Nama dan tugas para Malaikat

Di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu Rukun Iman, berdasarkan Al Qur'an dan hadits. Nama (panggilan) berserta tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut: Jibril - Pemimpin para malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul.     Mikail - Membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Israfil - Meniup sangkakala (terompet) pada hari kiamat. Munkar dan Nakir - Memeriksa amal manusia di alam barzakh. Raqib dan 'Atid - MEncatat amal manusia di dunia. Izrail - Mencabut nyawa seluruh makhluk. Ridwan - Menjaga pintu syurga. Malik - Pemimpin Malaikat Zabaniah dan penjaga neraka. Zabaniah - 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang bengis dan kasar.
[2] [rujukan?]

Hamalat al 'Arsy - Empat malaikat pembawa 'Arsy Allah, pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah empat menjadi delapan.[3] Harut dan Marut - Dua Malaikat yang turun di negeri Babil. Darda'il - Malaikat yang mencari orang yang berdo'a, bertaubat, minta ampun dan lainnya pada bulan Ramadhan.
[4] 

 

Hafazhah (Para Penjaga): 
[7][8]

[5][6]

Kiraman Katibin - Para malaikat pencatat yang mulia, ditugaskan mencatat amal manusia. 

Mu¶aqqibat - Para malaikat yang selalu memelihara/ menjaga manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.
[9][10] 

Arham - Malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan rejeki, keberuntungan, ajal dan lainnya pada 4 bulan kehamilan. Jundallah - Para malaikat perang yang bertugas membantu nabi dalam peperangan. Ad-Dam'u - Malaikat yang selalu menangis jika melihat kesalahan manusia. An-Nuqmah - Malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api dan duduk disinggasana berupa nayala api, ia memiliki wajah kuning tembaga.
[11][12][13] 

 

Kemungkinan nama malaikat Izrail didapat dari sumber Israiliyat.Malaikat yang setengah badannya berupa api dan salju berukuran besar serta dikelilingi oleh sepasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir. [26] Nama Malaikat Maut dikatakan Izrail. Malaikat `Adzab .Malaikat pengatur awan dan hujan. Penjaga Matahari .Malaikat besar yang melebihi besarnya bumi besera isinya dikatakan ia memiliki 70 ribu kepala.[14][15] Malaikat Berbadan Api dan Salju . [17][18] [16]  Malaikat Rahmat . ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Rahmat. rahmat.[23] Pemberi Salam Ahli Surga .[25] Pemohon Ampunan Manusia di Bumi . Ruh al-Amin/ Ar-Ruh AlAmin dan lainnya.Para malaikat yang memberikan salam kepada para penghuni surga.[21] Penentram Hati .Penyebar keberkahan. [22]  Penjaga 7 Pintu Langit .Para malaikat yang terdapat disekeliling 'Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman. .  Ar-Ra'd . permohonan ampun dan pembawa roh orang[19] orang shaleh. [24]  Pemohon Ampunan Orang Beriman . tidak ditemukan sumbernya baik dalam Al Quran maupun Hadits.Para malaikat yang mendoakan seorang mukmin untuk meneguhkan pendirian sang mukmin tersebut.Para malaikat yang bertasbih memuji Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ahlul Adli . munafik. Malaikat Jibril. ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat `Adzab. ia juga disebut di banyak tempat dalam Al Qur'an dengan sebutan lain seperti Ruh al-Qudus. zalim. Dalam Al Qur'an dia hanya disebut Malak al-Maut atau Malaikat Maut.Para malaikat yang ditugaskan untuk membedakan antara yang benar dan salah kepada manusia dan jin. Mereka diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan langit danbumi.7 malaikat yang menjaga 7 pintu langit.Sembilan Malaikat yang menghujani matahari dengan salju. [20] Pembeda Haq dan Bathil . walau namanya hanya disebut dua kali dalam Al Qur'an.Pembawa roh orang-orang kafir.

Munkar dan Nakir disebut dalam Hadits. Mikail (QS 2 Al Baqarah: 98) dan Malik (QS Al Hujurat) dan lain-lain.Dari nama-nama malaikat di atas ada beberapa yang disebut namanya secara spesifik didalam Al Qur'an. yaitu Jibril (QS 2 Al Baqarah: 97. . Sedangkan Israfil.98 dan QS 66 At Tahrim: 4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful