You are on page 1of 10

Vježbe iz SolidWorksa

SW Zadatak 4 Modelirane nosača

U vježbi je prikazano modeliranje nosača

1. Otvoriti novi dokument u SolidWorks-u (File – New - Part – OK).
Odabrati crtanje nacrta (Front Plane – Sketch).
U izborniku Features odabrati opciju Extrude. Iz ishodišta nacrtati kružnicu
(Circle) D=100 mm te ju izvući u Direction 1 (u smjeru normale na pozitivnoj
strani ravnine) 120 mm i u Direction 2 (u smjeru normale na negativnoj strani
ravnine) 50 mm. Potvrditi opciju.

1. U bokocrtu Right Plane nacrtati profil poprečnog presjeka nosača.
Koristeći crtanje linija (Line) nacrtati profil. Zaobliti sve vrhove opcijom
zaobljavanja Sketch Fillet. Kotirati opcijiom Smart Dimension. Potvrditi opciju.

1
Vježba 4 dipl. ing. stroj. Ivo Slade

U izborniku Features odabrati opciju Swept Boss/Base. 2 Vježba 4 dipl. Koristiti opcije crtanja linija (Line) i zaobljavanja (Sketch Fillet). 3. Vježbe iz SolidWorksa 2. Kotirati. Pozicionirati se na profil poprečnog presjeka i kliknuti lijevu tipku miša. Otvara se prozor Sweep. stroj. Ivo Slade . Prozor profila je aktivan (plavi). Projiciranje profila po liniji putanje. ing. U plavi prozor unijeti profil. Potvrditi opciju. U tlocrtu nacrtati putanju po kojoj će ići profil poprečnog presjeka sa početkom u ishodištu.

Na kraju profila nosača nacrtati okruglu vodilicu. Odabrati tlocrtnu ravninu kao središnju Mid Plane. 3 Vježba 4 dipl. Vježbe iz SolidWorksa Prozor putanje je aktivan (plavi). U plavi prozor unijeti putanju. Pojavi se profil. Koristiti opciju izvlačenja Extrude. 4. Potvrditi opciju. Pozicionirati se na putanju i kliknuti lijevu tipku miša. stroj. Zakositi valjak u stožac za 5º. Ukupna duljina je 100 mm. ing. Ivo Slade . U nacrtu (Top Plane) nacrtati kružnicu D=80 mm s središtem na rubu profila 5. Iz kružnice treba izvući krnje stošce u oba smjera od ravnine crtanja.

Vježbe iz SolidWorksa Potvrditi opciju. Izrada provrta Potrebno je izraditi provrte D1=70 mm i D2=50 mm. ing. stroj. 4 Vježba 4 dipl. Na površini nacrtati kružnicu te korištenjem opcije Extruded Cut u izborniku Features napraviti provrt kroz cijeli model opcijom Through All. 6. Ivo Slade .

Potvrditi opciju 5 Vježba 4 dipl. Pozicionirati miš na rub dok ne promijeni boju te klikom lijeve tipke miša odabrati rub. stroj. Postupak ponoviti za sva četiri ruba. Vježbe iz SolidWorksa Potvrditi izradu provrta i ponoviti postupak Ponovo potvrditi postupak i oba provrta su napravljena. ing. Ivo Slade . 7. Zaobljavanje vanjskih oštrih rubova Potrebno je zaobliti vanjske rubove za R=3 mm korištenjem opcije Fillet.

ing. Vježbe iz SolidWorksa 8. stroj. Ivo Slade . 6 Vježba 4 dipl. Otvara se prozor Chemfer u koji je potrebno upisati duljinu zakošenja (3mm) i kut zakošenja (45º) Pozicionirati miš na provrt dok cijeli provrt ne promijeni boju te klikom lijeve tipke miša odabrati provrt. Zakošenje rubova Zbog lakšeg uvođenja osovine u provrt potrebno je ulaze provrta zakositi opcijom Chamfer za 3 mm pod kutom 45º. Postupak ponoviti. Potvrditi opciju.

ing. Vanjski rub zakositi za 1. U izborniku Features odabrati opciju Extrude. 3. 7 Vježba 4 dipl.Part – OK). Ivo Slade .5 / 45º. Vježbe iz SolidWorksa SW Zadatak 4a Modelirane ekscentar kola U vježbi je prikazano modeliranje ekscentar kola 1. U ishodištu nacrtati kružnicu (Circle) D=125mm.izdubiti 25 mm. Odabrati opciju Chamfer. Na površini nacrtati kružnicu D=100 mm te u izborniku Features odabrati opciju Extruded Cut . Odabrati crtanje nacrta (Front Plane – Sketch). stroj. Otvoriti novi dokument u SolidWorks-u (File – New . Kružnicu izvući u Direction 1 (u smjeru normale na pozitivnoj strani ravnine) 60 mm Potvrditi opciju 2.

5 mm. Izraditi provrt D=20 mm. udaljen od ishodišta po X osi (horizontalno) 22. Ivo Slade . stroj. 6.5 mm. Zaobliti rubove unutar modela R=2. 8 Vježba 4 dipl. Dodati valjak prema skici D=30 mm. Visina 18 mm. ing. 5. Vježbe iz SolidWorksa 4.

ing. Ivo Slade . Vježbe iz SolidWorksa 7. Napraviti otvor 9 Vježba 4 dipl. Korištenjem opcije zrcaljenja (Mirror) nacrtati simetrični nacrt otvora. stroj. U ploči modela napraviti nacrt otvora.

ing. Ivo Slade . Zrcaliti model 10 Vježba 4 dipl. Vježbe iz SolidWorksa 8. stroj.