You are on page 1of 1

TÍTOL MÒDUL CURS CONVOCAT.

ASSIGNATURA DIA DATA SESSIÓ  (m:  9:00  /  v:  15:00  /  v2:17:30) AULA
MOIE 44284 1 1 Compatibilitat  electromagnètica  en  sistemes  industrials dv 14-­9-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44287 1 1 Control  de  sistemes  industrials dv 21-­9-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44289 1 1 Dispositius  electrònics dv 28-­9-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44285 1 1 Sistemes  d'instrumentació  industrial dv 5-­10-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44286 1 1 Sistemes  electrònics  industrials  per  a  la  conversió  energètica dc 31-­10-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44288 1 1 Interfícies  electròniques  per  a  sensors dv 16-­11-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44278 1 1 Filtrat  digital dv 30-­11-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44282 1 1 Propagació  per  suport  físic dv 21-­12-­18 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44277 1 1 Processat  de  la  senyal dt 15-­1-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44276 1 1 Anàlisi  exploradora  de  dades dv 25-­1-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44279 1 1 Processat  digital  de  senyals  en  temps  real dt 5-­2-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44280 1 1 Sistemes  maquinari  de  processat  de  la  senyal dv 15-­2-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44283 1 1 Sistemes  integrats dj 28-­3-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44281 1 1 Tecnologies  de  les  comunicacions dv 29-­3-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44291 1 1 Projectes dv 12-­4-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44284 1 2 Compatibilitat  electromagnètica  en  sistemes  industrials dl 15-­4-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44287 1 2 Control  de  sistemes  industrials dt 16-­4-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44289 1 2 Dispositius  electrònics dc 17-­4-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44285 1 2 Sistemes  d'instrumentació  industrial dt 30-­4-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44286 1 2 Sistemes  electrònics  industrials  per  a  la  conversió  energètica dj 2-­5-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44288 1 2 Interfícies  electròniques  per  a  sensors dv 3-­5-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44278 1 2 Filtrat  digital dl 6-­5-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44282 1 2 Propagació  per  suport  físic dm 7-­5-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4
MOIE 44277 1 2 Processat  del  senyal dc 8-­5-­19 vesprada  (15:30) 3.1.4