You are on page 1of 11

MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

CHAPTER 13:

Gerakan
Arahan: Lengkapkan , label dan nyatakan fungsi utama setiap bahagian di dalam rajah di bawah.

Rajah 1: Inersia – Eksperimen jisim dan inersia- Lengkapkan

Jisim bertambah : Inersia bertambah

1. Jisim………..............
2. INERTIA ………………
3. …………….. untuk
1. Jisim……….............. digerakkan /dihayun
2. INERTIA ……………… 4. …………….. untuk
Tin berisi dihentikan
3. …………….. untuk
Tin pasir
digerakkan /dihayun 5. Masa untuk hayunan
4. …………….. untuk kosong untuk berhenti
dihentikan mengambil masa yang
5. Masa untuk hayunan …………………
untuk berhenti
mengambil masa yang
…………………

Bongkah kuprum, X Bongkah kayu, Y


30g 2kg

1. ………………… mempunyai jisim yang lebih berbanding ……………………..

2. ………………… mempunyai inersia yang lebih berbanding ………………….

3. ………………… akan cepat berhenti dahulu berbanding …………………………….

4. Masa hayunan untuk berhenti ………………… lebih lama berbanding…………………


MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

KESAN INERSIA – TERHUMBAN KE HADAPAN


Apabila pemandu tidak memakai ……………………….……..
semasa kemalangan.

Langkah keselamatan - untuk


mengurangkan kesan inersia

………………...

…..…………….

Bumper belakang
Bumper depan

Fungsi : Bumper depan dan belakang

Menambah masa perlanggaran semasa kemalangan


MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

1. Rajah 2: Laju, halaju dan pecutan – Penyelesaian masalah

Laju = Jarak
Masa

(a) Contoh 1 : Kereta


((

Laju kereta di atas dalam 2 saat:

(b) Contoh 2 : Pita detik


10 detik = 0.2 s
(pita detik : 50 detik dalam 1 saat)

Ticker tape

Panjang = 9 cm

Laju pita detik :


MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

Rajah 3: Momentum – Penyelesaian masalah

Momentum = Jisim x Halaju

Halaju

MOMENTUM troli :

Rajah 4: Enjin petrol empat lejang – Namakan P, Q R dan S

Spark Plug Injap masuk terbuka Injap ekzos Injap masuk


(PETROL masuk) terbuka tertutup
closed

Injap ekzos
tertutup

Piston

STROKE P Q R S
: ………………..… ……………… ……………… ………………
MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

Rajah 5; Prinsip tekanan dan hidraulik – Penyelesaian masalah

Tekanan ‘P’ = ‘F’ ( Daya )

‘A’ (Luas permukaan)

LUAS PERMUKAAN TEKANAN

(a) Contoh 1: Tekanan pada kasut tumit tinggi di atas lantai

(Daya)

Luas permukaan
= 0.01 m2

Tekanan kasut di atas :


MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

(b) Contoh 2: Sistem hidraulik – Penyelesaian masalah

1. Daya yang lebih kecil untuk mengangkat


beban yang lebih besar
2. Tekanan omboh X dan Y - sama

BEBAN : 10 000 N
DAYA

X Y

TEKANAN X = TEKANAN Y
F1 = F2
A1 A2

Daya untuk mengangkat kereta (beban):

Prinsip Hidraulik
…………………… yang dihantar ke seluruh ……………….. di dalam sistem
tertutup adalah SAMA/UNIFORM)
MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

Rajah 6; Prinsip Archimedes – Objek ditenggelamkan ke dalam air


Contoh 1: Daya tujahan keatas batu

Sesaran Air
a) Isipadu awal – isipadu akhir
b) berat dalam udara – berat dalam air
TUJAH KE ATAS

OBJEK (BATU)

1. Objek(batu) mengalami …………………………..


2. Tujah ke atas= SESARAN AIR = PENGURANGAN BERAT
3. PENGURANGAN BERAT = Berat dalam udara – berat dalam air

JAWAPAN :

(a) PENGURANGAN BERAT = …………………………… N

(b) SESARAN AIR = …………………………… N

(c) DAYA TUJAH =……………………………. N


MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

CONTOH 2 : Daya tujahan keatas plastisin

JAWAPAN :

(a) PENGURANGAN BERAT = …………………………… N

(b) SESARAN AIR = …………………………… N

(c) DAYA TUJAH =……………………………. N

KAPAL SELAM – TANGKI BALAST


Contoh 3: Timbul & tenggelam a) TIMBUL
(i) ……………….……………………………………………………….…………..….
(ii)……………………………………………………………………….………………..
(iii)…………………………………………………………………………………..…...
(iv)………………………………………………………………………………………..

b) TENGGELAM
(i) tangki balast diisi ………………dengan air.
(ii) Berat kapal selam ………………………..
(iii) Daya tujah ke atas dengan air …………………….daripada berat
kapal selam.
(iv) Kapal selam …………………………………..

Timbul : Berat objek = daya tujah ke atas

Air
Tenggelam : BERAT OBJEK lebih berbanding
daya tujah ke atas
MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

Rajah 7: Prinsip Bernoulli – menggerakkan objek di dalam cecair

HALAJU …………………. ; TEKANAN …………………….

HALAJU TEKANAN

(a) Contoh 1: Tiub Bernoulli dengan udara

(i) UDARA BERGERAK SANGAT LAJU


(ii) HALAJU UDARA SANGAT TINGGI
(iii) TEKANAN UDARA SANGAT RENDAH
(iv) PARAS UDARA SANGAT RENDAH
(v) PARAS AIR SANGAT TINGGI

UDAR AIR
AAAA
AIR LEVEL

ARAS AIR

AIR

Bernoulli’s P Q R
Principle
(Udara)
HALAJU SANGAT TINGGI
………………… TINGGI
TEKANAN TINGGI SANGAT
RENDAH ……………..
MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

(b) Contoh 2: Tiub Bernoulli dengan AIR

X Y Z

WATER LEVEL
MOVING WATER

(i) AIR BERGERAK SANGAT LAJU


(ii) HALAJU AIR SANGAT TINGGI
(iii) TEKANAN SANGAT RENDAH
(iv) ARAS AIR SANGAT RENDAH
(v) ARAS UDARA SANGAT TINGGI
Prinsip Bernoulli X Y Z
(AIR)
HALAJU RENDAH SANGAT TINGGI
………..
TEKANAN TINGGI SANGAT RENDAH
………..

(c) Contoh 3: Prinsip Bernoulli pada aerofoil

X :Aerofoil ATAS
Buoyancy Force
(i) Tekanan - RENDAH
(ii) HALAJU UDARA -
TINGGI

AEROFOIL
ARAH (aerodynamic)
PERGERAKAN
Z: Aerofoil BAWAH

(i) TEKANAN ……………....


(ii) HALAJU UDARA
………..…

Prinsip
Bernoulli X Z
HALAJU
…………………… …………………
TEKANAN
……………………. ………………….
MODUL PECUTAN AKHIR SAINS SPM

END OF TASK