You are on page 1of 2

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირები:

თორნიკე აბაშიძე (პროექტის მენეჯერი)
+995 595 34 11 94
tornike@cida.ge გაინტერესებთ ევროკავშირის
ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის
ქეთი ბერაძე (ანალიტიკოსი) წესები?
+995 599 68 19 93
keti@cida.ge
შეექმნა თქვენს ემიგრანტ
ახლობელს სამართლებრივი
პრობლემა?
თეონა კილაძე (იურისტი)
+995 599 21 75 99
teona@cida.ge გსურთ მიიღოთ საბაზისო
ინფორმაცია ევროკავშირის
ოფისი: ქვეყნების შესახებ?

ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. №9-1
გსურთ ინფორმაცია იმ
0341 25 88 22
ორგანიზაციებზე, რომლებიც
www.migrant.ge
იცავენ მიგრანტთა უფლებებს?
www.facebook.com/migrant.ge
Skype Hot Line: migrant_ge

გინდათ ტრენინგი ლეგალური და
არალეგალური მიგრაციის შესახებ?

გაინტერესებთ რას გულისხმობს
და რა საფრთხეების შემცველია
ტრეფიკინგი?

გამოცემულია “ღია საზოგადოების ფონდების" ფინანსური
მხარდაჭერით. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო
მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატა-
ვდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის
პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.
დაგეგმილი აქტივობები:

 ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში
საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების თანამშრომელთა
პარტნიორობა მიგრანტთა ცნობიერების ამაღლება;
უფლებებისათვის  მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოს
საინფორმაციო სერვისების შემდგომი
PARTNERING FOR MIGRANTS RIGHTS განვითარების ხელშეწყობა;
 სამოქალაქო ორგანიზაციების, ადგილობრივი
პროექტის განმახორციელებელი: სამოქალაქო თვითმმართველობების, ბიზნესისა და მედიის
განვითარების სააგენტო (სიდა) წარმომადგენელთათვის საბაზისო ტრენინგების
დონორი: “ღია საზოგადოების ფონდები” ორგანიზება მიგრაციისა და უვიზო მიმოსვლის
განხორციელების პერიოდი: 01.01.2017-30.06.2018 საკითხებთან დაკავშირებით;
გეოგრაფიული არეალი: აჭარა, იმერეთი,  სახელმწიფო ინსტიტუტების მხარდაჭერა
სამეგრელო, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი ადგილობრივ თემებთან მუშაობის
მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული თვალსაზრისით:
ქსელის, ხელისუფლების, ბიზნესისა და მედიის o ევროკავშირთან ვიზალიბერალიზაციისა
ძალისხმევის გაერთიანება ამჟამინდელი, და უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე
პოტენციური და დაბრუნებული მიგრანტების ევროკავშირში მყოფი ემიგრანტების
უფლებათა ეფექტური დაცვისა და ინფორმირება;
გაძლიერებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისა და o „მიგრანტთა პირველი ნაბიჯების“
ადვოკატირების გზით, ასევე, პროცესის საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფისთვის, შეხვედრების ჩატარება სოფლებისა და
მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკის მუნიციპალურ დონეზე;
ხელშეწყობა.  ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციაში
მცხოვრები, დაბრუნებული და პოტენციური
ამოცანები: მიგრანტებისთვის სამართლებრივი
კონსულტაციისა და დახმარების გაწევა;
1. არარეგულირებული მიგრაციის ფენომენიდან  მიგრაციის სფეროში ბიზნესისა და სამოქალაქო
გამომდინარე, მიგრანტთა დაცვა უფლებების საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევის
დარღვევისგან, მათ შორის, ტრეფიკინგისგან, ხელშეწყობა;
მიგრაციის ლეგალური გზების წახალისება,  ვებგვერდის www.migrant.ge ოპერირება;
შესაძლებლობების გაძლიერებით,  მიგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და
კონსულტაციებით, ადვოკატირებისა და სამოქმედო გეგმის, ევროკავშირი-
იურიდიული დახმარების გაწევის გზით, საქართველოს მიგრაციის საკითხებისადმი
საქართველოს ხუთ რეგიონში; რელევანტური შეთანხმებების შესრულებისა და
2. მიგრანტთა უფლებების მხარდაჭერა, მიგრაციასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე
მიგრაციის სფეროში საქართველოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
მთავრობის ვალდებულებების იმპლემენტაციის განკარგვის მონიტორინგი;
მონიტორინგით, ეროვნული პოლიტიკისა და  მონიტორინგის შედეგად სამოქალაქო
საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმებებიდან ორგანიზაციების ანგარიშისა და
გამომდინარე. რეკომენდაციების მომზადება.