You are on page 1of 5

ADIÓS ARTURO - LA CUBANA

Eguna/Día 16/08/2018 Ordua/Hora 20:00

Barrutia/Recinto Teatro Arriaga Antzokia

Gunea/Zona Aurre lat. anfiteatroa / Del. anfiteatro lateral

Ilara/Fila 1 Eserlekua/Asiento 54

Precio. 22,50
Zerb.G/G.Serv 1,00 Deskontua/Dto. 0,00

Guztira/Total 23,50 Eur

Lokalizatzailea/Localizador: 14UQW4S2VB2ZZ00 610745

0007066760000101 A48211205
201461074514/08/2018 CIF: F-58661216

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES SIGUIENTES: SARRERA HAU EROSTEAK BERAREKIN DAKAR HONAKO BALDINTZA OROKOR HAUEK ONARTZEA:

- Esta entrada no será cambiada ni su importe reembolsado. - Sarrera hau erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da ordaindutakoa itzuliko.
- La cancelación del espectáculo será la única causa admisible de devolución del importe de esta entrada. - Ikuskizuna bertan behera uzten denean bakarrik itzuliko da sarreraren dirua.
- Se ruega máxima puntualidad. No se permitirá la entrada una vez comenzada la representación, salvo pausas - Arren eskatzen da garaiz iristeko. Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan sartzerik, non eta ez dauden aurrez
establecidas. finkatutako etenaldiak.
- Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así como no hacer uso de pantallas iluminadas. - Ekitaldiak iraun bitartean, sakelako telefonoek, alarmek eta bestelakoek itzalita egon beharko dute, eta ezingo
- No se permite fotografiar, filmar ni grabar durante la función. dira pantaila argidunak erabili.
- El teatro se reserva el derecho de admisión. - Debekatuta dago ikuskizuna filmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea.
- No está permitido fumar, ni acceder al teatro con comidas, bebidas u objetos considerados peligrosos. - Antzokiak sarrera ukatzeko eskubidea izando du.
- Si esta entrada incluye descuento se podrá solicitar la presentación del documento acreditativo. - Debekatuta dago erretzea eta antzokira janaria, edaria edo objektu arriskutsuak sartzea.
- El teatro declina toda responsabilidad respecto de las entradas de reventa adquiridas en puntos de venta o webs - Sarrerak deskontuaren bat badu, egiaztagiria erakusteko eska liteke.
no oficiales, que no darán derecho a acceder al teatro. - Antzokiak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko ofizialak ez diren webguneetan edo salmenta tokietan eskuratutako
- El listado completo de condiciones está publicado en la web del teatro. birsalmentako sarrerak, horiek antzokira sartzeko baliagarriak ez badira.
- Baldintzen serenad osoa antzokiaren web orrian dago argitaratuta.

Impresión usando la tecnología
ADIÓS ARTURO - LA CUBANA

Eguna/Día 16/08/2018 Ordua/Hora 20:00

Barrutia/Recinto Teatro Arriaga Antzokia

Gunea/Zona Aurre lat. anfiteatroa / Del. anfiteatro lateral

Ilara/Fila 1 Eserlekua/Asiento 56

Precio. 22,50
Zerb.G/G.Serv 1,00 Deskontua/Dto. 0,00

Guztira/Total 23,50 Eur

Lokalizatzailea/Localizador: 14UQW4S2VB2ZZ00 610746

0007066760000201 A48211205
201461074614/08/2018 CIF: F-58661216

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES SIGUIENTES: SARRERA HAU EROSTEAK BERAREKIN DAKAR HONAKO BALDINTZA OROKOR HAUEK ONARTZEA:

- Esta entrada no será cambiada ni su importe reembolsado. - Sarrera hau erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da ordaindutakoa itzuliko.
- La cancelación del espectáculo será la única causa admisible de devolución del importe de esta entrada. - Ikuskizuna bertan behera uzten denean bakarrik itzuliko da sarreraren dirua.
- Se ruega máxima puntualidad. No se permitirá la entrada una vez comenzada la representación, salvo pausas - Arren eskatzen da garaiz iristeko. Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan sartzerik, non eta ez dauden aurrez
establecidas. finkatutako etenaldiak.
- Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así como no hacer uso de pantallas iluminadas. - Ekitaldiak iraun bitartean, sakelako telefonoek, alarmek eta bestelakoek itzalita egon beharko dute, eta ezingo
- No se permite fotografiar, filmar ni grabar durante la función. dira pantaila argidunak erabili.
- El teatro se reserva el derecho de admisión. - Debekatuta dago ikuskizuna filmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea.
- No está permitido fumar, ni acceder al teatro con comidas, bebidas u objetos considerados peligrosos. - Antzokiak sarrera ukatzeko eskubidea izando du.
- Si esta entrada incluye descuento se podrá solicitar la presentación del documento acreditativo. - Debekatuta dago erretzea eta antzokira janaria, edaria edo objektu arriskutsuak sartzea.
- El teatro declina toda responsabilidad respecto de las entradas de reventa adquiridas en puntos de venta o webs - Sarrerak deskontuaren bat badu, egiaztagiria erakusteko eska liteke.
no oficiales, que no darán derecho a acceder al teatro. - Antzokiak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko ofizialak ez diren webguneetan edo salmenta tokietan eskuratutako
- El listado completo de condiciones está publicado en la web del teatro. birsalmentako sarrerak, horiek antzokira sartzeko baliagarriak ez badira.
- Baldintzen serenad osoa antzokiaren web orrian dago argitaratuta.

Impresión usando la tecnología
ADIÓS ARTURO - LA CUBANA

Eguna/Día 16/08/2018 Ordua/Hora 20:00

Barrutia/Recinto Teatro Arriaga Antzokia

Gunea/Zona Aurre lat. anfiteatroa / Del. anfiteatro lateral

Ilara/Fila 1 Eserlekua/Asiento 58

Precio. 22,50
Zerb.G/G.Serv 1,00 Deskontua/Dto. 0,00

Guztira/Total 23,50 Eur

Lokalizatzailea/Localizador: 14UQW4S2VB2ZZ00 610747

0007066760000301 A48211205
201461074714/08/2018 CIF: F-58661216

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES SIGUIENTES: SARRERA HAU EROSTEAK BERAREKIN DAKAR HONAKO BALDINTZA OROKOR HAUEK ONARTZEA:

- Esta entrada no será cambiada ni su importe reembolsado. - Sarrera hau erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da ordaindutakoa itzuliko.
- La cancelación del espectáculo será la única causa admisible de devolución del importe de esta entrada. - Ikuskizuna bertan behera uzten denean bakarrik itzuliko da sarreraren dirua.
- Se ruega máxima puntualidad. No se permitirá la entrada una vez comenzada la representación, salvo pausas - Arren eskatzen da garaiz iristeko. Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan sartzerik, non eta ez dauden aurrez
establecidas. finkatutako etenaldiak.
- Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así como no hacer uso de pantallas iluminadas. - Ekitaldiak iraun bitartean, sakelako telefonoek, alarmek eta bestelakoek itzalita egon beharko dute, eta ezingo
- No se permite fotografiar, filmar ni grabar durante la función. dira pantaila argidunak erabili.
- El teatro se reserva el derecho de admisión. - Debekatuta dago ikuskizuna filmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea.
- No está permitido fumar, ni acceder al teatro con comidas, bebidas u objetos considerados peligrosos. - Antzokiak sarrera ukatzeko eskubidea izando du.
- Si esta entrada incluye descuento se podrá solicitar la presentación del documento acreditativo. - Debekatuta dago erretzea eta antzokira janaria, edaria edo objektu arriskutsuak sartzea.
- El teatro declina toda responsabilidad respecto de las entradas de reventa adquiridas en puntos de venta o webs - Sarrerak deskontuaren bat badu, egiaztagiria erakusteko eska liteke.
no oficiales, que no darán derecho a acceder al teatro. - Antzokiak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko ofizialak ez diren webguneetan edo salmenta tokietan eskuratutako
- El listado completo de condiciones está publicado en la web del teatro. birsalmentako sarrerak, horiek antzokira sartzeko baliagarriak ez badira.
- Baldintzen serenad osoa antzokiaren web orrian dago argitaratuta.

Impresión usando la tecnología
ADIÓS ARTURO - LA CUBANA

Eguna/Día 16/08/2018 Ordua/Hora 20:00

Barrutia/Recinto Teatro Arriaga Antzokia

Gunea/Zona Aurre lat. anfiteatroa / Del. anfiteatro lateral

Ilara/Fila 1 Eserlekua/Asiento 60

Precio. 22,50
Zerb.G/G.Serv 1,00 Deskontua/Dto. 0,00

Guztira/Total 23,50 Eur

Lokalizatzailea/Localizador: 14UQW4S2VB2ZZ00 610748

0007066760000401 A48211205
201461074814/08/2018 CIF: F-58661216

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES SIGUIENTES: SARRERA HAU EROSTEAK BERAREKIN DAKAR HONAKO BALDINTZA OROKOR HAUEK ONARTZEA:

- Esta entrada no será cambiada ni su importe reembolsado. - Sarrera hau erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da ordaindutakoa itzuliko.
- La cancelación del espectáculo será la única causa admisible de devolución del importe de esta entrada. - Ikuskizuna bertan behera uzten denean bakarrik itzuliko da sarreraren dirua.
- Se ruega máxima puntualidad. No se permitirá la entrada una vez comenzada la representación, salvo pausas - Arren eskatzen da garaiz iristeko. Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan sartzerik, non eta ez dauden aurrez
establecidas. finkatutako etenaldiak.
- Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así como no hacer uso de pantallas iluminadas. - Ekitaldiak iraun bitartean, sakelako telefonoek, alarmek eta bestelakoek itzalita egon beharko dute, eta ezingo
- No se permite fotografiar, filmar ni grabar durante la función. dira pantaila argidunak erabili.
- El teatro se reserva el derecho de admisión. - Debekatuta dago ikuskizuna filmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea.
- No está permitido fumar, ni acceder al teatro con comidas, bebidas u objetos considerados peligrosos. - Antzokiak sarrera ukatzeko eskubidea izando du.
- Si esta entrada incluye descuento se podrá solicitar la presentación del documento acreditativo. - Debekatuta dago erretzea eta antzokira janaria, edaria edo objektu arriskutsuak sartzea.
- El teatro declina toda responsabilidad respecto de las entradas de reventa adquiridas en puntos de venta o webs - Sarrerak deskontuaren bat badu, egiaztagiria erakusteko eska liteke.
no oficiales, que no darán derecho a acceder al teatro. - Antzokiak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko ofizialak ez diren webguneetan edo salmenta tokietan eskuratutako
- El listado completo de condiciones está publicado en la web del teatro. birsalmentako sarrerak, horiek antzokira sartzeko baliagarriak ez badira.
- Baldintzen serenad osoa antzokiaren web orrian dago argitaratuta.

Impresión usando la tecnología
ADIÓS ARTURO - LA CUBANA

Eguna/Día 16/08/2018 Ordua/Hora 20:00

Barrutia/Recinto Teatro Arriaga Antzokia

Gunea/Zona Aurre lat. anfiteatroa / Del. anfiteatro lateral

Ilara/Fila 1 Eserlekua/Asiento 62

Precio. 22,50
Zerb.G/G.Serv 1,00 Deskontua/Dto. 0,00

Guztira/Total 23,50 Eur

Lokalizatzailea/Localizador: 14UQW4S2VB2ZZ00 610749

0007066760000501 A48211205
201461074914/08/2018 CIF: F-58661216

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES SIGUIENTES: SARRERA HAU EROSTEAK BERAREKIN DAKAR HONAKO BALDINTZA OROKOR HAUEK ONARTZEA:

- Esta entrada no será cambiada ni su importe reembolsado. - Sarrera hau erosi ondoren, ez da aldatuko, eta ez da ordaindutakoa itzuliko.
- La cancelación del espectáculo será la única causa admisible de devolución del importe de esta entrada. - Ikuskizuna bertan behera uzten denean bakarrik itzuliko da sarreraren dirua.
- Se ruega máxima puntualidad. No se permitirá la entrada una vez comenzada la representación, salvo pausas - Arren eskatzen da garaiz iristeko. Ikuskizuna hasi ondoren, ez dago aretoan sartzerik, non eta ez dauden aurrez
establecidas. finkatutako etenaldiak.
- Se ruega desconectar teléfonos móviles y alarmas, así como no hacer uso de pantallas iluminadas. - Ekitaldiak iraun bitartean, sakelako telefonoek, alarmek eta bestelakoek itzalita egon beharko dute, eta ezingo
- No se permite fotografiar, filmar ni grabar durante la función. dira pantaila argidunak erabili.
- El teatro se reserva el derecho de admisión. - Debekatuta dago ikuskizuna filmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea.
- No está permitido fumar, ni acceder al teatro con comidas, bebidas u objetos considerados peligrosos. - Antzokiak sarrera ukatzeko eskubidea izando du.
- Si esta entrada incluye descuento se podrá solicitar la presentación del documento acreditativo. - Debekatuta dago erretzea eta antzokira janaria, edaria edo objektu arriskutsuak sartzea.
- El teatro declina toda responsabilidad respecto de las entradas de reventa adquiridas en puntos de venta o webs - Sarrerak deskontuaren bat badu, egiaztagiria erakusteko eska liteke.
no oficiales, que no darán derecho a acceder al teatro. - Antzokiak ez ditu bere erantzukizunpean hartuko ofizialak ez diren webguneetan edo salmenta tokietan eskuratutako
- El listado completo de condiciones está publicado en la web del teatro. birsalmentako sarrerak, horiek antzokira sartzeko baliagarriak ez badira.
- Baldintzen serenad osoa antzokiaren web orrian dago argitaratuta.

Impresión usando la tecnología