura Didactica şi Pedagogică, 1997, p. 7-248.

1401. Ornea, Zigu. "Huliganii" lui Mircea Eliade. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 270-274. 1402. Osnaga, Bianca. Mircea Eliade - La Ţigănci. În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 13-15. 1403. Osnaga, Bianca. Nuvela fantastică românească (Eminescu, Eliade, Voiculescu). În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 39-47. EMINESCU, MIHAI 1404. Adam, Georgeta. Eminescu citea presa germană în fiecare zi. [Interviu cu prof. univ. dr. Helmuth Frisch, Univiversitatea din Bochum, Germania]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 3. 1405. Batto, Iosefina. "Revedere" în conştiinţa criticii. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 9. 1406. Bodea, Iulian. Cele două voci ale erosului eminescian. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 13. 1407. Bot, Ioana. Pierdut în traducere. Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 6-7. 1408. Bot, Ioana. Eminescologia, azi. [Constantin Cubleşan, Eminescu în perspectivă critică, Oradea : Cogito, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 38-39. 1409. Bratu, Savin. Eminescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 8-9. 1410. Bulgăr, Gheorghe. Tudor Vianu şi dicţionarul Eminescu. [Tudor Vianu, Dicţionarul Eminescu]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 21-26.

1399.

1400. Ornea, Zigu. "Memoriile" lui Eliade. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 128-135. În volume:

194

195

1411. Buzaşi, Ion. O nouă ediţie din publicistica lui Eminescu. [Mihai Eminescu, Răpirea Bucovinei, Bucureşti : Saeculum, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 15-16. 1412. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi cugetarea sacră. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 21-22. 1413. Codreanu, Theodor. "Ardelenismul" eminescian. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 8-9. 1414. Crăciun, Alexandra. Avatarii faraonului Tla. Ton pentru o critică poststucturalistă. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 73-79. 1415. Creţia, Petru. Un poem eminescian regândit. România literară, 30, nr. 14, 1997, p. 10. 1416. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 10-13. 1417. Cubleşan, Constantin. Misterul morţii lui Eminescu. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu, Bucureşti : Paco]. Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 5. 1418. Cubleşan, Constantin. Contribuţii biografice. Dan Brudaşcu : Adnotări. [Cluj-Napoca : Dokia, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 16. 1419. Cubleşan, Constantin. Contribuţii biografice. Nicolae Bellu : Eminescu şi Oltenia, portret în evantai. [Craiova : Scrisul Românesc, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 16-17. 1420. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Documente biografice inedite. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă. Documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 46-47.

1421. Cubleşan, Constantin. Modelul creativităţii eminesciene. [I. Maxim Danciu, În scorbura din oglindă : teme şi prefigurări în filosofia românească, Oradea : Cogito, 1997]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 5. 1422. Diaconu, Mircea A. Corespondenţa lui Eminescu. [Aurelian Zisu, Corespondenţa lui Eminescu, colecţia Eminesciana, Iaşi : Junimea]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 14. 1423. Dimitriu, Daniel. Eminescu, din sfera lui în cercul nostru strâmt. [Gheorghe Doca, Luceafărul : reprezentare poetică a structurii tensionale a onticului, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 351, 1997, p. 9. 1424. Ene, Ileana. Eminescu - victimă a parlamentului român. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 13. 1425. Familia Iuraşc. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă. Documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 30-31, 58.

1426. Filipciuc, Ion. Cînd s-a născut Eminescu? România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 10. 1427. Filipciuc, Ion. O pagină eminesciană inedită?! Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 8. 1428. Florescu, Gheorghe I. Cine este Eminescu, azi? Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 20. 1429. Gană, George. Lecturi eminesciene. Motivul iubitei moarte. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 1-7.

196

197

1430. Grădinaru, Dan. "Amintirile" lui Gh. Eminescu. [Gheorghe Eminescu, Amintiri, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 10. 1431. Horváth, Andor. Költői beszéd. [Mihai Eminescu, A Dnyesztertől a Tiszáig; Lucian Boia, Mítosz és történelem a román közgondolkodásban]. A Hét, 28, nr. 41, 1997, p. 7. 1432. Istrate, Gheorghe. Înainte şi după Eminescu. Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 7. 1433. Jucan, Graţian. M. Eminescu şi A. Lambrior. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 22. 1434. Jucan, Graţian. M. Eminescu într-un turneu ardelean. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 12. 1435. Lazăr, Ioan. Mihai Eminescu memento mori. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 10. 1436. Lazăr, Laura. Eminescu şi Europa. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 1, 8. 1437. Lector. Semnal. În lumina documentului. [Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 1438. Lector. Semnal. Eminescu pentru tineri. [Petru Creţia, Mihai Eminescu : constelaţia Luceafărului, Sonetele, Scrisorile, Bucureşti : Humanitas, 1994, Colecţia Antologiile Humanitas. Titlul pe copertă: Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10. 1439. Livescu, Cristian. Gazetăria eminesciană - spaţiul comunicării nesublimate. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 17.

1440. Loghinovski, Elena. Eminescu şi Puşkin - asocieri contrastive. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 8-9. 1441. M. M. Editura Minerva - de la eseu la literatură. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei; D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1877-1883; 1888-1889); D. R. Popescu, F]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 1442. Manolescu, Nicolae. Boala lui Eminescu. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 1. 1443. Michailescu, Gaby. Eminescu hoinar şi a sa lumină astrală îmbrăţişând toate provinciile româneşti, de la Nistru pân' la Tisa. Literatorul, 7, nr. 8, 1997, p. 14-15. 1444. Munteanu, Ştefan. Gheorghe Doca, Luceafărul. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. 1445. Murgeanu, Ion. Eminescu în şcoală. Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 7. 1446. Naomi, Ionica. Povestire şi discurs în Făt-Frumos din lacrimă. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 12. 1447. Nimigean, Gina. Publicistica eminesciană. Teme culturale : Biserica. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 24. 1448. Nimigean, Gina. Publicistica eminesciană - teme culturale literatura naţională. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 18. 1449. Nuşfelean, Olimpiu. Chipul poetului reflectat în oglinda narativă.

198

199

Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 3. 1450. Oprea, Nicolae. Proba Eminescu. [Marin Mincu, Mihai Eminescu : "Luceafărul" - poem al visului romantic, Constanţa : Pontica, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 4. 1451. Ornea, Zigu. Un neurolog despre Eminescu. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu. Eminesciene, Bucureşti : Paco, 1996]. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 9. 1452. Ornea, Zigu. Publicistica eminesciană de la "Timpul". [D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu : 18771883, 1888-1889, Bucureşti : Minerva, 1996 ]. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 9. 1453. Ornea, Zigu. Boala lui Eminescu. Dilema, 5, nr. 215, 1997, p. 10. 1454. Paleologu-Matta, Svetlana. Scriitura poetică (cap. IV). Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 14-15. 1455. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Poet şi critic. Un debut matur. [Ioana Bot, Eminescu şi lirica romînească de azi, Cluj-Napoca : Dacia, 1990; Dan Stanciu, Imperiul simpatiei, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. 1456. Pletosu, Ionel. Eminescu, o metaforă a dorului. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 2. 1457. Podgoreanu, Traian. Eminescu în viziunea lui Blaga. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 6. 1458. Popescu, Titu. Eminescu în conştiinţa culturală a diasporei. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 14-15.

1459. Popovici, Ioan-Mircea. Momente ale unei mari prietenii : Mihai Eminescu - Miron Pompiliu. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 6, 15. 1460. Savitescu, Ionel. Eminescu - o nouă ipoteză asupra morţii. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu. Eminesciana, Bucureşti : Paco, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 23. 1461. Savitescu, Ionel. Gazetarul. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 2. 1462. Savitescu, Ionel. Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite. [Bucureşti : Vestala, 1996]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 1463. Savitescu, Ionel. I. Saizu, Eminescu - cât veşnicia. [Iaşi : Noel, 1997]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 5. 1464. Scorobete, Mihai. Mihai Eminescu - Oglinda - între reflexie şi acţiune magică. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 8. 1465. Smântânescu, Dan. Interpretări eminesciene. [Fănică N. Gheorghe, Glose eminesciene, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 4. 1466. Sorescu, Roxana. Data naşterii lui Eminescu. Trouble - fête. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 11. 1467. Spiridon, Cassian Maria. Caragiale, prietenul lui Eminescu. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 1. 1468. Stanciu, Maria. Particularităţi ale stilului publicistic eminescian.

200

201

Limba română, 46, nr. 1-3, 1997, p. 192-196. 1469. Ştefan, Ion. Petru Creţia despre ediţia princeps a poeziilor lui Eminescu. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 12. 1470. Ştefănescu, Alex. Eminescu - portret şi caricatură. [Nicolae I. Nicolae, Eminescu, azi, Bucureşti : Ulpia Traiana, 1997]. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 4. 1471. Tomozei, Gheorghe. Lecturi critice. Eminescu în efigii... secrete. [Ioan Dogaru, Mihai Eminescu în medalistica universală, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 4. 1472. Trandafir, Constantin. Eminesciana, note despre ontologia arheului. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 1, 4. 1473. Tudor-Anton, Eugenia. Casa lui Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 11. 1474. Tupan, Maria-Ana. Eminescu - ipostaze kantiene. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 5. 1475. Vârgolici, Teodor. Contribuţii documentare referitoare la Eminescu şi Creangă. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 4. 1476. Vârgolici, Teodor. Eminescu la "Familia". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 4. 1477. Vârgolici, Teodor. Eminescu despre răpirea Bucovinei şi a Basarabiei. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 372, 1997, p. 12.

1478. Vârgolici, Teodor. Eminescu în corespondenţă. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 377, 1997, p. 4. 1479. Vatamaniuc, D. Basarabia în viziunea lui Eminescu. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 1, 15. 1480. Vatamaniuc, D. Eminescu şi "Euroregiunile". Literatorul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 1, 15. 1481. Vatamaniuc, D. În Germania, opera lui Eminescu - pe calculator. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 3. 1482. Voia, Vasile. Receptarea lui Eminescu printre germani. [Ion Constantinescu, Eminescu 1889-1989. Nationale Werte - internationale Geltung]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 15. 1483. Zalis, Henri. Eminescu. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 1. În volume: 1484. Analize. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1997, p. 135-187. Aprecieri critice. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Texte alese, schiţă biografică, notă introductivă, comentarii, îndreptar analitic, referinţe critice, teme de lectură de Monica Ilade-Costea]. Iaşi : Institutul European, 1997, p. 159-164. În: Neculai V. Baran. Maxime şi cugetări în opera lui Mihai Eminescu comentate sub formă de micromonografie. Iaşi : Apollonia, 1997, p. 218.

1485.

1486.

1487. Codreanu, Theodor. Un precursor al publicisticii eminesciene : D. Bolintineanu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre

202

203

Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 1327. 1488. Codreanu, Theodor. Eminescu : conceptul de modernitate. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 40-46. 1489. Cojocaru, Mihaela. Despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu. În: Mihai Eminescu. Pagini alese. [Selecţie de texte şi prezentare de Mihaela Cojocaru]. Bucureşti : Regis, [1997?], p. 273-285. 1490. Fragmente critice. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1997, p. 188-199. În: Ovidiu Ghidirmic. Prelegeri despre proza fantastică românească : fantasticul eminescian şi influenţa lui în literatura română. Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1997, p. 263.

1494.

În: Ştefan Munteanu. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 139.

1495. Osnaga, Bianca. Mihai Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 8-12. 1496. Osnaga, Bianca. Nuvela fantastică românească (Eminescu, Eliade, Voiculescu). În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 27-39. 1497. Referinţe critice. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 347-350.

1498. Rotaru, Ion. Eminescu. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru]. Bucureşti : Prometeu, 1997, p. 5-7. 1499. I. Saizu. Eminescu - cât veşnicia. Iaşi : Noel, 1997, p. 169. 1500. Saizu, I. Eminescu printre noi. În: I. Saizu. Eminescu - cât veşnicia. Iaşi : Noel, 1997, p. 5-8. 1501. Vintilescu, Virgil. Mihai Eminescu. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 37-104. 1502. În: Adrian Voica. Versificaţie eminesciană. Iaşi : Junimea, 1997, p. 315.

1491.

1492. Goci, Aureliu. Prefaţă. Un Eminescu sacralizat şi tripla sa ipostaziere. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 5-18. 1493. Ilade-Costea, Monica. Eminescu, azi. În: Mihai Eminescu. Poezii. [Texte alese, schiţă biografică, notă introductivă, comentarii, îndreptar analitic, referinţe critice, teme de lectură de Monica Ilade-Costea]. Iaşi : Institutul European, 1997, p. 18-25.

ENACHE, ION 1503. Poenar, Horea. Cărţi. Ion Enache : Abisalom. [Vaslui : Cutia Pandorei, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 62.

204

205

1504. Vasiliu, Lucian. Cărţi puţine, poezie multă. [Ion Enache, Abisalom, Vaslui : Cutia Pandorei, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 6. 1505. Turtureanu, Nicolae. În serviciul poeziei. În: Ion Enache. Abisalom. Vaslui : Cutia Pandorei, 1997, p. 3-4. ENĂŞESCU, ARTUR 1506. Vârgolici, Teodor. Nefericitul Artur Enăşescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 4. ENE, GEORGETA În volume: 1507. Ornea, Zigu. Senzaţionalul în istoria literară. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 33-37. ENE, VIRGILIU 1508. Nistor, Ion. Virgiliu Ene - editor şi istoric literar. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 5. ENESCU, RADU 1509. Popescu, Titu. Dialoguri esenţiale : Radu Enescu despre "Cea mai cruntă dezrădăcinare". [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 11, 15. 1510. Popescu, Titu. Radu Enescu, Mircea Eliade sau repere ale spaţiului cultural românesc. Curierul românesc, 9, nr. 4, 1997, p. 9. ERETESCU, CONSTANTIN 1511. Tudor-Anton, Eugenia. Un jurnal de emigraţie. [Constantin Eretescu, Pensiunea Dina, Cluj-Napoca :

Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 11. ESINENCU, NICOLAE 1512. Holban, Ioan. Poeţi români din Basarabia. Nicolae Esinencu, Disciplină mondială. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 16. 1513. Sorianu, Vlad. Nevoia de exorcizare. [Nicolae Esinencu, Disciplina mondială, Chişinău : Art et x, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 21. 1514. Sorianu, Vlad. "Tu nu vezi că lumea ară?". [Nicolae Esinencu, Disciplina mondială, Chişinău : Art et x, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 5. EVU, IOAN 1515. Mureşanu, Miruna. Poeţi şi poezie. [Ioan Evu, Poet de bunăvoie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. FÁBRY, ZOLTÁN 1516. Gáll, Ernő. Fábry Zoltán, a "felelő ember". Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 92-100. FAIFER, FLORIN 1517. Ailenei, Sergiu. Istoria literară ca pretext. [Florin Faifer, Cordonul de argint, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 28. 1518. Cristea Enache, Daniel. Voluptatea criticii. [Florin Faifer, Cordonul de argint, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997].

206

207

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 5. 1519. Galben, Cornel. Florin Faifer, Cordonul de argint. [Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 1520. Grăsoiu, Liviu. Profesionalismul şi talentul cercetătorului. [Florin Faifer, Cordonul de argint, Iaşi : Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1997]. Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 11. FAIFER, LAURENŢIU 1521. Ulmu, Bogdan. Laurenţiu Faifer, Teatru. [Iaşi : Glasul Bucovinei, 1994]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 5. FANACHE, VASILE 1522. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Caragiale (V. Fanache). [Vasile Fanache, Caragiale, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 56-57. 1523. Grigurcu, Gheorghe. Caragiale şi demonii. [V. Fanache, Caragiale, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. România literară, 30, nr. 20, 1997, p. 5. 1524. Melancu, Ştefan. Implacabilul Caragiale. [Vasile Fanache, Caragiale, Cluj-Naoca : Dacia, 1997]. Apostrof, 8, nr. 6, 1997, p. 21. 1525. Simuţ, Ion. Caragialismul - o fatalitate? [V. Fanache, Caragiale, ediţia a 2-a, augumentată, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 33, nr. 10, 1997, p. 20-22. FAZEKAS, LÁSZLÓ 1526. Orbán, János Dénes. A Remény(ik)- kísértet. [Fazekas

László, Kő kövön, Budapest : A Protest Alapítvány kiadása, 1996]. Látó, 8, nr. 2, 1997, p. 93-96. FĂTU-NALAŢIU, VICTORIA 1527. Mircea, Oliv. Postfaţă. Portretul bibliodulului iconodul. În: Victoria Fătu-Nalaţiu. Examen de credinţă / Faith Test. [Traducerea Gabriela Rusu. Postfaţa Oliv Mircea]. Bistriţa : Aletheia, 1997, p. 126-128. FECHETE, NICOLAE 1528. Vulturescu, George. Debuturi. Nicolae Fechete : Vals. [Braşov : Magister, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. FELEA, VICTOR 1529. Felea, Lidia. Victor Felea pagini de jurnal, precizare. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 67. FÉNYI, ISTVÁN 1530. Bartha Balog, Emese. Fényi István égi városa és a városalapítás gondjai. [Fényi István, Égi város, Nagykároly : Pietas Keresztény Kulturális Egyesület, 1996]. Látó, 8, nr. 1, 1997, p. 81-84. 1531. Végh, Balázs. Égi város. [Fényi István, Égi város, Nagykároly : Pietas Keresztény Kulturális Egyesület,1996]. Látó, 8, nr. 1, 1997, p. 79-81. FILIMON, NICOLAE În volume:

208

209

1532. Crihană, Marcel. Nicolae Filimon. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 118-132. 1533. Goci, Aureliu. Un personaj pentru orizonturile romanului. În: Nicolae Filimon. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. [Prefaţă, curriculum vitae şi bibliografie de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 5-11. FILIP, IULIAN 1534. Perşa, Dan. Un scriitor complex : Iulian Filip. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 6. FILIPCIUC, ION 1535. Zăgreanu, Ion Radu. Două cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. La capăt de veac - în moara din Costişa. [Ion Filipciuc, Moara din Costişa, Tîrgovişte : Macarie, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 13. FINIŞ, IOAN VINTILĂ 1536. Oprea, Nicolae. Doi poeţi. [Gabriela Nedelea, Inutil, Paralela 45; Ioan Vintilă Finiş, Hierofania, Cartfil]. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 4. FIRICĂ, MIHAI 1537. Alui Gheorghe, Adrian. Debuturi. [Ion Milea, Seară cu Dante şi alte poeme, Târgu Mureş : Arhipelag, 1996; Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996; Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995; Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon; Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14.

1538. Coande, Nicolae. Holospaţiul melancoliei. [Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 13. 1539. Lazăr, Florin. Cărţi. Mihai Firică : Biografie sumară. [Craiova : Aius, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 56. 1540. Poenar, Horea. Cărţi. Mihai Firică : Biografie sumară. [Craiova : Aius, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 63. FLORA, IOAN 1541. Bodiu, Andrei. Despre natura duală a fiinţei. [Ioan Flora, Discurs asupra Struţocămilei, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 24. 1542. Coşovei, Traian T. Faţă în faţă. Ioan Flora sau utopia ca stare de necesitate. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 19-21. 1543. Flora, Ioan. Creatorul în oglindă. De la statutul de scriitor român minoritar la "exilul interior" (asumat şi majoritar). Luceafărul, nr. 37, 1997, p. 4. 1544. Moraru, Cornel. Un hedonist visător. [Ioan Flora, Discurs asupra Struţocămilei, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 22-23. 1545. Mureşanu, Miruna. Colecţia Poeţi români contemporani la Editura Eminescu. [Cezar Ivănescu, La Baaad; Ioan Flora, Cincizeci de romane şi alte utopii, Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 1546. Pantea, Aurel. Comedia, poezia şi "belşugul orgiastic

210

211

de forme şi făpturi". [Ioan Flora, Discurs asupra Struţocămilei, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 25. 1547. Soviany, Octavian. Emblema şi ieroglife. [Ioan Flora, Discurs asupra Struţocămilei, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 5. FLORAŢIU, ANTON-SEBASTIAN 1548. Ivăncescu, Ruxandra. Un "artist" completează portretul "generaţiei '80". [Anton-Sebastian Floraţiu, Dictando dictanda: romanul filonez contemporană Nopţi triunghiulare : novele filoneze, Piteşti : Editura Vlasie, 1995]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 18-19. FLORESCU, RADU 1549. Panaite, Nicolae. Trupul îngropat în amurg. [Radu Florescu, Satrapia, Iaşi : Timpul, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 2. FLORU, CONSTANTIN 1550. Diaconu, Marin. Restituiri. Un modest şi harnic gânditor. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 94. FOARŢĂ, ŞERBAN 1551. Lucan, Eugen. Dialoguri esenţiale : cu Şerban Foarţă ca la o "judecată de apoi". [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 1, 6. 1552. Şerban, Robert. Şerban Foarţă : "Ei bine,-mi place să graţiez". [Interviu]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 12-14.

FOTINO, ELENA-MARGARETA 1553. Ştefănescu, Alex. Un filosof în rolul de bărbat. [Nae Ionescu , Elena-Margareta Fotino, Corespondenţa de dragoste : (1911-1935), 2 vol., Bucureşti : Anastasia, 1997]. România literară, 30, nr. 26, 1997, p. 4. FRÂNCULESCU, ANA 1554. Stirbeţiu, Eugen. Cărţi. Ana Frânculescu : În umbra ierbii. [Bucureşti : Amurg Sentimental, 1995]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 62. FRĂŢILĂ, AUGUSTIN 1555. Cristea Enache, Daniel. Arheologie lirică. [Augustin Frăţilă, El-Roi, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 392, 1997, p. 5. FRUNTAŞU, IULIAN 1556. Diaconu, Mircea A. Poeţi din Basarabia. Gratuitate şi exasperare. [Iulian Fruntaşu, Beată în marsupiu, Chişinău : Cartier, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 15. 1557. Poenar, Horea. Cărţi. Iulian Fruntaşu : Beata în marsupiu. [Chişinău : Cartier, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 55. 1558. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Iulian Fruntaşu, Beată în marsupiu. [Chişinău : Cartier]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 4. FRUNZĂ, SANDU 1559. Chirilă, Ioan. O antropologie mistică. [Sandu Frunză, O antropolgie mistică, Craiova : Omniscop, 1996].

212

213

Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 40. FRUNZETTI, ION 1560. Pavel, Amelia. Cuvânt înainte. În: Ion Frunzetti. Scrieri : prietenii mei artiştii. [Antologie îngrijită de Florica Cruceru cu o prefaţă de Amelia Pavel]. Constanţa : Europolis, 1997, p. 5-8. FUNDOIANU, BENJAMIN 1561. Ianoşi, Ion. Fişă de lectură : B. Fundoianu. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 6, 27. FURTUNĂ, ANGELA 1562. C. B. Poemul cu scrisoare : Angela Furtună. [Angela Furtună, Prizonier în Ego]. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 15. GABOR, NICOLETA 1563. Vighi, Daniel. Spectacolul poeziei. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 7. GABRIEL, ISAC 1564. Roşiianu, Ioan Romeo. Durerea ca refugiu. [Isac Gabriel, Timpul mă doare, Bucureşti : Vremea, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 5. GÂDEA, ANGHEL 1565. Vasile, Geo. Mâhnire ecologică. [Anghel Gâdea, Supunerea pe arbori, Bucureşti : Cuvântul, 1995]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 11. GAFENCU, GRIGORE 1566. Eliade, Mircea. Elogiul lui Grigore Gafencu.

Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 8. 1567. Horia, Vintilă. Morală şi politicieni. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 1, 8. 1568. Ierunca, Virgil. Unde este "jurnalul" lui Grigore Gafencu? [Grigore Gafencu, Jurnal : iunie 1940 iulie 1942, Bucureşti : Globus, [199-]]. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 12-13. 1569. J. L. Repere în actualitate. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 9. GALACTION, GALA 1570. Breviar editorial. Literatură română. [Vasile Alecsandri, Pasteluri; Lucian Blaga, Poezii / Poésies, Gala Galaction, Opere III. Însemnări de călătorie; Ion Caraion, Exil interior; Dan-Silviu Boerescu, Chef cu femei urâte]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 12-13.

1571. Pârvulescu, Ioana. Crize mici şi personale. Traducătorul. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 7. 1572. Vladimirov, Olimpiu. Popasuri tulcene cu Gala Galaction. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5. GALIŞ, LYANA 1573. Mureşanu, Miruna. Editura Univers. Colecţia Ithaca. Scriitori români în exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii; Ed Pastenague (pseudonimul lui Dumitru Ţepeneag), Porumbelul zboară!...; Lyana Galiş, Desculţi în paradis]. Universul cărţii, 7, nr. 7, 1997, p. 11. GALL, MATEI

214

215

1574. Vasile, Geo. Cartea dezamăgirii de comunism. [Matei Gall, Eclipsa, Bucureşti : Du Style, 1997]. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 16. GANE, GHEORGHE În volume: 1575. Gorovei, Ştefan S. Prefaţă. În: Gheorghe Gane. Iancu Sasul şi fiul său Bogdan. [Cu o prefaţă de prof. dr. Ştefan S. Gorovei]. Bucureşti : Ramida, 1997, p. VVII. GÂRBEA, HORIA 1576. Abăluţă, Constantin. Miscellanea. Bizarul şi coincidenţa ca ecouri spirituale. [Horia Gârbea, Câştiguri garantate; Misterele Bucureştilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 154-156. 1577. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Inteligenţa ca handicap în poezie. [Horia Gârbea, Proba cu martori, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 3. 1578. Boerescu, Dan-Silviu. Poeţii oraşului Bucureşti (IV). Horia Gârbea sau intelectualizarea ironică a emoţiei. [Horia Gârbea, Proba cu martori, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Text biografic, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 16. 1579. C. C. Ce s-ar face scriitorul fără critici? [Dialog cu scriitorul Horia Gârbea]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 14. 1580. Cîrstea, Cristina. Hazardul obiectiv al lui Horia Gârbea. [Horia Gârbea, Text biografic, Piatra Neamţ :

Panteon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 28. 1581. Cristea Enache, Daniel. Un computer cu talent. [Horia Gârbea, Misterele Bucureştilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 6. 1582. Deleanu, Daniel. Pun(c)te de vedere. [Horia Gârbea, Proba cu martori, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 17. 1583. Gârbea, Horia. Creatorul în oglindă. Ah, oglindă, oglinjoară, ce mai mafie literară!! Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 4. 1584. Ghiţulescu, Mircea. "Teatrul comparat" al lui Horia Gârbea. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 7. 1585. Soviany, Octavian. Oraşul şi protozoarele. [Horia Gârbea, Proba cu martori, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 27-29, 1997, p. 5. 1586. Stanomir, Ioan. Marele teatru al literaturii. [Horia Gârbea, Misterele Bucureştilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 5. 1587. Zeca, Daniela. O biografie neromanţată a generaţiei nouăzeci. [Horia Gârbea, Text biografic, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 11. GÂRJAN, SORIN 1588. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti :

216

217

Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. 1589. Pop, Doru. Cărţi. Extazele scriiturii. [Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65. GASTER, M. 1590. Florea, Virgiliu. Amintirea unui mare învăţat Dr. M. Gaster (1856-1939). Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 1, 7. GAŞPAR, LIVIU 1591. Panoramic editorial. După şiinţa asiaticilor. [Liviu Gaşpar, Tablouri cinetice, Iaşi : Cronica, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 14.

Crimă şi iubire. [Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 4. GAVRILIU, EUGENIA În volume: 1594. Oproescu, Alex. Prefaţă. În: Eugenia Gavriliu. Dialogurile literaturii române cu Atlanticul. [Prefaţa : Alex. Oproescu]. Buzău : Biblioteca Judeţeană V. Voiculescu, 1997, p. 5-6. GĂBUDEAN, IOAN 1595. Roşioru, Ion. Fluturi de noapte. [Ioan Găbudean, Fluturi de noapte, Timişoara : Aurora, 1996]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 6. GĂDĂLIN, VASILE B. 1596. Cristofor, Ion. Sărbătorescul şi ocazionalul. [Vasile B. Gădălin, Izvor, Cluj-Napoca : Mesagerul, 1996]. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 4. GĂLĂŢANU, MIHAIL 1597. Baghiu, Vasile. Mihail Gălăţanu şi tentaţia de a fi la modă. [Mihail Gălăţanu, Evanghelia lui Barabas, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 7. 1598. Boerescu, Dan-Silviu. Poeţii oraşului Bucureşti (III). [Mihail Gălăţanu, Evanghelia lui Barabas, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Bunicul Kennedy, Galaţi : Noduri şi semne, 1996; Mireasa tuturor, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 16. 1599. Cîrstea, Cristina. Mihail Gălăţanu - un posibil model al insurecţiei. [Mihail Gălăţanu, Mireasa tuturor,

GAVRILESCU, VASILE 1592. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Vasile Gavrilescu, Crimă şi iubire, Bucureşti : Albatros, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 1593. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Vasile Gavrilescu,

218

219

Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 15. 1600. I. R. Un poet îşi găseşte vocea. [Mihail Gălăţanu, Evanghelia lui Barabas, Bucureşti : Cartea Românească, 1996 ; Bunicul Kennedy]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 7. 1601. Poenar, Horea. Cărţi. Mihail Gălăţanu : Evanghelia lui Barabas. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 62. 1602. Soviany, Octavian. Despre apocaliptic. [Mihail Gălăţanu, Evanghelia lui Barabas, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 5. GĂLBENUŞ, CRISTINA 1603. Mavrodin, Irina. Universul sfâşierii. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 7. GÉCZI, JÁNOS 1604. Balázs, Imre József. Római kettőskép. [Géczi János, Képversek, Orpheus Könyvek, Scriptum, 1996]. Látó, 8, nr. 3, 1997, p. 106-108. 1605. Páll, Zita. Az "elírt" Város. [Géczi János, Képversek, Budapest, : Scriptum Kiadó, Orpheusz könyvek, 1996]. Korunk, 8, nr. 1, 1997, p. 141-143. GENARU, OVIDIU 1606. Cine este Ovidiu Genaru? Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 1.

Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 3-6. 1608. Genaru, Ovidiu. Un roman de citit. Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 9. 1609. Sorianu, Vlad. Paralele inegale. Ovidiu Genaru : "Toată această luptă a tuturor are loc pe o insulă izolată...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 3. GENOIU, GEORGE 1610. Georgescu, Alice. Cartea de teatru. Sinuoase poveşti de dragoste. [George Genoiu, O lume captivă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Teatrul azi, nr. 8-9, 1997, p. 49-50. 1611. Lazăr, Ioan. George Genoiu, O lume captivă. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 8. În volume: 1612. Berlogea, Ileana. Postfaţă. Un muntean tenace îndrăgostit de meleagurile molcome ale Moldovei. În: George Genoiu. Teatru. Trilogia captivă. Conversaţii provinciale. Acasă, vieţi destrămate. [O postfaţă de Ileana Berlogea]. Bucureşti : Rampa şi Ecranul, 1997, p. 799-815. 1613. Menţiuni critice. În: George Genoiu. Teatru. Trilogia captivă. Conversaţii provinciale. Acasă, vieţi destrămate. [O postfaţă de Ileana Berlogea]. Bucureşti : Rampa şi Ecranul, 1997, p. 731-798.

GEORGE, ALEXANDRU 1614. Alexandru George : "Două sau mai multe literaturi". Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 4.

1607. Genaru, Ovidiu. "Faţa literelor române este în schimbare".

220

221

1615. Burlacu, Doru. La sfârşitul lecturii... Caragiale. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 42-43. 1616. Ciocârlie, Alexandra. Cărţi şi reviste. [Alexandru George, Caragiale, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 174-175. 1617. Cioculescu, Barbu. Un roman între romane. [Alexandru George, Oameni şi umbre, Bucureşti : Albatros, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 18. 1618. Dimisianu, Gabriel. "Nu cedez în faţa aiurismelor în interpretare". [Alexandru George, Întâlniri, Bucureşti : Cartea Românească]. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 4. 1619. Dram, Constantin. Lumea : între amintiri şi umbre. [Alexandru George, Oameni şi umbre, Bucureşti : Albatros, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 16. 1620. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor dezvăluiri. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 48-50. 1621. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor dezvăluiri (II). Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 76-78. 1622. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor dezvăluiri (III). Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 60-62. 1623. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor dezvăluiri (IV).

Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 57-58. 1624. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor dezvăluiri (V). Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 61-63. 1625. George, Alexandru. Confesional. În continuarea unor mărturisiri (VI). Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 41-42. 1626. Ghilimescu, Ştefan Ion. Alexandru George şi ficţiunea identităţii scrisului. [Alexandru George, Oameni şi umbre, Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 12-13. 1627. Mihăilescu, Florin. Luciditatea spiritului critic. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 122-126. 1628. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Alexandru George, Oameni şi umbre, Bucureşti : Albatros, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 1629. Mureşanu, Miruna. Editura Cartea Românească. Eseul între literatură şi critică literară. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite; Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului; Angela Marinescu, Satul prin care mă plimbam rasă în cap; Alexandru George, Întâlniri]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 1630. Pruteanu, George. Un retuşor sfadnic. [Alexandru George, Caragiale : glose, dispute, analize, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Dilema, 5, nr. 209, 1997, p. 13. 1631. Rădulescu, Carmen Ligia. Mai aproape de Caragiale.

222

223

[Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Critică şi Istorie Literară : Alexandru George : Caragiale, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 14. 1632. Regman, Cornel. Întîlnire cu Alexandru George. [Alexandru George, Întîlniri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 3. 1633. Savitescu, Ionel. Alexandru George, Caragiale. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 5. 1634. Stanomir, Ioan. Reîntâlniri. [Alexandru George, Întâlniri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 5. 1635. Stanomir, Ioan. Un mare intelectual burghez : Alexandru George. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 11. 1636. Ştefănescu, Alex. Roman sau carte de memorii? [Alexandru George, Oameni şi umbre, Bucureşti : Albatros, 1996]. România literară, 30, nr. 21, 1997, p. 4. GHEORGHE, FĂNICĂ N. 1637. Smântânescu, Dan. Interpretări eminesciene. [Fănică N. Gheorghe, Glose eminesciene, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 4. GHEORGHIADE, GHEORGHE În volume:

1638. Pop, Ion. Cuvânt înainte. În: Gheorghe Gheorghiade. Semne pe apă. [Cu un cuvînt înainte de Ion Pop]. Cluj-Napoca : Echinox, 1997, p. 5. GHEORGHIU, VAL 1639. Holban, Ioan. Madona cu gîtul lung. România literară, 30, nr. 4, 1997, p. 7. GHERGHEI, GRIŞA 1640. Vasile, Geo. Ora exactă a poeziei. [Grişa Gherghei, O cafea sub un cearcăn, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 45, 1997, p. 16. GHERGUŢ, SORIN 1641. Tomuţa, Sorin. Cei cinci muşchetari. [Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, Marfa, Bucureşti : Salut, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. GHERMAN, TUDOR 1642. Breviar editorial. Literatură română. [Tudor Gherman, Moartea şi rusoaica, Timişoara : Editura de Vest, 1996; Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor, Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 14.

1643. Poenar, Horea. Cărţi. Tudor Gherman : Funeraliile regelui Gheorghe. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1995; Piticii îşi puneau ţărână-n cap, Bucureşti : Nemira, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 73-74. GHEŢIE, CORIOLAN

224

225

1644. Bulgăr, Gheorghe. Coriolan Gheţie. Vremuri care au fost - fragmente de jurnal -. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 77. 1645. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Coriolan Gheţie, Veac luciferic. [Iaşi : Agora, 1996]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 4. 1646. Vasile, Geo. Coriolan Gheţie şi "generaţia absolutului". [Coriolan Gheţie, Veac luciferic, Iaşi : Agora, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 10-11. GHICA, ION 1647. Buzaşi, Ion. Un maestru al memorialisticii. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 3. 1648. Dimisianu, Gabriel. La o recitire. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 10. 1649. George, Alexandru. Un mic adaos. [Ion Ghica, Scrisori către V. Alecsandri, volum îngrijit şi prezentat de Al. George, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 384, 1997, p. 5. 1650. Manolescu, Nicolae. Romanticul Ion Ghica. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 1. 1651. Mohanu, Constantin. Ion Ghica (1816-1897) maestrul incontestabil al prozei epistolare şi memorialistice româneşti. Curierul românesc, 9, nr. 9-10, 1997, p. 11. 1652. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare. [Ion Ghica văzut de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu şi Nicolae Manolescu]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 92-96.

1653. Teodorescu, Cristian. Tranzitivul Ghica. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 10. GHILIMESCU, ŞTEFAN ION 1654. Breviar editorial. Istorie şi critică literară. [Ştefan Ion Ghilimescu, Figuri ale romanului, Târgovişte : Domino, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 14.

1655. Lazăr, Florin. Cărţi. Ştefan Ion Ghilimescu : Figuri ale romanului. [Tîrgovişte : Domino, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. 1656. Necula, Ionel. Şt. I. Ghilimescu şi plăcerile lecturii. [Ştefan Ion Ghilimescu, Figuri ale romanului, Târgovişte : Domino, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 4. 1657. Oprea, Nicolae. Parafraza criticului. [Ştefan Ion Ghilimescu, Figuri ale romanului, Târgovişte : Domino, 1997]. Calende, nr. 9-12, 1997, p. 4. GHIŢĂ, SIMION 1658. Pop, Lia. Titu Maiorescu şi fundamentele culturii române. [Simion Ghiţă, Titu Maiorescu şi filosofia europeană, Galaţi : Porto-Franco, 1995]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 20-22. GHIŢULESCU, ZENO 1659. Boldea, Iulian. Un alt început. [Zeno Ghiţulescu, Veşnicul început : poeme, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 67-68.

226

227

GHIU, BOGDAN 1660. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Ludicul este surd la durere. [Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 3. 1661. Cristea, Dan. Arta consumului, arta poeziei. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Poezie : Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 7. 1662. Ghiu, Bogdan. Poeţii despre critici. Potlatch. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane? Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 39-41. 1663. Ghiu, Bogdan. Creatorul în oglindă. Oglinda paginii. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 4. 1664. Munteanu, Ana Maria. Bogdan Ghiu : "Preocuparea mea în publicistică şi poezie este comunicarea". [Interviu cu Bogdan Ghiu]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 4. 1665. Munteanu, Romul. Bogdan Ghiu şi poezia gramaticii. [Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 5. 1666. Pruteanu, George. Proza din poezie. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Dilema, 5, nr. 227, 1997, p. 13.

1667. Soviany, Octavian. Fiinţă şi text. [Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 39, 1997, p. 5. 1668. Tudorakis, Cristina. Traducere din gând. [Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 16. 1669. Ţone, Nicolae. "Cui adresăm tăcerea noastră?". [Bogdan Ghiu, Poemul cu latura de un metru, Constanţa : Pontica, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 155-159. GLODEANU, GHEORGHE 1670. Iliescu, Adriana. Eseuri. [Gheorghe Glodeanu, Eseuri, Baia Mare : Umbria, 1996]. Tribuna, 9, nr. 41-42, 1997, p. 5. 1671. Pintescu, Alexandru. Din nou despre Mircea Eliade. [Gheorghe Glodeanu, Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 18-20. 1672. Pintescu, Alexandru. Gheorghe Glodeanu şi/sau fascinaţia eseului. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 24. GOANŢĂ, ŞTEFAN 1673. Zărnescu, Constantin. Un roman tragic. [Ştefan Goanţă, Patul de zăpadă, Craiova : Universalia, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 5. GOCI, AURELIU 1674. Medianu, I. N. Un autoelogiu... ratat. [Panait Istrati,

228

229

Chira Chiralina, editie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Aureliu Goci, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 5. 1675. Roşiianu, Ioan Romeo. Ratarea de la... 50 de ani. [Aureliu Goci, Trilogia Moldovei şi devenirile arhetipului, Bucureşti : Glasul : Editura Vasile Cârlova, 1996]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. GOGA, OCTAVIAN 1676. Ornea, Zigu. Eşecuri literare şi o ratare. [Ion Vinea, Octavian Goga, Lucian Blaga, Mihail Villara]. Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 10. În volume: 1677. Aprecieri critice. În: Octavian Goga. Poezii. [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie aprecieri critice şi analiye literare de Florentin Popescu]. Bucureşti : Vestala, 1997, p. 206-210.

România literară, 30, nr. 10, 1997, p. 5. GOLESCU, DINICU 1681. Manolescu, Nicolae. Patrioţi şi naţionalişti. [Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 1. În volume: 1682. Ornea, Zigu. Scrierile lui Dinicu Golescu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 11-16. GOLOPENŢIA, SANDA 1683. Mudure, Mihaela. O carte a exilului. [Sanda Golopenţia, Cartea plecării, Bucureşti : Univers, 1995]. Tribuna, 9, nr. 43-44, 1997, p. 4. 1684. Pop, Doru. America (şi iar) America! [Sanda Golopenţia, America, America, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 49. GOMA, PAUL 1685. Aldulescu, Radu. Jurnalele unei Siberii a spiritului. [Paul Goma, Jurnal (Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură-mare; Jurnal de noapte-lungă), Bucureşti : Nemira, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 6. 1686. Andreescu, Gabriel. În legătură cu Paul Goma. 22, 8, nr. 23, 1997, p. 7. 1687. Ardelean, Florin. Între memorie şi jurnal. [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997].

1678. Popescu, Florentin. Prefaţă. În: Octavian Goga. Poezii . [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie aprecieri critice şi analize literare de Florentin Popescu]. Bucureşti : Vestala, 1997, p. 5-11. 1679. Popescu, Florentin. Addenda. Analize literare : Oltul ; Rugăciune. În: Octavian Goga. Poezii. [Ediţie, prefaţă, tabel cronologic, selecţie aprecieri critice şi analiye literare de Florentin Popescu]. Bucureşti : Vestala, 1997, p. 211-218. GOGEA, VASILE 1680. Grigurcu, Gheorghe. La umbra libertăţilor în floare. [Vasile Gogea, Fragmente salvate (1975-1989), Iaşi : Polirom, 1996].

230

231

Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 42-44. 1688. Balotă, Bianca. Cazul Goma I. 22, 8, nr. 19, 1997, p. 10-11. 1689. Balotă, Bianca. Cazul Goma II. 22, 8, nr. 20, 1997, p. 13. 1690. Balotă, Bianca. Cazul Goma. Drept la replică... 22, 8, nr. 24, 1997, p. 14. 1691. Boldea, Iulian. O coborâre în infern. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 52-53. 1692. Borbély, Ştefan. Cazul meu cu Paul Goma. Familia, 33, nr. 10, 1997, p. 92-94. 1693. Buduca, Ioan. Eroica pată de sânge. [Paul Goma, Jurnal de căldură mare, 1997]. Luceafărul, nr. 15, 1997, p. 5. 1694. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Paul Goma. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 16. 1695. Cordun, Miron. În jurnal unui jurnal. [Paul Goma, Jurnal (Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură-mare; Jurnal de noapte-lungă), 1997]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 2. 1696. Cristea Enache, Daniel. Cazul Goma. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 5. 1697. Dimitriu, Victoria. Jurnalul lui Paul Goma. [Paul Goma, Jurnal (Jurnal pe sărite; Jurnal de căldurămare; Jurnal de noapte-lungă), Bucureşti : Nemira, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 3.

1698.

"Europa liberă" în ochii Securităţii... Notă priveşte : unele date despre situaţia actuală a familiei Paul Goma. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 9.

1699. Grigurcu, Gheorghe. Radiografie Paul Goma. 22, 8, nr. 27, 1997, p. 14-15. 1700. Ivăncescu, Ruxandra. "Letopiseţi" şi "efemeride". [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 53-55. 1701. Mareş, Radu. Cabala bigoţilor. [Paul Goma, Scrisori întredeschise, Oradea : Multiprint, 1995]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 38-41. 1702. Mareş, Radu. Cabala bigoţilor. [Paul Goma, Scrisori întredeschise, Oradea : Multiprint, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 55-58. 1703. Moraru, Cornel. În cercul ficţiunii. [Paul Goma, În cerc, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995; Uşa noastră cea de toate zilele, Bucureşti : Cartea Românească, 1992]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 61-62. 1704. Mureşan, Dumitru. Umanitate şi suferinţă. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 56-57. 1705. Mureşanu, Miruna. Proză românească. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997; Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Virgil Duda, A trăi în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 7.

232

233

1706. Nedelcovici, Bujor. Amurgul zeilor este trist. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 15. 1707. Niculescu, Alexandru. Despre "jurnalele" unui scriitor fără prieteni. [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 42-44. 1708. Oprea, Nicolae. Paul Goma şi cărţile înstrăinării. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 49-51. 1709. 1710. Paul Goma dialog-monologat (III). [Interviu]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 76-79. Paul Goma dialog-monologat (IV). [Interviu]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 90-91.

1717. Savitescu, Ionel. Jurnalul unui iconoclast. [Paul Goma, Jurnal (Jurnal pe sărite; Jurnal de căldurămare; Jurnal de noapte-lungă), Bucureşti : Nemira, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 21. 1718. Sălcudeanu, Nicoleta. "Când mă fac mare, mă fac Robinson!". [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 47-49. 1719. Sălcudeanu, Nicoleta. Sabina - Albertina - Libertina. [Paul Goma, Sabina, Cluj : Apostrof, 1991]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 59-60. 1720. Simuţ, Ion. Are Paul Goma talent? Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 61-63. 1721. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Paul Goma, Jurnal pe sărite. [Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 4. 1722. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Paul Goma, Gardă inversă. [Bucureşti : Univers, 1997]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 4. 1723. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Paul Goma, Jurnal de căldură mare, 1997. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 4. 1724. Şişmanian, Dana. "Cazul Goma" sau calomnia organizată. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 44-49. 1725. Şişmanian, Dana. Cazul Goma (II). Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 57-60. 1726. Ştef, Traian. Paul Goma şi complexul păunului. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 37-38.

1711. Piţu, Luca. De Goma et quibusdam aliis. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 64-65. 1712. Piţu, Luca. Despre Goma şi alţii/altele. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 5. 1713. Podoabă, Virgil. Adamevele (II). Experienţa de la Lăteşti. [Paul Goma, Adameva, Iaşi : Loreley, 1995]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 58-61. 1714. Podoabă, Virgil. Adamevele (III). [Paul Goma, Adameva, Iaşi : Loreley, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 51-55. 1715. Pop, Doru. Portret al scriitorului la sfârşitul modernismului. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 4. 1716. Pruteanu, George. Maculatorul. [Paul Goma, Jurnal (Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură-mare; Jurnal de noapte-lungă), Bucureşti : Nemira, 1997]. Dilema, 5, nr. 215, 1997, p. 13.

234

235

1727. Ştefănescu, Alex. Prăbuşirea unei statui. [Paul Goma, Jurnal : Jurnal pe sărite, vol. 1; Jurnal de căldură mare, vol. 2; Jurnal de noapte lungă, vol. 3, Bucureşti : Nemira, 1997]. România literară, 30, nr. 8, 1997, p. 4. 1728. Tudoran, Dorin. Musca din frişca noastră (I). [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 62-63. 1729. Tudoran, Dorin. Musca din frişca noastră (II). [Paul Goma, Jurnal pe sărite; Jurnal de căldură mare; Jurnal de noapte lungă, 1997]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 63-65. În volume: 1730. Laszlo, Alexandru. Singurătatea alergătorului de cursă lungă. În: Paul Goma. Jurnal pe sărite. [Cuvînt înainte de Laszlo Alexandru]. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 5-16. GON, PAUL 1731. Casimcea, Mircea Ioan. Pasărea galbenă a morţii. [Paul Gon, Limb, Cluj-Napoca : Dacia, 1994; Terasa şi alte poeme, Cluj-Napoca : Dacia, 1995]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 45. 1732. Casimcea, Mircea Ioan. In memoriam. Pasărea galbenă a morţii. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 4. 1733. Milea, Ioan. În memoriam Paul Gon. Tribuna, 9, nr. 20-21, 1997, p. 7. GOT, PETRE 1734. Antonescu, Nae. Din sătmarul de odinioară.

Poesis, nr. 9, 1997, p. 22. 1735. Bulgăr, Gheorghe. Armonii autumnale. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 5. 1736. Derşidan, Ioan. Ceremonia rostirii. [Petre Got, Poeme, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 16-17. 1737. Grigurcu, Gheorghe. Petre Got sexagenar. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 3. 1738. Lucaciu, Marcel. Modernitatea tradiţiei. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 95-96. 1739. Manu, Emil. Petre Got la 60 de ani! Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 6. 1740. Moldovan, Ioan. O samă de poeţi. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 21-22. 1741. Oprea, Nicolae. Poezia vârstei autumnale. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 5. 1742. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Petre Got, Inima lui septembrie. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 1743. Sasu, Aurel. Petre Got. Tribuna, 9, nr. 41-42, 1997, p. 10. 1744. Soviany, Octavian. Bobul celest. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996].

236

237

Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 5. 1745. Soviany, Octavian. Vârstele poeziei. [Petre Got, Poeme, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 49, 1997, p. 5. 1746. Spiridon, Vasile. Petre Got : Miza sincerităţii. [Petre Got, Inima lui septembrie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 11. 1747. Vulturescu, George. Petre Got în Inima lui septembrie. Poesis, nr. 9, 1997, p. 22. GRAMA, ALEXANDRU 1748. Vancea, Caius. "Cazul Grama". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 12-13. GRANDEA, GRIGORE HARALAMBIE 1749. Ristea, G. Grigore H. Grandea. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 4. GRECU, IORDAN 1750. Tudor-Anton, Eugenia. Singurătatea poetului. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 10. GREGORA, ALEX 1751. Coande, Nicolae. Alex Gregora : Alergătorul de riksas. [Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei C. Brâncuşi, 1995]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 3. GREGORI, ILINA 1752. Sorescu, Roxana. Fantasticul, contemporanul nostru.

[Ilina Gregori, Povestirea fantastică, Bucureşti : Du Style, 1996]. Luceafărul, nr. 20, 1997, p. 17. GRIGOR, ANDREI 1753. Cristea Enache, Daniel. Adâncimile lui Marin Preda. [Andrei Grigor, Marin Preda - incomodul, Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 5. GRIGORESCU, DINU 1754. Sorescu, Roxana. Un cinic pentru marionete. [Dinu Grigorescu, Iadul vesel : 7 comedii jucate, Bucureşti : RAI, 1997; Estul sălbatic : 5 comedii inedite, Bucureşti : RAI, 1997]. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 11. În volume: 1755. Ghiţulescu, Mircea. Singur printre dramaturgi. În: Dinu Grigorescu. Iadul vesel : 7 comedii jucate. [Prefaţă de Valeriu Râpeanu şi postfaţă de Mircea Ghiţulescu]. Bucureşti : R.A.I., 1997, p. 501-507. 1756. Râpeanu, Valeriu. Teatrul lui Dinu Grigorescu - o formulă a comicului de azi. În: Dinu Grigorescu. Iadul vesel : 7 comedii jucate. [Prefaţă de Valeriu Râpeanu şi postfaţă de Mircea Ghiţulescu]. Bucureşti : R.A.I., 1997, p. 5-8. GRIGORESCU-BACOVIA, AGATHA 1757. Marcian, Marcel. Poezia liceu şi liceul Bacovia. [Agatha Grigorescu-Bacovia, George Bacovia, Posteritatea Poetului, Bucureşti, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 7-9.

238

239

GRIGORIU, FLORIN 1758. Ţion, Adrian. Arpegii. [Florin Grigoriu, Aproape mire, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1996]. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 5. GRIGORIU, PAUL 1759. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Paul Grigoriu "Anatomia unei străzi". [Paul Grigoriu, Anatomia unei străzi, Bucureşti : Odeon, 1992]. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 4. GRIGURCU, GHEORGHE 1760. Balotă, Nicolae. Cu viziera ridicată. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1761. Blandiana, Ana. Izolare şi radicalitate. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1762. Cioculescu, Barbu. Predominanţa contemplaţiei. [Gheorghe Grigurcu, Un izvor bolborosind înăuntrul termometrului, Oradea : Cogito, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 3. 1763. Cistelecan, Al. "Esenţialul şi nuanţa". [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1764. D. P. Tomis întreabă : Gheorghe Grigurcu : "Intelectualitatea se vede în continuare neglijată,

subestimată, dată la o parte". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 2. 1765. Damian, S. Revelaţia cărturarului. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului - literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1766. Dimisianu, Gabriel. Un reflex al ripostei. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1767. Florescu, Nicolae. Dialoguri esenţiale : 13 întrebări pentru Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 1, 4-5, 11. 1768. Goma, Paul. "Blasfemiile" grigurciene. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 1, 7. 1769. Ierunca, Virgil. O lecţie solară. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului - literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1770. Iordache, Emil. Momentul refolosirii deşeurilor. [Gheorghe Grigurcu , Cum am devenit stalinist : (pagini din perioada 1990-1996), Iaşi : Timpul, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 18. 1771. Manolescu, Nicolae. Critica revizuirii. România literară, 30, nr. 49, 1997, p. 1, 7. 1772. Martin, Mircea. O anume "demonie". [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune

240

241

astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6. 1773. Paleologu, Alexandru. Conştiinţa de cultură. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 6-7. 1774. Paler, Octavian. Un "iacobin"singular. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 7. 1775. Panaite, Nicolae. O distinsă tăcere pictată amănunţit. [Gheorghe Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Iaşi : Moldova, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 31. 1776. Scarlat, Grigore. Vatra-dialog. Grigore Scarlat în dialog cu Gheorghe Grigurcu (1). [Interviu]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 40-41. 1777. Scarlat, Grigore. Gheoghe Grigurcu (II) : "Aceşti inconformişti care au supt din plin din ugerele răsplătitoare ale regimului comunist". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 91-94. 1778. Scarlat, Grigore. Gheorghe Grigurcu (III): "Se vede că astfel mi-a fost scris". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 61-62. 1779. Scarlat, Grigore. ... de vorbă cu Gheorghe Grigurcu (VII). [Interviu]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 14-17. 1780. Scarlat, Grigore. ... de vorbă cu Gheorghe Grigurcu (VIII). [Interviu]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 9-11.

1781. Scarlat, Grigore. ... de vorbă cu Gheorghe Grigurcu (IX). [Interviu]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 76-79. 1782. Scarlat, Grigore. Polemos. Pelerin între două cetăţi. [Interviu]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 4. 1783. Scarlat, Grigore. Gheorghe Grigurcu răspunde întrebărilor lui Grigore Scarlat : Garabet Ibrăileanu şi spiritul critic în cultura românească. [Interviu]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 3. 1784. Scarlat, Grigore. Gheorghe Grigurcu răspunde întrebărilor lui Grigore Scarlat (3): Literatura mi-a absorbit în bună măsură viaţa. [Interviu]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 21. 1785. Scarlat, Grigore. Grigore Scarlat în dialog cu Gheroghe Grigurcu (4): Timpuri trecute dar nu fără dureroase ecouri morale. [Interviu]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 3. 1786. Scarlat, Grigore. Gheroghe Grigurcu răspunde întrebărilor lui Grigore Scarlat (5) : Bucuria poate ţîşni din miezul deznădejdii. [Interviu]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 3. 1787. Simuţ, Ion. Ce-i lipseşte criticului Gheorghe Grigurcu. România literară, 30, nr. 33, 1997, p. 14-15. 1788. Simuţ, Ion. Carenţele criticii actuale. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 15. 1789. Soviany, Octavian. Gheorghe Grigurcu : "Abstractizarea nu e totdeauna un sfetnic bun. Ea poate deveni o formă de inconsecvenţă." (XVI). [Interviu]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 3.

242

243

1790. Soviany, Octavian. Gheorghe Grigurcu : "Interpretarea istoriei ca un tablou imobil se asociază cu refuzul spiritului istoric." (17). [Interviu]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 3. 1791. Stroescu-Stînişoară, Nicolae. Perplexităţile şi încîntările aventurii. [Anchetă realizată de Nicolae Florescu : La ceasul adevărului - literatura română contemporană (3). Ce vă spune astăzi numele lui Gheorghe Grigurcu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 7, 12. GROSSU, SERGIU 1792. Constantinescu, Mihaela. Literatura română în exil (XI). Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 10. 1793. Mihalcea, Ilie. Cu Sergiu Grossu despre "lupta cea bună a credinţei". [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 10. GROŞAN, IOAN 1794. Drăghici, Marian. Ioan Groşan : "O lume nouă, din puţinul lut rămas de la maestru". [Interviu]. Luceafărul, nr. 27, 1997, p. 12-13. GROZA, GENŢIANA GABRIELA 1795. Petraş, Irina. În loc de prefaţă. În: Genţiana Gabriela Groza. Rostiri. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 5-6. GULEA, STERE 1796. Rhea Cristina. Stere Gulea : "Trăiam într-un ghetou". [Interviu]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 12-13. 1797. Rhea Cristina. Stere Gulea : "Trăiam într-un ghetou".

[Interviu]. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 12-13. GURĂU, CONSTANTIN 1798. Mihaiu, Virgil. Adâncimi forate în cuvânt. [Constantin Gurău, Deşertul Antenelor-satelit, Timişoara : Hestia, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 34-35. GURGHIANU, AUREL 1799. Antoniu, Ion. Calea blajină a devenirii. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 5. 1800. Cristofor, Ion. Un domn. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 5. 1801. Irimie, Negoiţă. Fotografie de grup. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 4. 1802. Popescu, Adrian. Poetul transilvan. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 4. 1803. Rău, Aurel. Portret Aurel Gurghianu. Zece ani. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 4. GUSTI, DIMITRIE 1804. Traian, Ilie. Cărţi esenţiale. Dimitrie Gusti, "Despre cultură". [Buzău, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 12. GYÖRGYEY, KLÁRA 1805. Fodor, Sándor. Szerelmetes szurkapiszka. A Hét, 28, nr. 51, 1997, p. 7. GYR, RADU

244

245

1806. Cistelecan, Ioana. Memoriul : două perspective. [Nichifor Crainic, Memorii II; Radu Gyr, Calendarul meu, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 40-43. HADÂRCĂ, ION 1807. Holban, Ioan. Poeţi români din Basarabia. Ion Hadârcă, Ambasadorul Atlantidei. [Iaşi : Junimea, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 16. HAGIU, GRIGORE 1808. C. B. Poeme de fior unic. [Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 6. 1809. Regman, Cornel. Grigore Hagiu bucurîndu-şi cititorii. [Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 3. 1810. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9.

HAMZEA, ADRIAN 1812. Hamzea, Adrian. "Cu sângele inimii lor". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 87-89. HANDABURA, LIDIA 1813. Ungureanu, Cornel. Prozatorii, continuitate şi alternative. [Paul Eugen Banciu, Noaptea strigoilor, Timişoara : Amarcord, 1996; Mircea Pora, Glasuri lângă leagănul meu, Timişoara : Sedona, 1996; Lidia Handabura, Hurlupul, Timişoara : Hestia, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 10. HANDOCA, MIRCEA 1814. Scarlat, Cristina. Cum a găsit Mircea Eliade piatra filozofală, dialog cu Mircea Handoca. [Mircea Eliade, Cum am găsit piatra filozofală, vol. 1, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 5. 1815. Vârgolici, Teodor. Pe urmele lui Mircea Eliade. [Mircea Handoca, Pe urmele lui Mircea Eliade, Târgu.Mureş : Editura Petru Maior]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 4. HANGIU, ION 1816. Bulgăr, Gheorghe. Presa literară în istoria modernă a românilor (I). [Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti : 1790-1990, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 16. 1817. Bulgăr, Gheorghe. Presa literară în istoria modernă a

În volume: 1811. Baltag, Cezar. Cuvînt înainte. În: Grigore Hagiu. Liniştea versului. [Cuvînt înainte de Cezar Baltag]. Bucureşti : Cartea Românească, 1997, p. 7-11.

246

247

românilor (II). [Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti : 1790-1990, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 26, 1997, p. 16. 1818. Datcu, Iordan. Două secole de presă literară românească. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 2. 1819. Horvat, Săluc. Presă literară românească. [I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Tribuna, 9, nr. 22, 1997, p. 4. 1820. Săndulescu, Alexandru. Dicţionarul presei literare româneşti. [Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare românesti : 1790-1990, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 10. HASDEU, BOGDAN PETRICEICU 1821. Cioban, Ioan C. Filosofia lui B. P. Hasdeu. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 8. 1822. Pecican, Ovidiu. Conexiuni Vasile Lovinescu Hasdeu. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 22-24, 53. 1823. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. B. P. Hasdeu, Opere, vol. II. [Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 4. 1824. Vârgolici, Teodor. B. P. Hasdeu şi folclorul. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 375, 1997, p. 4. 1825. Crihană, Marcel. Bogdan Petriceicu Hasdeu. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 133-156.

HASDEU, IULIA 1826. Decusară-Bocşan, Crina. Pentru cei de o seamă cu mine... În: Iulia Hasdeu. Fluieraşul de os : povestiri, legende, basme. [Ediţie şi prefaţă de Crina DecusarăBocşan]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, p. 5-6. 1827. Goci, Aureliu. Psiho-drama în provincia romanului politic. În: Liviu Rebreanu. Pădurea spânzuraţilor. [Prefaţa, curriculum vitae, bibliografia Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-VIII. HĂDĂRIG, IOAN 1828. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. HĂRĂGUŞ, ŞTEFAN 1829. Zaciu, Mircea. Departe / Aproape. Ştefan Hărăguş. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 48-51. HEGYI, MÁRIA 1830. Szász, János. Levelek a Jóistenhez. [Kabós Éva, Volt egyszer egy kút ; Hegyi Mária , Megveszekedett élet].

248

249

A Hét, 28, nr. 32, 1997, p. 12. HELIADE RĂDULESCU, ION 1831. Crihană, Marcel. Ion Heliade Rădulescu. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 76-91. HINOVEANU, DUMITRU 1832. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Dumitru Hinoveanu (1905-1963). Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 27. HINŢESCU, DANIELA 1833. Munteanu, Romul. Daniela Hinţescu şi poezia ca experiment deschis. [Daniela Hinţescu, Vând aripi de îngeri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 16. HOBAFCOVICI, GHEORGHE 1834. Scarlat, Cristina. Reşiţa - "Oraşul cu poeţi". [Ion Chichere, Gheorghe Jurma, Gheorghe Hobafcovici, Gheorghe Zincescu, Iacob Roman]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. HOBANA, ION 1835. Zeca, Daniela. Călătoria în viitor. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul de Literatură pentru Copii şi Tineret : Ion Hobana, Un englez neliniştit, Bucureşti : Fahrenheit, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 20. HOGAŞ, CALISTRAT 1836. Istrate, Gavril. Calistrat Hogaş - 150. Odiseea primei ediţii.

România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 12-13. 1837. Stoiciu, Liviu Ioan. O urcare pe muntele nostru interior. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 59. HOLBEA, DANIEL 1838. Pop, Ioan F. Invazia formelor. [Daniel Holbea, Invazia formelor, Cluj-Napoca : Zamolxis]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 102-103. HORASANGIAN, BEDROS 1839. Mihaiu, Virgil. "...trebuie să rămânem oameni". [Bedros Horasangian, Enciclopedia Armenilor, Sibiu : Kadet, 1994]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 29-30. 1840. Mureşanu, Miruna. Proză românească. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997; Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Virgil Duda, A trăi în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 7. 1841. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?];

250

251

Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. 1842. Spiridon, Monica. Portret de prozator la maturitate. [Bedros Horasangian, Sala de aşteptare, Bucureşti : Cartea Românească, 1987; În larg, Bucureşti : Albatros, 1989; Portocala de adio, Cluj-Napoca : Dacia, 1990]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 18-20. 1843. Spiridon, Monica. Cum poţi să fii armean? [Bedros Horasangian , Enciclopedia armenilor, Sibiu : Kadet, 1994]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 5. 1844. Spiridon, Monica. Mitică şi Hyperion în tribunalul istoriei. [Bedros Horasangian, Bonjour, popor!, Bucureşti : Staff, 1995]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 5. 1845. Ştefănescu, Alex. Seducerea şi abandonarea cititorului. [Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Româ nia literară, 30, nr. 10, 1997, p. 4. HOREA, ION 1846. Grigor, Andrei. Lecturi critice. Strigăt din ziduri. [Ion Horea, Căderea pe gânduri, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Literatorul, 7, nr. 6, 1997, p. 4. 1847. Zeca, Daniela. Discreţia cugetării. [Ion Horea, Căderea pe gânduri, Târgu-Mureş : Casa de Editura Ardealul, 1996]. Luceafărul, nr. 15, 1997, p. 10-11.

HORGA, IOAN 1848. Horga, Ioan. Mecenat sau ecumenism; patriotism sau spirit naţional la episcopul unit de Oradea, Samuil Vulcan? [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 70-72. HORIA, VINTILĂ 1849. Gânscă, Crenguţa. Vintilă Horia - neîntâmplătoarele iubiri. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 8. 1850. Gânscă, Crenguţa. Metamorfozele lui Vintilă Horia. [Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 59-61. 1851. Martinescu, Pericle. Amintiri despre Vintilă Horia. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 14. 1852. Radu, Cristian. Poezia lui Vintilă Horia. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 6-7. HOSSU, VALER 1853. Chindriş, Ioan. Gratitudinea ca impuls istoriografic. [Valer Hossu, Răstoci - o istorie într-un sat, ClujNapoca : Clusium, 1996]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 59. HREHOR, CONSTANTIN 1854. Panaite, Nicolae. Din tăcere ne vom înălţa. [Constantin Hrehor, Păstorul viziunilor, Suceava : Euroland, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 2.

252

253

1855.

Panoramic editorial. Viziunile părintelui Constantin. [Constantin Hrehor, Păstorul viziunilor, Suceava : Euroland, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 14.

1862. Ştefănescu, Alex. Emil Hurezeanu şi personajele sale. [Emil Hurezeanu, Cutia neagră : istoria prezentă a României în 1001 de minute la microfonul Europei Libere, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 4. HUSAR, ALEXANDRU

HRISTU, ANDA 1856. Adam, Ioan. Victimele întâmplării. [Anda Hristu, Delia, Bucureşti : Editura Eminescu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 5. 1857. Apostoleanu, Corina. Roman psihologic. [Anda Hristu, Delia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 6. HUDIŢĂ, IOAN 1858. Ornea, Zigu. Jurnalul lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic : 1 ianuarie - 24 august 1944, publicat cu un studiu introductiv şi note de Dan Berindei, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1997]. România literară, 30, nr. 32, 1997, p. 9. HUREZEANU, DAMIAN 1859. Ornea, Zigu. Organic şi organicism la N. Iorga. [Damian Hurezeanu, Viziune organică la Nicolae Iorga, Bucureşti : Academia Română, 1997]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 9. HUREZEANU, EMIL 1860. George, Alexandru. O încercare de a nuanţa. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 12. 1861. Mihăilescu, Dan C. Politica ironiei joviale. [Emil Hurezeanu, Cutia neagră : istoria prezentă a României în 1001 de minute la microfonul Europei Libere, Bucureşti : Albatros, 1997]. 22, 8, nr. 28, 1997, p. 15. 1863. Ciopraga, Constantin. O replică lui Papini: Anti-Gog. [Alexandru Husar, Anti-Gog, Iaşi : Agora, 1997]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 125-128. IACOBITZ-FRIDUŞ, ALFRED 1864. Zlăvog, Ana-Maria. "Jocul de-a himerele" sau jocul amintirilor. [Alfred Iacobitz-Friduş, Jocul de-e himerele, Iaşi : Cariatide, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 24. IANCU, IOAN 1865. Pintescu, Alexandru. Poezia la Editura Helicon. Din preaiubire. [Ioan Iancu, Din preaiubire, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 14. IANCU, MARIN 1866. Cârlan, Nicolae. O premisă monografică. [Marin Iancu, Al. Piru, Bucureşti : Recif, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 20. IANCULESCU, DINU 1867. Bittel, Adriana. A doua întîlnire de la Neptun. [Interviu cu Dinu Ianculescu]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 12-13. 1868. Schenk, Christian W. Dinu Ianculescu. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 20.

254

255

IANOŞI, ION 1869. Cristea Enache, Daniel. Utopia unui cărturar. [Ion Ianoşi, Idei inoportune, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 6. 1870. Ianoşi, Ion. Exerciţiu biobibliografic. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 11. 1871. Ianoşi, Ion. Exerciţiu biobibliografic. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 19. 1872. Necula, Ionel. Ion Ianoşi : O istorie a filosofiei româneşti. [Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu literatura, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 7. 1873. Ornea, Zigu. Există o istorie a filosofiei româneşti? [Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu literatura, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 9. 1874. Petreu, Marta. Un istoric al filosofiei româneşti. [Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 8-10. 1875. Vlad, Marius. Moralitatea opţiunilor asumate. [Ion Ianoşi, Idei inoportune, Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 7, 31. IBRĂILEANU, GARABET 1876. Scarlat, Grigore. Gheorghe Grigurcu răspunde întrebărilor lui Grigore Scarlat : Garabet Ibrăileanu şi spiritul critic în cultura românească. [Interviu].

Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 3. IERIZANU, GHEORGHE 1877. Poenar, Horea. Cărţi. Gheorghe Ierizanu : Carte Orange. [Chişinău : Arc, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 55. IGIROŞIANU, I. 1878. Chiper, Tita. Eleganţa lăuntrică - de vorbă cu scriitorul I. Igiroşianu, fost diplomat. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 217, 1997, p. 16. IGNAT, MIHAI 1879. Cristea Enache, Daniel. Un poet autentic. [Mihai Ignat, Klein, Iaşi : Timpul, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 361, 1997, p. 5. ILEA, ION TH. 1880. Andronic, Titus. Ion Th. Ilea în arhive medieşene. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 26, 28. ILEA, LETIŢIA 1881. Marin, Gheorghe. Letiţia Ilea - Eufemisme. [ClujNapoca : Idea, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 13. 1882. Melancu, Ştefan. Cartea de nisip. Un debut aşteptat. [Letiţia Ilea, Eufemisme, Cluj-Napoca : Ideea, 1997]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 12. 1883. Poenar, Horea. Cărţi. Letiţia Ilea : Eufemisme. [ClujNapoca : Idea, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 62. 1884. Pop, Ion. Eufemismele ţipătului. [Letiţia Ilea,

256

257

Eufemismele, Cluj-Napoca : Idea, 1997]. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 4. ILEA, MARIAN 1885. Aldulescu, Radu. Un nouăzecist. [Marian Ilea, Desiştea II, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 5. ILICA, CAROLINA 1886. Boerescu, Dan-Silviu. Cenuşi pe Pietricica. Femei în poezie : Quinta spartă. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996; Carolina Ilica, Rozariu macedonean, ediţie bilingvă româno-macedoneană, Skopje : Kultura, 1996; Elena Ştefănescu, Ruleta tranziţiei, Bucureşti : Levant, 1996; Emilia Dabu, Cuvinte săpate în cer, Constanţa : Metafora, 1996; Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 16. ILIE, CLAUDIA 1887. Grăsoiu, Liviu. Despre trei poeţi şi despre poezie. [Elisaveta Novac, Lumină din iubire : stihuri creştine, Piteşti : Cultura, 1997; Anca Pedvis, Un imperceptibil miros de Socrate, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Claudia Ilie, Nimic pentru vamă, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 11. 1888. Marin, Gheorghe. Eros şi poezie. [Claudia Ilie, Nimic pentru vamă, Timişoara : Helicon, 1997; Petre Dinu Marcel, Masca destinului, Timişoara : Excelsior, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 4. ILIEŞ, A. GELU DORU

1889. Pop, Doru. Cărţi. Extazele scriiturii. [A. Gelu Doru Ilieş, Extazul puterii : criza cunoaşterii terestre, Sibiu ; Bucureşti : Continent, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65. ILIEŞ, IOAN 1890. Podaru, Aurel. În memoriam : Ion Ilieş. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 13. 1891. Zăgreanu, Ion Radu. Două cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. Sub ochiul lui Tanatos. [Ioan Ilieş, Culisele fiinţei, Bistriţa : Aletheia, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 6. ILIEŞU, PETRU 1892. Ilieşu, Petru. Poeţii despre critici. "Acum cînd Marea Poezie nu se mai poate naşte". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 35. ILISEI, GRIGORE 1893. Briareu. Panoramic editorial. O istorie aproape sentimentală. [Paul Miron, Grigore Ilisei, Fălticeni mon amour, Iaşi : Polirom, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26. 1894. Briareu. Panoramic editorial. Cartea cu amintiri. [Grigore Ilisei, Cu George Lesnea prin veac, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25.

258

259

1895. Rachieru, Adrian Dinu. "Pătimiri basarabene". [Grigore Ilisei, Pasaj de raţe sălbatice, Iaşi : Omnia, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 15. IOAN, AUGUSTIN 1896. Ioan, Augustin. Poeţii despre critici. Despre care receptare vorbim? [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 44. 1897. Stanca, Dan. Poezia arhitecturii. [Augustin Ioan, Visul lui Ezechiel : corp, geometrie şi spaţiu sacru, Bucureşti : Anastasia, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 66. IOANA, NICOLAE 1898. Mureşanu, Miruna. Editura Eminescu şi colecţia Poeţi români contemporani. [Nichifor Crainic, Ţara de peste veac : poezii antume (1916-1944); Nicolae Ioana, Tabloul singuraticului]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 9. IOANID, ION 1899. Cristea Enache, Daniel. "Restitutio in integrum". [Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. 5, Bucureşti : Albatros, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 366, 1997, p. 4. 1900. Lovinescu, Monica. Închisoarea-muzeu. [Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. 5, Bucureşti : Albatros, 1996].

România literară, 30, nr. 32, 1997, p. 7. 1901. Paralele inegale. Exilul Ion Ioanid : "Visul meu cel de toate nopţile - închisoarea". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 375, 1997, p. 3, 8-9. Paralele inegale. Exilul Ion Ioanid : "Visul meu cel de toate nopţile - închisoarea" (2). [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 376, 1997, p. 8-9. Paralele inegale. Exilul Ion Ioanid : "Visul meu cel de toate nopţile - închisoarea" (3). [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 377, 1997, p. 10. Paralele inegale. Exilul Ion Ioanid : "Visul meu cel de toate nopţile - închisoarea" (4). [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 10-11.

1902.

1903.

1904.

1905. Pavlovici, Vlad. Amintirile lui Ion Ioanid. [Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, Bucureşti : Albatros, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 13, 15. 1906. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele . [Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 4. 1907. Ştefănescu, Alex. Robinson Crusoe într-un spaţiu kafkian. [Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. 5, Bucureşti : Albatros, 1996]. România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 4. IONEL, NICOLAE 1908. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Egotist, nu mistic. [Nicolae Ionel, Prezenţa, Constanţa : Pontica, 1996]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 3. IONESCO, EUGÈNE

260

261

1909. Bălu, Ion. Fiinţa umană şi agresivitatea comunistă. [Eugene Ionesco, Sub semnul întrebării, Bucureşti : Humanitas, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 4. 1910. Caraion, Ion. Inedit Eugen Ionescu septuagenar. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 8-9. 1911. Dimitriu, Daniel. Eugen Ionescu sau Strategia negaţiei profitabile. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 10. 1912. "Europa liberă" în ochii Securităţii... Fişă privind pe Eugen Ionescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 9.

1918. Mureşan, Dumitru. Portret "din fărâme". [Gelu Ionescu, Anatomia unei negaţii (Scrierile lui Eugen Ionescu în limba română, 1927-1940), Bucureşti : Minerva, 1991]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 36-39. IONESCU, MIRCEA M. 1919. Morariu, Mircea. Pierdut în New York de Mircea M. Ionescu. [Mircea M. Ionescu, Pierdut în New York, Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1997]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 100-101. IONESCU, NAE 1920. Ardelean, Florin. Nae Ionescu - magistrul demoniac. [Mihail Sebastian, Jurnal: 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 7. 1921. Băncilă, Vasile. Une personnalité et ses antinomies. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 3134. 1922. Codrescu, Răzvan. Stadiul editărilor textelor lui Nae Ionescu. Ieşirea din legendă. România literară, 30, nr. 26, 1997, p. 5. 1923. Eliade, Mircea. Nae Ionescu (1890-1940). Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 3-4. 1924. Mihãilescu, Dan C. O dezamăgire cu farmec. [Nae Ionescu, Corespondenţa de dragoste : (1911-1935), 2 vol., Bucureşti : Anastasia, 1997]. 22, 8, nr. 34, 1997, p. 15. 1925. Sebastian, Mihail. Le directeur de conscience. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 27-30 .

1913. Lăpuşan, Aurelia. Biografii intersectate Eugen Ionescu - Horia Roman. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 10. 1914. Pavel, Laura. Eugen Ionescu şi vocaţia tragică a generaţiei sale. Contemporanul, 7, nr. 44, 1997, p. 1, 8-11. În volume: 1915. Ornea, Zigu. "Eu" lui Eugen Ionescu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 275-279. 1916. Ornea, Zigu. Eugen Ionescu despre opera sa. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 280-284. IONESCU, GELU 1917. George, Alexandru. În cursul vremii, cu Gelu Ionescu. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 7.

262

263

1926. Ştefănescu, Alex. Un filosof în rolul de bărbat. [Nae Ionescu, Elena-Margareta Fotino, Corespondenţa de dragoste : (1911-1935), 2 vol., Bucureşti : Anastasia, 1997]. România literară, 30, nr. 26, 1997, p. 4. 1927. Tatu, Nicolae. Ultima întâlnire Nae Ionescu - C. Rădulescu-Motru. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 14. 1928. Voia, Vasile. O prefaţă la scrierile lui Nae Ionescu. Tribuna, 9, nr. 7, 1997, p. 4. 1929. Vulcănescu, Mircea. Essai de portrait. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 1326. IONESCU, VICTOR M. 1930. Vasile, Geo. "De ce dracu' m-aţi făcut, excelenţă. aşa fericit?!". [Victor M. Ionescu, Albastru în albastru, Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1997]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 10. IONIŢĂ, ANA 1931. Ţion, Adrian. Arpegii. [Ana Ioniţă, Acasă, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1996]. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 5. În volume: 1932. Sântimbreanu, Mircea. Cuvânt înainte. Un roman de nota 10. În: Ana Ioniţă. Taina unei tinereţi : Minela. [Cu un cuvânt înainte de Mircea Sântimbreanu]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 5. IORDACHE, EMIL 1933. Bădărău, George. Troica rusească. Nevoia de melos.

[Emil Iordache, Carte către Serghei Esenin, Iaşi : Timpul, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 26. IORGA, NICOLAE 1934. Mureşanu, Miruna. O colecţie unică - B. P. T. [Colecţia Biblioteca Pentru Toţi: Nicolae Iorga, Sfaturi pe întunerec, 2 vol, Bucureşti : Minerva, 1996; Radu Ştefan Vergatti, Vlad Ţepeş - Dracula, Ion Băieşu, Ţara lui Papură Vodă]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 1935. Ornea, Zigu. Sfaturi pe întuneric. România literară, 30, nr. 10, 1997, p. 9. 1936. Ornea, Zigu. N. Iorga în 1916-1918. [Scrisori către N. Iorga (1916-1918), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 33, 1997, p. 9. 1937. Ornea, Zigu. Organic şi organicism la N. Iorga. [Damian Hurezeanu, Viziune organică la Nicolae Iorga, Bucureşti : Academia Română, 1997]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 9. 1938. Vârgolici, Teodor. N. Iorga şi Basarabia. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 383, 1997, p. 4. În volume: 1939. Ornea, Zigu. N. Iorga în 1905. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 38-42. 1940. Ornea, Zigu. Iorga în intimitate. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 198-203. 1941. Ornea, Zigu. Corespondenţa lui Iorga. În: Zigu

264

265

Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 204-210. IOSIF, ŞTEFAN OCTAVIAN În volume: 1942. Opriş, Tudor. Actualitatea lui Şt. O. Iosif. În: Ştefan Octavian Iosif. Versuri. [Ediţie întocmită, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de prof. dr. Tudor Opriş]. Bucureşti : RAI, 1997, p. 5-8. 1943. Referinţe critice. În: Ştefan Octavian Iosif. Versuri. [Ediţie întocmită, prefaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de prof. dr. Tudor Opriş]. Bucureşti : RAI, 1997, p. 177-199.

metaphore paternelle, 1989]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 13. 1948. Iordache, Emil. Dulce ca fierea, patria universală. [Panait Istrati - omul care nu aderă la nimic : documente din Rusia sovietică, 2 vol., Brăila : Istros : Muzeul Brăilei : Casa Memorială "Panait Istrati", 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 18. 1949. Medianu, I. N. Un autoelogiu... ratat. [Panait Istrati, Chira Chiralina, editie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Aureliu Goci, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 5. 1950. Ruba, Radu Sergiu. Christian Golfetto : "Panait Istrati nu a fost un aventurier". [Interviu]. Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 15. 1951. Sorohan, Elvira. Panait Istrati, "odiosul renegat"... Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 12. 1952. Ursulescu, Ion. Panait Istrati - necunoscut. "Un canibal...". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 8-9. IUGA, DUMITRU 1953. Cubleşan, Victor. Cărţi. Dumitru Iuga : Mileniul provizoriu. [Baia Mare : Cybela, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 61. IUGA, NORA 1954. Grigurcu, Gheorghe. Farmecul mişcării. [Nora Iuga, Dactilografa de noapte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 5.

IOVA, GHEORGHE 1944. Preda, Sorin. Gheorghe Iova: "Lucrurile care nu pot fi hotărâte pot fi trăite pur şi simplu". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 55. IOVIAN, ION TUDOR 1945. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. Refuzul singurătăţii sau recviem pentru mîna care "s-a frînt pe speteaza scaunului". [Ion Tudor Iovian, Dupăamiaza cu scaun gol, Bacău : Plumb, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. IRIMIE, NEGOIŢĂ 1946. Rebreanu, Vasile. Recital de poezie - Negoiţă Irimie. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 20. ISTRATI, PANAIT 1947. Brezu, Constandina. Panait Istrati într-o interpretare psihanalitică. [Elisabeth Geblesco, Panait Istrati et la

266

267

1955. Iuga, Nora. Poeţii despre critici. "Poeţilor le plac în general criticii-poeţi". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 30-31. 1956. Iuga, Nora. Creatorul în oglindă. Eh, o frumoasă! Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 4. 1957. Munteanu, Romul. O poetă a feminităţii în criză. [Nora Iuga, Dactilografa de noapte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 15, 1997, p. 11. 1958. Soviany, Octavian. Moartea au ralenti. [Nora Iuga, Dactilografa de noapte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 7, 1997, p. 5. 1959. Tudorakis, Cristina. Amprentele nesomnului. [Nora Iuga, Dactilografa de noapte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 16. IULIAN, RODICA 1960. Poenar, Horea. Cărţi. Rodica Iulian : Scrisori la miezul nopţii. [Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 73. IUPCEANU TOMESCU, ELENA 1961. I. T. Autori din diasporă. Elena Iupceanu Tomescu, Geneva, Elveţia : Popas nicăieri. [Bucureşti : Danubius]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 26.

IVANEŞ, STELA MARIA 1962. Moldovan, Ioan. Poezia poeteselor. [Stela-Maria Ivaneş, Halouri de lumină, Cluj-Napoca : Dacopress, 1996]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 21. 1963. Popescu, Adrian. Halouri / haiku-uri diafane. [Stela Maria Ivaneş, Halouri de lumină, Cluj-Napoca : Dacopress, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 20. 1964. Săplăcan, Radu. Axiome lirice. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 4. IVANOV, ALEX În volume: 1965. Mihalcea, George. Mirosind a gări semănate pe drumuri. În: Alex Ivanov. Vânătoare la marginea camerei. Oradea : Cogito, 1997, p. 5. IVANOVICI, VICTOR 1966. Victor Ivanovici, despre exil. [O convorbire cu Kostas Mavroudis şi Tasos Goudelis, editori ai revistei literare To Dentro, Atena]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 16-18 .

IVĂNCESCU, RUXANDRA 1967. Ivăncescu, Ruxandra. "Biserica să-şi poată relua adevărata menire". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 74-75.

268

269

IVĂNESCU, CEZAR 1968. Giosu, Dan. Poetul iniţiat. Cezar. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 22. 1969. Grigurcu, Gheorghe. Poemul şi moartea. [Cezar Ivănescu, La Baaad, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 19, 1997, p. 5. 1970. Ilişoi, Viorel. Cezar Ivănescu : "Lumea românească în ultimii 50 de ani n-a respectat nici o regulă". [Interviu]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 28-30. 1971. Mareş, Radu. Dreptul la disperare. Tribuna, 9, nr. 13-14, 1997, p. 6-7. 1972. Mureşanu, Miruna. Colecţia Poeţi români contemporani la Editura Eminescu. [Cezar Ivănescu, La Baaad; Ioan Flora, Cincizeci de romane şi alte utopii, Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. În volume: 1973. Codreanu, Theodor. Cezar Ivănescu şi "teroarea istoriei". În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 223-240. IVĂNESCU, EMIL 1974. Manu, Emil. Un poet dispărut la 22 de ani : Emil Ivănescu. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 12.

IVĂNESCU, MIRCEA 1975. Posada Mihai. Vatra-Dialog cu Mircea Ivănescu sau : Finalul fără sfîrşit. Postmodernismul, pentru mine, e mai degrabă prilej de înveleselire. [Interviu]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 12-18. 1976. Quince, Peter. "Schatzkammer". Topuri. [Mircea Ivănescu, Versuri, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 13. IZBĂŞESCU, GHEORGHE 1977. Baghiu, Vasile. Gheorghe Izbăşescu : Melodrama realului. [Timişoara : Marineasa, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 3. 1978. Moldovan, Andrei. Surghiunul în real. [Gheorghe Izbăşescu, Melodrama realului, Iaşi : Timpul, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 4-5. 1979. Panaite, Nicolae. Cuvîntul care intră în poem. [Gheorghe Izbăşescu, Melodrama realului, Iaşi : Timpul, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 2. 1980. Pop, Doru. Cărţi. Extazele scriiturii. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65. IZSAK, MARTHA 1981. Lazăr, Florin. Cărţi. Izsak Martha : Audi, vide, tace. [Tîrgu-Mureş : Custos, 1996]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. JÁNOSHÁZY, GYÖRGY 1982. Joikits, Melinda. Kirepülnek-e a lepkék a szekrényből? [Jánosházy György, Lepkék

270

271

szekrényben, Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 2, 1997, p. 90-93. JELA, DOINA 1983. Pruteanu, George. Jurnal. [Doina Jela, Telejurnalul de noapte - jurnal, Iaşi : Polirom, 1997]. Dilema, 5, nr. 251, 1997, p. 13. În volume: 1984. Grigurcu, Gheorghe. Cuvînt înainte. În: Doina Jela. Telejurnalul de noapte. [Cuvînt înainte: Gheorghe Grigurcu]. Iaşi : Polirom, 1997, p. 5. JELESCU, SMARANDA 1985. Chişu, Lucian. Poeta coloanelor dorice. [Smaranda Jelescu, Cifrul pierdut, Bucureşti : cartea Românească, 1996]. Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 4. 1986. I. R. Cifrul pierdut. [Smaranda Jelescu, Cifrul pierdut, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 7. JGHEBAN, CARMEN 1987. Vasiliu, Lucian. Versuri şi grafică. [Carmen Jgheban, Brusc, toamna, Iaşi : Safir, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 11. JIANU, IONEL 1988. Brezianu, Barbu. M. Sebastian evocat de Ionel Jianu. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 10. JINGA, NICOLAE 1989. Roşioru, Ion. Trupul ca text. [Nicolae Jinga, Vis cu

gardieni, Turnu Severin : Prier, 1996]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 7. 1990. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Nicolae Jinga, Vis cu gardieni. [Turnu Severin : Prier, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 4. JURCĂ, GHEORGHE 1991. Lazăr, Florin. Cărţi. Gheorghe Jurcă : Vînătorul de himere. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 56. JURMA, GHEORGHE 1992. Scarlat, Cristina. Reşiţa - "Oraşul cu poeţi". [Ion Chichere, Gheorghe Jurma, Gheorghe Hobafcovici, Gheorghe Zincescu, Iacob Roman]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. JUSTER, MARIANA 1993. Mureşanu, Miruna. Scriitori români din Israel la Grupul Editorial Universalia. [Liana Maxy, Bătrânul ieri şi nenăscutul mâine; Mariana Juster, De unde începe veşnicia; Chaim Avron, Dacă aş mai trăi o dată]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. În volume: 1994. Cazimir, Ştefan. "Aici" şi "acolo". În: Mariana Juster. De unde începe veşnicia. ["Aici" şi "acolo" - Cuvânt înainte d Ştefan Cazimir. Traducere în ivrit de Iehuda Gur-Arie]. Bucureşti : Persona, 1997, p. 7-8. 1995. Referinţe critice, ecouri... din aceste adâncuri sufleteşti. În: Mariana Juster. De unde începe veşnicia. ["Aici" şi "acolo" - Cuvânt înainte d Ştefan Cazimir. Traducere în ivrit de Iehuda Gur-Arie].

272

273

Bucureşti : Persona, 1997, p. 118-128. KABÓS, ÉVA

2002. Faifer, Florin. Confidenta. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 5. KEFALA, ANTIGONE

1996. Szász, János. Levelek a Jóistenhez. [Kabós Éva, Volt egyszer egy kút ; Hegyi Mária, Megveszekedett élet]. A Hét, 28, nr. 32, 1997, p. 12. KAIMENOS KANIS (ION MARAS)

2003. Boz, Lucian. O scriitoare australiană cu rădăcini româneşti. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 14. KERIM, SILVIA

1997. Maliţa, Mircea. Postfaţă. Sub semnul lui Hebe. În: Kaimenos Kanis (Ion Maras). Denunţ şi acuz! : întâmplări reale : piesă în două acte (cu 4 tablouri). [Postfaţă de Mircea Maliţa]. Bucureşti : Apollo, 1997, p. 141-143. KÁNTOR, LAJOS 1998. Balázs, Imre József. Szabálytalan félsziget. [Kántor Lajos, Megbolondult a kutyám, Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1997]. Látó, 8, nr. 10, 1997, Supl. 97, p. 96-99. 1999. Szlafkay, Attila. Ki vagy te, Szilágyi Domokos? [Kántor Lajos, Ki vagy te Szilágyi Domokos?]. Látó, 8, nr. 10, 1997, p. 65-69. KÁNYÁDI, SÁNDOR 2000. Szász, János. Könyvek igaza, igaz könyvek (2). A Hét, 28, nr. 29, 1997, p. 12. KARNABATT, D. 2001. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : D. Karnabatt (18771949). Poesis, nr. 10, 1997, p. 23. KARNABATT, LUCREZZIA

2004. Pruteanu, George. O carte tandră şi dulce-amară. [Silvia Kerim, Vedere din "Parfumerie", Bucureşti : Du Style, 1997]. Dilema, 5, nr. 243, 1997, p. 13. În volume: 2005. Theodorescu, Răzvan. Prefaţă. În: Silvia Kerim. Vedere din parfumerie. Bucureşti : Du Style, 1997, p. 5-7. KINDE, ANNAMÁRIA 2006. Balázs, Imre József. A hiúzok nem háziállatok. [Kinde Annamária, A hiúzok természetéről, Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 4, 1997, p. 95-98. KIROPOL, MIRON 2007. Constantin, Ilie. O versificaţie şi un poem. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 4. 2008. Grigurcu, Gheorghe. Dilema lui Făt Frumos. [Miron Kiropol, Făt Frumos din lacrimă (I. Naşterea), Bucureşti : Cartea Românească, 1994; Făt Frumos din lacrimă (II. Ţara dintre fluvii), Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 5.

274

275

KOGĂLNICEANU, ILIE 2009. Ornea, Zigu. Enesciana. [Ilie Kogălniceanu, Destăinuiri despre George Enescu, Bucureşti : Minerva : R.A.I., 1996]. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 9. KORMOS, ISTVÁN 2010. Bogdán, László. Kormos István és a megtréfált halál. A Hét, 28, nr. 8, 1997, p. 8. KOVÁCS, JÁNOS 2011. Gálfalvi, Zsolt. Kétség és bizonyosság. A Hét, 28, nr. 36, 1997, p. 7. KRISTÓ, TIBOR 2012. Joikits, Melinda. Mene tekel ufarszin. [Kristó Tibor, Kései leltár, Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 1995]. Látó, 8, nr. 7, 1997, p. 95-97. KUCIUK, ARDIAN-CHRISTIAN 2013. Fotache, Oana. Lacul fără lebede. [Ardian-Christian Kuciuk, Anul în care s-a inventat lebăda, Bucureşti : Getic, 1997]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 7. KUSZÁLIK, PÉTER 2014. György, Andrea. Színe és fonákja. [Kuszálik Péter, Mörfi, Marosvásárhely : Mentor Kiadó,1996]. Korunk, 8, nr. 6, 1997, p. 110-112. LABIŞ, NICOLAE În volume:

2015. Cârneci, Radu. Poetul nemuritor. În: Nicolae Labiş. Poezii. [Cuvânt înainte de Radu Cârneci. Ediţie de Gheorghe Tomozei]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 9-17. 2016. Referinţe critice. În: Nicolae Labiş. Poezii. [Cuvânt înainte de Radu Cârneci. Ediţie de Gheorghe Tomozei]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 179-185.

LAMBRIOR, A. 2017. Jucan, Graţian. M. Eminescu şi A. Lambrior. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 22. LARI, LEONIDA 2018. Cristea Enache, Daniel. Laudă lumii. [Leonida Lari, Aldebaran , Galaţi : Geneze, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 16. LASZLO, ALEXANDRU 2019. Ardelean, Florin. O raritate - debutul polemic. [Laszlo Alexandru, Între Icar şi Anteu : polemici, ClujNapoca : Dacia, 1996]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 70-72. 2020. Buduca, Ioan. Un polemist şi doar atât. [Laszlo Alexandru, Între Icar şi Anteu : polemici, ClujNapoca : Dacia, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 15. 2021. Cristea Enache, Daniel. Polemica găunoasă. [Laszlo Alexandru, Între Icar şi Anteu : polemici, ClujNapoca : Dacia, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 374, 1997, p. 4. 2022. Grigurcu, Gheorghe. Un polemist. [Laszlo Alexandru, Între Icar şi Anteu, Cluj-Napoca : Dacia, 1996].

276

277

România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 5. 2023. Mihăilescu, Florin. Moralitatea polemicii. [Alexandru Laszlo, Între Icar şi Anteu : polemici, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 36, 63. 2024. Pop, Doru. Polemici? [Alexandru Laszlo, Între Icar şi Anteu : polemici, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 27. LÁSZLÓ, DEZSŐ 2025. Cseke, Péter. László Dezső kisebbségi nemzetkritikája. Korunk, 8, nr. 6, 1997, p. 45-53. 2026. Fodor, Sándor. Èrvényes tanitás. A Hét, 28, nr. 32, 1997, p. 7. LÁSZLÓ, NOÉMI 2027. Selyem, Zsuzsa. Az örök vissza nem térés mítosza. [László Noémi, Az ébredés elõterében, Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1996]. Korunk, 8, nr. 4, 1997, p. 134-136. LÁSZLÓFFY, ALADÁR 2028. Szász, János. Igaz könyvek, könyvek igaza. A Hét, 28, nr. 28-29, 1997, p. 12. LÁSZLÓFFY, CSABA 2029. Demény, Péter. A megszépíthetetlen messzeség. [Lászlóffy Csaba, A megszépíthetetlen messzeség, Budapest : Püski, 1994; De ki a nyertes?, Kolozsvár : Minerva Könyvek-2, 1995]. Látó, 8, nr. 3, 1997, p. 97-100.

2030. Vida, Gábor. Mitől Schelling? [Lászlóffy Csaba, Megszépíthetetlen messzeség, Budapest : Püski, 1994]. Látó, 8, nr. 3, 1997, p. 100-102. LATIŞ, VASILE 2031. Dorian, Gellu. Minus Vasile Latiş. [Vasile Latiş, Odihnă rostitoare, Baia Mare : Proema, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 2. 2032. Ţion, Adrian. "Blândă odihnire" în cuvânt. [Vasile Latiş, Odihnă rostitoare, Baia Mare : Proema, 1996]. Tribuna, 9, nr. 38, 1997, p. 4. LAURENŢIU, DAN 2033. Chişu, Lucian. Alter ego Amicus. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Literatorul, 7, nr. 8, 1997, p. 4, 15. 2034. Christi, Aura. Un Don Juan al textului. Dan Laurenţiu - 60. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 10. 2035. Craia, Sultana. Poarta lumii ideale. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6. 2036. Grăsoiu, Liviu. Bucuria, extazul, beatitudinea. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 3, 9. 2037. Holban, Ioan. Trebuie să scriu partea nemuritoare a vieţii mele. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 16. 2038. Lector. Semnal. Un poet în haine de purpură. [Dan

278

279

Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10. 2039. Murgeanu, Ion. Poezie şi adevăr la Editura Minerva. [Cezar Baltag, Ochii tăcerii, 1996; Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 8. 2040. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor. [Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 4. 2041. Ştefănescu, Alex. Dan Laurenţiu în BPT. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 4. 2042. Voncu, Răzvan. Postmodernism religios. [Dan Laurenţiu, Poziţia aştrilor, Bucureşti : Minerva, 1996]. Literatorul, 7, nr. 8, 1997, p. 4. LAZĂR, OANA 2043. Briareu. Panoramic editorial. Declaraţii de muţenie. [Oana Lazăr, Vitrina cu promisiuni, Iaşi : Junimea, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26. LAZĂR, SIMONA NICOLETA 2044. Lazăr, Ioan. Simona Nicoleta Lazăr, Somnul grifonului. [Bacău : Deşteptarea, 1996]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 5. 2045. Sorianu, Vlad. Simona Nicoleta Lazăr, Iarba manuscriselor. [Bacău : Plumb, 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 5.

LAZU, ION 2046. Lazu, Ion. Creatorul în oglindă. Viaţa cu numărul 13. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 4. LAZURCA, MARIUS 2047. Baconsky, Teodor. Orizonturi spirituale. Reinvenţia culturii. [Marius Lazurca, Invenţia trupului, Bucureşti : Anastasia, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 145-147. LEAHU, NICOLAE 2048. Diaconu, Mircea A. Poeţi din Basarabia. Descrierea şi ironizarea tardivă a inefabilului. [Nicolae Leahu, Personajul din poezie, Chişinău : Cartier, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 15. 2049. Galaicu-Păun, Em. Poezia, între "cum aş vrea să eşti" şi "cînd nu mai eşti nicăieri nici în tine". [Nicolae Leahu, Personajul din poezie, Chişinău : Cartier, 1997]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 30. LECCA, PAULIN 2050. Cristea, Valeriu. Postfaţă. În: Paulin Lecca. De la moarte la viaţă. Bucureşti : Paideia, 1997, p. 289294. LEMNARU, OSCAR 2051. Mănucă, Dan. Yorik şi Oscalambur. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 19. LENDVAY, ÉVA 2052. Boka, László. És ha a bölcsek nem néznek félre? [Lendvay Éva, Árnyék a falon, Brassó : Fulgur Kiadó,

280

281

1994]. Látó, 8, nr. 8-9, 1997, p. 216-218. LEON, VIRGIL 2053. Grigurcu, Gheorghe. Un ritual al sfielii. [Virgil Leon, Unu, Cluj : Biblioteca Apostrof, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 154-155. LEONTE, CARMELIA 2054. Poenar, Horea. Cărţi. Carmelia Leonte : Procesiunea de păpuşi. [Timişoara : Helicon, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 54. LESNEA, GEORGE 2055. Briareu. Panoramic editorial. Cartea cu amintiri. [Grigore Ilisei, Cu George Lesnea prin veac, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25. LIICEANU, GABRIEL 2056. Ioanid, Ileana. Despre o cuvîntare abil construită... Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 12. 2057. Michael, Friedrich. În aştepatrea peratologiei. [Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti : Humanitas, 1994]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 23. 2058. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996; Ion Pop, Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti : Humanitas, 1997; Gheorghe Pituţ, Scrisori de iubire din 21 de poeme, Timişoara : Augusta, 1997]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 12.

LOGHIN, CONSTANTIN 2059. Semnal. [ Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina : 1775-1918, Cernăuţi : Editura Alexandru cel Bun, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 10.

2060. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina : 1775-1918 : (în legătură cu evoluţia culturală şi politică). [Cernăuţi : Editura Alexandru cel Bun, 1996]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 4. LOVINESCU, EUGEN 2061. Antonescu, Nae. Jurnalul lui E. Lovinescu. [Eugen Lovinescu, Sburătorul : agende literare, 2 vol., Bucureşti : Minerva, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 5. 2062. Grigurcu, Gheorghe. "Explicaţie" pentru o carte în curs de apariţie. [Gheorghe Grigurcu, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, Bucureşti : Jurnalul literar, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 3. 2063. Livescu, Cristian. Fascinantele agende ale lui E. Lovinescu. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 17. 2064. Lovinescu, Eugen. Testamentul lui E. Lovinescu. România literară, 30, nr. 48, 1997, p. 13. 2065. Omăt, Gabriela. E. Lovinescu - pagini uitate. [E. Lovinescu, Aquaforte, Bucureşti : Editura Contemporană, 1942]. România literară, 30, nr. 48, 1997, p. 12. 2066. Postelnicu, Ioana. Prima întâlnire cu Eugen

282

283

Lovinescu. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 7. În volume: 2067. Ornea, Zigu. E. Lovinescu în 1915-1916. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 55-58. 2068. Ornea, Zigu. Perioada întemeierii "Sburătorului". În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 59-64. 2069. Ornea, Zigu. Lovinescu în 1921-1923. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 65-70. LOVINESCU, HORIA 2070. Ceuca, Justin. Horia Lovinescu. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 8. LOVINESCU, MONICA 2071. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Monica Lovinescu. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 16. LOVINESCU, VASILE 2072. Pecican, Ovidiu. Conexiuni Vasile Lovinescu Haşdeu. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 22-24, 53. LUCA, EUGEN 2073. Melinescu, Gabriela. Eugen Luca - in memoriam. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 6. LUCA, GHERASIM

2074. Camus, Michel. Inventatorul iubirii de Gherasim Luca sau Teatrul vorbit de Radu Duda. [Gherasim Luca, Inventatorul iubirii, Bucureşti, 1945]. Teatrul azi, nr. 3, 1997, p. 45. LUCA, MIRCEA 2075. Mureşanu, Miruna. Romanul românesc - între tradiţie şi modernitate. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997; Loly Climescu, A şaptea plecare, Editura Fiat Lux; Ruxandra Cesereanu, Purgatoriile, Bucureşti : Albatros, 1997; Mircea Luca, Victoria lui Victor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 6. LUNGU, ALEXANDRU 2076. Diaconu, Mircea A. Poeţi din exil (II). Cenuşă şi aur. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 15. 2077. Lungu, Alexandru. Poeţii despre critici. "Pădurea critică prin care mă plimb, nu se putea să nu aibă şi uscături". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 32-33. LUNGU, ALEXANDRU D. 2078. Munteanu, Romul. Un roman românesc al încercării. [Alexandru D. Lungu, Moarte măruntă, Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 5. LUNGU, DAN

284

285

MACEDONSKI, ALEXANDRU 2079. Păvălan, Lorena. Cinci cărţi de poezie şi cîteva efecte asupra cititorului. [Dan Lungu, Muchii, Iaşi : Junimea, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 45. 2080. Pop, Ioan F. Dan Lungu, Muchii. [Iaşi : Junimea, 1996]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 171-172. LUPESCU, ROXANA 2081. Bârsilă, Mircea. Cronica literară. Roxana Lupescu sau poezia ca instrument al mântuirii. [Roxana Lupescu, M, Târgu-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 6. 2082. Cioculescu, Barbu. "M" - poeme-teatru. [Roxana Lupescu, "M", Târgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 3. 2083. Poenar, Horea. Cărţi. Roxana Lupescu. [Bau, TîrguJiu : Ager, 1996; "M", Tîrgu-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 63. 2084. Pop, Ioan F. Roxana Lupescu, M. [Târgu-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 173-174. 2085. Popescu, Adrian. Planetă de tânără poetă : Roxana Lupescu. [Roxana Lupescu, "M" : poeme, teatru, Târgu-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, Supl. 30, p. 27. 2086. Roşioru, Ion. Spargerea tiparelor. [Roxana Lupescu, "M", Târgu-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1996]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 7. 2087. Dimitriu, Daniel. Macedonski, un spirit... totalitar. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 5. 2088. Mureşanu, Miruna. Pagini alese din literatura română 100+1 Gramar. [Alexandru Macedonski, Poezii; Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară. Tănase Scatiu; Alexandru Odobescu, Mihnea Vodă cel Rău. Doamna Chiajna. Pseudo-Kineghetikos]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. 2089. Nestorescu, Andrei. O tragedie "indiană" : Regele de Arungabad de Alexandru Macedonski. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 145-160. 2090. Smeu, Grigore. Recenzii, note. Z. Cârlugea, Alexandru Macedonski. Palatul fermecat. Eseu asupra barocului macedonskian. [Tg.-Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1997]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 133-134. În volume: 2091. Aprecieri critice. În: Al. Macedonski. Versuri. [Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, p. 163-164.

2092. Goci, Aureliu. Postfaţă. Al. Macedonski între poezie şi acţiunea poetică. În: Al. Macedonski. Versuri. [Postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci]. Bucureşti : Gramar 100+1, 1997, p. 149-158. MACHIDON, ION 2093. Ţion, Adrian. Arpegii. [Ion Machidon, Grădina japoneză, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1995]. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 5.

286

287

MACOVICIUC, VASILE 2094. Pop, Ioan F. Vasile Macoviciuc, Metafizică supt degetul mic. [Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 170-171. 2095. Savin, Nicolae. Locul poeziei în raft. [Vasile Macoviciuc, Raft cu insomnii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 94. MAIOR, PETRU Iîn volume: 2096. Crihană, Marcel. Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu (Şcoala Ardeleană). În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 57-75. MAIORESCU, TITU 2097. George, Alexandru. Falsa teorie a "formelor fără fond". Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 12-13. 2098. Mureşanu, Miruna. O lucrare de referinţă - Viaţa lui Titu Maiorescu de Zigu Ornea. [Bucureşti : Du Style, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 5. 2099. Ornea, Zigu. "Sunt omul muncii mele". Dilema, 5, nr. 249, 1997, p. 10. 2100. Pop, Lia. Titu Maiorescu şi fundamentele culturii române. [Simion Ghiţă, Titu Maiorescu şi filosofia europeană, Galaţi : Porto-Franco, 1995]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 20-22. 2101. Spiridon, Cassian Maria. Titu Maiorescu şi 2105.

Convorbiri literare. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 1. 2102. Stanomir, Ioan. Blocul de marmură - 130 de ani de maiorescianism. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 4. În volume: 2103. Codreanu, Theodor. Maiorescu şi "Junimea". În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 28-39. 2104. În: Zigu Ornea. Viaţa lui Titu Maiorescu. Vol. 1.[Ediţia a 2-a revăzută şi corectată]. Bucureşti : Du Style, 1997, p. 444. În: Zigu Ornea. Viaţa lui Titu Maiorescu. Vol. 2.[Ediţia a 2-a revăzută şi corectată]. Bucureşti : Du Style, 1997, p. 287.

MAIORESCU, TOMA GEORGE 2106. Miclău, Paul. Toma George Maiorescu : Poezii/Poèmes. [Toma George Maiorescu, Poezii : (cartea celor cinci obsesii) : (1947-1997) = Poëmes : (1947-1997), Bucureşti : Vinea, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 10. MALAMEN, IOLANDA 2107. Chiper, Tita. Addenda la poezie - dialog cu poeta Iolanda Malamen. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 231, 1997, p. 16. 2108. Christi, Aura. Voinţa de iubire (I). [Iolanda Malamen,

288

289

Îngerul coborât în stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 51, 1997, p. 4. 2109. Dorian, Gellu. Plus Iolanda Malamen. [Iolanda Malamen, Îngerul coborît în stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 2. 2110. Grigurcu, Gheorghe. Între candoare şi teamă. [Iolanda Malamen, Îngerul coborît în stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 5. 2111. Marinescu, Angela. Vatra-Dialog cu Iolanda Malamen : "generaţia este (...) o formulă gregarliterară...". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 13-14. 2112. Vasile, Geo. "Mă salvasem de viaţă prin viaţă". [Iolanda Malamen, Îngerul coborât în stradă, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 7. MALIŢA, LIVIU 2113. Bălu, Ion. Tipologia scriitorului interbelic. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 6. 2114. Grigurcu, Gheorghe. Epoca interbelică. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. România literară, 30, nr. 35, 1997, p. 5. 2115. Mihãilescu, Dan C. La scriitorul român. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din

Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. 22, 8, nr. 36, 1997, p. 15. 2116. Ornea, Zigu. Condiţia scriitorului interbelic. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 9. 2117. Pop, Doru. O biografie neromanţată a scriitorului român. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, ClujNapoca : Fundaţia Culturala Română, 1997]. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 5. 2118. Pruteanu, George. Noi, scriitorii ardeleni. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. Dilema, 5, nr. 247, 1997, p. 13. 2119. Ştef, Traian. Liviu Maliţa, Eu, scriitorul. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 103-104. 2120. Ursa, Mihaela. Scriitorul - o figură orgolioasă. [Liviu Maliţa, Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie, Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 30-31. 2121. Zaciu, Mircea. Prefaţă. În: Liviu Maliţa. Eu, scriitorul : condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie. [Prefaţă de Mircea Zaciu]. ClujNapoca : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 7-14.

290

291

MANEA, NORMAN 2122. Bălu, Ion. Artistul în sistemul totalitar. [Norman Manea, Octombrie, ora opt, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Despre clovni : dictatorul şi artistul, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 3-4. 2123. Cesereanu, Ruxandra. Amintiri despre circul totalitar. [Norman Manea, Despre clovni : dictatorul si artistul, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 3. 2124. Grigurcu, Gheorghe. Norman Manea între clovni. [Norman Manea, Dictatorul şi artistul, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. România literară, 30, nr. 44, 1997, p. 5. 2125. Groza, Claudiu. România cu oameni şi clovni. [Norman Manea, Octombrie, ora opt, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Despre clovni : dictatorul şi artistul, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 4-5. 2126. Murgeanu, Ion. Anul literar 1997. Cărţi şi autori în oglinda criticii. [Norman Manea, Despre clovni : dictatorul şi artistul, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 8. 2127. Ornea, Zigu. Eseurile lui Norman Manea. [Norman Manea, Despre clovni : dictatorul si artistul, ClujNapoca : Biblioteca Apostrof, 1997]. România literară, 30, nr. 50, 1997, p. 9. 2128. Pruteanu, George. Eseu ca naraţiune reflexivă şi "dosar". [Norman Manea, Octombrie, ora opt, ClujNapoca : Biblioteca Apostrof, 1997; Despre clovni : dictatorul şi artistul , Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1997].

Dilema, 5, nr. 242, 1997, p. 13. MANIU, IULIU 2129. Ornea, Zigu. Iuliu Maniu. [Apostol Stan, Iuliu Maniu : naţionalism şi democraţie : biografia unui mare român, Bucureşti : Saeculum, 1997]. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 9, 18. MANOLESCU, NICOLAE 2130. Chirilă, Dumitru. Nicolae Manolescu despre profesiunea sa, cultura, şi despre hobby-ul său, politica. [Interviu]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 103-111. 2131. Ciocârlie, Livius. O uşă nu destul de bine închisă. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 99-111. 2132. Cristea Enache, Daniel. Avocatul literaturii române. [Nicolae Manolescu, Cărţile au suflet, Iaşi : Editura Moldova, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 381, 1997, p. 5. 2133. Grigurcu, Gheorghe. Nicolae Manolescu sau gâlceava cărţii cu existenţa. [Nicolae Manolescu, Cărţile au suflet, Iaşi : Editura Moldova, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 119-122. 2134. Grigurcu, Gheorghe. O carte în dezbatere. O istorie critică şi carnavalescă. [Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, vol. 1, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 5, 7. 2135. Laszlo, Alexandru. Cronicarul literar Nicolae Manolescu. Contrapunct, 8, nr. 11-12, 1997, p. 24-26. 2136. Mureşanu, Miruna. Editura Fundaţiei Culturale

292

293

Române. [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină; Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 5. 2137. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare. [Ion Ghica văzut de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu şi Nicolae Manolescu]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 92-96. 2138. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Totul despre Nicolae Manolescu, Timişoara : Amarcord, 1996, ediţie îngrijită de Mircea Mihăieş]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 13. 2139. Ştefănescu, Alex. O carte în dezbatere. Demitizarea literaturii române. [Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, vol. 1, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 4. 2140. Utahave. Contrapunct cu Stoiciu şi Manolescu. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 13. MANU, EMIL 2141. Baciu, Angela. Confesiuni Poesis. Emil Manu : "Am lăsat la o parte poezia şi a trebuit să fac mai mult critică şi istorie literară". [Interviu]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 12-13. 2142. Bulgăr, Gheorghe. Un cărturar umanist. [Emil Manu, Cafeneaua literară, Bucureşti : Saeculum, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 6. 2143. Bulgăr, Gheorghe. Emil Manu - 75. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 7. 2144. Cistelecan, Al. Istoria literară ca ştiinţă agreabilă. [Emil Manu, Cafeneaua literară, Bucureşti :

Saeculum, 1997]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 36-37. 2145. George, Alexandru. Amabile precizări şi întregiri. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 7. 2146. Manu, Emil. Creatorul în oglindă. "Întâlnirea de sub bandaje". Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 4. 2147. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Lacrimi pe-o picătură de suflet. [Emil Manu, Infernurile noastre, Bucureşti : Crater, 1993]. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 4. 2148. Schenk, Christian W. Emil Manu - omul, creatorul, prietenul. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 18. 2149. Vârgolici, Teodor. Cafeneaua literară. [Emil Manu, Cafeneaua literară, Bucureşti : Saeculum, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 387, 1997, p. 4. MARCA-VĂDAN, VOICHIŢA 2150. Ţene, Al. Florin. Trei cărţi comentate de Florin Al. Ţene. Voichiţa Marca-Vădan : Mersul pe vânt. [ClujNapoca : Dokia, 1995]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 14. MARCEL, PETRE DINU 2151. Marin, Gheorghe. Eros şi poezie. [Claudia Ilie, Nimic pentru vamă, Timişoara : Helicon, 1997; Petre Dinu Marcel, Masca destinului, Timişoara : Excelsior, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 4. MARCHIŞ, OTILIA

294

295

2152. Achim, Valeriu. Scriitori uitaţi. Otilia Marchiş (18731951). Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 56-58. MARCIAN, MARCEL 2153. Poenar, Horea. Cărţi. Marcel Marcian : Avadică Abădică. [Bucureşti, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 74. MARCU, IOAN VASILE 2154. Mocuţa, Gheorghe. Biblioteca Poesis. Ioan Vasile Marcu : Cerul interior. [Arad : Mirador, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 13. MARCU, NICU 2155. Marcu, Nicu. "Spiritualitatea mîntuitoare de suflete". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 72-73. MARIA, REGINA ROMÂNIEI 2156. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9.

MARIAN, MIRCEA 2157. Batto, I. Filiera. [Mircea Marian, Filiera : cronica unei vieţi dintr-un oraş din Nord, Baia Mare : Gutinul, 1995]. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 4-5. 2158. Glodeanu, Gheorghe. O trilogie a disperării. [Mircea Marian, Trilogia disperării : Portret de familie cu crizanteme, Baia Mare : Gutinul, 1993; Ninge în Spania, la Alicante, Cluj-Napoca : Dacia, 1994; Filiera : cronica unei veri dintr-un oraş din Nord, Baia Mare : Gutinul, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 23. 2159. Roşiianu, Ioan Romeo. Revenirea unui refugiat în el însuşi. [Mircea Marian, Filiera, Baia Mare : Gutinul, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 10. MARIAN, SIMEON FLOREA 2160. Datcu, Iordan. Balaurul din... casă. [Simeon Florea Marian, Legende despre flori, insecte şi păsări, Sibiu : Transpres, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 14. MARIN THORNTON, GABRIELA 2161. Ghilimescu, Ştefan Ion. Călătoria ca roman al descoperirii sinelui. [Gabriela Marin Thornton, În largul sufletului, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1997]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 10. 2162. Munteanu, Romul. Un debut româno-american. [Gabriela Marin Thornton, În largul sufletului, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1997]. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 22. 2163. Munteanu, Romul. Romanul cosmopolit de dragoste.

296

297

[Gabriela Marin Thornton, Obsesia de a rămâne tânăr, Bucureşti : Odeon, 1997]. Luceafărul, nr. 45, 1997, p. 22. MARINEASA, VIOREL 2164. Berechet, Lăcrămioara. Deportarea în Bărăgan. [Viorel Marineasa, Valentin Sămînţă, Daniel Vighi Deportarea în Bă răgan : destine, documente, reportaje, Timişoara : Mirton, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 6. 2165. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (II). Viorel Marineasa : "O aventură pe cont propriu". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 4. MARINESCU, ANGELA 2166. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Angela Marinescu şi provocarea poeziei. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 9. 2167. Grigurcu, Gheorghe. Demonica Angela. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 12, 1997, p. 5. 2168. Melancu, Ştefan. Cartea de nisip. Poezia apocalipsei. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură,

Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 14. 2169. Moldovan, Ioan. Exorcizări. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Familia, 33, nr. 4, 1997, p. 30-32. 2170. Munteanu, Romul. Un fenomen clasat. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 5. 2171. Mureşanu, Miruna. Editura Cartea Românească. Eseul între literatură şi critică literară. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite; Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului; Angela Marinescu, Satul prin care mă plimbam rasă în cap; Alexandru George, Întâlniri]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 2172. Roşiianu, Ioan Romeo. Damele metaforei. Melancolia unei vieţuiri în poem. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 4. 2173. Rusu, Gabriel. Adevărul extrem. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Poezie : Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 6. 2174. Soviany, Octavian. Aroma de sânge şi carne a poeziei. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 2175. Stanca, Dan. Poezia din interiorul sacrului. [Angela Marinescu, Evanghelia după Toma : o interpretare

298

299

posibilă, Bucureşti : Anastasia, 1997]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 9. 2176. Ursa, Mihaela. O alternativă la linişte. [Angela Marinescu, Cocoşul s-a ascuns în tăietură, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 28. MARINESCU, AUREL SERGIU 2177. Breviar editorial. Memorialistică. [Aurel Sergiu Marinescu, Prizonier în propria ţară, vol. 3, Bucureşti : Du Style, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 10.

Marinescu, Purtătorul de cuvinte]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 19. MARINO, ADRIAN 2181. Bălu, Ion. Cultura şi politica. [Adrian Marino, Politică şi cultură : pentru o nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. Apostrof, 8, nr. 4, 1997, p. 6. 2182. Bălu, Ion. Aventura ideii de literatură. [Adrian Marino, Biografia ideii de literatură, vol. 4, ClujNapoca, Dacia, 1997]. Apostrof, 8, nr. 6, 1997, p. 20. 2183. Cistelecan, Al. Al doilea manifest. [Adrian Marino, Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 26-27. 2184. Costea, Sorina Gabriela. Atitudinea unui cavaler. [Adrian Marino, Politica şi cultura : pentru o nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 16. 2185. Crăciun, Gheroghe. Eveniment editorial. Modelul Marino. [Adrian Marino, Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 23-26. 2186. Ghiu, Bogdan. Metatextul spiritului public. Contrapunct, 8, nr. 4, 1997, p. 3. 2187. Gogea, Vasile. Arhipelagul Europa. [Adrian Marino, Revenirea în Europa : idei si controverse româneşti : 1990-1995, Craiova : Aius, 1996]. Tribuna, 9, nr. 6, 1997, p. 6. 2188. Grigurcu, Gheorghe. Adrian Marino între politică şi cultură. [Adrian Marino, Politică şi cultură : pentru o

2178. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Aurel Sergiu Marinescu, Prizonier în propria ţară. [vol. 3, Bucureşti : Vremea, 1997]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 4. MARINESCU, ŞTEFAN VIDA 2179. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 2180. Sorescu, Florentin. Purtătorul de cuvinte. [Ştefan Vida

300

301

nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 5. 2189. Livescu, Cristian. Adrian Marino, mai-mult-ca-lucidul netemperat. [Adrian Marino, Politică şi cultură : pentru o nouă cultură română, Iaşi : Polirom, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 17. 2190. Marga, Andrei. Adrian Marino, proeuropeanul. [Adrian Marino, Pentru Europa : integrarea României : aspecte ideologice şi culturale, Iaşi : Polirom, 1995; Revenirea în Europa : idei şi controverse româneşti : 1990-1995, Craiova : Aius, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 21. 2191. Marino, Adrian. Dintr-un carnet personal. Contrapunct, 8, nr. 4, 1997, p. 3-4. 2192. Ornea, Zigu. Europenism şi antieuropenism. România literară, 30, nr. 20, 1997, p. 9. 2193. Pecican, Ovidiu. Adrian Marino şi Europa. Tribuna, 9, nr. 6, 1997, p. 6. 2194. Pecican, Ovidiu. Adrian Marino şi Europa. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 1, 11. 2195. Popa, Dumitru Radu. Valoarea şi stabilitatea ideilor. [Adrian Marino, The Biography of "the Idea of Literature". From Antiquity to Baroque, Albany, 1997]. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 22. 2196. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Adrian Marino, The Biography of the idea of literature. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 4. 2197. Spiridon, Monica. Un secol cît două milenii. [Adrian Marino, Biografia ideii de literatură, vol. 4, Cluj-

Napoca : Dacia, 1997]. România literară, 30, nr. 10, 1997, p. 10. 2198. Spiridon, Vasile. Cu şi despre literatură. [Adrian Marino, Biografia ideii de literatură, partea a 2-a, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 27-29. 2199. Vlad, Ion. Conceptele literaturii secolului XX. [Adrian Marino, Biografia ideii de literatură, vol. 4, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Tribuna, 9, nr. 30-32, 1997, p. 5. MARINOIU, ANA 2200. Vasile, Geo. "Cu diamantul sufletului decupând haiku...". [Ana Marinoiu, Crepuscul, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 16. MARKÓ, BÉLA 2201. Papp, Endre. ...mint az összecsukott sakktábla... A Hét, 28, nr. 1-2, 1997, p. 2. MÁRKUS, BÉLA 2202. Balogh, F. András. Most hát vágjuk ki a kelevényt? [Márkus Béla, A betokosodott kudarc, Budapest : Széphalom Könyvműhely,1996]. Korunk, 8, nr. 6, 1997, p. 108-110. MARTIN, MIRCEA 2203. Martin, Mircea. "Revolta fondului nostru latin". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 66-68.

302

303

MARTINESCU, VICTOR VALERIU 2204. Diaconu, Mircea A. Avangardiştii la răscruce. [Victor Valeriu Martinescu, Ştiri despre Victor Valeriu Martinescu, Oradea : Cogito, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 15. MATALĂ, DUMITRU 2205. Mureşanu, Miruna. Proză românească. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997; Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Virgil Duda, A trăi în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 7. 2206. Rachieru, Adrian Dinu. Aşteptându-l pe Dominic. [Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 16. MATEESCU, OLGA DELIA 2207. Boiangiu, Magdalena. Cartea de teatru. Plăcerea de a nu înţelege. [Olga Delia Mateescu, Capricii, Bucureşti : Unitext, 1997]. Teatrul azi, nr. 8-9, 1997, p. 51. 2208. Morariu, Mircea. Capricii de Olga Delia Mateescu. [Bucureşti : Unitext, 1996]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 116-117. MAVRODIN, IRINA 2209. Pârvulescu, Ioana. Cap sau pajură? [Irina Mavrodin, Mâna care scrie : spre o poietică a hazardului, Bucureşti : Editura Eminescu, 1994].

Rom ânia literară, 30, nr. 13, 1997, p. 7. 2210. Rhea Cristina. Invitaţii clubului "Ideea europeană" şi ai TV "Sigma". [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 1, 10-11. MAXY, LIANA 2211. Mureşanu, Miruna. Scriitori români din Israel la Grupul Editorial Universalia. [Liana Maxy, Bătrânul ieri şi nenăscutul mâine; Mariana Juster, De unde începe veşnicia; Chaim Avron, Dacă aş mai trăi o dată]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. MAZILU, DAN HORIA 2212. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Minerva. [Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei; Duiliu Zamfirescu, În război; Ion Agârbiceanu, Opere 15: Prăbuşirea]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 2213. Stanomir, Ioan. Introducere în opera lui Dosoftei. [Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei, Bucureşti : Minerva, 1997]. Luceafărul, nr. 44, 1997, p. 5. MĂDUŢA, RAMONA 2214. Moldovan, Ioan. Poezia poeteselor. [Ramona Măduţa, Cântăreţul de jazz, Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 1996]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 20. MĂLĂNCIOIU, ILEANA 2215. Lector. Semnal. O coborâre în infern. [Ileana Mălăncioiu, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 10.

304

305

2216. Pârvulescu, Ioana. Schimbare de ritm. [Ileana Mălăncioiu, Crimă şi moralitatea : eseuri politice, Bucureşti : Litera, 1993 ]. România literară, 30, nr. 12, 1997, p. 7. 2217. Popescu, Adrian. O Antigonă contemporană. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 37. MĂNUCĂ, DAN

2222. Christi, Aura. Doru Mătcaş. Contemporanul, 7, nr. 40-41, 1997, p. 7. MĂTCAŞ, NICOLAE 2223. Nicolae Mătcaş. Contemporanul, 7, nr. 43, 1997, p. 3.

MELANCU, ŞTEFAN 2218. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. 2219. Stanomir, Ioan. Întuneric şi lumină. [Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti : Minerva, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 5. MĂNUŢIU, MIHAI 2220. Cistelecan, Ioana. Mihai Mănuţiu, Exorcisme. [ClujNapoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 169-170. MĂRCULESCU, PETRU În volume: 2221. Ţărnea, George. Cuvânt de suflet. În: Petru Mărculescu. Eu sunt povestea unei zile... [Cuvânt de suflet de George Ţărnea]. Bucureşti : Progresul românesc, 1997, p. 4-5. MĂTCAŞ, DORU 2228. Cristea Enache, Daniel. Un roman din treizeci de poeme. [Gabriela Melinescu, Regina străzii, Bucureşti : Univers, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 4. 2229. Cubleşan, Victor. Strada unui roman. [Gabriela Melinescu, Regina străzii, Bucureşti : Univers, 1997]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 27-28. 2224. Bălu, Ion. Un poet al "nopţilor". [Ştefan Melancu, Elegii întâmplătoare, Cluj-Napca : Biblioteca Apostrof, 1995]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 6-7. MELINESCU, GABRIELA 2225. Bittel, Adriana. A doua întîlnire de la Neptun. [Interviu cu Gabriela Melinescu]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 12-13. 2226. Chihaia, Carmen. Paralele inegale. Gabriela Melinescu (Suedia) : "Persistenţa limbii materne, în noi, este ca o tomoare". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 392, 1997, p. 3. 2227. Cioculescu, Barbu. Gabriela Melinescu : Poezii. [Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 3.

306

307

2230. Dram, Constantin. Proza românească din exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii, Bucureşti : Univers, 1997; Ilie Constantin, Căderea spre zenit, Bucureşti : Cartea Românească, 1995; Emil Cira, Inelul cu safir]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 16. 2231. Ieronim, Ioana. Garbriela Melinescu : Regina străzii. [Bucureşti : Univers, 1997]. 22, 8, nr. 20, 1997, p. 14. 2232. Istrate, Gheorghe. Gabriela Melinescu : "A trăi şi a fi activ în două culturi". [Interviu]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 12. 2233. Melinescu, Gabriela. Poeţii despre critici. "În mod curios, criticii nu m-au iritat niciodată". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 31. 2234. Mureşanu, Miruna. Editura Univers. Colecţia Ithaca. Scriitori români în exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii; Ed Pastenague (pseudonimul lui Dumitru Ţepeneag), Porumbelul zboară!...; Lyana Galiş, Desculţi în paradis]. Universul cărţii, 7, nr. 7, 1997, p. 11. 2235. Petreu, Marta. Conversaţii cu Gabriela Melinescu. [Interviu]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 17-20. 2236. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gabriela Melinescu, Regina străzii. [Bucureşti : Univers, 1997]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 4.

2237. Vulturescu, George. Sub semnul focului. [Gabriela Melinescu, Lupii urcă în cer, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993 ; Regina străzii, Bucureşti : Univers, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 5. În volume: 2238. Cristea, Dan. Prefaţă. În: Gabriela Melinescu. Regina străzii. Bucureşti : Univers, 1997, p. 5-7. MICU, DUMITRU 2239. Bălu, Ion. Comunismul şi literatura. Critică şi comparatism. [Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, vol. 3, Bucureşti : Iriana, 1996; Mircea Popa, Convergenţe europene, Oradea : Cogito, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 6. 2240. Cristea Enache, Daniel. Critica ştiutoare. [Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, Perioada contemporană. Dramaturgia. Critica, vol. 4, Bucureşti : Iriana, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 5. 2241. Glodeanu, Gheorghe. Incursiuni în proza contemporană. [Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, vol. 3, Bucureşti : Iriana, 1997]. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 5. 2242. Voncu, Răzvan. Pariul critic cu factorul timp. [Interviu]. Literatorul, 7, nr. 6, 1997, p. 10-11. MICU, MIRCEA 2243. Bucşa, Petre. Scriitorul Mircea Micu la 60 de ani. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 4.

308

309

2244. Irimie, Negoiţă. Mircea Micu. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 19. 2245. Mircea Micu - 60 : "Eu sunt ce n-am fost niciodată". [Interviu]. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 14.

Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 10. 2252. Pintescu, Alexandru. Poeta artifex. I. Un condotier descins din Pind : Teohar Mihadaş. [Teohar Mihadaş, Crepuscularele vitralii, Cluj-Napoca : Clusium, 1993]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 5. MIHAI, NICOLAE

MICU, SAMUIL În volume: 2248. Crihană, Marcel. Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu (Şcoala Ardeleană). În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 57-75. MICU KLEIN, IOAN INOCENŢIU 2247. Buzaşi, Ion. Ion Inocenţiu Micu-Klein. [Alexandru Suciu, Ioan Inocenţiu Micu-Klein, Braşov : Lux libris, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 153-154. În volume: 2248. Ornea, Zigu. Inochentie Micu-Klein. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 7-10. MIHADAŞ, TEOHAR 2249. Ceuca, Justin. Teohar Mihadaş. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 20. 2250. Cubleşan, Victor. Romanul unui miez de secol. [Teohar Mihadaş, Străinul de la miezul nopţii, ClujNapoca : Clusium, 1996]. Tribuna, 9, nr. 15-16, 1997, p. 5. 2251. Murgeanu, Ion. In memoriam domnul Mihadaş. 2256. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. [Virgil Mihaiu, Încantări & descîntări clujene, ClujNapoca : Dacia, 1996]. România literară, 30, nr. 9, 1997, p. 5. 2257. Popescu, Adrian. Citadinism şi erotism. [Virgil Mihaiu, Încântări & descântări clujene, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 31. MIHALAŞ, MARCEL 2258. Bittel, Adriana. "Să-l întrebăm pe Mihalaş". Rom ânia literară, 30, nr. 36, 1997, p. 10. MIHĂESCU, DAN 2253. Cubleşan, Victor. Cărţi. Nicolae Mihai : Păcatul ochiului deschis. [Iaşi : Junimea, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 67. 2254. Davideanu, Ion. Nicolae Mihai, Păcatul ochiului deschis. [Iaşi : Junimea, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 130-131. 2255. Lazăr, Ioan. Nicolae Mihai, Păcatul ochiului deschis. [Iaşi : Junimea, 1996]. Ateneu, 34, nr. 4, 1997, p. 5. MIHAIU, VIRGIL

310

311

MIKÓ, ERVIN 2259. I. R. Reportaje de călătorie. [Dan Mihăescu, Şi eu am fost în Patagonia, Constanţa : Editura Dobrogea, 1997]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 7. MIHĂIEŞ, MIRCEA 2260. Boerescu, Dan-Silviu. La o reeditare. Am pierdut o batistuţă, mă bate mămica? [Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : All : Allfa, 1997]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 16. 2261. Mihăilescu, Florin. Narcis de la real la travesti. [Mircea Mihăieş, Cărţile crude, Timişoara : Amarcord, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 31. 2262. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Trei într-un roman. [Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. MIHĂILĂ, ECATERINA 2263. Ştefănescu, Maria. Recenzii, note. Ecaterina Mihăilă, Textul poetic : perspectiva teoretică şi modele generative . [Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 126-128. MIHULEAC, CĂTĂLIN 2264. Ştefănescu, Alex. Nume noi. [Cătălin Mihuleac, Garsonieră memorială confort trei, Bucureşti : Maşina de scris, 1996]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 4. 2266. Olariu, Constantin. Mikó Ervin. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 10. MILEA, ION 2267. Alui Gheorghe, Adrian. Debuturi. [Ion Milea, Seară cu Dante şi alte poeme, Târgu Mureş : Arhipelag, 1996; Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996; Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995; Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon; Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14. MILESCU, NICOLAE 2268. Velculescu, Cătălina. Nicolae Milescu în "Imago Mundi". Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 3-5. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN 2269. Dorian, Gellu. Minus Alexandru Cristian Miloş. [Alexandru Cristian Miloş, Secretul astral al profetului, Târgu-Mureş : Tipomur]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 2. 2270. Pintescu, Alexandru. Alexandru-Cristian Miloş : A fi în fiinţa luminii. [Alexandru-Cristian Miloş, Sertarul astral al profetului, Tîrgu-Mureş : Tipomur, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 11. 2271. Ţion, Adrian. "Arta vârtejelor cosmice". [Alexandru2265. Lazăr, Florin. Tragica ruptură a sinelui. [Miko Ervin, Dans pe sârmă, vol. 1-2, Cluj-Napoca : Dacia, 19961997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 55.

312

313

Cristian Miloş, Sertarul astral al profetului, TârguMureş : Tipomur, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 25. MILOŞ, ION 2272. Husar, Al. Ion Miloş - drama alterităţii. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 19. MINCU, MARIN 2273. Berechet, Lăcrămioara. Schiţe pentru portretul unui laureat al premiului Herder. Un heliadist de marcă. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 2. 2274. Mavrodin, Irina. Despre fragilitatea vieţii şi a poeziei. [Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 11. 2275. Mureşanu, Miruna. Colecţia Poeţi români contemporani la Editura Eminescu. [Cezar Ivănescu, La Baaad; Ioan Flora, Cincizeci de romane şi alte utopii, Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 2276. Ologu, Alina. Schiţe pentru portretul unui laureat al premiului Herder. Fals tratat de textualism. [Marin Mincu, Intermezzo]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 2. 2277. Oprea, Nicolae. Proba Eminescu. [Marin Mincu, Mihai Eminescu : "Luceafărul" - poem al visului romantic, Constanţa : Pontica, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 4. 2278. Pop, Augustin. Noua paradigmă morală a poetului contemporan. [Marin Mincu, Poezia italiană: de vorba cu: Sauro Albisani, Attilio Bertolucci, Piero Bigongiari, Constanţa : Pontica, 1995].

Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 3. 2279. Pop, Doru. Junal bipolar şi babilonic. [Marin Mincu, Intermezzo IV : jurnal florentin, Constanţa : Pontica, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 37-38. 2280. Rotund, Nicolae. Schiţe pentru portretul unui laureat al premiului Herder. Un polemist structural. [Marin Mincu, Intermezzo]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 2. 2281. Soviany, Octavian. Eterica moarte. [Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 36, 1997, p. 5. 2282. Şoitu, Grigore. Un nou mincu? [Marin Mincu, Despre fragilitatea vieţii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 5. MINULESCU, ION 2283. Milcu, Dan. Lecturi critice. Un demers analitic. [Nina Apetroaie, Ion Minulescu: studiu monografic, Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 4. MIRCEA, DORA DE 2284. Vulturescu, George. Debuturi. Dora de Mircea : Spune şi tu. [Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. MIRCEA, ION 2285. Chioaru, Dumitru. Ion Mircea. [Ion Mircea, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Apostrof, 8, nr. 4, 1997, p. 7.

314

315

2286. Mariş, Ioan. Ion Mircea un poet al numinosului. [Ion Mircea, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 6. 2287. Ştefănescu, Alex. O nouă aventură poetică. [Ion Mircea, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 4. MIREA, VIOREL 2288. Scarlat, Cristina. Poesia la "Prier". [Daciela Rotaru, Pereche singurătăţii, Turnu Severin : Prier, 1996; Viorel Mirea, Evangheliar, Turnu Severin : Prier, 1996; Ileana Roman, Nopţile beletriste, Turnu Severin : Prier, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 22. MIRON, DAN 2289. Breviar editorial. Literatură română. [Aristide Butunoiu, Începutul despărţirilor, Bucureşti : Editura Eminescu; Th. Denis Dinulescu, Grenada, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dan Miron, Aşteptarea regelui pescar, Bucureşti : Nemira, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 10.

2292. Vârgolici, Teodor. Cugetările lui Oxenstiern. [Adriana Mitu, Din vechile cărţi de înţelepciune la români : cugetările lui Oxenstiern (sec. XVIII), Bucureşti : Atos, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 4. MITU, MIHAI 2293. Velea, Stan. Cărţi şi reviste. [Mihai Mitu, Cercetări lingvistice şi literare româno-slave, Bucureşti : Editura Universităţii, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 167-168. MIU, CONSTANTIN 2294. Briareu. Panoramic editorial. Cartea didactică. [Constantin Miu, Comentarii şi sinteze de literatură română, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 22. MIU, DUMITRU 2295. Apostoleanu, Corina. Frumoasa Maria. [Dumitru Miu, Frumoasa Maria, Constanţa : Dobrogea, [1996?]]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 7. MLADIN, EMIL 2296. Mladin, Emil. Creatorul în oglindă. Privitul în oglindă - act de curaj. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 4. 2297. Soviany, Octavian. Romanul urii de viaţă. [Emil Mladin, Pedeapsa, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 43, 1997, p. 5. 2298. Vasile, Geo. Moartea lui Cezar Mărcuş. [Emil Mladin, Pedeapsa, Bucureşti : Cartea Românească, 1997].

MIRON, PAUL 2290. Briareu. Panoramic editorial. O istorie aproape sentimentală. [Paul Miron, Grigore Ilisei, Fălticeni mon amour, Iaşi : Polirom, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26. MITU, ADRIANA 2291. Moraru, Mihai. Cărţi şi reviste. [Adriana Mitu, Din vechile cărţi de înţelepciune la români. "Cugetările lui Oxenstiern" (sec. XVIII), Bucureşti : Atos, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 166-167.

316

317

Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 16. MOCUŢA, GHEORGHE 2299. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (II). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 4, 15. 2300. Mocuţa, Gheorghe. Poeţii despre critici. "Autoritatea critică a cam îmbătrânit; oricum, ne-a cam dezamăgit...". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 33-34. MODORCEA, GRID 2301. Băicuş, Iulian. Caravana cinematografică sau Cum se vede teatrul dintr-o sală de cinema. [Grid Modorcea, Teatrul respiraţiei, Bucureşti : Emin, 1996]. Teatrul azi, nr. 6-7, 1997, p. 83-84. MOLDOVAN, ANDREI 2302. Poenar, Horea. Cărţi. Andrei Moldovan : Cobşuc sau lirismul pragurilor. [Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 62. MOLDOVAN, GAVRIL 2303. Cubleşan, Victor. Cărţi. Gavril Moldovan : Ceramica de iarnă. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 61. 2304. Mureşan, Viorel. Gavril Moldovan : Ceramică de iarnă. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 8. MOLDOVAN, IOAN 2305. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

2306. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Poezia ca descoperire a propriului eu. [Ioan Moldovan, Arta răbdării, Cluj-Napoca : Dacia, 1993]. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 4. MOLDOVANU, DRAGOŞ 2307. Mureşanu, Miruna. Noutăţile Editurii Fundaţiei Culturale Române. [Dragoş Moldovanu, Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident; Andrei Codrescu, Alien candor / Candoare străină]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 8. MONORAN, ION 2308. Dorian, Gellu. Puls Ion Monoran. [Ion Monoran, Ca un vagabond într-o flanelă roşie, Timişoara : Marineasa, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 2.

318

319

MORAR, VASILE 2309. Davideanu, Ion. Vasile Morar, de Vasile Morar. [Vasile Morar, Versuri de spus în faţa oglinzii, iarna, Baia Mare : Gutinul, 1995]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 174-175. 2310. Roşiianu, Ioan Romeo. Revenirea din adâncuri de linişti. [Vasile Morar, Versuri de spus în faţa oglinzii, iarna, Baia Mare : Gutinul, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 16. MORARU, CORNEL 2311. Adam, Sergiu. Cornel Moraru : "Am început să scriu tîrziu şi, de la bun început, critică literară". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 3. 2312. Moraru, Cornel. O fereastră spre ecumenism . [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 85-86. MORARU, MIHAI 2313. Cândea, Virgil. Recenzii, note. Mihai Moraru, De nuptiis Mercurii et Philologiae . [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 135-137. 2314. Mitu, Mihai. Cărţi şi reviste. [Mihai Moraru, De nuptiis Mercurii et Philologiae, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 168-169. MOTOC, NICOLAE 2315. Mureşan, Rusanda. Scriitori constănţeni. [Constantin

Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996; Ovidiu Dunăreanu, Cu bucuria în suflet, Constanţa : Leda, 1995; Florin Şlapac, Zăpodie, Constanţa : Ex Ponto; Nicolae Motoc, Fragilităţi, Constanţa : Metafora, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 45. MUGUR, FLORIN 2316. Constantin, Ilie. Promoţia imediat predecentă : Florin Mugur. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 14. 2317. Grigurcu, Gheorghe. Nedreptăţitul Florin Mugur. România literară, 30, nr. 8, 1997, p. 5. MUGUR, VLAD 2318. Chihaia, Carmen. Vlad Mugur : "Exilul nu-i un drum uşor. Până să mă adaptez, am trăit de azi pe mâine". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 358, 1997, p. 3. MUNGIU-PIPPIDI, ALINA 2319. Tudoran, Dorin. Alina Iliescu şi Ion Mungiu-Pippidi sau "cultura dialogului". Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 56. MUNTEANU, BASIL 2320. Manu, Emil. Basil Munteanu : "Panorama literaturii române". Luceafărul, nr. 20, 1997, p. 4. MUNTEANU, CORNEL 2321. Mirea, George. Recenzii, note. Cornel Munteanu, Marin Preda : fascinaţia iubirii. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996].

320

321

Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 144-146. 2322. Pintescu, Alexandru. Cornel Munteanu : Marin Preda : Fascinaţia iubirii. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 9. MUNTEANU, EUGEN 2323. Felecan Oliviu. Vita sine litteris mors est. [Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Aeterna latinitas, Mică enciclopedie a gândirii europene în expresie latină, Iaşi : Polirom, 1996]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 91-92. MUNTEANU, GEORGE 2324. Mihăilescu, Florin. Recenzii, note. George Munteanu, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici. [vol. 1-2, Galaţi : Porto-Franco, 1994]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 131-133. MUNTEANU, LUCIA-GABRIELA 2325. Felecan Oliviu. Vita sine litteris mors est. [Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Aeterna latinitas, Mică enciclopedie a gândirii europene în expresie latină, Iaşi : Polirom, 1996]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 91-92. MUNTEANU, ROMUL 2326. Grăsoiu, Liviu. Itinerarii în modernitatea literară. [Romul Munteanu, Introducere în literatura europeană modernă, Bucureşti : Allfa, 1996]. Luceafărul, nr. 15, 1997, p. 17. 2327. Paralele inegale. Romul Munteanu : "Şi activiştii trăiau o viaţă dublă...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 360, 1997, p. 3.

2328. Roşiianu, Ioan Romeo. Confesiunile unui senior al literaturii : Romul Munteanu. [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 1, 11. 2329. Roşiianu, Ioan Romeo. Spălarea de păcate prin puterea cuvântului. [Romul Munteanu, O viaţă trăită, o viaţă visată, Bucureşti : Globus, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 6, 1997, p. 16. 2330. Zeca, Daniela. Criticul, oglinda, cititorul fericit. [Romul Munteanu, Jurnal de cărţi (6), Bucureşti : Libra, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 10-11. MUNTEANU, ŞTEFAN 2331. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Ştefan Munteanu, Picături de filosofie. [Bacău : Deşteptarea, 1997]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 5. 2332. Şerban, Geo. Ştefan Munteanu : Amară mărturie epistolară. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 16. 2333. Şerban, Geo. Scrisorile poeţilor. Patimile artistului în exil - epistole de la Ştefan Munteanu. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 16-18. MUNŢIU, ADRIAN 2334. Poenar, Horea. Cărţi. Adrian Munţiu : Caii de la bicicletă. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1995]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 73. MUREŞAN, VIANU 2335. Pintescu, Alexandru. Vianu Mureşan : Lanţul Sofiei. [Satu Mare : Decalog, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 12.

322

323

MUREŞAN, VIOREL 2336. Mureşan, Viorel. Poeţii despre critici. "Judecata de valoare a fost mai reţinută". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 33. MUREŞANU, ANDREI 2337. Buzaşi, Ion. Andrei Mureşanu - poet religios. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 62-65. MUSCALU, FLORIN 2338. Ciopraga, Constantin. Un reflexiv tandru. [Florin Muscalu, Sfântul Aer şi prietenii săi, Focşani : Revista V, 1996]. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 4. 2339. Muscalu, Florin. Creatorul în oglindă. Am fost şi am rămas credincios pol-ymniei. Luceafărul, nr. 42, 1997, p. 4. 2340. Roşioru, Ion. Sfântul aer şi prietenii săi. [Florin Muscalu, Sfântul aer şi prietenii săi, Focşani : Revista V, 1996]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 7. MUSCĂ, VASILE 2341. Vlad, Marius. Exegeză şi "exerciţiu de admiraţie". [Vasile Muscă, Filosofia ideii naţionale la Lucian Blaga şi D. D. Roşca, Cluj : Biblioteca Apostrof, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 7.

MUŞATESCU, TUDOR În volume: 2342. Muşatescu, Cristina; Muşatescu, Bogdan. Trec şi se petrec ca pe bulevardul "Pardon". În: Tudor Muşatescu. Ale vieţii valuri. [Antologie alcătuită de Cristina şi Bogdan Muşatescu. Prefaţa de Dumitru Solomon]. Bucureşti : RAI, 1997, p. 9-10. 2343. Solomon, Dumitru. O lume senină şi echilibrată. În: Tudor Muşatescu. Ale vieţii valuri. [Antologie alcătuită de Cristina şi Bogdan Muşatescu. Prefaţa de Dumitru Solomon]. Bucureşti : RAI, 1997, p. 5-8. MUŞINA, ALEXANDRU 2344. Cârligeanu, Evelina. Chirurgia poeziei. [Alexandru Muşina, Paradigma poeziei moderne]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 5. 2345. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă. Alexandru Muşina. Euphorion, 8, nr. 2, 1997, p. 19. 2346. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

2347. Piţu, Luca. Despre Sandu Muşina, teoripracticianul paradigmatic. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 4. 2348. Poenar, Horea. Cărţi. Alexandru Muşina : Unde se află poezia. [Târgu-Mureş : Arhipelag, 1996].

324

325

Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 54. 2349. Ursa, Mihaela. Poeţii despre poezie. [Alexandru Muşina, Eseu asupra poeziei moderne, Chişinău : Cartier, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 39. 2350. Vaculovschi, Mihai. Din nou despre Cenuşăreasa în blugi. [Alexandru Muşina, Eseu asupra poeziei moderne, Chişinău : Cartier, 1997]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 8. MUŞLEA, ION 2351. Pavelescu, Gheorghe. Ion Muşlea şi arta ţăranilor ardeleni. [Ion Muşlea, Icoanele pe sticlă şi xilogravurile ţăranilor români din Transilvania, Bucureşti : Grai şi suflet, 1995]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 5. MUTHU, MIRCEA 2352. Mastacan, Simina. Mircea Muthu, Călcâiul lui Delacroix. [Bucureşti : Libra, 1996]. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 5. 2353. Moraru, Cornel. Cu cărţile pe masă. Sinestezii critice. [Mircea Muthu, Călcâiul lui Delacroix, Bucureşti : Libra, 1996]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 28-29. 2354. Panoramic editorial. Călcâiul (in)vulnerabil. [Mircea Muthu, Călcâiul lui Delacroix, Bucureşti : Libra, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 14.

Allfa, 1997]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 16. NAGHIU, PAVEL 2356. Banu, George. Iosif Naghiu. Contrapunct, 8, nr. 11-12, 1997, p. 4. 2357. Cassian, Nina. Iosif Naghiu. Contrapunct, 8, nr. 11-12, 1997, p. 6. 2358. Dragoş, Nicolae. Actul de acuzare. Contrapunct, 8, nr. 11-12, 1997, p. 10. NAGY, ALBERT 2359. Lászlóffy, Aladár. Fehér Donquijote. A Hét, 28, nr. 32, 1997, p. 7. NAUM, GELLU 2360. Cioculescu, Barbu. După primul cuvînt. [Gellu Naum, Întrebătorul, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 3. 2361. Mureşanu, Miruna. Semnal. Gellu Naum întrebătorul. [Gellu Naum, Întrebătorul, Bucureşti : Editura Emimescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 9. 2362. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gellu Naum, Întrebătorul. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 4. NEAGOE, PETER 2363. Anghelescu, Mircea. Peter Neagoe (III). Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 16-17.

NAGHIU, IOSIF 2355. Boerescu, Dan-Silviu. "Flagranta deformare a realităţii". [Iosif Naghiu, A treia caravelă, Bucureşti :

326

327

NEAGU, NICOLAE 2364. Grăsoiu, Liviu. Dincolo de aşteptare. [Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 11. 2365. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. 2366. Neagu, Nicolae. Creatorul în oglindă. Desăvârşit ca un triunghi echilateral. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 4. NEAMŢU, IOAN 2367. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ioan Neamţu, Rădăcini adânci. [Iaşi : Dosoftei, 1996]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 4. NEAMŢU, TRAIAN MIHAI 2368. Zăgreanu, Ion Radu. Trei cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. Cum a fost posibil? [Traian Mihai Neamţu, De ce Doamne?, Cluj-Napoca : Dacia, 1995].

Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 6. NECHIT, IRINA 2369. Lilea, Radu. O carte cu poeme reci. [Irina Nechit, Cartea rece, Chişinău : Cartier, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 16. 2370. Poenar, Horea. Cărţi. Irina Nechit : Cartea rece. [Chişinău : Cartier, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 54-55. NECULCE, ION În volume: 2371. Crihană, Marcel. Ion Neculce. În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 23-36. NEDELCEA, TUDOR 2372. Cubleşan, Constantin. Civilizaţia cărţii. [Tudor Nedelcea, Civilizaţia cărţii, Craiova : Scrisul Românesc, 1996]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 58. NEDELCIU, MIRCEA 2373. Adam, Sergiu. Mircea Nedelciu : "Sindicatele minerilor sau ale şoferilor sînt mai performante decît ale artiştilor". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 3. 2374. Boerescu, Dan-Silviu. La o reeditare. Am pierdut o batistuţă, mă bate mămica? [Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : All : Allfa, 1997]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 16.

328

329

2375. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Trei într-un roman. [Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. NEDELCOVICI, BUJOR 2376. Anghel, Iulian. Bujor Nedelcovici - un exilat în "scriitură". 22, 8, nr. 38, 1997, p. 14-15. 2377. Calujnai Lazăr, Amelia. Bujor Nedelcovici : "Exilul este una din probele cele mai dure pe care le poate suporta un intelectual". [Interviu]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 12-13. 2378. Cristea Enache, Daniel. "Nu râde, Céline!". [Bujor Nedelcovici , Provocatorul, Bucureşti : Allfa, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 386, 1997, p. 5. 2379. Mureşanu, Miruna. Două cărţi de Bujor Nedelcovici. [Bujor Nedelcovici, Provocatorul, Bucureşti : Allfa, 1997; Îmblînzitorul de lupi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 5. 2380. Rădulescu, Carmen Ligia. Un métèque în republica literelor. [Bujor Nedelcovici, Provocatorul, Bucureşti : Allfa, 1997]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 7. NEDELEA, GABRIELA 2381. Oprea, Nicolae. Doi poeţi. [Gabriela Nedelea, Inutil, Paralela 45; Ioan Vintilă Finiş, Hierofania, Cartfil]. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 4. NEGARĂ, ECATERINA

2382. Vasile, Geo. Fior şi inadecvare. [Ecaterina Negară, Interior cu vultur, Bucureşti : Gnosis, 1997]. Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 16. NEGOIŢESCU, ION 2383. Farkas, Jenö. Dialoguri esenţiale : I . Negoiţescu şi Şt. Aug. Doinaş într-o convorbire budapestană (II). [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 4. 2384. Farkas, Jenö. Dialoguri esenţiale : I . Negoiţescu şi Şt. Aug. Doinaş într-o convorbire budapestană (III). [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 12. 2385. Melancu, Ştefan. I. Negoiţescu tînăr. [I. Negoiţescu, Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistica, epistolar si alte texte cu caracter confesiv, ClujNapoca : Dacia, 1997]. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 7. 2386. Mureşanu, Miruna. Editura Eminescu. [Mircea Vulcănescu, Dimensiunea spirituală a existenţei, vol. 1-3; Ion Negoiţescu, Scriitori moderni, vol. 2]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 5. 2387. Nicolae, Victor. "Intenţionez să continui actul de restituire a scrierilor de tinereţe ale lui I. Negoiţescu...". [La apariţia volumului Ora oglinzilor de I. Negoiţescu: o convorbire cu poetul şi editorul Dan Damaschin, îngrijitorul ediţiei]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 3. 2388. Pintescu, Alexandru. Jurnalul ca roman al formării unei personalităţi. [Ion Negoiţescu, Ora oglinzilor, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 4. 2389. Regman, Cornel. Ion Ghica în patru istorii literare.

330

331

[Ion Ghica văzut de G. Călinescu, Şerban Cioculescu, I. Negoiţescu şi Nicolae Manolescu]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 92-96. 2390. Regman, Cornel. O operă inedită a lui I. Negoiţescu : Poezia română. Antologie. Jurnalul literar, 8, nr. 43-48, 1997, p. 3. 2391. Vlad, Ion. Fragmente de jurnal... [I. Negoiţescu, Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică, epistolar şi alte texte cu caracter confesiv, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 4. În volume: 2392. Damaschin, Dan. Un autoportret al artistului în tinereţe. În: Ion Negoiţescu. Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică, epistolar şi alte texte cu carcter confesiv. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Dan Damaschin]. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 7-16. 2393. Damaschin, Dan. Notă asupra ediţiei. În: Ion Negoiţescu. Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică, epistolar şi alte texte cu carcter confesiv. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Dan Damaschin]. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 17-18. NEGRICI, EUGEN 2394. Rădulescu, Carmen Ligia. Istoricitate şi valoare. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Critică şi Istorie Literară : Eugen Negrici, Poezia medievală în limba română, Craiova : Vlad & Vlad, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 15. NEMOIANU, VIRGIL 2395. Mureşanu, Miruna. Două cărţi de Virgil Nemoianu.

[Virgil Nemoianu, Jocurile divinităţii: gândire, libertate şi religie la sfârşit de mileniu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; O teorie a secundarului : literatură, progres şi reacţiune, Bucureşti : Univers, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 8. 2396. Spiridon, Monica. Intelectualul şi transcendenţa în prag de mileniu. [Virgil Nemoianu, Jocurile divinităţii : gândire, libertate şi religie la sfârşit de mileniu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 41, 1997, p. 4. NERSESIAN, ANAÏ S 2397. Dimitriu, Daniel. Gospodine şi muze cu faţa la zid (I). [Anaï s Nersesian, Cu faţa la zid, Bucureşti : Ararat, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 6. 2398. Vasile, Geo. Depresurarea sinelui. [Anaïs Nersesian, Cu faţa la zid, Bucureşti : Ararat, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 7. NEŞU, IOAN 2399. Apostoleanu, Corina. Ioan Neşu - Privire clandestină. [Ioan Neşu, Privire clandestină, Bucureşti : RAI, 1996]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 6. 2400. Roşioru, Ion. Un pumn de iarbă. [Ioan Neşu, Un pumn de iarbă, Bucureşti : Tai-Pan, 1994]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 7. 2401. Roşioru, Ion. Marele necunoscut. [Ioan Neşu, Marele necunoscut, Bucureşti : Editura Regiei Autonome a Imprimeriilor, 1995]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 6.

332

333

NETEJORU, GHEORGHE 2402. Marin, Gheorghe. Carte de aventuri la Editura Militară. [Firiţă Carp, Cel mai aproape de fericire; Ioan Tecşa, Mercenarii la miazănoapte; Gheorghe Netejoru, Zece ani în lagărele sovietice]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 10. NEUMANN, VICTOR 2403. Tomuţa, Sorin. O întreprindere onestă. [Victor Neumann, Istoria evreilor din România, Timişoara : Amarcord, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. NICA, ION În volume: 2404. Gorunescu, Valeriu. Împăcarea temporalului cu eternitatea prin poezie. În: Ion Nica. Spre naşterea din nou : poeme creştine. [Prefaţă: Valeriu Gorunescu. Selecţie şi postfaţă: Ion C. Ştefan]. Bucureşti : Editura Arefeteană, 1997, p. 7-9. 2405. Ştefan, Ion C. La început de drum. În: Ion Nica. Spre naşterea din nou : poeme creştine. [Prefaţă: Valeriu Gorunescu. Selecţie şi postfaţă: Ion C. Ştefan]. Bucureşti : Editura Arefeteană, 1997, p. 95. NICHITA, G. 2406. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : G. Nichita (1900-1968). Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 19. NICODIM, DUMITRU 2407. Guran, Letiţia. Un roman atipic. [Dumitru Nicodim, Casa lui David, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 53-54.

2408. Inea, Gabriela. Spovedanii amare. [Dumitru Nicodim, Casa lui David , Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 6-7. 2409. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Dumitru Nicodim, Casa lui David, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 2410. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Dumitru Nicodim, Casa lui David. [Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 4. 2411. Tupan, Marius. Pentru pământ şi credinţă. [Dumitru Nicodim, Cartea lui David, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 2. 2412. Vultur, Smaranda. Urmaşii lui David. [Dumitru Nicodim, Casa lui David, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 5. NICOLAE, EMIL 2413. Livescu, Cristian. În căutarea "constantelor ignorate". Despre zonele erogene ale textului. [Emil Nicolae, Femeia şi femela : recurs la erogenia textului, Iaşi : Timpul, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 17. NICOLAE, NICOLAE I. 2414. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Nicolae I. Nicolae, Eminescu, azi. [Bucureşti : Ulpia Traiana, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 4. 2415. Ştefănescu, Alex. Eminescu - portret şi caricatură. [Nicolae I. Nicolae, Eminescu, azi, Bucureşti : Ulpia

334

335

Traiana, 1997 ; Ştefan Dumitrescu, Eminescu - un Isus al poporului român, Şcoala de filozofie de la Tulcea, 1997]. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 4. NICOLAU, FELIX NARCIS 2416. Davideanu, Ion. Felix Narcis Nicolau, Ascultând cerurile. [Arad : Arca, 1995]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 130. NICOLESCU, BASARAB 2417. Doinaş, Ştefan Augustin. Transculturalul. [Basarab Nicolescu, La Transdisciplinarité, Paris : Du Rocher, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 74-75. 2418. Pârvulescu, Ioana. Philosophus teutonicus. [Basarab Nicolescu, Ştiinţa, sensul şi evoluţia : eseu asupra lui Jakob Böhme ]. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 7. 2419. Spiridon, Cassian Maria. O petică pentru mileniul trei. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 1. NICOLESCU, OTILIA 2420. Munteanu, Romul. Otilia Nicolescu (1931-1993). Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 16. NICORESCU, ALEXANDRU 2421. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Alexandru Nicorescu (1908-1982). Poesis, nr. 9, 1997, p. 23. NIMIGEANU, GEORGE L. 2422. Boldea, Iulian. Fascinaţia interogaţiei. [George L.

Nimigeanu, Fiinţa întrebării, Târgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 37-38. 2423. Lazăr, Florin. Cărţi. George L. Nimigeanu : Fiinţa întrebării. [Tîrgu-Mureş : Ardealul, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 56-57. NISTEA, IULIAN 2424. Nistea, Iulian. "Ar fi corect ca Redacţia să-şi recunoască scăderile organizatorice". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 77-79. NISTOR, CORNELIU 2425. Blaga, Carmen. Corneliu Nistor - in memoriam. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 134-135. NISTOR, DAN IOAN 2426. Dorian, Gellu. Minus Dan Ioan Nistor. [Dan Ioan Nistor, Pelerin pe drumul măslinilor, Constanţa : Metafora]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 2. NISTOR, VIRGIL 2427. Rău, Aurel. Virgil Nistor - 75. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 12. NISTORESCU, CORNEL 2428. Rhea Cristina. Cornel Nistorescu : "M-ar preocupa cultura prin care România supravieţuieşte în timp". [Interviu].

336

337

Contemporanul, 7, nr. 42, 1997, p. 1, 10-11. NIŞCOV, VIORICA 2429. Datcu, Iordan. O istorie a basmelor româneşti în texte. [Viorica Nişcov, A fost unde n-a fost. Basmul popular românesc. Excurs critic şi texte comentate, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 22, 1997, p. 5. 2430. Sorescu, Roxana. De-ar fi să fie. [Viorica Niş cov, A fost de unde n-a fost : basmul popular românesc, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 7. NOICA, CONSTANTIN 2431. Adamek, Diana. Ochiul roşu, ochiul alb. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 6. 2432. Amăriuţei, Constantin. Scrisoare lui Constantin Noica. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 5. 2433. Antonescu, Nae. Publicistica lui Constantin Noica. [Constantin Noica, Între suflet şi spirit, vol. 2, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 51-53. 2434. Ardelean, Florin. Constantin Noica, ...Fratele. [Constantin Noica, Manuscrisele de la Cîmpulung : reflecţii despre ţărănime şi burghezie, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 48-52. 2435. Baumgarten, Alexander. Multiplele accepţii ale universităţii. Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 9. 2436. Carp, Radu. Un alt Noica.

Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 11. 2437. Fl. C. Constantin Noica - inedit. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 34. 2438. Gheorgheiu, Laura. Constantin Noica - între judecăţile şi raţionamentul culturii. Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 8. 2439. Ianoşi, Ion. Biografie şi operă. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 10. 2440. Karnoouh, Claude. Mirajele trecutului. Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 11. 2441. Manolescu, Nicolae. C. Noica şi literatura. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 10. 2442. Mihalcea, Ilie. La Păltiniş cu Constantin Noica. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 5, 13. 2443. Mihoc, Blaga. "Monologul" maestrului. O întâlnire cu Constantin Noica. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 35-38. 2444. Militaru, Ion. Constantin Noica şi critica Occidentului. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 8. 2445. Necula, Ionel. Ion Petrovici în receptarea lui Noica. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 4. 2446. Ornea, Zigu. Al doilea volum din publicistica lui Noica. [Constantin Noica, Între suflet şi spirit: publicistică, vol. 2, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 9. 2447. Ornea, Zigu. Marginalii la "cazul Noica". Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 10.

338

339

2448. Petric, Gabriel. Constantin Noica - ieri şi azi. Schiţă pentru o receptare a omului şi operei (1981-1997). Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 40-47. 2449. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti Humanitas, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 13. 2450. Surdu, Alexandru. Evocare Constantin Noica. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 12. 2451. Vidan, Sorin. Două forme de nemulţumire. Dilema, 5, nr. 256, 1997, p. 8. 2452. Vieru, Sorin. Acum 40 de ani : un schimb de scrisori între Constantin Noica şi Emil Cioran. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 8-9. 2453. Codreanu, Theodor. Constantin Noica fascinaţia spaţiului. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 193-203. NORAC, CARL 2454. Abăluţă, Constantin. Carl Norac. Contemporanul, 7, nr. 49, 1997, p. 6. NORDON, D. 2455. Roman, Eliza. Matematica, o formă literară. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 1, 11. 2456. Roman, Eliza. Matematica, o formă literară. Contemporanul, 7, nr. 38, 1997, p. 3.

NOVAC, CONSTANTIN 2457. Cârligeanu, Evelina. Palimsestul operei. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 7. 2458. Mureşan, Rusanda. Scriitori constănţeni. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996; Ovidiu Dunăreanu, Cu bucuria în suflet, Constanţa : Leda, 1995; Florin Şlapac, Zăpodie, Constanţa : Ex Ponto; Nicolae Motoc, Fragilităţi, Constanţa : Metafora, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 45. 2459. Perşa, Dan. Metamorfozele temei şi viziunea. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 7. 2460. Perşa, Dan. Anchetă Tomis. Gruparea de la Tomis. [Răspuns la ancheta cu tema: "Consideaţi că se poate vorbi despre o "grupare Tomis"? dacă da, care îi sunt specificităţile? Ce înseamnă sau ce ar putea să însemne pentru dvs.o astfel de grupare literară? Cum vă apreciaţi cărţile scrise până în prezent? Ce satisfacţii şi insatisfacţii aţi avut în ultimii ani legate de literatura pe care o faceţi? Ce proiecte aveţi şi pe care dintre le credeţi că veţi reuşi să le finalizaţi până la sfârşitul lui 1997?"]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5, 15. 2461. Radu, Cristian. Cum se scrie un roman. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tribuna, 9, nr. 17, 1997, p. 5. 2462. Regman, Cornel. Între Pontul Euxin şi "Cumpătul". [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 3.

340

341

2463. Vasile, Geo. Romanul cu energie neconvenţională. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 5. NOVAC, ELISAVETA 2464. Grăsoiu, Liviu. Despre trei poeţi şi despre poezie. [Elisaveta Novac, Lumină din iubire : stihuri creştine, Piteşti : Cultura, 1997; Anca Pedvis, Un imperceptibil miros de Socrate, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Claudia Ilie, Nimic pentru vamă, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 11. NUŢU-PIERSICĂ, IOANA 2465. Cioculescu, Barbu. Prefaţă. În: Ioana Nuţu-Piersică. Viaţa ca un dar. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 5-6. ODEANU, ANIŞOARA 2466. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Anişoara Odeanu (1912-1972). Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 23. 2467. Ungureanu, Cornel. Poeziile Anişoarei Odeanu. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 15. ODOBESCU, ALEXANDRU 2468. Băileşteanu, Fănuş. Un volum ghinionist. [Alexandru Odobescu, Opere, vol. 13, Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996]. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 4. 2469. Jercan, Egina. Odobescu şi cele zece "basme" mitologice. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 17.

2470. Mureşanu, Miruna. Pagini alese din literatura română 100+1 Gramar. [Alexandru Macedonski, Poezii; Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară. Tănase Scatiu; Alexandru Odobescu, Mihnea Vodă cel Rău. Doamna Chiajna. Pseudo-Kineghetikos]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. În volume: 2471. În: Corneliu Ştefan. Moartea lui Al. Odobescu : enigme literare. Buzău : Biblioteca Judeţeană V. Voiculescu, 1997, p. 5-31.

OIŞTEANU, ANDREI 2472. Neuman, Victor. Studii de antropologie culturală. [Andrei Oişteanu, Mythos & Logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală, Bucureşti : Nemira, 1997]. România literară, 30, nr. 35, 1997, p. 4. 2473. Stanomir, Ioan. Mythos şi logos. [Andrei Oişteanu, Mythos & logos : studii şi eseuri de antropologie culturală, Bucureşti : Nemira, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 5. OLARIU, DUMITRU 2474. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Dumitru Olariu (19101942). Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 23. OLARU NENATI, LUCIA 2475. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada

342

343

albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. OLTEAN, ŞTEFAN 2476. Galea, Ileana. Lingvistică şi literatură. [Ştefan Oltean, Ficţiunea, lumile posibile şi discursul indirect liber, Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 5. OLTEANU, IOANICHIE 2477. Andru, Vasile. Miscellanea. Ioanichie Olteanu şi puterea discretă. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 151-152. 2478. Balotă, Nicolae. Un poet al tăcerilor. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 19. 2479. Poantă, Petru. Ioanichie Olteanu, baladistul. Apostrof, 8, nr. 4, 1997, p. 4. OLTEANU, ION 2480. Sorianu, Vlad. Ion Olteanu, Iarba zăpezilor. [Bucureşti : Ager, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 5. OLTEANU, MARIA 2481. Konradi, Simona. Maria Olteanu : Zeii strivesc liniştea / Les Dieux ecrasent le silence. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 10. ONIGA, DUMITRU

2482. Mareş, Radu. Lirica recuperărilor. [Dumitru Oniga, Cîntece triste, Suceava : Nordpress, 1996]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 4. ONOFRE, CRISTINA 2483. Vulturescu, George. Cartea de poezie. Cristina Onofre : Poema 'naltei domnişoare. [Piteşti : Tipoart, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 3. OPREA, MARIAN 2484. Draghincescu, Rodica. Între două iluzii filosofice. [Marian Oprea, Preludiu, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 4. OPREA, NICULINA 2485. Vasile, Geo. Dincolo de confuzie. [Niculina Oprea, Trecerea, Craiova : Avrămeanca, 1996]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 16. OPRIŢĂ, MIRCEA 2486. Bodizs, Edith. De vorbă cu scriitorul Mircea Opriţă, directorul Centrului Cultural Român din Budapesta : "Întîmpinăm şi noi greutăţi, ca toată lumea". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 3. ORNEA, ZIGU 2487. Grigoraş, Florin. Dincolo de portrete. [Zigu Ornea, Fizionomii : medalioane de istorie literară, Bucureşti : Nemira, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 9. 2488. Grigurcu, Gheorghe. Scrisoare deschisă d-lui Z. Ornea.

344

345

Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 1, 12-13, 15. 2489. Mihăilescu, Florin. O carte de învăţătură. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 27, 40. 2490. Mureşanu, Miruna. O lucrare de referinţă - Viaţa lui Titu Maiorescu de Zigu Ornea. [Bucureşti : Du Style, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 5. 2491. Scrisoare deschisă d-lui Z. Ornea. [Semnat : O tristă figură inchizitorială]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 8-9.

2496. Puiu, Dana. Romanul analogic al secolului 21. [Adrian Oţoiu, Coaja lucrurilor sau dansând cu Jupuita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Familia, 33, nr. 10, 1997, p. 15-19. 2497. Tudorovici, Doina. Dans pe coaja lucrurilor. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Debut, Poezie şi Proză : Adrian Oţoiu, Coaja lucrurilor sau dansând cu Jupuita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 22. PALAGHIA, FLORENTIN 2498. Dorian, Gellu. Plus Florentin Palaghia. [Florentin Palaghia, Cînd vor trece sitarii, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 2. PALEOLOGU, ALEXANDRU 2499. Adameşteanu, Gabriela. Alexandru Paleologu : "O catedrală a Neamului ar fi un kitsch mortal". [Interviu]. 22, 8, nr. 39, 1997, p. 10-11. 2500. Adămuţ, Anton. Despre lucrurile petrecătoare. [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997; Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon, Iaşi : Polirom, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 6. 2501. Chiper, Tita. Imaginea noastră tulbure - o convorbire cu dl. Alexandru Paleologu. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 233, 1997, p. 16. 2502. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Alexandru Paleologu. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 16.

OŢOIU, ADRIAN 2492. Băicuş, Iulian. Coaja literaturii sau dansînd cu lucrurile. [Adrian Oţoiu, Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita]. România literară, 30, nr. 34, 1997, p. 4. 2493. Decojirea unui text. [Adrian Oţoiu, Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 29-30.

2494. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (I). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 5, 15. 2495. Groza, Claudiu. Miezul de sub coajă. [Adrian Oţoiu, Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 11, 27.

346

347

2503. Creţu, Bogdan. Alexandru Paleologu eseu despre nobleţea care obligă. [Alexandru Paleologu, Alchimia existenţei, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 24. 2504. Dimitriu, Daniel. Simţul practic, spiritul şi litera. [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 4. 2505. Grigurcu, Gheorghe. Nobleţe şi democratizare. [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997]. România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 5. 2506. Mamali, Cătălin. Alexandru Paleologu: "Vocaţia inteligenţei este de a face lucrurile dacă nu foarte clare, măcar atît de clare pe cît este cu putinţă". [Interviu]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 3-11. 2507. Mureşanu, Miruna. Semnal. Câteva "ipoteze de lucru" la Alexandru Paleologu. [Alexandru Paleologu, Ipoteze de lucru, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 9. 2508. Pruteanu, George. Un [genteleman] melancolic, ironic [şi vechi] (I). [Alexandru Paleologu, Bunul-simţ ca paradox, ediţia a 2-a, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Dilema, 5, nr. 233, 1997, p. 13. 2509. Pruteanu, George. Un [genteleman] melancolic, ironic [şi vechi] (II). [Alexandru Paleologu, Bunul-simţ caparadox, ediţia a 2-a, Bucureşti : Vitruviu, 1997]. Dilema, 5, nr. 234, 1997, p. 13. 2510. Regman, Cornel. Bunul simţ ca "simţ moderator". [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 3.

2511. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante. [Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 4. 2512. Urian, Tudorel. Ambasadori români de ieri şi de azi : "Noi am rezistat în istorie prin diplomaţie, nu prin puterea militară". [Interviu cu senatorul şi eseistul Alexandru Paleologu, fost ambasador al României la Paris]. Curierul românesc, 9, nr. 9-10, 1997, p. 3-4. 2513. Vaida, Petru. Întoarcerea eseistului. [Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante, Iaşi : Polirom, 1997]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 10. PALEOLOGU-MATTA, SVETLANA 2514. Pop, Doru. Curajul hermeneutic. [Svetlana PaleologuMatta, Jurnalul hermeneutic, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 42. PALER, OCTAVIAN 2515. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Octavian Paler. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 16. 2516. Cristea Enache, Daniel. Un calofil al ideii. [Octavian Paler, Don Quijote în Est, Bucureşti : Albatros, 1994]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 4. 2517. Grigurcu, Gheorghe. Exorcizarea prin adevăr. [Octavian Paler, Apărarea lui Galilei, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 39, 1997, p. 5. 2518. Octavian Paler : "Astăzi, înclin să pun viaţa deasupra

348

349

adevărului". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 372, 1997, p. 10. 2519. Paralele inegale. Octavian Paler : "Neobarbarul umblă cu geantă diplomat, circulă cu avioane supersonice, e comis-voiajor, politician...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 354, 1997, p. 3.

cu Dante şi alte poeme, Târgu Mureş : Arhipelag, 1996; Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996; Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995; Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon; Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14. 2527. Roşioru, Ion. Imagine simplă. [Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996]. Tomis, 2, nr. 7, 1997, p. 7. PANIŞ, ANATOLIE 2528. Paniş, Anatolie. Creatorul în oglindă. La biroul notarial. Luceafărul, nr. 45, 1997, p. 4. PANN, ANTON 2529. Mureşanu, Miruna. Bicentenar Anton Pann. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 2530. Neagu, Fănuş. O pricină minunată. Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 1. 2531. Ornea, Zigu. "Pann, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb". [Anton Pann, Istoria preaînţeleptului Archir cu nepotul sau Anadam ; O şezătoare la ţară sau călătoria lui Moş Albu, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 6, 1997, p. 5. 2532. Rău, Aurel. Memorabilul focului mare. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 20-21. 2533. Sorescu, Marin. Masca lui Anton Pann. Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 14. PANTEA, AUREL

2520. Savitescu, Ionel. Octavian Paler, Aventuri solitare. [ed. a 2-a, Bucureşti : Albatros, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. PÁLFFY, JÁNOS 2521. Veress, Dániel. Én a múltból írok a jövőnek. A Hét, 28, nr. 37, 1997, p. 9. PAMFIL, LAURA 2522. Buzea, Constanţa. Laura Pamfil. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 15. 2523. Cioculescu, Barbu. Debut. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 15. PANAIT, MIHAI 2524. Poenar, Horea. Cărţi. Mihai Panait : Privirea prin fantă. [Bucureşti : Tritronic, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. PANAITE, NICOLAE 2525. Miu, Constantin. Devenirea întru cuvânt. [Nicolae Panaite, Semnele şi înfăţişarea, Iaşi : Moldova, 1995]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 20. PANĂ, IULIA 2526. Alui Gheorghe, Adrian. Debuturi. [Ion Milea, Seară

350

351

2534.

Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

[Bucureşti : Saeculum, 1995]. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 12. 2539. Vârgolici, Teodor. Amintiri şi documente literare Ovidiu Papadima. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 11-12. În volume: 2540. Vizirescu, Pan M. Postfaţă. În: Ovidiu Papadima. Evocări. [Cu o postfaţă de Pan M. Vizirescu şi o fişă biobibliografică de Liviu Papadima]. Iaşi : Agora, 1997, p. 143-146. PAPAHAGI, MARIAN 2541. Briareu. Panoramic editorial. Într-o perioadă de mari confuzii. [Marian Papahagi, Interpretări pe teme date, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 22. PAPAHAGI, TACHE 2542. Filipaş, Ioan C. Portret în oglindă : Tache Papahagi. [Dialogue culturel Paris-Bucarest : lettres d'A. Rosetti adressees a T. Papahagi : (1922-1925), [S. l.] : [s. n.], 1995]. Tribuna, 9, nr. 33-34, 1997, p. 4. PAPILIAN, ALEXANDRU 2543. Sorescu, Roxana. Atât de tânăr şi atât de furios. [Alexandru Papilian, Dihorul; Ex, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 7. 2544. Ştefănescu, Alex. Alexandru Papilian. România literară, 30, nr. 12, 1997, p. 4. PAPUC, LIVIU

PANŢA, IUSTIN 2535. Panţa, Iustin. Poeţii despre critici. "Prietenii mă aleg/ duşmanii mi-i aleg singur". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 34-35. PANŢEL, GABRIELA 2536. Georgescu, Alice. Cartea de teatru. Un fel de postabsurd. [Gabriela Panţel, Grand Hotel, Sibiu : Hermann, 1996]. Teatrul azi, nr. 8-9, 1997, p. 51-52. PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA 2537. Râpeanu, Valeriu. "Viaţa e mereu realitate şi mister". În: Hortensia Papadat-Bengescu. Concert din muzică de Bach. [Prefaţa, curriculum vitae, bibliografia de Valeriu Râpeanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-IX. PAPADIMA, OVIDIU 2538. Cioacă-Ioanid, Ştefan. Cărţi esenţiale. Ovidiu Papadima, "O viziune românească a lumii".

352

353

2545. Briareu. Panoramic editorial. Amănunte esenţiale. [Liviu Papuc, Frînturi de cultură bucovineană, Iaşi : Safin, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 26. PARASCAN, CONSTANTIN 2546. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Constantin Parascan : Povestea vieţii lui Ion Creangă. [Iaşi : Casa Editorială Regina, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 45-46. PARASCHIV, FLORIN 2547. Paraschiv, Florin. Lupoaica neamului. [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 89-91. PARDĂU, PLATON 2548. Chişu, Lucian. Clio refuză istoria. [Platon Pardău, Muza Clio, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 4. PÂRJA, GHEORGHE 2549. Cean, Adriana. Chemări ancestrale. [Gheorghe Pârja, În numele tatălui, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Tribuna, 9, nr. 45-47, 1997, p. 4. 2550. Cubleşan, Victor. Cărţi. Gheorghe Pârja : În numele tatălui. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 62. 2551. Mihai, Ion. Cartea de poezie. Gh. Pârja : În numele

tatălui. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 3. 2552. Moldovan, Ioan. O samă de poeţi. Poeţi din Deseşti. [Gheorghe Pârja, În numele tatălui, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 20-21. 2553. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Gheorghe Pârja, În numele tatălui. [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 5. 2554. Roşiianu, Ioan Romeo. Sensibila lume interioară a poetului. [Gheorghe Pârja, În numele tatălui, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 8, 1997, p. 4. PÂRVULESCU, IOANA 2555. George, Alexandru. A citi, citire... Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 7. PÂSLARU, SERAFIM V. În volume: 2556. Protopopescu, Ionel. Argument. În: Serafim V. Pâslaru. Logodna cuvintelor. Vol. 1.[Cu un argument semnat de prof. Ionel Protopopescu]. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 5-6. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN 2557. Buduca, Ioan. Schimbarea subiectului ca sens al istoriei. [Horia-Roman Patapievici, Zbor în bătaia săgeţii, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 9. 2558. Cesereanu, Ruxandra. Ultima noapte a regimului Ceauşescu. Tinereţea şi bătrîneţea regimului Iliescu.

354

355

[Horia-Roman Patapievici, Politice, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 60. 2559. Crişan, Georgeta. H. R. Patapievici : Zbor în bătaia săgeţii. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 5. 2560. Damian, S. Arderea corăbiilor la ţărm. România literară, 30, nr. 14, 1997, p. 12-13. 2561. Damian, S. Orizontal şi vertical. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 12-13. 2562. Damian, S. Zîna cea bună şi zîna cea rea. [HoriaRoman Patapievici, Politice, Bucureşti : Humanitas, 1997]. 22, 8, nr. 13, 1997, p. 15. 2563. Grigurcu, Gheorghe. Gloria sus răsare. [H.-R. Patapievici, Politice, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 3, 1997, p. 5. 2564. Hurezeanu, Emil. Cine este H. R. Patapievici? Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 54-55. 2565. Konrád, György. Jelentős vendég szállt meg városunkban. A Hét, 28, nr. 23, 1997, p. 9. 2566. Radu, George. Domnul Patapievici faţa cu limba română. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 12. 2567. Spiridon, Vasile. Cartea întîlnirilor esenţiale. [HoriaRoman Patapievici, Zbor în bătaia săgeţii, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 21-22. 2568. Tudoran, Dorin. Pedeserizare, Cederizare,

Patapievicizare. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 87-88. PATRICHI, RADU 2569. Busuioc, Valentin E. Un debut matur. [Radu Patrichi, Bătrânul încearcă..., Constanţa : Leda, 1995]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 7. PAVEL, AMELIA 2570. Breviar editorial. Memorialistică. [Nicolae Suţu, Memoriile principelui Nicolae Suţu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Amelia Pavel, Un martor în plus, Bucureşti : Universalia, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 13.

PAVEL, DAN 2571. Coande, Nicolae. Etică şi liber-arbitru la "sfârşitul" istoriei. [Dan Pavel, Etica lui Adam, Bucureşti : Du Style, 1995]. Calende, nr. 9-12, 1997, p. 17. PAVEL, LAURA 2572. Dimisianu, Gabriel. O carte despre Nicolae Breban. [Laura Pavel, Antimemoriile lui Grobei : eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 4. 2573. Petraş, Irina. Cuvânt înainte. În: Laura Pavel. Antimemoriile lui Grobei : eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban. [Cuvânt înainte de Irina Petraş]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 7-14. PAVEL, TOMA

356

357

PĂUNESCU, ELISABETH 2574. Balotă, Nicolae. Mirajul lingvistic. [Toma Pavel, Mirajul lingvistic : eseu asupra modernizării intelectuale]. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 17. PAVELESCU, GHEORGHE În volume: 2575. Mărgineanu, Ion. ...Şi se-agaţă plugu-n Dor... (Sau "Postfaţă" la "Cântecele Dorului"). În: Gheorghe Pavelescu. Cântecele dorului. [Ediţie, postfaţă, tabel cronologic de Ion Mărgineanu şi Cornel Comşa]. Alba Iulia : Societatea Culturală "Lucian Blaga", 1997, p. 77-79. PĂDUREAN, MIA PECICAN, OVIDIU 2576. I. T. Autori din diasporă. Mia Pădurean, Ottawa, Canada : Amar şi deznădejde. [Bucureşti : Danubius]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 26. PĂTRĂŞCONIU, CRISTIAN 2577. Gabor, Oana. Odisee inedită. [Cristian Pătrăşconiu, Spectralia, Turnu Severin : Prier, 1997]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 4. 2578. Vasile, Geo. Contencios între cele două lumi atestate. [Cristian Pătrăşconiu, Spectralia, Turnu-Severin : Prier, 1997]. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 16. PĂUNESCU, ADRIAN 2579. Paralele inegale. Adrian Păunescu : "Suntem într-un lift care urcă, în timp ce tot blocul se scufundă...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 356, 1997, p. 3. 2583. Boldea, Iulian. Faţă în faţă. Portret neterminat. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 23-24. 2584. Cordoş, Sanda. Un risipitor. [Ovidiu Pecican, Eu şi maimuţa mea, Cluj : Dacia, 1990]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 25-26. 2585. Ivăncescu, Ruxandra. Dimineaţa scriitorului. [Ovidiu Pecican, Eu şi maimuţa mea, Cluj : Dacia, 1990]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 26-27. PEDVIS, ANCA 2586. Grăsoiu, Liviu. Despre trei poeţi şi despre poezie. [Elisaveta Novac, Lumină din iubire : stihuri creştine, Piteşti : Cultura, 1997; Anca Pedvis, Un imperceptibil miros de Socrate, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Claudia Ilie, Nimic pentru vamă, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 11. 2580. I. T. Autori din diasporă. Elisabeth Păunescu, NewYork : Atta - statuia dacă. [Bucureşti : Danubius]. Curierul românesc, 9, nr. 7-8, 1997, p. 26. PEAGU, GEORGE 2581. Filimon, Valeriu. Din "lepturariu". [Nicolae Sineşti, Poeme inevitabile, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Peagu, Interstele, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 17. 2582. Vasile, Geo. Un prizonier al himerei. [George Peagu, Interstele, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 27, 1997, p. 16.

358

359

2587. Popa, Dumitru Radu. Anca Pedvis: O insolită întîlnire cu poezia. [Anca Pedvis, Un imperceptibil miros de Socrate, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 10. PELTZ, ISAC 2588. 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Teodor Scorţescu, Concina prădată; Popi; Petru Dumitriu, Bijuterii de familie; I. Peltz, Calea Văcăreşti]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6.

Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 45-48. 2594. Podoabă, Virgil. Cartea clasică despre optzecisti (II). [Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 31-34. 2595. Pop, Ion. Scriitori români postmoderni. [Gheorghe Perian, Scriitori români moderni, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 43-44. 2596. Ţeposu, Radu G. Faţă-n faţă. Ariel, scribul hieratic. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 41-42. PERPESSICIUS 2597. Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog. Calende, nr. 7-8, 1997, p. 10-13. 2598. Rădulescu, Tatiana. Conştiinţa de sine a unui poet: Dimitrie Panaitescu Perpessicius. [Dimitrie Panaitescu Perpessicius, Opere, vol. I, Bucureşti : Editura pentru literatură, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 151-153. 2599. Vârgolici, Teodor. Perpessicius şi tentaţia romanului. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 4. PERŞA, DAN 2600. Cârligeanu, Evelina. O carte în discuţie. "A noastră carte e uneori cu susul în jos". [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 5, 15. 2601. Mureşanu, Miruna. Romanul românesc - între tradiţie şi modernitate. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997; Loly Climescu, A şaptea plecare, Editura Fiat Lux; Ruxandra Cesereanu, Purgatoriile,

În volume: 2589. Vârgolici, Teodor. Prefaţă. În: Isac Peltz. Calea Văcăreşti. [Ediţie îngrijită, prefaţă şi curriculum vitae de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-VI. PENCU, VICTOR 2590. Stoiciu, Liviu Ioan. Victor Pencu. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 6. PERIAN, GHEORGHE 2591. Adamek, Diana. Scriitori români postmoderni. [Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 3. 2592. Galaicu-Păun, Em. Poemul, "un lung pansament negru". [Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 31-34. 2593. Podoabă, Virgil. Cartea clasică despre optzecisti. [Gheorghe Perian, Scriitori români moderni, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996].

360

361

Bucureşti : Albatros, 1997; Mircea Luca, Victoria lui Victor, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 6. 2602. Roşioru, Ion. O carte în discuţie. Un roman complex. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 5. 2603. Soviany, Octavian. Scriptorul care nu se teme de diavol. [Dan Perşa, Vestitorul, Bucureşti : Albatros, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 44, 1997, p. 5. PETEAN, MIRCEA 2604. Cubleşan, Victor. Mircea Petean - o perspectivă poetică. [Mircea Petean, Dincolo de marginea marginii : poezii (1974-1996), Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Tribuna, 9, nr. 20-21, 1997, p. 4. 2605. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (II). Mircea Petean : "Un însingurat cu vocaţia prieteniei". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 4. 2606. Zaciu, Mircea. Retrospectivă lirică. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 8-11. PETRAN, IOSIF 2607. Mureşanu, Miruna. Prozatori români la Editura

Eminescu. [Iosif Petran, Portul pustiu; Maria-Luiza Cristescu, Ascuţit ca tandreţea]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 5. PETRESCU, CAMIL 2608. Bârna, Vlaicu. Camil Petrescu - o natură polemică. 40 de ani de la moarte. România literară, 30, nr. 20, 1997, p. 14-15. 2609. George, Alexandru. Un posibil model al lui Camil Petrescu. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 12-13. 2610. Iancu-Oprea, Mariana. Antiteza - modalitate arhitectonică a ordinii spaţiale în romanul "Patul lui Procust" de Camil Petrescu. Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 75-82. 2611. Mureşanu, Miruna. La Editura Gramar : 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Camil Petrescu, Patul lui Procust; Marin Preda, Moromeţii, I-II; Augustin Buzura, Feţele tăcerii; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Eugen Barbu, Groapa]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 2612. Mureşanu, Miruna. Noutăţile Editurii 100+1 Gramar. [Camil Petrescu, Teatru; Ionel Teodoreanu, La Medeleni]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 5. În volume: 2613. Codreanu, Theodor. Camil Petrescu : substanţialismul. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 173-192.

362

363

PETRESCU, CEZAR 2614. Bârna, Vlaicu. Cezar Petrescu şi nervul timpului. România literară, 30, nr. 41, 1997, p. 14-15. 2615. Ţugui, Pavel. Inedit. "Cazierul lui Cezar Petrescu" (I). Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 2. PETRESCU, LIVIU 2616. Benţea, Mircea. Nostalgia geometriei. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Bucureşti : Paralela 45, 1996]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 24-26. 2617. Burlacu, Doru. Postmodernismul în tandem. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov etc.] : Paralela 45, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 18-20. 2618. Cârligeanu, Evelina. Paradigma postmodernismului. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 7, 15. 2619. Cristea Enache, Daniel. Postmodernismul sub lupă. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Bucureşti : Paralela 45, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 5. 2620. Danciu, I. Maxim. De vorbă cu dl. prof. univ. Liviu Petrescu de la Facultatea de Litere a Universităţii "Babeş-Bolyai" : "A început deja să prindă contur un concept românesc al post-modernismului". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 38, 1997, p. 3. 2621. Deleanu, Daniel. Două cărţi (şi) despre postmodernism. [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; Liviu Petrescu, Poetica

postmodernismului, Piteşti : Bucureşti : Paralela 45, 1996]. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 14. 2622. Glodeanu, Gheorghe. Poetica postmodernismului. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov ; [etc.] : Paralela 45, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 13. 2623. Gyurcsik, Ilie. Eseuri în paradigma "postmodernităţii". [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 6. 2624. Perian, Gheorghe. O poetică românească a postmodernismului. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov ; [etc.] : Paralela 45, 1996]. Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 5. 2625. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996; Ion Pop, Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti : Humanitas, 1997; Gheorghe Pituţ, Scrisori de iubire din 21 de poeme, Timişoara : Augusta, 1997]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 12. 2626. Varfalvi Berinde, Carmen. O biografie a romanului modern. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 6. PETRESCU, RADU 2627. Stanomir, Ioan. "Matei Iliescu" sau despre frumos. [Radu Petrescu, Matei Iliescu, Bucureşti : Editura

364

365

Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 5. 2628. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Radu Petrescu. România literară, 30, nr. 35, 1997, p. 12-13. 2629. Tomuţa, Sorin. Echilibrul obligatoriu. [Radu Petrescu, Ochean întors, Bucureşti : Allfa, 1996]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 10. PETRESCU, RĂZVAN 2630. Cristea Enache, Daniel. La un pas de Harms. [Răzvan Petrescu, Într-o după-amiază de vineri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 5. 2631. I. R. Povestiri. [Răzvan Petrescu, Într-o după-amiază de vineri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 7. 2632. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Răzvan Petrescu, Eclipsa, Bucureşti : Allfa : Paideia, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 2633. Stanca, Dan. Jupuirea cotidianului. [Răzvan Petrescu, Într-o după amiază de vineri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 46, 1997, p. 16. 2634. Stanomir, Ioan. Întâmplări în irealitatea imediată. [Răzvan Petrescu, Într-o după-amiază de vineri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 30, 1997, p. 5. 2635. Ştefănescu, Alex. Jazz din cuvinte. [Răzvan Petrescu, Într-o după-amiază de vineri, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 32, 1997, p. 4.

2636. Truţă, Liliana. Un nou existenţialism. [Răzvan Petrescu, Eclipsa, Bucureşti : Allfo, 1996]. Tribuna, 9, nr. 13-14, 1997, p. 4. PETREU, MARTA 2637. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. PETRIŞOR, MARCEL 2638. Grigurcu, Gheorghe. Dedublarea lui Gogol. [Marcel Petrişor, N. V. Gogol sau paradoxurile literaturii moderne, Iaşi : Institutul European, 1996]. România literară, 30, nr. 33, 1997, p. 5. PETROVAI, ION 2639. Davideanu, Ion. Ion Petrovai, Pasărea cu ochii-n lună. [Cluj-Napoca : Dacia]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 175. 2640. Popescu, Adrian. Ion Petrovai - Pasărea cu ochii-n lună. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 44.

366

367

PETROVICI, ION 2641. Necula, Ionel. Ion Petrovici în receptarea lui Noica. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 4. 2642. Necula, Ionel. Cultura şi civilizaţia - o relaţie complementară. Contemporanul, 7, nr. 52, 1997, p. 4. PETROVICI, VIRGIL 2643. Ornea, Zigu. Experimentul lui Ion Sava. [Virgil Petrovici, Macbeth cu măşti, Bucureşti : Editura Tehnică, 1997]. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 9. PHILIPPIDE, ALEXANDRU 2644. Manu, Emil. Visuri (în vuietul vremii) căzute într-un con de umbră. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 13. PILLAT, CORNELIA 2645. Anghel, Corina. Eterna întoarcere. [Cornelia Pillat, Eterna întoarcere, Bucureşti : Du Style, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 5, 1997, p. 21. 2646. Şerban, Geo. Arheologia memoriei. [Cornelia Pillat, Eterna întoarcere, Bucureşti : Du Style, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 10. PILLAT, ION 2647. Ornea, Zigu. Poezia lui Ion Pillat. [Ion Pillat, Casa Amintirii, Bucureşti : Minerva, 1996]. Rom ânia literară, 30, nr. 24, 1997, p. 9. PINTESCU, ALEXANDRU

2648. Cîmpan, Elena M. Lectură în cheia "Trei rotund". [Alexandru Pintescu, Recife, Timişoara : Helicon, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 6. 2649. Glodeanu, Gheorghe. Repere şi interferenţe. [Alexandru Pintescu, Prospero şi "teatrul sărac", Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 5. 2650. Vădan, Ion. Confesiuni Poesis. Al. Pintescu : "Se poate trăi fără poezie, dar nu merită"... [Interviu]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 19. PIRU, ALEXANDRU 2651. Cârlan, Nicolae. O premisă monografică. [Marin Iancu, Al. Piru, Bucureşti : Recif, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 20. 2652. Munteanu, Romul. Alexandru Piru. Luceafărul, nr. 47, 1997, p. 11. PITUŢ, GHEORGHE 2653. C. S. Gheoghe Pituţ : Poezia ca semn al vîrstei. [Gheorghe Pituţ, Umbra unui ţipăt, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 18. 2654. Rachieru, Adrian Dinu. În căutarea "Tatălui Prim". [Gheorghe Pituţ, Umbra unui ţipăt, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 6. 2655. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996; Ion Pop, Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti :

368

369

Humanitas, 1997; Gheorghe Pituţ, Scrisori de iubire din 21 de poeme, Timişoara : Augusta, 1997]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 12. 2656. Vasile, Geo. Iubire şi moarte în patria părinţilor. [Gheorghe Pituţ, Scrisori de iubire din 21 poeme, Timişoara : Augusta, 1997]. Luceafărul, nr. 36, 1997, p. 17. PIŢU, LUCA 2657. Panoramic editorial. Balcanism rafinat. [Luca Piţu, Naveta esenţială, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 14.

2662. Tomuţa, Sorin. Cei cinci muşchetari. [Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, Marfa, Bucureşti : Salut, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. PLEŞEA, GABRIEL 2663. Stoenescu, Ştefan. Multum in parvo. [Gabriel Pleşea, Scriitori americani contemporani : corespondenţe din New York, Bucureşti : Vestala, 1997]. Luceafărul, nr. 45, 1997, p. 17. PLEŞU, ANDREI 2664. Cesereanu, Ruxandra. Ţara cu susu-n jos. [Andrei Pleşu, Chipuri şi măşti ale tranziţiei, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 47. 2665. Dănilă, Ioan. Andrei Pleşu : "Un loc supravieţuieşte prin chipul pe care îl dau numele adunate în perimetrul lui". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 9. 2666. Savitescu, Ionel. Andrei Pleşu, Jurnalul de la Tescani. [Bucureşti : Humanitas, 1996]. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 5. PLOPEANU, ŞTEFANIA

2658. Roşioru, Ion. Fermecătoarele şotii patafizice ale lui Luca Piţu. [Luca Piţu, Naveta esenţială : şotii patafizice pe şantierul deconstrucţiei, Iaşi : Moldova, 1996]. Tomis, 2, nr. 5, 1997, p. 6. 2659. Ştef, Traian. Luca Piţu şi sentimentul nostru românesc... [Luca Piţu, Sentimentul românesc al urii de sine, Iaşi : Institutul European, 1997]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 23-24. 2660. Ştefănescu, Alex. Erudit şi libertin. [Luca Piţu, Breviarul nebuniilor curente, Iaşi : Timpul, 1996]. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 4. În volume: 2661. Moraru, Cornel. Cuvîntul de prefaţare. În: Luca Piţu. Sentimentul românesc al urii de sine. [Ediţia a doua: revizuită, festivă şi agrementată cu un cuvînt prefaţatoriu de Cornel Moraru]. Iaşi : Institutul European, 1997, p. 9-14. PLEŞA, DAN

2667. Soviany, Octavian. Poemele stării de juxtapunere. [Ştefania Plopeanu, Starea de juxtapunere, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 51, 1997, p. 5. PLOSCARU, DORIN 2668. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Un pătimaş indiferent faţă de formă. [Dorin Ploscaru, Sîmbăta lui Lazăr,

370

371

Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 3. 2669. Vasiliu, Lucian. Neîntrerupta confesiune. [Dorin Ploscaru, Sâmbăta lui Lazăr, Timişoara : Helicon, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 19. POANTĂ, PETRU 2670. Savu, Tudor Dumitru. Petru Poantă cu coroniţă. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 47. PODOABĂ, VIRGIL 2671. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24. POP, IOAN ES. 2675. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Porcec, verişorul de la ţară al lui Cristi. [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 3. 2676. Boerescu, Dan-Silviu. Poeţii oraşului Bucureşti (II). [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 16. 2677. Danilov, Nichita. Cu Ioan Es. Pop pe strada Popescu. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 21. 2678. Lilea, Radu. Vocaţia non-transcendenţei. [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 16. 2679. Munteanu, Romul. Lirica evenimenţială. [Ioan Es. Pop, Porcec , Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 5. 2680. Panaite, Nicolae. Sîngele a bătut la gazda mea în uşă. [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 2. 2681. Regman, Cornel. Un maramureşan - "poet al oraşului Bucureşti". [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 3.

POMPEI, GAVRIL 2672. Nuşfelean, Olimpiu. Meditativ şi peregrin. [Gavril Pompei, Starea de labirint, Cluj-Napoca : Focul viu, 1995]. Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 4. POMPILIU, MIRON 2673. Popa, Mircea. Miron Pompiliu - inedit. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 9. POP, AUGUSTIN 2674. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan,

372

373

2682. Roşiianu, Ioan Romeo. Crochiurile unei lumi întristate. [Ioan Es. Pop, Porcec, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 16. POP, IOAN F. 2683. Borbély, Ştefan. Imperiul pustiei. [Ioan F. Pop, Poemesinimic, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 4. 2684. Moldovan, Ioan. Oradea literară. La a doua carte. [Ioan F. Pop, Poemeşinimic, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 14. 2685. Munteanu, Romul. Un poet ermetic : Ioan F. Pop. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 11. 2686. Pop, Ioan F. Poeţii despre critici (III). "Mă interesează doar acele aprecieri critice care-s în chestie". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 68-69. POP, ION 2687. Adam, Sergiu. Ion Pop : "...Ca un spectator care încearcă să gîndească, totuşi, în timpul spectacolului". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 4, 1997, p. 3, 9. 2688. Boldea, Iulian. Transparenţa lecturii. [Ion Pop, Pagini transparente: lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 25-26.

2689. Dimisianu, Gabriel. Critica afirmativă. [Ion Pop, Pagini transparente, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 10. 2690. Moangă, Emil. Cărţi şi reviste. [Ion Pop, Pagini transparente. Lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 179-180. 2691. Moldovan, Ioan. Nostalgia transparenţei. [Ion Pop, Pagini transparente, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 56-57. 2692. Moraru, Cornel. Fidelitatea faţă de poezie. [Ion Pop, Pagini transparente: lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 23-25. 2693. Pintescu, Alexandru. Ion Pop sau transparenţa necesară. [Ion Pop , Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 5. 2694. Ruja, Alexandru. Jurnal de cărţi. [Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996; Ion Pop, Pagini transparente : lecturi din poezia română contemporană, Cluj-Napoca : Dacia, 1997; Gabriel Liiceanu, Despre limită, Bucureşti : Humanitas, 1997; Gheorghe Pituţ, Scrisori de iubire din 21 de poeme, Timişoara : Augusta, 1997]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 12. POP, MIHAI 2695. Pop, Dumitru. Profesorul Mihai Pop nonagenar. Tribuna, 9, nr. 20-21, 1997, p. 5. POP, ROMUL

374

375

2696. Pop, Romul. "Monada peisajului spiritual transilvan". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 73-74. POP BINDIU, OLIVIAN În volume: 2697. Iancu, Traian. Cuvânt înainte. În: Olivian Pop Bindiu. "Lacrima Cristi". [Ediţie îngrijită de Mariana Strungă şi Lavinia Miloş]. Timişoara : Mirton, 1997, p. 5-8. 2698. Miloş, Lavinia Diana. Postfaţă. Ca o metaforă de lumină şi speranţă. În: Olivian Pop Bindiu. Posteritatea din culise. Timişoara : Mirton, 1997, p. 99-110. 2699. Miloş, Lavinia Diana. Oare n-o fi chiar iubirea? În: Olivian Pop Bindiu. "Lacrima Cristi". [Ediţie îngrijită de Mariana Strungă şi Lavinia Miloş]. Timişoara : Mirton, 1997, p. 139-150. 2700. Note critice. În: Olivian Pop Bindiu. "Lacrima Cristi". [Ediţie îngrijită de Mariana Strungă şi Lavinia Miloş]. Timişoara : Mirton, 1997, p. 151-152.

2703. Pop, Doru. Cărţi. Extazele scriiturii. [Damaschin PopBuia, Poeţii plâng, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65. POP-RETEGANUL, ION 2704. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. POPA, ANGHEL 2705. Briareu. Panoramic editorial. Societatea Academică "Junimea". [Anghel Popa, Societatea Academică "Junimea" din Cernăuţi, 1878-1938, Cîmpulung Moldovenesc : Fundaţia Culturală Alexandru Bogza, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25. POPA, CORNEL GEORGE 2706. Spineanu, Dorin. În fine, Cornel George Popa s-a dat la roman. [Cornel George Popa, Dobitocul de ţînţar, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 10. 2707. Ştefănescu, Alex. Un posibil best-seller. [Cornel George Popa, Nesimţitul, Bucureşti : Maşina de scris, 1997]. România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 4. POPA, DORIN 2708. Holban, Ioan. Scrisori în bătaia vânturilor pe-o vreme

2701. Strungă, Mariana. Posteritatea din culise - ipostază ale vieţii isihaste. În: Olivian Pop Bindiu. Posteritatea din culise. Timişoara : Mirton, 1997, p. 5-18. 2702. Strungă, Mariana. Oglinzile mântuirii. În: Olivian Pop Bindiu. "Lacrima Cristi". [Ediţie îngrijită de Mariana Strungă şi Lavinia Miloş]. Timişoara : Mirton, 1997, p. 9-26. POP-BUIA, DAMASCHIN

376

377

amorţită. [Dorin Popa, Ce mai aştept, Timişoara : Helicon, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 361, 1997, p. 5. 2709. Leonte, Liviu. Prefaţă. În: Dorin Popa. Moartea mea - viaţa mea. [Prefaţă de prof. univ. dr. Liviu Leonte]. Iaşi : Apollonia, 1997, p. 5-7. POPA, DUMITRU RADU 2710. Cristea Enache, Daniel. The American dream. [Dumitru Radu Popa, Panic Syndrome!, prefaţă de Dan Cristea, Bucureşti : Univers, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 391, 1997, p. 5. 2711. Popa, Dumitru Radu. Creatorul în oglindă. ...Suntem limba scrisului nostru. Luceafărul, nr. 27, 1997, p. 4. POPA, GEORGE 2712. Andronic, Titus. Un poet şi anecdotica unor amintiri : George Popa. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 22. POPA, MIRCEA 2713. Bălu, Ion. Comunismul şi literatura. Critică şi comparatism. [Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, vol. 3, Bucureşti : Iriana, 1996; Mircea Popa, Convergenţe europene, Oradea : Cogito, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 6. 2714. Boldea, Iulian. Vocaţia istoriei literare. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 17. 2715. Niţă, Aurora. Cărţi şi reviste. [Mircea Popa, Convergenţe europene, Oradea : Cogito, 1995]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 176-177.

POPA, MIRCEA MATEI 2716. Azap, Ioan Pavel. Mircea Matei Popa - "Condamnat la fericire". [Sibiu : Bucura, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 44. POPA, MIREILLE ASTRID 2717. Vulturescu, George. Cartea de poezie. Mireille Astrid Popa : Steaua rănită. [Bucureşti : Vinea, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 3. POPA, NICOLAE 2718. C. S. Voci din piaţa poeziei. [Nicolae Popa, Lunaticul nopţii scitice, Chişinău : Cartier, 1995; Ştefan Baştovoi, Elefantul promis, Chişinău : Arc, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 25. 2719. Poenar, Horea. Cărţi. Nicolae Popa : Lunaticul nopţii scitice. [Chişinău : Cartier, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 55. 2720. Popa, Nicolae. Poeţii despre critici. Vis-a-vis de cele două întrebări lansate de Măria Sa Vatra, cu onoare, Vă trimit următoarele. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 39. POPA, NICOLAE I. 2721. Mănucă, Dan. Un umanist : Nicolae I. Popa. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 4. POPA, OANA VALERIA

378

379

POPA HOMICEANU, VASILE În volume: 2722. Bărbulescu, Marta. Oana Valeria Popa. În: Oana Valeria Popa. Ploi de primăvară : versuri. [Prefaţă de Marta Bărbulescu]. Ploieşti : [s.n.], 1997, p. 1-4. POPA, PAULINA 2723. Davideanu, Ion. Paulina Popa, Cuvinte sărutate de îngeri. [Deva : Emia, 1997]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 175. 2724. Evu, Eugen. Poezia unei preotese. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 10. 2725. Moldovan, Ioan. Poezia poeteselor. [Paulina Popa, Cuvinte sărutate de îngeri, Deva : Emia, 1997]. Familia, 33, nr. 11, 1997, p. 22. 2726. Vulturescu, George. Cartea de poezie. Paulina Popa : Cuvinte sărutate de îngeri. [Deva : Emia, 1997]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 3. POPA, VALERIU MIRCEA 2727. Iuga, Nora. Poezia metalică. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 16. POPA, VIOLETA 2728. Chişu, Lucian. Lecturi critice. Pasiunea formei fixe. [Violeta Popa, 21 sonete şi sfioase pantere, Bucureşti : Ramida, 1996]. Literatorul, 7, nr. 7, 1997, p. 4. 2729. Cristea Enache, Daniel. Sonetul ca tensiune continuă. [Violeta Popa, 21 sonete, Bucureşti : Ramida, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 16. 2730. Cubleşan, Victor. Cărţi. Vasile Popa Homiceanu : Ninge de Paşti în Paradis. [Iaşi : Junimea, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 66. POPESCU, ADRIAN 2731. Apostoleanu, Corina. Întâlnirea cu sacrul. [Adrian Popescu, Cortegiul magilor, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 7. 2732. Boldea, Iulian. "Vânător de imagini". [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 28-29. 2733. Ciorba, Tiberiu. Călătoriile lui Adrian. [Adrian Popescu, Italia subiectivă, Iaşi : Ars Longa, 1997]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 68-69. 2734. Cordoş, Sanda. Un roman cu teză. [Adrian Popescu, Tânărul Francisc, Cluj : Dacia, 1992]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 32-33. 2735. Cubleşan, Constantin. La mulţia ani! Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 28. 2736. Danciu, I. Maxim. De vorbă cu poetul Adrian Popescu : "Clujul intelectual, da, în el mă recunosc, dar în cel comercial sau al bursei negre, nu categoric!". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 3. 2737. Grigurcu, Gheorghe. Tradiţionalismul europenizant. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 5.

380

381

2738. Guran, Letiţia. "Călătoresc, deci trăiesc, îmi amintesc, deci sunt". [Adrian Popescu, Italia subiectivă, Iaşi : Ars Longa, 1997]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 29-30. 2739. Inea, Gabriela. Scriitorii şi modelele lor : Adrian Popescu. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 4. 2740. Ivăncescu, Ruxandra. Un sfânt viu propus vrajbelor noastre. [Adrian Popescu, Tânărul Francisc, Cluj : Dacia, 1992]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 31. 2741. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. 2742. Pop, Ion. Poetul citind poezia. [Adrian Popescu, Lancea frântă, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 26-27. 2743. Prelipceanu, Nicolae. Faţă în faţă. Hamal de umbre. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 20-22. 2744. Soviany, Octavian. Vorbirea pierdută. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997]. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 5.

2745. Ursa, Mihaela. Don Quijote - poetul şi călătorul. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Italia subiectivă : eseuri şi note de călătorie, Iaşi : Ars Longa, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 28-29. 2746. Varfalvi Berinde, Carmen. Un roman al iniţierii. [Adrian Popescu, Cortegiul magilor, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Apostrof, 8, nr. 4, 1997, p. 7, 23. 2747. Vulturescu, George. Confesiuni Poesis. Adrian Popescu : "Pronia concesivă a lucrat cu infinită răbdare cu mine, îndărătnicul şi orbul". [Interviu]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 16-17. 2748. Vulturescu, George. Jurnalul unui pelerin fericit. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 4. În volume: 2749. Papahagi, Marian. Prefaţă. În: Adrian Popescu. Italia subiectivă. [Prefaţă de Marian Papahagi]. Iaşi : Ars Longa, 1997, p. 5-10. POPESCU, BOGDAN O. 2750. Tomuţa, Sorin. Cei cinci muşchetari. [Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, Marfa, Bucureşti : Salut, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. POPESCU, CRISTIAN TUDOR 2751. Pruteanu, George. Strategia fiarei. [Cristian Tudor Popescu, Copiii fiarei : scrieri, Bucureşti : Du Style, 1997].

382

383

Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 13. 2752. Ştefănescu, Alex. Două moduri de-a te face auzit. [George Arion, Viaţa sub un preşedinte de regat : 1990-1996, Bucureşti : Flacăra, 1997; Cristian Tudor Popescu, Copiii fiarei, Bucureşti : Du Style, 1997]. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 4. POPESCU, DUMITRU RADU

România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 4. POPESCU, RĂZVAN 2759. Dram, Constantin. O radiografie a "Hidrei cu şapte capete". [Răzvan Popescu, Prea târziu, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 15. POPESCU, SPIRIDON

2753. M. M. Editura Minerva - de la eseu la literatură. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei; D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1877-1883; 1888-1889); D. R. Popescu, F]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 2754. Stanomir, Ioan. Comedia ieroglifică. [Dumitru Radu Popescu, Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol, Bucureşti : Adevărul, 1996]. Luceafărul, nr. 26, 1997, p. 5. 2755. Zeca, Daniela. Grădina lui Trahanache. [Dumitru Radu Popescu, Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol, Bucureşti : Adevărul, 1996]. Luceafărul, nr. 20, 1997, p. 5. POPESCU, LIVIU 2756. Rachieru, Adrian Dinu. Lecţia recapitulativă. [Liviu Popescu, Testamentul meu este iarba, Timişoara : Helicon, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 15. POPESCU, PETRU 2757. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Petru Popescu. România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 4. 2758. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Petru Popescu.

2760. Grigurcu, Gheorghe. Haiducul bacovian. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 6. POPESCU, STELIAN 2761. Popescu, Victor. Pentru o mai dreaptă judecatălui Stelian Popescu. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 12. 2762. Popescu, Victor. Pentru o mai dreaptă judecată lui Stelian Popescu (II). Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 14. POPESCU, TITU 2763. Enescu, Radu. "Estetica Paradoxismului". [Titu Popescu, Estetica paradoxismului]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 47-48. 2764. Vasile, Geo. Paradoxismul sau drama automatismelor. [Titu Popescu, Estetica paradoxismului, Bucureşti : Tempus, 1995]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 16. POPESCU, TRAIAN 2765. Goga, Silviu. Un precursor al ideii europene : Traian Popescu. [Traian Popescu, România şi unitatea Europei, Madrid : Editura Carpaţi, 1975].

384

385

Tribuna, 9, nr. 11, 1997, p. 5. POPOVICI, MIRCEA

1997]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 7. PORA, MIRCEA

2766. Adam, Sergiu. Mircea Popovici : "Omul de litere nu trebuie să devină un milog la porţile editurilor". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 3. POPOVICI, VASILE 2767. Babeţi, Adriana. Persona. [Vasile Popovici, Lumea personajului, Cluj-Napoca : Echinox, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 5. 2768. Câmpeanu, Liviu. Teorie şi analiză. [Vasile Popovici, Lumea personajului, Cluj-Napoca : Echinox, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 20-21. 2769. G. M. Semnal. [Vasile Popovici, Lumea personajului : o sistematică a personajului literar, Cluj-Napoca : Echinox, 1997 ]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 17. 2770. Grigurcu, Gheorghe. Aventura personajului. [Vasile Popovici, Lumea personajului : o sistematică a personajului literar, Cluj-Napoca : Echinox, 1997]. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 5. 2771. Holban, Ioan. Omul întreg este omul teatral. [Vasile Popovici, Lumea personajului : o sistematică a personajului literar, Cluj-Napoca : Echinox, 1997]. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 10. 2772. Neamţu, Carmen. Trei instanţe. [Vasile Popovici, Lumea personajului, Cluj-Napoca : Echinox, 1997]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 10. 2773. Zamfir, Liliana. Oameni şi personaje. [Vasile Popovici, Lumea personajului, Cluj-Napoca : [s. n.],

2774. Ungureanu, Cornel. Prozatorii, continuitate şi alternative. [Paul Eugen Banciu, Noaptea strigoilor, Timişoara : Amarcord, 1996; Mircea Pora, Glasuri lângă leagănul meu, Timişoara : Sedona, 1996; Lidia Handabura, Hurlupul, Timişoara : Hestia, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 10. PORUMBOIU, ARTHUR 2775. Roşioru, Ion. Conştiinţa zenitului. [Arthur Porumboiu, Lupta cu îngerul negru, Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 6. PORUMBREANU, GHEORGHE 2776. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Gheorghe Porumbreanu, Ora unsprezece, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 9. POSTELNICU, IOANA 2777. Grăsoiu, Dorina. Ioana Postelnicu - între plecarea şi întoarcerea Vlaşinilor. [Ioana Postelnicu, Plecarea Vlaşinilor, 1964]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 17. 2778. Sorianu, Vlad. Ioana Postelnicu, Remember. [Bucureşti : Albatros, 1994]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 5.

POSTOLACHE, GHENADIE

386

387

2779. Galaicu-Păun, Em. Un poet (ieşit din?) comun al numelor proprii. [Ghenadie Postolache, Rafail, Chişinău, 1995]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 68-69. PRAHOVEANU, OANA 2780. Gârjan, Sorin. Patru cărţi comentate de Sorin Gârjan. Un debut onorabil. [Oana Prahoveanu, Lauda florii de strugure, Cerasu, Prahova : Scrisul Prahovean]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 7. PREDA, CONSTANTIN 2781. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. Un bucolic negociind cu moartea. [Constantin Preda, Plînsul, floarea secretă a morţii, Craiova : Crisadi, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. PREDA, MARIN 2782. Cristea Enache, Daniel. Adâncimile lui Marin Preda. [Andrei Grigor, Marin Preda - incomodul, Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 5. 2783. Damian, S. Să închizi politicos uşa la plecare! (1). Postscriptum la despărţirea de Marin Preda. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 361, 1997, p. 11. 2784. Damian, S. Să închizi politicos uşa la plecare! (2). Postscriptum la despărţirea de Marin Preda. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 11. 2785. Damian, S. Să închizi politicos uşa la plecare! (3). Postscriptum la despărţirea de Marin Preda. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 11. 2786. Damian, S. Să închizi politicos uşa la plecare! (4).

Postscriptum la despărţirea de Marin Preda. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 12. 2787. Grigurcu, Gheorghe. Un act de vânzare-cumpărare. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 56-57. 2788. Livescu, Cristian. Două nebuloase : Utopia şi experimentul. [Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti Editura Eminescu, 1996; Valentin Chifor, Felix Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 17. 2789. Manolescu, Nicolae. Marin Preda, ieri şi azi. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 1. 2790. Mirea, George. Recenzii, note. Cornel Munteanu, Marin Preda : fascinaţia iubirii. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 144-146. 2791. Mureşan, Rodica. În căutarea lui Marin Preda. [Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 3. 2792. Mureşanu, Miruna. La Editura Gramar : 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Camil Petrescu, Patul lui Procust; Marin Preda, Moromeţii, I-II; Augustin Buzura, Feţele tăcerii; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Eugen Barbu, Groapa]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 2793. Nanea, Vasile. Marin Preda - 75 (5 august 1922 - 16 mai 1980) : "Unde cultură nu e, nimic nu e!". [Interviu cu domnul Nicolae Preda, fiul scriitorului]. Curierul românesc, 9, nr. 9-10, 1997, p. 11. 2794. Pintescu, Alexandru. Cornel Munteanu : Marin Preda : Fascinaţia iubirii. [Bucureşti : Editura Didactică şi

388

389

Pedagogică, 1996]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 9. 2795. Simion, Eugen. Despre "complexul Marin Preda". [Marin Preda, Moromeţii]. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 3, 10. 2796. Spalas, Marina. L. M. Arcade : "Marin Preda n-a acceptat să-şi citească niciodată textele literare". [Interviu]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 12-13. 2797. Spiridon, Cassian Maria. Un prozator pe care timpul nu l-a iertat. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 1. 2798. Ţoiu, Constantin. În amintirea lui Marin Preda. România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 18. 2799. Codreanu, Theodor. Marin Preda : oglinda întoarsă. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 204-214. PRELIPCEANU, NICOLAE 2800. Grăsoiu, Liviu. O carte definitorie pentru autorul ei. [Nicolae Prelipceanu, Binemuritorul, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 126-128. 2801. Grigurcu, Gheorghe. Un post-simbolist. [Nicolae Prelipceanu, Binemuritorul, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 6. 2802. Moraru, Cornel. Ironie şi moarte. [Nicolae

Prelipceanu, Binemuritorul, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 23-24. 2803. Mureşan, Dumitru. Un patetism discret şi bine temperat. [Nicolae Prelipceanu, Binemuritorul, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 24-25. 2804. Popescu, Adrian. Faţă în faţă. Binevoitorul. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 20-22. 2805. Prelipceanu, Nicolae. Poeţii despre critici. "Micul infern" al vieţii literare. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 52. 2806. Rusu, Gabriel. Poetul, un răzvrătit cu faţa la zid... [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Poezie : Nicolae Prelipceanu, Binemuritorul, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 6-7. PREPELIŢĂ, MIHAI 2807. Mihaiu, Virgil. "Dialoguri de sânge" suintitulate Poeme. [Mihai Prepeliţă, Dialoguri de sânge, Bucureşti : Glasul : Editura Vasile Cârlova, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 27-28. PROCA, RADA 2808. Husar, Al. "Universul candorii". [Rada Proca, Universul candorii, Iaşi : Institutul Naţional pentru Societatea şi Cultura Română, 1996].

390

391

Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 22. PRODAN, GHEORGHE 2809. Dorian, Gellu. Minus Gheorghe Prodan. [Gheorghe Prodan, Valuri cu suspine, Botoşani : Axa, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 2. PROTOPOPESCU, DRAGOŞ 2810. Adăscăliţei-Chirica, Irina. Dragoş Protopopescu sau nedreptatea uitării postume. [Dragoş Protopopescu, Fenomenul englez, Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 13. 2811. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Dragoş Protopopescu, Fenomenul englez. [Bucureşti : Grai şi suflet, 1996]. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 4. PRUNCUŢ, GHEORGHE 2812. Bârsilă, Mircea. Umilul meu veac. [Gheorghe Pruncuţ, Umilul meu veac, Timişoara : Eubeea, 1995]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 18. PUIU, ENACHE 2813. Momescu, Mona. O carte în discuţie. [Enache Puiu, Scriitori şi reviste la Pontul Euxin, Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 5. 2814. La pontul euxin. [Enache Puiu, Scriitorii şi reviste la Pontul Euxin, Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 58.

Scriitori şi reviste la Pontul Euxin, Constanţa : Ex Ponto, 1997]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 5. PUIU, ION 2816. Cimpoi, Mihai. Întoarcerea unui poet la unelte. [Ion Puiu, Doriac, Chişinău : Editura Uniunii Scriitorilor, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 7. PUMNUL, ARON 2817. Radu-Nandra, Ilie. Un nou scriitor vechi : Aron Pumnul. România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 12-13. RACHIERU, ADRIAN DINU 2818. A. M. Z. Debuturi. [Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14. 2819. Konradi, Simona. Adrian Dinu Rachieru : Poeţi din Bucovina. [Timişoara : Helicon, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 12. 2820. Livescu, Cristian. Două nebuloase : Utopia şi experimentul. [Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti Editura Eminescu, 1996; Valentin Chifor, Felix Aderca sau Vocaţia experimentului, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 17. 2821. Mănucă, Dan. Există literatură regională? [Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 19. 2822. Mureşan, Rodica. În căutarea lui Marin Preda.

2815. Roşioru, Ion. O carte în discuţie. "Scriitori şi reviste la Pontul Euxin" de Enache Puiu. [Enache Puiu,

392

393

[Adrian Dinu Rachieru, Marin Preda : omul utopic, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 3. 2823. Poantă, Petru. A. D. Rachieru, Poeţi din Bucovina. [Timişoara : Helicon, 1996]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 4. 2824. Tanco, Teodor. "Poeţi din Bucovina". [Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina : (selecţie, studiu introductiv şi profiluri critice), Timişoara : Helicon, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 55. RÁDULY, JÁNOS 2825. Vallasek, Júlia. Üszökköltészet. [Ráduly János, Fény és gondolat, Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 7, 1997, p. 100-104. RALEA, MIHAI 2826. Dimitriu, Daniel. Fenomenul Ralea. [Mihai Ralea, Fenomenul românesc, Bucureşti : Albatros, 1997]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 4. 2827. Dimitriu, Daniel. Spiritul savantului şi litera gazetarului. [Mihai Ralea, Fenomenul românesc, Bucureşti : Albatros, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 372, 1997, p. 4. 2828. Ornea, Zigu. M. Ralea despre fenomenul românesc. [Mihai Ralea, Fenomenul românesc, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 31, 1997, p. 9. 2829. Slama-Cazacu, Tatiana. Mihai Ralea : o personalitate controversată. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 12-15.

2830. Stanomir, Ioan. Ralea, contemporanul nostru. [Mihai Ralea, Fenomenul românesc, Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 5. RAŢIU, GEORGE-VASILE 2831. Konradi, Simona. George-Vasile Raţiu : George Coşbuc şi Valea Bîrgăului. [Bistriţa : Editura George Coşbuc, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 4. RĂDOI-MIHĂIŢĂ, MARIETA 2832. Sorianu, Vlad. Marieta Rădoi-Mihăiţă, Coincidenţa umbrelor. [Bacău : Plumb, 1994]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 2833. Sorianu, Vlad. Pateluri interioare. [Marieta RădoiMihăiţă, Ochiul cu două feţe, Bucureşti : Orion, 1997; Coincidenţa umbrelor, Bacău : Plumb, 1994]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 378, 1997, p. 6. RĂDULESCU, ANA 2834. Minulescu, Mihaela. Paradoxul în natura umană. În: Ana Rădulescu. Omul şi căutările de sine. Târgovişte : Macarie, 1997, p. 6-15. RĂDULESCU, MIHAI 2835. Ghilimescu, Ştefan Ion. Noua critică şi stilistică. [Mihai Rădulescu, Dubla personalitate în Renaştere, Bucureşti : Ramida, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 12-13. 2836. Marin, Gheorghe. O istorie a literaturii la Editura Ramida. [Mihai Rădulescu, Istoria literaturii de detenţie, memorialistica reeducărilor]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 8.

394

395

RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN 2837. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. 2838. Ornea, Zigu. Jurnalul lui C. Rădulescu-Motru. [C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri 1943, vol. 1, Bucureşti : Floarea Darurilor, 1996]. România literară, 30, nr. 21, 1997, p. 9. 2839. Ornea, Zigu. Al doilea volum al memoriilor lui Rădulescu-Motru. [Constantin Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri : [însemnări: 1944], vol. 2, coordonator: Dinu C. Giurescu, Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 9. 2840. Ornea, Zigu. C. Rădulescu-Motru despre etnic. [Constantin Rădulescu-Motru, Etnicul românesc. Naţionalismul, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 44, 1997, p. 9. 2841. Tatu, Nicolae. Ultima întâlnire Nae Ionescu - C. Rădulescu-Motru. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 14. 2842. Vârgolici, Teodor. Confesiunile lui C. RădulescuMotru. [Constantin Rădulescu-Motru, Revizuiri si adaugiri : însemnări: 1943 , vol. 1, Bucureşti : Floarea Darurilor, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 360, 1997, p. 4. 2843. Vârgolici, Teodor. Confesiunile lui C. RădulescuMotru. [Constantin Rădulescu-Motru, Revizuiri şi

adăugiri : însemnări: 1943, vol. 1, Bucureşti : Floarea Darurilor, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 4. În volume: 2844. Ornea, Zigu. Memorialistica lui Rădulescu-Motru. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 97-102. RĂU, AUREL 2845. Bădărău, George. Imperiul liric japonez. Haiku-ul românesc. [Aurel Rău, Gutui japonez, Iaşi : Timpul, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 26. 2846. Codrescu, Ion. Gutui japonez. [Aurel Rău, Gutui japonez, Iaşi : Timpul, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 6-7. 2847. Mihaiu, Virgil. Vestmânt liric niponofil. [Aurel Rău, Gutui japonez, Iaşi : Timpul, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 29-30. 2848. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996].

396

397

Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 2849. Vasile, Geo. Virtuozitate şi reculegere. [Aurel Rău, Seară de versuri cu lectura autorilor]. Luceafărul, nr. 47, 1997, p. 16. 2850. Zeca, Daniela. La umbra gutuilor în floare. [Aurel Rău, Gutui japonez, Iaşi : Timpul, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 16. REBREANU, LIVIU 2851. Ciocârlie, Corina. Femeia la oglindă. [Liviu Rebreanu, Răscoala, Bucureşti : Cartea Românească, 1986]. România literară, 30, nr. 12, 1997, p. 15. 2852. Eşanu, Andreea; Crişan, Emanuela. Liviu Rebreanu : "Ion". Un caz de "psihologie a adîncurilor". Limbă şi literatură, 42, nr. 2, 1997, p. 89-103. 2853. Iorga, Alexandru. L-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 16-17. 2854. Literatura română în capodopere. Editura Gramar 1 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Liviu Rebreanu, Răscoala; Tudor Arghezi, Cimitirul BunaVestire; Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 9.

2858. Rachieru, Adrian Dinu. Paradoxul rebreanian (II). Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 13. 2859. Simuţ, Ion. Liviu Rebreanu - indicele de modernitate. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 12-13. 2860. Simuţ, Ion. Ipostaze ale juventuţii rebreniene. Scriitorul maghiar : Olly Oliver. [Liviu Rebreanu, Scara măgarilor. (Olly Oliver pseudonimul lui Liviu Rebreanu)]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 31-34. În volume: 2861. Codreanu, Theodor. Liviu Rebreanu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 113151. 2862. Coloşenco, Mircea. Cuvânt înainte. În: Liviu Rebreanu. Ion. [Cuvânt înainte de Puia Florica Rebreanu-Vasilescu. Prefaţă, tabel cronologic şi selecţia referinţelor critice şi bibliografice de Mircea Coloşenco]. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. V-X. 2863. Ornea, Zigu. Rebreanu călător şi conferenţiar. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 84-89. 2864. 2865. În: Adrian Dinu Rachieru. Liviu Rebreanu - utopia erotică. Timişoara : Augusta, 1997, p. 133. Repere critice. În: Liviu Rebreanu. Ion. [Cuvânt înainte de Puia Florica Rebreanu-Vasilescu. Prefaţă, tabel cronologic şi selecţia referinţelor critice şi bibliografice de Mircea Coloşenco]. Galaţi : PortoFranco, 1997, p. 399-408.

2855. Muthu, Mircea. Rebreanu şi gramatica realismului. [Ion Simuţ, Rebreanu : dincolo de realism, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 3, 14. 2856. Pârvulescu, Ioana. Crize mici şi personale. Prozatorul. România literară, 30, nr. 43, 1997, p. 7. 2857. Rachieru, Adrian Dinu. Paradoxul rebreanian (I). Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 13.

398

399

2866.

În: Ion Simuţ. Rebreanu dincolo de realism. Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997, p. 412.

Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 4. 2874. Inea, Gabriela. O temă în discuţie: Stilul e omul? (I). Rhea Cristina : "Cuvântul este un sacrificiu, un risc şi o lumină totodată". [Răspuns la ancheta cu tema: "Credeţi că maniera în care scrieţi vă reprezintă? Vă puteţi obiectiva pentru a încerca să decelaţi ce trăsături ale caracterului sunt reflectate în stilul dvs.? Cum aţi ajuns să scrieţi în felul în care scrieţi acum? Prin încercări şi erori? Aţi făcut experimente literare? Cum credeţi că e ideal? Să-ţi păstrezi de-a lungul întregii opere acelaşi stil (care, la o adică, poate fi recunoscut şi chiar parodiat) sau să "schimbi macazul" de câte ori se impune?"]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 4-5. ROBEANU, T. 2875. Ştefan, Ion. T. Robeanu. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 24. ROMAN, HORIA 2876. Lăpuşan, Aurelia. Documente inedite despre o mare prietenie : Mircea Eliade - Horia Roman. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 2. 2877. Lăpuşan, Aurelia. Biografii intersectate Eugen Ionescu - Horia Roman. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 10, 15. ROMAN, IACOB 2878. Scarlat, Cristina. Reşiţa - "Oraşul cu poeţi". [Ion Chichere, Gheorghe Jurma, Gheorghe Hobafcovici, Gheorghe Zincescu, Iacob Roman]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. ROMAN, ILEANA

REBREANU, MIRCEA 2867. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Mircea Rebreanu, Opţiunile istorice ale românilor. [Iaşi : Agora, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 4. REGMAN, CORNEL 2868. Al. C. Cornel Regman şi relativismul actului critic. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 95. 2869. Baciu, Angela. Confesiuni Poesis. C. Regman dinspre "Cercul literar" spre optzecişti. [Interviu]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 8. 2870. Spiridon, Vasile. Intoneme la Creangă. [Cornel Regman, Ion Creangă. O biografie a operei, Bucureşti : Demiurg, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 128-131. În volume: 2871. Paleologu, Alexandru. Anecdota primează! În: Cornel Regman. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. [Cuvînt înainte de Al. Paleologu]. Bucureşti : Jurnalul literar, 1997, p. 5-6. REICHMANN, SEBASTIAN 2872. Abăluţă, Constantin. Sebastian Reichmann : Demolator al limbajelor (1). Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, 1997, p. 6. RHEA, CRISTINA 2873. Felecan, Daiana. Silabisirea credinţei. [Rhea Cristina, Ochiul străinului, Bucureşti : Du Style, 1996].

400

401

2879. Bârsilă, Mircea. Ileana Roman sau bucuria scrierii. [Ileana Roman, Nopţi beletriste, Turnu Severin : Prier, 1997]. Calende, nr. 9-12, 1997, p. 5. 2880. Scarlat, Cristina. Poesia la "Prier". [Daciela Rotaru, Pereche singurătăţii, Turnu Severin : Prier, 1996; Viorel Mirea, Evangheliar, Turnu Severin : Prier, 1996; Ileana Roman, Nopţile beletriste, Turnu Severin : Prier, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 22. ROMANCIUC, VASILE 2881. Chiper, Grigore. Plonjări în sufletul realiilor. [Vasile Romanciuc, Un timp fără nume, Chişinău : Museum, 1996]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 5. 2882. Ţigău, Valentin. Voci din Basarabia. Vasile Romanciuc : "La facultate nu aveam voie să citim cărţi româneşti". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 12. ROMANESCU, IOANID 2883. Dimitriu, Daniel. In memoriam. [Ioanid Romanescu, Paradisul, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 4. 2884. Dimitriu, Daniel. Ultima lovitură a unui "mare visător". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 389, 1997, p. 4. În volume: 2885. În: Vasile Baran. Ioanid Romanescu în apărarea poeziei. Iaşi : Apollonia, 1997, p. 159.

2886. Filipaş, Ioan C. Portret în oglindă : Tache Papahagi. [Dialogue culturel Paris-Bucarest : lettres d'A. Rosetti adressees a T. Papahagi : (1922-1925), [S. l.] : [s. n.], 1995]. Tribuna, 9, nr. 33-34, 1997, p. 4. ROSETTI, RADU 2887. Grigoraş, Florin. Revelaţiile amintirilor. Politică şi istorie. [Radu Rosetti, Amintiri, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996; Constantin Argetoianu, Pentru cei de mîine : amintiri din vremea celor de ieri, vol. 7, Bucureşti : Humanitas : Machiavelli, 1991-1997]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 5. 2888. Savitescu, Ionel. Radu Rosetti, Amintiri. [vol. 1, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 5. 2889. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Radu Rosetti, Amintiri. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 4. 2890. Tudor-Anton, Eugenia. "Amintirile lui Radu Rosetti". [Radu Rosetti, Amintiri, vol. 1, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 17. 2891. Vârgolici, Teodor. "Amintirile" lui Radu Rosetti. [Radu Rosetti, Amintiri, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 356, 1997, p. 4. ROŞCA, D. D. 2892. Vlad, Marius. Exegeză şi "exerciţiu de admiraţie".

ROSETTI, ALEXANDRU

402

403

[Vasile Muscă, Filosofia ideii naţionale la Lucian Blaga şi D. D. Roşca, Cluj : Biblioteca Apostrof, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 7. ROŞCA, SORIN 2893. Arghezi, Baruţu T. Paznicul gerului. [Sorin Roşca, Paznicul gerului]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 6. 2894. Ştefănescu, Alex. Nume noi. [Sorin Roşca, Paznicul gerului, Iaşi : Timpul, 1996]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 4. ROŞIIANU, IOAN ROMEO 2895. Ţene, Al. Florin. Naştere insomniei. [Ioan Romeo Roşiianu, Naşterea insomniei, Bucureşti : Odeon, 1996]. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 4. ROŞIORU, ION 2896. Perşa, Dan. Anchetă Tomis. Gruparea de la Tomis. [Răspuns la ancheta cu tema: "Consideaţi că se poate vorbi despre o "grupare Tomis"? dacă da, care îi sunt specificităţile? Ce înseamnă sau ce ar putea să însemne pentru dvs.o astfel de grupare literară? Cum vă apreciaţi cărţile scrise până în prezent? Ce satisfacţii şi insatisfacţii aţi avut în ultimii ani legate de literatura pe care o faceţi? Ce proiecte aveţi şi pe care dintre le credeţi că veţi reuşi să le finalizaţi până la sfârşitul lui 1997?"]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5, 15. ROŞU, ION 2897. Creţia, Petru. Un poem eminescian regândit. România literară, 30, nr. 14, 1997, p. 10.

ROTARU, DACIELA 2898. Scarlat, Cristina. Poesia la "Prier". [Daciela Rotaru, Pereche singurătăţii, Turnu Severin : Prier, 1996; Viorel Mirea, Evangheliar, Turnu Severin : Prier, 1996; Ileana Roman, Nopţile beletriste, Turnu Severin : Prier, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 22. ROTUND, NICOLAE 2899. Cârligeanu, Evelina. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi : prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5, 7. 2900. Mincu, Marin. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi : prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5. 2901. Negrici, Eugen. "Tudor Arghezi - Prozatorul" de Nicolae Rotund. [Nicolae Rotund, Tudor Arghezi : prozatorul, Constanţa : Ex Ponto, 1996]. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 5. 2902. Perşa, Dan. Anchetă Tomis. Gruparea de la Tomis. [Răspuns la ancheta cu tema: "Consideaţi că se poate vorbi despre o "grupare Tomis"? dacă da, care îi sunt specificităţile? Ce înseamnă sau ce ar putea să însemne pentru dvs.o astfel de grupare literară? Cum vă apreciaţi cărţile scrise până în prezent? Ce satisfacţii şi insatisfacţii aţi avut în ultimii ani legate de literatura pe care o faceţi? Ce proiecte aveţi şi pe care dintre le credeţi că veţi reuşi să le finalizaţi până la sfârşitul lui 1997?"]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5, 15. ROZNOVEANU, MIRELA

404

405

2903. Roznoveanu, Mirela. Creatorul în oglindă. A scrie - o normalitate a existenţei. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 4. 2904. Vasile, Geo. Viaţa romanescă a unei eroine. [Mirela Roznoveanu, Viaţa pe fugă, Bucureşti : Sirius, 1997]. Luceafărul, nr. 37, 1997, p. 16. RUJA, ALEXANDRU 2905. Istrate, Gavril. O monografie Aron Cotruş. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş : viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 25. 2906. Mecu, Nicolae. Cărţi şi reviste. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş. Viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 180-181. 2907. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Alexandru Ruja, Aron Cotruş : viaţa şi opera. [Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Luceafărul, nr. 7, 1997, p. 4. 2908. Todoran, Eugen. Punerea în proprietate. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş, viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. România literară, 30, nr. 27, 1997, p. 10. 2909. Ungureanu, Cornel. Despre timpul recuperărilor. [Alexandru Ruja, Aron Cotruş. Viaţa şi opera, Timişoara : Editura de Vest, 1996]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 10. RUNCAN, MIRUNA 2910. Ilişan, Mihaela. Teatrul în cinci imagini. [Miruna Runcan, C. C. Buricea-Mlinarcic, Cinci divane adhoc, Bucureşti : Unitext, 1994].

Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 64. RUSE, ANA 2911. Apostoleanu, Corina. Note de călătorie. [Ana Ruse, Irezistibile chemări, Constanţa : Metafora, 1996]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 6. SABĂU, LIANA 2912. Galetaru, Geo. Cartea de poezie. Liana Sabău : Verb crud. [Timişoara : Helicon, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 3. SADOVEANU, MIHAIL 2913. Jurma, Gheorghe. Maestrul Ion Creangă şi cheia de aur pentru Mihail Sadoveanu. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 54-55. 2914. Mureşanu, Miruna. La Editura Gramar : 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Camil Petrescu, Patul lui Procust; Marin Preda, Moromeţii, I-II; Augustin Buzura, Feţele tăcerii; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Eugen Barbu, Groapa]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. 2915. Spiridon, Monica. "...Cumplit meşteşug de tîmpenie". România literară, 30, nr. 9, 1997, p. 3. 2916. Vighi, Daniel. Fiore di virtu. "Neamţul" - prototip al străinului în proza sadoveniană. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 11. În volume: 2917. Codreanu, Theodor. Mihail Sadoveanu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil

406

407

Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 152160. 2918. Ornea, Zigu. Sadoveanu în 1908. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 43-48. 2919. Referinţe critice. În: Mihail Sadoveanu. Neamul Şoimăreştilor. [Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 183-184.

Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 154-156. SANDACHE, CRISTIAN 2925. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941). [Bucureşti : FF Press, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 4. SANDU, DAN 2926. Budău, Eugen. Cuvânt înainte. În: Dan Sandu. Vămi răstignite. [Cuvânt înainte de Eugen Budău]. Bacău : Corgal Press, 1997, p. 5-6. SÂNTIOAN CUBLEŞAN, CORNEL 2927. Sterom, Victor. Fulguraţii : Plânsul secret. [Cornel Sântioan Cubleşan, Plânsul secret, Ploieşti : Universal Cartfil, 1997]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 9. SAPATINO, CONSTANTIN TH. 2928. Gheorghe, G. Cuvînt înainte. În: Constantin Th. Sapatino. O viaţă cît un veac. Bucureşti : Semne, 1997, p. 5-8. SÂRBU, NICOLAE 2929. Davideanu, Ion. Nicolae Sârbu, Şantier în creier. [Reşiţa : Timpul, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 131. SÂRBU, PAUL 2930. I. R. Poeme alese. [Paul Sârbu, Poeme alese, Târgovişte : Macarie, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 7.

2920. Sadoveanu, Profira. Cuvânt înainte. În: Mihail Sadoveanu. Fraţii Jderi. [Cu un cuvânt înainte de Profira Sadoveanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-X. 2921. Vârgolici, Teodor. Postfaţă. În: Mihail Sadoveanu. Neamul Şoimăreştilor. [Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 161-171. SAIZU, IOAN 2922. Savitescu, Ionel. I. Saizu, Eminescu - cât veşnicia. [Iaşi : Noel, 1997]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 5. SAIZU-NORA, IOAN 2923. Drăgoi, Gabriela. Postfaţă. În: I. Saizu-Nora. În faţa veşniciei. [Posftaţă de Gabriela Drăgoi]. Iaşi : Noel, 1997, p. 129-132. SAKA, SERAFIM 2924. Motroaşă, Alexandru Costin. Miscellanea. Basarabia în Gulag. [Serafim Saka, Basarabia în Gulag, Chişinău : Meridianul 28, 1995].

408

409

2931. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Paul Sârbu, Poeme alese. [Târgovişte : Macarie, 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 4. 2932. Zăgreanu, Ion Radu. Trei cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. Un amant al poeziei. [Paul Sârbu, Poeme alese, Târgovişte : Macarie, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 6. SÂRBU, VALENTIN VICTOR 2933. Vulturescu, George. Debuturi. Ioana Daicoviciu, Valentin Victor Sârbu, Andreea Dragoescu : Sunetul de nor. [Reşiţa : Modus, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 4. SAVA, ION 2934. Morariu, Mircea. Teatralitatea teatrului lui Ion Sava. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 96-100. SAVA, NICOLAE 2935. Coande, Nicolae. Ultimul poet fericit. [Nicolae Sava, Viaţa publică, Piatra Neamţ : Panteon, 1995]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 19. 2936. Păvălan, Lorena. Cinci cărţi de poezie şi cîteva efecte asupra cititorului. [Nicolae Sava, Viaţă publică, Piatra Neamţ : Panteon, 1995]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 45. 2937. Roşiianu, Ioan Romeo. Melancolia unui învingător. [Nicolae Sava, Viaţă publică, Piatra Neamţ : Panteon, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 5. SAVIN, VIOREL 2938. Iovian, Ion Tudor. Viorel Savin : Lamentaţia

fructelor. [Bacău : Plumb, 1994]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 21. 2939. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Viorel Savin, Greşeala. [Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 5. 2940. Savitescu, Ionel. Viorel Savin, Funia sau Comedia supunerii. [Bucureşti : Viitorul Românesc, 1997]. Ateneu, 34, nr. 11, 1997, p. 5. 2941. Sorianu, Vlad. O pledoarie pentru idealism. [Viorel Savin, Greşeala, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Ginere de import, Bucureşti : ExpansionArmonia, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 25. SAVU, LIA 2942. Mureşanu, Miruna. Poezia între tăcere şi strigăt. [Lia Savu, Poèmes / Poeme, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 11. 2943. Sălcudeanu, Nicoleta. O poezie a cărei miză n-a fost publicarea. [Lia Savu, Poemes, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 20-21. 2944. Scarlat, Cristina. Poezia de după moarte. [Lia Savu, Poèmes / Poeme, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 6. 2945. Tartler, Grete. "O ploaie fină în inima unei averse". [Lia Savu, Poeme, Bucureşti : Humanitas, 1997]. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 19. În volume: 2946. Seghers, Colette. Prefaţă. În: Lia Savu. Poèmes / Poeme. [Traducere şi cuvânt înainte de Ştefan Aug.

410

411

Doinaş, prefaţă de Colette Seghers]. Bucureşti : Humanitas, 1997, p. 7-8. SAVU, TUDOR DUMITRU 2947. Cristea Enache, Daniel. Eros şi magie. [Tudor Dumitru Savu, Cantacuzina, Cluj-Napoca : Mesagerul, [1997?]]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 6. SĂLĂJAN, VASILE

2952. Vârgolici, Teodor. Paradoxul Zarifopol. [Paul Zarifopol, Pentru arta literară, ediţie şi prefaţă de Al. Săndulescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 4. SĂULESCU, MIHAIL 2953. Dimiu, Claudia. Un scriitor uitat : Mihail Săulescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 380, 1997, p. 11. SCARLAT, GRIGORE

2948. Grunea, Vasile. Mereu nemulţumitul! Tribuna, 9, nr. 6, 1997, p. 4. SĂMÂNŢĂ, VALENTIN 2949. Berechet, Lăcrămioara. Deportarea în Bărăgan. [Viorel Marineasa, Valentin Sămînţă, Daniel Vighi Deportarea în Bă răgan : destine, documente, reportaje, Timişoara : Mirton, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 6. SĂMĂRGHIŢAN, CĂLIN 2950. Sămărghiţan, Călin. "Cîteva chestiuni preliminare". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 86-89. SĂNDULESCU, ALEXANDRU 2951. Mihăilescu, Florin. Estetul moralist şi ironic. [Paul Zarifopol, Pentru arta literară, ediţie şi prefaţă de Al. Săndulescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 28.

2954. Melancu, Ştefan. Cartea de nisip. Contemplaţia elegiacă. [Grigore Scarlat, Rouă medievală, ClujNapoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 14. 2955. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Poezia unei negări. [Grigore Scarlat, Oră crepusculară, Bucureşti : Libra, 1993]. Tribuna, 9, nr. 11, 1997, p. 4. 2956. Vulturescu, George. Panoramic liric sătmărean 1997. [Grigore Scarlat, Roua medievală, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 14. SCHEIANU, NICOLAE 2957. Alui Gheorghe, Adrian. Debuturi. [Ion Milea, Seară cu Dante şi alte poeme, Târgu Mureş : Arhipelag, 1996; Iulia Pană, Imagine simplă, Bucureşti : Atlas, 1996; Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995; Vasilian Doboş, Liniştirea prin developare, Piatra Neamţ : Panteon; Mihai Firică, Biografie sumară, Craiova : Aius]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 14. 2958. Roşiianu, Ioan Romeo. Mizând pe cenuşiul

412

413

cotidianului. [Nicolae Scheianu, Haine groase şi cărţi de citit, Baia Mare : Cybela, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 4. SCHENK, CHRISTIAN WILHELM 2959. Catanoy, Nicholas. Christian W. Schenk - Mandala. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 4. 2960. Mureşanu, Miruna. De vorbă cu... Christian Wilhelm Schenk. [Interviu]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 16. 2961. Pintescu, Alexandru. Poezia la Editura Helicon. Două anotimpuri toamna. [Christian Wilhelm Schenk, Două anotimpuri toamna, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 14. 2962. Roşiianu, Ioan Romeo. Miscellanea. Simbolistica unor semne şi simboluri. [Christian W. Schenk, Semne, gratii şi simboluri : poezii, Cluj-Napoca, Dacia, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 152-154. 2963. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. Christian Wilhelm Schenk - poetul, traducătorul, editorul. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. SCHWARTZ, GHEORGHE 2964. Ciobanu, Vitalie. "Nu există un caz Dreyfus!". [Gheorghe Schwartz, Procesul - o dramă evreiască, Timişoara : Helicon, 1996]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 4, 22. 2965. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe

Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24. 2966. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (I). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 5, 15. 2967. Radu, Cristian. Prezumţia de vinovăţie. [Gheorghe Schwartz, Procesul : o dram ă evreiască, Timişoara : Helicon, 1996]. Tribuna, 9, nr. 6, 1997, p. 4. SCORŢESCU, TEODOR 2968. 100+1 capodopere ale romanului românesc. [Teodor Scorţescu, Concina prădată; Popi; Petru Dumitriu, Bijuterii de familie; I. Peltz, Calea Văcăreşti]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6.

2969. Goci, Aureliu. Delictul de ignoranţă şi complexele criticului provincial. [Teodor Scorţescu, Concina prădată; Popi, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 13. 2970. Simuţ, Ion. Amatorismul în istoria literară. [Teodor Scorţescu, Concina prădată. Popi, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 11. 2971. Vârgolici, Teodor. Redescoperirea unui romancier Teodor Scorţescu. [Teodor Scorţescu, Concina

414

415

prădată; Popi, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 370, 1997, p. 4. În volume: 2972. Goci, Aureliu. Prefaţă. Teodor Scorţescu un inconfortabil romancier cu viitor. În: Teodor Scorţescu. Concina prădată. Popi. [Ediţie îngrijită şi prefaţă de Aureliu Goci]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. I-VI. SCRIMA, ANDREI 2973. Bucerzan, Dana. Timpul rugului aprins. [Andrei Scrima, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 11, 1997, p. 5. SCURTU, IOAN 2974. Popa, Mircea. Un eminescolog român la Lipsca : Ioan Scurtu. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 79. SCURTU, LUCIAN 2975. Bârsilă, Mircea. Cronica literară. Lucian Scurtu sau cele trei măşti ale poetului. [Lucian Scurtu, Lucyan Mărturisitorul, Oradea : Biblioteca Revistei Familia]. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 6. 2976. Galaicu-Păun, Em. Poemul "Un lung pansament negru". [Lucian Scurtu, Lucyan Mărturisitorul, Oradea, 1996]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 34-35. 2977. Moldovan, Ioan. O samă de poeţi. Poeţi în Biblioteca Revistei Familia. [Lucian Scurtu, Lucyan Mărturisitorul]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 22-23.

2978. Pop, Doru. Monstrul mărturisitor. [Lucian Scurtu, Lucyan Mărturisitorul, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1995]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 21. 2979. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Lucian Scurtu, Lucyan Mărturisitorul. [Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 4. SEBASTIAN ALCALAY, GINA 2980. Antip, Felicia. Pe urmele altora. Un caz particular al unui caz particular. [Gina Sebastian Alcalay, Peregrinări, Tel Aviv, 1997; Pe urmele altora, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 389, 1997, p. 15. SEBASTIAN, MIHAIL 2981. Adameşteanu, Gabriela. Jurnalul lui Mihail Sebastian şi "teroarea istoriei". [Interviu cu Leon Volovici. Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 27, 1997, p. 12-13. 2982. Anghelescu, Mircea. Vocaţia istoriei literare. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 17. 2983. Ardelean, Florin. Nae Ionescu - magistrul demoniac. [Mihail Sebastian, Jurnal: 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 24, 1997, p. 7. 2984. Ardelean, Florin. Defectul de imagine. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 82-87.

416

417

2985. Boerescu, Dan-Silviu. Marea literatură involuntară. Romanul vieţii lui Mihail Sebastian (I). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 16. 2986. Boerescu, Dan-Silviu. Marea literatură involuntară. Romanul vieţii lui Mihail Sebastian (II). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 16. 2987. Bucerzan, Dana. Jurnalul ne-fericirii. Tribuna, 9, nr. 18-19, 1997, p. 4. 2988. Cernat, Manuela. Mihail Sebastian şi cinematograful. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 18. 2989. Chifor, Valentin. Mihail Sebastian şi literatura nonfictivă. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 29-32. 2990. Christi, Aura. Un festin al rezistenţei. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 40-41, 1997, p. 4. 2991. Cosaşu, Radu. Deschid Jurnalul - cartea geme. Dilema, 5, nr. 214, 1997, p. 12. 2992. Cosma, Viorel. Răsfoind "Jurnalul". Cultura muzicală a lui Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 33, 1997, p. 16. 2993. Damian, S. O carte în dezbatere. Ceea ce nu se vede. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 5.

2994. Doman, Dumitru Augustin. Suferinţele tânărului scriitor evreu. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 20. 2995. Finkenthal, Michael. Cazul Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 25, 1997, p. 12. 2996. George, Alexandru. Suferinţele tânărului Hechter. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 7. 2997. George, Alexandru. Suferinţele tânărului Hechter (II). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 17, 1997, p. 7. 2998. George, Alexandru. Suferinţele tânărului Hechter (III). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 7. 2999. George, Alexandru. ... Şi ale celorlalţi. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 7. 3000. Glodeanu, Gheorghe. Jurnalul lui Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 6-7. 3001. Grigoraş, Florin. Literatura mărturisirilor. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996; Nichifor Crainic, Memorii]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 9. 3002. Grigurcu, Gheorghe. O carte în dezbatere. Sebastian redivivus. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944,

418

419

Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 6. 3003. Handoca, Mircea. O carte în dezbatere. Mircea Eliade şi Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 19351944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 22, 1997, p. 4. 3004. Jianu, Ionel. M. Sebastian. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 10. 3005. Lector. Semnal. Patru "Jurnale" în unul singur. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 3006. Liiceanu, Gabriel. Sebastian, mon frère. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 17, 1997, p. 10-11. 3007. Mănucă, Dan. Jurnalul de scriitor (II). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 19. 3008. Mihăilescu, Dan C. Adeverirea unui mit. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 4, 1997, p. 19. 3009. Mihăilescu, Dan C. Adeverirea unui mit (II). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 5, 1997, p. 7. 3010. Mihăilescu, Dan C. Adeverirea unui mit (III). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 6, 1997, p. 19.

3011. Mihăilescu, Florin. Procesul unei generaţii. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 1-2. 3012. Oişteanu, Andrei. Un document copleşitor : "Jurnalul lui Sebastian". [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Ediţii Critice : Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 5. 3013. Omăt, Gabriela. "Nae Ionescu fusese diavolul". [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 23. 3014. Omăt, Gabriela. S-a operat o intervenţie străină în Jurnalul Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (19351944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. 22, 8, nr. 46, 1997, p. 14. 3015. Ornea, Zigu. Un eveniment : Jurnalul lui Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 9. 3016. Ornea, Zigu. Opintiri împotriva Jurnalului lui Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 226, 1997, p. 10. 3017. Pârvulescu, Ioana. Un act de prezenţă. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 9, 1997, p. 7. 3018. Pârvulescu, Ioana. Feţe necunoscute ale cunoscuţilor... România literară, 30, nr. 38, 1997, p. 7.

420

421

3019. Pop, Ion. Un om fără uniformă. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 16-17. 3020. Popovici, Vasile. Evreitatea mea. [Mihail Sebastian, Jurnal 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Orizont, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 3021. Pruteanu, George. Martiriul unui Sebastian (I). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 211, 1997, p. 13. 3022. Pruteanu, George. Martiriul unui Sebastian (II). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 212, 1997, p. 13. 3023. Pruteanu, George. Martiriul unui Sebastian (III). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 213, 1997, p. 13. 3024. Pruteanu, George. Martiriul unui Sebastian (IV). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Dilema, 5, nr. 214, 1997, p. 13. 3025. Savitescu, Ionel. Mihail Sebastian, Jurnal : 19351944. [Bucureşti : Humanitas, 1996]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 5. 3026. Simion, Eugen. Jurnalul lui Mihail Sebastian (I). [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Literatorul, 7, nr. 8, 1997, p. 3. 3027. Simion, Eugen. Jurnalul lui Mihail Sebastian (II. [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996].

Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 3-4. 3028. Sorescu, Roxana. Look in my face : my name is might-have-been. [Mihail Sebastian, Jurnal : 19351944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 12-13. 3029. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944). [Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 4. 3030. Spiridon, Monica. De ce scrie Mihail Sebastian un jurnal? [Mihail Sebastian, Jurnal : 1935-1944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 18-19. 3031. Ştefănescu, Cornelia. Cum am ajuns la Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 1-4, 1997, p. 9. 3032. Ştefănescu, Cornelia. Un alt fel de a citi "Jurnalul" lui Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (19351944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 5-12, 1997, p. 10. 3033. Ştefănescu, Cornelia. Din nou despre "Jurnalul" lui Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (19351944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 10. 3034. Tartler, Grete. Mihail Sebastian, critic muzical (II). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 19. 3035. Tartler, Grete. Mihail Sebastian, critic muzical (III). [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 19.

422

423

3036. Vârgolici, Teodor. Jurnalul lui Mihail Sebastian. [Mihail Sebastian, Jurnal (1935-1944), Bucureşti : Humanitas, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 358, 1997, p. 4. 3037. Vodă, Eugenia. Sebastian, un scenarist care n-a mai ajuns la Hollywood. [Mihail Sebastian, Jurnal : 19351944, Bucureşti : Humanitas, 1996]. România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 17. SELEJAN, ANA 3038. Ailenei, Sergiu. O prioritate a istoriei literare. [Ana Selejan, Literatura în totalitarism : 1954, Sibiu : Fundaţia Culturală Fronde, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 19. 3039. Grigurcu, Gheorghe. Anul 1954. [Ana Selejan, Literatura în totalitarism (anul 1954), Sibiu : Fundaţia Culturală Fronde, 1996]. România literară, 30, nr. 6, 1997, p. 5. 3040. Mihăilescu, Dan C. Mai e mult până departe? [Ana Selejan, Literatura în totalitarism : 1954, Sibiu : Fundaţia Culturală Fronde, 1996]. 22, 8, nr. 12, 1997, p. 15. SELEJAN, RADU 3041. Pentelescu, Gabriela. Cărţi. Radu Selejan : Două piese de teatru. [Sibiu : Tribuna, 1997]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 74. SEREA, TĂNASE 3042. Dorian, Gellu. Minus Tănase Serea. [Tănase Serea, Lumina singurătăţii, Constanţa : Europolis, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 2. SERGHI, CELLA

3043. Cozea, Liana. Feţele Dianei. [Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei, Bucureşti : Porus, 1991]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 18-19. 3044. Cozea, Liana. Cella Serghi : Lecturi paralele. [Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei, Bucureşti : Cartea Românească, 1977]. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 44-48. SEVER, ALEXANDRU 3045. Beram, Elena. Ecoul înţelepciunii milenare. [Alexandru Sever, Cartea morţilor, Bucureşti : Albatros, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 23-26, 1997, p. 14. 3046. Chihaia, Carmen. Paralele inegale. Alexandru Sever (Israel) : "Amintirile, mormintele părinţilor, cărţile scrise nu pot fi duse de colo-colo, cu geamantanul". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 393, 1997, p. 3. SEVERIN, CONSTANTIN 3047. Dima, Simona-Grazia. Irealitatea modernităţii. [Constantin Severin, Zid şi neutrino, Northolt : Minerva Press, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 25. SFÂRLEA, ALEXANDRU 3048. Moldovan, Ioan. Oradea literară. [Alexandru Sfârlea, Strigătul de siliciu, Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1997]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 15-16. 3049. Moldovan, Ioan. Poeţi orădeni. [Alexandru Sfârlea, Către Sing, Oradea : Anotimp, 1997]. Familia, 33, nr. 12, 1997, p. 10.

424

425

3050. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Alexandru Sfârlea, Strigătul de siliciu. [Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 4. 3058. SILAŞI, GRIGORE 3051. Cetea, Doina. Grigore Silaşi profesor-patriot. Tribuna, 9, nr. 20-21, 1997, p. 6. SIMION, EUGEN 3052. Cristea Enache, Daniel. Vocaţia sintezei. [Eugen Simion, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Bucureşti : [s.n.], 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 355, 1997, p. 6. 3053. Cristea Enache, Daniel. Avatarurile eului creator. [Eugen Simion, Fragmente critice. Scriitura taciturnă şi scriitura publică, vol. 1, Craiova : Scrisul Românesc, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 5. 3054. Grigorescu, Dan. Timpul viu al literaturii. [Eugen Simion, Întoarcerea autorului]. Literatorul, 7, nr. 6, 1997, p. 16. SIMIONESCU, MIRCEA HORIA 3055. Adam, Ioan. Jocuri în lumea numelor. [Mircea Horia Simionescu, Fărădelegea vaselor comunicante, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 5. 3056. Benţea, Mircea. Ironia melancolică. [Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară, Bucureşti : Albatros : Universal Dalsi, 1996]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 65-67. 3057. Cioculescu, Barbu. Piatra oceanică de Atlantic.

[Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară, Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 2, 1997, p. 5. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

3059. Matei Muşat, Carmen. Biografia ca operă. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Proză : Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară, Bucureşti : Albatros : Universal Dalsi, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 8-9. 3060. Mureşanu, Miruna. Proza românească. [Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară, Bucureşti : Albatros : Universal Dalsi, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 4. 3061. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Mircea Horia Simionescu, Paltonul de vară. [Bucureşti : Albatros : Universal Dalsi, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 4. 3062. Stanomir, Ioan. Scriitorul şi umbra sa. [Mircea Horia Simionescu, Fărădelegea vaselor comunicante, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 5. SIMUŢ, ION 3063. Borbély, Ştefan. Faţă în faţă. Camaradul şi adversarul perfect. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 20-24.

426

427

3064. Briareu. Panoramic editorial. Spiritul polemic. [Ion Simuţ, Critica de tranziţie, Cluj-Napoca : Dacia, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 22. 3065. Colocviul "Jurnalul contra literaturii?", din cadrul Zilelor Revistei Familia. [Răspund : Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Aurel Pantea, Alexandru Muşina, Mircea Horia Simionescu, Gheorghe Schwartz, Augustin Pop, Vasile Dan, Simona Grazia Dima, Mihai Cimpoi, Florenţa Albu, Vitalie Ciobanu]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 9-24.

3072. Muthu, Mircea. Rebreanu şi gramatica realismului. [Ion Simuţ, Rebreanu : dincolo de realism, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 3, 14. 3073. Oprea, Nicolae. Un critic şi cartea sa provocatoare. [Ion Simuţ, Incursiuni în literatura actuală, Oradea : Cogito, 1994]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 27-28. 3074. Pop, Ioan F. Confesiuni Poesis. Poezie, proză, critică dialog cu criticul Ion Simuţ. [Interviu]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 8-9. 3075. Trandafir, Constantin. Consolidarea unui statut critic. [Ion Simuţ, Critica de tranziţie, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 22-24. 3076. Varfalvi Berinde, Carmen. Critica literară ca gest existenţial vital. [Ion Simuţ, Confesiunile unui opinioman, Oradea : Cogito, 1996]. Apostrof, 8, nr. 6, 1997, p. 20-21. SIN, MIHAI 3077. Băciuţ, Nicolae. Mihai Sin : "Cred în prietenie ca întrun dar divin care poate să-i fie făcut unui om". [Interviu]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 12-13. SINEŞTI, NICOLAE 3078. Filimon, Valeriu. Din "lepturariu". [Nicolae Sineşti, Poeme inevitabile, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Peagu, Interstele, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 17. SIPOS, LÁSZLÓ

3066. Cordoş, Sanda. Pilde şi fervori. [Ion Simuţ, Confesiunile unui opinioman, Oradea : Cogito, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 28-29. 3067. Cristea Enache, Daniel. Criticul de tranziţie. [Ion Simuţ, Confesiunile unui opinioman, Oradea : Cogito, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 365, 1997, p. 5. 3068. Grigurcu, Gheorghe. Polemici. Pe marginea unui "profil". România literară, 30, nr. 37, 1997, p. 5. 3069. Grigurcu, Gheorghe. Polemici. Pe marginea unui "profil". România literară, 30, nr. 38, 1997, p. 4-5. 3070. Ivăncescu, Ruxandra. Splendorile şi decăderea tranziţiei. [Ion Simuţ, Critica de tranziţie, ClujNapoca : Dacia, 1996]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 30. 3071. Moraru, Cornel. Din nou despre "revizuiri". [Ion Simuţ, Revizuiri, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 25-26.

428

429

Tribuna, 9, nr. 41-42, 1997, p. 6-7. 3079. Józsa, István. Sipos László balladáiról. Korunk, 8, nr. 1, 1997, p. 87. SIPOŞ, MARIANA 3080. Cubleşan, Victor. Cărţi. Mariana Sipoş : Mersul pe ape . [Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 67. 3081. Vasile, Geo. Mariana Sipoş : romanul Tanei. [Mariana Sipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 5. SÎRBU, ION D. 3082. Bucur, Minodora. Cărţi şi reviste. [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 171-172. 3083. Cesereanu, Ruxandra. Antiutopia românească. [A. E. Baconsky, Biserica Neagră, Bucureşti : Editura Eminescu, 1995 ; Ion D. Sîrbu, Adio, Europa!, Bucureşti : Cartea Românească, 1992]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 10-11. 3084. Coande, Nicolae. Un sfert de veac de singurătate. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 5. 3085. Cristea, Valeriu. "Am rămas curat". [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu şi alte texte, ClujNapoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 367, 1997, p. 10, 12. 3086. Glodeanu, Gheorghe. I. D. Sârbu sau despre jurnalul unui jurnalist fără jurnal. [I. D. Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol.1-2, Craiova : Scrisul Românesc, 1996]. 3087. Grigurcu, Gheorghe. Ion D. Sîrbu în corespondenţă. [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu şi alte texte, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 5. 3088. Grigurcu, Gheorghe. Despre Ion D. Sîrbu. Contemporanul, 7, nr. 46, 1997, p. 6. 3089. Mihăilescu, Dan C. Răutăţi şi tristeţi balcanice. [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu şi alte texte, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. 22, 8, nr. 7, 1997, p. 15. 3090. Ornea, Zigu. Un alt epistolar I. D. Sîrbu. [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu şi alte texte, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 9. 3091. Sorohan, Elvira. Un "jurnal" de atelier. Jurnalul literar, 8, nr. 13-22, 1997, p. 12. 3092. Sorohan, Elvira. Corespondenţa lui I. D. Sîrbu, ca document (I). Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, aug. 1997, p. 4. 3093. Sorohan, Elvira. Corespondenţa lui I. D. Sîrbu, ca document (II). Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 6. 3094. Sorohan, Elvira. Proza scurtă a lui I. D. Sîrbu. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 4, 15. 3095. Sorohan, Elvira. Proza scurtă a lui I. D. Sîrbu (II). Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 4. 3096. Sorohan, Elvira. Proza scurtă a lui I. D. Sîrbu (III). Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 4.

430

431

3097. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Tunelul corespondenţei. [Ion D. Sîrbu, Horia Stanca, Printr-un tunel : (corespondenţă), Petroş ani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 6. 3098. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Grijile scriitorului. [Ion D. Sîrbu, "Cu sufletul la creier" : Gary în dialog cu Teatrul Minerilor si cu Dumitru Velea, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 6. 3099. Ungureanu, Cornel. Ineditele lui I. D. Sîrbu. [Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu şi alte texte, Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 1996]. Orizont, 7, nr. 3, 1997, p. 10. În volume: 3100. Velea, Dumitru. Postfaţă. Din tărâmul nobileleor umbre. În: Ion D. Sîrbu; Horia Stanca. Print-un tunel : corespondenţă. [Ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea]. Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997, p. 157-161. SLAVICI, IOAN În volume:

3103. Mohanu, Constantin. Prefaţă. În: Ioan Slavici. Doi feţi cu stea în frunte şi alte poveşti. [Ediţie şi prefaţă de Constantin Mohanu]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, p. 5-10. 3104. Mohanu, Constantin. Postfaţă. În: Ioan Slavici. Moara cu noroc. Popa Tanda. Budulea Taichii. [Postfaţă, tabel cronologic şi selecţia aprecierilor critice de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 151-163. 3105. Vintilescu, Virgil. Ioan Slavici. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 134-173. SLĂVESCU, PAUL 3106. Semnal. [Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol.1-3, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Sorin Antohi, Exerciţiul distanţei, Bucureşti : Nemira; Tudor Arghezi, Manual de morală practică, Bucureşti : Albatros, 1997; Ioan Buduca, Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă : eseuri de spionaj cosmologic, Iaşi : Polirom, 1997; Paul Slăvescu, Canada, o graniţă numită speranţă, Bucureşti : Nemira, 1997; Grigore Hagiu, Liniştea versului, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 9.

SLĂVESCU, VICTOR 3101. Aprecieri critice. În: Ioan Slavici. Moara cu noroc. Popa Tanda. Budulea Taichii. [Postfaţă, tabel cronologic şi selecţia aprecierilor critice de Constantin Mohanu]. Bucureşti : 100+1 Gramar, 1997, p. 169-175. În: Adriana Dumitrescu. Introducere în opera lui Ioan Slavici. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 97. 3107. Ornea, Zigu. Jurnalul lui Victor Slăvescu. [Victor Slăvescu, Note şi însemnări zilnice, 2 vol., Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996]. România literară, 30, nr. 16, 1997, p. 9. SMARANDACHE, FLORENTIN 3108. Traian, Ilie. Scrisul în diasporă : Florentin

3102.

432

433

Smarandache (Arizona, USA). Curierul românesc, 9, nr. 5, 1997, p. 17. 3109. Zăgreanu, Ion Radu. Două cărţi comentate de Ion Radu Zăgreanu. Emigrant la infinit. [Florentin Smarandache, Emigrant la infinit, Târgovişte : Macarie, 1996]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 6. SOLOMON, DUMITRU 3110. Chihaia, Carmen. Paralele inegale. Dumitru Solomon : "Apar multe reviste care n-au nici o legătură cu Ministerul Culturii, care, totuşi, le susţine financiar...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 371, 1997, p. 3. SOLOMON, NICOLAE 3111. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. SOLOMON, PETRE 3112. Hassan, Yvonne. Memoriile lui Petre Solomon.

România literară, 30, nr. 36, 1997, p. 12. SORESCU, MARIN 3113. Adam, Sergiu. In memoriam Marin Sorescu. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 2. 3114. Cristea Enache, Daniel. Poemele zeului muribund. [Marin Sorescu, Puntea : (ultimele), Bucureşti : Creuzet, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 375, 1997, p. 5. 3115. Dimisianu, Gabriel. Scufundări în durerea pură. [Marin Sorescu, Puntea : (ultimele), Bucureşti : Creuzet, 1997]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 4. 3116. Dimitriu, Daniel. Ultimul cuvânt al lui Marin Sorescu. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 4. 3117. Drăgănescu, Mihai. Ultima convorbire. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 5. 3118. Groza, Claudiu. Marin Sorescu. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 4. 3119. Lindon, Mathieu. Sorescu, Prévert şi Michaux. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 5. 3120. Mănucă, Dan. Lirica lui Marin Sorescu în versiuni germane necunoscute. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 19. 3121. Melinescu, Gabriela. Un critic suedez despre Marin Sorescu. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 22. 3122. Miu, Constantin. Poetica cuvântului şi măştile eului. [Marin Sorescu, Ecuatorul şi polii, Timişoara : Facla, 1989].

434

435

Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 6. 3123. Moise, Ion. Ultimul poem al lui Marin Sorescu. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 11. 3124. Popa, Constantin M. Lecturi critice. Marin Sorescu faţă cu hipotextul. [Maria-Ana Tupan, Marin Sorescu şi deconstructivismul, Craiova : Scrisul Românesc, 1995]. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 4. 3125. Puslojic, Adam. O pălărie cu cheie. Nichita Stănescu şi Marin Sorescu : doi repetenţi din limba maternă! Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 11. 3126. Reichmann, Edgar. Un poet care a sfidat tirania. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 5. 3127. Simion, Eugen. Înaintea plecării. [Marin Sorescu, Puntea : (ultimele), Bucureşti : Crezuet, 1997]. Literatorul, 7, nr. 25-31, 1997, p. 3. 3128. Sorescu, George. Însemnări. Undele clasicismului antic. Literatorul, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 3129. Vârgolici, Teodor. Amintiri şi documente literare Marin Sorescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 13. 3130. Zărnescu, Constantin. Poetul (şi pictorul) Marin Sorescu. Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 2. SOROHAN, ELVIRA 3131. Coroiu, Constantin. Originile literaturii române. [Elvira Sorohan, Introducere în istoria literaturii române, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997].

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 4. SPĂTARU, MAGDA 3132. Vasile, Geo. Intrigă şi iubire, migdale amare. [Magda Spătaru, O stare toxică, Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1997]. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 16. SPĂTARU, NICOLAE 3133. Poenar, Horea. Cărţi. Nicolae Spătaru : Ion şi alte revoluţii. [Chişinău : Hyperion, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 63. SPERANŢIA, EUGENIU 3134. Raţiu, Dan. De la fiziologia frumosului la metafizica artei : Eugeniu Speranţia : Contemplaţie şi creaţie estetică. [Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1997]. Tribuna, 9, nr. 28-29, 1997, p. 5. SPINEI, VASILE 3135. Vulturescu, George. Cartea de poezie. Vasile Spinei : Surâsul călugărului. [Constanţa : Leda, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 3. SPINEI, VICTOR 3136. Florescu, Gheorghe I. Europa interbelică. Istorici şi filologi români, între demersul ştiinţific şi vicisitudinile politicii. [Victor Spinei, Reprezentanţi de seamă al [sic] istoriografiei şi filologiei româneşti şi mondiale, Brăila : Istros, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 20. SPINENI, SABINA

436

437

3137. Boerescu, Dan-Silviu. Cenuşi pe Pietricica. Femei în poezie : Quinta spartă. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996; Carolina Ilica, Rozariu macedonean, ediţie bilingvă româno-macedoneană, Skopje : Kultura, 1996; Elena Ştefănescu, Ruleta tranziţiei, Bucureşti : Levant, 1996; Emilia Dabu, Cuvinte săpate în cer, Constanţa : Metafora, 1996; Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 16. 3138. Breviar editorial. Poezie. [Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 16.

încercare, Iaşi : Junimea, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 37, 1997, p. 16. 3144. Scarlat, Grigore. Tigrul neostenit / tinereţea. [Cassian Maria Spiridon, De dragoste şi de moarte, Timişoara : Helicon, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 26. 3145. Spiridon, Cassian Maria. Poeţii despre critici (III). "nu mi-am pierdut speranţa. Poate încrederea". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 66-67. SPIRIDON, MONICA 3146. Deleanu, Daniel. Două cărţi (şi) despre postmodernism. [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Bucureşti : Paralela 45, 1996]. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 14. 3147. Gyurcsik, Ilie. Eseuri în paradigma "postmodernităţii". [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteşti : Paralela 45, 1996]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 6. 3148. Milescu, M. Monica Spiridon : "Excelenţa e descurajată prin toate mijloacele". [Interviu]. Luceafărul, nr. 44, 1997, p. 12-13. 3149. Milescu, M. Monica Spiridon : "Excelenţa e

SPIRIDON, CASSIAN MARIA 3139. Coande, Nicolae. În inima Crizei. [Cassian Maria Spiridon, Piatră de încercare, Iaşi : Junimea, 1995]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 19. 3140. Diaconu, Mircea A. Energie şi deznădejde. [Cassian Maria Spiridon, De dragoste şi de moarte, Timişoara : Helicon, 1996]. Luceafărul, nr. 12, 1997, p. 11. 3141. Pop, Doru. Trei poeţi. Iniţierea lipsită de extaz. [Cassian Maria Spiridon, Piatra de încercare, Iaşi : Junimea, 1995]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 19. 3142. Roşiianu, Ioan Romeo. Întoarcerea la marile teme poetice. [Cassian Maria Spiridon, De dragoste şi moarte, Timişoara : Helicon, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 16. 3143. Roşiianu, Ioan Romeo. Poezia împăcării cu Dumnezeu. [Cassian Maria Spiridon, Piatra de

438

439

descurajată prin toate mijloacele". [Interviu]. Luceafărul, nr. 45, 1997, p. 12-13. 3150. Pintescu, Alexandru. Apărarea şi ilustrarea criticii. [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 12. 3151. Poenar, Horea. Între aşteptare şi certitudine. [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 28-29. 3152. Tupan, Maria-Ana. Rigoare şi expresivitate. [Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 5. SPORIŞ, MIHAI 3153. Soare, Ion. Un filozof - poet în Agora. În: Mihai Sporiş. Amprente în marmura istoriei. Râmnicu Vâlcea : Almarom, 1997, p. I-III. STAHL, HENRIETTE YVONNE 3154. Cristea Enache, Daniel. Povara şi răsplata lucidităţii. [Henriette Yvonne Stahl, Martorul eternităţii, Bucureşti : Universal Dalsi, 1995]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 358, 1997, p. 6. 3155. Ornea, Zigu. Mărturisirile unei prozatoare. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei. De vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 11, 1997, p. 9. 3156. Stănculescu, Nina. Mihaela Cristea de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996].

Curierul românesc, 9, nr. 1, 1997, p. 10. 3157. Ştefănescu, Alex. Amintirile bătrânei doamne. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 4, 1997, p. 4. 3158. Vârgolici, Teodor. Confesiunile Henriettei Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 4. 3159. Zaharia-Filipaş, Elena. De vorbă cu Henriette Yvonne Stahl. [Mihaela Cristea, Despre realitatea iluziei : de vorbă cu Henriette Yvonne Stahl, Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 5. STAN, APOSTOL 3160. Ornea, Zigu. Iuliu Maniu. [Apostol Stan, Iuliu Maniu : naţionalism şi democraţie : biografia unui mare român, Bucureşti : Saeculum, 1997]. România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 9, 18. STANCA, DAN 3161. Dram, Constantin. Proză scurtă, din nou. [Dan Stanca, Cer iertare, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 16. 3162. Regman, Cornel. Se poartă iarăşi genul scurt (II). [Dan Stanca, Cer iertare, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Ioana Drăgan, Vieţi şi femei]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 3. 3163. Stanca, Dan. Creatorul în oglindă. Iubind cuvântul, am urât cuvintele.

440

441

Luceafărul, nr. 21, 1997, p. 4. 3164. Vasile, Geo. Despre evadare şi vocaţie eroică. [Dan Stanca, Cer iertare, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 16. STANCA, HORIA 3165. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Tunelul corespondenţei. [Ion D. Sîrbu, Horia Stanca, Printr-un tunel : (corespondenţă), Petroş ani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 6. 3166. Velea, Dumitru. Postfaţă. Din tărâmul nobileleor umbre. În: Ion D. Sîrbu; Horia Stanca. Print-un tunel : corespondenţă. [Ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea]. Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997, p. 157-161. STANCA, RADU 3167. Popescu, Titu. Radu Stanca - bardul Sibiului. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 6. 3168. Vasiliu-Scraba, Isabela. O plăsmuire de basm. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 21. STANCA, SEBASTIAN 3169. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. O necesară restituire. [Sebastian Stanca, Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni din Valea Jiului, Petroş ani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 6. STANCIU, DAN 3170. Pârvulescu, Ioana. Marea excepţie. Poet şi critic. Un debut matur. [Ioana Bot, Eminescu şi lirica romînească de azi, Cluj-Napoca : Dacia, 1990; Dan Stanciu, Imperiul simpatiei, Bucureşti : Cartea Românească, 1990]. România literară, 30, nr. 5, 1997, p. 7. STANCU, VALERIU 3171. Diaconu, Mircea A. Devitalizare şi livresc. [Horia Bădescu, A doua venire, Oradea : Cogito, 1996; Ioan Ţepelea, Valeriu Stancu]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 15. 3172. Nicolae, Emil. Valeriu Stancu, Sinucigaşi de lux. [Timişoara : Helicon, 1996]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 5. 3173. Roşiianu, Ioan Romeo. Poetul înveşnicit prin cuvânt. [Valeriu Stancu, Agenţia de eufemisme, Iaşi : Cronica, 1995]. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 4. STĂNESCU, CONSTANTIN 3174. Dimitriu, Daniel. Fermecătoarea trăncăneală. [Constantin Stănescu, Interviuri din tranziţie, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 2, 1997, p. 4. 3175. Popescu, Corina. Cărţi şi reviste. [C. Stănescu, Interviuri de tranziţie, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 177-178. 3176. Roşioru, Ion. Interviuri din tranziţie. [Constantin Stănescu, Interviuri din tranziţie, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996].

442

443

Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 6. 3177. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Constantin Stănescu, Interviuri din tranziţie. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 4. STĂNESCU, GABRIEL 3178. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Gabriel Stănescu şi exilul ca subiect literar. [Gabriel Stănescu, Sfârşitul care începe, Piatra Neamţ : Panteon ; Criterion,1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 9. 3179. Păvălan, Lorena. Cinci cărţi de poezie şi cîteva efecte asupra cititorului. [Gabriel Stănescu, Sfârşitul, care începe, Piatra Neamţ : Panteon, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 45-46. STĂNESCU, NICHITA 3180. Christi, Aura. Vezi îngerul? Vezi zeul? Contemporanul, 7, nr. 8, 1997, p. 4. 3181. Ciopraga, Constantin. Nichita Stănescu între cuvânt şi necuvânt. Literatorul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 14. 3182. Creţu, Bogdan. Două noi interpretări ale poeziei lui Nichita Stănescu. [Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 24. 3183. Cristea Enache, Daniel. Mântuirea lui Sisif. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 388, 1997, p. 6.

3184. Glodeanu, Gheorghe. Nichita Stănescu sau despre metafizica poeziei. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 8. 3185. Mecu, Carmen-Maria. Nichita Stănescu : operă şi biografie. Limbă şi literatură, 42, nr. 1, 1997, p. 86-101. 3186. Mureşanu, Miruna. Eseuri - Critică. [Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6. 3187. Puslojic, Adam. O pălărie cu cheie. Nichita Stănescu şi Marin Sorescu : doi repetenţi din limba maternă! Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 11. 3188. Rădulescu, Tatiana. De la criza de identitate la afirmarea unui eu proteic. Poesis, nr. 9, 1997, p. 20-21. 3189. Spiridon, Vasile. O nouă percepţie a poeziei lui Nichita Stănescu. [Daniel Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 4. 3190. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Nichita Stănescu. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 16-18. 3191. Tudora, Carmen. Paralele inegale. Gheorghe Tomozei : "Nichita a readus printre noi tipul de trubadur medieval...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 3. 3192. Tupan, Marius. Sensul Nichita. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 2. În volume:

444

445

3193. Ştefania Mincu. Nichita Stănescu poezii. [Introducere, tabel cronologic, comentarii şi note critice. Ediţie revăzută şi adăugită]. Constanţa : Pontica, 1997, p. 11-282. STĂNESCU, SAVIANA 3194. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Saviana Stănescu şi desacralizarea muzelor. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 9. 3195. Bârsilă, Mircea. Trei voci femnine. Saviana Stănescu sau O poetică a refuzului. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 6. 3196. Condeescu, Alexandru. Saviana Stănescu. Contemporanul, 7, nr. 27-29, 1997, p. 7. 3197. Danilov, Nichita. Despre Saviana Stănescu sau feminitatea asumată. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 21. 3198. Dimitriu, Daniel. Gospodine şi muze cu faţa la zid (II). [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 356, 1997, p. 6. 3199. Ghiţulescu, Mircea. Poezia teatrală. [Saviana Stănescu, Proscrisa]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 377, 1997, p. 7. 3200. Melancu, Ştefan. Între disponibilitate şi autenticitate. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 8.

3201. Munteanu, Romul. Între ludic şi minus cunoaştere. [Saviana Stănescu, Proscrisa, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 41, 1997, p. 11. 3202. Pruteanu, George. Proza din poezie. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Bogdan Ghiu, Arta consumului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Dilema, 5, nr. 227, 1997, p. 13. 3203. Soviany, Octavian. Zeiţa cu şerpi. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 35, 1997, p. 5. 3204. Ştefănescu, Alex. O nonconformistă. [Saviana Stănescu, Sfaturi pentru gospodine şi muze, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. România literară, 30, nr. 20, 1997, p. 4. STEICIUC, CARMEN VERONICA 3205. Ghilimescu, Ştefan Ion. Un "mediu" rasat. [Carmen Veronica Steiciuc, Culoarea neprevăzută a orei, Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 11. STEINHARDT, N. 3206. Botez, Călin. N. Steinhardt şi Caragiale. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 9. 3207. Chifor, Valentin. Nicolae Steinhardt - o autobiografie. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 54-55. 3208. Constantineanu, Mihail. Fericita fire a lui Nicolae Steinhardt. România literară, 30, nr. 32, 1997, p. 12-13.

446

447

3209. Dimitriu, Daniel. Exerciţiul unui trăgător de elită. [N. Steinhardt, În genul tinerilor. Exerciţiu de stil asupra unei generaţii neortodoxe]. Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 4. 3210. Glodeanu, Gheorghe. N. Steinhardt şi (in)certitudinile criticii literare (I). [N. Steinhardt, Monologul polifonic, Cluj-Napoca : Dacia, 1991]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 9. 3211. Glodeanu, Gheorghe. N. Steinhardt şi (in)certitudinile criticii literare (II). [N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca : Dacia, 1991]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 8-9. 3212. Man, Serafim. N. Steinhardt - inedit. Scriitorul în haine monahale. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 3. 3213. Popa, Mircea. Charismaticul Nicu Steinhardt. Apostrof, 8, nr. 3, 1997, p. 13. 3214. Popescu, Adrian. N. Steinhardt - 85. Inima : loc de întâlnire. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 8. 3215. Steinhardt, Nicolae. N. Steinhardt - inedit. Autobiografie. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 3. În volume: 3216. Bulat, Virgil. Lecţia "Jurnalului fericirii". În: Nicolae Steinhardt. Jurnalul fericirii. [Ediţie îngrijită şi note de Virgil Ciomoş. Postfaţă şi repere bio-bibliografice de Virgil Bulat]. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 430444. 3217. Ciomoş, Virgil. Notă asupra ediţiei. În: Nicolae Steinhardt. Jurnalul fericirii. [Ediţie îngrijită şi note

de Virgil Ciomoş. Postfaţă şi repere bio-bibliografice de Virgil Bulat]. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 5. 3218. Ciomoş, Virgil. Opinii despre N. Steinhardt şi despre "Jurnalul fericirii". În: Nicolae Steinhardt. Jurnalul fericirii. [Ediţie îngrijită şi note de Virgil Ciomoş. Postfaţă şi repere bio-bibliografice de Virgil Bulat]. Cluj-Napoca : Dacia, 1997, p. 426-429. STEINHARDT, NICOLAE 3219. Baumgarten, Alexander. Cuprindere şi dăruire. [N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Cluj-Napoca : Dacia, 1994]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 9, 13. 3220. Steinhardt, Nicolae. Autobiografie. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 55-57. STELARU, DIMITRIE 3221. Corcheş, Victor. Dimitrie Stelaru - Fata fără lună. [Bucureşti : Editura Tineretului, 1997]. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 10. 3222. Popa, Mircea. Dimitrie Stelaru. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 12-13. STERE, CONSTANTIN 3223. Anghelescu, Mircea. Cazul Stere. [Constantin Stere, Victoria unui înfrânt, Chişinău : Cartier, 1997]. Luceafărul, nr. 38, 1997, p. 17. 3224. Ornea, Zigu. C. Stere editat la Chişinău. [Constantin Stere, Singur împotriva tuturor, Chişinău : Cartier, 1997]. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 9. 3225. Ornea, Zigu. Casa lui Stere de la Bucov.

448

449

Dilema, 5, nr. 239, 1997, p. 10. 3226. Ornea, Zigu. Adolescenţa lui C. Stere. Dilema, 5, nr. 254, 1997, p. 10. STERIAN, PAUL 3227. Spânu, Alexandru. Anticariat. Paul Sterian, Pregătiri pentru călătoria din urmă. [Bucureşti : Cartea cu semne, 1932]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 4. STOCHI, LUCIAN 3228. Dram, Constantin. Între baroc şi document. [Lucian Stochi, Cicatricea, Piatra Neamţ : Răzeşu, 1996; Smaranda Vultur, Istorie trăită - istorie povestită, Timişoara : Amarcord, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 16. STOICA, PETRE 3229. Cioculescu, Barbu. Manevrele de toamnă ale lui Petre Stoica. [Petre Stoica, Manevre de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 3. 3230. Mureşanu, Miruna. Poeţi şi poezie. [Petre Stoica, Manevrele de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 3231. Pânzaru, Ion. Cartea unui intelectual de elită. [Mihail Bantaş, Chois de poemes, Bucureşti : Teora, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 27-30, sep. 1997, p. 3, 13. 3232. Ungureanu, Cornel. Petre Stoica şi provincia eternă. [Petre Stoica, Arheologie blândă, Bucureşti : Editura Tineretului, 1968; Miracole, Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1966; Manevrele de toamnă, 1966;

Piaţa Tien An Men II, Bucureşti : Albatros, 1990]. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 14-15. 3233. Ungureanu, Cornel. Bănăţeni mai vechi şi mai noi. [Petre Stoica, Manevrele de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996; Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Orizont, 7, nr. 4, 1997, p. 10. 3234. Zeca, Daniela. Petre Stoica. Prima staţie - paradisul!... [Petre Stoica, Manevrele de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 5. STOICIU, LIVIU IOAN 3235. Bădiţa, Dumitru. Locul comun al singurătăţii. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă : noapte de dragoste străveche, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Euphorion, 8, nr. 1, 1997, p. 20. 3236. Borbély, Ştefan. Liviu Ioan Stoiciu : Ruinele poemului. [Constanţa : Pontica, 1997]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 4-5. 3237. C. M. Fişă de autor cu Liviu Ioan Stoiciu. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 94. 3238. Cristea Enache, Daniel. Poetul pe bicicletă. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 371, 1997, p. 7. 3239. Diaconu, Mircea A. Melancolie, sarcasm, amărăciune. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă : noapte de dragoste străveche, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 10.

450

451

3240. Dimitriu, Daniel. Don Quijote de la Focşani. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă : noapte de dragoste străveche, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 4. 3241. Melancu, Ştefan. Cartea de nisip. Zona politicului. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Apostrof, 8, nr. 1-2, 1997, p. 14. 3242. Mihaiu, Virgil. Privesşte înainte cu mânie. [Liviu Ioan Stoiciu, Ruinele poemului, Constanţa : Pontica, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 31. 3243. Moldovan, Ioan. Melancolie şi resemnare. [Liviu Ioan Stoiciu, Ruinele poemului, Constanţa : Pontica, 1997]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 18-19. 3244. Pop, Doru. Trei poeţi. O istorie fragmentată. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 18-19. 3245. Pop, Doru. Iubire şi poezie în afara autenticităţii. [Traian Ştef, Femeia în roz, Oradea : Biblioteca revistei Familia, 1997; Liviu Ioan Stoiciu, Ruinele poemului, Constanţa : Pontica, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 30-31. 3246. Roşiianu, Ioan Romeo. Singurătatea scriitorului de cursă lungă. [Liviu Ioan Stoiciu, Singurătatea colectivă : noapte de dragoste straveche, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 48, 1997, p. 4. 3247. Scarlat, Grigore. Amestec de ispite contradictorii. [Liviu Ioan Stoiciu, Ruinele poemului, Constanţa : Pontica, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 24.

3248. Stoiciu, Liviu Ioan. Micul monstru. [Liviu Ioan Stoiciu, Micul monstru]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 6. 3249. Stoiciu, Liviu Ioan. Scurtul somn de moarte "postcreator". Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 57. 3250. Stoiciu, Liviu Ioan. Poeţii despre critici. "Criticilor mei", cu dragoste. [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 36-38. 3251. Stoiciu, Liviu Ioan. Fişă de autor. Contrapunct, 8, nr. 5, 1997, p. 3. 3252. Stoiciu, Liviu Ioan. Liviu Ioan Stoiciu. Contrapunct, 8, nr. 5, 1997, p. 5-6. 3253. Utahave. Contrapunct cu Stoiciu şi Manolescu. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 13. STOLOJAN, SANDA 3254. Adam, Ioan. Paralele inegale. Sanda Stolojan : "Imaginea confirmă calitatea cititorilor". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 3. 3255. Bădărău, George. Cultura românească în exil. [Sanda Stolojan, Nori peste balcoane : jurnal din exilul parizian, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 25. 3256. Dimisianu, Gabriel. Exilul din exil. [Sanda Stolojan, Nori peste balcoane, Bucureşti : Humanitas, 1996 ;

452

453

Camilian Demetrescu, Exil, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 25, 1997, p. 10. 3257. Vasiliu, Lucian. Casa ca un accent circumflex. [Dialog cu Sanda Stolojan]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 5. 3258. Vlad, Marius. Cartea de nisip. Farmecul discret al unui jurnal parizian sau Cronică a exilului românesc. [Sanda Stolojan, Nori peste balcoane : jurnal din exilul parizian, Bucureşti : Humanitas, 1996]. Apostrof, 8, nr. 5, 1997, p. 12. STRATAN, ION 3259. Baghiu, Vasile. Plasa de fluturi. Poezia ca deziderat. [Ion Stratan, Cîntă, zeiţă, mînia..., Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 3. 3260. Grigurcu, Gheorghe. Floarea şi atelierul. [Ion Stratan, Cîntă, zeiţă, mînia..., Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. România literară, 30, nr. 17, 1997, p. 5. 3261. Munteanu, Romul. Punerea la încercare. [Ion Stratan, Cîntă, zeiţă, mînia..., Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 5. 3262. Soviany, Octavian. Zeiţa de ipsos. [Ion Stratan, Cântă, Zeiţă, mânia..., Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 5. 3263. Vulturescu, George. Poeţii oraşului Bucureşti (II). Ion Stratan : "Cântă, Zeiţă, mânia...". [Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 6.

STREINU, VLADIMIR 3264. Cioculescu, Barbu. Vladimir Streinu în albumul timpului. România literară, 30, nr. 20, 1997, p. 3. 3265. Săndulescu, Alexandru. Vladimir Streinu şi confraţii săi critici. România literară, 30, nr. 41, 1997, p. 5. 3266. Săndulescu, Alexandru. Vladimir Streinu şi poezia română. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 64-69. 3267. Vârgolici, Teodor. Sainte-Beuve şi Vladimir Streinu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 393, 1997, p. 4. STREINUL, MIRCEA 3268. Antonescu, Nae. Poeţi uitaţi : Mircea Streinul (19101945). Poesis, nr. 3-4, 1997, p. 27. STROESCU-STÎNIŞOARĂ, NICOLAE 3269. Cioculescu, Barbu. Mărturia unei conştiinţe. [Nicolae Stroescu-Stînişoară, La răscruce, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Jurnalul literar, 8, nr. 49-52, 1997, p. 3. 3270. Grigurcu, Gheorghe. Publicistică radiofonică. [Nicolae Stroescu-Stînişoară, La răscruce, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 5. SUCEVEANU, ARCADIE 3271. Holban, Ioan. Poeţi români din Basarabia. Arcadie Suceveanu, Eterna Danemarcă. [Bucureşti : Editura Eminescu, 1995].

454

455

Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 16. SUCIU, ADRIAN 3272. Bârsilă, Mircea. Singur. [Adrian Suciu, Singur, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1996]. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 18. 3273. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. O poezie în care sunt exploatate resursele memoriei. [Adrian Suciu, E toamnă printre femei şi în lume, Cluj-Napoca : Echinox, 1993]. Tribuna, 9, nr. 17, 1997, p. 4. SUCIU, ALEXANDRU 3274. Buzaşi, Ion. Ion Inocenţiu Micu-Klein. [Alexandru Suciu, Ion Inocenţiu Micu-Klein, Braşov : Lux libris, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 153-154. SUCIU, VICTOR 3275. Suciu, Victor. "Conspiraţia tăcerii". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 88-89. SURU, MIRON 3276. Antonescu, Nae. Miron Suru. Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 49-51. SÜTŐ, ANDRÁS 3277. Kántor, Lajos. Évtizedeink azonosítása. Korunk, 8, nr. 7, 1997, p. 105-106.

3278. Szász, János. Sütö Andras - 70. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul Opera Omnia]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 3. SUŢU, NICOLAE 3279. Breviar editorial. Memorialistică. [Nicolae Suţu, Memoriile principelui Nicolae Suţu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Amelia Pavel, Un martor în plus, Bucureşti : Universalia, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 13.

3280. Cristea, Valeriu. Un prieten al progresului cumpănit. [Nicolae Suţu, Memoriile Principelui Nicolae Sutu, mare logofăt al Moldovei : 1798-1871, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 6-7. 3281. Cristea, Valeriu. Un prieten al progresului cumpănit (II). [Nicolae Suţu, Memoriile Principelui Nicolae Sutu, mare logofăt al Moldovei : 1798-1871, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 395, 1997, p. 6. 3282. Ornea, Zigu. Memoriile prinţului Nicolae Suţu. [Nicolae Suţu, Memoriile Principelui Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei : 1798-1871, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 9. SZABÉDI, LÁSZLÓ 3283. Bogdán, László. Tőrbot. [Dsida, Jenő; Szabédi, László]. A Hét, 28, nr. 29, 1997, p. 6. 3284. Kántor, Lajos. A Föld szája és a vásári lovak. Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 42-48.

456

457

3285. Szász, János. Két jegyzetlap a sokból. A Hét, 28, nr. 33, 1997, p. 12. SZABÓ, GYULA 3286. Demény, Péter. Kegyetlen kegyelet. [Szabó Gyula, Kegyetlen kegyelet, Kolozsvár : Polis Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 1, 1997, p. 94-96. SZAKÁCS, ISTVÁN PÉTER 3287. Balázs, Imre József. Játék kulcsokkal. [ Szakács István Péter, Francia tavasz, Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 8-9, 1997, p. 206-210. SZÁSZ, JÁNOS 3288. Olariu, Constantin. Szász János - 70. România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 6. SZÉPRÉTI, LILLA 3289. Bartha Balog, Emese. A család-regény és a regény családja. [Szépréti Lilla, Család-regény, Marosvásárhely : Mentor Könyvkiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 5, 1997, p. 102-104. SZILÁGYI, DOMOKOS 3290. Szász, János. Igaz könyvek, könyvek igaza. A Hét, 28, nr. 28-29, 1997, p. 12. 3291. Szlafkay, Attila. Ki vagy te, Szilágyi Domokos? [Kántor Lajos, Ki vagy te Szilágyi Domokos?]. Látó, 8, nr. 10, 1997, p. 65-69. ŞARLEA, ILEANA În volume:

3292. Iosifaru, Tudor. O poezie a predestinării. În: Ileana Şarlea. Chemarea infinitului : meditaţii. [Ediţie îngrijită de Cristiana Nisipescu. Cuvânt înainte de Tudor Iosifaru]. Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 1997, p. 5-7. ŞEICARU, PAMFIL În volume: 3293. Ornea, Zigu. Din corespondenţa lui Pamfil Şeicaru. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 229-234. ŞELARU, VASILE 3294. Munteanu, Romul. Între eros, putere şi moarte. [Vasile Şelaru, Şarpe în iarbă, 1997]. Luceafărul, nr. 35, 1997, p. 11. ŞERBAN, CORNELIU 3295. Sterom, Victor. Fulguraţii : Eu sunt ca viaţa. [Corneliu Şerban, Eu sunt ca viaţa, Ploieşti : Prahova, 1997]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 11. ŞERBAN, ROBERT 3296. Bârsilă, Mircea. Cronica literară. Robert Şerban sau copilărirea cu măsură. [Robert Şerban, Odissex, Timişoara : Marineasa, 1996]. Calende, nr. 5-6, 1997, p. 6. 3297. Canţâru, Grigore. Odyssex pour les connaisseurs. [Robert Şerban, Odyssex, Timişoara : Marineasa, 1996]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 11.

458

459

3298. Poenar, Horea. Cărţi. Robert Şerban : Odyssex. [Timişoara : Marineasa, 1996]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 54. 3299. Ţion, Adrian. Mesaj din Logoludia. [Robert Şerban, Odyssex, Timişoara : Marineasa, 1996]. Tribuna, 9, nr. 20-21, 1997, p. 4. ŞERBU, VALENTIN 3300. Vladimirov, Olimpiu. Inedit Valentin Şerbu Conspiraţia. Tomis, 2, nr. 1, 1997, p. 9. ŞINCAI, GHEORGHE În volume: 3301. Crihană, Marcel. Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu (Şcoala Ardeleană). În: Marcel Crihană. Scriitorii şi cărţile lor. Vol. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental, 1997, p. 57-75. ŞIPOŞ, MARIANA 3302. Dram, Constantin. Despre o anume nostalgie şi "dezrădăcinare". [Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 2, 1997, p. 15. 3303. Mureşanu, Miruna. Proză românească. [Paul Goma, Gardă inversă, Bucureşti : Univers, 1997; Bedros Horasangian, Zăpada mieilor, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Mariana Şipoş, Mersul pe ape, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Virgil Duda, A trăi în păcat, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Dumitru Matală, Împărţirea la trei, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 7.

ŞIŞMANIAN, ARA ALEXANDRU 3304. Cistelecan, Al. Încă un optzecist. [Ara Alexandru Şişmanian, Priviri, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Vatra, 27, nr. 8, 1997, p. 17-18. 3305. Poenar, Horea. Cărţi. Ara Alexandru Şişmanian : Triptic 1. Priviri. [Tîrgu-Mureş : Arhipelag, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 63. ŞLAPAC, FLORIN 3306. Chişu, Lucian. Lecturi critice. Endemism literar. [Florin Şlapac, Zăpodie, Bucureşti : Niculescu, 1996]. Literatorul, 7, nr. 6, 1997, p. 4. 3307. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (I). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 5, 15. 3308. Mureşan, Rusanda. Scriitori constănţeni. [Constantin Novac, Punctul mort, Constanţa : Ex Ponto, 1996; Ovidiu Dunăreanu, Cu bucuria în suflet, Constanţa : Leda, 1995; Florin Şlapac, Zăpodie, Constanţa : Ex Ponto; Nicolae Motoc, Fragilităţi, Constanţa : Metafora, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 45. 3309. Perşa, Dan. Anchetă Tomis. Gruparea de la Tomis. [Răspuns la ancheta cu tema: "Consideaţi că se poate vorbi despre o "grupare Tomis"? dacă da, care îi sunt specificităţile? Ce înseamnă sau ce ar putea să însemne pentru dvs.o astfel de grupare literară? Cum

460

461

vă apreciaţi cărţile scrise până în prezent? Ce satisfacţii şi insatisfacţii aţi avut în ultimii ani legate de literatura pe care o faceţi? Ce proiecte aveţi şi pe care dintre le credeţi că veţi reuşi să le finalizaţi până la sfârşitul lui 1997?"]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 5, 15. ŞOITU, GRIGORE 3310. Cistelecan, Ioana. Grigore Şoitu, Anticulinare. [Târgu-Mureş : Arhipelag, 1996]. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 104-105. 3311. Moraru, Cornel. Un "urmuzist". [Grigore Şoitu, Anticulinare, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 61. 3312. Pantea, Aurel. Citind şi scriind în halucinaria. [Grigore Şoitu, Anticulinare, Târgu-Mureş : Arhipelag, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 62. 3313. Ţuglea, Mircea. Faţă-n faţă. Squadraturi. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 56-57. ŞOLDU, IOAN 3314. Şoldu, Ioan. "BRU n-a luat nimic de la Biserica Ortodoxă la 1700". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 86. ŞOLEA, MARIUS MARIAN 3315. Briareu. Panoramic editorial. Salut neoromanticii. [Marius Marian Şolea, Universul din piatră, Iaşi : A 92, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25.

ŞORA, GHEORGHE 3316. Ţene, Al. Florin. Cărţi. "Întoarcere în satul grăniceri". [Gheorghe Şora, Întoarcere în satul grăniceri, Arad : Gutemberg, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 62. ŞORA, MARIANA 3317. Dărăbuş, Ştefan. Pelerinaj pentru regăsire. [Mariana Şora, Rătăcire, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 4. 3318. Horodincă, Georgeta. O prozatoare discretă: Mariana Şora. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 10-11. ŞORA, MIHAI 3319. Chiper, Tita. Prietenul neasemănător - convorbire cu Mihai Şora. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 16. 3320. Doinaş, Ştefan Augustin. Mihai Şora şi condiţia Dialogului interior. [Mihai Şora, Despre dialogul interiori: fragment dintr-o Antropologie metafizică, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 138-143. 3321. Funica, Gabriel. Cum este cu putinţă să fii cu totul prezent. [Mihai Şora, Despre dialogul interior : fragment dintr-o antropologie metafizică, Bucureşti : Humanitas, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 6. 3322. Grigoraş, Florin. De vorbă cu Mihai Şora. [Interviu]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 13, 16. 3323. Şora, Mihai. "Azi la Timişoara, mâine-n toată ţara!".

462

463

[Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 65-66. ŞOVA, COMAN 3324. Danilov, Nichita. Nevoia de alb. [Coman Şova, Nevoia de alb, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 18. 3325. Zeca, Daniela. Clasicism, în antecamera modernităţii. [Coman Şova, Nevoia de alb, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 5, 1997, p. 11. ŞTEF, TRAIAN 3326. Grigurcu, Gheorghe. Spectacol în spectacol. [Traian Ştef, Femeia în roz, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 5. 3327. Moldovan, Ioan. Cântece de dragoste şi moarte. [Traian Ştef, Femeia în roz, Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 1997]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 78-80. 3328. Pop, Doru. Iubire şi poezie în afara autenticităţii. [Traian Ştef, Femeia în roz, Oradea : Biblioteca revistei Familia, 1997; Liviu Ioan Stoiciu, Ruinele poemului, Constanţa : Pontica, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 30-31. ŞTEFANACHI, AUREL 3329. Dram, Constantin. În spatele poemului nescris. [Aurel Ştefanachi, Camera cu magnolii, Iaşi : Editura Moldova, 1995].

Contrapunct, 8, nr. 2-3, 1997, p. 20. ŞTEFĂNESCU, ALEX 3330. Adam, Sergiu. Alex. Ştefănescu : "Scriitorul nu poate fi indiferent la ce se întâmplă cu oamenii". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 3. 3331. Cristea, Valeriu. O ispitire tardivă. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 7. 3332. Grăsoiu, Liviu. Schimbarea uneltelor. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Eseu şi Publicistică : Alex Ştefănescu, Gheaţa din calorifere şi gheaţa din whisky, Iaşi : Institutul European, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 17. 3333. Grigor, Andrei. Vărul Adelei. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 11. 3334. Petreu, Marta. Alex. Ştefănescu. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 3. 3335. Voncu, Răzvan. Feriţi-vă să călcaţi pe el, nu merită! Numai de bine. Literatorul, 7, nr. 5, 1997, p. 11. ŞTEFĂNESCU, CORNELIA 3336. Brăgaru, Carmen. Cărţi şi reviste. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 173-174. 3337. Cristea Enache, Daniel. Marele alchimist. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice, Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 6.

464

465

3338. Dimisianu, Gabriel. Contribuţii călinesciene. [Cornelia Ştefănescu, G. Călinescu sau "seriozitatea glumei estetice"]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 7. 3339. Vlădescu, Andreea. Recenzii, note. Cornelia Ştefănescu, George Călinescu sau "seriozitatea glumei estetice". Între document şi realitate ficţională. [Bucureşti : Jurnalul literar, 1996]. Limbă şi literatură, 42, nr. 3-4, 1997, p. 134-136. ŞTEFĂNESCU, ELENA 3340. Boerescu, Dan-Silviu. Cenuşi pe Pietricica. Femei în poezie : Quinta spartă. [Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Numele care mi se cuvine, Piatra Neamţ : Panteon, 1996; Carolina Ilica, Rozariu macedonean, ediţie bilingvă româno-macedoneană, Skopje : Kultura, 1996; Elena Ştefănescu, Ruleta tranziţiei, Bucureşti : Levant, 1996; Emilia Dabu, Cuvinte săpate în cer, Constanţa : Metafora, 1996; Sabina Spineni, Poezii circumscrise cercului, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 11, 1997, p. 16. ŞTEFOI, ELENA 3341. Badea, Dan C. Alinierea la start. [Elena Ştefoi, Alinierea la start, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 17. 3342. Deleanu, Daniel. Pun(c)te de vedere. [Elena Ştefoi, Alinierea la start, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 17. ŞTEFURIUC, CONSTANTIN 3343. Beldeanu, Ion. Prăbuşit ca o pasăre fulgerată.

[Constantin Ştefuriuc, Structura lacrimei, Botoşani : Geea, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 14. ŞUŞARĂ, PAVEL 3344. Păvălan, Lorena. Cinci cărţi de poezie şi cîteva efecte asupra cititorului. [Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996]. Contrapunct, 8, nr. 8-10, 1997, p. 46. 3345. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Pavel Şuşară - Confesiunea unui visător. [Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 18. 3346. Tudorovici, Doina. Bandaje pentru disperare. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Debut, Poezie şi Proză : Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 22. 3347. Ungureanu, Cornel. Bănăţeni mai vechi şi mai noi. [Petre Stoica, Manevrele de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996; Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Orizont, 7, nr. 4, 1997, p. 10. TALABAN, IRENA 3348. Talaban, Irena. Creatorul în oglindă. Duminica orbului, 20 mai 1990 (I). Luceafărul, nr. 46, 1997, p. 4. 3349. Talaban, Irena. Creatorul în oglindă. Duminica orbului, 20 mai 1990 (II). Luceafărul, nr. 47, 1997, p. 4. TAMARIS, LUCIAN

466

467

3350. Lazăr, Ioan. Lucian Tamaris, Plânsul lui Bacovia. [Bucureşti : Pro Humanitate, 1997]. Ateneu, 34, nr. 10, 1997, p. 5. În volume: 3351. Munteanu, Romul. Argument. În: Lucian Tamaris. Plânsul lui Bacovia : o interpretare psihanalitică. Bucureşti : Pro Humanitate, 1997, p. 3. TAMÁS, TÍMEA 3352. Czintos, Emese. Panaszkodik a madárijesztő. [Tamás Tímea, A madárijesztő panaszai, Kolozsvár : Polis Kiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 1, 1997, p. 86-89. 3353. Kabai, Melinda. Tempus fugitivus. [Tamás Tímea, Tempus fugit , Kolozsvár : Komp-Press-Korunk Baráti Társaság, 1994]. Látó, 8, nr. 1, 1997, p. 84-86. TAMÁSI, ÁRON 3354. Bíró, Béla. Szakrális dráma vagy piece bien faite? Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 20-26. 3355. Cseke, Attila. Centenáriumi tisztelgés százszorszáz hibával. [Tamási Áron, Énekes madár, Székelykeresztúr : Székely Eke Könyvkiadó, 1997]. Látó, 8, nr. 11, 1997, p. 107-108. 3356. Kántor, Lajos. A Föld szája és a vásári lovak. Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 42-48. 3357. Klein-Varga, Noémi. Archetípusok és archeszituációk Tamási Áron drámáiban. Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 27-33.

3358. Láng, Zsolt. A Tamási- mondat illata. Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 3-9. 3359. Markó, Béla. Hitvallása : a szülőföld. A Hét, 28, nr. 41, 1997, p. 2. 3360. Sebestyén, Rita. "Felhőkakukkvár". [Tamási Áron, Ősvigasztalás]. Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 38-40. 3361. Selyem, Zsuzsa. "Szernyű szép világ ". Korunk, 8, nr. 8, 1997, p. 34-37. TANCO, TEODOR 3362. Ţene, Al. Florin. "Corabia naufragiaţilor". [Teodor Tanco, Corabia naufragiatilor : alegorii interzise, Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 21. În volume: 3363. Brad, Traian. Postfaţă la ediţia a III-a. În: Teodor Tanco. Basarabia, numele tău e Maria! : însemnări de peste Prut. [Cuvânt înainte de Mihai Cimpoi. Postfaţă de Traian Brad]. Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1997, p. 213-218 . 3364. Cimpoi, Mihai. Cuvânt înainte la prima ediţie. Un ardelean descoperind Basarabia. În: Teodor Tanco. Basarabia, numele tău e Maria! : însemnări de peste Prut. [Cuvânt înainte de Mihai Cimpoi. Postfaţă de Traian Brad]. Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1997, p. 5-6. TARANGUL, MARIN 3365. Creţu, Bogdan. Două noi interpretări ale poeziei lui Nichita Stănescu. [Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Daniel

468

469

Dimitriu, Nichita Stănescu : geneza poemului, Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 24. 3366. Mureşanu, Miruna. Eseuri - Critică. [Marin Tarangul, Prin ochiul lui Nichita, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 6. TARTLER, GRETE 3367. Corbea, Ileana. Cinci minute cu... Grete Tartler. [Interviu]. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 16. 3368. Marinescu, Angela. Grete Tartler : "dacă acţiunea politică şi cea intelectuală... sunt convergente sau măcar paralele, totul este benefic". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 6, 1997, p. 51-53. 3369. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. 3370. Poenar, Horea. Ca un cuvînt în faţa lumii. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 29. 3371. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene. [Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 4.

3372. Vasile, Geo. Firele cărţii subpământene de telefon. [Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti : Albatros, 1997; Cuneiforme, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 19, 1997, p. 5. TAŞCU, VALENTIN 3373. Moldovan, Ioan. Ratarea morţii. [Valentin Taşcu, Şcoala morţii, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Familia, 33, nr. 10, 1997, p. 13-14. 3374. Popescu, Adrian. Stiluri şi moduri mortuare. [Valentin Taşcu, Şcoala morţii, Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 29-30. TATAI-BALTĂ, CORNEL 3375. Şchiau, Octavian. Gravorii în lemn de la Blaj. [Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj : (17501800), Blaj : Eventus, 1995]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 34-35. TĂMAŞ, ALEXANDRU 3376. Tămaş, Alexandru. "Întemeiere de cultură majoră...". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 89. TĂMAŞ, CRISTIAN 3377. Poenar, Horea. Cărţi. Cristian Tămaş : Trezirea la nemurire. [Iaşi : Ars Longa, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 62. TĂMAŞ, CRISTINA

470

471

3378. Roşioru, Ion. Miss Eva. [Cristina Tămaş, Miss Eva, Constanţa : Editura Muntenia, 1997]. Tomis, 2, nr. 5, 1997, p. 6. TĂMAŞ, LUCIAN 3379. Vulturescu, George. Panoramic liric sătmărean 1997. [Lucian Tămaş, Patria sîngelui, Târgu Mureş : Arhipelag, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 14. TĂNASE, ELENA 3380. Briareu. Panoramic editorial. Ethosul modern. [Elena Tănase, Istorie şi morală la N. Bălcescu, Iaşi : Moldova, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 22. TĂNASE, MIHAIL 3381. Dăncuş, Ştefan Doru. Prefaţă. În: Mihail Tănase. Copilul din interior. Târgovişte : Macarie, 1997, p. 12. TĂNASE, STELIAN

Din universul poeziei moderne. [Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 4. TĂTĂRESCU, GHEORGHE 3385. Ornea, Zigu. Gh. Tătărescu. [Gh. Tătărescu, Mărturii pentru viitor, Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996]. România literară, 30, nr. 8, 1997, p. 9. TĂUTAN, VIOREL 3386. Pop, Doru. Cărţi. Extazele scriiturii. [Viorel Tăutan, Jurnalul în răspântii, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 65. TECŞA, IOAN 3387. Marin, Gheorghe. Carte de aventuri la Editura Militară. [Firiţă Carp, Cel mai aproape de fericire; Ioan Tecşa, Mercenarii la miazănoapte; Gheorghe Netejoru, Zece ani în lagărele sovietice]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 10. TECULESCU, HORIA

3382. Tomuţa, Sorin. Dacă... dacă... dacă... [Stelian Tănase, Revoluţia ca eşec : elite & societate, Iaşi : Polirom, 1996]. Orizont, 7, nr. 1, 1997, p. 6. TĂNĂSACHE, ILIE 3383. Adam, Ioan. Redescoperirea iubirii. [Ilie Tănăsache, Noapte bună, iubite prinţ!, Galaţi : Alma, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 392, 1997, p. 5. TĂTARU, IERONIM

3388. Andronic, Titus. Centenar Horia Teculescu. Tribuna, 9, nr. 25, 1997, p. 7. TELCEANU, VASILE VAL 3389. Cubleşan, Victor. Cărţi. Vasile Val Telceanu : Blestemul singurătăţii absolute. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 61. TEODOREANU, AL. O. În volume:

3384. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Ieronim Tătaru,

472

473

3390. Ornea, Zigu. Păstorel Teodoreanu. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 90-94. 3391. Paleologu, Alexandru. Al. O. Teodoreanu, zis Păstorel. În: Al. O. Teodoreanu. Epigrame şi alte rime vesele. [Prefaţă de Alexandru Paleologu. Ediţie de Rodica Pandele]. Bucureşti : Humanitas, 1997, p. 5-11. TEODOREANU, IONEL 3392. Adam, Ioan. Epilogul Medelenilor. [Ionel Teodoreanu, Tudor Ceaur Alcaz, vol. 1-2, Bucureşti : 100+1 Gramar, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 5. 3393. Antonescu, Georgeta. Masa umbrelor. [Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei ; Masa umbrelor]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 2-3. 3394. Breviar editorial. Literatură română. [Tudor Gherman, Moartea şi rusoaica, Timişoara : Editura de Vest, 1996; Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor, Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 14.

3398. Tomuş, Silvia. Din istoria unei iubiri. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 3-5. 3399. Vasiliu, Lucian. Capricornul Ionel Teodoreanu. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 1-2. TEODORESCU, CRISTIAN 3400. Adam, Sergiu. Cristian Teodorescu : "Cînd scriu un cuvînt trebuie să fiu convins că acel cuvînt mă exprimă pe mine, nu literatura în general". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 8, 1997, p. 3. 3401. Matei Muşat, Carmen. Radiografia lumii noi. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Proză : Cristian Teodorescu, Povestiri din lumea nouă, Bucureşti : RAO, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 9. 3402. Truţă, Liliana. Antimitologii. [Cristian Teodorescu, Povestiri din lumea nouă, Bucureşti : RAO International, 1996]. Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 4. TEODORESCU, DONCA 3403. Stanca, Dan. Libertatea orientată. [Donca Teodorescu, Liber prea liber, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 11. TEODORESCU, HORTENSIA

3395. Briareu. Panoramic editorial. Ionel Teodoreanu - texte inedite. [Ionel Teodoreanu, Cina de taină, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 25. 3396. Mureşanu, Miruna. Noutăţile Editurii 100+1 Gramar. [Camil Petrescu, Teatru; Ionel Teodoreanu, La Medeleni]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 5. 3397. Rău, Aurel. Uliţa. [Ionel Teodoreanu, Uliţa copilăriei ]. Steaua, 48, nr. 1, 1997, p. 5.

3404. Apostoleanu, Corina. Cartea pentru copii : Alte peripeţii cu Tomismar. [Hortensia Teodorescu, Alte peripeţii cu Tomismar şi echipajul său "Curaj", Constanţa : Editura Dobrogea, [1996?]]. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 6. TIHON, VALENTINA

474

475

3405. Dorian, Gellu. Minus Valentina Tihon. [Valentina Tihon, Dincolo de vis, Chişinău : Baştina, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 2. TIMOFTE, CRISTIAN

Hronicul şi cântecul vârstelor; Sorin Titel, Femeie, iată fiul tău; Dan Mănucă, Introducere în opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti; Nicolae Breban, Îngerul de gips, vol. 1-2.]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 4. TITU, ALEXANDRA

3406. Roşioru, Ion. Reteţa colajului. [Cristian Timofte, Sanatoriul Vultureni, Bucureşti : Naţional, 1997]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 7. TISMĂNEANU, VLADIMIR

3413. Neamţu, Carmen. Jocul ironiei. [Alexandra Titu, Şoimul pelerin, Bucureşti : Minerva, 1997]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 10. TODORAN, EUGEN

3407. Chiper, Tita. În ochii altora - dialog cu profesorul Vladimir Tismăneanu. [Interviu]. Dilema, 5, nr. 211, 1997, p. 16. 3408. Mihăieş, Mircea. Vladimir Tismăneanu : Cine îi educă pe educatori? [Interviu]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 4. 3409. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. [Iaşi : Polirom, 1997]. Luceafărul, nr. 4, 1997, p. 4. 3410. Tomuţa, Sorin. Revoluţia a murit, trăiască (r)evoluţia. [Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa răsăriteană de la Stalin la Havel, Iaşi : Polirom, 1997]. Orizont, 7, nr. 4, 1997, p. 4. TITEL, SORIN 3411. Dimisianu, Gabriel. Din tinereţea lui Sorin Titel. România literară, 30, nr. 13, 1997, p. 12-14. 3412. Mureşanu, Miruna. Editura Minerva între tradiţie şi modernitate. [C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin; Ion Pop-Reteganul, Zâna apelor; Lucian Blaga, Opere 6.

3414. Popa, Mircea. Un dascăl : Eugen Todoran. Tribuna, 9, nr. 36-37, 1997, p. 2. 3415. Todoran, Eugen. Tragicul confesionalităţii libere. [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 1, 1997, p. 79-85. TOGAN, GEORGE 3416. Patiţa, Silvestru. De vorbă cu un umanist contemporan, George Togan. [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 3, 15. TOMA, ALEXANDRU 3417. Cristea Enache, Daniel. Impostură sau nonvaloare? [A. Toma, Poezii : pagini alese : (1894-1954), Bucureşti : Evenimentul, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 4. 3418. Ştefănescu, Alex. Stafia lui A. Toma. [Alexandru Toma, Poezii : pagini alese : (1894-1954), Bucureşti : Evenimentul, 1997].

476

477

România literară, 30, nr. 29, 1997, p. 4. În volume: 3419. Micu, Dumitru. Cuvânt înainte. În: A. Toma. Poezii : pagini alese (1894-1954). Bucureşti : Evenimentul, 1997, p. 5-7. TOMA, ANA LUIZA În volume: 3420. Popescu, Florentin. Cuvânt de întâmpinare. În: Ana Luiza Toma. Poeme în liniştea frunzei. [Cuvânt de întâmpinare de Florentin Popescu]. Bucureşti : Lotus Foto, 1997, p. 3-4. TOMOZEI, GHEORGHE 3421. Chişu, Lucian. Lacrimi pentru Tom. Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 10. 3422. Dumbrăveanu, Anghel. Gheorghe Tomozei sau "Visul de 31 Mart". Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 10. 3423. Grigor, Andrei. Poet toată moartea. Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 10. 3424. Iliescu, Nicolae. Caligrafia clipei zidite. Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 10. 3425. Irod, Corneliu. Miscellanea. La despărţirea de Tom... Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 153-154. 3426. Lorinţiu, Cleopatra. Cioburi de amintire. Luceafărul, nr. 18, 1997, p. 12. 3427. Manu, Emil. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă : "Ce alte steme ţi-ai vroi, Nichita...?".

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 6. 3428. Motoc, Nicolae. Despărţirea de un poet. Tomis, 2, nr. 4, 1997, p. 15. 3429. Moţoc, Nicolae. Gheorghe Tomozei. România literară, 30, nr. 15, 1997, p. 15. 3430. Popescu, Cristian Tudor. O lume care piere. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 7. 3431. Popescu, Cristian Tudor. Moartea unui poet. O lume care piere. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 7. 3432. Rachieru, Adrian Dinu. Un "suflet vechi" : Gheorghe Tomozei. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 11. 3433. Stănescu, C. Moartea unui poet. Câtă moarte irosită... Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 363, 1997, p. 7. 3434. Tudora, Carmen. Paralele inegale. Gheorghe Tomozei : "Nichita a readus printre noi tipul de trubadur medieval...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 364, 1997, p. 3. 3435. Voncu, Răzvan. O culpă morală. Literatorul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 10. TOPA, EFTIMIŢA 3436. Dorian, Gellu. Minus Eftimiţa Topa. [Eftimiţa Topa, La porţile vieţii]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 2. TOPÎRCEANU, GEORGE 3437. Gheţie, Ion. Particularităţi moldoveneşti în poezia lui Topîrceanu.

478

479

Limba română, 46, nr. 1-3, 1997, p. 97-102. 3438. Trandafir, Constantin. Comemorări G. Topîrceanu 60. Modernitatea spiritului parodic. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 4. În volume: 3439. Codreanu, Theodor. G. Topîrceanu. În: Theodor Codreanu. Provocarea valorilor : studii critice despre Eminescu, Maiorescu, Creangă, Caragiale, Bacovia, Topîrceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, C. Noica, Marin Preda, Eugen Barbu, Cezar Ivănescu. Galaţi : Porto-Franco, 1997, p. 108112. TÓTH, ISTVÁN 3440. Nagy, Zsófia. A múlt vonzásában. [Tóth István, Phoebus forrása : A váradi latin nyelvű humanista költészet antológiája, Nagyvárad : Literator Könyvkiadó, 1996]. Látó, 8, nr. 4, 1997, p. 99-101. TRANDAFIR, CONSTANTIN 3441. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Constantin Trandafir : Ion Creangă - spectacolul lumii. [Galaţi : Porto-Franco, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 44-45. 3442. Lazăr, Ioan. Constantin Trandafir, Mateiu I. Caragiale. [Bucureşti : Recif, 1996]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. TUDOR ANTON, EUGENIA 3443. Tudor-Anton, Eugenia. Creatorul în oglindă. Câinele de pază. Luceafărul, nr. 26, 1997, p. 4.

TUDORAN, DORIN 3444. Cistelecan, Al. Dorin Tudoran. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 14. 3445. Popescu, Cristian Tudor. Paralele inegale. Dorin Tudoran la Adevărul literar şi artistic : "La ce bun să aflu eu că un prieten bun al meu sau un om apropiat a fost turnător la securitate şi că m-a turnat, şi că a făcut şi a dres...?" . [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 366, 1997, p. 6-9. 3446. Şişmanian, Ara Alexandru. Schimbarea la faţă a d-lui Dorin Tudoran. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 86-88. TUDORICĂ, MIHALACHE 3447. Davideanu, Ion. Mihalache Tudorică, Melancolia îngerului. [Craiova : Cugetarea Tigero, 1995]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 130. TUPAN, MARIA-ANA 3448. Popa, Constantin M. Lecturi critice. Marin Sorescu faţă cu hipotextul. [Maria-Ana Tupan, Marin Sorescu şi deconstructivismul, Craiova : Scrisul Românesc, 1995]. Literatorul, 7, nr. 3-4, 1997, p. 4. TUPAN, MARIUS 3449. Roşioru, Ion. Un nou dramaturg. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 7. 3450. Sorescu, Roxana. Comedii în fond? [Marius Tupan, Crucea de argint, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 10.

480

481

3451. Spiridon, Vasile. Marius Tupan, Rezervaţia de lux. [Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 1995]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 168. 3452. Ţion, Adrian. Teatru parabolic. [Marius Tupan, Crucea de argint , Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 22. TURDEANU, EMIL 3453. Anghelescu, Mircea. Oameni şi cărţi de altădată. [Emil Turdeanu, Oameni şi cărţi de altădată, vol. 1, Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997]. Luceafărul, nr. 46, 1997, p. 17. TURIAC, FLOREA

ŢARINĂ, VICTOR 3458. Lazăr, Florin. Cărţi. Victor Ţarină, Nicolae Dudaş : Plouă aseară. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 56. 3459. Ţene, Al. Florin. Trei cărţi comentate de Florin Al. Ţene. Victor Ţarină : Aureole. [Cluj-Napoca : Clusium, 1997]. Minerva, 8, nr. 74-75, 1997, p. 14. ŢĂRANU, JEAN 3460. Traian, Ilie. Cărţile exilului. Jean Ţăranu, Amintiri animate. [Bucureşti : Danubius, 1996]. Curierul românesc, 9, nr. 2, 1997, p. 21. ŢENE, AL. FLORIN

3454. Ciupitu, Petrea. Energii mântuitoare. În: Florea Turiac. Veac întors : versuri. Târgovişte : Macarie, 1997, p. 90. În volume: 3455. Ivănescu, Cezar. Deplină maturitate poetică. În: Florea Turiac. Veac întors : versuri. Târgovişte : Macarie, 1997, p. 4. TZARA, TRISTAN 3456. Manu, Emil. Dadaismul, o mişcare negativistă cu urmări pozitive. [Tristan Tzara, Omul aproximativ, Bucureşti : Univers, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 150-151. TZIGARA-SAMURCAŞ, ALEXANDRU 3457. Ornea, Zigu. Memoriile lui Tzigara-Samurcaş. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 103-108.

3461. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Între relatare şi reflexivitate. [Al. Florin Ţene, Chipul din oglindă, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 199 7]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 7. 3462. Velea, Dumitru. Chipul din oglindă. [Al. Florin Ţene, Chipul din oglindă, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 64. În volume: 3463. Velea, Dumitru. Postfaţă. "Ce rămâne după ce pleacă circul?". În: Al. Florin Ţene. Chipul din oglindă. [Postfaţă de Dumitru Velea]. Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997, p. 101-104. ŢEPELEA, GABRIEL 3464. Apetrei, Ioan. Din temniţa de trup şi de zăvoare.

482

483

[Gabriel Ţepelea, Cîntece de galeră, Timişoara : Helicon, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 30. 3465. Apetrei, Ioan. Între "permis" şi "nepermis". [Gabriel Ţepelea, Aşteptând... : însemnări periodice 19781979, însemnări periodice 1981- 1982 : pagini de jurnal, Cluj-Napoca : Dacia ; Oradea : Cogito, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 18. 3466. Astaloş, George. Gabriel Ţepelea sau amprenta idiolectală. [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină, Bucureşti : editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Aşteptând, Oradea : Cogito, 1997]. Luceafărul, nr. 43, 1997, p. 17. 3467. Cubleşan, Constantin. Caragiale şi iar Caragiale. Caragialiana (Gabriel Ţepelea). [Gabriel Ţepelea, Interpretări şi restituiri, Bucureşti : Editura Tehnică, 1996]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 57-58. 3468. Mihăescu, N. Un cărturar : Gabriel Ţepelea. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 368, 1997, p. 6. 3469. Mihăescu, N. Un memorialist lucid : Gabriel Ţepelea. [Gabriel Ţepelea, Aşteptând... : însemnări periodice 1978-1979, însemnări periodice 1981- 1982 : pagini de jurnal, Cluj-Napoca : Dacia ; Oradea : Cogito, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 390, 1997, p. 5. 3470. Mureşanu, Miruna. Editura Fundaţiei Culturale Române. [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină; Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 5. 3471. Pantea, Aurel. Însemnări cu spatele la lume. [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină, Bucureşti : Editura

Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 28-29. 3472. Sălcudeanu, Nicoleta. "Secvenţa de viaţă". [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Vatra, 27, nr. 9, 1997, p. 27-28. 3473. Ştefănescu, Alex. Lumea dinaintea războiului. [Gabriel Ţepelea, Însemnări de taină, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 14, 1997, p. 4. 3474. Zăgreanu, Ion Radu. Poezia de după gratii. [Gabriel Ţepelea, Cântece de galeră, Timişoara : Helicon, 1996]. Minerva, 8, nr. 68-69-70, 1997, p. 3. ŢEPELEA, IOAN 3475. Bogdan, Rodica. Ioan Ţepelea : Discursuri în partea de însufleţire artistică. [Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 10, 1997, p. 3. 3476. Boldea, Iulian. Îndreptăţit la căderea în gol. [Ioan Ţepelea, Îndreptăţit la căderea în gol, Timişoara : Helicon, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 10. 3477. Diaconu, Mircea A. Devitalizare şi livresc. [Horia Bădescu, A doua venire, Oradea : Cogito, 1996; Ioan Ţepelea, Valeriu Stancu]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 15. 3478. Florescu, Gheorghe I. Impasul întregirii şi al reîntregirii. [Ioan Ţepelea, 1919 : o campanie pentru liniştea Europei, Cluj Napoca : Dacia, 1995; Al. Zub, Pasul reîntregirii, Iaşi : Timpul, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 20.

484

485

3479. Iancu, Gheorghe. O campanie pentru liniştea Europei (bilanţuri paradoxale). [Ioan Ţepelea, 1919-1920. O campanie pentru liniştea Europei. Bilanţuri paradoxale, Cluj-Napoca : Dacia, 1996]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 10. 3480. Moldovan, Ioan. Oradea literară. Cogito-ul lui Ioan Ţepelea. [Ioan Ţepelea, Îndreptăţit la căderea în gol, Timişoara : Helicon, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 13-14. 3481. Pintescu, Alexandru. Poezia la Editura Helicon. Discursuri în partea de însufleţire artistică. [Ioan Ţepelea, Discursuri în partea de însufleţire artistică, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 11-12, 1997, p. 14. ŢEPENEAG, DUMITRU

3486.

Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 3. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 33, 1997, p. 1, 3, 8-9. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 1, 3, 8-9. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 35, 1997, p. 3, 8-9.

3487.

3488.

3489. 3482. Ciocan, Iulian. (Meta)romanul (hiper)realităţii. [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 6. 3483. Cristea Enache, Daniel. Farmecul discret al realismului. [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 356, 1997, p. 6. 3484. Cristea Enache, Daniel. Grupul visătorilor lucizi. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 394, 1997, p. 5. 3485. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 30-31, 1997, p. 3.

3490. Dimisianu, Gabriel. Reîntîlnirea cu Ţepeneag. [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 10. 3491. Dimisianu, Gabriel. Onirismul doctrinar. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. România literară, 30, nr. 45, 1997, p. 4. 3492. 3493. Dumitru Ţepeneag : "Literatura diasporei". Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 4. Ecouri în presa franceză. [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 11.

486

487

3494. Farkas, Jenö. De vorbă cu scriitorul Dumitru Ţepeneag : "Francofonia e un fel de anticameră unde găseşti o grămadă de arabi, de africani sau vietnamezi.". [Interviu]. Tribuna, 9, nr. 3-4, 1997, p. 3, 13. 3495. Interim. "Prigonitul D. Ţepeneag". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 369, 1997, p. 2. 3496. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 23-24, 1997, p. 3. 3497. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 3. 3498. Ladea, Ion. Despre dictatură, exil şi opoziţia intelectualilor. [Au participat la această discuţie care a avut loc la Paris, în primele zile ale lui februarie 1997 : Nicolae Breban, Alain Paruit şi Dumitru Ţepeneag]. Contemporanul, 7, nr. 27-29, 1997, p. 3. 3499. Mureşanu, Miruna. Editura Univers. Colecţia Ithaca. Scriitori români în exil. [Gabriela Melinescu, Regina străzii; Ed Pastenague (pseudonimul lui Dumitru Ţepeneag), Porumbelul zboară!...; Lyana Galiş, Desculţi în paradis]. Universul cărţii, 7, nr. 7, 1997, p. 11. 3500. Perşa, Dan. "Hotel Europa". [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 6. 3501. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Cartea unei întoarceri acasă. [Dumitru Ţepeneag,

Înscenarea şi alte texte, Piteşti : Calende, 1992]. Tribuna, 9, nr. 13-14, 1997, p. 4. 3502. Simuţ, Ion. Dumitru Ţepeneag şi rebeliunea onirică. Familia, 33, nr. 4, 1997, p. 44-47. 3503. Spiridon, Vasile. Hotel Babel. [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 1997, p. 7. 3504. Stanomir, Ioan. Tentativa onirică, după război. [Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag, Momentul oniric, Bucureşti : Cartea Românească, 1997]. Luceafărul, nr. 46, 1997, p. 5. 3505. Vartic, Ion. Un roman "extrem-contemporan". [Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa, Bucureşti : Albatros, 1996]. România literară, 30, nr. 7, 1997, p. 10. ŢEPOSU, RADU G. 3506. Boldea, Iulian. O poetică a suferinţei. [Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti : Minerva, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 49-50. 3507. Dimisianu, Gabriel. Critică şi confesiune. [Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti : Minerva, 1996]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 10. 3508. Ivăncescu, Ruxandra. "Chinuitul" Max Blecher şi "tânărul" R. G. Ţeposu. [Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti : Minerva, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 50-51. 3509. Perian, Gheorghe. Faţă-n faţă. Amintiri din epoca pantalonilor trapez. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 41-42.

488

489

3510. Rădulescu, Carmen Ligia. "Suferinţele" tânărului Radu G. Ţeposu. [Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti : Minerva, 1996]. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 17. 3511. Rhea Cristina. Invitaţii Clubului "Ideea Europeană" şi ai TV Sigma. Rhea Cristina în dialog cu Radu G. Ţeposu şi Ioan Buduca : "Când Dumnezeu umbla din casă-n casă...". [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 25-26, 1997, p. 1, 8-10. 3512. Simuţ, Ion. Resursele istoriei literare. [Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti : Minerva, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 17-19. ŢIPLEA, IOAN 3513. Ţiplea, Ioan. "o nouă paradigmă mentală şi comportamentală". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 4, 1997, p. 93-94. ŢÎRLEA, CĂTĂLIN 3514. Boerescu, Dan-Silviu. "Autobiografia romanţată"... a unui gourmet. [Cătălin Ţîrlea, Prostia la români, Bucureşti : Allfa : Paideia, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 22. 3515. Quince, Peter. "Schatzkammer". Prostia la români. [Cătălin Ţîrlea, Prostia la români, Bucureşti : Allfa : Paideia, 1997]. Euphorion, 8, nr. 2, 1997, p. 18. ŢOIU, CONSTANTIN 3516. Momescu, Mona. Politică şi teologie. [Constantin

Ţoiu, Galeria cu viţă sălbatică, Bucureşti : Editura Eminescu, 1984]. România literară, 30, nr. 8, 1997, p. 10. ŢONE, NICOLAE 3517. Mureşanu, Miruna. Momente ale poeziei. [Aurel Rău, Seară cu versuri în lectura autorilor, Bucureşti : Albatros, 1997; Marian Drăghici, Lunetistul & Cocoşul de tablă, Bucureşti : Cartea Românească; Petru Creţia, Din adâncile fântâni ale mării, Bucureşti : Albatros; Aurelian Titu Dumitrescu, Melanholia deşertăciunilor, Bucureşti : Vinea; Sebastian Costin, Pădurea de aer, Bucureşti : Editura Eminescu; Ruxandra Coman, Mimetism, Bucureşti : Fiat Lux, 1997; Ioan Hădărig, Iubirea pe o cruce de nisip, Alba Iulia : Şcoala Albei, 1996; Ştefan Vida Marinescu, Purtătorul de cuvinte, Euro-Vida M; Nina Cassian, DesFacerea lumii : 1984-1996, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Nicolae Ţone, Sînt fericit că te iubesc, Bucureşti : Vinea, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 8, 1997, p. 5. 3518. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. O scriitură saturată de Metaforă. [Nicolae Ţone, Cred în tine ca în Dumnezeu, Bucureşti : Vinea, 1992]. Tribuna, 9, nr. 30-32, 1997, p. 4. ŢOPA, TUDOR 3519. Pârvulescu, Ioana. Încercarea cititorului. [Tudor Ţopa, Punte, Bucureşti : Cartea Românească, 1985]. România literar ă, 30, nr. 3, 1997, p. 7. ŢUCULESCU, RADU 3520. Baan, Tibor. La Pen Clubul din Budapesta. Un prozator de marcă Radu Ţuculescu. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 3.

490

491

3521. Borbély, Ştefan. Filep Tamas Gusztav despre Radu Ţuculescu. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 6. 3522. Dram, Constantin. Instantanee epice. [Adrian Alui Gheorghe, Titanic şvaiţer, Iaşi : Timpul, 1997; Radu Tuculescu, Uscătoria de partid, Oradea : Cogito, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 10, 1997, p. 16. 3523. Farkas, Jenö. Semenii în flagrant delict. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 6-7. 3524. Muşlea, Ioan. Coloana a cincea. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 3. 3525. Poantă, Petru. Un solitar. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 7. 3526. Ţion, Adrian. Faţa voluntară a decatlonistului. [Radu Ţuculescu, Cuptorul cu microunde : romanul unui bloc în zece secvente horror, Cluj-Napoca : Dacia, 1995]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 14. 3527. Ţion, Adrian. Genul foarte scurt. Tribuna, 9, nr. 8-9, 1997, p. 7. În volume: 3528. Poantă, Petru. Prefaţă. În: Radu Ţuculescu. Uscătoria de partid : proză scurtă. [Cu o prefaţă de Petru Poantă şi o postfaţă de Monica Spiridon]. Oradea : Cogito, 1997, p. 7-9. 3529. Spiridon, Monica. Postfaţă. Un prozator neliniştit. În: Radu Ţuculescu. Uscătoria de partid : proză scurtă. [Cu o prefaţă de Petru Poantă şi o postfaţă de Monica Spiridon]. Oradea : Cogito, 1997, p. 126-130.

ŢUGLEA, MIRCEA 3530. Bodiu, Andrei. Himere la Pont. [Mircea Ţuglea, Proezia, Constanţa : Pontica, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 58. 3531. Lilea, Radu. În absenţa poeziei. [Mircea Ţuglea, Proezia, Constanţa : Pontica, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 16. 3532. Mureşan, Dumitru. Deziluzia jocului. [Mircea Ţuglea, Proezia , Constanţa : Pontica, 1996]. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 59-60. 3533. Roşiianu, Ioan Romeo. Aşii de pe mâneca literaturii. Mircea Ţuglea - O poezie scrisă când muza era în concediu. [Mircea Ţuglea, Proezia, Constanţa : Pontica, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 18. 3534. Roşiianu, Ioan Romeo. O încercare de elucidare a misterelor. [Mircea Ţuglea, Proezia, Constanţa : Pontica, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 1-2, 1997, p. 5. 3535. Şoitu, Grigore. Faţă-n faţă. Marchizul de Lumbria. Vatra, 27, nr. 3, 1997, p. 56-57. ŢUGUI, PAVEL 3536. Cubleşan, Constantin. Din nou despre Creangă. Documente biografice inedite. [Pavel Ţugui, Contribuţii la biografia lui Ion Creangă, partea a doua a consistentului volum Eminescu - Creangă. Documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 46-47. 3537. Familia Iuraşc. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă. Documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala,

492

493

1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 30-31. 3538. Lector. Semnal. În lumina documentului. [Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 6. 3539. Savitescu, Ionel. Pavel Ţugui, Eminescu-Creangă : documente biografice inedite. [Bucureşti : Vestala, 1996]. Ateneu, 34, nr. 6, 1997, p. 5. 3540. Vârgolici, Teodor. Contribuţii documentare referitoare la Eminescu şi Creangă. [Pavel Ţugui, Eminescu - Creangă : documente biografice inedite, Bucureşti : Vestala, 1996]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 4. ŢUPA, RĂZVAN 3541. C. B. Debut Răzvan Ţupa. România literară, 30, nr. 50, 1997, p. 15. ŢUŢEA, PETRE 3542. Chiţimia Armenescu, Elena. Geniul nu face excepţie. Contrapunct, 8, nr. 1, 1997, p. 22. 3543. Grigurcu, Gheorghe. Despre Petre Ţuţea. Contemporanul, 7, nr. 34, 1997, p. 6. 3544. Spiridon, C. M. Petre Ţuţea. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 5. În volume: 3545. Liiceanu, Gabriel. O posteritate în cincizeci de pagini. În: Petre Ţuţea. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. [Cu o prefaţă de Gabriel Liiceanu].

Bucureşti : Humanitas, 1997, p. 5-14. ŢUŢUIANU, FLOAREA 3546. Chiper, Grigore. Perechea lui Otto. [Floarea Ţuţuianu, Femeia peşte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contrafort, 4, nr. 5-6, 1997, p. 15. 3547. Mureşanu, Miruna. Poeţi şi poezie. [Floarea Ţuţuianu, Femeia peşte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. 3548. Popescu, Adrian. Dragostea în epoca internetului. [Floarea Ţuţuianu, Femeia peşte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 30-31. 3549. Zeca, Daniela. Avatarurile feminităţii. [Floarea Ţuţuianu, Femeia peşte, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 16, 1997, p. 10.

ULICI, LAURENŢIU 3550. Bittel, Adriana. A doua întîlnire de la Neptun. [Interviu cu Laurenţiu Ulici]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 12-13. 3551. Chihaia, Carmen. Anchetă : "La ce mai e bună critica literară?" Laurenţiu Ulici : "Personal, nu am nimic de revizuit!". [Răspuns la ancheta cu tema: "1. Care este, în opinia dv., modalitatea critică optimă pentru propulsarea cărţii româneşti, a cărţii bune, în general, în atenţia şi interesul publicului cititor? 2. Sunteţi pentru o "reviziure globală" a literaturii române din perioada celor 45 ani de comunism, ori pentru o judecată axiologică obiectivă, cu toate "riscurile" ce decurg de-aici? 3. Într-un posibil top literar 1997, ce

494

495

titlu aţi propune pentru "Cartea anului"? Dar pentru cea mai bună carte de poezie, proză, critică, eseistică?"]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 12. 3552. Coroiu, Constantin. Paralele inegale. Laurenţiu Ulici : "În materie de cultură nu trebuie să împrumutăm nimic de la nimeni; nu trebuie să ne dea ceva FMI-ul". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 362, 1997, p. 3. 3553. Munteanu, Ana Maria. Laurenţiu Ulici : "Există o cultură a prostului gust. Europa întreagă parcurge această perioadă. Trăim într-o cultură coca-cola". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 3, 1997, p. 3. 3554. Rhea Cristina. Laurenţiu Ulici : "Cultura a izbutit să menţină un climat de speranţă". [Interviu]. Contemporanul, 7, nr. 40-41, 1997, p. 1, 10-11. 3555. Roşca, Sorin. A doua întâlnire a scriitorilor români din întreaga lume. Laurenţiu Ulici : "În speranţa că vom avea un Premiu Nobel". [Interviu]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 2. 3556. Ulici, Laurenţiu. "Romanitate şi românitate". [Răspuns la ancheta cu tema: "Care credeţi că este contribuţia Bisericii Române Unite cu Roma la spiritualitatea, cultura, politica şi istoria României?", realizată de Vatra]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 87. ULMEANU, RADU 3557. Grăsoiu, Liviu. Poetul care încă se ascunde. [Radu Ulmeanu, Ce mai e nou cu apocalipsa, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 29, 1997, p. 10.

3558. Panaite, Nicolae. Să pîlpîi într-un colţ de întuneric. [Radu Ulmeanu, Ce mai e nou cu apocalipsa, Timişoara : Helicon, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 2. 3559. Radu Ulmeanu - ce mai e nou cu apocalipsa (I). [Radu Ulmeanu, Ce mai e nou cu apocalipsa, Timişoara : Helicon, 1997]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 15.

UNGHEANU, MIHAI 3560. Grigurcu, Gheorghe. Chipul postideologiei. [Mihai Ungheanu, Scriitorii de la miezul nopţii, Galaţi : Porto-Franco, 1996]. România literară, 30, nr. 1, 1997, p. 5. UNGUREANU, CORNEL 3561. Cozea, Liana. Dincoace şi dincolo de Eden. [Cornel Ungureanu, La vest de Eden : o introducere în literatura exilului, Timişoara : Amarcord, 1995]. Familia, 33, nr. 4, 1997, p. 37-40. 3562. Giorgioni, R. V.; Buiciuc, C. Cornel Ungureanu despre miturile imperiale. [Interviu cu Cornel Ungureanu]. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 14, 18. UNGUREANU, DUMITRU 3563. Draghincescu, Rodica. Traiectorii intestinale (comunismul şi bestialitatea). [Dumitru Ungureanu, Cartea păcatelor : roman fără titlu, Timişoara : Marineasa, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. UNGUREANU, SEBASTIAN 3564. Morariu, Mircea. Noutăţi în biblioteca de

496

497

dramaturgie. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 99-100. URBANOVICI, MARIA 3565. Adam, Ioan. Poezia ca ardere. [Maria Urbanovici, Febra esenţială, Timişoara : Helicon, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 5. 3566. Rachieru, Adrian Dinu. O redescoperire. [Maria Urbanovici, Febra esenţială, Timişoara : Helicon, 1997]. Luceafărul, nr. 25, 1997, p. 11. 3567. Sorescu, Roxana. Ca floarea soarelui, sub cerul înnorat. Luceafărul, nr. 3, 1997, p. 10-11. 3568. Tupan, Maria-Ana. Acesta este trupul tău. [Maria Urbanovici, Febra esenţială, Timişoara : Helicon, 1997]. Apostrof, 8, nr. 11, 1997, p. 7-8. URICARU, EUGEN 3569. Anghel, Iulian. A fi scriitor - o meserie periculoasă. [Interviu]. 22, 8, nr. 39, 1997, p. 12-13. 3570. Boerescu, Dan-Silviu. Timp suspendat. [Eugen Uricaru, Vladia, Bucureşti : Allfa, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 8. URMUZ 3571. Moldovan, Ioan. Aequanimitas. [Nicolae Balotă, Urmuz, Timişoara : Hestia, 1997]. Familia, 33, nr. 6, 1997, p. 63-64. 3572. Vasile, Geo. Urmuz sau estetica vidului. [Nicolae

Balotă, Urmuz , Timişoara : Hestia, 1997]. Luceafărul, nr. 24, 1997, p. 5. URSACHE, MAGDA 3573. Vasile, Geo. Romanul disidenţei bovarice. [Magda Ursache, Astă vară n-a fost vară, Iaşi : Institutul European, 1996]. Luceafărul, nr. 20, 1997, p. 16. URSACHI, MIHAI 3574. Adam, Sergiu. Mihai Ursachi : "Ca şi cărţile, autorii lor îşi au fiecare destinul unic, imprevizibil şi schimbător". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 7, 1997, p. 3. 3575. Chioaru, Dumitru. Mihai Ursachi. [Mihai Ursachi, Poezii, Bucureşti : Vitruviu, 1996]. Apostrof, 8, nr. 10, 1997, p. 24. 3576. George, Alexandru. A fi reprezentativ. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 353, 1997, p. 10. 3577. Lanescu, Şerban. Delictul de inocenţă al poetului. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 3. 3578. Negoiţescu, Ion. 17 februarie 1941, Mihai Ursachi. Calende, nr. 1-2, 1997, p. 24. 3579. Popescu, Adrian. Mihai Ursachi în antologie. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 33-34. URSU, LILIANA 3580. Mureşanu, Miruna. O altă realitate - Poezia. [Adrian Popescu, Pisicile din Torcello, Bucureşti : Albatros, 1997; Liliana Ursu, Înger călare pe fiară, Bucureşti : Cartea Românească, 1996; Grete Tartler, Roşiile portocalii când sunt verzi sunt galbene, Bucureşti :

498

499

Albatros, 1997; Mihai Duţescu, Melancolia, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; Grigore Chiper, Perioada albastră, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997; Lucia Olaru Nenanti, Singur, sinele meu, Iaşi : Junimea, 1996; Aurelian Chivu, Atingerea fără lovitură, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 4. UŢICĂ, NICOLAE 3581. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Flash : Nicolae Uţică. [Nicolae Uţică, Asimptotă la nemărginire, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 7. VAIAN, EUGEN 3582. Dănilă, Ioan. Un înstrăinat - Eugen Vaian. Ateneu, 34, nr. 9, 1997, p. 4. VÂJEU, TITUS 3583. Grăsoiu, Liviu. Miscellanea. Călătoriile reale ale poetului. [Titus Vâjeu, Miazăzi-miazănoapte, ClujNapoca : Clusium, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 150-152. VALJAN, I. 3584. Mureşanu, Miruna. Noutăţi la Editura Eminescu. [Ştefan Augustin Doinaş, Eseuri; Mircea Anghelescu, Clasicii noştri; Gabriel Dimisianu, Clasicii români din secolele XIX şi XX; Mihail Dragomirescu, Critică dramatică, I. Valjan, Cu glasul timpului]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 8. VANCEA, ECHIM 3585. Dorian, Gellu. Plus Echim Vancea. [Echim Vancea,

Doctor fără arginţi, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 2. 3586. Vasile, Geo. Convalescenţă, iluminare, rafinament. [Echim Vancea, Doctor fără arginţi, Cluj-Napoca : Dacia, 1997]. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 16. VASILACHE, THEODOR 3587. Cubleşan, Victor. Cărţi. Theodor Vasilache : Turnul Babel pe Main. [Bucureşti : Cartea Românească, 1995]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 61. VASILE, MARIAN 3588. Spânu, Alexandru. Cărţi româneşti. Marian Vasile, Teoria literaturii. [Bucureşti : Atos, 1997]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 4. VASILESCU, LUCIAN 3589. Baghiu, Vasile. Lucian Vasilescu şi căutarea sunetului propriu. [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 7. 3590. Baghiu, Vasile. Tema sanatoriului şi "mutarea teritoriilor poeziei". [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 11. 3591. Boerescu, Dan-Silviu. Poeţii oraşului Bucureşti. [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 1, 1997, p. 16. 3592. Cârligeanu, Evelina. Poemul... fiabil, friabil... [Lucian Vasilescu, Ingineria poemului de dragoste, Bucureşti

500

501

: Albatros, 1996]. Tomis, 2, nr. 8, 1997, p. 7. 3593. Cârstea, Cristina. Fişă de observaţie : Lucian Vasilescu. [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 22. 3594. Coande, Nicolae. Un Leopold Bloom valah. [Lucian Vasilescu, Ingineria poemului de dragoste, Bucureşti : Albatros, 1996]. Calende, nr. 3-4, 1997, p. 19. 3595. Lilea, Radu. Tristeţea monologului. [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 4, 1997, p. 16. 3596. Munteanu, Romul. Lucian Vasilescu şi teritoriile poeziei. [Lucian Vasilescu, Ingineria poemului de dragoste, Bucureşti : Albatros, 1996; Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 9, 1997, p. 5. 3597. Roşiianu, Ioan Romeo. "Un metaforism poetic". Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. 3598. Soviany, Octavian. Textul ca sanatoriu. [Lucian Vasilescu, Sanatoriul de boli discrete, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 32, 1997, p. 5. 3599. Tudorakis, Cristina. Temerile scriitorului şi capriciile muzei. [Lucian Vasilescu, Ingineria poemului de dragoste, Bucureşti : Albatros, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 16. 3600. Zlăvog, Ana-Maria. A nimănui şi a tuturor, poezia. Şapte zile din "jurnalul unui acrobat". [Lucian Vasilescu, Ingineria poemului de dragoste, Bucureşti

: Albastros, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 1, 1997, p. 23. VASILIU, FLORIN 3601. Pintescu, Alexandru. Florin Vasiliu - portret pictat pe mătase. [Florin Vasiliu, Umbra libelulei antologie a haiku-ului românesc, Bucureşti : Haiku, 1993]. Poesis, nr. 9, 1997, p. 18. VASILIU, LUCIAN 3602. Adam, Sergiu. Lucian Vasiliu : "Fără scriitori, lumea de mîine nu va exista". [Interviu]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 3. 3603. Chioaru, Dumitru. Developări în perspectivă. Lucian Vasiliu. [Lucian Vasiliu, Mona-Monada, Iaşi : Junimea, 1981]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 22. 3604. Diaconu, Mircea A. Lucian Vasiliu şi demonul disperării. [Lucian Vasiliu, Dincolo de disperare, Timişoara : Helicon, 1995]. Luceafărul, nr. 13, 1997, p. 5. 3605. Inea, Gabriela. Scriitorii şi modelele lor : Lucian Vasiliu. Tomis, 2, nr. 6, 1997, p. 4. 3606. Vasiliu, Lucian. Poeţii despre critici. "nu prea am sesizat inadecvări". [Răspuns la ancheta cu tema: "Ce inadecvări au generat criticii - scriind despre poezia dvs., - între comprehensiune şi judecata de valoare? Ce relaţii credeţi că există între autoritatea critică şi înţelegerea poeziei contemporane_ Pot înţelegerea şi judecata de valoare - să producă un unic discurs despre poezie?]. Vatra, 27, nr. 7, 1997, p. 45.

502

503

VATAMANIUC, DIMITRIE 3607. M. M. Editura Minerva - de la eseu la literatură. [Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale : carnavalescul şi liturgicul operei; D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1877-1883; 1888-1889); D. R. Popescu, F]. Universul cărţii, 7, nr. 6, 1997, p. 5. 3608. Ornea, Zigu. Publicistica eminesciană de la "Timpul". [D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu : 18771883, 1888-1889, Bucureşti : Minerva, 1996 ]. România literară, 30, nr. 23, 1997, p. 9. VĂCĂRESCU, ELENA 3609. Buzaşi, Ion. "Patria în suflet mi-e singura comoară". Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 40-41. VĂCĂRESCU, IENĂCHIŢĂ 3610. Popa, Mircea. Ienăchiţă Văcărescu 200. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 6. VĂDAN, ION 3611. Cîmpan, Elena M. Lectură în cheia "Trei rotund". [Ion Vădan, Don Juan în provincie, Timişoara : Helicon, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 6. 3612. Grăsoiu, Liviu. Prin labirint, speranţa. [Ion Vădan, Litera T, Satu Mare : Decalog, 1995]. Luceafărul, nr. 28, 1997, p. 11. 3613. Pop, Ioan F. Ion Vădan, Iarba magnetică. [Bucureşti : Libra, 1997]. Familia, 33, nr. 7-8, 1997, p. 172-173. 3614. Scarlat, Cristina. Voluptate insomniilor. [Minerva

Chira, Poemele absenţei, Cluj-Napoca : Dacia, 1996; Ion Vădan, Ion Vădan, Iarba magnetică, Bucureşti : Libra, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 22. 3615. Vasile, Geo. "Câmp devastat de metafore...". [Ion Vădan, Iarba magnetică, Vol. 1, Bucureşti : Libra, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 16. VEDINAŞ, IOAN LAURENŢIU 3616. Mureşanu, Miruna. Actualitatea poetică. [Bedros Horasangian, Integrarea europeană, Bucureşti : Nemira, 1997; Marta Petreu, Cartea mîniei, Bucureşti : Albatros; Gellu Dorian, Poeme golăneşti, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Vasile Andronache, Stelăria, Bucureşti : Editura Eminescu, 1997; George Bocşa, În aplauzele uitării, Bucureşti : Cartea Românească, 1997; Nicolae Neagu, Părtaş la domnie, Bucureşti : Editura Eminescu; Benedict Solomon, Marşul umbrelor : strigăt în deşert : amintiri şi speranţe, Bucureşti : Cartea Românească, [1997?]; Ioan Laurenţiu Vedinaş, Scara cuvintelor vorbite în versuri, Bucureşti : Du Style; Sorin Gârjan, Sezonul de vânătoare, Timişoara : Hestia, 1997; Marin Codreanu, Zeul cu armă, Bucureşti : Cartea Românească]. Universul cărţii, 7, nr. 11, 1997, p. 4. VELEA, DUMITRU 3617. Cubleşan, Constantin. A doua navigaţie. [Dumitru Velea, A doua navigaţie, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 16. 3618. Ţion, Adrian. Irupţia eposului străvechi. [Dumitru Velea, Zilele de pe urmă, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1994].

504

505

Tribuna, 9, nr. 30-32, 1997, p. 4. 3619. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Zbor călăuzitor. [Dumitru Velea, Odette, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1995]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 6-7. 3620. Ţion, Adrian. Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu" Petroşani. Dumitru Velea şi consecinţele neprovinciei. [Dumitru Velea, A doua navigaţie, Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997]. Tribuna, 9, nr. 39-40, 1997, p. 7. VELEA, NICOLAE

VELICU, MIRCEA 3625. Chirilă, Dumitru. Mircea Velicu şi drama generalilor români. [Interviu]. Familia, 33, nr. 5, 1997, p. 78-85. VEREJANU, RENATA 3626. Dorian, Gellu. Minus Renata Verejanu. Convorbiri literare, 130, nr. 6, 1997, p. 2. VERESS, DÁNIEL 3627. Kovács, András. Párhuzamok ha találkoznak. A Hét, 28, nr. 3-4, 1997, p. 3. VERGATTI, RADU ŞTEFAN

În volume: 3621. Dimisianu, Gabriel. Postfaţă. În: Nicolae Velea. Povestiri. [Volum îngrijit şi postfaţă de Gabriel Dimisianu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 219-224. 3622. Referinţe critice. În: Nicolae Velea. Povestiri. [Volum îngrijit şi postfaţă de Gabriel Dimisianu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 225-228. 3628. Mureşanu, Miruna. O colecţie unică - B. P. T. [Colecţia Biblioteca Pentru Toţi: Nicolae Iorga, Sfaturi pe întunerec, 2 vol, Bucureşti : Minerva, 1996; Radu Ştefan Vergatti, Vlad Ţepeş - Dracula, Ion Băieşu, Ţara lui Papură Vodă]. Universul cărţii, 7, nr. 2, 1997, p. 5. VIANU, LIDIA 3629. Inea, Gabriela. Operaţie pe suflet. [Lidia Vianu, 1,2,3, Bucureşti : Integral, 1997]. Tomis, 2, nr. 11, 1997, p. 6. VIANU, TUDOR 3630. Ailenei, Sergiu. Stilistica lui Tudor Vianu - între istorie şi permanenţă. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 16. 3631. Anghelescu, Mircea. Portretul criticului tînăr. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 32.

VELEA, STAN 3623. Cubleşan, Constantin. Universalişti şi comparatişti. [Stan Velea, Universalişti şi comparatişti români contemporani : profiluri, Bucureşti : Medro, 1996]. Steaua, 48, nr. 2-3, 1997, p. 30. 3624. Vârgolici, Teodor. Retrospective literare. [Stan Velea, Plămada cărţilor : spovedanie prin ricoşet, Bucureşti : Medro, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 4.

506

507

3632. Anghelescu, Mircea. Anul Vianu : un început. [Tudor Vianu, Întregul şi fragmentul : pagini inedite, restituiri, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Rom âne, 1997]. Luceafărul, nr. 34, 1997, p. 17. 3633. Brădăţan, Costică. Centenar Tudor Vianu. Vianu şi noi. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 397, 1997, p. 8-11. 3634. Bulgăr, Gheorghe. Tudor Vianu şi dicţionarul Eminescu. [Tudor Vianu, Dicţionarul Eminescu]. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 21-26. 3635. Cioculescu, Barbu. Tudor Vianu, fotografii într-un album imaginar. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 27. 3636. Cioculescu, Simona. Tudor Vianu : Privilegiul creaţiei se plăteşte foarte scump. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 23. 3637. Dimisianu, Gabriel. Tudor Vianu despre I. L. Caragiale. [Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Bucureşti : Lider, 1996]. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 4. 3638. Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. Tudor Vianu sau despre gravitate. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 8. 3639. Gană, George. Centenarul Tudor Vianu (1897-1997). Critica literară a lui Tudor Vianu, la început. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 13-21. 3640. Gană, George. Conceptul de critică literară al lui Tudor Vianu. An. Univ. Buc. L. şi lit. rom., 46, 1997, p. 73-78. 3641. Gencărău, Ştefan. Centenar Tudor Vianu. Asupra

stilului. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 7-8 . 3642. Grigorescu, Dan. Tudor Vianu. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 6. 3643. Grigorescu, Dan. Centenar Tudor Vianu (1897-1964) un model spiritual. Curierul românesc, 9, nr. 11-12, 1997, p. 11. 3644. Grigorescu, Dan. Un umanist modern. 22, 8, nr. 52, 1997, p. 15. 3645. Grigurcu, Gheorghe. Centenar Tudor Vianu. Clasicismul în faţa istoriei. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 21-23. 3646. Ionescu, Gelu. Învăţatul către tineri. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 26. 3647. Manu, Emil. Cu Tudor Vianu în redacţie. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 33-35. 3648. Martin, Mircea. Actualitatea lui Tudor Vianu. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 24-25. 3649. Martin, Mircea. Vianu - profesorul. An. Univ. Buc. L. şi lit. rom., 46, 1997, p. 79-81. 3650. Martin, Mircea. Tudor Vianu văzut din amfiteatru. 22, 8, nr. 52, 1997, p. 14. 3651. Mihăilescu, Florin. Stil şi stilistică în concepţia lui Tudor Vianu. Viaţa românească, 92, nr. 11-12, 1997, p. 26-32. 3652. Mihăilescu, Florin. Centenar Tudor Vianu. Modelul. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 6-7. 3653. Novicov, Mihai. Caracterizarea tov. prof. Tudor

508

509

Vianu. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 9. 3654. Ornea, Zigu. Scrieri inedite ale lui Vianu. [Tudor Vianu, Întregul şi fragmentul : pagini inedite, restituiri, Bucureşti : Fundaţia Culturală Română, 1997]. România literară, 30, nr. 39, 1997, p. 9. 3655. Orzea, George. Referinţă. Literatorul, 7, nr. 51-52, 1997, p. 9. 3656. Popa, Sebastian-Vlad. În vuietul ismelor. An. Univ. Buc. L. şi lit. rom., 46, 1997, p. 83-85. 3657. Rău, Aurel. Centenar Tudor Vianu. Cu Tudor Vianu. [Tudor Vianu, Despre stil şi artă literară, Bucureşti : Editura Tineretului, 1965]. Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 8-10. 3658. Săndulescu, Alexandru. Despre marii clasici români. Rom ânia literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 28-29. 3659. Spiridon, Cassian Maria. Profesorul de estetică al culturii române. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 1. 3660. Şerban, Geo. Scrisori inedite către Profesor de la un fidel discipol. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 30-31. 3661. Tatu, Nicolae. Fragment memorialistic. România literară, 30, nr. 51-52, 1997, p. 28. 3662. Tihan, T. Centenar Tudor Vianu. În şi dincolo de "Tezele unei filosofii a operei". Steaua, 48, nr. 11-12, 1997, p. 10-12. 3663. Vârgolici, Teodor. Centenar Tudor Vianu. SainteBeuve şi Tudor Vianu.

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 386, 1997, p. 8. 3664. Vârgolici, Teodor. Profesorul nostru Tudor Vianu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 391, 1997, p. 4. 3665. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu "sacerdot al simpatiei". România literară, 30, nr. 47, 1997, p. 15. 3666. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu. Act de scrutare internă. Luceafărul, nr. 14, 1997, p. 17. 3667. Zalis, Henri. Malurile şi punţile. [Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti : Orizonturi; Arta prozatorilor români, Bucureşti : Lider, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 38, 1997, p. 1, 10. 3668. Zalis, Henri. Malurile şi punţile. [Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti : Orizonturi; Arta prozatorilor români, Bucureşti : Lider, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 39, 1997, p. 4. 3669. Zalis, Henri. O estetică a existenţei. Contemporanul, 7, nr. 43, 1997, p. 8-9. 3670. Zalis, Henri. O estetică a existenţei. Contemporanul, 7, nr. 44, 1997, p. 6. 3671. Zalis, Henri. În căutarea echilibrului. Contemporanul, 7, nr. 47, 1997, p. 7. 3672. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu. Dilemele deceniului trei. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 381, 1997, p. 11. 3673. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu. Schiţa unui eşec. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 384, 1997, p. 11. 3674. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu. Anii de

510

511

maturitate. Statutul cărturarului. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 386, 1997, p. 8-9. 3675. Zalis, Henri. Centenar Tudor Vianu. Cărturarul în anii de restrişte. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 391, 1997, p. 12. 3676. Zeletin, C. D. Gaură-n cer. O vizită a lui Tudor Vianu (I). Ateneu, 34, nr. 12, 1997, p. 6. În volume: 3677. Dumitrescu Buşulenga, Zoe. Tudor Vianu sau despre gravitate. În: Tudor Vianu în conştiinţa criticii. [Prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Antologie de Emil Moangă si Daniel Cristea-Enache]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, p. 5-8. 3678. Ornea, Zigu. Vianu epistoler. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 211-222. 3679. 3680. În: Tudor Vianu comentat de Henri Zalis. Bucureşti : Recif, 1997, p. 158. În: Tudor Vianu în conştiinţa criticii. [Prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Antologie de Emil Moangă si Daniel Cristea-Enache]. Bucureşti : Floarea Darurilor, 1997, p. 256.

1997, p. 257-259. VICOL, STERIAN 3683. Pocovnicu, Daniel-Ştefan. Sterian Vicol, Corabia labirintul celălalt. [Galaţi : Gerieze]. Ateneu, 34, nr. 1, 1997, p. 5. VIDAL, GORE 3684. Breviar editorial. Proză. [George Astaloş, Polikon, Bucureşti : Cartea Românească; Vasile Băran, Mierea din nevasta altuia, Bucureşti : Scripta, 1997; Gore Vidal, Oraşul şi stâlpul, Bucureşti : Univers, 1996]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 16.

VIDAM, TEODOR 3685. Frăteanu, Vasile. Teodor Vidam : Teoria culturii morale. [Cluj-Napoca : Clusium, 1996]. Tribuna, 9, nr. 5, 1997, p. 12. VIDAN, SORIN 3686. Livescu, Cristian. În căutarea "constantelor ignorate". Alte "exerciţii de dispreţ". [Sorin Vidan, Animal confesiv, Turnu Severin : Prier, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 17. VIERU, GRIGORE 3687. Negru, Nicolae. Scriitorul basarabean între mit şi antimit (I). Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 24. VIERU, IOAN 3688. G. I. Anchetă Tomis. Alchimia operei - cum ni se nasc cărţile? (II). [Răspuns la ancheta cu tema: "Cum scrieţi? Sunteţi un tipicar? V-aţi format anumite

3681. Zalis, Henri. Prefaţă. În: Tudor Vianu. Întregul şi fragmentul : pagini inedite, restituiri. [Ediţie îngrijită, traduceri şi note de Henri Zalis]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 5-18. 3682. Zalis, Henri. Scurtă postfaţă. În: Tudor Vianu. Întregul şi fragmentul : pagini inedite, restituiri. [Ediţie îngrijită, traduceri şi note de Henri Zalis]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române,

512

513

obiceiuri fără de care vă e greu sau imposibil sa creaţi? Faceţi documentări laborioase înainte de începerea unei cărţi? Scrieţi totul "dintr-o suflare" sau vă ocupaţi cu metodă de fiecare frază, de fiecare pagină?... Sunteţi solar sau noctambul? În ce condiţii aţi creat cele mai bune pagini ale dvs?]. Tomis, 2, nr. 9, 1997, p. 4, 15. VIERU, SORIN 3689. Michael, Friedrich. Riscurile raţiunii calculatoare. [Sorin Vieru, Încercări de logică : studii fregeene, Bucureşti : Paideia, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 25. VIGHI, DANIEL 3690. Berechet, Lăcrămioara. Deportarea în Bărăgan. [Viorel Marineasa, Valentin Sămînţă, Daniel Vighi Deportarea în Bă răgan : destine, documente, reportaje, Timişoara : Mirton, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 6. 3691. Cristea Enache, Daniel. Căldură mare. [Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 372, 1997, p. 4. 3692. Dimisianu, Gabriel. Cronica unei disperări. [Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. România literară, 30, nr. 44, 1997, p. 4. 3693. Marineasa, Viorel. Sub dughene. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 11. 3694. Mihăieş, Mircea. Tratat de disperare. [Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 7. 3695. Popovici, Vasile. Cronica unei agonii întrerupte.

[Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Orizont, 7, nr. 6, 1997, p. 7. 3696. Stanomir, Ioan. Infernul cotidian. [Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Luceafărul, nr. 39, 1997, p. 5. 3697. Ţion, Adrian. Textualismul, ora zero. [Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 40. 3698. Ungureanu, Cornel. Bănăţeni mai vechi şi mai noi. [Petre Stoica, Manevrele de toamnă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996; Pavel Şuşară, Regula jocului, Bucureşti : Crater, 1996; Daniel Vighi, Decembrie, ora 10, Bucureşti : Albatros, 1997]. Orizont, 7, nr. 4, 1997, p. 10. VILLARA, MIHAIL 3699. George, Alexandru. Revenirea lui Mihail Villara. [Mihail Villara, Frunzele nu mai sunt aceleaşi, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Luceafărul, nr. 10, 1997, p. 7. 3700. Mihăilescu, Dan C. Dandysmul încercănat. [Mihail Villara, Frunzele nu mai sunt aceleaşi, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. 22, 8, nr. 43, 1997, p. 15. 3701. Ornea, Zigu. Un roman al "generaţiei pierdute". [Mihail Villara, Frunzele nu mai sunt aceleaşi, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. România literară, 30, nr. 28, 1997, p. 9. 3702. Ornea, Zigu. Eşecuri literare şi o ratare. [Ion Vinea, Octavian Goga, Lucian Blaga, Mihail Villara].

514

515

Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 10. În volume: 3703. Anghelescu, Adrian. O conştiinţă în cumpăna istoriei. În: Mihail Villara. Frunzele nu mai sunt aceleaşi. [Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi tabel cronologic de Adrian Anghelescu]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. V-XXXVII. VINEA, ION 3704. Bârna, Vlaicu. Ion Vinea - o figură emblematică. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 17. 3705. Manu, Emil. Ion Vinea în "Journal en miettes". Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 5. 3706. Ornea, Zigu. Eşecuri literare şi o ratare. [Ion Vinea, Octavian Goga, Lucian Blaga, Mihail Villara]. Dilema, 5, nr. 225, 1997, p. 10. VIRGIL, DINU 3707. Lazăr, Florin. Cărţi. Dinu Virgil : Dincolo de oglindă. [Cluj-Napoca : Mesagerul, 1996]. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 57. 3708. Moise, Ion. Dinu Virgil : Dincolo de oglindă. [ClujNapoca : Mesagerul, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 12. 3709. Muntenuş, Horia. "Dincolo de oglindă". [Dinu Virgil, Dincolo de oglindă : poezii, poveşti, panseuri şi opuscule, Cluj-Napoca : Mesagerul, 1996]. Tribuna, 9, nr. 10, 1997, p. 4. VIŞNIEC, MATEI 3710. Crişan, Sorin. Matei Vişniec - teatru descompus.

Apostrof, 8, nr. 4, 1997, p. 22. 3711. Morariu, Mircea. Noutăţi în biblioteca de dramaturgie. [Matei Vişniec, Văzătorule, nu fi melc, Bucureşti : Expansion-Armonia, 1996]. Familia, 33, nr. 2, 1997, p. 98-99. 3712. Sorescu, Roxana. - Bine, mamă, dar ăsta ia moartea în băşcălie! [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Dramaturgie : Matei Vişniec, Teatru, vol. 1, 2, 3, Bucureşti : Cartea Românească, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 10-11. 3713. Ştefănescu, Alex. La o nouă lectură : Matei Vişniec. România literară, 30, nr. 40, 1997, p. 12-13. VLAD, FLORIN 3714. Deleanu, Daniel. Pun(c)te de vedere. [Florin Vlad, Vagabond în oxigen, Sibiu : Constant, 1997]. Euphorion, 8, nr. 3, 1997, p. 17. VLAD, VASILE 3715. Măluţ, Mircea. Gramatica tristeţii. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 9-11. VOEVIDCA, GEORGE 3716. Jucan, Graţian. George Voevidca - poet şi epigramist. Poesis, nr. 1-2, 1997, p. 26. VOICA, ADRIAN 3717. Popescu, Corina. Cărţi şi reviste. [Adrian Voica, Etape în afirmarea sonetului românesc, Iaşi : Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 179. VOICULESCU, MARIN

516

517

3718.

"Confluenţe spirituale". [Marin Voiculescu, Confluenţe spirituale : sinteze aforistice, Bucureşti : Odeon, 1994]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 4.

3726. Osnaga, Bianca. Vasile Voiculescu - Lostriţa. În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 16-19. 3727. Osnaga, Bianca. Nuvela fantastică românească (Eminescu, Eliade, Voiculescu). În: Bianca Osnaga. Proza fantastică românească. Braşov : Orientul Latin, 1997, p. 47-54. 3728. În: Florentin Popescu. V. Voiculescu, contemporanul nostru. Buzău : Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu", 1997, p. 205.

3719. Roşiianu, Ioan Romeo. "Îndoieli şi certitudini". [Marin Voiculescu, Confluenţe spirituale : sinteze aforistice, Bucureşti : Odeon, 1994]. Tribuna, 9, nr. 26-27, 1997, p. 4. VOICULESCU, VASILE 3720. Miu, Constantin. De la ascetică la mistică în poezia religioasă a lui Voiculescu (II). Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 21. 3721. Nimigean, Gina. O zbatere patetică, dar nu retorică. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 21. 3722. Sorescu, Roxana. V. Voiculescu - documentele martiriului. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 8-9. 3723. Sorescu, Roxana. Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducerea imaginară de V. Voiculescu - ca spaţiu liturgic. [Vasile Voiculescu, Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducerea imaginară a lui V. Voiculescu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 11. 3724. Ungureanu, Cornel. Comedia divină şi comedie profană la Vasile Voiculescu. Luceafărul, nr. 6, 1997, p. 12-13. 3725. Zeletin, C. D. Gaură-n cer. Reflecţie asupra lui V. Voiculescu. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 6. În volume:

VOINESCU, ALICE 3729. Pruteanu, George. O femeie între oameni şi neoameni. [Alice Voinescu, Jurnal, Bucureşti : Albatros, 1997]. Dilema, 5, nr. 255, 1997, p. 13. 3730. Murnu, Maria Ana. Alice Voinescu - Călăuză şi Prietenă. În: Alice Voinescu. Jurnal. [Ediţie îngrijită, evocare, tabel biobibliografic şi note de Maria Paleologu. Cu o prefaţă de Alexandru Paleologu]. Bucureşti : Albatros, 1997, p. IX-XIV. 3731. Paleologu, Alexandru. Alice Voinescu şi lumea ei. În: Alice Voinescu. Jurnal. [Ediţie îngrijită, evocare, tabel biobibliografic şi note de Maria Paleologu. Cu o prefaţă de Alexandru Paleologu]. Bucureşti : Albatros, 1997, p. V-VIII. VOJEN, IOAN VICTOR 3732. Rădulescu, Mihai. Ioan Victor Vojen - Lucifer şi jupâniţa. Contemporanul, 7, nr. 5, 1997, p. 12. VONA, ALEXANDRU 3733. Adam, Georgeta. Paralele inegale. Alexandru Vona :

518

519

"Nu sunt convins că scriitorul Alexandru Vona există". [Interviu cu Alexandru Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti : Cartea Românească, 1993]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 379, 1997, p. 3. 3734. Bârna, Nicolae. "Ţiganiadă" & "martor de eroziune". [Alexandru Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti : Cartea Românească, 1993]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 115-119. 3735. Bittel, Adriana. A doua întîlnire de la Neptun. [Interviu cu Alexandru Vona]. România literară, 30, nr. 42, 1997, p. 12-13. 3736. Fişă biobibliografică : Alexandru Vona. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 97.

Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti : Cartea Românească, 1993]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 105-108. 3742. Radisch, Iris. Maşina de scris a celibatarului. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 101-103. 3743. Vartic, Ion. Castelul interior. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite , Bucureşti : Cartea Românească, 1993]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 109-114. 3744. Zaciu, Mircea. Comentariu la Al. Vona. [Alexandru Vona, Ferestre zidite, versiune germană apărută la editura berlineză Rohwolt]. Vatra, 27, nr. 5, 1997, p. 12-15. VORONA, DANIEL IACOB 3745. Cange, Radu. Daniel Iacob Vorona : Noi şi bunul Dumnezeu. [Bucureşti : Corida, 1993]. Poesis, nr. 5-6, 1997, p. 3. VORONCA, ILARIE În volume: 3746. Ornea, Zigu. Un mare poet : Ilarie Voronca. În: Zigu Ornea. Fizionomii : medalioane de istorie literară. Bucureşti : Nemira, 1997, p. 317-321. VRABIE, OLGA În volume: 3747. Alexandrescu, Carmen-Gabriela. Notă asupra ediţiei. În: Olga Vrabie. Opera completa. [Ediţie îngrijită, repere bibliografice şi notă asupra ediţiei de Carmen Gabriela Alexandrescu. Studiu introductiv şi traduceri din limba rusă de Emil Iordache. Repere biografice de

3737. Mihăilescu, Dan C. Existenţialism romantic. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti : Cartea Românească]. 22, 8, nr. 47, 1997, p. 15. 3738. Mureşanu, Miruna. Editura Cartea Românească. Eseul între literatură şi critică literară. [Alexandru Vona, Ferestrele zidite; Rodica Binder, Ion Barbu şi Paul Valéry : incidenţele poeticului; Angela Marinescu, Satul prin care mă plimbam rasă în cap; Alexandru George, Întâlniri]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 3739. Obreja, Silvia. Vatra-Dialog cu Alexandru Vona: "Ferestre zidite are o istorie foarte caraghioasă". [Interviu]. Vatra, 27, nr. 2, 1997, p. 10-11. 3740. Petreu, Marta. Straja dragonului. [Ovidiu Constantinescu, Alexandru Vona]. Apostrof, 8, nr. 12, 1997, p. 11-12. 3741. Pop, Ion. Între suprarealism şi onirism. [Alexandru

520

521

Dumitru Năstase]. Iaşi : Safir, 1997, p. 23-24. 3748. Iordache, Emil. Trecerea purgatoriului. În: Olga Vrabie. Opera completa. [Ediţie îngrijită, repere bibliografice şi notă asupra ediţiei de Carmen Gabriela Alexandrescu. Studiu introductiv şi traduceri din limba rusă de Emil Iordache. Repere biografice de Dumitru Năstase]. Iaşi : Safir, 1997, p. 7-16. VUIA, OVIDIU 3749. Cubleşan, Constantin. Misterul morţii lui Eminescu. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu, Bucureşti : Paco]. Tribuna, 9, nr. 1, 1997, p. 5. 3750. Ornea, Zigu. Un neurolog despre Eminescu. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu. Eminesciene, Bucureşti : Paco, 1996]. România literară, 30, nr. 2, 1997, p. 9. 3751. Savitescu, Ionel. Eminescu - o nouă ipoteză asupra morţii. [Ovidiu Vuia, Misterul morţii lui Eminescu. Eminesciana, Bucureşti : Paco, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 7, 1997, p. 23. VULCAN, IOSIF 3752. Mihoc, Blaga. Permanenţa magistrului. Familia, 33, nr. 9, 1997, p. 15. VULCĂNESCU, MIRCEA 3753. Diaconu, Marin. O viziune asupra lumii. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 8-9. 3754. Diaconu, Mircea A. Mircea Vulcănescu - deschidere către filosofia neotomistă. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 110-111.

3755. Eliade, Mircea. Mircea Vulcănescu : une victoire. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 232238. 3756. Ierunca, Virgil. "Filosoful clipelor de prielnicie". Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 9. 3757. Manu, Emil. Paradisul pierdut al lui Mircea Vulcănescu. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 357, 1997, p. 7. 3758. Mihăilescu, Dan C. Întoarcerea lui Mircea Vulcănescu. [Mircea Vulcănescu, Dimensiunea spirituală a existenţei, vol. 1-3, Bucureşti : Editura Eminescu]. 22, 8, nr. 21, 1997, p. 15. 3759. Mureşanu, Miruna. Editura Eminescu. [Mircea Vulcănescu, Dimensiunea spirituală a existenţei, vol. 1-3; Ion Negoiţescu, Scriitori moderni, vol. 2]. Universul cărţii, 7, nr. 3-5, 1997, p. 5. 3760. Papu, Edgar. Propos pour l'intelligence roumaine. Revue roumaine, 52, nr. 342-343-344, 1997, p. 239240. 3761. Poghirc, Cicerone. Mircea Vulcănescu sau seninătatea conştiinţei. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 1, 9. 3762. Spiridon, Cassian Maria. Un filosof neîmplinit. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 1. 3763. Vulcănescu, Sandra. Un "acuzat" pentru eternitate. Jurnalul literar, 8, nr. 35-42, 1997, p. 8. VULPESCU, ILEANA 3764. Ţiclete, Mihaela. O carte sinceră. [Ileana Vulpescu, Carnetul din port-hart, Ploieşti : Tempus, 1996].

522

523

Tribuna, 9, nr. 11, 1997, p. 4. VULTUR, SMARANDA 3765. Anghelescu, Mircea. Istoria povestită. [Smaranda Vultur, Istorie trăită - Istorie povestită. Deportarea în Bărăgan 1951-1956, Timişoara : Amarcord, 1997]. Luceafărul, nr. 40, 1997, p. 17. 3766. Dram, Constantin. Între baroc şi document. [Lucian Stochi, Cicatricea, Piatra Neamţ : Răzeşu, 1996; Smaranda Vultur, Istorie trăită - istorie povestită, Timişoara : Amarcord, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 11, 1997, p. 16. 3767. Mîrza, Alic. O operă de vindecare. [Smaranda Vultur, Istorie trăită - istorie povestită, Timişoara : Amarcord, 1997]. 22, 8, nr. 28, 1997, p. 11. 3768. Popovici, Vasile. O carte de neînlocuit. [Smaranda Vultur, Istorie trăită - Istorie povestită. Deportarea în Bărăgan 1951-1956, Timişoara : Amarcord, 1997]. Orizont, 7, nr. 5, 1997, p. 10. 3769. Spiridon, Monica. Prolegomene la o istorie a gulagului românesc. [Smaranda Vultur, Istorie trăită - Istorie povestită. Deportarea în Bărăgan 19511956, Timişoara : Amarcord, 1997]. Luceafărul, nr. 37, 1997, p. 17. VULTURESCU, GEORGE 3770. Boldea, Iulian. Tensiunea detaliului. [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 5. 3771. Cîmpan, Elena M. Lectură în cheia "Trei rotund". [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb,

Bucureşti : Libra, 1996]. Minerva, 8, nr. 66-67, 1997, p. 6. 3772. Diaconu, Mircea A. În aşteptarea poetului blestemat. [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Luceafărul, nr. 47, 1997, p. 10. 3773. Iliescu, Adriana. Expresionismul postmodernilor. Tratatul despre ochiul orb de George Vulturescu. [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Poesis, nr. 7-8, 1997, p. 5. 3774. Panaite, Nicolae. Mitologia privirii. [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 2. 3775. Pintescu, Alexandru. George Vulturescu : "Există un Bucureşti al ierarhiilor pe care unii îl confundă cu şansa" . [Interviu]. Contrapunct, 8, nr. 4, 1997, p. 19. 3776. Spiridon, Vasile. Ochiul nepereche. [George Vulturescu, Tratat despre ochiul orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 8, 1997, p. 25. 3777. Ţone, Nicolae. "Acvila" din Satu-Mare. [George Vulturescu, Tratat despre Ochiul Orb, Bucureşti : Libra, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 3-4, 1997, p. 131-135. WEIMER, ADRIANA 3778. Poenar, Horea. Cărţi. Adriana Weimer : Drumuri în noi. [Timişoara : Marineasa, 1997]. Steaua, 48, nr. 9-10, 1997, p. 62.

524

525

ZACIU, MIRCEA 3779. Binder, Rodica. Mircea Zaciu : "Cititorul de azi doreşte rostirea unui adevăr integral". [Interviu]. România literară, 30, nr. 18, 1997, p. 13, 15. 3780. Ciocârlie, Alexandra. Cărţi şi reviste. [Mircea Zaciu, Scrisori nimănui, Oradea, Târgu-Mureş : Cogito : Arhipelag, 1996]. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 172-173. 3781. Pavel, Dora. Mircea Zaciu : "Imaginea mea interioară rămâne aceea a sfântului Sebastian". [Interviu]. Luceafărul, nr. 31, 1997, p. 12-13. 3782. Pavel, Dora. Mircea Zaciu : "Imaginea mea interioară rămâne aceea a sfântului Sebastian" (II). [Interviu]. Luceafărul, nr. 32, 1997, p. 12-13. 3783. Pavel, Dora. Mircea Zaciu : "Imaginea mea interioară rămâne aceea a sfântului Sebastian" (III). [Interviu]. Luceafărul, nr. 33, 1997, p. 12-13. 3784. Pop, Ion. "Ca o imensă scenă, Transilvania...". [Mircea Zaciu, Scrisori nimănui, Oradea : Cogito, 1996]. Viaţa românească, 92, nr. 1-2, 1997, p. 11-14. 3785. Popescu, Titu. Mircea Zaciu în dialog cu Titu Popescu. [Interviu]. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 4-7, 72. 3786. Savitescu, Ionel. Mircea Zaciu, Ca o imensă scenă, Transilvania... [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996]. Ateneu, 34, nr. 3, 1997, p. 5. 3787. Săndulescu, Alexandru. Prozatorul Mircea Zaciu. România literară, 30, nr. 24, 1997, p. 10.

3788. Săndulescu, Alexandru. Mircea Zaciu şi istoria literară. Rev. Ist. şi Teor. Lit., 45, nr. 1-2, 1997, p. 95-98. ZAHARIA, FLORINA 3789. Papacostea, Şerban. Drumurile comerciale internaţionale şi geneza statelor românesşti în viziunea lui Nicolae Iorga şi în istoriografia zilelor noastre. Contemporanul, 7, nr. 50, 1997, p. 1, 8-10. 3790. Zilieru, Horia. Florina Zaharia. Contemporanul, 7, nr. 49, 1997, p. 7. ZAHARIA, ROMULUS 3791. Sasu, Aurel. Romulus Zaharia. Tribuna, 9, nr. 43-44, 1997, p. 9. ZALIS, HENRI 3792. Cârneci, Radu. Henri Zalis - 65. Un cavaler al cărţii. Ateneu, 34, nr. 5, 1997, p. 2. 3793. Roşiianu, Ioan Romeo. O readucere în matcă a Eternităţii. [Henri Zalis, I. L. Caragiale, Bucureşti : Recif, 1995]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. 3794. Roşiianu, Ioan Romeo. Vederea din interior. [Henri Zalis, Paul Zarifopol, Bucureşti : Recif, 1995]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. ZAMFIR, MIHAI 3795. Copil-Popovici, Ioana. Mihai Zamfir : "Portugalia, un fel de Românie". [Interviu]. Orizont, 7, nr. 7, 1997, p. 4.

526

527

ZAMFIRESCU, DUILIU 3796. Cubleşan, Constantin. Duiliu Zamfirescu, Amurgul unei lumi tradiţionale. Steaua, 48, nr. 4-5-6, 1997, p. 66-68. 3797. Mureşanu, Miruna. Restituiri la Editura Minerva. [Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Dosoftei; Duiliu Zamfirescu, În război; Ion Agârbiceanu, Opere 15: Prăbuşirea]. Universul cărţii, 7, nr. 9, 1997, p. 7. 3798. Mureşanu, Miruna. Pagini alese din literatura română 100+1 Gramar. [Alexandru Macedonski, Poezii; Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară. Tănase Scatiu; Alexandru Odobescu, Mihnea Vodă cel Rău. Doamna Chiajna. Pseudo-Kineghetikos]. Universul cărţii, 7, nr. 10, 1997, p. 4. 3799. Ornea, Zigu. Un segment din ciclul Comăneştenilor. [Duiliu Zamfirescu, În război, Bucureşti : Minerva, 1977]. România literară, 30, nr. 41, 1997, p. 9. În volume: 3800. Vintilescu, Virgil. Duiliu Zamfirescu. În: Virgil Vintilescu. Scriitorii clasici şi Junimea. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, p. 238-266. ZAMFIRESCU, ION 3801. Chirilă, Dumitru. Ion Zamfirescu - un om care şi-a înţeles destinul. [Interviu]. Familia, 33, nr. 3, 1997, p. 94-105. 3802. Rusu, Viorica. Paralele inegale. Ion Zamfirescu : "Da, am fost un om de stânga...". [Interviu]. Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 383, 1997, p. 3.

ZAMFIRESCU, VASILE DEM. 3803. Michael, Friedrich. De la filosofia culturii la satanism. [Vasile Dem. Zamfirescu, Între logica inimii şi logica minţii, Bucureşti : Editura Trei, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 12, 1997, p. 21. ZANCA, ANDREI 3804. Popescu, Titu. Un echinoxist la Heilbronn. Steaua, 48, nr. 7, 1997, p. 44-45. ZANE, GHEORGHE 3805. Podgoreanu, Traian. Memorialistică. [Gheorghe Zane, Memorii, Editura Expert]. Universul cărţii, 7, nr. 12, 1997, p. 5. ZARIFOPOL, PAUL 3806. George, Alexandru. Al treilea Zarifopol. Luceafărul, nr. 22, 1997, p. 7. 3807. Grigurcu, Gheorghe. Despre Paul Zarifopol. România literară, 30, nr. 46, 1997, p. 5. 3808. Mihăilescu, Florin. Estetul moralist şi ironic. [Paul Zarifopol, Pentru arta literară, ediţie şi prefaţă de Al. Săndulescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997]. Steaua, 48, nr. 8, 1997, p. 28. 3809. Roşiianu, Ioan Romeo. Vederea din interior. [Henri Zalis, Paul Zarifopol, Bucureşti : Recif, 1995]. Tribuna, 9, nr. 35, 1997, p. 4. 3810. Vârgolici, Teodor. Paradoxul Zarifopol. [Paul Zarifopol, Pentru arta literară, ediţie şi prefaţă de Al. Săndulescu, Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997].

528

529

Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 382, 1997, p. 4. ZAROJANU, TUDOR CĂLIN

3817. Badea, Jean. Postfaţă. În: Dragoş Zlataust. Luminii din noi. Constanţa : Europolis, 1997, p. 77-78. ZLATE, DIANA

3811. Mureşanu, Miruna. Semnal. Ultimul senior. [Tudor Călin Zarojanu, Viaţa lui Corneliu Coposu : documente din arhiva fostei Securităţi, Bucureşti : Maşina de Scris, 1996 ]. Universul cărţii, 7, nr. 1, 1997, p. 9. ZEGREANU, OCTAVIAN GR. 3812. Damaschin, Dan. Octavian Gr. Zegreanu. [Octavian Gr. Zegreanu, Trei "Z", Cluj-Napoca : Carpatica, 1996]. Minerva, 8, nr. 71-72-73, 1997, p. 13. 3813. Lungu, Ion. O familie de poeţi. [Octavian Gr. Zegreanu, Trei "Z", Cluj-Napoca : Carpatica, 1996]. Tribuna, 9, nr. 23, 1997, p. 4. ZINCESCU, GHEORGHE 3814. Scarlat, Cristina. Reşiţa - "Oraşul cu poeţi". [Ion Chichere, Gheorghe Jurma, Gheorghe Hobafcovici, Gheorghe Zincescu, Iacob Roman]. Convorbiri literare, 130, nr. 4, 1997, p. 13. ZISU, AURELIAN 3815. Diaconu, Mircea A. Corespondenţa lui Eminescu. [Aurelian Zisu, Corespondenţa lui Eminescu, colecţia Eminesciana, Iaşi : Junimea, 1996]. Convorbiri literare, 130, nr. 5, 1997, p. 14. ZLATAUST, DRAGOŞ 3816. Roşioru, Ion. Luminii din noi. [Dragoş Zlataust, Luminii din noi, Constanţa : Europolis, 1997]. Tomis, 2, nr. 10, 1997, p. 6.

3818. L. B. Regina absurdă. [Diana Zlate, Regina absurdă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Tomis, 2, nr. 2, 1997, p. 7. 3819. Tudorakis, Cristina. Metafora reginei absolute. [Diana Zlate, Regina absurdă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1996]. Contemporanul, 7, nr. 3, 1997, p. 16. ZLĂVOG, ANA-MARIA 3820. Vasiliu, Lucian. Pomelnic - 130. [Ana-Maria Zlăvog, Galeriile de artă, Iaşi : Timpul, 1997]. Convorbiri literare, 130, nr. 3, 1997, p. 11. ZOGRAFI, VLAD 3821. Băicuş, Iulian. Cartea de teatru. Pe culmile împăcării. [Vlad Zografi, Isabela, dragostea mea, Bucureşti : Unitext, 1996]. Teatrul azi, nr. 3, 1997, p. 43. 3822. Băicuş, Iulian. Cartea de teatru. Oedip al lui Zografi. [Vlad Zografi, Oedip la Delphi: piesă în trei acte, Bucureşti : Humanitas, 1997]. Teatrul azi, nr. 8-9, 1997, p. 48-49. 3823. Mihăilescu, Dan C. Un ionescian febril. [Vlad Zografi, Isabela, dragostea mea, Bucureşti : Unitext, 1996]. 22, 8, nr. 1, 1997, p. 19. 3824. Morariu, Mircea. Isabela, dragostea mea. [Vlad Zografi, Isabela, dragostea mea, Bucureşti : Unitext, 1996].

530

531

Familia, 33, nr. 1, 1997, p. 98-100. 3825. Runcan, Miruna. Riga Petru şi păpuşa Izabel. [Vlad Zografi , Isabela, dragostea mea, Bucureşti : Unitex, 1996. Cuprinde piesele: Petru sau Petele din soare ; Calul]. Contemporanul, 7, nr. 9-22, 1997, p. 12. 3826. Sorescu, Roxana. Bastonul de mareşal. [Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1996. Premiul pentru Debut, Dramaturgie : Vlad Zografi, Isabela, dragostea mea, Bucureşti : Unitext, 1996]. Luceafărul, nr. 23, 1997, p. 23. ZUB, ALEXANDRU 3827. Florescu, Gheorghe I. Impasul întregirii şi al reîntregirii. [Ioan Ţepelea, 1919 : o campanie pentru liniştea Europei, Cluj Napoca : Dacia, 1995; Al. Zub, Pasul reîntregirii, Iaşi : Timpul, 1995]. Convorbiri literare, 130, nr. 9, 1997, p. 20.

532

INDICE DE AUTORI

A. M. Z. vezi Rachieru, Adrian Dinu ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN vezi Abăluţă, Constantin Almosnino, George Gârbea, Horia Norac, Carl Reichmann, Sebastian ACHIM, VALERIU vezi Marchiş, Otilia ADAM, GEORGETA vezi Eminescu, Mihai Vona, Alexandru ADAM, IOAN vezi Aderca, Felix Benedek, Jolán Bogza, Geo Chiper, Grigore Hristu, Anda Simionescu, Mircea Horia Stolojan, Sanda Tănăsache, Ilie Teodoreanu, Ionel Urbanovici, Maria

ADAM, SERGIU vezi Astaloş, George Butnaru, Leo Ciocârlie, Livius Cistelecan, Alexandru Moraru, Cornel Nedelciu, Mircea Pop, Ion Popovici, Mircea Sorescu, Marin Ştefănescu, Alex. Teodorescu, Cristian Ursachi, Mihai Vasiliu, Lucian ADAMEK, DIANA vezi Bălu, Ion Blaga, Lucian Borbély, Ştefan Cugler, Grigore Danciu, I. Maxim Eliade, Mircea Noica, Constantin Perian, Gheorghe ADAMEŞTEANU, GABRIELA vezi Paleologu, Alexandru Sebastian, Mihail ADĂMUŢ, ANTON

533

vezi Antonesei, Liviu Paleologu, Alexandru ADĂSCĂLIŢEICHIRICA, IRINA vezi Protopopescu, Dragoş AILENEI, SERGIU vezi Boia, Lucian Caragiale, Mateiu I. Călinescu, George Faifer, Florin Selejan, Ana Vianu, Tudor AL. C. vezi Antonesei, Liviu Regman, Cornel ALBU, FLORENŢA vezi Albu, Florenţa Arcade, Leonid M. Baltag, Cezar Boureanu, Radu ALDULESCU, RADU vezi Baciu, Ştefan Benedek, Jolán Cărtărescu, Mircea Dumitriu, Petru Goma, Paul Ilea, Marian ALECU, VIOREL

vezi Bacovia, George Călinescu, George ALEXANDRESCU, CARMEN-GABRIELA vezi Vrabie, Olga ALUI GHEORGHE, ADRIAN vezi Baltag, Cezar Doboş, Vasilian Firică, Mihai Milea, Ion Pană, Iulia Scheianu, Nicolae AMĂRIUŢEI, CONSTANTIN vezi Noica, Constantin ANDREESCU, GABRIEL vezi Goma, Paul ANDRONIC, TITUS vezi Baciu, Ştefan Carianopol, Virgil Ilea, Ion Th. Popa, George Teculescu, Horia ANDRU, VASILE vezi Andru, Vasile

Olteanu, Ioanichie ANGHEL, CORINA vezi Pillat, Cornelia ANGHEL, IULIAN vezi Cărtărescu, Mircea Constantin, Ilie Nedelcovici, Bujor Uricaru, Eugen ANGHELESCU, ADRIAN vezi Villara, Mihail ANGHELESCU, MIRCEA vezi Baltag, Cezar Blaga, Lucian Neagoe, Peter Sebastian, Mihail Stere, Constantin Turdeanu, Emil Vianu, Tudor Vultur, Smaranda ANTIP, FELICIA vezi Anton, Ted Costin, Sebastian Culianu, Ioan Petru Sebastian Alcalay, Gina ANTON, MANUELA vezi Cantemir, Dimitrie

ANTONESCU, GEORGETA vezi Teodoreanu, Ionel ANTONESCU, NAE vezi Got, Petre Hinoveanu, Dumitru Karnabatt, D. Lovinescu, Eugen Nichita, G. Nicorescu, Alexandru Noica, Constantin Odeanu, Anişoara Olariu, Dumitru Streinul, Mircea Suru, Miron ANTONESEI, LIVIU vezi Antonesei, Liviu ANTONIU, ION vezi Gurghianu, Aurel APETREI, IOAN vezi Codruţ, Mariana Cosmescu, Alexandru Ţepelea, Gabriel APOSTOLEANU, CORINA vezi Hristu, Anda Miu, Dumitru Neşu, Ioan

534

535

Popescu, Adrian Ruse, Ana Teodorescu, Hortensia ARCAŞ, ION vezi Belu, Zina-Maria ARDELEAN, FLORIN vezi Boia, Lucian Goma, Paul Ionescu, Nae Laszlo, Alexandru Noica, Constantin Sebastian, Mihail ARGHEZI, BARUŢU T. vezi Arghezi, Tudor Roşca, Sorin ARGHEZI, MITZURA vezi Arghezi, Tudor ARION, DORINA vezi Dan, Pavel ARITON, COSTACHE vezi Barbu, Ion ARŞAVIR ACTERIAN vezi Acterian, Arşavir Acterian, Haig ASTALOŞ, GEORGE

Ţepelea, Gabriel AVĂCĂRIŢEI, GABRIEL vezi Barbu Stoian, Filoteea AZAP, GHEORGHE vezi Azap, Gheorghe AZAP, IOAN PAVEL vezi Arcaş, Ion Popa, Mircea Matei BAAN, TIBOR vezi Ţuculescu, Radu BABA, IOAN vezi Chimeţ, Iordan BABEŢI, ADRIANA vezi Popovici, Vasile BACIU, ANGELA vezi Manu, Emil Regman, Cornel BACIUMĂRGINEANU, IOANA vezi Baciu, Ştefan

BACONSKY, TEODOR vezi Lazurca, Marius BACOVIA, GABRIEL vezi Bacovia, George BADEA, DAN C. vezi Ştefoi, Elena BADEA, JEAN vezi Zlataust, Dragoş BADEA, ŞTEFAN vezi Blaga, Lucian BAGHIU, VASILE vezi Baştovoi, Ştefan Boerescu, Dan-Silviu Christi, Aura Cîrstea, Cristina Coande, Nicolae Doboş, Vasilian Drăghici, Marian Gârbea, Horia Gălăţanu, Mihail Ghiu, Bogdan Ionel, Nicolae Izbăşescu, Gheorghe Marinescu, Angela Ploscaru, Dorin Pop, Ioan Es. Stănescu, Gabriel Stănescu, Saviana Stratan, Ion

Vasilescu, Lucian BALÁZS, IMRE JÓZSEF vezi Géczi, János Kántor, Lajos Kinde, Annamária Szakács, István Péter BALOGH, F. ANDRÁS vezi Márkus, Béla BALOTĂ, BIANCA vezi Goma, Paul BALOTĂ, NICOLAE vezi Baltag, Cezar Dumitriu, Petru Grigurcu, Gheorghe Olteanu, Ioanichie Pavel, Toma BALTAG, CEZAR vezi Hagiu, Grigore BANCIU, PAUL EUGEN vezi Banciu, Paul Eugen BANU, GEORGE vezi Naghiu, Pavel BARBORICĂ,

536

537

CORNELIU vezi Barborică, Corneliu BARBU, SILVIA I. vezi Buzaşi, Ion BARNA, CORINA vezi Eliade, Mircea BÂRNA, NICOLAE vezi Vona, Alexandru BÂRNA, VLAICU vezi Boureanu, Radu Eftimiu, Victor Petrescu, Camil Petrescu, Cezar Vinea, Ion BÂRSILĂ, MIRCEA vezi Bunaru, Eugen Călinescu, Andrei Creţia, Petru Derlea, Adrian Dinulescu, Ioana Draghincescu, Rodica Drăghici, Marian Duran, Alex Lupescu, Roxana Pruncuţ, Gheorghe Roman, Ileana Scurtu, Lucian Stănescu, Saviana Suciu, Adrian

Şerban, Robert BARTHA BALOG, EMESE vezi Fényi, István Szépréti, Lilla BATTO, I. vezi Marian, Mircea BATTO, IOSEFINA Vezi Dumitriu, Petru Eminescu, Mihai BAUMGARTEN, ALEXANDER vezi Noica, Constantin Steinhardt, Nicolae BĂCIUŢ, NICOLAE vezi Caranica, Nicu Sin, Mihai BĂDĂRĂU, GEORGE vezi Iordache, Emil Rău, Aurel Stolojan, Sanda BĂDIŢA, DUMITRU vezi Stoiciu, Liviu Ioan BĂICUŞ, IULIAN vezi Modorcea, Grid

Oţoiu, Adrian Zografi, Vlad BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ vezi Creangă, Ion Cristea, Valeriu Odobescu, Alexandru BĂLĂŞOIU CĂLIN, SIMINA vezi Caragiale, Ion Luca BĂLU, ION vezi Blaga, Lucian Călinescu, George Diaconu, Mircea A. Eliade, Mircea Ionesco, Eugene Maliţa, Liviu Manea, Norman Marino, Adrian Melancu, Ştefan Micu, Dumitru Popa, Mircea BĂNCILĂ, IOAN vezi Băncilă, Vasile BĂNCILĂ, VASILE vezi Blaga, Lucian Ionescu, Nae BĂNUŞ, MARIA vezi

Bănuş, Maria BĂRBULESCU, MARTA vezi Bidilică-Vasilache, Mihaela Chircu Mare, Bogdan Popa, Oana Valeria BELDEANU, ION vezi Ştefuriuc, Constantin BENŢEA, MIRCEA vezi Petrescu, Liviu Simionescu, Mircea Horia BERAM, ELENA vezi Sever, Alexandru BERCEA, RADU vezi Eliade, Mircea BERCEA, VIRGIL vezi Bercea, Virgil BERDAN, RADU vezi Culianu, Ioan Petru BERECHET, LĂCRĂMIOARA vezi Marineasa, Viorel Mincu, Marin

538

539

Sămânţă, Valentin Vighi, Daniel BERLOGEA, ILEANA vezi Genoiu, George BINDER, RODICA vezi Zaciu, Mircea BÍRÓ, BÉLA vezi Tamási, Áron BITTEL, ADRIANA vezi Binder, Rodica Ianculescu, Dinu Melinescu, Gabriela Mihalaş, Marcel Ulici, Laurenţiu Vona, Alexandru BLAGA, CARMEN vezi Nistor, Corneliu BLANDIANA, ANA vezi Baltag, Cezar Cristian, Flaviu Grigurcu, Gheorghe BOANCHIŞ, RĂZVAN IOAN vezi Boanchiş, Răzvan Ioan BODEA, IULIAN

vezi Eminescu, Mihai BODIU, ANDREI vezi Ciocârlie, Livius Drăghici, Marian Flora, Ioan Ţuglea, Mircea BODIZS, EDITH vezi Opriţă, Mircea BOERESCU, DANSILVIU vezi Babeţi, Adriana Boanchiş, Răzvan Ioan Cărtărescu, Mircea Cojocaru Urbaczek, Luminiţa Cuşnarencu, George Dabu, Emilia Drăgan, Ioana Drăghici, Ştefan Gârbea, Horia Gălăţanu, Mihail Ilica, Carolina Mihăieş, Mircea Naghiu, Iosif Nedelciu, Mircea Pop, Ioan Es. Sebastian, Mihail Spineni, Sabina Ştefănescu, Elena Ţîrlea, Cătălin Uricaru, Eugen Vasilescu, Lucian

BOGDÁN, LÁSZLÓ vezi Bánffy, Miklós Csiki, László Dsida, Jenő Kormos, István Szabédi, László BOGDAN, RODICA vezi Ţepelea, Ioan BOGDAN DASCĂLU, DOINA vezi Eliade, Mircea BOIANGIU, MAGDALENA vezi Mateescu, Olga Delia BOKA, LÁSZLÓ vezi Balla, Zsófia Lendvay, Éva BOLDEA, IULIAN vezi Boldea, Iulian Bucur, Romulus Ciocârlie, Livius Coşovei, Traian T. Ghiţulescu, Zeno Goma, Paul Nimigeanu, George L. Pecican, Ovidiu Pop, Ion Popa, Mircea Popescu, Adrian

Ţepelea, Ioan Ţeposu, Radu G. Vulturescu, George BORBÉLY, ŞTEFAN vezi Bogza, Geo Dima, Simona-Grazia Doinaş, Ştefan Augustin Goma, Paul Pop, Ioan F. Simuţ, Ion Stoiciu, Liviu Ioan Ţuculescu, Radu BOT, IOANA vezi Caracostea, Dumitru Cubleşan, Constantin Eminescu, Mihai BOTEZ, CĂLIN vezi Caragiale, Ion Luca Steinhardt, N. BOZ, LUCIAN vezi Crişan, Constantin Kefala, Antigone BRAD, TRAIAN vezi Tanco, Teodor BRAGA, CORIN vezi Baconsky, Anatol E. Blaga, Lucian

540

541

BRATU, SAVIN vezi Eminescu, Mihai BRĂDĂŢAN, COSTICĂ vezi Chiper, Tita Vianu, Tudor BRĂGARU, CARMEN vezi Călinescu, George Ştefănescu, Cornelia BRĂTESCU, GETA vezi Brătescu, Geta BREBAN, NICOALE vezi Baltag, Cezar BREZIANU, BARBU vezi Acterian, Arşavir Jianu, Ionel BREZU, CONSTANDINA vezi Istrati, Panait BREZULEANU, ANAMARIA vezi Donici, Leon BRIAREU vezi

Chelaru, Marius Codreanu, Mihai Constantinescu, Vasile Ilisei, Grigore Lazăr, Oana Lesnea, George Miron, Paul Miu, Constantin Papahagi, Marian Papuc, Liviu Popa, Anghel Simuţ, Ion Şolea, Marius Marian Tănase, Elena Teodoreanu, Ionel BRUCIU, ANDRA vezi Cărtărescu, Mircea BUCERZAN, DANA vezi Scrima, Andrei Sebastian, Mihail BUCŞA, PETRE vezi Micu, Mircea BUCUR, MINODORA vezi Sîrbu, Ion D. BUDĂU, EUGEN vezi Caragiale, Ion Luca Sandu, Dan BUDUCA, IOAN vezi

Buduca, Ioan Comoroşan, Sorin Culianu, Ioan Petru Eliade, Mircea Goma, Paul Laszlo, Alexandru Patapievici, HoriaRoman BUICIUC, C. vezi Ungureanu, Cornel BULAT, VIRGIL vezi Steinhardt, Nicolae BULGĂR, GHEORGHE vezi Cioran, Emil Drîmba, Ovidiu Eminescu, Mihai Gheţie, Coriolan Got, Petre Hangiu, Ion Manu, Emil Vianu, Tudor BURLACU, DORU vezi Caragiale, Ion Luca George, Alexandru Petrescu, Liviu BURUIANĂPOPOVICI, LILIANA vezi Apetroaie, Ion BUSUIOC, VALENTIN

E. vezi Patrichi, Radu BUTNARU, LEO vezi Butnaru, Leo BUXBAN, OANA vezi Braga, Corin BUZAŞI, ION vezi Cubleşan, Constantin Dan, Pavel Eminescu, Mihai Ghica, Ion Micu-Klein, Ioan Inocenţiu Mureşanu, Andrei Suciu, Alexandru Văcărescu, Elena BUZEA, CONSTANŢA vezi Blaj, Paul Pamfil, Laura BVEZOD, EMMANUEL Vezi Amariu, Constantin C. B. vezi Astaloş, George Ciobanu, Mircea Furtună, Angela Hagiu, Grigore Ţupa, Răzvan

542

543

C. C. vezi Gârbea, Horia C. M. vezi Stoiciu, Liviu Ioan C. S. vezi Baştovoi, Ştefan Pituţ, Gheorghe Popa, Nicolae C. T. vezi Cimpoi, Mihai CALUJNAI LAZĂR, AMELIA vezi Nedelcovici, Bujor CÂMPAN, ELENA M. vezi Braga, Corin CÂMPEANU, LIVIU vezi Popovici, Vasile CAMUS, MICHEL vezi Luca, Gherasim CÂNDEA, VIRGIL vezi Moraru, Mihai

CANGE, RADU vezi Vorona, Daniel Iacob CANŢÂRU, GRIGORE vezi Şerban, Robert CARAION, ION vezi Ionesco, Eugene CARANICA, NICU vezi Cioran, Emil CÂRLAN, NICOLAE vezi Diaconu, Mircea A. Iancu, Marin Piru, Alexandru CÂRLIGEANU, EVELINA vezi Arghezi, Tudor Muşina, Alexandru Novac, Constantin Perşa, Dan Petrescu, Liviu Rotund, Nicolae Vasilescu, Lucian CÂRNECI, RADU vezi Labiş, Nicolae Zalis, Henri CARP, RADU vezi

Noica, Constantin CÂRSTEA, CRISTINA vezi Vasilescu, Lucian CÂRSTEAN, SVETLANA vezi Cioran, Emil CASIMCEA, MIRCEA IOAN vezi Gon, Paul CASSIAN, NINA vezi Naghiu, Pavel CATANOY, NICHOLAS vezi Schenk, Christian Wilhelm CAZABAN, THEODOR vezi Amariu, Constantin Cioran, Emil CAZIMIR, ŞTEFAN vezi Caragiale, Ion Luca Juster, Mariana CĂLIN, CONSTANTIN vezi Crişan, Constantin CĂPUŞAN, HORIA vezi

Dascălu, Bogdan Mihai Eliade, Mircea CEAN, ADRIANA vezi Bojan, Mariana Danilov, Nichita Pârja, Gheorghe CEARA, ILIE A. vezi Ceara, George CENUŞĂ, MIRCEA vezi Cotruş, Aron CERNAT, MANUELA vezi Caragiale, Ion Luca Sebastian, Mihail CERNĂTESCU, RADU vezi Budai-Deleanu, Ion CESEREANU, RUXANDRA vezi Baconsky, Anatol E. Cesereanu, Ruxandra Dinescu, Mircea Manea, Norman Patapievici, HoriaRoman Pleşu, Andrei Sîrbu, Ion D. CETEA, DOINA vezi

544

545

Silaşi, Grigore CEUCA, JUSTIN vezi Blaga, Lucian Chihaia, Pavel Lovinescu, Horia Mihadaş, Teohar CHICHERE, ION vezi Chichere, Ion CHIFOR, VALENTIN vezi Sebastian, Mihail Steinhardt, Nicolae CHIHAIA, CARMEN vezi Alexandrescu, Sorin Cristea, Dan Dimisianu, Gabriel Melinescu, Gabriela Mugur, Vlad Sever, Alexandru Solomon, Dumitru Ulici, Laurenţiu CHIHAIA, PAVEL vezi Cioculescu, Barbu CHINCEA, CĂLIN vezi Constantinovici, Simona CHINDRIŞ, IOAN vezi Hossu, Valer

CHIOARU, DUMITRU vezi Coşovei, Traian T. Mircea, Ion Muşina, Alexandru Ursachi, Mihai Vasiliu, Lucian CHIPER, GRIGORE vezi Romanciuc, Vasile Ţuţuianu, Floarea CHIPER, TITA vezi Ciurea, Doina Igiroşianu, I. Malamen, Iolanda Paleologu, Alexandru Şora, Mihai Tismăneanu, Vladimir CHIRILĂ, DUMITRU vezi Doinaş, Ştefan Augustin Manolescu, Nicolae Velicu, Mircea Zamfirescu, Ion CHIRILĂ, IOAN vezi Frunză, Sandu CHIŞU, LUCIAN vezi Andreescu, Ana Cristea, Valeriu Jelescu, Smaranda Laurenţiu, Dan Pardău, Platon

Popa, Violeta Şlapac, Florin Tomozei, Gheorghe CHIŢIMIA ARMENESCU, ELENA vezi Ţuţea, Petre CHRISTI, AURA vezi Caraman, Ştefan Drăghici, Marian Laurenţiu, Dan Malamen, Iolanda Mătcaş, Doru Sebastian, Mihail Stănescu, Nichita CIMPOI, MIHAI vezi Blaga, Lucian Eminescu, Mihai Puiu, Ion Tanco, Teodor CIOACĂ-IOANID, ŞTEFAN vezi Papadima, Ovidiu CIOBAN, IOAN C. vezi Hasdeu, Bogdan Petriceicu CIOBANU, VITALIE vezi Schwartz, Gheorghe

CIOCAN, IULIAN vezi Ţepeneag, Dumitru CIOCÂRLIE, ALEXANDRA vezi Caragiale, Ion Luca George, Alexandru Zaciu, Mircea CIOCÂRLIE, CORINA vezi Rebreanu, Liviu CIOCÂRLIE, LIVIUS vezi Cioran, Emil Manolescu, Nicolae CIOCULESCU, BARBU vezi Abăluţă, Constantin Caragiale, Mateiu I. Chihaia, Pavel Cimpoi, Mihai Ciorănescu, Alexandru Cojocaru, Romulus Condeescu, Alexandru Derşidan, Ioan Dimisianu, Gabriel George, Alexandru Grigurcu, Gheorghe Lupescu, Roxana Melinescu, Gabriela Naum, Gellu Nuţu-Piersică, Ioana Pamfil, Laura Simionescu, Mircea Horia

546

547

Stoica, Petre Streinu, Vladimir Stroescu-Stînişoară, Nicolae Vianu, Tudor CIOCULESCU, SIMONA vezi Băncilă, Vasile Bibescu, Martha, Principesa Cioran, Emil Vianu, Tudor CIOCULESCU, ŞERBAN vezi Caragiale, Ion Luca CIOMOŞ, VIRGIL vezi Steinhardt, N. CIOPRAGA, CONSTANTIN vezi Husar, Alexandru Muscalu, Florin Stănescu, Nichita CIORAN, EMIL vezi Cioran, Emil CIORĂNESCU, ALEXANDRU vezi Busuioceanu, Alexandru

CIORBA, TIBERIU vezi Popescu, Adrian CIOROIU, CONSTANTIN vezi Cordonescu, Vera CISTELECAN, AL. vezi Anca, Sorin Borbély, Ştefan Ciocârlie, Livius Cistelecan, Alexandru Coande, Nicolae Corneanu, Nicolae Coşovei, Traian T. Cristian, Flaviu Deteşanu, Vladimir Grigurcu, Gheorghe Manu, Emil Marino, Adrian Şişmanian, Ara Alexandru Tudoran, Dorin CISTELECAN, IOANA vezi Crainic, Nichifor Gyr, Radu Mănuţiu, Mihai Şoitu, Grigore CIUPITU, PETREA vezi Turiac, Florea CIUPUREANU, IONEL vezi

Ciupureanu, Ionel CÎMPAN, ELENA M. vezi Pintescu, Alexandru Vădan, Ion Vulturescu, George CÎRSTEA, CRISTINA vezi Bănulescu, Daniel Bodiu, Andrei Christi, Aura Dabija, Adina Dabu, Emilia Dobrescu, Caius Draghincescu, Rodica Gârbea, Horia Gălăţanu, Mihail COANDE, NICOLAE vezi Baghiu, Vasile Bocşa, George Coande, Nicolae Creţia, Petru Drăghici, Marian Drăghici, Marian Dumitraşcu, Aurel Firică, Mihai Gregora, Alex Pavel, Dan Sava, Nicolae Sîrbu, Ion D. Spiridon, Cassian Maria Vasilescu, Lucian CODREANU, THEODOR vezi

Arghezi, Tudor Bacovia, George Barbu, Eugen Bolintineanu, Dimitrie Caragiale, Ion Luca Creangă, Ion Eminescu, Mihai Ivănescu, Cezar Maiorescu, Titu Noica, Constantin Petrescu, Camil Preda, Marin Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Topîrceanu, George CODRESCU, ION vezi Abăluţă, Constantin Rău, Aurel CODRESCU, RĂZVAN vezi Băncilă, Vasile Ionescu, Nae CODRUŢ, MARIANA Vezi Codruţ, Mariana COJOCARU, IRINA vezi Dinger, Şerban COJOCARU, MIHAELA vezi Eminescu, Mihai vezi COJOCARU, VENERA

548

549

vezi Blaga, Lucian Cimpoi, Mihai COLOŞENCO, MIRCEA vezi Barbu, Ion Rebreanu, Liviu CONDEESCU, ALEXANDRU vezi Caragiale, Ion Luca Stănescu, Saviana CONSTANTIN, ILIE vezi Constantin, Ilie Kiropol, Miron Mugur, Florin CONSTANTINEANU, MIHAIL vezi Steinhardt, Nicolae CONSTANTINESCU, CORNEL RADU vezi Constantiniu, Florin CONSTANTINESCU, MIHAELA vezi Grossu, Sergiu CONSTANTINESCU, MIRCEA vezi

Constantinescu, Mircea COPIL-POPOVICI, IOANA vezi Anton, Ted Culianu, Ioan Petru Zamfir, Mihai CORBEA, ANDREI vezi Corbea, Andrei CORBEA, ILEANA vezi Bittel, Adriana Caranica, Nicu Chihaia, Pavel Doinaş, Ştefan Augustin Goma, Paul Lovinescu, Monica Paleologu, Alexandru Paler, Octavian Tartler, Grete CORBU, GEORGE vezi Cioran, Emil CORCHEŞ, VICTOR vezi Stelaru, Dimitrie CORDOŞ, SANDA vezi Pecican, Ovidiu Popescu, Adrian Simuţ, Ion CORDUN, MIRON vezi

Goma, Paul CORNEA, ANDREI vezi Boia, Lucian COROAMĂ STANCA, SORANA vezi Cazaban, Theodor COROIU, CONSTANTIN vezi Beniuc, Mihai Cazimir, Otilia Cioculescu, Şerban Danilov, Nichita Sorohan, Elvira Ulici, Laurenţiu COSAŞU, RADU vezi Adameşteanu, Gabriela Sebastian, Mihail COSMA, VIOREL vezi Sebastian, Mihail COSTEA, SORINA GABRIELA vezi Coşbuc, George Cotuţiu, Cornel Marino, Adrian COSTIN, C. vezi Astaloş, George COSTIN, CLAUDIA

vezi Blaga, Lucian COŞOVEI, TRAIAN T. vezi Dolfi, Valentin Flora, Ioan COZEA, LIANA vezi De Sabata, Coleta Serghi, Cella Ungureanu, Cornel CRACĂ, IOANA vezi Crainic, Nichifor CRAIA, SULTANA vezi Banciu, Mihai Crişan, Constantin Laurenţiu, Dan CRĂCIUN, ALEXANDRA vezi Blaga, Lucian Eminescu, Mihai CRĂCIUN, CORNELIU vezi Cioran, Emil Eliade, Mircea CRĂCIUN, GHEROGHE vezi Marino, Adrian CRĂCIUN, IOAN

550

551

vezi Crăciun, Ioan CREŢIA, OFELIA vezi Creţia, Petru CREŢIA, PETRU vezi Eminescu, Mihai Perpessicius Roşu, Ion CREŢU, BOGDAN vezi Dimitriu, Daniel Paleologu, Alexandru Stănescu, Nichita Tarangul, Marin CREŢU, ION vezi Anton, Ted Cristea, Dan Culianu, Ioan Petru CRIHANĂ, MARCEL vezi Alecsandri, Vasile Budai-Deleanu, Ion Cantemir, Dimitrie Dosoftei Filimon, Nicolae Hasdeu, Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu, Ion Maior, Petru Micu, Samuil Neculce, Ion Şincai, Gheorghe

CRISTEA, DAN vezi Baltag, Cezar Ghiu, Bogdan Melinescu, Gabriela CRISTEA, VALERIU vezi Cristea, Valeriu Lecca, Paulin Sîrbu, Ion. D Suţu, Nicolae Ştefănescu, Alex. CRISTEA ENACHE, DANIEL vezi Baltag, Cezar Botoncea, Ecaterina Breban, Nicolae Călinescu, George Cărtărescu, Mircea Ciorici-Şipote, Gelu Condeescu, Alexandru Cosaşu, Radu Cuşnarencu, George Dimitriu, Daniel Dimov, Leonid Doinaş, Ştefan Augustin Duda, Virgil Eliade, Mircea Faifer, Florin Frăţilă, Augustin Gârbea, Horia Goma, Paul Grigor, Andrei Ianoşi, Ion Ignat, Mihai Ioanid, Ion

Lari, Leonida Laszlo, Alexandru Manolescu, Nicolae Melinescu, Gabriela Micu, Dumitru Nedelcovici, Bujor Paler, Octavian Petrescu, Liviu Petrescu, Răzvan Popa, Dumitru Radu Popa, Violeta Preda, Marin Savu, Tudor Dumitru Simion, Eugen Simuţ, Ion Sorescu, Marin Stahl, Henriette Yvonne Stănescu, Nichita Stoiciu, Liviu Ioan Ştefănescu, Cornelia Toma, Alexandru Ţepeneag, Dumitru Vighi, Daniel CRISTOFOR, ION vezi Cotruş, Aron Gădălin, Vasile B. Gurghianu, Aurel CRIŞAN, CONSTANTIN vezi Baran, Vasile CRIŞAN, EMANUELA vezi Rebreanu, Liviu CRIŞAN, GEORGETA

vezi Patapievici, HoriaRoman CRIŞAN, SORIN vezi Vişniec, Matei CSEKE, ATTILA vezi Tamási, Áron CSEKE, PÉTER vezi László, Dezső CUBLEŞAN, CONSTANTIN vezi Bellu, Nicolae Brudaşcu, Dan Brudaşcu, Dan Cacoveanu, Viorel Caragiale, Ion Luca Carianopol, Virginia Cioran, Emil Condeescu, Alexandru Creangă, Ion Danciu, I. Maxim Eminescu, Mihai Fanache, Vasile Nedelcea, Tudor Parascan, Constantin Popescu, Adrian Trandafir, Constantin Ţepelea, Gabriel Ţugui, Pavel Velea, Dumitru Velea, Stan Vuia, Ovidiu Zamfirescu, Duiliu

552

553

CUBLEŞAN, VICTOR vezi Amariţei, Ştefan Boloş, Ion Botta, Dan Cărtărescu, Mircea Chira, Minerva Danilov, Nichita Drumur, Marian Dumitriu, Petru Iuga, Dumitru Melinescu, Gabriela Mihadaş, Teohar Mihai, Nicolae Moldovan, Gavril Pârja, Gheorghe Petean, Mircea Popa Homiceanu, Vasile Sipoş, Mariana Telceanu, Vasile Val Vasilache, Theodor CURTA, EUGEN vezi Blaj, Veronica CUSIN, PHILIPPE vezi Cioran, Emil CVASNÎI CĂTĂNESCU, MARIA vezi Cantemir, Dimitrie CZINTOS, EMESE vezi Beke, Sándor Tamás, Tímea

D. P. vezi Grigurcu, Gheorghe DAMASCHIN, DAN vezi Damaschin, Dan Negoiţescu, Ion Zegreanu, Octavian Gr. DAMIAN, S. vezi Ciocârlie, Livius Grigurcu, Gheorghe Patapievici, HoriaRoman Preda, Marin Sebastian, Mihail DAN, ELENA vezi Eliade, Mircea DANCIU, I. MAXIM vezi Petrescu, Liviu Popescu, Adrian DANILOV, NICHITA vezi Breban, Nicolae Drăghici, Marian Drăghici, Ştefan Pop, Ioan Es. Stănescu, Saviana Şova, Coman DATCU, IORDAN vezi

Caracostea, Dumitru Hangiu, Ion Marian, Simeon Florea Nişcov, Viorica DAVIDEANU, ION vezi Avram, Lazăr Cernescu, Dan Corcea, Ana Doncea, Ştefan Mihai, Nicolae Morar, Vasile Nicolau, Felix Narcis Petrovai, Ion Popa, Paulina Sârbu, Nicolae Tudorică, Mihalache DĂNCUŞ, ŞTEFAN DORU vezi Tănase, Mihail DĂNILĂ, DAN vezi Dănilă, Dan DĂNILĂ, IOAN vezi Bernea, Horia Pleşu, Andrei Vaian, Eugen DĂRĂBUŞ, ŞTEFAN vezi Cărtărescu, Mircea Dinescu, Mircea Şora, Mariana

DEAK, ANGELAANISIA vezi Draghincescu, Rodica Dumitrescu, Aurelian Titu DECUSARĂ-BOCŞAN, CRINA vezi Hasdeu, Iulia DELEANU, DANIEL vezi Cărtărescu, Mircea Gârbea, Horia Petrescu, Liviu Spiridon, Monica Ştefoi, Elena Vlad, Florin DEMÉNY, PÉTER vezi Lászlóffy, Csaba Szabó, Gyula DERŞIDAN, IOAN vezi Got, Petre DIACONESCU, PAULA vezi Costin, Miron DIACONU, MARIN vezi Floru, Constantin Vulcănescu, Mircea

554

555

DIACONU, MIRCEA A. vezi Alexe, Gabriel Astaloş, George Bădescu, Horia Blaga, Lucian Ciobanu, Mircea Ciobanu, Mircea V. Constantin, Ilie Corbu, Daniel Cozmei, Ion Doinaş, Ştefan Augustin Eminescu, Mihai Fruntaşu, Iulian Leahu, Nicolae Lungu, Alexandru Martinescu, Victor Valeriu Spiridon, Cassian Maria Stancu, Valeriu Stoiciu, Liviu Ioan Ţepelea, Ioan Vasiliu, Lucian Vulcănescu, Mircea Vulturescu, George Zisu, Aurelian DIANU, VIOREL vezi Dianu, Viorel DIMA, ION vezi Caraion, Ion DIMA, SIMONAGRAZIA vezi Cesereanu, Ruxandra

Dima, Simona-Grazia Severin, Constantin DIMISIANU, GABRIEL vezi Albu, Florenţa Baltag, Cezar Caragiale, Ion Luca Călinescu, George Codruţ, Mariana Cristea, Valeriu Demetrescu, Camilian Dimov, Leonid George, Alexandru Ghica, Ion Grigurcu, Gheorghe Pavel, Laura Pop, Ion Sorescu, Marin Stolojan, Sanda Ştefănescu, Cornelia Titel, Sorin Ţepeneag, Dumitru Ţeposu, Radu G. Velea, Nicolae Vianu, Tudor Vighi, Daniel DIMITRIU, DANIEL vezi Bacovia, George Bogza, Geo Cărtărescu, Mircea Dinescu, Mircea Doca, Gheorghe Eminescu, Mihai Ionesco, Eugene Macedonski, Alexandru Nersesian, Anaïs Paleologu, Alexandru

Ralea, Mihai Ralea, Mihai Romanescu, Ioanid Sorescu, Marin Stănescu, Constantin Stănescu, Saviana Steinhardt, Nicolae Stoiciu, Liviu Ioan DIMITRIU, VICTORIA vezi Baciu, Alexandru Goma, Paul DIMIU, CLAUDIA vezi Caragiale, Ion Luca Săulescu, Mihail DIMIU, DARIA vezi Acterian, Haig DOCLIN, OCTAVIAN vezi Doclin, Octavian DOHI, ALEXANDRU vezi Dohi, Alexandru DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN vezi Doinaş, Ştefan Augustin Nicolescu, Basarab Şora, Mihai DOMAN, DUMITRU AUGUSTIN

Vezi Creţia, Petru Sebastian, Mihail DORIAN, GELLU vezi Aivăncesei, Laura Isabela Babiuc, Violeta Barna, Adriana Baştovoi, Ştefan Buteanu, Ioan Corlat, Nicolae Dima, Simona-Grazia Doboş, Vasilian Doda, Francisc Drăghici, Marian Dumitrică, Dumitru Dura, Florica Latiş, Vasile Malamen, Iolanda Miloş, Alexandru Cristian Monoran, Ion Nistor, Dan Ioan Palaghia, Florentin Prodan, Gheorghe Serea, Tănase Tihon, Valentina Topa, Eftimiţa Vancea, Echim Verejanu, Renata DRAGHINCESCU, RODICA vezi Christi, Aura Draghincescu, Rodica Oprea, Marian Ungureanu, Dumitru

556

557

DRAGOMIR, CAIUSTRAIAN vezi Baltag, Cezar DRAGOŞ, NICOLAE vezi Naghiu, Pavel DRAM, CONSTANTIN vezi Alui Gheorghe, Adrian Bărbulescu, Simion Braga, Corin Bureriu, Lucian Cărtărescu, Mircea Cira, Emil Constantin, Ilie Danilov, Nichita Dorian, Gellu Drăgan, Dan-Marius George, Alexandru Melinescu, Gabriela Popescu, Răzvan Stanca, Dan Stochi, Lucian Şipoş, Mariana Ştefanachi, Aurel Ţuculescu, Radu Vultur, Smaranda DRĂGĂNESCU, MIHAI vezi Sorescu, Marin DRĂGHICI, GEORGETA vezi Draghincescu, Rodica

DRĂGHICI, MARIAN vezi Coande, Nicolae Condeescu, Alexandru Groşan, Ioan DRĂGOI, GABRIELA vezi Saizu-Nora, Ioan DROSIRU , I. vezi Bărbulescu, Daniel DRUGAŞ, CONSTANTIN Calcan, Theodor George Dăncuş, Ştefan Doru DUMBRĂVEANU, ANGHEL vezi Dumbrăveanu, Anghel Tomozei, Gheorghe DUMITRAN, ANA vezi Dumitran, Ana DUMITRESCU, ADRIAN vezi Dumitrescu, Adrian DUMITRESCUBUŞULENGA, ZOE vezi Vianu, Tudor

DUMITRU, EUGENIA vezi Eliade, Mircea DUNĂREANU, OVIDIU vezi Cojocaru, Vasile Gh. E. C. vezi Christi, Aura ELIADE, MIRCEA vezi Gafencu, Grigore Ionescu, Nae Vulcănescu, Mircea ENE, ILEANA vezi Bratu, Savin Călinescu, George Creangă, Ion Dragomir, Mihu Eminescu, Mihai ENESCU, RADU vezi Popescu, Titu EŞANU, ANDREEA vezi Rebreanu, Liviu EVU, EUGEN vezi Popa, Paulina FAIFER, FLORIN

vezi Acterian, Arşavir Acterian, Jeni Baboeanu, Nicolae Botez, Ioachim Crăciun, Boris Damian, Mircea Karnabatt, Lucrezzia FARKAS, JENÖ vezi Doinaş, Ştefan Augustin Negoiţescu, Ion Ţepeneag, Dumitru Ţuculescu, Radu FELEA, LIDIA vezi Felea, Victor FELECAN, DAIANA vezi Draghincescu, Rodica Rhea, Cristina FELECAN, NICOLAE vezi Blaga, Lucian FELECAN OLIVIU vezi Munteanu, Eugen Munteanu, LuciaGabriela FESHTAN, NONU BENJAMIN vezi Culianu, Ioan Petru

558

559

FILIMON, MARIANA vezi Ciobanu, Mircea FILIMON, VALERIU vezi Peagu, George Sineşti, Nicolae FILIP, TRAIAN vezi Drăgan, Josif Constantin FILIP, VASILE V. vezi Dan, Pavel FILIPAŞ, IOAN C. vezi Papahagi, Tache Rosetti, Alexandru FILIPCIUC, ION vezi Eminescu, Mihai FINKENTHAL, MICHAEL vezi Cioran, Emil Sebastian, Mihail FL. C. vezi Noica, Constantin FLORA, IOAN vezi Coşovei, Traian T.

Flora, Ioan FLOREA, VIRGILIU vezi Gaster, M. FLORESCU, GHEORGHE I. vezi Eminescu, Mihai Spinei, Victor Ţepelea, Ioan Zub, Alexandru FLORESCU, NICOLAE vezi Amăriuţei, Constantin Busuioceanu, Alexandru Cazaban, Theodor Cioran, Emil Constantinescu, LeontinJean Eliade, Mircea Grigurcu, Gheorghe FODOR, SÁNDOR vezi Caragiale, Ion Luca Györgyey, Klára László, Dezső FOTACHE, OANA vezi Kuciuk, ArdianChristian FRĂTEANU, VASILE vezi Vidam, Teodor FRĂŢILĂ, AUGUSTIN

vezi Dolfi, Valentin FRUNZĂ, SANDU vezi Blaga, Lucian Codoban, Aurel FUNICA, GABRIEL vezi Şora, Mihai G. I. vezi Cacoveanu, Viorel Ciocârlie, Livius Cosaşu, Radu Mocuţa, Gheorghe Oţoiu, Adrian Schwartz, Gheorghe Şlapac, Florin Vieru, Ioan G. M. vezi Popovici, Vasile GABOR, OANA vezi Pătrăşconiu, Cristian GALAICU-PĂUN, EM. vezi Chiriac, Teo Crudu, Dumitru Leahu, Nicolae Perian, Gheorghe Postolache, Ghenadie Scurtu, Lucian

GALBEN, CORNEL vezi Anania, Valeriu Faifer, Florin GALEA, ILEANA vezi Oltean, Ştefan GALETARU, GEO vezi Sabău, Liana GÁLFALVI, ZSOLT vezi Kovács, János GÁLL, ERNŐ vezi Fábry, Zoltán GANĂ, GEORGE vezi Eminescu, Mihai Vianu, Tudor GÂNSCĂ, CRENGUŢA vezi Horia, Vintilă GÂRBEA, HORIA vezi Gârbea, Horia GÂRJAN, SORIN vezi Balaj, Veronica Bunea, Marius Ceranu, Nina Chira, Minerva

560

561

Prahoveanu, Oana GARRIGOS, JOAQUIN vezi Eliade, Mircea GĂLĂŢANU, MIHAIL vezi David, Dan GENARU, OVIDIU vezi Genaru, Ovidiu GENCĂRĂU, ŞTEFAN vezi Vianu, Tudor GEORGE, ALEXANDRU vezi Acterian, Arşavir Cassian, Nina Călinescu, George Cioculescu, Şerban Draghincescu, Rodica George, Alexandru Ghica, Ion Hurezeanu, Emil Ionescu, Gelu Maiorescu, Titu Manu, Emil Pârvulescu, Ioana Petrescu, Camil Sebastian, Mihail Ursachi, Mihai Villara, Mihail Zarifopol, Paul GEORGE, B. vezi

Bratu, Florian Ciachir, Dan GEORGESCU, ALICE vezi Genoiu, George Panţel, Gabriela GH. I. vezi Alexe, George GHEORGHE, G. vezi Sapatino, Constantin Th. GHEORGHEIU, LAURA vezi Noica, Constantin GHEORGHIŢĂ, VIOREL vezi Cosmovici, Horia GHEŢ, MONICA vezi Chimeţ, Iordan GHEŢIE, ION vezi Topîrceanu, George GHILIMESCU, ŞTEFAN ION vezi Bucurescu, Adrian Constantinescu, Mircea George, Alexandru

Marin Thornton, Gabriela Rădulescu, Mihai Steiciuc, Carmen Veronica GHIŢULESCU, MIRCEA vezi Gârbea, Horia Grigorescu, Dinu Stănescu, Saviana GHIU, BOGDAN vezi Ghiu, Bogdan Marino, Adrian GIORGIONI, R. V. vezi Ungureanu, Cornel GIOSU, DAN vezi Ivănescu, Cezar GLODEANU, GHEORGHE vezi Culianu, Ioan Petru Eliade, Mircea Eliade, Mircea Marian, Mircea Micu, Dumitru Petrescu, Liviu Pintescu, Alexandru Sebastian, Mihail Sîrbu, Ion D. Stănescu, Nichita Steinhardt, Nicolae.

GOCI, AURELIU vezi Alecsandri, Vasile Coşbuc, George Eminescu, Mihai Filimon, Nicolae Hasdeu, Iulia Macedonski, Alexandru Scorţescu, Teodor GOGA, SILVIU vezi Popescu, Traian GOGEA, VASILE vezi Marino, Adrian GOMA, PAUL vezi Grigurcu, Gheorghe GORCZYCA, MARIANA vezi Eliade, Mircea GOROVEI, ŞTEFAN S. vezi Gane, Gheorghe GORUNESCU, VALERIU vezi Nica, Ion GRĂDINARU, DAN vezi Cozmuţa, Augustin

562

563

Eminescu, Mihai GRĂSOIU, DORINA vezi Postelnicu, Ioana GRĂSOIU, LIVIU vezi Baltag, Cezar Covali, Anatol Diaconescu, Ioana Faifer, Florin Ilie, Claudia Laurenţiu, Dan Munteanu, Romul Neagu, Nicolae Novac, Elisaveta Pedvis, Anca Prelipceanu, Nicolae Ştefănescu, Alex Ulmeanu, Radu Vâjeu, Titus Vădan, Ion GREGORI, ILINA vezi Eliade, Mircea GRIGOR, ANDREI vezi Horea, Ion Ştefănescu, Alex. Tomozei, Gheorghe GRIGORAŞ, FLORIN vezi Argetoianu, Constantin Crainic, Nichifor Ornea, Zigu Rosetti, Radu Sebastian, Mihail

Şora, Mihai GRIGORESCU, DAN vezi Chiriţescu, Florin Simion, Eugen Vianu, Tudor GRIGURCU, GHEORGHE vezi Abăluţă, Constantin Arghezi, Tudor Astaloş, George Baltag, Cezar Blandiana, Ana Caragiale, Ion Luca Cârneci, Magda Cioculescu, Barbu Codrescu, Andrei Coşbuc, George Coşovei, Traian T. Creţia, Petru Damian, S. Doinaş, Ştefan Augustin Drăghici, Marian Fanache, Vasile Gogea, Vasile Goma, Paul Got, Petre Iuga, Nora Ivănescu, Cezar Jela, Doina Kiropol, Miron Laszlo, Alexandru Leon, Virgil Lovinescu, Eugen Malamen, Iolanda Maliţa, Liviu Manea, Norman Manolescu, Nicolae

Marinescu, Angela Marino, Adrian Mihaiu, Virgil Mugur, Florin Ornea, Zigu Paleologu, Alexandru Paler, Octavian Patapievici, HoriaRoman Petrişor, Marcel Popescu, Adrian Popescu, Spiridon Popovici, Vasile Preda, Marin Prelipceanu, Nicolae Sebastian, Mihail Selejan, Ana Simuţ, Ion Sîrbu, Ion. D Stratan, Ion Stroescu-Stînişoară, Nicolae Ştef, Traian Ţuţea, Petre Ungheanu, Mihai Vianu, Tudor Zarifopol, Paul GROZA, CLAUDIU vezi Constantinescu, Ovidiu Manea, Norman Oţoiu, Adrian Sorescu, Marin GRUIA, LUCIAN vezi Blaga, Lucian Cange, Radu Cimpoi, Mihai

GRUNEA, VASILE vezi Sălăjan, Vasile GURAN, LETIŢIA vezi Ciocârlie, Livius Nicodim, Dumitru Popescu, Adrian GYÖRGY, ANDREA vezi Kuszálik, Péter GYURCSIK, ILIE vezi Petrescu, Liviu Spiridon, Monica HAGIMĂ, ŞTEFAN vezi Constantinescu, Ovidiu HAMZEA, ADRIAN vezi Hamzea, Adrian HANDOCA, MIRCEA vezi Eliade, Mircea Sebastian, Mihail HASSAN, YVONNE vezi Solomon, Petre HEDEŞAN, OTILIA vezi Bot, Ioana

564

565

HEVESI, ZOLTÁN ISTVÁN vezi Beke, Sándor HOLBAN, IOAN vezi Dinescu, Mircea Esinencu, Nicolae Gheorghiu, Val Hadârcă, Ion Laurenţiu, Dan Popa, Dorin Popovici, Vasile Suceveanu, Arcadie HORGA, IOAN vezi Horga, Ioan HORIA, VINTILĂ vezi Gafencu, Grigore HORODINCĂ, GEORGETA vezi Şora, Mariana HORVAT, SĂLUC vezi Hangiu, Ion HORVÁTH, ANDOR vezi Boia, Lucian Eminescu, Mihai HUREZEANU, EMIL

vezi Patapievici, HoriaRoman HUSAR, AL. vezi Miloş, Ion Proca, Rada I. B. vezi Doinaş, Ştefan Augustin I. R. vezi Gălăţanu, Mihail Jelescu, Smaranda Mihăescu, Dan Petrescu, Răzvan Sârbu, Paul I. T. vezi Iupceanu Tomescu, Elena Pădurean, Mia Păunescu, Elisabeth IANCU, GHEORGHE vezi Ţepelea, Ioan IANCU-OPREA, MARIANA vezi Petrescu, Camil IANCU, TRAIAN vezi Pop-Bindiu, Olivian

IANOŞI, ION vezi Fundoianu, Benjamin Ianoşi, Ion Noica, Constantin IERONIM, IOANA vezi Melinescu, Gabriela IERUNCA, VIRGIL vezi Gafencu, Grigore Grigurcu, Gheorghe Vulcănescu, Mircea IGNAJATOVIC, SRBA vezi Blaga, Lucian ILADE-COSTEA, MONICA Vezi Eminescu, Mihai ILEA, DANIEL vezi Ciocârlie, Livius ILIESCU, ADRIANA vezi Glodeanu, Gheorghe Vulturescu, George ILIESCU, ELVIRA vezi Buzura, Augustin ILIESCU, NICOLAE

vezi Cristea, Valeriu Tomozei, Gheorghe ILIEŞU, PETRU vezi Ilieşu, Petru ILIN, STANCU vezi Cornu, Aurora ILISEI, GRIGORE vezi Călinescu, Matei ILIŞAN, MIHAELA vezi Buricea-Mlinarcic, C. C. Runcan, Miruna ILIŞOI, VIOREL vezi Ivănescu, Cezar INEA, GABRIELA vezi Crăciun, Gheorghe Damaschin, Dan Dima, Simona-Grazia Draghincescu, Rodica Marineasa, Viorel Nicodim, Dumitru Petean, Mircea Popescu, Adrian Rhea, Cristina Vasiliu, Lucian Vianu, Lidia INTERIM

566

567

vezi Ţepeneag, Dumitru IOAN, AUGUSTIN vezi Ioan, Augustin IOANID, ILEANA vezi Liiceanu, Gabriel IONESCU, AL. TH. vezi Creţia, Petru Danilov, Nichita IONESCU, GELU vezi Vianu, Tudor IONESCU, JENICA vezi Arghezi, Tudor IONIŢĂ, FLORIN vezi Caragiale, Ion Luca IORDACHE, EMIL vezi Cîrstea, Cristina Dumitraşcu, Aurel Dumitrescu, Geo Grigurcu, Gheorghe Istrati, Panait Vrabie, Olga IORGA, ALEXANDRU vezi Rebreanu, Liviu

IOSIFARU, TUDOR vezi Şarlea, Ileana IOVIAN, ION TUDOR vezi Savin, Viorel IRIMIE, NEGOIŢĂ vezi Baconsky, Anatol E. Belu, Zina-Maria Cetea, Doina Gurghianu, Aurel Micu, Mircea IROD, CORNELIU vezi Tomozei, Gheorghe ISTRATE, GAVRIL vezi Cotruş, Aron Hogaş, Calistrat Ruja, Alexandru ISTRATE, GHEORGHE vezi Arghezi, Tudor Eminescu, Mihai Melinescu, Gabriela IUGA, NORA vezi Baltag, Cezar Iuga, Nora Popa, Valeriu Mircea IVĂNCESCU,

RUXANDRA vezi Chidu, Adriana Ciocârlie, Livius Floraţiu, AntonSebastian Goma, Paul Ivăncescu, Ruxandra Pecican, Ovidiu Popescu, Adrian Simuţ, Ion Ţeposu, Radu G. IVĂNESCU, CEZAR vezi Turiac, Florea IZVERNA, PAN vezi Aioanei, Pavel J. L. vezi Gafencu, Grigore JERCAN, EGINA vezi Odobescu, Alexandru JIANU, IONEL vezi Sebastian, Mihail JOIKITS, MELINDA vezi Jánosházy, György Kristó, Tibor JÓZSA, ISTVÁN vezi

Sipos, László JUCAN, GRAŢIAN vezi Eminescu, Mihai Lambrior, A. Voevidca, George JUCAN, MARIUS vezi Cioran, Emil JURMA, GHEORGHE vezi Creangă, Ion Sadoveanu, Mihail KABAI, MELINDA vezi Bálint, Tibor Tamás, Tímea KÁNTOR, LAJOS vezi Sütő, András Szabédi, László Tamási, Áron KARNOOUH, CLAUDE vezi Noica, Constantin KLEIN-VARGA, NOÉMI vezi Tamási, Áron KLUBACK, WILLIAM vezi Cioran, Emil

568

569

KONRÁD, GYÖRGY vezi Patapievici, HoriaRoman KONRADI, SIMONA vezi Coşbuc, George Olteanu, Maria Rachieru, Adrian Dinu Raţiu, George-Vasile KOVÁCS, ANDRÁS vezi Veress, Dániel L. B. vezi Zlate, Diana LADEA, ION vezi Breban, Nicolae Ţepeneag, Dumitru LANESCU, ŞERBAN vezi Ursachi, Mihai LÁNG, ZSOLT vezi Tamási, Áron LASLĂU, MIHAELA vezi Coman, Mihai LASZLO, ALEXANDRU

vezi Borbély, Ştefan Goma, Paul Manolescu, Nicolae LÁSZLÓFFY, ALADÁR vezi Nagy, Albert LAZĂR, FLORIN vezi Andraş, Mircea Crişan, Magdalena Doncea, Ştefan Dudaş, Nicolae Firică, Mihai Ghilimescu, Ştefan Ion Izsak, Martha Jurcă, Gheorghe Mikó, Ervin Nimigeanu, George L. Ţarină, Victor Virgil, Dinu LAZĂR, IOAN vezi Apetroaie, Ion Bacovia, George Caragiale, Mateiu I. Eminescu, Mihai Genoiu, George Lazăr, Simona Nicoleta Mihai, Nicolae Tamaris, Lucian Trandafir, Constantin LAZĂR, LAURA vezi Eminescu, Mihai

LAZĂR, LUCIAN vezi Coşeriu, Eugenio LAZU, ION vezi Lazu, Ion LĂCUSTĂ, IOAN vezi Cristea, Valeriu LĂPUŞAN, AURELIA vezi Eliade, Mircea Ionesco, Eugene Roman, Horia LECTOR vezi Baconsky, Anatol E. Bălan, George Breban, Nicolae Buzura, Augustin Cioran, Emil Creangă, Ion Creţia, Petru Eminescu, Mihai Laurenţiu, Dan Mălăncioiu, Ileana Sebastian, Mihail Ţugui, Pavel LEONTE, LIVIU vezi Popa, Dorin LIICEANU, GABRIEL vezi Sebastian, Mihail

Ţuţea, Petre LILEA, RADU vezi Christi, Aura Nechit, Irina Pop, Ioan Es. Ţuglea, Mircea Vasilescu, Lucian LINDON, MATHIEU vezi Sorescu, Marin LIPAN, ANCA vezi Anton, Ted Culianu, Ioan Petru LIVESCU, CRISTIAN vezi Aderca, Felix Anton, Ted Boerescu, Dan-Silviu Chifor, Valentin Cimpoi, Mihai Cioran, Emil Creţia, Petru Culianu, Ioan Petru Diaconu, Mircea A. Eminescu, Mihai Lovinescu, Eugen Marino, Adrian Nicolae, Emil Preda, Marin Rachieru, Adrian Dinu Vidan, Sorin LOGHINOVSKI, ELENA

570

571

vezi Eminescu, Mihai LORINŢIU, CLEOPATRA vezi Tomozei, Gheorghe LOVINESCU, EUGEN vezi Lovinescu, Eugen LOVINESCU, MONICA vezi Cioran, Emil Ioanid, Ion LUCACIU, MARCEL vezi Got, Petre LUCAN, EUGEN vezi Foarţă, Şerban LUDU, VIRGIL vezi Belu, Zina-Maria LUNGU, ALEXANDRU vezi Lungu, Alexandru LUNGU, ION vezi Zegreanu, Octavian Gr. M. M. vezi Caragiale, Mateiu I.

Cimpoi, Mihai Derşidan, Ioan Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Popescu, Dumitru Radu Vatamaniuc, Dimitrie MACARIE, GHEORGHE vezi Crudu, Tiberiu MALIŢA, MIRCEA vezi Kaimenos Kanis (Ion Maras) MAMALI, CĂTĂLIN vezi Paleologu, Alexandru MAN, SERAFIM vezi Steinhardt, Nicolae MANILICI, CĂLIN vezi Creangă, Ion MANOLESCU, NICOLAE vezi Arghezi, Tudor Bacovia, George Beniuc, Mihai Botta, Emil Caraion, Ion Cioculescu, Şerban Densusianu, Aron Deşliu, Dan

Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Ghica, Ion Golescu, Dinicu Grigurcu, Gheorghe Noica, Constantin Preda, Marin MANU, EMIL vezi Arghezi, Tudor Caraion, Ion Chiric, Ion Drîmba, Ovidiu Dumitrescu, Mariana Got, Petre Ivănescu, Emil Manu, Emil Munteanu, Basil Philippide, Alexandru Tomozei, Gheorghe Tzara, Tristan Vianu, Tudor Vinea, Ion Vulcănescu, Mircea MARCIAN, MARCEL vezi Bacovia, George Grigorescu-Bacovia, Agatha MARCU, NICU vezi Marcu, Nicu MAREŞ, RADU vezi Goma, Paul Ivănescu, Cezar

Oniga, Dumitru MARGA, ANDREI vezi Balotă, Nicolae Marino, Adrian MARIN, CONSTANTIN vezi Adămuţ, Anton I. MARIN, GHEORGHE vezi Caragiale, Ion Luca Carp, Firiţă Chiric, Ion Constantinescu, Mircea Ilea, Letiţia Ilie, Claudia Marcel, Petre Dinu Netejoru, Gheorghe Rădulescu, Mihai Tecşa, Ioan MARINEASA, VIOREL vezi Vighi, Daniel MARINESCU, ANGELA vezi Djuvara, Neagu Malamen, Iolanda Tartler, Grete MARINO, ADRIAN vezi Carp, Mircea Marino, Adrian MARIŞ, IOAN

572

573

vezi Mircea, Ion MARKÓ, BÉLA vezi Tamási, Áron MARTIN, MIRCEA vezi Baltag, Cezar Grigurcu, Gheorghe Martin, Mircea Vianu, Tudor MARTINESCU, PERICLE vezi Eliade, Mircea Horia, Vintilă MÂRZA, IACOB vezi Cantemir, Dimitrie MASTACAN, SIMINA vezi Muthu, Mircea MATEI MUŞAT, CARMEN vezi Simionescu, Mircea Horia Teodorescu, Cristian MAVRODIN, IRINA vezi Gălbenuş, Cristina Mincu, Marin

MĂLUŢ, MIRCEA vezi Baconsky, Anatol E. Vlad, Vasile MĂNUCĂ, DAN vezi Constantinescu, Vasile Lemnaru, Oscar Popa, Nicolae I. Rachieru, Adrian Dinu Sebastian, Mihail Sorescu, Marin MĂRGINEANU, ION vezi Pavelescu, Gheorghe MECU, CARMENMARIA vezi Stănescu, Nichita MECU, NICOLAE vezi Cornea, Paul Cotruş, Aron Ruja, Alexandru MEDIANU, I. N. vezi Goci, Aureliu Istrati, Panait MELANCU, ŞTEFAN vezi Băciuţ, Nicolae Caragiale, Ion Luca Chira, Minerva Fanache, Vasile

Ilea, Letiţia Marinescu, Angela Negoiţescu, Ion Scarlat, Grigore Stănescu, Saviana Stoiciu, Liviu Ioan MELINESCU, GABRIELA vezi Luca, Eugen Melinescu, Gabriela Sorescu, Marin MICHAEL, FRIEDRICH vezi Liiceanu, Gabriel Vieru, Sorin Zamfirescu, Vasile Dem. MICHAILESCU, GABY vezi Eminescu, Mihai MICLĂU, PAUL vezi Maiorescu, Toma George MICU, DUMITRU vezi Blaga, Lucian Cristea, Valeriu Toma, Alexandru MIHAI, ION vezi Pârja, Gheorghe

MIHAI, ION M. vezi Bud, Florica MIHAILIUC, M. vezi Cojocar, Ilie MIHAIU, VIRGIL vezi Buteanu, Ioan Gurău, Constantin Horasangian, Bedros Prepeliţă, Mihai Rău, Aurel Stoiciu, Liviu Ioan MIHALCEA, GEORGE vezi Ivanov, Alex MIHALCEA, ILIE vezi Cioran, Emil Grossu, Sergiu Noica, Constantin MIHĂESCU, N. vezi Ţepelea, Gabriel MIHĂIEŞ, MIRCEA vezi Tismăneanu, Vladimir Vighi, Daniel MIHĂILESCU, DAN C. vezi Antohi, Sorin Bădiliţă, Cristian

574

575

Bălan, George Benedek, Jolán Cărtărescu, Mircea Chimeţ, Iordan Chimeţ, Iordan Cioran, Emil Hurezeanu, Emil Ionescu, Nae Maliţa, Liviu Sebastian, Mihail Selejan, Ana Sîrbu, Ion. D Villara, Mihail Vona, Alexandru Vulcănescu, Mircea Zografi, Vlad MIHĂILESCU, FLORIN vezi Baltag, Cezar Caragiale, Ion Luca Cimpoi, Mihai Dan, Elena Diaconu, Mircea A. George, Alexandru Laszlo, Alexandru Mihăieş, Mircea Munteanu, George Ornea, Zigu Săndulescu, Alexandru Sebastian, Mihail Vianu, Tudor Zarifopol, Paul MIHOC, BLAGA vezi Noica, Constantin Vulcan, Iosif

MILCU, DAN vezi Apetroaie, Nina Minulescu, Ion MILEA, IOAN vezi Gon, Paul MILESCU, M. vezi Spiridon, Monica Spiridon, Monica MILITARU, ION Vezi Noica, Constantin MILOŞ, LAVINIA DIANA vezi Pop-Bindiu, Olivian MINCU, MARIN vezi Arghezi, Tudor Rotund, Nicolae MINULESCU, MIHAELA vezi Rădulescu, Ana MIOC, ADRIAN vezi Culianu, Ioan Petru MIRCEA, OLIV vezi Fătu-Nalaţiu, Victoria

MIREA, GEORGE vezi Munteanu, Cornel Preda, Marin MITREA, CONSTANTIN vezi Delavrancea, Barbu MITU, MIHAI vezi Moraru, Mihai MIU, CONSTANTIN vezi Panaite, Nicolae Sorescu, Marin Voiculescu, Vasile MÎRZA, ALIC vezi Vultur, Smaranda MLADIN, EMIL vezi Mladin, Emil MOANGĂ, EMIL vezi Pop, Ion MOCANU, VIRGIL vezi Dabu, Emilia MOCUŢA, GHEORGHE vezi

Dinescu, Mircea Marcu, Ioan Vasile Mocuţa, Gheorghe MOHANU, CONSTANTIN vezi Ghica, Ion Slavici, Ioan MOISE, ION vezi Sorescu, Marin Virgil, Dinu MOLDOVAN, ANDREI vezi Izbăşescu, Gheorghe MOLDOVAN, GAVRIL vezi Breban, Nicolae MOLDOVAN, IOAN vezi Balaci, Paşcu Balaj, Veronica Balotă, Nicolae Biroaş, Ioan Blaga, Octavian Blandiana, Ana Bojan, Mariana Boţa, Anton-Florin Branc, Dumitru Davideanu, Ion Got, Petre Ivaneş, Stela-Maria Marinescu, Angela Măduţa, Ramona Pârja, Gheorghe

576

577

Pop, Ioan F. Pop, Ion Popa, Paulina Porumbreanu, Gheorghe Scurtu, Lucian Sfârlea, Alexandru Stoiciu, Liviu Ioan Ştef, Traian Taşcu, Valentin Ţepelea, Ioan Urmuz MOMESCU, MONA vezi Puiu, Enache Ţoiu, Constantin MORARIU, MIRCEA vezi Berciu, Ştefan Doinaş, Ştefan Augustin Ionescu, Mircea M. Mateescu, Olga Delia Sava, Ion Ungureanu, Sebastian Vişniec, Matei Zografi, Vlad MORARU, CORNEL vezi Cristescu, Maria Luiza Flora, Ioan Goma, Paul Moraru, Cornel Muthu, Mircea Piţu, Luca Pop, Ion Prelipceanu, Nicolae Simuţ, Ion Şoitu, Grigore

MORARU, MIHAI vezi Mitu, Adriana MOŞOIU, DANIEL vezi Breban, Nicolae MOTOC, NICOLAE vezi Tomozei, Gheorghe MOTROAŞĂ, ALEXANDRU COSTIN vezi Saka, Serafim MOŢOC, NICOLAE vezi Tomozei, Gheorghe MUDURE, MIHAELA vezi Golopenţia, Sanda MUNTEANU, ANA MARIA vezi Ghiu, Bogdan Ulici, Laurenţiu MUNTEANU, BAZIL vezi Blaga, Lucian MUNTEANU, ROMUL vezi Baciu, Ştefan Coşovei, Traian T.

Cristescu, Maria-Luiza Dumitrescu, Aurelian Titu Ecovoiu, Alexandru Ghiu, Bogdan Hinţescu, Daniela Iuga, Nora Lungu, Alexandru D. Marin Thornton, Gabriela Marinescu, Angela Nicolescu, Otilia Piru, Alexandru Pop, Ioan Es. Pop, Ioan F. Stănescu, Saviana Stratan, Ion Şelaru, Vasile Tamaris, Lucian Vasilescu, Lucian MUNTEANU, ŞTEFAN vezi Diaconu, Mircea A. Doca, Gheorghe Eminescu, Mihai MUNTENUŞ, HORIA vezi Virgil, Dinu MUREŞAN, CAMIL vezi Dragoş, Clara Liliana MUREŞAN, DUMITRU vezi Coande, Nicolae Goma, Paul Ionescu, Gelu

Prelipceanu, Nicolae Ţuglea, Mircea MUREŞAN, RODICA vezi Cărtărescu, Mircea Preda, Marin Rachieru, Adrian Dinu MUREŞAN, RUSANDA vezi Dunăreanu, Ovidiu Motoc, Nicolae Novac, Constantin Şlapac, Florin MUREŞAN, VIOREL vezi Dima, Simona-Grazia Moldovan, Gavril Mureşan, Viorel MUREŞANU, MIRUNA vezi Agârbiceanu, Ion Andronache, Vasile Anghelescu, Mircea Avron, Chaim Baciu, Ştefan Barbu, Eugen Barbu, Ion Băieşu, Ion Bălan, George Bălu, Ion Benedek, Jolán Binder, Rodica Blaga, Lucian Bocşa, George Brătescu-Voineşti, Ion Alexandru

578

579

Breban, Nicolae Buzura, Augustin Cantemir, Dimitrie Cassian, Nina Cesereanu, Ruxandra Chiper, Grigore Chiriac, Teo Chivu, Aurelian Christi, Aura Cioran, Emil Ciorănescu, Alexandru Climescu, Loly Codreanu, Marin Codrescu, Andrei Coman, Ruxandra Costin, Sebastian Crainic, Nichifor Creţia, Petru Cristescu, Maria-Luiza Cristoiu, Ion Culianu, Ioan Petru Demetrescu, Camilian Dimisianu, Gabriel Doinaş, Ştefan Augustin Dorian, Gellu Dosoftei Dragomirescu, Mihail Drăghici, Marian Duda, Virgil Dumitrescu, Aurelian Titu Dumitriu, Victor Duţescu, Mihai Evu, Ioan Flora, Ioan Galiş, Lyana Gârjan, Sorin Gavrilescu, Vasile George, Alexandru Goma, Paul

Hădărig, Ioan Horasangian, Bedros Ioana, Nicolae Iorga, Nicolae Ivănescu, Cezar Juster, Mariana Luca, Mircea Macedonski, Alexandru Maiorescu, Titu Manolescu, Nicolae Marinescu, Angela Marinescu, Ştefan Vida Matală, Dumitru Maxy, Liana Mazilu, Dan Horia Mănucă, Dan Melinescu, Gabriela Mincu, Marin Moldovanu, Dragoş Naum, Gellu Neagu, Nicolae Nedelcovici, Bujor Negoiţescu, Ion Nemoianu, Virgil Nicodim, Dumitru Odobescu, Alexandru Olaru Nenati, Lucia Ornea, Zigu Paleologu, Alexandru Pann, Anton Perşa, Dan Petran, Iosif Petrescu, Camil Petrescu, Răzvan Petreu, Marta Pop Reteganul, Ion Popescu, Adrian Preda, Marin Rădulescu-Motru, Constantin

Rău, Aurel Sadoveanu, Mihail Savu, Lia Schenk, Christian Wilhelm Simionescu, Mircea Horia Solomon, Nicolae Stănescu, Nichita Stoica, Petre Şipoş, Mariana Tarangul, Marin Tartler, Grete Teodoreanu, Ionel Titel, Sorin Ţepelea, Gabriel Ţepeneag, Dumitru Ţone, Nicolae Ţuţuianu, Floarea Ursu, Liliana Valjan, I. Vedinaş, Ioan Laurenţiu Vergatti, Radu Ştefan Vona, Alexandru Vulcănescu, Mircea Zamfirescu, Duiliu Zarojanu, Tudor Călin MURGEANU, ION vezi Arghezi, Baruţu T. Arghezi, Tudor Astaloş, George Baltag, Cezar Blandiana, Ana Caraion, Ion Cimpoi, Mihai Creţia, Petru Eminescu, Mihai Laurenţiu, Dan

Manea, Norman Mihadaş, Teohar MURNU, MARIA ANA Vezi Voinescu, Alice MUSCALU, FLORIN vezi Muscalu, Florin MUŞATESCU, BOGDAN vezi Muşatescu, Tudor MUŞATESCU, CRISTINA vezi Muşatescu, Tudor MUŞLEA, IOAN vezi Ţuculescu, Radu MUTHU, MIRCEA vezi Rebreanu, Liviu Simuţ, Ion N. D. vezi Butnaru, Leo NAGY, ZSÓFIA vezi Tóth, István NANEA, VASILE vezi

580

581

Preda, Marin NAOMI, IONICA vezi Eminescu, Mihai NEAGU, FĂNUŞ vezi Băran, Vasile Pann, Anton NEAGU, NICOLAE vezi Neagu, Nicolae NEAMŢU, CARMEN vezi Boldea, Iulian Dumitrescu, Aurora Popovici, Vasile Titu, Alexandra NECULA, IONEL vezi Cioran, Emil Ghilimescu, Ştefan Ion Ianoşi, Ion Noica, Constantin Petrovici, Ion NEDELCOVICI, BUJOR vezi Goma, Paul NEGOIŢESCU, ION vezi Ursachi, Mihai NEGRICI, EUGEN Vezi

Abăluţă, Constantin Arghezi, Tudor Ciobanu, Mircea Rotund, Nicolae NEGRU, NICOLAE vezi Vieru, Grigore NEGRU, RADU vezi Creangă, Ion NEMOIANU, VIRGIL vezi Doinaş, Ştefan Augustin NESTORESCU, ANDREI vezi Macedonski, Alexandru NEUMAN, VICTOR vezi Oişteanu, Andrei NICOLAE, EMIL vezi Stancu, Valeriu NICOLAE, VICTOR vezi Damaschin, Dan Negoiţescu, Ion NICULESCU, ALEXANDRU vezi Goma, Paul

NIMIGEAN, GINA vezi Eminescu, Mihai Voiculescu, Vasile NISTEA, IULIAN vezi Nistea, Iulian NISTOR, ION vezi Ene, Virgiliu NITU, GEORGE vezi Caragiale, Ion Luca NIŢĂ, AURORA vezi Popa, Mircea NOICA, CONSTANTIN vezi Blaga, Lucian NOVICOV, MIHAI vezi Vianu, Tudor NUŞFELEAN, OLIMPIU vezi Eminescu, Mihai Pompei, Gavril OBREJA, SILVIA vezi Crăciunescu, Ioana Vona, Alexandru

OIŞTEANU, ANDREI vezi Sebastian, Mihail OLARIU, CONSTANTIN vezi Mikó, Ervin Szász, János OLĂREANU, COSTACHE vezi Anghelescu, Mircea Creangă, Ion Cristea, Valeriu Cugler, Grigore OLOGU, ALINA vezi Mincu, Marin OMĂT, GABRIELA vezi Lovinescu, Eugen Sebastian, Mihail Sebastian, Mihail OPREA, NICOLAE vezi Baltag, Cezar Boldea, Iulian Ciocârlie, Livius Creţia, Petru Damaschin, Dan Eminescu, Mihai Finiş, Ioan Vintilă Ghilimescu, Ştefan Ion Goma, Paul Got, Petre

582

583

Mincu, Marin Nedelea, Gabriela Simuţ, Ion OPREANU, RODICA vezi Călin, Alex. Amalia OPRIŞ, TUDOR vezi Iosif, Şt. O. OPROESCU, ALEX. vezi Gavriliu, Eugenia ORBÁN, JÁNOS DÉNES vezi Fazekas, László ORNEA, ZIGU vezi Aderca, Felix Agârbiceanu, Ion Argetoianu, Constantin Basarab [Gore Gheorghe] Bălcescu, Nicolae Berindei, Dan Blaga, Lucian Boia, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Branişte, Valeriu Caragiale, Ion Luca Călinescu, George Cerna-Rădulescu, Al. Chendi, Ilarie Chimeţ, Iordan Cioran, Emil

Constantiniu, Florin Crainic, Nichifor Cristea, Mihaela Cugler, Grigore Densusianu, Ovid Dimisianu, Gabriel Doinaş, Ştefan Augustin Eftimiu, Victor Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Ene, Georgeta Goga, Octavian Golescu, Dinicu Hudiţă, Ioan Hurezeanu, Damian Ianoşi, Ion Ionesco, Eugene Iorga, Nicolae Kogălniceanu, Ilie Lovinescu, Eugen Maiorescu, Titu Maliţa, Liviu Manea, Norman Maniu, Iuliu Marino, Adrian Micu-Klein, Ioan Inocenţiu Noica, Constantin Pann, Anton Petrovici, Virgil Pillat, Ion Ralea, Mihai Rădulescu-Motru, Constantin Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail Sîrbu, Ion D. Slăvescu, Victor Stahl, Henriette Yvonne

Stan, Apostol Stere, Constantin Suţu, Nicolae Şeicaru, Pamfil Tătărescu, Gheorghe Teodoreanu, Al. O. Tzigara-Samurcaş, Alexandru Vatamaniuc, Dimitrie Vianu, Tudor Villara, Mihail Vinea, Ion Voronca, Ilarie Vuia, Ovidiu Zamfirescu, Duiliu OROSZ, JUDIT vezi Bíró, A. Attila ORZEA, GEORGE vezi Vianu, Tudor OSNAGA, BIANCA vezi Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Voiculescu, Vasile PALEOLOGU, ALEXANDRU vezi Grigurcu, Gheorghe Regman, Cornel Teodoreanu, Al. O. Voinescu, Alice PALEOLOGU-MATTA, SVETLANA

vezi Eminescu, Mihai PALER, OCTAVIAN vezi Grigurcu, Gheorghe PALKÓ, MÁRIA vezi Bogdán, László PÁLL, ZITA vezi Géczi, János PANAITE, NICOLAE vezi Anuţa, Cătălin Corbu, Daniel Florescu, Radu Grigurcu, Gheorghe Hrehor, Constantin Izbăşescu, Gheorghe Pop, Ioan Es. Ulmeanu, Radu Vulturescu, George PANIŞ, ANATOLIE vezi Paniş, Anatolie PANTEA, AUREL vezi Ciocârlie, Livius Draghincescu, Rodica Drăghici, Marian Flora, Ioan Şoitu, Grigore Ţepelea, Gabriel

584

585

PANŢA, IUSTIN vezi Panţa, Iustin PÂNZARU, ION vezi Stoica, Petre PÂNZARU, VICTOR vezi Dumbrăveanu, Luminiţa PAPACOSTEA, ŞERBAN vezi Zaharia, Florina PAPAHAGI, MARIAN vezi Popescu, Adrian PAPP, ENDRE vezi Markó, Béla PAPU, EDGAR vezi Vulcănescu, Mircea PARASCHIV, FLORIN vezi Paraschiv, Florin PÂRVULESCU, IOANA vezi Aderca, Felix Agopian, Ştefan Babeţi, Adriana Bacovia, George Baltag, Cezar

Bot, Ioana Călinescu, George Cărtărescu, Mircea Cochinescu, Ioan Mihai Creţia, Petru Eminescu, Mihai Galaction, Gala Mavrodin, Irina Mălăncioiu, Ileana Mihăieş, Mircea Nedelciu, Mircea Nicolescu, Basarab Rebreanu, Liviu Sebastian, Mihail Stanciu, Dan Ţopa, Tudor PÂRVULESCU, ION vezi Eliade, Mircea PATAPIEVICI, HORIAROMAN vezi Cioran, Emil Culianu, Ioan Petru PATIŢA, SILVESTRU vezi Togan, George PAVEL, AMELIA vezi Frunzetti, Ion PAVEL, DORA vezi Zaciu, Mircea PAVEL, LAURA

vezi Breban, Nicolae Ionesco, Eugene PAVELESCU, GHEORGHE vezi Muşlea, Ion PAVLOVICI, VLAD vezi Ioanid, Ion PĂTRAR, GHEORGHE vezi Eliade, Mircea PĂVĂLAN, LORENA vezi Cioran, Emil Cojocaru Urbaczek, Luminiţa Eliade, Mircea Lungu, Dan Sava, Nicolae Stănescu, Gabriel Şuşară, Pavel PECICAN, OVIDIU vezi Boldea, Iulian Breban, Nicolae Crăciun, Maria Hasdeu, Bogdan Petriceicu Lovinescu, Vasile Marino, Adrian PENTELESCU, GABRIELA

vezi Corlan, Ion Selejan, Radu PERIAN, GHEORGHE vezi Agârbiceanu, Ion Bacovia, George Petrescu, Liviu Ţeposu, Radu G. PERPESSICIUS vezi Arghezi, Tudor PERŞA, DAN vezi Bărbatu, Gheroghe I. Boerescu, Dan-Silviu Dabu, Emilia Dunăreanu, Ovidiu Filip, Iulian Novac, Constantin Roşioru, Ion Rotund, Nicolae Şlapac, Florin Ţepeneag, Dumitru PETRAŞ, IRINA vezi Breban, Nicolae Groza, Genţiana Gabriela Pavel, Laura PETRESCU, DAN vezi Anton, Ted Culianu, Ioan Petru PETREU, MARTA

586

587

vezi Acterian, Arşavir Blaga, Lucian Cioran, Emil Constantinescu, Ovidiu Eliade, Mircea Ianoşi, Ion Melinescu, Gabriela Ştefănescu, Alex. Vona, Alexandru PETRIC, GABRIEL vezi Noica, Constantin PINTEA, EMIL vezi Crainic, Nichifor PINTESCU, ALEXANDRU vezi Boerescu, Dan-Silviu Bojan, Mariana Borbély, Ştefan Deaconescu, Ion Eliade, Mircea Glodeanu, Gheorghe Iancu, Ioan Mihadaş, Teohar Miloş, AlexandruCristian Munteanu, Cornel Mureşan, Vianu Negoiţescu, Ion Pop, Ion Preda, Marin Schenk, Christian Wilhelm Spiridon, Monica

Ţepelea, Ioan Vasiliu, Florin Vulturescu, George PIRU, ALEXANDRU vezi Călinescu, George PISTOL, PETRU vezi Creţia, Petru PIŢU, LUCA vezi Creţia, Petru Goma, Paul Muşina, Alexandru PLETOSU, IONEL vezi Eminescu, Mihai POANTĂ, PETRU vezi Căprariu, Al. Olteanu, Ioanichie Rachieru, Adrian Dinu Ţuculescu, Radu POCOVNICU, DANIELŞTEFAN vezi Anton, Ted Culianu, Ioan Petru Got, Petre Munteanu, Ştefan Pârja, Gheorghe Savin, Viorel Vicol, Sterian

PODARU, AUREL vezi Dan, Pavel Ilieş, Ioan PODGOREANU, TRAIAN vezi Blaga, Lucian Brunea-Fox, F. Cioran, Emil Cosaşu, Radu Eminescu, Mihai Zane, Gheorghe PODOABĂ, VIRGIL vezi Ciocârlie, Livius Cosaşu, Radu Goma, Paul Perian, Gheorghe POENAR, HOREA vezi Anca, Sorin Baciu, Horaţiu Biroaş, Ioan Blaj, Emilian Borbély, Ştefan Chelaru, Marius Chifor, Valentin Cozea, Liana Diaconu, Mircea A. Doinaş, Ştefan Augustin Dura, Florica Enache, Ion Firică, Mihai Fruntaşu, Iulian Gălăţanu, Mihail

Gherman, Tudor Ierizanu, Gheorghe Ilea, Letiţia Iulian, Rodica Leonte, Carmelia Lupescu, Roxana Marcian, Marcel Moldovan, Andrei Munţiu, Adrian Muşina, Alexandru Nechit, Irina Panait, Mihai Popa, Nicolae Spătaru, Nicolae Spiridon, Monica Şerban, Robert Şişmanian, Ara Alexandru Tartler, Grete Tămaş, Cristian Weimer, Adriana POGHIRC, CICERONE vezi Cioran, Emil Vulcănescu, Mircea POP, AUGUSTIN vezi Mincu, Marin POP, DORU vezi Chimeţ, Iordan Dorian, Gellu Gârjan, Sorin Golopenţia, Sanda Goma, Paul Ilieş, A. Gelu Doru Izbăşescu, Gheorghe

588

589

Laszlo, Alexandru Maliţa, Liviu Mincu, Marin Paleologu-Matta, Svetlana Pop-Buia, Damaschin Scurtu, Lucian Spiridon, Cassian Maria Stoiciu, Liviu Ioan Ştef, Traian Tăutan, Viorel POP, DUMITRU vezi Pop, Mihai POP, GRIGORE TRAIAN vezi Eliade, Mircea POP, IOAN F. vezi Doboş, Vasilian Holbea, Daniel Lungu, Dan Lupescu, Roxana Macoviciuc, Vasile Pop, Ioan F. Simuţ, Ion Vădan, Ion POP, ION vezi Boldea, Iulian Borbély, Ştefan Caraion, Ion Cotruş, Aron Gheorghiade, Gheorghe Ilea, Letiţia

Perian, Gheorghe Popescu, Adrian Sebastian, Mihail Vona, Alexandru Zaciu, Mircea POP, LIA vezi Ghiţă, Simion Maiorescu, Titu POP, MIRCEA M. vezi Eliade, Mircea POP, ROMUL vezi Pop, Romul POPA-BULUC, MAGDALENA vezi Dan, Elena Eliade, Mircea POPA, CONSTANTIN M. vezi Sorescu, Marin Tupan, Maria-Ana POPA, DUMITRU RADU vezi Eliade, Mircea Marino, Adrian Pedvis, Anca Popa, Dumitru Radu POPA, GEORGE

vezi Barbu, Ion POPA, MIRCEA vezi Barbu, Ion Boz, Lucian Dumitriu, Anton Dumitriu, Petru Pompiliu, Miron Scurtu, Ioan Steinhardt, Nicolae Stelaru, Dimitrie Todoran, Eugen Văcărescu, Ienăchiţă POPA, NICOLAE vezi Popa, Nicolae POPA, SEBASTIANVLAD vezi Vianu, Tudor POPESCU, ADRIAN vezi Abăluţă, Constantin Coande, Nicolae Doinaş, Ştefan Augustin Gurghianu, Aurel Ivaneş, Stela Maria Lupescu, Roxana Mălăncioiu, Ileana Mihaiu, Virgil Petrovai, Ion Prelipceanu, Nicolae Steinhardt, Nicolae Taşcu, Valentin Ţuţuianu, Floarea

Ursachi, Mihai POPESCU, CORINA vezi Stănescu, Constantin Voica, Adrian POPESCU, CRISTIAN TUDOR vezi Tomozei, Gheorghe Tudoran, Dorin POPESCU, D. R. vezi Cristea, Valeriu POPESCU, FLORENTIN vezi Goga, Octavian Toma, Ana Luiza POPESCU, ION vezi Cepoi, Ion Dobriţescu, Costel POPESCU, TITU vezi Astaloş, George Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Enescu, Radu Stanca, Radu Zaciu, Mircea Zanca, Andrei POPESCU, VICTOR vezi Popescu, Stelian

590

591

Pâslaru, Serafim V. POPOVICI, IOANMIRCEA vezi Eminescu, Mihai POPOVICI, VASILE vezi Sebastian, Mihail Vighi, Daniel Vultur, Smaranda POSADA MIHAI vezi Anca, Sorin Ivănescu, Mircea POSTELNICU, IOANA vezi Lovinescu, Eugen PREDA, SORIN vezi Iova, Gheorghe PRELIPCEANU, NICOLAE vezi Cristian, Flaviu Popescu, Adrian Prelipceanu, Nicolae PRICOP, CONSTANTIN vezi Codrescu, Andrei PROTOPOPESCU, IONEL vezi PROTOPOPESCU, VALENTIN vezi Cioran, Emil PRUTEANU, GEORGE vezi Breban, Nicolae Caragiale, Ion Luca Cărtărescu, Mircea Cioran, Emil Cosaşu, Radu George, Alexandru Ghiu, Bogdan Goma, Paul Jela, Doina Kerim, Silvia Maliţa, Liviu Manea, Norman Paleologu, Alexandru Popescu, Cristian Tudor Sebastian, Mihail Stănescu, Saviana Voinescu, Alice PUIU, DANA vezi Oţoiu, Adrian PUSLOJIC, ADAM vezi Sorescu, Marin Stănescu, Nichita QUINCE, PETER vezi Codrescu, Andrei Ivănescu, Mircea

Ţîrlea, Cătălin RACHIERU, ADRIAN DINU vezi Banciu, Paul Eugen Dascălu, Crişu Doclin, Octavian Ilisei, Grigore Matală, Dumitru Pituţ, Gheorghe Popescu, Liviu Rebreanu, Liviu Tomozei, Gheorghe Urbanovici, Maria RADISCH, IRIS vezi Vona, Alexandru RADU, CRISTIAN vezi Chifor, Valentin Horia, Vintilă Novac, Constantin Schwartz, Gheorghe RADU, GEORGE vezi Patapievici, HoriaRoman RADU-NANDRA, ILIE vezi Pumnul, Aron RÂPEANU, VALERIU vezi Grigorescu, Dinu Papadat-Bengescu, Hortensia

RAŢIU, DAN vezi Speranţia, Eugeniu RĂDULESCU, CARMEN LIGIA vezi Caragiale, Ion Luca George, Alexandru Nedelcovici, Bujor Negrici, Eugen Ţeposu, Radu G. RĂDULESCU, MIHAI Vezi Vojen, Ioan Victor RĂDULESCU, TATIANA vezi Botta, Dan Perpessicius Stănescu, Nichita RĂU, AUREL vezi Baltag, Cezar Cantemir, Dimitrie Gurghianu, Aurel Nistor, Virgil Pann, Anton Teodoreanu, Ionel Vianu, Tudor REBREANU, VASILE vezi Irimie, Negoiţă REGMAN, CORNEL

592

593

vezi Călinescu, George Cioculescu, Şerban Doinaş, Ştefan Augustin Drăgan, Ioana George, Alexandru Ghica, Ion Hagiu, Grigore Manolescu, Nicolae Negoiţescu, Ion Novac, Constantin Paleologu, Alexandru Pop, Ioan Es. Stanca, Dan REICHMANN, EDGAR vezi Sorescu, Marin RETEGAN, MIRELA vezi Doinaş, Ştefan Augustin RHEA CRISTINA vezi Breban, Nicolae Buduca, Ioan Buzoianu, Cătălina Gulea, Stere Mavrodin, Irina Nistorescu, Cornel Ţeposu, Radu G. Ulici, Laurenţiu RICKETTS, MAC LINSCOTT vezi Eliade, Mircea RISTEA, G.

vezi Grandea, Grigore Haralambie ROMAN, ELIZA vezi Nordon, D. ROMANATO, GIANPAOLO vezi Anton, Ted Culianu, Ioan Petru ROŞCA, SORIN vezi Chihaia, Pavel Ulici, Laurenţiu ROŞIIANU, IOAN ROMEO vezi Alui Gheorghe, Adrian Burtan, Florea Caragiale, Ion Luca Christi, Aura Corbu, Daniel Coşovei, Traian T. Creţan, Gabriela Crişan, Georgeta Dincă, Ştefan Dumitrescu, Aurelian Titu Gabriel, Isac Goci, Aureliu Grigoriu, Paul Manu, Emil Marian, Mircea Marinescu, Angela Moldovan, Ioan

Morar, Vasile Munteanu, Romul Pârja, Gheorghe Pop, Ioan Es. Sava, Nicolae Scarlat, Grigore Scheianu, Nicolae Schenk, Christian Wilhelm Spiridon, Cassian Maria Stancu, Valeriu Stoiciu, Liviu Ioan Suciu, Adrian Şuşară, Pavel Ţepeneag, Dumitru Ţone, Nicolae Ţuglea, Mircea Vasilescu, Lucian Voiculescu, Marin Zalis, Henri Zarifopol, Paul ROŞIORU, ION vezi Biroaş, Ioan Brătianu, Traian Budai-Deleanu, Ion Codrin, Şerban Cojocaru Urbaczek, Luminiţa Corcheş, Victor Cristi, Adi Curosu, Valentin Dabu, Emilia Drăghici, Marian Găbudean, Ioan Jinga, Nicolae Lupescu, Roxana Muscalu, Florin Neşu, Ioan

Perşa, Dan Piţu, Luca Porumboiu, Arthur Puiu, Enache Stănescu, Constantin Tămaş, Cristina Timofte, Cristian Tupan, Marius Zlataust, Dragoş ROTARU, ION vezi Creangă, Ion Eminescu, Mihai ROTH, PUŞA vezi Eliade, Mircea ROTUND, NICOLAE vezi Mincu, Marin ROZNOVEANU, MIRELA vezi Roznoveanu, Mirela RUBA, RADU SERGIU vezi Istrati, Panait RUJA, ALEXANDRU vezi Baltag, Cezar Doinaş, Ştefan Augustin Liiceanu, Gabriel Manolescu, Nicolae Noica, Constantin Petrescu, Liviu

594

595

Pituţ, Gheorghe Pop, Ion RUNCAN, MIRUNA vezi Zografi, Vlad RUSAN, ROMULUS vezi Baltag, Cezar RUSU, GABRIEL vezi Cristoiu, Ion Marinescu, Angela Prelipceanu, Nicolae RUSU, VIORICA vezi Codrescu, Andrei Zamfirescu, Ion SADOVEANU, PROFIRA vezi Sadoveanu, Mihail SAIZU, I. vezi Eminescu, Mihai SÂNTIMBREANU, MIRCEA vezi Ioniţă, Ana SASU, AUREL vezi Got, Petre Zaharia, Romulus

SAVIN, NICOLAE vezi Benţea, Mircea Cotuţiu, Cornel Macoviciuc, Vasile SAVITESCU, IONEL vezi Astaloş, George Breban, Nicolae Caragiale, Ion Luca Constantiniu, Florin Crainic, Nichifor Creangă, Ion Creţia, Petru Eminescu, Mihai George, Alexandru Goma, Paul Paler, Octavian Pleşu, Andrei Rosetti, Radu Saizu, Ioan Savin, Viorel Sebastian, Mihail Ţugui, Pavel Vuia, Ovidiu Zaciu, Mircea SAVU, TUDOR DUMITRU vezi Poantă, Petru SĂLCUDEANU, NICOLETA vezi Goma, Paul Savu, Lia Ţepelea, Gabriel

SĂMĂRGHIŢAN, CĂLIN vezi Sămărghiţan, Călin SĂNDULESCU, ALEXANDRU vezi Anghelescu, Mircea Călinescu, George Crainic, Nichifor Delavrancea, Barbu Hangiu, Ion Streinu, Vladimir Vianu, Tudor Zaciu, Mircea SĂNDULESCU, MIRCEA vezi Constantinescu, Ovidiu SĂPLĂCAN, RADU vezi Ivaneş, Stela-Maria SCARLAT, CRISTINA vezi Chichere, Ion Chira, Minerva Eliade, Mircea Handoca, Mircea Hobafcovici, Gheorghe Jurma, Gheorghe Mirea, Viorel Roman, Iacob Roman, Ileana Rotaru, Daciela Savu, Lia

Vădan, Ion Zincescu, Gheorghe SCARLAT, GRIGORE vezi Grigurcu, Gheorghe Ibrăileanu, Garabet Spiridon, Cassian Maria Stoiciu, Liviu Ioan SCHENK, CHRISTIAN W. vezi Copilu-Cheatră, Vasile Ianculescu, Dinu Manu, Emil SCOROBETE, MIHAI vezi Eminescu, Mihai SCOROBETE, MIRON vezi Ciorobea, Petrişor SEBASTIAN, MIHAIL vezi Ionescu, Nae SEBESTYÉN, RITA vezi Tamási, Áron SEGHERS, COLETTE vezi Savu, Lia SELYEM, ZSUZSA vezi Bajor, Andor

596

597

László, Noémi Tamási, Áron SIMION, EUGEN vezi Cristea, Valeriu Doinaş, Ştefan Augustin Preda, Marin Sebastian, Mihail Sorescu, Marin SIMIONESCU, MIRCEA HORIA vezi Creţia, Petru SIMUŢ, ION vezi Borbély, Ştefan Caragiale, Mateiu I. Derşidan, Ioan Fanache, Vasile Goma, Paul Grigurcu, Gheorghe Rebreanu, Liviu Scorţescu, Teodor Ţepeneag, Dumitru Ţeposu, Radu G. SLAMA-CAZACU, TATIANA vezi Ralea, Mihai SMÂNTÂNESCU, DAN vezi Eminescu, Mihai Gheorghe, Fănică N. SMEU, GRIGORE

vezi Cârlugea, Z. Macedonski, Alexandru SOARE, ION vezi Sporiş, Mihai SOICIU, IOAN LIVIU vezi Dumitraşcu, Aurel SOLOMON, DUMITRU vezi Muşatescu, Tudor SORESCU, FLORENTIN vezi Marinescu, Ştefan Vida SORESCU, GEORGE vezi Sorescu, Marin SORESCU, MARIN vezi Pann, Anton SORESCU, ROXANA vezi Anghelescu, Mircea Arghezi, Tudor Cantemir, Dimitrie Caragiale, Mateiu I. Chimeţ, Iordan Cioran, Emil Doinaş, Ştefan Augustin Eminescu, Mihai Gregori, Ilina Grigorescu, Dinu

Nişcov, Viorica Papilian, Alexandru Sebastian, Mihail Tupan, Marius Urbanovici, Maria Vişniec, Matei Voiculescu, Vasile Zografi, Vlad SORIANU, VLAD vezi Esinencu, Nicolae Genaru, Ovidiu Lazăr, Simona Nicoleta Olteanu, Ion Postelnicu, Ioana Rădoi-Mihăiţă, Marieta Savin, Viorel SOROHAN, ELVIRA vezi Istrati, Panait Sîrbu, Ion. D SOVIANY, OCTAVIAN vezi Acterian, Arşavir Babeţi, Adriana Baltag, Cezar Bănulescu, Daniel Benedek, Jolán Bostan, Grigore C. Cârciumaru, Dan Cârciumaru, Dan Cristian Christi, Aura Coşovei, Traian T. Cuşnarencu, George Drăghici, Marian Dumitrescu, Aurelian

Titu Flora, Ioan Gârbea, Horia Gălăţanu, Mihail Ghiu, Bogdan Got, Petre Grigurcu, Gheorghe Iuga, Nora Marinescu, Angela Mincu, Marin Mladin, Emil Perşa, Dan Plopeanu, Ştefania Popescu, Adrian Stănescu, Saviana Stratan, Ion Vasilescu, Lucian SPALAS, MARINA Vezi Arcade, Leonid M. Breban, Nicolae Preda, Marin SPÂNU, ALEXANDRU vezi Acterian, Haig Antonesei, Liviu Argetoianu, Constantin Baciu, Ştefan Barbăneagră, Paul Bădiliţă, Cristian Băieşu, Ion Băncilă, Vasile Benedek, Jolán Bernea, Ernest Buculei, Toader Buzatu, Gheorghe Carp, Mircea Cenuşă, Zinaida

598

599

Chimeţ, Iordan Chiriţescu, Marcel Ciuban, Gavril Ciucanu, Corneliu Codrescu, Răzvan Constantiniu, Florin Crainic, Nichifor Creangă, Ion Dimitriu, Victor Doncea, Ştefan Dumitriu, Petru Eliade, Mircea Fruntaşu, Iulian Gavrilescu, Vasile Gheţie, Coriolan Goma, Paul Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ioanid, Ion Jinga, Nicolae Laurenţiu, Dan Loghin, Constantin Marinescu, Aurel Sergiu Marino, Adrian Melinescu, Gabriela Naum, Gellu Neamţu, Ioan Nicodim, Dumitru Nicolae, Nicolae I. Paleologu, Alexandru Protopopescu, Dragoş Rebreanu, Mircea Rosetti, Radu Ruja, Alexandru Sandache, Cristian Sârbu, Paul Scurtu, Lucian Sebastian, Mihail Sfârlea, Alexandru Simionescu, Mircea

Horia Stănescu, Constantin Sterian, Paul Tartler, Grete Tătaru, Ieronim Tismăneanu, Vladimir Vasile, Marian SPINEANU, DORIN vezi Popa, Cornel George SPIRIDON, C. M. vezi Ţuţea, Petre SPIRIDON, CASSIAN MARIA vezi Astaloş, George Caragiale, Ion Luca Eminescu, Mihai Maiorescu, Titu Nicolescu, Basarab Preda, Marin Spiridon, Cassian Maria Vianu, Tudor Vulcănescu, Mircea SPIRIDON, MONICA vezi Horasangian, Bedros Marino, Adrian Nemoianu, Virgil Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail Ţuculescu, Radu Vultur, Smaranda SPIRIDON, VASILE

vezi Creangă, Ion Dimitriu, Daniel Got, Petre Marino, Adrian Patapievici, HoriaRoman Regman, Cornel Stănescu, Nichita Tupan, Marius Ţepeneag, Dumitru Vulturescu, George SPORICI, VASILE vezi Cârneci, Radu STANCA, DAN vezi Bănulescu, Ştefan Buduca, Ioan Butnaru, Leo Chiţimia Armenescu, Elena Constantin, Ilie Dumitriu, Petru Ioan, Augustin Marinescu, Angela Petrescu, Răzvan Stanca, Dan Teodorescu, Donca STANCIU, MARIA vezi Eminescu, Mihai STANOMIR, IOAN vezi Bernea, Ernest Boia, Lucian

Brătescu-Voineşti, Ion Alexandru Ciorănescu, Alexandru Cugler, Grigore Damian, S. Dianu, Viorel Dimov, Leonid Eliade, Mircea Gârbea, Horia George, Alexandru Maiorescu, Titu Mazilu, Dan Horia Mănucă, Dan Oişteanu, Andrei Petrescu, Radu Petrescu, Răzvan Popescu, Dumitru Radu Ralea, Mihai Simionescu, Mircea Horia Ţepeneag, Dumitru Vighi, Daniel STĂNCULESCU, NINA vezi Cristea, Mihaela Stahl, Henriette Yvonne STĂNESCU, ADRIAN vezi Boia, Lucian Constantiniu, Florin STĂNESCU, C. vezi Aderca, Felix Aldulescu, Radu Beniuc, Mihai Buzura, Augustin Tomozei, Gheorghe

600

601

STĂNESCU, SAVIANA vezi Eliade, Mircea STEINHARDT, NICOLAE vezi Steinhardt, Nicolae STEROM, VICTOR vezi Sântioan Cubleşan, Cornel Şerban, Corneliu STIRBEŢIU, EUGEN vezi Frânculescu, Ana STOENESCU, ŞTEFAN vezi Pleşea, Gabriel STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM vezi Caragiale, Ion Luca STOICIU, LIVIU IOAN vezi Baltag, Cezar Hogaş, Calistrat Pencu, Victor Stoiciu, Liviu Ioan STOLOJAN, SANDA vezi Cioran, Emil

STRATAN, ION vezi Coşovei, Traian T. STROE, LAURENŢIU vezi Crişan, Constantin STROESCUSTÎNIŞOARĂ, NICOLAE vezi Grigurcu, Gheorghe STRUNGĂ, MARIANA vezi Pop-Bindiu, Olivian SUCIU, VICTOR vezi Suciu, Victor SURDU, ALEXANDRU vezi Noica, Constantin SZÁSZ, JÁNOS vezi Bajor, Andor Hegyi, Mária Kabós, Éva Kányádi, Sándor Lászlóffy, Aladár Sütő, András Szabédi, László Szilágyi, Domokos SZLAFKAY, ATTILA vezi Kántor, Lajos

Szilágyi, Domokos ŞANDRU MEHEDINŢI, TUDORA vezi Diaconu, Alina ŞCHIAU, OCTAVIAN vezi Tatai-Baltă, Cornel ŞERBAN, GEO vezi Eftimiu, Victor Munteanu, Ştefan Pillat, Cornelia Vianu, Tudor ŞERBAN, ROBERT vezi Ciocârlie, Livius Foarţă, Şerban ŞERBĂNESCU, MIRCEA vezi Cotruş, Aron ŞERBĂNESCU, TIA vezi Dumitriu, Dana ŞEULEANU, ION vezi Coman, Mihai ŞIPOŞ, GEORGE vezi Codrin, Şerban ŞIŞMANIAN, ARA

ALEXANDRU vezi Călinescu, George Tudoran, Dorin ŞIŞMANIAN, DANA vezi Goma, Paul ŞOITU, GRIGORE vezi Mincu, Marin Ţuglea, Mircea ŞOLDU, IOAN vezi Şoldu, Ioan ŞORA, MIHAI vezi Baltag, Cezar Şora, Mihai ŞTEF, TRAIAN vezi Cistelecan, Alexandru Doinaş, Ştefan Augustin Goma, Paul Maliţa, Liviu Piţu, Luca ŞTEFAN, ION vezi Baciu, Ştefan Blaga, Lucian Caragiale, Ion Luca Caragiale, Mateiu I. Creţia, Petru Eminescu, Mihai Robeanu, T.

602

603

ŞTEFAN, ION C. vezi Nica, Ion ŞTEFAN-SCALAT, LAURENŢIU vezi Blaga, Lucian ŞTEFĂNESCU, ALEX. vezi Adameşteanu, Gabriela Arion, George Balotă, Nicolae Bădiliţă, Cristian Boerescu, Dan-Silviu Borbély, Ştefan Botta, Dan Breban, Nicolae Buzura, Augustin Cărtărescu, Mircea Ciobâcă, Gheorghe Creţia, Petru Cristea, Mihaela Cristea, Valeriu Dimov, Leonid Doinaş, Ştefan Augustin Dumitrescu, Ştefan Eminescu, Mihai Fotino, Elena-Margareta George, Alexandru Goma, Paul Horasangian, Bedros Hurezeanu, Emil Ioanid, Ion Ionescu, Nae Laurenţiu, Dan Manolescu, Nicolae Mihuleac, Cătălin

Mircea, Ion Nicolae, Nicolae I. Papilian, Alexandru Petrescu, Radu Petrescu, Răzvan Piţu, Luca Popa, Cornel George Popescu, Cristian Tudor Popescu, Petru Roşca, Sorin Stahl, Henriette Yvonne Stănescu, Nichita Stănescu, Saviana Toma, Alexandru Ţepelea, Gabriel Vişniec, Matei ŞTEFĂNESCU, CORNELIA vezi Amariu, Constantin Bălu, Ion Blaga, Lucian Cazaban, Theodor Sebastian, Mihail ŞTEFĂNESCU, DORIN vezi Ciocârlie, Livius ŞTEFĂNESCU, MARIA vezi Mihăilă, Ecaterina ŞTEFĂNESCU, SERGIU vezi Chichere, Ion ŞTIRBEŢIU, EUGEN

vezi Blaga, Lucian TALABAN, IRENA vezi Talaban, Irena TALOŞ, ION vezi Djuvara, Neagu TAMAŞ, CRISTINA vezi Breban, Nicolae Ciobanu, Vitalie TAMBURLINI, ŞERBAN vezi Cristian, Flaviu TANCO, TEODOR vezi Rachieru, Adrian Dinu TARTLER, GRETE vezi Savu, Lia Sebastian, Mihail TATU, NICOLAE vezi Ionescu, Nae Rădulescu-Motru, Constantin Vianu, Tudor TĂMAŞ, ALEXANDRU vezi Tămaş, Alexandru

TEODORESCU, CRISTIAN vezi Ghica, Ion THEODORESCU, RĂZVAN vezi Kerim, Silvia TIHAN, T. vezi Vianu, Tudor TODORAN, EUGEN vezi Cotruş, Aron Ruja, Alexandru Todoran, Eugen TOMESCU, NICOLAE vezi Cimpoi, Mihai TOMOZEI, GHEORGHE vezi Dogaru, Ioan Drăgulescu, Alexandru Eminescu, Mihai TOMUŞ, MIRCEA vezi Călinescu, George TOMUŞ, SILVIA vezi Teodoreanu, Ionel

604

605

TOMUŢA, SORIN vezi Borbély, Ştefan Braga, Corin Cipariu, Dan Mircea Dumitrescu, Florin Gherguţ, Sorin Neumann, Victor Petrescu, Radu Pleşa, Dan Popescu, Bogdan O. Tănase, Stelian Tismăneanu, Vladimir TOTELECAN, SILVIU G. vezi Bernea, Ernest TRAIAN, ILIE vezi Burtescu, Benone Gusti, Dimitrie Smarandache, Florentin Ţăranu, Jean TRANDAFIR, CONSTANTIN vezi Ajarescu, Simon Baciu, Angela Chiric, Ion Codreanu, Theodor Dinescu, Viorel Eminescu, Mihai Simuţ, Ion Topîrceanu, George TRUŢĂ, LILIANA

vezi Petrescu, Răzvan Teodorescu, Cristian TUCHILĂ, COSTIN vezi Bălu, Ion Blaga, Lucian TUDOR-ANTON, EUGENIA vezi Eminescu, Mihai Eretescu, Constantin Grecu, Iordan Rosetti, Radu Tudor Anton, Eugenia TUDORA, CARMEN vezi Stănescu, Nichita Tomozei, Gheorghe TUDORAKIS, CRISTINA vezi Coşovei, Traian T. Ghiu, Bogdan Iuga, Nora Vasilescu, Lucian Zlate, Diana TUDORAN, DORIN vezi Cristoiu, Ion Goma, Paul Mungiu-Pippidi, Alina Patapievici, HoriaRoman TUDOROVICI, DOINA

vezi Oţoiu, Adrian Şuşară, Pavel TUPAN, MARIA-ANA vezi Bănulescu, Ştefan Eminescu, Mihai Spiridon, Monica Urbanovici, Maria TUPAN, MARIUS vezi Bungariu, Mihai Nicodim, Dumitru Stănescu, Nichita TURTUREANU, NICOLAE vezi Enache, Ion ŢĂRNEA, GEORGE vezi Mărculescu, Petru ŢENE, AL. FLORIN vezi Benche, Ioan Dsida, Jenő Marca-Vădan, Voichiţa Roşiianu, Ioan Romeo Şora, Gheorghe Tanco, Teodor Ţarină, Victor ŢEPELEA, IOAN vezi Astaloş, George

ŢEPOSU, RADU G. vezi Perian, Gheorghe ŢICLETE, MIHAELA vezi Vulpescu, Ileana ŢIGĂU, VALENTIN vezi Romanciuc, Vasile ŢION, ADRIAN vezi Andraş, Mircea Astaloş, George Casimcea, Mircea Ioan Dima, Simona-Grazia Draghincescu, Rodica Grigoriu, Florin Ioniţă, Ana Latiş, Vasile Machidon, Ion Miloş, AlexandruCristian Sîrbu, Ion D. Stanca, Horia Stanca, Sebastian Şerban, Robert Tupan, Marius Ţene, Al. Florin Ţuculescu, Radu Ţuculescu, Radu Uţică, Nicolae Velea, Dumitru Vighi, Daniel ŢIPLEA, IOAN vezi Ţiplea, Ioan

606

607

ŢOIU, CONSTANTIN vezi Preda, Marin ŢONE, NICOLAE vezi Ghiu, Bogdan Vulturescu, George ŢUGLEA, MIRCEA vezi Şoitu, Grigore ŢUGUI, PAVEL vezi Călinescu, George Petrescu, Cezar ULICI, LAURENŢIU vezi Ulici, Laurenţiu ULMU, BOGDAN vezi Faifer, Laurenţiu UNGUREANU, CORNEL vezi Baltag, Cezar Banciu, Paul Eugen Cărtărescu, Mircea Cotruş, Aron Culianu, Ioan Petru Eliade, Mircea Handabura, Lidia Odeanu, Anişoara Pora, Mircea Ruja, Alexandru

Sîrbu, Ion D. Stoica, Petre Şuşară, Pavel Vighi, Daniel Voiculescu, Vasile URIAN, TUDOREL vezi Paleologu, Alexandru URSA, MIHAELA vezi Adamek, Diana Bot, Ioana Maliţa, Liviu Marinescu, Angela Muşina, Alexandru Popescu, Adrian URSACHE, PETRU vezi Eliade, Mircea URSACHI, MIHAI vezi Astaloş, George Botta, Emil URSULESCU, ION vezi Istrati, Panait UTAHAVE vezi Manolescu, Nicolae Stoiciu, Liviu Ioan VACULOVSCHI, MIHAI vezi

Muşina, Alexandru VAIDA, PETRU vezi Paleologu, Alexandru VALLASEK, JÚLIA vezi Ráduly, János VANCEA, CAIUS vezi Grama, Alexandru VARFALVI BERINDE, CARMEN vezi Cosaşu, Radu Creţia, Petru Petrescu, Liviu Popescu, Adrian Simuţ, Ion VÂRGOLICI, TEODOR vezi Anghel, Dimitrie Bălu, Ion Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Caragiale, Mateiu I. Călinescu, George Călinescu, George Creangă, Ion Cristea, Mihaela Davila, Alexandru Dumitriu, Petru Eliade, Mircea Eminescu, Mihai Enăşescu, Artur Handoca, Mircea Hasdeu, Bogdan

Petriceicu Iorga, Nicolae Manu, Emil Mitu, Adriana Papadima, Ovidiu Peltz, Isac Perpessicius Rădulescu-Motru, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Rosetti, Radu Sadoveanu, Mihail Săndulescu, Alexandru Scorţescu, Teodor Sebastian, Mihail Sorescu, Marin Stahl, Henriette Yvonne Streinu, Vladimir Ţugui, Pavel Velea, Stan Vianu, Tudor Zarifopol, Paul VARTIC, ION vezi Acterian, Arşavir Constantinescu, Ovidiu Ţepeneag, Dumitru Vona, Alexandru VASILE, GEO vezi Abăluţă, Constantin Alexander, Tudor Alger, Puiu Amoran, Lucian-Claudiu Ardeleanu, Constantin Armeanu, Valeriu Balotă, Nicolae

608

609

Baltag, Cezar Blaj, Emilian Bocşa, George Chiriac, Teo Dinu, Mircea Drăghici, Marian Dumitrescu, Grigore Ecovoiu, Alexandru Gâdea, Anghel Gall, Matei Gherghei, Grişa Gheţie, Coriolan Ionescu, Victor M. Malamen, Iolanda Marinoiu, Ana Mladin, Emil Negară, Ecaterina Nersesian, Anaïs Novac, Constantin Oprea, Niculina Pătrăşconiu, Cristian Peagu, George Pituţ, Gheorghe Popescu, Titu Rău, Aurel Roznoveanu, Mirela Sipoş, Mariana Spătaru, Magda Stanca, Dan Tartler, Grete Urmuz Ursache, Magda Vancea, Echim Vădan, Ion VASILIU, FLORIN vezi Codrin, Şerban VASILIU, LUCIAN vezi

Anuţa, Cătălin Băciuţ, Nicolae Enache, Ion Jgheban, Carmen Ploscaru, Dorin Stolojan, Sanda Teodoreanu, Ionel Vasiliu, Lucian Zlăvog, Ana-Maria VASILIU-SCRABA, ISABELA vezi Stanca, Radu VATAMANIUC, D. vezi Eminescu, Mihai VĂCARU, ALIN vezi Creţia, Petru VĂDAN, ION vezi Christi, Aura Pintescu, Alexandru VÉGH, BALÁZS vezi Fényi, István VELCULESCU, CĂTĂLINA vezi Milescu, Nicolae VELEA, DUMITRU vezi Sîrbu, Ion D.

Stanca, Horia Ţene, Al. Florin VELEA, STAN vezi Barbu, Ion Barbu, Marian Barbu, Simona Mitu, Mihai VERESS, DÁNIEL vezi Benkő, Samu Bölöni, Farkas Sándor Pálffy, János VIDA, GÁBOR vezi Lászlóffy, Csaba VIDAN, SORIN vezi Bădiliţă, Cristian Cioran, Emil Noica, Constantin VIERU, SORIN vezi Cioran, Emil Noica, Constantin VIGHI, DANIEL vezi Bunaru, Eugen Gabor, Nicoleta Sadoveanu, Mihail VINTILESCU, VIRGIL vezi Alecsandri, Vasile Caragiale, Ion Luca

Coşbuc, George Creangă, Ion Eminescu, Mihai Slavici, Ioan Zamfirescu, Duiliu VIZIRESCU, PAN M. vezi Papadima, Ovidiu VLAD, ION vezi Marino, Adrian Negoiţescu, Ion VLAD, MARIUS vezi Blaga, Lucian Ianoşi, Ion Muscă, Vasile Roşca, D. D. Stolojan, Sanda VLADIMIROV, OLIMPIU vezi Galaction, Gala Şerbu, Valentin VLĂDESCU, ANDREEA vezi Călinescu, George Ştefănescu, Cornelia VODĂ, EUGENIA vezi Acterian, Arşavir Sebastian, Mihail

610

611

VOIA, VASILE vezi Constantinescu, Ion Eminescu, Mihai Ionescu, Nae VONCU, RĂZVAN vezi Barbu, Ion Ciorănescu, Alexandru Cristea, Valeriu Drîmba, Ovidiu Laurenţiu, Dan Micu, Dumitru Ştefănescu, Alex. Tomozei, Gheorghe VORNICU, MIHAI vezi Creangă, Ion VRÂNCEANU, ALEXANDRA vezi Dolfi, Valentin VUIA, ORTRUD vezi Cioran, Emil VULCĂNESCU, MIRCEA vezi Ionescu, Nae VULCĂNESCU, SANDRA vezi Cioran, Emil

Vulcănescu, Mircea VULTUR, SMARANDA vezi Nicodim, Dumitru VULTURESCU, GEORGE vezi Anegroaie, Maria Chira, Minerva Cosoi, Claudian Coşovei, Traian T. Daicoviciu, Ioana Dinu, Mircea Doinaş, Ştefan Augustin Dragoescu, Andreea Fechete, Nicolae Got, Petre Melinescu, Gabriela Mircea, Dora de Onofre, Cristina Popa, Mireille Astrid Popa, Paulina Popescu, Adrian Sârbu, Valentin Victor Scarlat, Grigore Spinei, Vasile Stratan, Ion Tămaş, Lucian WATTREMEZ, MICHEL vezi Ecovoiu, Alexandru ZACIU, MIRCEA vezi Creţia, Petru Hărăguş, Ştefan Maliţa, Liviu

Petean, Mircea Vona, Alexandru ZAHARIA-FILIPAŞ, ELENA vezi Cristea, Mihaela Stahl, Henriette Yvonne ZALIS, HENRI vezi Aderca, Felix Eminescu, Mihai Vianu, Tudor ZAMFIR, LILIANA vezi Popovici, Vasile ZAMFIR, MIHAI vezi Anghelescu, Mircea ZANC, DAIANA TH. vezi Coşeriu, Eugenio ZĂGREANU, ION RADU vezi Buzaşi, Ion Calciu, Gheorghe Filipciuc, Ion Ilieş, Ioan Neamţu, Traian Mihai Sârbu, Paul Smarandache, Florentin Ţepelea, Gabriel ZĂRNESCU,

CONSTANTIN vezi Goanţă, Ştefan Sorescu, Marin ZECA, DANIELA vezi Buzea, Constanţa Gârbea, Horia Hobana, Ion Horea, Ion Munteanu, Romul Popescu, Dumitru Radu Rău, Aurel Stoica, Petre Şova, Coman Ţuţuianu, Floarea ZELETIN, C. D. vezi Eftimiu, Victor Vianu, Tudor Voiculescu, Vasile ZILIERU, HORIA vezi Zaharia, Florina ZLĂVOG, ANA-MARIA vezi Alexiu, Lucian Boroda, Ion Cârneci, Magda Dima, Simona-Grazia Iacobitz-Friduş, Alfred Iovian, Ion Tudor Preda, Constantin Schenk, Christian Wilhelm Vasilescu, Lucian

612

613

INDICE DE REVISTE

2190, 2224, 2235, 2239, 2249, 2285, 2341, 2385, 2479, 2495, 2626, 2713, 2746, 2892, 2954, 3076, 3118, 3200, 3213, 3241, 3258, 3334, 3568, 3575, 3710, 3734, 3736, 3740, 3741, 3742, 3743 Ateneu 43, 72, 97, 106, 142, 145, 150, 165, 181, 183, 246, 325, 346, 404, 528, 560, 561, 562, 586, 600, 625, 670, 726, 745, 762, 838, 908, 999, 1067, 1069, 1095, 1163, 1182, 1191, 1210, 1346, 1347, 1348, 1376, 1435, 1444, 1456, 1461, 1462, 1463, 1472, 1483, 1519, 1521, 1611, 1633, 1742, 1749, 1821, 2044, 2045, 2066, 2255, 2311, 2331, 2352, 2373, 2480, 2504, 2520, 2553, 2615, 2665, 2666, 2687, 2766, 2778, 2816, 2823, 2826, 2832, 2882, 2883, 2888, 2922, 2939, 2940, 3025, 3113, 3116, 3172, 3174, 3189, 3209, 3240, 3330, 3350, 3400, 3438, 3442, 3539, 3574, 3582, 3602, 3676, 3683, 3725, 3786, 3792 Calende 285, 326, 514, 582, 637, 738, 887, 1011, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1024, 1026, 1027, 1129, 1132, 1151, 1199, 1256, 1276, 1305, 1338, 1416, 1536, 1657, 1695, 1741, 1789, 1790, 2081, 2180, 2277, 2571, 2597, 2812, 2879, 2935, 2975, 2994, 3084, 3139, 3272, 3296, 3345, 3533, 3578, 3594 1012, 1029, 1450, 2381, 3195,

22 12, 88, 96, 206, 208, 212, 221, 231, 268, 275, 307, 321, 407, 663, 672, 706, 707, 794, 807, 814, 860, 862, 888, 1094, 1352, 1686, 1688, 1689, 1690, 1699, 1861, 1924, 2115, 2231, 2376, 2499, 2562, 2981, 2995, 3006, 3008, 3009, 3010, 3014, 3040, 3089, 3569, 3644, 3650, 3700, 3737, 3758, 3767, 3823 Adevărul literar şi artistic 21, 31, 35, 47, 54, 82, 84, 90, 131, 167, 178, 182, 213, 274, 283, 305, 306, 311, 313, 314, 374, 402, 422, 423, 424, 464, 469, 479, 539, 541, 564, 567, 569, 575, 604, 606, 630, 635, 641, 643, 652, 653, 662, 666, 712, 714, 724, 780, 784, 790, 795, 797, 801, 802, 805, 821, 866, 885, 906, 925, 937, 964, 992, 994, 998, 1002, 1020, 1036, 1041, 1050, 1078, 1081, 1100, 1126, 1176, 1181, 1184, 1209, 1219, 1268, 1294, 1299, 1325, 1357, 1358, 1359, 1360, 1394, 1397, 1404, 1409, 1423, 1424, 1437, 1438, 1475, 1476, 1477, 1478, 1481, 1506, 1508, 1514, 1518, 1555, 1581, 1584, 1609, 1649, 1673, 1674, 1685, 1696, 1698, 1735, 1748, 1753, 1815, 1824, 1856, 1860, 1869, 1879, 1885, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1912, 1938, 1949, 1951, 1952, 2021, 2038, 2056, 2087, 2132, 2143, 2149, 2215, 2226, 2228, 2240, 2292, 2318, 2327, 2378, 2397, 2516, 2518, 2519, 2539, 2566, 2579, 2599, 2619, 2630, 2644, 2708, 2710, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2827, 2833, 2842, 2843, 2884, 2891, 2947, 2952, 2953, 2969, 2971, 2980, 3005, 3036, 3046, 3052, 3053, 3055, 3067, 3085, 3110, 3114, 3129, 3131, 3154, 3158, 3183, 3191, 3198, 3199, 3238, 3254, 3267, 3280, 3281, 3331, 3337, 3383, 3392, 3417, 3427, 3430, 3431, 3433, 3434, 3445, 3468, 3469, 3483, 3484, 3495, 3538, 3540, 3551, 3552, 3565, 3576, 3624, 3633, 3663, 3664, 3672, 3673, 3674, 3675, 3691, 3705, 3722, 3723, 3733, 3757, 3802, 3810 Apostrof 10, 16, 18, 20, 169, 200, 265, 278, 279, 335, 336, 342, 375, 431, 580, 613, 700, 705, 717, 855, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 932, 1159, 1265, 1351, 1378, 1524, 1561, 1870, 1871, 1874, 1875, 1882, 2113, 2122, 2125, 2168, 2181, 2182,

Contemporanul 5, 17, 59, 60, 63, 161, 185, 186, 187, 188, 289, 309, 367, 368, 416, 442, 447, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 511, 520, 615, 618, 619, 735, 739, 740, 809, 810, 811, 812, 813, 817, 834, 853, 861, 916, 940, 954, 955, 957, 972, 986, 1010, 1070, 1101, 1117, 1243, 1244, 1245, 1278, 1288, 1312, 1313, 1314, 1315, 1361, 1382, 1430, 1457, 1547, 1563, 1564, 1585, 1602, 1603, 1635, 1656, 1667, 1668, 1744, 1745, 1757, 1872, 1914, 1958, 1959, 1978, 2018, 2102, 2108, 2174, 2194, 2210, 2222, 2223, 2281, 2297, 2310, 2328, 2329, 2369, 2428, 2445, 2454, 2455, 2456, 2491, 2554, 2559, 2603, 2641, 2642, 2667, 2678, 2682, 2729, 2744, 2760, 2801, 2937, 2958, 2990, 3088, 3142, 3143, 3173, 3180, 3196, 3203, 3246, 3262, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3496, 3497, 3498, 3511, 3531, 3534, 3543, 3554, 3595, 3598, 3599, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3732, 3789, 3790, 3819, 3825 Contrafort 819, 1195, 1303, 2350, 2450, 2881, 2964, 3297,

614

615

3482, 3546 Contrapunct 2, 3, 6, 7, 41, 101, 465, 660, 757, 778, 815, 878, 956, 1377, 1606, 1607, 1608, 1617, 1966, 1970, 2079, 2135, 2186, 2191, 2356, 2357, 2358, 2506, 2645, 2936, 3179, 3251, 3252, 3329, 3341, 3344, 3542, 3775 Convorbiri literare 14, 22, 24, 29, 30, 32, 42, 57, 61, 95, 99, 103, 104, 126, 127, 146, 151, 154, 155, 162, 163, 192, 205, 230, 248, 260, 263, 264, 266, 267, 271, 288, 297, 339, 347, 388, 389, 394, 397, 405, 417, 419, 441, 446, 452, 459, 463, 470, 489, 518, 526, 530, 587, 597, 624, 638, 671, 689, 693, 697, 718, 732, 742, 748, 752, 756, 759, 803, 823, 837, 846, 857, 871, 890, 891, 904, 905, 915, 921, 933, 961, 978, 997, 1021, 1028, 1059, 1090, 1102, 1104, 1113, 1128, 1131, 1161, 1170, 1175, 1180, 1202, 1204, 1206, 1207, 1213, 1220, 1251, 1257, 1258, 1271, 1272, 1280, 1281, 1282, 1291, 1306, 1307, 1317, 1321, 1336, 1391, 1396, 1422, 1428, 1439, 1440, 1446, 1447, 1448, 1460, 1467, 1504, 1512, 1513, 1517, 1537, 1538, 1549, 1556, 1579, 1580, 1591, 1599, 1619, 1672, 1712, 1717, 1770, 1775, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1807, 1814, 1834, 1854, 1855, 1864, 1866, 1876, 1893, 1894, 1909, 1933, 1945, 1948, 1968, 1979, 1987, 1992, 2002, 2007, 2031, 2037, 2043, 2048, 2051, 2055, 2057, 2063, 2076, 2101, 2109, 2140, 2142, 2159, 2189, 2204, 2230, 2267, 2269, 2272, 2288, 2290, 2294, 2308, 2316, 2347, 2354, 2413, 2419, 2426, 2498, 2500, 2503, 2526, 2541, 2545, 2590, 2651, 2653, 2654, 2657, 2669, 2677, 2680, 2705, 2706, 2718, 2721, 2756, 2759, 2781, 2788, 2797, 2808, 2809, 2810, 2818, 2820, 2821, 2845, 2857, 2858, 2878, 2880, 2898, 2905, 2941, 2944, 2957, 2959, 2963, 3007, 3013, 3038, 3042, 3064, 3120, 3136, 3161, 3171, 3182, 3197, 3228, 3247, 3253, 3255, 3257, 3271, 3302, 3315, 3321, 3324, 3343, 3365, 3380, 3395, 3405, 3432, 3436, 3444, 3464, 3465, 3477, 3478, 3514, 3522, 3544, 3558, 3563, 3570, 3585, 3593, 3600, 3614, 3626, 3630, 3659, 3686, 3687, 3689, 3720, 3721, 3751, 3762, 3766, 3774, 3776, 3803, 3814, 3815, 3820, 3827 Curierul românesc 56, 115, 128, 133, 148, 223, 387, 411, 521, 612, 751, 910, 1023, 1039, 1383, 1384, 1432, 1445, 1510, 1651, 1804, 1950, 1961, 2039, 2126, 2251, 2512, 2538, 2576,

2580, 2793, 3108, 3156, 3460, 3643 Dilema 26, 364, 365, 487, 583, 588, 675, 786, 820, 824, 844, 929, 930, 931, 1453, 1630, 1666, 1676, 1716, 1878, 1983, 2004, 2099, 2107, 2118, 2128, 2435, 2436, 2438, 2439, 2440, 2441, 2447, 2451, 2452, 2501, 2508, 2509, 2751, 2991, 3016, 3021, 3022, 3023, 3024, 3202, 3225, 3226, 3319, 3407, 3702, 3706, 3729 Euphorion 669, 859, 865, 949, 1582, 1976, 2345, 2444, 2621, 3146, 3168, 3235, 3342, 3515, 3603, 3714 Familia 45, 156, 195, 197, 201, 319, 331, 380, 386, 403, 406, 413, 453, 461, 545, 602, 649, 650, 684, 704, 746, 760, 792, 840, 858, 889, 917, 928, 973, 1122, 1133, 1134, 1137, 1140, 1154, 1168, 1194, 1205, 1217, 1227, 1240, 1246, 1356, 1379, 1525, 1658, 1671, 1692, 1720, 1736, 1740, 1779, 1780, 1781, 1806, 1829, 1838, 1850, 1919, 1962, 2019, 2080, 2084, 2094, 2100, 2119, 2130, 2152, 2169, 2198, 2208, 2214, 2220, 2254, 2305, 2309, 2337, 2346, 2416, 2417, 2433, 2434, 2437, 2443, 2448, 2496, 2534, 2552, 2606, 2616, 2639, 2659, 2671, 2673, 2674, 2684, 2691, 2723, 2725, 2733, 2768, 2776, 2787, 2860, 2929, 2934, 2965, 2974, 2977, 2984, 2989, 3044, 3048, 3049, 3056, 3058, 3065, 3075, 3207, 3220, 3243, 3276, 3310, 3327, 3373, 3447, 3451, 3480, 3502, 3512, 3561, 3564, 3571, 3613, 3625, 3711, 3752, 3801, 3824 Forum 791 A Hét 194, 238, 239, 315, 408, 429, 576, 1074, 1297, 1431, 1805, 1830, 1996, 2000, 2010, 2011, 2026, 2028, 2201, 2359, 2521, 2565, 3283, 3285, 3290, 3359, 3627 Jurnalul literar 65, 66, 67, 68, 69, 70, 98, 149, 164, 257, 281, 284, 334, 371, 434, 522, 523, 524, 525, 538, 589, 605, 617, 632, 633, 634, 701, 702, 785, 787, 798, 804, 806, 818, 822, 825, 826, 829, 893, 894, 924, 1066, 1096, 1177, 1218, 1222, 1223, 1233, 1273, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1482, 1509, 1551, 1566, 1567, 1569, 1632, 1694, 1697, 1737, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765,

616

617

1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1809, 1905, 1947, 2003, 2036, 2383, 2384, 2390, 2432, 2442, 2681, 2761, 2762, 2855, 2872, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3367, 3753, 3756, 3761, 3763

1773, 2062, 2462, 3031, 3096,

1774, 2071, 2488, 3032, 3162,

1791, 2082, 2502, 3033, 3229,

1792, 2227, 2510, 3045, 3231,

1793, 2360, 2515, 3072, 3269,

Korunk 193, 199, 1516, 1605, 2014, 2025, 2027, 2202, 3079, 3277, 3284, 3354, 3356, 3357, 3358, 3360, 3361 Látó 198, 298, 299, 330, 401, 1526, 1530, 1531, 1604, 1982, 1998, 1999, 2006, 2012, 2029, 2030, 2052, 2825, 3286, 3287, 3289, 3291, 3352, 3353, 3355, 3440 Limba română 549, 936, 1468, 3437 Limbă şi literatură 137, 338, 553, 555, 556, 558, 578, 622, 651, 654, 788, 946, 2090, 2263, 2313, 2321, 2324, 2425, 2610, 2790, 2852, 3185, 3266, 3339 Literatorul 78, 107, 135, 251, 358, 498, 727, 833, 988, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1214, 1236, 1295, 1380, 1443, 1465, 1471, 1479, 1480, 1637, 1846, 1985, 2033, 2042, 2242, 2245, 2283, 2338, 2468, 2530, 2533, 2548, 2728, 2795, 3026, 3027, 3054, 3117, 3119, 3124, 3126, 3127, 3128, 3181, 3306, 3333, 3335, 3421, 3422, 3423, 3424, 3435, 3448, 3638, 3642, 3653, 3655 Luceafărul 1, 9, 11, 15, 23, 44, 53, 55, 58, 71, 80, 86, 92, 93, 102, 109, 111, 113, 141, 159, 170, 172, 203, 207, 211, 215, 216, 233, 235, 236, 241, 242, 259, 269, 273, 287, 290, 291, 310, 322, 323, 345, 349, 356, 382, 410, 467, 491, 492, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 510, 513, 517, 529, 531, 535, 536, 537, 565, 584, 627, 644, 645, 664, 680, 694, 710, 711, 723, 728, 729, 744, 776, 781, 796, 800, 831, 832, 841, 842, 867, 874, 875, 877, 883, 884, 892, 895, 896, 909, 914, 939, 953, 967, 969, 971, 980, 1000, 1037, 1042, 1056, 1061, 1064, 1080, 1083, 1085, 1086, 1099, 1103, 1115, 1156, 1157, 1158, 1165, 1166, 1183, 1186, 1196, 1221, 1237, 1238, 1248, 1262, 1289, 1293, 1310, 1318, 1319, 1326, 1330, 1340, 1341, 1343, 1345,

1350, 1354, 1565, 1574, 1634, 1640, 1722, 1723, 1823, 1833, 1917, 1930, 2078, 2097, 2173, 2175, 2260, 2274, 2363, 2364, 2411, 2414, 2497, 2511, 2582, 2586, 2676, 2679, 2777, 2796, 2890, 2903, 2988, 2996, 3050, 3057, 3137, 3140, 3192, 3201, 3325, 3332, 3403, 3409, 3510, 3549, 3590, 3591, 3704, 3712, 3806, 3826

1392, 1578, 1645, 1750, 1835, 1956, 2106, 2178, 2296, 2366, 2420, 2528, 2609, 2685, 2806, 2904, 2997, 3059, 3148, 3205, 3340, 3426, 3557, 3596, 3724,

1393, 1583, 1646, 1752, 1843, 1957, 2112, 2184, 2298, 2367, 2430, 2543, 2627, 2711, 2811, 2907, 2998, 3061, 3149, 3223, 3346, 3443, 3566, 3604, 3765,

1473, 1586, 1661, 1754, 1844, 1990, 2145, 2196, 2320, 2374, 2463, 2555, 2633, 2714, 2830, 2925, 2999, 3062, 3152, 3227, 3348, 3450, 3567, 3612, 3769,

1474, 1587, 1663, 1794, 1847, 2013, 2146, 2200, 2326, 2380, 2464, 2557, 2634, 2724, 2835, 2931, 3012, 3077, 3159, 3234, 3349, 3453, 3572, 3615, 3770,

1520, 1593, 1665, 1796, 1886, 2020, 2161, 2206, 2330, 2382, 2469, 2561, 2646, 2727, 2849, 2979, 3028, 3078, 3163, 3239, 3371, 3466, 3573, 3632, 3772,

1543, 1598, 1693, 1797, 1887, 2040, 2162, 2213, 2339, 2394, 2473, 2574, 2652, 2754, 2850, 2982, 3029, 3081, 3164, 3261, 3372, 3476, 3577, 3666, 3781,

1552, 1626, 1706, 1816, 1895, 2046, 2163, 2219, 2355, 2398, 2478, 2578, 2656, 2755, 2867, 2985, 3034, 3125, 3177, 3278, 3384, 3503, 3586, 3696, 3782,

1558, 1631, 1721, 1817, 1906, 2060, 2170, 2236, 2362, 2410, 2485, 2581, 2663, 2764, 2889, 2986, 3035, 3132, 3187, 3294, 3401, 3504, 3588, 3699, 3783,

Minerva 196, 304, 458, 480, 516, 534, 546, 559, 636, 673, 682, 716, 911, 941, 1082, 1119, 1120, 1121, 1160, 1449, 1535, 1890, 1891, 2150, 2368, 2481, 2648, 2780, 2791, 2819, 2822, 2831, 2927, 2932, 3109, 3123, 3206, 3214, 3219, 3295, 3459, 3474, 3611, 3708, 3771, 3812 Orizont 91, 94, 227, 232, 237, 440, 443, 460, 484, 515, 678, 836, 966, 1034, 1084, 1087, 1089, 1091, 1093, 1097, 1235, 1316, 1395, 1641, 1813, 2058, 2138, 2403, 2412, 2449, 2577, 2623, 2625, 2629, 2655, 2662, 2694, 2750, 2767, 2772, 2774, 2909, 2916, 3020, 3099, 3147, 3233, 3347, 3382, 3408, 3410, 3413, 3693, 3694, 3695, 3698, 3768, 3795

618

619

Poesis 75, 81, 173, 219, 262, 341, 351, 355, 369, 390, 392, 395, 399, 414, 435, 499, 547, 620, 686, 719, 731, 741, 747, 845, 848, 869, 870, 912, 935, 958, 1030, 1108, 1141, 1142, 1167, 1172, 1193, 1197, 1203, 1216, 1234, 1239, 1242, 1267, 1275, 1290, 1406, 1427, 1433, 1434, 1454, 1464, 1469, 1528, 1577, 1597, 1660, 1734, 1746, 1747, 1751, 1832, 1865, 1868, 1880, 1908, 1946, 1977, 2001, 2017, 2141, 2148, 2154, 2166, 2237, 2252, 2270, 2284, 2304, 2322, 2332, 2333, 2335, 2388, 2406, 2421, 2466, 2474, 2483, 2551, 2622, 2649, 2650, 2668, 2675, 2683, 2693, 2712, 2717, 2726, 2747, 2748, 2794, 2869, 2875, 2912, 2933, 2938, 2956, 2961, 3047, 3074, 3135, 3150, 3178, 3184, 3188, 3194, 3210, 3211, 3236, 3259, 3263, 3268, 3379, 3475, 3481, 3559, 3589, 3601, 3716, 3745, 3773 Rev. Ist. şi Teor. Lit. 13, 250, 256, 258, 548, 566, 640, 880, 962, 1003, 1353, 1414, 1616, 2089, 2131, 2268, 2291, 2293, 2314, 2690, 2715, 2906, 3082, 3175, 3336, 3717, 3780, 3788 Revue des études sud-est européennes 370, 1381 Revue roumaine 340, 350, 354, 357, 359, 362, 1921, 1923, 1925, 1929, 3755, 3760 România literară 19, 28, 33, 34, 38, 40, 46, 87, 105, 130, 140, 144, 147, 160, 176, 180, 184, 189, 202, 204, 209, 210, 214, 217, 218, 220, 225, 228, 261, 270, 277, 286, 312, 320, 328, 337, 363, 366, 383, 385, 400, 409, 439, 444, 450, 451, 455, 485, 493, 542, 568, 574, 577, 603, 608, 609, 611, 623, 639, 642, 646, 674, 677, 683, 708, 753, 754, 755, 758, 768, 779, 782, 789, 816, 854, 864, 873, 907, 952, 965, 976, 979, 1014, 1025, 1031, 1032, 1038, 1040, 1046, 1053, 1079, 1114, 1147, 1149, 1155, 1179, 1185, 1187, 1192, 1225, 1229, 1230, 1241, 1284, 1320, 1323, 1342, 1344, 1368, 1369, 1373, 1374, 1415, 1426, 1442, 1451, 1452, 1455, 1466, 1470, 1511, 1523, 1553, 1562, 1568, 1571, 1618, 1636, 1639, 1648, 1650, 1653, 1680, 1681, 1727, 1771, 1787, 1788, 1808, 1820, 1836, 1845, 1851, 1858, 1859, 1862, 1867, 1873, 1900, 1907, 1922, 1926, 1927, 1935, 1936, 1937, 1954, 1969, 1974, 1988, 2008, 2009, 2022, 2034, 2041, 2064, 2065, 2073, 2110, 2114, 2116, 2124, 2127, 2129, 2134, 2139, 2167, 2188, 2192, 2195, 2197, 2209,

2216, 2225, 2232, 2375, 2377, 2396, 2505, 2513, 2517, 2587, 2608, 2614, 2707, 2737, 2752, 2828, 2829, 2838, 2897, 2908, 2915, 3015, 3017, 3018, 3107, 3112, 3115, 3208, 3212, 3215, 3282, 3288, 3318, 3490, 3491, 3493, 3562, 3608, 3631, 3658, 3660, 3661, 3787, 3799, 3807

2256, 2415, 2522, 2628, 2757, 2839, 2945, 3037, 3121, 3224, 3326, 3505, 3635, 3665,

2258, 2418, 2523, 2635, 2758, 2840, 2970, 3039, 3155, 3232, 3338, 3507, 3636, 3692,

2262, 2446, 2531, 2638, 2770, 2841, 2992, 3068, 3157, 3256, 3385, 3516, 3637, 3701,

2264, 2467, 2544, 2643, 2771, 2851, 2993, 3069, 3160, 3260, 3411, 3519, 3645, 3713,

2266, 2472, 2560, 2647, 2789, 2856, 3002, 3083, 3170, 3264, 3418, 3541, 3646, 3735,

2287, 2484, 2563, 2660, 2798, 2859, 3003, 3087, 3190, 3265, 3429, 3550, 3648, 3750,

2317, 2492, 2572, 2689, 2817, 2894, 3004, 3090, 3204, 3270, 3473, 3560, 3654, 3779,

Steaua 8, 25, 64, 74, 76, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 153, 166, 174, 177, 179, 222, 226, 249, 282, 300, 332, 352, 372, 373, 381, 430, 445, 456, 497, 519, 527, 543, 550, 552, 557, 563, 570, 571, 572, 573, 621, 629, 667, 688, 690, 698, 709, 715, 793, 886, 920, 959, 970, 977, 989, 990, 991, 993, 995, 1071, 1075, 1116, 1118, 1127, 1130, 1162, 1164, 1173, 1231, 1232, 1247, 1253, 1296, 1298, 1301, 1322, 1328, 1334, 1337, 1355, 1390, 1408, 1411, 1418, 1419, 1420, 1425, 1458, 1503, 1522, 1539, 1540, 1554, 1557, 1559, 1589, 1601, 1615, 1643, 1647, 1655, 1684, 1715, 1731, 1739, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1818, 1822, 1839, 1849, 1853, 1877, 1883, 1889, 1953, 1960, 1963, 1980, 1981, 1991, 2023, 2024, 2054, 2061, 2070, 2072, 2083, 2085, 2120, 2123, 2153, 2158, 2160, 2176, 2217, 2229, 2244, 2253, 2257, 2261, 2265, 2271, 2278, 2279, 2302, 2303, 2315, 2334, 2348, 2349, 2370, 2372, 2423, 2427, 2458, 2489, 2493, 2514, 2524, 2525, 2532, 2546, 2550, 2617, 2640, 2670, 2703, 2716, 2719, 2730, 2735, 2745, 2763, 2807, 2814, 2824, 2847, 2853, 2910, 2913, 2951, 2978, 3011, 3041, 3043, 3080, 3133, 3141, 3144, 3151, 3167, 3222, 3242, 3244, 3245, 3298, 3305, 3308, 3316, 3328, 3362, 3370, 3374, 3377, 3386, 3389, 3393, 3397, 3398, 3399, 3441, 3452, 3458, 3462, 3467, 3526, 3536, 3537, 3548, 3579, 3587, 3609, 3610, 3617, 3623, 3641, 3652, 3657, 3662, 3697, 3707, 3715, 3778, 3785, 3796, 3804, 3808

620

621

Studia Univ. Babeş-Bolyai. Ser. Philol. 947 Teatrul azi 983, 1610, 2074, 2207, 2301, 2536, 3821, 3822 Tomis 4, 116, 117, 118, 125, 132, 134, 295, 296, 333, 398, 468, 488, 494, 508, 544, 703, 734, 743, 761, 769, 868, 876, 879, 918, 919, 926, 984, 1058, 1098, 1105, 1106, 1107, 1110, 1171, 1263, 1264, 1287, 1335, 1371, 1459, 1534, 1572, 1595, 1600, 1614, 1664, 1764, 1857, 1913, 1986, 1989, 2086, 2164, 2165, 2259, 2273, 2276, 2280, 2282, 2295, 2299, 2340, 2344, 2399, 2400, 2401, 2408, 2457, 2459, 2460, 2494, 2527, 2569, 2600, 2602, 2605, 2618, 2631, 2658, 2731, 2739, 2773, 2775, 2813, 2815, 2846, 2874, 2876, 2877, 2893, 2896, 2899, 2900, 2901, 2902, 2911, 2930, 2949, 2966, 3122, 3176, 3221, 3300, 3307, 3309, 3378, 3404, 3406, 3428, 3449, 3492, 3500, 3553, 3555, 3592, 3605, 3629, 3688, 3690, 3816, 3818 Tribuna 39, 62, 77, 110, 152, 168, 301, 302, 303, 324, 344, 348, 353, 412, 436, 448, 457, 481, 486, 504, 533, 585, 665, 668, 679, 699, 799, 835, 881, 960, 996, 1033, 1062, 1076, 1077, 1088, 1111, 1123, 1124, 1125, 1174, 1188, 1190, 1261, 1266, 1270, 1327, 1349, 1405, 1407, 1413, 1417, 1421, 1436, 1590, 1596, 1670, 1675, 1683, 1732, 1733, 1743, 1758, 1759, 1819, 1852, 1884, 1920, 1928, 1931, 1964, 1971, 2032, 2093, 2117, 2147, 2157, 2172, 2187, 2193, 2199, 2241, 2243, 2250, 2286, 2306, 2351, 2387, 2391, 2429, 2431, 2461, 2476, 2482, 2486, 2542, 2549, 2591, 2604, 2620, 2624, 2636, 2672, 2695, 2736, 2765, 2873, 2886, 2895, 2948, 2955, 2967, 2973, 2983, 2987, 3000, 3051, 3086, 3097, 3098, 3130, 3134, 3165, 3169, 3273, 3299, 3317, 3388, 3402, 3414, 3416, 3461, 3479, 3494, 3501, 3518, 3520, 3521, 3523, 3524, 3525, 3527, 3581, 3597, 3618, 3619, 3620, 3685, 3709, 3718, 3719, 3749, 3764, 3791, 3793, 3794, 3809, 3813 An. Univ. Buc. L. şi lit. rom. 3640, 3649, 3656 Universul cărţii 27, 37, 48, 79, 83, 89, 112, 129, 136, 143, 157, 171, 234, 243, 247, 272, 276, 280, 293, 308, 329, 343, 360, 361, 391, 396, 432, 466, 482, 483, 490, 500, 512, 532,

540, 551, 579, 601, 607, 626, 631, 676, 687, 713, 722, 725, 730, 736, 737, 749, 808, 830, 847, 856, 863, 882, 897, 927, 938, 974, 975, 1022, 1057, 1063, 1068, 1092, 1148, 1153, 1178, 1198, 1228, 1252, 1254, 1269, 1285, 1300, 1311, 1324, 1333, 1339, 1372, 1441, 1515, 1545, 1570, 1573, 1588, 1592, 1628, 1629, 1642, 1654, 1705, 1810, 1828, 1840, 1841, 1881, 1888, 1898, 1934, 1972, 1993, 2035, 2059, 2075, 2088, 2098, 2136, 2151, 2156, 2171, 2177, 2179, 2205, 2211, 2212, 2218, 2234, 2275, 2289, 2307, 2361, 2365, 2379, 2386, 2395, 2402, 2409, 2470, 2475, 2487, 2490, 2507, 2529, 2570, 2588, 2601, 2607, 2611, 2612, 2632, 2637, 2704, 2741, 2753, 2769, 2792, 2836, 2837, 2848, 2854, 2887, 2914, 2942, 2960, 2968, 3001, 3060, 3106, 3111, 3138, 3186, 3230, 3279, 3303, 3322, 3366, 3369, 3387, 3394, 3396, 3412, 3470, 3499, 3517, 3547, 3580, 3584, 3607, 3616, 3628, 3684, 3738, 3759, 3797, 3798, 3805, 3811 Vatra 73, 100, 158, 175, 190, 224, 245, 292, 316, 318, 384, 415, 418, 420, 421, 433, 437, 438, 610, 616, 685, 692, 696, 721, 733, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 839, 843, 849, 850, 851, 852, 872, 913, 923, 934, 948, 950, 951, 963, 968, 985, 987, 1035, 1055, 1060, 1065, 1072, 1109, 1138, 1139, 1169, 1189, 1200, 1201, 1211, 1215, 1226, 1259, 1277, 1279, 1286, 1302, 1304, 1308, 1366, 1529, 1541, 1542, 1544, 1546, 1548, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1644, 1659, 1662, 1687, 1691, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1713, 1714, 1718, 1719, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1738, 1776, 1777, 1778, 1812, 1837, 1842, 1848, 1892, 1896, 1897, 1918, 1944, 1955, 1967, 1975, 2049, 2077, 2095, 2111, 2144, 2155, 2183, 2185, 2203, 2233, 2300, 2312, 2319, 2323, 2325, 2336, 2353, 2407, 2422, 2424, 2535, 2547, 2558, 2564, 2567, 2568, 2583, 2584, 2585, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2664, 2686, 2688, 2692, 2696, 2720, 2732, 2734, 2738, 2740, 2742, 2743, 2779, 2802, 2803, 2804, 2805, 2868, 2943, 2950, 2976, 3019, 3030, 3063, 3066, 3070, 3071, 3073, 3145, 3237, 3248, 3249, 3250, 3275, 3304, 3311, 3312, 3313, 3314, 3323, 3368, 3375, 3376, 3415, 3446, 3471, 3472, 3506, 3508, 3509, 3513, 3530, 3532, 3535, 3556, 3606, 3739, 3744

622

623

Viaţa românească 85, 108, 229, 449, 454, 581, 598, 599, 647, 648, 750, 783, 922, 1001, 1112, 1152, 1224, 1260, 1283, 1309, 1329, 1331, 1367, 1410, 1412, 1429, 1550, 1576, 1627, 1652, 1669, 1863, 2047, 2053, 2133, 2137, 2247, 2389, 2477, 2598, 2800, 2870, 2924, 2962, 3274, 3320, 3425, 3456, 3583, 3634, 3639, 3647, 3651, 3754, 3777, 3784

624