You are on page 1of 22

Tematická kartografie Informační zdroje

Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Datum vytvoření: 1. 9. 2005

Poslední aktualizace: 22. 9. 2012

Přehled zdrojů (samozřejmě nekompletní)
• • • • • • • • • Zdroje na ZČU Časopisy Webové stránky Konference Organizace Vydavatelé map Mapové sbírky Datové fondy Sociální média

Zdroje na ZČU
• Stránky předmětu Tematická kartografie – gis.zcu.cz/tka • Stránky ostatních kartografických předmětů vyučovaných oddělením geomatiky (Geomatika na ZČU v Plzni, portál ZČU, Courseware) • Kartografické předměty vyučované na KGE PEF • Blogující geomatici (http://geomatika-zcu.blogspot.com/) • Facebook Geomatika • Knihovna ZČU (včetně elektronických zdrojů)

České a slovenské časopisy

Mnoho časopisů a archivů je na webu

GeoInfo (součást Computer Design) Kartografie a geoinformatika IT časopisy (CHIP, PC World, Computer...) Časopisy věnované turistice, outdooru... Vesmír, VTM Science, GEO...

Zahraniční časopisy
• Cartographica • Cartography and Geographic Information Science • Bulletin of the Society of Cartographers SoC • Cartographica Helvetica • The Cartographic Journal • Geodezja i kartografia • Cartographic Perspectives • Imago Mundi • Kartographische Nachrichten

jenny. cartography.ch/ Journals.html

Oddens' Bookmarks

Časopisy ve světě (výběr)
• • Geomatica • Geospatial Today Cartographica GIM International South African Journal of GeoInformation Geomatics World GIS Professional GEOmedia Geoinformation Cartographica Helvetica The Cartographic Journal Maplines Imago Mundi International Journal of Geographical Information Science • • • GeoWorld The Portolan Journal of Spatial Science Cartography and Geographic • Information Science (dříve Cartography and Geographic • Information Systems nebo The • American Cartographer) ITC Journal GEOINFORMATICS Computers & Geosciences GEOCARTO International Earth-Science Reviews Geodezja i kartografia Australian Journal of Earth Sciences Geoinformatica The ACSM Bulletin • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Webové stránky v ČR

• • • •

Zastaven GeoBusiness (http://www.geobusiness.cz/) 11. 9. 2010 G-Portál (VŠB-TU Ostrava) Dějiny kartografie. Multimediální učebnice (MU Brno) Kartografie a geoinformatika. Multimediální učebnice (MU Brno) • Klaudyán (PřF UK) • GISPortal.cz

Webové stránky v zahraničí
• • • • • • • • Oddens' Bookmarks Strange Maps All Points Blog Mapperz edparsons.com Geocarta Cartography Matters Slashgeo.org • • • • • • • • Google Earth Blog Google Maps Mania The Map Room VerySpatial Geospatial Talk Webmapper Vector One Cartogrammar

Konference
• • • • • • • • • • • Kartografická konference (Bratislava 2011) Mezinárodní symposium GIS... Ostrava Národní kongres CAGI Kartografický den (UP Olomouc) Geomatika v projektech (ZČU Plzeň) Sympozium z dějin geodézie a kartografie (NTM Praha) Studentské konference: Juniorstav Brno, GISáček, Student GIS Projekt... GI konference: Geoinformatics FCE CTU (ČVUT) Geografické konference: Sjezd ČGS Oborové konference: ISZL, GIS v ÚP... Komerční konference: Konference GIS ESRI v ČR, Geoforum cs...

Konference
• • • • • • • International Cartographic Conference (Paříž 2011) International Conference on Cartography and GIS International Conference on the History of Cartography United Nations Regional Cartographic Conference ICA Regional Events Národní konference (např. Deutscher Kartographentag) SVG Open, FOSS4G, OSM events...

Organizace
• • • • • • • • Kartografická společnost ČR Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) Česká asociace pro geoinformace (CAGI) Česká geografická společnost (ČGS) International Cartographic Association (ICA/ACI) International Federation of Surveyors (FIG) International Geography Union (IGU) International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) • International Map Trade Association

International Cartographic Association

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Bibliografická databáze

Organizace – výzkum a řízení
• Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) • Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) • Vojenský zeměpisný ústav (1919-2003)

Vysoké školy
• Stavební fakulta ČVUT Praha (3 katedry) • Přírodovědecká fakulta UK Praha (katedra kartografie a geoinformatiky) • Přírodovědecká fakulta (Univerzita Palackého Olomouc, katedra geoinformatiky) • Institut geoinformatiky (VŠB Ostrava) • Laboratoř geoinformatiky (UJEP Ústí nad Labem) • Geografický ústav (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno) • Univerzita obrany Brno (geodézie a kartografie jako samostatná katedra přešly od 1.9.2005 po katedru vojenské geografie a meteorologie) • Ústav systémového inženýrství a informatiky (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice) • Geografické obory a katedry

Vydavatelé map
• Kartografie Praha • SHOCART • Klub českých turistů + Vojenský kartografický ústav (SK) • Geodézie ČS • Marco Polo • Freytag - Berndt • GeoClub (dnes SHOCART) • ŽAKET • ROSY • B.A.T. Program...

Mapové sbírky
• • Mapová sbírka UK – PřF UK (Petr Janský) • • Zemský archiv Opava Strahovský klášter, Klášter v Teplé Státní oblastní archiv Litoměřice Státní okresní archivy v Českých Budějovicích, Pardubicích nebo Tachově Jihomoravské muzeum Znojmo fondy bývalých šlechtických velkostatků, oblastních a státních archivů,muzeí, památkových úřadů, univerzitních, zámeckých a klášterních knihoven...

Ústřední archiv zeměměřičství a • katastru (dříve Ústřední archiv geodézie • a kartografie) Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv, Jan Bubeník) Historický ústav Akademie věd (Eva Semotanová) Národní technické muzeum Archiv Hlavního města Prahy Poštovní muzeum (Jan Kramář) Národní muzeum Moravská zemská knihovna Brno – Mollova sbírka map Moravský zemský archiv Brno • •

• • • • • • • •

Díla o mapových sbírkách

• Eva Semotanová, Robert Šimůnek – Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky (Praha 2000). • František Roubík – Soupis map českých zemí (Praha 1951, 1955). • Josefa Palduse – Soupis bohemikálních kartografických pramenů z vídeňských sbírek.

Mapové sbírky ve světě
• Nordenskiöldova sbírka v univerzitní knihovně v Helsinkách • Bibliotheque Nationale, Paříž • Univerzitní knihovny v Amsterdamu, Leidenu a Utrechtu • Biblioteca Marciana, Benátky • Biblioteca Medicea Laurenciana, Florencie • Biblioteca Nazionale, Řím • Staatsbibliothek Preussicher Kulturbesitz, Berlín • Deutsches Museum, Mnichov • Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň • • • • • • • • • Staatsarchiv – Kriegsarchiv, Vídeň Library od Congress, Washington Newberry Library, Chicago John Carter Brown Library, Providence British Library (Map Library), Londýn Széchényiho národní knihovna, Budapešt Koperníkova knihovna, Toruň Biblioteka Narodowa, Varšava Moskevská státní knihovna

Podrobný seznam je k dispozici v publikaci E. Semotanové Kartografie v historické práci (Praha 1994).

Datové fondy
• Geoportál Zeměměřičského úřadu • Mapy na serveru MŽP • Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD) – přístupný z Portálu veřejné zprávy nebo z www.arwen.ceu.cz/izgard • Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska (http://oldmaps.geolab.cz/) • Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci (mapy.vkol.cz) • Mapy Rakouska-Uherska 1 : 200 000 roku 1910 ( http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm) • Mapové servery a portály státní správy a dalších organizací (např. ÚHÚL) • Webové služby • Aplikace typu Google Earth, Google Maps... • Thematic Mapping Engine