You are on page 1of 3

SCOALA GIMNAZIALA ................................

AN SCOLAR 2018-2019
Numele elevului…………………………..

EVALUARE INIŢIALĂ CLASA a VI-a
ITEMI OBIECTIVI

I. Alegeţi răspunsul corect:

1. Tuberculii sunt:
a) muguri b) flori
c) rădăcini d) tulpini subterane

2.Vârful rădăcinii este protejat de:
a) scufie b) frunze
c) rădăcini secundare d) perişori sugători

II. Alegeti raspunsul corect:

3.Frunzele sunt verzi pentru că ele conţin:
a) substanţe de rezervă b) cloroplaste c) stomate a)celule secretoare

4. Ovulul este:
a) celula sexuală bărbătească b) un component celular
c) celula sexuală femeiască d) o substanţă organică

III. Alegeţi varianta optimă de asociere a noţiunilor aflate în prima coloană cu noţiunea
corespunzătoare din coloana a doua:

1. angiosperme A. au corpul format din mai multe celule
2. gimnosperme B. au seminţe închise în fruct
3. unicelulare C. nu au seminţe închise în fruct
4. pluricelulare D. au corpul format dintr-o celulă

IV. Asociati notiunile din prima coloana cu cele din a doua

1. pivotante A. Are rol in hranirea plantelor
2. functia de transport B. Este formata din embrion, radacinita si frunzulite
3. fotosinteza C. Este intalnita la morcov
4. samanta D. Tulpina indeplineste functia de:

.. muşchi.... sunătoare.... c) trei arbori din pădurile de foioase sau conifere............ stejar...... Enumeră : a) trei plante cultivate de om în grădină : ………………………………………............. libelulă. bancă......... albină.............. râmă....... trifoi.......................... furnică.............. porumb............ Subliniaţi cu o linie organismele vegetale şi cu două linii organismele animale: cuc....... câine........... crin..........si .. b) trei plante care trăiesc spontan......... ............………………………………….......... muşeţel..... VII... mentă..... cârtiţă. ITEMI SEMIOBIECTIVI V.......... VIII...... coada şoricelului.Tulpina plantelor are ca principal rol.. calculator..Frunza este principalul organ cu rol in ........... pelican........ leuştean................ rândunică..... ghiocel.............. păpădie............si.......... brad..Radacinile plantelor se clasifica in............. Completaţi tabelul cu funcţiile caracteristice organelor vegetative: Rădăcină Tulpină Frunze VI.....

ITEMI SUBIECTIVI IX.SCOALA NIKOS KAZANTZAKIS . X. Câţi Km parcurg cei 600 de pelicani în 10 ore? a) 60 000 km b) 300 000 km c) 30 000 km d) 600 000 km ALBU CATALIN .În Delta Dunării au venit din țările calde să ierneze 600 pelicani. REALIZATI UN ESEU CU TITLUL FUNCTIILE FLORII. IN CARE SA PRECIZATI FUNCTIILE FLORII SI PRINCIPALELE MODALITATI DE REALIZARE A POLENIZARII. În călătoria sa un pelican parcurge aproximativ 50 Km/ oră.