You are on page 1of 1

A nagyk�z�ns�g sz�m�ra �r�dott, nagy alak�, aranyozott, szecesszi�s d�sz�t�ssel

ell�tott k�t�s�, t�bb 100 fekete�feh�r �s sz�nes k�ppel illusztr�lt, f�nyezett
pap�rra nyomott k�tetek a �Globus� M�int�zet �s Kiad�v�llalat R.-T. kiad�s�ban
Budapesten jelentek meg, �s az �kori Kelet t�rt�net�t�l kezdve a jelenkorig (�rtsd
a 20. sz�zad elej�ig) 6 k�tetben t�rgyalt�k a vil�g t�rt�nelm�t �ttekintve az �kori
Hellasz, a R�mai Birodalom, a k�z�pkor, illetve az �jkor id�szak�t. Az egyes
k�tetekben a szerkeszt� felhaszn�lta Victor Duruy, Fekten K�roly, Grimme H., Heyck
�d�n, Huber Alfonz, �s Alfred Nicolas Rambaud m�veit.

A m� �rdekess�ge, hogy a 6 r�sz (a m�ben �k�tet�) sz�moz�sa nem esik egybe a 6
t�nyleges k�tettel, azaz folytat�lagosan �tny�lnak egyes r�szek t�bb k�tetbe,
illetve egyes r�szek egyes k�tetek k�zep�n kezd�dnek. Ez megnehez�ti a m�
haszn�lat�t. A m�nek nem l�tezik reprint kiad�sa.