You are on page 1of 9

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

Din nou la scoala
Perioada: 2 săptămâni
Saptamana I: 14 09. 2015 – 18.09.2015

Ziua Comp. spec. Activități integrate/ pe discipline; organizarea colectivului de elevi Continut Resurse evaluare
vizat/activat
Luni CLR(Lectura) Festivitatea de deschidere a noului an școlar. Povestirea unor Planșe, imagini observarea
1.1; 1.4; 2.1; Impresii, discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din vacanţă, întâmplări trăite- sistematică,
2.2. exprimarea sentimentelor-act in perechi/front Amintiri din vacanța
DP: 2.2. Joc: „Din nou la școală!” mare

MEM: 2.1. Şcoala/ clasa noastră- rememorarea, observarea unor puncte de reper Orientare spaţială şi Obiecte din sala observarea
CLR: 1.2; esenţiale în orientarea în spaţiul şcolar-act front localizare în spaţiu de clasă sistematică,
1.4; Prezentarea sălii de clasă-obiectele din sala de clasă; prima aşezare aprecieri
MM: 2.1. în bănci. individuale
Joc: „Numeşte obiectul şi poziţia lui!”act pe grupe
Cântec: „Bat din palme...”act front
MM: 1.1; 2.1. Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând Cântarea vocală Casetofon, CD, observarea
MEM: 1.1. sincronizarea-act front Cântece cunoscute cartonaşe cu cifre sistematică,
Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării muzicale-act din clasa I aprecieri
front individuale
Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a sunetelor din
natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui etc.)
Joc cu mişcare: „Bucheţelele”
Ed. fizica
Marți CLR: 1.3; Formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate după imagini. (act Iată ce mai știu! Imagini, planșa observarea
1.4; 2.1; 2.2; frontală) Propoziţia. alfabetul limbii sistematică,
2.4; 3.1; 3.4; Identificarea numărului de cuvinte ale enunţurilor. Despărţirea Cuvântul. Silaba. române, caiet tip aprecieri
4.1. cuvintelor în silabe. Sunet/ litera. II, coli, creioane individuale
MEM: 3.1; Identificarea numărului de silabe ale cuvintelor, ale sunetelor iniţiale colorate,carioci,
3.2. şi finale.(act pe grupuri) plastilină
AVAP: 2.2. Identificarea de cuvinte care încep/conţin/ se termină cu litere date.
(act în perechi)
Rememorarea alfabetului limbii române. (act fron)
Scrierea alfabetului limbii române. (act indiv)
Modelarea literelor din plastilină. (act indiv)
Exerciții de citire de cuvinte și enunțuri.
Exerciţii de scriere de cuvinte după imagini.
Scrierea de propoziţii folosind cuvinte date.
1

observarea AVAP: 2. (act indiv) Intonarea Imnului de Stat a României. mărime. imagine observarea 2.4. (act front) de la 0 la 100: jucării. (act frontală) Citirea unui text.1.2. (activitate individuală) Lb. 3. Plante: Rolul matematică.2.1. (act la plante. (act pe pagină stema României. Exerciţii de formare de mulţimi de beţişoare după diferite criterii: Numerele naturale Beţişoare. grosime.3.2.3.2.1. sistematică. imagini: animale aprecieri act indiv individual Exerciţii de identificare a numerelor pare/ impare dintr-un şir de numere date -act front Exerciții de scriere cu litere a numerelor date-act pe grupuri) Discuţii despre animale-organele majore la animale: localizare şi roluri-act front 2 . române! Despărțirea cuvintelor în silabe. (act pe grupuri) structurilor de bază imagini: plante individuale AVAP: 2.2. Act de la 0 la 100 3. Numerele naturale 1.1. Completarea propoziţiilor folosind cuvinte potrivite. Exerciţii de numărare cu pas dat în concentrul 0-100. indiv Animale: Organele Miercuri CLR: 1.act pe grupuri) caiete matematică. observarea 1. caiete sistematică.2. Așezarea textului în steagul României. (act indiv) MEM: 1. aprecieri CLR: 1. Exerciții de citire a Imnului de Stat a României. 3.1. engleza MEM: 1. (act pe grupuri) Exerciții de transcriere a primei strofe din Imnul de Stat a României.structuri de bază: localizare şi roluri.3. (act pe grupuri) Exerciţii de comparare a numerelor. aprecieri MM: 2. 1. Exerciţii de ordonare crescătoare/ descrescătoare a numerelor date. Identificarea zecilor şi unităţilor din care este format numărul.. (act pe grupe) CLR: 1. 4. culoare. 3.1.3. sistematică. tabla. Exerciţii de numărare cu pas dat în concentrul 0-100. 3.2. Manual. Identificarea zecilor şi unităţilor din care este format numărul.1. 1.4.localizare ind) şi roluri. (act ind) Exerciţii de identificare a numerelor pare/ impare dintr-un şir de numere date (act fron) Discuţii despre plante. Exerciţii de comparare a numerelor.1. Identificarea cuvintelor neînțelese și explicarea acestora. Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului citit. grupuri) ”Deșteaptă-te. 3. Exerciţii de numărare a beţişoarelor şi scriere a numărului potrivit. act pe grupuri majore la animale Beţişoare. (act front) Realizarea de asociaţii între structurile de bază la plante: localizarea şi rolurile (act pe grupuri) Desen: „Planta preferată”. tabla.(act pe grupuri) Exerciţii de ordonare crescătoare/ descrescătoare a numerelor date. caiet tip II individuale Exerciții de analiză a drapelului și stemei României.2.

Exerciții de citire a textului “Ziua cand toti au sapte ani!”-act front Propoziția. Desen „Animalul preferat”-act ind CLR: 1.2. (activitate pe grupuri) Exerciții-joc: „Eu scriu una.1. (act pe creioane colorate. tu scrii multe!”. Semne Fișă de lucru. capacitatea de AVAB: 2. și corecte Alcătuirea de propoziții cu ajutorul imaginilor. 4.3. tabla. Formularea de răspunsuri la întrebări. tu scrii una!”(activitate în perechi) Asocierea cuvintelor după modelul dat-ex: carte-cărticică. prosopel.2. materialelor de bloc de desen. Denumirea materialelor de lucru și a caracteristicilor acestura. Religie AVAP: 1. sistematică. Exerciții de transcriere a cuvintelor date. “Eu scriu multe. formulare de grupuri) carioci enunțuri clare Ordonarea cuvintelor în propoziție. sistematică.1. observarea 1. (act indiv) Desen. Silaba .2. foarfecă.Drapelul României. (act în perechi) Scrierea întrebărilor potrivite răspunsurilor date. (activitate individuală) Cuvântul. aprecieri Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: culoare. carioci Formarea cuvintelor din silabe date.Prima zi de școală 3 .1. observarea MEM: 5. de punctuație: caiet tip II. 3. observarea 2. 1. pensule. Scrierea cuvintelor corespunzătoare imaginilor. (act indiv) reactualizare stilou. Exerciții de copiere și de transcriere. Despărțirea cuvintelor în silabe.1. 2.1. (act indiv) Scrierea semnelor de punctuație potrivite enunțurilor date. Fișe de lucru.2. 4. Discuții despre o zi deosebită din vacanța mare.2. (activitate frontală) Recunoşterea Acuarele. individuale formă.1.1. Desen: „O zi din vacanța mare”. 4. lucru pahar. activitatea prezentată. mare” hârtie creponată. coli. Exerciții de separare a cuvintelor din propozițiile date. plastilină Joi CLR: 1. (activitate pe grupuri) Desen. (activitate frontală) colorate. 2.2. 3. hârtie glasată. (activitate pe grupuri) reactualizare tabla. „O zi din vacanța lipici.1.1. creioane sistemati AVAP 2.

4. suma. sistematică. (activitate pe grupuri) Ed.4.act front Adunări şi scăderi Cartonașe cu observarea 3. cu … mai puţin. 2. 3. diferenţa. (activitate individuală) față de sine și față individuale Joc: „În excursie cu automobilul” (activitate pe grupuri) de ceilalți Desen: „Locul preferat din vacanță!”(activitate individuală) AVAB: 1. exerciții. exerciții.1. caiete de sistematică. -act pe grupuri majore ale corpului Discuţii despre corpul omenesc: scheletul şi organe majore ale corpului. Povestirea lecturilor citite în vacanță. (activitate individuală) “Școala mea” pahar. creioane sistematică. AVAB: 2.1. cu … mai puţin. coli. Exerciții de clacul mintal . (act pe grupuri) ordin coli. școlar. 3. sistematică. Exerciţii de efectuare de adunări şi scăderi fără trecere peste ordin.2. tabla. în concentrul 0-100. carioci mult. aprecieri AVAB: 2. observarea DP: 1.4. (activitate frontală) atitudine pozitivă carioci aprecieri Notarea unor activități plăcute din vacanță. (act frontală) individuale Desen. suma. Enumerarea persoanelor alături de care elevul și-a petrecut vacanța.localizare şi roluri.Personajul preferat 4 . Exerciţii de efectuarea probei calculelor efectuate. autocunoaștere și creioane colorate. Exerciții de prezentare a personajelor preferate. coli. formă. Prezentarea impresiilor legate de prima zi de școală din acest an Linia. AVAB: 2. tabla.2. MEM:1.2. CLR: 1. caiete de sistematică. observarea 1. Exerciții de clacul mintal.1.2. –act front Scheletul şi organe Aflarea numerelor necunoscute. (act front) Adunări şi scăderi Cartonașe cu observarea 19. carioci aprecieri Jocuri de dicție și exprimare. 2.(activitate frontală) reactualizare bloc de desen.4. carioci mult.3. Exerciţii de efectuarea probei calculelor efectuate . (act pe grupuri) Desen: “Ploaia” Povestiri din CLR: 1. Fișă de lucru. creioane individuale Exerciţii de efectuare de calcule sugerate de expresiile: cu…mai Transformări ale colorate. pensule. act front Amintiri din Desen: „Cel/ cea mai bun/ bună prieten/ prietenă” act indiv vacanță.09. Joc de mimă– Recunoaște povestea!(activ pe grupuri) colorate. (activ front) vacanță Cărți de povești.2014 3. individuale înălţime.1. Acuarele.3.(act pe grupuri) Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi în mediul apropiat (act pe grupuri) Identificarea transformărilor prin care trece apa în natură.act pe grupuri ordin coli. Act front fără trecere peste matematică. fizica Vineri MEM: 1. Exerciţii de efectuare de adunări şi scăderi cu trecere peste ordin.1. 2. prosopel aprecieri Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: culoare. în concentrul 0-100.2. creioane individuale Exerciţii de efectuare de calcule sugerate de expresiile: cu…mai Corpul omenesc: colorate. (act front) cu trecere peste matematică. observarea 2. aprecieri AVAB: 2.4.2. diferenţa. CLR: 1.4. 3. (act front) ape Aflarea numerelor necunoscute. MEM: 5.1. Pata.1. Desen: „Şcoala mea”.2.

prosopel aprecieri Exerciţii de sortare a desenelor după diferite caracteristici: culoare. observarea MEM: 1.) Joc cu mişcare: „Bucheţelele” 5 . (act front) Cântarea cu cartonaşe cu cifre sistematică. individuale înălţime. școlar. respectând Percuția corporală. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării muzicale.1. 2. sistematică. pensule. Casetofon.AVAP: 1. CD.1.1.1. sincronizarea. aprecieri (act front) Cântece cunoscute individuale Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei. (activ pe grupuri) MM: 1. a sunetelor din din clasa I natură (ciripitul păsărelelor. Desen: „Şcoala mea”.3.(act front) reactualizare bloc de desen. observarea 1. formă. Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv.1. Acuarele. lătratul câinelui etc. 2. Pata. 2.2. acompaniament. Prezentarea impresiilor legate de prima zi de școală din acest an Linia.1. (act indiv) “Școala mea” pahar. MEM: 5.

cartonașe cu aprecieri mototolire.4.2. (act front) CLR: 2.6. Scrierea de răspunsuri la întrebări legate de textul citit. manualele școală”-Scrierea creioane colorate. (act ind) i individual şi a Intonarea cântecului „Școlărei și școlărițe” participării necondiţionate la activitate Ed. Exerciţii de efectuare de adunări şi scăderi fără trecere peste ordin. folosind cuvintele date. (act în perechi) imagini. lipici. tăiere.2. obiecte observarea 1.Săptămâna a II-a:21.(act în perechi) asemănător/ tip II. (act pe grupuri) trecere peste carioci individuale Exerciţii de efectuare de calcule sugerate de expresiile: cu…mai mult.2. (act pe grupuri) aceeași formă. diferenţa. sistematică DP: 2. (act font) Textul Fișă cu textul. (act pe scăderi de la 0 la din sala de clasă. Exerciții de realizare a lucrării „Cartea. Exerciții de citire a textului „Din nou la școală”. (act ind evaluare selectivă Alcătuirea unui text din 3-5 enunțuri despre vacanța mare. spec. carioci.3. CLR: 1. CLR: 1.(act pe grupuri) căderea liberă a Joc: “Ce ştiu despre forţe şi mişcare?” corpurilor Jocuri-experiment: Căderea liberă a corpurilor. DP: 2. 2015 Ziua Comp.1. 4. formă. 3. rupere. fără şi cu creioane colorate. Scrierea de propoziții despre prima zi de școală. 3.1.3. hârtie observarea 2. (act front ) Cuvinte cu înțeles Fișă cu textul.2. primite. (act frontală) colorate.4. foarfecă Marți CLR: 2. linie modulată. pensulație. (act ind) imaginativă carioci Alcătuirea unui text din 3-5 enunțuri despre vacanța mare. (act ind) dar înțeles diferit comportamentulu Exerciții de copiere. fizica AVAP: 1. întâlnirea cu colegii. caiet observarea 2. caiet observarea 3. dar înțeles diferit celor date. cu … mai ordin puţin. prietena Coli. 2015 – 25. (act front) „Din nou la Fișă de lucru. transcriere și scriere după dictare.1. creioane individuale Expunerea lucrărilor realizate și analiza acestora.1.1. a Scrierea de propoziții. întâlnirea cu colegii. grupuri) 100. sistematică. glasată. manualele tip II. tabla sistematică. prietena copiilor” prin utilizarea de copiilor creponată.2.2.2. aprecieri Exerciţii de efectuarea probei calculelor efectuate. Identificarea cuvintelor cu înțeles asemănător/ înțeles opus/ care au aceeași opus/ care au evaluare selectivă MM: 2. hârtie sistematică. 3. CLR: 1. Scrierea de propoziții despre prima zi de școală. 3. 09. (act front) Adunări şi Fişe de lucru. 09. Discuții despre importanța cărților în viața oamenilor. Activități integrate/ pe discipline. Exerciții de citire selectivă a textului „ Ziua cand toti au sapte ani”. diferite tehnici de lucru.(act ind ) Citirea și analiza textului scris. colaj. (act front) Cartea. Exerciţii de efectuare de adunări şi scăderi cu trecere peste ordin. 4. decupare după contur.1. primite. observarea 3. tabla sistematică. (act front) 6 . organizarea colectivului de elevi Continut Resurse materiale Evaluare vizat/activat Luni MEM: 1. la alegere: hașurare. Exerciții de citire selectivă a textului „Din nou la școală”. suma.1.(act ind) Citirea și analiza textului scris.4. (act front) Forțe și mișcare: Aflarea numerelor necunoscute. 4.4.2.

bătăi pe genunchi). pentru copii sistematică 2. Acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu jucării muzicale. (act datelor.1. respectând sincronizarea.. Scrierea pe scurt a datelor problemei. 4. fişe observarea i 3.2. Scrierea în vocabular a cuvintelor noi/.2 pe grupuri) Pământul Identificarea dintr-un şir de imagini a celor care întrunesc simultan două condiţii (act pe grupuri) Gruparea fotografiilor elevilor clasei după luna în care s-au născut. 4. tabla. Ritmul. (act fron) individuală. Identificarea datelor problemei. pe grupuri) electricitatea Identificarea formelor de energie în urma analizei imaginilor date. sistematică. (act front) Realizarea de corespondenţe între imagini şi formele de energie caracteristice.1.2. Casetofon.4.4. Scrierea de propoziții folosind cuvintele păreri vocabular. MEM: 3. (act front) Formularea unei Fişe de lucru. CD. observarea 3. aprecieri CLR: 1.2. ritm Miercur MEM: 3. (act pe grupuri) rezolvă prin una/ imagini. (act Timbrul. aprecieri Scrierea de răspunsuri la întrebări. individuale Compunerea de probleme asemănătoare.2. (act pe grupuri) Realizarea unui desen care să reprezinte lumina/căldura/electricitatea ca sursă de energie. (act fron) înregistrarea creioane colorate. aprecieri AVAB: 2..1.1. Interpretarea. Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv.1.(act ind) “Învățătorul creioane colorate. Exerciţii de rezolvare a problemei.1. coli.1. (act pe grupuri) citirea şi cu probleme.. Marcarea structurii ritmice a cântecului prin percuţie corporală (bătăi din palme.2.3. observarea 3. CLR: 1.1. a sunetelor din natură(act Cântece individuale front) cunoscute din Joc cu mişcare: „Bucheţelele” clasa I 7 . (act frontală) două operaţii energie.1. Exerciţii de citire a datelor unei probleme şi rezolvarea acesteia. (activ în perechi) nostru” după carioci individuale Formularea unei păreri cu privire la modul de comportare a băiatului care făcea Edmondo de pe marioneta. sistematică.4. carioci individuale AVAP: 2. Mișcări libere DP: 1.1. coli.Forme de sistematică. respectând sincronizarea.1.2. 5. AVAP2. Jocuri logico-matematice referitoare la reuniunea a două mulţimi disjuncte. (act pe grupuri) Forme de creioane colorate. Exerciții de citire a textului “Învățătorul nostru”. Cântec: „Clopoțelul” sugerate de text și Discuţii-Eu sunt vesel atunci când. (act ind) Informatica(optional) MM: 1.1. date. Evaluare inițială.2. (act ind) energie: lumina.( act pe grupuri) Joc: “Ce știu despre Pământ?” Desen: “Salvați Pământul!” CLR:2. observarea 2. (act ind) Amicis Desen: Învățătorul nostru Religie MM: 1. MEM: 1. (act front) Colectarea. tabele. coli. etc şi realizarea unui grafic cu bare pe baza datelor colectate . gen. Culegere de cântece observarea 1. carioci Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi în mediul apropiat (act căldura. aprecieri Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei. Exerciţii de citire a problemei. Compunere şi rezolvare de probleme.1. (act front) Probleme care se Fişe de lucru. CLR: 1. Reproducerea individuală a cântecelor însuşite intuitiv. 2. 5. front) Melodia. (act front) Cântarea vocală cartonaşe cu cifre sistematică. Imagini. Exerciţii de colectare şi înregistrare a datelor problemei.4 bătăi ale degetului în bancă. 4.2. 4.. Mă întristez dacă .2.

sferă.2. (act pe grupuri) Joc: Ce ştiu despre Soare? Discuţii despre Soare. (act front) MEM: 2. tabla. respectând cerințele date. sferă. (act indiv) Evaluare inițială Fișe de evaluare observarea 4. MM: 2.4.1. (act front) Exerciţii de recunoaştere a corpurilor geometrice : cub. (act în perechi) individuale Exerciții de scriere corectă a unui bilet dat. aprecieri Scrierea de cuvinte cu înțeles asemănător/ opus celor date. 4. Joi CLR: 2. ind) Universul: colorate. AVAP: 2. scriind cuvintele potrivite.3. Despărțirea cuvintelor în silabe. (act front) Figuri și corpuri Fişe de lucru. CLR: 1..2. Joc de rol: “Învățătorul nostru”. pe reţeaua de pătrate din caietul de matematică. Conturarea pe foaie velină a formelor geometrice. sistematică. 4. cuboid. Exerciții de citire selectivă a textului “Învățătorul nostru”.(act pe grupuri) Exerciţii de descriere(feţe. număr) a corpurilor geometrice: cub.. (act front) Scrierea Imagini observarea 3. carioci aprecieri AVAP: 2. Ordonarea cuvintelor în propoziție.. Scrierea de propoziții folosind cuvintele date. 8 . fizica Limba engleza Vineri CLR:3. cu ajutorul unor şabloane. creioane sistematică.pentru că . cilindru. Desen: „Soarele” (act ind) Ed. cuboid. 4.2. (act pe grupuri) funcțională.2. Desen: Mă simt . formă. (act pe grupuri) Realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice.sursă de căldură şi lumină. cuboid. observarea 3. cilindru. Scrierea după dictare. Exerciţii de recunoaştere a figurilor geometrice. (act geometrice caiete.2. Desenarea formelor geometrice.1. Exerciții de formulare de răspunsuri la întrebări. (act ind) Intonarea cântecului “Clopoțelul”.1.4. Scrierea de enunțuri despre învățătoare. (act indiv) Exerciţii de denumire a corpurilor geometrice: cub.2. Transcrierea. prin pipăire. reprezentative sistematică.2. (act ind) Biletul aprecieri Exerciții de completare a unui bilet. cilindru. individuale Separarea cuvintelor și transcrierea corectă a propozițiilor.. sferă . Soarele-sursă de individuale (act front) lumină și căldură Decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen/ colaj. pe baza unui text dat.

corpul omenesc: scheletul şi organe majore ale corpului.(act ind) AVAB: 2.1. (act ind) Evaluare inițială Fişe de evaluare. (activitate frontală) Forme regulate și Coli. Discuții despre culori: primare. MM:2. carioci aprecieri CLR:2.acuarele. (act ind) Identificarea formelor geometrice. Obiecte din sala de observarea 2.1.localizare şi roluri.1. observarea 1.1. Rezolvare de probleme printr-o operaţie şi două operaţii. MM: 2. front) Cine sunt eu? clasă sistematică. Prezentarea trăsăturilor elementare în faţa clasei: „Acesta/ aceasta sunt eu!” (act Evaluare inițială. Exerciţii de aflare a numărului necunoscut. Education. 9 . 2. Desen: „Planta preferată”/ „Animalul preferat”/ „Cel/ cea mai bun/ bună prieten/ prietenă” (act ind) DP: 1. (activitate frontală) Desen la alegere aprecieri Intonarea cântecului: “Dacă vesel se trăiește! individuale Cons. (activitate individuală) neregulate. pensulă sistematică. (act pe aprecieri grupuri) individuale Intonarea cântecului: „Un copil politicos” AVAP: 2. reci.1.2.2. zeci şi unităţi. Exerciţii de ordonare și comparare a numerelor. 3. 2. Verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau a reprezentărilor. (act ind) Realizarea de asociaţii între structurile de bază la plante: localizarea şi rolurile acestora. fără creioane colorate. (act pe grupuri) Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor date.1. pahar. sistematică. şi cu trecere peste ordin.2. observarea 2.1. organele majore la animale: localizare şi roluri. Realizarea unei lucrări cu tema liberă. calde.1 Expunerea și prezentarea lucrărilor realizate.2.4.3. Joc: „Recunoaşte-ţi colegul”. binare.3.2. Exerciţii de adunare şi scădere cu numere formate din unităţi. 1.MEM: 1.în urma descrierii realizate de un alt coleg. (act ind) individuale 2. 5.