O selecţie din scrierile EGW realizată de Dejan Andov Ce ne-a descoperit Dumnezeu despre starea morală a oraşelor lumii de astăzi

? “Mi-a fost dată lumină cu privire la faptul că oraşele vor fi pline de tulburări, violenţe şi crime, iar lucrurile acestea se vor înmulţi până la sfârşitul istoriei pământului.” 7T 84 “Raportul despre crimele şi nelegiuirile din marile oraşe este înspăimântător. Fărădelegile comise de oamenii răi întrec aproape orice închipuire. Multe oraşe au devenit în faţa cerului ca Sodoma. Nelegiuirea crescândă este atât de grozavă încât o mulţime de oameni ajung în experienţa lor personală atât de repede la un nivel la care va fi foarte greu să te mai apropii de ei, spre a le aduce cunoştinţa salvatoare a soliei îngerului al treilea.” Ev. 25 “Peste tot în lume, marile oraşe devin focare de viciu. La tot pasul se desfăşoară priveliştile şi se aud zgomotele răului. Pretutindeni eşti ademenit la senzualitate şi viaţă de plăceri. Curentul corupţiei şi crimei creşte continuu. Fiecare zi îşi aduce raportul violenţei din ajun - jafuri, crime, sinucideri şi fărădelegi care nu pot fi numite.” 8T, 32 „Mediul înconjurător în oraşe este adesea un pericol pentru sănătate. Continua posibilitate de a contacta boli, aerul poluat, apa care nu este curată, hrana nesănătoasă, locuinţele îngrămădite, întunecoase şi nesănătoase sunt câteva dintre relele care se întâlnesc.” MH 266 „Oraşele şi chiar cele mai mici localităţi de la ţară au ajuns ca Sodoma şi Gomora şi ca lumea din zilele lui Noe.” FE 318 Au aceste nelegiuirii vreo influența asupra creştinilor, în mod deosebit asupra copiilor, care traiesc în oraşe? Este posibila dezvoltarea caracterului creştin în aceste oraşe neleguite? „Cazul lui Lot trebuie să fie o avertizare pentru toţi cei care doresc să trăiască o viaţă de evlavie, ca să se despartă de toate influenţele care-i îndepărtează de Dumnezeu. Lot a rămas timp atât de îndelungat între păcătoşi, încât el a fost în stare să se salveze numai pe sine şi cele două fiice, şi chiar şi ei aveau moralitatea coruptă după ce stătuseră atâta timp în Sodoma.” 4T 108-111 “Trimiteţi copiii la şcoli aşezate în oraşe, unde sunt tot felul de ispite care îi vor atrage şi degrada, şi veţi vedea că lucrarea de formare a caracterului va fi de zece ori mai grea atât pentru părinţi, cât şi pentru copii.” FE 326 “Viaţa în marile oraşe este falsă şi artificială. Pasiunea arzătoare pentru câştigarea de bani, vâltoarea senzaţiilor puternice şi căutarea plăcerii, setea de etalare ostentativă, luxul şi extravaganţa sunt toate forţe care, acaparând masele de oameni, deturnează mintea de la scopul adevărat al vieţii. Ei deschid uşa pentru o mie de rele. Asupra tineretului, acestea au o putere aproape irezistibilă. Una dintre cele mai subtile şi mai periculoase ispite care îi asaltează pe copiii şi tinerii din marile oraşe este iubirea de plăceri. Sărbătorile sunt numeroase; jocurile şi cursele de cai atrag mii de persoane, iar vâltoarea senzaţiilor puternice şi a plăcerii îi distrage de la datoriile serioase ale vieţii. Banii care ar fi trebuit economisiţi pentru întrebuinţări mai folositoare sunt aruncaţi pe distracţii.” MH 364 “Se întâmplă adesea ca părinţii să nu fie atenţi ca în jurul copiilor lor să fie influenţe potrivite. În alegerea casei lor, ei gândesc mai mult la interesele lor lumeşti decât la atmosfera morală şi socială, iar copiii formează tovărăşii care sunt nefavorabile dezvoltării evlaviei şi formării unui caracter drept... Voi, părinţi, care îi acuzaţi pe canaaniţi pentru că îşi jertfeau copiii lui Moloh, ce faceţi? Voi îi jertfiţi lui Mamona şi apoi, când copiii voştri cresc fără a fi iubiţi şi fără a putea iubi, când ei arată vădit lipsă de evlavie şi respect şi tendinţe spre necredincioşie, voi daţi vina pe credinţa voastră, că n-a fost în stare să-i salveze. Culegeţi ceea ce aţi semănat - urmările iubirii de lume, egoiste, şi neglijarea resurselor harului. Vaţi aşezat familiile în locuri ispititoare, iar arca lui Dumnezeu, slava şi apărarea voastră, nu aţi considerat-o esenţială; iar Domnul nu a făcut nici o minune pentru a scoate copiii de sub puterea ispitei.” AH, 124,125.

Fiecare să fie cu băgare de seamă şi să caute să-şi salveze familia. 27 Care este solia lui Dumnezeu pentru copii Săi care încă trăiesc în oraşe? Este această solie o solie salvatoare sau un sfat bun? “Afară din oraşe. Să nu fim ca el.” CL 32 “Înainte de a veni valul dezastrului peste locuitorii pământului. înainte ca acesta să poată fi unealta lui Dumnezeu spre izbăvirea lui Israel. i s-au hărăzit patruzeci de ani de comuniune cu El. În curând. îi îndemn pe oameni să iasă din marile centre de populaţie. Domnul îi cheamă pe toţi aceia care sunt cu adevărat israeliţi să se pregătească pentru acel eveniment. Dar unde să plecăm? Care este locul ales de Dumnezeu pentru copiii săi? „Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. care învaţă şi practică răul.Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul Său să locuiască în oraşe. Îndemnam stăruitor nişte familii să se folosească de mijloacele arătate de Dumnezeu şi să plece din oraşe ca să-şi salveze copiii. pentru că întregul organism suferă datorită grabei. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. Unii zăboveau nefăcând nici un efort hotărât. ca urmare a dreptăţii Tale.” AH. Prin calamităţile ce acum lovesc clădiri imense sau porţiuni mari ale orăşelor. pe soţia şi fiicele lui luându-i de mână. Lot mergea prin câmpie cu paşi înceţi şi fără voinţă. 115.6:17. Lui Moise. Înfiinţaţi şcoli în biserici. Daţi-le copiilor voştri Cuvântul lui Dumnezeu ca temelie a întregii lor educaţii” 6T 195 “Conform cu lumina ce mi-a fost dată. 1900. Dumnezeu ne arată ce va veni asupra întregului pământ” 7T 82 “Există motive pentru care n-ar trebui să construim în oraşe. Aceia care ascultă acest avertisment vor găsi un refugiu.. goanei şi zgomotului. şi dealurile de asemenea. 1907 “Nu am putut dormi mai mult de ora două azi dimineaţa. afară din oraşe!” – aceasta este solia pe care mi-o dă Dumnezeu. 11 dec. să fugă la munţi” Matei 24.. 124 Care va fi soarta acestor oraşe? „O. cei ce vor fi în Iudea. În timpul nopţii am avut un vis. soţia lui nu s-ar fi prefăcut într-un stâlp de sare. foc şi inundaţii…” Ev. 16 „Trebuie acum să începem a asculta de instrucţiunile ce ne-au fost date în repetate rânduri: ieşiţi din oraşe în regiuni rurale unde casele nu sunt înghesuite unele lânga altele şi unde veţi fi liberi de interferarea duşmanilor” CL 9 "Veniţi la Mine pe munte".” Isaia 32:18 „Munţii vor aduce pace poporului. aceste oraşe vor fi zguduite teribil… Oraşele nelegiuite ale lumii vor fi măturate cu mătura distrugerii. Înainte de a purta . unde există o permanentă agitaţie şi confuzie. Lot a îngăduit prea mult un spirit şovăitor. Ieşiţi din oraşele mari cât mai repede posibil. Copiii trebuie cruţaţi. El s-a asociat cu răufăcători timp atât de îndelungat încât n-a putut să vadă primejdia în care se afla până când soţia lui a rămas pentru totdeauna un stâlp de sare în câmpie. Oraşele noastre cresc în nelegiuire şi devine din ce în ce mai evident că aceia care rămân în ele fără a fi necesar. Judecăţiile lui Dumnezeu vor cădea în curând asupra acestor oraşe. de ar avea poporul lui Dumnezeu simţul apropierii distrugerii miilor de oraşe dedate aproape cu totul la idolatrie!” RH 13 sep. Adunaţi-i departe de aceia care nu ţin seamă de poruncile lui Dumnezeu. Părinţilor le trimite strigătul de avertizare: strângeţi-vă copii în casele voastre. îşi primejduiesc mântuirea sufletelor” Ms. ne îndeamnă Dumnezeu. Dacă Lot s-ar fi grăbit aşa cum dorea Domnul. 1881 “Timpul este aproape când oraşele vor fi lovite de judecăţiile teribile lui Dumnezeu. Aceeaşi voce care l-a avertizat pe Lot să părăsească Sodoma ne îndeamnă şi pe noi: ‚Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei… nu vă atingeţi de ce este necurat’” 2Cor.” Psalmi 72:3 “Atunci. în singurătatea munţilor.” RH.” CL 8 “Sunt îndemnată să prezint solia că oraşele pline de nelegiuire şi extreme de păcătoase vor fi distruse prin cutremure. Îngerii îndurării au grăbit pe Lot.

ei au păstrat închinarea la Dumnezeu în toată curăţia ei.69. Dumnezeu însă l-a aşezat pe Adam într-o grădină..solia lui Dumnezeu pentru faraon. Cerul albastru era acoperământul lui. nu era un palat magnific. căci vedea şi înţelegea ceva din lepra păcatului. într-o mare măsură. recurgea la singurătatea din munţi şi Îşi petrecea noaptea rugându-Se Tatălui Său. Pereţii lui erau plini cu cele mai strălucitoare podoabe lucrarea mâinilor Marelui Artist. caracterizată de sârguinţă şi independenţă materială. 345. Unii dintre aceştia au devenit biruitori şi au murit înainte de izbucnirea potopului. 34 “Nu a fost planul lui Dumnezeu ca oamenii să stea înghesuiţi în oraşe mari. Îndepărtării lumii de la acest plan se datorează. ci s-a aşezat în locul unde pentru el şi familia sa era cea mai curată atmosferă posibilă. cu delicatele lui flori şi cu covorul ierbii de un verde viu. “În planul lui Dumnezeu pentru Israel. La început. Orice vizită pe care o făcea în lume era foarte chinuitoare pentru el. În activitatea intelectuală şi fizică. nu cu scopul de a o salva. Oamenii. fiecare familie avea o locuinţă în ţară.” hhhhhhhhhhhhhhh DH????? Care a fost planul lui Dumnezeu pentru poporul Său de la început în ce priveşte locuinţa? “Căminul primilor noştri părinţi avea să fie un model pentru alte cămine. Care sunt beneficiile locuirii la ţara. s-au retras spre munţi şi acolo şi-au făcut sălaşurile. De acolo din când în când mergea la locuitorii lumii. în Galilea.” CBVT. Şi nici cel mai inventiv om nu a reuşit vreodată să aducă un plan mai bun. s-a întins peste câmpiile şi văile unde locuiseră fiii lui Set. De jur împrejurul perechii sfinte se găsea o lecţie valabilă pentru toate timpurile. minţii şi sufletului. “El (Enoh) nu a căutat să locuiască împreună cu cei nelegiuiţi. crucea şi slava învierii. "plin de îndurare şi milostiv. glorificându-se prin lucrarea mâinilor lor. Cât timp a ţinut această despărţire.” PP. înfrumuseţat chiar de mâna lui Dumnezeu. Isus. scena despărţirii de pe muntele numit al Măslinilor (împreună cu făgăduinţa îngerilor) şi zilele de rugăciune şi comuniune din camera de sus.” DV. dar aceştia. Înainte ca ucenicii să plece în misiunea lor. a fost noaptea de părtăşie cu Mântuitorul. povara pentru Israel. “Pentru un timp. răspândindu-se din locul primei sale aşezări. Ocupaţia lor nu era obositoare. erau asigurate atât mijloacele. Adam a găsit una dintre cele mai înalte plăceri ale existenţei sale sfinte. întâlnirea de pe munte. îngrămădindu-se unii într-alţii pe străduţe şi în apartamente închiriate. 68. Înainte de a primi Legea lui Dumnezeu ca reprezentant al poporului Său. plin de bunătate şi credincioşie. în locuri retrase? . în mândria lor. el a vorbit cu îngerul din rugul aprins. încet la mânie. Moise a fost chemat pe munte şi a privit slava Sa. ar fi mult mai aproape în a corespunde scopului urmărit de Dumnezeu în crearea lor. să-i întărească corpul şi să-i dezvolte capacităţile. Dumnezeu l-a chemat pe vârful Pisga şi a desfăşurat înaintea lui slava ţării promise. au fost chemaţi sus pe munte cu Isus. când Se pregătea pentru o mare încercare sau o lucrare importantă. cu atât vom avea mai multe şanse de a asigura sănătatea trupului.” DV. Neamul lui Cain. pe măsură ce copiii lor aveau să plece de lângă ei şi să stăpânească pământul.6-7) Înainte de a-şi lăsa. să-i ocupe mintea. o dată cu viaţa sa. şi anume că adevărata fericire nu se găseşte în satisfacerea mândriei şi luxului. El i-a pus pe primii noştri părinţi în mijlocul priveliştilor şi sunetelor de care doreşte să ne bucurăm şi astăzi. iar ramurile încărcate de frunze ale pomilor deosebit de frumoşi formau baldachinul lui. Dar unii au trăit tot atât de mult sub influenţa stricăcioasă a păcatului. O noapte de rugăciune a precedat alegerea apostolilor şi predica de pe munte.” PP. Căminul acela. ci în comuniunea cu Dumnezeu prin lucrările create de El. agonia din sala de judecată. era podeaua căminului. (. În felul acesta. cu solia încredinţată lui de Dumnezeu. Dacă oamenii ar da mai puţină atenţie la ceea ce este artificial şi ar cultiva o mai mare simplitate. Înainte de a împlini judecata asupra celor idolatri. cele două clase au rămas separate. cu pământ arabil suficient.) dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat. să se amestece cu locuitorii văilor. se înapoia acasă luând cu sine în locul retragerii sale pe vreunul care primise solia lui de avertizare. Dar cu trecerea timpului ei s-au încumetat. El a locuit singur în Sodoma???. pentru a scăpa de influenţa lor molipsitoare.. îşi găsesc plăcerea în ridicarea de edificii strălucitoare şi costisitoare. Această asociere a avut drept urmare rezultatele cele mai rele. cât şi stimulentul pentru o viaţă folositoare. Munca a fost dată de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru om. el a fost ascuns în crăpătura stâncii. 165. ci plăcută şi reconfortantă.19). Acesta era căminul său." (Exod 34. iar Domnul a spus: "Voi chema Numele Domnului înaintea ta" (Exod 33. După ce îşi proclama solia. sărăcia şi nenorocirea care există astăzi. 17. Înainte de puterea şi slava Cincizecimii. puţin câte puţin. schimbarea la faţă. aşa încât n-au rezistat să ducă o viaţă de neprihănire. Cu cât ne armonizăm mai mult cu planul originar al lui Dumnezeu. pământul.

” MH . a adus vigoare şi elasticitate tuturor capacităţilor lor. Când au fost chemaţi la lucrarea vieţii lor. ci un trup sănătos. El n-avea să se aşeze inutil în calea ispitei. Studiaţi vieţile bărbaţilor din vremurile de mai târziu. Nevoiţi să depindă de propriile lor resurse. ci pe puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea făgăduinţelor Sale. el trebuia să înveţe răbdarea şi stăpânirea pasiunilor.. Totuşi. în mijlocul singurătăţii munţilor. cu atât vom avea mai multe şanse de a asigura sănătatea trupului. puternici şi cinstiţi. Aici. s-a despărţit de prietenii şi rudele lui. ei au învăţat să se lupte cu dificultăţile şi să depăşească obstacolele şi au dobândit curaj şi perseverenţă. El a ales mai degrabă să aibă căminul în pustie. Ascuns în fortăreaţa munţilor. puternic în credinţa în Dumnezeul cel puternic al lui Iacov."Cu cât ne armonizăm mai mult cu planul originar al lui Dumnezeu. Aceasta a fost o ambianţă calculată spre a desăvârşi creşterea morală şi a păstra în mod continuu în faţa lui temerea Domnului. înainte-mergătorul lui Hristos. şi dacă este cineva care ar fi putut rămâne neatins de stricăciunea influenţelor veacului în care a trăit. Cei care înţeleg în ce constă adevăratul succes al vieţii se vor înţelepţi la timp. Moise a devenit un om răbdător. minţii şi sufletului. Moise avea simţământul că se află în prezenţa Sa şi că este copleşit de puterea Lui.. El mai avea de învăţat aceeaşi lecţie a credinţei. lucru care a făcut din ei o putere pentru bine în lume. au adus pentru aceasta putere fizică şi intelectuală. David şi Elisei. "mai blând decât orice om de pe faţa pământului" (Num. nerecunoscut şi neobservat. Templele măreţe ale Egiptului nu-i mai impresionau mintea cu superstiţiile şi falsitatea lor. Să nu învăţăm nimic din exemplul unuia pe care Hristos l-a lăudat şi despre care a spus: "Adevărat vă spun că.” PP 250..365 „Moise nu era pregătit pentru marea sa lucrare. El s-a supus privaţiunii şi singurătăţii din pustie. Înainte ca să poată cârmui cu înţelepciune. el contempla maiestatea Celui prea Înalt şi.251 Avem exemple din Biblie despre oamenii care au locuit în locuri retrase... îşi dădea seama cât de lipsiţi de putere şi însemnătate erau zeii Egiptului. desfăşurată în aer liber. Au învăţat lecţiile încrederii în sine şi ale stăpânirii de sine. care au ocupat cu multă vrednicie poziţii de încredere şi răspundere. pe care Avraam şi Iacov o învăţaseră. În şcoala lepădării de sine şi a greutăţilor. Ei au învăţat de timpuriu să muncească. nici unde viaţa îmbelşugată sau chiar comoditatea vieţii să-l facă să-şi îngăduie tihna sau să-şi satisfacă apetitul şi astfel să-şi micşoreze puterea spirituală şi fizică. el trebuia să înveţe să asculte. aşa cum este descoperit în lucrările Sale cele minunate. Cea mai bună moştenire pe care o puteţi da copiilor voştri nu este bogăţia materială. bărbaţi a căror influenţă a fost extrem de eficientă pentru înălţarea lumii. Aceste exemple nobile ar trebui să ne înveţe să evităm influenţele rele şi să ne ferim de societatea celor care nu trăiesc . Câţi dintre aceştia au fost crescuţi în căminuri aflate la ţară! Erau străini de ceea ce se numeşte lux. prin contrast. Numele Creatorului era scris pretutindeni. afară din orașe? „Citiţi istoria lui Avraam. a fost cu siguranţă el. dintre cei născuţi din femei.. unde simţurile n-aveau să fie stricate de anturajul lui. de faptul că păcatul putea să nu i se pară aşa de odios.. pentru ca aceste afecţiuni naturale să nu se dovedească o cursă pentru el. el n-a îndrăznit să se încreadă în puterea lui. Pe o astfel de cale. Aflaţi într-o mare măsură la adăpost de tovărăşiile rele. misiunea importantă pentru care a venit n-ar mai fi ajuns la îndeplinirea ei. Prin propria sa experienţă. Şi mai erau şi alte lecţii pe care. Iacov.. Ei nu şi-au petrecut tinereţea în distracţii.. şi anume să nu se sprijine pe tăria şi înţelepciunea omenească. ei au fost mulţumiţi cu plăcerile naturale şi cu prieteniile sănătoase. respectuos şi umil.3). În simplitatea aspră a vieţii din pustie. În măreţia solemnă a dealurilor veşnice. mândria şi mulţumirea de sine s-au spulberat. o minte echilibrată şi unui caracter nobil. “Ioan Botezătorul a fost un om plin de Duhul Sfânt de la naşterea lui. înainte ca el să fie în stare să-l înveţe pe Israel cunoaşterea voii Sale. Iosif. Ei vor avea în vedere care sunt cele mai bune lucruri ale vieţii când îşi vor alege căminul” DV 364. Inima lui trebuia să fie în deplină armonie cu Dumnezeu. iar viaţa lor activă. nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul"? Hristos Şi-a petrecut primii treizeci de ani din viaţa Lui într-un loc retras. nu s-a expus la conversaţie dăunătoare şi la influenţele stricăcioase ale lumii.12. el trebuia să fie pregătit să se poarte cu grijă părintească faţă de toţi aceia care aveau nevoie de ajutorul său. unde a putut să păstreze simţământul sacru al maiestăţii lui Dumnezeu prin studierea marii Lui cărţi a naturii şi prin cunoaşterea caracterului Lui. în acelaşi timp. dar. Mulţi au fost siliţi să lupte cu sărăcia şi vitregiile soartei. Îngeri slujitori stăteau la dispoziţia Domnului vieţii. Se conduceau după principii şi au crescut curaţi. în timp ce El mergea alături de ţărani şi muncitori printre dealurile Nazaretului. un spirit optimist. Moise trebuia să le înveţe.. Moise. Ioan. abilitatea de a planifica şi de a executa şi statornicia de a se împotrivi răului. Erau simpli în ce priveşte gusturile şi moderaţi în obiceiurile lor. El se temea de efectul lor asupra conştiinţei lui. urmările vieţii sale de lux şi lipsite de griji din Egipt au dispărut. Moise era singur cu Dumnezeu..

în sfârşit. ascultând de poruncile Lui şi slujindu-I. trebuie să ne conformăm condiţiilor Lui. Noi nu trebuie să ne mângâiem că suntem prea puternici ca astfel de influenţe să ne afecteze. copiii lui căsătorindu-se printre sodomiţi. şi sufletul lui cel drept era tulburat de violenţa şi crima pe care nu le putea opri. Lot şi-a ales ca domiciliu Sodoma pentru că a văzut că acolo erau avantaje de câştig din punct de vedere lumesc. ci vizitându-le pentru a le avertiza de ceea ce vine asupra pământului” Maranata 184 (182 rom. să lucrăm în oraşe dar să nu locuim în ele. După cum a făcut Enoh. într-un mod nechibzuit sau în aşa fel încât să regrete profund că s-au mutat… Gândiţi cu sinceritate şi rugăciune (1). 11. cum a făcut Lot în Sodoma” Maranata 184 (182 rom. Domnul ne-a poruncit să ieşim din mijlocul lor şi să ne despărţim. să nu ne atingem de lucruri necurate şi El ne va primi şi ne va fi Tată.) "Ca popor păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. să devenim copii ai Regelui ceresc. din entuziasm.6:17. încât el a fost în stare să se salveze numai pe sine şi cele două fiice. şi chiar şi ei aveau moralitatea coruptă după ce stătuseră atâta timp în Sodoma. după ce s-a stabilit şi a ajuns bogat în comori pământeşti. Ţinând seama de toate aceste lucruri.) Cum putem şti când este timpul să plecăm? Este bine sa facem acest pas în graba. 4T 108-111 Dar. întotdeauna trebuie să fie auzită vocea lui Lot în Sodoma. tot astfel trebuie să facem şi noi. Singura noastră scăpare este în despărţirea de cei care trăiesc în întunericul ei. care a început să clădească şi nu a fost în stare să termine. să n-o facă în pripă. Fiecare să fie cu băgare de seamă şi să caute să-şi salveze familia.Scrisoarea 22 decembrie 1893 . trebuie să părăsim oraşele. Aceia care ascultă acest avertisment vor găsi un refugiu. cum vor fi ele evanghelizate? Nu este mai bine sa locuim acolo şi sa lucram pentru mântuirea locuitorii lor? “În oraşe trebuie să se lucreze dinafara lor. iar noi vom fi fii şi fiice ale Lui." Maranata 184 (182 rom. ci trebuie să ne păzim umiliţi de primejdie… Influenţa cea rea a păcatului otrăveşte viaţa sufletului. neţinând seama de starea morală a localităţii în care urma să-şi aibă căminul. nu de poporul lui Dumnezeu locuind în ele. A înţelege voia lui Dumnezeu este un lucru mare…” E. Lot a rămas timp atât de îndelungat între păcătoşi. să fie cântărită sub toate aspectele. Dacă vrem să fim adoptaţi în familia lui Dumnezeu.corect.White . Totuşi.363. urechile lui Lot erau întâmpinate zilnic de conversaţii josnice. Dumnezeu va descoperi pas cu pas ce să facă mai departe” RH Dec. el s-a convins că a făcut o greşeală. Tot ce a făcut Lot şi familia lui în Sodoma ar fi putut face şi dacă ar fi locuit la o oarecare depărtare de cetate. Solul Domnului a spus: “Să nu fie oraşele avertizate? Bad da. Legăturile familiei lui au fost întinse. pentru că asocierea cu ei le-a pervertit morala. Lot şi-ar fi putut păzi familia de multe rele dacă nu şi-ar fi făcut casa în această cetate păcătoasă şi poluată. Copiii lui au devenit asemenea acestor oameni păcătoşi. în pripă? „Aceeaşi voce care l-a avertizat pe Lot să părăsească Sodoma ne îndeamnă şi pe noi: ‚Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei… nu vă atingeţi de ce este necurat’” 2 Cor. Cazul lui Lot trebuie să fie o avertizare pentru toţi cei care doresc să trăiască o viaţă de evlavie. Să se încingă pentru lucru. daca toţi parasim oraşele. trebuie să ieşim din lume şi să stăm ca un popor deosebit înaintea Domnului. ca să se despartă de toate influenţele care-i îndepărtează de Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu şi totuşi el n-a locuit în mijlocul niciunei cetăţi poluate cu orice fel de violenţă şi răutate. cu mintea şi inima trează pentru a auzi vocea lui Dumnezeu (3)…. Locuitorii Sodomei erau stricaţi.” 2SM 362. 1900 “Fiecare să-şi ia timp să chibzuiască cu grijă şi să nu fie ca omul din parabolă. Nici o mutare nu ar trebui făcută fără ca această deplasare şi tot ce ţine de ea să nu fie chibzuită cu grijă. bogăţiile lumeşti pe care le-a câştigat păreau a fi mici şi nu meritau preţul plătit pentru ele. Dar. „Cei care au simţit. că trebuie să facă o mutare. studiind Cuvântul cu toată atenţia (2).) Când nelegiuirea abundă într-o naţiune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful