You are on page 1of 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
Comisia de Concurs
Sesiunea August - Septembrie 2018

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE DETAŞAMENTE :

• FEMEI - DETAŞAMENTELE nr. 1 – 42;
• FEMEI APARŢINÂND ALTOR MINORITĂŢI - DETAŞAMENTUL nr. 42;
• BĂRBAŢI - DETAŞAMENTELE nr. 43 – 96;
• BĂRBAŢI APARŢINÂND ALTOR MINORITĂŢI - DETAŞAMENTUL nr. 96.

PREŞEDINTELE COMISIEI,
Comisar-şef de poliţie SECRETARUL COMISIEI,
Comisar de poliţie
Dr. TACHE VASILE
ANGHEL NICOLAE - GABRIEL