You are on page 1of 4

KERTAS KERJA PROGRAM KETUA ENAM SEKAWAN PENGAKAP

PPPM (2013-2025) Aspirasi Sistem - Kecekapan


Aspirasi Murid - Kemahiran Memimpin
Anjakan ke - 3 - Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

Nama Program Ketua Enam Sekawan


Tema : Kepimpinan

Tarikh/Masa 01.08.2018
1.30 pm – 3.40 pm
Tempat Dewan Sekelas

Kumpulan sasaran Ahli Pengakap SK LASAH

Objektif 1. Memantapkan kemahiran mendiri, melipat dan menyimpan khemah dengan


betul.
2. Merealisasikan Persetiaan dan Undang-undang pengakap pada setiap masa .
3. Menjadikan ahli pengakap yang berdisiplin tinggi dan sentiasa patuh akan
arahan.
Sasaran /KPI Output :
i. Menyelaraskan aktiviti-aktiviti penilaian yang terdapat dalam Skim
Latihan Pengakap Kanak-Kanak.
Outcome :
i. Pendedahan kepada ahli-ahli pengakap kepada proses pembelajaran di luar bilik
darjah.
ii. Mendedahkan ahli-ahli kepada aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar dan
bermakna.
iii. Berekreasi secara terancang dan terkawal ke arah membentuk jati diri pelajar
yang lebih seimbang dan dinamik.
Kewangan BKK

Jawatankuasa Sila lihat lampiran A

Jadual / Tentatif Sila lihat lampiran B

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

------------------------------ ------------------------------------------ ----------------------------------------


( WONG BOON PING) ( ABDUL RASIB BIN RAMLY ) ( ROBIAH BINTI HASMUNI )
PEMIMPIN PENGAKAP PK KOKURIKULUM GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH 1


LAMPIRAN A

Jawatankuasa Induk
Pengerusi ( Guru Besar ) PUAN ROBIAH BINTI HASMUNI
Timbalan Pengerusi ( PK Koku) ENCIK ABDUL RASIB BIN RAMLY
Naib Pengerusi 1 ( PK 1 ) PUAN ROSNIZA BINTI IDRIS
Naib Pengerusi 2 ( PK HEM ) PUAN NORHAYATI BINTI ALI
Setiausaha ENCIK WONG BOON PING

Jawatankuasa Pengelola
Pendaftaran
PUAN RUSMAWATI BINTI DEMAWI
Makanan dan Minuman
PUAN SABARIAH BINTI IBRAHIM
3.Siijl, Buku Program & Peralatan
ENCIK WONG BOON PING
4. Fotografi dan Dokumentasi
PUAN YASMIN BINTI BASYIR AHMAD
Jawatankuasa Pelaksana
AJK SISTEM PENGKALAN
Pengkalan 1- Istiadat laung Agung , Menaik Bendera, Menurun Bendera
Encik Wong Boon Ping
Pengkalan 2- Persetiaan dan Undang-undang Pengakap
Puan Rusmawati Binti Demawi
Pengkalan 3- Asas Kawad Kaki
Puan Sabariah Binti Ibrahim
Pengkalan 4 - Mendirikan Khemah dan Menurunkan Khemah
Puan Yasmin Binti Ahmad Junaseram

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH 2


LAMPIRAN B

Jadual Program

TARIKH WAKTU MINIT AKTIVITI TINDAKAN


1330 10 Pendaftaran Tuan Rusmawati
01 OGOS
2018 1340 20 Taklimat Kem dan Pengagihan Sekawan Tuan Wong
Aktiviti Sistem Pengkalan
Sistem 1 – Istiadat Laungan Agung,
Tuan Wong
Mengibar dan Menurun Bendera
Tuan Rusmawati
1400 90 Sistem 2 – Persetiaan dan Undang-undang
Tuan Sabariah
Pengakap
Tuan Yasmin
Sistem 3 - Asas Kawad Kaki
Sistem 4 – Menaik dan Menurun Khemah
Penyampaian Sijil Semua Ahli dan
1530 10 Jamuan Ringkas
Pemimpin
1540 - Bersurai

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH 3


Anggaran Perbelanjaan

Sumber Kewangan

a. BKK = RM 250

========

JUMLAH RM 250

Anggaran Kos

a. Makan Tengah Hari RM 5 x 15 = RM 75

b. Sijil RM 1 x 15 = RM 15

d. Bendera Pengakap RM 30 x 15 = RM 30

e. Khemah RM 130 X 1 = RM 130

===========

JUMLAH PERBELANJAAN RM 250

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH 4