You are on page 1of 5

JAN-UWE ROGGE

ANGELIKA BARTRAM

Buddha
Mondjuk úgy,
zum Glücklichsein
hogy
meghallgas-
son & hallgas-
son úgy, hogy
beavasson
Tar t alom

Tar t alom

3
Elôszó .......................................... 5
A vita a kapcsolat

1
Világos velejárója, amely
közlendôk, tisztázhat
következetes egyet-mást
cselekvés „Miért fajul el nálunk
ennyire minden vita?” ............... 48
„Az ember rojtosra Egyetlen mondat –
beszélheti a száját…” .................. 8 több üzenet ............................... 58
„Muszáj mindig mindent Tipp: a vita 10 alaptörvénye ..... 68
tízszer elmondanom?” ................ 9
Egyértelmûen megnevezni
a következményt ....................... 14
Határt

4
A szülôi álláspont tartást szabni,
és iránymutatást ....................... 19
kiabálás
A beszélgetés nélkül

2
hozzátartozik „Miért vagyok kénytelen

a kapcsolathoz mindig kiabálni vele?” .............. 72


A gyerekek amúgy is átlátnak
szüleiken .................................. 80
„Meg tudnád csinálni?” ............ 30
„Honnan a csudából szedi
„Csináld már, indulnánk!” ........ 37
ezeket a szavakat?” .................. 85
„Wollen wir nicht mal…?” ......... 42
Tipp: 3 Strategien
bei Kraftausdrücken .................. 91
„Miért veri folyton a többi
gyereket?” ................................. 92

2
5 7
Beteljesülô A
jóslatok, nagy 1
varázslatos záróteszt
bûbájok
„Csúnya vagy!” . . . . . . . . . 154

„Agyára mégy az embernek!” . 100


„Hát te meg hogy 2
nézel ki?!” . . . . . . . . . . . . . 155
„Hogy ez milyen buta,
„Az oroszlánok nem . . . . . 156
ez a Pumukli!” ......................... 107
„Mindig én!” . . . . . . . . . . . 157
A csodás és a pocsék
napokról .................................. 112
„A barátnôim titokban
dohányoznak” . . . . . . . . . 158
3
Mi lenne, ha csoda történne? . 119
„Az a hülye tanárnô!” . . . 159
„Tûnés a szobámból!” . . 160
Így sikerül egy „Ide nézz, anyuci,

6
jó beszélgetés – milyen szép csillag!” . . . . 161 4
„Most akartam
legalábbis összerámolni” . . . . . . . . . 162
néhanap Nele hallgat . . . . . . . . . . . . 163
„Ott jön Niklas,
az a kis Rambo!” . . . . . . . 164
5
„Mesélj, milyen volt az
„Mi az a három perc?” . . . 165
óvodában?” ............................. 122
„Mindenki másnak
Tipp: 4 Fragetechniken für eine
szabad!” . . . . . . . . . . . . . . 166
Atmosphere des Vertrauens ... 122
Nem tudnád kinyitni
„Nem, nem és nem!” . . . . 167 6
„Nem mosom meg
a szádat? ................................. 131
a fogamat!” . . . . . . . . . . . . 168
A lányok többet beszélnek,
mint a fiúk? .............................. 137
Info: Sind Jungs vom Mars
A válaszok . . . . . . . . . . . . . 169
7
und Mädchen von der Venus? . 137
„Nem is figyelsz rám!” ............ 137 Függelék
Tipp: 6 Grundregeln
für aktives Zuhören ................. 137 Hasznos könyvek és címek 172
Tárgymutató . . . . . . . . . . . 174
Impresszum . . . . . . . . . . . 176

3
„A sok szó ugyanolyan
sok félreértésre
ad alkalmat.”
William James, amerikai filozófus (1842–1910)
Elôszó

Elôszó
A kommunikáció kényes ügy – különösen,
ha szülôk és gyermekek próbálkoznak meg
vele. Gyakori ugyanis, hogy míg a szülôk
ultrarövidhullámon sugároznak, a gyerekek
csak középhullámot tudnak fogni. Ilyenkor
a félreértések sem maradnak el.

Ennek a könyvnek a történetei a családi


együttélés legkülönfélébb kommunikációs bonyo-
dalmait idézik fel. Jó párat közülük bizonyára
olvasóink is jól ismernek. A jellegzetes történetek
mellett megmutatjuk, hogyan lehetne eredménye-
sebben, megértôbben bánni egymással –
ez azonban jóval többet jelent, mint
párbeszédet folytatni.

Habár ami a párbeszédet illeti, nem találtuk


fel újból a spanyolviaszt, de az állagán sokat
javítottunk. Így már barátságosabbá válhat
a szülô-gyermek kapcsolat, és eszmecseréik
légköre harmonikusabb lehet.

Sok jó beszélgetést kívánnak a szerzôk:

Jan-Uwe Rogge és Angelika Bartram