You are on page 1of 6

RANCANGAN KEMAHIRAN PERMAINAN

Mata Pelajaran : Kokurikulum

Kelas : 4 Jaya

Bilangan murid : 16 orang

Tarikh : 12 April 2018

Masa : 2.30 – 3.30 petang

Tajuk : Bola Sepak ( Menggelecek bola)

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

a) Psikomotor : Murid-murid dapat melakukan aktiviti menggelecek bola dengan perlakuan yang betul pada jarak
10 meter sebanyak dua dari tiga percubaan.
b) Kognitif : Menjelaskan mekanisme perlakuan menggelecek yang menitikberatkan aspek daya dan
imbangan.
c) Afektif : Dapat memupuk minat, keseronokan dan membina keyakinan diri semasa melakukan aktiviti.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah bermain dan menyaksikan pertandingan bola sepak.

Penerapan nilai : Bekerjasama dan berdisiplin

Peralatan : Bola (10 biji)

Kon (10 biji)

Wisel ( 1 unit)
Langkah/ Masa Isi pelajaran Aktiviti PdP Catatan (Nilai/BBM)

Aktiviti memanaskan badan:


Permulaan Nilai:
a) Latihan farklet Bekerjasama, Berdisiplin
( 5 minit)
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan.
2. Guru memberikan demonstrasi
dan arahan.

Arahan:
Berlari perlahan
Lompat (Up)
Mencangkung ( Down)
Pusing 180 darjah (Turn)

b) Aktiviti regangan

1. Guru meminta seorang murid ke


hadapan untuk mengetuai aktiviti
regangan.
Langkah 1 Kemahiran 1 ( Menggelecek tanpa Nilai:
halangan) Berdisiplin
( 10 minit)
1. Murid menggunakan bahagian
kaki yang terdiri daripada perut
kaki, bahagian luar kaki dan
tumit.
2. Guru menunjukkan demonstrasi
cara menggelecek tanpa
halangan.
3. Guru melakukan perlakuan
ansur maju tanpa bola .
4. Guru mengarahkan murid untuk
melakukan perlakuan ansur
maju dahulu.

Langkah 2 Nilai :
1. Murid akan dibahagikan kepada
dua barisan iaitu barisan Bekerjasama
( 15 minit)
pertama dan kedua..
2. Murid di barisan pertama akan
menghantar bola kepada murid
yang berada di barisan kedua
dan sebaliknya.
3. Bola digerakkan secara
terkawal supaya tidak jauh dari
kaki. Pastikan langkah-langkah
pendek diambil agar bola dapat
dikawal oleh kaki sepanjang
masa.
4. Murid-murid kemudiannya
bergerak secara berpasangan
dan akan menggelecek bola
sejauh 10 meter

Nilai:
Langkah 3 Kemahiran 2 ( Menggelecek dengan
halangan) Berdisiplin
(15 minit)
1. Guru menujukkan demonstrasi
menggelecek bola dengan
halangan menggunakan kon.
2. Lima biji kon akan disusun
secara lurus dalam dua barisan.
3. Murid akan menggelecek bola
di antara kon tersebut secara
ansur maju terlebih dahulu.
4. Kemudian, murid diminta
menggelecek dengan
menggunakan bola secara
perlahan.
Perlakuan ini akan dilakukan dengan
kepantasan secara berubah-ubah iaitu
fasa perlahan dan fasa laju.

Langkah 4 Permainan kecil Nilai:

( 10 minit) 1. Guru akan melakukan Kerjasama


permainan kecil bagi murid-
murid. Nilai tambah:
2. Murid-murid akan dibahagikan
kepada dua kumpulan. Kinestetik, logik- Matematik
3. Setiap kumpulan dikehendaki
untuk menggelecek bola
melalui kon yang disusn secara
berselang-seli.
4. Kumpulan yang menamatkan
permainan ini dikira sebagai
pemenang
5. Kemudian, murid-murid akan
bermain pertandingan futsal.

Nilai tambah :
Penutup Aktiviti regangan
( 5 minit) Kemahiran berfikir, menganalisis
1. Murid melakukan aktiviti
regangan bersama guru.
2. Guru bersoal jawab dengan
murid-murid tentang kemahiran
yang dipelajari.